Kandidaten persprijzen gezocht

De Dendermondse Perskring bestaat al sinds 1976 en kent sindsdien haar persprijzen uit voor mensen of verenigingen die op het vlak van de cultuur, het sociale werk en de sport een prijs uit voor wie zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte of door haar prestaties uitblonk.

Daarbij gaat de voorkeur naar mensen die dat op een onbaatzuchtige wijze deden en daarom niet altijd het grote nieuws haalden maar in stilte werken. Ze moeten of komen uit het werkgebied van de Dendermondse Perskring zijnde Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde of er actief zijn.

Wie denkt kandidaten te kennen, en dat mag desnoods zichzelf of de eigen vereniging zijn, moet die kandidatuur versturen naar willyvandamme@skynet.be of naar marc.goossens.persbureau@skynet.be en dit ten laatste tegen nu zondag 30 januari.

Persprijzen

De winnaars voor het jaar 2019 waren de beloftevolle wielrenner Yoran Van Gucht, het jeugdkoor Jeko en Jeugd zonder dak, de organisator van het jaarlijkse oogstfeest de Vemmekensspoeling. Toen waren mondmaskers nog niet in. In 2021 werden omwille van corona geen persprijzen uitgereikt.

De verkiezing zelf heeft plaats op 9 februari en de uitreiking van de prijzen gebeurt op 27 april om 10.30 uur in zaal Belgica Bis in de Dendermondse Kerkstraat. Zij krijgen onder meer een kunstwerk van beeldend kunstenaar Staf Vinck.

Er zijn drie prijzen zijnde die voor sociaal en cultureel werk, een voor de sport en een voor levenslange verdienste. Kandidaten voor die laatste persprijs kunnen alleen voorgedragen worden door de leden van de Dendermondse Perskring zelf.

Willy Van Damme

Dendermondse persprijzen–kandidaten gezocht

Zoals elk jaar sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring ook dit jaar de persprijzen voor zowel sociaal en cultureel werk als voor de sport. Mensen of verenigingen die in 2019 een uitzonderlijke prestatie leverden op dit vlak kunnen zich ook nu weer kandidaat stellen. Ze kunnen uiteraard ook voorgedragen worden door derden.

Ze moeten wel afkomstig zijn of actief zijn in het werkingsbied van de Dendermondse Perskring zijnde Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. Dit dient per brief of per e-mail ten laatste wel te gebeuren op 15 januari bij Marc Goossens, Hagewijkpark 37, 9200 Grembergen marc.goossens.persbureau@skynet.be of bij Willy Van Damme, Rootjensweg 3, 9200 Grembergen. willyvandamme@skynet.be.

Amelie Albrecht

Amelie Albrecht won vorig jaar de persprijs voor Cultuur

De kandidaturen dienen een korte resumé te bevatten van de reden waarom men denkt voor die prijzen in aanmerking te komen. De uitreiking heeft ditmaal plaats op 9 februari te 10.30 uur in zaal De Grind, Rootjensweg 78 te Grembergen. De winnaars vorig jaar waren voor het sociaal-cultureel werk cabaretière Amelie Albrecht en voor de sport turnster Axelle Klinckaert.

Ook was er de prijs voor levenslange verdienste en die ging vorig jaar naar Guido Nobels, decennialang de drijvende kracht achter de wieleramateurvereniging Club 71. De kandidaten voor die laatste prijs kunnen echter alleen door de leden van de perskring worden voorgedragen.

Willy Van Damme

Laureaten Dendermondse persprijzen

Zoals reeds elk jaar sinds 1976 kozen de leden van de Dendermondse Perskring uit de vele kandidaten ook dit jaar de laureaten voor de persprijzen voor sociaal-cultureel werk, sport en die van levenslange verdienste van het voorbije jaar. Die moeten komen uit de regio Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout of er actief zijn en het voorbije jaar belangrijke prestaties hebben verricht. Met de voorkeur gaande naar mensen die dat weg van de camera’s onbaatzuchtig doen.

Stand-up Comedy

En dat is soms een moeilijke keuze, zeker voor het sociaal-culturele werk en voor de levenslange verdienste. Het is een regio met bijna 80.000 inwoners en daarin zitten vele mensen en verenigingen tussen die in de luwte lovenswaardig en waardevol werk doen.

124REB22W09 - Amelie Albrecht

Amelie Albrecht werd door haar succes plots een BD, een bekende Dendermondse. Anoniem rondtoeren in de stad is er nog amper bij.

De winnaars dit jaar zijn Amelie Albrecht voor het sociaal-cultureel werk, Axelle Klinckaert voor de sport en Guido Nobels voor de levenslange verdienste. Geen echt onverwachte keuzes zo blijkt.

Amelie Albrecht kwam eind vorig jaar uitgebreid in het nieuws toen ze voor de buitenwereld totaal onverwacht Humo’s Comedy Cup won, de meest prestigieuze wedstrijd voor beginnende stand-up comedy in België.

In wezen was de 26-jarige Dendermondse al een ganse tijd bezig met comedy en werkt ze reeds sinds mei als tekstschrijfster voor het televisieprogramma De Ideale Wereld van de VRT.

Ze is een ontdekking van presentator Jan Jaap van der Wal die haar bezig zag. Voorheen in 2000 won cabaretier Raf Coppens ook al deze prijs. Haar job van postbode is dan ook verleden tijd. Dat ze de cultuurprijs won was dan ook niet echt een verrassing.

Turnen

Ook voor de sportprijs wekte de winnaar geen verbazing. De sport floreert tegenwoordig in de regio maar de prestaties van turnster Axelle Klinckaert uit Oudegem staken er vorig jaar met kop en schouder boven uit. Zo won ze vorig jaar goud op zowel het Belgisch kampioenschap als de World Cup turnen in de discipline grondoefeningen. Op het Europees kampioenschap haalde ze hierin het brons.

Belangrijk voor haar dit jaar zijn de Europees kampioenschappen in Polen in april en later de European Games in Minsk in Wit-Rusland. Maar cruciaal is zeker het streven om met een Belgisch team naar de komende Olympische Spelen van 2020 in Tokio te gaan. En daarvoor moet de groep bij ‘s werelds twaalf best gekwalificeerden geraken. Of dat lukt zullen ze weten in oktober en op dit vlak is ze optimistisch.

DSC_0977

Axelle Klinckaert hoopt volgend jaar 2020 op succes bij de Olympische Spelen in Tokio.

En dan is als turnster het grote streefdoel voor haar natuurlijk deelnemen aan die Olympische Spelen in Tokio. En dus ook zorgen dat ze tegen dan geen blessures oploopt zoals dat voorheen al gebeurde en zoals het haar voorgangster Jullie Croket, de vorige laureate van de Dendermondse sportprijs, ooit overkwam. Axelle Klinckaert studeert op dit ogenblik voor laborante.

In 1992 won de Dendermondse Sint-Joris Turnclub al de prijs. Die is na een fusie met de rivalen van Werken Baart Kracht omgevormd tot Gymmax, een der meest succesvolle turnverenigingen in het land waar zowel Julie Croket als Axelle Klinckaert de eerste pasjes zetten richting hun succesvolle turncarrière.

Aanverwant wonnen Ingrid Persoons, voor artistieke gymnastiek, en Moving Baasrode voor rope skipping, het artistiek touwtjesspringen, in respectievelijk 1997 en 2011 ook al de prijs voor sportverdienste.

33 jaar lang voorzitter

Voor levenslange verdienste ging de prijs dit jaar naar Guido Nobels mede-oprichter van de Grembergse wielertoeristenclub ‘71, het jaar van de stichting. Deze was 33 jaar voorzitter en is sinds enkele jaren erevoorzitter. En met een 180 leden, 100 mannen en 80 vrouwen, een der grootste in de regio.

De club maakt zich nu klaar voor het nieuwe fietsseizoen met de wekelijkse rondritten dat voor de mannen start op 3 maart en voor de dames op 1 april. Ooit fietste hij bij de juniores maar een grote rennerscarrière was duidelijk niets voor hem. Maar de fietspassie bleef hangen.

DSC_0777

Guido Nobels 33 jaar lang onbaatzuchtig voorzitter van wielertoeristenclub ‘71. Uit passie voor het fietsen en omwille van de liefde voor de mee door hem oprichtte vereniging.

Met vier vrienden, waaronder broer Walter, stichtte hij dan maar zijn Club ‘71 die na wat omzwervingen langsheen Grembergse cafés nu De Sloef als uitvalsbasis heeft. De kroeg van Jurgen Heuvinck dat ook het clublokaal is van de Grembergse wielrenner Greg Van Avermaet en de Trappistentrappers, een andere lokale fietsersclub.

De uitreiking met een academische zitting heeft nu zondag 24 februari om 10.30 uur plaats in zaal Belgica Bis, Kerkstraat 115 te Dendermonde.

Willy Van Damme

Uitreiking Dendermondse persprijzen

Deze ochtend werden in de Dendermondse zaal Belgica Bis de persprijzen 2017 uitgereikt door de Dendermondse Perskring, een journalistenvereniging actief in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout. Het is een jaarlijks evenement dat door de toen nog piepjonge persclub voor het eerst in 1976 werd uitgereikt. Laureaten waren ditmaal de Lebbeekse wandelclub De Denderklokjes voor de sport, Sarah Verhasselt voor het sociaal-cultureel werk en Luc Dierick voor de jarenlange verdienste.

Gust Dierick

De eerste winnaars van de persprijs in 1976 waren Gust Dierickx voor zijn sociaal-culturele activiteiten en Adolf Heuninck voor de sport. Die had voor de tweede wereldoorlog succes gehad als crosser maar was in die periode van 1976 vooral actief in het sportverenigingsleven bij KAV Dendermonde en de atletiekvereniging AC Denderland.

Ook had hij terug leven gebracht in de Boonwijk, een wijk in Sint-Gillis-Dendermonde, door het opnieuw helpen inrichten van de Boonwijkfeesten. Nu nog steeds elk jaar begin augustus een stevige dagenlang durende en populaire buurtkermis.

1974 sociaal cultureel werk - Gust Dierickx ontvangt persprijs

Gust Dierick ontvangt in 1976 de prijs voor sociaal-cultureel werk van toenmalig burgemeester Albert Cool. De man links met een baard is Paul Huylebroeck, kunstenaar, levensgenieter en in die periode journalist cultuur bij de Gazet Van Antwerpen.

Gust Dierickx was toen de man van poppentheater Kalleke Step en de volksdansgroep Reynout. En alhoewel hij al een tijd overleden is is zijn culturele erfenis nog steeds springlevend. Zo werd de man omgetoverd tot een reus die elk jaar mee de toon zet in de Grembergse Reuzenstoet, het startschot voor de kermisfeesten in de gemeente.

En verder zorgen zijn kinderen, fans en vrienden er voor.dat Reynout nog steeds volksdansfeesten organiseert en met haar vendeliers meeloopt in de Dendermondse reuzenstoet Katuit en de Ros Beiaardommegang en haar zo extra kleur geeft. En zijn poppentheater Kalleke Step trekt bij haar jaarlijkse serie voorstellingen nog steeds volle zalen. Gust Dierickx was dus geen eendagsvlieg. Integendeel!

Niet voor patsers

Wie de intussen lang geworden lijst van laureaten van de persprijs al zag ziet trouwens dat dit niet zomaar wordt uitgereikt aan eender wie maar dat ze allen verdiende winnaars zijn die op hun terrein in de regio van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout een grote verdienste hebben gehad of nog hebben.

Dit is ook geen prijs voor patsers, voor mensen die lopen te pronken met al of niet reële capaciteiten of tafelspringers zoekend naar faam. Neen, het is er een die vooral gaat naar vrijwilligers, mensen die onbaatzuchtig, soms in de luwte en al of niet in een vereniging, actief zijn.

Dit jaar ging de persprijs voor de sport naar de Lebbeekse wandelclub De Denderklokjes. Een van de succesrijkste wandelclubs in de wijde regio die qua ledenaantal ook blijft groeien met nu al 600 actieve leden en een serie jaarlijks weerkerende wandeltochten zoals kortelings de Tongslijperstocht of de recent georganiseerde Peek Klaktocht.

 

Persprijzen 2018

De leden van de Dendermondse Perskring met de drie laureaten, Sarah Verhasselt, Luc Dierick en Ludo Pissens met ernaast schepen van cultuur en erevoorzitster Lien Verwaeren.

En in samenwerking met het Lebbeekse gemeentebestuur zorgde men ook voor het herstel van vele trage wegen. De club bestaat ook al meer dan 30 jaar en mocht vorig jaar in totaal meer dan 9000 wandelaars op hun serie tochten welkom heten.

Voorzitter Ludo Pissens was dan ook een zeer tevreden man toen hij de prijs in ontvangst mocht nemen. En die prijs is een mooi beeld van de gekende keramist Staf Vinck en een oorkonde met kalligrafie van Lies Van Acker.

Ode aan de vrijwilligers

Laureaat voor de sociaal-culturele prijs dit jaar was Sarah Verhasselt een jonge dame die vorig jaar haar eerste stappen zette in het boekenschrijven. Zo won ze de Averbode Verhalenprijs met haar boekje ‘Een miljoen voor middernacht’ dat in de serie van Vlaamse Filmpjes dit jaar zal verschijnen.

Een thriller over een klas die men gijzelt en een jongetje die dat verborgen in een kast allemaal angstig ziet gebeuren. Het werd gekozen door zowel een professionele jury als door een klas uit Melsele.

Taal is duidelijk haar passie en reeds als kind was ze aangesloten bij de Leesclub van het Davidsfonds en volgde ze de les literaire creatie aan de Dendermondse Academie. Tegenwoordig geeft ze les Nederlands aan anderstaligen in Meise en Jette, is ze boekenrecensent en leest ze als vrijwilligster op zaterdagvoormiddag voor aan kinderen in de bibliotheek.

124REB22W11 - Luc Dierick

Luc Dierick legde bij zijn dankwoord de nadruk op de cruciale rol die het vrijwilligerswerk in de samenleving speelt. Hij dankte dan ook al diegenen die in die verenigingen waarin hij actief is mee aan de kar trekken.

De prijs voor jarenlange verdienste ging dit maal naar Luc Dierick, een gekend figuur in de stad, zeker in zijn gemeente Grembergen. Zo is hij al decennialang actief bij de in tweede provinciale spelende voetbalclub SK Grembergen is hij voorzitter van de erg actieve Grembergse Feestcommissie en voorzitter van de stedelijke Sportraad.

Daarbij staat SK Grembergen bekend als de voetbalploeg met de beste jeugdwerking in de stad. En als twee jaar terug de stad vele tientallen jonge vluchtelingen moest opvangen was de voetbalploeg er als de kippen bij om hen bij de club uit te nodigen. Luc Dierick was dan ook erg ontroerd bij zijn dankwoord. Het viel trouwens op dat er een grote schare van familie, fans en vrienden uit Grembergen dit mee kwamen vieren.

Zijn dankwoord achteraf was trouwens een grote ode aan het vrijwilligerswerk o.a. in de Sportraad die mede onder zijn impuls en die van ondervoorzitter Patrick Van Campenhout, de andere bestuursleden en de schepen voor Sport Carine Verhelst een grote dynamiek toonde, o.m. met de organisatie van het Sportgala en allerlei sportactiviteiten voor gehandicapten. En sport is de passie en vrijetijdsbesteding voor duizenden stedelingen.

Willy Van Damme

Oproep voor de Dendermondse persprijzen 2017

Zoals elk jaar sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring ook ditmaal de uitreiking van de persprijzen voor het voorbije jaar, nu 2017. De bedoeling is verenigingen al of niet in de vorm van een vzw of individuen te huldigen die het voorbije jaar op een of andere manier uitblonken in hun categorie van de sport of het sociale en culturele werk. Sinds vorig jaar is daar een derde categorie aan toegevoegd voor mensen die al gans hun leven in die sectoren actief waren. De categorie voor levenslange verdienste.

Dit dan voor mensen of verenigingen die wonen of werken in het werkgebied van de perskring, zijnde Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde. Daarbij gaat de aandacht zeker naar mensen die in alle bescheidenheid in stilte hier actief zijn. Zijnde bijvoorbeeld de dame die zorgt dat het clublokaal telkenmale proper is, de man die al het papierwerk doet of de atleet, theaterman of zanger die er het voorbije jaar door zijn prestaties uitsprong.

De lijst van winnaars geeft in die zin dan ook een mooi overzicht van wie er sinds al meer dan veertig jaar in de streek mooi werk leverde op het sociaal en cultureel terrein en op het vlak van de sport.

 

Prijsuitreiking Persprijzen 2016

De uitreiking der persprijzen voor 2016.

De eerste winnaar voor de sociaal-culturele prijs in 1976 was Gust Dierick, een der voornaamste figuren in de culturele sector uit die periode en de man die het klassieke volksdansen en het marionettentheater naar de stad bracht.

Zijn werk leeft ook nog jaren na zijn dood via o.m. zijn kinderen voort. Zie maar naar het groot succes van Reynout, de volksdansgroep, en van marionettentheater Kalleke Step die met hun op Dendermondse leest geënte humor op kindermaat of voor volwassenen steeds honderden toeschouwers naar hun voorstellingen weten te lokken. Cultureel een grote meerwaarde.

Vorig jaar waren het René Mergan en Rudy Jansegers, de drijvende krachten achter het de nieuwe gefuseerde voetbalclub FC Lebbeke, die met de prijs voor de sport gingen lopen. Voor het sociaal-culturele was dat de vzw Buurtcomité Lutterzele, een wijk in Sint-Gillis-Dendermonde. Dit is een groep van mensen die er al jaren voor zorgen dat er leven in hun buurt is. Met elk jaar een pak activiteiten, groot en klein waaronder steevast ook een busreis naar een of andere leuke plek.

De eerste winnaar voor levenslange verdienste was Mon, alias Philemon, Heuvinck, een man die samen met zijn broers Piet, Bert en Jan een 55 jaar terug het jazzgebeuren naar de stad brachten en tekenden voor de oprichting van de Jeggpap New Orleans Jazzband – Waarbij de tweede P van Jeggpap staat voor Philemon – en de in het milieu wereldwijd bekende Honky Tonk Jazzclub.

Dag in dag uit slooft de man zich samen met zijn vrienden al sinds 1965 uit om het Dendermondse jazzgebeuren swingend te houden. Er daarbij steeds voor zorgend dat topmuzikanten in het genre van de oude stijl jazz en ook blues naar de stad aan de Dender en Schelde komen. Waarbij den Bunker, een deel van de vroegere militaire versterking, steevast vol loopt.

Mon Heuvinck - 40 - 28-02-2009

Mon Heuvinck aan de piano in het Jazzcentrum Vlaanderen, gelegen pal naast de Honky Tonk Jazz Club.

De prijs bestaat behoudens uit het gewone eerbetoon en een oorkonde ook uit een beeld van de Dendermondse keramist Staf Vinck, een man met een stevige reputatie in de sector. Wie denkt de gepaste kandidaat te zijn of iemand wil voordragen voor die prijs kan een briefje of mail sturen met daarbij in het kort de nodige informatie over wie de kandidaat is en waarom hij die prijs zou moeten krijgen.

De kandidaturen moeten ten laatste op 15 januari binnen zijn bij voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37, 9200 Dendermonde, marc.goossens.persbureau@skynet.be of bij secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3, 9200 Dendermonde, willy.vandamme@scarlet.be.

De verkiezing heeft plaats op 30 januari en de uitreiking met academische zitting op zondag 25 februari te 10.30 in zaal Belgica Bis in de Dendermondse Kerkstraat 115.

Willy Van Damme

Dendermondse Perskring–Kandidaten Persprijzen

Al sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring in het begin van het jaar de verkiezing der Dendermondse persprijzen voor sociaal en cultureel werk en voor de sport. De prijs gaat naar personen of verenigingen en clubs die het nu bijna voorbije jaar 2016 een uitzonderlijke prestatie leverden die lokaal of nationaal weerklank vond.

Het is ook de bedoeling om in de mate van het mogelijke die figuren te vieren die in de schaduw binnen hun vereniging als een stille werker hielpen om die prestaties te realiseren. Hij is voor mensen of verenigingen die in 2016 maatschappelijk een belangrijke bijdrage leverden aan de regio. De persoon of vereniging moet actief zijn in de Dendermonde, Lebbeke of Buggenhout, het werkgebied van de Dendermondse perskring.

Staf Vinck

De uitreiking gebeurt in maart in zaal Belgica Bis. De winnaars van deze al lange lijst van personen en verenigingen is vrij impressionant en een soort who’se whos van het sociale, culturele en sportleven van deze regio. Met als eerste winnaar voor sociaal en cultureel werk bijvoorbeeld de nu overleden Gust Dierickx, de stichter en decennialange bezieler van volksdansgroep Reynout en het marionettentheater Kalleke Step.

Ilse De Ruysscher, Tenniskampioene - Persprijs 1985 - Met burge

Toenmalig Belgisch tenniskampioene Ilse De Ruysscher kreeg in 1985 de persprijs voor de sport uit handen van toenmalig burgemeester Albert Cool.

Andere winnaars waren bijvoorbeeld, de Dendermondse rugbyclub, poppentheater Suikerbol, Erkrido, turnster Jullie Croket, het Baasroodse Scheepvaartmuseum, Honky Tonk Jazzclub, De Baasroodse krachtbalclub ‘t Botterken  en de bierproeversvereniging De Bierpallieters.

Speciaal is dat er dit jaar ook voor de eerste maal een derde prijs zal worden toegekend, namelijk die van jarenlange verdienste. Kandidaten hiervoor kunnen wel alleen door de leden van de Dendermondse Perskring worden voorgedragen. De winnaars krijgen allen een beeld van keramist en beeldhouwer Staf Vinck, een van de beste kunstenaars in zijn genre in het Dendermondse.

Wie meent de geschikte kandidaat te zijn, of te kennen, kan tot en met zondag 8 januari 2017 de kandidatuur met bijhorende motivatie insturen bij voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37 in 9200 Dendermonde (marc.goossens.persbureau@skynet.be) of secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3 in 9200 Dendermonde (willy.vandamme@scarlet.be).

Logo

Gelijktijdig is de Dendermondse Perskring ook op zoek naar een nieuw logo voor de vereniging. Dit moet gebaseerd zijn op het oude logo waarin het wapenschild van de stad Dendermonde in verwerkt is, met twee witte banden en een in keel. Geïnteresseerden kunnen hun ontwerp hiervoor sturen naar info@neledooms.be. Eveneens ten laatste op 8 januari 2017.

Willy Van Damme

Voordracht – De gevaren van het internet

Normaal organiseert de Dendermondse Perskring geen debatten of informatieavonden behoudens tijdens de plaatselijke verkiezingen, nu echter vonden de leden dat toch wel een goede en heel nuttige zaak. De kwestie is dan ook brandend actueel en zal dat nog lang ook zo blijven. Onderwerp is het gevaar welke voor de gewone burger aan het internet en de digitalisering van de maatschappij verbonden is. De gebruiker die er niet professioneel mee bezig is.

Je kan de informatiesnelweg, het internet, niet meer uit de maatschappij wegdenken. Zelfs al is het niet eens dertig jaar oud. Voor jongeren en ook steeds meer ouderen is de smartphone, de laptop, tablet of de gewone computer iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wie mensen ziet ziet hen niet zelden ook druk bezig met hun digitaal speelgoed.

Bovendien is de digitalisering van ons leven zelfs via de gewone GSM en ook bijvoorbeeld het elektronisch betalen niet te onderschatten. En deze evolutie gaat steeds verder. Nu is er ook al de televisie die via het internet werkt, de auto zonder bestuurder, de GPS, enzovoort.

Allemaal zaken die het leven van de gewone burger veel aangenamer maken. De digitale krant, het thuis vanuit de luie zetel boeken van een vliegtuigreis, treinticket en hotel, het zijn allen nieuwe technieken die steeds verder doordringen tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Ouders die via Skype met hun zoon of dochter aan de andere kant van de aarde spreken alsof ze samen aan tafel zitten is stilaan maar zeker dagelijkse kost aan het worden voor vele miljoenen mensen. Met een klik stuurt men op een seconde tijd zijn vakantiekiekjes zo tienduizend kilometer ver. De tijd van de postduif, de brief en de koets behoren als het ware tot de oertijd.

Maar dat internet en die digitalisering herbergt ook een ganse serie nieuwe gevaren die voor de gewone niets vermoedende gebruiker zware gevolgen kunnen hebben. Crimineel ingestelde figuren hadden al snel door dat hier gouden opportuniteiten te rapen lagen om zich snel op kap van anderen te verrijken. En die evolutie gaat zo snel dat het alleen voor specialisten goed volgen is. Met misdadigers die bovendien steeds professioneler werken.

En dus is er nood aan goede informatie over die problematiek om de burger te waarschuwen zodat hij maatregelen kan nemen om de overal op het internet loerende gevaren te vermijden. Dendermondenaar Nico Cool is al van kindsbeen af gepassioneerd door computers en het internet en ontdekte ook al snel de gevaren ervan. Het werd zijn specialiteit, zijn passie en ook vandaar zijn beroep.

IMG_9675

Dendermondenaar Nico Cool maakte van zijn passie, internetbedrog, ook zijn beroep. Nog deze week toonde hij op VTM en de lokale TV-Oost hoe simpel BTW-fraude via het internet is.

Identiteitsdiefstal, het pikken van wachtwoorden om dan je bankrekening te pluimen of op je naam bestellingen te doen. Het zijn een van de veel toegepaste fraudetechnieken. En veel ervan kunnen op soms simpele wijze voorkomen worden.

Ook voor de vele spionagediensten is het internet natuurlijk een gouden zaak. Gedaan met het infiltreren van organisaties via amoureuze ontmoetingen, omkoping of afpersing. Alles gaat tegenwoordig vanuit het simpel anoniem bureautje ergens in een of andere al even anonieme stad. Geen fysieke risico’s meer, geen reisonkosten. Gedaan met James en andere Bonds.

Zo raakte de Amerikaanse spionagedienst NSA tot in het computernetwerk van het Franse presidentschap gewoon door het maken van een vals Facebookprofiel dat een lokale medewerker in Parijs had aangetikt. Over al die gevaren geeft Nico Cool op woensdag 2 maart een voordracht.

En wie vragen heeft over de betrouwbaarheid van zijn toestel kan gratis vooraf vanaf 19 uur zijn laptop, tablet of smartphone door Nico Cool laten nakijken op eventuele virussen. Een internetgebruiker kan zich best goed informeren en dit is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Woensdag 20 uur, Zaal Belgica Bis (ex Steenpoort), Kerkstraat 115, Dendermonde. Nazicht laptop vanaf 19 uur. Inkom is gratis.

Willy Van Damme

Kandidaten Dendermondse persprijzen gezocht

Als sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring voor de regio Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout jaarlijks de verkiezing van de persprijzen voor sport en voor sociaal-cultureel werk van het voorbije jaar.

Het idee achter deze prijzen is zo mensen te eren die het vorige jaar in hun vakgebied een speciale prestatie leverden of mooi voorbeeldig werk verrichten op het terrein van de sport en de cultuur of het sociaal werk.

Gust Dierickx - Dendermondse Persprijs voor sociaal-cultureel w

De uitreiking door toenmalig burgemeester Albert Cool van de eerste prijs voor sociaal-cultureel werk aan Gust Dierickx in 1976. Achteraan uiterst links zit wijlen Paul Huylebroeck ernaast Wim Onselaer, beiden stichtende leden van de Dendermondse Perskring.

Zeker op het vlak van het sociaal en cultureel werk is dit een voor deze regio unieke prijs die een stimulans wil zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan om zo het sociaal welzijn te steunen en het culturele leven lokaal te promoten.

Het idee is ook om zoveel als mogelijk de stille werkers achter de schermen in beeld te brengen, niet de luid schreeuwende tafelspringers die hoogstnodig denken minstens iedere maand de pers te moeten halen.

En de al sinds 1975 actieve Perskring mag best fier terugblikken op die nu al 40-jarige traditie. Zo was de eerste winnaar in 1976 van de prijs voor sociaal-cultureel werk Gust Dierickx. Op cultureel vlak een lokale reus die vorm gaf aan de volkskunstgroep Reynout en het marionettentheater Kalleke Step.

IMG_7497

Gust Dierick leeft als Grembergse reus nog steeds voort. Hier met kinderen en fans die hem elk jaar in september bij de Reuzenstoet meedragen. Daarachter lopen de trommelaars en vendelzwaaiers van Reynout.

Het zijn initiatieven die jaren na zijn overlijden nog steeds door zijn kinderen en vrienden worden verder gezet. Met succes trouwens. Zo geeft Kalleke Step al wat jaren elk seizoen na een periode van stilstand terug een serie voorstellingen voor jongeren en volwassen. Waarbij zij telkenmale honderden toeschouwers trekken.

Ook Reynout blijft actief. Geen Dendermondse reuzenommegang Katuit, Ros Beiaard of Grembergse Reuzenstoet kan zonder de mensen van Reynout plaats hebben. Steeds zijn o.m. het trommelkorps en de vendelzwaaiers van Reynout present.

Met de sportprijs gaat het natuurlijk veelal om mensen die toen ze de prijs kregen hoge toppen scheerden maar na verloop van jaren uit het oog verloren raakten. Een sporter heeft aan de top nu eenmaal een relatief korte levenscyclus. Nadien grotendeels vergeten worden is dus bijna steeds hun lot.

IMG_8458

Het huidige bestuur van de Dendermondse Rugbyclub. De DRC behoort al jaren tot de top van het als nooit voorheen florerende Belgische rugby.

Maar sportverenigingen of prominente leden ervan die ooit de prijs wonnen zoals de Dendermondse Rugby Club en Patrick Van Campenhout van het Vlaams Wu Shu Instituut zijn jaren nadat ze hun prijs kregen nog steeds erg actief, succesvol en nationaal zelfs toonaangevend in hun discipline.

Vorig jaar ging de prijs voor de sport naar de atleten van Blijdorp een centrum voor met mensen met een beperking. Een logische keuze want in 2014 verzamelden ze op de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen een resem gouden, zilveren en bronzen medailles in een serie sporttakken. Ook hier kregen ze van de Dendermondse Perskring voor hun glansprestatie een gouden medaille. Een meer dan verdiende.

Wat betreft het sociale en culturele werk is het normaal bij de deliberatie altijd een wat moeilijkere keuze. Er zijn in deze regio immers veel individuen en verenigingen die op dit vlak merkwaardig, voorbeeldig en belangrijk werk verrichten. Hieruit een keuze maken is steeds een lastige taak voor de leden van de perskring. Veelal zijn er in deze categorie trouwens ook meerdere kandidaten dan voor de sport.

IMG_0510

Patrick Van Campenhout kwam van Molenbeek naar Dendermonde en werd hier een der drijvende krachten achter het groeiend succes in België van wu shu, de eeuwenoude Chinese gevechtssporten.

Winnaar vorig jaar in deze categorie was De Tondeldoos vzw, een lokaal toen tien jaar bestaande vereniging die zich inzet voor het bestrijden van kinderarmoede. Vooral dan in in verband met het schoolgaan. Het begon lokaal met enkele dames die in hun lagere school zagen hoe een aantal gezinnen met kinderen moeite hadden om de schoolrekeningen te betalen. 

Het lagere en secundaire onderwijs mag dan theoretisch wel gratis zijn, in de praktijk is het dat helemaal niet. Armoede is in het nog nooit zo rijk geweest zijnde België immers een groeisector. Ondanks de grote woorden en beloften van onze regeringen.

IMG_3022

De vzw De Tondeldoos won vorig jaar de persprijs voor sociaal-cultureel werk. Zij werkt rond het groeiende probleem van kinderarmoede en gaat nu ook het probleem aanpakken van sociaal problematische zwangerschappen.

De Tondeldoos werkt hieraan, staat bovendien in voor de begeleiding en bezorgt die kinderen ook al eens een vakantie. Want ook dat is voor vele gezinnen met kinderen een onbereikbare luxe. Recent vroeg het Dendermondse AZ Sint-Blasius hen trouwens ook om mee te helpen bij het opvolgen van sociaal problematische zwangerschappen. Een vraag waarop men wil ingaan.

De Tondeldoos is van een puur Grembergs initiatief van die paar dames de voorbije tien jaar dan ook uitgegroeid tot een stevige vzw met een mooie groep vrijwilligers die in gans Dendermonde actief is. Het was vorig jaar dan ook met recht en rede een winnaar waarover men fier mag zijn.

Ook dit jaar is de Dendermondse Perskring uiteraard terug op zoek naar waardige kandidaten die in het voorbije 2015 een merkwaardige prestatie verrichten, uitblonken in hun sector en al of niet achter de schermen een belangrijke bijdrage leverden aan het werk van hun vereniging of club.

IMG_0651 (2)

De sporters van Blijdorp werden vorig jaar wegens hun groot succes op het stadhuis door het stadsbestuur in de bloemen gezet en kreeg ook verdiend de persprijs voor sport voor 2014

Kandidaturen kunnen nog tot 31 januari ingediend worden bij de Dendermondse Perskring bij voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37, Dendermonde, marc.goossens.persbureau@skynet.be, of bij secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3, Dendermonde, willy.vandamme@scarlet.be. Dit per post of per email.

Bij het indienen van de kandidaturen dient een korte omschrijving van de kandidaat gegeven te worden alsmede een motivatie waarom hij die prijs zou verdienen. Een tekst van 10 à 20 regels is hierbij voldoende. De verkiezing heeft plaats op 2 februari en de prijsuitreiking is voorzien op zondag 20 maart in zaal Belgica Bis, de vroegere Steenpoort.

Willy Van Damme

Dendermondse persprijzen

Ook dit jaar organiseert de Dendermondse Perskring haar persprijzen voor sociaal-cultureel werk en voor de sport. Het is een jaarlijkse traditie geworden in de stad en de buurgemeenten Lebbeke en Buggenhout en is het werk van de als sinds 1975 bestaande Dendermondse Perskring. Deze is een feitelijke vereniging van perslui uit de streek of van mensen die er als journalist actief zijn.

De bedoeling van deze persprijzen is het eren van mensen of verenigingen wegens hun verdiensten van het voorbije jaar en hen zo in de bloemetjes te zetten. Daarbij gaat ook extra aandacht naar mensen die soms in de anonimiteit binnen hun vereniging of gewoon in hun buurt belangrijke prestaties leverden op sociaal, cultureel of sportief vlak.

Het hoeven dus niet altijd mensen of clubs te zijn die het voorbije jaar regelmatig in de schijnwerpers van de media stonden. Neen, veel aandacht gaat naar stille werkers, niet naar tafelspringers die handig de media weten te bespelen.

Gust Dierickx - Dendermondse Persprijs voor sociaal-cultureel w

Midden maart 1976 ontving Gust Dierickx, pionier van de volksdans en het Dendermondse marionettentheater, uit handen van toenmalig Dendermonds burgemeester Arthur Cool de allereerste prijs voor sociaal-cultureel werk van de het jaar voordien opgerichte Dendermondse Perskring.

En tot heden is dat goed gelukt. De verenigingen, clubs en personen die de Dendermondse Perskring sinds 1976 bekroonde mogen best gezien worden. Het is een mooie lijst van mensen die toen in hun vakgebied uitblinkers waren.

Veel laureaten van de sportprijs zijn natuurlijk al lang vergeten. Dat is typerend hiervoor. Sporters verblijven immers maar een heel beperkte periode aan de top en verdwijnen nadien in het duister van de geschiedenis, de anonimiteit.

Maar de lijst voor sociaal cultureel werk is van bij de start een goede verzameling van individuen en groepen geweest die ook nu nog naklinken. Veelal blijven deze groepen en mensen ook levenslang actief.

Julie Croket

Turnster Julie Croket won de prijs voor sportverdienste voor 2010 toen ze op weg was om als turnster naar de Olympische Spelen in Londen van 2012 te mogen gaan. Een blessure pal voor de spelen verhinderde echter dat haar grote droom werkelijkheid kon worden. Het doel waaraan ze nu werkt zijn de spelen van Rio de Janeiro in 2016 waar ze vermoedelijk ditmaal met een ganse ploeg kan aantreden.

Zo was de eerste laureaat in deze categorie Gust Dierickx, de man van volksdansgroep Reynout en marionettentheater Kalleke Step. Gust Dierickx is al een tijd overleden maar zijn geest is springlevend dankzij de naar hem genoemde Grembergse reus en dankzij zijn kinderen en vrienden die zijn werk met groot succes verder zetten.

De lijst met laureaten vormt dan ook een mooie collectie, een who’s who van het Buggenhoutse, Dendermondse en Lebbeekse leven op het vlak van de sport, het sociale en het culturele van de voorbije 40 jaar.

Winnaars op sociaal-cultureel vlak waren onder meer het vroegere Teledienst dat nadien opging in het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Wielewaal ‘s Heerenbosch dat nu een onderdeel is van Natuurpunt, Honky Tonk Jazzclub die dit jaar vijftig wordt, Raf Coppens.

Met vorig jaar dan Erkrido, de Buggenhoutse groep die geldinzamelingsacties doet voor de kankerbestrijding. Ze werd opgestart door het Buggenhoutse echtpaar Kristien Maes en Eric Daelemans ter ere van hun aan kanker gestorven dochter Dorien.

Voor de sport waren de winnaars onder meer de Dendermondse Rugbyclub, Patrick Van Campenhout bezieler van de Chinese gevechtssporten, gewichtshefster en allrounder Ingeborg Marx en Gerdi De Kimpe, de sterke dame achter de zeer succesvolle Oudegemse damesvolleybalclub.

Ook was er turnster Julie Croket die zich nu volop aan het voorbereiden is voor de komende Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Op de wereldkampioenschappen turnen in het Chinese Nanning bewees ze trouwens opnieuw haar vroeger peil bereikt te hebben.

IMG_3322

Kristien Maes en Erik Daelemans (midden) zijn de drijvende krachten achter Erkrido die in Buggenhout met groot succes actie voert rond kankerbestrijding. Op 14 februari houden zij zoals gewoonte ook dit jaar hun Valentijnsdiner met daarbij een concert van ditmaal het internationaal befaamde koor Scala van de gebroeders Kolacny. Beide evenementen zijn wel al uitverkocht. 

Vorig jaar ging de sportprijs naar de Kaatsclub V.A. Baasrode, een sport eigen aan de Denderstreek waarin Baasrode al een tijd in uitblinkt en die er in 2013 in slaagde de hegemonie van de rivalen uit Kerksken te breken. Ze werden onder meer nationaal kampioen.

Kerksken was mede dankzij de gulle sponsoring van Willy Michiels, de bingokoning en tot 2012 de Haalterse schaduwburgemeester, jarenlang onklopbaar. Een tendens die zich bij de kaatsers van Baasrode in 2014 nog verder doorzette. Kaatsclub V.A. Baasrode lijkt voor een tijd de onbedreigde heerser van de Belgische kaatssport te worden.

De laureaten van de sportprijs zijn allen sporters of sportclubs die in hun discipline toen en soms ook nu nog hoge toppen scheerden en die met recht en rede in dat jaar de winnaars van de prijs werden. De Dendermondse Rugbyclub is hiervan een goed voorbeeld.

Ook dus dit jaar is men bij de Dendermondse Perskring terug op zoek naar kandidaten voor deze prijzen. Zij moeten wel wonen in Buggenhout, Dendermonde of Lebbeke of in die regio in 2014 actief geweest zijn.

François Claes & Patrick De Smet (rechts) van Kaatsers V.A. Baasrode

François Claes (links) en voorzitter Patrick De Smet, twee van de drijvende krachten van Kaatsers V.A. Baasrode. Hun club scheerde ook in 2014 terug hoge toppen en rekent voor dit komend seizoen terug op goede resultaten.

Wie denkt zich kandidaat te kunnen stellen, namens zichzelf, de vereniging of de club, of die denkt iemand of een vereniging te kennen die hiervoor in aanmerking komt, kan die kandidatuur per mail of per post tegen 30 januari opsturen. Er zijn trouwens al een aantal kandidaturen binnengekomen en de verkiezing zal dus ook nu weer niet gemakkelijk worden.

De uitreiking grijpt plaats op zondag 29 maart te 10u30 in zaal Steenpoort in de Dendermondse Kerkstraat en dit met de muzikale begeleiding van de Dynamic Symphonic Band, zij het in afgeslankte vorm. De laureaten ontvangen ook ieder een beeld van de gekende Dendermondse keramist Staf Vinck. Het is ook de veertigste maal dat men deze prijzen uitreikt.

Kandidaturen kunnen tot 30 januari ingestuurd worden bij:

– Marc Goossens: Hagewijkpark 37, 9200 Grembergen, 052/21.42.28 (tel) 052/21.74.89 (fax) of 0475/79.42.28 (GSM), e-mail: marc.goossens.persbureau@skynet.be

– Willy Van Damme: Rootjensweg 3, 9200 Grembergen, 052/22.59.09 (tel+fax) of 0478/90.11.07 willy.vandamme@scarlet.be.    

Willy Van Damme

kandidaten persprijzen sociaal-cultureel werk en sport gezocht

Naar een al van 1976 bestaande traditie  wil de Dendermondse Perskring dit jaar ook voor het nu voorbije 2013 haar persprijzen toekennen. Zowel voor de sociaal-culturele sector als voor de sport zoekt men in het werkingsgebied der Perskring, zijnde de gemeenten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke, naar mogelijke kandidaten.

Wielewaal 's Heerenbosch met Paul Van Malderen, Patrick Meulebroek en Fons Hermans - Persprijs 1989

De persprijs sociaal cultureel werk ging voor 1989 naar Wielewaal ‘s Heerenbosch. Deze is nu nog steeds als onderdeel van Natuurpunt actief in de regio en speelt in haar sector van het milieubeleid immer een voorname rol.

Van links naar rechts: Emiel Vermeir, wijlen Paul Van Malderen, toen burgemeester van Buggenhout, Moniek De Clercq en Marc Aerts van Wielewaal, wijlen Arthur Block, de voorzitter der Perskring, Patrick Meulebroek en Fons Hermans, beiden toen schepen in Dendermonde.

Via de persprijzen wil de Dendermondse Perskring vooral stille werkers in het daglicht plaatsen, iemand belonen die zich in het voorbije jaar bijzonder 2013 verdienstelijk maakte voor de gemeenschap of prestaties leverde die een regionale, nationale of internationale weerklank vonden. Zowel verenigingen en organisaties als individuen komen hiervoor in aanmerking.

De winnaars van de persprijzen voor 2012 waren de werkgroep Middenstand Opdorp Leeft, gekend voor onder meer hun recent gehouden erg sfeervolle kerstmarkt in Opdorp, voor het sociaal-culturele werk en Gerdi De Kimpe, een der stichters en drijvende kracht achter de zeer succesvolle damesvolleybalclub Oudegem.

Ilse De Ruysscher, Tenniskampioene - Persprijs 1985 - Met burge

Toenmalig Belgisch tenniskampioene Ilse De Ruysscher kreeg de persprijs voor de sportverdienste voor 1985. Hier samen met toenmalig Dendermonds burgemeester wijlen Albert Cool die haar feliciteerde met haar prijs.

De lijst van de winnaars in het verleden leest als een who’s who van mensen en verenigingen die in het verleden uitblonken in hun vakgebied. Zo was er in de sport turnster Julie Croket, gewichthefster Ingeborg Marx, de Appelse Korfbalclub, de Dendermondse Rugbyclub, toen nog Rugby Alpha, Wandelsportclub Baasrode en Patrick Van Campenhout, man van de Chinese gevechtssporten.

Voor het sociaal-culturele werk waar er altijd meer kandidaten zijn waren de laureaten onder meer Gust Dierickx, de man die het poppentheater en volksdansen hier populair maakte, Concertband Dynamic, kunstschilder Tuur De Rijbel, De Begijnhoffeesten, Raf Coppens Scheepvaartmuseum Baasrode, Honky Tonk Jazzclub en Mariella Ost.

Julie Croket

De persprijs sport ging in 2010 naar turnster Julie Croket, toen en nog steeds de nummer een van onze turnsters. Op dat ogenblik leek ze op weg naar de Olympische Spelen in Londen maar een dom ongeluk bij de voorbereiding ervan verhinderde haar deelname. Ze werkt nu volop aan een herkansing voor de Olympische Spelen in Brazilië in 2016. Hier een erg geëmotioneerde Julie Croket tijdens de prijsuitreiking.

Steevast sterke kandidaten die dankzij hun werk een belangrijker bijdrage leverden tot het sociaal-culturele werk en de sportbeleving in de regio. En dat is ook de bedoeling van deze prijzen. Via een eerder symbolische beloning die mensen en groepen eventjes en terecht in de kijker zetten, belonen voor hun onbaatzuchtige inzet.

Wie meent de geschikte kandidaat te zijn, of die te kennen, kan tot en met zondag 29 januari 2014 deze kandidatuur met bijhorende motivatie insturen naar:

– Voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37 in 9200 Dendermonde, 0475/79.42.28 (marc.goossens.persbureau@skynet.be)

– Secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3 in 9200 Dendermonde, 0478/90.11.07 (willy.vandamme@scarlet.be).

Gerdi De Kimpe

Vorig jaar won Gerdi De Kimpe de persprijs voor de sport. Zij is een der stichters van Volleybalclub Oudegem. Ooit begonnen als een leuk idee om zich te amuseren groeide deze mede onder haar bezieling de voorbije jaren uit tot een topclub in het damesvolleybal die haar ‘mannetje’ weet te staan en zelfs al de Beker van België won en reeds enkele jaren ook Europees speelt. En wie weet dat het Belgische damesvolleybal tegenwoordig wereldklasse bezit weet waar zij voor staat.

De persprijzen worden in april tijdens een academische zitting uitgereikt.

Willy Van Damme