Industrieterrein Hoogveld I–Onteigeningen naar af

De Intercommunale voor Streekontwikkeling DDS (Dender, Durme en Schelde) uit de Dendermondse regio kreeg van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde ongelijk in een zaak van onteigeningen voor de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I aan de N41 in Dendermonde.

DDS heeft hier praktisch alle gronden in bezit maar twee eigenaars liggen dwars, een vooral omwille van een boom – een sequoia – die zou moeten sneuvelen. De andere is de familie Van Pollaert, zelf ondernemers die echter wegens milieuproblemen met hun bloeiend bedrijf Dendermonde gedwongen moesten vertrekken. Dit lijkt voor politieke insiders in de stad dan ook op een soort van weerwraak.

Milieueffectenrapport

De vrederechter had DDS voordien reeds ongelijk gegeven en nu volgde de rechter in eerste aanleg in een nieuwe procedure opnieuw de argumenten van de familie Van Pollaert. Deze stellen ditmaal dat er geen milieueffectenrapport of screening is gemaakt toen men dat ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  voor Hoogveld I maakte en de zaak daarom onwettig is. Dat MER was toen volgens de Vlaamse wetgeving wel niet verplicht maar werd dat later onder druk van Europese wetgeving wel.

DSC_1028

De complexiteit van onze wetgeving met haar Europese, Belgische en Vlaamse regels en wetten en vele rechtbanken maakt de realisatie van soms essentiële projecten steeds moeilijker. Zeker ook doordat burgers veel mondiger werden en ook zien dat het stappen naar een rechtbank succesvol kan zijn. Ook DDS met Hoogveld I zit hiermee. Hier aan deze weg worden de resten van bewoning uit de bronstijd vermoed. Vlakbij op Hoogveld J immers vond men graanopslagplaatsen, een waterput en een heiligdom uit die periode; maar geen woningen. De hier afgebeelde weg, de oude Wolvestraat, lijkt daarom logisch als vindplaats.

DDS kan nu drie kanten uit. En dat is niets doen en die gronden die ze bezit gewoon laten liggen, in beroep gaan of een nieuw RUP maken met dan een MER-screening en eventueel een plan-MER. De eerste optie is natuurlijk ondenkbaar. Het is nu aan in die materie beslagen juristen om hierover een advies te geven.

Zeker is dat de broodnodige ontwikkeling van Hoogveld I opnieuw grote vertraging oploopt. Op Hoogveld I komen normaal kleinere bedrijven waarvoor op dit ogenblik in de stad een groot plaatsgebrek is.

Hoogveld I is ook de allerlaatste zone die men als industriegrond in de stad kan ontwikkelen. Het gelijktijdig opgestarte project voor de ernaast gelegen zone Hoogveld J, bestemd voor grotere bedrijven, is intussen al volzet. Tegen de verwachtingen in.

Willy Van Damme

3 gedachten over “Industrieterrein Hoogveld I–Onteigeningen naar af

 1. En zo bouwde de DDS de huisvestingsmaatschappijen, winkelketens,…alles vol zonder rekening te houden met de leefbaarheid voor de omgeving. Als het aan mezelf lag, ik ontvluchte ik zo snel als ik kon Dendermonde. Waar is er nog plaats voor mens en dier op het Keur…. De kleine groenbuffer die er nog ligt moet er ook aan. Ja, Ik weet het. De economie moet ook draaien en de geldzakken van de DDS nog verder gevuld. pak de mensen hun grond maar af voor een prijsje.
  Dirk Van Dijk
  Antwoord:
  ‘Geldzakken van DDS’? DDS heeft sinds zijn oprichting al gezorgd voor vele honderden woningen aan redelijk betaalbare prijzen, zorgde voor de uitbouw van het recreatieoord Nieuwdonk, zorgt via Verko voor het ophalen van al ons afval. Waarbij ze qua sortering en zwerfafval van de beste cijfers in het land kan presenteren. U toont een groot gebrek aan kennis.

  Verder zorgden de industriële projecten van DDS voor de ontwikkeling van industriezones die resulteerden in duizenden werkplaatsen. Mede dankzij DDS is de welvaart hier gestegen. Voor de komst van DDS was dit een relatief arme regio. Nu is dit een der meer welvarende geworden.

  Maar misschien hadden we beter zo arm gebleven als vroeger en misschien wel in hutten moeten leven, vroegtijdig stervend van allerlei gemakkelijk te remediëren ziektes. En wat betreft de ‘geldzakken’ lijkt het mij aangewezen hun rekeningen eens te bekijken. Men kan die zo raadplegen. Misschien kun je dan ook die ‘winkelketens’ vinden.

  Wel begrijp ik zeker uw zorg om de open ruimte. Maar het is niet de schuld van DDS dat de bevolking hier blijft stijgen en die dus plaats blijft innemen, ten koste van de open ruimte. Toen ik een kind was waren we met 9 miljoen inwoners, nu zijn er meer dan 11 miljoen.
  Al eens gezien hoeveel appartementen verdiepingen hoog er zelfs in de kleinste dorpen zijn bijgekomen?
  Willy Van Damme

 2. Wat je zegt klopt slechts gedeeltelijk. Vraag het maar aan de boeren (als ze nog even). Die konden oprotten op de kouter tusen het Keur en Baasrode en weldegelijk hun eigendom afgeven voor een zeer lage prijs en hun job verliezen. Om met veel levensvreugde in “het fabriek” te gaan werken. Ik denk dat er nog één echte boer over is….gedrumd tussen als de industie. Maar durf ook te zeggen dat de DDS onteigent aan belachtlijk lage grondprijzen.Deze van landbouwgrond. Daarna verkoopt ze dit door voor industriegrond. Wie zegt dat dat hier vol met industie moet staan… jij? Wie zegt dat wij hier in hutten levende 100 jaar geleden? Lik maar aan de hielen van de DDS als jij beweert dat zij verantwoordelijk zijn voor al deze welvaart. Door en door gepolitiseerd.
  Dat ze nu juist op Van Pollaert moeten botsen. Tja, het moet niet steeds eenvoudig af te nemen zijn. Want, dat is uiteindelijk wat onteigenen is. De mensen hun eigendom ontnemen voor het ‘zogenaamde hogere doel’. Ik weet niet of het hier bijdraagt tot het hogere doel. Ophet nieuwe deel staat o.a. een grote transportfirma. Dit in en regio die nu al bijna niet te bereiken valt en omkomt in een verkeersinfarct. Stategisch denken… wellicht.

  Verder betalen we voor het ophalen van ons afval, meen ik, reeds genoeg. Verder komen ze ook nog eens het oud papier. Daar hebben ze ook bekomen dat enkel zij dit nog mogen ophalen… Als het maar geld opbrengt zeker. Wat betreft zwerfvuil… er ligt hier op het Keur, langs de dijk aan de wandelpaden van de Olympos veel meer dan vroeger ga maar eens kijken.Heklf vuilzakken vol die niet worden opgeuimd. Weekelijks heb ik een vroegere supermarktzak vol met afval rond mijn woning. Zwijg mij van zwerfafval en de hulporganisatie DDS.
  Dirk Van Dijk
  Antwoord:
  Weet je, ik kom uit de Baasroodse Bookmolenstraat, meer bepaald wat men noemde het Hoekske. Dat was de boerenbuiten van Baasrode en daar woonden dus in essentie landbouwers. Mijn ouderlijk huis was trouwens een van de weinige burgerhuizen toen het gebouwd werd.

  De meeste boeren hadden er erg kinderrijke gezinnen want dat was interessant. Ze moesten dan geen mensen inhuren. Die boeren hadden ook uiteraard allen land dat ze of pachten of in eigen bezit hadden op wat men in onze buurt de Geer noemde, het Hoogveld. Als kind speelde ik er wel eens.

  Geen enkele van die kinderen van die boeren heeft nadien de zaak van de ouders overgenomen. Bijna steeds wegens geen interesse. Integendeel ze werden of zelfstandige of gingen als arbeider, bediende of ambtenaar werken. Niet zelden ook op het Hoogveld. De Baasroodse fabrieken aan de Schelde sloten en in de plaats kwamen Intersig en anderen op het Hoogveld. De welvaartcreatie van deze gemeente verhuisde dus naar waar vroeger boeren werkten.

  Je kunt hopen de rotatie van de aarde te stoppen of de klok tegen te houden, maar dat zal je niet lukken. Tien boeren produceren nu evenveel als toen 1000 boeren. Een landbouwer in mijn buurt met 10 koeien was een stevige boer. Nu is er geen enkele boer meer die minder dan 50 runderen heeft.

  De landbouw is veranderd en dat kun je niet terugdraaien. Het zorgde ook voor lage voedingsprijzen, betaalbaar ook voor de armen. Bovendien heeft de verkoop van al die overbodige landbouwgronden gezorgd dat die kinderen van deze gezinnen een goede start kregen. Mijn ouderlijk huis staat op grond die voorheen weide was van de ouders, boeren, van mijn vader. Zo ging dat op het platteland.

  Verder gebeuren onteigeningen niet zomaar. Er zijn vastgestelde prijzen, planbaten en plankosten, wettelijke regels en de rechtbanken om hier eventueel over te oordelen. Verder toont Uw denigrerende opmerking over transportbedrijven Uw onkunde over de economie.

  Zonder transport komen de pakjes niet bij U, zijn er geen waren te koop in een grootwarenhuis en raken de fabrieken niet bevoorraad waardoor die stil vallen. Logistiek en transportfirma’s zijn gewoon onmisbaar en ook trouwens een grote tewerksteller en creëren mede daardoor ook veel welvaart.

  Uiteraard is er ook nog steeds zwerfvuil en ik erger mij misschien nog meer dan jij aan dit fenomeen. Maar de statistieken zijn wat ze zijn. Verder heb ik nooit geschreven dat het alleen DDS is die zorgde voor de toename van de welvaart in de streek. Het was en is een factor, zij het een belangrijke geweest.

  Besef ook dat DDS een intercommunale is wiens inkomen of gaat naar de werking van de intercommunale of afvloeit naar de gemeenten. En met die inkomsten zorgen de gemeenten voor lokaal onderwijs, het herstel der wegen, verlichting, de uitbouw van een werkende milieudienst, de bouw en onderhoud van sportinfrastructuur en culturele centra. Faciliteiten die jij dan kan gebruiken.

  En dat DDS gepolitiseerd is zal wel. Het is een intercommunale en dus eigendom van een serie lokale besturen. Dat besturen is het werk van een directie die onder controle staat van een raad van beheer. En dat bestaat uiteraard uit vertegenwoordigers van de eigenaars, de gemeenten en dus de mede door u gekozen politici.
  Wilt U misschien dat buitenstaanders los van de gemeenten die intercommunale gaan beheren? Dat zou pas lachen zijn.
  Willy Van Damme

 3. Top uitspraak. Ik hoop dat de DDS nog eeuwen moet vechten voor op dat stuk een paal kunnen slaan. En voor zover ik weet heeft de stad onder leiding van de buurtbewoner Abbeloos de riolering eens verkocht aan de Amerikanen…. het Rekenhof weet er alles van! Dat was dar inderdaad lachen geblazen GROEN.

  Als jurist weet ik maar al te goed hoe onteigeningen gaan…verdeel en heers.
  Dirk Van Dijk

  Antwoord:
  De zaak van de ontwikkeling van de KMO-zone Hoogveld I loopt serieuze vertraging op. De zaak zat voor de rechtbank van eerste (burgerlijke) aanleg en daar haalde en een van de twee partijen die zich tegen de onteigening verzetten gelijk.

  Hun advocaat, diezelfde als die welke het verzet tegen de nieuwe gevangenis en tegen de overheden doet, stelde dat er geen milieueffectenrapport (MER)was opgemaakt en dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) daarom nietig was.

  Het is het probleem dat de Vlaamse regelgeving in deze materie anders was dan de Europese. In de EU verplicht men voor zo’n industriezones een MER, in Vlaanderen was dat niet nodig. En daar de Europese regelgeving hiërarchisch voorrang heeft op de Vlaamse en Belgische kreeg DDS geen gelijk.

  DDS gaat nu aan de stad Dendermonde vragen om een nieuw RUP op te maken met een MER. Dit kan echter pas na het begin van de volgende legislatuur gebeuren want in het laatste jaar van de legislatuur mag een gemeentebestuur geen RUP meer opstarten. Dat betekent dus een drie jaar vertraging. Dit jaar plus twee voor het herdoen van de procedures.

  De twee die nog dienen onteigend te worden zijn zelf ondernemers die genieten van het feit dat de overheid voor hen bedrijfsterreinen voorzien heeft. Een zaak die zij nu anderen ontzeggen. Een zit met zijn onderneming op het Hoogveld zelf en een op de Gentse Kanaalzone.

  Een vorm van egoïsme dus en die niets met natuurbehoud te maken heeft. Mensen die dan desnoods gaan klagen dat de overheid geen voldoende plek voorziet voor ondernemers en voor mensen die willen bouwen.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s