Een vrije tribune voor de Belgische en Nederlandse legerchefs

Het interview van Jeroen Zuallaert met de Nederlandse en Belgische legerchefs in Knack van 28 juli ‘Als Rusland morgen binnenvalt kunnen we hen niet tegenhouden’ had best als een publi-reportage geplaatst kunnen worden.

Het ontbreekt immers ondanks de vele onzin die beide legerchefs verkopen aan welke kritische vraag dan ook en is gewoon een vrije tribune waar beiden nog maar eens komen smeken om meer geld. Alsof bijvoorbeeld die nieuwe F’35’s niet genoeg zijn. De teneur zettende titel zegt al voldoende.

Het is alsof de Russen praktisch aan onze deur zitten dreigend om beide landen onder de voet te lopen. Vergetend dat er tussen Nederland, België en Rusland nog een serie andere landen zitten. Met andere woorden: dit beweren is lachwekkend. In welke periode van de geschiedenis ook zouden beide legers weerwerk hebben kunnen bieden aan Rusland? Geen enkele.

Oorlogskamer - Russisch leger - Vladimir Poetin - 19-11-2015 - 1

Vladimir Poetin en enkele legerchefs hier in hun operationeel legerhoofdkwartier. Volgens de legerchefs van Nederland en België zouden ze wel eens hun beider landen kunnen aanvallen.

In juni 2008 viel Georgië, een kandidaat lid van de NAVO, Zuid-Ossetië aan waar toen zogenaamde Russische vredetroepen onder vuur kwamen en gedood werden. Die zaten daar als vredesmacht in afspraak met de NAVO. De NAVO zweeg poogde zelfs de schuld op Rusland te steken.

Uw medewerker had bijvoorbeeld kunnen opwerpen dat tot 1989 de Russische troepen op enkele honderden kilometers van België en Nederland stonden en – ondanks de officiële afspraken vanuit de NAVO – de Amerikaanse troepen nu op enkele honderden kilometers van de Wolga staan.

Vergetend ook de door de NAVO georganiseerde staatsgreep van februari 2014 in Kiev. Evenals de in de Washington Post geuite doodsbedreigingen aan het adres van de Russische president Vladimir Poetin door Carl Gershman, de baas van de National Endowment for Democracy, de tak van de Amerikaanse regering die gespecialiseerd is in het organiseren van als kleurenrevoluties vermomde staatsgrepen.

Verder heeft men het over artikel 5 van de NAVO betreffende militaire solidariteit. Wat betekende dat wij meehielpen aan die dwaze en de beide landen vernietigende bezetting van Afghanistan en Irak. Een Afghanistan welke goed is voor een praktisch monopolie van heroïneleveringen aan Europa.

En artikel 5? De VS en enkele andere landen van de NAVO steunen met wapenleveringen toch de Turkse PKK, via de vanuit Syrië opererende dochterondernemingen zoals de SDF, die toch oorlog voert tegen Turkije, tot nader orde een lid van de NAVO.

Met andere woorden: uw medewerker was gewoon het slaafje van bede militairen en vergat zelfs de meest logische en simpele kritische vragen te stellen. Knack had kunnen besparen door geen journalist en fotograaf naar ginds te sturen en die ruimte als publiciteit aan beiden te verkopen.

Willy Van Damme

Brief aan Knack.

De liquidatie

Dat de media een slangenkuil zijn en ook al eens vergeleken worden met een bordeel is geweten. Het ons kent ons principe en het stiekem doorspelen van ‘informatie’ over de tegenstander van de dag is klassiek. Het verhaal dat roddelwebsite ‘t Scheldt (1) over haar werking en relatie met Erik Van der Paal en zijn goede vriend Bart De Wever schreef vertelt alles.

Ze krijgen geld en ontpoppen zich dan tot het gewillig instrument van de geldschieter om diens tegenstanders uit te schakelen. Bijna alles is dan toegelaten. Zoals die voormalige hoofdredacteur van een weekblad die zijn journalisten opdroeg om modder te zoeken over Johan Vande Lanotte.

Keert de geldschieter zich tegen hen dan zal die krant/weekblad of website desnoods een harde campagne voeren tegen die voormalige financier. Veel genade of respect voor de waarheid is er dan niet te vinden. Karaktermoord is de term die best van toepassing is.

Gisteren en vandaag werd er een volgend slachtoffer gevonden, Ihsane Haouach, de nu gewezen regeringscommissaris van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De MR wilde haar weg, ageerde binnen en buiten de politiek en bleef er op hameren. Zelfs al was ze benoemd door haar regering.

En dus kwam er vandaag in De Morgen het volgende bericht dat ook deels in De Standaard staat:

“Die aanvallen lijken nog steeds door te gaan, want gisteravond lekte via Le Soir het nieuws dat er via de Staatsveiligheid nieuwe informatie zou zijn bovengekomen over de vermeende link tussen Haouach en de Moslimbroederschap, een controversiële politiek-islamitische organisatie. Deze nieuwe informatie, die nu ook in regeringskringen zou circuleren, zou aan de basis liggen van haar ontslag. Haouach zelf heeft deze vermeende linken met de Moslimbroeders wel altijd ontkend.”

E540hb2XEAMQawt

Ihsane Haouach en de karaktermoord. Er zou een nota over haar zijn over een vermeende link met de Moslimbroeders, die in Syrië ook door de regering met de N-VA werd gesteund, en die zou in regeringskringen circuleren. Zou dus.

Over de inhoud van die dan vermeende nota en het waarheidsgehalte ervan hoeven we niets meer te weten. Fijn toch. En ik die dacht dat de Moslimbroeders onze vrienden waren. Zoals Steven Vanackere was ze de persoonlijke aanvallen kotsbeu en trapte ze het af.

Wie nauwkeurig het bericht leest ziet dat er feitelijk niets staat: ‘Er zou over een vermeende link een nota zou zijn zijn die in de regering zou circuleren’ Men is zelfs niet eens zeker dat er een nota is en wat er dan ‘zou instaan’ weet men ook niet. Zonder zich uit te spreken over de dame en haar maatschappelijke visie kan men alleen maar concluderen dat er hier een karaktermoord wordt gepleegd.

En de Moslimbroeders? Is daar iets mis mee? Het Westen met de NAVO steunt hen toch al 11 jaar in de oorlog om Syrië. De Syrische terreurgroep Ahrar al Sham is er nauw verbonden aan de Moslimbroeders en worden in bladen als De Morgen, De Standaard en Knack alsmede op TV steeds omschreven als vrijheidsstrijders.

En in het Verenigd Koninkrijk werken ze onder de patronage van een zekere prins Charles. Jawel, de kroonprins. Maar hier is dat dan plots verdacht en goed voor een karrenvracht modder.

Veel zou’s dus en een voorbeeld van een artikel dat men feitelijk niet eens ‘zou’ mogen publiceren. Toch niet zo. Het doet denken aan de aanvallen, ook in De Morgen, op CD&V’er Steven Vanackere toen die minister was in een vorige regering.

De krant ging met het nepverhaal door tot Vanackere het opgaf. En nadien kreeg een van de auteurs van die perscampagne een topfunctie bij de VRT-nieuwsdienst. Voor bewezen diensten?

En nota’s van de Staatsveiligheid? Het is niet iets waar ik veel waarde aanhecht of een huis zou op bouwen. De klassieke media wel natuurlijk. Maar de missie is geslaagd. Na Steven Vanackere, de politieke liquidatie van Johan Vande Lanotte neemt ook Ihsane Haouach ontslag. Leve de persvrijheid.

Willy Van Damme

1) Zie: > https://www.tscheldt.be/hoe-erik-van-der-paal-en-bart-de-wever-2-jaar-lang-het-mes-op-de-keel-van-tscheldt-hielden/. Of wie is de beste hoer?

Peter R. de Vries, Dendermonde en zuster Gaby

Het zullen weinigen weten maar er is wel degelijk een link tussen de gisteren in Amsterdam neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Dendermonde. In oktober 1991 bracht het Nederlandse tijdschrift Aktueel immers het verhaal over de Norbertijnse pater Gaston Mornie onder de titel ‘De perverse priester’ van journalist Ko Boos. En hoofdredacteur van het nu verdwenen tijdschrift was Peter R. de Vries.

De stilte doorbroken

Dat het Nederlandse blad dit Belgische verhaal bracht was opmerkelijk. Evenals het feit dat de zaak waar het over schreef al dateerde van 3 maart 1982. Het betrof de verdwijning van zuster Gabrielle uit het Dendermondse Sint-Vincentiusklooster waaraan ook de lokale meisjesschool was verbonden. Het katholiek onderwijs was toen nog gescheiden tussen jongens en meisjes. Het moest zedig zijn!

Aktueel - cover

Ook in Dendermonde liet Peter R. de Vries zijn sporen na. Hier in de moordzaak van pater Gaston Mornie en zijn slachtoffer zuster Gabrielle met haar echte naam Germaine Robberechts uit het naburige Opdorp.

De zaak was door het lokale katholieke establishment netjes in de doofpot gestopt en iedereen zweeg dan ook (1). Aktueel met hoofdredacteur Peter R. de Vries doorbrak echter die stilte. Maar geen nood want de toenmalige Dendermondse procureur Guido De Saeger, uit hetzelfde katholieke hout gesneden, verbood de distributie ervan in België. De laatste maal dat zoiets gebeurde.

Het blad werd uiteindelijk stiekem bijna in Dendermonde gedistribueerd en veroorzaakte een schok want je zag Mornie op de cover onder meer in damesondergoed poseren. En de man was tot 1991 toch algemeen directeur van de middelbare meisjesschool waar men meisjes tot deftige vrome dames diende op te voeden. Zij gaf les in esthetica.

Het onderzoek was ook eindelijk pas gestart nadat een Aalsterse commissaris veel later bij een onderzoek naar een drugzaak op de naam van Gaston Mornie viel en ontdekte dat de man mogelijks betrokken was bij de verdwijning van zuster Gabrielle, beter gekend in de school als Gaby of de Gabbe. Een ‘specialleke’  want ze had zelfs een drumstel en was er de enige die met de auto kon rijden.

Netjes verborgen

Voordien was alles netjes verborgen gehouden. Het klooster deed op 4 maart 1982 wel aangifte van haar verdwijning maar dat was alles. Waarbij zij tegen de lokale politie het hadden over een amoureuze affaire met een chauffeur en dat ze beiden naar Italië waren verdwenen. De politie mocht niet eens haar kamer doorzoeken.

Zelfs de officiële seining van haar verdwijning werd plots zonder opgaaf van reden verwijderd. Tot woede van de politiemensen die met de zaak bezig waren. Maar Aalst bracht redding. Tevergeefs want het bisdom Gent stuurde de man naar de psychiatrische katholieke kliniek Sint-Camillus in Sint-Denijs Westrem weg van het gerecht.

Waar hij dan opnieuw een jongetje molesteerde. Dit was ook de reden waarom hij voorheen in 1979 als algemeen directeur door het aartsbisdom Mechelen van Vilvoorde naar Dendermonde was gestuurd.

Dit nadat hij wegens wangedrag uit het norbertijnenklooster van Grimbergen was gegooid had hij immers in een katholieke school in Vilvoorde kinderen aangerand. En dus werd hij zo algemeen directeur van de meisjesschool in Dendermonde.

Aktueel - Mornie in ondergoed

Gaston Mornie, in Dendermonde wegens zijn uiterlijk ook de Chinees genoemd, was een seksueel roofdier die ook uiterst agressief kon reageren.

Hij werd echter dankzij het Dendermondse parket en het bisdom nooit door de politie ondervraagd zelfs al was iedereen die de zaak volgde er van overtuigd dat hij de moordenaar was. De toenmalige bisschop Leonce-Albert Van Peteghem wist van de zaak en had de foto’s gezien. Mornie stierf in 2011.

Het klooster speelde mee

Ook haar collega’s kloosterzusters weigerden de politie over de zaak te woord te staan. Recent doken handgeschreven notities over de zaak op geschreven door een van de nu overleden zusters die de choquerende mentaliteit typeert die achter deze kloostermuren toen heerste.

Zo schrijft ze: “Als zuster Gabrielle niet door en door slecht was dan had zij bij de 2de of 3de vraag van Mornie om hem naar die seksfuiven in Aalst te voeren onmiddellijk moeten zeggen: Weet waar je aan begint weet wat de gevolgen zijn. Ik denk eerder dat zij zijn invloedrijke macht die hij in het bisdom had, blij, sadistisch zag ten onder gaan. Soeur Gabrielle, gij hebt geoogst wat jij gezaaid hebt.”

Waarbij zij bewust vergeet dat toen zuster Gabriella wel dreigde naar het bisdom te stappen hij haar vermoedelijk om het leven bracht. Waarna zij en haar kloosterzusters elke medewerking weigerden aan het gerechtelijk onderzoek. Wie is dan de schuldige? Wel tonen die notities wel dat men wist dat Mornie haar had vermoord.

Volgens bij het onderzoek ooit betrokken politiemensen moet zij ergens vlakbij het klooster begraven zijn. Zij verdween immers na een zeer hoogoplopende ruzie met Mornie en na dreigen om met een dossier over hem naar het bisdom te trekken. En behoudens zuster Gabrielle kon niemand er met de auto rijden.

Wel poogde Erwin Dernicourt toen hij tot Dendermondse procureur werd benoemd en vlak voor de verjaring de zaak toch nog op te lossen maar tevergeefs. Hij is nu in Gent procureur-generaal. De zaak blijft onopgelost en de vermoedelijke dader Gaston Mornie kon als een vrij man sterven.

Zuster Gebrielle - Gaby

Zuster Gabrielle was bij vele van haar leerlingen ook zeer geliefd en de zaak heeft bij velen dan ook sporen nagelaten. Velen zien hierin  het grootste Dendermondse schandaal van de laatste honderd jaar.

En Guido De Saeger? Ondanks de barslechte reputatie van het Dendermondse parket bleef hij verder doen en zijn ondergeschikten desnoods uitschelden. Velen weigerden een benoeming in Dendermonde. Tot journalist Frank De Moor in het weekblad Knack een bijtend artikel schreef over De Saeger en zijn parket.

En alhoewel er volgens een ingewijde wat foutjes in het artikel zaten betekende dit bijna onmiddellijk zijn einde als procureur en nam hij dezelfde week ‘vrijwillig’ ontslag. Wat namelijk alleen ingewijden wisten was dat Frank De Moor de echtgenote was van Anita Harrewijn en die was in Gent toen advocaat-generaal met als specifieke taak de werking van de lokale parketten.

Hij vertrok nadien dan ook snel uit de stad en stierf in ongenade en in alle stilte in 2005. Zijn zoon Jean werd in die periode zelfs internationaal geseind wegens criminele feiten. Hij zou nu juridisch adviseur zijn van de Amerikaanse tak van de ook al niet onbesproken bedrijvengroep Beaulieu.

In de zaak zijn nadien een aantal andere journalisten en documentairemakers actief geweest zoals Paul Jambers. Zonder spijtig genoeg enig resultaat. Er zijn nu nog wel een aantal nieuwkomers die er aan willen werken. Laat ons hopen.

Dus niet alleen zoals nu in Nederland poogde men Peter R. de Vries het zwijgen op te leggen. Ook in Dendermonde poogde men dat te doen, zij het hier dan met ‘legale’ middelen.

Rita Sarens

Rita Sarens schreef recent over de zaak een roman en had het daarbij ook over de situatie toen thuis bij de familie Mornie. Wat ook andere onderzoekers opviel.

Willy Van Damme

1) Alleen Hilde Geens in De Zwijger, het tijdschrift van Johan Anthierens, had er in die periode serieus aandacht voor. Hilde Geens zou nadien in het dossier van de Bende Van Nijvel haar kwaliteiten verder bewijzen.

2) Recent verscheen van de hand van Rita Sarens de over de zaak handelende roman ‘Zwijg in godsnaam’ waarbij de dame zich blijkbaar vooraf goed documenteerde. Het verscheen bij uitgeverij Inkt in Aalst. Voorheen publiceerde Kathelijne De Brauwer bij Epo ‘De dood van een non?’. Het is uitverkocht maar men kan het uitlenen in de Dendermondse bibliotheek.

Erdogan en het jihadisme

Het probleem met vele journalistiek is dat ze over zaken schrijven waarvoor ze onvoldoende achtergrondinformatie hebben en dan de blunders weten op te stapelen. Het verhaal van Kleis Jager ‘Erdogan wakkerde Jihadisme aan’ in DM van vandaag is er een schoolvoorbeeld van.

Ze citeert hij op zeker ogenblik de door hem geroemde Gilles Kepel over de salafistische moordenaar Jamel Gorchene: “In al die jaren verwijst hij maar één keer, in 2013, naar de gewapende strijd als hij een video deelt van Jabhat al Nusra. Maar die groep werd toen algemeen gezien als de gematigde gewapende oppositie tegen Assad”.

In tegenstelling tot wat hier gezegd wordt was het toen al algemeen geweten dat Jabhat al Nusra de lokale naam was voor de Syrische afdeling van al Qaeda. Maar veel heeft natuurlijk te maken met de wijze waarop de media tot nu omgaat met de toestand in Syrië.

Historisch zijn bijvoorbeeld de woorden van emeritus professor Rik Coolsaet, specialist in de geopolitiek, die deze Syrische jihadisten op de VRT omschreef als ‘idealisten’. Die dan kelen oversnijden.

Het klopt zeker dat Erdogan een sleutelrol speelde en nog speelt in de steun aan de salafistische terreur in Syrië maar hij was zelfs niet eens de hoofdrolspeler in de zaak. Dat was voorbehouden voor de VS en haar Europese bondgenoten in de NAVO. Zij wilden na Kadhaffi en Saddam ook het hoofd van Assad zien rollen om Syrië daarna dan zoals Libië te laten desintegreren.

Kemal Atatürk - 1

Kemal Atatürk zag als militair de noodzaak in, wou Turkije de aanval van het Verenigd Koninkrijk en haar bondgenoten overleven, dat het zich diende te moderniseren en de seculiere visie van de West-Europese landen overnemen. De Moslimbroeders, waartoe Erdogan behoort, zagen toen de redding in een terugkeer naar wat zij zagen als de zuivere islam. Wat een utopie is. Dit kreeg toen dan ook de Britse en Amerikaanse steun.

Verder citeert hij Kepel zeggende over Kemal Atatürk: “De seculiere leider die van de Aya Sofia in 1934 een moskee had gemaakt”. Het is juist omgekeerd. Het was Atatürk die dat jaar van de Aya Sophia een seculier gebouw maakte. Wat recent door Erdogan werd teniet gedaan.

Om over Turkije en bijvoorbeeld het Koerdisch probleem te spreken moet men weten wat er rond Turkije in 1919-1923 gebeurde met de twee verdragen uit die periode en met de invasie van Griekse, Italiaanse, Franse en Britse troepen met, zoals met Syrië nu, als bedoeling het land in stukken te hakken. Wat Turkije met Atatürk verhinderde. Maar hierover lijkt men te zwijgen.

Juist zoals men de huidige buitenlandse politiek van Turkije en Erdogan niet kan begrijpen zonder te zien dat Israël, de EU en de VS o.m. met de levering van wapens de PKK steunen in hun gewapende strijd tegen de Turkse regering.

Zolang die hulp voortduurt zal Erdogan zich vijandig gedragen tegenover de EU en de VS. Dat is toch heel simpele logica. Maar dat de VS aan de PKK wapens levert wordt, ook in De Morgen, stil gehouden. Fake news heet dat.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Morgen

Kapitein Drake is terug

Vandaag was er in de Zwarte Zee en blijkbaar in de territoriale wateren van de Krim en dus Rusland een zeer gevaarlijk incident tussen de Britse torpedojager HMS Defender en de Russische kustwacht en luchtmacht. Waarbij het Britse oorlogschip volgens Rusland tot 3 mijl in de territoriale wateren van Rusland was gevaren vlakbij de havenstad Sebastopol. Het hoofdkwartier van de Russische vloot voor het zuiden.

Russische schepen zouden daarbij een serie waarschuwingsschoten hebben gelost en vliegtuigen zelfs bommen hebben gegooid vlakbij het Britse oorlogsvaartuig. Wat de Britse regering nadien ontkende. Beelden waarbij schoten te horen zijn waren echter op de BBC te zien. (1, 2 & 3)

Maar volgens de Britse regering was er niets aan de hand en poogde ze zelfs het toch wel heel serieuze incident te ontkennen. De schoten waren volgens Londen gewoon het gevolg van oefeningen van de Russische zeemacht vlakbij.

Dat het Russische verhaal vermoedelijk klopt blijkt uit de stelling van de Britse regering dat hun schip op weg was van de Oekraïense haven van Odessa naar de Georgische stad Batumi en men vaarde door Oekraïense territoriale wateren. Daar de Krim voor de Britten Oekraïens grondgebied is. Zo simpel is dat.

Merkwaardig is ook het verhaal van Reuters die stelde dat oorlogsschepen de territoriale wateren van andere landen zomaar mogen betreden zolang ze maar geen gevaar vormen voor het betrokken land. Een tip voor Rusland: Een Russische kruiser de monding van de Thames opsturen. Hoe zouden de Britten dan reageren?

HMS Defender

De Britse torpedojager HMS Defender. Al sinds de tweede wereldoorlog, nu toch al meer dan 80 jaar terug, is de Britse zeemacht een van de tweede of zelfs derde rang. Toch wou de vorige premier Gordon Brown (Labour) kost van kost twee nieuwe vliegdekschepen laten bouwen. De scheepswerven liggen immers in zijn kiesgebied. Verslaafd aan agressie heet dat.

Uit lekken in de media weten we dat Reuters voor haar berichtgeving over Rusland tegen betaling nauw samenwerkt met de Britse ambassade in Moskou. Ze ondertekende hiervoor zelfs een contract.

Rusland heeft natuurlijk hard gereageerd en niet alleen de Britse ambassadeur en de defensieattaché op het matje geroepen maar ook gesteld dat ze de volgende maal hun bommen niet naast maar op het schip zullen gooien.

Het lijkt wel of de fameuze Britse zestiende eeuwse piraat Francis Drake terug is, schreeuwend ‘Rule Britannia, Britannia rules the waves’.  Maar het Verenigd Koninkrijk is een desintegrerende lilliputter geworden. Hoogmoed komt voor de val.

In het recent gepubliceerde rapport over de nieuwe Britse ‘defensiepolitiek’ is er trouwens sprake van een voorwaarts (expansionistisch) gericht beleid zowel op het vlak van het militaire als van het buitenlands beleid. En dat is al een ganse tijd duidelijk. Zie maar naar de Britse acties rond Syrië waar agressie de leidraad is van haar optreden.

Het schip HMS Defender gaat immers hierna samen met het gloednieuwe vliegdekschip Koningin Elisabeth op weg naar China om er in de Zuid-Chinese Zee te ‘patrouilleren’. Vergezeld trouwens van een Nederlands fregat.

Probleem is dat hun vliegdekschip aan boord geen vliegtuigen heeft, alleen helikopters. Zelfs manschappen moest men bij de VS gaan lenen. Er is hiervoor immers geen geld. Ten oorlog zonder centen.

Willy Van Damme

1) Reuters, 24 juni 2021, Guy Faulconbridge en Katya Golubkova, ‘Russia warns Britain it will bomb ships next time’. Russia warns Britain it will bomb ships next time | Reuters

2) BBC World Service, 24 juni 2020, Frank Gardner, ‘HMS Defender: What will be the fallout from Black Sea incident?’ HMS Defender: What will be the fallout from Black Sea incident? – BBC News

3) RT, 24 juni 2021, Jonny Tickle, ‘BBC journalist on British ship HMS Defender says vessel made ‘deliberate’ move in passing through Russian waters ‘to make a point’. BBC journalist on British ship HMS Defender says vessel made ‘deliberate’ move in passing through Russian waters ‘to make a point’ — RT Russia & Former Soviet Union

Naschrift

Vorige dinsdag zijn aan een bushalte in het Britse graafschap Kent geheime documenten gevonden van het Britse ministerie van Defensie (4). Hierin kon men lezen over de discussies bij het Britse leger over hoe de Russen zouden reageren als men de HMS Defender in de buurt van Sebastopol, de havenstad op de Krim, in de Russische territoriale wateren zou sturen. Het bewijs dat de Britten de Russen hier bewust uit hun tent wilden lokken.

Maar dat die documenten, een 50 pagina’s dik, zomaar per toeval achtergelaten worden lijkt ook bizar en is feitelijk ongeloofwaardig. Met andere woorden: Wie hogerop in het Britse establishment wou de Britse regering ontmaskeren als provocateurs?

Wou men ook zo met die boottocht digitaal een beeld krijgen van de Russische verdediging op die plek? De documenten werden op 22 juni ontdekt, twee dagen voor het incident. Naar de Russen laten uitschijnen hadden ze het spel echter door.

4) Knack, 27 juni 2021, Belga, ‘Gevoelige documenten Brits defensieministerie gevonden aan bushalte in Kent.’

De grondwaarden van onze politici

De zaak van het PFOS/PFAS en Du Pont/3M toont nogmaals aan hoe onze overheden onbekwaam en onwillig zijn om de mensen te beschermen tegen vervuilers als deze bedrijven. Men ontdekt een chemisch product dat commercieel interessant is en zonder naar haar toxiciteit te kijken strooit men het massaal rond. Het is het verhaal van DDT, Asbest, Agent Orange enzovoort. En men leert nooit.

Toen 3M stopte met het gebruik van dit zo winstgevend product hadden er overal alarmbellen moeten afgaan. Wat zoeken op het internet had genoeg modder opgeleverd over 3M. Neen, men zweeg hier en deed voort. Hoort niets, ziet niets en zegt niets. En nu het aan het licht komt trekken de verantwoordelijken, incluis Bart De Wever, hun paraplu open en schreeuwen: Het zijn de ander.

Samenvatting: Internationaal onderzoek van 3M laat zien dat wetenschap te  weinig waardering krijgt | Business Wire

Een van de slogans van 3M. Men moet maar durven. Gaston Geens (CD&V) de eerste minister president van de Vlaamse regionale regering, stelde bij zijn aantreden: “Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen.“ Dat is dus bewezen.

Feitelijk zouden de verantwoordelijken voor de strafrechter moeten verschijnen voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zoals men andere criminele feiten als hooligans en inbraken aanpakt zo ook moet men dit met harde hand onderdrukken. Maar een inbreker is natuurlijk geen miljardair. Ach mensenrechten zijn een probleem in China maar niet hier. Zo hoort men toch.

Willy Van Damme

PS: 3M is in 2000 plots gestopt met de productie van PFOS nadat in 1999 Richard Purdy, een van haar belangrijkste wetenschappers, het woedend was afgestapt en hen publiek hiervoor had aangeklaagd. Maar hier reageerde toen niemand.

Brief aan Humo betreffende het gesprek met advocaat Robert Bilott over Du Pont/3M en PFOS.

Dendermonde–Buggenhout–Fusieplannen afgeschoten

PERSBERICHT: Buggenhoutse CD&V gemeenteraadsfractie over een mogelijke fusie tussen Dendermonde en Buggenhout.

CD&V-Buggenhout reageert fel op heisa rond fusievoorstel Dendermonde

De geruchten aangaande een fusie Dendermonde-Buggenhout, die door sommige oppositiepartijen via de sociale media en de kranten werden verspreid zijn compleet van de pot gerukt, inhoudsloos en gebaseerd op veronderstellingen en leugens.

Op 10 juni stelde Dendermonds burgemeester Piet Buyse zijn voorstel tot fusie voor aan de voltallige Buggenhoutse CD&V-fractie. Een voorafgaande studie, gemaakt door Dendermonde, wees uit dat Buggenhout en Dendermonde geschikte partners zouden kunnen zijn bij een eventuele schaalvergroting.

Er werd met interesse geluisterd naar het Dendermondse voorstel, maar de Buggenhoutse CD&V-fractie acht momenteel de tijd onvoldoende rijp om over te gaan tot een vrijwillige fusie.

Er komt dus ‘geen fusie’! (accentuering vanwege CD&V Buggenhout)

Commentaar

Volgens de Dendermondse oppositie was die plotse interesse vanwege CD&V Dendermonde voor deze fusie ingegeven door de hoop ook na de verkiezingen van 2018 de macht te kunnen behouden. In Buggenhout heeft CD&V de absolute meerderheid.

Het was volgens ingewijden ook die wens tot machtsbehoud die hen dreef tot het maken van een door hen, en de N-VA, bij hoog en laag voor de verkiezingen ontkend Dendermonds voorakkoord voor deze legislatuur. Een publiek geheim want het Vlaams Belang publiceerde zelfs de datum van de ondertekening ervan.

Door een voorakkoord met N-VA te sluiten was het weinig waarschijnlijk dat er na de verkiezingen een coalitie tegen CD&V kon gevormd worden. Nu heeft CD&V op 35 zetels er 12, N-VA 8, Vooruit 5, Vlaams Belang 5, Open VLD 4 en Groen 1. Zeker daar er het vermoeden was dat het Vlaams Belang met Barbara Pas redelijk veel stemmen zou halen leek die redenering steek te houden.

Nu zouden Groen, Open VLD en Vooruit samen met N-A 18 van de 35 zetels halen. En dus een zetel op overschot hebben. Het is de reden voor wat door velen gezien werd als een coalitie van partijen die elkaars tegenpool leken. De Dendermondse gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zouden dan ook wel eens zeer spannend kunnen worden.

Willy Van Damme

Nord Stream 2 ligt er

Zoals al een ganse tijd te verwachten was is de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en het distributiestation in de Duitse deelstaat Pommeren de voorbije week deels afgewerkt. Dit ondanks hevig verzet van de VS die hiervoor de vrienden in de Baltische staten, Oekraïne, Polen en Denemarken alsmede de Duitse Grünen inschakelde.

het betreft hier een van de twee pijplijnen van Nord Stream 2 die door een Russische kabellegerschip de voorbije weken werd gefinaliseerd. Gazprom heeft een van haar schepen die voorheen in het Verre-Oosten actief was speciaal hiervoor moeten ombouwen.

Goed voor 22% der Europese gasbehoefte

Het nieuws werd door de Russische president Vladimir Poetin gisteren vrijdag bekend gemaakt op het Sint-Petersburg Internationaal Economisch Forum (SPIEF) in de stad Sint-Petersburg waar de top van het Russische zakenleven, politiek en administratie zoals met Davos jaarlijks bij elkaar komt en er overlegt met mensen uit de rest van de wereld.

Na de steeds maar oplopende ruzies van de EU met Rusland zijn dat vooral mensen van elders zoals uit Azië. Het is een voor de EU cruciaal project om zo de energieveiligheid van de unie veilig te stellen en vooral om de energietransitie naar een meer groenere elektriciteitsproductie mogelijk te maken. Nu immers werken veel Duitse energiecentrales op bruin- en steenkool.

Wat erg vervuilend is. Nord Stream 2 ligt parallel met Nord Stream 1 en loopt van de Russische stad Vyborg aan de Finse grens en via de Oostzee en de Baltische Golf naar het Duitse Lubmin. Ze kan jaarlijks 55 miljard m³ gas vervoeren en dus samen met zuster Nordstream 1 een 110 miljard m³ gas of 22% van de huidige behoeften van de EU voor aardgas.

Nord Stream 2 betekent dan ook dat men in de EU alle steen- en bruinkoolcentrales kan sluiten evenals de kerncentrales die men in België en Duitsland wil opdoeken. Wel dient men nog om milieureden verder te werken aan het probleem van de stikstof die bij gascentrales vrijkomt. Maar dat lijkt nu oplosbaar.

Vladimir Poetin en Alexei Miller, CEO van Gazprom

De Russische president Vladimir Poetin in gesprek met Alexei Miller, CEO van Gazprom, de melkkoe van Rusland. En alhoewel beursgenoteerd staat ze, zoals bij ons Proximus, onder staatscontrole. Ze is immers voor de Russische economie te belangrijk.

Het project wordt geleid door Nord Stream AG waarin het Russische Gazprom de meerderheid heeft. Die is voor 50,23% dan weer in handen van de federale regering van Rusland en voor 19,7% eigendom van de Amerikaanse Bank of New York Mellon. De algemene directeur (CEO) is Alexei Mïller. Het is ‘s werelds grootste gasproducent.

Europese energiereuzen

Gezien de omvang en het belang voor West-Europa hoeft het niet te verbazen dat de top van de Europese energiebedrijven bij de zaak nauw betrokken waren zoals Engie (Electrabel), Shell, Wintershall, Total, ENI en het Oostenrijkse OMV.

Toen de VS nog onder president Barack Obama tegen het project sancties troffen trokken de meeste West-Europese bedrijven zich uit de zaak terug. Vrezend uit de Amerikaanse markt geduwd te worden. Nord Stream is eigendom van de Duitse holding Nord Stream AG waarin de vroegere sociaal-democratische kanselier Gerhard Schröder een sleutelrol speelt.

Nu dient nog wel de tweede pijplijn van Nord Stream 2 verder afgewerkte te worden. Wat de komende maanden zal gerealiseerd worden. Wel kan vanaf midden juni die eerste pijplijn al in werking treden daar ook het bovengrondse werk in Vyborg en Lubmin klaar is. De kost van het project wordt ergens rond de 10 miljard euro geschat.

Dat Nord Stream 2 grote strategische betekenis heeft is duidelijk. Dat wil echter niet zeggen dat Duitsland hier zijn buitenlands beleid gaat voor wijzigen. Integendeel, men ziet het zowel in Rusland, Duitsland en de EU als een zuiver economisch project.

Zo bewees de zaak met Alexei Navalny en nu ook de herrie rond Wit-Rusland dat de relaties tussen Duitsland en de EU met Rusland alleen maar verder verslechteren. De beschuldiging dat de voor de Britse geheime dienst MI6 werkende Alexei Navalny dor Rusland met dat zogenaamde novichok vergiftigd werd kwam uiteindelijk van het Duitse leger.

Het is dus een politieke zaak. En had Duitsland dat gewild dan had men daar zo over kunnen zwijgen, de medische Russische analyse bevestigen of een ander al even ongeloofwaardig verhaal kunnen rond maken. Neen, zoals de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw toonden wil Duitsland ook nu nog ‘lebensraum im osten’. De Russische rivaal klein maken en eventueel zelfs uitschakelen.

Amerikaanse druk

Nordstream 2  - kaart

Ondanks het enorme verzet van de Verenigde Staten en sommige van haar vazallen in Europa is al een deel van Nord Stream 2 geheel afgewerkt en kan ze vanaf midden juni aardgas vervoeren. De realisatie van de tweede pijp, een soort back-up, is voor dit najaar. Dat het verzet faalde toont nogmaals de zwakte van de VS die er niet in slaagde haar wil op te dringen. Het was ooit anders.

Maar voor de VS kwam het er ook op aan om de EU te treffen en haar energietransitie en energiezekerheid te bemoeilijken. Veel aardgas loopt door Oekraïne waar Duitsland, Rusland en vooral de VS strijden voor de invloed. Doet het onstabiele Oekraïne nog eens lastig zoals voorheen dan kan het zo de gaskraan toedraaien en de EU wurgen. Dat wordt nu onmogelijk.

Onder Amerikaanse invloed blijft de propagandamolen wel verder draaien. Zo schreef de Duitse overheidszender Deutsche Well op haar website deze vrijdag ‘Moreover, Ukraine and Poland oppose the project as it effectively cuts them out of the transit business’ (Bovendien verzetten Oekraïne en Polen zich tegen deze aanleg daar het hen effectief uitsluit van het gastransport’ (Die lucratief is, nvdr.) (1)

Complete onzin. De pijplijnen die nu deels via Oekraïne en deels Polen lopen blijven gewoon verder actief zoals met betrokken partijen is afgesproken. Nog straffer, die welke via Polen naar Duitsland loopt gaat ook door Wit-Rusland, het tegenwoordige zwarte schaap van de EU, en zeker ook voor Polen die er een staatsgreep poogt te ensceneren.

Met andere woorden: Die gaspijplijn levert Wit-Rusland en dus Alexander Loekasjenko, de nieuwe ‘smeerlap’ van het ogenblik, zonder praktisch iets te doen een flinke stuiver op. Van sancties wil Warschau in dit geval zeker niet weten. Ook hier is er dus veel hypocrisie in het spel. Zoals gewoonlijk. Kijk maar naar de houding van de Duitse Grünen met Nord Stream 2.

Willy Van Damme

1) Deutsche Welle,  Nord Stream 2: First section of pipeline is complete, Putin says | News | DW | 04.06.2021

Wie is de Wit-Rus Roman Protasevitsj?

Er komt stilaan meer openbaar over de figuur van Roman Protasevitsj, de door de Wit-Russische regering uit een vliegtuig van Ryanair geplukte opposant en journalist. De nieuwe held van de EU en onze media blijkt verre van een onbeschreven blad, is gelieerd aan fascistische bewegingen en zo te zien niet vies van wapens. Een soort van onze Jurgen Conings dus.

Het Azov Bataljon

Reeds in 2014, toen hij dus 19 jaar oud was vocht hij in Oekraïne, het buitenland dus, mee met het Azov bataljon aan het front in de regio van Donetsk en elders in het Russisch sprekende deel van Oekraïne.

Dit werd door de BBC afgedaan als nepnieuws afkomstig van Russische trollen. Niets van geloven dus. Maar na het interview met Lady Di, de zoveelste grove schending van wat journalistieke ethiek hoort te zijn, moet men al oerdom zijn om de BBC nog zomaar te geloven. Ze is rot van de top tot aan de wortels.

Roman Protasevitsj bij het Azov bataljon

Roman Protasevitsj hier in 2015 op de cover van het blad Zwarte Zon (Sonnenrad), een oud Nazi-symbool, gebruikt door het Azov Bataljon.  En zelfs al zou dit een dubbelganger zijn dan nog toont zijn lange aanwezigheid bij het Azov Bataljon zijn waar politiek karakter. Bij het Azov Bataljon zitten veel buitenlandse vrijwilligers komende uit nazistische groepjes uit Europa.

Maar volgens Andrey Biletsky, de eerste commandant van het Azov-Bataljon, was hij inderdaad bij het Azov Bataljon maar alleen actief als fotograaf en journalist. Op de foto hierboven afgedrukt ziet men met welk toestel hij dan schoot, en dat is een zwaar automatisch wapen en geen fototoestel.

Andere getuigenissen vanuit het Azov Bataljon en foto’s op sociale media toen echter dat hij inderdaad meevocht en zelfs volgens medeleden van die groep tweemaal gewond raakte. Foto’s tonen trouwens dat hij reeds van bij de start in 2014 bij de Oekraïense staatsgreep betrokken was en steeds fascistische groepen frequenteerde.

De Oekraïense staatsgreep van 2014

De cover dateert van 2015 toen men met geweld elk verzet tegen de staatsgreep van 2014 poogde de kop in te drukken. Die staatsgreep was het werk van door de EU en VS gefinancierde fascistische terreurgroepen zoals o.m. Pravy Sektor en Svoboda. VRT-journalist Jan Balliauw werd toen zelfs vanuit het door Svoboda bezette hotel Ukraina beschoten.

Nadien kwam het Azov Bataljon te voorschijn om de toestand in het oosten van Oekraïne onder controle te krijgen. En ook hier ontdekt men al gauw het fascistisch karakter van dit clubje zelfs al werd het officieel een onderdeel van het geregelde leger. De vele aan de SS herinnerende door de groep gebruikte tekens doen echter alle twijfel wegnemen.

Met andere woorden: Roman Protasevitsj was zeker in 2014 een volbloed no-nazi en het verhaal van zijn vader dat hij al toen hij een jonge tiener was geen onrecht kon aanzien dient men dan ook niet te geloven. Het Azov Bataljon is immers synoniem voor onrecht en agressie en de tegenpool van democratie, respect en mensenrechten. Het zijn voor hen volksvreemde begrippen.

Azov Bataljon - Vlaggen

Het Azov Bataljon is in Europa een der gevaarlijkste en vermoedelijk meest extreme groep neonazi’s groep gekend voor o.m. hun haat tegenover Russen en joden. De door Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt mee aan de macht gebrachte knok- en schietploeg. Het teken op de vlaggen is de wolfsangel dat gebruikt werd door meerdere eenheden van de SS, Weermacht en SA.

In wezen krijgen we hier een herhaling van wat zich sinds 2011 afspeelt in Syrië waar men van allerlei salafistische terreurgroepen gelieerd aan al Qaeda eveneens vrijheidsstrijders maakte. Recent nog met de kotsmisselijk makende Britse film ‘For Sama’ rond terreurgroep Nour Din al Zinki.

Hypocrisie voluit

Terwijl het Belgisch gerecht onder gejuich van de politiek en de pers rechts-extremisten opsluit en doet veroordelen dan worden die als ze elders opereren aanbeden. Plegen salafistische terreurgroepen aanslagen in Syrië dan zijn het helden, plegen ze aanslagen in Brussel dan zijn ze des duivels. Washington en Brussel hebben een hekel aan mensenrechten.

Dat de pers klaagt dat men hen dan beschrijft als ‘de leugenpers’ is dan ook niet verbazend. Zodra het over voor de EU en de VS geostrategisch belangrijke onderwerpen gaat valt als eerste de waarheid. De media kunnen die beschuldiging zo verhelpen door simpelweg een kat een kat te noemen.

Maar zoals gisteren nog bleek tijdens een gesprek van Ria Laenen met Xavier Taverne in het Journaal Laat van de VRT is het volgens Ria Laenen van de KUL, die zowat de officiële EU-visie gaf, duidelijk dat Wit-Rusland lid moet worden van de westerse alliantie tegen Rusland en niet verder nauw mag samenwerken met Moskou. Een mooi voorbeeld van gebiedshonger dus of agressie.

Waarbij hypocrisie voor de EU het hoogste goed lijkt. Zo gingen leiders van de EU in Auschwitz de bevrijding van het kamp herdenken om daarna door te vliegen naar Oekraïne om de leiders daar te feliciteren. Een land waar de geest van de holocaust met Europese en Amerikaanse hulp terug tot leven is gebracht.

De vele standbeelden van de fascistenleider Stepan Bandera uit het interbellum en WO II zijn er een bewijs van. Maar dat erg simpel feit wordt nergens in onze media en de politiek opgemerkt. De vrienden van Nazi-Duitsland zijn terug de vrienden van het huidige Duitsland. L’ histoire se….

Willy Van Damme

En dan was er Evo Morales

De herrie rond het vliegtuig van Ryanair met aan boord de door de NAVO gesteunde Wit-Russische opposant aa&en het luidkeels protest vanuit de landen van de NAVO roept herinneringen op over een ander ietwat gelijkaardig voorval met het vliegtuig van de toenmalige Boliviaanse president Evo Morales toen die op 1 juli 2013 huiswaarts keerde van een internationale conferentie van gas exporterende landen in Moskou.

Voordien had Morales in Moskou tijdens een persconferentie positief geantwoord op de vraag of hij politiek asiel wilde verlenen aan de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden die toen nog vastzat op de internationale luchthaven van Moskou. Zijn asiel in Rusland zou pas later komen.

Snowden was de man die onthulde hoe de VS zowat alle communicatie wereldwijd afluisterden, incluis die van onze regering en zelfs de private telefoon van de Duitse kanselier Angela Merkel. Een operatie waar ook Nederland bij betrokken was.

Toen Morales huiswaarts keerde en zijn vliegtuig een tussenlanding moest maken om bij te tanken weigerden echter Frankrijk, Spanje en Portugal het vliegtuig toegang tot hun luchtruim. Een zware overtreding van de regels voor internationaal luchtverkeer.

1

Op vraag van de VS en met steun van o.m. Frankrijk, Spanje en Portugal gijzelde Oostenrijk op 1 Juli 2013 het vliegtuig met de Boliviaanse president Evo Morales aan boord. Een uniek voorval in de geschiedenis van het internationaal luchtverkeer en de moderne internationale diplomatie. De VS dacht dat klokkenluider Edward Snowden aan boord was en wou hem ontvoeren.

In 2019 verhinderde de Boliviaanse legerchef William Kaliman, een afgestudeerde van de Amerikaanse militaire School of the Americas, gesteund door de VS, dat Evo Morales die de verkiezingen nochtans gewonnen had, een vierde termijn als president begon en riep opposante Jeannine Anez zichzelf uit tot president. Morales ging in Mexico in ballingschap.

Op 18 oktober 2020 werden er dan nieuwe presidentsverkiezingen uitgeschreven. Waarna de interim president Jeannine Anez in maart dit jaar samen met enkele andere leden van haar regering door het gerecht werd gearresteerd op beschuldiging van landverraad, terrorisme en samenzwering.

Deze verkiezingen werden met 55% der stemmen gewonnen door Luis Arce onder wiens bewind William Kaliman in staat van beschuldiging werd gesteld wegens wat werd omschreven als het organiseren van een staatsgreep. Anez wreef men onder meer haar betrokkenheid aan bij de slachtpartijen van Sankata en Sacaba toen aanhangers van Morales werden vermoord.

De VS, het Europees parlement, Amnesty Internationaal en Human Rights Watch eisen haar vrijlating want haar arrestatie gaat volgens hen in tegen de democratische principes. Ook betaalde de regering Arce onmiddellijk de IMF-lening van 346,7 miljoen plus 4,7 miljoen dollar aan interest terug die het land onder Anez had gekregen.

Daardoor diende het vliegtuig in Wenen te landen maar daar hield men het vliegtuig tegen en eiste de Oostenrijkse regering toegang tot het vliegtuig om het te onderzoeken. De VS, zoals ze enkele dagen later toegaf, vermoedden dat Snowden aan boord was en hadden hiervoor contact opgenomen met een serie Europese landen.

Landen waarvan ze de communicatie van de staatshoofden en regeringsleiders nochtans afluisterden. Morales was echter woest en weigerde de Oostenrijkse veiligheidsdiensten toegang tot het vliegtuig. Onder internationaal recht is dit immers het soevereine territorium van Bolivia.

In wezen had Oostenrijk dus het staatshoofd van Bolivia ontvoerd. En toen een serie Latijns-Amerikaanse regeringen luid protesteerden stelde Ban Ki-moon, de toenmalige Secretaris-Generaal van de VN, dat Bolivia in zijn recht was en men hem moest laten gaan. De ontvoering duurde 14 uur.

Achteraf hebben onder meer Frankrijk en Spanje zich bij Bolivia verontschuldigd voor hun daden. Oostenrijk is een lid van de EU en wordt door sommige ‘specialisten’ nog steeds omschreven als neutraal op het vlak van de internationale politiek.

En ongetwijfeld zal het land zoals de rest van de EU nu luid protesteren tegen wat er gebeurde met de vlucht van Ryanair naar Vilnius in Litouwen. Maar Loekasjenko had een voorbeeld waaraan hij zich kon spiegelen. En dat was dat van de EU.

Willy Van Damme