Sas Denderbelle–Druk wordt groot

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), een autonoom Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van een groot deel van de Vlaamse waterwegen, is bezig met het moderniseren van de Dender tussen Geraardsbergen en Dendermonde. Vooral de verouderde sluizen die een goede doorvoer van het water verhinderen worden hierbij aangepakt.

Een andere kwestie is dat men op vraag van een aantal Aalsterse bedrijven de Dender tussen Aalst en Dendermonde gaat verdiepen zodat hij bevaarbaar wordt voor schepen van 1.350 ton in plaats van de 600 ton nu.

Negatief advies

Het project is vooral cruciaal om overstromingen in de Dendervallei te vermijden. De werken hiervoor zijn al gestart in Geraardsbergen en Aalst en voor de sluis in Denderbelle blijkt het voorontwerp klaar te zijn. Ook is het onderzoek naar eventuele milieueffecten via een project-MER volop bezig.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle is al een 75 jaar oud en hoe dan ook aan vervanging toe. Om de Dender bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.350 ton dient dit stroomafwaarts vervangen te worden door een groter exemplaar.

Uit vergaderingen van W&Z met de lokale overheden was al gebleken dat de fietsdoorgang in Denderbelle zou afgeschaft worden. Hier komt een nieuwe grotere sluis een 100 meter stroomafwaarts van de huidige sterk versleten sluis. Tijdens die vergaderingen vorig najaar adviseerde de stad negatief wat betreft die fietsdoorgang.

Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a): “Dit is een voor Denderbelle, Mespelare en Oudegem belangrijke verbinding. Er zijn daar dagelijks gemiddeld 120 passages en dat zijn zeker niet alleen recreanten maar er is daar ook woon- en werkverkeer. Daarom dat wij dit graag willen behouden.”

Het probleem werd nieuws toen Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger, Oudegemenaar en Dendermonds gemeenteraadslid voor sp.a op 3 oktober de kwestie in het Vlaams parlement aankaartte en de verantwoordelijke minister Ben Weyts (N-VA) over de kwestie ondervroeg.

De N41 als alternatief

Die doorgang maakt op dit ogenblik deel uit van het provinciale fietsknooppuntennetwerk en dreigt dus nu te verdwijnen. Zo vroeg hij de minister: “Welke initiatieven zal de minister nemen opdat de sluis in Denderbelle oversteekbaar zal blijven voor fietsers en wandelaars?

Grote verbazing toen de minister zijn antwoord gaf en als alternatief voor de huidige toestand de…. N41 voorstelde. Zo stelde de minister: “Wordt als alternatief de geplande aanleg van de N41 met bijhorende nieuwe brug voorgesteld”.

Fiets- en wandeldoorgang Dendersas Denderbelle

Officieel om veiligheidsreden zal de nieuwe sluis in Denderbelle geen nieuwe fietsdoorgang meer hebben. Alsof een fietsdoorgang als deze onveilig zou zijn. Bij W&Z vergelijken ze het met de situatie bij de spoorwegovergangen. Alsof men alle spoorwegovergangen zou afschaffen en die echt onveilig zijn.

Deze verbindingsweg tussen Dendermonde en Aalst moet via Denderbelle lopen. De timing voor de realisatie van die N41 lijkt echter eerder iets voor Sint-Juttemis dan voor bijvoorbeeld 2020. Het antwoord werd in de regio dan ook op ongeloof ontvangen.

Maar vooral voor Denderbelle is die doorgang een zeer belangrijke zaak. De linkeroever van de Dender bereiken betekent zonder die sasdoorgang voor hen dan veel kilometers omrijden via Wieze of anders door de spoorwegbrug in Oudegem te gebruiken. Als is die laatste in wezen illegaal, erg gebruiksonvriendelijk en eveneens veel kilometers om.

Roep om actie

Dat Hilde Pauwels die in Denderbelle de gezellig ogende café De Tongenslijper – de bijnaam van de Denderbellenaars – uitbaat recent in actie kwam hoeft dan ook niet te verbazen. Zij vreest bij sluiting van die doorgang terecht voor klantenverlies.

Voor haar is het echter meer dan het zuiver economische. “Ja, er is dit café maar dat komt voor mij maar op de tweede plaats. Mijn actie is uit liefde voor Denderbelle en de mensen hier in deze gemeenschap. Die doorgang moet gewoon openblijven.”

De route is in de zomer immers zeer populair bij de vele recreanten die de Dendervallei willen verkennen. En die drinken al eens graag een pintje of een koffie in een der cafés in Denderbelle of in Mespelare aan de overkant. En een fietsrit zonder zo’n stop is ook al niet aantrekkelijk.

En toen Hilde Pauwels via de kranten haar noodoproep lanceerde en een petitieactie begon rook ook Tom Bogman de kans om in actie te komen. Er leek immers een groeiend ongenoegen te zijn en dus een basis voor actie.

Bart Van Malderen

Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) maakte door zijn vraag aan Ben Weyts het feit publiek dat men die fietsdoorgang in Denderbelle wil afschaffen. Het begin van de actie.

Tom Bogman is de parlementaire medewerker van Bart Van Malderen, fan van de nieuwe communicatiesystemen als Facebook en een erg bezige Oudegemenaar. Dat hij via Facebook een actie aankondigde hoeft dan ook niet te verbazen. Het moest een protestactie worden aan het sas in Denderbelle.

En ietwat tot zijn verbazing bleek die actie nog aan te slaan ook. Ergens tussen de 230 tot 250 mensen waren er vorige zondagnamiddag aanwezig. En dit simpel via Facebook en op amper enkele dagen tijd. Het is voor zover geweten ook de eerste Facebookactie van dit genre in de streek.

Een vervelende zaak

Een succes dat ergens toch ook logisch was gezien het belang voor Denderbelle en ook het kleine Mespelare. Ook voor de sporters van AC Denderland, de Dendermondse atletiekclub, is dit belangrijk. De doorgang op dit sas vormt immers een vast onderdeel van hun loopparcours. Ook had de gemeente Lebbeke, waar Denderbelle deel van uitmaakt, al luid haar verzet laten horen tegen de geplande afschaffing van die fietsweg.

Dendermonde liet het alleen bij een stilgehouden negatief intern advies. W&Z plant immers nog een serie belangrijke werken in de Dendermondse binnenstad en de stad laveert daarom dus wat voorzichtig wegens haar relatie met W&Z. Van de Dendermondse CD&V was er trouwens in gans die zaak niets merkbaar.

Maar voor de N-VA was dit natuurlijk een erg vervelende zaak. Zij zit zowel in Dendermonde als in Lebbeke in de oppositie en is er niet graag gezien. Om niet meer te zeggen.

Ben Weyts - 4

W&Z is officieel een autonoom overheidsbedrijf maar de invloed van de minister is natuurlijk erg groot. Hij zorgt immers voor het budget van de NV W&Z. Graag pronkt hij in de media met allerlei plannen voor nieuwe fietspaden. Hier echter schaft hij een af, daarbij nepargumenten gebruikend. De vraag is voor welke oplossing hij hier zal zorgen.

En nu kwam daar dus die flater van Ben Weyts bij. Die spreekt graag in de media over allerlei plannen die hij heeft voor nieuwe fietspaden maar schafte er hier zomaar een af. Van een contrast gesproken.

Een oplossing

En dus trok de lokale N-VA met een delegatie naar hun minister Ben Weyts om de zaak met hem te bespreken. Hilde Raman, woonachtig in Mespelare, gemeenteraadslid voor de NV-A en aanwezig op de actie van vorige zondag: “Dat bezoek was oorspronkelijk voor na deze actie voorzien. Maar door dit protest hebben wij dit gesprek naar de vorige vrijdag verplaatst. En er is een oplossing.”

En dus kwam er vrijdagavond vlug nog een persbericht met foto (1). Tijdig om maandag, als de kranten over die zondagse actie berichten, mee opgenomen te worden in het verslag. Waardoor de lezers de indruk kregen dat het dankzij de N-VA is dat er een oplossing mogelijk is.

Een knappe mediastrategie en een klassieke recuperatie van de actie natuurlijk. Uiteraard trok de NV-A pas naar de minister toen de druk vanuit Lebbeke en Dendermonde en de sp.a groot werd. Al een half jaar lang bleef men bij de N-VA zo te zien potdoof voor dit probleem.

Veiligheid

Bovendien kan men zich afvragen waarom men bij W&Z hier problemen maakt rond die fiets- en wandeldoorgang. Ze zijn via verkeerslichten veilig gemaakt en voorzien van balustrades zodat ongelukken praktisch onmogelijk zijn.

Marius Meremans en Goedele Uyttersprot - Sas in Denderbelle

N-VA-parlementsleden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot trokken vlug voor de actiedag van zondag op vrijdag naar minister Ben Weyts en keerden huiswaarts met een vage belofte. Nu afwachten wat die belofte zal inhouden.

Toen een tiental jaren geleden de vraag rees om hier een fietsdoorgang te realiseren was het juist dit argument van veiligheid dat men bij W&Z gebruikte om dit te weigeren. De druk werd echter te groot zodat W&Z uiteindelijk toch die doorgang realiseerde.

Ook bij de sluis verderop aan de Dendermonding werd een aantal jaren geleden eveneens onder druk van plaatselijke acties vanuit onder meer het ACW zo’n doorgang gerealiseerd. Voorheen moest men immers of kilometers omrijden of een meer dan tien meter hoge brug met trappen nemen. Voor vele fietsers een praktisch onmogelijke zaak.

Toen werd die fietsdoorgang plechtig en feestelijk geopend door toenmalig Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en de top van W&Z. Onder Weyts echter blijkt dit ineens niet meer mogelijk te zijn.

Veiligheid heet dat en het lijkt dan ook eerder op een pseudoargument dan op een geldige reden. Er gebeurden trouwens voor zover geweten in al die jaren hier ook geen ongelukken. Het is dus wel degelijk veilig.

Zo stelt de N-VA in haar persbericht: “Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.”  Een wat rare redenering want geen enkele sluis op de Dender is continu bewaakt.

Duur alternatief

Weyts en de lokale N-VA hebben ook een (duur) alternatief. Zo stelt Lebbeeks federaal parlementslid Goedele Uyttersprot: “Er moet gezocht worden naar een alternatief: een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets- en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.” 

IMG_2863

Cafébazin Hilde Pauwels trok haar stoute schoenen aan en begon met een actie voor het behouden van die fietsdoorgang. Achteraf na de actie zat café De Tongslijper dan ook goed vol. Maar ze had versterking gekregen.

Alsof een brug met de fiets nemen comfortabeler is dan een gelijkgrondse doorgang. Het is ook stukken duurder want zo moeten er naast de nieuwe brug ook toegangswegen komen. Een in budgettair zeer krappe tijden niet onbelangrijk argument.

Ook stelt men zich zowel in Dendermonde als in Lebbeke financiële vragen bij deze plannen van de N-VA. Zo zegt Marius Meremans in dit persbericht: “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”

Niels Tas: “Blijkbaar willen ze Lebbeke en Dendermonde hier mee laten opdraaien voor de kosten. Maar overal in Vlaanderen is het W&Z die dit soort zaken realiseert en financiert. Het doet denken aan de discussies rond de Scheldeveren waar men vanuit de regering ons ook wou laten doen betalen.”

Niet verbazend is dat men ook in Lebbeke huiverachtig is. Burgemeester François Saeys (Open VLD): ”Kijk, we hebben dit bij W&Z al aangekaart als zijnde onaanvaardbaar en hebben dan op voorstel van gemeenteraadslid Dirk De Cock (De Ploeg/sp.a) eenparig een motie laten goedkeuren in onze gemeenteraad. Wij eisen gewoon dat die gelijkgrondse overgang behouden blijft. Een brug is te duur en niet goed voor oudere fietsers en onaanvaardbaar. We hopen kortelings samen met de burgemeester van Dendermonde bij Weyts aan tafel te zitten.”

Op tafel kloppen

Ook Freya Saeys, Vlaams parlementslid voor Open VLD en dochter van, kaartte de kwestie aan in het Vlaams parlement en ondervroeg op 20 oktober minister Ben Weyts eveneens over de zaak. En in tegenstelling tot bij de eerdere vraag van Van Malderen had Weyts het ditmaal niet over de N41 als oplossing.

Tom Bogman

Oudegemenaar Tom Bogman, een man die graag fietst, begon via Facebook met een opriep voor een betoging aan het Dendersas. Ergens tussen de 230 en 250 mensen daagden op. Het tilde de protestactie op weer een hoger niveau.

Zo stelde Weyts ditmaal: “Aangezien er vandaag passage mogelijk is, wordt er naar alternatieven onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige toegangswegen, de inpassing in de omgeving en de inpassing in het hogere fietsnet en de daarbij nagestreefde functionele verbindingen.” Die N41 was bij Weyts dus plots verdwenen. Hij was vermoedelijk getipt over de dwaasheid van zijn vorig voorstel.

Het punt van die fietsdoorgang staat trouwens ook op de agenda van het voor volgende week 10 maart geplande overleg tussen Dendermonde en Lebbeke. De tot nu toe discrete houding van Dendermonde in deze kwestie zal dus veranderen. Wat de druk op Weyts en W&Z nog gaat doen toenemen.

In het hier eerder besproken dossier van het Ros Beiaard en de Reuzen stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans in Het Laatste Nieuws recent: “In deze stad is het blijkbaar nodig om eens flink met de vuist op tafel te kloppen om één en ander te doen bewegen.”

Inderdaad, twee interpellaties en een motie van Lebbeke deden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot naar Weyts stappen om een oplossing te vragen. Wel is die er nog niet en zal er dus nog wat meer op ‘tafel moeten geklopt worden’.

Druk

Zeker is dus dat discussie nog niet voorbij is. Voorlopig is er immers alleen een erg vage belofte van minister Weyts die wel afzag van de nepoplossing die de N41 was. En de persverklaring van de N-VA is niet veel duidelijker dan die welke de minister in oktober gaf aan Freya Saeys. Bij vele mensen in de regio is het bovendien een onderwerp van discussie geworden, een actueel item.

Bovendien zal Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen het dossier zeker blijven opvolgen en Ben Weyts met dossier achtervolgen. Tom Bogman: “We bereiden nu al een nieuwe vraag voor om te zien welke oplossingen Weyts eventueel in petto heeft.”

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys zette het probleem op de overlegagenda met de stad Dendermonde en wil de gelijkgrondse fietsovergang behouden. Een fietsbrug is voor hem uit den boze.

Zoals bij eerdere acties rond die fietspassages in Denderbelle en de Dendermonding neemt de druk op W&Z en de Vlaamse minister voor Openbare Werken toe. Zo te zien zelfs nog meer dan voorheen.

Er loopt rond deze actie een onlinepetitie op http://deoversteekaanhetsasvandenderbellemoetblijven.petitie.be. Met verder ook nog een Faceboekgroep: ‘Sas Denderbelle: voor behoud van de oversteek voor wandelaar en fietser!’

Willy Van Damme

1) Op deze blog zijn al toppolitici van alle grote politieke partijen wegens hun beleid of acties en verklaringen soms heel scherp aangevallen. Dirk Van der Maelen (sp.a), John Crombez (sp.a), Kristof Calvo (Groen), Bart Staes (Groen), Herman Van Rompuy (CD&V), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Guy Verhofstadt (Open VLD), Alexander De Croo (Open VLD) en Yves Leterme (CD&V) passeerden hier allemaal al de revue. Evenmin werden zowel de vorige als huidige regering vergeten. Zo hoort dat.

Ook lokaal was er kritiek op de politici, op de ene wat minder dan op de andere. Maar dat heeft niet met een persoonlijke politiek gekleurde voorkeur te maken of het verlenen van vriendendiensten maar puur met het beleid. Hetzelfde trouwens voor actiegroepen of bewegingen als Natuurpunt en Raldes. Ook die moesten hier al eens spitsroeden lopen.

Allen sturen mij hun persberichten behalve een: de N-VA. Het typeert deze partij die blijkbaar een andere idee heeft voor wat de pers moet schrijven dan wat ze traditioneel hoort te doen.

Geen verrassing dat de N-VA dubieuze journalisten als Paul Van Den Driessche en Siegfried Bracke aan boord nam. Politici die zich vermomd hadden als journalist en zo de stiel verder in opspraak brachten.

Advertenties

One thought on “Sas Denderbelle–Druk wordt groot

 1. ja ik ga akkoord er zijn dubieuze mensen bij het N-VA ( zoals bv P Van Den Driessche en zelf B De Wever ) deze partij is slecht voor ons mensen van België en zelfs Vlaanderen.
  Alberic Vande Capelle
  Antwoord:
  Als ze slecht is voor België is ze per definitie ook slecht voor Vlaanderen. Qua politieke visie lijkt de Wever trouwens op een soort slangenmens die zich continu draait. Neem Antwerpen, eerst verdedigde hij tegen bijna iedereen in De Lange Wapper en nu roept hij om een overkapping van de ring.

  Een half jaar terug moest er drastisch in de begroting gesnoeid worden en nu vraagt hij en zijn ministers extra geld. Om maar een van de vele voorbeelden te noemen.
  En toen Paul Magnette stelde dat men moest oppassen met saneren stond De Wever op de eerste rij om hem uit te schelden. Nu volgt hij de raad van Magnette. Ach….
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s