N41 – Vernietiging PRUP N41 door Raad van State

PERSBERICHT

Raad van State vernietigt Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan doortrekking N41

Op 27/12/2012 werden door de bewoners van Denderbelle, Gijzegem en Oudegem verzoekschriften tot vernietiging van de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41 tussen Lebbeke en Aalst ingediend bij de Raad van State (RVS).

Met zijn arrest van 14/05/2014 vernietigt de RVS de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41.

De Raad motiveert zijn beslissing op basis van het totaal gebrek aan duidelijkheid over – en concrete uitwerking van – de maatregelen in verband met de verplichte natuurcompensatie waardoor de opdrachtgever (de overheid) te kort schiet in haar rechtszekerheid – en zorgvuldigheidsplicht.

Nogmaals wordt hiermee aangetoond dat de overheid jammer genoeg nalaat de op haar rustende verplichtingen inzake leefmilieu en natuurbehoud na te leven.

Het feit dat de bewoners van Denderbelle, Gijzegem, Oudegem, Natuurpunt, Raldes, de actiegroep veilig door Hamme, en het gemeentebestuur Lebbeke (dat ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof met gunstig gevolg heeft gevoerd), ieder afzonderlijk, een procedure bij de RVS zijn gestart en hiervoor de nodige financiële middelen hebben kunnen verzamelen, toont voldoende aan dat er een zeer groot draagvlak tegen de doortrekking van de N41 bestaat. Het feit dat bij het openbaar onderzoek meer dan 3500 bezwaarschriften werden ingediend kan dit alleen maar bevestigen.

Verenigingen zoals Raldes , Natuurpunt en actiegroepen hebben herhaaldelijk pogingen ondernomen om met de overheid in dialoog te gaan om de mobiliteitsproblematiek op een duurzame wijze op te lossen, maar steeds werden deze pogingen afgewezen.

Hopelijk gaat iedereen nu beseffen dat het obsessief vasthouden aan ondoordachte en meer dan dertig jaar oude tracés niet langer te verdedigen is.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de overheid aandacht schenkt aan een duurzame visie op mobiliteit in plaats van zich te beperken tot het opmaken van dure plannen die enkel leiden tot het verplaatsen van de problemen van de ene plaats naar de andere.

FV Actiegroep bewoners Denderbelle en Gijzegem.

 

COMMENTAAR:

Men spreekt hier van ‘de bewoners van Gijzegem en Oudegem’. Over meer dan een kleine minderheid in die twee gemeenten, zeker in Oudegem, zal het hier zeker niet gaan. Over de leefbaarheid voor Oudegem en Gijzegem zwijgt men natuurlijk. Maar dat is nooit echt hun zorg geweest.

Dit arrest was uiteraard te verwachten en is een bevestiging van eerdere arresten in de zaak.

Willy Van Damme

Advertenties

6 thoughts on “N41 – Vernietiging PRUP N41 door Raad van State

 1. Mijnheer Willy VAN DAMME,
  Ik zoek uw beroemd book op “De zeepbel van superclub”, il zoek deze boek, nergens.
  Een dag op Euronews, in Maart 2001, no comment, ik zie een waarschijnlijk hoofd met piercing, “Prins Albert”, zeg-me Mijnheer, is dat onze oud koning or onze beroemd waal bass, GBL…

  Met beste groeten
  Charles Thibaut Stainier
  Antwoord:
  Aangezien Albert van Saksen-Coburg koning van België was van 1993 tot 2013 betreft het hier zeer vermoedelijk Albert Frère, de gewezen handelaar in oud ijzer uit de streek van Charleroi. Een naar verluidt goede vriend van Didier Reynders en nu semi officieel ’s lands rijkste man.

  Verder bedankt voor het bloemetje betreffende mijn boek over Superclub. Ik heb wel nog enkele exemplaren liggen maar die zijn voor mijn naasten. Het best is dat je zoekt op het internet of via tweedehandsboekhandels zoals De Slegte. Je kan het ook vinden in een aantal bibliotheken. Het ligt zelfs op de universiteit van Harvard.

  Ik ben nog steeds fier op mijn boek en zelfs de daders vinden mijn boek goed. Er ging dan ook jaren onderzoek aan vooraf. Het weerstond bovendien de massa’s kritiek die tijdens rechtszittingen tegen mij en dat boek werden geuit. In totaal waren er drie strafklachten en 6 dagvaardingen voor de burgerlijke rechtbank.

  Ik won ze allemaal, incluis een zaak in de VS die tot bij het Amerikaanse Hooggerechtshof ging. Een aantal daders, waaronder wijlen Maurice De Prins, kregen wegens tergend geding zelfs een veroordeling aan hun been en moeten mij nog vele duizenden euro’s.

  Mijn werk kwam ook steeds ter sprake tijdens de vele strafprocessen die men in de zaak voerde. Wat de rechters ertoe dwong om in hun vonnissen en arresten ook mijn werk te bespreken. Ik kreeg van hen steeds lofbetuigingen.
  Het dossier bij mij thuis is behoudens boeken, eigen analyses, brochures en mappen 83 archiefdozen dik.
  Willy Van Damme

 2. Heb onlangs een brief ” N41 Neen dank U ” in de bus gekregen en wens hierop te reageren.
  1 ) Waarom nooit geen naam onder jullie publicaties , Zijn jullie bang voor een wederwoord ?
  2) Al sinds meer dan 50 jaar wordt er in Gijzegem onteigend en gediscussieerd over de doortrekking ( Lees : Ring rond Gijzegem ) . Jullie voeren leefbaarheid v/d bewoners zogezegd hoog in het vaandel, maar schijnbaar zijn enkele kikkers in ” Belle Broek ” belangrijker.
  Bvb. Fijn stof : In de dorpskern mag het ?
  Bvb. Doorgaand verkeer : Ga bij het begin en het eind v/d school eens in Gijzegem dorp staan. Moet er eerst een dode vallen onder de schoolgaande jeugd.
  Bvb. valt het op dat de nieuwkomers in de Mimosa wijk het ergst ageren tegen de nieuwe N41.
  Zij hebben meestal met een politieke kleur hun goedkope bouwgrond gekregen en wisten toen al dat er een ringweg zou komen.
  Ondertussen zijn sommige politiekers al van kleur veranderd om toch maar een lukratief postje te krijgen.
  En ten laatste waar haalt U Uw cijfers, deze steunen nergens op.Neem eens contact op met André Perremans, die heeft metingen laten doen.

  EN wie vertegenwoordigt U feitelijk ? Alleszins niet de bewoners v/d dorpskern in Gijzegem.

  Graag wat meer realiteitszin in de toekomst en lieg de bevolking van Gijzegem NIET voor.
  Jef Dierickx
  Antwoord:
  Ik vermoed dat U antwoord op die bewuste brief die U kreeg en niet op mijn artikel in kwestie. Het zou mij interesseren die brief te krijgen. Kan dat?

  Ik heb dus ook met grote ogen de argumentatie van de zogenaamde milieuactivisten rond de N41 zitten bekijken. Toen ik met die mensen van de ‘milieuactiegroep’ Raldes sprak over de problemen van nu in Oudegem hadden zij hierop geen enkel antwoord. Er moesten dan maar wat minder vrachtwagens rijden was na wat twijfelen het idiote antwoord.

  Het toont aan dat ze wel met de kikkers in Bellebroek bezig zijn maar niet met de mensen in Oudegem en Gijzegem. Behoudens dan die enkele in Oudegem die alleen hun eigen ik zien als milieudoelstelling. Gelul over fijn stof en het ondertussen maar in het keelgat van die mensen van Oudegem en Gijzegem duwen. Fijne milieuactivisten zijn dat.

  Ooit deed Raldes mooi werk in de regio, nu lopen ze alleen maar in de weg niet wetend wat de bescherming van het leefmilieu echt is. Jarenlang waren er problemen met luchtverontreiniging bij VPK in Oudegem.
  De buren vergaderden hierover regelmatig met stad en bedrijf. Nooit zag of hoorde je Raldes. Tot op zeker ogenblik het ook over de N41 ging gaan. DAN waren ze er plots wel.
  Willy Van Damme

 3. Wij hebben ook een niet ondertekende brief hierover in de brievenbus mogen ontvangen !
  Het valt me op dat er veel gebabbeld en maar niks ondernomen wordt !
  Nergens zijn de politiekers te bespeuren nu er geen verkiezingen zijn…
  Wij leven en wonen in de dorpskern, juist naast de kerk en naast de beruchte drukke Vereeckenstraat. Kom hier eens langs en zeker in de ochtend zo rond 4u30-5u, als de 3,5 tonners hier door razen en toeteren ! Hopelijk komt het niet tot een ongeval nu de school herbegonnen is ! Niet helemaal intelligent ook als men ook nog een fietsroute getraceerd op deze drukke verkeersweg of beter ….snelweg !
  Schaf de N41 gewoonweg af en maakt zoals in Wieze, Oudegem en Gijzegem vrij van 3,5 tonners. Ze zullen wel een andere weg vinden via DE GPS !
  Mocht u nog verdere info wensen, mag u steeds mij contacteren !!!!!
  A. Boelen
  Antwoord:
  Het is op dit ogenblik windstil in dit dossier en het is wachten op een nieuw initiatief. Veel heeft ook te maken met het aantreden van een nieuw parlement en regering.

  Verder begrijp ik perfect uw frustratie. De tegenstanders van de N41 hebben blijkbaar lak aan uw probleem. En nochtans is ook dit een kwestie van het hebben van een gezond leefmilieu. In wezen moet men hier kiezen tussen verschillende opties en met die van de mensen in Oudegem en Gijzegem wordt door hen geen rekening gehouden.

  Ik vermoed ook dat het hier niet gaat over vrachtwagens van 3,5 ton maar van 30 ton. Verder moeten die vrachtwagens nu eenmaal zorgen voor de bevoorrading van al die winkels die dan weeral de burger bevoorraden. Zonder vrachtwagens lijden we dus in feite honger en dorst.

  En dat ze hem niet ondertekenden typeert dit soort actiegroepen. Onbetrouwbaar en liegen tegen de sterren op, dat is hun stijl.
  Willy Van Damme

 4. Willy,

  Is dit je soms ontgaan…

  Uit het nieuwsblad van 15/01/2015
  De vzw Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender & Schelde (Raldes) en het actiecomité N41 Veilig door Hamme haalden bij de Raad van State hun slag thuis. De eerste auditeur van de Raad van State heeft de eerdere uitspraak dat Hamme geen belangen heeft in de discussie rond de mogelijke doortrekking van de gewestweg N41 herroepen. ‘We zijn nu erkend als belanghebbende partij in dit dossier en dat geeft enorme perspectieven in onze verdere strijd tegen de doortrekking van de N41 tot in Aalst’, zegt woordvoerder Ronny Persiau van het Hamse actiecomité. Het comité slaagde erin om met eigen plannen het Vlaams Gewest te motiveren de kruispunten van de gewestweg met Noordstraat en Biezestraat te voorzien van verkeerslichten en alle kruispunten veiliger aan te leggen voor fietsers. Persiau pleitte zelf tijdens de beroepsprocedure bij de Raad van State, zonder inzet van een raadsman. ‘De geplande secundaire wegverbinding zou een onverantwoorde bijkomende noord-zuidverbinding worden tussen Antwerpen en Brussel’, motiveerde Persiau.

  Het Vlaams Gewest, het provinciebestuur en de stad Dendermonde, allen voorstanders van de doortrekking, halen bakzeil en draaien op voor de procedurekosten.

  Groeten,
  D. Harlie
  Antwoord:
  Dat was mij zeker niet ontgaan. Het is echter een detail en in wezen oud nieuws dat niets aan de situatie wijzigt.

  Maar ik ken dit verhaal natuurlijk. Voor hem is dit vooral het probleem van het kruispunt waar hij woont en waar hij zo weinig mogelijk auto’s wil zien.
  Dat het ondertussen wegens het drukke vrachtverkeer in Oudegem en Gijzegem voor de mensen daar feitelijk onleefbaar en onveilig is deert hem duidelijk niet eens.

  Zolang het in Hamme maar OK is. De problemen wat verder zullen hem worst wezen. Ze kunnen de pot op. Egoïsme heet dat.
  Het viel trouwens ook op dat toen Hamme na lang aandringen toch de stempel ‘economisch knooppunt’ kreeg, en dus recht had op een groot nieuw bedrijventerrein langs de N41, hij zweeg.

  Ik wacht trouwens nog steeds op welke gegevens dan ook van de door hem enkele jaren geleden bekendgemaakte studie rond mogelijke verkeerstoename rond die N41. Hij deed daar in de kranten allerlei beweringen over met steeds weer andere cijfers.
  Toen ik hem dan vroeg naar die studie kreeg ik geen antwoord. Ik wacht nog steeds op zijn ‘bewijzen’.
  Eerlijk gezegd: Van die boer geen eieren.

  ik weet ook wel dat de doortrekking van de N41 niet de perfecte oplossing is voor de mobiliteit daar. Waarom? Omdat die niet bestaat. Verder weet ik ook dat die doortrekking nadelige gevolgen heeft voor het leefmilieu daar. Het kan niet anders.

  Wat ik echter ook weet is dat het in Gijzegem en Oudegem met de huidige toestand niet doenbaar is. Hier is de schade enorm. Maar daarover behouden de tegenstanders van die doortrekking het algehele stilzwijgen.
  En als ze er al eens over piepen vertellen ze een dergelijke prietpraat dat je het niet voor mogelijk acht.

  Hetzelfde egoïsme bij het Lebbeekse gemeentebestuur die alleen kijkt naar het eigen ik en de buren ernaast in de stank en lawaai wil laten leven.
  Maar als ik moet kiezen tussen lawaaihinder voor de boterbloemen, grassoorten, vinken en kikkers en dat van de duizenden mensen in Gijzegem en Oudegem, dan is mijn keuze snel gemaakt.

  Aan U de keuze. Maar om over die zaak zinnige dingen te zeggen of te schrijven moet men wel alle aspecten van de zaak serieus onderzoeken en meennemen in de mogelijke oplossing die men voorstelt. De tegenstanders kijken vooral alleen maar naar het eigen belang, niet van dat der gemeenschap of een aspect van de zaak, de kikkers & Co.

  Verder moet U hier niet verwachten dat ik elk detail in dit dossier zal melden. Het is gezien de internationale politieke toestand erg druk. Me dan bezig houden met de drang van iemand in Hamme om de kranten te halen doe ik niet.
  Willy Van Damme

 5. Geen probleem Willy,

  Ik dacht gewoon even melden… Die persoon in Hamme heeft toevallig niet veel contact met het vroegere kabinet van Crevits…toen minister van o.a. de gewestwegen. En al bij al moet ik je gelijk geven. Al ben ik zelf voorstander van de kikkers en Co. Maar inderdaad leefbaarheid en een vlotte doortocht is ook een belangrijke zaak.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Geen enkel probleem met je reactie. Ik wou gewoon eens alles nogmaals op een rijtje zetten. Deze kwestie is een moeilijk probleem, en voor alle visies zijn er wel nadelen. Bovendien ben ik eveneens een groot voorstander van het beschermen van ons leefmilieu, dieren en planten.

  Maar soms dienen er keuzes te worden gemaakt en moet men dan met alle aspecten van de zaak rekening houden. Geen gemakkelijke zaak, zeker niet voor politici die zich om de zoveel jaar in hun regio als de ‘sympathiekste’ willen laten verkopen. Kijk maar naar het spectaculaire bochtenwerk van een Karel Uyttersprot.
  Dan wordt het zielig.

  Ter informatie: de toenmalige kabinetschef van Crevits woont in …. Hamme.
  Willy Van Damme

  • Beste,
   Ik heb toch een vraagje naar jullie toe :
   Allemaal goed en wel maar hoe zit het nu met Gijzegem !
   Moeten wij voortdurend in de stank van de uitlaat leven van al dat vrachtverkeer dat van Wieze door Gijzegem naar Aalst of Dendermonde gaat of omgekeerd !
   De huizen in de straat beginnen vanaf 05u in de morgen op hun funderingen te trillen, plesant hé als je dan nog in je bed ligt of gaat en dan zo maar de hele dag door !
   De huizen hier, zoals het onze, vertonen al barsten en scheuren van al het zwaar vrachtverkeer en wie zal dat betalen ?
   In alle geval daar in Wieze zijn ze gerust, mooie en stille villawijk en voor de rest laat mij worst wezen dat wij alle vrachtverkeer op onze nek krijgen en dat hier files staan !
   Waarom wordt hieraan niets gedaan ?

   Toen wij hier zijn komen wonen, heb ik het al verkregen dat er in ons straatje (Molenhoekweg) het verkeer totaal werd verbannen.

   Zijn er nu andere plannen en of wijzigingen, hoe zullen ze dat oplossen, want eerstdaags (en hopelijk van niet) gebeurt er hier een ongeval met al die fietsende jeugd die naar school gaat en komt ! Ik durf er niet aan te denken.
   Wat mij wel opvalt is dat iedereen hier en ook de politici in de omgeving veel blablabla hebben en als puntje bij paaltje komt er niets wordt ondernomen noch gedaan.

   Ook wij hebben hier een huis gekocht voor de stilte en rust , groen en platteland etc.
   komende van een bruisende stad maar na een paar jaar is daar alles van verdwenen.

   Sorry maar ik moet hier wel een antwoord op geven !

   Met vriendelijke groeten

   Bewoonster uit Gijzegem-Dorp
   Anne BOELEN
   Molenhoekweg, 4
   9308 Gijzegem

   Antwoord:
   ik begrijp best de mensen uit het dorpscentrum in Gijzegem die al die last ondervinden van dat vele zware verkeer dat door die centrumstraten vliegt.
   Het is het gevolg van langs de ene kant een grote economische groei waarnaar praktisch iedereen verlangt en de wilde ruimtelijke ordening die hier tot het eind der zestiger jaren van de vorige eeuw heerste.

   Alles kon en daar betalen wij nu nog steeds de gevolgen van. De overheid poogde recent nog eens dat zware verkeer uit de dorpskernen van Oudegem en Gijzegem te houden. De Raad van State lag echter in de weg en in een rechtstaat is dat onoverkomelijk en moet men terug herbeginnen.

   Het is nu wachten op een nieuw initiatief. In het geval van Gijzegem is het wel zo dat die N41 ten noorden van de dorpskern zou komen waar dan een aantal dorpsbewoners evenmin gelukkig zijn. Daarover echter hoor je amper iets. Zeker in vergelijking met Denderbelle (en niet Wieze).

   Maar met jullie toch duidelijke en grote milieuproblemen houden de milieuactivisten van Raldes dan wel helemaal geen rekening. “Kikkers wel, mensen niet”, lijkt de slogan.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s