Syrië en De Morgen–Robert Ford zegt wat moet gebeuren

Als iemand die al jaren de oorlog tegen Syrië in detail volgt val ik bij het lezen van De Morgen en andere kranten al die tijd om de haverklap van de ene verbazing in de andere. De bijdragen over Syrië in de krant van vandaag 25 augustus kunnen echter als een totaal dieptepunt gezien worden.

Drie pagina’s vullen over die kwestie en niet eens het woord al Qaeda laten vallen. Het is alsof men de tweede wereldoorlog zou bespreken zonder Roosevelt, Hitler, Stalin of Churchill te vermelden. Want al Qaeda, in de vorm van Jabhat Fatah al Sham, Jabhat al Nusra of ISIS speelt hier al sinds maart 2011 een hoofdrol. Met andere woorden: Deze drie pagina’s zijn een staaltje intellectuele acrobatie van een topniveau. Gezwets bijna zonder voorgaande.

Door de rol van al Qaeda te verzwijgen en het behoudens ISIS alleen over ‘rebellen’ te hebben geven jullie natuurlijk hulp aan al Qaeda. Het maakt het hen ondersteunen politiek immers aanvaardbaar. Herinner U de aanslag op 8 januari 2015 op de redactie van Charlie Hebdo.

Robert Ford met kolonel Abdul Jabbar al Akidi

De vroegere Amerikaanse ambassadeur voor Syrië Robert Ford met Abdoel Jabbar al Akidi, een van de leiders van die koppensnellersbendes. Vandaag te gast in De Morgen om het de lezers van de krant duidelijk te maken wat er in Syrië nu dringend moet gebeuren. Meer onthoofden? Excuses voor de slechte kwaliteit van de foto.

Bovendien laten jullie ongestoord zonder enige kritische vraag of opmerking de neoconservatief Robert Ford aan het woord, de vroegere Amerikaanse ambassadeur in Syrië. Een man die mee hielp om al Qaeda in Irak, haar toenmalige naam, en de Syrische Moslimbroeders te bewapenen. Alsof de vernieling van Afghanistan, Irak en Libië nog niet genoeg is.

En uiteraard is het niet zijn schuld of die van zijn neoconservatieve broeders dat ISIS en al Qaeda nu overal in de wereld aanslagen pleegt. Neen, dat zijn de anderen, de ‘misdadige’ Syrische president Assad en de ‘onbekwame’ Obama. Het is hetzelfde neoconservatieve verhaal welke figuren als Dick Cheney vertellen rond Irak. Neen, zij zijn niet verantwoordelijk voor de huidige grote problemen van Irak, het zijn de anderen.

Van een krant als De Morgen zou men toch een beetje diepgang en kritische zin mogen verwachten. Vergeet het. Dit is gewoon drie pagina’s vol debiele prietpraat en propaganda voor terreurgroepen als al Qaeda. Moet al Qaeda misschien ook eens bij jullie toeslagen?

Willy Van Damme

Lezersbrief naar de Morgen over de drie pagina’s leugens die de krant vandaag 25 augustus over Syrië publiceerde. Robert Ford liep vooraan bij de door de Syrische moslimbroeders en al Qaeda in maart en april 2011 georganiseerde betogingen tegen de regering in Damascus. De Amerikaanse ‘diplomatie’ voluit.

Syrië–De internationale wet als een rolletje toiletpapier

et Turkse leger is zoals verwacht deze ochtend de stad Jarabloes aan de grens met Syrië en de rechteroever van de Eufraat binnengevallen. Eerder deze week bedreigde de Amerikaanse regering de Syriërs en Rusland met een tegenaanval moesten die met hun luchtmacht optreden tegen de gewapende acties van de Koerdische YPG.

Rare logica

Deze YPG is bezig haar controle over de provincie Hasakah aan het verstevigen en arresteerde de vorige week er enkele politieke opposanten waartegen betogers dan op straat kwamen. Dit weekend viel men dan in de stad Hasakah de veiligheidsdiensten van de Syrische regering aan, zijnde de politie, de Nationale Verdedigingskrachten (een lokale militie) en het leger.

Toen  de Syrische luchtmacht de orde wou herstellen stuurde de VS er haar luchtmacht op af. Ei zo na en in overleg met Rusland werd een zwaardere confrontatie vermeden. Naar de legaliteit van al dit optreden stelt zich hier in het westen of in Turkije zo te zien niemand vragen. Maar dat is hier traditie. Zie Libië, Irak, enzovoort.

Het argument is dat ISIS een gevaar voor het westen is en dus mag men ISIS in Syrië zomaar aanvallen. Merkwaardige logica. Het staat bovendien zwart op wit vast dat ditzelfde westen en Turkije ISIS jarenlang niet alleen tolereerden maar het zelfs bewapenden. En daarna dan het argument van een dreigend ISIS gebruiken om er in Syrië maar op los te schieten is de wet verkrachten.

Turkse invasie Syrië - 24 augustus 2016

Het Turkse leger is deze ochtend Syrië binnengerukt om de grensstad Jarabloes te veroveren. Ze heeft hiervoor een vermoedde 1.500 jihadisten verzameld komende uit de streek rond de stad Azaz, een door jihadisten bezette kleine corridor aan de Turkse grens ten noorden van de stad Aleppo. Die moeten niet alleen ISIS uit de stad verdrijven maar ook de Koerden van de YPG verjagen. Zowel die jihadistische groepen, de YPG als de Turken zijn officieel bondgenoot van de VS. Een knoeiboel zoals blijkbaar alleen de VS kan veroorzaken. De YPG spreekt van een Turkse daad van oorlog in samenspraak met de Syrische regering. Voor Turkije moet de Koerdische YPG terug naar de oostelijke oever van de Eufraat. Nadat de VS eerst een kalifaat wou voor het oosten van Syrië wil men er nu duidelijk een zogenaamde Koerdische staat. Zolang Syrië maar vernield raakt dus.

De Verenigde Naties werd in 1945 opgericht om de internationale wetten te doen respecteren. Zo hoort het. Landen mogen de grenzen van andere landen niet schenden behoudens ze door dat land worden aangevallen.

En dit mag ook pas nadat alle vreedzame opties zoals onderhandelingen zijn uitgeput. Het voorbeeld van de invasie van Cambodja door Vietnam in 1978 is een klassiek voorbeeld. Vietnam werd om de haverklap door de Rode Khmer, toen heersers over Cambodja, aangevallen met veel doden tot gevolg.

Vietnam poogde te onderhandelen maar China en de VS saboteerden dat. Waarna Vietnam eigenmachtig maar gerechtigd optrad. De Russische reactie tegen de agressie van Georgië in augustus 2008 is een ander schoolvoorbeeld.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 1 - 10 augustus 2016

De kaart is twee weken oud. Sindsdien is Manbij geheel in handen gevallen van de Koerdische YPG en het zogenaamde Syrische Democratische Front, een zoveelste stel Amerikaanse huurlingen. Jarabloes ligt ten noorden aan de rechteroever van de Eufraat. Het is de laatste belangrijke aan Turkije grenzende stad die ISIS bezet. Het blauw op de kaart is de rivier de Eufraat. Turkije zegt dus wie waar in Syrië mag leven. Van arrogantie en crimineel gedrag gesproken. In wezen is dit dus een oorlog op de kap van Syrië tussen de VS en Turkije waarbij de VS de PKK, hier dan vermomd als YPG, gebruikt. De PKK is officieel volgens de VS een stel terroristen. Geel is YPG/PKK, zwart is ISIS, wit is Turkije.

Charles Michel

Hier in het geval van Syrië is niet zozeer ISIS de agressor maar het westen met daarbij Turkije en de salafistische vrienden uit het Arabisch schiereiland. Zij verzamelden de tienduizenden Syriëstrijders, creëerden ISIS en gaven dat tuig geld, wapens en alle materiaal dat zij nodig hebben, incluis steun vanuit de media, ngo’s en de diplomatie. Het westen regelde het koppensnellen.

Dat is daarom pure agressie. En gezien het onvoorstelbaar brutale karakter van die Syriëstrijders is dat een oorlogsmisdaad zoals er maar weinig voorheen plaats hadden. Toch in de voorbije eeuwen. En wat doet de VN die moet instaan voor het doen respecteren van de internationale rechtsregels? Zwijgen en in de meeste gevallen die terroristen zelfs steunen.

Typerend is de brief gericht aan een protesterende burger en verstuurd vanuit het kabinet van premier Charles Michel. Hierin rechtvaardigde hij de Belgische interventie aan de kant van de VS door een deel van VN-resolutie 2253 van 17/12/2016 te citeren .

Een cruciaal element uit die resolutie vergat hij echter – duidelijk heel bewust – te vermelden. Namelijk dat men alleen maar met het akkoord van de Syrische regering in Syrië tegen ISIS mag optreden.

En die toelating weigert men te vragen. De resolutie roept zelfs op tot samenwerking met de Syrische regering. België vertikt het en blijft in feite al Qaeda steunen. Een overtreding van diezelfde resolutie 2253.

Het toont het misdadig karakter van de man die gewoon de internationale rechtsregels en de VN-resoluties aan zijn laars lapt. Maar ja, deze en de voorgaande regering gingen voluit voor hun steun aan het grootste stel criminelen die deze aardbol ooit aanschouwde. De regeringspartijen mogen er fier op zijn.

Willy Van Damme

NASCHRIFT

Kort na het plaatsen van dit artikel deed de Amerikaanse vicepresident Joe Biden bij zijn bezoek aan Turkije over de kwestie een aantal wel heel merkwaardige uitspraken. Terwijl de Syrische en Turkse Koerden van de YPG/PKK gesteund door de VS tot eergisteren west- en noordwaarts oprukten om de steden Jarabloes en al Bab op ISIS te veroveren klonk Biden plots totaal anders.

Neen, stelde hij, de Koerdische YPG moet alle gebied ten westen van de Eufraat nu verlaten zo niet wordt hun alle Amerikaanse steun ontnomen. Dus om twaalf uur schiet men aan de zijde van de Koerdische YPG/PKK en een uur later stuurt men geen nieuwe wapens maar bedreigingen, terugtrekken of je hebt gedaan. Verder vertelde Biden dat er geen sprake kan zijn van een autonome Koerdische enclave in Syrië. Met andere woorden: een zeer koude douche voor de YPG/PKK van de ‘vrienden’!

Van een totaal onbetrouwbare ‘partner’ gesproken. Want uiteindelijk valt Turkije Jarabloes alleen aan om te verhinderen dat de aartsvijanden YPG/PKK het veroveren. De ‘verovering’ van Jarabloes was trouwens merkwaardig. Toen men de stad aanviel was ISIS er weg. Volgens sommigen al dagen. Wat nogmaals collusie tussen Ankara en ISIS doet vermoeden. Er is hier dus geen schot gelost!

Turkse Grijze Wolven in Jarabloes - 24 augustus 2016

Een van de (sic) vrijheidsstrijders die Jarabloes ‘veroverden’ maakt met zijn rechterhand het teken van de neofascistische terreurgroep De Grijze Wolven. Deze was vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Turkije actief en streefde naar een heel heel Groot Turkije, incluis gebieden in China. Merk ook de Turkse graffiti op de muur.

Maar wat er dan met die zone ten westen van de Eufraat moet gebeuren bleef bij de VS en Turkije, beiden oorlogsmisdadigers, duister. Zeker is dat de door Turkije geleide jihadisten al slag leverden met de YPG/PKK en hun hulpjes van het zogenaamde Syrische Democratisch Front.

Gans de zaak toont nogmaals hoe totaal onbetrouwbaar de VS in haar buitenlands beleid is. De Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei zegde dit het voorbije jaar al herhaaldelijk naar aanleiding van de Amerikaanse obstructie rond het nucleair akkoord met Iran.

Turkije dreigde aan haar zuidergrens een gebied onder controle van de PKK te krijgen wat tot een definitieve destabilisatie van het land zou leiden. Een enorm gevaar voor Ankara welke tot die radicale ingreep leidde.

Vorige week zou trouwens een nauwe medewerker van Hakan Fidan, baas van de Turkse geheime dienst MIT, in Damascus geweest zijn. Ook waren er vooraf volgens bronnen contacten over de kwestie met Moskou. En die gaven volgens bepaalde bronnen groen licht. De reacties van Moskou en Damascus op die Turkse inval waren trouwens opvallend milder dan die van de YPG.

Extra Naschrift

Volgens bepaalde bronnen zouden de Koerdische YPG/PKK en hun ‘vrienden’ van het Syrische Democratisch front bij de wekenlange strijd tegen ISIS om controle over de stad Manbij een 400 tal manschappen hebben verloren. Waarna de VS hen doodleuk vertelden dat ze terug huiswaarts mochten keren richting de provincie Hasakah.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 3 - 27 augustus 2016

De VS beval de Koerdische YPG om zich oostwaarts over de Eufraat terug te trekken. Wat zij echter blijken te weigeren. Er is trouwens binnen die 1001 rebellenbewegingen door die situatie extra ruzie ontstaan. Zou de VS meer geld geven dan Turkije? Of is er nog een andere beter betalende geldschieter die zorgt voor meer kanonnenvoer? Opmerkelijk is dat Turkije op de voor begin september geplande bijeenkomst van de G20 een aparte ontmoeting vroeg en kreeg met Poetin. Om over de koran en de sharia te praten? YPG/PKK is geel, jihadisten zijn groen, ISIS is zwart.

In de gespecialiseerde media heeft men het dan ook met wat leedvermaak over gevechten tussen door de VS en door Turkije gesteunde groepen. Er zou daarbij al een Turkse tank zijn gesneuveld, wat doden en gewonden zijn gevallen en ook gevangen zijn genomen.

En ISIS? Die zijn westwaarts getrokken in de hoop toch een stukje van hun aan Turkije grenzend gebied te behouden. Veel kans maken ze niet. Het is al straks een jaar geleden dat ze nog een belangrijke overwinning behaalden.

Het is uiterst twijfelachtig of ze nog tegen de zomer van 2017 als ‘staat’ zullen bestaan. De vraag is wie deze gebieden dan zal veroveren. Het doet denken aan de toestand in Europa begin 1945 toen Duitsland in elkaar klapte en de zomer van dat jaar met Japan. Voor wie de vetste brokken?

Syrië – De Grenzeloze gruwel met kinderen

Dat de oorlog in Syrië gruwelijk is en men zeker van de kant van die salafistische bendes grenzeloos is is al meermalen hier aangetoond. Dat de traditionele massamedia hier hun boekje op grove wijze te buiten gaan is hier eveneens al herhaaldelijk bewezen.

Maar het gebruiken van kinderen in de oorlog kent geen enkele grens. Dat bewijst de foto van de kleine 5-jarige Omran Daqneesh. Dit kind was vorige vrijdag 19 augustus wereldwijd vooraan in de massamedia van Het Laatste Nieuws tot The New York Times het beeld van de oorlog om de Syrische stad Aleppo. Het moest de wreedheid van de Syrische regering, Iran en Rusland aantonen.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSYRIAN.SYriaRealInfosAndNews%2Fvideos%2F1292652930753017%2F&show_text=0&width=560

De fotograaf is de man met de blauwe shirt met witte stippen hier poserend met de moordenaars van de kleine Abdoellah Isa. De video kan gezien worden op dit adres:

https://www.facebook.com/SYRIAN.SYriaRealInfosAndNews/videos/1292652930753017/. Het is ook te bekijken op Liveleak: http://www.liveleak.com/view?i=b0f_1471568490. Gelieve op het einde wel op te passen. De gruwel is erg schokkend en men hoort zelfs het bloed van de kleine Abdoellah Issa op de grond stromen.

De foto was genomen door fotograaf Mahmoed Raslan die de foto via het zogenaamde Aleppo Media Centrum verstuurde. Waarna een ingehuurd marketingbureau zorgde dat het wereldwijd vooraan in de kranten kwam. Verder onderzoek leerde echter dat hij gelieerd is aan de salafistische terreurgroep Noer Din al Zinki en op zijn Facebookpagina herhaaldelijk fier stond te poseren met enkele leden ervan.

Mahmoud Raslan - Fotograaf Aleppo Omran Daqneesh - Augustus 2016

De foto genomen van de Facebook van Mahmoed Raslan. Merk de man achter hem op de foto op. En fier dat hij is.

Die op zijn Facebook poserende leden blijken echter zoals door de terreurgroep zelf gepubliceerd materiaal bewees betrokken bij het onthoofden op 19 juli 2016 van Abdoellah Issa, een 12-jarige Palestijns jongetje, dat men gezien de infuus op het lichaam duidelijk uit een hospitaal had ontvoerd. De beelden zijn hier al eerder geplaatst.

Noer al Din al Zinki - Handarat-Aleppo - Juli 2016 - onthoofding Palestijns kind

De foto van de slachtpartij van Abdoellah Isa met diezelfde man nu op de voorgrond blijkbaar juichend. De vrienden van onze fotograaf, de held van onze massamedia, aan het werk voor de bevrijding van Aleppo. 

Op Facebook is duidelijk te zien hoe hij met de daders van die gruwel lachend staat te poseren. Ondanks de toen al goed bekende beelden. In een gesprek met de grote buitenlandse media stelde onze fotograaf dat hij in Aleppo al veel gruwelijke zaken zag gebeuren met kinderen. Dat zal dus wel. Wedden dat dit aspect van dit verhaal nergens in de media geraakt?

Willy Van Damme

Amnesty International in de bres voor de salafistische terreur

Felicitaties voor Jullie artikel over Amnesty International en de terrorist Oussama Atar (Waarom men wist dat Oussama Atar een terrorist was – de leugens van Amnesty International’, Humo 23 augustus 2016).

Maar gans dat verhaal wekt geen verbazing maar past in een beleid dat bij de organisatie een traditie is. Zo was de kritiek van AI rond wat er vanaf 2011 in Syrië gebeurde tot eind 2013 exclusief gericht tegen de regering. Over de gruwel veroorzaakt door al Qaeda en haar zusterorganisaties zoals Harakat Ahrar al Sham geen woord.

Waarom? Simpel, ze haalde – trouwens samen met Human Rights Watch – haar informatie over Syrië bij de Zwitserse ngo al Karama. En die stond onder leiding van uit Algerije gevluchte leden van de salafistische terreurorganisatie FIS (Front Islamique de Salut), nog een zusje van al Qaeda.

En de financiering van al Karama gebeurde door Qatar, een gekend sponsor van o.a. al Qaeda. Amnesty International verontschuldigde zich dan wel maar zij is zoals steeds weer blijkt nog steeds in hetzelfde bedje ziek.

Oussama Atar

De internationaal nog steeds gezochte terrorist Oussama Atar. Amnesty International sprong in 2010, op een ogenblik dat hij nog in een Iraakse cel zat, in de bres om deze toen al gekende terrorist vrij te krijgen. Wat AI nu zoveel mogelijk poogt te ontkennen. Een hondsbrutale slag in het gezicht van de tienduizenden die al het slachtoffer waren van die salafistische terreurbendes. Schuld bekennen? Vergeet het.

Haar rapporten zijn dan ook grotendeels totaal onbetrouwbaar zoals met dit verhaal nog maar eens bewezen wordt. Wat AI trouwens in het verleden bewees toen ze in Cambodja de zijde koos van de Rode Khmer en rond Koeweit het nepverhaal over de door het Iraakse leger vermoorde couveusebaby’s voor waar verspreidde.

Men hoeft trouwens maar eens naar de enorme  verloningen van de top van AI te kijken om te zien wat AI waard is. Bedriegers zijn het zoals nog veel meer ngo’s. Organisaties als AI hebben decennialang ongestraft kunnen liegen en bedriegen omdat de media kritiekloos de grootste leugens van hen voor waar aannamen. Enige kritische zin bleef daarbij achterwege. Daarom proficiat.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar Humo betreffende het artikel ‘Waarom men wist dat Oussama Atar een terrorist was – de leugens van Amnesty International’ in Humo van 23 augustus 2016. In het verleden werd hier reeds de kwestie van sociale wantoestanden en de fenomenale hoge wedden van de top van AI beschreven.

Syrië–De valsheid van de VRT

Met grote verbazing zie ik Jullie berichtgeving van de voorbije week over de strijd om de stad Aleppo. Op geen enkel ogenblik maken jullie bijvoorbeeld melding van de aanwezigheid van al Qaeda bij die gevechten daar. Jullie hebben het integendeel steeds over de ‘rebellen’, een geheel neutrale term. En nochtans speelt al Qaeda, hier het Front voor de Verovering van de Levant (Jabhat Fatah al Sham), voorheen Jabhat al Nusra, langs de kant van het verzet tegen die regering de hoofdrol.

Het weggommen van al Qaeda

Geen losse bewering maar een die bij de meeste serieuze zelfs westerse bronnen bevestiging krijgt. Zo stelde de Amerikaanse kolonel Steve Warren, woordvoerder van het Amerikaanse leger in de strijd tegen ISIS/Al Qaeda, tijdens een persconferentie op 25 april 2016 in Bagdad dat het oostelijk deel van het stadscentrum van Aleppo door al Qaeda bezet wordt. Ook anderen zoals Charles Lister, Aaron Lund en Hassan Hassan, analisten die steeds tegen de Syrische regering geweest zijn, nemen die stelling grotendeels over.

De Amerikaanse website The Daily Beast, die tot de mainstream media behoort, stelde deze week zelfs dat 95% van de strijders in Aleppo die tegen de regering vechten lid zijn van al Qaeda of ideologisch tot dezelfde groep behoren. Het is dus niet zomaar een losse bewering van de Syrische regering, Rusland of van enkele misleidde intellectuelen.

En nochtans horen wij de voorbije week nooit in het journaal over de aanwezigheid daar van al Qaeda. Het wordt gewoon verzwegen. Bovendien krijgen wij regelmatig getuigenissen uit het door al Qaeda gecontroleerde gebied maar praktisch NOOIT van iemand uit het door de regering bezette stadsdeel.

Abdelrahman Ayachi - 1

Abdelrahman Ayachi, zoon van de peetvader van het Molenbeekse salafisme sjeik Bassam Ayachi. Wegens zijn betrokkenheid bij terroristische activiteiten kreeg hij in eerste aanleg 8 jaar effectieve cel. In beroep werden er dat 4 maar tegen dan zat de man al te moorden in Syrië. Hij speelde er ook tolk, gids en informatiebron (tegen betaling?) voor Rudi Vranckx. Als wederdienst mocht hij dan tijdens de actie 12-12 voor Syrië op de VRT zijn zegje komen doen over zijn ‘vrijheidsstrijd’. Dat er mede dankzij dit soort reclamereportages meer dan 400 Belgen naar ginds trokken hoeft niet te verbazen. Niet alleen een Fouad Belkacem draagt hier de verantwoordelijkheid voor. Ook onze massamedia, waaronder de VRT hebben hier eveneens een grote schuld aan. De man is wel nu al dood, zijn vader nog niet.

Kunnen die mensen niet spreken misschien? Hebben die geen skype of andere communicatiemiddelen? Hebben die mensen voor Jullie redactie dan geen rechten? Blijkbaar. Ooit gehoord van woord en wederwoord? Niet zo te zien.

Abdelrahman Ayachi

Maar echt verbazen doet mij dat natuurlijk niet. In 2012 en ook nog in 2013 ging Jullie medewerker Rudi Vranckx enkele malen naar het door die jihadisten bezette deel van Syrië. Zijn gids en tolk was toen een zekere Abdelrahman Ayachi (1), zoon van sjeik Bassam Ayachi uit Molenbeek. Beiden lid van Harakat Ahrar al Sham, een door leden van al Qaeda opgerichte Syrische salafistische terreurgroep.

Dit terwijl Abdelrahman Ayachi toen al in beroep in Brussel 4 jaar effectieve celstraf had gekregen wegens zijn betrokkenheid bij terrorisme. In eerste aanleg waren er dat 8 jaar. Maar de man zat in Syrië volgens Uw medewerker de held aan het uithangen als vrijheidsstrijder tegen dat volgens hem en Vranckx brutale regime. Abdelrahman kreeg van Jullie zelfs nog eens een soort vrije tribune tijdens de actie 12-12 voor Syrië. Onvoorstelbaar!

En dan verbaasd zijn dat er in 2012 en 2013 meer dan 400 Belgen naar Syrië en Irak trokken om ginds voor de (sic) vrijheid te strijden en hier daarna nog een bezoekje te brengen aan Verviers, Le Bataclan, Zaventem, enzovoort.

In wezen hebben Jullie toen reclame voor die salafistische groepen gemaakt en blijven Jullie dat zelfs nu nog doen door de waarheid te verzwijgen, namelijk de aanwezigheid van al Qaeda bij de strijd om Aleppo.

In feite zouden ze de verantwoordelijken bij de redactie voor deze berichtgeving wegens het steunen van de terreur voor de rechtbank moeten sleuren. Al Qaeda is nu eenmaal een internationaal verboden en te bestrijden terreurorganisatie. Herinner U maar Charlie Hebdo en de tranen die Jullie toen lieten.

Willy Van Damme

Brief naar de redactie van het VRT Journaal over hun ‘berichtgeving’ over de strijd om de stad Aleppo. De strijd rond die corridor ten zuidwesten van Aleppo blijft intussen in alle hevigheid verder woeden.

NASCHRIFT

1) Abdelrahman Ayachi heeft een zeer bewogen leven gehad en is de zoon van de Frans-Syrische predikant Bassam Ayachi, de peetvader van het Molenbeekse salafisme. Deze laatste richtte in de jaren negentig van de vorige eeuw het Centre Islamique de Belgique (CIB) op.

Bassam kwam de eerste maal in het nieuws toen hij als imam een islamitisch huwelijk inzegende van de zeer beruchte en gevaarlijke Malika al Aroed en de Tunesiër Abdessator al Aroed. Kort nadien pleegde die al Aroed op 9 september 2001 in Afghanistan de moord op Ahmad Sjah Masoed, topman van het verzet tegen de Taliban en al Qaeda. Dit was het opstapje voor de terreuraanslag twee dagen later van al Qaeda tegen het WTC  in New York.

Haat zaaien

Het was dan ook duidelijk dat die moord gebeurde door een commando van al Qaeda. Eigenaardig genoeg werd Sjeik Bassam Ayachi toen geheel met rust gelaten. Dit terwijl de VS toen vele honderden niet zelden onschuldigen arresteerde of kidnapte om ze naar geheime gevangenissen of Guantanamo te voeren.

In 2006 kwam vader en zoon terug in het nieuws toen Abdelrahman met zijn compagnon de Franse Algerijn Raphaël Gendron op verdenking van het steunen van salafistische terreurgroepen uit Egypte gezet werden en het Belgisch parket stelde dat er hier een gerechtelijk onderzoek liep tegen het duo.

Raphael Gendron- 1

Raphael Gendron, terrorist en boezemvriend van vader en zoon Bassam en Abdelrahman Ayachi.

In 2003 was er immers reeds een klacht gekomen van enkele joodse organisaties en het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen wegens het verspreiden van haatboodschappen tegen joden, christenen en westerlingen in het algemeen. Klassieke salafistische haatpropaganda.

Dit gebeurde via de websites Assabyte.com, Al Mourabitoune.com en Ribaat.org. Het leverde hen op 22 juni 2006 in Brussel 10 maanden cel op waarvan de helft effectief, een boete van 15.000 euro en een te betalen schadevergoeding aan het Centrum van 2.500 euro.

Terroristen voor Irak en Afghanistan 

In 2008 werden Bassam samen met Gendron in de Italiaanse havenstad Bari dan opgepakt wegens mensensmokkel. Bleek dat ze een aantal illegalen smokkelden, heel vermoedelijk jihadisten. De wagen zat blijkbaar ook vol met salafistische literatuur. Het leverde hen in eerste aanleg een veroordeling op maar in beroep en in Cassatie een vrijspraak.

Eens in 2012 terug in zijn geliefde Molenbeek trok hij echter snel, na het geven van enkele vriendelijke interviews met onze pers, naar Syrië waar hij nu een belangrijke shariarechter is voor terreurgroep Ahrar al Sham in de provincie Idlib waar hij ook geboren is.

Op 23 februari 2015 verloor hij er bij een aanslag wel zijn rechterarm. Een goede beschrijving van Bassam Ayachi en zijn entourage is dat van Raf Sauviller in Humo van 6 juli 2016 “Hij wilde zijn mama nog één keer in de armen sluiten: Iedereen slikte dat verhaal als zoete koek.”

Het gerechtelijk avontuur voor Abdelrahman Ayachi en zijn kompanen was echter na de veroordeling in 2006 niet ten einde. Bleek dat hij samen met vriend Raphaël Gendron terroristen rekruteerde voor de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Op 25 juni 2015 kreeg hij in Brussel hiervoor een celstraf van 8 jaar. Zijn medeverdachten Ali Tabich, Jamal ech-Chargy en Abdel Ouahed Omghai dienden zich hierbij ook te verantwoorden voor een gewapende overval. Salafisme en ordinaire straatcriminaliteit gingen toen al broederlijk samen.

Bassam Ayachi - 3

Rechts sjeik Bassam Ayachi hier druk bezig als shariarechter een vonnis te plannen. In 2006 uitte hij doodsbedreigingen tegen de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. Desondanks werd hij in België nooit gearresteerd en liet de VS en Frankrijk hem ongemoeid. Wat bescherming doet veronderstellen en samenwerking met een of andere geheime dienst. De Mossad?

Rudi Vranckx als partner

In beroep werd dat dan op 21 februari 2013 5 jaar waarvan 40 maanden (3 jaar en vier maanden) effectief. Dat Rudi Vranckx toen hij met die man in zee ging weet had van zijn zwaar crimineel verleden is duidelijk.

Zo schreef hij in “Oorlogsdagboek” in Humo van 25 september 2012: ‘De zoon staat geseind bij Interpol: hij is kort voor de zomer bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Volgens de politie is hij een van de leiders van een netwerk dat would-be jihadisten uit ons land naar Irak hielp. “Wij zijn niet al Qaeda”, bezweert hij mij. “Zij zaaien terreur tegen burgers, wij veroordelen dat.” Zijn reportage gemaakt met hulp van deze terrorist werd op 29 september 2012 op Canvas uitgezonden.

Ondanks die zeer duidelijk link naar al Qaeda, de eerdere veroordelingen en het rekruteren van terroristen kreeg Abdelrahman Ayachi op de VRT tijdens de actie 12-12 voor Syrië van 26 april 2013 een als interview met Vranckx verpakte vrije tribune.

Daar beweerde Abdelrahman met een uitgestreken gezicht tegen Vranckx dat zij geen Belgische Syriëstrijders wensen en het alleen op eigen Syrische kracht deden. En ondanks zijn verleden sprak Vranckx hem niet eens tegen. Dit ook terwijl de Fransman Raphaël Gendron op 14 april 2014, dus twaalf dagen eerder, in Syrië bij gevechten tegen het leger was gedood.

De bewering van Rudi Vranckx gedaan in het boek “De stille revolutie” van Lisa De Bode (Lannoo, 1011) ‘Voor mij is het gedachtengoed van Bin laden gestorven op het (Egyptische, nvdr.) Tahrirplein’ (pagina 182) is dan ook merkwaardig.

Het jaar nadien zat hij immers bij adepten van al Qaeda om hem rondgeleide te doen in hun ‘bevrijd’ gebied. Op 19 juni 2013, dus kort na het interview voor 12-12 van de VRT, sneuvelde echter ook Abdelrahman Ayachi.

Aanslag in Homs

De vooringenomenheid en totale onbetrouwbaarheid van Vranckx en zijn collega Jens Franssen bleek zeker ook toen ze in januari 2012 op bezoek waren in Syrië. Op 11 januari gingen ze op reportage in de stad Homs, een stad waar al Qaeda en andere salafistische groepen toen gewapenderhand poogden de macht te grijpen.

Le Bataclan - 1

Tussen vader en zoon, eerst lid van de Syrische Valken van de Levant en nadien van Harakat Ahrar al Sham, lopen er duidelijk persoonlijke linken naar terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs en Brussel die dan opgeëist werden door ISIS. Het toont nogmaals aan hoe al die salafistische terreurgroepen misschien wel andere namen kunnen hebben en onderling wel eens vechten – om de buit – maar in wezen een pot nat zijn, islamfascisme. 

Tijdens het filmen van een betoging in Homs van aanhangers van de regering vielen er plots mortiergranaten met o.m. de dood van de Franse journalist Gilles Jacquier tot gevolg. Wie echter dacht dat Vranckx, Franssen en de andere journalisten van die groep dan logisch gingen denken was echter fout. Nog voor er een schot gelost was wisten ze als het ware al wie de daders waren: Het leger. 

Ogenblikkelijk schoof het groepje journalisten de schuld voor die aanval op hen en op die pro-Assad betogers op … het leger van Assad. Zo stelden Rudi Vranckx en Jens Franssen in Het Laatste Nieuws van 14 januari 2012 “Dit was een hinderlaag” dat: ‘Als je al die puzzelstukjes samenlegt, lijkt het er sterk op dat het Syrische regime van president Bashar al Assad – die de journalisten nochtans zelf uitgenodigd had – achter de aanslag zit.’ Waarop Jens Franssen stelde: ‘Zo kunnen ze de pottenkijkers buiten houden.’

Enkele maanden nadien wees een onderzoek van het Franse gerecht zoals kon verwacht worden uit dat die rebellen de vermoedelijke daders waren. Wat twee onderzoeken van de Arabische Liga bijna gelijktijdig met het Franse verslag bevestigden. Een verhaal welke o.m. in de Franse krant Le Figaro raakte.

Maar geen zorg voor Vranckx. Maanden nadien op 7 augustus 2012 herhaalde hij nogmaals zijn beweringen op TV één in Villa Vanthilt. De puntjes op de i klonk het bij de VRT. Zoals nu met Aleppo. En uiteraard lopen er directe lijnen van de familie Ayachi naar de terroristen die moord en vernieling zaaiden in Zaventem, de Bataclan, Maalbeek en elders.

Greg Avermaet–Een gouden volksfeest

De besturen van Dendermonde en Hamme slaan de handen in elkaar voor wat voor beiden wel eens het grootste evenement in jaren zou kunnen zijn. Behoudens dan natuurlijk Ros Beiaard en Katuit, de Dendermondse reuzenommegang. Reden is de voor 21 augustus geplande viering van de gouden medaille van beroepswielrenner Greg Van Avermaet op de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

DSC_0213

De organisatoren van het Gouden Volksfeest. Van links naar rechts: Luk De Mey, Hams schepen voor Sport, Niels Tas, Dendermonds schepen voor Mobiliteit, Carine Verhelst, Dendermonds schepen voor Sport, Herman Vijt, vader Ronald Van Avermaet, Piet Buyse en Leen Dierick, Dendermondse eerste schepen wonend in Gregbergen.

21 augustus

Zijn overwinning in de wielerwedstrijd op de weg van vorige zaterdag zorgde zowel in Hamme, zijn geboorteplaats, als in Dendermonde, waar hij tegenwoordig woont, voor een ware uitbarsting van volksvreugde. De twee stamcafés in Grembergen en Hamme-Zogge, woon- en geboorteplaats, waren die avond dan ook meer dan stampvol met pakken feestvierende fans.

Zowel in Grembergen als in Zogge werden zelfs minutenlang de klokken geluid. Een Luc Dilewyns, koster in Grembergen, kon zijn geluk duidelijk niet op want amper een kwart na de overwinning schoten de kerkklokken er al in actie.

DSC_0169

Stamcafé De Sloef aan het Grootzand in Grembergen zat zaterdagavond afgeladen vol met dolgelukkige feestvierende fans.

En dus konden de lokale besturen van Hamme en Dendermonde zeker ook niet achterblijven. Een gouden medaillewinner kan men nu eenmaal niet negeren. Het is gezien de traditionele Belgische sportresultaten op de Spelen zelfs een hele grote rariteit om zo iets in je gemeente te hebben.

De bedoeling is dat beide besturen samen en in afspraak met zijn familie Greg Van Avermaet – vader Ronald was mee aanwezig op de persconferentie – gaan eren. Waarbij de ganse bevolking van de twee gemeenten hieraan dan zullen kunnen deelnemen. Het is zelfs een uitnodiging aan gans wielerliefhebbend België met zijn honderden clubs van wielertoeristen.

In samenspraak met de familie legde men dit vast voor zondag 21 augustus. Het feest start om 9u30 aan het Hamse gemeentehuis waar men de raadsleden, de familie van Greg en een aantal andere genodigden officieel ontvangt.

DSC_0209

Al snel bleken leukerds Gregbergen op de kaart te zetten.

Zogge en Grembergen

Om tien uur vertrekt men dan met de fiets gezamenlijk op weg naar Dendermonde. “Greg wou dat gewoon met de fiets doen en niet met een soort koets, cabrio of versierde bus”, aldus Herman Vijt, burgemeester van Hamme. “We vragen aan de bevolking in Hamme en Dendermonde om die dag ook hun woningen te bevlaggen” stelden Vijt en Piet Buyse, de Dendermondse burgemeester.

Het parcours ligt voorlopig nog niet vast – dat zou voor eind deze week zijn – maar zeker is dat men Zogge zal aandoen en Grembergen, tegenwoordig door olijkerds Gregbergen genoemd. In Zogge zal men het centrum doorrijden en voorziet men een korte stop. En in Gregbergen doet men zeker al de Groeneweg aan waar hij officieel woont en welke men al omdoopte tot Gouden Weg.

DSC_0220

Ook de Groeneweg moest natuurlijk een metamorfose ondergaan en werd toepasselijk de Goudenweg.

Vandaar gaat het voor een tweede stop dan naar café De Sloef van Jurgen Heuvinck, het stamcafé van de renner. Waarna men hoopt rond 11u30 op de Dendermondse Grote Markt en het stadhuis aan te komen waar men dan ter ere van de gouden medaillewinnaar een groots volksfeest gaat houden.

Het vermoeden is dan ook dat er heel veel volk zal op af komen. De gelegenheid om samen met Greg Van Avermaet te kunnen fietsen is voor wielerfans nu eenmaal een niet te missen buitenkans. Iets voor de geschiedenisboeken. De politie zal dan ook zijn werk hebben om die te verwachten massa fietsers op een goede manier van Hamme naar de Dendermondse Grote Markt te loodsen.

DSC_0176

Tapbaas Jurgen Heuvinck, een altijd bezig baasje, had zaterdag in zijn Sloef veel versterking nodig om zijn klanten te kunnen bedienen. Hij mag dat zondag 21 augustus nog eens overdoen.

Hams Schepen voor Sport Luk De Mey: “Wij kregen al telefoontjes van wielerclubs uit andere provincies om mee te vieren. Wij verwachten dan ook niet honderden maar misschien wel een paar duizend supporters die dag.” Veel wielerclubs lijken de Goudenweg trouwens al gevonden te hebben.

De erg sympathieke vroegere wielrenner Lucien Van Impe noemde zijn villa in zijn woonplaats Impe Alpe d’Huez de berg waar niet hij maar de Nederlandse rivaal Joop Zoetemelk won maar wel in het jaar 1976 dat hij de Ronde Van Frankrijk won. De villa van Greg Van Avermaet krijgt op dit ogenblik een heel grondige facelift. Noemt hij ze nadien dan Rio de Janeiro?

Willy Van Damme

Het Laatste Nieuws juicht al Qaeda toe

Het verslag van uw medewerkster Nadine Van der Linden over Aleppo in de krant van gisteren ‘Hoop voor 100.000 kinderen van de rekening’ is zacht uitgedrukt merkwaardig. Door de rol van al Qaeda in de zaak geheel weg te laten geeft zij immers een zeer grove vervalsing der feiten.

Volgens veel waarnemers, de Syrische regering, Iran en Rusland is het rebellengebied in Aleppo onder controle van al Qaeda, in Syrië tegenwoordig Jabhat Fatah al Sham. Ook de VS is die stelling toegedaan.

Op 25 april 2016 immers verklaarde kolonel Steve Warren, woordvoerder in Bagdad van het Amerikaans leger voor de operaties tegen ISIS en al Qaeda, dat dit gebied inderdaad geheel onder controle staat van al Qaeda. Bovendien is het Leger van de Verovering die vorige zondag de omsingeling wist te breken een alliantie van salafistische terreurgroepen die mee onder controle staat van datzelfde al Qaeda.

Het Laatste Nieuws - Aleppo - Hoop voor 100.000 kinderen - 8 au

Het Laatste Nieuws is blij nu al Qaeda een overwinning boekte want de kinderen van Aleppo kunnen nu terug proper water, fruit en medicijnen krijgen en naar school gaan. Al Qaeda als de grote kindervriend, het is eens iets anders. Ondertussen vraagt de VS dat de strijd om Aleppo gestaakt wordt en al Qaeda dus met rust wordt gelaten. Wat in strijd is met de internationale overeenkomsten rond de strijd tegen de terreur en de oorlog tegen Syrië. Bovendien wil al Qaeda geen staakt het vuren. In Syrië wordt nu al meer dan een maand onder meer rond de stad Manbiji gevochten. Die is deels nog in handen van ISIS en wordt aangevallen door de Koerden van de YPG. Met steun van Amerikaanse instructeurs en bombardementen. Er zitten volgens schattingen een 20.000 burgers in de stad gevangen tussen de gevechten. Hier mag men van de VS wel verder vechten.

Juichen dat de kinderen in dat bezette deel van Aleppo nu iets als bevrijd zouden zijn is dan ook te schandelijk voor woorden. Op pagina 1 fulmineren tegen ISIS en al Qaeda wegens hun aanvallen in Europa en dan wat verder hen prijzen toont hoezeer men bij onze media al Qaeda wat betreft Syrië nog steeds in bescherming neemt.

Dit ondanks de door al Qaeda aangerichte slachtpartij bij Charlie Hebdo. Uw krant en Uw medewerkster heeft de vele tienduizenden slachtoffers van al Qaeda dan ook een zware slag in het gezicht bezorgt. Het is een schande en publieke verontschuldigingen is het minste wat de krant hier zou horen te doen.

Willy Van Damme

Brief naar Het Laatste Nieuws over hun recente berichtgeving rond Syrië en meer speciaal over de strijd voor de stad Aleppo.

De Standaard en Syrië – De liefde voor al Qaeda

Waarde redactie,

Jullie gaan bij de berichtgeving over Syrië duidelijk nog steeds voluit voor al Qaeda. Dat bewijst nogmaals het interview van Ine Roox ‘Ik heb deze revolutie tegen Assad mee gestart. Ik blijf’ (DS6/8/2016) met Mahmoud Rashwani, omschreven als een ‘activist’ in Aleppo.

Drie jaar lang beweerde uw correspondent voor het Midden-Oosten Jorn De Cock dat al Qaeda in Syrië niet aanwezig was en dat dit allemaal propaganda was van de regering van president Bashar Assad. We weten nu perfect dat het De Standaard was die toen drie jaar lang de lezers leugens verkocht en propaganda maakte voor al Qaeda en zijn vrienden.

Recent publiceerden jullie zelfs een pleidooi om al Qaeda & Co in Syrië luchtafweergeschut te geven. Om dan het vliegtuig met de Rode Duivels te kunnen neerknallen?

Maar die steun blijft duren.

Zo stelde kolonel Steve Warren, woordvoerder in Irak voor het Amerikaans leger in de strijd tegen ISIS, op 25 april 2016 dat het rebellengebied in de stad Aleppo in handen is van al Qaeda. Daarmee de stellingen van de regering in Damascus bevestigend.

Maar geen zorg voor Ine Roox. In het gesprek raakt zij even het bestuursprobleem in dat rebellengebied tijdens het gesprek aan maar raakt niet verder dan het gebruik van de term ‘moslimradicalen’. Waarop haar gesprekspartner dit allemaal negeert en wat rond de pot lult. Waarna Mevrouw Roox dan maar over iets anders begint, de man zijn gezin.

Blijkbaar is het uitspreken van de naam al Qaeda in het geval van Syrië bij De Standaard een taboe.

De man kwam dus in opstand tegen de misbruiken onder Assad maar heeft geen enkel probleem met een bestuur onder al Qaeda. Maar ja, Mahmoud Raswani krijgt uit de VS een maandloon van 1000 dollar. Een fortuin dat gelijkstaat met het jaarloon van bijvoorbeeld Syrische regeringssoldaten.

Ahrar al Sham met onthoofde Syrische soldaat in Harbanifsah, Orontes, Hama - 17-01-2016

Een fier zijnde man van de terreurgroep Ahrar al Sham poserend met het lijk van een door hem onthoofde Syrische soldaat. Foto door zijn vrienden genomen vermoedelijk op 17 januari 2016 bij gevechten nabij de Syrische stad Harbinfsah aan de rivier de Orontes in de provincie Hama. Ahrar al Sham is voor het westen een gematigde rebellengroep. Ze krijgt trouwens volgens meerdere bronnen steun van de Britse regering. Een regering die in het land zelf zo’n onthoofding door een salafist van een van haar militairen meemaakte.

Al Qaeda steunen brengt dankzij de VS dus een veelvoud op dan vechten tegen al Qaeda. Het toont waar al Qaeda gesteund wordt, bij de VS en De Standaard.

Het is maar te hopen dat de vrienden van Mahmoud Raswani jullie nooit, zoals bij Charlie Hebdo, op de redactie een bezoekje komen brengen.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Standaard naar aanleiding van het interview van Ine Roox met een zekere Mahmoud Rashwani die stelde in het door al Qaeda gecontroleerde deel van Aleppo te leven en daar met dat bestuur blijkbaar ook geen probleem mee heeft. Men stelt hem in het gesprek voor als een activist, een erg neutrale term die alles verhult.

Het artikel tekent het probleem in Syrië voor het westen, ngo’s, massamedia en politici. Zonder al Qaeda is de oorlog tegen Syrië morsdood, dat weten ze. Maar publiek samenwerken met al Qaeda kan natuurlijk niet. En dat is het dilemma voor zowel De Standaard als een Barack Obama.

En wat doet men dan? Zoveel als maar kan verzwijgen dat al Qaeda hier actief is en het steevast hebben over ‘rebellen’, ‘activisten’ en ‘burgers’. In het ergste geval, zoals hier, spreekt men dan over ‘moslimradicalen’, een term die nog voldoende vaag is om geen argwaan, ongenoegen bij de lezers op te wekken.

En dat weet men bij de Standaard heel goed. Vandaar dat men niet schrijft over al Qaeda maar over activisten, rebellen en burgers en tussendoor een enkele keer de term ‘moslimradicaal’ laat vallen.

Naast dit probleem kijken wordt op dit ogenblik nu eenmaal een beetje te lastig, zelfs voor de krant en Ine Roox. Het is trouwens geen toeval dat amper een lezer nog weet dat het al Qaeda was en niet ISIS welke die slachtpartij bij Charlie Hebdo aanrichtte.

Het gevolg is wel dat het westen met haar massamedia, ngo’s en politici in Syrië nog steeds al Qaeda voluit steunen. Ondanks het bestaan van een waslijst aan internationale akkoorden en beloftes om die groep te bestrijden. En dan verschieten dat de salafistische terreur in Europa en elders in de wereld niet onder controle geraakt.

Wat het interview wel blootlegt is de massale steun vanuit de VS voor al Qaeda en zijn Syrische vrienden. Ofte Obama’s ‘war on terror’.

Syrië–Extra maagden voor Aleppo

Er is tegenwoordig wat bij te verdienen voor de in Syrië vechtende jihadisten. Toch voor die welke pogen om de omsingeling door het Syrische leger van het rebellengebied in Aleppo te doorbreken. Ze kunnen immers in de hemel extra maagden krijgen, geen 72 maar eventjes 74. Dit toch als we de geestelijke leider van die jihadisten Abdoellah al Muhaysini moeten geloven. En hij kan het weten.

Pervers

Dat de sadistische en perverse natuur van die salafistische bendes in Syrië grenzeloos is wordt hiermee nogmaals bewezen. Hoe anders moet je mensen beschrijven die zich doodvechten om dan in de hemel tientallen maagden te mogen neuken?

Op dit ogenblik hebben deze groepen zowat al hun overblijvende krachten verzameld om alsnog de omsingeling van het door hun broeders bezette deel van de miljoenenstad Aleppo te doorbreken. Een ontzettend bloedige slag op leven en dood die het lot van deze oorlog zal beslissen.

En volgens het vanuit het Verenigd Koninkrijk opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een instrument van de Syrische Moslimbroeders en de Britse geheime dienst MI6, de grootste aanval van die jihadisten in de al meer dan 5 jaar durende oorlog.

Abdoellah Al-Muhaysini - Syrië - Provincie Idlib - 74 maagden - Saoedi Arabië Mekka

De Saoedische rebellenleider Abdoellah al Muhaysini belooft aan iedereen van zijn jihadisten die sneuvelt in de strijd om Aleppo 2 extra maagden in de hemel van zijn Allah. De perverse gruwel ten top gedreven.

Ze pogen dat in het zuidwesten van de stad Aleppo te doen waar ze rekenden op een zwakkere verdediging en het element van de verrassing. Een geschatte vijftien verschillende jihadistengroepen tot meer dan 10.000 man sterk hebben zich hier verzameld en hadden in het begin deels ook succes.

Al Qaeda

Daarbij vechten natuurlijk ook de kindermoordenaars van Noer al Din al Zinki, gekend voor het recente onthoofden van dat Palestijns kind, zij aan zij met de Syrische tak van al Qaeda, Jabhat al Nusra die zich nu herdoopt heeft tot Jabhat Fatah al Sham (Het Front voor de Verovering van al Sham).

Ogenschijnlijk heeft al Nusra nu ook alle banden met al Qaeda verbroken. Een breuk die men met goedkeuring van al Qaeda aankondigde en in aanwezigheid van de nummer twee van de internationale terreurgroep, Ahmed Hassan Abu al Khair. Een politieke zet waar Qatar al meer dan een jaar op aandringt. Televisiezender al Jazeera had dan ook de primeur van dit nieuws.

Het is een zet die zelfs in Washington wordt weggewuifd. Ook specialisten uit het westerse kamp zoals Charles Lister en Hassan Hassan, voorheen verdedigers van die jihadisten, spreken van een nepoperatie die in essentie alleen bedoeld is om de Syrische tak van al Qaeda meer armslag te geven. (1)

Om die strijdlust van die salafistische krijgers extra te stimuleren heeft Abdoellah al Muhaysini nu een nieuwe fatwa uitgevaardigd. Die stelt dat al wie sneuvelt in de strijd voor Aleppo in de hemel gaan 72 maar 74 maagden zal krijgen. Met daarnaast natuurlijk en nog op aarde een extra lading captagon.

Mohammed al Jolani (al Nusra) met Bin Laden en Ayman al Zawahiri - Augustus 2012

Een veel zeggende fotomontage met links Osama Bin Laden, midden Mohammed al Jolani en rechts Aywan al Zawahiri. De witte tulband die al Jolani bij zijn eerste en enige publieke verschijning tot nu droeg was dan ook geen toeval.

Geweten is, ook tegenwoordig in Belgische politiekringen, dat die jihadisten in veel gevallen liever sterven dan zich over te geven. Bij de meest fanatieke van die vechtersbazen is sterven zelfs een eer. Ooit toonden die groepen foto’s van gesneuvelde jihadisten die men een glimlach op het gezicht toverde.  De perversiteit ten top.

Muhaysini

Abdoellah al Muhaysini is niet zomaar een of andere seksueel geobsedeerde imam maar een sleutelfiguur in de oorlog tegen Syrië. De man is een imam afkomstig uit Mekka die ginds via zijn preken opriep tot de jihad tegen de Syrische regering. Hij stond er ook bekend als een belangrijk fondsenverzamelaar, voor de jihadisten is hij de man met een onuitputtelijke kredietkaart.

Zijn neef Omar al Muhaysini sneuvelde op 24 april 2013 in het Syrische Der Er Zor waarna Abdoellah dan maar zelf naar het noorden van Syrië trok om er de salafistische opstand leiding te geven. Niet moeilijk dus voor hem om onmiddellijk een van de leiders van dat verzet te worden.

Een van zijn eerste acties in Syrië was pogen te bemiddelen tussen ISIS en al Nusra (al Qaeda). Waarbij hij gesprekken had met niemand minder van Aywan al Zawahiri, de topman van al Qaeda internationaal, en Aboe Ali an Anbari, toen bij ISIS de nummer twee na Aboe Bakr al Baghdadi, de kalief van ISIS. De gesprekken mislukten echter.

 

Interview met de Russische televisiezender RT van 3 augustus over een recente vermeende chemische aanval door Noer al Din al Zinki in de buurt van Salah Eddin, een wijk in het zuidwesten van Aleppo waar er normaal ook een corridor moest zijn voor burgers om uit die hel te ontsnappen. Vanuit het stadscentrum wordt die buurt door die groep nu aangevallen om zo de omsingeling van hun stadsdeel te doorbreken. Over deze vermeende aanval van vorige maandag werd er in onze media praktisch geen melding gemaakt. Geen verrassing.

Hij bleef echter officieel afstand houden van al Nusra alhoewel hij veelal omschreven wordt als een topman van de Syrische tak van al Qaeda. Hij is echter de stichter in 2014 van Jaysh al Fatah, het Leger van de Verovering, een alliantie van allerlei salafistische groepen. Sommigen hiervan worden officieel zelfs omschreven als gematigd en kregen ook altijd westerse militaire steun.

Geheime diensten

Merkwaardig was ook zijn fatwa vorig jaar om overal in de door jihadisten bezette gebieden de Turkse lira als betaalmiddel in te voeren. Het bleef echter bij een vrome wens want Turkije is in Syrië gewoon gehaat. Voor vele kenners van de Syrische oorlog is hij gezien zijn herkomst en rol dan ook de man van de veiligheidsdiensten, vooral dan de Saoedische.

Hij speelde duidelijk ook een belangrijke rol bij de rekrutering van buitenlandse jihadisten, zeker Nederlandse en Belgische waar hij blijkbaar veel aandacht voor had. Vermoedelijk had hij gezien zijn sleutelpositie ook goede contacten met westerse inlichtingendiensten zoals de CIA, de Franse DGSE en het Britse MI6.

Het mede door hem in maart 2015 gestichte Leger van de Verovering was immers de drijvende kracht achter de verovering van de noordwestelijke aan Turkije grenzende provincie Idlib. De laatste grote overwinning van die salafistische terreurgroepen.

Aleppo - 75 - Zuidwesten - Militaire situatie  - 5 augustus 2016

De situatie deze namiddag vrijdag 5  augustus rond 19 uur. De door het leger bezette corridor bevat twee militaire basissen en is een drie kilometer breed. In essentie  golft de strijd heen en weer en is Jaysh al Fatah er al aan zijn vierde offensief bezig.

En die verovering was alleen maar mogelijk gemaakt doordat die groepen de beschikking hadden gekregen van die Amerikaanse hypermoderne telegeleide antitankraketten TOW die de rebellen een overwicht gaven op het slagveld tegen de tanks en zware artillerie van de regering.

En om met die toestellen te kunnen werken was er veel training door (Amerikaanse) specialisten nodig. Deze raketten worden trouwens op dit ogenblik gebruikt door het Leger van de Verovering, en dus al Qaeda, bij de strijd om Aleppo. Of hoe het westen al Qaeda blijft steunen ondanks aanslagen als die door al Qaeda op Charlie Hebdo.

Abdoellah al Muhaysini voert op dit ogenblik als chef van het Centrum voor de Steun aan de Jihad mee de slag om Aleppo aan. Een slag die zoals feitelijk verwacht op een nederlaag aan het uitdraaien lijkt voor die jihadisten.

De slag begon zondag en duurt nu dus al bijna een week. Ze verloren volgens de meeste schattingen al ettelijke honderden rebellen in wat een der bloedigste slagvelden van de oorlog is. Een gevecht op leven en dood voor mensen als Muhaysini.

Willy Van Damme

1) De groep veranderde niet alleen van naam maar nam ook een nieuwe vlag aan. Geen zwarte vlag meer maar een met witte achtergrond. Daarbij toonde hun leider Mohammed al Jolani, wiens echte naam Ahmed Hoessein al Shira blijkt te zijn, voor het eerst aan de wereld zijn gezicht. Echter aangekleed met witte tulband zoals Bin Laden en Zawahiri, de huidige baas van al Qaeda. Het typeert.

– Tahrir Institute for the Middle East, Hassan Hassan en Bassam Barabandi, ‘Al-Qaeda Steps Back to Let Nusra Move Forward in Syria’ (Al Qaeda neemt stap terug zodat Nusra vooruitgang kan maken), 3 augustus 2016, http://timep.org/commentary/al-qaeda-steps-back-to-let-nusra-move-forward-in-syria/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=%2AMideast%20Brief

Het Tahrir Institute for the Middle East is een in Washington DC gevestigde studiedienst en lobbygroep met in de adviesraad o.m. de neoconservatief Francis Fukuyama en de Nederlandse Marietje Schaake, Europarlementslid voor D66.

– Foreign Policy, Charles Lister, ‘The Nusra front is dead and stronger then never before’ (Het Nusra front is dood maar sterke dan ooit voorheen), 28 juli 2016, http://foreignpolicy.com/2016/07/28/the-nusra-front-is-dead-and-stronger-than-ever-before

Charles Lister was tot recent een topman voor het Brookings Doha Center, de afdeling in Qatar van het Brookings Institute, een der tientalen studiediensten en lobbygroepen in de VS. Partner hier is de regering van Qatar, een der voornaamste financiers van al Qaeda.

terreuraanslagen–De verontwaardiging van ‘de’ moslims

Lezer Ronald Verheyen uit Mortsel klaagt over de stilte bij moslims met betrekking tot de aanslagen van salafistische terreurgroepen als ISIS en al Qaeda in Europa. Mag ik hem erop wijzen dat dergelijke aanslagen schering en inslag zijn in de Arabische landen waar moslims veruit in de meerderheid zijn.

Bovendien hebben die groepen in o.m. Syrië maar ook in Libië, Afghanistan en Irak jarenlang en in bepaalde gevallen ook nu nog steeds uitgebreide steun gekregen van het westen, o.m. België. De aanslagen van die groepen in Europa zijn peanuts in vergelijking met die in bijvoorbeeld Syrië.

Recent nog onthoofde een door de VS met zware ultramoderne wapens voorziene groep Noer al Din al Zinki (1) live on camera nabij Aleppo een Palestijns kind van 12 jaar. Een kind dat ze duidelijk uit een of ander hospitaal hadden gehaald. Het infuus kon je nog duidelijk op het lichaam van die jongen geplakt zien.

Noer al Din al Zinki - Handarat-Aleppo - Juli 2016 - onthoofding Palestijns kind

Je zou dit beestachtig gedrag kunnen noemen maar voor die laster tegenover de dieren pas ik. De politieke vrienden van Obama, Reynders, Hollande en Rutte en de helden van de massamedia. De personen werden nadien geïdentificeerd, incluis het kind. De beelden zijn spijtig genoeg echt.

Behoudens een vage belofte van de VS om het te onderzoeken zweeg gans het westen, incluis de EU. Wij verkopen vanuit ons land massaal wapens aan Saoedi-Arabië die ze dan ten geschenke doet aan die terreurgroepen. Enig protest in België?

Willy Van Damme

Lezersbrief aan Humo van 2 augustus 2016.

1) Noer al Din al Zinki wordt door het westen en onze media steevast omschreven als een gematigde rebellengroep, de toekomst dus voor Syrië volgens onze massamedia en ‘welmenende’ regeringen en ngo’s. Bij de strijd om Handarat, een noordelijke voorstad van Aleppo, werd het kind gevangengenomen en onder luid gejuich van een aantal toplui van die groep onthoofd.

In Handarat, was een groot Palestijns vluchtelingenkamp waar volgens bepaalde bronnen voor de oorlog een 8.000 Palestijnen leefde. De groep de al Quds Brigade – al Quds is de Arabische naam voor Jeruzalem – vecht met het Syrische leger tegen die terreurgroepen en bestaat vooral uit inwoners van dit kamp. De afslachting van die jongen was dan ook pure weerwraak van die terreurgroep.

De groep bezit een groot aantal zeer moderne telegeleide antitankraketten met een theoretisch bereik van 4 km om o.m. tanks uit te schakelen. De VS verkoopt ze aan Saoedi Arabië die ze dan in akkoord met Washington cadeau doet aan deze bende.

Jihadist met Amerikaanse TOW-antitankraket

In 2014 en 2015 leverde de VS op vrij grote schaal via Saoedi Arabië telegeleide TOW-raketten aan door haar gecontroleerde Syrische jihadistengroepen. Je kan er wel geen kinderen mee onthoofden maar wel de overheid die recht en orde moet herstellen op afstand houden. Wat je voldoende de tijd geeft om te plunderen en tussendoor nog wat kinderen en volwassenen te onthoofden. Ook ISIS beschikt trouwens over dit speeltuig. Een gift van die 72 hemelse maagden of van Obama? Dank U Obama. Dank U Reynders. Dank U Hollande.

De groep is vooral actief rond Aleppo en is na de aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra (nu Front voor de Verovering van de Levant) en Harakat Ahrar al Sham de grootste. Een gevolg van de grote hoeveelheid aan steun die deze groepen kregen vanuit de EU, Israël, de VS en de Arabische Golfstaten.

Zie: http://www.almasdarnews.com/article/aleppo-rebels-behead-a-child. Pas wel heel hard op voor je het filmpje bekijkt. ik was een half uur onwel na het zien van de beelden en ze blijven op mijn netvlies hangen. De betrokken waren allen toplui van die groep. Zou iemand van die bende of de Westerse vrienden ooit gedacht hebben aan de ouders van die jongen?

Deze groep beloofde wel een onderzoek maar daar zullen we uiteraard nooit meer iets over horen. Ook bij de VS bleef het voor zover geweten tot die ene belofte voor onderzoek. Washington twijfelt duidelijk nog steeds over wat ze met Syrië gaan doen. Is de vernieling nog niet groot genoeg? Noer Din al Zinki vecht nu in Aleppo nauw samen met de aan al Qaeda gelieerde groepen.