Schorsing milieuvergunning Empro dreigt

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft vandaag tijdens haar wekelijkse vergadering beslist om de procedure voor schorsing van de milieuvergunning voor het bedrijf Empro Europe NV uit Dendermonde op te starten.

Empro is een pluimen verwerkend bedrijf op de industriezone van Hoogveld in Dendermonde welke in de buurt zorgt voor veel stankhinder en pakken protesten van buurtbewoners uit de naburige deelgemeenten Baasrode en Sint-Gillis-Dendermonde.

Veel klachten over stank

Het verwerkt pluimen tot proteïnen gebruikt bij dierenvoeding, vooral dan de aquacultuur, en is al een vier jaar in Dendermonde actief. Waarbij de stank blijft aanhouden en zij het leven in de buurt danig verpesten. Met als gevolg massa’s klachten en ook al een actiecomité Bad Smell.

Het bedrijf belooft al lang maatregelen en nam die ook maar zonder enig resultaat op het vlak van de geurhinder. Door het vorige stadsbestuur werden er allerlei voorstellen gedaan maar dus zonder resultaat. En vanuit de bewoners in de buurt werd het protest almaar luider. Recent nog tijdens een zitting van de gemeenteraad.

Begin deze maand vroeg het stadsbestuur dan aan de provincie om de milieuvergunning te schorsen. Het bedrijf bezit een klasse 1 vergunning, de zwaarste, en die wordt gegeven door het provinciebestuur, niet de stad. Deze is hier alleen adviserend. Vandaag nam de provincie dan de beslissing om de milieuvergunning eventueel te schorsen. een zware beslissing.

DSC_0851

Empro Europe veroorzaakt al wat jaren veel stankhinder voor de buurtbewoners nabij. De opschorting van haar milieuvergunning dreigt nu. 

De Damaco Group

Empro is een onderdeel van de Damaco Group (Kipco-Damaco) uit het West-Vlaamse Oostrozebeke, een familiaal bedrijf eigendom van de familie Iris en Bruno Vandaele, de tweede generatie. Het is een verwerker van allerlei vleeswaren voor weer andere bedrijven in de vleesindustrie en ook een exporteur naar zoals zij stelt 125 landen. Waaronder diepgevroren kippenvlees naar Afrika. Het wordt gezien als een groeibedrijf.

Men begon in 1964 trouwens als een kippenslachterij en zou nu een geconsolideerde omzet halen van 150 miljoen euro en wereldwijd 170 personeelsleden hebben. Buiten de moedervestiging in Oostrozebeke en die in Dendermonde is er ook nog een dochteronderneming in het Franse Poitiers.

Empro zit al sinds 2015 op het Hoogveld en heeft reeds wat jaren problemen met haar geurhinder met klachten die almaar toenemen. “Alleen al een 300 dit jaar. Bovendien zijn er gelijkaardige bedrijven waar er geen stankhinder is”, stelt Niels Tas, gewezen schepen in de vorige legislatuur en nu fractieleider voor SPA in de Dendermondse gemeenteraad. Het bedrijf stelt daar al veel tijd en geld ingestoken te hebben, zonder echter resultaat.

Reacties

Op vraag van het Dendermondse stadsbestuur heeft de provincie nu toch besloten om de procedure tot opschorting van de milieuvergunning op te starten. Het betekent dat de Vlaamse overheid en de stad binnen de 60 dagen een advies over de zaak moeten geven en dat uiteraard ook het bedrijf zal worden gehoord. Binnen 120 dagen neemt de provincie dan een besluit waartegen uiteraard beroep mogelijk is.

Marius Meremans (N-VA), schepen van de stad; wil voorlopig nog niet reageren. “Men weet dat wij vroegen om die procedure op te starten omdat de problemen blijven bestaan. Maar wij moeten intern met onze diensten en binnen het schepencollege nog overleggen over welk standpunt we juist gaan innemen.”

Bij het actiecomité stelt men tevreden te zijn over deze beslissing. Tomas Mannaert: “Het Bad Smell comité is positief over de beslissing van de deputatie die eindelijk inziet dat deze situatie ernstig moet worden genomen. De leefomstandigheden in de buurt van het bedrijf zijn immers onmenselijk geworden, we zitten aan 300 klachten dit jaar. Doch moeten we nog minstens 120 dagen de geurhinder verder ondergaan omdat dit nu eenmaal de procedure is. We gaan er vanuit dat het schepencollege van burgemeester en schepen na alle reeds geformuleerde klachten een correct advies zal geven. Wat betreft de afdeling handhaving tasten we wat in het duister,  maar gezien de vele P.V. ’s die handhaving in dit dossier reeds heeft opgesteld verwachten we ook van hen een correct advies.”

Empro stelt dan weer bij monde van managing director Vaast Vanoverschelde: “Wij waren op de hoogte van deze, wat ons betreft voorbarige en ongerechtvaardigde, vraag van de stad. De procedure zal nu verder gevolgd worden en de bestendige deputatie zal finaal haar oordeel vellen. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, temeer daar uit recente doorlichtingen en metingen van de installatie gebleken is dat een hindervrije uitbating mogelijk is. Het blijft uiteraard een spijtige zaak voor onze dertig werknemers dat de stad, zonder ons hierin te contacteren, de situatie via deze weg heeft wensen te kanaliseren.”

Discussie over Olfascan

Er rijzen in dit dossier vooral ook vragen over de positie van het Gentse Olfascan die in dit dossier rond deze stankhinder zowel controleur als adviseur is van Empro. Waarbij men zich de vraag stelt hoe dat kan en waarom ondanks al haar adviezen het probleem maar niet opgelost raakt.

Empro heeft het volgens haar laatste jaarverslag voor 2018 financieel ook vrij lastig waarbij de nodige kosten om dit op te lossen het bedrijf het nog een stuk moeilijker dreigen te maken. Zo heeft het met een balanstotaal van 8,9 miljoen euro, een schuldenlast van 9,77 miljoen, een bedrijfsverlies van 1,237 miljoen vorig jaar een nettoverlies geleden van 1,67 miljoen.

Het eigen vermogen van Empro is dan ook met –871.067 euro negatief. In het jaarverslag is er melding van een tweede productielijn die in juli dit jaar operationeel moet zijn zodat de rendabiliteit dan zou moeten verbeteren. Of dit gebeurde kon niet achterhaald worden. Het probleem van deze stankhinder zou dan ook het gevolg kunnen zijn van een financiële kwestie.

Maar ondertussen zit de buurt wel met bijna dagelijkse stankhinder en zal het nog minstens drie maanden duren voor er eventueel een oplossing komt. Op haar website stelt Kipco-Damaco nv: “Kipco – Damaco kiest ervoor om zaken te doen met aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwestie. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling die gestoeld is op drie pijlers; Economie, Milieu…”

Het klinkt erg mooi. Het mag misschien een troost zijn voor de buurtbewoners van Empro.

Willy Van Damme

Dendermonde – 3.500 klimaatbetogers

Dendermonde zag vrijdag zijn voor zover geweten grootste betoging ooit. Volgens de politie waren er 3.500 betogers terwijl de organisatoren het over 4.000 hadden. Moeilijk te controleren natuurlijk. Duidelijk echter was dat het er voor Dendermondse normen heel veel waren.

DSC_0843

Ludiek is dat men het nieuwe logo van het Ros Beiaard voor de ommegang van 2020 veranderde in een zeepaardje. Merk ook rechts een van de stewards die alles ordentelijk moesten houden.

Grootste ooit

Uiteindelijk heeft de stad maar een 45.000 inwoners alhoewel er natuurlijk met het Oscar Romerocollege en het Gemeenschapsonderwijs twee grote scholencomplexen zijn. Maar het aantal Dendermondse betogers was groter dan volgens de media er die dag waren in Gent. Toch opvallend. Het is duidelijk dat ook in Dendermonde de jeugd van de overheid een krachtdadiger milieubeleid wil.

Dendermonde overtrof met deze manifestatie van vrijdag daarmee eerdere betogingen in de stad van enkele decennia geleden zoals die over de kwestie van Leuven Vlaams en die rond de legerhervormingen van wijlen minister Paul Vanden Boeynants eind de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw.

Opvallend was dat de betoging niet alleen bestond uit scholieren van de middelbare scholen maar ook ouderen die een geschatte 10% à 15% uitmaakten van de manifestanten. Verder waren er ook een kleine groep kinderen uit de lagere scholen, zelfs uit de deelgemeenten, die zich soms duidelijk lieten horen.

DSC_0853

Op de Grote Markt hield men een korte pauze; Kwestie dat het stadsbestuur de boodschap zou begrepen hebben?

Eveneens opmerkelijk was dat alles goed georganiseerd was met een eigen ordedienst die alles netjes onder controle hielden. Geen altijd gemakkelijke zaak met wat uiteindelijk een paar duizend pubers zijn. Het soms in de media geuite idee dat jongeren geen idealen meer hebben en er niet voor uitkomen werd in Dendermonde netjes begraven.

Gemeentebestuur afwezig

De spontaneïteit van de betoging bleek ook uit de vele duidelijk snel gemaakte kartonnen borden waarom men dan met stiften of verf lukraak wat slogans had geschreven. Waarbij – het zijn pubers – het woord fuck hier veelvuldig werd opgemerkt. De kennis van het Engels lijkt bij deze jeugd amper een probleem te zijn.

De betoging vertrok op de parking van de gedempte Dender en ging na een kort intermezzo op de Grote Markt naar het stadspark aan de Leopold II laan waar men enkele toespraken hield. Nadien vertrokken enkelen nog met de trein naar Brussel voor de grote nationale klimaatbetoging. DSC_0862

Niet alleen scholieren maar ook wat ouderen wilden vrijdag hun mening laten horen en zien.

Zeker ook opvallend was de voor zover geweten totale afwezigheid van het stadsbestuur en raadsleden van N-VA en CD&V in de betoging. Zelfs de schepen voor Milieu bleek afwezig. Hetzelfde voor Open VLD en Vlaams Belang die eveneens hun kat stuurden. Willen zij dan alleen maar met woorden een stevig klimaatbeleid? Ze geven alleszins zo de indruk. Qua imago maakten die partijen echter zeker geen goede beurt. Dom dus.

Alle mensen en mandatarissen van Groen en SPA en de vakbeweging waren incognito aanwezig evenals de paar leden van wat men veelal klein links noemt. Waarbij de PVDA zo nodig met eigen vlaggen moest meelopen in wat een betoging los van politieke partijen hoorde te zijn. De organisatoren hadden vooraf met alle lokale politieke partijen contact opgenomen.

Willy Van Damme

Dossier Dendermondse gevangenis–een kluwen

Wie het dossier rond de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis wil bestuderen staat voor een verre van gemakkelijke opdracht. Het aantal beroepsprocedures, al of niet administratief of voor een rechtbank is gewoon niet te tellen. Het dossier is dan ook al zeker 18 jaar oud.

Tientallen procedures

Zo zijn er alleen al 8 arresten rond die gevangenis gemaakt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de rechtbank die gaat over bouwdossiers zoals de aanleg van die voor de nieuwe gevangenis nodige ontsluitingsweg langs de Dender.

En bij de Raad van State zijn de discussies nu eindelijk na het arrest van 23 oktober over het al derde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) rond de afbakening van het Dendermondse kleinstedelijk gebied voorbij. De eerste twee PRUP’s raakten na jaren gezwoeg om procedurele reden in de prullenmand.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Hier een foto van een van de eerste protestacties daterende uit 2 juli 2009.

Maar daarmee is dit dossier verre van voorbij. Zo blijken er voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog vier dossier hangende. Zo dient bij de Raad van State zeker nog de milieuvergunning voor de bouw van de gevangenis zelf ter sprake te komen. Nu ging het immers alleen over de ruimtelijke ordening.

Oude Dender

Maar dat is niet het enige. Er is immers nog een ruzie over de beslissing van minister president Geert Bourgeois (N-VA) van 17 juli 2017 om het beschermingsdecreet uit 11 oktober 1985 over het landschap Loop Oude Dender te wijzigen.

Het regelt de bescherming van de Oude Dender en haar boorden. Die wijziging was nodig voor de aanleg van de ontsluitingsweg langsheen de Dender naar de nog te bouwen gevangenis. Die weg moet over de Oude Dender en dus een beschermd landschap kruisen.

Om dat heuvel op te lossen – niemand voorzag in 1985 dat door ooit een brug zou moeten komen – besloot bouwheer de NV Vlaamse Waterweg hier een aanpassing van dit beschermingsbesluit te vragen. Hiertegen waren nog bij Onroerend Erfgoed – de instantie die waakt over ons erfgoed – en het Agentschap Natuur en Bos vorig jaar ernstige bezwaren.

Maar ook hiertegen trokken enkele buurtbewoners en het Regionaal Actiecomité Dender en Schelde (RALDES) naar de Raad van State. Hier lopen de discussies via de advocaten en de Raad nog en is het dus wachten op een uitspraak.

Alle rechtsmiddelen

Ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen liggen nog twee dossiers te wachten. Zo is er de bouwaanvraag voor de gevangenis zelf die nog moet voorkomen. De bouwaanvraag is nog hangende maar ze komt zeker voor deze raad. En dan is er het tweede dossier, dat van de ontsluitingsweg. Deze bouwaanvraag is geschorst in afwachting van de goedkeuring van het PRUP.

DSCN1796

Op 28 juni 2011 ondertekenden de bouwheer, De NV Poort van Dendermonde en de regering bij monde van toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) de akkoorden voor de bouw van die gevangenis. Een jaar later botste de zaak bij de Raad van State al op een njet. Wat de regering wegens vertraging bij de bouw op een stevige boete kwam te staan.

Maar vermoedelijk zal bij deze Raad het groen licht pas gegeven worden zodra de bouw- en milieuvergunningen gerechtelijk goedgekeurd zijn. Zeker is immers dat de groep buurtbewoners en RALDES zich met alle mogelijke hen ter beschikking zijnde rechtsmiddelen zullen blijven verzetten tegen die nieuwe gevangenis.

Het mag hen duidelijk veel geld kosten want dit soort procedures kosten pakken poen. Denk maar aan het feit dat hier erg gespecialiseerde advocaten aan het werk zijn, dikwijls komende van zeer gerenommeerde advocatenkantoren.

Alleen al bij de discussies voor de Raad van State voor het derde PRUP waren er eventjes 11 advocaten betrokken. Waarbij men ook twee verschillende arresten diende te maken. Men ziet zo al de peperdure rekeningen die in dossier al moesten betaald worden. Daarmee bouw je een huis, zeker als je de lange tijd dat dit dossier al loopt in rekening neemt.

Twintig jaar

Het ganse verhaal begint immers al op 28 maart 2002 – dus meer dan 16 jaar terug – als de provincie via een PRUP de voorlopige vaststelling doet van het Dendermondse kleinstedelijk gebied waarin men toen al ruimte voorzag voor die gevangenis. Maar in wezen dient men bij die 16 jaar nog enkele jaartjes te rekenen want aan die zogenaamde voorlopige vaststelling ging een pak werk vooraf, binnen en buiten de administratie.

Het zal dus een 20 jaar duren voor men in het beste geval de nieuwe gevangenis zal kunnen in gebruik nemen. En ondertussen blijven de gevangenen in een cellencomplex zitten welke uit het midden van de negentiende eeuw stamt. Met gevangenen die in een kleine cel al eens met drie moeten leven. Waarbij slapen op de grond soms de regel is.

IMG_1300

Alleen de brug en de aanloop er naar toe dient men nog te realiseren.

Begrijpelijk dat de Belgische overheid hiervoor al herhaalde malen door officiële internationale mensenrechtenorganisaties aangeklaagd werd. Dat was trouwens de reden waarom de regering toen rond 2000 onder toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (Open VLD) eindelijk werk begon te maken van de bouw van die nieuwe gevangenissen. En die staan er nu op Haren in Brussel en Dendermonde na allemaal.

Alles is al meermaals gezegd

Uit de serie debatten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State kan men afleiden dat de tegenstanders zowat alle en onmogelijk argumenten gebruikten om hun verzet te staven. Van de daar aanwezige vogelsoorten tot wat de term ‘redelijk alternatief’ betekent. Met ook oeverloze discussies over wat nu de geschikte plaats voor die gevangenis is, wat een overstromingsgebied betekent en het belang van vleermuizen.

Allen werden ze echter verworpen door beide rechtscolleges. Het lijkt er dan ook op dat de uitputtingsslag hier op zijn einde aan het lopen is. Het niveau van de deze week afgelopen debatten voor de Raad van State rond PRUP 3 toont dit aan.

Was het eerste arrest van 6 februari 2018 rond dit derde PRUP 44 pagina’s lang dan bevatte dit arrest nog maar 20 pagina’s meer. Dit terwijl men ditmaal niet een zoals in februari maar zes tegenargumenten had. Alles is met andere woorden al gezegd. Zelfs meerdere keren.

IMG_2134

De Dendermondse gevangenis is 155 jaar oud en dateert dus uit 1863.

Het enige onzekere is dat over de beslissing van minister Geert Bourgeois betreffende de wijziging van het beschermde landschap Loop Oude Dender. Maar aangezien Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos geen echt bezwaar opperden zou ook dit probleemloos moeten passeren. Het gaat hier over de brug over de Oude Dender en die is wel een essentieel onderdeel nodig voor de realisatie van die gevangenis.

De brug is ondertussen al lange tijd klaar en staat gewoon te wachten op plaatsing. Wat dan ook snel kan gaan. Het betekent ook de realisatie van de sluis onder die brug die het mogelijk maakt om de Oude Dender terug in verbinding te brengen met de Dender zelf. Waardoor het stadscentrum opnieuw in contact zal staan met de Dender.

Het is een vraag van het stadsbestuur en de toeristische sector. De uitspraak hierover is zoals voor de de rest vermoedelijk te verwachten voor volgend jaar. En dan is er nog de aanbestedingsprocedure. Start: Ten vroegste in 2020.

Willy Van Damme

PRUP Dendermondse gevangenis–Groen licht

De Raad van State heeft gisteren bij monde van arrest 242.751 het beroep van een aantal omwonenden en de milieubeweging RALDES (Regionaal Actiecomité Dender en Schelde) tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) verworpen. Dit PRUP, het derde al, is nodig voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Essentieel voor de bouw van de nieuwe gevangenis want die moet binnen een kleinstedelijk gebied komen.

Waarmee dit aspect van de zaak na een meer dan 10 jaar lange strijd ten einde is. Wel is er nog de bouw- en milieuvergunning van de gevangenis zelf. De bouwvergunning ligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de milieuvergunning zoals de procedure rond het PRUP eveneens bij de Raad van State te wachten op behandeling.

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe gevangenis er volgens de bouwheer BAM zou moeten uitzien.

Zonder goedkeuring van het PRUP konden die twee andere aspecten van de zaak immers niet verder. Wel lijkt het voornaamste obstakel tegen de bouw van die nieuwe gevangenis van de baan. Het is nu nog wachten op de afhandeling van die laatste twee dossiers.

Hetzelfde voor de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar de gevangenis die langsheen de Dender loopt en een zaak is van de Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal. Ook dit is nog geschorst in afwachting van de finale goedkeuring van het dossier. De brug over de Oude Dender en de er bijhorende sluis ligt wel klaar voor plaatsing.

Wat betekent dat de Dendermondse gevangenen mogelijks dan op relatief korte termijn van een drie jaar eindelijk uit hun bijna middeleeuwse huisvesting met soms drie op een kamer kunnen verhuizen naar humaner oorden.

Later meer.

Willy Van Damme

Recreatiedomein Nieuwdonk naar provincie

Er is op enkele details na een akkoord over het vertrek eind dit jaar van de provincie Oost-Vlaanderen uit de intercommunale Dender-Durme en Schelde (DDS) die actief is op het vlak van de streekontwikkeling in de regio Dendermonde en Wetteren.

Het is een gevolg van de nieuwe wetgeving waarbij de Vlaamse provincies vanaf 2019 een aantal bevoegdheden verliezen en daarom ook uit de intercommunales voor streekontwikkeling als DDS, waarin zij aandeelhouders zijn, moeten treden. Daarbij dient DDS hun aandelen terug te kopen.

Natuurinrichtingsproject

Dat vertrek van deze aandeelhouder kost DDS natuurlijk dus een pak geld en een akkoord daarover is praktisch rond. Dat regelt men echter niet met het ruilen van het aandelenpakket voor een geldsom maar in natura door het overdragen van het natuur- en recreatiedomein Nieuwdonk naar de provincie.

“Een logische keuze”, stelt men bij DDS daar de provincie ook andere recreatieparken in de provincie beheert zoals De Gavers in Geraardsbergen en Puyenbroeck in Wachtebeke. Nieuwdonk in Overmere, een deelgemeente van Berlare, trekt naar gelang de weersomstandigheden elk jaar ongeveer 50.000 betalende bezoekers.

Nieuwdonk - Strandzone

Het is de bedoeling dat vanaf 2019 de Provincie Oost-Vlaanderen de nieuwe eigenaar wordt van Nieuwdonk.

Met in 2017 46.057 bezoekers tegen 53.779 het jaar voordien. Het is ook op sportgebied actief met o.m. de Nievdonckse Watersport Vereniging die er een zeilschool heeft. Ook zijn er enkele duikclubs actief zoals het Zeepaardje uit Dendermonde en het Aalsterse Profunda Diving.

Het gebied bevat naast het recreatieterrein met een grote vijver en een strandzone ook een omvangrijk natuurgebied en is een 183 hectare groot. Het paalt aan het grotere Donkmeer, ooit een zijarm van de Schelde.

Daarbij is men ook betrokken bij het natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer waar de natuurvereniging vzw Durme, de gemeente Berlare, het Agentschap Natuur en Bos en de Polder tussen Schelde en Durme samen met de Vlaamse Landmaatschappij partner zijn.

Een belangrijk project dat dit jaar van start ging met al de realisatie van o.m. een oeverzwaluwwand aan Nieuwdonk zelf. Het moet zowel het toeristische potentieel als de natuur in de buurt van het Donkmeer en Nieuwdonk nieuwe impulsen geven.

Nieuwdonk is het resultaat van een grootschalige zandwinning uit de jaren zeventig dat nodig was voor de aanleg van de autostrade E17 tussen Frankrijk en Nederland via Kortrijk, Gent, Antwerpen en Turnhout. In 1989 werd Nieuwdonk in gebruik genomen als recreatiedomein.

Toekomst

Het verhaal van de overname van Nieuwdonk was een van de punten die ter sprake kwamen tijdens de algemene jaarvergadering van DDS in Nieuwdonk zelf. Een vergadering die zoals gewoonte ook dit jaar geruisloos verliep. Waarbij sommige van de aanwezige gemeenteraadsleden als steeds ook een aantal veelal praktische vragen hadden.

Centraal hierbij was de kwestie van de toekomst van DDS nu er in de streek amper nog nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen zijn. Maar bij de aandeelhouders, de gemeenten, lijkt men DDS ook in de toekomst te willen behouden. Wel denkt men na om na de komende gemeenteraadsverkiezingen over die toekomst eventueel een werkgroep te gaan oprichten.

DSC_0580

De jaarvergadering van DDS verliep als naar gewoonte geruisloos met wel een serie vragen.

Maar DDS is een succesverhaal en met een jaarlijks dividend van 15% op de ingebrachte aandelen lijkt niemand dit te willen opgeven. Een aanwezige insider: “Men gaat toch niet zomaar die kip met gouden eieren slachten. Immers welk bedrijf geeft je zomaar jaar in jaar uit een vast dividend van 15%?” Een dat is geld welke via de gemeentekassen naar de dienstverlening voor de inwoners gaat. Goed ditmaal voor een 162.442,5 euro.

DDS is actief op het vlak van de huisvesting met de realisatie van nieuwe woningen en vooral bouwgronden. Centraal is echter de ontwikkeling en beheer van bedrijfsterreinen. Het lag zo mee aan de basis van de economische heropleving van de regio Dendermonde en de stijgende welvaart van de voorbije decennia. Ooit een gebied met relatief grote armoede is dit nu een der meer welvarendste regio’s in het land.

Willy Van Damme

Milieueffectenrapport verdieping Dender Aalst-Dendermonde – Kennisgeving

PERSBERICHT NV Waterwegen en Zeekanaal

Dender beter bevaarbaar tussen Dendermonde en Aalst – voorbereiding opwaardering volop bezig

2 april 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de voorbereiding van de opwaardering van de Dender tussen Dendermonde en Aalst, zoals recentelijk door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gevraagd. In de nabije toekomst wordt deze rivier beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Er staan verschillende grote werkzaamheden op het programma waaronder de vernieuwing van de sluis en stuw in Denderbelle. Onlangs is het voorontwerp afgerond; het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig.

Momenteel varen tussen Dendermonde en Aalst vooral kempenaars. Dat zijn binnenvaartschepen die een lading tot 600 ton kunnen meevoeren. Door de geplande opwaardering kunnen er in de toekomst schepen tot 1.350 ton in één richting op de Dender varen. Eén zo’n schip kan de lading van ongeveer 70 vrachtwagens meenemen.

Door dit project wordt de binnenvaart op de Dender een volwaardiger alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. Door de realisatie van dit project zullen ongetwijfeld nog meer bedrijven de overstap maken naar de binnenvaart.

Het is trouwens op vraag van de economische middens dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts het realiseren van het project als belangrijk heeft beoordeeld en tot de realisatie heeft besloten.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle met zijn fietsdoorgang. Het sas is versleten en er komt een 100 meter stroomafwaarts een nieuwe grotere sluis. In Dendermonde gaan de werken op de Dender weinig invloed hebben. Daar waar het rond 1976 gegraven Denderkanaal samenkomt met de oude al in de negentiende eeuw rechtgetrokken Dender zal er een stuk oever wegens de bocht daar dienen weggenomen te worden

“Ook in budgettair moeilijke tijden blijft de Vlaamse Regering gericht investeren. De werken op en rond de Dender zijn veelbelovend: we gaan vrachtwagens van de weg halen en we gaan nieuwe perspectieven geven aan alle bedrijven in de buurt van de rivier”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Grote werkzaamheden

Om de opwaardering te realiseren, moeten een aantal werken worden uitgevoerd: de Dender wordt verdiept en de oevers worden vervolgens aangepast, de zwaaikom in Hofstade (Aalst) wordt aangepast zodat grotere schepen er kunnen keren en er worden een op een aantal locaties wachtplaatsen voorzien zodat grote schepen er elkaar kunnen kruisen.

In Denderbelle worden de sluis en de stuw vernieuwd. De bestaande sluis is te klein voor schepen tot 1.350 ton. Daarom wordt er een nieuwe en grotere sluis gebouwd. Daarnaast wordt de huidige stuw vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform. En er wordt een visnevengeul, een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers aangelegd.

Kennisgevingsnota inkijken

De voorbereiding voor de opwaardering is al geruime tijd bezig en momenteel komt het project op kruissnelheid. Onlangs is het voorontwerp afgerond. Het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig. Vervolgens zal het voorontwerp verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Vanaf 1 april tot en met  4 mei 2015 ligt de kennisgevingsnota voor de opmaak van het milieueffectenrapport ter inzage bij de betrokken steden en gemeente (Dendermonde, Aalst en Lebbeke). Op 21 april 2015 tussen 17u en 20u kan de kennisgeving ook ingekeken worden in CC De Biekorf in Lebbeke. Medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV staan er op dat moment klaar om vragen van bewoners te beantwoorden.

NV Waterwegen en Zeekanaal – 2 april 2015

Commentaar

De herkalibrering van de Dender tot Aalst van 600 ton naar 1.350 ton krijgt dus geleidelijk aan vorm. Een goede zaak voor het transport en enkele aan de Dender gelegen ondernemingen op het Wijngaardveld en elders zoals oliehandelaar Gabriëls.

Het vervoer over water zit trouwens duidelijk in de lift. Zo is er volgens recente statistieken nu vanuit de Antwerpse haven meer vrachtvervoer over het water dan over de weg. Met het water als snelst groeiende vervoermethode.

Voor de mensen en besturen die de gelijkgrondse fietsovergang in Denderbelle/Mespelare willen behouden is het nu tijd om opmerkingen te maken om bij het opmaken van het MER met hun verlangens rekening te houden.

De besturen van Lebbeke en Dendermonde

De besturen van Lebbeke en Dendermonde zaten recentelijk samen aan tafel voor overleg en spraken daarbij over o.m. die fiets- en wandelpassage op het sas in Denderbelle. Beiden gaan aan de minister Weyts vragen om ook bij het nieuwe sas een gelijkgrondse doorgang te behouden.

Kennisgeving wil zeggen dat men bijvoorbeeld kan vragen de gevolgen te onderzoeken van het seponeren van deze overgang. De makers van het MER zijn dan verplicht dit te onderzoeken. Doen ze dit niet of onvoldoende dan loopt men het risico om het RUP nietig te laten verklaren.

Ondertussen zitten de lokale besturen van Dendermonde en Lebbeke wat betreft deze materie op een lijn en willen beiden die gelijkgrondse doorgang behouden. Ze plannen daarbij een gesprek met Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Ondertussen lijken ook in Dendermonde alle politieke partijen het behouden van een gelijkgrondse doorgang te vragen. Behalve dan de N-VA die een fietsbrug als alternatief nog steeds ziet zitten.

Stijn Pluym, fractieleider van Open VLD: ”Ik ben zelf fietser en kom daar regelmatig voorbij. Voor mij is het behouden ervan een logische zaak. Dat moet. Wel is de zaak nog niet formeel bij ons in de partijfractie besproken.”

Een wat gelijklopende visie bij Stefaan Van Gucht fractieleider van het Vlaams Belang. “Men heeft dat zo ingericht dat het nu een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk is geworden. En dan gaat men dat afschaffen. Dat kan toch niet. Voor ons is het behouden van een gelijkgrondse doorgang een logische eis.”

Ook Matthias Coppens, gemeenteraadslid van Groen, is hier vrij duidelijk: “Uiteraard dient die gelijkgrondse overgang behouden worden. Men wil dit type van vervoer bevorderen en dan past het niet om naar alternatieven te zoeken die fietsen en wandelen juist bemoeilijken. Zeker moet men ook oppassen voor diegenen die de kosten voor een alternatieve doorgang dan naar de lokale overheden willen doorschuiven om hun minister dan te steunen. Dat regelen is het werk van Waterwegen en Zeekanaal.”

Bij de N-VA klinkt men iets anders. Fractieleider Walter Deygers: “Als men die gelijkgrondse doorgang kan behouden is dat voor ons zeker goed. Het idee om die brug voor de N41 hiervoor te gebruiken zoals minister Weyts eerst voorstelde is natuurlijk iets wat niet kan. Dat dossier is nu voorlopig dood. Wel lijkt een brug vlakbij als alternatief iets wat er dan zeker moet komen.”

Er is op Facebook een speciale pagina over de zaak en men kan ook nog steeds via het internet hierover een petitie voor het behouden van een gelijkgrondse doorgang tekenen. Tot heden deden bijna 800 mensen dat.

De kennisgeving van dit MER kan ook bekeken worden op deze webpagina: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4137.pdf

Willy Van Damme

Sas Denderbelle–Druk wordt groot

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), een autonoom Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van een groot deel van de Vlaamse waterwegen, is bezig met het moderniseren van de Dender tussen Geraardsbergen en Dendermonde. Vooral de verouderde sluizen die een goede doorvoer van het water verhinderen worden hierbij aangepakt.

Een andere kwestie is dat men op vraag van een aantal Aalsterse bedrijven de Dender tussen Aalst en Dendermonde gaat verdiepen zodat hij bevaarbaar wordt voor schepen van 1.350 ton in plaats van de 600 ton nu.

Negatief advies

Het project is vooral cruciaal om overstromingen in de Dendervallei te vermijden. De werken hiervoor zijn al gestart in Geraardsbergen en Aalst en voor de sluis in Denderbelle blijkt het voorontwerp klaar te zijn. Ook is het onderzoek naar eventuele milieueffecten via een project-MER volop bezig.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle is al een 75 jaar oud en hoe dan ook aan vervanging toe. Om de Dender bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.350 ton dient dit stroomafwaarts vervangen te worden door een groter exemplaar.

Uit vergaderingen van W&Z met de lokale overheden was al gebleken dat de fietsdoorgang in Denderbelle zou afgeschaft worden. Hier komt een nieuwe grotere sluis een 100 meter stroomafwaarts van de huidige sterk versleten sluis. Tijdens die vergaderingen vorig najaar adviseerde de stad negatief wat betreft die fietsdoorgang.

Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a): “Dit is een voor Denderbelle, Mespelare en Oudegem belangrijke verbinding. Er zijn daar dagelijks gemiddeld 120 passages en dat zijn zeker niet alleen recreanten maar er is daar ook woon- en werkverkeer. Daarom dat wij dit graag willen behouden.”

Het probleem werd nieuws toen Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger, Oudegemenaar en Dendermonds gemeenteraadslid voor sp.a op 3 oktober de kwestie in het Vlaams parlement aankaartte en de verantwoordelijke minister Ben Weyts (N-VA) over de kwestie ondervroeg.

De N41 als alternatief

Die doorgang maakt op dit ogenblik deel uit van het provinciale fietsknooppuntennetwerk en dreigt dus nu te verdwijnen. Zo vroeg hij de minister: “Welke initiatieven zal de minister nemen opdat de sluis in Denderbelle oversteekbaar zal blijven voor fietsers en wandelaars?

Grote verbazing toen de minister zijn antwoord gaf en als alternatief voor de huidige toestand de…. N41 voorstelde. Zo stelde de minister: “Wordt als alternatief de geplande aanleg van de N41 met bijhorende nieuwe brug voorgesteld”.

Fiets- en wandeldoorgang Dendersas Denderbelle

Officieel om veiligheidsreden zal de nieuwe sluis in Denderbelle geen nieuwe fietsdoorgang meer hebben. Alsof een fietsdoorgang als deze onveilig zou zijn. Bij W&Z vergelijken ze het met de situatie bij de spoorwegovergangen. Alsof men alle spoorwegovergangen zou afschaffen en die echt onveilig zijn.

Deze verbindingsweg tussen Dendermonde en Aalst moet via Denderbelle lopen. De timing voor de realisatie van die N41 lijkt echter eerder iets voor Sint-Juttemis dan voor bijvoorbeeld 2020. Het antwoord werd in de regio dan ook op ongeloof ontvangen.

Maar vooral voor Denderbelle is die doorgang een zeer belangrijke zaak. De linkeroever van de Dender bereiken betekent zonder die sasdoorgang voor hen dan veel kilometers omrijden via Wieze of anders door de spoorwegbrug in Oudegem te gebruiken. Als is die laatste in wezen illegaal, erg gebruiksonvriendelijk en eveneens veel kilometers om.

Roep om actie

Dat Hilde Pauwels die in Denderbelle de gezellig ogende café De Tongenslijper – de bijnaam van de Denderbellenaars – uitbaat recent in actie kwam hoeft dan ook niet te verbazen. Zij vreest bij sluiting van die doorgang terecht voor klantenverlies.

Voor haar is het echter meer dan het zuiver economische. “Ja, er is dit café maar dat komt voor mij maar op de tweede plaats. Mijn actie is uit liefde voor Denderbelle en de mensen hier in deze gemeenschap. Die doorgang moet gewoon openblijven.”

De route is in de zomer immers zeer populair bij de vele recreanten die de Dendervallei willen verkennen. En die drinken al eens graag een pintje of een koffie in een der cafés in Denderbelle of in Mespelare aan de overkant. En een fietsrit zonder zo’n stop is ook al niet aantrekkelijk.

En toen Hilde Pauwels via de kranten haar noodoproep lanceerde en een petitieactie begon rook ook Tom Bogman de kans om in actie te komen. Er leek immers een groeiend ongenoegen te zijn en dus een basis voor actie.

Bart Van Malderen

Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) maakte door zijn vraag aan Ben Weyts het feit publiek dat men die fietsdoorgang in Denderbelle wil afschaffen. Het begin van de actie.

Tom Bogman is de parlementaire medewerker van Bart Van Malderen, fan van de nieuwe communicatiesystemen als Facebook en een erg bezige Oudegemenaar. Dat hij via Facebook een actie aankondigde hoeft dan ook niet te verbazen. Het moest een protestactie worden aan het sas in Denderbelle.

En ietwat tot zijn verbazing bleek die actie nog aan te slaan ook. Ergens tussen de 230 tot 250 mensen waren er vorige zondagnamiddag aanwezig. En dit simpel via Facebook en op amper enkele dagen tijd. Het is voor zover geweten ook de eerste Facebookactie van dit genre in de streek.

Een vervelende zaak

Een succes dat ergens toch ook logisch was gezien het belang voor Denderbelle en ook het kleine Mespelare. Ook voor de sporters van AC Denderland, de Dendermondse atletiekclub, is dit belangrijk. De doorgang op dit sas vormt immers een vast onderdeel van hun loopparcours. Ook had de gemeente Lebbeke, waar Denderbelle deel van uitmaakt, al luid haar verzet laten horen tegen de geplande afschaffing van die fietsweg.

Dendermonde liet het alleen bij een stilgehouden negatief intern advies. W&Z plant immers nog een serie belangrijke werken in de Dendermondse binnenstad en de stad laveert daarom dus wat voorzichtig wegens haar relatie met W&Z. Van de Dendermondse CD&V was er trouwens in gans die zaak niets merkbaar.

Maar voor de N-VA was dit natuurlijk een erg vervelende zaak. Zij zit zowel in Dendermonde als in Lebbeke in de oppositie en is er niet graag gezien. Om niet meer te zeggen.

 

W&Z is officieel een autonoom overheidsbedrijf maar de invloed van de minister is natuurlijk erg groot. Hij zorgt immers voor het budget van de NV W&Z. Graag pronkt hij in de media met allerlei plannen voor nieuwe fietspaden. Hier echter schaft hij een af, daarbij nepargumenten gebruikend. De vraag is voor welke oplossing hij hier zal zorgen.

En nu kwam daar dus die flater van Ben Weyts bij. Die spreekt graag in de media over allerlei plannen die hij heeft voor nieuwe fietspaden maar schafte er hier zomaar een af. Van een contrast gesproken.

Een oplossing

En dus trok de lokale N-VA met een delegatie naar hun minister Ben Weyts om de zaak met hem te bespreken. Hilde Raman, woonachtig in Mespelare, gemeenteraadslid voor de NV-A en aanwezig op de actie van vorige zondag: “Dat bezoek was oorspronkelijk voor na deze actie voorzien. Maar door dit protest hebben wij dit gesprek naar de vorige vrijdag verplaatst. En er is een oplossing.”

En dus kwam er vrijdagavond vlug nog een persbericht met foto (1). Tijdig om maandag, als de kranten over die zondagse actie berichten, mee opgenomen te worden in het verslag. Waardoor de lezers de indruk kregen dat het dankzij de N-VA is dat er een oplossing mogelijk is.

Een knappe mediastrategie en een klassieke recuperatie van de actie natuurlijk. Uiteraard trok de NV-A pas naar de minister toen de druk vanuit Lebbeke en Dendermonde en de sp.a groot werd. Al een half jaar lang bleef men bij de N-VA zo te zien potdoof voor dit probleem.

Veiligheid

Bovendien kan men zich afvragen waarom men bij W&Z hier problemen maakt rond die fiets- en wandeldoorgang. Ze zijn via verkeerslichten veilig gemaakt en voorzien van balustrades zodat ongelukken praktisch onmogelijk zijn.

Marius Meremans en Goedele Uyttersprot - Sas in Denderbelle

N-VA-parlementsleden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot trokken vlug voor de actiedag van zondag op vrijdag naar minister Ben Weyts en keerden huiswaarts met een vage belofte. Nu afwachten wat die belofte zal inhouden.

Toen een tiental jaren geleden de vraag rees om hier een fietsdoorgang te realiseren was het juist dit argument van veiligheid dat men bij W&Z gebruikte om dit te weigeren. De druk werd echter te groot zodat W&Z uiteindelijk toch die doorgang realiseerde.

Ook bij de sluis verderop aan de Dendermonding werd een aantal jaren geleden eveneens onder druk van plaatselijke acties vanuit onder meer het ACW zo’n doorgang gerealiseerd. Voorheen moest men immers of kilometers omrijden of een meer dan tien meter hoge brug met trappen nemen. Voor vele fietsers een praktisch onmogelijke zaak.

Toen werd die fietsdoorgang plechtig en feestelijk geopend door toenmalig Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en de top van W&Z. Onder Weyts echter blijkt dit ineens niet meer mogelijk te zijn.

Veiligheid heet dat en het lijkt dan ook eerder op een pseudoargument dan op een geldige reden. Er gebeurden trouwens voor zover geweten in al die jaren hier ook geen ongelukken. Het is dus wel degelijk veilig.

Zo stelt de N-VA in haar persbericht: “Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.”  Een wat rare redenering want geen enkele sluis op de Dender is continu bewaakt.

Duur alternatief

Weyts en de lokale N-VA hebben ook een (duur) alternatief. Zo stelt Lebbeeks federaal parlementslid Goedele Uyttersprot: “Er moet gezocht worden naar een alternatief: een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets- en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.” 

IMG_2863

Cafébazin Hilde Pauwels trok haar stoute schoenen aan en begon met een actie voor het behouden van die fietsdoorgang. Achteraf na de actie zat café De Tongslijper dan ook goed vol. Maar ze had versterking gekregen.

Alsof een brug met de fiets nemen comfortabeler is dan een gelijkgrondse doorgang. Het is ook stukken duurder want zo moeten er naast de nieuwe brug ook toegangswegen komen. Een in budgettair zeer krappe tijden niet onbelangrijk argument.

Ook stelt men zich zowel in Dendermonde als in Lebbeke financiële vragen bij deze plannen van de N-VA. Zo zegt Marius Meremans in dit persbericht: “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”

Niels Tas: “Blijkbaar willen ze Lebbeke en Dendermonde hier mee laten opdraaien voor de kosten. Maar overal in Vlaanderen is het W&Z die dit soort zaken realiseert en financiert. Het doet denken aan de discussies rond de Scheldeveren waar men vanuit de regering ons ook wou laten doen betalen.”

Niet verbazend is dat men ook in Lebbeke huiverachtig is. Burgemeester François Saeys (Open VLD): ”Kijk, we hebben dit bij W&Z al aangekaart als zijnde onaanvaardbaar en hebben dan op voorstel van gemeenteraadslid Dirk De Cock (De Ploeg/sp.a) eenparig een motie laten goedkeuren in onze gemeenteraad. Wij eisen gewoon dat die gelijkgrondse overgang behouden blijft. Een brug is te duur en niet goed voor oudere fietsers en onaanvaardbaar. We hopen kortelings samen met de burgemeester van Dendermonde bij Weyts aan tafel te zitten.”

Op tafel kloppen

Ook Freya Saeys, Vlaams parlementslid voor Open VLD en dochter van, kaartte de kwestie aan in het Vlaams parlement en ondervroeg op 20 oktober minister Ben Weyts eveneens over de zaak. En in tegenstelling tot bij de eerdere vraag van Van Malderen had Weyts het ditmaal niet over de N41 als oplossing.

Tom Bogman

Oudegemenaar Tom Bogman, een man die graag fietst, begon via Facebook met een opriep voor een betoging aan het Dendersas. Ergens tussen de 230 en 250 mensen daagden op. Het tilde de protestactie op weer een hoger niveau.

Zo stelde Weyts ditmaal: “Aangezien er vandaag passage mogelijk is, wordt er naar alternatieven onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige toegangswegen, de inpassing in de omgeving en de inpassing in het hogere fietsnet en de daarbij nagestreefde functionele verbindingen.” Die N41 was bij Weyts dus plots verdwenen. Hij was vermoedelijk getipt over de dwaasheid van zijn vorig voorstel.

Het punt van die fietsdoorgang staat trouwens ook op de agenda van het voor volgende week 10 maart geplande overleg tussen Dendermonde en Lebbeke. De tot nu toe discrete houding van Dendermonde in deze kwestie zal dus veranderen. Wat de druk op Weyts en W&Z nog gaat doen toenemen.

In het hier eerder besproken dossier van het Ros Beiaard en de Reuzen stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans in Het Laatste Nieuws recent: “In deze stad is het blijkbaar nodig om eens flink met de vuist op tafel te kloppen om één en ander te doen bewegen.”

Inderdaad, twee interpellaties en een motie van Lebbeke deden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot naar Weyts stappen om een oplossing te vragen. Wel is die er nog niet en zal er dus nog wat meer op ‘tafel moeten geklopt worden’.

Druk

Zeker is dus dat discussie nog niet voorbij is. Voorlopig is er immers alleen een erg vage belofte van minister Weyts die wel afzag van de nepoplossing die de N41 was. En de persverklaring van de N-VA is niet veel duidelijker dan die welke de minister in oktober gaf aan Freya Saeys. Bij vele mensen in de regio is het bovendien een onderwerp van discussie geworden, een actueel item.

Bovendien zal Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen het dossier zeker blijven opvolgen en Ben Weyts met dossier achtervolgen. Tom Bogman: “We bereiden nu al een nieuwe vraag voor om te zien welke oplossingen Weyts eventueel in petto heeft.”

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys zette het probleem op de overlegagenda met de stad Dendermonde en wil de gelijkgrondse fietsovergang behouden. Een fietsbrug is voor hem uit den boze.

Zoals bij eerdere acties rond die fietspassages in Denderbelle en de Dendermonding neemt de druk op W&Z en de Vlaamse minister voor Openbare Werken toe. Zo te zien zelfs nog meer dan voorheen.

Er loopt rond deze actie een onlinepetitie op http://deoversteekaanhetsasvandenderbellemoetblijven.petitie.be. Met verder ook nog een Faceboekgroep: ‘Sas Denderbelle: voor behoud van de oversteek voor wandelaar en fietser!’

Willy Van Damme

1) Op deze blog zijn al toppolitici van alle grote politieke partijen wegens hun beleid of acties en verklaringen soms heel scherp aangevallen. Dirk Van der Maelen (sp.a), John Crombez (sp.a), Kristof Calvo (Groen), Bart Staes (Groen), Herman Van Rompuy (CD&V), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Guy Verhofstadt (Open VLD), Alexander De Croo (Open VLD) en Yves Leterme (CD&V) passeerden hier allemaal al de revue. Evenmin werden zowel de vorige als huidige regering vergeten. Zo hoort dat.

Ook lokaal was er kritiek op de politici, op de ene wat minder dan op de andere. Maar dat heeft niet met een persoonlijke politiek gekleurde voorkeur te maken of het verlenen van vriendendiensten maar puur met het beleid. Hetzelfde trouwens voor actiegroepen of bewegingen als Natuurpunt en Raldes. Ook die moesten hier al eens spitsroeden lopen.

Allen sturen mij hun persberichten behalve een: de N-VA. Het typeert deze partij die blijkbaar een andere idee heeft voor wat de pers moet schrijven dan wat ze traditioneel hoort te doen.

Geen verrassing dat de N-VA dubieuze journalisten als Paul Van Den Driessche en Siegfried Bracke aan boord nam. Politici die zich vermomd hadden als journalist en zo de stiel verder in opspraak brachten.

N41 – Vernietiging PRUP N41 door Raad van State

PERSBERICHT

Raad van State vernietigt Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan doortrekking N41

Op 27/12/2012 werden door de bewoners van Denderbelle, Gijzegem en Oudegem verzoekschriften tot vernietiging van de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41 tussen Lebbeke en Aalst ingediend bij de Raad van State (RVS).

Met zijn arrest van 14/05/2014 vernietigt de RVS de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41.

De Raad motiveert zijn beslissing op basis van het totaal gebrek aan duidelijkheid over – en concrete uitwerking van – de maatregelen in verband met de verplichte natuurcompensatie waardoor de opdrachtgever (de overheid) te kort schiet in haar rechtszekerheid – en zorgvuldigheidsplicht.

Nogmaals wordt hiermee aangetoond dat de overheid jammer genoeg nalaat de op haar rustende verplichtingen inzake leefmilieu en natuurbehoud na te leven.

Het feit dat de bewoners van Denderbelle, Gijzegem, Oudegem, Natuurpunt, Raldes, de actiegroep veilig door Hamme, en het gemeentebestuur Lebbeke (dat ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof met gunstig gevolg heeft gevoerd), ieder afzonderlijk, een procedure bij de RVS zijn gestart en hiervoor de nodige financiële middelen hebben kunnen verzamelen, toont voldoende aan dat er een zeer groot draagvlak tegen de doortrekking van de N41 bestaat. Het feit dat bij het openbaar onderzoek meer dan 3500 bezwaarschriften werden ingediend kan dit alleen maar bevestigen.

Verenigingen zoals Raldes , Natuurpunt en actiegroepen hebben herhaaldelijk pogingen ondernomen om met de overheid in dialoog te gaan om de mobiliteitsproblematiek op een duurzame wijze op te lossen, maar steeds werden deze pogingen afgewezen.

Hopelijk gaat iedereen nu beseffen dat het obsessief vasthouden aan ondoordachte en meer dan dertig jaar oude tracés niet langer te verdedigen is.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de overheid aandacht schenkt aan een duurzame visie op mobiliteit in plaats van zich te beperken tot het opmaken van dure plannen die enkel leiden tot het verplaatsen van de problemen van de ene plaats naar de andere.

FV Actiegroep bewoners Denderbelle en Gijzegem.

 

COMMENTAAR:

Men spreekt hier van ‘de bewoners van Gijzegem en Oudegem’. Over meer dan een kleine minderheid in die twee gemeenten, zeker in Oudegem, zal het hier zeker niet gaan. Over de leefbaarheid voor Oudegem en Gijzegem zwijgt men natuurlijk. Maar dat is nooit echt hun zorg geweest.

Dit arrest was uiteraard te verwachten en is een bevestiging van eerdere arresten in de zaak.

Willy Van Damme

De politieke spelletjes rond Asbeco

Het dossier van het asbestverwerkende bedrijf Asbeco uit Schoonaarde zit terug op de politieke agenda. Eind vorige maand gaf de gewestelijke milieuvergunningscommissie een nieuw en terug eensluidend positief advies voor de milieuvergunning van het Schoonaardse bedrijf. Dit wel mits enkele door Asbeco al aanvaarde voorwaarden.

Joke Schauvliege

Tegen 6 april moet Joke Schauvliege terug een beslissing nemen betreffende de milieuvergunning voor Asbeco. En wat ze ook doet, nu al lijkt zeker dat dit voor de tweede maal op de tafel van de Raad van State zal belanden.

Tegen begin april moet Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister voor het Milieu, een nieuw en tweede besluit in de zaak nemen. Haar eerdere beslissing die negatief was voor Asbeco werd door de Raad van State vernietigd. Bij Asbeco heeft men het over politiek gemarchandeer.

Wonderproduct

Als je onze politici bezig hoort dan klinkt steeds de roep om het ondernemerschap te steunen, de tewerkstelling te bevorderen en te zorgen voor een zo goed mogelijk economisch klimaat. Ondernemers dient men, aldus al onze politici, in de watten te leggen. Zeker tegenwoordig klinkt in de media en de politiek overal dan ook luidkeels: ‘Leve de ondernemer’.

In realiteit echter valt dit soms nogal eens tegen. Zeker als men een kleine garnaal is die financieel en zakelijk niet veel te betekenen heeft en ook als diezelfde politici zien dat er ook met andere slogans stemmen te halen zijn. En dan klinkt het tegen diezelfde ondernemer soms zonder veel aarzelen: ‘Rot op’.

Koen Heymans

Koen Heymans van Asbeco poogt zich al meer dan vijf jaar lang tevergeefs in Schoonaarde te vestigen. Politici steken er ondanks de waslijst aan unanieme positieve adviezen steeds een stokje voor.

Een hiervoor zo te zien typerend geval is het verhaal van Asbeco uit Schoonaarde. Asbeco is het zusterbedrijf van Libreco dat actief is op de KMO-zone aan de Schelde in Schoonaarde. Libreco is actief in de afbraak van gebouwen met asbest erin. Een bloeiende business nu men gelukkig overal inziet hoe levensgevaarlijk dit product is.

Tot over een twintig jaar deed de overheid en een producent als Eternit nog alsof er niets aan de hand was. Asbest was een wonderproduct dat overal in de bouw qua isolatie als een mirakelmiddel werd gezien. Tot bleek dat de stofdeeltjes ervan via de longen op lange termijn dodelijk zijn.

Rematt

Werd asbestafval vroeger door Jan met de pet en Miet met de schort zelfs gebruikt als wegverharder dan is het nu overal taboe. Alles wat asbest bevat moet desnoods onmiddellijk weg. En dus heeft Librico handen vol werk. Het probleem is echter dat er voor de verwerking van die asbestafval in ons land maar een bedrijf is, Rematt in Mol. En die heeft dus een monopolie, met alle gevolgen van dien.

Voor Libreco die zijn asbest in Mol moet kwijt raken is dat natuurlijk geen goede en vooral een dure zaak. Reden waarom het zelf dit afval wil verwerken. Nadelig voor Rematt die zo een goede klant dreigt te verliezen. Maar de nood aan asbestverwerking blijft groot, zeker nu iedereen zo snel mogelijk van zijn asbesthoudende bouwmaterialen af wil.

Een asbestverwerker zoals Rematt verwerkt het asbesthoudend bouwafval tot betonblokken waarin dat afval dan wordt opgeborgen. Die betonblokken gaan dan naar speciaal hiervoor geschikte afvalstorten zoals de Hoge Maai in de Antwerpse haven waar ze gewoon gedeponeerd worden en bedolven onder een laag grond. Asbest zelf is een in de grond voorkomend mineraal en keert dus zo ingebakken in beton terug naar de grond.

Dat monopolie van Rematt is mede de reden waarom OVAM, de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, in Vlaanderen liefst minstens een tweede verwerker van asbesthoudend afval wil zien. En Schoonaarde in Dendermonde is op dat gebied goed gelegen, voldoende ver van Mol.

Annie Van den Berghe

Annie Van den Berghe, al meer dan 7 jaar het enige Schoonaardse gemeenteraadslid, bleef in gans de zaak zoveel mogelijk op de vlakte. Pas toen het langs alle kanten rond die kwestie stormde nam ze tegen Asbeco stelling. En toch werd zij en niet de actievoerders in 2012 als gemeenteraadslid herkozen.

Voor Librico/Asbeco lijkt de eigen verwerking van asbestafval dan ook een financieel zeer interessante zaak. Het moet dan niet meer naar Mol zijn afval gaan dumpen maar kan die zelf verwerken. En bovendien gaat het ook een berg asbesthoudend afval kunnen aantrekken die het dan zelf kan verwerken. Het vormt mede de drijfveer voor het optreden van Koen Heymans, man achter beide bedrijven.

Ongeruste buurt

Eerst poogde hij zijn bedrijf te te realiseren in de oude lokalen van ijsmaker Iglo/Ola in de Baasroodse wijk Den Briel aan de Schelde. Dat is een regionaal bedrijventerrein maar in de praktijk ook woongebied. En dat botste op lokaal verzet. Sommige woningen stonden pal naast de plek waar zijn bedrijf zou komen. Een onhoudbare toestand wat hij nu ook blijkbaar beseft.

En dus kwam er plan B, het lokaal industrieterrein Scheldemeersen in Schoonaarde, in de gebouwen van zijn Libreco en ook naast het vroegere UCB, een zogenaamd Sevesobedrijf met dus groot brand- en ontploffingsgevaar. Ook hier liep het niet van een leien dakje en diende hij uiteindelijk een milieueffectenrapport (mer) te laten opmaken.

Want ondertussen was men ook in Schoonaarde op hun hoede. En leek het Dendermondse stadsbestuur een vestiging in Schoonaarde eerst gunstig gezind dan ontstond bij de buren vlug onrust. Het woord asbest was immers gevallen en na de herrie in Den Briel zagen sommigen er de komst van Asbeco naar Schoonaarde helemaal niet zitten.

En al snel begon men er ook actie te voeren vooral onder impuls van Eddy Mertens en Pascal De Roock, twee toen beginnende lokale politici. Zo zat Eddy Mertens toen voor Open VLD in de OCMW-raad en maakte Pascal De Roock zich op om het lokale boegbeeld voor de N-VA te worden.

Protestactie GAS gemeenteraad

Een kleine maar erg actieve groep uit Schoonaarde voerde de druk op de politici op, zoals hier op de gemeenteraad van 6 september 2009. En ze hadden tot heden succes.

En dus kwam dit verhaal rond Asbeco als een godsgeschenk, interessant om zich in hun gemeente te profileren tegen Asbeco. Zelfs al beweren beide hun partijen de meest ondernemersvriendelijke van het land te zijn.

Betogingen

Al snel begon men natuurlijk met een petitie, affiches en spandoeken en zette men het stadsbestuur onder druk. Ook kwamen er twee betogingen, een in Schoonaarde zelf – een nooit in het dorp gezien fenomeen – en een in het Dendermondse stadscentrum.

De Open VLD riep in volle vakantieperiode hiervoor zelfs een speciale gemeenteraad bij elkaar, hopend zo de meerderheid in een slecht daglicht te stellen. Tevergeefs want daar stak die meerderheid zeer vlot een stokje voor. Met lachende gezichten bij vooral CD&V natuurlijk. Deze drong nu ook openlijk aan op een njet tegen Asbeco.

Was de lokale CD&V-politica Annie Van den Berghe tot dan grotendeels op de vlakte gebleven dan sprak ze nu volmondig haar verzet uit tegen de komst van Asbeco. Van de betogingen bleef ze echter opvallend weg.

Een deel van de politieke herrie was ook veroorzaakt door de houding van François De Bleser (CD&V), de toen nieuwbakken schepen voor Leefmilieu. Die verklaarde zich tijdens de debatten voor de provinciale milieuvergunningscommissie akkoord met het commissievoorstel voor een milieuvergunning op proef voor twee jaar.

Gemeenteraadszitting Asbeco - 24 augustus 2011

In de hoop te scoren riep de Open VLD op 24 augustus 2011 zelfs in volle vakantie een speciale gemeenteraad over de kwestie samen. Door zelf een motie voor te stellen raakten de plannen van Open VLD nergens. Breed glimlachend verlieten de leden van de meerderheid nadien de zaal.

Koen Heymans: “Kijk die man had als opdracht om daar neen te zeggen maar tijdens die debatten hoorde hij daar dat hij juridisch geen been had om op te staan. Zijn enigste optie was daarom dan ook dit voorstel van al die adviserende instanties bij te treden. Wat hij toen deed was logisch.”

Tot woede van zijn partijgenoten echter die zo onder politieke druk kwamen te staan van de oppositie. Ook medebestuurder sp.a kon er vermoedelijk niet mee lachen. Zij deed immers wel mee aan de betogingen tegen Asbeco. Het gevolg was dat burgemeester Piet Buyse (CD&V) een brief naar de provincie stuurde waarin hij het standpunt van zijn schepen desavoueerde.

Positieve adviezen

En alhoewel de provinciale milieuvergunningscommissie mits wat aanpassingen aan de vergunningsaanvraag positief was voor een proefperiode van twee jaar weigerde het provinciebestuur de vergunning. De gedeputeerde voor Leefmilieu is immers Jozef Dauwe (CD&V) die toen ook in de Dendermondse gemeenteraad zat.

En alhoewel politieke spelletjes officieel geen rol speelden kwam die beslissing zeker niet als een verrassing. De gemeenteraadsverkiezingen kwamen er aan waarbij CD&V de zeer hete adem van de N-VA in haar nek voelde.

Het weigeren door de provincie van een milieuvergunning klasse I aan Asbeco was dan ook de logica zelf, die dan van de politiek. Normaal immers volgt de provincie steeds het advies van haar milieuvergunningscommissie, nu plots niet. Reden waarom Asbeco het heeft over op haar kosten gevoerde politieke spelletjes.

Betoging tegen Asbeco - Schoonaarde - 5 november 2011

Bijna zeker voor de eerste maal was er een betoging in Schoonaarde, een kleine landelijke gemeente. Hier Eddy Mertens die de aanwezigen toespreekt.

En na de weigering van de provincie ging Asbeco dan maar zoals kon verwacht worden in beroep bij de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. En opnieuw speelde zich eenzelfde scenario af zoals op de provincie.

Ook nu waren er terug eensluidende adviezen van alle instellingen, van Ruimtelijke Ordening over OVAM tot Ruimtelijke Planning en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). En zoals de provincie voorheen deed negeerde ook de minister al die adviezen. Haar besluit kwam er op 18 april 2012, 6 maanden voor de lokale verkiezingen.

Te milieubelastend

Daarbij baseerde Schauvliege zich op een spitsvondigheid van de toenmalige Dendermondse schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen (sp.a) en zijn dienst. Daar stelde men dat Asbeco een te milieubelastend bedrijf was dat niet paste in de KMO-zone Scheldemeersen. Het idee, aldus nog die interpretatie, was dat men hier de schade voor het leefmilieu verder ging afbouwen.

En ook nu weer ging een koppige Koen Heymans in beroep, ditmaal naar de Raad van State waar partijpolitiek minder lijkt te spelen. En die maakte in haar arrest van 31 oktober 2013 brandhout van het ministerieel besluit en dus de achterliggende redenering ervan.

Daarbij zag men een contradictie tussen de door het Dendermondse gemeentebestuur ontwikkelde argumentatie rond de KMO-zone Scheldemeersen en het mer rond Asbeco. Dat mer toonde immers aan dat Asbeco niet milieubelastend is voor de natuur van de ernaast gelegen Scheldevallei. En dus kon men die vergunning voor Asbeco met de hier door de minister ontwikkelde argumentatie niet weigeren.

En daarom komt er een tweede ronde bij de minister om een milieuvergunning te bekomen. Die moet ze nemen tegen ten laatste 6 april 2014, een zeven weken voor de nationale, Europese en gewestverkiezingen. En ook nu weer voelt CD&V de zeer hete adem in de rug van de N-VA. Wel lijkt er lokaal in Schoonaarde nu – voorlopig? – amper iets te bewegen.

Maar Koen Heymans van Asbeco is op zijn hoede. Hij vreest nieuwe spelletjes maar wil doorduwen. “Kijk op dat kabinet van Joke Schauvliege werkt Lien Verwaeren die nu voor CD&V in Dendermonde ook schepen is voor Cultuur. En dan stel ik mij vragen. Maar desnoods ga ik terug naar de Raad van State”, aldus Koen Heymans.

Betoging tegen Asbeco - Dendermonde - 11 november 2011

De week nadien trok men met spandoeken tegen Asbeco dan maar naar Dendermonde zelf om er te betogen. Ook hier waren er weinig betogers. En van solidariteit van de bewoners van Den Briel die aan Asbeco ontsnapt waren was er voor zover geweten ook geen sprake. Alleen in Schoonaarde en in de politiek leek men het zich deels aan te trekken.

Voor Lien Verwaeren zijn er echter geen problemen: ”Sommigen zullen dat misschien niet verwachten van een ministerieel kabinet maar hier houden we ons wel aan de deontologie. Vooreerst zit ik op Cultuur en niet op Leefmilieu en zelfs hier op deze dienst kom ik nooit tussenbeide als het over Dendermondse dossiers gaat. Dan blijf ik er af.”

Radicaal van tafel

In Schoonaarde vreest actievoerder Pascal De Roock echter andere spelletjes en stelt zich vragen bij de neutraliteit ervan. In Schoonaarde klinkt zelfs woord corruptie, zonder daarvoor echter enig bewijs te leveren.

Daarbij veegt hij al die nu al driemaal uitgebrachte serie positieve adviezen radicaal van tafel: “Kijk Ovam wil perse een tweede verwerker van asbestafval en dus zijn die uiteraard voor. En dan heb je Arcadis die dat mer maakte dat Asbeco betaalde. Die gaat toch alleen maar schrijven wat Asbeco wil.”

Ook het brandweerverslag voldoet voor hem niet. “Dat bedrijf is te gevaarlijk voor de omgeving en hoort hier niet thuis. In Nederland gebruikt men ook een andere techniek met verbranding tot een 2000 graden en dat is veilig. Dit niet. Maar die techniek is te duur en dan wordt Asbeco veel minder rendabel.  Daar knelt het schoentje”, stelt De Roock.

Pascal De Roock

Pascal De Roock blijft de strijd tegen Asbeco voorzetten en zal desnoods eveneens naar de Raad van State stappen.

Bovendien wijst hij op het feit dat tegen het bedrijf al een klacht bij het parket onderzocht wordt wegens haar praktijken rond asbestafval. Verder ontkent hij dat er in Schoonaarde maar beperkt protest was tegen het bedrijf. “Die klacht van hem seponeerde men al”, verklaart Koen Heymans.

Pascal De Roock: “We hebben met onze petitie veel handtekeningen kunnen verzamelen, en er waren inderdaad maar 184 betogers toen in Schoonaarde maar op een bevolking van een 1600 mensen (feitelijk zijn er dat begin februari 2014 al 2190, nvdr.) is dat toch wel veel.”

En dat noch hij noch Eddy Mertens verkozen raakten is volgens hem niet direct een gevolg van een mogelijks gebrek aan lokale interesse voor de kwestie. Bij de verkiezingen van oktober 2012 haalde hij 414 stemmen, Eddy Mertens 352 en een in deze kwestie op de vlakte gebleven Annie Van den Berghe 766 stemmen en werd zo verkozen.

Cynisch

Pascal De Roock: “Kijk er stonden toen in totaal 11 mensen van Schoonaarde op al die lijsten en dat was een nooit gezien aantal. Ze maakten het ons zo moeilijk om te scoren.” Kenners stellen dat hij bovendien van de N-VA een verbod had om buiten Schoonaarde reclame te maken.

Men vreesde volgens die bronnen dat sommigen van de partij dan niet verkozen zouden worden. En die reclamebeperking was , stelt men daar nog verder, een voor hem grote handicap. Hij brak trouwens sindsdien met die partij.

Koen Heymans

Koen Heymans ziet zich het slachtoffer van politieke spelletjes en is erg cynisch over bepaalde actievoerders tegen zijn bedrijf.

Koen Heymans wuift de kritiek op hem hier weg: “Kijk in de sector neemt men het bij vele bedrijven helemaal niet nauw. Vanaf meer dan 1 kg asbest moet je een milieuvergunning klasse II hebben. Bijna niemand heeft er een want dan zou elke container met asbesthoudend afval die je nu overal ziet staan zo’n milieuvergunning moeten hebben.”

Ook is hij erg cynisch over die protesten tegen Asbeco: “Een van die mensen zat recent zijn dak dat asbesthoudende stoffen bevat te ontmossen. Maar dat mag niet eens. Een andere fervente actievoerder was nadien in de gemeente een woning aan het afbreken en gooide de asbesthoudende golfplaten zo in stukken op de grond. Wat verboden is maar dan voor hem wel kon.”

Het vermoeden is dat de zaak echter na de beslissing van Joke Schauvliege, in welke richting ook, niet van de baan zal zijn. “Keurt Joke Schauvliege de vergunning toch goed dan gaan wij vermoedelijk in beroep bij de Raad van State. Uiteraard gaan wij dat eerst moeten bekijken maar die optie overwegen wij zeker”, oppert Pascal de Roock.

Willy Van Damme

Het was te verwachten

De zeer hevige regenval van 12 juni heeft ook in Lebbeke voor overlast gezorgd. De Benoit De Donderstraat en de Klein-Antwerpenstraat, aan de grens met Opwijk, stonden die namiddag blank en er dienden vlug zandzakjes aangevoerd te worden om groter onheil te voorkomen.

Hevige regenval

Het was een gevolg van een zeer zwaar onweer dat in de regio Asse en Opwijk rond 13 uur was losgebarsten. En zoals steeds gaat het regenwater via de beken stroomafwaarts en dat is voor Opwijk vooral richting Lebbeke.

Vondelbeek

De Vondelbeek aan De Specht in Opwijk, niet ver van de bron.

Het gevolg was dat niet alleen een aantal Opwijkse straten blank kwamen te staan maar ook enkele Lebbeekse waar het nochtans veel minder had geregend. Maar het water stroomde gewoon in sneltreinvaart via de Brabantsebeek/Vondelbeek (1) naar Lebbeke en die beek kon daar die hoeveelheid water niet aan.

Het is een gevolg van een falend overheidsbeleid op het vlak van het waterbeheer. Onder impuls van voormalig minister voor Leefmilieu Norbert De Batselier (sp.a) werd de Vondelbeek nochtans heel drastisch onder handen genomen.

Jarenlang bracht deze grote beek, wiens bron gelegen is aan de Hoge Jan op de grens van Opwijk met Merchtem, voor de bewoners alleen maar ergernis, vooral dan in Sint-Gillis-Dendermonde, woonplaats van De Batselier.

Wachtbekkens

Op verscheidene plaatsen in Lebbeke en ook Sint-Gillis werden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wachtbekkens gebouwd zodat Lebbeke, Sint-Gillis en Dendermonde-Centrum sindsdien bijna geheel gespaard zijn gebleven van wateroverlast.

Vondelbeek

De Vondelbeek hier op de grens tussen Buggenhout en Opwijk is hier al een stuk breder geworden.

Ook werd door de VMM een diepgaande studie gedaan over de Vondelbeek/Brabantsebeek om te zien wat stroomopwaarts in Baardegem en Opwijk nog diende gedaan te worden. En in Baardegem werden al enkele kleine maatregelen genomen.

Ook kwam er aan het spoorwegstation van Heizijde op de grens tussen Lebbeke, Opwijk en Buggenhout een gezamenlijk wachtbekken. Maar men wist dat dit onvoldoende was om het probleem definitief op te lossen. Er zijn nu eenmaal van die ogenblikken zoals vorige dinsdag dat de regenval zo intens is dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Vondelbeek

De Vondelbeek hier op zijn breedst aan de Dendermondse Kalendijk vlak voor de monding in de Schelde.

Geen plannen

Zo stelden insiders al een tijd geleden dat er stroomopwaarts extra wachtbekkens nodig waren in Opwijk en Baardegem (Aalst). Maar tijdens een journalistieke enquête vorig jaar bleek men bij de VMM en in Opwijk geen interesse te tonen om dit probleem aan te pakken. In Opwijk deed de verantwoordelijke schepen zelfs alsof hij er niets van afwist.

Wat bij zijn collega’s in Lebbeke en Buggenhout toen boze reacties uitlokte. Maar in essentie bleef men publiek zowel in Buggenhout als in Lebbeke – de beek vormt deels de grens tussen Opwijk en Buggenhout – zwijgen. Voor de lieve vrede? Ook daar dacht men blijkbaar niet dat het dringend was.

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys liet in dit dossier eindelijk van zich horen.

De overstromingen van nu dinsdag toonden echter aan dat dit wel dringend is. En kijk nu reageert burgemeester François Saeys (Open VLD) wel in het publiek en wijst hij met een boze vinger richting Opwijk. Niet te onrechte zo te zien. Maar ook de VMM lijkt hier in de fout te zijn gegaan en had blijkbaar eerder moeten optreden. Het is toch haar taak.

In Opwijk ontkent men dan nu weer dat men niets wil doen en stelt men dat er hierover al vergaderd werd. Iets concreets kon burgemeester Lutgard Van der Borgt (CD&V) zo te zien echter niet voorleggen. Dat is ook logisch want er is behoudens wat gepraat niets.

Lutgard Van der Borgt

De Opwijkse burgemeester Lutgard Van der Borgt ontkende enige vorm van obstructie. Enig resultaat kon ze echter niet tonen.

Verkiezingen

Maar het is als steeds, er moet eerst iets ernstigs gebeuren voor men in actie schiet. We zijn nu in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en het is te hopen dat dit de lokale partijen wakker maakt. En het is dan uitkijken naar niet alleen de plannen maar vooral naar de realisatie ervan.

Het bouwen van een wachtbekken in Opwijk en in Baardegem is toch zo’n groot probleem niet. Tot nu toe echter wel. Dat is zeker.

Willy Van Damme

1) In de provincie Vlaams-Brabant spreekt men van de Brabantsebeek, in Oost-Vlaanderen van de Vondelbeek. Ze loopt in Dendermonde via de Kalendijk pal naast de Scheldebrug in de Schelde.