God spreekt, hier luistert men

De Standaard publiceerde dinsdag onder de hoofding. ‘VRT-nieuws iets ‘gezagsgetrouwer’ dan VTM’ een door de VRT bestelde studie van de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) waarin beiden bekeken hoezeer de twee Vlaamse televisiezenders in de periode 2014 tot 2019 in hun nieuwsuitzendingen van 19 uur politici aan het woord lieten. En dat toont een voor oningewijden verbazingwekkende uitslag.

Voor diegenen die in de stiel zitten van politiek en media is deze uitslag echter geen enkele verrassing. Wie de lijst met de tien meest aan het woord gelaten politici ziet ontdekt dat bij die top tien in wezen slechts politici van de N-VA en CD&V voorkomen. Alleen op plaats 10 merken we in de verte de toenmalige minister voor Volksgezondheid Maggie De Block op voor de Liberale Open VLD.

Bart De Wever is de baas

Als men VTM en VRT bij elkaar rekent prijkt op de eerste plaats natuurlijk wel de toenmalige premier Charles Michel van de Franstalige liberale Mouvement Réformateur (MR) op. Maar ja die was eerst-minister en kon men dus zeker niet voorbij lopen. Alhoewel VTM er toch in slaagt om Bart De Wever als eerste te laten voorgaan. In het lijstje is hij ook de enige niet-minister.

Maar deze lijkt dan ook zowat god, de onaantastbare. De VRT maakte recent over de man zelfs een reportagereeks. Een primeur voor televisieland hier. Zelfs met ooit zo machtige figuren als Wilfried Martens en Leo Tindemans (Beiden CD&V/CVP) durfde de VRT dat niet.

En dat uit die cijfers blijkt dat de oppositie van zowel SPA, PS, Groen, Ecolo, Vlaams Belang en de PVDA/PTB amper in het televisienieuws aan bod komen wekt geen verbazing. De VRT is een staatszender geleid door de regering, al zij het indirect maar zoals blijkt uiterst effectief.

En dat Christian Van Thillo, baas van VTM, ook kiest voor een Bart De Wever is evenmin verbazend. Bart De Wever heeft veel macht en die kan je als krantenboer zeker gebruiken. Het motto is: Hou hem dus te vriend. 

Deze cijfers tonen natuurlijk de macht van de regering over de media. En die is praktisch totaal. Verwonderen hoeft dat niet want regeringen hebben er alle belang bij om de media onder controle te hebben en dat zo te houden. Zij moeten de mensen nu eenmaal voorlichten en vertellen wat de feiten van de dag zijn. Waar of niet waar.VRT & VTM en politiek

De door De Standaard gebruikte grafieken. Verontrustende cijfers over hoe de macht een ijzeren greep heeft over de media. De oppositie loopt er gewoon voor spek en bonen bij en mag al blij zijn als ze eens wat zendtijd krijgen. Voor De Standaard geen probleem. De Morgen, eigendom van Van Thillo, had voor dit fenomeen zelfs geen interesse.

De trollen

Tegenwoordig sinds het ontstaan van het internet is dat al wat moeilijker en dringt een andere versie van het ‘nieuws’ zoals de regering dat ziet al eens door en dus neemt men maatregelen.

Daarom dat men het tegenwoordig op radio en televisie heeft over ‘fake nieuws’ en men overal de factcheckers uit de grond ziet rijzen (1). Ook verschijnt in de klassieke media plots het verhaal van de Russische of Chinese trollen. En dat is al wie twijfelt aan de versie voorgeschoteld door de regering, oeps sorry, de klassieke media.

Want die massamedia zijn veelal de eigendom van schatrijke eigenaars en die hebben de waarheid in pacht en al wie twijfelt is of een Russische trol/agent, een complotdenker of simpelweg zot.

Natuurlijk zitten er op het internet allerlei knotsgekke figuren en is er in wezen alles zowat toegelaten. Maar zoals al is gebleken zijn ook die factcheckers in sommige gevallen evenmin te vertrouwen als die gekke man/vrouw die beweert dat het slangen zijn die ons regeren.

Hoever die slaafsheid gaat blijkt uit het stuk zelf waar auteur Valerie Droeven uit de studie besluit: “Algemeen gezien besteden beide zenders ongeveer even veel aandacht aan elke politieke partij.” Dit natuurlijk wel alleen in het geval dat we in Vlaanderen in een tweepartijenstaat leven.

Willy Van Damme

1) een heel mooi voorbeeld van factchecking is het Franse staatspersbureau AFP die in 2019 ten tijde van de mislukte Hongkongse kleurenrevolutie het verhaal factcheckte van een man die door die opstandelingen in brand was gestoken maar het overleefde. Hij protesteerde tegen de aanwezigheid in zijn buurt van die betogers en ging met hen in discussie tot men benzine over hem goot.

Allemaal nep stelde AFP want die brandende man was feitelijk een acteur en alles was in scene gezet. Ze hadden immers met alle hospitalen gebeld en die hadden niemand met brandwonden binnengekregen.

Een verhaal dat maar kort stand hield tot een hospitaal een persbericht uitgaf om te zeggen dat de man het overleefd had. Waarop AFP zich dan maar verontschuldigde zeggende dat ze juist dat hospitaal niet gecontacteerd hadden.


Welkom in Charleroi

Stilaan wordt duidelijk wat er in Charleroi rond de dood van de Slovaak Jozef Chovanec gebeurde. Het ganse verhaal kennen wij nog niet maar de verantwoordelijkheden worden steeds zichtbaarder. En dat is goed zelfs al is er nog geen proces waar de zaak normaal in al zijn details zal worden besproken. Maar gezien de doofpot waarin het parket die moord zo te zien wou verstoppen is dit een zeer uitstekende zaak. Dat het spijtig genoeg zo moet gaan is de fout van het parket. Niemand anders.

Geen hulp bieden

Natuurlijk heeft Jan Jambon zitten liegen dat het niet mooi is. Alsof die man geen digitale of papierenagenda heeft waarin hij al zijn belangrijke afspraken noteerde. Ons willen doen geloven dat hij het niet wist/vergeten was is een bewijs van zijn incompetentie en/of onbetrouwbaarheid. Hetzelfde voor zijn kabinet met kabinetschef Joy Donné de man die voor het oog van de camera’s parkeerboetes op straat gooit.

Maar dat is evenzeer het verhaal van een N-VA die het niet nauw neemt met de deontologie en opvalt door een zwaar blunderende communicatie, alias Paul Van Den Driessche. Het is niet zijn eerste flater en het zal ook niet zijn laatste zijn.

Maar uiteraard zijn er hier meerderen die zwaar in de fout gingen en zo te zien zelfs soms criminele feiten pleegden. Vooreerst is er Ryanair. De man was op de luchthaven zijn jas met de boardingpas verloren en had zich al op het vliegtuig weten te nestelen. Het moet voor Ryanair toch simpel geweest zijn om via haar computerbestanden na te gaan of die man recht had op een vliegtuigzetel. Het was een minuut werk.

Jozef Chovanec

Jozef Chovanec, een Slovaakse aannemer was op bezoek bij zijn Belgische familie. Op de terugweg naar huis op de luchthaven van Charleroi vergat hij zijn jas met boardingpas. Het gevolg was dat hij kort erna  blijkbaar in een politiecel stierf. Welkom in Charleroi.

Maar neen, men riep er in plaats van hem te helpen dit probleempje op te lossen totaal onnodig de politie bij. En die gooide eens de man uit het vliegtuig was gestapt hem brutaal op de grond. Dit in plaats van te zoeken naar die jas met daarin die boardingpas. En in plaats van hulp te bieden zwierde men die man als een crimineel in een cel. Ongehoord.

Psychische problemen

Ondertussen had men ook vernomen dat de man omwille van psychische problemen zijn medicatie nodig heeft. En wat dacht je? De agenten deden niets met die nochtans cruciale informatie. En als de man dan ogenschijnlijk symptomen van een psychose begon te vertonen gebruikt men met zes politiemensen alle mogelijk geweld om Chovanec in bedwang te houden en plat op een bed te gooien. De ‘helpende’ politie?

Wel roept men er een dokter bij om die politie raad te geven. Hij komt 4 uur later (!) – kwam die met de stoptrein van Antwerpen? – en kijkt vanop afstand zeggende dat er geen problemen zijn. Dit over een man met een bebloed gezicht! Van medische zorg gesproken! Hadden die agenten dan niet moeten eisen dat die arts Jozef Chovanec degelijk onderzocht voor hij zijn opinie gaf? Geen probleem voor onze ‘helpende’ politie.

Beseffend dat de toestand in de cel geheel uit de hand aan het lopen was roept men dan toch maar de ambulance ter hulp. Die doet er 40 minuten (!) over om daar te geraken. Moest die van Mons of Brussel komen misschien? En om hem te kalmeren geeft men hem dan een spuit met kalmeringsmiddel in zijn bil. Maar door die daar te geven duurt het lang voor dit middel begint te werken. Degelijk (sic) werk dus.

Leve de paraplu

En dan constateert men blijkbaar in aanwezigheid van het normaal goed getrainde en professionele personeel van de MUG een hartstilstand. En wat zien we? Niet dit medisch personeel met o.m. een verpleegster doet een poging tot reanimatie maar een politieman. En dan hebben we het nog niet over de volgens het dossier schandelijke uitlatingen van een der verplegers dat de man zijn dood geen groot verlies zal zijn.

Met als kers op de taart de onderzoeksrechter Laurence Wauthier die het dossier wou afsluiten zonder een hier normaal toch essentiële reconstructie te doen en zonder iemand in verdenking te stellen. Dood door eigen schuld dan of een ‘ongelukje’?  Wie hier geen gerechtelijke doofpotoperatie ziet is stekeblind.

En alhoewel die agente een Hitlergroet brengt en de andere agenten zich tijdens deze dramatische gebeurtenis vrolijk maken en nog een dansje doen grijpt bij de politie nadien niemand in. Toezichthoudende politiebazen doen alsof er niets aan de hand is.

En als het tot een schandaal komt steken ze hun paraplu open en wijzen dan maar naar het gerecht met parket en onderzoeksrechter want die hield die info met de video volgens hen achter. Er liep een strafklacht tegen die politiemensen en er was een dode. Toch voldoende reden om dit uit te spitten. Want je weet maar nooit. Maar na de politie trekt ook het gerecht dan maar haar paraplu open.

Jozef Chovanec- Hitlergroet

De helpende hand van de luchthavenpolitie in Charleroi. Pas een 30 maanden later werd de dame die hier de Hitlergroet bracht als sanctie overgeplaatst naar een andere dienst. Dit alleen maar doordat op dat ogenblik deze beelden openbaar waren geraakt en de verontwaardiging enorm was. Men offerde haar dan maar op.

Dat Ignacio de la Serna, de procureur-generaal in Mons, stelt dat het niet bewezen is dat die politiemensen verantwoordelijk zijn voor de dood van Jozef Chovanec klopt theoretisch natuurlijk. Het is hiervoor immers wachten tot de rechtbank zich heeft uitgesproken.

En dit is tot het desnoods bij Cassatie geweest is.  Maar zelfs nog niet opperen van eventuele tuchtsancties maakt ook hem verdacht. Zat hij mee het complot om deze zaak in de doofpot te stoppen? Wie en waarom diende hier iemand beschermd? Wat hier gebeurde is straffe kost. Geen varkensstal die een dergelijke stank zou weten te verspreiden.

De Hoge Raad voor Justitie gaat de zaak nu onderzoeken – een primeur – een gedurfde zaak want ze kan haar reputatie hier om zeep helpen. En langs de andere kant moet ze nu het gedrag van de eigen mensen gaan onderzoeken. En voor beiden goed doen is er hier niet bij. Het is als het betreden van een mijnenveld.

Vervalste pv’s?

En dan is er het vervoer naar het hospitaal. Was de man al dood toen hij nog in de cel lag? Zijn weduwe is er bijna zeker van dat dit zo is. Wou men hem officieel in een ziekenhuis laten sterven en niet in een politiecel?

Wat in dit laatste geval extra belastend zou geweest zijn voor die betrokken politiemensen. Maar dan heeft men met de ambulance een lijk vervoerd. Wat niet mag en dan hebben minstens de ambulanciers en eventueel zelfs het hospitaal hieraan meegewerkt. Gezien wat we nu al weten zou het niet verbazen.

En dan zijn er de processen-verbaal van de politie over wat er met Jozef Chovanec gebeurde. Die blijken onder meer qua tijdsgebruik niet te kloppen en zijn dus wat men noemt vals. Wat wil zeggen dat in dit geval de politie valsheid in geschrifte pleegde bij de uitoefening van hun ambt en in een essentieel document. Waarom deed de onderzoeksrechter hier niets mee?

En dan is natuurlijk naast de blijkbaar aan tijdelijke dementie leidende Jan Jambon ook de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) – die blijkbaar de zwijgplicht kreeg – en de top van de politie. En Koen Geens is kandidaat premier van de in onderhandelingen zijnde nieuwe regering. Waarom reageerde die niet eens?

Marc De Mesmaeker, de baas van onze politie, had toen hij van het overlijden van de man en de strafklacht hoorde desnoods discreet een onderzoek kunnen doen. Als baas moet hij toch exact weten wat er gebeurde. Hij deed het echter niet.

Geen woorden maar daden

Hetzelfde uiteraard met zijn nummer twee André Desenfants. Ook die negeerde de zaak. Recent bleken op twee besloten Facebookpagina’s met gewezen en huidige agenten nog maar eens dat er onder de politie een aantal figuren zijn voor wie de wet van geen tel is.

266px-Ryanair.b737-800.aftertakeoff.arp

Waarom kon men bij Ryanair niet gewoon in hun computerbestand kijken om te zien of die man wel degelijk een boardingpas had? Neen, ze riepen de politie ter hulp met de nu gekende gevolgen. Service van Ryanair.

Waarop zij soms fier tonen hoe je geweld kunt verdoezelen en wat men denkt over zwarten en moslims. Met beledigingen à la volonté. Waarop de ermee geconfronteerd De Mesmaeker stelde dat ze als ze het menen het dan best maar ’afbollen’.

Maar dat is niet wat hij moet doen. Hij moet op zoek gaan naar die politiemensen die hier strafbare feiten plegen of pleegden. Simpel zeggen dat ze het moeten ‘afbollen’ kan niet. Hij moet actie ondernemen en een gerechtelijk onderzoek starten naar wie wat crimineels deed. Maar hij lijkt het te vertikken. Zo laat je het korps natuurlijk verder verrotten. Wil hij dat dan?

En dan is er de kwestie van de opleiding van nieuwe rekruten voor de politie, of de erfenis Jambon. Om toch maar voldoende politiemensen te kunnen aanwerven heeft toen nog minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de voorwaarden voor rekrutering een stuk soepeler gemaakt en dus dreigen er nog meer geweldenaars en racisten door de mazen van de opleiding te glippen.

Het is gesignaleerd en de vraag is of men dit kortelings in voege gaande nieuwe systeem niet eerst eens extra onder de lamp moet houden. Wil men nieuwe gevallen zoals met Jonathan Jacobs, die ook in een politiecel overleed, en Jozef Chovanec vermijden dat moet men hier indien nodig aan de basis optreden.

De eigen deur

Ook moet er een grondige doorlichting gebeuren van zowel de politie, de ambulancediensten als het parket in Charleroi en ook Hengouwen. Het lijkt totaal onwaarschijnlijk dat het geval Chovanec het eerste en enige is met brutaliteiten van die aard dat de voorbije jaren in Charleroi en omstreken gebeurde. De dossiers van de onderzoeksrechter mevrouw Wauthier zou men best eveneens eens onderzoeken.

Of die rechtszaak wat gaat opleveren is ook nog de vraag. De autopsie en het toxicologisch onderzoek gebeurde onder toezicht van het Charleroise parket en onderzoeksrechter Wauthier en dat lijkt veel te veel vragen op te roepen naar de kwaliteiten ervan. De weduwe van Chovanec en haar advocate Ann Van de Steen zullen het in de rechtszaal misschien dan ook niet gemakkelijk hebben.

Aalst- Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen - 23-08-2007- 3

Advocate Ann Van de Steen gaat in de zaak van Jozef Chovanec frontaal in tegen het de onderzoeksrechter, het parket van Charleroi en het parket-generaal in Mons. Het wordt dan ook voor haar geen simpele zaak om dit te winnen. Niet verrassend is dan ook dat ze nu vraagt om het proces elders te voeren. Er bestaat nu eenmaal zoiets als ‘ons kent ons’, ook in Henegouwen.

Met succes tegen het parket van Charleroi hier een oorlog voeren zal zeker niet gemakkelijk zijn als de zaak in Charleroi voorkomt. Gelukkig voor haar cliënt heeft ze de publieke opinie in België en Slovakije achter zich en is er nu ook de diplomatieke druk vanuit Slovakije.

Dat de weduwe van Chovanec al haar vertrouwen in de Belgische overheid verloren heeft hoeft natuurlijk niet te verwonderen. Want wat gaat het parlement nu doen? Het is het opperste orgaan van het land, de wetmaker en toezichthouder. Gaat het beperkt blijven tot een paar dagen voor enkelingen spitsroeden lopen of worden er serieuze maatregelen genomen?

De reputatie van België als rechtstaat ligt terecht aan diggelen. Maar wie zorgt voor het herstel? Het is gemakkelijk andere landen zoals Congo, Syrië of China te beschuldigen van allerlei foute dingen. Maar misschien kan men eerst hier eens voor de eigen deur vegen. Ik ben benieuwd. Of niet?

Willy Van Damme

De grofheid van de N-VA

Je denkt dat men bij de N-Va als strategie zo snel als kan de affaire van Jozef Chovanec zou vergeten. Maar intelligent is men daar duidelijk niet. Na de persconferentie moest men vanuit de partij zo nodig de houding van de pers in deze zaak aanvallen.

De aanval is inderdaad soms de beste verdediging maar hier is dat niet het geval. Vooreerst heeft die media gewoon bericht over wat men haar op de schoot wierp. Zelf onderzoek doen was er niet eens bij.

De pers moet zwijgen

In die zin had de media best een diepgravend onderzoek naar de zaak mogen doen. Ze deed het niet maar dat gebeurt in 1001 zaken. Paul Van Den Driessche weet dat als politiek overloper en ex-journalist perfect. Maar hij zou gezien zijn journalistieke reputatie zowat de laatste moeten zijn die ex-collega’s op dit vlak de les moet komen spellen.

@PeterDeRoover1

Je zou verwachten dat journalisten en commentatoren die indertijd geen seconde aandacht hebben besteed aan de zaak Chovanec nu uit zelfrespect even zwijgen en zich van belerende commentaar onthouden.

N-VA fractieleider in de Kamer Peter De Roover (N-VA) gisteren op Twitter. Een aantal jaren terug riposteerde Peter De Roover, toen nog juist geen fractieleider, in Knack dat de kritiek in pers en politiek op Saoedi-Arabië fout was want het was onze bondgenoot. Nu stelt hij dat de pers over de zaak Chovanec moet zwijgen. Zoals men dat doet in Saoedi-Arabië? Is Peter De Roover wel een democraat? Blijkbaar niet.

Het is zowat de nieuwe verdedigingsstrategie van de N-VA om via een frontale aanval op de media Jambon uit de wind te zetten. Voorheen poogde men dat door een aanval te doen op de gewezen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Maar was dat een fout.

Het nog steeds onder MR controle staande ministerie van Buitenlandse Zaken liet onmiddellijk daarna immers een brief lekken waaruit bleek dat Jambon die Slovaakse ambassadeur wel persoonlijk had gezien. Wat hij zaterdag dan toegaf.

Het doelwit is nu de pers die voor de partij in het verleden altijd poeslief is geweest. Toen de relatie van De Wever met de dubieuze ‘zakenman’ Koen Blijweert publiek raakte werd deze door de Wever zelf gedane onthulling nog diezelfde dag als het ware door de pers unaniem begraven.

En het is verre van het enige verhaal van die aard. Ook met de zaak Chovanec poogde men dat op bepaalde plaatsen. Alhoewel de documenten duidelijk zegden dat Jambon die ambassadeur persoonlijk had ontmoet zaaide men op de VRT nog twijfel.

De aanval hier op de pers vanuit een bepaalde partij, de N-VA, is schandelijk en toont dat de N-VA als journalisten alleen lakeien aanvaard. Dat bleek al veel eerder toen De Wever stelde dat hij slechts nog maar met die pers wou spreken die hem vriendelijk bejegende. Het was een frontale aanval op de media en zo de democratie.Image

De communicatieverantwoordelijke van de N-VA valt frontaal de pers aan. Deze gewezen journalist neemt het niet dat men over de zaak Jan Jambon zo bericht dat blijkt dat Jan Jambon een leugenaar is. Het toont wat zijn visie op de pers is. Ze mogen alleen schrijven over de ‘goede daden’ van de man en zijn partij. Een beetje zoals in Noord-Korea.

Nog vragen

Wat de zaak Chovanec betreft moet men dringend een diepgravend onderzoek doen naar wat daar in het verleden nog in die politiecellen gebeurde. Het lijkt ongeloofwaardig dat dit het enige geval van zware mishandelingen door de politie op de luchthaven van Charleroi zou zijn.

En waarom heeft men tot heden dit ganse team, incluis de ambulanciers, nog niet gesanctioneerd? Nu gebeurde dat alleen met dat mislukt politieagentje dat meende stoer te moeten doen door de Hitlergroet te brengen.

Waar blijven minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), het Comité P en de top van de federale politie? Ook dat is een vraag waard. Hier is iemand die blijkbaar totaal onschuldig was door de politie om het leven gebracht. Als dat geen schandaal is.

Willy Van Damme

Jambon is een leugenaar die zijn werk negeert

Ha ja, het is toch juist. Jan Jambon heeft vandaag dan toch toegegeven dat hij de Slovaakse ambassadeur persoonlijk heeft ontmoet. Dit over de zaak betreffende de moord op Jozef Chovanec welke men in Slovaakse diplomatieke kringen een zwaar incident noemde. Minstens een week lang zat hij dit te ontkennen, zeggende dat hij van niets wist over deze moord door die politiemensen, toen toch zijn medewerkers.

Ander en beter?

Verder ontkennen had feitelijk ook geen zin meer want er dreigden immers of vanuit Buitenlandse Zaken (MR) of vanuit Slovakije nieuwe onthullingen te komen. De Wever zal vermoedelijk hem ook wel gezegd hebben dat hij moest stoppen met liegen of zijn carrière zou snel gedaan zijn. Karel Drabbe, een fan van de N-VA, had zelfs Theo Francken als vervanger voor de post van minister-president al voorgesteld.

Maar een minister die zijn job serieus neemt had toen hij of zijn kabinet hoorde van het voorval snel een degelijk onderzoek gestart. Neen, hij deed niets en het was blijkbaar zo snel uit zijn hoofd dat hij nu dagenlang kon beweren zich niets te herinneren. Grof is dat hij vandaag verklaarde niet te aanvaarden dat mensen nu aan zijn adres beschuldigingen rondstrooien. Wil hij soms bloemen en applaus voor zijn optreden?

Aalst- Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen - 23-08-2007- 3

Ann Van de Steen, advocaat van de weduwe van Jozef Chovanec, zorgde ervoor dat de zaak toch voor de rechter zal komen en hielp zo mee aan het ontmaskeren als een leugenaar van Jan Jambon. Diens geheugen is nu blijkbaar terug. Geen dementie dus.

Wat toen gebeurde is schandelijk en vermoedelijk crimineel wangedrag van de politie waarvoor hij toen als minister verantwoordelijk was. En meneerke bleef passief toekijken. Hij die graag anderen de huid zit vol te schelden negeerde dit. Zie zijn verbindingsofficier voor de politie in Turkije. Hij en zijn kabinet keken de andere kant op.

En ja, hij had vandaag voor zijn persconferentie een heel goede rechterhand om de nieuwe versie van zijn verhaal 2.0 te vertellen. Paul Van Den Driessche, mediadeskundige van de N-VA, de man die wel graag de vrouwtjes ziet en dan denkt dat alles mag.

Een ervaringsdeskundige die weet hoe je tegen de pers moet/niet moet liegen. De man die als hoofdredacteur van Het Nieuwsblad het nepverhaal bracht over toen minister Elio Di Rupo (PS) de pedofiel en hem zo bijna richting zelfmoord duwde. Ook daarna blijft de man doen alsof er niets aan de hand is. Frisse kerels daar bij de N-VA.

Respect voor Chovanec

Daarover ging zijn rol en zijn optreden wel niet in deze zaak. Het maakt hem ongeschikt om nog verder te functioneren als politicus, toch een wetgever en in zijn geval een ministerieel verantwoordelijke. Enig respect tonen voor Jozef Chovanec en zijn naasten was er bij Jambon niet bij. Hoe gaan andere mensen naar hem kijken? En hoe gaan die andere politiemensen die elke dag wel degelijk hun werk doen naar hem kijken?

Natuurlijk is niet Jambon de man die verantwoordelijk is voor de dood van Chovanec. Dat zijn zeker de politielui die niet thuishoren in een deftig politiekorps en de collega’s alleen maar een barslechte naam geven.

Hetzelfde voor de ambulanciers die, zo lijkt toch het uit het dossier, beter een andere job kiezen en liefst mee mogen verschijnen voor de rechter. En dan is er het parket en de onderzoeksrechter. Waarom weigerde de onderzoeksrechter een reconstructie van de feiten. Schrik voor wat zou blijken? Pas toen de bom in zijn gezicht ontplofte stond hij die toe.

En waarom moet zoiets straks drie jaar duren – de feiten dateren van eind februari 2018 – voor het hopelijk voor de rechtbank zal komen? Respect voor het slachtoffer die zo hebben we de indruk niets misdaad had en voor zijn nabestaanden is er in Charleroi niet bij. Integendeel. Rotte appels en een doofpotoperatie die gelukkig fout afliep.

Willy Van Damme

I know nothing, I’m from Brasschaat

Het is een van de betere stukjes uit de briljante comedy Fawlty Towers waarin Manuel zegt “I know nothing, I’m from Barcelone”. In de zaak van de in een Charleroise politiecel gestorven Jozef Chovanec klinkt hetzelfde liedje. Zeggen dat je zich niets kan herinneren is zowat het laatste excuus dat men gebruikt als men betrapt wordt op zaken die niet door de beugel kunnen. Ontdekt men dat wat je zegde dan toch niet klopt dan kan je nog altijd verklaren: “Ja, nu je het zegt, herinner ik het mij nu wel.” Met daarna dan een heel luide sorry.

Pas nadat dit filmpje bekend raakte werd de agent die de Hitlergroet bracht als tijdelijke sanctie binnendienst gegeven. Dus pas meer dan twee jaar na de feiten. Wie beschermde haar?

Met de Porsche

Ach, het is me wat met de N-VA en met hun minister Jan Jambon. Het aantal blunders die de man al die jaren al opstapelde is amper nog te tellen. Maar hij blijft maar hoog van de toren blazen en doen alsof er niets aan de hand is. Met als slogan: “Met mij komt alles goed”.

Het begon al toen bij de start van zijn politieke carrière en een feestje van het Sint-Maartensfonds bijwoonde. Een clubje vol nostalgici die met weemoed terugdenken aan de tijd toen ze aan de kant van de Duitse nazi’s onder meer joden hielpen versturen richting de vernietigingskampen.

En dan kwam ex-liberaal Joy Donné met zijn Porsche tijdens de vorige federale regeringsonderhandelingen tevoorschijn. Deze bleek de chauffeur te zijn van Bart De Wever die rondtoerde met een valse nummerplaat – Die van een andere – en gooide zonder gêne een parkeerboete voor het oog van de camera’s en De Wever arrogant op de grond. Met als idee: “Nou die andere met de echte nummerplaat zal wel betalen”?

Jan Jambon - Twitter

Brokkenpiloot Jan Jambon gezien als de sterke man van de N-VA na Bart De Wever blijkt eerder een prutser en een leugenaar.

En wat gebeurde? De man werd nadien kabinetschef van Jambon toen die … minister van Binnenlandse Zaken werd en dus baas van de politie. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Wat een wetsovertreder lijkt wordt nadien de rechterhand van de baas van de politie. De man is nu federaal parlementslid. Een beloning?

Dansende moslims

En dan is er de zaak van de erg dodelijke terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek. Toen beweerde hij met luide stem dat hij wist dat ‘de moslims’ nu aan het dansen zijn. Een in wezen racistische en gelogen opmerking die hij nadien moest intrekken. Beseft hij dan niet dat onder de vele slachtoffers van die terreur ook een pak moslims waren? En dan hebben we het nog niet over de wapens van FN uit Herstal bij al Qaeda.

Waarna hij op het spreekgestoelte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om zich te verdedigen voor het eigen falen dan de verbindingsofficier van de politie in Turkije de huid zat vol te schelden als zijnde de man die bij die aanslagen zware flaters had begaan. Ongehoord voor een minister. Ook hier moest hij na veel druk toegeven dat hij fout was.

Maar dat gaat met die man gewoon van kwaad naar erger. Toen hij als minister-president in het Vlaams parlement zijn begroting voorstelde vroeg de oppositie wanneer men de cijfers kon zien. Waarop hij dat weigerde met de beruchte uitdrukking: ‘Te laat? Da gade gij nie bepale’. Van een minachting van het parlement gesproken. Ook hier moest hij onder druk toegeven.

En dan is er zijn beleid als minister verantwoordelijk voor Cultuur. Toen hij zijn plannen ontvouwde ontstond er in deze sector een enorme voorheen nooit gezien storm van verontwaardiging over zijn visie en plannen. Ook hier gaf hij toe wat fout geweest te zijn en wijzigde hij zijn begroting voor cultuur.

Ondertussen moest hij asielzoekers – die totaal machteloos zijn – nog eens uitschelden voor profiteurs. Zo stelde hij dat zij met het kindergeld dat zij in hun wachttijd vergaarden zich een woning kunnen kopen. Een zoveelste grove leugen van de man. Ook hier moest hij na veel druk toegeven verkeerd te zijn geweest.

Recenter was er de rel met Erika Vlieghe – de verantwoordelijke van de commissie van experten die moet zorgen voor het heropstarten van de samenleving na de corona – waar hij zijn falend coronabeleid poogde te verstoppen achter arts-internist en infectiologe Erika Vlieghe.

IMG_5285

Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback, altijd iemand die nogal gemakkelijk zegt waarover het gaat, riep Jambon vandaag op om ontslag te nemen. Dit om zijn naam te redden en het imago van zijn partij en de politiek in het algemeen op te krikken.

Stellende dat zij akkoord was met zijn als te zwak geziene coronamaatregelen. Een leugen waarop een zich terecht misbruikt voelende Vlieghe nog weigerde naar de vergaderingen met hem en de andere ministers te komen. Wat zij in de media luid roepend bleef herhalen. Ook hier moest Jambon terugkeren op zijn woorden.

Ik weet van niets

En dan nu de affaire rond de huiswaarts kerende Slovaak Jozef Chovanec. De man die in 2018 in een politiecel op de luchthaven van Charleroi om het leven kwam na een geval van duidelijke mishandeling door de politie.

Waarbij een van de politiemensen zich amuseerde door de Hitlergroet te brengen. Wat men live on camera kon zien. Met als gevolg een strafklacht van de weduwe. Pas toen deze vorige week via haar advocaat op TV de beelden van die mishandelingen toonde schoot iedereen in actie.

Waarna Jan Jambon, nu Vlaams minister-president, bij hoog en laag beweerde dat hij van niets wist en er nooit over had gehoord of mee te maken had gehad. Een domme leugen want ze was zo te doorprikken. Bleek dat de Slowaakse ambassadeur zeker twee maal persoonlijk over de zaak contact heeft gehad met het kabinet van Jambon/Donné. En volgens de ambassadeur ook met Jambon zelf.

Maar neen, zegt Jambon, dat was alleen met mijn kabinet en die, als we hem nog wel mogen geloven, hebben mij niets verteld. Maar ja, als men Joy Donné als kabinetschef neemt hoeft dat misschien ook weer niet te verbazen. Maar wat met zijn verantwoordelijkheid als baas van dat kabinet? Nooit van gehoord?

Veel vragen

Natuurlijk zijn er in deze zaak zo te zien meerdere fouten gemaakt. Waarom moest die man in een politiecel en niet onder dokterstoezicht geplaatst worden? Wat met de zo te horen manke procedures in zo’n zaak? Waarom duurde het klaarblijkelijk een veertig minuten voor de ambulance ter plekke kwam? En ook de ambulanciers pakten het zo te horen totaal verkeerd aan.

Waarom weigerde de onderzoeksrechter eerst een reconstructie van de feiten? Een nochtans essentieel element in zo’n onderzoek. Klopt het dat minister van Justitie Gaston Geens (CD&V) zoals hij stelt van niets af wist? Ook geheugenverlies misschien?

En waarom werden er pas vorige week maatregelen genomen tegen de dame die zo te zien al lachend de Hitlergroet moest brengen? Had ze niets beters te doen? En waarom moest het is meer dan twee jaar aanslepen voor er in deze niet ingewikkelde zaak een rechtszaak komt? En wie wist bij de federale politie wat er gebeurd was? En dan zijn er de vragen betreffende het Comité P dat toezicht moet houden op onze politiediensten.

Louis Tobback (SPA) nam als minister van Binnenlandse Zaken in 1998 ontslag na de dood van de Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu. Dit toen ze op het vliegtuig op weg naar huis en onder begeleiding van politiemensen omkwam. Louis Tobback was niet schuldig aan haar dood maar politiek verantwoordelijk. Hij bleef politiek een grote meneer die in de geschiedenisboeken zal geprezen worden. Ook wegens zijn ontslag.

DSC_0776

Egbert Lachaert gekend als een tegenstander van een regering met Groen/Ecolo wil nu toch met hen scheep gaan voor een nieuwe regering. Samen dan met SPA/PS en CD&V. De recente grove beledigingen van Bart De Wever aan het adres van de liberalen deden hem duidelijk overstag gaan. Vandaag kwam eerst het bericht dat Open VLD en CD&V Jambon voorlopig gingen gerust laten. Met nadien het verhaal over een ditmaal hoffelijk gesprek van Lachaert met Bart De Wever. Waarop Lachaert daarna stelde te opteren voor een regering met de socialisten, christen-democraten en de groenen. Een koehandel?

Jan Jambon is een brokkenpiloot die wilde verhalen en leugens zit rond te strooien en voor niets zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is een schande voor de politiek en het best is dat hij nu ontslag neemt. Maar voor een goed portret in de geschiedenisboeken is het nu al veel te laat. Zeker daar zijn positie in deze zaak stilaan onhoudbaar wordt.

Toch gesprek?

Ook hier in de zaak Chovanec lijkt de ontmaskering voor hem akelig dichtbij. Een deze avond via Buitenlandse Zaken gelekt document toont dat er wel degelijk een persoonlijk gesprek geweest is tussen de Slovaakse ambassadeur en Jambon. Wat hij al dagenlang zit te ontkennen.

Vandaag moest Ben Weyts, minister van Onderwijs voor N-VA in de Vlaamse regering hoogstnodig Didier Reynders (MR), toen minister voor Buitenlandse Zaken, frontaal in de kwestie aanvallen. Dit om zo Jambon uit de wind te zetten.

Het kwam als een boemerang in zijn gezicht terug. Het lek kwam immers van dat ministerie van Buitenlandse Zaken waar de MR nog steeds de plak zwaait. Maar hoeveel keer mag Jambon nog liegen? Hoeveel flaters zijn nog toegestaan?

Wel lijkt Bart De Wever vandaag bij CD&V en Open VLD, zijn coalitiepartners, in de Vlaamse regering, volgens de kranten tussenbeide te zijn gekomen om het hachje van zijn topman te redden. Welk chantagemiddel werd hier gebruikt? Kreeg Egbert Lachaert in ruil van de Wever dan het groen licht voor de vorming van een federale regering zonder hem? Wie naar de vandaag elkaar opvolgende berichten kijkt kan dat vermoeden.

Duidelijk is dat de N-VA Nog Veel Ambras zal veroorzaken. Dat geeft nu bijna de ganse Wetstraat stilaan toe. Rijkelijk laat. Kijk naar Bart De Wever en zijn zeer nefaste rol bij de huidige regeringsonderhandelingen. Schelden en lasterlijke praatjes verkopen over bijvoorbeeld Kris Peeters (CD&V en toen als vicepremier zijn coalitiepartner) dat kan hij wel. Als de beste zelfs. Lachaert en Georges-Louis Bouchez (MR) weten het nu ook.

Willy Van Damme

Leopold II en de rest

Er is op dit ogenblik veel te doen in België rond de positie van koning Leopold II en zijn avonturen in Afrika en dus vooral Congo. Reeds tijdens diens leven was er in de media hierover al veel herrie. Op de conferentie van 1885 in Berlijn werden de lijnen netjes afgebakend tussen de gebieden die bestemd waren voor – sorry de term – bloeddorstige Europese regeringen op zoek naar het lekkerste stukje Afrikaanse taart.

Britten, Spanjaarden, Portugezen, Fransen, Duitsers maakten er volop ruzie over wie het grootste voor hen interessantste deel van Afrika kon bemachtigen. Het was in wezen zelfs het voorspel voor de twee latere wereldoorlogen.

De Britten met o.a. Cecil Rhodes wilden daarbij hun kolonies in Noord-Afrika verbinden met die in het zuiden. Egypte was kort voordien in 1882 al Brits eigendom geworden. Maar daar staken de anderen een stokje voor en zo kon onze koning Leopold II ten private titel zijn stuk meepakken. Een enorm groot gebied waar men toen vooral ivoor zag en later rubber en nog later ijzer, kobalt, diamant en koper.

Britse schietschijf

En de Britten woedend dat die vervloekte Leopold II er mee was gaan lopen. Met Tanzania, Burundi en Rwanda voor de Duitse aartsvijand. Daar ging dus de gedroomde Noord-Zuid verbinding.

En dus begon Londen in de media de brutaliteiten van Leopold II breed in hun pers uit te smeren. Over hun praktijken met o.m. de opiumhandel zweeg men zedig. Men schakelde zelfs missionarissen in. Juist zoals men nu via ngo’s zoals Amnesty International andere tegenstanders als een Poetin of Kadhaffi en Xi Jinping er van langs geeft. Niets nieuws onder de zon.

Verdeling Afrika - 1884-1885 - Berlijn

Wie nog een lekker stukje? Tijdens de Berlijnse conferentie over Afrika die van november 1884 tot februari 1885 duurde kregen de aanwezigen ieder een lekker stukje Afrika. In wezen is er nog weinig veranderd als we de strijd om Libië, Irak en Syrië nu zien. De hebzucht tiert nog welig. En als toen verkoopt men die bloeddorstigheid via de media aan de goegemeente als het doen van goede daden. In die tijd was dat het brengen van de beschaving nu het steunen van de democratie en dies meer. Ook hier klink een wel bekend refrein.

En onder meer voor Vlaams nationalisten, niet zelden ook republikeinen, is Leopold II een uitstekende schietschijf. Wie kan Leopold II nu na al die boeken nog verdedigen? Want de man heeft onder zijn bewind een flinke massaslachting georganiseerd.

Met hulp van Belgische militairen. En dus, zeker tegenwoordig met al die Belgen met Congolese wortels, is het niet moeilijk om wat betogers tegen Leopold II bij elkaar te rapen. Gerechtigheid heet dat.

En elders

En dus moet Leopold II er zowat overal aan geloven. Maar het verhaal stinkt kilometers ver naar de hypocrisie. Wie de oorlog om Irak, die feitelijk al begon toen de VS Saddam Hoessein in 1979 aan de macht brachten, bekijkt ziet ook miljoenen doden en een totaal vernield land. Wat zonder twijfel een bewuste politiek is geweest. En België was wel niet actief betrokken maar steunde dit toch.

Historisch zijn de woorden van Madeleine Albright, een ‘grote’ dame van de Amerikaanse buitenlandse politiek bij de Democratische Partij, Op een vraag op TV of het embargo tegen Irak wel de 500.000 dode kinderen waard was stelde zij, na wat aarzelen, onomwonden dat zij dat waard waren.

Als dat geen massamoordenaar is geweest wie dan wel? Er zijn in de recente geschiedenis al voor veel minder mensen voor levenslang naar het cachot verwezen of zoals Saddam naar de strop.

DSCN7129

Het standbeeld in Blankenberge gewijd aan de in de Congolese vrijstaat gesneuvelde Belgische militairen Jozef Lippens en Henri De Bruyne. Die werden vermoord in dienst van Leopold II bij het bestrijden van anderen die in ‘zijn ‘ Congo actief waren. Of het verhaal dat hier verteld wordt historisch juist is zal wel sterk dienen betwijfeld te worden. Het verhaal klinkt wel heel mooi.

Wie is dan de grootste smeerlap? Leopold II of de opeenvolgende Amerikaanse presidenten van Jimmy Carter tot Donald Trump en hun Belgische hulpknechten. Het neerhalen van al die standbeelden zal velen zeker voldoening geven maar als het daar bij blijft dan stellen er zich vragen over de hypocrisie.

Maar dat is het klassieke lot van dergelijke bewegingen die na een korte opwelling steevast een snelle dood sterven Trouwens op de Brusselse Kunstberg staat een ruiterstandbeeld van een zekere Godfried van Bouillon, de kruisvaarder die er in slaagde om Jeruzalem te veroveren en voor zover geweten alle inwoners over de kling liet jagen, christenen, joden en moslims. Hij kende geen genade.

Zijn standbeeld staat er nog. Zinnebeeld van een sterk expansionistisch gericht België. Zoals ook dat standbeeld in Blankenberge van de militairen Jozef Lippens en Henri De Bruyne die in 1892 in dienst van Leopold II stierven in de strijd tegen Arabische tegenstanders.

Slavenhandelaars zegde men. Helden weet het standbeeld over beiden te vertellen. Ja, Arabieren waren er in 1895 in Berlijn niet bij. Daar was alleen plaats voor het (sic) superieure blanke Europese volk. Of eerder voor die hun bazen. Het gezin van Pamel kwam daar niets doen.

Willy Van Damme

Syrië en Irak – België als criminele staat

Op dinsdag 9 juni vergaderde in het Belgische parlement de Commissie voor Defensie over de vraag van ons leger om gedurende een jaar 4 F16 gevechtsvliegtuigen naar Jordanië te sturen. Dit om er op vraag van de VS vanaf oktober deel te nemen aan wat onze generaals de strijd tegen IS, de Islamitische Staat, noemen. Een zacht uitgedrukt merkwaardig debat dat men beter een goeie Belgenmop kan noemen.

Qassem Soeleimani 

Immers drie dagen hierna zaten de VS en Irak aan het overleggen hoe de VS dan eindelijk haar troepen uit Irak verder kan terugtrekken. (1) Daarbij beloofde de VS dat de helft nu al zou vertrekken en de rest later zonder specifieke datum voorop te stellen. Maar Irak blijft het vertrek eisen.

De Amerikaanse troepen zouden volgens dit bericht zich niet meer concentreren op de strijd tegen de terreur, want dat was dan niet meer nodig, maar toeleggen op wat men dan noemt het ondersteunen van de generale staf. En dan is er natuurlijk de vraag: Wat gaat ons leger dan ginds feitelijk doen? Achter Jordaanse meisjes jagen en zich bezatten zoals de para’s in Somalië?

Amerikaanse, Russische en Syrische pantserwagens in Khirbat Omar, Qamishli - 12 februari 2020

Een klassieke controlepost van het Syrische leger met daarbij pantservoertuigen van het Russische leger die een Amerikaanse patrouille tegenhouden langsheen de M4 in de provincie Hasaka. Veel is niet nodig om dit te doen ontploffen tot een regelrecht gewapend conflict.

Het valt in die zaak ook op dat sinds de moord in Bagdad op 3 januari op de Iraanse generaal Qassem Soeleimani en de Iraakse topmilitair Abu Mahdi al Muhandis het Iraakse parlement unaniem een wet stemde die het vertrek van de Amerikaanse troepen en die van haar bondgenoten eist. Een aantal van die landen zijn sindsdien ook vertrokken terwijl de VS een serie van hun basissen hebben gesloten.

En het zogenaamd trainen door de VS van Iraakse troepen is sindsdien ook gedaan. Logisch, hoe kan je een leger opleiden, als je hun toplui neerknalt? Moeilijk toch. En met de regelmaat van de klok vuren allerlei Iraakse milities raketten af op Amerikaanse basissen. Niet direct om hen te doden maar om hen te tonen wie de echte baas is. En dat is ondanks de hevige druk vanuit Washington zeker niet het Witte Huis of de CIA.

En Nederland?

In die sfeer vergaderde deze parlementaire commissie over de vraag van onze militairen. Het leek een beetje op een gesprek, niet aan de toog van café de Zatte Reisduif, maar in de betere brasserie in een of ander stadscentrum. Parlementariërs zijn nu eenmaal geen duivenmelkers.

Niet dat ze er veel meer van snapten. Dat het Iraakse parlement het vertrek van de Amerikaanse troepen eist kwam niet eens ter spraken. En slechts eenmaal had men het over de moord op Soeleimani. En over de massale al vele maanden aanslepende betogingen tegen de regering had men vermoedelijk zelfs niet eens gehoord. Protesten tegen de corrupte politiek die al ongeveer 700 mensenlevens heeft gekost.

Assyrische soldaten - Syrië - 11-2015

Een Assyrische militie, een van de serie christelijke geloofsgemeenschappen die zoals alle christelijke groepen in Syrië aan de kant van de regering meevechten tegen die jihadisten. België steunt de strijd tegen deze christenen. In het noordoosten wonen veel van die christenen. Het zijn veelal vluchtelingen die naar Syrië trokken wegens de Turkse pogroms van tijdens de eerste wereldoorlog. België wil van hen opnieuw vluchtelingen maken.

Typerend is dat men het zoals Samuel Cogolati (Groen/Ecolo) stelde ook had over een verzoek van de Iraakse regering. Dit terwijl deze juist het vertrek van die westerse troepen eist en daar op dat ogenblik met de VS een gesprek over plande. En dus die politici moeten dan beslissen over de inzet van ons leger met eventueel dodelijke gevolgen. Een beslissing die geostrategisch ook kan tellen.

Wat door haar afwezigheid eveneens opvalt was de Nederlandse poot van deze geplande interventie. Bij de vorige Belgische militaire operaties in Irak was er steevast een Nederlandse component. Hierbij losten zij ons af en werkten beiden intens samen. Nu hoorde men er amper of geen woord over. Alleen Annick Ponthier (Vlaams Belang) vroeg zich af hoe het zat met de samenwerking met de noorderburen.

In zijn antwoord op de parlementaire vragen en opmerkingen stelde fregatkapitein Kristof Van Belleghem, directeur van de militaire operaties op het kabinet van de minister van Defensie Philippe Goffin (MR), heel vaag dat er vanuit Nederland nog geen bevestiging is over een mogelijke deelname. In Nederland is er echter geen enkel animo meer voor verdere deelname.

Daar bleken op 3 juni 2015 bij een bombardement van de Nederlandse luchtmacht op de Iraakse stad Hawija minstens 70 burgers te zijn omgekomen naast dan meer dan 100 gewonden.

Dit terwijl men vooraf wist dat er zich daar veel burgers ophielden. Een massaslachting die de Nederlandse regering van Mark Rutte (VVD) vier jaar lang voor de buitenwereld  en dus ook het parlement verborgen hield. Vandaar het huidig gebrek aan Nederlandse interesse om er nog eens te bombarderen. Je zou voor minder. .

Clubje jaknikkers

Het valt trouwens op dat er voor zover geweten nergens in de NAVO enige interesse is om nieuwe gevechtsvliegtuigen of grondpersoneel te sturen. integendeel, men neemt de biezen. Het is binnen de NAVO over deze zaak grote stilte. Niemand maakte voor zover geweten een plan bekend voor nieuwe acties. Het is gewoon wachten tot de VS opstapt. Ze hebben trouwens al meer dan voldoende schade aangericht.

In wezen lijkt het zo: Een of andere Amerikaanse generaal of diplomaat stelde dat het Belgisch leger opnieuw enkele F16’s naar het Midden-Oosten moet sturen en dus knikt dat leger braafjes ja en zo gaat dat naar de regering en het parlement waar partijen als CD&V, CDH, MR, Open VLD, N-VA en het Vlaams Blok eveneens braafjes ja knikken want de baas in Washington heeft gesproken. Het is de relatie van slaaf tot meester.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3 - Deel C & D

Een deel van een document van de Amerikaanse Militaire Veiligheidsdienst (DIA) van augustus 2012 toen de strijd voor controle over de steden Aleppo en Damascus was losgebarsten. De jihadisten veroverden wel een aantal wijken maar niet de centrale delen ervan. Het document werd in 2016 publiek gemaakt tijdens de presidentscampagne door het team van Donald Trump om zo tegenkandidate Hillary Clinton te kunnen verwijten dat ze al Qaeda steunde. Wat klopt maar wat Donald Trump nu ook doet. Het is authentiek bevonden door zowel de toenmalige directeur van de DIA als de woordvoerder ervan. Men ging al Qaeda in Irak, het latere IS, naar het oosten van Syrië sturen en zo naar Irak om dat land in minstens drie stukken te slaan. In Brussel ontkende de toenmalige woordvoerder van Buitenlandse Zaken dat België dit steunde. Het staat er nochtans geschreven. Toen ontkenden figuren als Jorn De Cock van De Standaard nog dat al Qaeda in Syrië actief was. Specialist Rik Coolsaet had het in die periode op televisie over ‘idealisten’.

Een onderzoek of het stellen van zelfs maar een heel brave kritische vraag is er niet bij. Waarvoor men dan een parlementaire commissie nodig heeft of überhaupt een parlement is de vraag. Washington vraagt en wij draaien. Zelfs al is de vraag compleet gek en gevaarlijk. Het is dus gewoon een club jaknikkers.

Zo stelt Bram Delvaux (Open VLD): “Omdat blijkt dat IS gebruik maakt van de coronacrisis om meer aanslagen te plegen”. Waar is hiervoor het bewijs? Nergens toch. Het zijn losse beweringen die door enkele generaals van het Pentagon en hun vrienden in de media en allerlei Amerikaanse studiediensten gedaan worden zonder zelfs maar een aanwijzing.

Ze worden trouwens tegengesproken door andere officiële Amerikaanse verklaringen. Zo was er recent de gezamenlijke verklaring van 12 juni van de regeringen van de VS en Irak over de voorziene troepenterugtrekking van het Amerikaanse leger.

“The two countries recognized that in light of significant progress towards eliminating the ISIS threat, over the coming months the US would continue reducing forces from Iraq,” a joint statement said. (2)

“De twee landen erkennen dat gezien de vooruitgang bij het bestrijden van het gevaar uitgaande van ISIS de VS de komende maanden verder zijn troepen zal gaan terugtrekken”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Zelfverdediging

Helemaal te gek maakte het natuurlijk Theo Francken (N-VA) voor wie het steunen van het Amerikaans exceptionalisme en agressie een essentieel beleidsonderdeel moet zijn. Hij opende de debatten dan ook zonder enige vraag te stellen en door de slaafse gehoorzaamheid van zijn partij aan Washington te tonen. Zijn visie was dat we onze positie binnen de kern van de NAVO moeten behouden en dus bombarderen.

En de opmerking op de radio van medecommissielid Wouter De Vriendt (Ecolo/Groen) over het gebrek aan mandaat om ook in Syrië te bombarderen leek voor hem lucht. Illegaal of legaal maakte zo te horen voor Francken geen enkel verschil.

Nochtans is het bombarderen van een land zonder mandaat van de VN een oorlogsmisdaad goed voor het Internationaal Strafhof. Niet te verwonderen ook dat Francken het eveneens had over een vraag van de Iraakse regering aan ons land voor hulp. Uiteraard een leugen.

Toen over de zaak in de VN-Veiligheidsraad over de strijd tegen IS discussie ontstond wou de VS zo gewoon het recht krijgen om ook in Syrië te bombarderen. Rusland en China staken daar een stokje voor en eisten dat de VS zich hierbij aan het internationaal recht zou houden.

Met andere woorden voor het bombarderen eerst de toestemming vragen aan Damascus. Maar dat weigert de VS en dus begint men dan maar plots over artikel 51 en het recht op zelfverdediging.

Dit gebrek aan mandaat voor Syrië was dan ook de voornaamste reden waarom John Crombez (SPA) en de andere leden van Ecolo/Groen, PS en PVDA/PTB tegenstemden. België mag dan wel lid zijn van de VN-Veiligheidsraad maar zich houden aan de statuten ervan hoort er voor onze regering niet bij. Ze lappen het aan hun laars.

Amerikaanse wapens - 2016 - Krusik

Op 2 november 2016 kocht Global Ordnance, een van de vier Amerikaanse firma’s die voor het Pentagon niet-Amerikaanse wapens mag aankopen, tonnen mortieren en mortiergranaten. Officieel waren ze bestemd voor het Afghaans leger maar onderweg verdwenen die dan richting Jemen en de vrienden van IS. 

En dat wil natuurlijk zeggen dat België hier terug oorlogsmisdaden gaat begaan. Wat voorheen al het geval was. Het excuus hierover van kapitein van Belleghem was het inroepen van artikel 51 van het handvest van de VN over het recht op zelfverdediging. Een zelfs niet eens flinterdun te noemen argument.

Zo stelde hij dat België vanuit dat gebied wordt aangevallen en de Syrische regering niet in staat is om dat gebied ten oosten van de Eufraat onder controle te krijgen. Lachwekkend. Het is immers juist de VS die dat verhinderd en er is bovendien een waslijst aan documenten die bewijzen dat VS en haar bondgenoten, waaronder ook België trouwens, IS jarenlang hebben gesteund en naar daar stuurden.

Het is dan ook Syrië en haar bondgenoten die zonder discussie artikel 51 kunnen inroepen tegen onder meer België en ons land aanvallen. Maar om geen wereldoorlog uit te lokken gebeurt dat niet. Maar ongetwijfeld weet Van Belleghem dat perfect. Maar een zelfs grove leugen is hier geen probleem.

Transparantie

Opvallend is ook dat enkele sprekers bij de tegenstanders zoals de SPA van een interventie het hadden over de nood bij het leger aan transparantie. Vrome en terechte vraag die men bij de legerstaf vermoedelijk weggelachen heeft. Transparantie is immers zowat het laatste dat men de legerstaf kan verwijten

Toen in de jaren negentig in Europa het schandaal rond Gladio, een geheim ondergronds netwerk binnen de West-Europese legers, uitbrak dat verantwoordelijk bleek voor aanslagen in meerdere landen van de NAVO die zoals in Italië erg bloedig waren, dan eiste ons parlement herhaalde malen en zwaar op de tafel kloppend de Belgische namen van dit netwerk.

Amerikaanse wapens - 2016 - Krusik - 1

De afdeling van ISIS in Jemen pronkt met haar verse mortiergranaten die ze in 2016 gekregen heeft van de VS.

Gaf de Staatsveiligheid schoorvoetend wel haar namen vrij dan weigerde het leger die te geven. In Londen en Washington kende men ze wel maar voor Brussel was het een njet. En dan stelt zich de vraag voor wiens veiligheid ons leger instaat: Die van België of die van Washington? Die laatste lijkt het.

En toen enkele jaren terug bij de onthullingen van Edward Snowden dat het Amerikaanse National Security Agency (NSA) wereldwijd iedereen, dus ook onze regering en politici, bespioneerde ontdekte men dat die baas van de NSA erg goed bevriend was met de toenmalige chef van onze militaire veiligheid. Van vrienden gesproken.

Gebrek aan kennis

Wat uit het debat duidelijk ook blijkt is het bij vele leden bijna totaal gebrek aan kennis van het terrein. Men heeft iets gehoord over corona en IS en dat er ginds sjiieten en soennieten zijn maar veel verder lijkt dit niet te gaan. Men mag zo te zien al blij zijn dat men die landen op een kaart weet liggen.

Zo stelt Georges Dallemagne (CDH): “Een van de problemen is de proliferatie van de sjiitische milities die steeds grotere controle op het noorden van Syrië uitoefenen.” Welke milities dit dan zijn is hierbij een goede vraag.

Maar dat krijg je natuurlijk als men zich als parlementair voor zijn informatie alleen baseert op wat losse verhalen die de massamedia over de zaak bieden. Meer dan een mix van leugens, halve waarheden, fantasie en verdraaiingen hebben die echter niet te bieden.

Een vuurspuwende vulkaan

Waar die commissie het groen licht voor gaf was dat ons land zich gaat nestelen in wat op dit ogenblik het meest gevaarlijke wespennest is dat man kan vinden. Een waarin een kat hoe hard ze zoekt nooit haar jongen zal terugvinden.

Neem bijvoorbeeld de motorweg M4 die in het noorden van deze zone langs de Turkse grens loopt en van de Middellandse Zee richtging Irak gaat. Bijna elke dag zijn hier botsingen van militaire voortuigen van Rusland en Syrië met de pantserwagens van VS.

Beide landen bouwen er ook militaire basissen. Verder zijn er een onoverzichtelijke waslijst aan milities die of elkaar beschieten of zich in sommige gevallen tegen de Amerikaanse patrouilles keren. Tegen de regering vechten is er zo te zien nog zelden bij.

De VS werkt er nauw samen met de Syrian Democratic Forces (SDF) dat echter gewoon een andere naam is voor de Turkse PKK. Een groep die hier in de EU en in de VS officieel een terreurbeweging is. Leider ervan is de Turkse topman van de PKK Ferhat Abdi Sahin die voor de gelegenheid dan maar de Arabische alias Mazloum Abdi aannam. Hij wordt gezien als de man van de VS in de PKK.

Olie-installaties Syrië - 1-2019

Voor de oorlog uitbrak was Syrië een kleine olie-uitvoerder. Maar die vooral ten oosten van de Eufraat gelegen velden werden eind 2013 op vraag van de VS door die jihadisten bezet. Nadien brak er onder die bendes een oorlog uit waarbij ISIS, alias al Qaeda in Irak, de overhand haalde. Nu zijn die bezet door de VS die de olie vermoedelijk gratis levert aan de zogenaamde SDF van Ferhat Abdi Sahin (alias Mazloum Abdi). Die zal financieel wel binnen zijn. Collaboratie loont.

Ook in Irak is het een groot mijnenveld tussen allerlei milities, mannetjes van de VS en Iran en de Koerdische bewegingen van vooral de Patriottische Unie van Irak van de clan Talabani en de Koerdische Democratische Partij van de clan Barzani. Deze lijken na een jarenlange door de VS opgelegde wapenstilstand trouwens terug de oorlogsbijl te hebben opgegraven. Klaar voor een zoveelste burgeroorlog?

Geld weggesmeten

En dan zijn er natuurlijk de op hun geloof in te delen groepen zoals onder meer de Chaldeeërs, de Armeniërs, Syriacs, Assyriërs en de Yezidi’s die veelal ook ieder over hun eigen militie beschikken. Om over Turkije en haar huurlingenleger, het Syrische Nationale Leger bestaande uit een assortiment aan salafistische terreurgroepen, nog maar te zwijgen.

Verhalen hebben het trouwens ook over steun van de VS aan IS. Die zou vanuit de door de VS bezette woestijnzone van al Tanf aan de Jordaanse grens aanslagen plegen. Het zou niemand mogen verbazen want IS was in wezen een Amerikaanse creatie.

Maar wat die vier Belgische F-16’s daar gaan doen is dus een raadsel. Deze acties van IS zijn er beperkt tot wat vluchtige aanslagen die normaal weinig schade aanrichten en gemakkelijk door zowel het Iraakse als Syrische leger onder controle kunnen gehouden worden. En waarom dat de VS dan die vraag aan onze generaals stelden en die ja zegden is een al even groot raadsel.

Ferhat Abdi Sahin alias Mazloum Abdi alias Mazloum Kobani

Ferhat Abdi Sahin, leider van de Turkse terreurbeweging PKK, vriend van de VS en baas van de zogenaamde Syrische Democratische Krachten. Met steun van de VS is hij nu ook de facto de eigenaar van de Syrische oliebronnen. Een dief dus, maar voor het goed doel. In Panama of de Kanaaleilanden? Tegen de man loopt er een zogenaamde Red Notice van Interpol wat betekent dat men hem moet aanhouden.

Het is voor ons leger als dansen op een al vuurspuwende vulkaan. Weggesmeten geld. Nadia Mosculo (PVDA/PTB) had het bij haar interventie over eerder gemaakte kosten voor onze F-16’s. Veertig miljoen voor het vernielen van Libië en 100 miljoen aan het geknoei en de puinhoop van Afghanistan.

Toen in de schoot van de regering enkele jaren terug er een discussie was over het vernieuwen van de strategische reserve aan mondmaskers bleek men geen geld te hebben. Wat nu mensenlevens heeft gekost.

Maar 40 miljoen euro om Libië voor wie weet hoelang kapot te slaan maar daarvoor is er voldoende geld. Er is nu terug een slavenmarkt. Onze piloten moeten zich nu eenmaal kunnen oefenen in het vernielen en moorden. Sorry, het verdedigen van de vrijheden, de mensenrechten samen dan met de democratie en zijn westerse ‘waarden’.

Maar als onze jongens en meisjes toch naar ginds gaan kunnen ze maar beter een stevige helm en een goede kogelvrije vest meenemen. Maandag kwamen er immers twee raketten neer op het Center for Diplomatic Support, het hoofdkwartier in Bagdad waar o.a. de hogere officieren van de VS en hun ‘bondgenoten’ verblijven. Het Amerikaans reisadvies zegt genoeg (3)

Willy Van Damme

1) Al Monitor, 12 juni 2020, Jaren Szuba, ‘ Intel: US to pull more troops from Iraq as dialogue with Baghdad continues’.  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/intel-us-pull-troops-iraq-strategic-dialogue-baghdad.html#ixzz6PWaYt3GT

Al Monitor is een van de vele op het Midden-Oosten gerichte door de VS gecontroleerde nieuwswebsites.

2) Naharnet: 12 juni 2020, ‘U.S. Pledges to Reduce Iraq Troops as Tensions Ease’ http://www.naharnet.com/stories/en/272507-u-s-pledges-to-reduce-iraq-troops-as-tensions-ease.

Naharnet is een Libanese website van het Franse staatspersbureau Agence France Press (AFP).

3) Diplopundit, 26 maart 2020, @StateDept Orders Evacuation of Designated USG Employees From US Embassy Baghdad, USCG Erbil, and BDSC. https://diplopundit.net/tag/baghdad-diplomatic-support-center/

Uitschelden heeft zijn gevolgen

Ik las het interview met Ivan De Vadder (Humo 31 maart 2020) Het wekte mij grote verbazing dat men o.m. bij SP.A niet zag dat wat Bart De Wever bij de poging tot het vormen van een noodregering voorstelde totaal onaanvaardbaar zou zijn voor de Franstalige politici.

Hij wou premier worden en zo de lijnen uitzetten voor een nieuwe staatshervorming onder zijn leiding. Lees de invoering van wat hij dan het confederalisme noemt.

1

Bart De Wever lijkt maar niet te snappen dat men niet ongestraft je Franstalige medeburgers kunt blijven uitschelden. In Vlaanderen kan hij dat gezien zijn stemmenaantal voorlopig nog. En dus was Kris Peeters gelieerd aan de drugshandel (Nog een geluk dat men hem niet bestempelde als de Granaatwerper van Antwerpen), Tom Meeuws, Johan Vande Lanotte en Daniel Termont en het vroegere ACW een stel criminelen. En die moeten dat om de lieve vrede dan allemaal maar aanvaarden.

Je kan jarenlang Uw medeburgers niet luidkeels staan uitschelden voor dieven, profiteurs, racisten en luiaards om dan verbaasd te doen dat ze met hem niet willen samenwerken.

Had hij het misschien toen anders aangepakt dan het mogelijks kunnen lukken. Maar je kunt niet ongestraft je medeburgers jarenlang staan uitschelden. Dat De Wever dat niet ziet toont dat hij hoog in een ivoren toren woont, wereldvreemd.

Willy Van Damme

Jan Jambon verkoopt nog maar eens leugens

Toen Jan Jambon een aantal jaren terug zijn politieke entree maakte raakte bekend dat hij kort voordien aanwezig geweest was op een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds, een clubje die met heimwee terugkijkt naar de periode toen de Duitse fascisten Vlaanderen en gans België hun dwingelandij opdrongen, mensen ombrachten wegens ‘foute’ opinies, boeken verbranden en de holocaust organiseerden.

En dit met de bereidwillige hulp van vermeende Vlaams nationalisten die tegen betaling meehielpen hun zogenaamd geliefd Vlaanderen te verknechten en bestelen. Van liefde gesproken.

De dansende moslims

Enkele jaren terug tijdens de vorige regering beweerde hij als minister van Binnenlandse Zaken dat de moslims hier zaten te dansen omwille van die terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek. Uiteindelijk gaf hij schoorvoetend toe dat hij daar feitelijk geen weet van had. Maar eerst moest de verontwaardiging hoge toppen scheren.

En tijdens dezelfde periode moest hij hoogstnodig een van zijn politiemensen en verbindingsofficier in Turkije op de tribune van het parlement de huid vol uitschelden alsof de man een soort misdadiger was. In beide gevallen grove leugens die totaal onschuldige mensen zwaar hebben gekwetst. Dat de man nu dan ‘schittert’ als Vlaams minister-president is feitelijk schokkend. Dat moet dan alle Vlamingen vertegenwoordigen!

DSC_0775

Jan Jambon, goed voor racistische praatjes over asielzoekers en moslims. Om als Vlaming fier op te zijn. Krijgen we later een regering Van Grieken-Jambon met Dries Van Langenhove als minister van Binnenlandse Zaken?

Nu dit weekend schitterde hij weer toen bleek dat hij tijdens twee bijeenkomsten had gesteld dat hij weet had van asielzoekers die zich met hun achterstallig kindergeld hier een woonst konden aanschaffen. Het doet denken aan een oud verhaal van het toen nog Vlaams Blok over Turken en Arabieren die hier rijk werden dankzij hun kindergeld. Een verhaal dat toen al verwezen werd naar het land der fabels en de grove laster.

Maar Jambon doet rustig verder met zijn praatjes en feitelijk zou men die man wegens zijn leugens en onbeschoft gedrag – Da gade gij niet bepalen – best verwijderen uit dat halfrond. Hij maakt het parlementair halfrond, zijn regering en Vlaanderen tot schande.

Het toont bovendien aan dat de N-VA gewoon een Vlaams Belang light is. Bart De Wever wil na 2024 desnoods zelfs met het Vlaams Belang regeren en dus Tom Van Grieken eventueel minister-president maken. Met Dries Van Langenhove dan als minister van Binnenlandse Zaken? Ik ruik al het leder van de botten.

Het toont nog maar eens aan dat de N-VA niet in een federale regering wil stappen behalve als men haar maximalistisch programma uitvoert. Iets wat ze perfect weet dat niet kan. Vraag is ook wat die politici bij N-VA met allochtone afkomst hier van vinden, de excuustruzen genre Zuhal Demir die nadat ze het armoedeprobleem aanpakte nu het klimaat gaat ‘redden’. Maar geen zorg, voor het postje zullen ze al die fratsen wel aanvaarden.

Willy Van Damme

Koninklijke bladvulling

Wie gisteren de kranten opentrok of naar de radio luisterde kon er niet omheen. Een nieuw zeer groot schandaal was ontdekt. Een ganse equipe van onze kwaliteitsjournalistiek met mensen van de VRT nieuwsredactie, de zakenkrant De Tijd, nieuwswebsite Apache en het weekblad Knack hadden blijkbaar een gigantische fraude ontdekt. Vier redacties die hun krachten bundelden om dit zoveelste schandaal aan het licht te brengen.

Want, stelden zij, de gebouwen van de Koninklijke Schenking – het vastgoed dat in wezen van de overheid is maar ondergebracht zit bij een aparte instelling die men dan mooi de Koninklijke Schenking noemt – bleken door de Regie der Gebouwen op haar kosten onderhouden te worden.

Als wilde beesten

Toen de overheid nu een goeie twintig jaar geleden het in Brussel vlakbij het paleis in Laken gelegen Chinees Paviljoen openstelde was iedereen tevreden. De Regie der Gebouwen, stelden de kranten toen, had hier zeer prachtig werk verricht.

Het kitscherig uitzicht met zijn veel geel, rood en met goud belegde houtwerk was terug in zijn oorspronkelijke staat gebracht. Allemaal gelukkige gezichten over de volgens de bezoekers vele centen die de Regie, dus de regering en de belastingbetaler, hier had ingestoken.

Een fijn stukje China in Brussel dat terug kon bezocht worden. En zo kan men in onze vaderlandse pers honderden gelijkaardige verhalen vinden van geld welke de belastingbetaler in dit soort projecten had gestoken. Gebouwen onderhouden kost nu eenmaal pakken geld.

Dat een regering nu bijna 90 jaar geleden een Koninklijk Besluit uitvaardigde die bepaalde dat al dat vastgoed onder de noemer van de Koninklijke Schenking viel en zelfbedruipend moest zijn was nooit een punt geweest. Voor niemand.

 DSCN7253

Het Koninklijk Paleis in Brussel, eigendom van de Koninklijke Schenking waar de Regie der Gebouwen al zeker veel herstellingen liet aan uitvoeren. Het is de werkruimte voor de koning en zijn personeel.

En zoals men kon verwachten sprongen bij het horen van dit ‘schokkend’ nieuws enkele politici als wilde beesten op dit verhaal. Zoekend naar persbelangstelling. En zeker de N-VA moest zich laten horen want dit stonk volgens hen mijlenver naar fraude of minstens gesjoemel. Met de eis voor een parlementaire onderzoekscommissie. De zoveelste.

De partij die zich graag – als het haar natuurlijk goed uitkomt – anti-Belgisch en Vlaams-nationalistisch toont maar intussen als geen ander zich weet te laven aan de overblijvende Belgische vetpotten. Leve de zakkenvullers.

Merkwaardig is zeker ook dat geen van de perslui die zich over die zaak ontfermden niet zag dat wat zij vertelden nieuws is. Het is zelfs geen oudbakken nieuws. En zeker voor de N-VA met een moord en brand schreeuwend federaal parlementslid Tomas Roggeman is dit nog meer merkwaardig. Immers de minister die in de vorige regering verantwoordelijk was voor de Regie der Gebouwen was … Jan Jambon van de N-VA.

Inderdaad de man die nu minister-president van de Vlaamse regering is liet gewoon begaan. En Roggeman had over de Regie der Gebouwen toen betreffende een hem aan het hart liggend dossier regelmatig contact met zijn vriend Jambon.

Was er dan niemand op die redacties die aan de betrokkenen vertelden dat dit onderhouden van gebouwen als het Koninklijk Paleis altijd al het werk was van de Regie der Gebouwen. Eventjes kijken in het budget van die regie was reeds voldoende geweest. Ook voor de politici. Wel is de stille dood van dit ‘schandaal’ gezien aan de interesse van de media vandaag al volop in voorbereiding.

Willy Van Damme