De zaak van de Dendermondse zuster Gaby doorgelicht

Er zijn de laatste weken een aantal artikels in de pers verschenen over de Dendermondse kloosterzuster Gaby – officieel Gabrielle Robberechts – die verbonden was aan het klooster van Sint-Vincentius. En dat bracht al een veel scherper beeld van die zaak die is uitgegroeid tot een Dendermondse stadslegende.

Een persverse, agressieve dronkenlap

Zuster Gaby gaf onderwijs aan het toen nog exclusief voor meisjes bestemde college van Sint-Vincentius. Magistraat op rust Walter De Smedt, ooit lid van de Comités I en P en gewezen onderzoeksrechter, bracht het resultaat van zijn onderzoek in een interview van 13 december 2022 in het weekblad Humo.

Daarna kwam de Dendermondse aan de VRT radio verbonden journalist Philip Heymans, een man die zich concentreert op gerechtszaken, met een op de VRT website te vinden podcast en enkele interviews. Meer dan 40 jaar na datum brachten zij meer duidelijkheid over de zaak.  Een grote verdienste.

Ze brachten een pak nieuwe details aan het licht onder andere over het liederlijk leven van Gaston Mornie. Het stoffelijk overschot werd echter niet gevonden ondanks de verwoede pogingen van Walter De Smedt en de nu gepensioneerde lokale politieagenten Norbert Devriendt en Jean ‘Jacobie’ Jacobs.

paginavoorkant

De vorig jaar vermoorde Nederlandse journalist Peter R. De Vries beet zich met zijn tijdschrift Aktueel vast in het verhaal waarna procureur Guido De Saeger de distributie ervan verbood. De verbodsmaatregel was in België de laatste in haar genre maar het tijdschrift geraakte op kleine schaal in Dendermonde toch verspreid. Dit verbod toonde echter de operatie doofpot in deze zaak van het Dendermondse gerecht.

Het is hun inzet en hard werk dat zorgde dat de zaak niet alleen op een zeer correcte wijze in het nieuws kwam maar ook dat niet alle maar toch vele vragen openbaar kwamen. Wat voor de familie een opluchting moet zijn. Evenals voor diegenen die ooit van haar les hadden gekregen.

Alhoewel de meningen bij oud-leerlingen hier verschilden stonden veruit de meerderheid van haar leerlingen positief tegenover de ’Gabbe’. Zij was onder de kloosterzusters dan ook een buitenbeentje. Zo had ze een drumstel. 

Hij stierf zonder een veroordeling rustig in zijn bed

Klein detail, de moeder van Philip Heymans is een oud-leerlinge van zuster Gaby terwijl Walter De Smedt afkomstig is uit Sint-Gillis-Dendermonde en toen woonde naast eerste-substituut Anton Cordemans. De man en rechterhand van procureur Guido De Saeger die het dossier in de doofpot stak.

Zuster Gaby verdween spoorloos na een hevige ruzie met Gaston Mornie, de kloosterdirecteur, in de nacht van 4 op 5 maart 1982. Volgens het klooster en Mornie was ze met haar minnaar naar Italië vertrokken.

Onzin vonden De Vriendt en Jacobs – Zij moesten het PV over haar verdwijning opstellen en zijn over dat antwoord nog steeds verbolgen – maar het dossier verdween in de privélade van Cordemans, volgens bronnen zelf bestuurder bij het Sint-Vincentiuscollege. (1)

Achteraf bleek dat ze met informatie over het gedrag van Mornie – zij was zijn privéchauffeur – naar het bisdom wou stappen. Vraag is of dat gezien de attitude van de kerk in zo’n zaken iets zou uitgehaald hebben.

Het specifieke probleem met het Dendermondse gerecht van toen was dat praktisch alle topfuncties in handen waren van mensen uit de Dendermondse CVP-stal en De Saeger erg dictatoriaal bestuurde. Voor opposanten was er in de stad toen weinig of geen ruimte.

In 1990 toen de Aalsterse gerechtelijke politie de naam van Mornie in een dossier tegenkwam begon eindelijk het echte onderzoek. Maar geen zorg hoor ook toen was obstructie troef. Zo kwam er pas in 2001 een onderzoeksrechter.

DSC_0123

Bij de afbraakwerken van het vroegere klooster was de DVI aanwezig om te zoeken naar eventuele sporen van het stoffelijk overschot van zuster Gaby. Tevergeefs. Er zou nu nog een onderzoek moeten gebeuren met de ondervraging van een oud-medewerker van de bouwfirma Engels en eventueel graafwerken vlakbij het sociaal huis en de kleuterschool.

Het werd echter niets en Mornie stierf rustig in zijn bed weggestopt in een van de katholieke zorginstellingen. Deze blijkt niet alleen uiterst agressief te zijn geweest – Hij ging ooit een gevecht aan met een van de verplegers – maar die seksueel ook best als zeer pervers kon worden omschreven.

Hij was daarenboven blijkbaar ook verslaafd aan alcohol. Blijkens het dossier viel hij tijdens het opdienen van de heilige mis voor de kloosterzusters soms dronken op de grond. Ogenschijnlijk echter leek hij een stil braaf man.

Deels zou dat wangedrag volgens een goed ingelichte bron te maken hebben met de verhoudingen in de ouderlijke woning in het Oudenaardse. Maar de kerk zowel in Mechelen waar hij in Vilvoorde een eerste maal met kinderen betrapt werd en nadien in Gent nam men hem in bescherming. Erg klassiek.

Philip Heymans geeft nu woensdag 15 maart om 20 uur een voordracht rond de zaak in het Dendermondse Culturele Centrum Belgica. De toegang is gratis maar is wel uitverkocht. Maar wie weet zijn er toch nog enkele tickets beschikbaar. Het toont wel dat de belangstelling groot is. Waar is zuster Gabrielle? podcast | VRT MAX

Willy Van Damme

1) Dat hij bestuurder was bij de vzw van de school wordt ontkent.

Van Riyad naar Teheran via Beijing of omgekeerd

De aankondiging gisteren dat Saoedi Arabië en Iran hun diplomatieke relaties gaan normaliseren kwam als een verrassing. Zeker omdat alle betrokken partijen openlijk stelden dat dit gebeurde via Chinese bemiddeling en in Beijing. En blijkbaar was de VS verrast. Terwijl men over de EU maar best zwijgt.

Het toont nogmaals hoe de geopolitieke kaart van de wereld tegen als het ware een sneltreinvaart aan het veranderen is. Dat was al zo met de naamsverandering van het oliekartel OPEC naar OPEC+. Waar Rusland dan lid van werd en in wezen een alliantie sloot met de familie al Saoed. Wat in Washington tot hevige discussies moet hebben geleid.

Vaarwel  Amerika?

Sinds 14 februari 1945 controleerde de VS deze regio onder meer via een akkoord van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt met de Saoedi’s. Zij zorgden voor de oliebevoorrading en kregen in ruil hun percentje op die olie en politieke en militaire bescherming.

De VS is nu zelf een enorme producent van gas en olie geworden en weet via de sabotage van Nordstream 1 & 2 Europa, de grote consument van olie en gas, aan zich te binden. Met de EU die dat naar buiten toe zonder protest allemaal slikt.

Prins Mohammed bin Salman bin Abdoelaziz al Saoed met Xi Jinping

Mohammed bin Salman al Saoed, premier en kroonprins van Saoedi-Arabië, met de Chinese president Xi Jinping. Voor wie het nog niet doorheeft: Diplomatie gaat niet over zogenaamde ‘hogere waarden’ zoals onze pers en de 1001 westerse experten beweren maar over macht. Het was toch Madeleine Albright, ooit minister in de VS van Buitenlandse Zaken, die op TV beweerde dat het afslachten van 500.000 Iraakse kinderen het waard waren. Dan zijn beide bovenstaande heren heiligen.

Op 9 december was er in het Midden-Oosten een topconferentie van de Samenwerkingsraad voor de Golf – waarop alle landen van het Arabisch Schiereiland behoudens Jemen aanwezig waren – met als eregast en topspreker president Xi Jinping waar die nieuwe diplomatieke lijnen verder werden uitgezet. 

Maar dat zorgde voor grote onrust in Iran waar men bevreesd was dat China hen ging negeren ten koste van de al Saoed. Een isolatie die het kon missen als kiespijn.

Dat lijkt nu merkwaardig snel opgelost. Eerst kwam de Chinese minister van Buitenlandse Zaken bij de Ayatollahs op bezoek en nu is er dus dit akkoord tussen landen die steeds twee vijanden zijn geweest. En dat is toch een diplomatieke meesterzet van Beijing. Wat het Westen niet wilde – het lijmen van de breuken in de regio – lukt China.

Een oplossing voor Syrië en Jemen? 

Een reden te meer voor het Westen, en vooral de VS, om zich nog agressiever tegen de Chinese leiders te keren. Het Midden-Oosten was eerst voor de Britten en nu voor de VS al meer dan 100 jaar hun privaat jachtterrein en nu moeten ze er Rusland en China aanvaarden naast dan een ‘ongehoorzaam’ Syrië, Irak, Libanon, Jemen en Iran. Om over Turkije nog maar te zwijgen.

Ook Israel zit met een serieus probleem. Het heeft de Arabische en andere staten in de regio altijd tegen elkaar weten uit te spelen. Het akkoord tussen Riyad en Teheran zal dit spel erg bemoeilijken. En blijkens haar houding rond de oorlog in Oekraïne – waar ze neutraal blijft – zitten de VS en Israël ook niet meer op diezelfde lijn.

Natuurlijk zijn zeker niet alle plooien glad gestreken. Zo is er de chaos in Libanon, de restanten van de oorlog in Syrië, de oorlog in Jemen en de door de VS achtergelaten puinhoop in Irak. Om dan nog maar te zwijgen over het door de Britten gecreëerde kluwen in Palestina met de racistische staat Israël en de Palestijnse slachtoffers.

Maar dit probleem van Iran en Saoedi Arabië is er een dat reeds lijkt opgelost zelfs al is het nog wachten op de resultaten. Maar dat Syrië terug tot de Arabische Liga zal worden toegelaten – tot woede van het Westen en ook België dat de hulpverlening aan het land na de aardbevingen saboteert – is een kwestie van tijd.

Het kan elk ogenblik gebeuren. En ook dat is een goede zaak. Bovendien zwijgen in Jemen de wapens al ongeveer een jaar. En nu Riyad en Teheran rechtstreeks en openlijk met elkaar kunnen praten moet ook dit relatief snel oplosbaar zijn. Goed voor de doorsnee Jemeniet.

 Prins Mohammed bin Salman al Saoed en Vladimir Poetin - August 2015 - 1

De Russische president  Vladimir Poetin en Mohammed bin Salman al Saoed. De als uiterst agressief gekende Amerikaanse president Joe Biden stelde in het publiek de Saoedi’s te zullen kraken. Nadien ging hij er smeken om de olieproductie te verhogen om zo Rusland te kraken. Mohammed bin Salman samen met zijn Russische vrienden verlaagden de olieproductie.

Blijkbaar heeft sterke man Mohammed bin Salman al Saoed zijn flater betreffende Jemen ingezien. Het werd hier al in 2015 geschreven dat die oorlog tegen Jemen alleen maar op een ramp kon uitdraaien met dan een nederlaag voor de al Saoed. De Houthi’s en hun vele Jemenitische vrienden wonnen de oorlog tegen de Saoedi’s en het Westen.

Wel moesten er ook hier weeral honderdduizenden sterven van vooral ontbering. Voor het zogenaamde herstel van de ‘internationale rechtsorde’? De vraag is waarom Mohamed bin Salman zijn kar plots met 180° draaide. Zijn optreden en dat van zijn andere familieleden hebben wereldwijd enorm veel leed veroorzaakt. Zijn inkeer komt niet te vroeg.

Willy Van Damme

Westen bedreigt de wereld

Bij de NAVO mag men het dan bijna continu hebben over vrijheid, democratie, mensenrechten en waarden met de overwinning die zeker is, in feite moet men dat niet serieus nemen. Het tegendeel is de realiteit. Dat bleek nog eens dit voorbije weekend met het verhaal van de Financial Times waarin de G7, de financiële arm van het Westen, andere landen buiten haar alliantie, de bijna 7 miljard mensen dus, bedreigde indien ze niet gehoorzaam zijn aan de NAVO.

Westen bedreigt de wereld over Oekraïne - Financial Times - 25 februari 2023

De Financial Times stelt het duidelijk. Intimidatie noemt men dat. Twijfelachtig of men dit ook in de realiteit zal brengen. De westerse waarden van vrijheid en soevereiniteit.

Zware kosten

“Het westen waarschuwt van ‘zware kosten’ voor naties die Rusland helpen bij de Russische oorlogvoering.” kopte de kant zaterdag op haar voorpagina. Een titel die er niet om loog. Wie handel drijft met Rusland steunt in de ogen van de NAVO dat land. Ook als het in internationale fora weigert mee te stemmen met de NAVO riskeert dus hun banvloek. 

Zelfs tegen het machtige China, ‘s werelds grootste economie en de fabriek van de wereld, dreigt men met maatregelen. Als men sommige media moet geloven maakte Anthony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken in Washington, dat in details heel duidelijk aan zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi.

Jens Stoltenberg, de man die ooit als premier van Noorwegen zorgde voor de Nobelprijs voor de Vrede voor Barack Obama, stelde het in die krant zaterdag zo: “China mag dat niet doen (wapens leveren aan Rusland, nvdr.) omdat ….. dit het overtreden is van internationale wetten.” (1)

Of hoe Stoltenberg de eisen van de NAVO uitroept tot een ‘internationale wet’ en hij zijn organisatie in wezen dus boven de wet stelt. Het toont echter vooral de radeloosheid van de NAVO die bijvoorbeeld ook binnen de de groep van de G20, de 20 grootste economieën haar wetten wil opdringen. Tevergeefs natuurlijk.

Jens Stoltenberg met Noorse soldaten

Jens Stoltenberg, sociaaldemocraat en gewezen premier van Noorwegen, het land van de Nobelprijs voor de Vrede, dreigt als secretaris-generaal van de NAVO de wereld naar de derde wereldoorlog te sturen. Hangt daar voor hem een Nobelprijs voor de Vrede aan vast?

Volgens het persbureau Reuters zet men nu in eerste instantie druk op de Europese bondgenoten om de Amerikaanse eisen wat betreft China te volgen. Vraag is wat grote bedrijven als Apple en Volkswagen hierover denken? Zij slepen hier jaarlijks tientallen miljarden euro en dollar via hun winsten uit China.

Afrika

Typerend is dat men bij de NAVO plots ook het Afrikaans continent heeft ontdekt. Zo bezochten Blinken en andere collega’s van de NAVO onlangs Afrikaanse landen. Zelfs de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba vorig jaar en nu de Franse president Emmanuel Macron, deze week, trokken er op bezoek. Tevergeefs zoals blijkt. Koeleba gaf zijn nederlaag zelfs toe.

Het huidige Afrika is niet meer dat van 1980 of 2000 maar een continent dat bezig is zich te ontdoen van haar koloniale ketens en ziet wie zijn vijanden waren en nog zijn. En wie dat niet zijn en die bovendien interessant zijn om er handel mee te drijven. Tot woede van de NAVO en de westerse massamedia.

Toen men in 2019 de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus tot nieuwe baas van de Wereldgezondheidsorganisatie koos waren onze media eenstemmig: De Chinezen hebben dat gelapt en de Afrikanen omgekocht zodat de Britse tegenkandidaat het niet haalde.

Dat de Afrikaanse landen liever zelf een Afrikaan verkozen boven iemand van de koloniale veroveraars en plunderaars van weleer ging er niet in. Ze bleven de internationale geopolitieke toestand totaal verkeerd inschatten.

En dat is ook nu weer met Oekraïne het geval. Afrikaanse leiders zijn niet dom en zien wat de NAVO met haar continue uitbreiding in Europa heeft gedaan: het provoceren van Rusland. Dat de Britten bijvoorbeeld met drogreden weigeren het in London bewaarde Venezolaanse goud terug te geven moet zowat overal in de wereld alarmbellen hebben doen afgaan.

In Afrika heeft men de Financial Times, NRC, Le Monde of De Standaard niet nodig om te beseffen wat er op het spel staat. Wil men kunnen opboksen tegen de agressie van de NAVO-landen zoals in het geval van Libië dan heeft men Rusland, Indië en China broodnodig. Bij het ANC in Zuid-Afrika spuwt men privé op het Westen dat tot 1990 voluit de apartheid steunde.

Wanhoop

Wat echter die dreigementen ook duidelijk maken is de wanhoop bij de NAVO. Toen op 24 februari de oorlog uitbrak lagen, zoals later bleek, de oorlogsplannen bij het Westen al in detail klaar. Men ging nooit gezien sancties uitvaardigen en Rusland ruïneren zodat Moskou op zijn knieën om vergiffenis zou komen smeken en in de toekomst goed zou luisteren naar de eisen van Washington, heerser over de NAVO.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Toen de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus in 2017 tot directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie werd verkozen en niet zijn tegenkandidaat de Brit David Nabarro brak er in de media waaronder in Knack een luide storm van protest los want China had die Afrikaanse landen omgekocht. Een Afrikaan die op eigen kracht de toppositie bij de WGO haalt, dat kon in hun ogen toch niet. Dat moest wel het vermaledijde China gedaan hebben. Racisme?

Werd dat een afknapper van jewelste. Het de voorbije jaren door de NAVO stevig opgeleide en omkaderde honderdduizenden man sterke Oekraïense leger bleek goed stand te houden maar is – aan de vele signalen te zien – ten einde raad. Als men onze media moet geloven zou het land krioelen van de soldatengraven met brigades die eerder op bataljonssterkte verder vechten.

Vandaar dat men er nu ook kinderen vanaf 16 jaar oproept en in het buitenland – voor zover geweten zeker in het Verenigd Koninkrijk en Polen – mannen met dreigementen poogt terug te halen. Het toont dat het leger dringend behoefte heeft aan meer mankracht. Het aantal doden, zwaar gewonden, krijgsgevangen en deserties, als men westerse bronnen moet geloven, bedraagt 150.000 en misschien meer.

Bachmoet/Artyomovsk

Wie de veldslag rond Bachmoet/Artyomovsk wat volgt ziet die benarde positie van dat leger. Terwijl de omsingeling van die grote stad ooit goed voor meer dan 80.000 inwoners praktisch een feit is – alle wegen ernaar toe zijn ofwel door de Russen afgesneden of liggen onder vuur – blijft de regering in Kiev er steeds maar nieuwe reserves heen sturen.

Niet dat die echt soelaas brachten. Het enige wat ze al de weken en maanden deden was het vertragen van die Russische opmars. Als het Oekraïens leger dan toch zo sterk is en klaar voor een offensief als zij, de NAVO en onze pers beweren dan hadden zij die Russen daar toch al lang teruggedreven.

Integendeel de huurlingen van Wagner en Russische eenheden blijven oprukken. Het fysiek afsnijden van de enige nog beschikbare tweederangsweg naar Artyomovsk kan elk ogenblik gebeuren. De omsingeling en overgave of dood van de overblijvende ergens tussen de 2000 tot 12.000 soldaten dreigt. Soldaten die het dringend elders nodig heeft, o.a. voor haar met luide trom aangekondigde offensief.

Een ander duidelijk en heel belangrijk signaal is het continue gesmeek bij de NAVO van Zelenski om almaar zo snel als mogelijk meer en zwaardere wapens te leveren. In Bulgarije gaat zelfs een al decennia in de mottenballen zittende munitiefabriek terug open om Oekraïne aan munitie te helpen. En dan heeft Rusland nog maar een deel van zijn leger ingezet.

Onduidelijk is trouwens of die nieuwe opgeroepen Russische reservisten al ingezet zijn. Vermoedelijk nog niet. Het probleem voor de NAVO is dat Rusland beseft dat het moet winnen en daar alles voor over heeft. De NAVO hoopt Rusland te verslaan en tot de orde te roepen en Rusland wil daarom Oekraïne, de pion van de NAVO, ook op de knieën krijgen. Iemand moet kunnen tonen dat hij gewonnen heeft.

Rusland kraakt niet

Wat de zaak voor de NAVO nog erger maakt is dat haar in 2021 in elkaar gestoken aanvalsplan om Rusland economisch te vernielen een grote flop blijkt. De hoogmoed die dat plan toonde bewees nogmaals de arrogantie en onkunde van de VS en haar vazallen. Wat wil je als sommige westerse ‘experts’ Rusland vergeleken met een groot benzinestation en niet meer.

loopgraaf Oekraïens leger - December 2022

De toestand zeker voor het Oekraïense leger in de regio rond Bachmoet/Artyomovsk is dramatisch. Het vervoeren van soms zeer zwaar gewonde Oekraïense soldaten vergt en veel gevallen een dag. Als we onze media toch mogen geloven.

Neem de voorspellingen van het IMF betreffende de economische groei dit en volgend jaar. Voor Rusland is dat dit jaar 0,3% en voor 2024 is dat 2,1%. Voor de VS is dat dit jaar 2% en volgend jaar 1% terwijl de EU het dit jaar moet doen met 0,7% en in 2024 met amper 1,6%. Die Russische economie kromp in 2022 wel met 2,2% maar niet de in het Westen verwachte 12%.

Met andere woorden de economische groei van Rusland is volgens het IMF dit jaar bijna te vergelijken met die van de EU met de VS die het iets beter doet. In 2024 is Rusland dan volgens die prognoses van dit trio de snelste groeier. Op dit vlak heeft de NAVO als we die voorspellingen moeten geloven dus een zware nederlaag geleden.

Ook de roebel heeft het ondanks al die strafmaatregelen van de G7, EU en NAVO goed gedaan. Na een zeer korte neerval staat hij nu al vele maanden op een iets hoger peil dan voor de inval. Bovendien zijn sindsdien steeds meer landen afgestapt van de handel in dollar met voor zover geweten als laatste in de rij olieproducent Irak. Waarmee de VS een van zijn machtigste wapens, zijnde de dollar, aan het verliezen is.

Nieuwe militaire offensieven?

En dan blijkt bovendien dat ondanks het hoerageschal bij de NAVO over nieuwe wapenleveringen en komende offensieven de westerse alliantie met haar oorlogsstrategie op een nederlaag af te stevenen. Veel hangt uiterlijk af van de eventueel komende gevechten natuurlijk. En hier is nog heel veel onduidelijk. Van de door beide partijen hierover gelanceerde verklaringen gelooft men beter niets.

Komt er een militair offensief deze lente of zomer?  En zo ja, van wie? Van beiden of van een partij? De indruk is wel dat het Oekraïens leger uitgedund en uitgeput is. Zo wordt het in Bachmoet in de knel geduwd door de huurlingen van Prigozhin en dat is toch maar een fractie van de kracht van het Russisch leger in zijn geheel. De indruk is dat de reserves uitgeput raken alsmede de munitie.

En gaan die zware westerse wapens iets opleveren voor het Oekraïense leger of is het allemaal show bedoeld om indruk te maken? De farce rond de westerse tanks wijst in die richting. En hoeveel doden vielen er aan beide kanten in Bachmoet Artyomovsk en omgeving? Kiev stuurde er maanden lang steeds weer nieuwe reserves heen. Wat betekent dat het aantal doden aan die kant enorm moet geweest zijn.

Je krijgt in onze media ook vele beelden van grote Oekraïense kerkhoven en dat zie je niet of veel minder aan Russische kant. Weten zij het beter te verbergen? Bij het begin van deze oorlog verspreidde de VS het verhaal dat het vooral minderheden waren die aan Russische kant sneuvelden.

Waarmee ze wilden tonen dat het Kremlin een racistisch beleid voerde. Washington had intussen ook iemand uit de deelrepubliek Boerjatië – The Free Buryat Movement met een adres in Virginia – gevonden voor hun plannen om Rusland in stukken te hakken.

Dorzho Dugarov - Free Buryat Movement

Dorzo Dugarov, leider van de vanuit de VS actieve Vrije Boerjatië Beweging. Hij ijvert officieel onder meer voor een hervorming van de structuren van de Russische Federatie en komt uit de omgeving van de in Rusland in ongenade gevallen Michael Khodorkovski, de oliebaas die zijn firma Jukos wou verkopen aan de Carlyle groep uit de VS. Deze was toen gelieerd aan de Republikeinse partij met o.m. vader en zoon George Bush. Hij was ook lid van Kissinger Associates. Jukos was in die periode een van de grootste Russische oliemaatschappijen.

Waarop het in Moskou verblijvende westerse journaille met o.m. Geert Groot Koerkamp richting Boerjatië trokken om er de massa’s graven van gesneuvelde soldaten te fotograferen. Ze kwamen van een wel heel kale reis terug. Niets was er. Voor de VS is de Russische Federatie een koloniale macht die van zijn kolonies moet worden ontdaan.

De 10de ronde van sanctiemaatregelen

Intussen is uit cijfers ook al gebleken dat sinds deze oorlog uitbrak de VS hier al meer uitgaf dan aan hun al even dol Afghaans avontuur. En dit op een jaar tijd en zonder de honderden miljoenen dollars er bij te rekenen die het voordien uitgaf aan agitatie en propaganda om de Oekraïense bevolking op te zetten tegen de grote buur.

Neen, dit lijkt niet goed af te lopen voor de VS en de NAVO. Schelden en bedreigen gaat hier niet echt helpen. Typerend is de Republiek Congo van president Sassou Nguesso. Een vroegere Franse kolonie waar Sassou Nguesso met steun van de vroegere Franse president Jacques Chirac een bloedige staatsgreep kon plegen tegen toen president Pascal Lissouba.

Nu stond zijn minister van Buitenlandse Zaken Jean-Claude Gakosso in een toespraak enkele woorden Russisch te gebruiken om zijn steun aan Moskou te betuigen. Macron was er deze dagen eventjes op bezoek. Het lijkt op een wanhoopspoging. Het enige ogenblik bedreigt men al diegenen die niet in de pas van de NAVO lopen en de volgende dag maakt men er mooie woorden.

Het is nog te vroeg om nu al de winnaar aan te duiden maar de NAVO toont hier door haar dreigementen en arrogantie haar fundamentele zwakte. Alleen wil ze zo te zien dit nog niet toegeven. Wie denkt dat men landen als Brazilië, Zuid-Afrika en China onder druk kan zetten heeft het totaal mis. En Moskou weet dat.

Koloniale ketens

Maar men doet met die sancties tegen al wie ook in deze zaak dwars ligt dapper voort alsof er niets aan de hand is. Zo is de EU nu bezig met de al tiende lijst van sanctiemaatregelen tegen Rusland die ook niets fundamenteel zal opleveren. Zo gaat men ditmaal de invoer in de EU van Russische diamant verbieden. Wie die problemen met sancties bestudeerde weet dat ze in essentie niets opleveren.

Zoiets als het verhaal van de Afrikaanse bloeddiamanten uit het verleden. Die diamanten werden gebruikt, stelde men, om ginds burgeroorlogen te financieren en dus werden ze internationaal in specifieke gevallen in de ban geslagen. Men beweerde immers dat men de herkomst van elke diamant kon bepalen. Het bleek onzin. Men suste wat gewetens en de handel bleef draaien.

Ook nu. De landen met diamantproductie of die centraal in de handel en verwerking staan zijn onder meer Rusland, Angola, Zuid-Afrika, Indië, de Verenigde Arabische Emiraten, Botswana , Zimbabwe, de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek. En die vegen allen hun laars aan de bevelen van de NAVO. En Antwerpen? Dat is oprotten of meespelen.

Wat men ooit de derde wereld noemde stond toen synoniem voor armoede, onderontwikkeling en regeringen die onder de knoet van het Westen verder mochten knoeien en plunderen. Genre Mobutu Sese Seko. Maar dat is geschiedenis en de term ‘Derde Wereld’ wordt ook amper nog gebruikt. Afrika wierp al enkele jaren geleden haar ketens af en Oekraïne maakt dat nog duidelijker.

Volodymyr Zelenski - Legeruniform

Zelenski is duidelijk ten einde raad en stuurde nu ook zijn opperbevelhebber voor de Donbass generaal Alexander Pavlyuk de laan uit. De zoveelste in een reeks. Een nieuwe aanwijzing voor de vele problemen van dat leger en de regering in Kiev. Hij zal een wel heel zware erfenis nalaten als de man die zijn land deed vernielen.

Bij het begin van deze oorlog was er een nieuwslezeres op Radio 1 van de VRT die het had over: ‘De internationale gemeenschap die eendrachtig tegen Rusland is’. Bijna automatisch wijzigde ze dat zeer snel in ‘De westerse gemeenschap’. Maar die illusie dat het Westen staat voor de wereldgemeenschap blijft wel duren. Zeker in onze media.

Typerend voor de staat van onze media is de onzin in De Standaard van donderdag 2 maart van Corry Hancké waarin zij schreef: “De oorlog in Oekraïne is er ook een tussen twee systemen: één gebaseerd op internationale waarden, zoals in het Westen, en één gebaseerd op macht.” Alsof het hier een zaak is van goeden versus slechten. Macht telt, niets anders. Trouwens wat zijn ‘internationale waarden’?

Willy Van Damme

1) Jens Stoltenberg: “China should not do that, because that would be to support an illegal war of agression and breach international law.” (FT 25 februari 2023)

De alliantie van de ‘vrijheid’

Dat men de westerse alliantie rond de NAVO in de EU ziet als een van de vrijheid en democratie is best als een cynische grap te zien. Deze bewering is geen holle slogan komende uit de ‘nepnieuws fabricerende Russische propagandamachine’ maar komt uit het hart van de alliantie zelf. De relatie onder leden van dit bondgenootschap en enkele Aziatische vrienden zoals Japan en Australië is slecht en wordt deels via afpersing bij elkaar gehouden. 

Energiekost

Een recente speech van de Belgische premier Alexander De Croo, lid van de Open VLD, gehouden voor de leden van Renew, de fractie van vooral Liberale partijen in het Europese parlement, toont perfect dat dit niet klopt en naar het rijk der fabelen en de Amerikaanse propaganda moet verwezen worden.

Giselle Nath in De Standaard van donderdag 16 februari citeert de premier zo: “De Amerikanen intimideren de ­Nederlanders om hun export naar China stop te zetten.”  Intimideren dus. Het betreft hier de ruzie over het Nederlandse bedrijf ASML die machines maakt voor de productie van halfgeleiders, chips. (1)

Het verhaal komt van de Financial Times waar De Croo het vooral had over de Inflation Reduction Act die Amerikaanse bedrijven uit de chemische sector en staal, dus grote energieverbruikers, of de producenten van elektrische auto’s grote belastingvoordelen geven. Men plakt er een bedrag van 369 miljard dollar op.

Een geniale zet die de EU poogt schaakmat te zetten. Door de oorlog met Rusland werd de prijs van aardgas plots veel duurder en sluiten bijvoorbeeld bakkerijen en kampen grote energiegebruikers met zware problemen. Die moeten nu het pakken duurdere en milieuonvriendelijker Amerikaans schaliegas gebruiken.

Om die problemen nog te vergroten saboteerde de VS via een bomaanslag de Nordstream 1 & 2 pijpleidingen die dat goedkoop Russisch aardgas naar de Europese huiskamers en bedrijven moesten brengen. Dat bleek recent uit een artikel van Seymour Hersh (3) en was reeds eerder min of meer duidelijk.

De zware uithaal van De Croo – Volgens The Financial Times kwam dit nadat de VS onder meer Belgische staal- en chemische bedrijven had gepolst over verhuizen richting de VS – is dan ook maar het tipje van het groot en deels zichtbaar Europees ongenoegen. De eenheid van het Westen is dan ook niet meer dan schone schijn.

IMG_6579

Premier Alexander De Croo haalde fel uit naar de VS. Ooit kreeg Norbert De Batselier, de vroegere Vlaamse minister voor Leefmilieu, de protesterende Amerikaanse ambassadeur over de vloer omdat hij de milieuvergunning voor een Amerikaans bedrijf weigerde. 

En toen het Internationaal strafhof in Den Haag met een onderzoek naar het gedrag van Amerikaanse bezettingstroepen wou beginnen dreigde de VS zelfs met een aanval op Nederland en dat gerechtsgebouw.

De oorlog van de NAVO tegen Rusland is er dus gelijktijdig ook een van de VS tegen Europa. Maar in plaats van het beleid in de EU te wijzigen en kordaat op te treden zwijgt men. De slaven van de EU. De VS zal over de wereld heersen en zij alleen en de rest moet braafjes in de hoek luisteren.

De vraag is trouwens hoe dat onthaal van Rutte & co – het was een stevige delegatie – in de VS was? Was er een bijeenkomst onder vrienden met lekker eten en drank of was er veel ruzie en sprake van bedreigingen? Feit is dat beiden in hun gezamenlijke verklaring het nadien alleen hadden over een ‘akkoord’. Maar hoe en wat vertelde men niet. Dat mag de doorsnee Nederlander niet weten.

De VS als alleenheerser

Dit verlangen naar werelddictatorschap verklaart waarom de Verenigde Staten de Chinese economie zoveel als mogelijk willen wurgen door onder meer het exporteren van halfgeleiders naar China te verbieden en chanteert men daarvoor zowel Nederland als Taiwan, Zuid-Korea en Japan, landen die naast China en de VS, de groten in de handel in halfgeleiders zijn.

Wat als dat lukt grote problemen zou veroorzaken voor de Chinese economie. Maar dat is een illusie die in het geval van de VS nogmaals, zoals met Rusland en Iran, getuigt van een groot gebrek aan inzicht in de wereldhandel. China bewees recent trouwens dat het op eigen benen ook de meest geavanceerde chips kan produceren. Waarna bronnen in de VS het hadden over paniek.

Hetzelfde probeerde de VS al eerder met de uitvoer van Chinese textiel, vooral katoen. Deze komt voornamelijk uit de Chinese provincie Sinkiang waar men katoen verbouwt en daarmee textiel produceert.

In Sinkiang zijn er massa’s Oeigoeren, de meerderheidsbevolking in de regio, en die worden volgens de VS wegens hun cultuur zwaar onderdrukt. Een boycot die In feite een slechte zaak zijn voor de bevolking daar die leeft van die katoenhandel.

The Financial Times schreef ooit zelfs over 3 miljoen politieke gevangen in Sinkiang die er slavenarbeid moesten verrichten. Bewijzen waren niet nodig. Trouwens in bepaalde Amerikaanse gevangenissen wordt er wel slavenarbeid verricht. Daar zijn bewijzen van maar die geraken amper of niet in onze pers.

Dat er in Sinkiang door het Westen gefinancierde salafistische groepen in opstand waren gekomen en massamoorden pleegden in Syrië, Afghanistan en China kwam daarbij niet ter sprake. Geen enkel land met een meerderheid aan moslims steunt in deze kwestie trouwens nog de VS en leunt aan bij China.

Een gezellig babbeltje

De vraag is natuurlijk of De Croo sinds zijn uithalen al een uitnodiging gekregen heeft voor een ‘gezellig’ babbeltje op de Amerikaanse ambassade in Brussel? En die kunnen pittig zijn zoals bleek uit het gesprek in 2002 van de Amerikaanse bullebak en ‘diplomaat’ John Bolton met José Bustani, de toenmalige Braziliaanse baas van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag.

DSC_0697

De OVCW in Den Haag. José Bustani, de Braziliaanse diplomaat en de eerste chef van de OVCW, die niet naar de pijpen van de VS wou dansen voor hun aanval op Irak. Waarop de Amerikaan John Bolton, lid van de regering George Bush jr. hem wees op het feit dat hij wist waar zijn kinderen in New York naar school gingen. 

Uiteindelijk koos Bolton, nadat men de Braziliaan het laten wegstemmen, voor een Spaanse diplomaat als opvolger met onder hem als adjunct een Brits diplomaat. Wat betreft Syrië en elders nadien een groot succes betekende. Het leek wel alsof de Russen of de Syriërs om elke hoek het gifgas rijkelijk rondstrooiden. Sensatievoer voor het journaille die alles slikt dat uit Washington komt.

Willy Van Damme

1) 16/02/2023, De Standaard, Giselle Nath, ‘Chinese werknemer verduisterde data van Nederlands hightechbedrijf.’

2) 10/02/2023, The Financial Times, Andy Bounds, ‘Belgium accuses US of ‘aggressive’ push to lure European business.’

3) 8/02/2023, Seymour Hersh, ‘How America Took Out The Nord Stream Pipeline’

In België publiceerden voor zover geweten alleen de Gazet Van Antwerpen en Het Laatste Nieuws dit verhaal van Hersh. De Gazet van Antwerpen noemde hem wel een ‘niet onomstreden journalist’ en beiden hadden het ook over beschuldigingen dat hij complottheorieën verspreid.

Enkele jaren terug had een vereniging van Vlaamse onderzoeksjournalisten hem naar Antwerpen uitgenodigd voor een voordracht. Nu is hij voor onze perslui te mijden. Hetzelfde voor de rest van de westerse massamedia die allen zijn stukken weigeren. Persvrijheid heet dat.

Belgische hulp aan Syrië – Slechts voor al Qaeda

Belgisch minister voor Ontwikkelingshulp Caroline Gennez (Vooruit) gaat ook aan Syrië noodhulp geven om zo het leed van de bevolking in het noorden van het land te verlichten (1). Genereus zou je denken. Vergeet het.

Oprotten

Volgens een bericht van de minister voor Ontwikkelingshulp gaat er vanuit België 5 miljoen euro naar Turkije en Syrië waarvan 4 miljoen naar Syrië maar dan blijkbaar volgens haar door de VRT geciteerde verklaring exclusief naar het noordwesten van Syrië. De rest kan oprotten.

Vermoedelijk gaat het hier over het gebied in Idlib waar Al Qaeda samen met de Turkse regering baas is. De argumentatie van Gennez is dat volgens de VRT die haar citeert: “De Syrische overheid vraagt alleen hulp voor de slachtoffers in niet-oorlogsgebied. Voor waar Assad en het regime geen controle hebben vragen ze zelfs geen hulp om de inwoners te steunen”

Volgens berichten in de Syrische pers en de in Nederland uit Aleppo komende en in Nederland wonende Lahhoud Murad is er wel degelijk vanuit de Syrische overheid via de Syrische Halve Maan hulp aan die gebieden geleverd. (2) Dit terwijl het om door Turkije bezet gebied gaat en de regering in Ankara van Erdogan dus verantwoordelijk is.

Maar zo gaat dat, de mensen in de steden Aleppo en Hama en de andere getroffen gebieden kunnen voor de Belgische en andere westerse regeringen gewoon verder creperen. Niet te verwonderen daar de Brusselse jihadistenleider Bassam Ayachi – de sjeik van Molenbeek –  voor zijn werk in Syrië van onze Staatsveiligheid geld kreeg.

Aardbeving - Assad en leden van Rode Halve Maan in Aleppo in vergadering

De Syrische president Bashar al Assad en zijn echtgenote Asma in de stad Aleppo in gesprek over de hulpverlening met mensen van o.m. de Syrische Rode Halve Maan.

En volgens officiële Amerikaanse documenten steunde onze regering zelfs ISIS. Maar dus niet de Syrische bevolking die in overheidsgebied leeft. De vraag reist trouwens welke garantie men heeft dat de hulp die aan dit gebied gegeven wordt correct zal verdeeld worden?

Het is het ‘koninkrijk’ welke door Aboe Mohammad al Jolani, baas van het aan al Qaeda gelieerde Hayat Tahrir al Sham, wordt bezet. Maar wie gelooft dat deze hulp correct zal gegeven worden is zot.

Wie gelooft dat?

Enkele maanden geleden vroeg volgens de website al Monitor een priester in dit deel van de provincie Idlib of hij zijn grotendeels vernielde kerk mocht heropenen. Ondanks de druk om een meer menselijk gezicht te tonen weigerde hij. Trouwens volgens resoluties van de VN is elke hulp van wie en waar ook aan al Qaeda bij wet verboden.

Men kan zich daarom terecht afvragen of de Belgische regering en Caroline Gennez hier zo terroristen steunt en dus de wet aan het overtreden is. Maar wees gerust, in het Westen mag alles, ook steun aan ISIS en al Qaeda. Zolang deze natuurlijk de Westerse belangen verdedigen.

En dat is Syrië vernielen. Juist als die aardbeving. Vandaar geen hulp aan de miljoenen in regeringsgebied wonende Syriërs. DAT is het echte Westerse regeringsbeleid wat betreft de mensenrechten en het internationaal recht. De rest is propaganda, sprookjes.

Wel zijn er een pak landen buiten de westerse alliantie die aan Syrië al noodhulp boden zoals Pakistan, Rusland, China, Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten en Bangladesh. Landen die het recent soms zelf niet gemakkelijk gehad hebben.

Intussen zijn hier enkele individuen wel bezig met hulp aan het verzamelen voor de geteisterde bevolking. Zo is er een groep in Nederland verblijvende Syriërs en priester Daniël Maes die in het klooster van Sint-Jacob de Verminkte in de stad Qara verblijft en er al voor de oorlog uitbarstte woont. Het klooster heeft iedereen die dat nodig had zonder discriminatie in het verleden hulp verleend.

Wel toonde de VRT in het journaal voor het eerst vandaag wel beelden van de vernielingen in de stad Aleppo en had hun journalist Jens Fransen het deze week zonder verdere verduidelijking over de aanwezigheid van al Qaeda daar in Syrië. Een primeur voor de VRT.

Oproep pater Daniel Maes

IMG_3948

Pater Daniel Maes bij de feestelijkheden rond zijn 50-jarig priesterschap in Postel waaraan hij verbonden is. 

Rond vier uur maandagmorgen werd hier een lichte aardbeving van ’n tweetal minuten gevoeld. Wij zijn zelf niet getroffen. Het centrum van de aardbeving (7.8) bleek bij de miljoenenstad Gaziantep te liggen (Z-O Turkije). De Syrische regering hield maandag een spoedberaad om de hulp te organiseren.

Na de vespers baden we de grote litanie die in de liturgie voorzien is voor deze slachtoffers. ’s Avonds in de recreatie baden we met groot en klein een rozenhoedje. Vandaag houden we doorlopende aanbidding in de kerk. Er zouden in Noord Syrië al meer dan 1000 doden gevallen zijn en nog veel meer gewonden.

Het blijkt allemaal veel erger te zijn dan aanvankelijk verwacht werd. Moeder Agnes-Maria en zuster Carmel zijn begonnen met de voorbereiding van de meest dringende hulp aan slachtoffers in Aleppo, die daar in deze ijzige vrieskou op straat zitten zonder voldoende kleding, zonder eten en medicamenten.

Nadat deze mensen in N. Syrië al een decennium lang het slachtoffer zijn van aanslagen en plunderingen, onrechtvaardige, wurgende sancties en illegale bezetting die tot op de dag van vandaag verder gaan.

Bovendien aarzelen verschillende landen om juist het noodlijdende volk van Syrië enige hulp te bieden, zogenaamd uit politieke correctheid. Wil ook bidden voor de slachtoffers, de families, het land en hen die helpen.

Voor wie ons hierbij wil helpen met een kleine of grote financiële steun, ziehier ons banknummer: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB

Oproep Lahhoud Murad & vrienden

Lahhoud Murad was in Nederland aan het studeren met het idee nadien een eigen bedrijf op te richten in Aleppo waar een deel van zijn familie nog woont. Zijn broer woont in Wichelen, een gemeente vlakbij Dendermonde. Origineel komt de familie uit de provincie Hasaka waar zij graan verbouwen.

Maar daar zitten de Amerikanen met de Koerdische terreurbeweging PKK die er het graan en de aardolie, de voornaamste producten in die regio, stelen. Voor stortingen vanuit het buitenland en dus ook België op dit Nederlands bankrekeningnummer moet men wel ook de BIC-code meegeven en dat is in dit geval RABONL2U.

Samen SOS - Lahhoud Murad - Aardbeving Syrië

Willy Van Damme

1) Minister Gennez maakt 5 miljoen vrij voor noodhulp aan slachtoffers van aardbeving, waarvan meer dan 4 miljoen voor Syrië | VRT NWS: nieuws

2) Quake-hit Syria approves aid delivery to rebel-held areas — Naharnet

Syriërs kunnen de pot op

Jullie berichtgeving over de aardbeving in Syrië toont ten eerste een bijna totale onkunde en een totaal gebrek aan respect voor het leed van de Syriërs. Maar dat is naar gewoonte.

De regio waar Jullie het hier vooral over hebben is de regio Afrin vlakbij Aleppo en gelegen aan de Turkse grens. Het wordt bezet door Turkije die er de Koerden grotendeels verdreven. Een etnische zuivering dus en die zone is nu in handen gegeven van terreurgroepen als Ahrar al Sham, Nour Din al Zinki, enzovoort…

De internationale wetgeving zegt dan dat de bezettende mogendheid moet zorgen voor het wel en wee van de bevolking. Turkije dus. Hoe zou de Syrische regering er iets aan kunnen doen? De toegang wordt hen ontzegd. Maar dat is Jullie blijkbaar (bewust) ontgaan.

image

Als je woont in Turkije heb je kans op redding. Woon je in door die salafistische terreurgroepen gecontroleerd Syrisch gebied dan heb je pech. Woon je echter in het door de Syrische regering geregeerde deel van het land dan laat het Westen je gewoon stikken.

China roept op om ook de Syrische bevolking te helpen maar dat land wordt geleid door wat het Westen ziet als een ‘tiran’. Vergeet het dus.

In dit gebied zijn de beruchte Witte Helmen actief. Door hun vroegere Nederlandse boekhouder in een gesprek met mij omschreven als een criminele organisatie. Deze Witte Helmen zijn opgericht door de Britse militaire veiligheidsdienst MI6 en na het schandaal volledig onder controle gekomen van Turkije.

De plunderende Syrische baas is wel dezelfde gebleven. De Witte Helmen mogen van al Qaeda zelfs het door hen bezette deel van de provincie Idlib niet binnen. Terwijl het Turkse leger er een serie basissen heeft. Ook hier is Turkije dus de ultieme verantwoordelijke voor het wel en wee van de bevolking.

Maar geen verbazing dat Jullie en de rest van de westerse media voor de Syriërs in de miljoenenstad Aleppo en andere steden als Hama die ook getroffen zijn geen greintje aandacht hebben. Die mogen voor Jullie ogen creperen. Een gedrag dat zelfs niet eens walgelijk te noemen is maar veel erger. Ach het Westen en de mensenrechten.

Willy Van Damme

Brief aan De Morgen betreffende hun berichtgeving over de aardbeving in Syrië. Ook de rest van de klassieke Belgische media is van hetzelfde niveau.

De slag om Bachmoet

Elke oorlog heeft zo zijn dramatische ogenblikken. De veldslagen om Moskou, Leningrad (Sint-Petersburg) en Stalingrad in W.O.II, Waterloo en in Vietnam het Tet-offensief zijn allen hoogtepunten met massaal bloedvergieten. Ook deze oorlog voor de controle van Oekraïne tussen het Westen en Rusland heeft dat ook. Na de gevechten om de havenstad Mariupol en die om de zustersteden Sjevjerodonetsk en Lysychansk is er nu Bachmoet (x), een industriestad van normaal zo’n 70.000 inwoners in de provincie Donetsk. 

Massale verliezen

Al sinds augustus van vorig jaar woeden hier gevechten. Het is het idee van Rusland om via die stad op te rukken naar Kramatorsk en Slovjansk en zo de gehele provincie Donetsk onder haar controle te krijgen. De regering in Kiev wil dat natuurlijk verhinderen en bouwde Bachmoet om tot een versterkte burcht. Lang bleef het hier relatief rustig met amper enige vooruitgang voor Rusland.

Loopgravengevecht - 2

De  gruwel van de loopgravenoorlog in het oosten van Oekraïne. Hier een man tot man gevecht met vermoedelijk dodelijke afloop.

Die heeft echter lang gewacht tot ze de tijd geschikt zag. De laatste maanden is de strijd dan toegenomen. In essentie met een enorme hoeveelheid bijna continu artillerievuur vanwege Rusland. Zowat alle waarnemers langs beide zijden hebben het over een verhouding van 6 bommen tegen een voor Oekraïne. Hoeveel slachtoffers dit duel al gemaakt heeft is niet te schatten.

Maar hier lijkt men langs beide zijden het te hebben over tienduizenden verliezen langs Oekraïense kant. Incluis die van de buitenlandse huurlingen, gewonden, deserteurs, gevangenen en vermisten. Langs de kant van de NAVO plaats men bij de verliezen veelal een gelijk aantal Russen tegenover. In hoeverre dit klopt is onduidelijk. Van Russische zijde zijn er geen cijfers beschikbaar.

Doorvechten tot de laatste man 

Normaal zou dit zeker zo hoog moeten zijn maar de Russische strategie is er blijkbaar een van massaal artillerievuur en minimaal gebruik maken van de infanterie. Maar Oekraïne trok hier tot 50.000 en meer troepen samen tegen Wagner, het Russisch huurlingenleger van Jevgeni Prigozhin. En dat is kleiner dan het in Bachmoet samengetrokken Oekraïense leger.

Bachmoet - Situatie 3 februari 2023

De militaire situatie op 5 februari 2023 rond Bachmoet/Artemov. De steden/dorpen met een cirkel zijn bezet door het Russische leger. De onderlijnde zijn het voorwerp van gevechten tussen beide legers. Krasna Hora ligt aan de H32/M04, Ivanski aan de M-03 en Chasiv Yar waar ook gevechten woeden ligt aan de O0506. In het zuiden, oosten en noorden van de stad wordt nu gevochten.

Het gevoel leeft dat zoals met Lysychansk en Mariupol de regering in Kiev alles op alles zet en niet, zoals Rusland elders tijdens het grote offensief  van Oekraïne in de provincie Kharkov deed, denkt aan een strategische terugtocht om troepen te sparen.

In de slag om Lysychansk leidde dat tot een duidelijk meningsverschil tussen de legerstaf en de regering. Een ruzie die door die laatste werd gewonnen. Met als gevolg het verlies van de goed verdedigbare stad en die uiteraard veel extra soldatenlevens heeft gekost.

Desondanks heeft het relatief kleinere huurlingenleger van Prigozhin duidelijk het overwicht van het nominaal grotere Oekraïense. Wel heeft het in het zuiden van Bachmoet recent wel degelijk de hulp van het Russische leger gekregen. Duidelijk is ook dat Oekraïne met een probleem zit om zijn leger aan te vullen met nieuwe manschappen.

De hoeveelheid filmpjes waarbij men in Oekraïne mannen van straat plukt en met geweld in auto’s duwt is groot. Men poogt zelfs in het buitenland verblijvende Oekraïners terug te halen. Sommige westerse bronnen hebben het wat betreft de regio rond Bachmoet voor het Oekraïense leger over 150.000 en meer gewonde, gedeserteerde, vermiste, gedode en gevangen genomen soldaten.

Kiev zoekt naar mannen voor leger in Verenigd Koninkrijk

De Oekraïense regering is ook in het buitenland druk op zoek naar verse rekruten voor haar oorlog. De Britse regering dreigt Britten die aan die jacht weigeren mee te werken dat ze mogelijk zelfs gestraft kunnen worden.

Aldus de zich Terecht Eerbaar (sic) noemende minister Michael Gove. Vers slachtvee om de veroveringsdrang van de NAVO te steunen. De nood moet wel zeer hoog zijn.

De omsingeling

Het Russische leger met Wagner erbij is nu begonnen met wat de voorlaatste fase moet zijn van de slag om Bachmoet. En dat is de omsingeling van de stad. Een ramp dreigt dus voor de regering in Kiev. Niet alleen het verlies van die stad en regio maar mogelijks ook vele duizenden soldaten die gevangen genomen worden.

In wezen is echter geen van de wegen die het westen van het land verbinden met Bachmoet nog volledig veilig en liggen die in geschutafstand van de Russen. Alleen nog de E40 en de O0506 zijn nog onder Oekraïense controle maar liggen op 2 km en minder van het Russische leger en al wie er passeert zijn dus schietschijven.

In het stadje Invanski wordt er nu gevochten en dat ligt aan de T0504/M-03. Hetzelfde voor de E40/H32 die door Krasna Hora en Paraskoviivka loopt en waar er eveneens hevig wordt gevochten. Deze stadjes/dorpen kunnen als het ware elke dag in handen van Rusland vallen.  

Bachmoet Regio - Front uitgebreid - 5 februari 2023

De regio van het oosten van de provincie Donetsk. Groen zijn door Rusland bezette gebieden. Rood (Kupyansk, Lyman, Siversk en Bachmoet) zijn steden in handen van het Oekraïense leger die dreigen omsingeld te worden door de Russen.

Het is dan ook een kwestie van dagen voor de val van Bachmoet een feit is. In wezen blijft er immers alleen nog de secundaire weg O0506 richting het stadje Chasiv Yar over maar die is smal en niet echt geschikt voor grote troepenbewegingen. En ook hier staan de Russen aan de stadspoorten te vechten. Er werden recent door Kiev extra reserves aangerukt.

Grote nederlaag

Opmerkelijk is wel dat alhoewel de stad praktisch omsingeld is Oekraïne toch maar troepen blijft sturen. Waanzin die Oekraïne zoals voorheen met Mariupol, Lysychansk en Sjevjerodonetsk grote verliezen gaat bezorgen. Verliezen die het zich feitelijk niet kan permitteren. 

Zeker is dat de val van Bachmoet niet ver af meer is en uitdraait op een grote nederlaag voor de regering Zelenski. Men mag het dan in de westerse media wel hebben over een strategisch onbelangrijke stad en de verovering van het stadje Soledar bestempelen als nepnieuws feit is dat hier zwaar gevochten is en Oekraïne er alles aan doet om die verovering te verhinderen.

Bachmoet is bovendien een kruispunt van wegen, ook voor het spoor, en ligt op de weg van de provinciehoofdstad Donetsk naar Kramatorsk en Slovjansk. Men zal het in onze pers wel afdoen als niet belangrijk maar dat is het wel. Dit gezien de grote verliezen en de hardnekkigheid van de Oekraïense regering om stand te houden. Wie goed luistert ziet in Kiev de zenuwachtigheid dan ook sterk toenemen.

Die van de NAVO gevraagde raketten, tanks, vliegtuigen en zelfs duikboten zouden er liefst al morgen zijn en de interne ruzies in Kiev – vermomd als een strijd tegen de corruptie – wordt steeds intenser. Men belooft wel een offensief maar dat van decembertegen de stad Kremina ten noorden van Bachmoet en in de provincie Loehansk viel als een mislukte pudding in elkaar. Het raakte nergens.

Bahmoet - Slag om de stad - 19-01-2023

Elk blauw blokje betekent in theorie een Oekraïense brigade. Een brigade is normaal goed voor 3 tot zelfs 8.000 man. Zelfs pas in het buitenland opgeleide mannen werden hier in de regio Bachmoet al in de vleesmolen gegooid. Een kort militair leven beschoren.

Het moest de druk op Bachmoet duidelijk wegnemen. Het resulteerde echter zelfs in een Russisch offensief richting de steden Siversk en Lyman. Ook hier dreigt op relatief korte termijn de omsingeling. Het zijn gebieden die het Oekraïense leger in de herfst van vorig jaar wist te veroveren. Het in de praktijk enige echt succesvolle offensief van het Oekraïense leger.

Dat offensief in het noorden van de provincie Kherson dat iets later van start ging was feitelijk beperkt tot enkele kleinere dorpen in het noorden. Wat in de zomer van 2022 gebeurde in het noorden van Oekraïne met Kiev en later de stad Kherson met de westelijke over van de Dnjepr hadden alleen te maken met strategische beslissingen van de Russische legerleiding.

Complete idiotie

Rusland was met naar schatting 150.000 troepen het land binnengetrokken en men hoeft geen militair specialist te zijn om te weten dat dit totaal onvoldoende is. Bovendien waren er vier aparte militaire groepen zonder blijkbaar zelfs een centrale leiding. Complete idiotie. Vandaar de reorganisatie en terugtrekking.

Hetzelfde met Kherson waar Ukraine de noordelijker gelegen dam over de Dnjepr bombardeerde en er grote schrik was dat bij een breuk van die dam aan de stad Nova Kachovka de stad Kherson en de regio aan de monding van die Dnjepr door een vloedgolf onder water zouden komen. Vandaar de terugtrekking zonder dat er op een incident na geschoten werd. Een zeer succesvolle operatie.

Het meest verrassende van de huidige militaire situatie in de regio rond Bachmoet is dat de huurlingen van Wagner niet alleen verder westwaarts trokken met hun omsingeling van Bachmoet meer ook noordelijker oprukten naar de stad Siversk en zo naar Lyman.

Die laatste stad was na Izium de belangrijkste Oekraïense verovering bij haar herfstoffensief. Lyman zou normaal 28.000 inwoners hebben met Izium ongeveer 64.000. Bachmoet had voor de oorlog een 83.000 inwoners.

De komende val van Bachmoet kan dan ook alleen maar gezien worden als een zware nederlaag voor Oekraïne en uiteraard ook voor de NAVO. Het idee dat deze lente en zomer beslissend zullen zijn voor deze oorlog is langs beide zijden sterk aanwezig. Komt er een echt succesvol Oekraïens offensief en wat met dat van Rusland?

Wat na de val van Bachmoet?

De capaciteit van Rusland om oorlog te voeren is normaal veel malen groter – Het heeft reserves in begrepen tegen de 3 miljoen militairen – dan dat van Oekraïne dat bovendien met een tekort aan soldaten zit zoals de hardere rekruteringsacties tonen. De hulp van de NAVO is zeker impressionant maar zorgt er in wezen alleen voor dat het land nu al niet is ingestort.

En als dat gebeurt dat zitten de EU en de NAVO met een enorm probleem. Hoe moet de nieuwe politieke en economische structuur van Europa er dan gaan uitzien? Wat met de nieuwe wereldorde die zich steeds duidelijker aan het vormen is? De de-dollarisatie van de wereldhandel neemt toe. Welke positie gaat de dan vernederde EU daarin nemen?

UAP met Heinrich Himmler - SS divisie Galicia

Heinrich Himmler met gestrekte arm en leden van de Oekraïense SS Divisie Galicia/UAP. Hun kinderen en kleinkinderen zitten nu terug aan het vechten tegen de Russen. De replay van de Tweede Wereldoorlog.

Wat met de VS en haar plaats in de wereld? En hoe evolueert de relatie van Rusland met de wereld zoals China, Afrika, Indië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika? Of de wereld dan stabieler zal zijn is maar de vraag. Het antwoord hierop zou wel eens kunnen tegenvallen. Waarom? Omdat het om mensen gaat.

Daarom is de strijd om Bachmoet zo belangrijk. Voor de aanhangers van fascistenleider Stepan Bandera dreigt een nachtmerrie. Hetzelfde voor hun financiers in het Westen. Zijn de dagen van de Banderisten geteld? In de veel hoofdsteden van de wereld kijkt men dan ook nauwlettend toe om te zien wie dit duel wint.

Willy Van Damme

X: De stad Bachmoet werd in 1923 Artemov genoemd naar Fjodor Sergeyev. Een activist die tijdens de tsaristische periode de schuilnaam Artem aannam. Hij was een Russische activist geboren in 1883 in de regio van Koersk die de kant koos van de Bolsjewisten. Hij kwam in 1921 om het leven bij een ongeval met een experimentele hogesnelheidstrein. Onder het nieuwe Russofobe bewind werd het opnieuw Bachmoet.

Zijn zoon Artyom Sergeyev, een majoor-generaal uit het Sovjetleger, was gehuwd met de dochter van de Spaanse communiste Dolores Ibàrruri, tijdens de Spaanse burgeroorlog was zij wegens haar felle radiotoespraken gekend als La Passionara.

Fascisten terug in Auschwitz

De leugens en hypocrisie van het Westen zijn natuurlijk grenzeloos. Men schrikt voor niets terug. Zo was er gisteren de 78ste herdenking van de bevrijding door het Sovjetleger van het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau waar ontelbare voor Nazi-Duitsland ongewensten werden vermoord. Men schat tot 1 miljoen. Hoeveel juist weet niemand.

En kijk daar het kamp in Polen ligt zorgde men er ditmaal voor dat deze herdenking verboden terrein was voor de Russen die via hun rol in de bevrijding daar nochtans massa’s mensenlevens hebben gered. En wie er dan wel mocht zijn dat was de regering in Kiev van Volodymyr Zelenski.

Het is een nooit geziene slag in het gezicht van die slachtoffers en hun nabestaanden. Toen Duitsland in 1941 de miljoenenstad Kiev veroverden werden er tienduizenden joden vermoord in Babi Jar waarbij de samenwerking met Oekraïense fascistische groepen als de UPA en OUM-B essentieel was.

 Standbeeld Stepan Bandera

Het standbeeld van Stepan Bandera in Lviv, een man die medeverantwoordelijk is voor de moord op massa’s Oekraïners. En zo staan er tegenwoordig in vele steden. Wat moeten de verwanten van de vele slachtoffers van de Bandera, UPA en OUM-B hierover denken?  Applaudisseren? De UPA was de militaire tak van het OUM-B.

Zij vermoorden naar schatting ook een 100.000 Polen. Sommige toplui van de UPA wilden indien mogelijk alle Polen uitroeien. Groepen als de UPA en OUM-B stonden bij de bazen in Berlijn zelfs bekend als extreem brutaal. Stepan Bandera werd trouwens in de vooroorlogs periode in Polen veroordeeld wegens de moord op een Pools minister. De regio van Lviv/Lvov/Lemberg viel toen onder Polen.

Er zijn trouwens in Polen af en toe boze geluiden te horen over de heldencultus in Oekraïne rond Stepan Bandera, man van de OUM-B. Hij is er met steun van het Westen door de ultra’s in Kiev verheven tot de nationale held. Maar geen zorg, hierover in onze media geen woord. Het is er: Stepan Bandera? Kennen we niet.

Babi Jar - Ravijn

In Babi Jar werden door de Duitsers en hun vriendjes tienduizenden vermoord. Toen de oorlog vorig jaar juist was uitgebroken beweerde de regering Zelenski dat de Russen dat memoriaal voor die massamoord bij Babi Jar hadden gebombardeerd. Je moet maar durven.

Nu dus zaten de vroegere bewakers van dit kamp en slachters van joden, zigeuners en andere ongewensten aan de eretafel in Auschwitz. De bevrijders van toen waren dan ook niet welkom. En dat allemaal onder de slogan ‘strijd voor de mensenrechten’. Sommigen wisten er misschien nog de weg.

Zigeuners vastgebonden in Lviv - kopie (2)

Een recente foto van een straatscene in de stad Lviv met zigeuners die onderhanden waren genomen door fascistisch tuig en waarvoor er voor zover geweten niemand werd gearresteerd en waarvoor onze media zero aandacht hebben.

Willy Van Damme

De angst van De Standaard

Om te weten wat er juist in de wereld bezig is moet men zeker niet De Standaard, of welke ander westers massamedium lezen. Nico Tanghe bewijst dat weeral met het interview met een zekere Franse diplomate Agathe Demarais in het artikel ‘Tegen Poetin werken de sancties nog, maar tegen Peking? Ik vrees ervoor’ (DS/24/01/2023)

Zo schrijft hij dat de sancties tegen Syrië, dat het slachtoffer was van door de NAVO georkestreerd jihadistisch geweld, kwam na de sancties tegen Rusland omwille van de Krim. De oorlog tegen Syrië begon echter in 2011 met dat jaar de zeer zware westerse sancties met als gevolg de vernieling van het land en grootschalige armoede. Die betreffende de Krim in 2014, dus drie jaar later.

Xi Jinping en de Nepalese premier K.P. Sharma Oli - Oktober 2019

De conclusie die men uit dit interview wel moet trekken is dat er maar twee goede Chinezen zijn: dode of slaafse. Het China van de Opiumoorlogen van 1840. Dat is echter geschiedenis maar dat blijft men in onze pers hardnekkig ontkennen. Het gevolg laat zich in de berichtgeving dan ook zien.

Maar jullie berichtgeving hier toont een niveau dat duizend mijl onder zee zit. Dat China ultramoderne chips zou gaan maken noemt Nico Tanghe “een verontrustende gedachte”. China die moderniseert is dus beangstigend en voor de krant een gevaar welke uiteraard moet bestreden worden. Het toont dat De Standaard gewoon propaganda verkoopt en geen berichtgeving.

Het doet mij denken aan een discussie per mail met een zekere Jay Solomon die toen voor de Wall Street Journal het dossier van Iran en zijn nucleair programma volgde. Ik wees hem op fouten in zijn artikel en die gaf dat dan toe maar gebruikte om zich te verdedigen als argument dat hij Amerikaan was en dus tegen Iran moest zijn.

En dan maar verschieten en klagen dat men bladen DS en de WSJ de leugenpers noemt. Een benaming die terecht is.

Willy Van Damme

DSC_0078

Een foto uit een blijkbaar verdwenen tijdperk. Aan de lezers hier de beste wensen voor 2023 met indien mogelijk vooral een goede gezondheid, veel geluk en leute dit jaar. En wie weet vrede waar er nu oorlog is. Maar op veel vrede reken ik niet. De mens is hiervoor nu eenmaal te hebzuchtig.

Willy Van Damme