De vatbom van het Syrische leger

Brief naar Knack over het artikel over SyriëMister Dewinter, ik zie de warmte in uw ogen’ (Knack 15 februari 2017).

Bij het artikel over Syrië ‘Mister Dewinter, ik zie de warmte in uw ogen’ (Knack 15 februari 2017) staat op pagina 27 bovenaan een foto met als ondertitel ‘Een bomvat kan drie huizen in puin leggen’.

Dit voorwerp op die foto is echter geen bomvat zoals het Syrische leger dat volgens onze media, regeringen en ngo’s zou gebruiken maar een bom afgevuurd door wat men in Syrië in het Engels een ‘Hell Cannon’ noemt, een wapen dat exclusief door die salafistische groepen wordt gebruikt.

Vatbom - Volgens Knack - 15 februari 2017

Op het internet kan men vermoedelijk wel een paar duizend foto’s van zo’n bom, afgevuurd door een Hell Cannon vinden. Een vatbom van het Syrische leger na 4 jaar niet. Behoudens dan een helikopter waar men vaag iets uit naar beneden ziet dwarrelen.

Er is al bijna vier jaar lang door de salafistische groepen en hun financiers en fans in het Westen honderden pagina’s vol geschreven over die vatbommen van de regering. Tot heden echter heb ik nog nooit een foto van zo’n vatbom gezien.

Wel plaatste The Guardian ooit ook een foto van wat ze stelde een vatbom te zijn maar dat bleek zoals nu bij Knack de bom van een hell cannon te zijn. En dat is een gasfles vol explosieven en metalen stukjes. Een bom die in het oorlogsrecht verboden is maar waarover men in het Westen, incluis bij de ngo’s genre Amnesty International, nog nooit klaagde.

Willy Van Damme

Hysterische prietpraat van Corry Hancké in De Standaard

Dat Uw redacteur wanneer ze bericht over Rusland niet zelden de pedalen helemaal kwijt raakt bewijst ze nogmaals ten volle in haar stuk vandaag: ‘De wereld op zijn Russisch’. Daarin schrijft zij: “het lijden van de bevolking wordt niet in beeld gebracht, of het wordt afgeschilderd als Westerse propaganda.” Het is een verklaring die best wel hilarisch kan genoemd worden.

Recent nog berichten, om maar een van de duizenden voorbeelden te noemen, zowel RT als de Syrische media uitvoerig over het saboteren door de Syrische jihadisten van de watertoevoer naar de ongeveer 5 miljoen inwoners van de regio van Damascus. Wat voor grote humanitaire problemen zorgde. Hierover echter in onze massamedia amper een woord.

Verder is zij van oordeel dat RT de Syrische regering niet verantwoordelijk stelt voor de aanvallen met chemische wapens. Voor haar een voorbeeld van partijdigheid. Daar ik dit probleem op de voet volg en tot heden voor die beweringen over dit chemisch wapengebruik nog geen begin zelfs van een bewijs zag zou ik dan graag van haar die bewijzen wel krijgen.

Verder ben ik over die zaak enkele malen op RT aan het woord geweest en heb daar de zaak besproken. Hierbij kwamen de beschuldigingen ruim aan het woord. Met een analyse van die beweringen, een bespreking van de vele documenten en de ontkenningen.

Mevrouw Hancké bewijst hier nogmaals dat ze niet bezig is met verslag uit te brengen maar in het verspreiden van leugens op het hysterische af.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Standaard naar aanleiding van het artikel van Corry Hancké ‘De wereld op zijn Russisch’ in de krant van vandaag 30 januari. In 1983 beweerde dit dagblad op basis van beweringen van Aubin Heyndrickx, de toenmalige professor in de toxicologie (Universiteit Gent), dat de Sovjetunie op grootschalige wijze biologische wapens gebruikte in Laos en Cambodja.

Een pak leugens komende van Washington zoals nadien is gebleken. Ook toen al geloofde trouwens geen enkel serieus wetenschapper waar ook die beweringen. Aubin Heyndrickx was toen hij die verklaringen deed zelfs de risee van de wetenschappelijke wereld.

De man werd enkele jaren later – zijn gerechtelijke bescherming was wegevallen – wegens fraude bij het uitoefenen van zijn beroep meermaals veroordeeld en zelfs zijn titel van professor afgepakt. 

De toenmalige hoofdredacteur Lode Bostoen weigerde echter in die periode enige kritische opmerking over die beweringen te publiceren. De Standaard is qua niveau nog niets veranderd. Integendeel zelfs, elke kritische stem op de redactie buitenland die er toen was werd buiten gegooid en vervangen door pennenlikkers die vooral uitblinken in het overschrijven van Amerikaanse propaganda.

En dan is men verbaasd dat onze media nog amper over enige geloofwaardigheid beschikken. Een probleem dat ze alleen aan zichzelf te danken hebben. En om dat probleem van een gebrek aan geloofwaardigheid aan te pakken zorgt men niet voor een meer professionelere journalistiek maar begint men met het verkopen van hysterische prietpraat over de ‘tegenstander’, de vijand. Zielig.

Humo en de windmolens in zee en Johan Vande Lanotte

In het gesprek met Johan Vande Lanotte (Humo 10 januari) heeft men het ook nog maar eens over de verre afstand in zee van onze windmolenparken. Dat wordt hem aangewreven waarbij men natuurlijk (obligaat) Vande Lanotte hierover allerlei verwijten naar het hoofd gooit.

Een aantal mensen waaronder de interviewer Raf Liekens en voorheen de journalisten Luc Pauwels en Wim van den Eynde (De Keizer van Oostende) zijn daarbij echter een cruciaal element in dit dossier vergeten.

Toen men die plannen voor het eerst ontwierp is er een dame uit Knokke hiertegen naar de Raad van State getrokken (1) omdat die windmolens in de eerste plannen voor haar te dicht bij de kust stonden en haar uitzicht dus geschonden werd. De Raad van State gaf de dame gelijk en nadien moest men wel een stuk verder in zee gaan.

Windmolenpark, Thornton Bank

Onze windmolenparken moesten ver in zee gebouwd worden, niet omwille van een ministeriële gril maar na een beslissing van de Raad van State. Dat opzoeken duurde een paar minuten.

Kan men misschien voor men mensen begint te beschuldigen de zaak eerst eens goed onderzoeken. Het zou helpen.

Willy Van Damme

1) Het Nieuwsblad, 28 maart 2003, Marc Carlier, ‘Raad van State geeft tachtigjarige bewoonster Zeedijk gelijk – Geen windmolens voor Knokke’. ‘http://www.nieuwsblad.be/cnt/nbra28032003_024

De dame (Yvette Soete) deed die klacht op vraag van het gemeentebestuur van Knokke-Heist die schrik had voor de schade aan het toerisme in de gemeente. Luc Pauwels en Wim Van den Eynde, dikwijls omschreven als gelauwerde onderzoeksjournalisten, waren voor zover geweten de eersten die deze verre afstand als argument gebruikten tegen Johan Vande Lanotte. Onderzoeksjournalisten dus. De verantwoordelijke minister (Leefmilieu) was toen Jef Tavernier (Agalev). Ze gingen eerst op 12 km van de kustlijn gebouwd worden.

Fouad Belkacem in Humo–De sukkel

Het gesprek met Fouad Belkacem in Humo van 3 januari gelezen en nogmaals blijkt hij misschien wel een gevaarlijk man te zijn maar vooral ook een sukkel. Blijkbaar beseft hij niet dat hij en zijn geloofsgenoten maar goedkoop kanonnenvoer zijn voor Israël en haar westerse bondgenoten. Dit in de hoop het Midden-Oosten in het kader van een verdeel-en-heers politiek kapot te slaan via het bevorderen van het sektarisme.

Voorzien door de CIA van wapens, communicatiemateriaal, geneesmiddelen en voedsel, een pr-campagne in handen van Britse en Amerikaanse specialisten, verzorgd in Israëlische militaire hospitalen en, zoals recent nog met Aleppo, door onze grote westerse media geprezen als helden, zou hij dat toch al lang hebben moeten inzien.

Fouad Belkacem - 3

Speelt Fouad Belkacem als een professioneel toneelspeler de naïeve sukkel die kanonnenvlees voor Israël rekruteerde of is hij zo? Terwijl al zijn vrienden het westen opriepen om Libië aan te vallen zodat ze aan de macht konden komen en die massa wapens stelen, stelt hij nu tegen die interventie te zijn geweest. Ongeloofwaardig is een hiervoor te zachte uitdrukking.

Bovendien heeft nog geen enkele van die tientallen salafistische groepen ooit een aanslag in Israël gepleegd maar wel al honderdduizenden Arabieren en moslims vermoord. Ook heeft zijn interpretatie van de islam niets vandoen met orthodoxie. Integendeel, het salafisme van hem en zijn vrienden is een ultramoderne versie van de islam komende uit het negentiende eeuwse Saoedische Wahabisme.

Verder nog een opmerking aan het adres van de auteur. De Levant is geen synoniem voor het Midden-Oosten maar vormt er een deel van. De Levant bevat volgens de ene interpretatie Libanon en Syrië, volgens anderen een soort pre-islamitische Syrië dat ook delen van o.a. Turkije, Jordanië, Irak en Palestina (Israël) bevat. Het Midden-Oosten omvat ook de Sinaï, Iran en het Arabisch schiereiland.

Willy Van Damme

Brief aan Humo van 3 januari naar aanleiding van het gesprek van Humo met Fouad Belkacem. In wezen is de propaganda die onze media al straks zes jaar voeren voor het jihadisme in Syrië even gevaarlijk of nog gevaarlijker dan het prediken van een Belkacem. Maar die doen ongehinderd door enige ethiek of kennis gewoon voort.

De Syrische laureaat van de ‘persvrijheid’

Hoe ziek de media wel zijn blijkt perfect uit het dossier rond de oorlog tegen Syrië. Criminelen worden helden en helden worden vergeten of tot criminelen omgetoverd. Dat blijkt nu ook weer uit onderstaande foto van de in Syrië actieve Saoedi Abdallah Muhammad bin Sulayman al Muhaysini en de ‘journalist’ Hadi Abdullah, rechts op de foto.

Abdallah Muhammad bin Sulayman al Muhaysini (links) en Hadi Abdullah

Abdallah Muhammad bin Sulayman al Muhaysini en rechts de ‘journalist’ Hadi Abdullah. Vrienden voor het leven, of de terrorist en de voor de (sic) vrijheid strijdende journalist.

Al Qaeda

Beiden kwamen op een paar dagen na elkaar in het nieuws. Zo werd Muhaysini vandaag door de Amerikaanse Schatkist, US Department of the Treasure, (1) op de lijst van terroristen gezet als een van de financiers en topleiders van Jabhat Fatah al Sham, de Syrische tak van al Qaeda.

Ook werd hem in de Amerikaanse perstekst het rekruteren dit jaar van 3000 kindsoldaten aangewreven. Een bij insiders goed gekend verhaal. Die kinderen had hij nodig voor de bestorming van het door de regering bevrijde deel van Aleppo.

Hij was een van de leiders van al Qaeda & Co die al tweemaal tevergeefs poogde de regeringsblokkade van het door al Qaeda gecontroleerde deel van die stad te doorbreken. Hij selecteerde o.m. de zelfmoordterroristen.

Het was ook deze Saoedische predikant Muhaysini die beloofde dat iedereen die voor Aleppo sneuvelde in de hemel twee extra maagden ter beschikking kreeg. Dus geen 72 maar eventjes 74. Wow! Spijtig genoeg allemaal tevergeefs. Verder wordt hij bij de jihadisten omschreven als de Mister Cash, vermoedelijk geld afkomstig van de familie al Saoed.

Reporters zonder Grenzen

De andere op de foto is Hadi Abdullah die op 7 november, dus drie dagen terug, de Press Freedom Award kreeg van de Franse ngo Reporters zonder Grenzen en TV5, een Franse staatszender (2).

Volgens het verhaaltje dat die Franse ngo ons poogt te vertellen riskeert die man continu zijn leven om daar te filmen waar niemand anders durft te komen. Daarbij zou hij in januari dit jaar door al Qaeda zelfs zijn ontvoerd. Misschien werd die foto toen wel genomen.

In maart 2015 bracht hij voor de Qatarese Arabische televisiezender Al Jazeera verslag uit over de viering van de Internationale Vrouwendag in de door al Qaeda gecontroleerde Syrische provincie Idlib. Wat zonder twijfel mooie beelden en interviews moet gegeven hebben. Zouden vrouwen er daar wel met hem hebben mogen praten?

Reporters zonder Grenzen is van hetzelfde kaliber als de meeste van die andere internationaal opererende ngo’s genre Human Rights Watch, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen en Pax Christi. Levend van de centen die buitenlandse regeringen en dubieuze financiers als George Soros hen toegooien. In ruil voor het ‘goede’ werk dan.

Oorlog tegen de terreur

Merkwaardig is wel dat de VS deze zomer en najaar massale wapenleveringen hielpen organiseren aan de bendes van Muhaysini om de blokkade van Aleppo te doorbreken. Het is het verklaren van de oorlog aan de terreur en hem gelijktijdig steunen. Zeer interessant want zo kun je de strijd tegen je feitelijke vrienden controleren en uiteraard manipuleren.

En wie in ‘s hemelsnaam gaat geloven dat de VS met hun ‘war on terror’ zelf achter die terroristen zitten? Bij niemand. Het is zoals de moordenaar die de leiding heeft over het gerechtelijk onderzoek naar zijn eigen moord.

Wat nog wel meer voorkomt. Een gelijkenis volgens velen met de zaak van bijvoorbeeld de moord op Vera Van Laer en de vermeende dader Marc De Schutter waar diens vrienden bij de politie het eerste onderzoek leiden. Dat uiteraard nergens raakte. Het is deze Amerikaanse strategie die alleszins perfect verklaart waarom die salafistische terreur elk jaar maar blijft toenemen.

Willy Van Damme

1) US Department of the Treasure, 10 november 2016, ‘Treasury Designates Key Al-Nusrah Front Leaders’. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0605.aspx?src=ilaw

2) Reporters Without Borders, 7 november 2016, ‘Freedom Prize: Prize awarded to Syrian and Chinese journalists, website’. https://rsf.org/en/news/2016-rsf-tv5-monde-press-freedom-prize-prize-awarded-syrian-and-chinese-journalists-website.

Deze ngo krijgt onder meer geld via een serie kanalen van de Franse regering, van een reeks stichtingen waaronder de Ford Foundation en de Amerikaanse National Endownment for Democracy, een overheidsinstelling.

Dit zijn de specialisten in het plegen van staatsgrepen via de organisatie van gewelddadige oproer zoals in Servië, Egypte en Oekraïne. Tot president Ronald Reagan was dit een vast en cruciaal onderdeel van de CIA.

Dat enkele Chinezen hier dit jaar dus ook in de prijzen vielen hoeft, gezien de barslechte relaties tussen Beijing en Washington, dan ook niet te verbazen. Elk jaar publiceert deze ngo een boek over de staat van de persvrijheid in de wereld. Erg ‘geloofwaardig’ dus.

NASCHRIFT

Sommige analisten vermoeden dat achter de recente actie van de Amerikaanse regering tegen onder meer Muhaysini – er werden gisteren ook nog twee andere sleutelfiguren van al Qaeda in Syrië op de terroristenlijst gezet – al een eerste reactie is op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

Volgens de Washington Post van gisteren (3) zou de VS via bewapende drones nu ook optreden in de door al Qaeda samen met Ahrar al Sham gecontroleerde Syrische provincie Idlib. Dit in overleg met Rusland. Voorheen wou Washington daar, op een tweetal uitzonderingen na, niet optreden. Integendeel men weigert ook nu nog al Qaeda’s zusterorganisatie Ahrar al Sham te beschouwen als een terreurorganisatie.

Officieel wou men in Rusland op dit verhaal van de Washington Post niet reageren. “Die krant is al eerder onbetrouwbaar gebleken en wij reageren publiek alleen op officiële beleidsverklaringen”, stelde men vandaag in Moskou. Tijdens de kiescampagne heeft Trump herhaaldelijk laten blijken dat hij het establishment dat onder de Republikeinen en Democraten het buitenlands beleid bepaalde niet lust.

Michael Flynn - 1

Luitenant-generaal Michael T. Flynn is de man die vooral door de buitenlandse regeringen en hun diplomaten zeker in de gaten zal worden gehouden. Krijgt hij zoals men vermoed een toppositie in de nieuwe administratie of raakt hij op een zijspoor? Dit zal een belangrijk signaal zijn, om te weten welke richting president Trump op buitenlands vlak zal nemen. Flynn steunt Trump al van bij de beginperiode in februari 2016 toen deze nog een gewoon presidentskandidaat onder de vele was.

Dit omdat ze in zijn optie alleen maar voor miserie en nederlagen zorgen. Centraal figuur hier lijkt de gewezen luitenant-generaal Michael T. Flynn, het gewezen hoofd van de militaire veiligheidsdienst DIA. Deze was van juli 2012 tot augustus 2014 directeur van die dienst.

Het is toen dat de fameuze analyse gemaakt is over de toestand in Syrië die aantoont dat al Qaeda al vanaf de eerste dag betrokken was bij de rebellie en oorlog tegen Syrië. Een analyse die ook aantoont dat de regering Obama niet alleen dus al Qaeda steunde maar zelfs ISIS hielp creëren en Irak via dat kalifaat verder wou vernielen.

In een gesprek met de website Levant Report bevestigde Flynn trouwens de echtheid van het document. Trump beschuldigde Hillary Clinton tijdens de kiesstrijd er ook regelmatig van de stichtster van ISIS geweest te zijn. In dat document van de DIA spreekt men trouwens van ISIS, bijna twee jaar voor die groep deze naam in het openbaar gebruikte.

Ongetwijfeld zal er achter de schermen een stevig gevecht gevoerd worden over de nieuwe Amerikaanse buitenlandse politiek. In hoeverre Trump hier een ander beleid zal voeren dan zijn voorgangers valt nog te bezien. Vermoedelijk echter zal de huidige zware interne verdeeldheid over bijvoorbeeld Syrië blijven bestaan. Dat leek trouwens ook al het geval te worden indien Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen.

Willy Van Damme

3) Washington Post, Adam Entous, 10 november 2016, ‘Obama directs Pentagon to target al-Qaeda affiliate in Syria, one of the most formidable forces fighting Assad’. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-directs-pentagon-to-target-al-qaeda-affiliate-in-syria-one-of-the-most-formidable-forces-fighting-assad/2016/11/10/cf69839a-a51b-11e6-8042-f4d111c862d1_story.html#comments

De Witte Helmen slaan toe … in Duitsland

De voorbije weken was het in onze media een al tromgeroffel over de Syrische Witte Helmen, zogenaamd een hulporganisatie. Als we onze media moesten geloven waren dat een soort van superhelden die mensen in nood hielpen tegen de barbaarse bommenregen komende van de Syrische regering en de Russen.

Pennenlikkers als een Koen Vidal in De Morgen riepen met al hun vermogen op om die organisatie de Nobelprijs voor de Vrede te geven. Pagina’s pleidooien verschenen wereldwijd in zowat alle westerse kranten, van The New York Times en Le Monde over The Guardian, Het Laatste Nieuws, De Standaard, de NRC en dus De Morgen. Een bijna nooit geziene perscampagne om Noorwegen onder druk te zetten. Wat gelukkig faalde.

De Nobelprijs voor Idiotie

De organisatie werd in 2013 opgericht door James Le Mesurier, een gewezen Britse topofficier, diplomaat, hooggeplaatst medewerker bij de VN en betrokken bij enkele duistere huurlingenbedrijven. Actief ook in zowat alle mogelijke conflictgebieden van de voorbije twintig jaar. Kortom een man op maat voor de CIA en MI6. De Witte Helmen krijgen dan ook rijkelijk veel subsidies uit Washington en Londen.

Jaber al Bakr - White Helmets - aanslag Duitsland - oktober 2016

Jaber al Bakr, in Duitsland een man die met een terreuraanslag zoveel mogelijk mensen wou vermoorden, in Syrië actief bij de (sic) hulpverleners van de Witte Helmen, de lievelingsorganisatie van onze media. Die verhalen over al Qaeda en de Witte Helmen waren niets anders dan leugens van de Russen en de Syrische regering schreef men vorige week in De Standaard en de NRC. Leugens? We kennen dat intussen al wel!

Iedereen echter die op een wat serieuze manier die organisatie onderzocht weet dat dit gewoon een zoveelste mantelorganisatie is van de westerse veiligheidsdiensten en hun vrienden bij al Qaeda.

Vorige week werd in Duitsland nu een Syriër, Jaber al Bakr, opgepakt die van plan was een grote terreuraanslag te plegen in het land dat zo vriendelijk was om hem onderdak en veiligheid te bezorgen. De man pleegde volgens het parket van de Duitse deelstaat Saksen nadien in onduidelijke omstandigheden zelfmoord in zijn gevangeniscel.

Wat blijkt nu? Volgens zijn broer Alaa al Bakr was deze in Duitsland al sterk geradicaliseerd en nadien vertrokken naar de Syrische provincie Idlib, de door terreurorganisaties Jabhat Fata al Sham (al Qaeda) en Ahrar al Sham grotendeels gecontroleerde regio. Waarna hij na enkele maanden – Voorzien van instructies? – terugkeerde.

Daar in Idlib was hij volgens broer Alaa actief bij ….. De Witte Helmen. Je weet wel die kerels die steeds maar kinderen redden. Voor het oog van hun camera’s wel te verstaan. Elke helm is immers voorzien van een kleine camera.

Men moet nu eenmaal zoveel mogelijk meelijden opwekken bij de westerse bevolking om hen zo warm te maken voor nog maar eens een oorlog. een puur humanitaire natuurlijk. Wat dacht je. En dan komen beelden van zogenaamd geredde kinderen zeer goed van pas.

Zeg nu nog dat onze kranten al Qaeda & Co niet steunen. Misschien kan men mensen als Koen Vidal en al dat journaille de Nobelprijs voor de Idiotie geven. Het zou hen goed passen. (1)

Willy Van Damme

1) Deutsche Welle, jbh/bw (AP, Reuters, dpa), 16 oktober 2016, ‘Dead Berlin bomb suspect radicalized in Germany, brother says’. http://www.dw.com/en/dead-berlin-bomb-suspect-radicalized-in-germany-brother-says/a-36049517#

Syrië – De Grenzeloze gruwel met kinderen

Dat de oorlog in Syrië gruwelijk is en men zeker van de kant van die salafistische bendes grenzeloos is is al meermalen hier aangetoond. Dat de traditionele massamedia hier hun boekje op grove wijze te buiten gaan is hier eveneens al herhaaldelijk bewezen.

Maar het gebruiken van kinderen in de oorlog kent geen enkele grens. Dat bewijst de foto van de kleine 5-jarige Omran Daqneesh. Dit kind was vorige vrijdag 19 augustus wereldwijd vooraan in de massamedia van Het Laatste Nieuws tot The New York Times het beeld van de oorlog om de Syrische stad Aleppo. Het moest de wreedheid van de Syrische regering, Iran en Rusland aantonen.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSYRIAN.SYriaRealInfosAndNews%2Fvideos%2F1292652930753017%2F&show_text=0&width=560

De fotograaf is de man met de blauwe shirt met witte stippen hier poserend met de moordenaars van de kleine Abdoellah Isa. De video kan gezien worden op dit adres:

https://www.facebook.com/SYRIAN.SYriaRealInfosAndNews/videos/1292652930753017/. Het is ook te bekijken op Liveleak: http://www.liveleak.com/view?i=b0f_1471568490. Gelieve op het einde wel op te passen. De gruwel is erg schokkend en men hoort zelfs het bloed van de kleine Abdoellah Issa op de grond stromen.

De foto was genomen door fotograaf Mahmoed Raslan die de foto via het zogenaamde Aleppo Media Centrum verstuurde. Waarna een ingehuurd marketingbureau zorgde dat het wereldwijd vooraan in de kranten kwam. Verder onderzoek leerde echter dat hij gelieerd is aan de salafistische terreurgroep Noer Din al Zinki en op zijn Facebookpagina herhaaldelijk fier stond te poseren met enkele leden ervan.

Mahmoud Raslan - Fotograaf Aleppo Omran Daqneesh - Augustus 2016

De foto genomen van de Facebook van Mahmoed Raslan. Merk de man achter hem op de foto op. En fier dat hij is.

Die op zijn Facebook poserende leden blijken echter zoals door de terreurgroep zelf gepubliceerd materiaal bewees betrokken bij het onthoofden op 19 juli 2016 van Abdoellah Issa, een 12-jarige Palestijns jongetje, dat men gezien de infuus op het lichaam duidelijk uit een hospitaal had ontvoerd. De beelden zijn hier al eerder geplaatst.

Noer al Din al Zinki - Handarat-Aleppo - Juli 2016 - onthoofding Palestijns kind

De foto van de slachtpartij van Abdoellah Isa met diezelfde man nu op de voorgrond blijkbaar juichend. De vrienden van onze fotograaf, de held van onze massamedia, aan het werk voor de bevrijding van Aleppo. 

Op Facebook is duidelijk te zien hoe hij met de daders van die gruwel lachend staat te poseren. Ondanks de toen al goed bekende beelden. In een gesprek met de grote buitenlandse media stelde onze fotograaf dat hij in Aleppo al veel gruwelijke zaken zag gebeuren met kinderen. Dat zal dus wel. Wedden dat dit aspect van dit verhaal nergens in de media geraakt?

Willy Van Damme

George Soros, de Panama Papers en onderzoeksjournalistiek

Toen in april in de media het verhaal bekend raakte van de Panama Papers was het alsof de journalistieke wereld op zijn kop stond. Overal bracht men dit dossier met schreeuwende titels en de luide roep om maatregelen. Dit was, aldus de teneur, zowat de grootste onthulling ooit gedaan door de journalistiek. Niets is echter minder waar. Ook hield men netjes o.m. de rol van topspeculant George Soros verborgen. Waarom?

Onthullers en onthulden

Vooreerst waren de onthullingen van eenzelfde niveau als zou een krant koppen: ‘Prostitutie in Brussel’ of ‘Corruptie in de zakenwereld, sport en politiek’. Niets nieuws onder de zon want iedereen met een beetje financiële kennis heeft weet van dit soort structuren en trucs als die welke men nu met de Panama Papers onthulde. Het was heel ouwe koek.

George Soros - 3

George Soros, financier van het internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten, Hillary Clinton, de staatsgrepen van de CIA zoals die in Oekraïne van 2004/2005 en 2014 en een waslijst van ngo’s zoals Human Rights Watch. De spin in het web.

Natuurlijk doken er weer eens nieuwe namen op zoals de rol van de bank Dexia. Algauw bleek echter dat de Belgische fiscus, de bancaire toezichthouder en het gerecht weet hadden van de activiteiten hier van Dexia maar gewoon niet eens hadden ingegrepen.

Men roept luidkeels schandalig en roept dan nog maar eens een parlementaire commissie bij elkaar waarbij men natuurlijk vooral de rivaliserende partij(en) poogt te bekladden. Waarna alles echter zoals steeds bij het oude blijft.

Maar dat er nieuwe namen opdoken was ook wel logisch als we weten dat het lek hier 214.000 firma’s, 2,6 terabytes aan informatie en zomaar eventjes 11,5 miljoen pagina’s betrof. Maar in wezen en bij nader toezien onthulde gans de zaak meer over de onthullers, het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten, dan over de onthulden.

Dat Consortium bleek immers gefinancierd te worden door zowel de Amerikaanse regering als het wereldje van de grote kapitaalgroepen zoals de familie Rockefeller, George Soros en de Ford Foundation. Een situatie die uitgebreide corruptie doet vermoeden. Het is alleszins ongehoord dat private bedrijven en instellingen journalisten financieren. Het kan gewoon niet!

Dit dubieus karakter van de onthullingen bleek toen men recent ontdekte dat een van de klanten van dat Panamees zakenkantoor een zekere George Soros was. Die was er klant met minstens drie bedrijven, Soros Capital Ltd. op Bermuda, Soros Finance Inc. op Panama en Soros Holdings Ltd. op de Britse Maagdeneilanden.

Van waaruit dan een groot kluwen van vele postbusfirma’s naar vele andere fiscale paradijzen zoals Guernsey, Curaçao en de Kaaimaneilanden vertrok. Die zorgen dat alles zoveel mogelijk in het duister blijft en men voor zover geweten in de VS ook geen belastingen hoeft te betalen. Bij Soros wou men over dit laatste alleszins niets kwijt.

Soros Holdings Ltd. - Britse Maagdeneilanden

De link tussen speculant, intrigant en multimiljardair George Soros en het Panamese zakenkantoor Mossack Fonseca. Wat de fameuze journalisten van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten achterhouden.

De financier

De onthulling gebeurde echter niet door een van de journalisten aangesloten bij het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten maar door….. Fox News, de tegen het establishment van de Democratische Partij agerende Amerikaanse nieuwszender (1). Niet onlogisch want George Soros is zowat de grote financier van aan die partij verbonden organisaties en personen.

En het is evenmin een grote verrassing te noemen dat de naam van George Soros niet opdook toen de zaak uitgebreid in het nieuws kwam. Men kreeg van die ‘onderzoeksjournalisten’ tientallen, zelfs honderden namen maar die van Soros bleef overal achterwege.

De reden moet men echter niet ver zoeken. De 86-jarige George Soros, een speculant van joods Hongaarse afkomst, is immers een van de grote financiers van het Amerikaanse Center for Public Integrity die op haar beurt het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek heeft opgericht. Fox News had het over een gift van 1,5 miljoen $ aan het Consortium.

Ook is Soros, samen met US AID (Agency for International Development), de officiële ontwikkelingshulporganisatie van de Amerikaanse regering, een van de twee financiers van het Organized Crime and Corruption Reporting Project dat mee aan de basis ligt van het verhaal over de Panamapapers.

Crimineel verleden

Typerend voor de verregaande normvervaging en hypocrisie als we weten dat US AID in Syrië betrokken is bij het steunen van al Qaeda. En in Laos in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de enorm grote handel in opium en heroïne hielp organiseren.

Hillary Clinton - 5

Volgens persberichten kreeg Hillary Clinton voor haar presidentiële kiescampagne van George Soros al 13 miljoen dollar. Ze kreeg trouwens ook de steun van Robert Kagan, sterke man achter het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw, de kern van de Amerikaanse neo-conservatieven. Het Amerikaanse leger kan zich maar best paraat houden.

George Soros is dan weer een man met een verleden als crimineel. Hij kreeg immers een veroordeling (2) wegens handel met voorkennis in aandelen van de Franse bank Société Générale. De bank was in 1988 op zeker ogenblik het doelwit van een overnamestrijd tussen de overheid en de aan de bank Paribas familiaal gelieerde Georges Pébéreau. En Soros was getipt.

Hij ging hiertegen in beroep tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maar kreeg er op 5 oktober 2011 het deksel op de neus. Hij had aan die handel een 3 miljoen dollar verdiend en diende  hiervoor nog een boete van 2,2 miljoen dollar te betalen. In wezen wisselgeld voor de man wiens fortuin op 26 miljard dollar wordt geschat. Verstopt in een kluwen rond zijn Quantum Group.

Maar over die veroordeling en zijn betrokkenheid bij de Panama Papers zal je in de klassieke media behoudens de ene uitzondering niets kunnen lezen. Gerard Ryle van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten kon dan ook alleen maar toegeven dat men zijn naam in die gegevensbank tot dan niet had ‘gevonden’.

Carlyle Group

Maar ook hierna zal men bij dat consortium en de vele tientallen aangesloten journalisten en media hierover zwijgen als de dood. Geen woord over de man en zijn relatie met het Panamese Mossack Fonseca. Ook in België bij Lars Bové van de Tijd, Kristof Clerix van MO magazine en Knack of in Le Soir zal je hierover niets vinden. Het zijn de Belgische leden van dit Consortium.

Interessant is zeker de onthulling dat Soros via deze constructies ook partner blijkt bij de Carlyle Group, een in de schemer opererende en zeer invloedrijke investeringsgroep rond o.m. de familie Bush waarin ook Henri Kissinger, de ooit oppermachtige minister van Buitenlandse Zaken, steeds opereerde. Duidelijk een clubje rond de Republikeinse partij dus.

Maar Soros is de grote financier van de Democratische partij en een onoverzichtelijk kluwen van ngo’s allen ogenschijnlijk gericht op goede doelen als mensenrechten en democratie. Zo doneerde hij reeds minstens 13 miljoen dollar aan de kiescampagne voor presidentskandidate Hillary Clinton. Wat hem vermoedelijk de belangrijkste geldschieter van haar campagne maakt.

De Carlyle Group speelde onder meer een cruciale rol bij de poging om de Russische olievoorraden in handen te krijgen. Met steun van Henri Kissinger had men er een deal gesloten met Michail Chodorkovski.

Henry Kissinger - 2

Samen met de nu 93-jarige Henry Kissinger poogde George Soros de grote Russische olievoorraden van Yukos, toen de grootste in Rusland en eigendom van Michail Chodorkovsky, in handen te duwen van de Amerikaanse oliegiganten. Het mislukte door het drastische optreden van de Russische regering. Kissinger organiseerde een ganse serie oorlogen en staatsgrepen zoals die van Augusto Pinochet in Chili in 1973. Hij hielp door zijn optreden de Rode Khmer aan de macht in Cambodja en organiseerde in 1975 de invasie van Oost-Timor door Indonesië wat in het piepkleine land een 100.000 doden veroorzaakte. Een genocide.

Die was toen eigenaar van de oliemaatschappij Yukos en werd gezien als een der rijkste Russen. Hij was miljardair geworden toen de VS via de veelal dronken Russische president Boris Jeltsin het land deels onder controle had en lieten leegplunderen.

Kissinger was zelfs lid geworden van het door Chodorkovski opgerichte Open Russia dat gelieerd was aan de Britse tak van de familie Rothschild en uiteraard George Soros. De verkiezing in 2000 tot Russisch president van Vladimir Poetin deed de plannen echter mislukken.

Het idee was de Russische olievoorraden onder de Amerikaanse oliebedrijven te verdelen. Chodorkovski eindigde wegens fraude daarna in de cel. Wel poogt men vanuit de VS de zaak via de rechtbanken nog verder te zetten.

George Soros was trouwens op 20 juni dit jaar in Londen als spreker op een bijeenkomst van Open Russia van de nu in ballingschap levende Chodorkovski. Waarbij Soros het opnam voor de verdediging van Oekraïne en de EU als verloren afschreef.

Aziatische crisis

George Soros is ook de man die op 16 september 1992 de Britse regering op de knieën dwong en hen uit het Exchange Rate Mechanism (ERM en de voorloper van de euro) deed stappen. In de Britse politiek gekend als ‘Zwarte Vrijdag’.

Het Britse pond werd via dit ERM vastgeklonken aan de andere Europese munten. Het was een zo zware nederlaag dat Londen definitief deed besluiten niet mee te werken aan de euro. Het heeft het land ook een fortuin gekost en Soros volgens de meeste schattingen een miljard dollar opgebracht.

Vijf jaar later zou hij weer toeslaan en de Aziatische crisis veroorzaken die landen als Thailand, Maleisië en Indonesië op de rand van het bankroet deden belanden. Met Indonesië dat ei zo na implodeerde. Ook hier echter verdiende hij vermoedelijk 1 miljard dollar op de miserie van tientallen miljoenen mensen.

Geen zorg echter voor de man die als financier zeggenschap heeft over een onoverzichtelijke lijst van ngo’s, van het Britse Global Witness tot de gigant van een Human Rights Watch. Zelfs bij het Belgische Pascal Decroos Fonds kun je hem tegenwoordig aantreffen. Een crimineel verleden hebben, landen financieel plunderen en dan goede doelen financieren, je moet er George Soros voor heten.

De CIA kan geen staatsgreep organiseren of de Open Society Foundation van George Soros is aanwezig. Overal waar de VS een regering wil omverwerpen kun je hem aantreffen. Geen verassing dus dat men recent in Rusland zijn Open Society verbood.

Vladimir Poetin

Evenmin is het daarom verbazend dat de verhalen komende van dit Consortium over de Panama Papers gedurende de eerste dagen vooral de Russische president Vladimir Poetin viseerden als de centrale figuur in dit schandaal. (3)

Dit terwijl zijn naam zelfs nergens voorkomt. Ook nu nog stelt het door Soros en US AID gefinancierde Organized Crime and Corruption Reporting Project dat Poetin een van de centrale figuren is in die onthullingen. (4)

Vladimir Poetin - Panama Papers - Knack 13 april 2016 - 1

Dit was het beeld dat men in de ‘kwaliteitsmedia’ creëerde rond de Russische president Vladimir Poetin naar aanleiding van de Panama Papers. Hier een cartoon uit Knack van 13 april dit jaar en overgenomen van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Wikileaks noemde de ganse zaak dan ook niet meer dan een door de VS gefinancierde aanval op Rusland. En de vraag van Wikileaks en andere organisaties om die ganse databank openbaar te maken botste bij dat Consortium dan ook op een njet. Met als vraag: Wat heeft men te verbergen?

Typerend hierbij is ook dat het weken duurde voor de eerste Amerikaanse namen opdoken in dit verhaal. En zelfs dan ging het in essentie om onbeduidende figuren. Welke gekende Amerikanen er naast George Soros nog op die lijsten staan weten we niet. Het zouden er 414 zijn.

Het feit dat geen enkele van die fameuze zogenaamde onderzoeksjournalisten schreef over de aanwezigheid van Soros toont nogmaals hoe machtig deze is. Weinig Belgen die hem kennen maar achter de schermen deelt hij wel wereldwijd de lakens uit.

Willy Van Damme

1) Fox News, ‘Panama Papers reveal George Soros’ deep money ties to secretive weapons, intel investment firm’, Peter Byrne, 16 mei 2016. http://www.foxnews.com/world/2016/05/16/panama-papers-reveal-george-soros-deep-money-ties-to-secretive-weapons-intel-firm.html

Hoe Fox News aan die goed afgeschermde gegevens raakte is natuurlijk de vraag. Gezien de reactie vanuit het Consortium klopt de info natuurlijk. Vermoedelijk heeft een van de vele bij het consortium aangesloten journalisten deze info gelekt. Een man die de smeerlapperij beu was?

2) The New York Times, ‘Soros Loses Challenge to Insider Trading Conviction’, Nicolas Clark, 6 oktober 2011. http://dealbook.nytimes.com/2011/10/06/soros-loses-challenge-to-insider-trading-conviction/

3) The Financial Times, ‘How Putin’s cellist friend orchestrated stashing of 2bn in ofshore accounts’, Max Seddon, 5 april 2016.

Het is een verhaal vol veronderstellingen, zou’s en insinuaties genre: ‘Hij kent een dubieuze vriend dus is hij minstens even dubieus’. Geen verbazing dat de krant aan Sergeï Roldugin, de betrokken cellist, nooit om uitleg vroeg.

Roldugin heeft ooit Poetin in contact gebracht met zijn eerste vrouw en is peter van hun eerste kind. Roldugin is ook zakelijk erg actief en ontkent in de zaak enig crimineel handelen.

4) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  https://www.occrp.org/en/panamapapers/. Volgens hun website hebben zij twee financiers, George Soros en US AID.

Al Jazeera steunt salafistische terreur

Dat Qatar er niet voor terugschrikt om stiekem al Qaeda en andere salafistische terreurgroepen te steunen is geweten. Maar dat zal men daar in het publiek dus wel nooit toegeven. Ook al Jazeera, hun televisiezender, zal ogenschijnlijk de neutraliteit beoefenen. Zelfs al ligt het er soms heel dik op dat het partij kiest voor allerlei salafistische groepen zoals de Moslimbroeders of al Qaeda.

Blijdschap

Deze week bleek nog maar eens wat voor soort journalistiek men daar bedrijft toen Ahmad Muaffaq Zaidan, een van hun topjournalisten, op Twitter openlijk zijn blijdschap uitdrukte (1) voor de door ISIS uitgevoerde serie zelfmoordaanslagen in de Syrische kuststeden Tartoes en Jablah waarbij meer dan 120 mensen, allen burgers, om het leven kwamen. Hierbij was er ook een zelfmoordaanslag op een hospitaal in Jablah.

Ahmad Muaffaq Zaidan - 1

Ahmad Muaffaq Zaidan gewezen bureauchef van Al Jazeera in Islamabad en volgens de NSA lid van de Moslimbroeders en al Qaeda. Hij juichte toen hij hoorde van die 120 burgerslachtoffers in Tartoes en Jablah. Er was geen enkele reactie vanuit Qatar of de televisiezender over die sympathiebetuigingen van deze journalist.

Maar geen probleem dus voor deze journalist van al Jazeera. Er was bij hem alleen blijdschap over dit burgerleed. Wel werd hij op Twitter in reacties uitgescholden voor o.m. uitschot. Maar voor zover geweten reageerde de Qatarese mediagroep nog niet op dit voorval. Maar dat wekt geen verbazing natuurlijk.

Uit de door Edward Snowden gelekte rapporten van de Amerikaanse spionagedienst NSA blijkt dat de man er gekend is als een lid van zowel de Moslimbroeders als al Qaeda. Een combinatie die een beetje raar klinkt maar ook niet echt verrassend is. Ook bij de door Saoedi Arabië gefinancierde Jemenitische tak van de Moslimbroeders, al Islah, is er sprake van overlappend lidmaatschap met al Qaeda.

Uit die documenten van de NSA blijkt ook dat hij in 2010 een gesprek had met Bin Laden waarbij die Zaidan aansprak als ‘kameraad’ voor wie men bij al Qaeda alles moest doen. De man was ook lang bureauchef in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, een belangrijke post voor de Qatarese mediagroep. Al Jazeera wist dus perfect wie de man was, liet blijkbaar begaan en verdedigde hem zelfs.

Yusuf Qaradawi

Het eigenaardige is wel dat deze aanslagen in Tartoes en Jablah het werk zijn van ISIS en dat Zaidan die desondanks ook toejuichte. Al Qaeda en ISIS zijn immers officieel sinds hun scheiding in de zomer van 2013 aartsvijanden geworden.

Uit een rapport van de Spaanse politie van eerder dit jaar over de gezamenlijke aankoop door beide terreurorganisaties van 20.000 legeruniformen weten we dat we die ‘vijandschap’ met een stevige korrel zout moeten nemen. Er zijn immers ook nog wel meer aanwijzingen over militaire samenwerking tussen beide salafistische terreurgroepen. 

Het verhaal over Ahmad Muaffaq Zaidan is natuurlijk niet het enige over de goede relatie van de zender met al Qaeda. Zo werd op 5 september 2003 hun journalist Tayseer Allouni in Spanje opgepakt wegens zijn contacten met al Qaeda wat hem dan in 2005 zeven jaar cel opleverde.

Ook was tot vorig jaar een van de centrale gasten op de zender de Egyptische predikant Yusuf al Qaradawi wiens haatdiscours de speeches van een Hitler doen verbleken. De man, die in Qatar in ballingschap leeft, wordt gezien als de hoofdideoloog van de Moslimbroeders en had normaal het hoofd van de islamitische universiteit al Azhar in Egypte moeten worden.

Yousuf al Qaradawi - 1

Yusuf Qaradawi, de topideoloog van de Moslimbroeders was tot vorig jaar een veel geziene gast op de Arabischtalige televisieprogramma’s van al Jazeera. Hij is een der grote ideologen van het salafisme die ongehinderd via Belgacom TV zijn gif hier kon uitstrooien.

Hij zou zo naast de nu verdreven president Mohammed Morsi ‘s lands machtigste man geworden zijn want hij ging het laatste woord hebben over alle wetgeving. De door Morsi doorgedrukte nieuwe grondwet bepaalde dat namelijk zo. Waarna Egypte een nieuwe salafistische regime zou krijgen. Het plan ging natuurlijk niet door en onder Saoedische druk voerde Qatar dan de man af.

Amerikaanse controle

Deze elementen moet men dan koppelen aan het feit dat al Jazeera een Qatarese staatszender is, een Qatar dat gekend staat als een der grote financiers van al Qaeda en andere salafistische terreurgroepen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat landen als Egypte, Irak en Syrië de toegang verboden aan journalisten van de zender. Logisch toch.

Interessant en zelfs essentieel zijn hierbij echter de diplomatieke berichten van Amerikaanse ambassades die door Wikileaks openbaar werden gemaakt. Daaruit bleek dat de zender toen inhoudelijk strikt onder controle stond van de Qatarese regering, de lokale Amerikaanse ambassade en de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA.

Die controleerden wie men in de studio als gast vroeg, wat soort onderwerpen men aansneed, wie men interviewde en zelfs welk woordgebruik men hanteerde. Micromanagement dus.  Het doel hierbij was duidelijk want via al Jazeera wou de VS samen met Qatar een grotere greep krijgen op de Arabische publieke opinie en de invloed van o.m. de lokale Egyptische pers neutraliseren.

Simon Perez

Al Jazeera was dan ook het essentiële element in de Amerikaanse en Israëlische plannen om de seculiere regeringen in de regio te doen vallen en er salafistische regimes aan de macht te brengen, de zogenaamde Arabische Lente. Een project dat resulteerde in een complete chaos in de regio en vele honderdduizenden doden. Dit na de miljoenen doden die de VS er voordien al veroorzaakte.

Jablah - Zelfmoordaanslag 23 mei 2016

Bij zelfmoordaanslagen die aan die van Brussel en Parijs doen denken sloegen twee teams van ieder 5 man toe in de Syrische kuststeden Jablah en Tartoes. Ze viseerden daarbij o.m. een drukke bushalte en een hospitaal met in totaal meer dan 120 doden. Ze kregen hiervoor vanuit Al Jazeera applaus.

Een goede zaak voor Israël dat de Arabische staten zo zwak mogelijk wil. Hoeft het te verbazen dat de dag toen de Engelstalige uitzendingen van al Jazeera van start gingen een van de eerste gasten Simon Perez was, de politieke erfgenaam van Ben Goerion, stichter van de staat Israël. Geen groter zionist dan iemand als Simon Perez, vriendelijk glimlachen en vooral achterbaks.

Sinds de Arabische Lente heeft al Jazeera in het Midden-Oosten enorm veel aan populariteit ingeboet. Nog amper Arabieren die er naar kijken. Maar dat is geen probleem voor Israël en de VS. De schade die men mede dankzij al Jazeera heeft aangericht is mooi meegenomen. Dat herstellen gaat jaren vergen.

In België zit de Arabischtalige versie van deze zender in het basispakket van Belgacom TV. Geen kat in politiek België die er over zeurt. Fouad Belkacem vervloeken en hem jaren – terecht – in de cel gooien wordt met grote instemming onthaald. De predikanten die zorgden voor zijn opleiding mogen echter blijven. Strijd tegen de terreur? Vergeet het.

Willy Van Damme

1) https://twitter.com/ahmadmuaffaq/status/734677548957851648

De Standaard over de Krimtataren

Van een journalist mag men enige diepgang verwachten en als hij schrijft over de actualiteit van verre landen enige historische kennis. Maar blijkbaar is dat voor De Standaard helemaal niet nodig. Getuige het verhaal van Corry Hancké vandaag “Ook in 2016 verdwijnen kritische Krimtataren”.

Zo staat er geschreven ‘Krimtataren demonstreren in 1987 nabij het Rode Plein. Pas later kregen ze toestemming om terug te keren naar de Krim, waar hun voorouders ooit de enige bewoners waren.’

Over de zeer oude geschiedenis van de Krim is weinig geweten maar de eerste bewoners waren vermoedelijk de Skythen, Cimmeriërs en de Ostrogoten. Daarna kwamen de Grieken die van Chersonesus, het latere Sebastopol, een bloeiende havenstad maakten. Het werd daarna Romeins, dan Byzantijns tot in 980 de Russische koning Vladimir de Grote (de Heilige Vladimir) Chersonesus en de Krim veroverde op de Byzantijnen.

In ruil voor hulp bij een burgeroorlog in Byzantium, het bezit van Chersonesus en een Byzantijnse prinses bekeerde koning Vladimir zich dan tot het orthodoxe christendom. In Chersonesus/Sebastopol kan men trouwens een grote kerk vinden, de Sint-Vladimir Kathedraal die aan deze voor Rusland cruciale gebeurtenis is gewijd.

Vanaf de elfde en vooral twaalfde eeuw vestigden zich ook nog de Koemanen en de Kyptsjaken, twee een aan het Turks verwante taal sprekende steppevolken. Nadien in 1230 veroverde de Mongoolse Gouden Horde het overgrote deel van Rusland en ook dus de Krim.

Uit die vermenging van Mongolen, Kyptsjaken en Koemanen ontstonden de Krimtataren. Deze stichten in 1441 het Kanaat van de Krim dat snel een vazalstaat werd van het Ottomaanse rijk en zich wegens de druk van de christelijke Russen bekeerden tot de islam. Het gebied werd in 1783 terug Russisch onder Katharina de Grote.

Haar verhaal raakt dan ook kant noch wal en toont een ergerlijk gebrek aan dossierkennis. Maar ja, als we zien dat ze zich voorheen voor haar verhaal over de toestand van de Tataren op de Krim baseerde op een gesprek met een topman van de salafistische terreurgroep Hizb ut Tahrir – een groep die o.m. in Rusland en Duitsland verboden is – dan weten we het wel.

Het is alsof een Russisch journalist na een gesprekje met Fouad Belkacem het verhaal zou schrijven over moslims, Antwerpen en België. Maar het gaat hem hier natuurlijk niet over het informeren van de lezers maar over het desinformeren, het verspreiden van propaganda.

Willy Van Damme

Reactie op een artikel in De Standaard van vandaag van Corry Hancké met als titel ‘Ook in 2016 verdwijnen kritische Krimtataren.’ Dit niveau natuurlijk te verwachten na het Eurosongfestival vorig week en de overwinning van Oekraïne en zangeres Jamala met een ultranationalistisch lied.