Syrië en de Westerse interventie– De vzw Zwendel

Recent en deels via lekken openbaar geraakte documenten in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België over vooral de oorlog in Syrië tonen een onvoorstelbaar beeld van criminaliteit en bedrog dat mogelijks ongezien is in de recente menselijke geschiedenis.

Wat vooral opvalt is de zeer actieve politiek van de Britse regering die via haar ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest en de militaire veiligheidsdienst MI6 overal haar pionnen zitten heeft. Het zorgde voor een in wezen onontwarbaar kluwen van vele honderden organisaties en tienduizenden medewerkers. Wat hierbij ook opvalt is het succes in het kneden van de publieke opinie. Met dank aan de media.

Reuters en BBC

De westerse oorlog tegen Syrië en in wezen het Midden-Oosten is wat Syrië betreft al tien jaar bezig en zorgde voor een groot aantal doden. Hoeveel kan men alleen maar schatten. In de beginjaren verliep die westerse interventie grotendeels geruisloos. Er was duidelijk wel steun maar hoe die juist verliep bleef grotendeels onder de radar.

Er was wel het zwaar protest tegen de Syrische regering en partijdigheid vanuit Washington, Londen en Parijs alsmede het begin van de sancties maar hoe die manipulaties en steun in detail verliep was onduidelijk. Nu blijkt dat die westerse interventie al tientallen miljarden euro’s heeft gekost.

Alexei Navalny

Deze recente serie lekken tonen echter in detail hoe men de publieke opinie bedriegt, hoe de pers dit oorlogsspel meespeelt en hoe de steun verliep en deels nog steeds verloopt. Wat men moet koppelen aan de onvoorstelbare geldgraai van sommige hoofdrolspelers. Oorlog is naast het doden en vernielen ook synoniem voor zwendel en zelfverrijking.

Zo maakte de website The Grayzone openbaar hoe de BBC en het persbureau Reuters contracten afsloten met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest over hoe men in Rusland op grote schaal een campagne ging opzetten om wat men noemde ‘Russische desinformatie’ te bestrijden. (1) Wat men duidelijk ook in een heel veel andere landen doet.

Contract Reuters - FCO - 31-7-2017

Het persbureau Thomson Reuters schrijft zich hier in voor een programma voor het maken van wat duidelijk niet alleen Britse propaganda is maar ook een die moet meehelpen bij het opzetten, samen met de Britse militaire inlichtingendienst MI6, van een sabotagenetwerk in het buitenland ten bate van de Britse regering.

Hier betreft het doelwit Rusland. Een strategie die de Britten en de VS reeds in 1953 toepasten toen men in Iran de regering van premier Mohammad Mossadeq na gewelddadige demonstraties ten val bracht.

Men spreekt daarbij wel van het verspreiden van correcte informatie maar in de contracten staat dat het wel degelijk gaat om het vergroten in Rusland van de Britse invloed en de zienswijze van de regering in Londen te versterken over de conflicten in de wereld en hier vooral die met Rusland. Het verklaart de enorme mediacampagne in het Westen rond Alexei Navalny, een Brits agent. (2)

Het is het verspreiden van propaganda dus. Zeggen dat men desinformatie wil bestrijden staat nu eenmaal veel mooier dan stellen dat men propaganda voert. En in een reactie vanwege Reuters op dit lek klinkt deze dan ook goedkeurend.

Want degelijke informatie verspreiden is volgens dat persbureau hun basistaak en dus is dat contract een uitstekende zaak. Zij wordt zo wel deel van het conflict en geen neutrale partner meer. Wat Reuters dan gemakshalve vergeet. Het is journalistiek een doodzone.

Opmerkelijk is dat Reuters in haar voorstel aan de Britse regering stelt dat de Thomson Reuters Foundation, de zogenaamd caritatieve arm van het bedrijf, wereldwijd over een netwerk van 15.000 journalisten en bloggers beschikt waarvan in Rusland alleen al 400.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Daarbij zorgt men ook voor opleidingen en desnoods reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Verder helpt men bij het manipuleren van opzoekingen via Google. Wie via Google bijvoorbeeld zoekt naar kritische beschouwingen over de jihadistische propagandafilm ‘For Sama’ zal met de zoektermen ‘For Sama’ en ‘film’ niets vinden. 

Een typisch geval van dat soort interventies door Reuters is het verhaal van de Iraans-Britse journaliste Nazanin Zaghari-Ratcliffe die voor de Thomson Reuters Foundation werkt.  Ze hielp voordien vlak voor de start in 2009 van de Iraanse Groene Revolutie de BBC Persian Service opzetten om zo die ‘revolutie’ te ondersteunen.

Officieel was zij in Iran om haar Iraanse familie te bezoeken maar zoals bleek uit de officiële verklaring in het parlement van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson was zij er om in het geheim journalisten op te leiden.

Geen probleem echter want volgens de Britse media, overgenomen door de rest van de westerse massamedia, is Nazanin Zaghari-Ratcliffe gewoon het slachtoffer van een tirannieke regering die foltert dat het een lieve lust is en schijnprosessen voert waarna die opgesloten worden in beruchte gevangenissen.

Contract Reuters - Voorwaarden opdrachthouder - FCO - 31-7-2017

Volgens Reuters is er hier niets fout mee en wil men de journalistiek zo alleen maar professioneler maken. En dat betekent dus onder de hoede werken van de Britse ambassade in Moskou. Zolang men maar de Britse waarden uitdraagt. De nieuwe journalistieke ethiek, made in Londen.

Het opzetten van een netwerk van geheimagenten die als ‘journalist’ de Britse propaganda helpen verspreiden is essentieel als men een zogenaamde kleurenrevolutie wil doen slagen. Het is de taak van Reuters zoals beschreven in die aanbesteding die het bedrijf in 2017 had gedaan met de regering in Londen.

Hamish de Bretton-Gordon

Maar de BBC en Reuters worden mondiaal zeker wat die laatste betreft gezien als uiterst betrouwbaar en zijn ook wereldwijd de grootste leverancier van wat nieuws is. Een redactie zonder Reuters bestaat niet.

En die organisatie werkt dus voor de Britse regering. Wie als journalist zegt te twijfelen aan de verhalen van de BBC en Reuters is in de ogen van de meeste collega’s dan ook een idioot of zelfs verdacht.

Een typerend voorbeeld van hoe Reuters het nieuws manipuleert is het verhaal van Hamish de Bretton-Gordon die door Anthony Deutsch, de man die bij Reuters het verhaal over chemische aanvallen in Syrië volgt, op 30 januari 2018 werd omschreven als een ‘onafhankelijk expert’. Een grote en bewuste leugen wat de journalist moet geweten hebben. (3)

Het artikel moest extra bewijskracht leveren voor de betrokkenheid van de Syrische regering bij die chemische aanvallen. Maar Hamish de Bretton-Gordon was volgens zijn eigen informatie van 2007 tot 2010 kolonel en Assistent Director of Surveillance & Reconnaissance Land Forces, MI6 dus en in een topfunctie. Hij werkte ook voor de NAVO als de specialist chemische wapens.

De OVCW

En volgens die gegevens is hij sinds twee jaar opnieuw legeradviseur op het vlak van radiologische, chemische en biologische wapens. Het is nu bovendien geweten dat Hamish de Bretton-Gordon in Syrië de getuigenissen en ander materiaal verzamelde over vermeende chemische aanvallen in Syrië. (4)

Gegevens die hij dan doorspeelde aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) in Den Haag. Die wordt geleid door de Spaanse diplomaat Fernando Arias en tot 2019 met als adjunct de Britse diplomaat Robert Fairweather de man die het dagelijks beleid organiseerde.

Robert Fairweather

Wie binnen de OVCW een gesprek met Arias wou hebben moest eerst Fairweather passeren. En wie kritisch was over de rapportering kreeg duidelijk een njet. Fairweather  vertrok in juni 2019 om ambassadeur te worden in Soedan.

Bij zijn vertrek kreeg hij van de Britse regering als afscheid voor bewezen diensten een OBE, het lidmaatschap van de Orde van het Britse Rijk.  Ook Hamish de Bretton-Gordon heeft zo’n onderscheiding.

Zijn opvolger in 2019 is de Franse diplomaat Sebastien Barra die het spel van zijn Britse voorganger gewoon verder speelde. De reeds lang in de OVCW broedende interne ruzie bleef voorduren en concentreerde zich vooral op de rapportering over de vermeende gifgasaanvallen in Syrië.

Enkele jihadisten schreeuwden over gifgas en onmiddellijk trok de OVCW in actie verzamelde op totaal onduidelijke wijze wat materiaal en getuigenissen en gaf die jihadisten steevast gelijk. Vooral het verhaal van Khan Sheikhoun van 4 april 2017 was zacht uitgedrukt lachwekkend en zorgde voor de eerste grote rel rond de OVCW.

Er was volgens de lokale afdeling van al Qaeda sarin gebruikt en binnen het uur zaten enkele van die jihadisten zonder zelfs handschoenen of maskers in die put waar die sarinbom zou gevallen zijn. Feitelijk en putje van een tiental centimeters diep. Maar geen probleem, een rapport van het OVCW gaf al Qaeda gelijk. Waarop de VS als vergelding Syrië dan maar bombardeerde.

Helemaal te gek was wat er op 8 april 2018 gebeurde in de stad Douma nabij Damascus. Een regio die tot dan onder controle stond van vooral het Leger van de Islam, een door Saoedi Arabië gesteunde terreurgroep. Daar was, beweerden de jihadisten een aanval met sarin en chloor gebeurd, een wel ongeziene combinatie.

Dat iemand bij het zien van deze beelden over die ‘gifgasaanval’ in Douma dit voor waar aanneemt is straf. Men ziet duidelijk dat dit een erg grove enscenering betrof. Maar die door die jihadisten getoonde kinderen en hun ouders die nadien hierover getuigden kwamen in onze media en in het rapport van de OVCW amper of niet aan bod.

Het verhaal over sarin werd direct overgenomen door ‘expert’ Hamish de Bretton-Gordon. Gevolgd door de Amerikaanse diplomatie en François de Lattre, de Franse ambassadeur bij de VN. Zij beweerden zelfs al voor de OVCW missie in Douma ter plaats onderzoek had gedaan dat men sarin had ontdekt in onderzochte stalen. (5)

Al snel liet men echter het gebruik van sarin vallen. Het was immers om technische reden gewoon ook onmogelijk. “Tot 150 doden” schreeuwden bepaalde westerse media. Maar Chloor is zoals de eerste wereldoorlog voldoende bewees alleen in heel grote concentraties en beperkt dodelijk. De reden waarom men daarna mosterdgas gebruikte

Douma

Geen probleem want reeds de dag nadien bombardeerde Israël nog maar eens Syrië. Op 14 april gevolgd door Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Het probleem was echter dat de dag na die vermeende gifgasaanval het Syrische leger dit gebied veroverde.

Met als resultaat dat het filmpje dat door het Leger van de Islam op het internet was gezet ter plekke kon gecontroleerd worden. Kinderen die in het filmpje van die jihadisten te zien waren werden samen met hun ouders geïnterviewd waaruit duidelijk bleek dat dit alles een enscenering was.

En als de missie van de OVCW ter plekke met het onderzoek begint is de conclusie van de missie dan ook snel duidelijk. Zo waren er volgens het Leger van de Islam twee grote cilinders met chloor die vanuit de lucht gegooid zijn.

OVCW - Valse brief Arias een Brendon Whelan

Op zijn website en op sociale media ageerde Eliot Higgins en zijn Bellingcat in de hem eigen felle stijl tegen het feit dat opposanten de brief van Fernando Arias, grote baas van de OVCW, aan klokkenluider Brendan Whelan niet publiceerden. Die rechts op de foto. Links op de foto is de echte en ondertekende brief. Met wat duimzuigen lukt Bellingcat veel.

Teamleider Ian Henderson van dit OVCW stelt echter al snel dat dit onmogelijk is om de simpele reden dat het gat in het dak via welke dit vat zou zijn neergekomen te klein is. Conclusie: Men heeft dit vat daar gewoon geplaatst.

Ook zijn er volgens de metingen van die missie in de omgeving geen grote concentraties van chloor merkbaar. Hun puur technische observaties bevestigen dus de verhalen van de getuigen in Douma. (6)

Er zouden volgens die jihadisten en de media ook 43 doden gevallen zijn. Maar in een onderzoek van die zogenaamde lijken had men in Den Haag geen interesse. Toen de regering in Damascus zegde dat men voor het ontgraven van lijken een gerechtelijke bevel moest afwachten trok men al terug naar Den Haag. Maar onderzoek van die eventuele slachtoffers was nochtans essentieel.

Maar de bazen van de OVCW hadden geen zin in een professioneel onderzoek en begonnen wijzigingen aan het interim-rapport van die missie aan te brengen en gooiden het uiteindelijk zelfs in de prullenmand.

Getuigenissen van mensen ter plaatse worden grotendeels genegeerd en in ruil neemt men de verhalen van vermeende naar Turkije gevluchte getuigen voor waar aan. Zonder uiteraard enige controle naar hun betrouwbaarheid.

De brief van Arias

Typerend voor de sfeer is de houding van Bellingcat die op zeker ogenblik beweerde een ontwerp van brief te hebben van grote baas Fernando Arias en gericht aan Brendan Whelan, een nu gewezen topman van de OVCW en lid van de missie in Douma. Hierin zou die brief volgens Bellingcat het bewijs staan dat Whelan fout was en er inderdaad sprake was van het gebruik van chloor.

Eliot Higgins over Assange

Wat het ware karakter van Eliot Higgins juist is tonen deze serie tweets van de man toen klokkenluider Julian Assange op weg leek naar de VS nadat Ecuador, in wiens Londense ambassade hij asiel had gekregen, hem uit de ambassade zette. Dit op bevel van de nieuwe president waarna zijn land nog diezelfde week van het IMF een lening van 4,2 miljard dollar kreeg.

Ook beweerde hij dat alle bij de OVCW, incluis dus Rusland en Syrië, aangesloten landen akkoord gingen met de besluiten van het OVCW rapport over Douma. Het hoeft geen betoog dat Bellingcat voor die bewering geen enkel bewijs aanvoerde. (7)

Het resultaat is dat zowel Ian Henderson als Brendan Whelan, die de missie naar Douma vorm hadden gegeven, staande pede werden ontslagen en de anderen bij de OVCW voldoende schrik kregen en zwijgen. Men herinnert zich maar de episode in 2003 met Jose Bustani, de vroegere Braziliaanse diplomaat en eerste baas van het OVCW.

De regering Bush Jr. wou in 2003 Irak aanvallen en zocht excuses rond chemische wapens. Bustani wou niet meespelen en John Bolton, de toenmalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, kwam hem bedreigen stellende dat ze wisten waar zijn kinderen in de VS naar school gingen.

En aangezien hij zelf niet ontslag nam werd hij erna door de beheerraad ontslagen. Hij voert nu campagne tegen het huidig bestuur van de OVCW.

Bellingcat

Bellingcat drukt die zogenaamde brief van Aries aan Whelan zelfs af. Maar er is een probleem mee want de brief van juli 2019 van Arias aan Whelan wordt op de website van The Grayzone gepubliceerd en is totaal anders dan de niet-ondertekende brief welke Bellingcat voorheen publiceerde.

Waarbij Bellingcat anderen ervan beschuldigde die brief bewust achter te houden maar zwaait met een vals document. Vraag is natuurlijk ook hoe Bellingcat dan aan dit ontwerp van de brief kwam? Gevonden via zogenaamd openbare bronnen, open source, zoals deze steeds maar beweert?

OVCW  - Senior-OPCW-official-email

Dat de toestand bij de OVCW na dat nepverslag over de gifgasaanval in Douma erg gespannen is is duidelijk. Dat blijkt perfect uit deze mail.  Zo schrijft deze: “I don’t want to live in fear of crossing the street!” (Ik wil niet in angst leven wanneer ik een straat oversteek!)

Theodore Postol

Gelukkig weet de massamedia perfect wanneer ze moeten zwijgen en desnoods starten met een lastercampagne. Deze verontrustende mail werd dan ook doodgezwegen.

Er is in de wetenschappelijke wereld die betrokken is bij dit onderwerp dan ook een storm van protest ontstaan tegen de werking van de OVCW met een serie vroegere medewerkers van de organisatie en topwetenschappers zoals professor Theodore Postol die in een open brief hun ongenoegen uiten (8).

Waarbij Ake Sellström, de Zweed en leider van de eerste VN-missie naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, stelt dat de organisatie in gevaarlijk politiek vaarwater terecht is gekomen en een geostrategisch neutrale positie moet innemen. (9)

Maar wie verzamelde dan die getuigenissen over die ‘gifgasaanvallen’ in Syrië en Turkije? Dat blijkt in feite Hamish de Bennet Gordon te zijn en James Le Mesurier, twee oud-officieren van het Brits leger. Met de laatste die via de Nederlandse BV Mayday Rescue de oprichter is van de Witte Helmen en hen dus ook inschakelde als getuigen.

Een uitstekende en kurkdroge analyse van de rapporten over deze zaak in Douma van de OVCW is te vinden bij de Britse Working Group on Syria, Propaganda and Media, vooral bestaande uit professoren en wetenschappelijke vorsers van een serie universitairen. (10)

Bellingcat is een door de VS en andere landen van de NAVO gefinancierde organisatie rond Eliot Higgins berucht voor haar nepverhalen zoals met het Maleisische vliegtuig MH17. Bellingcat beschuldigde daar met naam en toenaam drie Russen en Oekraïners, Igor Bezler, Oleg Ivanikov en Nikolai Tkachev, van directe betrokkenheid bij het neerschieten van dat vliegtuig. (11)

Oeigoer TIP - Arslon Xudosi - Bellingcat - Maart 2020

Arslon Xudosi is een van de medewerkers van Bellingcat die duidelijk een actieve supporter is van de TIP, de Turkestan Islamic Party bestaande uit vooral Chinese Oeigoeren. Gekend van de oorlog in Syrië. Het is door de VN omschreven als een terreurorganisatie. 

Elke steun eraan is dus in theorie in alle landen strafbaar. De TIP krijgt echter in de praktijk steun vanuit de NAVO en zo ook Bellingcat. Het zijn dus vrienden en deze tweet is dan ook logisch. Leve de terreur dus!

Waarop de Nederlandse media luid applaudisseerden en Bellingcat als ware helden prezen. Toen men in Nederland de acte van inbeschuldigingstelling publiceerde waren hun namen er echter niet bij. Maar de Nederlandse media zwegen ditmaal alsof er niets gebeurd was. Laster heet dat.

Maar dat is geen probleem. De Westerse massamedia vallen als het ware in zwijm voor de woorden van Eliot Higgins en zijn Bellingcat en zien hem als een soort orakel van Delphi. En zolang het Amerikaanse, Britse en Nederlandse geld toestroomt is er amper een probleem. Achter de schermen is men echter minder enthousiast over de fratsen van de man en zijn team.

In een interne audit van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest stelde deze echter op pagina 75 van haar audit het zo:

‘Bellingcat was somewhat discredited, both by spreading disinformation itself, and by
being willing to produce reports for anyone willing to pay.’ (Bellingcat is zelf wat in diskrediet, mede door het verspreiden van desinformatie zelf en door haar bereidheid om mits betaling dat te schrijven wat de opdrachtgever wenst)’ (12)

Een van de praktijken is ook om elke opposant zoveel mogelijk uit te schakelen door hem voor te stellen als een imbeciel of een agent van Moskou. En schelden was eveneens een klassieke truc. Dat overkwam Theodor Postol, de Amerikaanse emeritus prof van het Massachusetts Institute of Technology van Harvard, een van Amerika’s topspecialisten op het vlak van rakettechnologie. ‘ (13)

Deze had samen met een serie collega’s een peer reviewed artikel klaar over de vermeende aanval met sarin in de Syrische stad Khan Sheikhoun. Klaar voor publicatie in het tijdschrift Science and Global Security van de Princeton universiteit (14).

Het argument van Bellingcat en anderen tegen publicatie was onder meer dat het de Syrische en Russische regering baat zou bijbrengen. Niet omdat het geen wetenschappelijke bijdrage tot het debat zou zijn. Politieke censuur dus. (15)

Mede door die interventie van Bellingcat en enkele anderen werden er achter de rug van Postol binnen de redactieraad van het tijdschrift allerlei discussies gevoerd zodat alhoewel een publicatie was aangekondigd dat uiteindelijk toch niet doorging. Bellingcat en anderen hadden blijkbaar schrik van de publicatie.

Hij nam dan ook verontwaardigd ontslag uit de beheerraad van het tijdschrift waar hij dertig jaar lid van was. Het werd nadien in het Global Journal of
Forensic Science & Medicine toch geplaatst. (16)

Een ander voorbeeld is wat de Nederlandse journalisten Eric van de Beek en Max van der Werff overkwamen tijdens hun onderzoek naar wat gebeurde met het neergeschoten Maleisische vliegtuig MH17. Waarop Bellingcat insinueerde dat zij in die zaak samenwerken met de Russische veiligheidsdiensten.

Meer dan insinueren deed hij niet want bewijzen bracht hij niet aan. Geen probleem want, geschreven met hulp van Bellingcat, stelde het blad De Groene Amsterdammer (17) dat zij pionnen waren van de Russen. Bellingcat beweerde het mailverkeer van een geheim agent te hebben gehackt.

Zo schrijft het blad: “Dat Russische spionnen zo vergaand invloed hebben op wat activisten en burgerjournalisten schrijven is een uniek voorbeeld van inmenging in Nederland.”

Onder de hoofding “Nederlandse MH17-activist blijkt schaakstuk voor Russische inlichtingendienst” stelde het weekblad op 20 november 2020: “Een Nederlandse burgerjournalist die jarenlang desinformatie verspreidde over de MH17-ramp, werkte nauw samen met een Russische inlichtingendienst. Het onderstreept opnieuw hoe ver Rusland bereid is te gaan in de informatie-oorlogen die het voert.”

Het verhaal over Eric van de Beek en Max van der Werff dat alleen gebaseerd was op de eerdere onbewezen beweringen van Bellingcat zorgde zelfs voor vragen over Russische inmenging in de Nederlandse Tweede Kamer.

De techniek is duidelijk om hen voor te stellen als agenten van Rusland om zo elk kritisch geluid de mond te snoeren. Het verhaal dat Eric van de Beek een agent van Rusland is leest men nu bij Google. Elk debat en kritische stem poogt men onmogelijk te maken.

De Witte Helmen en de ‘zelfmoord’ van een held

Voor onze massamedia zijn de in 2014 opgerichte Syrische Witte Helmen de helden die terwijl het Syrische leger burgerdoelwitten en vooral hospitalen beschiet weten de Witte Helmen massa’s mensen te redden. Ze werden dan ook voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede en een film over hen kreeg in Hollywood in 2017 zelfs een Oscar voor de beste documentaire.

Oud-gediende van vele Britse oorlogen

De Witte Helmen zijn in 2014 opgericht door de Britse ex-kapitein James Le Mesurier, een afgestudeerde van de militaire academie van Sandhurst en oud-gediende van de Britse oorlogen in onder meer Joegoslavië, Irak en Afghanistan.

Naar buiten stelde die Witte Helmen zich voor als een zogenaamde puur humanitaire vereniging. De realiteit was echter wat anders. “Het was gewoon een criminele organisatie”, stelt een vroegere topmedewerker die liever anoniem blijft.

De officiële bedoeling was om hulp te bieden aan de Syrische bevolking. Het was zeker ook de bedoeling om de jihadisten van al Qaeda & co nog beter dan voorheen voor te stellen als onbaatzuchtige helden, idealisten en redders in nood. Wat echter overal werd verzwegen was dat het ook en vooral voor de top een middel tot zelfverrijking was.

Al van dag één bleek de relatie van die Witte Helmen en die salafistische terreurgroepen ook heel nauw te zijn. Legio zijn de foto’s op het internet van Syriërs die het ene moment op het slagveld wapens dragen en nadien opduiken als ‘hulpverlener’ bij de Witte Helmen. Een beruchte foto is een waarbij Witte Helmen lijken wegdragen van mensen die in hun bijzijn voordien waren geëxecuteerd.

En in Yarmoek, een wijk van Damascus, liepen leden van ISIS zelfs rond in het uniform van de Witte Helmen. Maar dankzij de waakzame media raakten die foto’s en video’s nooit in de klassieke westerse pers.

De Witte Helmen kregen in de periode tot 2019 hulp van een ganse serie Westerse landen zoals Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de VS, Qatar en Turkije gaven het tientallen miljoenen euro’s maar dan via een alternatief circuit. Voor de VS was dat de ngo Chemonix.

ARK FCZ

In feite werd Mayday Rescue en de Witte Helmen gesticht vanuit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten door een amper gekend bedrijf genaamd ARK FZC wat staat voor Analysis Research en Knowledge Free Zone Company die vanuit London wordt gefinancierd en geleid werd door ex-militair Henry Middleton en Alastair Harris, een gewezen diplomaat.

ARK werd in 2011 gesticht bij de start van wat de media de Arabische Lente noemden. Opvallend is dat Henry Middleton niet Chief Operating Officer (COO) of Chief Executive Officer (CEO) werd genoemd maar Chief of Staf, een term uit het leger. De officiële bedoeling was het opzetten van stabilisatieprogramma’s voor landen in de regio.

In wezen was het echter omgekeerd en wilde men die regio zo verder destabiliseren door allerlei opstandige bewegingen en sectaire groepen te steunen. Zo werd Mayday Rescue via ARK door James Le Mesurier en ex-diplomate Emma Winberg opgericht. Ook hier dus die combinatie van diplomaat en legerofficier. Emma Winberg is van origine Zweedse maar werkte voor de Britse regering.

Witte Helmen - Populariteit

Een mooie grafiek die moest tonen hoe effectief en populair de Witte Helmen onder de Syrische bevolking wel waren. Den Haag was tevreden en zelfs fier. Alleen is er de vraag hoe, wanneer en wie dit onderzoek deed. Dat was echter in dat rapport niet te vinden. Den Haag maakte er ook geen opmerking over.

In totaal gaf Nederland van 2014 tot 2019 12.613.322 euro’s aan Mayday. Met een hier niet meegerekende laatste schijf in 2019 van 57.435 euro. Die zou niet uitbetaald zijn. En bij he toekennen van die toch grote subsidies hoorden natuurlijk de klassieke voorwaarden zoals het doen van een jaarlijkse audit en het onmiddellijk melden van elke vorm van fraude.

Opmerkelijk is ook dat Mayday Rescue en dus de Witte Helmen volgens die contracten moesten voldoen aan een serie andere Nederlandse voorwaarden zoals:

With thIs in mind, you must refrain from supporting activities whose alm Is to
undermine the political autonomy of a state er to bring down a lawtul
government by unlawful means. (Brief BZ van 28 november 2016, DSH 511/16, punt 6-8)

Dit beseffende moet U zich onthouden van het steunen van activiteiten wiens bedoeling het ondermijnen is van de politieke autonomie van de staat of het op onwettige manier ten val brengen van de rechtmatige regering. (Die van Bashar al Assad dus, n.v.d.r.)

Deze contracten met Mayday Rescue en de Witte Helmen zijn dan ook complete waanzin. Men stuurt geld naar een constant in beweging zijnde oorlogszone en dit veelal via anonieme koeriers die geld geven aan mensen van wie ze in Den Haag niet eens het bestaan van kenden. Mensen die bovendien in oorlog zijn met de wettige regering van Syrië.

Geen administratie

Die voorwaarden waren dan ook een grap en dienden alleen maar om de bureaucratische regels van Den Haag althans op papier te volgen. Waarbij alle betrokkenen perfect moeten geweten hebben dat dit onzin was.

Een situatie die enkele jaren later onhoudbaar bleek. Maar gooide men het geld hier massaal richting een stel koppensnellers en dieven dan was Den Haag in het mailverkeer met hen wel milieubewust.”Gelieve om papier en het milieu te sparen deze mail niet af te drukken”, klonk het steevast. Toch iets gered!

Op 1 december 2017 stuurde de Turkse auditor Crowe Horvath een voor zover geweten eerste audit naar Den Haag waarin men droog noteerde:

We have not made any flnancial flndings…… Moreover the payments for the reinforcement project amounting to euro 457.283,71 was made to the association called Beyaz Sapkahlar Dernegi even the agreement had been made between Syrian Civil Defence and Mayday …. Urgent remedial action is required. Key internal controles are absent.

Wij hebben geen financieel onderzoek gedaan…. Bovendien waren de betalingen voor het versterkingsproject ten bedrage van euro 457.283,71 gedaan aan de vereniging Beyaz Sapkahlar Dernegi alhoewel het akkoord was gemaakt tussen de Syrische Civil Defence en Mayday Rescue…. Dringende remediërende actie is nodig…. Essentiële interne controles zijn afwezig.

Nederrlandse gelstromen naar Witte Helmen

Zonder enige zekerheden gaf de Nederlandse regering van Mark Rutte in totaal 12,55 miljoen euro en wat een stel dieven en koppensnellers lijken. Achteraf en 5 jaar later bleek de administratie van Mayday Rescue een grote puinhoop.

Uit de briefwisseling van onder meer 12 februari 2018 blijkt dat men zich in Nederland een aap schrok toen daar plotseling die Turkse vennootschap Beyaz Sapkahlar Dernegi verscheen waarvan ze nog nooit iets hadden gehoord – “Wij vonden op Google amper iets over die vereniging” klonk het op het ministerie – en die was met die 457.283,71 euro aan de haal gegaan.

Terrorisme

Maar geen zorg Den Haag was in een winterslaap gevallen. Zelfs al was er een afkeurende verklaring van de revisor. En dat bleef zo tot de Nederlandse auditor SMK uit Enschede op 17 oktober 2019 – bijna 2 jaar na de Turkse controle – een brief over haar onderzoek naar Mayday Rescue naar Buitenlandse Zaken stuurde en waarin deze stelt:

“Ongeacht welk accountantskantoor deze accountantscontrole ter plaatse wil
uitvoeren, is het gezien de oorlogssituatie in Syrië niet realistisch daar naar toe te gaan……. Daarnaast achten wij de opdracht tot het uitvoeren van een accountantscontrole in relatie tot
het risico op financieren van terrorisme (mijn accentuering, nvdr.) niet wenselijk.”

De auditor vreesde dus dat Nederland betrokken was bij terroristische operaties. Deze audit kwam er nadat in 2018 al meerdere signalen over onregelmatigheden intern de spanning over de zaak bij de donorlanden deden stijgen. Bovendien was het Syrische leger in 2017 en 2018, nadat men eerder eind 2016 het oosten van de stad Aleppo had bevrijd, verder opgerukt.

Het werkterrein voor de Witte Helmen werd steeds maar kleiner. En bovendien groeide in het westen de neiging om de oorlog gezien de toenemende verliezen maar te stoppen. Merkwaardig daarbij is dat er eind 2018 op de BBC een reportage over de Witte Helmen te zien was die voor hen vrij negatief was. De BBC die nochtans een regeringswaakhond is.

Terwijl een documentaire over de Witte Helmen in 2017 in Hollywood nog de Oscar krijgt voor beste documentaire is de neergang in wezen toen al in zicht. Zelfs al voert men een intense harde campagne om hen ook de Nobelprijs voor de Vrede te geven. Wat tweemaal mislukt. De stad Ieper geeft hen wel de (sic) Vredesprijs.

ISIS

Zo verovert het Syrische leger in juli 2018 het zuidwesten van het land grenzend aan Israël en Jordanië. Hier huizen zoals elders in jihadistengebied allerlei groepen die of tegen elkaar of tegen het Syrische leger vechten.

Witte Helmen - Executie

De Witte Helmen in actie werkend voor de lokale beul. Deze foto krijgen wij niet in onze media te zien wel ensceneringen over kinderen gered door Witte Helmen.

En in het uiterste zuidwesten pal tegen Israël is daar ook ISIS aanwezig. Op 21 juli 2018 organiseert Le Mesurier via operatie Vliegend Tapijt met Israëlische hulp de evacuatie naar Jordanië van die er overblijvende jihadisten waaronder heel vermoedelijk ook de leden van ISIS. Ze waren nadien er ook niet meer te zien.

Bovendien had James Le Mesurier een wirwar van vennootschappen in een serie landen rond zich opgericht zoals My Zahara, R3ecovery en Sisu Global naast dan nog vennootschapen in Dubai en Turkije. Terwijl er een geschatte 100 miljoen euro vanuit de Europese donorlanden naar Mayday Rescue was gegaan maakte men plots herrie over wat er gebeurd was met 50.000 dollar. (18)

Daarover door de Engelse afdeling van auditor BDO ondervraagd stelde Le Mesurier dat er niets aan de hand was en het een slordigheid betrof. Waarna hij alsnog enkele ondertekende papiertjes bovenhaalde. Voldoende voor de Britten van BDO. Klassiek auditorswerk dus.

Gaf fraude toe

Maar dan kwam het Nederlandse SMK op het hoofdkwartier in Istanbul op bezoek en gaf Le Mesurier op 7 november 2019 tijdens een gesprek in het Novotel aan de auditor toe dat die briefjes vals waren en er inderdaad sprake was van fraude. Hij had het geld in eigen zak gestoken. Wat hij nadien in een mail herhaalde en opriep om te stoppen met de onderzoeken.

Het vermoeden was dat die 50.000 dollar gebruikt waren voor een riant twee dagen durende huwelijksfeest op een eiland in de Zee van Marmara van Emma Winberg met Le Mesurier. Een feest dat in diezelfde periode plaats had als die evacuatieoperatie en waar veel westerse diplomaten en Britse militairen aanwezig waren.

Vier dagen nadat hij de fraude toegaf viel hij in Istanbul bij nacht uit de venster van zijn sterk beveiligd appartement dood op straat. Lang was Emma Winberg de verdachte nummer één maar uiteindelijk besloot de Turkse politie dat het hier zelfmoord betrof.

Uiteindelijk bleek er bij Mayday Rescue van een serieuze administratie helemaal geen sprake en was het meer een kwestie van zelfbediening. Geschat werd dat de administratie goed was voor 33% van de inkomsten. Omdat er geen beheerraad was die toezicht kon houden konden Emma Winberg en James Le Mesurier zelf hun loon bepalen.

Dat liep voor ieder van 24.000 tot zelfs 28.000 euro per maand met daarbij nog bonussen die ze zelf bepaalden. En dit zonder een cent belastingen te betalen. Een vroegere medewerker: ‘Een van de Syrische toplui van de Witte Helmen liet zich zelfs driemaal betalen voor dezelfde job.” Van enige boekhouding de naam waardig was er dan ook geen sprake.

James Le Mesurier - 2

Op 7 november 2019 gaf James Le Mesurier toe dat hij bij Mayday Rescue fraude had gepleegd. Drie dagen later viel hij ‘s nachts vanuit een venster van zijn beveiligd appartement in Istanbul dood op de grond. Zelfmoord klonk het.

Bij Mayday Rescue schepte hij elke maand tot 28.000 euro plus zelf te bepalen bonussen en zonder er ooit belastingen te hebben op betaald. Hetzelfde voor zijn weduwe Emma Winberg. Het feest is wat hem betreft over.

Emma Winberg en Le Mesurier leefden duidelijk rijkelijk en kochten in Amsterdam zelfs voor 1,6 miljoen euro een appartement. (19) Maar gezien het door de Britten gecreëerde heldendom van Le Mesurier diende men de schade te beperken.

Witwas

En dus verschenen er artikels waarin men insinueerde dat Le Mesurier door de toenemende kritiek van wat men dan Russische trollen noemde mentaal instabiel was geworden. Hij kon de druk niet aan schreef Martin Chulov in The Guardian en dus pleegde hij zelfmoord (20).

Nadien kwam er een nieuw verhaal en werd Johan Eleveld de in juli 2018 bij Mayday Rescue aangestelde financiële specialist de ‘smeerlap van dienst’. Die had, stelde Emma Winberg, allerlei roddels en laster zitten rondstrooien en zo Le Mesurier tot zelfmoord gedreven (21).

En dan was er de witwasoperatie door het auditbureau Grant Thornton die na de dood van Le Mesurier op vraag van de donerende landen een onderzoek deed naar de boekhouding van Mayday Rescue om te zien of er inderdaad sprake was van fraude.

In mei 2020 was dat af maar het rapport zelf bleef geheim. Alhoewel het hier ging om zeker 100 miljoen gemeenschapsgeld bleef de audit achter slot. Alleen een pagina met de samenvatting was beschikbaar. En daar stelde men dat er geen sprake was van fraude maar ook dat de boekhouding grotendeels verdwenen was.

Hoe men over de boekhouding dan conclusies kan trekken als die verdwenen is is toch gewoon onmogelijk. Een klassiek verhaal rond auditbureaus genre Grant Thornton. Maar daar alle betrokkenen verplicht moesten zwijgen of er de reden voor hebben en als de audit zelf achter slot en grendel zit dan kan men natuurlijk alles beweren. Geloofwaardig zijn die dan wel niet

En feitelijk is het logisch wat hier gebeurde. Mayday Rescue werkte zonder een raad van toezicht, sluisde baar geld via koeriers door naar een land in oorlog dat amper te betreden was en waar groepen dan met elkaar tegen het leger en dan weer tegen elkaar vechten dan is deze conclusie die men in 2019 trok een die men al n 2014 met 100% zekerheid kon voorspellen.

Emma Winberg

Ex-diplomate Emma Winberg, hier lesgevend aan de met de Atlantic Council en NAVO verbonden Digital Forensic Research Lab, leidde samen met haar man James Le Mesurier, de Witte Helmen. De schuld voor de moeilijkheden bij Mayday Rescue waren volgens haar Johan Eleveld, sinds midden 2018 de financieel verantwoordelijke van de groep.

Toen het stilaan begon te dagen dat er serieuze problemen waren stuurde Den Haag hem, een buitenstaander, in 1018 naar Mayday Rescue. Als auditor moet hij zowat op een waslijst van voor hem schokkende verrassingen gestoten zijn. Zijn komst moet daarom zeker mee verantwoordelijk zijn voor de ontdekking van die fraude en het daarop volgende debacle.

De Nederlandse opeenvolgende regeringen van Mark Rutte (VVD) hebben sinds 2014 niet alleen tegen de internationale rechtsregels in oorlog zitten voeren – Wat toch crimineel is – maar 12,5 miljoen euro, geld van de Nederlanders, weggegeven aan wat zo te zien een stel dieven en koppensnellers zijn.

Wat Nederland hier deed is als casus belli voor Syrië voldoende om tegen Nederland ten oorlog te trekken. Vandaar die clausule in de contracten hopende zich zo te kunnen indekken tegen de mogelijke strafrechtelijke en andere gevolgen. Best een goede Hollandermop.

Net-dodelijke hulp

Maar voor Nederland waren de 12,5 miljoen euro die men aan het echtpaar Le Mesurier-Winberg en hun Syrische vrienden gaf nog niet voldoende. Onder Eurocommissaris en gewezen minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PVDA) begon men ook met het leveren aan die jihadisten van wat men in Nederland niet-dodelijke hulp noemde.

Niet-dodelijke hulp is in de praktijk iets als de moordenaar naar de plek brengen waar hij zijn slachtoffer(s) afslacht. Het wapen komt dan van elders. Alleen al het idee toont de geweldige hypocrisie aan van de regering Rutte (VVD). Neen, we geven hen geen wapens maar wel de auto om hun wapens te vervoeren. Wat een niveau.

Wapentraining

Bovendien is dit in een ander land en dus zoals met de Witte Helmen een zware overtreding van het internationaal recht. Tegen de Witte Helmen zegt men dat ze niets mogen ondernemen tegen de wettige regering, maar hun partners in dit dossier krijgen wel alle materiaal nodig om die regering omver te werpen.

In augustus 2018 maakt de Nederlandse regering een algemene evaluatie van haar ‘hulpprogramma’ voor Syrië. (22) Over de levering van militair materiaal, behoudens dan wapens, is men ook hier duidelijk. Zo stelt men:

“The risk of goods falling into the hands of extremist organisations once they are in the hands of the beneficiary groups has been accepted at the political level, and is monitored by site visits. (p 25)

“Het risico dat die goederen in de handen van extremisten vallen eens deze bij die door ons gesteunde groepen zijn is op het politiek vlak aanvaard en wordt nagezien bij de bezoeken ter plaatse. (p.25)

There is less emphasis on the risk that supported groups may commit human rights violations….. However, as exposure of human rights violations committed by (members of) beneficiary groups may risk ending support, there is a negative incentive to report this…..

Er is minder nadruk op het risico dat de door ons gesteunde groepen de mensenrechten schenden…. Aangezien de ontdekking dat de groepen die van ons hulp krijgen de mensenrechten schenden kan leiden tot het beëindigen van de hulp is er een negatieve tendens om dit te melden…

Human rights violations are considered a red line, but according to the implementer this is difficult to monitor…..The implementer does not have direct access to the area and depends on information provided by the beneficiaries….

Mensenrechtenschendingen worden gezien als een rode lijn maar wordt door de controleur gezien als moeilijk te monitoren….. De controleur heeft geen directe toegang tot het gebied en is afhankelijk van de informatie gegeven door diegenen die onze hulp krijgen…

Problematic for the MFA is that the contract is held by another donor, and the implementing agency is not always allowed to directly report to the Netherlands…..  Beneficiaries are vetted by different donor systems. They are trained on the appropriate use of weapons ….

Problematisch voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat het contract bij een andere donor zit en dat het agentschap dat instaat voor de implementering niet altijd aan ons mag rapporteren ….. Begunstigden worden gecontroleerd door verschillende systemen. Ze worden getraind in het best geschikt gebruik van wapens (eigen accentuering, n.v.d.r.) ….

There are no known procedures in place to deal with human rights violations or other misconduct….. Given the position of the Netherlands, the decision-making power of the MFA is limited to activities directly funded. (pagina’s 48 tot 53)”.

Er zijn geen gekende procedures in voege om op te treden wat betreft mensenrechtenschendingen of wangedrag…. Gezien de positie van Nederland is onze beslissingsmacht beperkt tot de programma’s die we direct financieren. (pagina’s 48 tot 53)”

Jihadisten - Syrië

Nederland leverde de wagen en eventueel ook de computer, het wapentuig kwam dan van elders. De paashaas, de klokken van Rome, Sinterklaas, Sint-Maarten of….? De verregaande hypocrisie van de Nederlandse regering. En dit duo zijn ongetwijfeld ‘gematigde’ rebellen en geen extremisten.

Wie dit leest kan alleen maar besluiten dat het Nederlandse programma voor niet-dodelijke militaire hulp in wezen het met andere landen actief voeren van oorlog is tegen de Syrische regering en het land.

Nederland levert de gepantserde wagens en technisch materiaal, anderen in datzelfde programma zoals de Britten of de Amerikanen en Israëli’s geeft dan de wapens en leiden die jihadisten op in het afslachten van hun medemens.

Daarbij maakt men ook geen onderscheid tussen wat men hier in dit document soms nog zogenaamd gematigden noemt en extremisten. Het blijkt uit dit document duidelijk een pot nat te zijn en het verschil tussen beiden is een illusie komende van het continu puur hypocriet herhalen van die grote leugen over het bestaan van zoiets als gematigde rebellen.

Nikolaos van Dam

Het woord al Qaeda valt wel niet in dit onderzoek maar aangezien al Qaeda, naast ISIS, de grootste Syrische terreurbeweging is kan de conclusie niets anders zijn dan dat Nederland ter plekke oorlog voert tegen Syrië gebruik makend van al Qaeda.

Waarbij deze voorzien van Nederlands materiaal op grote schaal de mensenrechten aan de Nederlandse laars lappen. Premier Mark Rutte had het in zijn replieken toen de zaak deels aan het licht kwam wel over gematigde groepen maar uit dit document blijkt dat larie.

Dit door de sociaal-democraat Frans Timmermans gestarte programma heeft volgens dit document aan de belastingbetaler 9 miljoen euro gekost en zorgde voor grote mensenrechtenschendingen. En dat is juist wat Nederland en het Westen de Syrische regering met luide trom aanwrijft.

Samen met de 12,55 miljoen euro voor de Witte Helmen betekent dit dus dat Nederland minstens een flinke 21,5 miljoen euro van haar belastinggeld spendeerde aan het mee vernielen van Syrië en de massamoord op de bevolking.

Dit luik van het programma stond mee onder leiding van de Nederlandse oud-diplomaat Nikolaos van Dam, een der beste Syriëkenners die Nederland heeft. Met andere woorden: Hij moet toen geweten hebben wat er daar aan de hand was. Hij pleit nu voor gesprekken met president Bashar al Assad. Tja, zijn oorlog werd behoudens een onoverzichtelijke destructie niets. (23)

DSC_0798

De officiële hoofdzetel in Brussel van zowel Tsamota als de Commission for International Justice and Accountability aan de Molièrelaan 59 te Vorst. Niemand van de bewoners had al ooit gehoord van die ngo’s of van William Wiley. De er arriverende post wordt volgens een bewoner al jaren in de vuilbak gegooid.

Tsamota en de Commission for International Justice and Accountability

Naast Mayday Rescue en de Witte Helmen baarde ARK FZC in Dubai niet alleen Mayday Rescue maar ook nog twee andere kinderen, Tsamota en de Commission for International Justice and Accountability (CIJA) beiden opnieuw geleid door een ditmaal Canadees ex-militair William Wiley en met zetel in een Brusselse diplomatenwijk aan de Molièrelaan in Vorst.

Het idee achter beide zogenaamde caritatieve instellingen is het samenstellen van een juridisch dossier tegen de Syrische overheid om hen zoals met de vroegere regering in Rwanda en de Joegoslavische leiders voor de rechtbank te brengen en zo door een veroordeling hen minstens politiek definitief uit te schakelen.

Joegoslaviëtribunaal 

Zowel William Wiley als Steven Rapp, de Amerikaans bestuurder van de CIJA, hebben dan ook wat ervaring met dat genre van internationale rechtbanken zoals die voor Rwanda en Joegoslavië. Zo was Rapp ambassadeur en hoofd van het departement for Global Criminal Justice op Buitenlandse Zaken in Washington.

Hij was verder hoofdaanklager in Arusha voor het tribunaal rond Rwanda – Gekend om zijn zuiver politieke processen – en in Den Haag rond Sierra Leone. In de VS was hij voorheen een openbaar aanklager. Naar Amerikaanse traditie een politieke benoeming. In zijn geval een door de Democratische partij.

William Wiley was onder meer actief bij de openbare aanklager voor de rechtbanken voor Rwanda en Joegoslavië en verdere als onderzoeker in de Democratische Republiek Congo en Irak.

In Irak werkte hij mee aan het proces tegen Saddam Hoessein waarbij hij in opdracht van de VS de advocaten van Saddam Hoessein moest adviseren. Die hadden op zeker ogenblik woedend het land verlaten maar keerden na een dodelijke bomaanslag tegen een van hen terug.

Volgens een rapport over de man controleerde hij als medewerker van de Amerikaanse ambassade feitelijk de procesgang. Over de wijze waarop men hem ging vermoorden? Rapp en Wiley kennen elkaar dus al lang. (24)

Caesar

In Syria was hij nauw betrokken bij het mede in opdracht van Qatar samengestelde dossier gekend als Caesars foto’s, een verzameling gruwelfoto’s gemaakt door een anoniem figuur die men Caesar noemt.

Een man die beweert in opdracht van de regering in Damascus een 50.000 foto’s te hebben gemaakt van door de regering doodgemartelde mensen. Waarna hij plots met de foto’s overliep naar het Westen.

De folteringen en moorden zouden gebeurd zijn in een speciale afdeling van hospitaal 601 vlakbij het presidentieel paleis dat echter nadien door anderen werd bezocht die overal vrij mochten rondlopen en niets merkten van die toch wel heel omvangrijke vermeende folterkamers.

Het dossier wordt gezien als een van de voornaamste aanklachten tegen de Syrische regering. Wie die Caesar is is al jaren voor het publiek een geheim. Dit volgens diegenen die het dossier indienden om zijn nog in Damascus achtergebleven familie te beschermen.

Maar wat hij gedaan had was een erg unieke opdracht en als zijn verhaal klopt dan weet de Syrische regering om wie het juist gaat. En dus heeft zijn geheimhouding dan ook geen enkele zin.

En dan zit er mogelijks een andere reden achter die geheimhouding. Wie is die man/vrouw? Verder zou William Wiley ook meer dan 600.000 documenten over de Syrische regering in dat land hebben verzameld, buiten hebben gesmokkeld en aan een Amerikaanse vertegenwoordigers in het Midden-Oosten bezorgd. Bewijzen van zware misdaden klinkt het. (25)

Zelfs Human Rights Watch had er bij het bespreken van het dossier rond Caesars foto’s er veel opmerkingen over. En binnen de oppositie zijn zij verre van de enigen die hier serieuze opmerkingen over maakten. Mede omdat veel van de doden legeruniformen droegen.

William Willey - Tsamota-CIJA - met Fasken Martineau, advocatenbureau mijnbouw. Chuck Higgins (l) en Tom Wexler (m)

William Wiley, de verdediger van de Syrische en Iraakse mensenrechten, hier in 2013 in Zuid-Afrika om er de rechten van o.m. Canadese, Britse en Amerikaanse mijnbouwmaatschappijen te verdedigen tegen eventuele protesterende arbeiders, milieubeschermers, regeringen of buurtbewoners.

Op Britse vraag

In wezen is William Wiley zoiets als een privaat onderzoeker die los van welk politieapparaat of gerecht ook en tegen betaling door bepaalde landen, en zo betrokken partijen, materiaal van mogelijke misdaden verzameld en ze via het Westen voor de rechtbank poogt te brengen. Voor politiek getinte processen dus.

Hij werd door de Britse regering voor die taak al in oktober 2011 aangeworven, zeven maanden na de start van de opstand. Reeds in november 2011 zat hij in Istanbul met zijn al in 2008 opgerichte Tsamota die officieel politie en leger in crisisgebieden moest opleiden rond mensenrechten.

De feitelijke oprichter van Tsamota is een zekere Peter Nicholson die zoals in de rest van dit verhaal al een jarenlange ervaring heeft als legerofficier, hier als majoor. Waarbij hij in zowat alle hedendaagse brandhaarden actief was waar de Britten oorlog voerden zoals Afghanistan en Irak. Hij ging nadien samen met William Wiley aan de slag bij zijn collega’s van de CIJA. (26)

Eind april 2016 stuurde het Wereld Anti-Dopingagentschap (WADA) Nicholson in het kader van het dopingschandaal naar Moskou om RUSADA, het Russisch anti-doping agentschap, te hervormen. (27) Samen dan met de Litouwse Ieva Lukosuite-Stanikuiene, directeur van het Litouwse anti-dopingagentschap. De regering van Litouwen is zowat de meest anti-Russische in de wereld.

Een nieuws welke in Moskou toen veel wenkbrauwen zal hebben doen fronsen. Het toont dat dit verhaal rond sportdoping niets met mensenrechten of hier doping te maken heeft maar vooral met geostrategie en de wens van de VS en hun Britse vrienden om Rusland zwart en zwak te maken.

OLAF

Maar dan kwam OLAF, de Europese dienst voor fraudebestrijding, die na een anonieme klacht over Tsamota in actie trok en in 2015 op bezoek ging naar de Molièrelaan 59 in Vorst, het adres van Tsamota en de CIJA . En die klacht bleek te kloppen. Het persbericht van OLAF liet weinig over aan de verbeelding. Zo stelde deze in haar persbericht:

OLAF’s investigation revealed that while the partnership claimed to be supporting the rule of law, the partners were actually committing widespread violations themselves, including submission of false documents, irregular invoicing, and profiteering. (28)

Het onderzoek van OLAF onthulde dat het partnerschap dat beweerde de rechtstaat te steunen in feite zelf grootschalige overtredingen beging waaronder de vervalsing van documenten, irreguliere facturatie en het wegsluizen van gelden uit de vennootschappen.

In feite werden er door OLAF amper documenten gevonden en leek de boekhouding een grote soep. Een gelijkaardige situatie van wat er gebeurde bij Mayday Rescue en de Witte Helmen. Hoeveel geld er hier verdween is onduidelijk maar geschat wordt dat de CIJA en Tsamota 37 miljoen euro kregen van onder meer de EU. (29)

Caesar's foto's

Een foto uit de collectie van Caesars foto’s, de voornaamste trofee van William Wiley. De vraag is wat men hier exact ziet. Deze foto lijkt ook op een enscenering. Maar is deze wel getrokken in Hospitaal 601 zoals men beweerd?

Zo moest Tsamota van de Brusselse rechtbank 1.999.830 van de 2 miljoen euro aan subsidies aan de EU terugbetalen. Waar was het geld? William Wiley en zijn partners hadden rond zich een onoverzichtelijk web geweven van vennootschappen die qua naam sterk op elkaar geleken en met bankrekeningen in onder meer Dubai en zelfs Hongkong. (30) (31)

Zo was er de Stichting Commission for International Justice, het Syrian Justice and Accountability Centre in het jihadistengebied van Aleppo en de Brusselse vzw The Commission for International Justice and Accountability. (32)

Hetzelfde met de naam Tsamota die men in alle mogelijke vormen ontdekt met vennootschappen tot in Malta en met namen als de Brusselse Tsamota Good Governance Foundation vzw, Tsamota Limited in het Verenigd Koninkrijk en Tsamota Group Limited in Malta. Allen met William Wiley steeds als de baas.

Men hoeft geen expert in financieel forensisch onderzoek te zijn om te zien dat dit meer dan verdacht is. Het zijn de klassieke structuren die fraudeurs normaal gebruiken om geld weg te sluizen en auditors, overheid en andere betrokkenen op een dwaalspoor te brengen. Het zijn ook de trucs die James Le Mesurier gebruikte bij zijn Mayday Rescue.

Maar gelukkig is er nog London. Toen het Brusselse federaal parket na de klacht van OLAF tegen ditmaal de CIJA op onderzoek trok vroeg het ook aan het Britse gerecht om hulp. Wat essentieel was. Maar geen probleem. Een woordvoerder van het federaal Parket: ”We zijn met dat onderzoek moeten stoppen want de Britten reageerden niet eens op onze vragen voor medewerking.”

Nawaf Obaid

En dan is er binnen de CIJA de aanwezigheid van de Saoedische bestuurder Nawaf Obaid. Een land dat niet bepaald bekend staat als een rechtstaat of een dat wat men noemt de mensenrechten hoog in haar vaandel draagt. Het is een totalitaire staat waar de kroonprins Mohammed bin Salman bepaalt wie men al of niet arresteert en desnoods dood.

Nawaf Obaid werkte onder meer bij het Washington Institute for Near East Policy, een instelling die gekend is voor zijn sterk pro-Israëlische visie, het King Faisal Center for Research and Islamic Studies in Riyad en het War Studies Department van het Londense Kings College. Een Saoedi die de mensenrechten moet doen respecteren! Wie had dat ooit gedacht?

Dat William Wiley en zijn club in Syrië dan ook contact hadden met groepen zoals al Qaeda en ISIS hoeft dan ook niet te verbazen. Zo was hij in april 2014 voor onderzoek en het verzamelen van documenten op bezoek in de stad Rakka waar toen al de ijzeren vuist van ISIS over de stad heerste. (29)

Maar verbazen doet dat niet. Want toen Tsamota in 2008 werd opgericht was een van haar taken het adviseren van mijnbouwgroepen voor in geval ze problemen hadden met het gerecht, personeel, buurtbewoners of allerlei actiegroepen rond o.m. het milieu, financiële onregelmatigheden en de werkomstandigheden.

Hamish de Bretton-Gordon - 1

Hamish de Bretton-Gordon, een vroegere kolonel van het Britse leger en nu adviseur bij dat leger over chemische en biologische wapens. Volgens journalist Anthony Deutsch van Reuters een ‘onafhankelijk’ expert die bewees dat de schuld voor die aanvallen met sarin wel degelijk bij de Syrische regering lag.

Geen enkele van de gecontacteerde mensen van Tsamota en de Commission for International Justice and Accountability wou reageren. Behalve dan een zekere John Ayres, actief bij Tsamota, die eerst reageerde tot hij ontdekte dat ik bezig was met Tsamota en de CIJA en dan plots stopte met het beantwoorden van vragen. De man is nu adviseur bij de Nigeriaanse politie.

Het beeld welke ontstond uit dit onderzoek is achteraf niet verbazend. Het Westen wil het Midden-Oosten vooral op vraag van Israël kapot en  in stukken gehakt, behoudens dan de vrienden op het Arabisch schiereiland minus Jemen, en heeft daarvoor een aantal ogenschijnlijk privaat opererende ex-militairen en diplomaten met steun van MI6 ingehuurd.

Professioneel

Met de verdere steun van enkele andere regeringen waarbij vooral Nederland en Denemarken opvallen. In ruil mochten die ex-militairen en diplomaten blijkbaar hun zakken tegen een sneltreinvaart vullen. Blijkbaar liep het alleen bij Mayday Rescue en James Le Mesurier mis. Wat er hier juist met Le Mesurier gebeurde zal nog lang een mysterie blijven.

En uiteraard werden ze daarbij als partners in crime geholpen door een bepaalde media voor wie de waarheid een leugen is en de leugen de waarheid. Maar wie het verhaal over Reuters leest dan beseft men zo dat dit geen verrassing is. Geheime diensten en de media zijn gewoon in veel gevallen goede vrienden.

En Alastair Harris? Nadat er eind vorig jaar een nieuw groot perslek rond MI6 en het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest was (30) werd hij onmiddellijk uit Dubai weggetrokken. Hij werkt nu in Londen. Bij ARK FZC verdiende hij tot 25.000 euro per maand. Maar bijna zeker was dat ook hier het tipje van de ijsberg.

Hij was immers ook de directeur van minstens 6 andere vennootschappen in o.m. Turkije, Dubai, het Verenigd Koninkrijk en Libanon. En vanuit ARK ging er veel geld naar die andere vennootschappen. En dan is er de vraag waarvoor dit geld diende? Voor wat extra’s voor Harris?

Maar gans het verhaal toont nogmaals hoe professioneel de Britse inlichtingendiensten werken. Leden van een der meest extremistische groepen als Nour Din al Zinki maakten in Londen recent de propagandafilm For Sama over hun activiteiten in Aleppo en overal in de media, incluis die welke zich kritisch durven noemen zoals Apache schrijven die film de hemel in.

Het is alsof men een pak kak zo mooi verpakt dat men het toch nog verkocht krijgt als ware het een lekkere chocoladetaart. Het is een kunst op zich.

Willy Van Damme

Verdere verwante lectuur:

De contacten van Bin Laden | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

De geheime diensten en de Syriëstrijders–De zaak Fouad Belkacem en Bassam Ayachi | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

Relaties tussen de VS en Laos blijven problematisch | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

De Seefhoek dweilt met de kranen wijd open | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

Jorn De Cock–Vrienden in Qatar | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

Jacques Monsieur | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

Noten

1) The Gray zone, 20 februari 2021, Max Blumenthal, ‘Reuters, BBC, and Bellingcat participated in covert UK Foreign Office-funded programs to “weaken Russia,” leaked docs reveal’. Reuters, BBC, and Bellingcat participated in covert UK Foreign Office-funded programs to “weaken Russia,” leaked docs reveal | The Grayzone

2) YouTube, 1 februari 2021,Top Navalny aide asked alleged British spy for millions in funding – FSB intelligence video claims – YouTube

3) Reuters, 30 januari 2018, Anthony Deutsch, “Exclusive: Test link Syrian government stockpile to largest sarin attack – Sources”. Exclusive: Tests link Syrian government stockpile to largest sarin attack – sources – Reuters.

Nou het betrof de aanwezigheid van de stof hexamine gevonden bij de analyse van de stalen genomen na de aanval met sarin van 21 augustus 2013 in de Syrische regio Oost-Ghouta. Hexamine is een product dat massa’s toepassingen kent in een ganse serie industrietakken tot zelfs de wapen- en voedselproductie.

Resten van hexamine hier vinden was dan ook logisch. Dit (sic) exclusief verhaal stierf dan ook een snelle dood. Topjournalistiek van Reuters. De Bretton-Gordon belt naar Deutsch bij Reuters en daar is een ‘exclusief’ verhaal. Zo werkt de journalistiek in de praktijk.

4) The Times, 22 maart 2013, MI6 tests smuggled Syria soil for nerve agent, Tom Coghlan and Michael Evans. MI6 tests smuggled Syria soil for nerve agent | The Times.

Het opvallende aan dit bericht is de datum. Drie maanden voordien hadden die jihadisten in Syrië sarin buitgemaakt en begon toenmalig Amerikaans president Barack Obama te waarschuwen dat men in Syrië voorzichtig moet zijn met het bewaren van sarin.

Op 19 maart, dus drie dagen voor The Times dit verhaal publiceerde, had in Khan al Assal de voor zover geweten eerste aanval met sarin plaats waarbij volgens de missie van de VN onder leiding van Ake Sellström alleen burgers en Syrische soldaten omkwamen. Bijna zeker daarom het werk van die jihadisten. Maar dus twee dagen na de aanval had MI6 al stalen van die aanval! Getipt?

De vraag is dan ook welke rol MI6 en iemand als ex-kolonel Hamish de Bretton-Gordon speelde in dit verhaal over sarin, chloor en Syrië? Gezien zijn expertise en zijn zelf toegeven nauwe betrokkenheid bij de oorlog in Syrië is dit een meer dan logische vraag.

5) World Socialist Website,6 september 2018, Paul Bond, ‘Report by Working Group on Syria, Propaganda and Media undermines claims of chemical attack in Douma’. Report by Working Group on Syria, Propaganda and Media undermines claims of chemical attack in Douma – World Socialist Web Site (wsws.org)

6) Working Group on Syria, propaganda and media, 13 mei 2019, Paul McKeigue, David Miller en Piers Robinson , ‘Assessment by the engineering sub-team of the OPCW Fact-Finding Mission investigating the alleged chemical attack in Douma in April 2018’. Assessment by the engineering sub-team of the OPCW Fact-Finding Mission investigating the alleged chemical attack in Douma in April 2018 – Working Group on Syria, Propaganda and Media (syriapropagandamedia.org).

7) Bellingcat, 26 oktober 2020, ‘Unpublished OPCW Douma Correspondence Casts Further Doubt on Claims of ‘Doctored’ Report’. Unpublished OPCW Douma Correspondence Casts Further Doubt on Claims of ‘Doctored’ Report – bellingcat

8) The Courage Foundation, 11 maart 2021, Statement of Concern: The OPCW investigation of alleged chemical weapons use in Douma, Syria, Statement of Concern: The OPCW investigation of alleged chemical weapons use in Douma, Syria | Courage Foundation

9) Sipri, Juni 2019, ‘Reassessing CBRN Threats in a Changing Global Environment’, pagina’s 26 tot 31. Reassessing CBRN Threats in a Changing Global Environment (sipri.org)

10) Working Group on Syria, propaganda and media, 11 april 2019, Paul McKeigue, David Miller en Piers Robinson  ‘Briefing note on the final report of the OPCW Fact-Finding Mission on the alleged chemical attack in Douma in April 2018’. Briefing note on the final report of the OPCW Fact-Finding Mission on the alleged chemical attack in Douma in April 2018 – Working Group on Syria, Propaganda and Media (syriapropagandamedia.org)

11) Metro Nl, 19 juni 2019, ‘Bellingcat noemt verdachten neerhalen MH17’. Bellingcat noemt verdachten neerhalen MH17 (metronieuws.nl)

12) Brits ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest, Juni 2018, ‘Upskilling to Upscale:
Unleashing the Capacity of Civil Society
to Counter Disinformation – EXPOSE NETWORK SCOPING – FINAL REPORT’. p 75.

Het rapport toont hoe ontzettend groot de Britse manipulaties zijn. Zo blijkt uit deze studie dat London in Europa, maar Rusland niet meegerekend, zomaar 57 buitenlandse organisaties financiert. Het Verenigd Koningrijk mag dan in het beste geval een tweede rangnatie zijn, qua infiltratie in andere landen behoort zij met MI6 echter tot de top en werkt ze bovendien ook heel professioneel. 

De hier in dit boekje opgesomde organisaties vormen dan ook maar het topje van de ijsberg. Daarbuiten zijn er onder meer via Integrity Initiative van MI6 nog tientallen andere groepen en personen, waaronder ook in België, waarmee de Britten werken. En de lijst lijkt wel dagelijks te groeien.

Zo is er in Jemen het Sanaa Institute for Strategic Studies dat geleid wordt door een zekere Farea al Muslimi, haar oprichter, die echter vooral actief is bij het Londense Chatham House. En dat is in de praktijk een Britse overheidsorganisatie. Dat in Sanaa is amper actief.

The Financial Times van 8 maart 2021 citeerde deze Farea al Muslimi over de oorlog in Jemen maar verzweeg zijn toch wel zeer belangrijke positie bij Chatham House. Een klassiek truc van die krant en andere Britse media.

Hij is een afgestudeerde van de American University in Beiroet en werkte onder meer voor het Amerikaanse Middle East Institute, een van de sterkst pro-Israëlische instellingen in de VS. Vermoedelijk ontdekt men hem in Beiroet aan de American University, een veel gebruikte rekruteringsmethode.

13) Science, blad van de American Association for the Advancement of Science (AAAS), 24 september 2019, Kai Kupferschmidt, ‘Scientists clash over paper that questions Syrian government’s role in sarin attack’. Scientists clash over paper that questions Syrian government’s role in sarin attack | Science | AAAS (sciencemag.org).

14) Al Bab.Com, 17 oktober 2019, Brian Whitaker, ‘MIT professor Postol resigns from science journal in spat over article on Syria’. MIT professor Postol resigns from science journal in spat over article on Syria | al-bab.com (al-bab.com). Eerst schreef Science and Global Security dat men het ging publiceren en dat Bellingcat in zijn kritiek hierop fout was. Daarna weigerde men het toch te plaatsen.

15) Science and Global Security, September 2019, From the Editors, From the Editors – From the Editors (scienceandglobalsecurity.org)

16) Global Journal of Forensic Science & Medicine, 9 november 2020, Theodor Postol en anderen, ‘Computational Forensics for the Alleged Syrian
Sarin Chemical Attack on April 4, 2017: What
Actually Happened?’Computational Forensics for the Alleged Syrian Sarin Chemical Attack on April 4, 2017: What Actually Happened? | Iris Publishers.

17) De Groene Amerdammer, 12/11/2020, Robert van der Noordaa en Coen van de Ven, ‘Nederlandse MH17-activist blijkt schaakstuk voor Russische inlichtingendienst’. https://www.groene.nl/artikel/nederlandse-mh17-activist-blijkt-schaakstuk-voor-russische-inlichtingendienst.

Verder tekende Eric van de Beek beroep aan bij Raad voor Journalistiek tegen De Groene Amsterdammer. Die zag in eerste aanleg geen enkel bezwaar. Max van der Werff legde in Moskou een klacht neer met een eis voor schadevergoeding tegen Bellingcat Rusland.

18) Working Group on Syria, Propaganda and Media, 16 december 2019, Paul McKeigue, Jake Mason, Piers Robinson, David Miller, ‘James Le Mesurier: a reconstruction of his business activities and covert role’. James Le Mesurier: a reconstruction of his business activities and covert role – Working Group on Syria, Propaganda and Media (syriapropagandamedia.org)

19) De Volkskrant, 17 juli 2020, Ana van Es & Anneke Stoffelen, ‘The confession of James le Mesurier’. The confession of James le Mesurier (volkskrant.nl) en ‘Founder of Foundation behind White Helmets Admits Fraud’. Founder of Foundation behind White Helmets Admits Fraud | De Volkskrant

20) The Guardian, 27 oktober 2020, Martin Chulov, ‘How Syria’s disinformation wars destroyed the co-founder of the White Helmets’. How Syria’s disinformation wars destroyed the co-founder of the White Helmets | Syria | The Guardian

21) Hürriyet Daily News, 21 december 2020, Widow blames financial problems for ex-UK army officer’s death in Istanbul. Widow blames financial problems for ex-UK army officer’s death in Istanbul – Turkey News (hurriyetdailynews.com)

22) IOB Evaluation Review of the monitoring systems of three projects in Syria AJACS, White Helmets and NLA, Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag, augustus 2018, IOB Evaluation – Review of the monitoring systems of three projects in Syria (dutchnews.nl)

23) Knack, 17 maart 2021, Joanie de Rijke, ‘‘We kunnen maar beter met Assad gaan praten’ Is de tijd rijp voor de terugkeer van de vluchtelingen?’

24) Working Group in Syria propaganda and media, Paul McKeigue,’  ‘Entrepreneurial justice’ operations related to the Syrian conflict: role of The Commission for International Justice and Accountability and other businesses controlled by William Wiley’. ‘Entrepreneurial justice’ operations related to the Syrian conflict: role of The Commission for International Justice and Accountability and other businesses controlled by William Wiley – Working Group on Syria, Propaganda and Media (syriapropagandamedia.org)

25) The New Yorker, 18 april 2016, Ben Taub, ‘The Assad files’. Bashar al-Assad’s War Crimes, Exposed | The New Yorker

26) Play the Game, Peter Nicholson. Play the Game

27) The Moscow Times, 26 april 2016,  ‘Investigators Appointed to Rebuild Russian Anti-Doping Agency’.  Investigators Appointed to Rebuild Russian Anti-Doping Agency (themoscowtimes.com). The Moscow Times is deels eigendom van de Nederlander Derk Sauer. Zijn zoon Pjotr is er opiniemaker.

28) Olaf, 24 maart, 2020, ‘OLAF unravels fraud among partners in Rule of Law project in Syria’. OLAF unravels fraud among partners in Rule of Law project in Syria | European Anti-Fraud Office (europa.eu).

29) La Libre Belgique, 5 mei 2020, Christophe Lamfalussy , ‘La justice belge saisie d’une enquête de l’Olaf sur la société d’un expert vétéran des crimes de guerre’. La justice belge saisie d’une enquête de l’Olaf sur la société d’un expert vétéran des crimes de guerre – La Libre.

30) Trouw, 22 mei 2020, Arjen van der Ziel, ‘Firma van oorlogsonderzoeker moet tonnen terugbetalen aan de EU’. Firma van oorlogsonderzoeker moet tonnen terugbetalen aan de EU | Trouw en ’De oorlogsonderzoekers in Syrië liggen nu zelf onder de loep’. De oorlogsonderzoekers in Syrië liggen nu zelf onder de loep | Trouw

31) Trouw, de Volkskrant en De Morgen behoren tot dezelfde uitgevergroep DPG en De Morgen neemt bijna dagelijks dossiers over van beide kranten. Hun voor Tsamota, Mayday Rescue en de CIJA erg kritische stukken publiceerden ze niet. Geen interesse.

32) The Gray Zone, 19 juni 2019, Max Blumenthal en Ben Norton, ‘This celebrated Western-funded nonprofit collaborated with al-Qaeda to wage lawfare on Syria’. This celebrated Western-funded nonprofit collaborated with al-Qaeda to wage lawfare on Syria | The Grayzone

33) Anonymous, 4 februari 2021, Matthew Doer, ‘OP. HMG Trojan Horse. Part 4: Undermining Russia I’.  OP. HMG Trojan Horse. Part 4: Undermining Russia I – Telegraph

De vrienden van onze politici

De aanval op het treinstation van de miljoenenstad Kunming. Eerst wilden ze in Syrië gaan vechten, maar omdat dit niet lukte verlegden ze hun actieterrein maar naar de stad Kunming. De versie van de Chinese televisiezender CCTV, de lokale VRT.

Maandag nam de EU duidelijk in coördinatie met de VS, de Britten en Canada (Australië en Nieuw-Zeeland deden niet mee!!) (X) sancties tegen 4 Chinese ambtenaren en een bedrijf wegens wat men noemt de schending van de mensenrechten van de Oeigoeren in China. Eerder symbolisch maar toch. Waarop China veel harder terugsloeg met sancties tegen onder meer een serie Europese parlementsleden – reactie die verwacht was – tegen een aantal Europese politici waaronder het Nederlandse parlementslid Sjoerd Sjoerdsma (D66), Reinhard Bütikhofer (Duitse Groenen) en Samuel Cogolati (Ecolo).

Genocide

Waarop Guy Verhofstadt (Open VLD), Wouter De Vriendt (Groen) en onder meer Assita Kanko (N-VA) woedend reageerden. Ja, want volgens Wouter De Vriendt is er sprake van genocide. en dan moeten zij volgens hun bewering wel optreden. Onzin komende van iemand die blijkbaar niet eens weet wat genocide is.

Diegenen die dat beweren baseren zich bijna uitsluitend op de beweringen van de Duitse sinoloog Adrian Zenz wiens cijfers nergens op gebaseerd zijn en welke alleen het resultaat zijn van wat natte vingerwerk. En van de diepe haat van deze christen fundamentalist voor China dat hij gezworen heeft te vernietigen.

De man had het over 1 miljoen Oeigoeren die in concentratiekampen zaten opgesloten. Een verhaal zonder bewijs. Waarom westerse media waaronder The Financial Times die het op zeker ogenblik zelfs had over drie miljoen. Met getuigenissen over verkrachtingen en folteringen. Verhalen die evenmin verifieerbaar zijn.

En zo kan men er natuurlijk desnoods tienduizenden maken. Kijk naar Syrië, de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein of het verhaal over Iraakse troepen in Koeweit. Daar beweerde een jonge dame dat Iraakse soldaten vroeggeboren baby’s uit een couveuse op de grond gooiden.

Een verhaal dat door Amnesty International werd overgenomen maar kwam van de dochter van de Koeweitse ambassadeur in Washington. Het kwam in feite van een groot Amerikaans PR-bureau. Leugens à la volonté.

Zoals The New York Times in 2015 schreef (1) waren de aanhangers van het salafisme en voorstanders van onafhankelijkheid maar een kleine minderheid onder de Oeigoeren. En het zijn in essentie diegenen die nu in de gevangenis of in deradicalisering/heropvoedingskampen zitten. Exact wat men hier deed met bijvoorbeeld de leden van Sharia4Belgium en andere extremisten.

Dat Kathleen Van Brempt en de anderen hier de verdediging opnemen van wat men alleen maar gevaarlijk uitschot kan noemen is schokkend en doet vragen rijzen over haar politieke visie. Iemand bij Vooruit (SP.A) die terreurgroepen zit te verdedigen?

De aanval op het station van Kunming gepleegd door de vrienden van Van Brempt, De Vriendt, Bütikhofer en Co. Hier het verhaal volgens de Britse krant The Daily Telegraph.

Van Zaventem en Maalbeek naar Kunming

Deze week herdacht men op de luchthaven van Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek nog de 32 doden en honderden gewonden van de terreuraanslagen die 5 jaar eerder hadden plaatsgehad. Aanslagen die gepleegd werden door de geloofsbroeders van die extremisten uit Sinkiang.

Waar zijn mensen als Verhofstadt, Kanko en De Vriendt feitelijk mee bezig? Toen die Oeigoerse extremisten in 2014 het toen bomvolle treinstation van Kunming aanvielen waren er onder de burgers 29 doden. En het was maar een van een ganse serie soms erg bloedige terreuraanvallen in China.

Sindsdien is China inderdaad keihard gaan optreden tegen die groepen. Terecht natuurlijk want het is de taak van de overheid haar burgers te beschermen tegen dat soort zaken. Het is zelfs een essentieel onderdeel van het mensenrechtenbeleid van elke overheid.  En het is er sinds die beleidswijziging op dit vlak stil. En zeker, er zullen misbruiken en wantoestanden zijn. Maar waar niet? In België?

Burgers in China en ook in Sinkiang kunnen nu zonder schrik te hebben voor een zoveelste terreuraanval gaan winkelen, gaan eten of de trein nemen. Ook dat is het verdedigen van de mensenrechten. Terreurgroepen steunen is een gevaar voor de mensenrechten.

Maar dat wekt geen enkele verbazing. In Spanje zitten politici die de onafhankelijkheid van Catalonië eisen voor jaren in de cel. Geen probleem voor de grote meerderheid van onze Europarlementsleden.

TIP - Met kinderen in Syrië

De Oeigoerse extremisten van de Turkestan Islamic Party hebben een nieuw tehuis gevonden voor hun kinderen: De jihad tegen Syrië. Op de achtergrond de traditionele vlag van al Qaeda. De TIP vecht vooral in het uiterste zuid-westen van de provincie Idlib en het laatste stukje van de door hen bezette deel van de provincie Latakia.

En toen men in Libië de wettige regering van Moeammar Kadhaffi aanviel en ten val bracht – toch illegaal – resulteerde dat in een nu al tien jaar durende burgeroorlog. Een waar men mensen zelfs levend vilt. Een oorlog die de steun had van Kathleen Van Brempt, Guy Verhofstadt en Wouter De Vriendt.

Waarbij men uiteraard ook Syrië, Irak, Jemen en de wurging van Iran zeker niet mag vergeten. Of de volle steun die Israël vanuit Europa krijgt. Ach die mensenrechten toch. Alsof een van die politici zich echt iets aantrekt van de Oeigoeren. Wat telt is wat de VS wil en zij lopen in de pas.

Het Chinees koopgedrag

Er is in China sinds kort een nieuwe zeer belangrijke tendens onder consumenten merkbaar. Waar Amerikaanse producten met zijn Hollywood, Walt Disney en Apple tot voor kort zeer populair waren is dat nu aan het veranderen en kopen Chinezen meer en meer Chinees. Logisch want het land voelt zich aangevallen door de VS.

In de VS gaan studeren zoals de kinderen van president Xi Jinping deden is er ook veel minder bij. Zeker met het toenemend aantal veelal ongegronde verdachtmakingen en raciale incidenten tegen Aziaten in de VS.

Het Chinese automerk Geely is met haar dochterbedrijf Volvo in de Gentse Kanaalzone tot heden een voorbeeldig investeerder geweest die al massaal geld stopte in de ontwikkeling en productie van nieuwe elektrische wagens. Een hemelsbreed verschil met de vroegere bazen van Ford.

Op dit ogenblik verdienen Europese en Amerikaanse multinationals jaarlijks vele tientallen miljarden in China met Volkswagen als veruit daar het best verkopende automerk. Blijkbaar willen Verhofstadt, Kanko en Sjoerd Sjoerdsma dat allemaal kapot. Wat een dwazen. En dat om Washington te plezieren die woest is omdat zij nu de tweede economische macht geworden zijn. Na China.

Onze musea in Madrid, Berlijn, Brussel en Londen staan vol van westerse roofkunst gestolen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië met China. Denkt men werkelijk dat China dit vergeten is en zich terug zoals in de periode 1840 tot 1900 zal onderwerpen aan de eisen van de westerse imperialistische mogendheden. Als het Westen oorlog wil dan zal het die ook krijgen. Aan hen de keus.

Terreur ook in Bangkok

In 2015 trof de Thaise overheid een groep van 109 Oeigoeren samen met Turkse veiligheidsagenten aan in het noorden van Thailand. Ze waren op weg naar Syrië om er voor rekening van het Westen te gaan vechten en Thailand wou hen logischerwijze terugsturen naar China.

Tot woede van Turkije en de VS die wilden dat zij in Syrië oorlog konden gaan voeren. Met Washington die op de Thaise regering enorme druk uitoefende. Er was toen immers in Syrië gezien het succes van het Syrische leger extra kanonnenvlees nodig.

Uiteindelijk stuurde Thailand hen terug naar China waarna betogers in Istanboel het Thaise consulaat kort een klein sloegen. Erger was echter de bomaanslag op de Erewantempel in Bangkok van 17 augustus 2015 waarbij 20 doden vielen, vooral Chinese toeristen. Nadien werden in Thailand twee Oeigoeren als vermeende daders opgepakt.

Erawantempel Bangkok

De bij toeristen zeer populaire Erewantempel in Bangkok. Hier vielen 20 doden.

Zoals een belangrijk Chinese regeringsadviseur voor het buitenlands beleid het toen in Brussel tijdens een privaat gesprek voorspelde heeft Turkije met zijn nochtans religieus en nationalistische getinte regering Erdogan de Oeigoeren als een baksteen laten vallen. Met Chinese leningen redde het nadien de Turkse lira die de VS neerwaarts poogde te duwen.

Zoals trouwens voor zover geweten ook alle landen met een islamitische meerderheid hun steun aan die terreurbewegingen stopten. Gelukkig zijn er nog mensen als een Kathleen Van Brempt en Wouter De Vriendt die het voor die groepen wel opnemen.

En de Turkestan Islamic Party (TIP) is zoals de East Turkestan Islamic Movement (ETIM) een onderdeel van het Wereld Oeigoerencongres die als hoofdzetel München heeft, en dat is toch een Duitse stad. Of hoe Duitsland het salafisme steunt. Mensenrechten en de EU? Wat een grap!

Willy Van Damme

1) New York Times, 15/09/2015, Thailand Blames Uighur Militants for Bombing at Bangkok Shrine, Thomas Fuller en Edward Wong, Thailand Blames Uighur Militants for Bombing at Bangkok Shrine – The New York Times (nytimes.com)

X: In een aparte verklaring verklaren die landen die sancties te steunden zonder echter zelf sancties uit te vaardigen. Voordien weigerde het Australisch parlement een motie over genocide tegen de Oeigoeren goed te keuren. Wat Nederland in een niet-bindende verklaring wel deed.

Nikolaos van Dam–Nederland hielp de Syrische oorlog verlengen en zo het dodental opdrijven

Nikolaos van Dam in ‘We kunnen maar beter met Assad gaan praten’ in Knack van 17 maart stelt die: “Als we er ons niet mee hadden bemoeid, waren er veel minder doden gevallen” Dat klopt natuurlijk en was al geweten vanaf de eerste dag.

Maar Nikolaos van Dam was als speciaal Nederlands gezant voor Syrië de man die op vraag van de Nederlandse regering de hulp aan die jihadisten – Nederland had het over de gematigden natuurlijk – organiseerde en dus mee betrokken partij bij die oorlog. Zodanig verklaart hij feitelijk zichzelf medeplichtig aan het voortduren van die slachtpartij.

Nikolaos van Dam - 1

Na eerst meegewerkt te hebben aan de Nederlandse levering van militair materiaal aan die Syrische jihadisten stelt oud-diplomaat Nikolaos van Dam nu dat die hulp de oorlog verlengde en het aantal doden opdreef.

Maar in plaats van de opdracht te weigeren – hij was op pensioen en stemde er dus geheel uit vrije wil mee in – deed hij naarstig mee aan wat men zou kunnen zien als oorlogsmisdaden. Leverancier in maatpak van militair materiaal aan terreurgroepen. Als dat op je CV niet mooi staat.

Bovendien weten wij uit een recent publiek geraakte Nederlandse evaluatie (1) van die hulp dat men perfect wist dat die hulp ook bij de zogenaamd extremistische groepen zoals Nour Din al Zinki en andere aan al Qaeda gelieerde groepen ging. En hij zal dat rapport hierover vermoedelijk wel kennen.

Volgens dit rapport wist Den Haag dat en liet het gebeuren. En zo dus ook Nikolaos van Dam die er feitelijk de leiding over had. Hij weet ongetwijfeld ook dat steun leveren aan al Qaeda een oorlogsmisdaad is en hulp aan de ook in Europa ervaren terreur van die Syriëstrijders.

Willy Van Damme

Lezersbrief aan Knack naar aanleiding van het artikel ‘We kunnen maar beter met Assad praten’ in Knack van 17 maart 2021.

1) Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken, Wendy Asbeek Brusse,
Director Policy and Operations Evaluation Department (IOB), ‘Review of the monitoring systems of three projects in Syria: AJACS, White Helmets and NLA’, Augustus 2018.

VRT en Vranckx propagandazender voor al Qaeda

Terwijl jullie op dit ogenblik verhalen brengen waarin de salafistische terreur in Zaventem en Maalbeek wordt getoond brengen Jullie vandaag een verhaal uit de Syrische provincie Idlib ter plaatse gemaakt door een ‘journalist’ die onversneden propaganda maakt voor die salafistische terreurgroepen.

Dat al Qaeda via haar lokale afdeling Hayat Tahrir al Sham daar samen met het Turkse leger aan zowat alle touwtjes trekt horen wij natuurlijk niet. In plaats daarvan kregen wij dan ‘Het Vrije Syrische Leger’ voorgeschoteld dat in wezen nooit bestaan – de naam was een creatie van westerse PR-bureaus die dat ongetwijfeld passend vonden – heeft behalve in naam.

En zeker nu wordt die naam in de westerse media praktisch niet meer gebruikt. In dat deel van Idlib zijn behoudens Hayat Tahrir al Sham nog enkele andere kleinere terreurgroepen actief zoals de Turkestan Islamic Party.

Abdelrahman Ayachi

In 2012 hield de VRT een zogenaamde solidariteitsactie ten voordele van Syrië. Tijdens die uitzending kreeg Abdel Rahman Ayachi (links op de foto) een soort vrije tribune van Rudi Vranckx om te vertellen waar het in Syrië allemaal rond draaide. Onversneden propaganda.

Een vrijheidsstrijd klonk het. Nadien zakten die vrijheidsstrijders dan af naar Europa met tot gevolg o.m. de Battaclan, Manchester Arena, Charlie Hebdo, Zaventem en zoveel meer.

Voorheen fungeerde Abdel Rahman in Syrië als tolk en gids voor Vranckx. De vrijheidsstrijders van de VRT en Vranckx. En dat met ons belastinggeld.

Maar verbazend was dat filmpje niet. In 2012 tijdens de actie van de VRT voor Syrië bracht Vranckx een interview over de ‘ware situatie’ in Syrië met Abdel Rahman Ayachi, een toen al in België wegens terreur in beroep tot 4 jaar cel veroordeelde salafist.

Hij was – hij sneuvelde ginds – de zoon van Bassam Ayachi, de sjeik van Molenbeek, die nu eveneens wegens betrokkenheid bij terreur in Syrië al meer dan een jaar in voorhechtenis in een Franse cel zit. Die ‘reportage’ is beschamend en walgelijk en een slag in het gezicht van alle slachtoffers van de terreur van die groepen. Kijk eens in de spiegel!

Willy Van Damme

Als mail vanavond verstuurd naar de VRT.

De Canadese krant The Standard had vandaag ook een verhaal over Idlib komende van het Amerikaanse persbureau The Associated Press. Daarin schreef men ‘An al-Qaida-linked group dominates the northwestern Idlib province, with Turkey-backed rebels controlling stretches along the Turkish border. U.S.-backed Syrian Kurdish forces hold around a quarter of the country in the northeast. Assad controls the rest.’ https://www.stcatharinesstandard.ca/ts/news/world/middleeast/2021/03/15/wars-timeline-as-syrians-mark-10-years-since-uprising-began.html

Amerika geeft hulp aan de Jemenitische bevolking

Goed nieuws uit Jemen waar volgens The Financial Times van dit weekend de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden de noodhulp aan Jemen die via onder meer het Wereldvoedselprogramma en UNICEF loopt dan gaat hervatten. Die was door de vorige Amerikaanse regering van Donald Trump gestopt nadat die had ontdekt dat de Jemenitische regering feitelijk een stel terroristen waren. En dus moest de bevolking die onder die regering leefde maar creperen.

Bommen met noodhulp

Nu heeft Biden dus besloten die hulp te hervatten en de omschrijving van die regering als een club bloeddorstige terroristen te laten vallen. Ook stelt de regering Biden nu dat het de wapenhulp aan Saoedi-Arabië voor haar oorlog tegen Jemen gaat stoppen.

Gaat, want hoe dat juist in de praktijk moet is nog onduidelijk. Het is wachten op de realiteit want nu zijn er alleen maar praatjes voor de vaak. Wind heet dat. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie ende Amerikaanse ambassade in Riyad stelde de familie al Saoed trouwens al gerust dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.

Maar is dat dan niet prachtig. Terwijl de familie al Saoed nu Amerikaanse bommen op Jemen gooit – Het regende deze week op de hoofdstad Sanaa nog maar eens bommen – kan de lokale bevolking buiten de geneugten van die Amerikaanse springtuigen ook genieten van wat plakkertjes zodat de wonden wat gemakkelijker kunnen helen. Hulp heet dat dan en de Amerikaanse generositeit.

Mareb - Sanaa - Frontlijn Maart 2021

Mareb is het hoofdkwartier van generaal Ali Mohsen al-Ahmar. Sinds 2016 is hij ook vice-president in de door Saoedi Arabië gesteunde regering Hadi. Zijn taak was om vanuit Mareb de hoofdstad Sanaa te veroveren. Het leger van de in Sanaa zetelende regering is de stad Mareb nu op ongeveer 10 kilometer genaderd. Hij is de facto hoofd van de Rashid clan en medestichter in 1990 van de al Islah partij.

Wel is het duidelijk dat deze oorlog niet lang meer zal duren. Vermoedelijk is het wachten op de val van de stad Mareb gelegen ten oosten van Sanaa en een provincie waar al Islah, de islamitische partij die werkt voor rekening van de familie al Saoed, sterk staat. De al Islah partij is ondertussen in twee gesplitst.

De top van het met de Moslimbroeders gelieerde deel leeft nu in Turkje in ballingschap. Met daarbij o.m. Tawwakol Karman de dame die in 2011 van het Noorse parlement nog de Nobel Vredesprijs kreeg.

Het was de periode toen de VS en het Westen voluit ging voor het salafisme en het parlement in Noorwegen, een lid van de NAVO, na Barack Obama ook aan die dame deze ‘prestigieuze’ vredesprijs gaf.

Als voorspeld

Nu de Jemenitische regering onder leiding van de clan al Houthi de stad Mareb dicht nadert en verder kleine successen boekt dreigt nu ook de val van dit laatste belangrijke Saoedische bolwerk in het relatief dichtbevolkte noorden van Jemen. Eens Mareb valt dan zal vermoedelijk ook de oorlog afgelopen zijn.

Achter de schermen zijn er wel druk onderhandelingen bezig maar voorlopig lijken die nergens te geraken. Het ongetwijfeld belangrijkste struikelblok hierbij zal de relatie tussen Jemen en Saoedi-Arabië zijn. Met ook de positie van de Verenigde Arabische Emiraten als knelpunt. Die steunt de onafhankelijkheidsbeweging in Aden.

Eens Mareb gevallen is het noorden van Jemen dan grotendeels onder controle van de regering in Sanaa.  Wat hier bij de start van de oorlog nu praktisch zes jaar terug voorspeld werd is zich dan ook aan het voltrekken. Jemen wint.

Wel blijft er in het zuiden nog de stad Taiz, voor de oorlog de derde grootste van het land, waar beide groepen, die van de door Saoedi-Arabië gesteunde vorige president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi en die van de in Sanaa zetelende regering, sinds 2015 vechten voor de controle over de stad.

Die is op een uitweg na geheel omsingeld door de troepen van de regering in Sanaa. In het gebied ten oosten van de stad vecht ook al Qaeda tegen de regering van Sanaa. ISIS zit trouwens eveneens vlakbij. Die kregen van de VS in het verleden gratis vele tonnen in Servië geproduceerde mortiergranaten. (1)

Minimi - al Qaeda - Deutsche Welle - Detail Nummers

Als je soms moest denken dat al Qaeda in Jemen met aftands materiaal schiet dan zit je helemaal fout. Hier een van de door al Qaeda bij de stad Taiz gebruikte wapens, de minimi van FN. Geleverd met de groeten van de Waalse en ook Belgische regering. Om de Luikse metaalvakbonden natuurlijk niet te vergeten.

Men hoefde zich voor die voorspelling over de uitkomst van deze oorlog alleen maar te baseren op de 3.000 jaar oude Jemenitische geschiedenis. Het is als met Afghanistan, wee diegene die het land wil veroveren.

Veel kennis van geostrategie of de militaire balans was dus niet nodig. De gebiedshonger van de Saoedische kroonpins Mohammed bin Salman en zijn vader de koning zijn een grote flop. Met als gevolg nog maar eens een massaslachting in het Midden-Oosten.

Een ander voorbeeld van de westerse waarden die hier in de praktijk worden gebracht. Met het Belgische FN, eigendom van de Waalse overheid, die zonder enig officieel Belgisch protest en gesteund door een zwijgende media, via de Verenigde Arabische Emiraten wapens levert aan de lokale al Qaeda van het Arabisch Schiereiland (1).

De afdeling van al Qaeda die na de slachtpartij bij Charlie Hebdo wereldberoemd werd. Of ze toen bij die moordpartij in Parijs wapens van FN gebruikten is wel onduidelijk. Ach die Europese waarden. Maar geen zorg, Charles Michel, onze toenmalige premier was er in Parijs wel bij om tegen die terreurdaad met de rest van de westerse wereldleiders te komen betogen.

Willy Van Damme

1) Europese en ook Belgische wapens voor al Qaeda | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)

NASCHRIFT:

Uit recente informatie blijkt dat Saoedi Arabië in haar voorstel slechts een heel beperkte rol ziet voor de Houthi clan en haar supporters. Een voorstel dat voor de regering in Sanaa natuurlijk geheel onaanvaardbaar is. De sleutel ligt hier dan ook bij de VS die maar verder de kroonprins Mohammed bin Salman blijft steunen in zijn fantasierijke maar erg dodelijke plannen voor zijn koninkrijk.

De Amerikaanse president Joe Biden noemde de Russische president Vladimir Poetin eergisteren een moordenaar. Maar hoeveel Jemenitische levens heeft Biden op die amper twee maanden van zijn bewind al op zijn geweten?

Humo en de bedriegers van Bellingcat

Misschien het meest essentiële kenmerk van een journalist moet het kritisch omgaan met informatie zijn. En dat ontbreekt totaal in het gesprek van uw medewerker Sam Ooghe met Eliot Higgins. Het is niet omdat iemand, wie dan ook, iets verklaart dat dit ook nog de waarheid is. Aan blinde adoratie heeft een lezer niets. En die adoratie is te vinden in het gesprek met Bellingcat, alias Eliot Higgins.

Sarin

De eerste maal dat de man in het nieuws kwam was in augustus 2013 en de aanval met het zenuwgas sarin in de regio van Oost-Ghouta nabij de Syrische hoofdstad Damascus.

Vrij snel na de aanval stelde de man, gesteund door Human Rights Watch en oud-militair C.J. Chivers van The New York Times, dat dit sarin afkomstig was van twee raketten. En door hun ligging in de grond tekende hij de route van die raketten uit.

Het resultaat was dat die volgens hem 9 km ver gevlogen tuigen met absolute zekerheid afkomstig waren van de 104de brigade van het Syrische leger en afgeschoten waren van vlakbij het presidentiële paleis.

HRW - Tekening die 104 Brigade Republikeinse Wacht als dader aanduidt. Rapport september 2013jpg

Hoe dat Bellingcat, Human Rights Watch en The New Tork Times met deze leugens dachten de jihadisten in Syrië toch nog aan de macht te brengen. In de lente van 2011 hadden al Qaeda en de Syrische Moslimbroeders de opstand tegen de regering met steun van de NAVO op gang getrokken. En in de zomer van 2012 moest dat met de bestorming van de twee grootste steden Aleppo en Damascus zijn apotheose krijgen.

Het mislukte geheel en einde dat jaar had het Syrische leger zich herpakt. Daarom dat men in de zomer van 2013 een nieuwe poging waagde en ditmaal met directe Amerikaanse luchtsteun. Het bemachtigen van sarin moest hen met hulp van de VS toch de overwinning bezorgen. En dus werden C.J. Chivers, Human Rights Watch en Bellingcat ingeschakeld om het verhaal geloofwaardig te maken.

Vermoedelijk waren Amerikaanse soldaten dan ook betrokken bij die aanval in Oost-Ghouta. Maar om nog onduidelijk reden deinsde Obama terug en bleef zijn luchtmacht in haar basissen. De oorlog duurt sindsdien op een lage schaal gewoon voort. Syriërs moeten lijden!

Het onderzoek van de VN-commissie die deze serie vermeende aanvallen moest onderzoeken toonde echter een totaal ander beeld. Vooreerst was er maar een raket betrokken en geen twee.

Nadien in december 2013 tijdens de persconferentie in de gebouwen van de VN verklaarde Ake Sellström, hoofd van de missie, dat die raket in het beste geval slechts 2 km had kunnen vliegen. Met andere woorden: Ze kwamen van vlakbij en vermoedelijk van die jihadisten die zo heel waarschijnlijk een Amerikaanse interventie wilden uitlokken. Wat nodig was want die opstand was toen al aan het mislukken.

Dat is plausibel gemaakt door een artikel van de Nederlandse journalist Harald Doornbos en de Libanese Jenan Moussa die in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy in detail omschreven hoe die jihadisten in december 2012 er in geslaagd waren om een legerbasis te veroveren waar sarin was opgeslagen.

In april 2013 was er trouwens met Khan al Assal het eerste verhaal over een aanval met vermoedelijk sarin waarbij een serie Syrische soldaten en burgers het leven lieten.

Eliot Higgins - 4

Eliot Higgins, hier nog zonder baard, is volgens een document van het Britse ministerie van Buitenlands Zaken een bedrieger. Recent beweerde hij zelfs dat de Russen en de Syrische regering privé toegeven hebben dat men in de Syrische stad Douma chloor inderdaad als wapen heeft gebruikt. Een bron hiervoor had de man natuurlijk niet.

Ook in de zaken rond Sergei en Julia Skripal met novichok en het neergeschoten Maleisische vliegtuig MH17 beschuldigde hij Russen bij naam dat zij de daders waren. In de Nederlandse akte van beschuldiging rond MH17 komen hun namen niet eens voor. Aan fantasie is er bij Eliot Higgins geen enkel tekort. Zolang Washington natuurlijk betaalt.

Ook heeft de Amerikaanse president Barack Obama begin 2013 gewaarschuwd – officieel om reden van het gevaar – dat men die rebellen moest opleiden hoe ze met die wapens moesten omgaan. Nadien heeft de New York Times zich onderaan binnen de krant verontschuldigd voor die leugens.

Human Rights Watch, welke toen in een persbericht opriep om Damascus te bombarderen, zweeg en weigerde op vragen hierover te antwoorden. Bellingcat bleef bij zijn leugens.

Een Leugenaar

In een intern document van het Britse ministerie voor Buitenlandse Zaken en het Gemenebest over de organisaties in Oost-Europa die zij financieel steunen staat letterlijk over Bellingcat het volgende te lezen:

Bellingcat was somewhat discredited, both by spreading disinformation itself, and by being willing to produce reports for anyone willing to pay. (Bellingcat was zelf in diskrediet geraakt door ook aan desinformatie te doen en door bereid te zijn rapporten de maken voor iedereen die wil betalen) (Bron: Upskilling to Upscale: Unleashing the Capacity of Civil Society to Counter Disinformation – EXPOSE NETWORK SCOPING – FINAL REPORT JUNE 2018 – Pagina 75)

Schermkopie-4676 2021.03.10 (003)

Inderdaad indrukwekkend (impressive) kan men de reactie van Eliot Higgins op Twitter wel noemen. Uiteraard weet hij dat in de media Eliot Higgins, Moses Brown en Bellingcat in wezen synoniemen zijn. Over de feiten zelf geen commentaar. Inderdaad indrukwekkend.

Bellingcat wordt vooral door de VS gefinancierd. Meer is niet nodig want over hun praktijken kan men nu al probleemloos een stevig boek vullen. Maar dat is natuurlijk voor iemand die kritisch leert vragen stellen.

Willy Van Damme

Lezersbrief aan Humo naar aanleiding van het hagiografisch interview met Eliot Higgins, alias Bellingcat in Humo van 2 maart 2021. .

Die lieve Koerden

Het is gemakkelijk. Wil men hier mededogen opwekken dan is dat in het geval van de Koerden poepsimpel. Men nodigt enkele journalisten, hulpverleners of politici uit voor een geleid bezoek aan hun ‘bevrijd’ Koerdistan en klaar is kees. De bezoekers slikken gewoonlijk alles wat men hen serveert en eens thuis in België of een ander West-Europees land zorgen die dan voor de nodige politieke druk. Voorbeelden uit het verleden zijn legio.

Recent gingen zo Koen Metsu van de N-VA en Georges Dallemagne (cdH of Centre Démocrate Humaniste) naar ginds op reis en keerden volgens De Morgen weer met de vraag om gewonde PKK/SDF-strijders via een tijdelijk visum hier in onze hospitalen te verzorgen. Dit op een ogenblik dat onze ziekenhuizen door de coronapandemie moeite hebben om bepaalde basiszorg nog degelijk te leveren.

Ingewikkeld

Of hoe wereldvreemd kan men zijn. En dit betreft een gebied waar de VS met steun van de Turkse PKK heer en meester is maar waar Washington zo te zien geen of amper humanitaire hulp geeft. Moeten wij dan de rol van de VS overnemen? Een VS die er zonder gêne de daar gewonnen Syrische olie komt stelen. Ali Trump en zijn veertig rovers.

Dat het daar in die gebieden zeer ingewikkeld is en niemand vrij van zelfs doodzonden is zal men die bezoekers wel niet hebben voorgeschoteld. Daar zorgen de lokale gastheren wel voor. Men kuist de boel wat op, lokt hen weg van de vieze drek en schotelt hen alleen dat voor wat men wil laten zien.

downloaden

Georges Dallemagne (cdH) wil gewonde Syrische strijders van de PKK – toch officieel in België een terreurbeweging – hier in onze hospitalen laten oplappen.

De Potemkin-dorpen (1) van het verleden. Neen het is volgens die teruggekeerde politici en de media het gebied van DE koerden en die strijden tegen ISIS want dat zijn voor onze westerse bezoekers uiteraard de ultieme slechteriken.

Vele minderheden

Typerend voorbeeld was die vroegere Vlaams-nationalistische politicus Willy Kuijpers die liefst de Koerden in HUN Koerdistan onafhankelijk zag. Want, klonk het bij zijn overlijden, volgens hem heeft elke minderheid recht op een eigen staat. Complete onzin die men van een verstandig man met kennis van zaken niet kan verwachten. Vergetend dat ook in dat Koerdistan dan minderheden gaan wonen die geen droomstaat krijgen.

Maar zoals een recent annalist het stelde DE Koerd bestaat niet. Ze spreken vooreerst niet eens dezelfde taal – Het zijn er vier – en ze leven als groep ook in vier staten – Irak, Iran, Turkije en Syrië – en belijden meerdere godsdiensten en hebben ontelbare visies over hoe men die regio’s moet besturen. Een visie die soms haaks staat op dit van de PKK die dictatoriaal de regio bestuurt.

Er zijn alleen al in Syrisch Koerdistan een ganse resem partijen en partijtjes, geschat op minstens tien. Groepen die niet zelden ook tegen elkaar ten strijde trekken. Recent waren er nog maar eens gevechten tussen de PKK met hun Syrische tak YPG/SDF tegen de Koerdische Democratische Partij van de clan Barzani in het westelijk deel van Iraaks Koerdistan.

Het feit echter dat Israël achter die Koerdische nationalistische groepen staat helpt veel verklaren waarom die Koerden hier over zoveel goodwill kunnen beschikken. Had China of Rusland achter dit streven gestaan dan zou er vanuit het Westen amper of geen interesse zijn of integendeel veel verzet en vanuit de media massa’s modder. Zo werkt de politiek en media nu eenmaal.

Vluchtelingen

Zo verscheen er bij de Amerikaanse door Washington gecontroleerde website al Monitor heel recent een verhaal over de ontvoering door de PKK van jonge tieners, zowel meisjes als jongens, die men dan met geweld inlijft in het leger.

Een oorlog heeft nu eenmaal regelmatig vers kanonnenvlees nodig. En dan zijn de angsten van de ouders van die verdwenen kinderen van geen tel. Maar dit zullen Metsu en Dallemagne ons niet komen vertellen.

IMG_6892

De Syrische president Hafez al Assad steunde tot 1998 de PKK die vanuit zijn land het Turkse leger aanviel. Een wederdienst voor de Turkse steun toen aan de VS en Israël die tegen Syrië ageerden. Na 1998 diende Abdullah Ocalan Syrië te ontvluchten naar Kenia. Dertien jaar later zat het er tussen Ankara en Damascus terug bovenarms op en koos Turkije opnieuw voluit de kant van de VS en Israël. Zijn zoon Bashar zit nu met de problemen komende van vroeger toen vaderlief de PKK steunde.

Bovendien is er een echt fundamentele kwestie. De overgrote meerderheid van de Koerden die nu in Syrië wonen zijn vluchtelingen die de oorlog tussen de Turks-Koerdische PKK en de Turkse regering naar Syrië zijn gevlucht.

Het gaf de PKK echter zo ook de gelegenheid om in dat land te infiltreren en er een vaste politieke en militaire basis te creëren. President Hafez al Assad, de vader van huidig president, steunde tot 1998 de PKK.

Het Akkoord van Adana van 1998 maakte een einde aan de Syrische steun waarna Abdullah Ocalan, de leider van de PKK, de vlucht nam van Syrië naar Kenia waar hij nadien – naar bronnen stellen – met hulp van de CIA kon afgevoerd worden naar Turkije waar hij nog steeds in een cel zit.

Bij het begin van de oorlog in 2011 ging de regering in Damascus onder druk akkoord met de eis tot naturalisatie van de gevluchte Turken. De Syrische regering kon immers alle hulp goed gebruiken.

Graanvelden in brand

Maar veel hulp heeft de regering van de PKK nooit gehad. Toen ISIS in 2014 de provinciale hoofdstad Hasaka aanviel viel pakte ze niet toevallig juist dat deel waar het leger de baas was.

Het duurde ongeveer twee weken voor de PKK vanuit haar stadsdeel het leger ter hulp kwam zodat ISIS kon verjaagd worden. Bovendien zijn er ook Koerden die vechten aan de kant van ISIS of die van Damascus. Sommigen vechten ook mee met Turkije en die jihadistische bendes.

Maar voordat die Turkse oorlogsvluchtelingen daar massaal toestroomden woonden er daar andere bevolkingsgroepen zoals de Assyriërs, de Yezidi’s en de Arabieren en die zijn verre van allemaal opgezet met de aanwezigheid van die Turkse PKK en werken soms liever samen met de regering in Damascus.

En dus zijn er regelmatig gevechten zoals over de controle van de graanvoorraden want het gebied is deels de graanschuur van het land. Het is geen toeval dat veel van diegenen welke hun graan aan de Syrische overheid verkopen, en die betaalt beter, hun velden plots in brand zien staan.

Ook dit zullen Metsu en Dallemagne ons niet komen zeggen. Bovendien organiseert België via de EU en de NAVO mee die oorlog tegen het land. Incluis een erg dodelijk embargo zodat elke handel vanuit ons land met Syrië uiterst moeilijk is. Probeer maar eens geneesmiddelen te verkopen aan de Syrische overheid.

Anarchie

In het gebied heerst ook een bijna totale anarchie. De VS bezet met hulp van de PKK en hun chef Mazloum Kobani (diens echte naam is Ferhat Abdi Şahin, en dat is Turks) (2) er het grootste deel van het gebied ten oosten van de Eufraat. Daar waar de oliebronnen zijn. In het noorden langsheen de hoofdweg M4 hebben je dan Russische militairen en het Syrische leger die al eens een Amerikaans legervoertuig tegenkomen.

Met aan de Turkse grens dan het Turkse leger met erbij hun huurlingenleger, het Syrian National Army (SNA) zijnde de jihadisten. Met ook nog Arabische stammen die zich veelal aan de kant van Damascus scharen en zich ook laten horen. En dan is er uiteraard nog ISIS die echter hier niet erg actief is en zich essentieel richt op het gebied ten westen van de Eufraat waar de regering baas is

Ferhat Abdi Sahin alias Mazloum Abdi alias Mazloum Kobani

De Turk Ferhat Abdi Sahin, alias Mazloum Kobani, man van de Turkse PKK heeft zich met Amerikaanse steun opgedrongen als de grote baas van het Syrië ten oosten van de Eufraat. En daar liggen de olievelden van het land. Wie krijgt de winst?

De Syrische regering zijn geen verzameling heiligen en sommigen daar zullen zeker misdaden op hun geweten hebben. Heiligen in een oorlog bestaan nu eenmaal niet. Behalve in de propaganda. Zelfs al zal je ook hier veel individuele helden hebben.

Maar het is de enige regering en met de rest of vreemde bezettingstroepen of allerlei koppensnellende jihadisten van diverse pluimage. Een degelijk alternatief voor de regering is er niet. Wie iets anders beweert bedriegt de buitenwereld.

Internationaal recht

Willen Metsu en Dallemagne die gewonden echt helpen dan moeten zij dat doen via de Syrische regering of anders de VS wijzen op haar plichten die voortvloeien uit het internationaal recht. En dat wil zeggen dat zij moeten zorgen voor het welzijn van de mensen in de door hen bezette gebieden. Alleen zij zijn verantwoordelijk en de wet is hier duidelijk. Maar ja, de VS.

Hun smeekbede toont vermoedelijk ongewild nog iets anders aan. Dat de PKK/SDF hier in België komt vragen om haar soldaten op te lappen toont ook goed hun relatie aan met de VS. Zo te zien immers is er geen of onvoldoende Amerikaanse hulp voor die lokale hospitalen en dient België dan maar tussenbeide te komen. Met andere woorden: Koerden kunnen hun gestolen worden.

Er zijn trouwens aan de snelweg M4 die loopt langsheen de Turkse grens van west naar oost en vooral rond de stad Ayn Issa al weken verwoede gevechten gaande waarbij Turkije poogt dit gebied met een stuk van de cruciale M4 te veroveren. En wie komt de PKK/SDF ter hulp? Inderdaad, het Syrische leger en Rusland die zogenaamde waarnemers stuurde.

Aanslagen Zaventem 22 maart 2016 - 1

Voor onze regering en de media waren die Syrische jihadisten helden en vrijheidsstrijders? Idealisten noemde politicoloog Rik Coolsaet hen. Ongehinderd door onze veiligheidsdiensten konden die jarenlang naar ginds gaan moorden en plunderen. In 2016 kwamen ze onder meer via Zaventem en Maalbeek terug. Maar geen zorg nog steeds blijven media en politiek hier tegenover hen een dubbelzinnige houding aannemen.

Wat het Turkije praktisch onmogelijk maakt om die regio te veroveren en de M4 af te snijden. Het Turks leger bezet nu een strook Syrisch grondgebied welke op een 2 km afstand parallellel loopt met de M4. Het gevolg van de complete chaos die ontstond toen Donald Trump aankondigde zijn leger terug te trekken en dat bevel een aantal dagen later weer introk.

En inderdaad, zoals Metsu en Dallemagne zegden, honderden Belgische jihadisten zijn ginds in Syrië en Irak gaan plunderen en moorden. Dat klopt. Maar wat men niet zegt is dat onze overheid zeker tot eind 2013 gewoon haar ogen dichtkneep en liet begaan. Het waren immers ‘idealisten’ en ‘vrijheidsstrijders’. Nadien kwamen ze dan via Zaventem en Maalbeek terug. Oeps. Foutje gemaakt!

Hun verhaal toont verder nogmaals de absolute zwakte aan van onze parlementairen. Er zijn er wel met een stevige kennis en inzicht in het Midden-Oosten en de wijdere wereld maar dat is een klein groepje. Het parlementair debat rond de oorlog tegen Libië – dat er nu mede dankzij hen 10 jaar later kapot bijligt – en de recentere discussie over het sturen van onze F16’s naar Irak en Syrië toonde dat ook. Velen wisten amper waarover het ging.

Willy Van Damme

1) Potemkindorpen ontlenen hun naam aan de vroegere Russische 18de eeuwse prins en veldmaarschalk Grigori Potemkin. Deze bouwde een serie grote steden in het zuiden van Oekraïne en zou bij een bezoek van tsarina Katharina de Grote de waarheid via nephuizen verborgen hebben gehouden. Of het verhaal klopt blijft echter twijfelachtig. De term raakte hier wel ingeburgerd.

2) Hij is geboren in Turkije vlakbij de Syrische stad Ayn al Arab/Kobani en was in de jaren negentig chef van de operaties van de PKK in West-Europa. Men kan hem zien als de rechterhand van de grote baas Abdullah Ocalan. In die periode waren afpersingen, moorden en folteringen onder Koerden in West-Europa schering en inslag.

Politieonderzoeken geraakten echter nergens. Geen toeval uiteraard. Dat België een man als Mazloum Kobani zou steunen wekt geen verbazing natuurlijk maar is wel schandelijk. Hij is ook regelmatig op bezoek in de VS waar hij de zoveelste lieveling van het establishment is. Tot men hem dumpt, maar dan is de buit vermoedelijk wel binnen.

Hoe onschuldig is Ahmadreza Djalali?

Uw medewerker Ruud Goossens vult in DS van 5 december drie pagina’s over het lot in Iran van de Iraanse geneesheer Ahmadreza Djalali met als titel ‘Het is pure marteling’.

Daarin schrijft hij: “Toen hij voor een liesbreuk geopereerd werd, werd hij wakker in een hospitaalbed, geboeid aan handen en voeten. De medische bijstand is onbestaande.” Hoe de medische bijstand is onbestaande? Men had hem geopereerd en daarna op een hospitaalbed gelegd.

En aangezien het om een wegens zware reden veroordeelde gevangene ging was hij geketend. Een standaardprocedure, ook in België. Maar hoe kan er hier dan sprake zijn van ‘onbestaande medische bijstand’. De heer Ruud Goossens weet duidelijk niet eens wat hij schrijft.

260px-Ahmad_Reza_Jalali_by_voa_persian_(cropped)

Ahmadreza Djalali, volgens de westerse media een onschuldige man die men in Iran zomaar zonder reden ter dood veroordeelde en die dus totaal onschuldig is. Volgens het Iraanse gerecht was hij betrokken bij de moord op twee Iraanse kerngeleerden (1) en werkte hij voor de Mossad. Wat is de waarheid? Alleen mensen die betrokken waren bij die dubbele moord en diegenen die het gerechtsdossier hebben gelezen weten dat.

En dus zeker de Westerse pers niet. Volgens Wikipedia was hij veroordeeld op basis van een brief van zijn echtgenote. Op de Engelstalige versie van Wikipedia had men het ook over zijn contacten met universiteiten in Israël, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië (2). Aartsvijanden van Iran. En natuurlijk is de doodstraf voor wie dan ook onaanvaardbaar.

En gevangenruil wordt door hem als typisch Iraans omschreven. Ik raad hem aan eens de term ‘Checkpoint Charlie’ in Berlijn te googelen. Het was tijdens de Koude Oorlog een gekend begrip waar het Warschaupact en de NAVO met de regelmaat van de klok gevangenen ruilden. Het is ook al een eeuwenoud begrip.

Maar ja, in Iran, China, Rusland, enzovoort en dus al wie met de VS overhoop ligt worden er alleen maar showprocessen gevoerd. In het Westen is er sprake van een correcte procesvoering… zoals met o.m. Lockerbie en de vele rechtszaken rond Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk.

En hoe weet hij met zoveel zekerheid dat Djalali onschuldig is aan spionage en van betrokkenheid bij de moord op 29 november 2011 van die twee Iraanse kerngeleerden Abbasi Davani en Majid Shahriyari? Omdat hij er niet uitzag als een soort James Bond zoals hij hier schrijft? Wat een grap. Ach ja, het is Iran nietwaar en dus zal Barbertje hangen. Van vooringenomenheid gesproken.

Willy Van Damme

1) Er was die dag nog een derde slachtoffer namelijk de kerngeleerde Freydoun Abbasi die echter alleen gewond raakte. Amnesty International kopt prominent in haar berichtgeving dat men de man folterde. Maar daar is geen bewijs voor. Ook AI heeft zoals uit correspondentie blijkt dat niet. Djalali heeft alleen gezegd dat hij onder zeer zware druk bekende en dat schriftelijk ondertekende. Is dat zo?

2) Ahmad Reza Jalali – Wikipedia

Film For Sama–Platte propaganda

Toch merkwaardig, als Syriëstrijders naar hier terugkeren zijn het voor Knack en de rest van de media aartsgevaarlijke terroristen die liefst zo lang mogelijk opgesloten dienen te worden. Vechten ze nog in Syrië dan zijn het helden en vrijheidsstrijders. Dat blijkt weer uit het stuk ‘We zouden samen leven en samen sterven’ en het gesprek met Waad al Kateab over haar film ‘for Sama’ in Knack van 2 december 2020.

Wat van 2011 tot 2016 gebeurde in Aleppo was een strijd tussen twee partijen, het geregelde leger en een aantal zwaar bewapende groepen waarbij Nour al Din al Zinki, Ahrar al Sham en al Qaeda (toen als Jabhat al Nusra) de grootste waren en allen internationaal ook gekend zijn als terreurgroepen.

Nour al Din al Zinki - Handarat-Aleppo - Juli 2016 - onthoofding Palestijns kind

Topfiguren binnen de Syrische terreurgroep Nour al Din al Zinki bouwen voor de ogen van hun camera een feest waarbij ze de aan een bloedziekte lijdende 12-jarig Abdullah Tayseer onthoofden. En het blijkt een leuk feest te zijn. Het was de zomer van 2016 toen het Syrische leger er in geslaagd was om het gebied in handen van die salafistische terreurgroepen te omsingelen. Dit was hun weerwraak, een zwaar ziek gehospitaliseerd kind ombrengen.  Maayouf Abu Bahr staat hier uiterst rechts fier te glimlachen

Nour al Din al Zinki is nu een onderdeel van het zogenaamde Syrisch Nationaal Leger, het stel huurlingen dat in opdracht van Turkije onder meer in Libië en Azerbeidzjan heeft gevochten. De vrienden van mevrouw Kateab.

Hamza Kataeb & Nour Din al Zinki - 3

De geneesheer Hamza al Kateab (echte naam Zahed Katurji) met een van de psychopaten die zich voor de camera amuseerde met het onthoofden van een zwaar ziek kind. De “geneesheer” was in goed gezelschap.

Het was oorlog en dus beschieten beide partijen elkaar. Hier in dit stuk van Han Renard is het alsof maar een partij schiet, het leger. En dan wordt de naam al Qaeda natuurlijk bewust vergeten. Zo gaat dat met propaganda.

Verder heeft zij het over het beschieten van haar hospitaal. Voor de oorlog had Aleppo met al Kindi een ultramodern en grootste hospitaal van het land. Toen haar ‘vrienden’ Aleppo in 2012 bestormden werd ook het hospitaal door hen vernield. Foto’s staan op het internet.

Hamza Kataeb en Nour Din al Zinki - Bafta - 4

Zonder baard en net in het pak met en strikje is deze terrorist klaar voor de grote show. Een fijn staaltje van Britse propaganda. Walgelijk. Indien het Verenigd Koninkrijk echt een rechtstaat is dan zat die man voor heel veel jaren in de cel. Niet zo.

Verder stelt zij dat ISIS een creatie van de Syrische regering is. Een lachwekkende en feitelijk schandelijke bewering. De opstand is in 2011 gestart deels door al Qaeda die vanuit Irak kwam en daar Islamitische Staat noemde.

Na het veroveren in het najaar 2013 van de Syrische olievelden ontstond er ruzie (over de buit?) tussen die terreurgroepen en werd Al Qaeda daardoor in twee gesplist tussen Aboe Bakr al Baghdadi met dan ISIS en een met Aboe Mohammed al Golani als leider van Jabhat al Nusra als een filiaal van al Qaeda.

De aanhangers van Baghdadi verloren begin 2014 het pleit in de stad Aleppo maar wonnen in het Oosten en later Irak. Uiteraard moet zij dat weten maar ze verkoopt liever fantasierijke verhalen die haar interviewer dan kritiekloos overneemt.

Aleppo - Gemeenteraad salafisten - 15 november 2016

De zogenaamde gemeenteraad van het jihadistengebied van Aleppo. De ‘Vrije jongens’ van de stad. Het was november en hun enclave stond op instorten. De foto is genomen in het grotendeels vernielde Ummayadenmonument in de stad dat toen nog in hun handen was. Het is erg belangrijk cultureel erfgoed.

Misschien kan Knack eens het verhaal schrijven over de twaalfjarige Palestijnse jongen Abdullah Tayseer. Een zwaar ziek kind die Nour Din al Zinki midden 2016 uit een hospitaal sleurden en wiens onthoofding zij zelf filmden en op YouTube plaatsten.

Het veroorzaakte zelfs in de Amerikaanse regering ophef en officieel werd hun steun door Washington toen gestopt. Een van die psychopaten zat in het ‘stadsbestuur’ van hun ‘vrij’ Aleppo. Zie bijgaande foto’s. De man van Nour al Din al Zinki is de vierde van links. Toch mooi zo een ‘vrij’ Syrië niet! Knack mag fier zijn over zo’n verhalen.

Willy Van Damme

Aleppo - Kerstboom - 21-12-2016

De bevrijding  van Oost-Aleppo in 2016 werd gevolgd door een groot kerst- en nieuwjaarsfeest. Toen dit jaar ook de noordwestelijke voorsteden werden bevrijd was er opnieuw in de stad een groot feest. Het was immers vanaf dan gedaan met de vele bombardementen door de ‘vrijheidsstrijders’. Wie voor 2017 in hun deel van Aleppo kerstmis wou vieren werd vermoord.

Lezersbrief naar Knack.

Saad Kateab was volgens haar biografie 20 jaar in 2011 en studeerde economie in Aleppo. Volgens haar verklaringen leidde ze tot 2016  het enige hospitaal in het door die jihadisten bezet deel van Aleppo. Dus tot ze 25 jaar was. Wat haar echte naam is wil ze niet zeggen. Wat allemaal vragen oproept. Haar man het het op 16 november 2016 in De Morgen over drie toen nog in werking zijnde hospitalen. Wie zal het zeggen, de waarheid is hier in dit milieu toch onvindbaar.

Een kalief als klikspaan?

Wordt ISIS geleid door een verklikker, een spion? Dat zou moeten blijken uit drie recent door het Pentagon in de VS openbaar gemaakte documenten die de ondervragingen in het Iraakse gevangenenkamp Camp Bucca bevatten van Amir Muhammed Said Abdal-Rahman al Mawla, toen een lid van de Islamitische Staat in Irak, de lokale tak van Al Qaeda. En die blijkt na de moord op Aboe Bakr al Baghdadi, de kalief van ISIS, zijn opvolger te zijn aan het hoofd van deze terreurorganisatie.

Camp Bucca

Beiden hebben er elkaar ook in die gevangenis ontmoet na de arrestatie in 2003 door het Amerikaanse leger van al Mawla. Camp Bucca wordt door velen gezien als de plek waar Al Qaeda in Irak vastere vorm kreeg.

Al Mawla zou geboren zijn in 1976 in Mahalabiyad, een stad op een twintig kilometer ten westen van Mosoel. Hij verliet het leger in 2002 en vervoegde snel na de verovering door de VS van Iraq het pas opgerichte al Qaeda in Mosoel.

350da573-cd8d-4824-bcee-6ab7178022c7

Amir Muhammed Said Abdal-Rahman al Mawla, volgens zowat alle bronnen de nieuwe kalief van ISIS. Hier in de Amerikaanse gevangenis Camp Bucca  nabij Bagdad waar hij ook zijn voorganger Aboe Bakr al Baghdadi leerde kennen.

Na de moord op Baghdadi werd praktisch onmiddellijk een zekere Abu Ibrahim al Hashemi al Quraisha door de leiding van ISIS aangesteld als de nieuwe kalief, de man aan wie alle leden van ISIS trouw moeten zweren. Dat blijkt nu volgens veruit de meeste bronnen feitelijk te gaan om al Mawla waarbij die andere naam een alias is waar men er ook de woorden Hashemi en Quraishi aan toevoegde.

Waarbij Hashemi en Quraishi slaan op de aloude Saoedische stam uit de omgeving van Mekka en Medina waar ook de profeet Mohammed toe behoorde. Een verkooptruc om al Mawla extra geloofwaardigheid te geven bij naïeve soennitische moslims. De Hashemi zijn een subclan binnen de Quraishi en de familie van Mohammed behoorde tot de Hashemi.

De dynastie die nu over Jordanië heerst en voordien sheriffs waren van Mekka en Medina worden trouwens de Hasjemitische vorsten genoemd. Ze werden door de Britten verjaagd uit Mekka en Medina wier plaats werd ingenomen door de Britse en later Amerikaanse steun genietende familie al Saoed die afkomstig is uit de streek van Riyad, de huidige hoofdstad van Saoedi-Arabië.

Verklikker

Volgens drie documenten afkomstig van het Combating Terrorism Center van West-Point (1), het voornaamste militair opleidingscentrum van de VS, zou al Mawla in 2008 ijverig meegewerkt hebben met zijn ondervragers en hen de namen van 88 leden van de lokale Iraakse afdeling van al Qaeda hebben gegeven, incluis zelfs telefoonnummers. Veelal kaderleden die nadien dan vermoord zouden zijn.

Dat belette hem niet om op te klimmen in de beweging. Dat Mosoel het centrum was van ISIS en hij afkomstig is van de streek zal hem vermoedelijk hierbij ook wel geholpen hebben.

De eerste om het verhaal te brengen was The National uit de Verenigde Arabische Emiraten die er op 17 september een relatief uitvoerig verhaal over bracht. (2) De week nadien op 24 september dan overgenomen door al Arabiya (3) van Saoedi-Arabië.

Pas op 19 november zal ook het Amerikaanse Foreign Policy (4) er over berichten. De dag nadien gevolgd door het Iraanse Pars Today (5) die dan stelde het overgenomen te hebben van de Iraakse satellietzender al Forat, eigendom van Ammar al Hakim, een sjiitische geleerde en toppoliticus van de Islamic Supreme Council/Al Hikma. De vorige Iraakse president Adil Abdoel Mahdi behoort tot die partij.

8b835ae8-25a3-400f-9faa-c37442d054d9

De regering van Donald Trump heeft recentelijk de premie om al Mawla te kunnen vangen zelfs verhoogd van 5 naar 10 miljoen US dollar. Een nieuw aanbod klinkt het. De VS, het land van de premiejagers en zoveel meer. Al Mawla heeft met Hajji Abdallah nog een tweede schuilnaam.

Dit nochtans sensationeel lijkende verhaal is merkwaardig nergens elders overgenomen en bleef behoudens bij Foreign Policy ook beperkt tot een in verhouding kort bericht.

Veel mysterie

Opvallend is ook dat het Pentagon slechts 3 van de 66 documenten over de ondervraging van al Mawla openbaar maakte en dat men zo lang wachtte om ze openbaar te maken. Dit terwijl ze toch vernietigend zijn voor de man en zijn beweging. Bovendien stelde de VS een beloning in van 10 miljoen US $ voor info over de nieuwe kalief.

Natuurlijk hangt er over deze al Mawla een al even groot mysterie als over de vorige kalief al Baghdadi. Er zijn geen echt onafhankelijke bronnen over de man beschikbaar en de essentie is louter gebaseerd op Amerikaanse legerbronnen. En gebleken is dat deze weinig betrouwbaar zijn. Maar dat al Mawla een klikspaan zou geweest zijn hoeft niet te verbazen. Hij zat vanaf 2003 tot zeker 2008 in Camp Bucca en in zo’n kampen is veel mogelijk.

Aan de hand van officiële documenten, video’s, foto’s, krantenartikelen en persberichten en dit samen met het gekende feitenrelaas is het duidelijk dat ISIS zo niet een creatie van de VS en haar bondgenoten is dan er zeker nauw door gemanipuleerd wordt. De van augustus 2012 – een jaar na het begin van de Syrische oorlog – daterende analyse over Syrië van de DIA, Amerikaanse militaire veiligheidsdienst, is daarover duidelijk.

Eenheid van Irak

Terwijl onze media het nog steevast hadden over idealisten die voor de vrijheid vochten stelde de DIA toen dat de opstand het werk was van al Qaeda en de Moslimbroederschap. Bovendien vroeg de westerse alliantie hen ook Irak binnen te vallen, dit in het besef dat dit zou leiden tot het einde van de eenheidsstaat Irak.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Het van augustus 2012 daterende document van de DIA. Het kwam openbaar in 2016 tijdens de presidentscampagne waarbij Donald Trump poogde te bewijzen dat zijn tegenstandster Hillary Clinton samenwerkte met al Qaeda. Dat klopt maar ook Trump heeft dat nadien vier jaar lang gedaan. Het is een normaal geheim document dat om die reden voor een groot gedeelte onleesbaar werd gemaakt.

Alleen de analyse bleef overeind. Het werd door de DIA als authentiek bevonden. In punt C heeft men het over de oprichting van een kalifaat rond onder meer de stad Hasakah waar de VS nu de Turks Koerdische PKK steunt. In punt D spreekt men over de wens van het Westen, dus ook België en Nederland, om Irak binnen te vallen en het zo onbestuurbaar te maken. Buitenlandse Zaken in Brussel ontkende de zaak.

Wat toen de wens was van de toekomstige president Joe Biden en zijn minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Die wilden een Sjiitischstan, een Koerdistan en een Soennistan. Goed voor een honderdjarige burgeroorlog en de natte zionistische droom.

Uit documenten weten we ook dat zowel de VS als Saoedi Arabië wapens leverden aan diezelfde ISIS toen die al in het bezit was van de stad Mosoel. En uit Servische documenten over wapenaankoop door het Pentagon en door ISIS in Jemen gepubliceerde foto’s weten we dat de VS tientallen tonnen mortieren leverde aan datzelfde ISIS. Zoals trouwens België wapens leverde aan Al Qaeda in Jemen, de kerels van Charlie Hebdo. .

Het is trouwens merkwaardig dat we wel foto’s zagen van het ophangen van de Iraakse president Saddam Hoessein en het neerschieten van de Libische president Moeammar Kadhaffi maar geen enkele foto zagen van een dode Bin Laden of van Aboe Bakr al Baghdadi. We moeten het woord geloven van al Qaeda, ISIS en de VS. Maar hoe naïef moet men zijn om die zomaar op hun woord te geloven?

Belgische F-16’s

Ook met dit verhaal over Mawla moet men dus erg voorzichtig zijn. Het is goed mogelijk maar het kan ook gewoon een zaak van misleiding zijn om de buitenwereld, en dat is iedereen die niet nauw bij de zaak betrokken is, op een verkeerd been te zetten. Je hebt hier te maken met veiligheidsdiensten en die hebben niet de gewoonte om zomaar de waarheid te vertellen. Aan wie dan ook, zelfs aan een Amerikaanse president niet.

En hoe zit het met ISIS? Van enige serieuze activiteit in Irak of in het door de VS bezette oosten van Syrië is er van ISIS weinig te merken behoudens dan erg kleinschalige acties met lichte aanvalswapens van enkele individuen. En ook die lijken erg beperkt.

F 16 vliegtuig

De Belgische luchtmacht stuurde op vraag van de VS enkele F-16’s naar Jordanië om mee te helpen bij acties tegen ISIS in Irak en ook in het door de VS bezette oostelijk deel van Syrië. Wat uiteraard een zeer zware schending is van het internationaal recht. Ze zijn er nu al twee maanden en hebben, voor zover kan gezien worden, nog geen seconde moeten uitrukken.

ISIS lijkt in die regio zowat verdwenen en zich (toevallig?) geheel gericht op het gebied onder controle van de Syrische regering. Hopelijk hebben zij er genoeg drank en zijn er wat speelkaarten en is er internet. In de Kamercommissie Defensie was er behoudens John Crombez amper bezwaar tegen hun vertrek. Voor Theo Francken (N-VA) konden ze niet snel genoeg vertrekken.

De Belgische F-16’s die er sinds oktober in Jordanië werden gestationeerd om ISIS te bombarderen hebben dan ook zoals voorspeld nog niet moeten optreden. Veel meer dan met de kaarten spelen, boekskes lezen, pinten drinken en genieten van het Jordaanse nachtleven zal er voor de piloten niet zijn.

ISIS lijkt zich geheel te concentreren op de westelijke oever van de Eufraat waar het Syrische leger waakt. Vanuit grotten in die immens grote woestijn voert ISIS er regelmatig aanvallen uit, behoudens wat dode militairen zonder enig resultaat. Volgens Damascus worden zij bewapend vanuit de nabije door de VS bezette zone van Al Tanf aan de Jordaanse grens. Bewijzen zijn er niet maar verbazen zal dat zeker niet.

Strijd tegen de terreur

Ach, de strijd tegen de terreur. Zo heeft al Qaeda met de ngo One Nation een vaste stek in het Verenigd Koninkrijk en werkt de Moslimbroeders er onder de patronage van kroonprins Charles. In het Duitse München heeft de Turkestan Islamic Party via het Wereld Oeigoer Congres dan weer een hoofdkwartier.

En in Parijs kan de Volksmuhajideen van Iran (MEK), tot voor een paar jaar volgens de VS en de EU een terreurorganisatie die ook Amerikanen had vermoord, er onder de bescherming van de Mossad jaarlijks een massabijeenkomst houden. En dan is er Nederland die in Syrië financieel deze terreurbendes steunde.

De oorlog tegen de terreur is als de oorlog tegen de drugs, hoe meer oorlog hoe meer terreur en hoe meer oorlog tegen drugs hoe meer drugs. En dan verschieten dat mensen zich hierover vragen stellen, achterdochtig worden en de officiële verhaaltjes als leugens bestempelen. Hoe naïef moet men zijn om dit allemaal te blijven slikken.

Willy Van Damme

1) Combating Terrorism Center at West Point, Al-Mawla Tactical Interrogation Report B. Ook rapporten A en C zijn hier te vinden. Al-Mawla Tactical Interrogation Report B – Combating Terrorism Center at West Point (usma.edu)

2) The National News, 17 september 2020, Thomas Harding, ‘ISIS leader Al Mawla’s treachery led to death of his comrade in US air strikes’. ISIS leader Al Mawla’s treachery led to death of his comrade in US air strikes – The National (thenationalnews.com)

3) Al Arabiya, 24 september 2020, Lauren Holtmeier, ‘How ISIS leader al-Mawla rose rapidly through the ranks in Iraqi terrorist group’. How ISIS leader al-Mawla rose rapidly through the ranks in Iraqi terrorist group | Al Arabiya English

4) Foreighn Policy, 19 november 2020, Harord J. Ingram & Omar Mohammed, ‘The Head of ISIS Is a Hypocrite and a Traitor’. The Head of ISIS Is a Snitch. The Group’s Enemies Should Use the Revelation to Discredit Him. (foreignpolicy.com)

5) Pars Today, 20 november 2020, ‘New Daesh leader worked with US, new documents reveal’. New Daesh leader worked with US, new documents reveal – Pars Today