Industrieterrein Hoogveld I–Onteigeningen naar af

De Intercommunale voor Streekontwikkeling DDS (Dender, Durme en Schelde) uit de Dendermondse regio kreeg van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde ongelijk in een zaak van onteigeningen voor de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I aan de N41 in Dendermonde.

DDS heeft hier praktisch alle gronden in bezit maar twee eigenaars liggen dwars, een vooral omwille van een boom – een sequoia – die zou moeten sneuvelen. De andere is de familie Van Pollaert, zelf ondernemers die echter wegens milieuproblemen met hun bloeiend bedrijf Dendermonde gedwongen moesten vertrekken. Dit lijkt voor politieke insiders in de stad dan ook op een soort van weerwraak.

Milieueffectenrapport

De vrederechter had DDS voordien reeds ongelijk gegeven en nu volgde de rechter in eerste aanleg in een nieuwe procedure opnieuw de argumenten van de familie Van Pollaert. Deze stellen ditmaal dat er geen milieueffectenrapport of screening is gemaakt toen men dat ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  voor Hoogveld I maakte en de zaak daarom onwettig is. Dat MER was toen volgens de Vlaamse wetgeving wel niet verplicht maar werd dat later onder druk van Europese wetgeving wel.

DSC_1028

De complexiteit van onze wetgeving met haar Europese, Belgische en Vlaamse regels en wetten en vele rechtbanken maakt de realisatie van soms essentiële projecten steeds moeilijker. Zeker ook doordat burgers veel mondiger werden en ook zien dat het stappen naar een rechtbank succesvol kan zijn. Ook DDS met Hoogveld I zit hiermee. Hier aan deze weg worden de resten van bewoning uit de bronstijd vermoed. Vlakbij op Hoogveld J immers vond men graanopslagplaatsen, een waterput en een heiligdom uit die periode; maar geen woningen. De hier afgebeelde weg, de oude Wolvestraat, lijkt daarom logisch als vindplaats.

DDS kan nu drie kanten uit. En dat is niets doen en die gronden die ze bezit gewoon laten liggen, in beroep gaan of een nieuw RUP maken met dan een MER-screening en eventueel een plan-MER. De eerste optie is natuurlijk ondenkbaar. Het is nu aan in die materie beslagen juristen om hierover een advies te geven.

Zeker is dat de broodnodige ontwikkeling van Hoogveld I opnieuw grote vertraging oploopt. Op Hoogveld I komen normaal kleinere bedrijven waarvoor op dit ogenblik in de stad een groot plaatsgebrek is.

Hoogveld I is ook de allerlaatste zone die men als industriegrond in de stad kan ontwikkelen. Het gelijktijdig opgestarte project voor de ernaast gelegen zone Hoogveld J, bestemd voor grotere bedrijven, is intussen al volzet. Tegen de verwachtingen in.

Willy Van Damme

Advertenties

Voordracht – De gevaren van het internet

Normaal organiseert de Dendermondse Perskring geen debatten of informatieavonden behoudens tijdens de plaatselijke verkiezingen, nu echter vonden de leden dat toch wel een goede en heel nuttige zaak. De kwestie is dan ook brandend actueel en zal dat nog lang ook zo blijven. Onderwerp is het gevaar welke voor de gewone burger aan het internet en de digitalisering van de maatschappij verbonden is. De gebruiker die er niet professioneel mee bezig is.

Je kan de informatiesnelweg, het internet, niet meer uit de maatschappij wegdenken. Zelfs al is het niet eens dertig jaar oud. Voor jongeren en ook steeds meer ouderen is de smartphone, de laptop, tablet of de gewone computer iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wie mensen ziet ziet hen niet zelden ook druk bezig met hun digitaal speelgoed.

Bovendien is de digitalisering van ons leven zelfs via de gewone GSM en ook bijvoorbeeld het elektronisch betalen niet te onderschatten. En deze evolutie gaat steeds verder. Nu is er ook al de televisie die via het internet werkt, de auto zonder bestuurder, de GPS, enzovoort.

Allemaal zaken die het leven van de gewone burger veel aangenamer maken. De digitale krant, het thuis vanuit de luie zetel boeken van een vliegtuigreis, treinticket en hotel, het zijn allen nieuwe technieken die steeds verder doordringen tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Ouders die via Skype met hun zoon of dochter aan de andere kant van de aarde spreken alsof ze samen aan tafel zitten is stilaan maar zeker dagelijkse kost aan het worden voor vele miljoenen mensen. Met een klik stuurt men op een seconde tijd zijn vakantiekiekjes zo tienduizend kilometer ver. De tijd van de postduif, de brief en de koets behoren als het ware tot de oertijd.

Maar dat internet en die digitalisering herbergt ook een ganse serie nieuwe gevaren die voor de gewone niets vermoedende gebruiker zware gevolgen kunnen hebben. Crimineel ingestelde figuren hadden al snel door dat hier gouden opportuniteiten te rapen lagen om zich snel op kap van anderen te verrijken. En die evolutie gaat zo snel dat het alleen voor specialisten goed volgen is. Met misdadigers die bovendien steeds professioneler werken.

En dus is er nood aan goede informatie over die problematiek om de burger te waarschuwen zodat hij maatregelen kan nemen om de overal op het internet loerende gevaren te vermijden. Dendermondenaar Nico Cool is al van kindsbeen af gepassioneerd door computers en het internet en ontdekte ook al snel de gevaren ervan. Het werd zijn specialiteit, zijn passie en ook vandaar zijn beroep.

IMG_9675

Dendermondenaar Nico Cool maakte van zijn passie, internetbedrog, ook zijn beroep. Nog deze week toonde hij op VTM en de lokale TV-Oost hoe simpel BTW-fraude via het internet is.

Identiteitsdiefstal, het pikken van wachtwoorden om dan je bankrekening te pluimen of op je naam bestellingen te doen. Het zijn een van de veel toegepaste fraudetechnieken. En veel ervan kunnen op soms simpele wijze voorkomen worden.

Ook voor de vele spionagediensten is het internet natuurlijk een gouden zaak. Gedaan met het infiltreren van organisaties via amoureuze ontmoetingen, omkoping of afpersing. Alles gaat tegenwoordig vanuit het simpel anoniem bureautje ergens in een of andere al even anonieme stad. Geen fysieke risico’s meer, geen reisonkosten. Gedaan met James en andere Bonds.

Zo raakte de Amerikaanse spionagedienst NSA tot in het computernetwerk van het Franse presidentschap gewoon door het maken van een vals Facebookprofiel dat een lokale medewerker in Parijs had aangetikt. Over al die gevaren geeft Nico Cool op woensdag 2 maart een voordracht.

En wie vragen heeft over de betrouwbaarheid van zijn toestel kan gratis vooraf vanaf 19 uur zijn laptop, tablet of smartphone door Nico Cool laten nakijken op eventuele virussen. Een internetgebruiker kan zich best goed informeren en dit is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Woensdag 20 uur, Zaal Belgica Bis (ex Steenpoort), Kerkstraat 115, Dendermonde. Nazicht laptop vanaf 19 uur. Inkom is gratis.

Willy Van Damme

Overslaghaven De Briel–Buggenhout radicaal in verzet

De plannen voor een overslaghaven aan de Schelde in de Baasroodse wijk De Nieuwe Briel nemen een nieuwe belangrijke wending. Beslist is om ook de site van vatenreiniger Alvat, gelegen in Buggenhout, te incorporeren in dit project.

Alvat

De provincie, samen met de Oost-Vlaamse  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), het Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van de Vlaamse waterwegen in de regio, willen hier namelijk een overslaghaven realiseren.

Mobiliteitsstudie Nieuwe Briel - 27-02-2015

Een  grafische uitwerking van het mobiliteitsplan voor die overslaghaven. Paars is industriegrond met uiterst rechts de voorziene locatie. Ernaast stroomopwaarts ligt de site Alvat.

Het is een project dat de steun heeft van de Dendermondse gemeenteraad, in wezen ook van de oppositie. Zij het dat die natuurlijk opmerkingen maken betreffende de uitwerking van het project. Vooral dan rond de mobiliteit. Bezorgdheden die er trouwens ook bij het stadsbestuur zijn.

Recent besloot de provincie en haar partners nu ook de ernaast gelegen site van het vroegere vatenreinigingsbedrijf Alvat/Tout Futs daar bij op te nemen. Maar dat ligt in de gemeente Buggenhout waar men met dit 5 hectare groot terrein juist andere bedoelingen had. Eerst richting wonen en recreatie en toen dat mislukte met als eindbestemming een KMO-zone in combinatie met recreatie en groenvoorziening.

Het oog van de plannenmakers viel daarbij op de wijk Nieuwe Briel in Baasrode, een oude industriezone die nog steeds trouwens dienst doet als overslaghaven voor een beperkt aantal bedrijven waaronder graanhandel Lambert-Seghers.

Het is ook een wijk waar kriskras doorheen het gebied enkele tientallen woningen staan, soms pal tegen bedrijven aan. Allen uiteraard zonevreemd. Bovendien is dit een zeer oud grotendeels teloorgegaan industriegebied dat sinds het wegkwijnen van de riviervaart in de jaren zestig van de vorige eeuw in verval is. Een multinational als Unilever werd deels hier geboren.

Scheldebocht

Tom Van Herreweghe

De Buggenhoutse burgemeester Tom Van Herreweghe is furieus over de plannen van de provincie voor de site Alvat in de wijk Oude Briel en wil desnoods naar de Raad van State stappen om dit te verhinderen.

Het gebied, gelegen in een bij schippers zeer goed gekende Scheldebocht, is ook al van in de zestiende eeuw een overslaghaven voor het toen in volle glorie verkerende Antwerpen. De Briel was in die periode decennia lang zelfs de voornaamste haven voor de passagiersvaart in de Nederlanden. Massa’s goederen komende van de wereldhaven die Antwerpen was vertrokken er van daar naar Aalst, Dendermonde, Asse en Brussel.

Logisch dus dat de overheid naar die wijk keek voor haar havenplannen. Kwestie van het vervoer van goederen zoveel mogelijk over water te laten gebeuren. Wat trouwens zeer goed lukt. Wat betreft Antwerpen en ook Gent zitten spoor, water en weg qua volume zelfs nu al op ongeveer dezelfde hoogte. Alleen met de haven van Zeebrugge wil het nog niet goed lukken.

Maar die plannen voor een overslaghaven stuiten lokaal op veel verzet. De mensen die er al sinds mensenheugenis wonen vrezen terecht de onteigeningen die aan dit project gebonden zijn. De zaak zit dan ook in nesten, mede wegens de kwestie van de mobiliteit en de onwil van de Vlaamse overheid om snel de nodige fondsen vrij te maken om dit probleem op te lossen.

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

Al zeer veel jaren ligt de site van vatenreiniger Alvat er verlaten en roestig bij.

Vijandige overname

Nu heeft dus de provincie besloten om de site van Alvat bij dit gebied op te nemen. Dit is nu officieel ook een industrieterrein en ligt bijna pal naast de geplande overslaghaven aan de Schelde. Deze uitbreidingsplannen behelzen wel alleen de site zelf. Van de rest van die woonwijk Oude Briel blijft men af. “Het zal ook alleen maar logistiek zijn, geen vervuilende of zware industrie”, klinkt het bij de provincie.

In Buggenhout reageert men zo te horen erg kwaad op die plannen voor Alvat. Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD): “Wij zien dit als een vijandelijke overname en het doodknijpen van ons project. Wij hebben met de firma Santerra, een specialist in de sanering van vervuilde gronden, een concreet voorstel uitgewerkt om dit gebied om te vormen tot een zone voor kmo’s en recreatie met groenvoorziening. En dat zien wij nu zomaar verdwijnen.”

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

OVAM verwijderde bij Alvat al meer dan 30.000 ton veelal uiterst giftig afval. Nu moet nog de grondsanering maar daarvoor is het wachten op de uiteindelijke bestemming van die 5 hectare grote zogenaamde brownfield.

De protesterende burgers uit de Nieuwe Briel in Baasrode lijken er dan ook met het Buggenhoutse gemeentebestuur een partner-in-de-strijd te hebben bijgekregen. Tom Van Herreweghe: “Wij gaan ons met alle middelen verzetten tegen dit plan, desnoods stappen we zelfs naar de Raad van State om dit te bestrijden.”

Bij het actiecomité tegen de overslaghaven reageert Jan Van Steen niet verrast: “Feitelijk gaat men hier terug naar het oorspronkelijk plan dat ook al Alvat omvatte. Dat haalde men er toen wegens Buggenhouts verzet uit. Gelijktijdig poogt men de mensen hier te tergen en leven de bewoners in de wijk verder in de onzekerheid. Deze zoveelste koerswijziging die aantoont dat ze dit project niet zinvol kunnen invullen.”

Ongeziene vervuiling

Alvat was in de regio in de jaren zeventig van de vorige eeuw gekend als een reiniger van metalen vaten die het helemaal niet nauw nam met de milieuvereisten. Het was een tijd dat op dit vlak praktisch alles nog toegelaten was.

De zwaar giftige smurrie loosde men gewoon rechtsreeks via een buis gelegen onder het waterpeil in de Schelde. En veel vuil dumpte men ook gewoon in een enorme put waarna men er een laag asfalt over gooide. Probleem opgelost.

Het bedrijf verspreidde bijwijlen ook een enorme stank die vermoedelijk ook zeer giftig was. Maar in het Buggenhout van toen liet men gewoon betijen. Het is rond Alvat dat de nog in hun kinderschoenen lopende groene jongens de eerste milieuacties in de regio voerden met de wijk die uit protest vol zwarte vlaggen hing.

Oude Briel

Sinds de sluiting van Alvat kan de wijk Oude Briel nu eindelijk herleven. Het is een zeer oude buurt die in de middeleeuwen naar Buggenhout en het toenmalige Brabant verhuisde, weg van het Land van Dendermonde.

Uiteindelijk verdween de zaak na eerst via een overname de doodstrijd nog wat te hebben gerekt. Al veel jaren ligt de site er als een roestige verwilderde boel bij. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die al meer dan 30.000 ton (!) veelal zeer giftig afval verwijderde, wou de site kopen van de curator maar heeft daar gezien de Buggenhoutse plannen dan van af gezien. Mogelijks koopt W&Z nu het terrein.

Dure grondzuivering

Het probleem is de verdere grondzuivering. Moet dat naar industriegrond, parkgebied of naar woongelegenheid? Voor iedere bestemming is er immers een andere vereiste qua grondzuiverheid. En de site zuiveren naar bouwgrond die dus ook geschikt is voor tuinbouw kost pakken meer dan het zuiveren richting bedrijfsterreinen.

Toen men in Buggenhout het eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opmaakte was er dan ook een stevige interne discussie binnen de bestuurlijke meerderheid waarbij NCD en toenmalig coalitiepartner sp.a streefden naar recreatie en woningbouw. Open VLD wilde het behouden zien als industriezone.

Het moest passen in een ambitieus toeristisch project rond de Schelde. En liefst zag men hier een pak woningen, meer dan 200. Hierbij dient men ook te beseffen dat Geert Hermans (NCD), eerste schepen en verantwoordelijk voor onder meer Ruimtelijke Ordening, vlakbij Alvat woont.

Woningenquota

Maar elke gemeente of stad heeft tegenwoordig eigen quota voor woningen en die moeten normaal tegen de dorpskernen aanleunen. Waarbij Buggenhout als landelijke groene gemeente wettelijk in het buitengebied ligt met daardoor weinig ruimte voor veel nieuwe woningen. Zeker geen 200 plus als hier.

Geert Hermans

Schepen Geert Hermans wonende op de Oude Briel beheert het dossier van Alvat in Buggenhout maar moet zijn mooie plannen nu vermoedelijk opdoeken. Hij was wegens verlof niet bereikbaar voor commentaar.

En dus dacht Buggenhout de site in te passen in het Dendermondse kleinstedelijk gebied – dat was men toen aan het opmaken – wat dan voor de gemeente extra quota voor huisvesting kon opleveren. Maar dat betekende wel dat Dendermonde die 200 woningen dan niet zelf zou kunnen realiseren.

Dit terwijl de intercommunale voor streekontwikkeling DDS in het Dendermondse Vlietberg al een groot project voor een 500 woningen in de startblokken heeft zitten. Met de sociale huisvestigingsmaatschappijen Volkswelzijn en de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij die een gelijkaardig aantal woonsten willen realiseren in het eveneens Dendermondse Elsbos. Een plan dat mogelijks volgend jaar kan starten met de wegenaanleg.

Mooie site

En die wilden uiteraard die plannen niet terugschroeven. Ze investeerden er immers al een fortuin in. En dus viel dit Buggenhoutse plan in duigen. Bovendien gingen de saneringskosten de prijs voor de kavels vrij tot zeer duur maken. Wat commercieel niet direct interessant is.

Werkgroep Briel Overslaghaven

De actiegroep tegen de plannen voor die overslaghaven op de Nieuwe Briel krijgen er met Buggenhout zo te zien een stevige partner bij.

Daarna vatte men dan het plan op voor een KMO-zone samen met groenvoorziening en recreatie. Op papier een mooi plan waarover men al wat jaren aan het onderhandelen is. “Die plek is mooi en geeft mogelijkheden maar het ontbreekt Buggenhout echter aan visie en daadkracht en wat nu gebeurt hebben zij feitelijk deels aan zichzelf te danken,” stelt een kenner van het dossier.

De provincie heeft die plannen nu echter de doodsteek toegebracht. “Dit terrein ligt aan de Schelde, wordt al veel jaren niet gebruikt en is bovendien industriegrond. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we dit mee opnemen bij het plan voor de overslaghaven daar”, klinkt het bij de provincie.

Pikant detail is dat een der provinciale gedeputeerden Hilde Bruggeman is. Zij is lid van de Open VLD en woonachtig in Buggenhout. Waarbij haar partij er ook nu nog steeds deel uitmaakt van de lokale meerderheid. Een duidelijk heel delicate positie.

Willy Van Damme

Opmerking:

Bart De Bondt, de historicus en specialist in de Baasroodse geschiedenis, stelt dat de passagiershaven zich in het dorpscentrum situeerde en de wijk Nieuwe Briel vemoedelijk pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw in gebruik werd genomen, dit als houthaven. De wijk Ouden Biel is, naar hij stelt, veel ouder en was ook meer bevolkt.

De Dendermondse kat

Gisteren werd in het wat chique ogende Aalsterse hotel Keizershof het nieuwe strategisch plan voor Toerisme Scheldeland voor de periode 2014-2019 voorgesteld. Een belangrijk moment want zoals Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, het er stelde is toerisme goed voor 5% van het binnenlands bruto product, de theoretische rijkdom van het land, kende die vorig jaar in Vlaanderen een groei van een 6% en is die sector in de regio Scheldeland goed voor een goeie 6.600 jobs.

Veel volk dan ook gisteren, maar opvallend geen enkele officiële vertegenwoordiger van Dendermonde (1). Alleen drie stadsgidsen waren aanwezig. Officieel stuurde men dus zijn spreekwoordelijke kat.

Dit terwijl Toerisme Scheldeland haar zetel in Dendermonde heeft en Dendermonde na Aalst ook de grootste stad in de regio is. En verder is Dendermonde achter Gent en Oudenaarde de derde voornaamste toeristische trekpleister in de provincie.

Belangrijk voor Dendermonde

Bovendien heeft Dendermonde vooral sinds het burgemeesterschap van Norbert De Batselier (sp.a) sterk ingezet op toerisme en stadspromotie. Het werd een van zijn bevoegdheden, wat het belang hiervan voor hem aantoonde.

Het is trouwens een positie die nadien door huidig burgemeester Piet Buyse (CD&V) werd overgenomen. Ook hij ziet hierin een zeer belangrijke economische groeipool voor de stad en haar regio.

Verder worden de faciliteiten voor toeristen op dit ogenblik stevig uitgebreid met een ontvangstlokaal in de hernieuwde historische lakenhalle en een gerenoveerd informatiekantoor. Wat volgend jaar hopelijk klaar is.

Voorstelling Strategisch plan 2014-2019 - Toerisme Scheldeland

De afwezigheid viel bij een aantal mensen in de zaal dan ook op. Zeker daar de stad herhaaldelijk in de toespraken ter sprake kwam. Mede door het optreden van saxofonist Peter Verhas en toetsenist Ilja De Neve.

Jazzmuzikanten met stevige wortels in de iconische Dendermondse jazzclub Honky Tonk. Ook Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) kon natuurlijk niet nalaten op schalkse wijze Dendermonde bij de zaak te betrekken.

Voor burgemeester Piet Buyse was zijn afwezigheid een kwestie van overmacht: “Men is hier thuis aan het dak aan het werken en door een plotse hevige stortbui gisteren zat ik met wateroverlast en diende ik dit daarom dringend aan te pakken. Ik had zelfs geen tijd om mij te verontschuldigen want ik was ingeschreven.”

Ook Patrick Segers, hoofd van de Dienst Toerisme en Stadspromotie, weet zich te verontschuldigen: “Deze dag was voor mij echt heel moeilijk. Wel hebben wij met onze dienst goed meegewerkt aan het opstellen van dit strategisch plan en kennen wij dit dan uiteraard ook.”

Willy Van Damme

1) Ook bij de druk bijgewoonde presentatie op 16 maart dit jaar van de Scheldehappening – een jaarlijks weerkerend en populair evenement langsheen de Schelde tussen Hemiksem en Wetteren dat plaats heeft op Paasmaandag – was er geen vertegenwoordiger van het Dendermondse schepencollege aanwezig. Wel was er een van de ambtenaren van de stedelijke Groendienst.

Milieueffectenrapport verdieping Dender Aalst-Dendermonde – Kennisgeving

PERSBERICHT NV Waterwegen en Zeekanaal

Dender beter bevaarbaar tussen Dendermonde en Aalst – voorbereiding opwaardering volop bezig

2 april 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de voorbereiding van de opwaardering van de Dender tussen Dendermonde en Aalst, zoals recentelijk door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gevraagd. In de nabije toekomst wordt deze rivier beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Er staan verschillende grote werkzaamheden op het programma waaronder de vernieuwing van de sluis en stuw in Denderbelle. Onlangs is het voorontwerp afgerond; het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig.

Momenteel varen tussen Dendermonde en Aalst vooral kempenaars. Dat zijn binnenvaartschepen die een lading tot 600 ton kunnen meevoeren. Door de geplande opwaardering kunnen er in de toekomst schepen tot 1.350 ton in één richting op de Dender varen. Eén zo’n schip kan de lading van ongeveer 70 vrachtwagens meenemen.

Door dit project wordt de binnenvaart op de Dender een volwaardiger alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. Door de realisatie van dit project zullen ongetwijfeld nog meer bedrijven de overstap maken naar de binnenvaart.

Het is trouwens op vraag van de economische middens dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts het realiseren van het project als belangrijk heeft beoordeeld en tot de realisatie heeft besloten.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle met zijn fietsdoorgang. Het sas is versleten en er komt een 100 meter stroomafwaarts een nieuwe grotere sluis. In Dendermonde gaan de werken op de Dender weinig invloed hebben. Daar waar het rond 1976 gegraven Denderkanaal samenkomt met de oude al in de negentiende eeuw rechtgetrokken Dender zal er een stuk oever wegens de bocht daar dienen weggenomen te worden

“Ook in budgettair moeilijke tijden blijft de Vlaamse Regering gericht investeren. De werken op en rond de Dender zijn veelbelovend: we gaan vrachtwagens van de weg halen en we gaan nieuwe perspectieven geven aan alle bedrijven in de buurt van de rivier”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Grote werkzaamheden

Om de opwaardering te realiseren, moeten een aantal werken worden uitgevoerd: de Dender wordt verdiept en de oevers worden vervolgens aangepast, de zwaaikom in Hofstade (Aalst) wordt aangepast zodat grotere schepen er kunnen keren en er worden een op een aantal locaties wachtplaatsen voorzien zodat grote schepen er elkaar kunnen kruisen.

In Denderbelle worden de sluis en de stuw vernieuwd. De bestaande sluis is te klein voor schepen tot 1.350 ton. Daarom wordt er een nieuwe en grotere sluis gebouwd. Daarnaast wordt de huidige stuw vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform. En er wordt een visnevengeul, een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers aangelegd.

Kennisgevingsnota inkijken

De voorbereiding voor de opwaardering is al geruime tijd bezig en momenteel komt het project op kruissnelheid. Onlangs is het voorontwerp afgerond. Het onderzoek naar de milieueffecten is volop bezig. Vervolgens zal het voorontwerp verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Vanaf 1 april tot en met  4 mei 2015 ligt de kennisgevingsnota voor de opmaak van het milieueffectenrapport ter inzage bij de betrokken steden en gemeente (Dendermonde, Aalst en Lebbeke). Op 21 april 2015 tussen 17u en 20u kan de kennisgeving ook ingekeken worden in CC De Biekorf in Lebbeke. Medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV staan er op dat moment klaar om vragen van bewoners te beantwoorden.

NV Waterwegen en Zeekanaal – 2 april 2015

Commentaar

De herkalibrering van de Dender tot Aalst van 600 ton naar 1.350 ton krijgt dus geleidelijk aan vorm. Een goede zaak voor het transport en enkele aan de Dender gelegen ondernemingen op het Wijngaardveld en elders zoals oliehandelaar Gabriëls.

Het vervoer over water zit trouwens duidelijk in de lift. Zo is er volgens recente statistieken nu vanuit de Antwerpse haven meer vrachtvervoer over het water dan over de weg. Met het water als snelst groeiende vervoermethode.

Voor de mensen en besturen die de gelijkgrondse fietsovergang in Denderbelle/Mespelare willen behouden is het nu tijd om opmerkingen te maken om bij het opmaken van het MER met hun verlangens rekening te houden.

De besturen van Lebbeke en Dendermonde

De besturen van Lebbeke en Dendermonde zaten recentelijk samen aan tafel voor overleg en spraken daarbij over o.m. die fiets- en wandelpassage op het sas in Denderbelle. Beiden gaan aan de minister Weyts vragen om ook bij het nieuwe sas een gelijkgrondse doorgang te behouden.

Kennisgeving wil zeggen dat men bijvoorbeeld kan vragen de gevolgen te onderzoeken van het seponeren van deze overgang. De makers van het MER zijn dan verplicht dit te onderzoeken. Doen ze dit niet of onvoldoende dan loopt men het risico om het RUP nietig te laten verklaren.

Ondertussen zitten de lokale besturen van Dendermonde en Lebbeke wat betreft deze materie op een lijn en willen beiden die gelijkgrondse doorgang behouden. Ze plannen daarbij een gesprek met Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Ondertussen lijken ook in Dendermonde alle politieke partijen het behouden van een gelijkgrondse doorgang te vragen. Behalve dan de N-VA die een fietsbrug als alternatief nog steeds ziet zitten.

Stijn Pluym, fractieleider van Open VLD: ”Ik ben zelf fietser en kom daar regelmatig voorbij. Voor mij is het behouden ervan een logische zaak. Dat moet. Wel is de zaak nog niet formeel bij ons in de partijfractie besproken.”

Een wat gelijklopende visie bij Stefaan Van Gucht fractieleider van het Vlaams Belang. “Men heeft dat zo ingericht dat het nu een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk is geworden. En dan gaat men dat afschaffen. Dat kan toch niet. Voor ons is het behouden van een gelijkgrondse doorgang een logische eis.”

Ook Matthias Coppens, gemeenteraadslid van Groen, is hier vrij duidelijk: “Uiteraard dient die gelijkgrondse overgang behouden worden. Men wil dit type van vervoer bevorderen en dan past het niet om naar alternatieven te zoeken die fietsen en wandelen juist bemoeilijken. Zeker moet men ook oppassen voor diegenen die de kosten voor een alternatieve doorgang dan naar de lokale overheden willen doorschuiven om hun minister dan te steunen. Dat regelen is het werk van Waterwegen en Zeekanaal.”

Bij de N-VA klinkt men iets anders. Fractieleider Walter Deygers: “Als men die gelijkgrondse doorgang kan behouden is dat voor ons zeker goed. Het idee om die brug voor de N41 hiervoor te gebruiken zoals minister Weyts eerst voorstelde is natuurlijk iets wat niet kan. Dat dossier is nu voorlopig dood. Wel lijkt een brug vlakbij als alternatief iets wat er dan zeker moet komen.”

Er is op Facebook een speciale pagina over de zaak en men kan ook nog steeds via het internet hierover een petitie voor het behouden van een gelijkgrondse doorgang tekenen. Tot heden deden bijna 800 mensen dat.

De kennisgeving van dit MER kan ook bekeken worden op deze webpagina: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4137.pdf

Willy Van Damme

Ontwikkeling Industriezone Hoogveld I een stap dichter

PERSBERICHT

Nieuw onteigeningsbesluit met oog op realisatie van lokaal bedrijventerrein.
Met een nieuw onteigeningsbesluit betreffende de toekomstige industriezone Hoogveld I in Dendermonde hoopt intercommunale DDS snel de resterende gronden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein.

Op 18 maart jongstleden ontving DDS het ministerieel besluit dat aan de intercommunale machtiging tot onteigening verleent met het oog op de realisatie van het lokaal bedrijventerrein Hoogveld I, gelegen tussen de N41, Bosveld, Korte Dijkstraat en de Mechelse Steenweg in Dendermonde.

Na vonnissen in beroep van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde waarbij werd gesteld dat zowel de noodzaak als de hoogdringendheid voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein I niet bewezen is, besloot de raad van bestuur van DDS vorig jaar om de lopende procedure tot onteigening bij wet van 26 juli 1962 stop te zetten en de onteigeningsprocedure volledig te hernemen op basis van een oude wet van 17 april 1835.

Gunther Van den Broeck, afdelingshoofd Streekontwikkeling DDS: “Onze intercommunale hoopt op deze manier de resterende 5 hectare aan percelen te verwerven die nodig zijn voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein dat in totaal een oppervlakte van 18 hectare zal bestrijken. Hoogveld I zal ondernemingen kunnen huisvesten met een ruimtevraag tussen 2.000 en 5.000 vierkante meter.”

Intercommunale DDS – 25-03-2015

Commentaar

Dit is inderdaad een stap voorwaarts, zeker voor wie de oneindige traagheid van de administratie kent. Onteigeningsbesluiten van een minister kunnen al eens héél lang op zich laten wachten, niet maanden maar soms jaren.

Hoogdringendheid

Maar daarmee is zowat alles feitelijk gezegd. Nu moet men teruggrijpen naar een onteigeningswet van 1835 die gemaakt werd om toen de eerste spoorwegen aan te leggen en de hiervoor nodige gronden te verwerven. Toen kon dat nog aan het tempo van de postkoets. Nu is er het internet, het vliegtuig en de TGV.

Hoogveld I - OnteigeningsplanGrondplan van Hoogeveld I. De nog te onteigenen gronden zijn die in geel. Ten zuiden van deze zone situeert zich Hoogveld J, een zone voor grotere bedrijven. Daar is nog slechts een 18.000 m² grond beschikbaar. Goed voor maximum 3 bedrijven.

Voorheen poogde men bij DDS gebruik te maken van de onteigeningswet van 1962 die onteigening bij hoogdringendheid mogelijk maakte. Die wet was nodig daar men toen in die periode overal autostrades wou aanleggen. Het moest nu eenmaal wat sneller gaan dan in de tijd van de postkoets uit 1835.

Maar de administratieve rompslomp en regelgeving is zo complex geworden en tijdrovend dat van die hoogdringendheid bij de realisatie der plannen niet veel maar te merken is. Dat advocaten die hoogdringendheid dan gaan betwisten en de vrederechters hen al eens volgen, zelfs al is het soms met domme argumenten, kwam niet onverwacht.

Het gevolg van die wet van 1835 is onder meer dat men het ministerieel besluit nu op de kerken moet gaan aanplakken. in 1835 ging gans België op straf van verbanning of erger immers nog naar de kerk. Nu nog weinigen. Gelukkig zijn er trouwens nog kerken. Wat anders met die wet als er geen kerken meer zijn?

De postkoets

Het was voor DDS en ook voor andere overheden elders dus geen echte verrassing dat rechters die wet van 1962 richting de vuilbak kieperden. De fout ligt hem hier duidelijk bij de wetgever, de parlementen en onze vele regeringen die nalaten die wetten en complexe regelgeving aan te passen zodat diezelfde overheden een beleid, hier de realisatie van Hoogveld I, kunnen voeren.

En bij gebrek aan een aangepaste wetgeving moet DDS dus terug naar de tijd van de postkoets. Veel hoera roepen is hier feitelijk dan ook niet gepast. Men moet nu immers naar de tijdrovende rechtbank van eerste aanleg en niet naar de vrederechter die vlot beslissingen kon nemen. Financieel regelde men het desnoods dan wel vele jaren later.

Wolvestraat, Hoogveld I

De vroegere Wolvestraat die doorheen Hoogveld I loopt. Op de kaart boven het gele bochtige lint. Liggen hier aan die twee bochten onder de grond de resten van een 3.000 jaar oude bewoning?

Want wie rechtbank van eerste aanleg zegt zegt ook hof van beroep en Hof van Cassatie. En dan is er de vraag van de vergoeding met allerlei elkaar desnoods tegensprekende experts. Dit dossier kan dus nog jaren stof liggen vergaren bij de rechtbanken. Rechtbanken die trouwens dankzij diezelfde wetgever op de rand van het bankroet bengelen.

En ondertussen is men in Dendermonde nu al enkele jaren op zoek naar bedrijfsruimte voor kleinere bedrijven die willen groeien of starten. De voor hen praktisch enige mogelijkheid is hopen op een bedrijf op een van de industriezones dat verhuist of in faling gaat. Dan is er ergens ruimte, anders is het nul op het rekwest.

Het is economisch geen gezonde en feitelijk zelfs een niet aanvaardbare situatie. Maar Vlaanderen, en zeker deze regio, is al volbouwd en na Hoogveld I is er trouwens geen ruimte in Dendermonde meer voorzien voor bedrijven.

Ruimtegebrek voor bedrijven

Plannen voor een uitbreiding van Hoogveld richting Baasrode-centrum werden door de Dendermondse politici wel eerst unaniem aanvaard, ook trouwens door Baasroodse leden van de oppositie als het Vlaams Belang, maar eens men in die buurt begon te protesteren was het plan vlug opgeborgen. Definitief zo te zien.

Leiding DDS met Kris Verwaren, Kenneth Taylor en Gunther Van den Broeck

Het team van DDS met directeur Kris Verwaeren (links), Kenneth Taylor, voorzitter en burgemeester van Wichelen en Gunther Van den Broeck (rechts), afdelingshoofd streekontwikkeling, mogen binnenkort op kerkbezoek gaan aanplakken. Als zij maar niet opgepakt worden voor wildplakken.

De enige oplossing voor bedrijven om uit te breiden is dan ook omhoog. In Hong Kong zitten productieondernemingen in flatgebouwen meer dan twintig verdiepingen hoog. Ook hier zal men omhoog moeten. Een andere oplossing is er niet want ruimte is te schaars.

Zelfs de Kamer van Koophandel/Voka ziet in de regio de groene ruimte als een belangrijke economische troef voor de regio. Terecht. Het is aan DDS en de lokale overheden om in die richting verder te werken. Een alternatief hiervoor bestaat niet.

Dat dit dossier voor de KMO-zone Hoogveld I zo strop zit is het gevolg van twee grondeigenaars. De familie Van Pollaert die er vlakbij ooit een slachtafval verwerkend bedrijf – Het zit nu in de Gentse haven op zijn plaats – had ligt dwars en eist meer geld. Zij bezitten een 5 hectare van de 18 die het terrein groot is.

Ondernemers

Maar hier speelt vermoedelijk voor een groot deel vooral de wrok omdat Dendermonde hen ooit zo’n zware milieunormen oplegde dat ze dienden te verhuizen.  De stank was voor de buurt trouwens soms ook niet te harden.

Waterput, opgravingen Hoogveld J

Bij de archeologische opgravingen op de site van Hoogveld J ontdekte men de tot nu toe oudste restanten van beschaving in Dendermonde daterend uit de bronstijd. Er werden graanopslagplaatsen ontdekt, een waterput zoals deze hier, begraafplaatsen en een soort heiligdom, maar geen bewoning. Het vermoeden is dat die zich iets verder noordelijker situeert op Hoogveld I. Het is dus wachten op de archeologische opgravingen hier.

De andere dwarsligger is de bezitter van een boekhoudkantoor op nota bene het Hoogveld die echter nabij woont in de Korte Dijkstraat en zijn mooie boom niet wil afstaan voor de vereiste groenbuffering van Hoogveld I.

Twee ondernemers dus die de creatie van een zone voor bedrijven om pietluttige reden dwarsbomen. Wedden dat ze het bij hun tooggesprekken hebben over een overheid die niets doet voor ondernemers en de creatie van industriezones? Arm Vlaanderen, arm België.

Willy Van Damme

Dendermondse Volkswoningen–Dynamiek zoeken in moeilijke tijden

De sociale huisvestingsmaatschappij De Dendermondse Volkswoningen heeft de voorbije jaren een enorme transformatie richting meer dynamiek ondergaan. Tot een 9 jaar stond de maatschappij onder leiding van voorzitter Leon Bomhals en met als directeur Patrick De Smedt. Met alle gekende gevolgen. Maar dat is gelukkig nu geschiedenis.

Boze huurders

Het was een maatschappij met een onvoorstelbaar slechte reputatie. Communicatie met de buitenwereld zoals de pers was er op een heel rare uitzondering na niet. En met vele huurders lag men overhoop. Die hun klachten werden immers in regel verticaal geklasseerd richting de vuilbak.

Raad van Bestuur van de Dendermondse Volkswoningen

De raad van bestuur van de Dendermondse Volkswoningen tijdens de recente nieuwjaarsreceptie. Piet Pauwels staat uiterst links.

Als het Dendermondse stadsbestuur met haar hoorzittingen in de sociale woonwijken begon dan was het er voor de stad mede daarom ook spitsroeden lopen. Bovendien waren alle betrokken partijen zoals de Groendienst en politie wel aanwezig maar bleef de Dendermondse Volkswoningen overal weg. En dat laatste was geen toeval.

De klachtenberg over de maatschappij was nu eenmaal enorm. Dit terwijl Volkswelzijn, die andere iets minder grote lokale sociale huisvestingsmaatschappij, op die buurtvergaderingen wel verscheen en amper problemen had met protesterende huurders.

Marcel Segers

De eerste grote koerswijziging bij de Dendermondse Volkswoningen kwam er met het aantreden op 16 januari 2006 van Wiezenaar Marcel Segers als voorzitter. Een aardverschuiving want christen-democraat Leon Bomhals, de vorige voorzitter, werd gezien als een plaatselijk erg invloedrijk man.

En een eerdere poging door de vroegere Dendermondse burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) mislukte door het verzet van mensen uit de omgeving van Fons Hermans, een van CD&V afgescheurde christen-democraat.

Het is ook typerend dat binnen de Dendermondse CD&V niemand bereid bleek om de voorzittersfakkel van Bomhals te nemen. Het werd dan maar een weinig gekende christen-democraat uit het kleine Wieze die de opkuis mocht gaan doen. “Wat Marcel Segers toen kreeg was zeker geen geschenk”, zegt een insider.

Opkuis

De volgende stap was het ontslaan van directeur Marc De Smedt in augustus 2009. Naar verluidt wegens het slecht functioneren. In zijn plaats kwam dan in mei 2010 Dendermondenaar Piet Pauwels. Het waren voor de maatschappij zeer moeilijke jaren.

Marcel Segers

De aimabele wat bescheiden ogende Marcel Segers was een man uit CD&V/ACW hoek en amper gekend. Hij leek wel als die Chinese vrijwilliger gekozen om dit wespennest aan te pakken. Het lukte.

Ook onderhandelde men toen met de eveneens door de CD&V bestuurde Hamse sectorgenoot De Zonnige Woonst over een fusie. Maar die gesprekken raakten echter niet rond. Blijkbaar was de Schelde tussen Hamme en Dendermonde te diep.

Uiteindelijk trok men bij de Dendermondse Volkswoningen de stoute schoenen aan en zette men de operatie opkuis op eigen kracht verder. En nu bijna tien jaar na het aantreden van Marcel Segers en vijf jaar na dat van Piet Pauwels lijkt de metamorfose een realiteit geworden.

Men heeft nu een sociale assistent in dienst en verschijnt zonder schaamte en vrees op de door het Dendermondse OCMW georganiseerde buurtvergaderingen. Gedaan zijn de scheldkanonnades van woedende huurders. In de plaats is er een goede verstandhouding gekomen en zijn die buurtcomités nu zelfs een bevoorrechte gesprekspartner geworden.

Communicatie

Er is het besef bij de huurders dat de Dendermondse Volkswoningen ook niet alles kan doen en er is het besef bij de Dendermondse Volkswoningen dat de grieven van de huurders serieus moeten genomen worden. Waar men voorheen onder het vorig bestuur desnoods de telefoon niet opnam is er nu het wederzijdse respectvol praten. Een totaal andere wijze van optreden.

Deze gewijzigde mentaliteit is misschien nog het best merkbaar door het nieuwe communicatiebeleid van de huisvestingsmaatschappij. Zo verschijnt er al een tijd De Woonweter, een viermaandelijks professioneel gemaakt tijdschrift  over de activiteiten van de groep.

Bouwproject Halfveldstraat, Lebbeke

Vorige week ging men op tocht om een aantal bouwprojecten van de Dendermondse Volkswoningen te bezoeken. Hier in de Lebbeekse Halfveldstraat waar twaalf appartementen met een slaapkamer en 10 met twee slaapkamers komen.

Naast dan uiteraard de website www.dendermondsevolkswoningen.be en de publicatie zowel in drukvorm als digitaal van het jaarverslag. Een wereld van verschil met het niet-communicatieve beleid van voorheen.

En waren er voorheen massa’s klachten in de Dendermondse sociale woonwijken het Keur en de Donckstraat dan wordt ook hier de verkrotting en leegstand door de Dendermondse Volkswoningen nu daadwerkelijk aangepakt. Geen simpele zaak want de noden hier zijn enorm en de beschikbare middelen beperkt.

Renovatie Keur

De gewestoverheid eist wel dat alle sociale woningen tegen 2020 aan de eisen op het vlak van vooral isolatie en wooncomfort moeten voldoen maar stelt hiervoor te weinig geld ter beschikking. En dit met eigen middelen doen is voor deze en de andere sociale huisvestingsmaatschappijen gewoon onmogelijk. Zo niet vliegen de huurprijzen sterk opwaarts. En dat kan niet.

Men is nu wel bezig met de aanpak van een serie woningen uit de jaren zestig in de Tinnenpotstraat, Posthoornstraat en Korte Dijkstraat van de wijk het Keur waar men van 71 woongelegenheden er  91 maakt. Het is een renovatieproject waarbij in wezen alleen nog de ruwbouw blijft staan.

“Men bouwde in die periode massa’s sociale woningen maar de kwaliteit was gewoon slecht. Als we nu de eisen zien waaraan we van de overheid moeten voldoen dan is dat een gans andere wereld. Qua comfort is er nog weinig verschil met de private markt”, stelt Piet Pauwels, directeur van De Dendermondse Volkswoningen.

Bouwproject Florent De Molstraat

Hier met een select gezelschap op bezoek op de site aan de Florent De Molstraat waar oude arbeiderswoningen werden afgebroken en nu in de plaats 16 appartementen komen waarvan 2 met twee slaapkamers en de rest met een slaapkamer.

Na deze fase pakt men hopelijk volgend jaar in het Keur dan nog eens 150 woningen aan zodat die wijk dan grotendeels in het nieuw staat. “Hierna hopen wij te starten in de wijk Donckstraat. Mits er natuurlijk geld is”, oppert Piet Pauwels nog. De woningen in beide grote wijken zullen dan allen voldoende geïsoleerd zijn en over alle hedendaagse wooncomfort beschikken.

Kluster

Een ander belangrijk project dat naar haar voltooiing gaat is het Kluster in Grembergen. Hier bouwt men in totaal 63 bejaardenwoningen, aanleunflats die naast het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius staan.

Een project met een heel lange voorgeschiedenis dat nog tegen de zomer bewoonbaar moet zijn. Het zijn woningen die in contact gaan staan met het rusthuis en daarvoor beschikken over een alarmknop en parlofooninstallatie in geval van nood. Ook zijn de gangen en liften zo gemaakt dat men indien nodig zelfs de bedden vlot kan verhuizen.

Marcel Segers: “We hebben dat vroegere klooster laten afbreken en grondstalen genomen en dat bleek allemaal in orde. Tot men begon met de grondwerken en men plots asbest ontdekte. Wat uiteraard vragen opriep. Het betekende voor ons een extra kost van 180.000 euro. Ook dienden we na een klacht over schaduwhinder vanwege een gebuur twee woningen minder te bouwen.”

Toch vallen de huurprijzen die afhangen van het inkomen goed mee en variëren zij van ergens rond de 150 euro tot een uitzonderlijke 600 euro per maand. Het is sociaal een erg belangrijk project daar het ouderen de gelegenheid moet geven in een aangepaste betaalbare woning verder ouder te worden. Hoogbejaarden kunnen dus in hun Grembergen blijven wonen.

Een rusthuis is immers duur en er zijn in die centra gewoon niet voldoende plaatsen beschikbaar voor alle bejaarden. En met een gemiddelde prijs van dagelijks 50 euro houden vele bewoners van rusthuizen ook amper nog iets over voor wat extra vertier. Wie woont in zo’n bejaardenflats heeft wel nog geld over voor aankopen en vertier in de lokale handelszaken. Dorp en ouderen winnen dus.

Renovatieproject Keur, Dendermonde

Het veruit belangrijkste project van de Dendermondse Volkswoningen is de renovatie van grote delen van de sociale woonwijk het Keur. Ooit de schande van de huisvestingsmaatschappij met vele geheel versleten woningen zonder veel modern comfort.

Lebbeke en Waasmunster

Hier in het Kluster komt er ook een polyvalente zaal die de stad zal huren en vooral gaat dienen voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Grembergen, in haar genre een der beste muziekbands in Dendermonde.

Die harmonie huisde hier vroeger in het oud nu eveneens afgebroken schoolgebouw en vonden wat verder tijdelijk onderdak in een vroeger café aan het Grootzand, eigendom van de Dendermondse Volkswoningen.

Dat zal nog dit jaar tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor 5 appartementen. Andere projecten van de huisvestingsmaatschappij die naar hun realisatie gaan zijn in Lebbeke de Halfveldstraat, waar 22 appartementen komen, en de Florent De Molstraat waar men 17 appartementen bouwt. De oplevering hiervan is voor beiden gepland voor oktober dit jaar.

Verder komen er in Lebbeke nog 8 appartementen aan de Motbaan en 12 appartementen aan de Kerkhofstraat in Wieze. De werken aan de Kerkhofstraat starten volgende maand april terwijl men voor de Motbaan de laatste hand legt aan de bouwaanvraag. Wat betekent dat de werken hier normaal starten rond de zomer van 2016.

Te renoveren woningen in het keur, Dendermonde

Rijwoningen in de wijk het Keur die typerend zijn voor de versleten toestand van de wijk. Veel basiscomfort ontbreekt en van isolatie is amper of niet sprak. Ook deze gaan aangepakt worden.

De derde gemeente waar men actief is is Waasmunster. Hier levert men deze maand aan de Warandestraat zes voor ouderen bestemde appartementen op. Ook deze beschikken over alle mogelijke comfort met parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen, groenvoorziening en keukens en badkamers die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.

Grote wachtlijst

In totaal beschikt de Dendermondse Volkswoningen over 1.065 woongelegenheden waarvan 394 woningen met 3 slaapkamers, 162 appartementen met 2 slaapkamers en 120 appartementen met 3 slaapkamers. In Dendermonde beschikt men over 734 woongelegenheden, in Waasmunster over 246 en in Lebbeke over 85.

Een probleem voor de Dendermondse Volkswoningen is natuurlijk de specifieke mentaliteit in de bouwsector waartegen het moeilijk vechten is. Het systeem van onderaannemers van onderaannemers is frequent, evenals het gebruik van buitenlandse soms amper gekwalificeerde arbeidskrachten.

Bouwwerven lijken in bepaalde gevallen een beetje op het wilde westen waar zo niet alles toch veel kan. En al die bouwwerven van nabij opvolgen is niet gemakkelijk en in veel gevallen is herstel van de fouten dan niet altijd simpel.

Het Kluster, aanleunflats voor ouderen in Grembergen

De bejaardenwoningen het Kluster in Grembergen is het grootste nieuwbouwproject van de sociale huisvestingsmaatschappij. Tegen de zomer levert men hier 63 woningen op, bestemd voor oudere mensen voor wie het onderhouden van de eigen woning niet meer haalbaar is. Zij kunnen nu in hun dorp onder de kerktoren verder oud worden.

Maar voor ondernemingen als de Dendermondse Volkswoningen is het doel te zorgen voor betaalbare woongelegenheden bestemd voor mensen die over onvoldoende middelen beschikken om zich op de private markt te begeven.

En de vraag is hier enorm. Zo is er een wachtlijst van eventjes 1.320 personen en gezinnen. Veel meer dan het totale patrimonium van de maatschappij. En zo lang de regering hiervoor onvoldoende middelen ter beschikking stelt zal dit aantal wachtenden hoog blijven of zelfs nog groeien. De sleutel ligt dus bij een almaar bezuinigende gewestregering.

Willy Van Damme

Mobiliteitseffectenrapport (Mober) Oude Briel (1) Baasrode afgerond

PERSBERICHT

Na een lange studiefase nam de deputatie vandaag, 26 februari 2015, kennis van het afgewerkte Mobiliteitseffectenrapport (Mober) voor het project Oude Briel Baasrode.

“In het Mober werd bekeken wat de effecten van het project Oude Briel zijn op de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied”, aldus gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning. “Tevens worden een aantal oplossingen/aanbevelingen voorgesteld ter verbetering van de mobiliteit.”

Mobiliteitsprobleem
Een van de belangrijkste conclusies uit het Mober is dat er in de omgeving van het projectgebied nu al problemen met de mobiliteit zijn (vb. filevorming tijdens de spits). Het gaat hier vooral om doorgaand verkeer. Door het vervoer via de waterweg zal er een afname zijn van het verkeer op lange afstand. Het bedrijventerrein Oude Briel en de verdere exploitatie van de kades zullen slechts voor een beperkte toename van het lokaal verkeer zorgen. Pas in de laatste fase (wanneer de eventueel bijkomende kade maximaal gebruikt wordt) zal de toename van het plaatselijk verkeer groter zijn.

oudebriel

Oplossingen
Als voornaamste oplossing voor dit mobiliteitsprobleem wordt de ontdubbeling van de Mandekensstraat voorgesteld. De aanleg van deze ontdubbeling is nodig om de leefbaarheid op de as Mandekensstraat – Provinciale Baan en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Oude Briel te verbeteren.
Daarnaast moet ook Hoogveld aangepakt worden om de doorstroming daar te verbeteren (scheiden van het doorgaand en plaatselijk (vracht)verkeer). Dat is ook nodig om het sluipverkeer doorheen het centrum van Baasrode te weren.
Ten slotte worden ook een aantal kleine ingrepen voorgesteld die de mobiliteit op korte termijn al wat kunnen verbeteren. Bij de heraanleg van de N17 werd door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zo al de linksafslagstrook naar de Oeverstraat uitgevoerd.

Fietsverkeer
In het Mober is er ook aandacht voor het fietsverkeer. Er moet ingezet worden op een fijnmaziger fietsnetwerk. Zo wordt onder meer de doortrekking van het nieuw aangelegde fietspad ten zuiden van de spoorweg voorgesteld. Dit is een actiepunt dat de Provincie Oost-Vlaanderen als initiatiefnemende overheid graag wil verwezenlijkt zien tegen 2020.

De resultaten van het Mober worden meegenomen bij de verdere afwerking van het plan-milieu-effectenrapport (plan-MER). In deze laatste studie worden de mobiliteitseffecten afgewogen ten opzichte van de andere milieueffecten. Deze studie wordt afgewerkt in de eerste helft van dit jaar.

Project Oude Briel Baasrode
De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.

De projectpartners hechten zeer veel belang aan een goede oplossing voor de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied. Daarom werd aan studiebureau Vectris de opdracht gegeven om een mobiliteitseffectenrapport (Mober) op te maken.

Persbericht van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. 27 februari 2015

NOTA:

1) In feite betreft dit de wijk Nieuwe Briel. De wijk Oude Briel, in de Middeleeuwen Baasroodse grondgebied, werd later Brabants en zo Buggenhouts dat toen Brabants was en onder de Abdij van Grimbergen viel. De wijk Nieuwe Briel ligt in Baasrode en is dus Dendermonds grondgebied.

Buggenhout weigerde mee te doen aan die plannen van de provincie en de NV Waterwegen & Zeekanaal. Zij wou in haar wijk Oude Briel woningbouw realiseren en geen industrie. Een hoop die achteraf echter een illusie bleek. De oude erg vervuilde bedrijfssite Alvat (zie een eerder hier geplaatst verhaal) wordt op termijn deels een kmo-zone.

Bij de opmaak van de plannen voor deze buurt maakte men die nogal belangrijke fout. Het typeert de afstand die er zeker in het begin hier was tussen de administratie en de realiteit ter plaatse. De Oude Briel ligt oostwaarts en iets ten noorden van die Scheldebocht. Baasrode heeft haar ontstaan te danken aan die bocht.

Willy Van Damme

N41 – Vernietiging PRUP N41 door Raad van State

PERSBERICHT

Raad van State vernietigt Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan doortrekking N41

Op 27/12/2012 werden door de bewoners van Denderbelle, Gijzegem en Oudegem verzoekschriften tot vernietiging van de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41 tussen Lebbeke en Aalst ingediend bij de Raad van State (RVS).

Met zijn arrest van 14/05/2014 vernietigt de RVS de tenuitvoerlegging van het PRUP doortrekking N41.

De Raad motiveert zijn beslissing op basis van het totaal gebrek aan duidelijkheid over – en concrete uitwerking van – de maatregelen in verband met de verplichte natuurcompensatie waardoor de opdrachtgever (de overheid) te kort schiet in haar rechtszekerheid – en zorgvuldigheidsplicht.

Nogmaals wordt hiermee aangetoond dat de overheid jammer genoeg nalaat de op haar rustende verplichtingen inzake leefmilieu en natuurbehoud na te leven.

Het feit dat de bewoners van Denderbelle, Gijzegem, Oudegem, Natuurpunt, Raldes, de actiegroep veilig door Hamme, en het gemeentebestuur Lebbeke (dat ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof met gunstig gevolg heeft gevoerd), ieder afzonderlijk, een procedure bij de RVS zijn gestart en hiervoor de nodige financiële middelen hebben kunnen verzamelen, toont voldoende aan dat er een zeer groot draagvlak tegen de doortrekking van de N41 bestaat. Het feit dat bij het openbaar onderzoek meer dan 3500 bezwaarschriften werden ingediend kan dit alleen maar bevestigen.

Verenigingen zoals Raldes , Natuurpunt en actiegroepen hebben herhaaldelijk pogingen ondernomen om met de overheid in dialoog te gaan om de mobiliteitsproblematiek op een duurzame wijze op te lossen, maar steeds werden deze pogingen afgewezen.

Hopelijk gaat iedereen nu beseffen dat het obsessief vasthouden aan ondoordachte en meer dan dertig jaar oude tracés niet langer te verdedigen is.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de overheid aandacht schenkt aan een duurzame visie op mobiliteit in plaats van zich te beperken tot het opmaken van dure plannen die enkel leiden tot het verplaatsen van de problemen van de ene plaats naar de andere.

FV Actiegroep bewoners Denderbelle en Gijzegem.

 

COMMENTAAR:

Men spreekt hier van ‘de bewoners van Gijzegem en Oudegem’. Over meer dan een kleine minderheid in die twee gemeenten, zeker in Oudegem, zal het hier zeker niet gaan. Over de leefbaarheid voor Oudegem en Gijzegem zwijgt men natuurlijk. Maar dat is nooit echt hun zorg geweest.

Dit arrest was uiteraard te verwachten en is een bevestiging van eerdere arresten in de zaak.

Willy Van Damme

Iran – Europees brons voor België

Onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is dan nog sneller dan verwacht richting Iran vertrokken en is daarmee de derde minister van Buitenlandse Zaken van de EU die bij de Ayatollahs in Teheran op bezoek gaat, na de Italiaanse Emma Bonino en de Zweed Carl Bildt. België haalde in de Europese wedloop richting Iran dus het brons. Beter dan onze atleten in Sotsji.

Handelsmissies

Vooral het snelle optreden van Carl Bildt is merkwaardig. Deze is immers binnen de groep van Europese minister van Buitenlandse Zaken een der meest pro-Amerikaanse en staat op dat vlak zelfs op een gelijke hoogte met bijvoorbeeld zijn Britse collega de conservatief William Hague.

Didier Reynders

Didier Reynders bracht in Iran ook de ‘mensenrechten’ ter sprake. Als hij naar Saoedi Arabië gaat is die aandacht natuurlijk onbestaande. Het heet een hypocriete diplomatie.

De voornaamste reden voor het bezoek van Reynders nu aan Teheran lijkt het voorbereiden van het voor april geplande bezoek van een grote delegatie van Belgische zakenlui aan Iran. Dit wordt georganiseerd door de semi-officiële Brusselse Kamer van Koophandel en was op een goeie week trouwens al volzet.

Waterleau

Een van de bedrijven die al in Iran actief is het milieubedrijf Waterleau uit Herent dat trouwens ook een vestiging in Dendermonde heeft en deelneemt aan de missie. Iran is samen met Turkije de voornaamste economische mogendheid in de regio.

Waterleau wist vorig jaar in de sector van de kunstmeststoffenproductie een contract te bekomen voor de zuivering van de lucht die bij de productie vrijkomen. Het contract ter waarde van 6 miljoen euro is het eerste voor het bedrijf dat nu ook in de running is voor de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie Teheran West genaamd, goed voor een kwart van deze enorme 17 miljoen inwoners tellende metropool.

Waterleau, Dendermonde

Het Belgische milieutechnologiebedrijf Waterleau wist vorig jaar haar eerste contract in Iran te bemachtigen. Het leverde deze week ook haar afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Iraakse hoofdstad Bagdad op. Veel van het werk ging naar de Dendermondse vestiging van de groep.

Rivaal is onder meer de Franse groep Veolia die mee was met de Franse handelsdelegatie die begin deze maand al in Teheran op bezoek was. De strijd om de Iraanse contracten is dus al volop losgebarsten.

Een deel van de productie voor dit Iraans contract is bestemd voor de Dendermondse vestiging van Waterleau, de vroegere Werkhuizen Schepens. Dit was ook nauw betrokken bij de deze week opgeleverde afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Bagdad.

Goed voor een 50% van het stedelijk afvalwater van de ongeveer 7 miljoen inwoners. Of hoe Dendermonde het afvalwater van de veel geplaagde inwoners van Bagdad help zuiveren. En wie weet in de nabije toekomst ook dat voor de mensen in Teheran.

Een technologisch ontwikkeld land

Iran is ook meer dan simpel een olie- en gasproducerende natie geworden. Zo is meer dan de helft van haar economie gebaseerd op niet-olie en gas gerelateerde activiteiten. En zoals haar kernenergie- en ruimtevaartprogramma bewezen is het ook een technologisch ver gevorderde staat die meer dan 75 miljoen inwoners telt en ook qua bevolking snel groeit. Het is ook een van het handjevol staten die met succes een satelliet in de ruimte bracht.

Het land is een economische macht geworden die men moeilijk kan negeren. Zo hebben Iraanse automakers productievestingen in het buitenland, zelfs in Europa. Het is daarom op zowat alle vlakken, zeker ook toeristisch, een boeiende handelspartner voor onze bedrijven. Ook om er te investeren.

Hassan Rouhani en François Hollande

President Hassan Rouhani met zijn Franse collega François Hollande. Die laatste wil van twee walletjes eten, de belangen van Israël dienen en de belangen van zijn industrie in Iran steunen. Geen gemakkelijke evenwichtsoefening. Rouhani lijkt dit te beseffen door schijnbaar te aarzelen om hem een hand te geven. Had hij schrik het niet terug te krijgen?

Het grote probleem op dit ogenblik is het door de VS georganiseerde embargo op het vlak van financiële transacties. Officieel geld uit Iran repatriëren vergt wat kennis en het betere bochtenwerk. Maar ook hier weet men omwegen te vinden. De vindingrijkheid van onder meer ondernemers is immers wel bekend.

Als gevolg van de tegen het land door de VS en de EU jarenlang gevoerde oorlog zijn die economische relaties met België en andere lidstaten van de EU wel barslecht. Die met andere opkomende en nieuwe industrielanden zoals Indië, Brazilië, China en Zuid-Afrika zijn daarentegen uitstekend.

Een erg fiere natie

De reden waarom men vanuit de EU zo snel richting Iran trekt heeft dan ook alles te maken met de enorme achterstand die men door de oorlog tegen het land heeft opgelopen. Het komt er nu op aan tenminste toch een deel van die achterstand in te lopen.

Veel illusies zal men zich echter niet moeten maken. De tijd dat Europese en Amerikaanse bedrijven er overal de eerste viool speelden is reeds lang voorbij. De Brits-Amerikaanse staatsgreep van 1953 tegen de Iraanse premier Mohammad Mossadegh, de plundering door Britse en Amerikaanse oliebedrijven van de natuurlijke rijkdommen van het land en de nog niet geheel verdwenen oorlog tegen het land lieten er diepe wonden na.

Iran is een erg fier en zeer nationalistisch land dat staat op zijn rechten en niet zinnens lijkt zich nog veel de les te laren spellen door een ‘plunderend’ westen. Sommige Iraanse leiders zien hun land zelfs als een nieuwe grootmacht. Van hoogmoed gesproken.

Tegenstellingen

De twee grote problemen van het land blijven echter aanslepen. Zo is er de schrijnende armoede en de zeer grote tegenstelling tussen arm en rijk. Via subsidies poogt men dit wel recht te trekken, maar de armoede blijft een ernstige kwaal die zorgt voor instabiliteit en zwaar weegt op het budget.

Een andere al sinds mensenheugenis aanslepende kwestie is die van de moderne en veelal rijke stedelingen die geen boodschap hebben aan de preken van de ayatollahs en langs de andere kant de rest van de veelal conservatieve bevolking die hier geen enkel probleem mee heeft en ze zelfs steunt.

Hassan Rouhani en Ali Akbar Hashemi Rafsanjani

Links de Iraanse president Hassan Rouhani met zijn voorganger ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Deze laatste viel in ongenade na de mee door hem georkestreerde rellen van 2009. Alleen zijn goede relaties met Opperste Leider Ali Khamenei redden hem toen van arrestatie. Men pakte dan – als ‘troostprijs’? – wel een dochter van hem op. Het was Rafsanjani die Khamenei ooit de positie van Opperste Leider bezorgde. Zijn rehabilitatie is sinds een twee jaar wel een feit.

Beide fenomenen verklaren de politieke tegenstellingen en de rellen na de presidentsverkiezingen in 2009. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, tot 2009 de tweede machtigste en de rijkste man van het land, poogde hier, in samenwerking met de VS, van te profiteren om de verkiezingsnederlaag van zijn kandidaat Mir-Hoessein Mousavi alsnog om te zetten in een machtsgreep.

Hij dacht met de steun van de welvarende middenklasse zijn mannetje tot president te kunnen laten maken. Het faalde wegens een te kleine machtsbasis en een goed georganiseerde tegenstand. De meeste Iraniërs waren zijn asociaal beleid toen hij president was ook nog niet vergeten.

Dat kan met de verdere groei van een welvarende middenklasse natuurlijk veranderen. Niets is eeuwig. Daarbij staat ook de vraag centraal of de VS en de EU die tegenstellingen zullen pogen uit te vergroten en er zo misbruik van maken voor een nieuwe staatsgreep zoals men dat nu doet in Oekraïne?

Op het goede spoor

Maar voorlopig zit het herstel van de relaties van Iran met de EU en de VS op het goede spoor. De in Wenen gevoerde onderhandelingen rond het Iraanse kernprogramma verlopen duidelijk voorspoedig en de VS lijkt tot nu alleszins naar een herstel van de wederzijdse relaties te streven.

Niet dat dit uiteraard niet kan veranderen. De VS is nu eenmaal een huis met vele machtscentra die elkaar soms sterk beconcurreren. En dus kan het Amerikaans buitenlands beleid op bepaalde ogenblik erg instabiel worden.

België voerde in 2012 ondanks het strenge handelsembargo toch nog voor 313,2 miljoen euro uit en voor 204 miljoen in. Het was vooral dat jaar dat de handel een zware klap kreeg. In 2010 bedroeg de uitvoer naar Iran nog 565,6 miljoen euro en de invoer in België 509,5 miljoen euro. In 2013 waarvoor nog niet de gehele jaarcijfers bekend zijn klapte die handel met een daling van meer dan 50% verder in elkaar.

Iran voert vooral kunststoffen en onedele metalen naar hier. België verkoopt er vooral chemische producten, machines en onedele metalen.

Willy Van Damme