Grembergse Lagere school kan gaan bouwen

Tien jaar geleden kreeg de Grembergse Vrije Lagere- en Kleuterschool (VLEK) vanuit Brussel het bericht dat ze toelating kreeg om te starten met de bouw van nieuwe klaslokalen. Geen overbodige luxe want nogal wat klassen verbleven toen al in containers en dat kan in de zomer heet zijn en dus ongezond om lang in te verblijven. Maar de administratieve molen draait traag, erg traag, en bovendien zijn de middelen ook van onze in verhouding rijke overheid beperkt en is de nood overal in het land groot. Massa’s scholen zitten immers met containerklassen of geven les in totaal verouderde gebouwen.

VLEK, Grembergen

Een zicht van de VLEK dat nog tot begin september te bewonderen is. Op 11 september ligt men hier de eerste steen voor de nieuwbouw.

Nu praktisch tien jaar later is het project zelf goedgekeurd, de bouwaanvraag binnen en de aanbesteding gebeurd zodat men dus kan starten. En dat gaat gebeuren met een plechtige eerstesteenlegging op zaterdag 11 september gelijktijdig met de grote septemberkermis in de gemeente. Het is dan de dag na de reuzenstoet wanneer de tapkranen vol vicaris ook op de school rijkelijk hebben gevloeid. “Gelijktijdig gaan we die dag de sponsors van onze nieuwe looppiste eveneens eren. Bij de bouw verliezen wij ons grasperk vooraan voor die nieuwbouw en van onze inrichtende macht kregen wij dan als compensatie het stukje nog braakliggend terrein ernaast dat voor hun woon- en zorgcentrum Sint-Antonius ligt. Deze sportpiste hebben we dankzij onze sponsors de voorbije maanden kunnen realiseren. Het betekent niet alleen een mooie verfraaiing van de straat maar ook een welgekomen extra voor onze sportactiviteiten”, stelt een erg tevreden schooldirecteur Luk De Mey.

Vlek, Grembergen - Looppiste

Met steun van allerlei sponsors realiseerde men deze looppiste voor de school.

In totaal komen er 8 nieuwe klaslokalen en een polyvalente zaal. Geschat wordt dat de bouw zelf ongeveer een jaar gaat duren. “Wij hopen zeker tegen januari 2012 in de nieuwe lokalen te zitten”, oppert Luk De Mey nog.

Ondertussen lijken de laatste hinderpalen overwonnen voor de verkoop van de kleuterschool van de Krekelhoek gelegen aan de Sportpleinstraat. Dit is eigendom van de vzw Parochiale Werken en de opbrengst dient voor de financiering van de bouw van een nieuw Gildenhuis. De eerste fase, het café, is al in gebruik en nu dient de grotere zaal gebouwd. Aan de Krekelhoek komen normaal sociale appartementen. Wanneer dat dossier administratief rond is, is onduidelijk. Maar eens de verkoop gerealiseerd kan de verdere afwerking van het Gildenhuis starten.

Nieuwbouwplannen Vlek Grembergen - 2010

Zo zien de plannen van de nieuwe schoolgebouwen eruit.

Ook de bouw van ongeveer 60 bejaardenwoningen tegenover de kerk door de Dendermondse Volkswoningen nadert stilaan haar startmoment. De bouwaanvraag is gedaan zodat de werken normaal ergens midden volgend jaar kunnen starten. Voor dit project is het nadien alleen nog wachten op de maar enkele maanden durende aanbestedingsprocedure. Hier komt eveneens een polyvalente zaal die vermoedelijk vooral door de lokale Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zal gebruikt worden. Wat betekent dat met daarbij de zaal boven Café Sportvrienden waar o.m. de Sint-Lutgardiskring haar toneelopvoeringen heeft, er in een straal van nog geen honderd meter 4 polyvalente zalen zullen zijn. Van luxe gesproken.

Willy Van Damme

Bouwwoede in Grembergen

Vanavond stelde de vzw Parochiale Werken in Grembergen fier de renovatie van het eerste deel van haar Gildenhuis voor. Als gevolg van werken aan het kruispunt van de Dr. Haekstraat met de Hamsesteenweg, de Rootjensweg en de Groeneweg diende het voorste deel van het Gildenhuis te verdwijnen. Bovendien was het ganse gebouw tot op de draad versleten en feitelijk onaangepast aan de moderne regels qua veiligheid en isolatie.

Het is een modern misschien nog wat kil café geworden, een vergaderlokaal waar men een kaartje kan leggen, een koffietafel houden en een gezellige babbel tussen een stevige pint bier. Het zal de werking van de vele daar gevestigde verenigingen wel verbeteren. Plannen maken in een net en fris lokaal gaat immers beter dan in een afgeleefd staminee.

Wel viel op hoeveel reclame er wel was voor Duvel. Vicaris daarentegen was uiteraard aanwezig maar de reclame was stukken minder zichtbaar. Is er een koerswijziging op til?

Gildenhuis, Grembergen

Het geheel vernieuwde Gildenhuis oogt mooi maar vergt nog wat aankleding tegen de te kille muren.

Zeker is dat het café stukken beter oogt dan het vorige en ongetwijfeld zal zorgen voor veel plezier, met of zonder drank.

Het is nu wachten op de tweede fase van de werken. Die gaat men financieren door de verkoop van de grond waarop ooit het kleuterschooltje aan de Sportpleinstraat stond. In overleg met het stadsbestuur wordt die grond gekocht door de Zeelse Bouwmaatschappij die er 12 sociale appartementen wil zetten. Hier zijn plots nog enkele knelpunten gerezen en is het wachten tot die zijn verholpen. Een grote parochiale feestmaaltijd zal er dit jaar dus niet zijn. Daarvoor is het stukje nieuwbouw véél te klein.

Tapinstallatie vernieuwd Gildenhuis

Een moderne nieuwe tapinstallatie gaat het werken achter de toog zeker aangenamer maken.

Niet alleen hier en aan de Sportpleinstraat gaat men bouwen. Ook de Vrij Lagere en Kleuterschool een goeie honderd meter verder in de Rootjensweg gaat kortelings bouwen. Deze heeft recent definitief het groen licht en de centen gekregen voor de bouw van een serie nieuwe klassen en een polyvalente zaal.

Hier loopt tot in juni de aanbestedingsprocedure. Eens die achter de rug is het alleen nog het geven van het startschot om de werken te doen beginnen. Wat dus vermoedelijk al snel na het bouwverlof zal zijn. Vooral afhangende van wanneer de uitverkoren bouwfirma kan beginnen.

En dan is er de geplande nieuwe woonwijk aan het Klein Zand waar rond deze tijd ongeveer 50 kavels te koop komen. Om verder nog maar te zwijgen over het project van de Dendermondse Volkswoningen voor de bouw van ongeveer 60 bejaardenwoningen op de site van het vroegere klooster aan de Dr. Haekstraat. Ook hier komt een polyvalente zaal.

Bestuur Parochiale Werken Grembergen

Bij de Parochiale Werken in Grembergen mag men beste fier zijn op hun realisatie. En n u wachten op de rest.

Met andere woorden: binnen enkele jaren kan men met de kermis in september in een straal van 150 meter van de ene polyvalente zaal naar de andere wandelen. Wat na het drinken van wat veel vicaris misschien nog zo geen slecht idee is. Zeker is dat nogal wat bouwondernemers de komende paar jaar in Grembergen hun gading zullen vinden.

Wie wil kan komende zondag 11 april vanaf 10 uur het nieuwe Gildenhuis komen bezoeken.

Willy Van Damme

Lijvig werk over geschiedenis Grembergse boerderijen

In de Dendermondse deelgemeente Grembergen presenteerde de Werkgroep Geschiedenis Grembergen vorige week haar boek over de geschiedenis van de landbouw in Grembergen onder de titel ‘Landbouw, landbouwfamilies en landelijk leven in Grembergen”, een erg lijvige turf die nog maar eens de kwaliteiten toont van de in 1996 door Patrick De Landtsheer en Wim Decommer opgerichte vereniging. Die voorstelling gebeurde trouwens in hun nieuw lokaal in het oud-gemeentehuis dat ze van de stad voor een prijsje konden huren. Een ruimte die essentieel is om al hun materiaal goed te kunnen stockeren.

Werkgroep Geschiedenis Grembergen

Fier toont de werkgroep hun nieuw boek, het resultaat van een pak monnikenwerk.

Het boek is al het tiende dat de vereniging sinds 1996 over Grembergen heeft gepubliceerd. Met recent nog een interessant fotoboek dat alle ooit uitgegeven Grembergse prentkaarten bevat, “Een goedendag” genaamd. De vereniging organiseert ook elk jaar met de grote kermis in het tweede weekend van september een immer populaire tentoonstelling in het oud gemeentehuis.

Volgend jaar zal die gewijd zijn aan de Sint-Margrietkerk die in 2010 juist driehonderd jaar oud zal zijn. Ze werd ingewijd in november 1710. Daarvoor is men nu nog op zoek naar materiaal rond de eerste kerk van Grembergen die zich situeerde aan de Koortskapel en de Oude Kerkhofstraat vlakbij de Schelde. De tentoonstelling zal op twee plaatsen gebeuren, in de kerk en in de raadszaal van het oud-gemeentehuis.

Het 380 bladzijden tellend werk bevat een socio-economische beschrijving van het lokale landbouwbestaan, de invloed van religie en politiek hierop, het leven van dag tot dag en doorheen de verschillende seizoenen. Ook een specifieke geschiedenis van elk boerenhof en de stamboom van alle boerenfamilies zijn in het boek te vinden. Verder bevat het ook recent en oud fotomateriaal van al de Grembergse boerderijen. En aangezien Grembergen tot over een dertig jaar nog een echte landelijke gemeente was, is dit ook voor een groot deel de geschiedenis van het dorp zelf.

Maurits Verbeeck 

Bezige bij Maurits Verbeeck van de werkgroep zorgde voor het computerwerk.

“We hebben er met een grote groep mensen toch enkele jaren zeer hard aan gewerkt”, stelt Gerarda Van Mele van de groep met een zekere trots. Het boek is dan ook een ware aanrader voor wie zich wat meer wil verdiepen in de geschiedenis van Grembergen en het landbouwleven daar. Het boek kost 38 euro en is verkrijgbaar in het plaatselijke Dexiakantoor of bij de leden van de vereniging. Er zijn 250 exemplaren van gedrukt waarvan een groot deel op voorhand al besteld zijn.

Willy Van Damme

Veel volk voor grembergse bejaardenwoningen

Er was veel volk op de informatievergadering die het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius en de sociale bouwmaatschappij De Dendermondse Volkswoningen zaterdagochtend hield. De polyvalente zaal van het rustoord zat zelfs afgeladen vol. “We hebben een pak meer volk dan we hadden verwacht. Het is dus duidelijk dat de nood groot is”, stelt Wouter Van der Vurst, directeur van de bejaardenhuis.

Uitleg werd gegeven over het project waarbij de bouwmaatschappij 66 bejaardenwoningen en een polyvalente zaal gaat bouwen aan de Dr. Haekstraat en vlakbij het Woon- en Zorgcentrum, in het hart van Grembergen dus. Die zijn allen bestemd voor oudere inwoners die hun voor hen te groot huis met tuin willen omruilen voor een kleinere flat geschikt voor een bejaard koppel. De bewoners kunnen daarbij indien nodig gebruik maken van de dienstverlening van het bejaardenhuis.

DSCN2508

Veel interesse in Grembergen voor de in de dorpskern geplande bejaardenwoningen.

Het Vlaams regeringsbeleid is er immers op gericht niet-hulpbehoevende ouderen niet langer in rusthuizen toe te laten maar te verwijzen naar bejaardenwoningen. De bevolking wordt steeds maar ouder wat betekent meer ouderlingen en stijgende kosten voor sociale zekerheid daar bejaarden nu eenmaal kosten aan de gemeenschap. Daarom die stap richting bejaardenwoningen.

En dit heeft ook grote voordelen voor de bejaarden zelf. Wie een rustoord binnenstapt houdt als modale gepensioneerde nog amper geld over voor kosten buiten het rustoord. En wie nog voldoende te been wil nog eens een stukje van de wereld zien en beleven. Een bejaardenwoning die men huurt is nu eenmaal goedkoper dan een verblijf in het rustoord en als dat vlak naast een zorgcentrum of zorgpost ligt is dat de oplossing. Men betaalt een huurgeld voor de woning in in geval van nood is de zorg vlakbij. Ook dankzij de moderne alarmsystemen.

Bovendien betekent dit ook extra leven voor de dorpskernen wiens oudere bewoners verder oud kunnen worden in de vertrouwde levensomgeving. En zolang als fysiek mogelijk kunnen ze aan dat gekende dorpsleven deelnemen. Het zal een extra stimulans zijn voor die dorpen en de middenstand daar.

In Dendermonde ziet men al een tijd die bui hangen en werkt men reeds een aantal jaren aan dit beleid. En de vruchten hiervan worden meer en meer zichtbaar. Vooral schepen van Sociale Zaken en nu ook OCMW-voorzitter Theo Janssens (sp.a) is hierbij de drijvende kracht die ook in Grembergen al jaren sterk aan de kar trok. Zonder zijn inzet had dit project er nu trouwens ook niet gestaan. Project dat is gelieerd aan het dienstencentrum De Brug (zie elders op deze blog).

DSCN2519

Wouter Van der Vurst: “Voor projecten als dit heb je trekkers nodig en hier waren dat het stadsbestuur en de Dendermondse Volkswoningen. Gelukkig.”

Wouter van der Vurst: “Je hebt in gevallen als dit mensen en instellingen nodig die meewillen, die de kar trekken. Hier zijn dat de stad die een deel van haar gronden afstond en de sociale bouwmaatschappij die dit project mogelijk maakten.” Veel gemeenten als bijvoorbeeld Londerzeel of Lebbeke zijn hier nog nergens. Wel is men nu naar verluid in Lebbeke bezig hierover plannen te ontwikkelen.

In Dendermonde zijn er al bejaardenwoningen in de deelgemeenten Sint-Gillis, Dendermonde, Schoonaarde, Appels en Baasrode. Alleen Grembergen en Oudegem ontbreken nog in dit lijstje. Oudegem is serieus vertraagd als gevolg van lokale protesten aangewakkerd door de koster. Grembergen zit nu definitief op de rails.

Voor Marcel Segers, voorzitter van de Dendermondse Volkswoningen was dit natuurlijk een belangrijke dag. Het is immers een der belangrijkste bouwprojecten in jaren die de maatschappij wil realiseren. “Dit is een van de grootste projecten in haar soort in Vlaanderen en belangrijk voor de sociale voorzieningen in de streek”, stelt een fiere en tevreden Marcel Segers. Volgend jaar wordt de bouwvergunning aangevraagd en de aanbesteding gedaan. Gezien de loodzware procedure waar sociale bouwmaatschappijen onder werken zal deze laatste fase voor de werken starten bijna een jaar duren. De bouw zelf zal dan starten eind 2010 of begin 2011 en gezien de grote omvang ergens tussen de 18 en 24 maanden duren.

DSCN2514 

Marcel Segers, Dendermondse Volkswoningen: “Dit is een van de grootste projecten in haar soort in Vlaanderen.”

Het gebouw zelf zal op bepaalde plaatsen aan de straatkant 4 verdiepingen tellen en afzakken naar twee in de richting van de Rootjensweg. Een mastodont dus die de herinnering aan het vroegere klooster, een nog grotere mastodont, ongetwijfeld zal wegnemen. De belangstelling voor die nieuwe bejaardenflats bleek bij de inschrijvingen hiervoor. Die was groot zelfs al komen ze er ten vroegste pas in 2012. Er klonken in de grote zaal trouwens alleen maar veel instemmende geluiden.

Willy Van Damme

Het school is een circus… in Grembergen

De Grembergse gemeentelijke lagere school ‘t Kraaiennest had dit weekend de handel vol. Daar werd het tienjarig bestaan van de kleuterschool gevierd en dat was te merken. 

Met behulp van circus Picolini van de familie Hartmann werd de school omgetoverd tot een heus circus waarbij de kleuters en kinderen zich mochten uitleven in het ware circusleven en omscholen tot heuse dansers, acrobaten en jongleurs. Wat uiteraard weken voorbereiding vergde. De apotheose kwam dit weekend met twee dagen opvoering voor een talrijk opgekomen publiek van uiteraard ook veel ouders en grootouders die duidelijk enthousiast reageerden op wat de kinderen gedurende die enkele weken allemaal geleerd hebben. Terwijl de kinderen, leerkrachten en schooldirectie dan weer fier waren op het verwezenlijkte resultaat.

't Kraaienest - Circus Picolini

“Vooral met de tweede dag was er merkbaar meer nervositeit. De eerste dag speelden leerkrachten en kinderen puur op hun adrenaline. De dag nadien was de plankenkoorts bij iedereen duidelijker merkbaar. Het is ook wat hoor, kleine kinderen die door een gordijn stappen en dan plots met zo’n massa volk geconfronteerd worden”, aldus Hilde Hoogewys, de directrice van de school.

De school die sinds een tijdje onder een nieuwe directie staat toonde hierbij zowel haar zin voor initiatief als voor creativiteit. En dat de beslissing om tien jaar geleden met een kleuterschool te starten een goede was blijkt duidelijk uit het succes ervan. De lagere gemeenteschool in die andere Dendermondse deelgemeente Appels kreeg nooit een kleuterafdeling en zag haar leerlingenaantal met de jaren zo slinken. Met een crisis tot gevolg. Grembergen niet, die swingt. 

't Kraaienest - Circus Picolini

Willy Van Damme

't Kraaienest - Circus Picolini

't Kraaienest - Circus Picolini

Brouwer Vincent Dilewyns presenteert zijn Vicaris Kerst 2009

De Grembergse brouwer Dilewyns is een door passie voor het biermaken gedreven man. Dat toonde hij dezer dagen nog maar ons met de presentatie van zijn gelegenheidsbier de Vicaris Kerst 2009, een kerstbier dus. Goed om ons in deze koudere dagen wat warm te kunnen houden.

Het is een wat hij noemt: “roodbruin bier met een delicate balans tussen het bittere en het zoete met een lichte kruidentoets van staranijs en zoethout met verder gekleurde mout om het zijn donkere kleur te geven. Alles bij elkaar heb ik hier toch een jaar aan gewerkt om het op de juiste smaak te krijgen”, aldus Vincent Dilewyns. Het dus als met zijn andere bieren, zijnde Vicaris Tripel, Vicaris Generaal en Vicardin gelukkig geen te zoet en sterk geparfumeerd bier. “Het doet qua smaak wat denken aan de Guinness”, stelde een op de persconferentie aanwezige kenner.

Een fiere Vincent Dilewyns met zijn Vicaris Kerst 2009Een fiere Vincent Dilewyns toont zijn nieuwe Vicaris Kerst 2009.

Een delicate smaakbalans tussen bitter en zoet

De smaakpupillen kunnen dus volop genieten van de bitterheid komend van het vele hop en de andere gebruikte granen. Geen toegevingen aan de al te commerciële smaakdoders van de massaproductie en de groothandel. Daarvoor is de man teveel een bierartiest, iemand die fier wil zijn op zijn product. Geen zoveelste maker van ordinair alcoholisch nat à la Inbev/Heineken. Het is ook zijn sterkte en maakt hem in de sector bekend en ook populair.

De eerste die mochten proeven waren na wat goede kennissen en journalisten op zaterdag 14 november de mensen van het 3de Brugs Bierfestival, een bierfestival dat een gans weekend plaats heeft in de Brugse Halletoren. Zonder twijfel een prachtlocatie.

Van Vicaris Kerst werd er dit jaar maar 2536 liter gemaakt, twee brouwsels. Vincent Dilewyns: “Het kwam er vooral op vraag van bierhandelaars die vonden dat dit nodig was. Een groot deel van de productie is trouwens al verkocht. Wel is het bier zeer goed houdbaar en is het binnen tien jaar nog lekker om drinken. Gezien de evolutie via  hergisting van het bier in de fles is het volgend jaar zelfs nog beter dan nu.”

Vincent Dylewyns met zijn roodbruin kerstbier

               Vincent Dilewyns: “Dankzij het veel hop en hoog alcoholgehalte is dit bier zeker 10 jaar houdbaar.’”

Een aantal cafés bieden het bier ook van ‘t vat aan zoals het café Botteltje in de Oostendse Louisalaan of de Kulminator aan het Vleminckveld in Antwerpen. Het is alleszins de bedoeling het kerstbier vanaf nu elk jaar te maken.

Een echte brouwerij

Ondertussen is er ook nieuws wat betreft de verdere brouwerijplannen van Vincent Dilewyns. Er lijken nu toch goede vooruitzichten op een stek in Dendermonde en daarbij denkt men aan een oud bedrijfsgebouw op de industriezone Hoogveld. De gesprekken hierover zijn in volle gang en zouden in de nabije toekomst afgerond moeten zijn.

Dochter Anne-Cathérine heeft ondertussen ook een master in de handelswetenschappen op zak en volgde bovendien een opleiding voor brouwer. Op dit ogenblik volgt ze bovendien een stage in een Nederlandse brouwerij. De toekomst is dus verzekerd. Leuk en goed zo. Daarbij wordt er verder nauw samengewerkt met de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, kwestie van het project professioneel verder op de rails te krijgen.

Vicaris De toekomst van de met veel liefde gemaakte Vicaris lijkt verzekerd.

“Op dit ogenblik wordt er nog niet echt uitgevoerd en blijven de 62.000 liter die we in 2009 ongeveer zullen produceren grotendeels in België. Die omzet zal dit jaar wel met mogelijks zelfs een kwart stijgen in vergelijking met 2008. Wel voeren we nu gesprekken om ook de uitvoer aan te pakken. Als we echt zelf gaan brouwen moet onze omzet om financiële reden wel omhoog. En de vraag in het buitenland voor Vicaris is reëel”, oppert Luc Dilewyns nog verder.

We wachten vol ongeduld.

Willy Van Damme

Verdere informatie op www.vicaris.be

In Grembergen doet men de brug

Onder nogal wat belangstelling werd zaterdag in de Dendermondse deelgemeente Grembergen het zorgpunt De Brug geopend in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius, het lokale rusthuis uit de katholieke koepel. Het is een belangrijke stap in het verder uitbouwen van de sociale voorzieningen in Dendermonde en vooral dan deze ongeveer 7000 inwoners tellende deelgemeente.

Zorgpunt De Brug wordt plechtig geopend

Onder veel belangstelling werd zorgpunt De Brug plechtig in gebruik genomen.

Nauwe samenwerking

De Brug is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Grembergse rustoord en het Dendermondse OCMW en deels ook de sociale bouwmaatschappij De Dendermondse Volkswoningen. Deze laatste bouwt waar vroeger het klooster stond en naast het rusthuis aan de Dokter Haekstraat een 50-tal bejaardenwoningen die voor hun zorg kunnen gebruik maken van de faciliteiten van zowel het bejaardenhuis als het zorgpunt De Brug. Normaal wordt begin volgend jaar met de bouw van deze woningen gestart. In De Brug is ook een antenne gevestigd van het Sociaal Huis van het stedelijke OCMW. “Een aantal sociale diensten van het OCMW waaronder bijvoorbeeld de pedicure zullen op bepaalde uren hier beschikbaar zijn. Grembergenaars zullen voor veel sociale diensten dus niet meer de Scheldebrug over moeten”, oppert een tevreden Wouter Van de Vurst directeur van het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius.

Inlopen Klusterpad

Zorgpunt De Brug is het resultaat van de samenwerking tussen Wouter Van der Vurst (l) en Theo Janssens (r).

Ook voor het Dendermondse OCMW was dit een belangrijke dag. “Onze opdracht als lokaal OCMW is ervoor te zorgen dat de zorg zo dicht mogelijk bij de bevolking staat. De dienstencentra van het OCMW in Dendermonde, Baasrode en Sint-Gillis-Dendermonde maken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Onze antenne hier en de activiteiten van De Brug gaan dit vervolledigen”, aldus OCMW-voorzitter Theo Janssens (SP.A). Recent kreeg het OCMW trouwens in Brussel van de administratie nog felicitaties voor de werking van haar dienstencentra. Opvallend is dat aan de ingang van De Brug een brievenbus van de socialistische mutualiteit Bond Moyson staat waar leden onder meer hun doktersbriefjes kunnen deponeren. Een teken dat men zich hier open en pluralistisch wil opstellen.

Leen Dierick stelt Klusterpad voor

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick stelt het Klusterpad voor.

Rond het kluster

Gelijktijdig met het plechtig inhuldigen van het zorgpunt De Brug werd ook de  wandelweg het Klusterpad ingelopen, een 1 km lang pad dat speciaal gemaakt werd voor wandelingen met rolstoelen voor de ouderlingen van het tehuis. Dendermonds schepen voor Openbare Werken en Grembergse Leen Dierick (CD&V): “Klusterpad heet zo omdat het rond het vroegere klooster loopt. En hier in Grembergen spraken we steeds van het kluster en dus is Klusterpad een logische naamkeuze voor dit pad. Onze stadsdiensten hebben ervoor gezorgd dat alle knelpunten voor rolstroelen als putten en hoge drempels op het pad weggewerkt werden. Ook werden enkele extra zitbanken geplaatst.”

Inlopen Klusterpad

Onder een blakende zon werd het Klusterpad ingewandeld, voorafgegaan door leden van de lokale fanfare Sint-Cecilia.

Veel activiteiten

De Brug wordt geleid door Nathalie Burssens en biedt naast de dienstverlening van het OCMW ook eigen activiteiten aan. Nog maar pas uit de startblokken blijkt er hiervoor zelfs al heel wat belangstelling. “Vooral de meer recreatieve activiteiten hebben succes. De meer informatieve zaken doen het nog minder goed maar dat gaat wel lukken. We blijven echter hoe dan ook beiden aanbieden”, zegt een glunderende Nathalie Burssens. Zo was er vorige week een uitstap naar de Accenta Jaarbeurs in Gent waar Dendermonde gaststad was en is er op 15 oktober een gepland naar het dierenpark Planckendael bij Mechelen. Andere activiteiten voor de komende week zijn nordic wandelen op dinsdag, een gewone wandeling op maandag, een praatcafé rond dementie op dinsdag, een cursus kaligrafie op woensdag en een petanquetoernooi op vrijdag. De stedelijke dienstencentra als Zilverpand, ‘t Plein en Zonnebloem kunnen trouwens rekenen op een grote belangstelling. Succes lijkt hier dus eveneens bijna verzekerd.

Zorgpunt De Brug

Nathalie Burssens heeft als coördinatrice de leiding van zorgpunt De Brug. 

Behandelen van MS-patiënten

Ondertussen is het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius ook gestart met het opzetten van een centrum voor de behandeling van MS-patiënten. Het eerste en enige in haar soort in de provincie Oost-Vlaanderen. Waarmee het ongetwijfeld een belangrijke  leemte in de zorgverstrekking in de regio vult. Tot dan moesten MS-patiënten wier ziekte vergevorderd is naar Melsbroek, een voor velen lange reis.

WZC Sint-Antonius - Rita Beirens (MS) & hoofdverpleegkundige Hilde Dierick - 18-05-2009 - 20

WZC Sint-Antonius heeft als enige in Oost-Vlaanderen opvangmogelijkheden voor MS-patiënten. Rita Beirens was de eerste.

Willy Van Damme