De Morgen wast ISIS wit

“Niet IS maar Hezbollah dealt ‘jihadistendrug’ kopt Uw krant deze ochtend 2 juli geschreven door Guy Van Vlierden. Een merkwaardig verhaal. De Italiaanse politie en douane stellen dat ze 14 ton, amfetamines van IS hebben onderschept en Jullie medewerker weet dat dit niet klopt want ze zijn van Hezbollah.

Bewijs: Dat blijkt alleen een artikel van het Journal of International Affairs van de Universiteit van Columbia in de VS te zijn en met als titel ‘A Bitter Pill To Swallow: Connections Between Captagon, Syria, And The Gulf’ van Max Kravitz en Will Nichols van 18 mei 2016. Het is dus meer dan vier jaar oud om een verhaal van deze week te duiden (https://jia.sipa.columbia.edu/bitter-pill-swallow-connections-captagon-syria-gulf).

Wie echter dat artikel grondig leest ziet dat Guy Van Vlierden het soms letterlijk overneemt en dat het artikel in dat tijdschrift allerlei beweringen doet maar geen bewijzen aanlevert voor die gedurfde stelling.

Bovendien stellen de auteurs in het hoofdstuk Hezbollah en amfetamines: ‘While no direct connection between Hezbollah and Captagon within Syria has been uncovered, there is enough correlated evidence to say there is a high probability that Hezbollah is one of the major Captagon producers and traffickers.‘

Wat in de krant in de titel verkocht wordt als een vaststaand feit wordt hier bij het Journal of International Affairs dan geen bewijs maar wel een grote mogelijkheid. Men is dus niet echt zeker.

ISIS - kinderen doen executies - 26-08-2016

Kinderen van ISIS executeerden hier (of doen alsof) gevangenen. De Morgen en Guy Van Vlierden pogen ISIS wit te wassen van hun betrokkenheid bij de drugshandel ondanks persberichten van het Italiaans gerecht. De reden is volgens de man dat drugshandel in strijd is met hun geloof. Gelukkig heeft ISIS nog vrienden in onze pers. Onder de Taliban had Afghanistan praktisch het wereldwijde monopolie van de handel in opium en heroïne. Alcohol was wel streng verboden. Om reden van geloof?

Bovendien weten we dat de VS al decennia een oorlog voert tegen Hezbollah en die jihadisten steunt en men daarom dus erg voorzichtig moet zijn met beweringen uit de Amerikaanse media. Logisch. Verder zijn er in het verleden heel veel verhalen gepubliceerd over de link tussen die jihadisten en captagon zoals het opdoeken van hun labo’s in Lebanon aan de Syrische grens.

Maar ja, de Italiaanse douane en politie linkt die 14 ton in beslag genomen amfetamines aan IS en daar is dan Guy Van Vlierden om te zeggen dat ze van Hezbollah zijn en IS onschuldig is. Een slimme man die Guy Van Vlierden die het beter weet dan die Italiaanse douaniers en politielui. Maar dat hij hier poogt ISIS, al Qaeda e.a. wit te wassen wekt niet de minste verbazing.

Captagon 14 ton - Salerno - ISIS - 1 juli 2020

Volgens de Italiaanse douane werden de 14 ton captagon geproduceerd door ISIS in Syrië en waren ze bestemd voor de Europese markt om zo haar activiteiten verder te financieren. Het is, nog steeds volgens die Italiaanse douane, de grootste drugsvangst uit de geschiedenis.

Voorheen riep hij in Het Laatste Nieuws op om die jihadisten de regering in Damascus te laten overnemen en poogde hij de nu wegens terreur al jaren in een Franse gevangenis in voorarrest zittende Bassam al Ayachi eveneens wit te wassen. Deze is de geestelijke vader van het salafisme en de terreur in Molenbeek. Je moet maar durven natuurlijk. Beschamend voor kranten die zich serieus genomen willen worden.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Morgen en Het Laatste Nieuws. Guy Van Vlierden werkt voor beide media.

De NAVO vervolgt de Kosovaarse president?

Het bericht in de krant vandaag dat de president van Kosovo Hashim Thaçi, samen met partijgenoten van de UCK, door de aanklagers van de Kosovo Specialist Chambers, een zoveelste Nederlandse uitzonderingsrechtbank, in beschuldiging werd gesteld is hoogst merkwaardig.

Het gaat hier immers vooral over daden, gepleegd tijdens de oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië in de periode 1998 en 1999, zoals foltering, de handel in organen, moord en ontvoering. Maar dat is stokoud nieuws. Het zijn feiten die toen bij insiders goed gekend waren maar waarover men zedig zweeg. Zowel bij Europese regeringen, de pers als het wereldje van de ngo’s zoals Pax Christi.

Pax Christi wist het

Zijn UCK werd in die periode bij sommige politiediensten gezien als een van de gevaarlijkste criminele organisaties die in veel landen actief was met het plegen van criminele feiten waaronder drughandel en geweld.

Hashim Thaçi

Hashim Thaçi, president van Kosovo en volgens vele kenners van het dossier Joegoslavië gewoon een leider van een criminele bende die zijn ‘land’ graag lid wil zien worden van de EU. En plots ontdekt men bij de NAVO dat die man een crimineel is. Een die ze wel via een illegale oorlog en bezetting aan de macht brachten. En nu wil Nederland hem berechten. Wat een cynische grap. En hoe gaat Pax Christi reageren? Door te zwijgen? Wedden? Syrië achterna. En zoals het hoort is de man netjes in het pak. Hij is immers de baas.

Maar ja, het UCK kreeg toen de steun vanuit de NAVO tegen de toen rechtmatige Joegoslavische regering. Dat men er nu strafrechtelijk maatregelen tegen neemt roept dan ook vragen op. Waarom nu? Het was trouwens geen toeval dat na de machtsovername door de NAVO en het UCK orthodoxe kerken en abdijen overal in Kosovo werden vernietigd en niet-Kosovaren op de vlucht moesten.

Maar men bleef in de EU zwijgen, ook bij een ngo zoals het christelijk Pax Christi die toen erg begaan leek met de regio. Zoals de toenmalige voorzitter tijdens een gesprek met mij ook toegaf was de essentie van het probleem in Kosovo de weigering van bepaalde Kosovaren om met anderen, vooral maar niet alleen, Serviërs samen te leven. Vrede en mensenrechten dus!

Wat resulteerde in allerlei terreuracties tegen de Kosovaarse minderheden en de spiraal van geweld. Pax Christi wist met andere woorden dus dat ze leugens verkocht en massamoordenaars, folteraars en drughandelaars steunde.

Dat men pas in 2011, 12 jaar na de feiten, dit tribunaal voor Kosovo heeft opgericht kan dan ook alleen maar die vraag naar het waarom versterken. Wil men Servië paaien na de vernielingen in Servië aangebracht door de NAVO en zo verhinderen dat het nauwer gaat samenwerken met Rusland en China?

Verder kan men dit tribunaal alleen maar zien als een schertsvertoning die niets met rechtspreken te maken heeft. De oorlog die de NAVO tegen Servië voerde was immers zonder toestemming van de VN en dus illegaal en daarom crimineel. Men liet zelfs bommen vallen op de Chinese ambassade in Belgrado. Maar dit blijft allemaal buiten vervolging. Geen verrassing uiteraard.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Standaard.

Herman Goossens – De VN, China en Taiwan

In het interview met microbioloog Herman Goossens ‘Er moet een Marshallplan voor testen komen’ in De Morgen van 16 december stelt deze: ”Maar Taiwan is door China uit de Wereldgezondheidsorganisatie geweerd. Resultaat: de wereld kreeg van de WHO de Chinese aanpak in Wuhan voorgeschoteld als exemplarisch. Een extreme lockdown, dus. We hadden die informatie uit Taiwan moeten hebben.“

Herman Goossens is ongetwijfeld een uitstekend medisch microbioloog maar hier dwaalt hij. Toen China in 1971 lid werd van de VN en de WGO voerden beide staten de politiek van één China.

Dat wilde zeggen dat internationaal maar een staat China en haar bevolking kon vertegenwoordigen. Er was geen keuze. Het was of Taiwan of het Chinese vasteland. Toen China dreigde lid van de VN te worden verliet Taiwan uit protest op 25 oktober 1971 de VN.

De Republiek China versus de Chinese Volksrepubliek. Wanneer een land de Volksrepubliek erkende dan werden de relaties ervan automatisch door Taiwan verbroken. Of omgekeerd. Zoals toen gebeurde met o.a. België. Op het eiland was de naam Taiwan toen feitelijk zelfs bijna taboe en klonk het fier ‘De Republiek China’.

Chiang_Kai-shek(蔣中正)

Chiang Kai-shek, de man die in 1949 de oorlog over China verloor van Mao Zedong en zijn Chinese CP. In 1970 ging hij op bezoek bij Richard Nixon en Henry Kissinger die hem eeuwige steun beloofden. Gelijktijdig plande de VS al een militaire alliantie met China en zat de dolk al in zijn rug. De meeste toplui van Taiwan hadden ook een Amerikaans paspoort.

Het feit dat China lid werd van de VN was dan ook erg logisch gezien het feit China toen een 800 miljoen inwoners had en Taiwan een 17 miljoen. Bovendien was dit het gevolg van een nieuw beleid betreffende China binnen de NAVO en de EU om China en niet langer Taiwan te erkennen.

Stellen, zoals Herman Goossens doet, dat Taiwan door China uit de Wereldgezondheidsorganisatie werd geweerd is dan ook foutief. Bovendien kunnen alleen lidstaten van de VN ook lid worden van de WGO. En Taiwan is geen lid van de VN en dus ook niet van de WGO. Erg simpel.

Taiwan had wel op zeker ogenblik in overleg met China het statuut van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de WGO gekregen maar dit onder voorwaarde dat het vasthield aan de politiek van één China. De huidige president weigerde echter nog aan die voorwaarde te voldoen en verloor daardoor haar statuut van waarnemer.

Dat men de gegevens over ziektes in Taiwan niet via de WGO kan krijgen is zeer te betreuren maar een gevolg van het VN-verdrag, de statuten van de WGO en de houding ook van Taiwan.

Het verhaal van hoe Taiwan reageerde op de coronacrisis is bovendien voor wie de zaak volgt goed gekend. En verder is er in Brussel een erg actief vertegenwoordigingskantoor van Taiwan dat aan iedereen die dat wenst met veel plezier alle nodige gegevens hierover zal bezorgen.

Verder is een vergelijking met het beleid dienaangaande tussen China en Taiwan onmogelijk. De uitbraak situeerde zich in Wuhan en de Chinese provincie Hubei. In Taiwan was er geen uitbraak en kon men door uitgebreid testen en het streng controleren van de grenzen (het is een relatief klein eiland) veel miserie voorkomen.

Dat kon China niet en vandaar die extreme lockdown in Wuhan en een ander beleid in Taiwan. Pure logica. En dat men in Europa en de VS door een gebrek aan actie weken en zelfs maanden verloor is zonder twijfel. Het verschil in dodenaantal tussen China, Taiwan en de meeste landen van Oost-Azië en de EU en de VS toont dat.

Willy Van Damme

1

De bijna 97-jarige Henry Kissinger was de grote inspirator achter de pingpongdiplomatie tegen o.m. Taiwan. Een man die miljoenen mensenlevens op zijn geweten heeft, van Indonesië tot Vietnam, Cambodja, Cyprus, Oost-Timor en Latijns-Amerika. Nu is hij voorstander van een alliantie tussen de VS en Rusland tegen China. Eens oorlogsstoker, altijd oorlogsstoker.

Lezersbrief naar De Morgen betreffende het interview microbioloog Herman Goossens over Corona, Taiwan en China.

NASCHRIFT – Pingpongdiplomatie

China werd lid van de VN op 25 oktober 1971 en was het gevolg van de nieuwe Amerikaanse buitenlandse politiek van president Richard M. Nixon en zijn toenmalige Nationale Veiligheidsadviseur Henry Kissinger.

Het staat bekend als de Pingpongdiplomatie en had de bedoeling een alliantie te vormen tussen de VS en China en gericht tegen de Sovjetunie. De politiek kreeg haar vorm vanaf 1970 en resulteerde in de deelname van China een het wereldkampioenschap pingpong in de Japanse stad Nagoya dat plaats had van 28 maart tot 7 april 1970. Japan was van 1895 tot 1945 de bezetter geweest van Taiwan.

In 1971 trok Henry Kissinger dan via Pakistan – een land dat goede relaties had met zowel China als met de VS en dus bemiddelde – op geheime missie naar China waar hij een gesprek had met Zhou Enlai, China’s nummer twee en de man van de Chinese diplomatie met het Westen.

Een tweede dan publiek gemaakte missie van Kissinger naar China greep plaats rond 25 oktober 1971. Op diezelfde 25 oktober greep dan een discussie met stemming plaats in de VN waar een voorstel van de VS om beiden lid van de VN te maken mislukte. Kissinger zag het zelf als onhaalbaar maar hij wou zo gezichtsverlies tegenover Taiwan vermijden.

De Republiek China zoals Taiwan toen officieel noemde trok woedend de deur dicht. Ze voelden zich terecht verraden door Washington waar Nixon nog het jaar voordien generalissimus Chiang Kai-shek van Taiwan plechtig beloofde hem steeds te blijven steunen. Ook de Sovjetunie was, maar dan niet publiek, blij met de zaak daar ze zag wat er gebeurde.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN was toen een zekere George H. W. Bush, vader Bush dus en de latere president. Van 21 tot 28 februari 1972 trok dan ook Nixon naar China voor onder meer een gesprek met Mao Zedong en het sluiten van die militaire alliantie.

Die alliantie eindigde in de tweede helft van de jaren tachtig toen de VS tot het besef kwam dat China een groot rivaal ging worden. Met als eerste hoogtepunt de opstand op het Tiananmenplein in 1989 en de eerste strafmaatregelen van de VS en de EU tegen het land. .

Dit is natuurlijk een totaal ander verhaal dan dat van China welk Taiwan  weerde. Het is de propaganda welke onze media al jaren verspreiden over China. Want voor onze massamedia is wat er ook mogen gebeuren China steeds de dader, de slechterik. Ook in tijden van corona. Als iemand Taiwan uit de VN en de WGO gooide dan was dit het duo Nixon-Kissinger. Niemand anders.

Willy Van Damme

Humo, Rupert Murdoch en Donald Trump over China en corona

Het op 12 mei in Humo geplaatste interview met Anastasia Lin over China en corona is in wezen een kopie van de beweringen van Donald Trump. Verbazen doet dat niet want het gesprek komt uit de Britse krant The Times, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch.

Deze voert in de VS en elders via vooral Fox News een ware campagne ten voordele van Donald Trump en gericht tegen China tegen welke de VS een ware vendetta voert. Zie hiervoor o.m. The Guardian en het verhaal over journaliste Sharri Clarkson, een Australische journaliste uit de stal van diezelfde Rupert Murdoch. (1)

Zo beweert Lin dat China bewust de feiten achterhield. Dat zijn gewoon leugens en de officiële tijdslijn toont dat. Zo kwam in de tweede week van december een patiënt met griepachtige symptomen toe in het Wuhan Zhong Xi hospitaal. Niets lukte echter qua herstel en men ging verder op zoek. Op 26 december ontdekt het labo van het Centraal Hospitaal van Wuhan dan voor het eerst het virus covid-19.

Dit labo verwittigde op 27 december de behandelende longarts Zhang Jixian die daarna na overleg op 29 december de Centrale Gezondheidscommissie van de provincie Hubei verwittigde waarna deze na onderzoek op 30 december de Centrale Gezondheidscommissie in Beijing op de hoogte brengt.

Corona - Li Wenliang

De aan het Centraal Hospitaal van Wuhan verbonden oogarts Li Wenliang stierf aan covid-19 op 6 februari. Hij kreeg nadien samen met een serie collega’s de onderscheiding van Martelaar, de hoogste die men in China aan een burger kan geven. Hij was een man die zoals heel veel dokters wereldwijd gedreven was door zijn beroep.

Deze komt op 31 december toe in Wuhan en brengt de dag erna op 1 januari de Wereldgezondheidsorganisatie op de hoogte zodat men op dat ogenblik dus de ganse wereld alarmeert. Waar in ’s hemelsnaam is dan het verbergen van de feiten? Nergens natuurlijk.

Betreffende oogarts Li Wenliang het volgende. Die besprak op 30 december via WeChat het dossier intern met een groep bevriende artsen. Wettelijk is het echter verboden om zonder toestemming van de verantwoordelijke diensten het gevaar van een epidemie bekend te maken. Kwestie van niet zomaar paniek te veroorzaken.

Sommigen hebben tijdens een ondervraging op 3 januari, dus twee dagen nadat de wereld wist wat er aan de hand was, van de lokale politie een berisping gekregen meer niet. Nadien heeft de politie van het Hooggerechtshof in Beijing echter hiervoor wel een blaam gekregen. Het gesprek van Li Wenliang was bovendien via een private WeChat groep met daarbij de opmerking het privé te houden.

Van een echte klokkenluider was er dus helemaal geen sprake. Nadien heeft o.m. Li Wenliang zelfs de medaille gekregen van Martelaar, de hoogste onderscheiding in China. Dit voor zijn rol in de zaak.

Er is op het internet voldoende degelijke informatie te vinden, o.a. een interview hierover met de hoofdredacteur van het Britse medische tijdschrift The Lancet. Kan men in de toekomst overgaan tot serieuze berichtgeving en het nepnieuws van Rupert Murdoch en Trump naar de prullenmand verwijzen.

Op 15 januari werd de eerste patiënt met het virus ontdekt in de Amerikaanse stad Seattle. Trump wachtte echter nog bijna 4 maand om alarm te slaan. Maar daarover gaat Rupert Murdoch in zijn bladen wel niet veel over laten publiceren.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar Humo over het interview met Anastasia Lin over China en covid-19 in Humo van 12 mei 2020

1) The Guardian, 8 mei 2020, Amanda Meade, ‘Sharri Markson’s coronavirus ‘bombshell’ impresses Fox’s Tucker Carlson’.  https://www.theguardian.com/media/2020/may/08/sharri-marksons-coronavirus-bombshell-impresses-foxs-tucker-carlson

Tucker Carlson is een van de favoriete journalisten van Donald Trump. Sharri Clarkson beweerde in een artikel in de krant The Australian Daily Telegraph onder de tittel ‘a bomshell’ dat de geheime diensten van Canada, de VS, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland een dossier hadden met bewijs dat covid-19 uit het Wuhan Institute of Virology kwam.

Wie echter het artikel en niet alleen de titel en aanzet las zag alleen dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten dit gingen onderzoeken maar overtuigd waren dat het virus van de Huanan Visgroothandelsmarkt kwam.

Een al maanden oud al herhaald herkauwd verhaal dus maar sensationeel en dus handig verpakt. Waarna Murdoch met haar naar de VS en het Verenigd Koninkrijk trok voor ”exclusieve interviews” over die (sic) erg sensationele onthullingen met Fox News en Sky News.

In de Britse The Guardian, en in de andere Australische media, kon men al snel anonieme Britse leden van de geheime diensten het verhaal zelfs zien ontkennen. Het toont de verdeeldheid in het Westen over China. Had het over Syrië gegaan dan waren er al bommenwerpers uitgestuurd. Nu is het braaf in het kot blijven. China is Syrië niet. Bovendien kunnen die kranten als The Guardian wel het bloed van Murdoch drinken.

Verder blijft het verbazen dat het nepverhaal over klokkenluider Li Wenliang nog steeds in veel media rondgaat. Uit het gesprek in Humo met Anastasia Lin blijkt duidelijk dat zij ook bewust liegt. Ze kent immers enkele cruciale data maar verzwijgt dan weer die data die haar verhaal ontkrachten. Oplichterij dus.

Het leuke is ook dat Rupert Murdoch van 1999 tot 2013 gehuwd was met de Chinese Deng Wenge. Hij poogde in die periode de snel groeiende Chinese mediamarkt te betreden. De Chinezen moesten van hem echter niet weten. Geen verbazing natuurlijk. Nadat dit faalde mislukte ook het derde huwelijk van Rupert Murdoch. Het waren andere tijden.

Knack bericht over Rusland en covid-19

Het zal zeker ook de redactie niet ontgaan zijn dat men vanuit het Westen al enkele jaren een economische en politieke oorlog voert tegen Rusland. En voor wie over Rusland bericht is het daarom essentieel om bij zijn berichtgeving daar rekening mee te houden wil men niet in de val van de propaganda trappen. Onderdeel van die oorlog is immers zoals steeds er heel veel propaganda is.

Het is voor de journalist dan geboden om voorzichtig te zijn. Maar dat lijkt onze media geheel te ontgaan. Ook Jeroen Zuallaert behoort tot die categorie (‘Het eindexamen van De Robot’, Knack 22 april 2020).

DSC_0685

Het door de Nederlandse overheid gefinancierde Instituut Clingendael (foto) is voor onze media de bron van alle wijsheid wanneer het gaat over onderwerpen als China, Rusland, Venezuela, Irak en Syrië. Landen waartegen de VS en NAVO, en dus Nederland, oorlog voert.

Voor zijn verhaal over covid-19 en Rusland gaat hij voor hun visie te raden bij het instituut Clingendael, een onderdeel van de Nederlandse regering, de Crisis Group, gefinancierd door de Amerikaanse miljardair George Soros, een der grote financiers van de tegen Rusland gerichte kleurenrevoluties in o.m. Georgië en Oekraïne, en Mark Galeotti van het Royal United Services Institute dat behoort tot het Britse leger.

Met andere woorden hij gaat te biechtte bij diegenen die oorlog voeren tegen Rusland. Anderen komen niet aan bod. Eenzijdigheid troef dus. Dat je dan een karikatuur van Rusland krijgt kan natuurlijk niet verbazen.

Zo lijkt het alsof er in Rusland maar een oppositiepartij is en dat is die van Alexei Navalny. De man die men vanuit het Westen geld toestopt om oppositie te voeren en na een klacht van de Franse onderneming Yves Rocher wegens fraude tot een gevangenisstraf werd veroordeeld.

Dat er in de Doema, het Russische parlement, meerdere oppositiepartijen zitten lezen we dan niet. Maar bronnenkritiek, de essentie van elke journalistiek, lijkt een onmogelijke zaak. En de resultaten laten zich dagelijks voelen.

Willy Van Damme

Corona–Knack met modder voor de Wereldgezondheidsorganisatie

Toch merkwaardig hoe men geen gelegenheid laat liggen om met modder naar China te gooien. Het is geen paradijs en hun president is geen meneer proper maar de wijze waarop het land wordt aangepakt getuigt van geen niveau.

China is de nieuwe economische supermacht en rivaal voor de NAVO met de VS en de EU en dus komt nu ook de Wereldgezondheidsorganisatie in het vizier want die had de lef China te feliciteren in de zaak van het coronavirus. En daarom is voor hen de WGO een pion van China.

Zo schrijft Han Renard in ‘Heeft China de WHO in zijn zak?’ (Knack 15 april 2020) het volgende: “Maar, zeggen critici, hij heeft zijn verkiezing grotendeels aan China te danken, dat sterk voor hem heeft gelobbyd.”

Tedros Adhanom Gehbreyesus

De Ethiopiër Tedros Adhano Gehbreseyesus is directeur-generaal van de WGO die de Chinese aanpak van het covid-19 virus loofde. Voldoende voor de VS om tegen de man en zijn organisatie een moddercampagne te beginnen. Waar Knack dan maar aan meedeed.

Op de pagina ernaast stelt Jonathan Holslag in ‘Getouwtrek’ het volgende: “De steun (Van China voor de benoeming van Tedros Adhanom Gehbreyesus tot directeur-generaal van de WGO, nvdr) was op dat moment bijkomstig.” Nou, wat zal het zijn?

Het is ziekmakend te zien hoe men van deze wereldwijde ziekte gebruik maakt om politiek op zijn platst te bedrijven. Het toont de valsheid van diegenen in het Westen die maar niet kunnen aanvaarden dat er buiten dat Westen ook nog andere landen zijn die hun zeg willen doen over dit soort zaken. Spijtig dat Knack zich tot dit niveau moet verlagen.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar Knack betreffende twee stukken over het covid-19 en de Wereldgezondheidsorganisatie. Han Renard met ‘Heeft China de WHO in zijn zak?’ en Chinahater Jonathan Holslag met ‘Getouwtrek in de editie van 15 april.

Merkwaardig is bijvoorbeeld ook de kritiek bij Han Renard dat de WGO niet optrad betreffende de lakse houding tegenover de coronapandemie van de Britse regering. Alsof ze dat ooit zo kunnen en alsof dat ooit de bedoeling is geweest van de WGO. Ze geeft alleen raad en helpt regeringen bij hun werk rond gezondheidszorg. Meer niet want het is geen politieman.

De Morgen over China en de Wereldgezondheidsorganisatie

In het artikel ‘Hoe Trump de WHO in de armen van China duwt’ (De Morgen 9 april 2020) van Marije Vlaskamp bespreekt men de relatie van die organisatie tot China en Taiwan.

Dat Taiwan geen lid is van de WGO is is alleen te danken aan de EU en de VS en haar bondgenoten incluis toen nog Taiwan. Toen de EU en de VS met haar bondgenoten in de jaren zeventig diplomatieke betrekkingen aanknoopten met China werd dat land ook lid van de VN. Zowel Taiwan als de Chinese Volksrepubliek stelden toen China te vertegenwoordigen en dat was niet houdbaar. Een moest dus plooien.

Lidmaatschap van de WGO is immers automatisch verbonden met het lidmaatschap van de VN. Wie geen lid is van de VN kan ook geen lid zijn van de WGO. Zo is Andorra lid van de VN en de WGO en Zuid-Ossetië of Abchazië noch lid van de VN en dus ook geen lid van de WGO. Logisch dus dat men bij de WGO op een officiële persconferentie in het publiek niet kon antwoorden op vragen over Taiwan. Erg simpel. De beweringen hierover van Marije Vlaskamp zijn dan ook onzin.

In wezen liet Taiwan de andere landen de keuze: Taiwan of China, beiden kon niet. Maar een probleem voor de Taiwanese gezondheidszorg is dat nooit echt geweest. Die is in verhouding degelijk. Maar diegenen die nu nog maar eens met modder naar China gooien zouden beter eerst eens naar zichzelf kijken. Zij en niemand anders zijn verantwoordelijk voor de huidige, inderdaad niet goede, toestand.

Maar dit verhaal van Marije Vlaskamp toont nogmaals de onkunde van veel journalistiek, niet alleen in De Morgen. Nepnieuws zou ik zeggen. Maar men is boos omdat de WGO ook niet meedoet met dat moddergooien richting Beijing en doet wat ze moet doen: rapporteren. En dus is de WGO slecht.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Morgen. De erkenning van China in de VN was logisch en een goede zaak. Ze kaderde ook in de alliantie die toen onder impuls van de Amerikaanse  diplomaat Henry Kissinger met China werd gevormd tegen de toenmalige Sovjetunie. Het was een periode toen men in onze media elke kritiek op China zoveel mogelijk schuwde. Het maakte de Staatsveiligheid en Buitenlandse Zaken immers kwaad.

Uitschelden heeft zijn gevolgen

Ik las het interview met Ivan De Vadder (Humo 31 maart 2020) Het wekte mij grote verbazing dat men o.m. bij SP.A niet zag dat wat Bart De Wever bij de poging tot het vormen van een noodregering voorstelde totaal onaanvaardbaar zou zijn voor de Franstalige politici.

Hij wou premier worden en zo de lijnen uitzetten voor een nieuwe staatshervorming onder zijn leiding. Lees de invoering van wat hij dan het confederalisme noemt.

1

Bart De Wever lijkt maar niet te snappen dat men niet ongestraft je Franstalige medeburgers kunt blijven uitschelden. In Vlaanderen kan hij dat gezien zijn stemmenaantal voorlopig nog. En dus was Kris Peeters gelieerd aan de drugshandel (Nog een geluk dat men hem niet bestempelde als de Granaatwerper van Antwerpen), Tom Meeuws, Johan Vande Lanotte en Daniel Termont en het vroegere ACW een stel criminelen. En die moeten dat om de lieve vrede dan allemaal maar aanvaarden.

Je kan jarenlang Uw medeburgers niet luidkeels staan uitschelden voor dieven, profiteurs, racisten en luiaards om dan verbaasd te doen dat ze met hem niet willen samenwerken.

Had hij het misschien toen anders aangepakt dan het mogelijks kunnen lukken. Maar je kunt niet ongestraft je medeburgers jarenlang staan uitschelden. Dat De Wever dat niet ziet toont dat hij hoog in een ivoren toren woont, wereldvreemd.

Willy Van Damme

Gazettepraat bij De Morgen

Een krant kan best grappig zijn en bewijzen dat het begrip ‘gazettepraat’ reëel is. Dat toont De Morgen deze ochtend nog maar eens. Eerst krijgen wij op pagina 16 een als interview verpakte vrije tribune van Bruno Struys (Je weet niet of er burgers geraakt zijn) met de Belgische luchtmachtcommandant Frederik Vansina waarin die het optreden van de NAVO vergelijkt met dat van ‘het Syrische regime en Rusland’

Zo zegt hij: “… hoe het Syrische regime en Rusland daar opereren. Dat is een ander paar mouwen. Kijk maar naar de beelden van Homs en Aleppo. Dat ziet er uit als Ieper na Wereldoorlog 1 en daar heeft de coalitie niets mee te maken.’

Op pagina 18 en 19 stelt Ana van Es echter (Langzaam kleurt Mosoel weer beige) in een reportage over de Iraakse stad Mosoel: “… wijst een man…. vanaf zijn dak naar de zee van puin om hem heen….. Weinig steden zijn sinds 1945 zo door oorlog verwoest als Mosoel dat 1,5 miljoen inwoners had…… De verwoesting van Mosoel is niet alleen het werk van IS, maar vooral te wijten aan westerse bombardementen.”

Wat zal het dan zijn? Bruno Struys of Ana van Es?

Uiteraard verzwijgt De Morgen al jaren dat IS en Al Qaeda vanuit het Westen wapens krijgen toegestopt. Zo schiet al Qaeda in Jemen met Minimi’s van FN die het via de Verenigde Arabische Emiraten van België krijgt. Met ISIS in Jemen die van de VS vanuit Servië tientallen tonnen mortieren kreeg. Allemaal netjes gedocumenteerd. Eens vragen aan Vansina?

Willy Van Damme

Lezersbrief naar aanleiding van een interview van Bruno Struys met de Belgische luchtmachtcommandant, die nog maar eens toont hoe voorbeeldig de NAVO kan zijn, en de reportage van Ana van Es in diezelfde krant over de moeilijke heropbouw van Mosoel. Het contrast kan moeilijk groter zijn. Bij die vernieling van Mosoel zijn dus geen burgers gedood of het was per ongeluk… toch als we onze luchtmachtcommandant moeten geloven.

De fantasierijke verhalen van Joanie de Rijke over Syrië

Ik las het verhaal van Joanie de Rijke over Syrië ‘Ooit wil ik op een proces getuigen tegen Assad’ in Knack van 26 februari 2020, en ben niet verbaasd.

De in het stuk geïnterviewde dame Amani Ballour die stelt kinderarts te zijn geeft bijvoorbeeld geen woord van kritiek op de toestanden in Oost-Ghouta toen ze er werkte onder controle van de salafistische terreurgroep het Leger van de Islam. Zij hoopt ooit het proces mee te maken tegen de Syrische president Bashar al Assad.

Maar misschien had men ook kunnen belichten dat deze maand in Marseille, Frankrijk Islam Alloush, topman van het Leger van de Islam, werd gearresteerd voor oorlogsmisdaden zoals foltering, moord en verdwijningen. Zij kan dan dit proces bijwonen.

Heel recent ontdekte de Syrische overheid daar een massagraf met o.m. het lijk van Razan Zaitouneh, een activiste voor de mensenrechten die er verdween toen figuren als Islam Alloush en zijn Leger van de Islam er heersten en waarvoor men Islam Alloush arresteerde.

Maar daarover lees ik niets in dit verhaal. En dat er in Oost-Ghouta doden vielen zal zeker. Het was oorlog en beide kanten schoten op elkaar en dus vielen aan beide zijden doden. Ook over de slachtoffers van de andere kant geen verhalen.

Verder stelt zij met zekerheid dat het Syrische leger gifgas gebruikte. Ake Sellström, hoofd van de VN-missie die de gifgasaanslagen van 2013 met o.m. Oost-Ghouta onderzocht, stelde tijdens de persconferentie in december 2013 in de VN-gebouwen dat de daar gebruikte met sarin gevulde raket hoogstens twee kilometer bereik had.

Wat voorheen door o.m. de Amerikaanse MIT-professor en specialist in rakettechnologie Theodor Postel was gezegd. Maar dat betekent wel dat de sarin afkomstig was van die salafistische groepen. Het leger zat immers verder.

Die sarin kwam vermoedelijk van een Syrische legerbasis welke die salafisten eind 2012 veroverd hadden. Zie hiervoor het verhaal van Jenan Moussa en Harald Doornbos in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy.

Maar ook deze versie van dat verhaal krijgen wij niet. Wat wij wel kregen is een soort journalistiek die men alleen maar als propaganda kan bestempelen. Geen verbazing echter.

Willy Van Damme

Lezersbrief betreffende een artikel in Knack van Joannie de Rijke. Het blijft opvallen hoe onze media die salafistische terreurgroepen in Syrië in bescherming blijven nemen. Iets al bronnenkritiek is er daarbij verboden en een salafist komt met een gruwelverhaal over hun tegenstanders en onmiddellijk komt het journaille er op af als strontvliegen naar een hoop kak. Walgelijk is een goed woord hiervoor al zijn krachtiger termen ook mogelijk. Steun aan de terreur is misschien een mogelijkheid.