Debat over Syrië

De oorlog tegen Syrië duurt nu al meer dan zes jaar en lijkt stilaan naar haar eindfase te gaan. Alhoewel niets in dit dossier zeker is. De capriolen van de in afbraak zijnde westerse alliantie zorgen voor twijfels en vraagtekens. Waarbij vooral de hevige interne ruzies in de VS voor extra instabiliteit zorgen. Naast dan die harde woorden heen en weer tussen de regionale westerse ‘bondgenoten’ zoals Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar en Egypte. Waar vroegere vrienden nu openlijk vijanden geworden zijn.

Tijd dus voor een actualisatie van deze oorlog en daar gaat het 6 mei Comité dat in Nederland en België rond Syrië werkt met een debatnamiddag wat pogen aan te doen. Sprekers zijn Kevork Almassian, pater norbertijn Daniel Maes, Elijah J. Magnier, Yvette Shamier en Malik Samuel.

Daniel maes

De norbertijner pater Daniel Maes woont aan de voet van het 3000 meter hoge majestueuze Qalamoen gebergte tegen Libanon in het 1500 jaar oude klooster Mar Yakub. Op zich al een zeer merkwaardig verhaal. Origineel is dit immers een Romeins frot daterend uit de eerste eeuw. Meer op de Facebookpagina en website van Mar Yakub. Politiek geraakt hij in België zeer langzaam uit zijn isolement. Zo is hij op 8 juni spreker in Edegem in een door de Vlaams nationalistische de Debatclub van o.m. door Frans Crols georganiseerde avond. Zie https://www.youtube.com/watch?v=7ganhm2mwIU&feature=youtu.be. Ook verscheen er deze week in het blad Primo een interview met hem. Daniel Maes hier in de norbertijner abdij van Postel op zijn viering van 50 jaar priesterschap.

Kevork Almassian is een in Syrië geboren politiek analist met zijn wortels in de grote Armeense gemeenschap in dat land. Daniel Maes is natuurlijk gekend en verblijft straks al meer dan 10 jaar in het land. Hij is nu eventjes thuis en wordt door steeds meer Belgische verenigingen als spreker gevraagd. Zoals recent in Brugge en Edegem. Alleen onze media blijven hem bewust nog steeds negeren.

Interessant is zeker Elijah J. Magnier die een van de betere schrijvers is over dit probleem. Hij is een Koeweiti en op internationaal vlak prominent in de discussies rond Syrië en het salafisme. (1) Yvette Shamier en Malik Samoel zijn lid van het Comité Syriërs in Nederland en steunen voluit de strijd tegen die gruwel van het jihadisme welke nu al sinds maart 2011 het land in zijn greep heeft.

Zaterdag 3 juni, 13 uur, Elzenveld Conferentiecentrum, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen. Maar info: http://syriaconference.com.

Willy Van Damme

  1. Je kan Elijah J. Magnier volgen op zijn blog: https://elijahjm.wordpress.com.

Een andere kijk op het Midden-Oosten en het Westen

Mede onder impuls van de makers van de hier eerder besproken film ‘Whose peace will it be? organiseert men volgende maand in De Markten in Brussel een internationaal cartoonfestival en een serie lezingen en filmvoorstellingen rond de problematiek van het Midden-Oosten en de gevolgen hier.

Uit een duizend ingezonden cartoons selecteerde men er 120 die ieder hun eigen visie geven op de oorlogen daar, de vluchtelingen, de cultuur en het samenleven ginds en hier. De tentoonstelling loopt van 2 mei tot 31 mei in De Markten, Oude Graanmarkt 5 in het centrum van Brussel. De expositie is elke dag toegankelijk van 12 tot 18 uur, behalve op maandag. Op donderdag is ze open tot 20 uur.

Daarnaast zijn er ook twee filmvoorstellingen in het RITCS aan de Brusselse Dansaertstraat met inleidingen door Luc Pien en Lieven De Cauter. Ook zijn er een serie panelgesprekken met vooral mensen die origineel uit het Midden-Oosten komen. Dit rond thema als de geostrategie achter die oorlogen, de zoektocht naar de waarheid en de groeiende islamofobie.

Meer info met details op http://www.lightintimetocome.org/home/Cartoon.

Willy Van Damme

Milieueffectenrapport verdieping Dender Aalst-Dendermonde – Kennisgeving

PERSBERICHT NV Waterwegen en Zeekanaal

Dender beter bevaarbaar tussen Dendermonde en Aalst – voorbereiding opwaardering volop bezig

2 april 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de voorbereiding van de opwaardering van de Dender tussen Dendermonde en Aalst, zoals recentelijk door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gevraagd. In de nabije toekomst wordt deze rivier beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Er staan verschillende grote werkzaamheden op het programma waaronder de vernieuwing van de sluis en stuw in Denderbelle. Onlangs is het voorontwerp afgerond; het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig.

Momenteel varen tussen Dendermonde en Aalst vooral kempenaars. Dat zijn binnenvaartschepen die een lading tot 600 ton kunnen meevoeren. Door de geplande opwaardering kunnen er in de toekomst schepen tot 1.350 ton in één richting op de Dender varen. Eén zo’n schip kan de lading van ongeveer 70 vrachtwagens meenemen.

Door dit project wordt de binnenvaart op de Dender een volwaardiger alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. Door de realisatie van dit project zullen ongetwijfeld nog meer bedrijven de overstap maken naar de binnenvaart.

Het is trouwens op vraag van de economische middens dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts het realiseren van het project als belangrijk heeft beoordeeld en tot de realisatie heeft besloten.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle met zijn fietsdoorgang. Het sas is versleten en er komt een 100 meter stroomafwaarts een nieuwe grotere sluis. In Dendermonde gaan de werken op de Dender weinig invloed hebben. Daar waar het rond 1976 gegraven Denderkanaal samenkomt met de oude al in de negentiende eeuw rechtgetrokken Dender zal er een stuk oever wegens de bocht daar dienen weggenomen te worden

“Ook in budgettair moeilijke tijden blijft de Vlaamse Regering gericht investeren. De werken op en rond de Dender zijn veelbelovend: we gaan vrachtwagens van de weg halen en we gaan nieuwe perspectieven geven aan alle bedrijven in de buurt van de rivier”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Grote werkzaamheden

Om de opwaardering te realiseren, moeten een aantal werken worden uitgevoerd: de Dender wordt verdiept en de oevers worden vervolgens aangepast, de zwaaikom in Hofstade (Aalst) wordt aangepast zodat grotere schepen er kunnen keren en er worden een op een aantal locaties wachtplaatsen voorzien zodat grote schepen er elkaar kunnen kruisen.

In Denderbelle worden de sluis en de stuw vernieuwd. De bestaande sluis is te klein voor schepen tot 1.350 ton. Daarom wordt er een nieuwe en grotere sluis gebouwd. Daarnaast wordt de huidige stuw vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform. En er wordt een visnevengeul, een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers aangelegd.

Kennisgevingsnota inkijken

De voorbereiding voor de opwaardering is al geruime tijd bezig en momenteel komt het project op kruissnelheid. Onlangs is het voorontwerp afgerond. Het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig. Vervolgens zal het voorontwerp verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Vanaf 1 april tot en met  4 mei 2015 ligt de kennisgevingsnota voor de opmaak van het milieueffectenrapport ter inzage bij de betrokken steden en gemeente (Dendermonde, Aalst en Lebbeke). Op 21 april 2015 tussen 17u en 20u kan de kennisgeving ook ingekeken worden in CC De Biekorf in Lebbeke. Medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV staan er op dat moment klaar om vragen van bewoners te beantwoorden.

NV Waterwegen en Zeekanaal – 2 april 2015

Commentaar

De herkalibrering van de Dender tot Aalst van 600 ton naar 1.350 ton krijgt dus geleidelijk aan vorm. Een goede zaak voor het transport en enkele aan de Dender gelegen ondernemingen op het Wijngaardveld en elders zoals oliehandelaar Gabriëls.

Het vervoer over water zit trouwens duidelijk in de lift. Zo is er volgens recente statistieken nu vanuit de Antwerpse haven meer vrachtvervoer over het water dan over de weg. Met het water als snelst groeiende vervoermethode.

Voor de mensen en besturen die de gelijkgrondse fietsovergang in Denderbelle/Mespelare willen behouden is het nu tijd om opmerkingen te maken om bij het opmaken van het MER met hun verlangens rekening te houden.

De besturen van Lebbeke en Dendermonde

De besturen van Lebbeke en Dendermonde zaten recentelijk samen aan tafel voor overleg en spraken daarbij over o.m. die fiets- en wandelpassage op het sas in Denderbelle. Beiden gaan aan de minister Weyts vragen om ook bij het nieuwe sas een gelijkgrondse doorgang te behouden.

Kennisgeving wil zeggen dat men bijvoorbeeld kan vragen de gevolgen te onderzoeken van het seponeren van deze overgang. De makers van het MER zijn dan verplicht dit te onderzoeken. Doen ze dit niet of onvoldoende dan loopt men het risico om het RUP nietig te laten verklaren.

Ondertussen zitten de lokale besturen van Dendermonde en Lebbeke wat betreft deze materie op een lijn en willen beiden die gelijkgrondse doorgang behouden. Ze plannen daarbij een gesprek met Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Ondertussen lijken ook in Dendermonde alle politieke partijen het behouden van een gelijkgrondse doorgang te vragen. Behalve dan de N-VA die een fietsbrug als alternatief nog steeds ziet zitten.

Stijn Pluym, fractieleider van Open VLD: ”Ik ben zelf fietser en kom daar regelmatig voorbij. Voor mij is het behouden ervan een logische zaak. Dat moet. Wel is de zaak nog niet formeel bij ons in de partijfractie besproken.”

Een wat gelijklopende visie bij Stefaan Van Gucht fractieleider van het Vlaams Belang. “Men heeft dat zo ingericht dat het nu een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk is geworden. En dan gaat men dat afschaffen. Dat kan toch niet. Voor ons is het behouden van een gelijkgrondse doorgang een logische eis.”

Ook Matthias Coppens, gemeenteraadslid van Groen, is hier vrij duidelijk: “Uiteraard dient die gelijkgrondse overgang behouden worden. Men wil dit type van vervoer bevorderen en dan past het niet om naar alternatieven te zoeken die fietsen en wandelen juist bemoeilijken. Zeker moet men ook oppassen voor diegenen die de kosten voor een alternatieve doorgang dan naar de lokale overheden willen doorschuiven om hun minister dan te steunen. Dat regelen is het werk van Waterwegen en Zeekanaal.”

Bij de N-VA klinkt men iets anders. Fractieleider Walter Deygers: “Als men die gelijkgrondse doorgang kan behouden is dat voor ons zeker goed. Het idee om die brug voor de N41 hiervoor te gebruiken zoals minister Weyts eerst voorstelde is natuurlijk iets wat niet kan. Dat dossier is nu voorlopig dood. Wel lijkt een brug vlakbij als alternatief iets wat er dan zeker moet komen.”

Er is op Facebook een speciale pagina over de zaak en men kan ook nog steeds via het internet hierover een petitie voor het behouden van een gelijkgrondse doorgang tekenen. Tot heden deden bijna 800 mensen dat.

De kennisgeving van dit MER kan ook bekeken worden op deze webpagina: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4137.pdf

Willy Van Damme

Ontwikkeling Industriezone Hoogveld I een stap dichter

PERSBERICHT

Nieuw onteigeningsbesluit met oog op realisatie van lokaal bedrijventerrein.
Met een nieuw onteigeningsbesluit betreffende de toekomstige industriezone Hoogveld I in Dendermonde hoopt intercommunale DDS snel de resterende gronden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein.

Op 18 maart jongstleden ontving DDS het ministerieel besluit dat aan de intercommunale machtiging tot onteigening verleent met het oog op de realisatie van het lokaal bedrijventerrein Hoogveld I, gelegen tussen de N41, Bosveld, Korte Dijkstraat en de Mechelse Steenweg in Dendermonde.

Na vonnissen in beroep van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde waarbij werd gesteld dat zowel de noodzaak als de hoogdringendheid voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein I niet bewezen is, besloot de raad van bestuur van DDS vorig jaar om de lopende procedure tot onteigening bij wet van 26 juli 1962 stop te zetten en de onteigeningsprocedure volledig te hernemen op basis van een oude wet van 17 april 1835.

Gunther Van den Broeck, afdelingshoofd Streekontwikkeling DDS: “Onze intercommunale hoopt op deze manier de resterende 5 hectare aan percelen te verwerven die nodig zijn voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein dat in totaal een oppervlakte van 18 hectare zal bestrijken. Hoogveld I zal ondernemingen kunnen huisvesten met een ruimtevraag tussen 2.000 en 5.000 vierkante meter.”

Intercommunale DDS – 25-03-2015

Commentaar

Dit is inderdaad een stap voorwaarts, zeker voor wie de oneindige traagheid van de administratie kent. Onteigeningsbesluiten van een minister kunnen al eens héél lang op zich laten wachten, niet maanden maar soms jaren.

Hoogdringendheid

Maar daarmee is zowat alles feitelijk gezegd. Nu moet men teruggrijpen naar een onteigeningswet van 1835 die gemaakt werd om toen de eerste spoorwegen aan te leggen en de hiervoor nodige gronden te verwerven. Toen kon dat nog aan het tempo van de postkoets. Nu is er het internet, het vliegtuig en de TGV.

Hoogveld I - OnteigeningsplanGrondplan van Hoogeveld I. De nog te onteigenen gronden zijn die in geel. Ten zuiden van deze zone situeert zich Hoogveld J, een zone voor grotere bedrijven. Daar is nog slechts een 18.000 m² grond beschikbaar. Goed voor maximum 3 bedrijven.

Voorheen poogde men bij DDS gebruik te maken van de onteigeningswet van 1962 die onteigening bij hoogdringendheid mogelijk maakte. Die wet was nodig daar men toen in die periode overal autostrades wou aanleggen. Het moest nu eenmaal wat sneller gaan dan in de tijd van de postkoets uit 1835.

Maar de administratieve rompslomp en regelgeving is zo complex geworden en tijdrovend dat van die hoogdringendheid bij de realisatie der plannen niet veel maar te merken is. Dat advocaten die hoogdringendheid dan gaan betwisten en de vrederechters hen al eens volgen, zelfs al is het soms met domme argumenten, kwam niet onverwacht.

Het gevolg van die wet van 1835 is onder meer dat men het ministerieel besluit nu op de kerken moet gaan aanplakken. in 1835 ging gans België op straf van verbanning of erger immers nog naar de kerk. Nu nog weinigen. Gelukkig zijn er trouwens nog kerken. Wat anders met die wet als er geen kerken meer zijn?

De postkoets

Het was voor DDS en ook voor andere overheden elders dus geen echte verrassing dat rechters die wet van 1962 richting de vuilbak kieperden. De fout ligt hem hier duidelijk bij de wetgever, de parlementen en onze vele regeringen die nalaten die wetten en complexe regelgeving aan te passen zodat diezelfde overheden een beleid, hier de realisatie van Hoogveld I, kunnen voeren.

En bij gebrek aan een aangepaste wetgeving moet DDS dus terug naar de tijd van de postkoets. Veel hoera roepen is hier feitelijk dan ook niet gepast. Men moet nu immers naar de tijdrovende rechtbank van eerste aanleg en niet naar de vrederechter die vlot beslissingen kon nemen. Financieel regelde men het desnoods dan wel vele jaren later.

Wolvestraat, Hoogveld I

De vroegere Wolvestraat die doorheen Hoogveld I loopt. Op de kaart boven het gele bochtige lint. Liggen hier aan die twee bochten onder de grond de resten van een 3.000 jaar oude bewoning?

Want wie rechtbank van eerste aanleg zegt zegt ook hof van beroep en Hof van Cassatie. En dan is er de vraag van de vergoeding met allerlei elkaar desnoods tegensprekende experts. Dit dossier kan dus nog jaren stof liggen vergaren bij de rechtbanken. Rechtbanken die trouwens dankzij diezelfde wetgever op de rand van het bankroet bengelen.

En ondertussen is men in Dendermonde nu al enkele jaren op zoek naar bedrijfsruimte voor kleinere bedrijven die willen groeien of starten. De voor hen praktisch enige mogelijkheid is hopen op een bedrijf op een van de industriezones dat verhuist of in faling gaat. Dan is er ergens ruimte, anders is het nul op het rekwest.

Het is economisch geen gezonde en feitelijk zelfs een niet aanvaardbare situatie. Maar Vlaanderen, en zeker deze regio, is al volbouwd en na Hoogveld I is er trouwens geen ruimte in Dendermonde meer voorzien voor bedrijven.

Ruimtegebrek voor bedrijven

Plannen voor een uitbreiding van Hoogveld richting Baasrode-centrum werden door de Dendermondse politici wel eerst unaniem aanvaard, ook trouwens door Baasroodse leden van de oppositie als het Vlaams Belang, maar eens men in die buurt begon te protesteren was het plan vlug opgeborgen. Definitief zo te zien.

Leiding DDS met Kris Verwaren, Kenneth Taylor en Gunther Van den Broeck

Het team van DDS met directeur Kris Verwaeren (links), Kenneth Taylor, voorzitter en burgemeester van Wichelen en Gunther Van den Broeck (rechts), afdelingshoofd streekontwikkeling, mogen binnenkort op kerkbezoek gaan aanplakken. Als zij maar niet opgepakt worden voor wildplakken.

De enige oplossing voor bedrijven om uit te breiden is dan ook omhoog. In Hong Kong zitten productieondernemingen in flatgebouwen meer dan twintig verdiepingen hoog. Ook hier zal men omhoog moeten. Een andere oplossing is er niet want ruimte is te schaars.

Zelfs de Kamer van Koophandel/Voka ziet in de regio de groene ruimte als een belangrijke economische troef voor de regio. Terecht. Het is aan DDS en de lokale overheden om in die richting verder te werken. Een alternatief hiervoor bestaat niet.

Dat dit dossier voor de KMO-zone Hoogveld I zo strop zit is het gevolg van twee grondeigenaars. De familie Van Pollaert die er vlakbij ooit een slachtafval verwerkend bedrijf – Het zit nu in de Gentse haven op zijn plaats – had ligt dwars en eist meer geld. Zij bezitten een 5 hectare van de 18 die het terrein groot is.

Ondernemers

Maar hier speelt vermoedelijk voor een groot deel vooral de wrok omdat Dendermonde hen ooit zo’n zware milieunormen oplegde dat ze dienden te verhuizen.  De stank was voor de buurt trouwens soms ook niet te harden.

Waterput, opgravingen Hoogveld J

Bij de archeologische opgravingen op de site van Hoogveld J ontdekte men de tot nu toe oudste restanten van beschaving in Dendermonde daterend uit de bronstijd. Er werden graanopslagplaatsen ontdekt, een waterput zoals deze hier, begraafplaatsen en een soort heiligdom, maar geen bewoning. Het vermoeden is dat die zich iets verder noordelijker situeert op Hoogveld I. Het is dus wachten op de archeologische opgravingen hier.

De andere dwarsligger is de bezitter van een boekhoudkantoor op nota bene het Hoogveld die echter nabij woont in de Korte Dijkstraat en zijn mooie boom niet wil afstaan voor de vereiste groenbuffering van Hoogveld I.

Twee ondernemers dus die de creatie van een zone voor bedrijven om pietluttige reden dwarsbomen. Wedden dat ze het bij hun tooggesprekken hebben over een overheid die niets doet voor ondernemers en de creatie van industriezones? Arm Vlaanderen, arm België.

Willy Van Damme

Mobiliteitseffectenrapport (Mober) Oude Briel (1) Baasrode afgerond

PERSBERICHT

Na een lange studiefase nam de deputatie vandaag, 26 februari 2015, kennis van het afgewerkte Mobiliteitseffectenrapport (Mober) voor het project Oude Briel Baasrode.

“In het Mober werd bekeken wat de effecten van het project Oude Briel zijn op de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied”, aldus gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning. “Tevens worden een aantal oplossingen/aanbevelingen voorgesteld ter verbetering van de mobiliteit.”

Mobiliteitsprobleem
Een van de belangrijkste conclusies uit het Mober is dat er in de omgeving van het projectgebied nu al problemen met de mobiliteit zijn (vb. filevorming tijdens de spits). Het gaat hier vooral om doorgaand verkeer. Door het vervoer via de waterweg zal er een afname zijn van het verkeer op lange afstand. Het bedrijventerrein Oude Briel en de verdere exploitatie van de kades zullen slechts voor een beperkte toename van het lokaal verkeer zorgen. Pas in de laatste fase (wanneer de eventueel bijkomende kade maximaal gebruikt wordt) zal de toename van het plaatselijk verkeer groter zijn.

oudebriel

Oplossingen
Als voornaamste oplossing voor dit mobiliteitsprobleem wordt de ontdubbeling van de Mandekensstraat voorgesteld. De aanleg van deze ontdubbeling is nodig om de leefbaarheid op de as Mandekensstraat – Provinciale Baan en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Oude Briel te verbeteren.
Daarnaast moet ook Hoogveld aangepakt worden om de doorstroming daar te verbeteren (scheiden van het doorgaand en plaatselijk (vracht)verkeer). Dat is ook nodig om het sluipverkeer doorheen het centrum van Baasrode te weren.
Ten slotte worden ook een aantal kleine ingrepen voorgesteld die de mobiliteit op korte termijn al wat kunnen verbeteren. Bij de heraanleg van de N17 werd door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zo al de linksafslagstrook naar de Oeverstraat uitgevoerd.

Fietsverkeer
In het Mober is er ook aandacht voor het fietsverkeer. Er moet ingezet worden op een fijnmaziger fietsnetwerk. Zo wordt onder meer de doortrekking van het nieuw aangelegde fietspad ten zuiden van de spoorweg voorgesteld. Dit is een actiepunt dat de Provincie Oost-Vlaanderen als initiatiefnemende overheid graag wil verwezenlijkt zien tegen 2020.

De resultaten van het Mober worden meegenomen bij de verdere afwerking van het plan-milieu-effectenrapport (plan-MER). In deze laatste studie worden de mobiliteitseffecten afgewogen ten opzichte van de andere milieueffecten. Deze studie wordt afgewerkt in de eerste helft van dit jaar.

Project Oude Briel Baasrode
De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.

De projectpartners hechten zeer veel belang aan een goede oplossing voor de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied. Daarom werd aan studiebureau Vectris de opdracht gegeven om een mobiliteitseffectenrapport (Mober) op te maken.

Persbericht van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. 27 februari 2015

NOTA:

1) In feite betreft dit de wijk Nieuwe Briel. De wijk Oude Briel, in de Middeleeuwen Baasroodse grondgebied, werd later Brabants en zo Buggenhouts dat toen Brabants was en onder de Abdij van Grimbergen viel. De wijk Nieuwe Briel ligt in Baasrode en is dus Dendermonds grondgebied.

Buggenhout weigerde mee te doen aan die plannen van de provincie en de NV Waterwegen & Zeekanaal. Zij wou in haar wijk Oude Briel woningbouw realiseren en geen industrie. Een hoop die achteraf echter een illusie bleek. De oude erg vervuilde bedrijfssite Alvat (zie een eerder hier geplaatst verhaal) wordt op termijn deels een kmo-zone.

Bij de opmaak van de plannen voor deze buurt maakte men die nogal belangrijke fout. Het typeert de afstand die er zeker in het begin hier was tussen de administratie en de realiteit ter plaatse. De Oude Briel ligt oostwaarts en iets ten noorden van die Scheldebocht. Baasrode heeft haar ontstaan te danken aan die bocht.

Willy Van Damme

Sigmaplannen–Akkoord met Air Liquide

PERSBERICHT

Vlaanderen krijgt er drie overstromingsgebieden bij

In Vlaanderen heerst (vooral in de winter) overstromingsgevaar van op de Schelde. De Vlaamse overheid bouwt in het kader van het Sigmaplan verschillende overstromingsgebieden langsheen de Schelde en haar zijrivieren. Die vangen bij noodweer overtollig water tijdelijk op. Zodra het gevaar geweken is, stromen ze weer leeg. Met de afspraken tussen Air Liquide en Waterwegen en Zeekanaal NV is een belangrijke stap gezet voor de werken in de projectgebieden van de Polders van Kruibeke (600 ha), De Bunt in Hamme (67 ha) en Vlassenbroek in Baasrode (250 ha).

Als springtij samenvalt met een hevige noordwestenstorm, wordt een enorme golf water de  Schelde in gestuwd. Aangezien de rivier steeds smaller wordt, naarmate ze verder landinwaarts kronkelt, stijgt het waterpeil mee. Daardoor ontstaat hevige druk op de dijken. Om dat gevaar af te wenden, ontwikkelt de Vlaamse overheid overstromingsgebieden langsheen de rivier. De dijken langs deze gebieden zijn lager dan elders, waardoor de top van de golf Scheldewater wordt afgesneden en het water over de hele lengte van de overstroombare dijk naar binnen rolt. Als het gevaar bij eb is geweken, stroomt het gebied weer leeg.

Sigmaplannen - Overzicht geplande ingrepen

Een overzicht van de geplande Sigmawerken in de Scheldevallei. Ze omvatten dus ook de Dijle en zelfs de Grote Nete.

Nieuwe dijken worden aangelegd rond de toekomstige overstromingsgebieden van Kruibeke, Hamme en Baasrode. De oude Scheldedijken worden verlaagd en erosiebestendig gemaakt. Maar ook de pijpleidingen in de gebieden moeten worden aangepast of verplaatst. Deze leidingen moeten in alle omstandigheden bereikbaar zijn voor onderhoud. Daarom krijgen ze vaak een nieuwe plaats bij dit soort ingrijpende werken.

Deze week bereikten bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en Air Liquide een akkoord over het verplaatsen van haar pijpleidingen. Nog in 2015 starten de voorbereidingen om de leidingen in de drie Sigmagebieden definitief te verplaatsen. Daarmee worden op termijn de Polders van Kruibeke (600 ha), De Bunt in Hamme (67 ha) en Vlassenbroek in Baasrode (250 ha) overstromingsklaar.

Wim Dauwe, afdelingshoofd afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV verklaart: “We zijn erg tevreden over dit akkoord en de samenwerking met Air Liquide. Voor deze projectgebieden is een nauwe betrokkenheid van alle partijen van cruciaal belang. Daarom hebben we een Uitvoerend Overlegorgaan opgericht waardoor W&Z en Air Liquide samen maandelijks de vinger aan de pols houden en de toekomstige werken duidelijk op elkaar afstemmen.”

Sigmaplannen - Vlassenbroek en Kastel, Hamme - Overzicht

Links ligt het kleine gehucht Vlassenbroek. Het bovenste deel wordt een moerassig gebied dat dagelijks onder water zal komen. Het onderste deel komt alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals met die Sinterklaasstorm van 2013 of mogelijks zoals met de recente storm van 22 oktober 2014.

Christian Nachtergaele, Director Public Affairs Belgium van Air Liquide Benelux Industries, verklaart:

“Air Liquide is verheugd een akkoord te hebben bereikt met Waterwegen en Zeekanaal met betrekking tot de overstromingsgebieden in Kruibeke, De Bunt (in Hamme) en Vlassenbroek. Deze oplossing is het resultaat van de goede samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin van beide partijen en houdt rekening met de belangen van de lokale gemeenschap. We kunnen tevens aankondigen dat de werken in Kruibeke reeds gestart zijn”.

De ingrepen in 2015 zijn echter maar de voorbode van het echte werk. Ook de definitieve verplaatsingen van de verschillende leidingen in zowel de Polders van Kruibeke, De Bunt in Hamme en Vlassenbroek in Baasrode worden voorbereid. Voor de vergunningen, werken en omschakelingen van oude naar nieuwe leidingen wordt 2 jaar uitgetrokken zodat de Polders van Kruibeke volledig afgewerkt zullen zijn tegen eind 2017.

Projectingenieur Stefaan Nollet (Polders van Kruibeke) vertelt: “In de Polders van Kruibeke vind je nu al een prachtig natuurgebied, waarin je het grootste deel van het jaar geniet van een zeer gevarieerd landschap. Zodra alle infrastructuur is aangelegd en de veiligheidsfunctie in werking treedt, helpt de grote oppervlakte Vlaanderen vijf keer beter beveiligen tegen overstromingen. Een akkoord over de leidingen van Air Liquide stelt ons nu in staat om de ringdijk te dichten en het gebied definitief overstromingsklaar te maken.”

In Vlassenbroek zijn de dijkwerken voor de aanleg van het noordelijke compartiment van het overstromingsgebied volop in uitvoering. In 2013 werd de compartimenteringsdijk afgewerkt. Verwacht word dat het noordelijk deel van de ringdijk in 2015 voltooid zal zijn.

Midden februari gaan ook de dijkwerken in de Bunt in Hamme van start. Na drie jaar moet de volledige ringdijk rond het gebied zijn afgewerkt, inclusief een bufferbekken en pompstation die zullen instaan voor de opvang en afvoer van regen- en oppervlaktewater. Ook zullen dan de nodige voorzieningen voor recreanten, zoals een parking ter hoogte van de plaatselijke horecagelegenheden, trappen en bruggen die toegang geven tot de nieuwe ringdijk zijn voltooid.

IMG_2896

De compartimenteringsdijk in Vlassenbroek die beide delen van het natuurgebied in twee zal delen. Rechts is het noordelijke deel dat moerassig wordt.

Projectingenieur Hans Quaeyhaegens vertelt: “Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hamme en het akkoord met Air Liquide is de realisatie van de Bunt in een stroomversnelling gekomen. Eens voltooid zal het een belangrijke bijdrage leveren aan het beveiligen van Hamme en omstreken tegen overstromingen vanuit de Schelde. Bij stormtij zal het equivalent van 800 olympische zwembaden aan Scheldewater veilig kunnen opgevangen worden.”

NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)

6 februari 2015

De foto’s zijn door mij ingebracht.

COMMENTAAR

Met dit akkoord dat al een tijdje in onderhandeling was komt er een einde aan een al jaren aanslepend conflict tussen W&Z en de Franse multinational Air Liquide. Het betreft hier de kosten verbonden aan het verleggen van de pijpleiding voor zuurstof die Air Liquide doorheen het Scheldebekken heeft lopen.

Veiligheid

W&Z is een aantal jaren geleden om veiligheidsreden begonnen met de aanleg van overstromingsgebieden en zogenaamde wetlands, natte gebieden met verhoogde waterstand, in de Scheldevallei en ook elders langsheen de Rupel en haar zijrivieren. Dit is gezien de met de jaren stijgende waterstand, een gevolg van de klimaatwijziging en het steeds dieper uitbaggeren van de Westerschelde, een absolute noodzaak.

IMG_2906

De blauw gekleurde palen geven het tracé aan waar de pijpleiding van Air Liquide ligt. Dit deel van de leiding ligt het in het noordelijke stuk van het geplande overstromingsgebied. Men moet deze leiding verleggen daar dit gebied in de toekomst onder water komt te liggen en die leiding zo moeilijk bereikbaar zal worden. Ze zou bovendien door het opstijgende water ook kunnen gaan drijven.

De felle storm in de nacht van 5 op 6 december 2013 toonde die noodzaak trouwens nog maar eens goed aan. Ei zo na had het Scheldewater door de dijken gebroken. Drie factoren zorgden ervoor dat de Scheldevallei toen aan een grote ramp ontsnapte.

Vooreerst was er de dagen ervoor weinig regenval geweest en dus een minieme afvoer van regenwater naar de Schelde. Ook woedde de storm vooral over zee en minder inlands en was deze juist over haar hoogtepunt toen het springtij in de Schelde haar maximaal peil bereikte. Puur geluk dus.

Het overstromingsgebied in Kruibeke is feitelijk al een tijd praktisch af en had toen kunnen gebruikt worden. Wat de mogelijke ramp zo had vermeden. Alleen blijft een klein stuk van die dijk niet afgewerkt om reden van dwarsligger Air Liquide. De wet zegt dat nutsmaatschappijen die doorheen de Scheldevallei pijpleidingen hebben liggen die op bevel van de koning op eigen kosten moeten verplaatsen.

Melchior Wathelet Jr. 

De verantwoordelijke minister of staatssecretaris voor Economische Zaken van de federale regering moet daarom een koninklijk besluit uitvaardigen, en dus geen wet maken, om die bedrijven te verplichten hun leidingen te verleggen. De vroegere staatssecretaris voor Economische Zaken Olivier Deleuze (Ecolo) deed dat voor Kruibeke.

Zijn opvolger in de vorige regering Melchior Wathelet Jr. (CDH) vertikte echter dat ondanks aandringen voor de andere twee overstromingsgebieden te doen. Om welke reden is niet duidelijk. Op het kabinet bleef men tegen de pers hierover rond de pot draaien en vooral mist spuiten. Zeker is dat men er bij W&Z niet kon mee lachen.

 

Melchior Wathelet Jr. deed als federaal staatssecretaris voor Economische Zaken in deze kwestie alsof zijn neus bloedde. Zijn merkwaardige houding riep bij kenners van het dossier vragen op.

Interventies hierover van de toenmalige Vlaamse minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V), verantwoordelijk voor W&Z, bleven erg mak. Ze leek ook niet echt interesse te hebben om veel druk op Wathelet uit te oefenen en liet feitelijk betijen. Dit ondanks de toch levensgevaarlijke toestand in het Scheldebekken.

Maar ook in Kruibeke raakte W&Z nergens en bleef de zaak jarenlang aanslepen. Met Air Liquide die zelfs zover ging om mensen met eigendommen in de Hamse Bunt, een der drie hier geviseerde overstromingsgebieden, die zich door W&Z lieten onteigenen te dagvaarden. Met als reden dat ze zich tegen die onteigeningen niet verzet hadden.

Kosten delen

Ook werden er door Air Liquide met de grondeigenaars in het Baasroodse gehucht Vlassenbroek en Air Liquide plots akkoorden getekend die een serener afhandeling van de zaak bemoeilijkten. De zaken raakten dan ook verzopen in het gerechtelijk moeras.

Maar de zogenaamde Sinterklaasstorm van 6 december 2013 toonde het gevaar. De door W&Z vanuit de lucht genomen dramatische beelden van de Schelde rond Kruibeke, alsmede mogelijks de publicatie van het verhaal in het weekblad Trends brachten Air Liquide toch naar de onderhandelingstafel en zorgden voor een compromis.

Daarbij draagt volgens dit akkoord Air Liquide op zijn eentje de kosten voor het verleggen van haar leiding in het overstromingsgebied in Kruibeke – hiervoor is er al een KB – en deelt W&Z de kosten met Air Liquide voor Vlassenbroek en de Hamse Bunt. De juiste verdeling van die kosten blijft wel geheim. In het persbericht wordt over dit aspect trouwens gezwegen.

Had Crevits meer druk op Wathelet en de regering Di Rupo gezet en had Melchior Wathelet zijn werk gedaan zoals het hoort dan had de belastingbetaler veel kosten kunnen uitsparen. Door het ontbreken van een KB voor De Bunt en Vlassenbroek stond W&Z nu eenmaal in een zwakkere positie. En de tijd dringt.

DSCN2895

De Schelde aan Baasrode veer. De rivier kent een heel grote stroming met een getij dat hier 6 meter kan bedragen. Hierin zwemmen is levensgevaarlijk. De Scheldevallei is zeer mooi maar wie de kracht en de massa van dit water bij hoog tij kent weet ook hoe dreigend de Schelde kan zijn.

Als gevolg van het akkoord zal het overstromingsgebied van Kruibeke al grotendeels tegen de volgende winter klaar zijn. De gehele afwerking van het Kruibeekse overstromingsgebied zou luidens dit persbericht nog een twee jaar vergen. De komende winter zullen zij die begaan zijn met de veiligheid van de honderdduizenden bewoners van de Scheldevallei wel al rustiger kunnen slapen. 

Vraag is ook hoe de andere maatschappijen met nutsleidingen in dit gebied zoals waterdistributeur Farys (het vroegere TMVW) gaan reageren. Die verplaatsingen zijn feitelijk al achter de rug en gebeurden, zoals het hoort, op kosten van die maatschappijen. Zij zullen zich ongetwijfeld bekocht voelen en het in de toekomst misschien ook wel eens harder spelen. Met dank aan vooral Melchior Wathelet en deels Hilde Crevits.

Willy Van Damme

Correctie:

Uit informatie van W&Z blijkt dat het verleggen van de leidingen van maatschappijen als onder meer Farys (TMVW) mee op kosten gebeurde van W&Z. Volgens een woordvoerder van W&Z slaat de specifieke wetgeving over de kosten rond het verplaatsen van leidingen in dit gebied alleen op gasleidingen en niet op die voor het vervoer van vloeistoffen of kabels zoals voor telecommunicatie. W&Z deelde de verplaatsingskosten dus met o.m. Farys.

De Wever versus De Wever

Dat historicus Bruno De Wever en zijn broer medehistoricus Bart De Wever, voorzitter van de N-VA, dan wel uit diezelfde stal komen maar er op veel vlakken een andere visie op na houden is geweten.

Voorheen schreef Bruno al een hier eveneens besproken open brief over het droogleggen van het universitair onderzoek rond de collaboratie tijdens WO II. Nu is er de kwestie van het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij dat dreigt ten onder te gaan onder het gebeuk van broer Bart & Co.

Fanatiek

Zoals met alle overheidsdiensten is het ook hier de alleen als fanatiek en dwaas te omschrijven besparingswoede van onze Vlaamse en federale regeringen die, behoudens de multimiljonairs en de politiek, zowat alle lagen van de maatschappij treft, vooral dan de overheid. Waaronder ook de wetenschappelijke en culturele instellingen.

Wat dit genre van politici blijkbaar niet beseffen is dat een hoog geïndustrialiseerde maatschappij als deze niet kan zonder ook een stevig goed uitgebouwd overheidsapparaat.

Het is een structuur die zorgt dat alles blijft draaien, dat de wegen onderhouden worden, dat de politie en brandweer snel ter plaatse voldoende adequate hulp kunnen verlenen, de nodige vergunningen worden gegeven, het openbaar vervoer goed blijft functioneren en justitie echt werkt.

Vergeet het. Er is op veel plaatsen al een aantal jaren een gebrek aan plaatsen in het kleuteronderwijs. En wat doet deze regering? Investeren en het heuvel verhelpen? Neen, ze investeert niet verder op onderwijs en vorming maar bezuinigt strak verder zodat er nu al plaatsen tekort zijn in het lager onderwijs.

 

De hardvochtigheid van de regering Bart De Wever is sinds meer dan 100 jaar niet meer in België gezien. Er dient al teruggegaan te worden tot Charles Woeste en consoorten. Men lijkt er zelfs op gebeten om alle overheidsinstellingen, incluis het onderwijs en de cultuur- en wetenschapssector kapot te maken. Zijn broer is niet akkoord en tekent protest aan.

Ook hier dus bij het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij hanteert men zo hondsbrutaal de hakbijl dat dit het einde kan inluiden van dit centrum. Eenzelfde geluid was ook al te horen bij o.m. Peter De Caluwe van de Koninklijke Muntschouwburg of het Afrikamuseum in Tervuren. De meer dan terechte Belgische trots.

Maar het is geweten dat bepaalde Vlaams nationalisten een probleem hebben met de twee wereldoorlogen en de rol hierin van het Vlaams nationalisme. Zwijgen lijkt bij dit volk daarom wel de boodschap.

Ambetantenaren

Deze frontale aanval van de hier verantwoordelijke staatssecretaris Elke Sleurs van N-VA lijkt dan ook geen enkele verrasing. Er is in dit milieu bovendien ook een blijkbaar grondige haat tegenover de overheid en de ambtenarij die zo klein als mogelijk moet gemaakt worden. Men ziet ze hoogstens als een bijna overbodige luxe, een amper noodzakelijk kwaad. En dus weg ermee.

Daarbij gesteund door delen van een patronaat die denkt dat al die ambtenaren ambetantenaren zijn, mensen die het goed draaien van de maatschappij in de weg staan. Een overheid en ook een sociale zekerheid die zorgen voor de volgens hen te hoge belastingen.

Maar een hoog geïndustrialiseerde maatschappij kan niet zonder hoge lonen, dito belastingen, een goede sociale zekerheid en een uitgebreid en goed functionerend overheidsapparaat. Als morgen ons onderwijs verder de berg afgaat en onze kennismaatschappij in gevaar komt, wat dan? België behoeft een goed beleid zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak. Hier organiseert men een sociaal kerkhof.

Wie dat wenst kan nu de petitie van deze twee topwetenschappers steunen door hen te ondertekenen. Het kan via het internet: http://www.change.org/p/mevr-elke-sleurs-het-cegesoma-dreigt-te-verdwijnen?recruiter=184711561&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition Opdat ons erfgoed en ons wetenschappelijk onderzoek te belangrijk zijn om het zomaar over te laten aan een stelletje politici wiens hardvochtigheid legendarisch aan het worden is.

Willy Van Damme

PETITIE

Het CegeSoma dreigt te verdwijnen!

Door de aangekondigde besparingen wordt het voortbestaan van het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) bedreigd. Met deze petitie willen wij hiertegen protesteren.

Het CegeSoma neemt vandaag een onmisbare wetenschappelijke en maatschappelijke plaats in in het debat over de meest donkere en delicate aspecten van onze hedendaagse geschiedenis.

Initiatiefnemers:

Bruno De Wever (UGent) & Laurence van Ypersele (UCL), leden van de Wetenschappelijke Commissie van CegeSoma.

Het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) mag niet verdwijnen!

Het CegeSoma, met zo’n 45 vaste en tijdelijke medewerkers , een dotatie van 1,5 miljoen Euro en een totaalbudget van 2,5 miljoen Euro, is één van de kleinste instellingen die op federaal niveau actief zijn.

Het is in 1969 opgericht als een centrum over de geschiedenis van WO II en daarna uitgegroeid tot een internationaal gereputeerd kenniscentrum over conflictgeschiedenis in de 20ste eeuw.

Het combineert onderzoek, documentatie en publiekswerking. Het is gespecialiseerd in de studie van de donkerste jaren van de eerste helft van de vorige eeuw en een vertrouwd servicecentrum voor bevolking en overheid.

Voor Belgische historici van de nieuwste tijd fungeert het als een uniek platform van samenwerking en dialoog over alle grenzen heen. In vele opzichten is het ook een buitenbeentje.

Het is niet erkend als een Federale Wetenschappelijke Instelling en telt als gevolg daarvan geen enkele ambtenaar onder zijn personeel. Voor de financiering van zijn medewerkers in vast dienstverband steunt het dus helemaal op de jaarlijks toegekende dotatie.

Voor dit kleine centrum zijn de gevolgen van de bezuinigingen waartoe de federale regering op 15 oktober jl. besloot catastrofaal. Na drie jaar besparingen onder de vorige regering, wordt de kaasschaaf gehanteerd, met een vermindering van de dotatie met 4% op personeelsuitgaven, 20 % op werking en 22 % op investeringen. In 2015 zullen daardoor alle opgebouwde reserves zijn uitgeput.

Er kan dan enkel nog personeel worden afgedankt. Maar in deze relatief jonge instelling bereikt niemand in 2015 de pensioenleeftijd en hebben bijna alle personeelsleden recht op een opzegvergoeding die hoger ligt dan hun jaarsalaris. De kwadratuur van de cirkel dus. Wanneer je een dergelijke besparing op jaarbasis moet realiseren volstaat het dus niet 4% in de budgetlast voor lonen weg te knippen.

Het gaat over veel en veel meer. Daardoor wordt namelijk ook gesneden in de kleine ploeg van ‘vaste’ mensen die in de loop van hun carrière een kapitaal aan kennis en ervaring hebben opgebouwd.

De ruggengraat van de instelling wordt dus aangetast. Wanneer deze besparing onveranderd wordt doorgevoerd – en tussen 2016 en 2019 komt er nog jaarlijks 2% bovenop – wordt het doodvonnis van het CegeSoma getekend .

De ondertekenaars van deze petitie wensen dat het CegeSoma blijft bestaan en zijn werking kan verder zetten. Zij vinden het van het grootste belang dat dit bijzonder erfgoed verder wordt bewaard, bestudeerd en aan een breed publiek bekend gemaakt.

Zij vragen aan de bevoegde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Elke Sleurs, dat er voldoende middelen worden gezocht om het voortbestaan van het CegeSoma te verzekeren.

Bruno De Wever (UGent) & Laurence van Ypersele (UCL)

DENDERMONDE Beslissing over Marktrock is nog niet gevallen

PERSBERICHT

Deze week verschenen in de pers artikels waaruit zou blijken dat het stadsbestuur beslist heeft dat Marktrock Dendermonde geen vervolgeditie zou kennen in 2015.

Burgemeester Piet Buyse reageert hierop dat deze beslissing nog niet is genomen. Wel werd er binnen het stadsbestuur een grondige evaluatie opgemaakt van de voorbije editie van Marktrock Dendermonde (5 en 6 juli 2014).

Deze evaluatie betrof zowel organisatorische, artistieke als financiële aspecten en somde zowel positieve als negatieve elementen op. “Het klopt dat er heel wat opmerkingen zijn geformuleerd”, aldus burgemeester Piet Buyse, “maar er werd nog geen beslissing over de toekomst genomen.

Er komt in november eerst een overleg met de organisator nv Live Entertainment zodat ook zij hun evaluatie kunnen meedelen. Op basis van beide evaluaties kan bekeken worden of en hoe Marktrock kan bijgestuurd worden. Pas nadien zullen wij een definitieve beslissing nemen”.

Piet Buyse, burgemeester Dendermonde

Naschrift:

De evaluatie was wel zwaar negatief. Verder had Het Laatste Nieuws dit verhaal wel correct gebracht.

Willy Van Damme

Oplossing Rusthuis Sint-Vincentius Baasrode

PERSBERICHT

Persmededeling sp.a Dendermonde – Zorgstrategisch Plan

Het zorgstrategisch plan en vooral de toekomst van de woonzorgcentra beroert al lang de publieke opinie. sp.a heeft hierbij steeds het algemeen belang voor ogen gehouden: betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg voor elke Dendermondenaar. Deze principes werden ook in het bestuursakkoord opgenomen.

De afgelopen maanden onderhandelde de sp.a-fractie in alle rust en stilte mee aan de actualisering van het zorgstrategisch plan. Immers door het verdwijnen van het rusthuis Gentse Poort ontstond in Dendermonde een nieuwe situatie op gebied van het aantal bedden die een actualisatie van het bestaande zorgstrategisch plan noodzakelijk maakte.

Op de OCMW-raad van 12 mei werd een eerste belangrijke toelichting gegeven over een duurzame oplossing.

De essentie van het zorgstrategisch plan blijft overeind: inzetten op thuisverzorging, investeren in een nieuw woonzorgcentrum en de uitbouw van een woonzorg-cirkel.

Op basis van de cijfers en de uitgangspunten van het bestuursakkoord, wordt geopteerd voor een nieuwbouw in Baasrode. In Sint-Gillis zal een andere partner instaan voor een doorgedreven renovatie die ook dit woonzorgcentrum zal confirmeren aan de geldende normen.

Door te kiezen voor een niet-openbare partner wordt de mogelijkheid gecreëerd om een groter aantal bedden in Dendermonde te houden. Dit betekent wel dat tijdelijk het aandeel van de openbare sector daalt. Daar staat tegenover dat het OCMW zich engageert om zodra er nieuwe capaciteitsuitbreidingen mogelijk zijn, het OCMW zich ook sterk maakt deze in te vullen. Bovendien werden voor Baasrode 120 bedden bekomen in plaats van de initieel voorgestelde 112.

120 bedden in Baasrode levert een stabiele sterke verankering van de openbare sector op: tot meer dan 40% van het aantal bedden op ons grondgebied.

Een WZC van 120 bedden zorgt ook voor de meest voordelige financiering van de overheid. Ook in het huidige ZSP wordt een site van 120 bedden voorzien. De locatie Baasrode biedt de mogelijkheid om deze verankering vast te houden in de toekomst, door er voor te zorgen dat een modulaire bouw uitbreiding aankan telkens de norm verhoogt. Verdere vergrijzing van de bevolking zal daar immers zeker voor zorgen.

Verder formuleerde en bekwam de sp.a-fractie volgende wijzigingen aan het initieel geformuleerde voorstel:

c

Bart Van Malderen: “We kozen op rendabiliteitsreden voor een rusthuis van 120 en niet 112 bedden in Baasrode.”

– garanties op gebied van prijszetting, zowel voor de bestaande als voor toekomstige bewoners.  Het betrekken van een bijkomende partner mag geen aanleiding geven tot bijkomende prijsstijgingen.

– Er kan geen sprake zijn van het afstoten van personeel.

Sp.a vraagt dat actief aan het draagvlak voor dit verder uit te werken akkoord wordt gebouwd via grondige bespreking en advisering in de stedelijke welzijnsraad.

Namens sp.a Dendermonde

Bart Van Malderen
Fractieleider gemeenteraad

NAWOORD:

Tijdens een gesprek stelde Bart Van Malderen dat de verhouding RVT/ROB in Baasrode een 60 ROB en 40 RVT zal bedragen. Wat betekent dat de structurele verliezen hier beperkt kunnen worden. Wat zeer belangrijk is voor de lange termijn om het OCMW voldoende krachtig te houden. Haar zeer belangrijke sociale taak stelt men aldus veilig.

Bart Van Malderen: “We kozen voor 120 in plaats van 112 bedden omdat dit qua personeelskader en rendabiliteit de best mogelijke optie is. Ook blijft de optie van extra bejaardenhuizen naast het nieuwe te bouwen rusthuis behouden. Daarvoor is er daar voldoende grond beschikbaar.”

Wat betreft het Rusthuis van de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde komt er dus een privatisering. Daarvoor wordt er een openbare aanbesteding gedaan. De piste van de Broeders van Liefde werd dus verlaten en dat wil zeggen dat iedereen in de sector zich mag kandidaat stellen om dit uit te baten.

OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek: “Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten had men ons gezegd dat alleen onderhandelen met de Broeders van Liefde ons juridische problemen kon geven. Daarom dat we wel verplicht zijn om hier iedereen uit te nodigen om een bod te doen op dit rusthuis.”

Deze oplossing is natuurlijk een goede zaak voor de huidige meerderheid die vlak voor de verkiezingen aan Baasrode en Dendermonde een resultaat kan tonen dat zeker voor Baasrode beter is dan iemand ooit kon verhopen.

Patrick Meulebroek

Patrick Meulebroek: “Wij voorzien bij de privatisering garanties voor zowel de prijszetting als het personeel in het rusthuis Hof ter Boonwijk. We gaan hier nu een gepaste kandidaat zoeken.”

Ook voorziet men de mogelijkheid om de naschoolse kinderopvang (IBO), die nu nog in een totaal onaangepaste verouderde locatie in het oude Baasrode gemeentehuis zit, naar hier te verhuizen. Wat in de originele plannen reeds was voorzien.

Met een rusthuis van 120 bedden, een nieuwe IBO en die extra bejaardenwoningen is de buit meer dan binnen. Het nieuwe modulaire rusthuis zou komen naast het bestaande. Dit zou dan later afgebroken worden. Gehoopt wordt er nog deze legislatuur mee te kunnen starten. Mogelijks reeds in 2017.

Rest nu nog de verkoop met voorwaarden van het rusthuis Hof ter Boonwijk. Dit moet volgens het akkoord minstens zijn huidige capaciteit van 97 bedden behouden en zou gerenoveerd worden.

Willy Van Damme

Extra nawoord:

Na dat persbericht van Bart Van Malderen kwam er nog een gezamenlijk perscommuniqué van de beide coalitiepartners CD&V en sp.a die het eerste bevestigde maar meer in detail ging.

Uit een verder gesprek met OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek blijkt ook dat er in het toekomstige Baasroodse rusthuis een quota zal zijn voor 73 RVT bedden en 47 ROB (60,8% versus 39,2%). Men voegt de RVT- quota van Hof ter Boonwijk en Baasrode Sint-Vincentius dus samen.

Wat betekent dat de uitbating ervan mede gezien de omvang niet verlieslatend zal zijn. Patrick Meulebroek is dan ook een zeer tevreden man. Terecht. Wat het moeilijkste dossier van deze legislatuur was krijgt een goed einde.

Wat nu moet gebeuren is het in detail herschrijven van het voorheen al goedgekeurde zorgstrategisch plan, het laten goedkeuren op de OCMW-raad en door de subsidiërende overheid in Brussel (VIPA). Ook moet men nog maar eens een verlenging vragen voor het openhouden van het rusthuis in Baasrode. Die vergunning vervalt later dit jaar.

Daarna komt het aanstellen van een architectenbureau, maken van een ontwerp, vragen van een bouw- en milieuvergunning en de aanbesteding. Stappen die ook door zowel de OCMW-raad, de provincie als de Vlaamse overheid moeten worden goedgekeurd. Er is dus nog veel werk voor de boeg. “Op 20 mei komt de zaak al voor de OCMW-raad”, aldus een gelukkige Patrick Meulebroek.

De onderhandelingen intern werden naar verluidt gedaan door Patrick Meulebroek, burgemeester Piet Buyse (CD&V) en Bart Van Malderen, fractieleider van de sp.a in de gemeenteraad.

Willy Van Damme

Foto gezocht – Was tsaar Peter ooit in Baasrode?

PERSBERICHT

Was de Russische tsaar Peter I ‘de Grote’ ooit in Baasrode?

Beloning voor foto van optocht die herinnert aan dat vermeende bezoek

Al een tijd zijn Baasroodse historici op zoek naar het verleden van hun dorp en recent ontdekte men daarbij het verhaal over het vermeende bezoek van de legendarische Russische tsaar Peter I ‘de Grote’ aan Baasrode. Dit voorval bleek totaal uit het geheugen van de gemeente verdwenen te zijn.

Baasrode - Inhuldiging burgemeester Achiel De Kinder - Voorblad

Daarbij werd recent in het Dendermondse stadsarchief een document gevonden betreffende een optocht ter gelegenheid van de inhuldiging van de toenmalige burgemeester Achiel De Kinder op 22 mei 1927. Daarbij bleek een deel van die optocht gewijd te zijn geweest aan dit bezoek.

Een groep Baasrodenaren samen met professor Emmanuel Waegemans, die werkt aan een boek hierover (1), zijn nu op zoek naar een foto van dit deel van de optocht van die 22ste mei 1927.

Baasrode - Inhuldiging burgemeester Achiel De Kinder - Verdelin

Het betrof hier praalwagen vier die te paard het hof van de toenmalige tsaar uitbeeldde met daarbij zowel de tsaar als zijn echtgenote alsmede hun beider gevolg.

Men is hierbij bereid 100 euro als beloning te geven aan eenieder die een foto van dit deel van die stoet bezit en ter beschikking wil stellen voor onder meer dit historisch werk.

Dit dient wel voor 31 maart van dit jaar te gebeuren.

Tsaar Peter I ‘de Grote’ leefde van 1672 tot 1725 en was tsaar van Rusland van 1682 tot 1725. Hij is verder de stichter van Sint-Petersburg dat hij ook tot hoofdstad maakte. Hij wordt gezien als een vernieuwer die bovendien drie reizen doorheen Europa maakte op zoek naar onder andere nieuwe technologieën voor zijn land. Vooral de scheepsbouw droeg daarbij zijn grote belangstelling.

Peter 1 De Grote - Standbeeld, Kloosterstraat in Antwerpen - Manu Waegemans

Het standbeeld voor Peter I De Grote op het plein aan de Kloosterstraat in Antwerpen.

Daarbij bezocht hij van augustus 1697 tot 25 mei 1698 en van december 1716 tot augustus 1717 ook onder meer Nederland en de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden. Hier bezocht hij voor zover bekend Antwerpen, Brussel, Luik, Spa, Namen en Nieuwpoort.

Baasrode was in die periode in de Oostenrijkse Nederlanden een belangrijk centrum voor de scheepsbouw en scheepsvaart geworden. Een bezoek van de tsaar en zijn gevolg aan Baasrode lijkt dan ook niet onlogisch. Zeker daar er toen tweemaal per dag een bootverbinding heen en weer was tussen Antwerpen en Baasrode.

De Baasroodse scheepsbouw moet zeker zijn belangstelling hebben genoten en mogelijks gezien als een interessante tussenstop voor het gevolg.

2 maart 2014

Verdere informatie:

Prof. Emmanuel Waegemans (KUL), Ballaarstraat 106, 2018 Antwerpen, 03 /237.80.10, emmanuel.waegemans@telenet.be

Willy Van Damme: Rootjensweg 3, 9200 Grembergen-Dendermonde – 052/22.59.09 of 0478/90.11.07, willy.vandamme@scarlet.be

1) Professor Waegemans is een autoriteit op dit vlak en publiceerde er al meerdere werken over.