Stationsparking–Storm in een glas water

Het was vorige week donderdag tijdens de zitting van de raadscommissie voor Mobiliteit en speciaal gewijd aan het circulatieplan voor Sint-Gillis-Dendermonde – die trouwens goed verliep en vooral informatief boeiend was – dat in het punt varia Open VLD raadslid Gino Van Der Vreken een korte vraag had voor Niels Tas (SPA), schepen voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Het betrof een verhaal in Het Laatste Nieuws van dinsdag 28 november betreffende de toekomst van de buurt van het spoorwegstation.

Dendermonds spoorwegstation

Het Dendermondse spoorwegstation heeft een nieuw masterplan. En dat zorgde voor verhitte discussies.

Klanten wegjagen

Volgens dat bericht gingen er daar in de toekomst 300 tot 500 van de huidige ongeveer 1000 parkeerplaatsen verdwijnen. Wat via de sociale media onmiddellijk voor een pak reacties zorgde van ongeruste treinreizigers en stadsbewoners. Nu al zijn die parkings zeker tegen 9 uur immers praktisch al volzet en is het er nadien wildparkeren à volonté. En de vraag naar autoparkeerplaatsen is de voorbije jaren er maar blijven groeien.

Voor Niels Tas was er geen probleem. “Hoeveel parkeerplaatsen er daar in de toekomst gaan zijn is nu onmogelijk in te schatten. Dat hangt af van de behoefte en bovendien zal het mogelijks in de toekomst van de NMBS betalend parkeren moeten worden. En dan zien we wel. Maar het zijn zij die finaal het aantal parkeerplaatsen gaan bepalen”, stelde hij in zijn antwoord.

Voor Gino Van Der Vreken en de andere aanwezige raadsleden meer dan voldoende. Volgens Tomas Roggeman van de oppositionele N-VA hoefde men ook geen vrees te hebben dat de NMBS zoiets zou doen. “De NMBS gaat haar klanten nooit wegjagen”, was zijn reactie achteraf.

Inderdaad, minder parkeerruimte zou de treinreizigers terug naar de auto duwen met nog meer onoverzichtelijke files tot gevolg want de aanleg van nieuwe autostrades is in de huidige maatschappelijke toestand geheel uitgesloten. Beide parkings vooraan zijn immers eigendom van de NMBS en het zal uiteindelijk de NMBS zijn die zal bepalen hoeveel ruimte er voor auto’s en fietsers zal zijn, niet de burger of een lokaal politicus.

Met dien verstande dat gans die discussie loopt binnen een werkgroep waaraan onder meer de NMBS, Infrabel, de stad, De Lijn, de provincie, buurtbewoners en treingebruikers deelnemen. Maar hoe dan ook heeft de NMBS het laatste woord.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse vreest als gevolg van het nieuwe masterplan voor de stationsbuurt voor dreigende overlast daar en wil dit voorkomen.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Die terreinen zijn inderdaad wel eigendom van de NMBS maar alles gebeurt in overleg. Wij willen immers die buurt  via een stijgende parkeerdruk en wildparkeren niet meer problemen bezorgen. Wel is het zo dat wij het betalend parkeren zoals de NMBS wil, niet eeuwig kunnen blijven tegenhouden. Wij zijn nog het enige grote station in de provincie met gratis parkeren. Maar als dit gebeurt, zullen wij in de buurt maatregelen nemen om een groeiende overlast te verhinderen.”

Groen en fietsers

Na een week overleg tussen al die partners en de twee studiebureaus, het Gentse Maat Ontwerpers en Delva uit Amsterdam, kwam men dan uiteindelijk bij een nieuw masterplan voor de buurt en het station. Het vorige met daarbij een grote ondergrondse parking werd na een klacht van een buurtbewoner door de Raad van State vernietigd. En dus diende men een nieuw masterplan te maken.

Daarover werd dagenlang door die werkgroep in workshops besproken. Een voorlopige consensus werd bereikt waarbij men overeenkwam om twee van de drie parkings te supprimeren en alles op die ene grote samen te brengen waar nu ongeveer theoretisch 800 auto’s kunnen parkeren.

In ruil zou er ook meer groenvoorziening komen en meer plaats voor fietsers wier aantal de voorbije jaren nog sterker groeide dan dat van de autobestuurders. Ook zouden de geplande fietssnelwegen tot aan de perrons komen. Een nieuwigheid.

In het spoorwegstation worden de perrons dan verhoogd, komt er een voetgangerspasserelle met liften en ook eventueel roltrappen. De realisatie hiervan zou ten hoogste tegen 2025 gebeuren.

fietsparking Dendermonds station

De fietsparking aan het spoorwegstation is veel te klein en zal een pak groter worden volgens de nieuwe voorstellen. De fiets wordt immers steeds populairder.

Tijdens de gesprekken in die werkgroep werd ook geopperd om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren door een parkeertoren met desnoods twee verdiepingen. Wat daar makkelijk en relatief goedkoop te realiseren is. En via een modulair systeem kan men indien nodig op termijn nog veel hoger gaan dan die twee verdiepingen.

Ook zou de toegang tot de stationsparking voor auto’s alleen nog gebeuren via de Geldroplaan om zo een (hopelijk) vlottere verkeersafwikkeling te verkrijgen. De Stationsstraat zou dan bestemd zijn voor de bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer.

Natuurlijk allemaal in de voorwaardelijke wijze want dit is maar een voorontwerp van de plannen. Dit moet dus nog een gans administratief proces doorlopen en dat vergt veel tijd. Het plan kan dan ook nog sterk veranderen of zelfs afgevoerd worden zoals met het eerste masterplan.

Parkeertoren

Aan het stationsgebouw zelf zou niets essentieel veranderen. Mogelijks komt er ernaast wel een beperkte plaats voor woningen en kleine bedrijven. Het probleem is hier dat in het stadscentrum in het komende decennium enkele grote terreinen een herbestemming gaan krijgen.

Zo is er het KTA aan de Leopold II laan, nu Talent, en de gewezen Abdijschool die op dit ogenblik eigendom is van de provincie en te koop komt. De werkhuizen van Talent verhuizen rond 2019 naar de nieuwe campus aan de Begijnhoflaan. Ook hier komt er plek voor winkels, wonen en bedrijfjes. En daar nog een heel groot terrein aan het station bijvoegen wordt gezien als teveel voor een kleine stad als Dendermonde.

Autoparking Dendermonds spoorwegstation

De parkeerplaats aan het station is nu veel te klein maar wordt mogelijks op termijn betalend. De stad heeft tot nu steeds kunnen tegenhouden maar dit verzet wordt blijkbaar steeds moeilijker. Eventueel komt hier een parkeertoren. 

In de eerste plannen ging er onder het rond punt aan de spoorwegviaduct een grote ondergrondse parking voor 800 wagens komen en dat zou heel veel geld kosten. Geld dat men dan dacht te halen door de verkoop van die stationsparking aan vastgoedontwikkelaars.

Maar het verhaal in de pers over die te verdwijnen parkeerplaatsen veroorzaakte natuurlijk veel heibel, zowel op de sociale media als in de politiek. Eventjes dacht men een groot onheil op zich af te zien komen. Want 500 van de 1000 parkeerplaatsen die plots leken te verdwijnen zou een enorme ramp zijn. Bovendien kwam dit er nog samen met de herrie die ontstaan was door het circulatieplan in Sint-Gillis. Reden voor verhitte discussies.

Hilde Hofman: “Ik heb als buurtbewoonster aan die werkgroepen deelgenomen en was stomverbaasd toen ik dat verhaal las over die parkeerplaatsen die gingen verdwijnen. Dit staat haaks op wat wij in die werkgroepen bespraken. Nooit is dit al die dagen ter sprake gekomen. Integendeel, wij hebben gepraat over de nood voor een eventueel twee verdiepingen tellende parkeertoren daar. Dit zaait in de stad onnodig paniek.” Een versie welke deels bevestigd werd door een andere deelneemster aan die gesprekken.

Waar kwam dat getal van die te verdwijnen parkeerplaatsen vandaan? Niels Tas: ‘Wij hebben aan de pers een document met een maquette gegeven met daarbij kort wat uitleg. Over die parkeerplaatsen hadden wij het niet. Wat ik en niemand anders had opgemerkt is dat een van die studiebureaus in een der voetnoten die getallen had vermeld. Zij baseerden zich daarbij op een vergelijking met de stationsparkings in Aalst en Sint-Niklaas, twee grotere steden. Maar dat is nooit ter sprake gekomen en bovendien is dit een plan dat voor realisatie veel jaren zal vergen, en nu al voorspellen hoeveel plaatsen wij dan nodig hebben is onbegonnen werk. Wel weten we uit ervaring dat eens die parking dan betalend zou worden er minder auto’s zullen zijn. Maar hoeveel is nu nog onmogelijk in te schatten.”

Niels Tas

Niels Tas, schepen voor Mobiliteit, moest het op sociale media verduren. Het verhaal over verdwijnende parkeerplaatsen bleek echter minstens heel voorbarig.

Het is woensdag gemeenteraad en men kan er dan ook op rekenen dat de oppositie rond het circulatieplan en de stationsparking al haar duivels op de meerderheid zal loslaten. Demagogie troef dus. Was de raadscommissie van vorige donderdag van een stevig niveau dan zal men woensdag diezelfde politici bezig zijn op een veel lager niveau. Maar dat zal dan wel politiek zijn. Niet hoogstaand, dat zeker.

Willy Van Damme

Dendermonds paringsdansen

Op 14 oktober 2018 zijn er in België terug lokale verkiezingen en dus begint de spanning binnen het politieke wereldje stilaan toe te nemen. Opvallend daarbij is ook nu weer dat politici waarvan je lokaal jarenlang niets hoort nu plots elke week meerdere persberichten rondsturen. Matthias Diependaele van de N-VA is er blijkbaar zo een. Ze hopen zich al te kunnen kronen tot minstens schepen en liefst zelfs burgemeester.

Katholiek bolwerk

Maar wie het Dendermondse reilen en zeilen wat volgt weet dat de volgende burgemeester de naam van de huidige draagt, namelijk Piet Buyse van CD&V. Behoudens dan een grote ramp. En, inderdaad, je weet natuurlijk maar nooit. Het vel van de beer nietwaar.

IMG_7702

Al sinds het ontstaan van België is Dendermonde op een paar uitzonderingen na steeds door katholieke partijen als CD&V bestuurd. Dat zal nu in 2018 zo te zien niet veranderen.

Dendermonde is praktisch altijd een katholiek bolwerk geweest waar ondernemers, ambtenaren, paters en leraars de lakens uitdeelden en dat zal ook zo blijven. Zij het met een door de jaren sterker geworden vakbondsvleugel. De liberale periode van 1861 tot ongeveer 1880 en het succesrijke en zeer belangrijke burgemeesterschap van Norbert De Batselier (sp.a) waren een intermezzo, de uitzondering.

En dus houden de andere partijen daar rekening mee. De partij van Piet Buyse zal de vorming van een nieuw bestuur volgend jaar leiden. Weinigen die daar aan twijfelen. N-VA heeft wel een serieuze delegatie in de gemeenteraad maar is nationaal op haar retour. De top was bereikt en nu komt de afdaling. En dat zal zich ook lokaal wel laten voelen. Sommigen in de N-VA beseffen dat ook maar al te goed.

Voor Open VLD en sp.a lijkt er nationaal geen grote stijging te verwachten. Alleen lokaal zou het wat beter moeten gaan. Vorige legislatuur lagen beide partijen bijna KO tegen de grond met bij beiden interne ruzies tot zelfs in de gemeenteraad toe. Het was geen fraai zicht en toonde de politiek op zijn allersmalst.

Laurens Hofman lijsttrekker

En bij Open VLD zat men dan in de vorige legislatuur nog met een fractie die bij iedereen, ook intern, op hoongelacht werd onthaald. Het gevolg was na de verkiezingen van 2012 een erg afgeslankte fractie met nog drie leden. Maar wel allemaal nieuwe gezichten. De in wezen enigste valabele optie in die periode voor de partij.

En tot recent hielden deze zich ook erg kalm. Het was oppositie met de rem op. Men moest de stiel leren en dat ging feitelijk bijna vlekkeloos. Behoudens die ene zware fout toen ze op voorstel van de N-VA voor het ontslag van eerste schepen Leen Dierick (CD&V) stemden. Dit op basis van een door de N-VA gemaakt nepdossier. Een barslechte manier om aan de overkant vrienden te maken.

Dat veranderde echter nadat Laurens Hofman, zoon van ex-raadslid Hilde Dierickx, aangeduid werd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dan kwam er op 17 mei het nieuwe verkeerscirculatieplan in Sint-Gillis-Dendermonde, zijn thuisbasis, ter sprake. En dus borrelde de profileringsdrang bij de man plots op. Hij wou tonen een echte politicus te zijn. Iemand die de belangen van de burger serieus nam. Logisch. Maar….

Circulatieplan

De voorheen braaf en beleefd overkomende jonge liberaal haalde plots snoeihard uit naar de meerderheid. Niet vies van wat platte demagogie. Het was een nieuwe herboren man die alle klassieke trucs uit de politieke doos haalde. Hij wilde zich duidelijk naar de buitenwereld tonen en kiezers lokken. Ja, want de pers is op de gemeenteraad aanwezig en dus is er de kans van een foto in de krant.

IMG_3978

De nog jonge Laurens Hofman is de lijsttrekker voor Open VLD bij de komende lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Hij ziet een kans om zich via het verkeerscirculatieplan te tonen.

Het was dan ook eigenaardig dat bij de volgende gemeenraadszitting het niet Hofman was maar fractieleider Stijn Pluym die tijdens deze extra gemeenteraad van 31 mei over de zaak het hoge woord voerde. Het leek alsof men wat schrik had gekregen van dat jonge ‘geweld’.

Met Laurens Hofman welke die avond dan als tweede viool naar de achtergrond verdween. En Stijn Pluym klonk zoals hij dat tijdens deze legislatuur al altijd deed, bedaard maar kritisch. Hij is nu eenmaal fractieleider van de oppositionele Open VLD. Hij toonde wel een groot verschil met de eerdere interventie van zijn partijgenoot.

Waarom die plotse verandering van toon? Besefte men dat men door een te agressief gedrag zich als partner onmogelijk maakte bij CD&V? En die kan hen in 2018 eventueel uitnodigen om mee te besturen. En dus is men tegen die partij best op dit ogenblik vriendelijk. Vragen om het ontslag van schepen Leen Dierick zal er niet meer bij zijn. Bij niemand.

Andere toon

Ook bij de N-VA klinkt er plots een andere toon. Alhoewel Vlaams parlementslid Marius Meremans volgens insiders ook bij N-VA nog steeds hoopt en denkt na 2018 burgemeester te worden is er daar ook blijkbaar het besef ontstaan dat men om politiek strategische reden een minder hardere toon moet voeren tegen de CD&V.

Raadslid Tomas Roggeman, nationaal voorzitter van de jongerenafdeling van de N-VA en lieveling van de nationale partijleiding, is tegenwoordig dan ook een stuk minder scherp zoals onder meer het debat over het circulatieplan in Sint-Gillis bewees. Een getemde Roggeman? Een man die in de partij een rivaal is van Meremans. En die laatste heeft in de partij niet alleen vrienden.

IMG_1107

Tomas Roggeman is met vlag en wimpel de hardste van toon in de raad. Tot voor kort. Zo eiste het ontslag als schepen van Leen Dierick. Wat kaderde in een jarenlange serie scherpe aanvallen op het beleid van de meerderheid. Hopend hen zo in de verdediging te duwen. De laatste maanden is hij echter veel kalmer geworden want bij de N-VA beseft men nu dat men toen te ver is gegaan.

En kijk plots ging Marius Meremans bij zijn minister-president en partijgenoot Geert Bourgeois smeken om toch maar geld vrij te maken voor het herstellen van het wegdek van het Dendermondse begijnhof.

Voor de Unesco werelderfgoed dat er echter door geldgebrek erbarmelijk bijligt. De Dendermondse schande. Het is een dossier dat in Brussel al jaren stof zit te vergaren en nu bleek Bourgeois ineens toch bereid geld vrij te maken. Tegen de administratie in. Het werd een prioriteit voor Bourgeois. Een zaak waarmee burgemeester Piet Buyse (CD&V) dan kan pronken. Of hoe maak je het goed.

Zelfs een fietssuggestiestrook op de Sint-Gillislaan, een gewestweg en al jaren een groot knelpunt, zou van minister voor Verkeer Ben Weyts, eveneens N-VA, plots mogelijk zijn. Mits nog wel wat voorwaarden. Een huwelijk misschien? Het is een probleem dat in Brussel eveneens al jaren geblokkeerd zit. Ondanks de bewering van Weyts hoe prioritair verkeersveiligheid en het fietsenbeleid wel is.

Ook de Open VLD, ditmaal opnieuw bij monde van lijsttrekker Laurens Hofman, stuurde in diezelfde zomerperiode nog een boodschap rond. Het leek wel een huwelijksaanzoek aan CD&V van een overbezorgde geliefde. In het persbericht van 4 juli ‘Circulatieplan Sint-Gillis: Pleidooi tegen steekvlampolitiek’ stelde die:

Het is totaal ondermaats dat verschillende gemeenteraadsleden al na 2 dagen via Facebook publiek bakkeleien en onder andere gewag maken van onveilige situaties en een stortregen aan boetes. Blijkbaar is in Dendermonde Facebook-politiek het nieuwe “politieke normaal”, waarbij Facebook-politici aan platte politieke recuperatie doen, raadsleden met een zeer beperkte geschiedenis in Sint-Gillis op kop. Open VLD behoudt haar kalmte…

Een merkwaardig persbericht waarbij een lid van de oppositie enkele leden van de meerderheid kapittelt omdat ze volgens zijn bewering kritiek zouden hebben op een plan van het stadsbestuur. Een politiek zelden geziene actie hier ditmaal gericht tegen Dina Verhavert (sp.a) en vooral Dieter Mannaert van CD&V. Voor Dina Verhavert waren het gewoon enkele vage bemerkingen rond sluipverkeer, zoals ze stelt, maar zonder echter enige fundamentele kritiek op het plan zelf.

In het geval van Dieter Mannaert was de aanval op hem duidelijker want die had zich in de gemeenteraad akkoord verklaart met de proefopstelling voor het circulatieplan maar op Facebook al direct vrij zware kritiek geuit tegen het project van zijn schepencollege.

Groen en sp.a ten huwelijk

En dan kwam er een goeie twee maanden later het politiek huwelijk van de Dendermondse afdelingen van Groen met de sp.a. Wat vijf jaar eerder door verzet van bepaalde figuren binnen Groen niet lukte maar nu wel slaagde. Niet echt verrassend want politiek is de kloof tussen beiden niet groot en het viel al op dat mensen van de beide partijen steevast op de lokale nieuwjaarsreceptie van elkaar aanwezig waren.

De persconferentie van Groen en sp.a ging door op 14 oktober om 16u30 en reeds om 18u02 kwam er per mail hierover een persbericht binnen van CD&V. Dus terwijl men in brasserie Den Ommeganck nog bezig was op dit huwelijk een glas aan het drinken.

Een merkwaardige voorval want er bleek uit de reactie dat ze de door Groen en sp.a goedgekeurde teksten en op de persconferentie gepresenteerde tekst al kenden. Wat voorkennis doet veronderstellen. Immers over zo’n tekst moet vooraf binnen de top van de CD&V minstens uitgebreid overleg geweest zijn. En bij Groen en sp.a was hun visie maar tegen de middag goedgekeurd. “Met bijna unanimiteit”, stelden beiden.

DSC_0010

Ditmaal lukte het Groen en sp.a om toch een gezamenlijke lijst te vormen. Het grote knelpunt tussen beiden blijft echter bestaan, namelijk de doortrekking van de N-41 van Lebbeke naar Gijzegem en zo Aalst. Beide partijen gaven glimlachend een ‘geen commentaar’ op een vraag hierover.

Maar ook de inhoud van dit persbericht van CD&V was opvallend te noemen. Het leek wel een liefdesbrief richting het nieuwe kartel.

Geachte journalist,

Het “Vernieuwend sociaal – ecologisch project voor Dendermonde!” waarmee sp.a en Groen op 14 oktober 2018 voor de eerste keer samen in kartel naar de kiezer trekken, heeft CD&V Dendermonde wel verrast.

In Dendermonde maakt sp.a sedert 1994 deel uit van het stadsbestuur, sedert 2000 samen met CD&V, maar nu wil sp.a samen met Groen vorm geven aan Dendermonde.

Dat het een Dendermonde moet zijn waarop iedereen fier kan zijn, een stad met deelgemeenten en wijken waar het goed samenleven is, een stad van “wij” en niet van “wij tegen zij”, dat herkennen wij en is bovendien weinig vernieuwend: dit is de kernboodschap van CD&V, het is ons DNA! Dit is dan ook de manier waarop Dendermonde bestuurd wordt onder leiding van burgemeester Piet Buyse die als bruggenbouwer ‘verbinden’ tot zijn handelsmerk gemaakt heeft.

“CD&V maakt zich sterk dat de burgemeester en zijn ploeg de stad verder standvastig zullen besturen om het ambitieuze bestuursprogramma “20 stappen naar 20”, waarbij duurzaamheid en sociaal beleid belangrijke milestones zijn, verder uit te voeren tot het einde van deze bestuursperiode.”

#Wij, CD&V wenst het nieuwe kartel veel succes toe.

Dit terwijl er van een verassing zeker geen sprake kan zijn. Verscheidene bronnen stelden bijvoorbeeld dat men burgemeester Piet Buyse reeds de maandag voordien verwittigde van wat komende was. Veel meer kon men toen ook niet zeggen want het akkoord met de visietekst werd pas zaterdagvoormiddag door de beide partijen goedgekeurd.

Het doet vermoeden dat de tekst van dat akkoord misschien zelfs nog voor de pers aan de coalitiepartner werd getoond. Hoe anders kan men al om 18 uur die visietekst in een toch belangrijk persbericht bespreken? Wat nogmaals de nauwe relatie tussen beide coalitiepartners toont. De drie hebben volgens CD&V ook hetzelfde DNA en, logisch gezien, lijken ze dus voorbestemd om samen te besturen.

Persoonlijke aanvallen

En dat heeft natuurlijk zo zijn gevolgen voor het reilen en zeilen van de Dendermondse politiek. Tijdens de gemeenteraad van 18 oktober was het dan ook weer Laurens Hofman die het dossier van het circulatieplan voor Sint-Gillis nog maar eens bovenhaalde en daarbij zoals in mei al zijn oratorische kunsten bovenhaalde en nu zelfs in crescendo ging.

Daarbij was het voor de goede luisteraar duidelijk wat het echte probleem was. Eerst viel hij erg persoonlijk de raadsleden Judith De Smedt, Therese Van Gucht en Dieter Mannaert (CD&V) aan omdat ze volgens hem toelaten dat wat hem betreft men de middenstand in die deelgemeente via dit circulatieplan aan het wurgen is. Ook schepen Carine Verhelst en Dina Verhavert van sp.a dienden het om diezelfde reden van hem te ontgelden. Allen wonen in Sint-Gillis.

DSC_0059

Dieter Mannaert van de CD&V fractie is de luis in de pels van de meerderheid wat betreft het circulatieplan in Sint-Gillis. Voor Laurens Hofman was hij op het ene ogenblik te weinig strijdvaardig, op het andere ogenblik had hij hierover beter zijn mond moeten houden.

Een persoonlijke en in de raad zelden gezien aanval die tot een bits wederwoord leidde van o.m. Judith De Smedt, een leidende kracht achter het Dendermondse middenstandsgebeuren. Dat zij niet gaven om de lokale middenstand was naar haar zeggen onzin.

De dame is trouwens al decennia een leidende kracht achter de goed werkende plaatselijke Handelskern Verkén in Sint-Gillis en de Dendermondse Unizo. Wat men van bepaalde critici niet kan zeggen.

Maar naast de persoonlijke aanvallen viel de inhoud vooral op door het feit dat hij er tweemaal de recente samenwerking van Groen en sp.a in oprakelde. Een zaak die hier toch buiten stond. Het lag hem en vermoedelijk ook de Dendermondse Open VLD blijkbaar erg zwaar.

Zo stelde hij in zijn interpellatie:

De proefperiode van het circulatieplan, ingevoerd door de meerderheidspartijen CD&V, sp.a – en laat ons Groen er ook bijrekenen -, is afgerond? …… Dit weekend werd het kartel sp.a/groen voorgesteld. Van harte veel succes gewenst.

Niet verwonderlijk natuurlijk daar minstens de indruk is ontstaan dat de huidige coalitie ook na 2018 zal worden voortgezet. Versterkt dan met Groen. Mits wiskundig mogelijk natuurlijk. De indruk is trouwens dat Matthias Coppens, raadslid voor Groen, binnen CD&V, ook bij leden van de zogenaamde rechtervleugel, vrij goed ligt.

DSC_0054

De symbolische eerste spadestek voor het project Elsbos  door Volkswelzijn en SBK waar op termijn 480 sociale huur- en koopwoningen komen. Een project dat ooit in 1975 werd gestart en nu naar realisatie gaat. In Dendermonde bestaat bijna 10% van het woningenbestand uit sociale woningen. Iets waarop men fier is en dat men verder wil doen toenemen. De vraag voor sociale woningen in de stad blijft immers groot. De aanleg van de wegenis in Elsbos is deze week van start gegaan.

Aan de eerdere poging tot het afzetten van schepen Leen Dierick deed hij dan ook niet mee. Terwijl Open VLD, N-VA en Vlaams Belang in de gemeenteraad tot heden veelal een oppositioneel front vormden nam hij er in de meeste gevallen afstand van en bracht daarbij de eigen groene visie naar voor.

Woningbeleid

En dat CD&V opnieuw de voorkeur lijkt te geven aan de huidige partner hoeft ook niet echt te verbazen. Zoals CD&V het stelde is hun DNA ook dat van het kartel sp.a en Groen. De voorkeur voor de fietser en sociale woningbouw zijn hier voorbeelden van. Voor beide partijen van de huidige meerderheid zijn dit erg belangrijk beleidspunten.

Voor N-VA en ook Open VLD is dat al heel wat minder belangrijk. Zij zoeken hun kiezers zo te zien bij de betere middenklasse en hogerop en die behoeven geen sociale woningen. Integendeel die bouwgronden kunnen beter voor hen voorbehouden worden. Leve de goedbetaalde tweeverdieners, weg met de leefloners.

Sommige lokale mandatarissen van de N-VA noemen sociale woonwijken zelfs een poel van verderf, een waar misdaad welig tiert. Hilde Raman, N-VA en ex Vlaams Belang, luidde zelfs de alarmbel toen in de landelijke deelgemeente Mespelare het gerucht (ten onrechte) rondging dat men er sociale woningen wou neerpoten. Niemand bij N-VA distantieerde zich er van.

DSC_0040

De eerste spadesteek gedaan op 5 november in de Donckstraat waar Volkswoningen de huurwoningen waar nodig gaat renoveren. Een investering van een 11 miljoen euro. De gelijkaardige werken aan het Keur, die andere eveneens uit de jaren vijftig daterende sociale woonwijk, zijn bijna achter de rug. In totaal investeerde Volkswoningen de voorbije jaren ongeveer 30 miljoen euro in Dendermonde aan het verbeteren van haar woningen en de bouw van nieuwe. Samen met de restauratie en herwaardering van de Baasroodse sociale woonwijk Hof ten Rode – Het werk van Volkswelzijn en de stad – zijn daarmee alle woonwijken uit de naoorlogse periode of verfraaid of op weg daarheen. Een zeer belangrijke realisatie. Deze werken in de wijk Donckstraat gaan een 5 jaar duren.

En op 20 september interpelleerde Open VLD in de gemeenteraad over het sociale woonbeleid dat volgens hen dient aangepast om te streven naar wat zij noemt een ‘optimale mix van sociale huur- en koopwoningen’. Waarbij de vraag natuurlijk is wat die optimale mix voor de partij dan juist moet zijn.

Zo stelde ze:

Daarom dient men de doorstroming te stimuleren van de sterkste sociale huurders naar de private markt (al dan niet via een sociale lening)….. Het is duidelijk: sociale woningen kunnen niet langer gebouwd worden in de noodzakelijke open ruimtes in de dorpskernen….. Ter afronding: we breken een lans voor sociale koopwoningen in de plaats van sociale huurwoningen.

Met andere woorden: de mensen die zich geen koopwoning kunnen permitteren worden zoveel als maar kan naar elders buiten de stad verwezen. De balans is dus in wezen geen huur- maar allen nog koopwoningen. En mensen dienen via een sociale lening, dus op kosten van de belastingbetaler, naar de private woonmarkt verwezen. Een markt waar de huurprijzen voor velen stilaan onbetaalbaar worden.

Het toont hoe ook hier de Open VLD mede onder invloed van het succes van de N-VA en gelijkaardige partijen elders in Europa, steeds meer in de asociale richting aan het evolueren is. Geen toeval dat de traditioneel goede relaties van de partij met het ACLVB, de liberale vakbond, tegenwoordig barslecht zijn.

Voor CD&V staat de sociale woningbouw met o.m. de door CD&V gecontroleerde Volkswoningen, de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij en het door sp.a bestuurde Volkswelzijn echter centraal in haar visie op de lokale maatschappij. Dat Open VLD bij het vormen van een nieuwe coalitie dan uit de boot dreigt te vallen is feitelijk logisch. Het doet denken aan de discussies in Gent.

Ruziemakers

En wat betreft een mogelijke coalitie tussen CD&V en N-VA zal vermoedelijk eerder de Schelde dichtvriezen dan dat ze samen de stad gaan besturen. Het gedrag van de N-VA in deze gemeenteraad toont wel een nooit eerder gezien activisme maar het niveau is soms beneden alle peil. Wat niet alleen bleek rond de rel met schepen Dierick.

Zo interpelleerde de partij op zeker ogenblik over het feit waarom de stad geen interesse toonde voor de subsidies van het Vlaams gewest voor het inrichten van integratiecursussen. De brief van het kabinet van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) die daarover ging was nog maar juist verstuurd en nog niet eens bij het stadsbestuur aangekomen.

 124GIF2W44 - Begijnhof met Piet Buyse - 1

Burgemeester Piet Buyse, een uitstekende redenaar, is op weg om voor de derde maal tot burgemeester te worden herkozen. Hij zal normaal gezien volgend jaar in oktober de paringsdans leiden.

Zoals een erg actief raadslid van die partij recent toegaf: “We moeten inderdaad nog veel leren”. De fractie is behoudens Marius Meremans en Hilde Raman ook nieuw in de lokale politiek wat zich de voorbije jaren goed liet voelen. En dat zal men ook nationaal dringend moeten gaan beseffen. Het ongenoegen over die partij, ook mede ontstaan door de Catalaanse kwestie, is bij haar nationale coalitiepartners zeer groot.

Het zal de N-VA in 2018 mogelijks een pak burgemeesterspostjes kosten, ook vermoedelijk in Antwerpen. In een huwelijk continu ruzie maken doet vroeg of laat dat huwelijk op de klippen lopen. Het is een simpele wijsheid waar een Bart De Wever, de absolute baas van de N-VA, geen kaas van lijkt te hebben geheten.

Willy Van Damme

Naschrift: Sint-Gillislaan

Goed nieuws voor de fietsers in Dendermonde waar het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) nu toch haar zegen lijkt te gaan geven voor de aanleg van fietssuggestiestroken in zowel de Sint-Gillislaan als de Zandstraat in deelgemeente Appels. Dossiers die al vele jaren ondanks herhaaldelijk aandringen van de stad en de fietsersbond in Brussel onder lagen stof bedolven bleven.

Op 5 december organiseert AWV een Provinciale Commissie Verkeersveiligheid rond die zaken en alle ingewonnen adviezen blij ken volgens Schepen voor Mobiliteit Niels Tas en burgemeester Piet Buyse positief zodat realisatie niets nog in de weg staat.

Dagelijks moet de Sint-Gillislaan gemiddeld een 1300 fietsers verwerken. Voor de Zandstraat is dat een 600. Beiden zijn relatief smalle straten met parkeermogelijkheden en veel doorgaand zwaar verkeer. Op de Sint-Gillislaan gebeuren relatief veel ongevallen met fietsers. Vorig jaar verongelukte hier zelfs zo een fietser.

Toen een paar jaar terug in buurgemeente Lebbeke de Brusselsesteenweg, een gewestweg, werd heringericht kreeg die ook een fietssuggestiestrook. Volgens schepen Tas een primeur voor de provincie. Wat resulteerde in drastische daling van het aantal verkeersongevallen. Ook bleek dat autobestuurders er zich sindsdien strikt aan de snelheidslimiet van 50 km hielden.

DOCUMENT: Visietekst Groen – sp.a

clip_image002

Dendermonde

Visietekst

sp.a en Groen willen samen mee vorm geven aan Dendermonde. We willen met een frisse en open geest (verder) werken aan een stad waar iedere Dendermondenaar fier kan op zijn. Aan een stad waar er voor iedereen een plek is om aangenaam te wonen. Een stad met deelgemeenten en wijken waar het goed samen leven is. Aan een stad die met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

Zo een stad bouw je samen, door ruimte te laten: ruimte voor ideeën van inwoners, ruimte voor co-creatie en participatie. Van en voor groot en klein, jong en oud. Ruimte voor grote theorieën maar ook voor kleine concrete voorstellen die het leven van alledag aangenamer maken. Een stad waar burgers steevast meedenken en actief mee vorm geven. We brengen het beleid dichter bij de Dendermondenaars en garanderen transparantie.

Vanuit onze gedeelde sociaal – ecologische visie en beleidskeuzes willen we aan politiek doen door te verbinden. We koesteren actief pluralisme en werken op basis van respect. Voor iedere inwoner en zijn mening, maar ook voor toekomstige generaties en onze leefomgeving.

Onze concrete voorstellen worden getoetst aan volgende uitgangspunten:

– Dendermonde wordt dé zorgzame stad die door een krachtig en vernieuwend sociaal beleid elk van zijn inwoners, zeker ook mensen met een beperking of zorgnoden de nodige ondersteuning en kansen blijft bieden om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. De stad blijft een actieve speler op gebied van zorg en welzijn. We zetten in op kwalitatieve ouderenzorg dichtbij, kinderopvang op maat, aandacht voor eenzaamheid… We voeren actief en creatief de strijd tegen armoede. Kortom we streven naar maximale leefkwaliteit voor iedereen en beseffen dat daar ook financiële middelen tegenover staan.

– Dendermonde wordt een gezonde, propere, klimaatneutrale en duurzame stad. We voeren een ambitieus beleid op gebied van hernieuwbare energie, stimuleren circulaire economie, zetten in op een netwerk van kwalitatieve groene infrastructuur, en gaan slim om met ‘afval’. En hoewel we meer energie willen sparen en infrastructuur en auto’s meer willen delen zijn we zeker niet gierig. Dendermonde speelt een voortrekkersrol en de stadsdiensten geven zelf het voorbeeld.

– In Dendermonde telt iedereen mee. Verschillende (leeftijds)groepen hebben uiteenlopende noden, wensen en eigen kwaliteiten. Een kindvriendelijke stad is vriendelijk voor iedereen. Kindvriendelijkheid is meer dan speeltuintjes. Kindvriendelijkheid zit in alle beleidsdomeinen Een toegankelijke en zorgzame stad voor ouderen is makkelijk voor iedereen. Ouderenbeleid is meer dan rusthuizen. We zetten in op samenwerking en versterken het netwerk rond kwetsbare personen. In Dendermonde wordt alles inclusief.

Een creatieve stad geeft zuurstof aan het samenleven. Aan kunst, cultuur en sport, aan verenigingen en clubs. Een creatieve stad versterkt en ondersteunt het sociaal weefsel. Dialoog, samenwerking, co-creatie maar ook artistieke vrijheid en diversiteit zijn sleutelwoorden.

– Een stad waar je graag woont en komt, waar je veel tijd wil spenderen, zet in op leefkwaliteit. Op kwaliteitsvolle en veilige openbare ruimte, plaatsen waar je anderen kan ontmoeten of net rust kan vinden. Op een aangename omgeving. Op natuur dicht bij de mensen, in alle wijken en deelgemeenten.

– Leefkwaliteit en veiligheid gaan hand in hand. We zetten onverkort in op een integraal veiligheidsbeleid dat oog heeft voor alle aspecten van het leven: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, sluikstorten, …

– Iedereen doet aan mobiliteit. We willen een doorbraak realiseren op het vlak van verkeersveiligheid, leefbaarheid én bereikbaarheid. We maken slimme keuzes en zetten in op duurzaamheid. We passen het STOP-principe toe in al onze beslissingen. We zullen lokaal de nodige investeringen doen om de mobiliteitsproblemen van vandaag en morgen aan te pakken.

Lokale handelszaken en KMO’s, vrije beroepen geven mee vorm aan onze stad. In samenspraak met hen bekijken we op welke vlakken de stad hen kan ondersteunen. Bij ondernemen komt immers ook heel wat kijken en ook zij staan voor heel wat uitdagingen, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid. We zetten in op leefkwaliteit. Ook voor hen. Want een stad of deelgemeente waar het aangenaam is om te vertoeven, daar doe je boodschappen en winkel je met plezier. Daar kom je graag buiten.

Uitstel sluiting brandweerpost Oudegem

Zoals verwacht heeft de zoneraad van de Brandweerzone Oost vandaag vrijdag geen probleem meer gemaakt rond de al vorige maand besloten sluiting van de brandweerpost in de Dendermondse deelgemeente Oudegem. De enige bijpost in de zone.

Wel stelde men de datum van de sluiting die normaal al op 1 juli moest ingaan uit tot later dit najaar. Eerst moet de zonecommandant een meerjarenbeleidsplan opmaken dat dan daarna ter goedkeuring aan alle gemeenteraden van de zone zal voorleggen. Wat wel snel kan gebeuren maar wegens de komende vakantieperiode toch drie maanden zal vergen. Dit voorbij sluit Oudegem.

Vorige maand keurde men immers een nieuw personeelsplan goed en dat betekende de sluiting van die post. Wel ging men op het vlak van uitruktijden, en dus de veiligheid, nog eens alles grondig bekijken om te zien of er qua Oudegem en ook Mespelare geen problemen zijn met de lange uitruktijden. Dit om eventueel die beslissing te herroepen. Het plan zelf kreeg als verwacht het groen licht.

De post in Oudegem is gedurende de werkuren feitelijk onvoldoende bemand en kampt ook met door de inspectie afgekeurde lokalen. Wat betekent dat wil men deze post openhouden er niet alleen extra vrijwilligers dienen gevonden te worden maar ook dat er een nieuwe locatie moet komen. Een miljoeneninvestering.

Ook is al gebleken dat qua uitruktijden Oudegem verre van de enige regio in de zone is met relatief lange uitruktijden. Zo zijn er Eksaarde in Lokeren en voor Moerzeke met Kastel in Hamme  op dit vlak eveneens grote problemen.

Oudegems brandweerkorps

Leden van de Oudegemse brandweer die in 2013 hun 75-jarig bestaan vierden. Zij zullen naar de post in Dendermonde kunnen gaan. Maar dat wordt niet simpel. De pompiers van Oudegem voelen zich immers verraden door die van Dendermonde en dus zal die integratie erg lastig verlopen. Vermoedelijk zullen een aantal mensen de brandweer verlaten.

De norm is dat men bij een interventie binnen de dertien minuten ter plekke moet zijn. Wat nu in het geval van Oudegem overdag zelden haalbaar is. Hetzelfde voor die andere probleemzones. Die dertien minuten is echter een arbitrair ooit door Binnenlandse Zaken vastgelegde norm en geen wet.

Een  huis afbranden vergt trouwens geen dertien minuten, vijf is in heel veel gevallen al voldoende om het als onherroepelijk verloren te beschouwen. Dat de zoneraad na haar extra onderzoek alleen maar die al gekende problemen kon vaststellen was te verwachten. Zoals ook de bevestiging van het vorige besluit helemaal geen verrassing was. Amper iemand geloofde nog in een andere uitkomst.

Ondertussen legde Tomas Roggeman (Dendermonds gemeenteraadslid voor de N-VA en nationaal jongerenvoorzitter van die partij) bij de Oost-Vlaamse provinciegouverneur klacht neer tegen de vorige beslissing van de zoneraad.

Tomas Roggeman: “Er zijn hier drie problemen en daarom stapten wij naar de gouverneur met een kopie van die brief naar de federale dienst Inspectie Civiele Veiligheid die onder het federale ministerie van Binnenlandse Zaken van Jan Jambon (N-VA) valt.”

Hij ziet vooreerst een probleem met de risicoanalyse die naar hij stelt toont dat de impact van de sluiting van die post in Oudegem te groot is voor de veiligheid van die deelgemeente. Ook dient men volgens hem de meerjarenbegroting goed te laten keuren door elke gemeenteraad van de zone, zijnde Lokeren, Hamme, Zele, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.

Verder moet er zoals hij in zijn klacht schreef ook een jaarlijks actieplan komen gebaseerd op die meerjarenbegroting dat men dan ter kennisgeving moet voorleggen aan de gemeenteraden van de zone. En naar naar hij stelde gebeurden beide zaken niet.

Tomas Roggeman

Tomas Roggeman is een man met heel grote politieke ambities en hoopt via dit probleem en die klacht te scoren in Oudegem, de deelgemeente waar hij woont en zijn vader ook pompier is. Hij ziet onwettigheden in de beslissing tot sluiting van die bijpost in Oudegem. Of zijn klachten meer dan uitstel van executie zullen geven is te betwijfelen.

Tomas Roggeman: “Het is nu aan de gouverneur om te beslissen. Waarna we dan eventueel in beroep kunnen gaan bij de Inspectie Civiele Veiligheid en dus Binnenlandse Zaken van de federale regering.’’

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Wij hebben alle nodige stukken aan de gouverneur overgemaakt en wachten nu op zijn antwoord. In wezen gaat dit echter over de procedure en niet over de sluiting. De vraag is of wij die beslissing tot sluiting mogen nemen voor we die meerjarenbegroting voorlegden aan de gemeenteraden.”

Met deze beslissing van deze middag gaf de zoneraad van Brandweerzone Oost deze fout nu feitelijk toe en besliste men daarom eerst een meerjarenplan op te maken en daarna dan lokaal te laten goedkeuren.

De goedkeuring van dit personeelsplan was dringend omdat men een tekort heeft aan onderofficieren en zonder een onderofficier, minstens een sergeant, mag een team nooit uitrukken. De zone dreigde hier dus vleugellam te worden. Met dramatische gevolgen voor de veiligheid.

Willy Van Damme

Brandweerpost Oudegem–Weinig respijt

Tijdens de raad van de brandweerzone Oost van 20 mei werd het personeelsplan voor de regio goedgekeurd. Deze zone omvat Dendermonde, Lokeren, Berlare, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout. De discussie op dit ogenblik is wat te doen met de Dendermondse bijpost van Oudegem. Die wil men in de zoneraad afschaffen daar dit de enige bijpost in de regio is en het afschaffen voor die zoneraad geen probleem vormt qua veiligheid. Wat anderen uiteraard betwisten.

Tegenspraak?

Wie de voorbije dagen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dit verhaal las kreeg een gevoel van tegenstellingen tussen voorzitter Filip Antheunis (Open VLD), burgemeester van Lokeren, en Piet Buyse (CD&V), ondervoorzitter en burgemeester van Dendermonde. Antheunis stelde onomwonden dat men de sluiting van Oudegem tijdens de zoneraad van 20 mei goedkeurde, Piet Buyse stelt dat die beslissing pas definitief valt op de volgende raad van 24 juni.

DSC_0758

Filip Antheunis wil dat als de brandweerpost van Oudegem eventueel openblijft er minstens ook posten moeten bijkomen in Moerzeke en Eksaarde.

Filip Antheunis: “Er zijn op 20 mei hierover twee beslissingen genomen. Eerst is het personeelsplan integraal goedgekeurd, ook wat betreft Oudegem. En we gaan hierbij uit van 1 post per gemeente of stad. Verder moet de brandweerchef en zijn team tegen de zoneraad van 24 juni verder cijfermateriaal leveren over de uitruktijden voor de ganse zone, dus niet alleen wat betreft Oudegem. Die cijfers gaan we dan bepreken.”

Voor Piet Buyse is het iets anders: “Wij hebben beslist om dat over Oudegem verder te bekijken aan de hand van de nieuwe cijfers voor de ganse zone. Pas nadien op 24 juni valt de definitieve beslissing. We willen ook snel gaan om de onzekerheid weg te nemen bij zowel de brandweerlui als de Oudegemse bevolking.”

Zware investeringen

Filip Antheunis lijkt Oudegem echter geen hoop te geven en klinkt zoals zijn brandweerchef Jos Dauwe tijdens de Dendermondse raadcommissie van 12 mei. Ondanks de belofte van Piet Buyse tijdens dat verhelderend debat van 12 mei om pas na het herbekijken van alle cijfers voor de zone over Oudegem te beslissen.

Antheunis: “Wij gaan die cijfers inderdaad herbekijken maar er zijn ook problemen met uitruktijden in Moerzeke en Eksaarde. En als Oudegem dan zou openblijven dan moeten er voor Moerzeke en Eksaarde ook bijposten komen. Wat dan geld gaat kosten. We willen namelijk iedereen op gelijke leest behandelen. Maar natuurlijk is het nu goedgekeurde personeelsplan altijd voor veranderingen vatbaar. ”

Het grote probleem is feitelijk de onderbemanning van de bijpost in Oudegem waardoor die in de week overdag feitelijk niet kan functioneren. Een doorn in het oog van o.m. de brandweerchef Jos Dauwe. Bovendien is de huisvesting o.m. qua beschikbare ruimte en hygiëne totaal ondermaats.

Om die toestand te verhelpen zijn zware investeringen nodig en het aantrekken van extra personeel. En dit laatste is gezien de problematiek van de brandweervrijwilligers op dit ogenblik een zeer moeilijke zaak. Recent nog deed men drie aanwervingen voor Oudegem en twee ervan namen het jaar nadien al ontslag. Oudegem werd met andere woorden in de feiten al gesloten. De nieuwe studie is gewoon een doekje voor het bloeden.

Willy Van Damme

Uitstel voor brandweerpost Oudegem?

Na de extra gemeenteraad, bijeengeroepen door de voltallige oppositie van Groen, Open VLD, NV-A en Vlaams Belang, van woensdag 11 en de raadscommissie van donderdag 12 mei, alleen gaande over de problemen rond de mogelijke sluiting van de brandweerpost van Oudegem, stelde de Dendermondse  burgemeester Piet Buyse (CD&V) voor om te opteren voor het voorlopig openhouden van die post.

Personeelsplan

Piet Buyse: “Ik ga op de komende zoneraad van 20 mei voorstellen om de cijfers in verband met Oudegem door het kaderpersoneel nog eens in meer detail te laten bekijken en een beslissing over Oudegem dus nog eventjes uit te stellen. Tegen 20 mei kan dat niet meer. Nu is er teveel onduidelijkheid en die is nodig. Dat mag echter geen maanden meer aanslepen want die mensen in Oudegem leven wel in de onzekerheid en dat mag niet lang duren.”

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse gaat aan zijn zes collega’s burgemeesters van de Brandweerzone Oost voorstellen om de cijfers met betrekking tot de post Oudegem nog eens meer in detail te bekijken om zo meer duidelijkheid te krijgen. De Brandweerzone Oost telt vier burgemeesters van de Open VLD en twee van de CD&V met een onafhankelijke.

Normaal moet men op de zoneraad van de Brandweerzone Oost van 20 mei een nieuw personeelsplan goedkeuren. Dat is dringend want er moeten bijkomende onderofficieren komen om de werking van de zone te verzekeren. Onderdeel hiervan is de sluiting van de post Oudegem waarvan het personeel dan naar Dendermonde komt om er de effectieven aan te vullen.

Tijdens de bijwijlen hevige onderlinge debatten tussen de raadsleden werden massa’s cijfers en veel tot dan amper gekende termen gebruikt waarbij beide partijen elkaar poogden te overtuigen van hun gelijk. Betekent de sluiting van de post in Oudegem een gevaar voor de veiligheid daar of niet?

Probleem is dat die post overdag praktisch inactief is wegens een gebrek aan vrijwillige brandweermannen. Waardoor de dringende interventies er dan dienen te gebeuren door de brandweer van Dendermonde. Waarbij uit de vele cijfers bleek dat de Dendermondse pompiers veelal later in Oudegem ter plekke zijn dan de lokale collega’s. Mits die op dat ogenblik dan beschikbaar zijn. Met als vraag: Hoe aanvaardbaar is dat?

Sinds de oprichting begin 2015 van de brandweerzone Oost met Lokeren, Zele, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Berlare en Dendermonde is er echter een druk ontstaan om komaf te maken met Oudegem. Dendermonde is immers in de zone Oost de enige met een bijpost.

13 minuten

Zeker de zonechef Jos Dauwe liet verstaan geen voorstander te zijn van het behouden ervan en dat als die bleef bestaan dat er dan ook enkele andere bijposten moeten komen. Zo is het Lokerse Eksaarde binnen de zone een veel groter probleem dan Oudegem. Daar zit men immers met interventietijden van meer dan 20 minuten.

Brand bij houtbedrijf Hertecant, Eegene te Oudegem

De vele debatten toonden de serieuze problemen die er zijn en nog dreigen te ontstaan rond het functioneren van een vrijwillig brandweerkorps. Ook over de interventietijden bleek er bijwijlen een Babylonische spraakverwarring te zijn. Cijfers ook die nog steeds wijzigen door het invoeren van nieuwe technologieën zoals het introduceren van de gps. Hier de brandweer van beide posten actief tijdens de brand bij het houtbedrijf Hertecant in Eegene in Oudegem.

Probleem met die normering qua interventietijden is dat ze arbitrair zijn, zonder echt wetenschappelijke basis of wetgeving erachter. Het is een in wezen nergens op gebaseerde richtlijn vanuit Binnenlandse Zaken. Waarbij men allerlei parameters in rekening brengt zoals de eventuele aanwezigheid in een gebied van hospitalen, grote bedrijven of veel meerdere verdiepingen tellende appartementen.

Nu stelt men dat de norm voor Oudegem een interventietijd van maximum 13 minuten moet zijn. Maar waarom men juist dat getal nam en niet 10 of 17 minuten is ook na een duizendencijferdans en vele uren van discussies, persconferenties en informatiebijeenkomsten nog steeds niet duidelijk.

Bovendien is op dertien minuten een woning afgaande op een tijdens de debatten getoonde filmpje in veel gevallen al een zwartgeblakerde puinhoop. Diegenen die vanuit de oppositie het openhouden van Oudegem bepleiten bewezen dat zelf.

En dan is een ‘aanvaardbare?’ interventietijd van 13 minuten veel te lang. Men kan dan alleen nog maar de schade opmeten en eventueel de buurt vrijwaren. Ook een nobele en belangrijke taak natuurlijk.

Bovendien toonde dat cijfergegoochel nog maar eens dat men hiermee zowat alles kan bewijzen. Het zorgde bij de raadsleden voor een bijna algemene verwarring. Het leek alsof niemand nog wist wat nu juist en wat fout was. Raadslid Denise Moens (CD&V) uit Oudegem vertolkte die verwarring toen ze tijdens de raadscommissie opriep voor: “Een scheidsrechter want er zijn al zoveel cijfers.”

Technische commissie

Fout bleek wel de insinuatie van oppositieraadslid Tomas Roggeman (NV-A), de man die hier de forcing voerde en wiens vader brandweerman is in Oudegem, dat de burgemeester bewust cijfers en nota’s achterhield en zat te liegen. Dat zou gaan over een technische studie van brandweerkapitein Wouter Van den Broeck over o.m. de post in Oudegem.

Oudegemse brandweerlui

De brandweerlui van Oudegem willen hun post openhouden maar leken eerst te berusten. Hun standvastigheid blijkt de voorbije weken te zijn gegroeid. Hier op de vergadering van de zoneraad toen ze het voorstel tot sluiting hoorden. De gezichten tonen de ernst van de boodschap toen.

Uiteindelijk bleek dat te gaan over een alleen door de technische commissie van de zone besproken werkstuk dat die commissie echter weigerde te valideren. Waardoor de studie zelf niet bij de zoneraad was geraakt en in de farde van de maker ervan was blijven steken.

Alleen delen van de conclusie met die over de noodzaak van een betere Dendermondse locatie raakte tot de zoneraad. Wat men in Dendermonde dan ook onderzocht. Tevergeefs. Een meer geschikte plaats bleek niet te vinden. Er komt wel een nieuwe kazerne maar naast de huidige nu veel te kleine post. De plannen hiervoor zullen de komende weken normaal bekend worden gemaakt.

Ook bleken zijn cijfers niet geheel te kloppen en waren de gemiddelde uitruktijden vanuit Dendermonde naar Oudegem geen 16,4 minuten zoals hij in die verworpen studie stelde maar te liggen tussen de 10 en 14,5 minuten. Geen klein verschil. Tomas Roggeman trok dan ook zijn woorden terug.

Voor de burgemeester zou de sluiting van Oudegem leiden tot een grotere veiligheid doordat men op die wijze een efficiënter gebruik van mensen en materiaal zou krijgen en dus kortere uitruktijden. De voor deze raadscommissie bijeengeroepen vijf technici van de zone Oost gaven wel toe dat de sluiting van die post geen verbetering der veiligheid zal betekenen.

De zonechef Jos Dauwe vatte het zo samen: “Het best zou zijn dat we op elke hoek van de straat een post met beroepskorps zouden hebben. Dan zou ik gerust slapen. Maar dat is financieel gewoon niet haalbaar.”

Hamse brandweerwagen, solidariteit Oudegem, Grote Markt Dendermonde

De Oudegemse brandweerlui kwamen tijdens de extra gemeenteraad nog maar eens luid protesteren. De collega’s uit Hamme en Zele toonde daarbij hun solidariteit.

Een vroegere Dendermondse brandweerman met kennis van het dossier: “Moest ik lid zijn van de post in Oudegem dan zou ik vermoedelijk ook protesteren. Maar wil men als brandweer effectief zijn dan zou elke Dendermondse deelgemeente zo’n bijpost moeten krijgen. Maar dat is onbetaalbaar.”

Geen solidariteit

Het is de brandweerlui uit Oudegem zeker ook niet ontgaan dat de collega’s uit Dendermonde op geen enkel ogenblik met hen solidair waren. Wat de samenwerking tussen beide posten in de problemen kan brengen. “Hoe kunnen wij ginds gaan werken”, was een veel gehoorde opmerking onder Oudegemse spuitgasten.

Een andere bij geroepen specialist stelde: “Dat we nu eenmaal met de historische realiteit zitten en daarmee rekening moeten houden. Als we bijvoorbeeld een grote post op het Hoogveld zouden zetten dan konden we eventueel zelfs Buggenhout en Lebbeke opheffen.” Maar dat zijn dus puur theoretische beschouwingen zonder kans op realisatie.

Uiteindelijk stelde burgemeester Piet Buyse, mede onder druk van leden van zijn eigen meerderheid, toe om te vragen de zaak van Oudegem uit te stellen en te herbekijken. Zo zijn er Denise Moens (CD&V) en Bart Van Malderen (fractieleider van coalitiepartner SP.a) die beiden uit Oudegem afkomstig zijn en de druk van hun vrienden voelen.

Oudegem is immers een kleine gemeenschap waar men elkaar op feesten en op café tegenkomt. En met kermis zorgt de brandweerkazerne bijvoorbeeld voor een tapkast en kan je beiden wel eens met die brandweerlui een pint zien pakken en gezellig keuvelen. Ook beloofde de SP.a bij de lokale verkiezingen in 2012 het openhouden van die post.

Aanwezigen Dendermondse gemeenteraad 11 mei 2016

Er was tijdens de extra gemeenteraad van 11 mei een honderdtal vooral uit Oudegem afkomstige sympathisanten van de lokale pompiers komen luisteren. En ze lieten zich met hun applaus en al eens een luide opmerking ook horen. Normaal is er behoudens de pers tijdens de gemeenteraad amper iemand aanwezig.

Probleem is wel dat Piet Buyse in de zoneraad maar een stem heeft en de andere burgemeesters er mee akkoord moeten gaan. Het blijft dus afwachten wat men op 20 mei gaat beslissen. Zeker is dat Piet Buyse hier onder druk van zowel de oppositie, de spuitgasten uit Oudegem en leden van de eigen meerderheid op de raadscommissie deels terugkrabbelde.

En dat dit stond te gebeuren was trouwens al tijdens de gemeenteraad van woensdag duidelijk. Alleen de onverzettelijkheid van de NV-A toen die dacht victorie te kunnen kraaien stopte dat nog eventjes. Een poging van het laatste uur tot bemiddeling van Bart Van Malderen faalde hierdoor.

Piet Buyse: “Men vroeg toen dat ik die post niet zou laten sluiten. Nu is er sprake van verdere studie, wat een groot verschil is. Bovendien wou men er toen een onwettig voorstel doorduwen. De gemeenteraad heeft immers geen enkele zeggenschap over die zoneraad.” En dat men hier Oudegem gebruikte om politieke spelletjes te spelen is ook nog maar eens duidelijk geworden. Het hoort er zo te zien nu eenmaal bij.

Zo weigerde de oppositie woensdag eenstemmig het voorstel over verdere studie van het dossier van Bart Van Malderen aan te nemen. Wat diezelfde oppositie de dag nadien maar met amper publiek dan plots wel zonder veel discussie aanvaarde.

“Er was dan toch een consensus ontstaan”, zegt deze. En dan is er ook nog de vraag of sommigen in de Brandweerzone Oost Piet Buyse van CD&V misschien pootje willen lappen. Wat natuurlijk nooit te bewijzen is.

Willy Van Damme

Stilte in de Dendermondse gemeenteraad

Zoals wel kon verwacht worden waren er tijdens de gemeenteraad van september interpellaties over de werken van het gewest aan de N17 doorheen Baasrode en de problemen hierbij met de communicatie naar de buurtbewoners. Die was zoals ook de stad reeds stelde niet bepaald optimaal te noemen.

Reden waarom een aantal Baasroodse burgers en vooral handelaars naar de klaagmuur van Het Laatste Nieuws trokken om er hun beklag te doen. Waarna enkele Baasroodse gemeenteraadsleden van N-VA naar diezelfde klaagmuur trokken en zonder aarzelen hier het gemeentebestuur van CD&V en sp.a beschuldigden als zijn de verantwoordelijk voor die vele hier gemaakte fouten .

Maar merkwaardig, tijdens de gemeenteraad waren er wel interpellaties over de zaak van de Open VLD en van Stefaan Van Gucht van het Vlaams Belang maar niet van de N-VA. En zelfs tijdens het nochtans langdurig debat bleef het op de vele zitjes van de N-VA muisstil. De drie Baasroodse raadsleden van de partij zwegen als de dood. Opvallend.

Leen Dierick

Schepen Leen Dierick moest schipperen tussen de heel terechte kritiek vanuit Baasrode over communicatie rond die werken en de nood aan een goede relatie met AWV. Ze zocht dus veel uitvluchten om dit geklungel van AWV te rechtvaardigen.

Er was in de interpellaties van die twee oppositiepartijen echter amper kritiek te horen op het stedelijk beleid hier. Neen, Stefaan Van Gucht drukte er nog eens nadrukkelijk op dat men de verantwoordelijke schepen niets kon verwijten.

Terwijl Stijn Pluym van Open VLD eerder het globaal probleem van de stedelijke communicatie rond werken aankaartte, waarbij dat van de Smidsestraat in Grembergen. Maar ook die pleitte het stadsbestuur vrij. “Let wel, ik wil niet met een beschuldigende vinger naar het stadsbestuur wijzen”, stelde die.

Een CD&V raadslid: ‘’Ik had de N-VA gewaarschuwd dat als ze nog eens het stadsbestuur over de kwestie zouden aanvallen ik onmiddellijk de naam van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts zou laten vallen. Want die is verantwoordelijk. En vergelijk de stadscommunicatie rond de werken op het Hoogveld met dit geklungel dan weet je het wie wou fout is. Hun zwijgen was dan ook geen toeval.”

Voor de stad is dit echter een moeilijk laveren. Men kon natuurlijk moeilijk ontkennen dat er sprake was van een slechte communicatie vanuit de gewestelijke Administratie voor Wegen en Verkeer (AWV) maar schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) sloofde zich uit in het zoeken en ook vinden van alle mogelijke uitvluchten voor dit geklungel.

De reden is simpel. De AWV is nu eenmaal een voor de stad cruciale partner rond een waslijst van projecten en ook de minister dient men best niet te schofferen. De AWV heeft in theorie wel een grote autonomie maar iedereen die de politieke tradities in België en dus ook Vlaanderen kent weet dat ministeriële inmengingen in de ambtenarij schering en inslag zijn. En kritiek op partners laat men liefst achterwege.

Asfaltwerken N17 Baasrodestraat

Terwijl in Baasrode de jaarmarkt volop bezig was en men er een barbecue hield begon men plots met asfaltwerken. Satés met asfaltsmaak, het is eens iets anders. Een zoveelste blunder van de AWV in dit dossier. Voor het Baasroodse N-VA raadslid Dimitri Van Hoey echter de gelegenheid om na die gemeenteraad nog eens uit te halen naar het stadsbestuur.

Zo moet de stad met de AWV samenwerken rond de herinrichting van de cruciale Mechelsesteenweg en is er ook de kwestie van de door de provincie en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) geplande overslaghaven in de wijk Nieuwe Briel in Baasrode.

Onderdeel hiervan is de ruil in Baasrode van de nu gewestelijke Fabriekstraat, Sint-Ursmarusstraat en Baasrodestraat met de nu gemeentelijke wegen Hoogveld en Mandekenstraat. Wat toelaat dat men op termijn vanuit de stad eindelijk de Baasroodse dorpskern kan verfraaien en voor de dorpsbewoners leefbaarder maken.

Dit akkoord is door de gemeenteraad al goedgekeurd maar de plechtige ondertekening ervan met AWV, de provincie, de stad en W&Z, eigenaar van de Baasroodse loskade, blijft uit. Officieel wegens agendaproblemen, maar de echte reden is de onenigheid over de tekst van het akkoord.

Tijdens de lange en gedetailleerde uiteenzetting van Leen Dierick viel dan ook maar heel terloops de naam van Ben Weyts. Je moest al heel goed opletten om het te horen. Voldoende voor de N-VA-fractie echter om de boodschap te hebben begrepen. Na de gemeenteraad was er binnen de N-VA zelfs lof voor haar uiteenzetting over de zaak. Terecht.

Willy Van Damme

Veel katten

Normaal was er gisteren woensdag in Dendermonde de maandelijkse gemeenteraad, maar die ging niet door. En zoals drie maanden geleden was de reden dat er ook nu weer onvoldoende raadsleden bij de meerderheid van N-VA, sp.a en CD&V aanwezig waren om geldig te vergaderen. Dat vereist immers minstens 18 aanwezige raadsleden op de 35 gekozenen die normaal zetelen.

Afwezig bij de meerderheid waren voor sp.a René Van Marcke, Carine Verhelst en Bart Van Malderen en Hans Michiels, fractieleider voor CD&V, Kristel Gevaert en Marijke Collier van CD&V.

Hans Michiels

Hans Michiels, fractieleider van CD&V, stuurt voor de tweede maal in drie maanden zijn kat naar de gemeenteraad.

Dat sommige van die raadsleden als een Hans Michiels en René Van Marcke, gezien de belangrijke functies die ze in hun bedrijven hebben, een erg druk bestaan leiden is zeker. Maar wie het ambt van gemeenteraadslid opneemt wordt geacht deze job serieus te nemen. Dit is de democratie, men is de gekozen vertegenwoordiger van het volk.

De drie leden van CD&V waren er drie maanden geleden evenmin toen die gemeenteraad ook niet doorging. Recidivisten dus. Bovendien roept dit vragen op naar de leiding van die meerderheid waar de burgemeester en de partijleidingen er zelfs niet in slagen om voldoende raadsleden op te trommelen. Als zelfs een van de fractieleiders en nu twee schepen verstek laten gaan.

Bart Van Malderen kwam wel later toe maar dan was deze gemeenteraad al een tijd geschiedenis. Zoals een lid van de meerderheid het stelde was dit tijdens de vorige legislatuur, toen men maar één raadslid op overschot had, niet het geval. Er heerste, stelde deze, discipline. Nu niet.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse was duidelijk niet gelukkig met de vele afwezigheden binnen zijn meerderheid.

Slechts eenmaal als gevolg van de examens van schepen Leen Dierick gebeurde dit toen ook. Zij was toen immers nog een studente. De agendapunten zijn nu verschoven naar de gemeenteraad van 4 juli, de laatste voor het zomerreces. Uitkijken of men dan in getal zal zijn.

Opmerkelijk was de korte toespraak van burgemeester Piet Buyse (CD&V) die tevergeefs overleg pleegde met de oppositie. Deze verliet uit protest de raad waardoor er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om nog geldig te vergaderen. “Ik kan daar (de houding der oppositie, nvdr.) niet kwaad voor zijn”, aldus Piet Buyse, burgemeester en voorzitter van de raad.

Uiteraard is dit een zware blamage voor de meerderheid en vooral voor de leiding ervan. Wel dient gezegd dat ook de oppositie hier qua absenteïsme verre van vrijuit gaat. Zo is het liberale raadslid Ann Van der Donckt tijdens de nu bijna voorbije legislatuur amper te zien geweest. Bij de openingszitting begin 2007 zat ze zelfs op vakantie in Bali.

Ook is er bij het Vlaams Belang het geval van de zwaar zieke Robert Van Overloop die nooit meer naar de raad zal terugkeren. Het zou dan ook logisch zijn dat dit reeds zeker een jaar afwezig raadslid zou vervangen worden. Maar er komt geen opvolger. Ook de stoel van haar OCMW-raadslid Dominique Jouret blijft wegens ziekte zelfs al ongeveer 5 jaar leeg. Ook hier geen nieuw raadslid.

Neen, het was geen mooi verhaal op de gemeenteraad gisteren. Teveel raadsleden stuurden er hun kat.

Willy Van Damme

Het geheim van het Geheim Plan

Ongeveer 3,5 uur duurde gisterenavond in de Dendermondse gemeenteraad het debat rond het nieuwe verkeersbeleidsplan. Het toonde nogmaals de uitzonderlijke zwakte aan van de oppositie die zo te zien amper wist wat het plan betekende. Een pijnlijke, zeer pijnlijke constatering.

In eigen doel

Opgejut door enkele winkeliers die beweerden dat het stadsbestuur alle auto’s uit het stadscentrum wou bannen, bijna duizend parkeerplaatsen ging afschaffen en de Brusselsstraat afsluiten, rook de oppositie bloed.

Zitting gemeenteraad - 11-04-2012 - Delegatie middenstand

Een 25-tal middenstanders kwamen luisteren naar de gemeenteraad. Niet bepaald een massale opkomst.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nabij en dan is scoren, doelpunten maken, essentieel. Het werd echter een own-goal van formaat, een fameus schot in eigen doel. En daar deed men dan al die moeite voor. Erg!

Hoe diep het niveau is gezakt blijkt nog het best uit het hier in deze discussie ontstane verhaal over het ‘geheim plan van de stationsbuurt’. Men sprak er schande van, want dit plan wordt door de stad bewust geheim gehouden omdat het de dood van de hardwerkende Dendermondse middenstand zou betekenen. Er zou immers o.m. een gigantisch winkelcentrum komen.

Geen steen onberoerd

Spoorwegstation Dendermonde

Op zoek naar het geheim van het Geheime Plan voor de stationsbuurt?

En dus trok de oppositie mee aan de alarmbel op zoek naar het geheim achter het geheim plan van de stationsbuurt. Marcel Borms, Hilde Dierickx, Kris Verberckmoes, (allen Open VLD), Patrick Meulebroek (Plus), Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) en Hilde Raman (nu ex-VB) laten zich hierover dan ook danig horen.

Een der opposanten had over dat ‘Geheim Plan’ zelfs boos contact opgenomen met stadssecretaris Elke De Man want hij wou kost wat kost dat plan zien. Geen steen zou onberoerd gelaten worden.

Waar de brave man dan te horen kreeg dat er hoegenaamd geen plan op papier is. Er is alleen een plan om een plan te maken. Wat nochtans al herhaalde malen publiek was gesteld en ook geschreven.

William Bruynincxpark - Dendermonde

Een der onderzochte ideeën is een autoparking onder het William Bruynincxpark aan het station. Maar dat is een beschermd stadszicht.

Wat er is, is dat de NMBS, De Lijn en de stad met elkaar op dit ogenblik overleggen om te zien hoe men de wensen van de NMBS om haar gronden te valoriseren en het station te moderniseren kan inpassen in de stadsplannen. Men bekijkt nu wat mogelijk is en wat wenselijk is. En dit uiteraard allemaal informeel.

Zoeken naar spoken

Het plan zal wel heel ingrijpend zijn, dat is zeker. Maar hoe ingrijpend is vager dan vaag, gewoon ideetjes die afgetoetst worden met de heersende reglementen, wetten en noden o.m. qua verkeer, per spoor, per auto, te voet en per fiets.

Waarbij ook een grote autoparking als zeer wenselijk wordt gezien. Die zou onder het William Bruynincxpark aan het station komen maar dat dient dan eerst tijdelijk gedeclasseerd te worden. Verder is er van een winkelcentrum geen sprake daar het nieuwe in opmaak zijnde ruimtelijk structuurplan dit niet voorziet.

Stefaan Van Gucht

Een der tenoren van de oppositie was Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Zoekend naar het geheime stationsplan.

Maar het plan was dan misschien nog wel zo vaag als kan zijn, maar dat hield de oppositie er niet van weg om het al af te schieten, een luchtgevecht dus. Een strijd tegen een spook. “Geen duur, geheim stationsproject met onbekend prijskaartje’ klonk het op de oppositiebanken. Want het moet ‘een veel kleiner, goedkoper stationsproject op maat van de stad’ worden.

Unizo zwijgt

Maar als je niet kunt weten hoe het plan juist is of gaat worden, hoe kan je dan eisen dat dit kleiner en goedkoper moet worden? Het is een vraag die men zich wel moet stellen na zoveel bravoure van een oppositie die nogmaals haar ondraaglijke lichtheid bewees.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen hield een 41 minuten lang betoog over zijn mobiliteitsplan. Een paar maten te groot voor een nog maar eens zwakke oppositie.

Oh ja, Unizo, toch de enige serieuze middenstandsorganisatie in de stad, en de Stedelijke Middenstandsraad zwijgen in dit debat en hebben dus geen problemen met dit plan. Hetzelfde voor Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, de belangenverdediger van het lokale bedrijfsleven, maakt geen bezwaar.

En dan is er het eveneens opvallende stilzwijgen van de lokale handelskernen en middenstandsverenigingen als Baasrode Bruist en de Dendermondse Handelskern, een groep waar nota bene enkele van de tenoren van dit debat deel van uitmaken. En allen volgen dit debat al lang op de voet en kunnen zich dus vinden in dit mobiliteitsplan.

Het debat werd trouwens ook gemakkelijk gedomineerd door schepen voor Mobiliteit Bart Van Malderen (sp.a), titularis van dit dossier, gemeenteraadslid René Van Marcke (sp.a) en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Deze was in de vorige legislatuur schepen voor Mobiliteit en wees erop dat dit mobiliteitsplan gewoon een verdere uitdieping is van zijn vroeger beleid.

Willy Van Damme

Hilde Raman weg bij Vlaams Belang

Niet geheel onverwacht nam gemeenteraadslid Hilde Raman woensdag tijdens de gemeenteraadszitting ontslag uit de fractie van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Een ongetwijfeld niet gemakkelijke beslissing waar ze duidelijk al lang zat op te broeden.

Hilde Raman (46) is de moeder van drie kinderen en het sinds jaren enige raadslid uit Mespelare, de kleinste Dendermondse deelgemeente. Ze is al vier jaar ook lid van de OCMW-raad in vervanging van Wim Van Hove die om privéreden ontslag nam. In het OCMW zetelde ze ook in het Vast Bureau, zowat de dagelijkse leiding van het OCMW,  en het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Ze is van beroep verpleegster en werkt al jaren op de afdeling Orthopedie van het Aalsterse Stedelijke Ziekenhuis. Hier is ze ook aangesloten is bij de liberale overheidsvakbond VSOA. Het OCMW is dan ook een bij haar passende biotoop, meer dan de gemeenteraad

Hilde Raman

Hilde Raman kon zich al lang niet meer verzoenen met het nationaal beleid van het Vlaams Belang. Het werd haar te moeilijk om er nog mee geassocieerd te worden.

Hilde Raman: “Die vervanging kwam voor mij een beetje onverwacht, maar het is mij er goed bevallen. Met mensen omgaan is mijn ding en ik heb er tijdens die voorbije vier jaar veel geleerd. Bovendien ben ik er ook altijd zeer correct behandeld geweest waarbij ik veel te danken heb aan de voorzitter Theo Janssens (sp.a).”

Haar ontslag betekent dat het Vlaams Belang in de praktijk in het Dendermondse OCMW geen vertegenwoordiging meer zal hebben. De partij heeft er met Dominique Jouret wel een tweede vertegenwoordigster maar die is al jaren wegens ziekte afwezig en werd ook nooit vervangen. Hilde Raman was samen met Stefaan van Gucht, Barbara Pas en Robert Van Overloop een der sterkste figuren in de lokale partijafdeling.

Voor Hilde Raman was de marsrichting van de partij al jaren een groot probleem en nu Dewinter en de rest van de partijtop opnieuw voluit kiest voor een extreem racistisch gedachtengoed tegen moslims en Franstaligen werd het haar uiteindelijk teveel.

“Ik heb tegen die mensen niets en als ik iemand in het Frans of in een andere taal moet helpen dan zal ik dat ook pogen te doen. Ik heb het er vooral moeilijk mee dat ik met een Dewinter geassocieerd wordt. Bovendien is Dewinter nog de ergste niet. Hij heeft een grote mond maar er zijn in de partij nog veel ergere figuren. Wat ik soms hoorde was gewoon te grof voor woorden”, stelt ze nog.

Hilde Raman

Na het vertrek van Hilde Raman uit de fractie van het Vlaams Belang blijven er van de negen mandatarissen die de partij in 2007 in Dendermonde had er nog maar 5 meer over. Ze liet zich recent nog opmerken door een bouwovertreding in een natuurgebied vlakbij Mespelare aan te kaarten.

Hilde Raman stond in juni 2010 op de senaatslijst van het Vlaams Belang en haalde daar in het kanton 494 stemmen en nationaal 10.523. Hilde Raman: “Mijn kandidatuur toen was een gevolg van de herrie in de partij rond Marie-Rose Morel die men eveneens onbeschoft behandelde.”

Na de langdurige ziekte van Dominique Jouret en gemeenteraadslid Robert Van Overloop, die men merkwaardig genoeg ook niet vervangt, lijkt het Vlaams Belang in Dendermonde als het ware aan het verdampen. Ondanks de verkiezing in 2006 van Barbara Pas die de partij intellectueel moest versterken.

De komst van Barbara Pas vanuit Temse naar de stad en haar ultrasnelle promotie tot federaal parlementslid ging er lokaal echter niet goed in. Het jarenlange basiswerk van fractieleider Stefaan Van Gucht leek men nationaal niet te waarderen. Sommigen vonden hem politiek te licht en opteerden dan maar voor de piepjonge Barbara Pas. Het feit dat ze in het parlement bij sterkhouder Gerolf Annemans werkte maakte die keuze voor haar nog logischer.

Het gaf de partij in Dendermonde wel het gevoel geen zeggenschap te hebben over de interne keuken. Zoals elders bij het Belang nam de spanning met de zogenaamde Antwerpse gemeenteraad, het duo Annemans en Dewinter, ook hier dan toe.

Van de negen Dendermondse politieke mandaten die het Vlaams Belang in 2007 bij de start van de huidige legislatuur had blijven er nu nog maar 5 meer over. Het lijkt er naar uit te zien dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ook dit aantal nog wel eens zou kunnen halveren.

De lokale verkiezingen van 2006 leken voor het Vlaams Belang een klinkende overwinning en het verder zetten van een niet te stuiten opmars naar de macht. Nu echter blijkt het er een van Pyrrhus te zijn geweest. Nep dus. De partij was zo te zien toen oppermachtig en niet te stoppen en blijkt nu amper enkele jaren later al voor de eigen ogen als het ware op te lossen in het niets. “Het kan verkeren”, zei Bredero.

Willy Van Damme

Moet er soms nog asbest zijn?

Gemeenteraden zijn een forum waarop de verkozenen des volks zich al eens graag profileren en de bestuurlijke meerderheid horen te controleren. En dat was er de voorbije gemeenteraad in voldoende mate. Zij het dat de kwaliteit nu ook weer niet van zo een hoog niveau was.

De trein der hypocrisie

Het begon snel al vrij serieus toen Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, bij het prille begin van de raad het voorstel voor een motie lanceerde rond het schrappen van een aantal treinen op de lijn Sint-Niklaas naar Dendermonde en zo Brussel. Vooral dan een aantal treinen naar Brussel-West die rond het uur plus 34 minuten vertrekken blijken hier het slachtoffer te zullen worden. Volgens Marc De Scheemaecker, grote baas van de NMBS, zitten op die treinen te weinig reizigers, onvoldoende naar zijn smaak om zelfs de elektriciteit te betalen welke die trein bij de rit verbruikt.

Stefaan Van Gucht

Vroeg om een motie te stemmen gericht aan de NMBS om geen treinen van en naar Dendermonde af te schaffen.

Dat voorstel voor een motie werd onmiddellijk overgenomen door burgemeester Piet Buyse die – terecht – stelde dat men op het schepencollege al bezig was met een brief dienaangaande. Een idee eerst bekend gemaakt door tweede schepen en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a), een fietser en veelgebruiker van het openbaar vervoer. De man kan namelijk niet met de auto rijden en maakte zich in de kranten over die besparingsmaatregelen van de NMBS al bijna onmiddellijk behoorlijk boos.

Voor Piet Buyse was het simpel: eendracht maakt macht, de oude Belgische nog steeds van kracht zijnde slogan. En dus stond iedereen in de gemeenteraad als een man en vrouw achter die motie, uiteraard het Vlaams Belang maar ook Plus en de Open VLD. Merkwaardig toch. Nationaal zijn partijen als Vlaams Belang en Open VLD nochtans moeilijk te bestempelen als de grote voorstanders van het openbaar vervoer.

Een petitie voor de partijtop?

Vlaams liberaal parlementslid Annick De Ridder maakt er al jaren zowat haar specialiteit van om desnoods dagelijks tegen het openbaar vervoer te ageren. Van de zogenaamde rechterzijde mag dat openbaar  vervoer er wel zijn maar het mag geen geld kosten of liefst zo weinig mogelijk. Er veel geld in steken is voor hen uitgesloten.

Marc De Scheemaecker is trouwens binnen de gepolitiseerde structuur van de NMBS de liberale politieke benoeming die ook die liberale visie op het openbaar vervoer in de praktijk poogt te brengen. Als het aan hem ligt zouden er nog meer treinen sneuvelen en zou de dienstverlening nog meer neerwaarts gaan.

Maar ondertussen zitten diezelfde partijen hier in de gemeenteraad te protesteren omdat er treinen geschrapt worden waar blijkbaar amper mensen op zitten. Wel kan men zich bij dit beleid hier toch wel heel grote vragen stellen. De treinen vanuit Dendermonde naar Brussel-West werden pas vorig jaar ingevoerd en dienen dus nog reizigers te vinden. Dit systeem zit nog in zijn kinderschoenen en wordt nu al afgeschaft voor het de kans kreeg om zich te bewijzen en zo rendabel te worden. Een raar beleid dus die nieuwe initiatieven start en voor ze zich kunnen bewijzen alweer stopt.

DSCN6580

Als veelgebruiker van het openbaar vervoer was Bart Van Malderen de eerste om zich over die afschaffing van de treinen in het publiek kwaad te maken.

Maar de houding van sommige partijen met deze motie doet denken aan de herrie die men een tijd geleden in diezelfde gemeenteraad maakte rond het verdwijnen van de lokale postkantoren. Ook toen klonk het bij Vlaams Belang en anderen als een no passeran. Nationaal en op Europees vlak wilden zij kost wat kost overal in Europa de posterijen privatiseren of minstens rendabeler maken. En dat betekent kleine postkantoren sluiten.

Maar als dat nationaal door hun partijen voorgestane beleid dan lokaal gevolgen heeft hoort men hen in de steden en gemeenten plots schande roepen. Misschien kunnen Stefaan Van Gucht en parlementslid Barbara Pas (Vlaams Belang) hun Antwerpse bazen eens publiek hierover op het matje roepen door ook daar zo’n motie in te dienen. Maar dat zal wel nooit gebeuren vrees ik. Hypocrisie scheert ook hier zeer hoge toppen. Het hoort bij het menselijk gedrag.

Schaapjes slachten

En dan kwamen de kosten die de stad aanrekent voor het ritueel slachten van schapen ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest. Dit slachten gebeurt zonder verdoving en in kringen van Gaia en andere dierenrechtenactivisten is men daar al jaren bezig tegen te ageren. Probleem is dat ook joden dit doen en hierover kraait er hier in dit land voor zover geweten niemand. Racisme? Natuurlijk.

Maar voor Barbara Pas geen zorg. Zie ontpopte zich als een lokale versie van Michiel Vandenbosch en stelde dat de stad hier niet aan mocht meewerken. “Wij hebben hierover al een wetsvoorstel klaar en ook N-VA steunt dit nu in het parlement. Voor ons is het dus ook de vraag of de man van de N-VA binnen de meerderheid  (Marius Meremans, nvdr.)dit wel kan steunen”, aldus de jonge politica. Waarop Theo Janssens (sp.a), schepen voor Sociale Zaken, stelde dat het juist de plicht van de stad is om hierbij te helpen om ook zo de wantoestanden en misbruiken van vroeger te verhinderen. Waarop zijn collega Meremans ja knikkende reageerde.

Achteraf werd er natuurlijk door sommigen zoals verwacht smalend gedaan over de plotse grote dierenliefde van Barbara Pas.

Theo Janssens

Theo Janssens achtte het de plicht van de stad om dit ritueel slachten ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest mee vorm te geven.

Kruispunt met Kroonveldlaan.

Ook het probleem van de nood aan extra fietsenstalling aan het spoorwegstation lag op de tafel van de gemeenteraad. Dit station blijkt het slachtoffer van zijn succes te zijn. in het voorliggende plan komen er een 100 fietsplaatsen bij en verdwijnen de helft van de plaatsen voor het kortparkeren van auto’s.  Een echte oplossing van het parkeerprobleem aan het station is dat natuurlijk niet. Teveel auto’s en nu ook fietsers voor te weinig plaatsen. De oplossing is voor later met het strategisch plan voor de buurt.

Hierna kwam dan het parkeren op het Sint-Alexiusbegijnhof aan de beurt. Dit wordt verboden, ook voor de bewoners dus. Het begijnhof is een beschermde site, nu in verval maar met een heel groot potentieel. De restauratiewerken zitten echter in het slop om de simpele reden dat er bij het Vlaams gewest te weinig geld is om alle erfgoed degelijk te beschermen. En inderdaad, het begijnhof lijkt niet de beste plaats voor het parkeren van auto’s. Een begijnhof met tientallen geparkeerde wagens zou een schandelijk zicht zijn. Een vloek.

Ook het kruispunt van de Kroonveldlaan met de Mechelsesteenweg kwam ter sprake. Voor schepen van Mobiliteit Bart Van Malderen dient het links afslaan komende vanuit de Kroonveldlaan om reden van verkeersveiligheid verboden te worden. En dat zorgde voor wat reactie.

Hilde Dierickx (Open VLD) stelde dat dit links afslaan daar inderdaad gevaarlijk is en beter al vroeger had worden verboden. Wel achtte zij de invoegstrook aan het eerste keerpunt wat verder op die Mechelsesteenweg nu te klein, zeker als men deze maatregel invoert. Zij vroeg daarom uitstel en verder overleg met de gewestelijke wegadministratie.

Patrick Meulenbroek

Patrick Meulebroek vroeg om nog te wachten met het verbod op het links afslaan van de Kroonveldlaan naar de Mechelsesteenweg.

Een visie die ook Stefaan Van Gucht en Patrick Meulebroek (Plus) deelden, nadien nog gevolgd door Ivan Verleyen van de sp.a, uit de meerderheid dus. Tijdens het debat viel ook het nieuws te horen dat de al jaren geplande heraanleg van die Mechelsesteenweg niet voor 2014 te verwachten is. Bij de stemming over dit plan onthielden zich dan ook alle drie de oppositiepartijen plus Ivan Verleyen die hier solo ging. (*)

Verkeerd begrepen

En dan kwam er het heikele door Open VLD terug op de agenda gezette punt van de asbestverwerking in Schoonaarde. Die partij rook bloed en hapte zoals te verwachten was ook toe.

In het verslag van de zitting van de cruciale provinciale milieuvergunningscommissie over de milieuaanvraag van Asbeco stond dat alle adviezen van de administraties positief waren, zonder bezwaren dus. Deze commissie stelde dan ook in haar advies aan de deputatie voor om het bedrijf voor twee jaar een milieuvergunning op proef te geven. En volgens datzelfde verslag kon de aanwezige vertegenwoordiger van de stad zich daar in vinden. En die vertegenwoordiger was François De Bleser (CD&V), de schepen voor Leefmilieu.

DSCN7882

Eddy Mertens ontdekte dat de stad zich tijdens de zitting van de provinciale milieuvergunningscommissie in Gent akkoord verklaarde met een milieuvergunning op proef voor twee jaar voor Asbeco.

Consternatie toen Eddy Mertens, man van Schoonaarde, OCMW-raadslid voor Open-VLD en officieus woordvoerder van het actiecomité tegen asbest, op 6 oktober dit verslag ontdekte en dit las. Waarna de herrie intern binnen de stad natuurlijk volop losbrak. Uiteindelijk besloot burgemeester Piet Buyse op 12 oktober dan maar zelf een mail naar die commissie te sturen om nogmaals het standpunt van de stad te herhalen. En dat is geen asbestverwerking hoe dan ook in Schoonaarde. Deze mail zit nu als een soort addendum aan het advies vast.

Een dikke adder

Eten en drinken voor Open VLD natuurlijk. Waarbij Hilde Dierickx zich afvroeg waarom niemand van het bestuur of de administratie dat verslag had gelezen tot Eddy Mertens dat ontdekte. “Er was daar een dikke adder on het het gras”, opperde zij, daarbij tekst en uitleg vragend aan het bestuur. Een bestuur dat hiermee natuurlijk zeer verveld zat en de schepen de voorbije dagen ongetwijfeld een fikse uitbrander gaf.

François De Bleser

Schepen François De Bleser sprak van een misverstand en drukte zijn spijt uit over zijn houding.

“Die dikke adder ben ik”, erkende De Bleser die ook stelde nog veel op dit soort dossier rond milieuvergunningen te moeten studeren. “Het milieueffectenrapport over deze zaak bevat veel onjuistheden. Maar dit was mijn eerste bezoek aan die commissie en ik mis op dit vlak dus wat ervaring. Ik had gewoon de woorden van de voorzitter verkeerd begrepen en betuig mijn spijt hierover. Ik ben ook vergroeid met Schoonaarde en blijf die mensen steunen. En toen ik dit verslag las was dat voor mij als een donderslag bij klare hemel”, aldus nog de schepen.  Voor Hilde Dierickx bleef de twijfel: “De stad blaast hier warm en koud, ze zaait twijfel en dat is zeer triest vanwege de stad.”

Onafwendbaar?

Ook nu weer nam raadslid Ivan Verleyen het woord: “Het blijft een duister verhaal, maar zolang er asbestafval is dient dit ook wel verwerkt te worden. Bovendien waren alle ambtenaren positief en dus is het aan ons politici om contact op te nemen met onze mensen bij de deputatie. Ik vraag dan ook aan Open VLD dat zij hier eveneens de nodige stappen zetten.”

Hilde Dierickx

Hilde Dierick zag een dikke adder onder het gras en vroeg tekst en uitleg over de houding van de stad in het asbestdossier in Schoonaarde.

Waarbij hij dus ook het voor de actievoerders zeer negatief feit aanraakte dat de provinciale milieuvergunningscommissie éénparig positief staat tegenover die asbestverwerking in Schoonaarde door Asbeco.

De beslissing is nu aan de gedeputeerde voor Leefmilieu Jozef Dauwe (CD&V) die ook gemeenteraadslid is en stilletjes de raadszaal verliet toen het probleem op tafel kwam. Het lijkt gezien de nabijheid van de verkiezingen daarom bijna zeker dat Asbeco geen vergunning van de deputatie zal krijgen. Normaal volgt de deputatie het advies van die commissie maar uitvluchten zijn zo gevonden.

Asbeco is echter vastberaden  – het is al hun derde aanvraag – en zal tegen die vermoedelijke weigering zeker in beroep gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. En gezien al die positieve adviezen lijkt een milieuvergunning voor Asbeco zo te zien bijna onafwendbaar.

Asbeco breekt asbestrijke gebouwen af en laat die afval nu door een ander bedrijf, dat over een bijna monopolie beschikt, verwerken. Een dure zaak die weegt op de rendabiliteit van het Wichelse Asbeco. En dus betekent het zelf verwerken van die asbestafval voor Asbeco financieel een grote zegen. Hun houding is dus ook logisch, even logisch als die van de mensen in Schoonaarde.

Dexia

Als voorlaatste punt op de openbare agenda kwam dan het probleem Dexia en de Gemeentelijke Holding te sprake. Voor Barbara Pas mede een gevolg van een gepolitiseerde beheerraad binnen die instellingen. Waarop René Van Marcke (sp.a), een man van BNP Paribas Fortis en kenner van deze bankencrisis, opperde dat ze niet weet wat ze zegt.

Daarbij vroeg Pas wat de gevolgen voor de stad zijn. En dat bleek voor Dendermonde zo te zien al bij al goed mee te vallen. Dirk Abbeloos (CD&V), schepen van Financiën: “Wij hadden voor de begroting van 2011 een dividend ingeschreven van 105.000 euro en dat is 0,17% van onze totale begroting. Het is een verlies maar dit is niet echt een probleem. We zullen er in Dendermonde geen boterham minder om moeten eten. Verder bezitten we boekhoudkundig over 2,3 miljoen euro aan aandelen in  die groep. Die zijn nu misschien waardeloos maar ook dit is zeker geen ramp. Verder hebben we er sinds 2008, toen we inschreven op nieuwe aandelen, al meer van teruggekregen dan we er geld instopten.”

Ook stelde hij nog dat men het geld van de stad sindsdien netjes verdeelde tussen drie banken en men zich dus geen grote zorgen meer hoefde te maken. Kris Verberckmoes, fractieleider Open VLD maakte zich echter wel nog zorgen. “Kunt U met uw hand op uw hart zeggen dat er volgend jaar geen belastingsverhoging zal komen”, vroeg hij aan de schepen van Financiën. Wat voor gelach zorgde en een neen van de schepen. Een bestuur dat voor de verkiezing de belastingen verhoogt zou anders wel een nieuwigheid zijn.

Dakparking bibliotheek

Een uiterst zeldzaam ogenblik met auto’s op de dakparking van de nieuwe bib. Hier tijdens de lezing van Kathelijne De Brauwer.

De dakparking

Als laatste van de avond was het dan de beurt aan Kris Verberckmoes die het had over een van zijn stokpaardjes, de autoparkeerplaatsen, hier dan de dakparking van de nieuwe bibliotheek. Die is op 1 september open gegaan en trekt amper auto’s. Het is een betalende parking terwijl het beneden op de straat een blauwe zone is. Gratis parkeren dus.

De gevolgen laten zich raden. Opvallend daarbij waren de lovende woorden van Verberckmoes over de bibliotheek. “Ooit is het wel anders geweest vanwege de Open VLD en de bibliotheek”, reageerde Bart Van Malderen. Op de vraag van Verberckmoes voor een reclamecampagne rond die dakparking stelde Van Malderen dat hij hierover met de firma Parkeerbeheer, uitbater van o.m. die parking, ging overleggen. De blauwe zone zou daar in de toekomst dus wel eens kleiner kunnen worden.

Willy Van Damme

*: Uit nagekomen informatie blijkt nu dat men deze verkeersregel pas gaat invoeren na verder overleg met de gewestelijke wegadministratie. Daarbij gaat men de problemen rond die invoegstrook wat verder op de Mechelsesteenweg ter sprake brengen. De opmerkingen van een aantal gemeenteraadsleden worden dus meegenomen bij de uitvoering van dit besluit.