Terreur in Brussel–Rondjes draaien rond de hete brij

Wat te verwachten viel gebeurde spijtig genoeg. Wie dacht dat de bloedige terreuraanslagen, – de bloedigste uit de Belgische geschiedenis – de start zou zijn voor een diepgaand kritisch onderzoek van het Belgisch, Europees en westers beleid dienaangaande is er aan voor zijn moeite.

Men weigert

Handig laveerden de vele tientallen journalisten, politici, specialisten en zelfbenoemde experten langsheen de keiharde realiteit. En dat is dat het westen al straks 40 jaar deze terreurbewegingen steunt en nu met de gebakken peren zit.

Brussel - Aanslagen 22 maart 2016 - 6

De vraag is of de 32 doden en de meer dan honderd gewonden leiden tot een grondige zelfkritiek op het tot nu toe gevoerde beleid tegenover die salafistische terreurgroepen. Het antwoord is kort: Neen.

Waarbij – schokkend – men nog steeds weigert de maatregelen te nemen die zich al die decennia opdringen. De vraag die men hier dan ook heel dringend moet stellen is die naar het waarom. Maar men doet het niet. Er is klaarblijkelijk sprake vaneen bijna collectieve weigering om dit te doen.

Dat het met dit soort beleid van kwaad naar nog veel erger zal gaan hoeft men dan ook niet te betwijfelen. En dat die salafistische moordbendes zich ook tegen de regeringen die hen bewapenden zouden keren stond nochtans al die jaren in de sterren geschreven.

Wie hen nader bekijkt ziet dat we in zekere zin zelfs te maken hebben met een zelfmoordsekte genaamd ISIS/al Qaeda/Boko Haram/enzovoort voor wie het paradijs, het echte leven, pas komt na de zelfmoord. Leve de 72 maagden! Voor de vele perverse typetjes onder die jihadisten inderdaad een paradijs.

Simpele basiskennis van het salafistische gedachtengoed leert dat een van hun basiskenmerken ook het superioriteitsgevoel is, het idee dat zij de enigen zijn die het bij het juiste eind hebben en de uitverkorenen zijn van god. Het leert ook dat zij de overigen als minderwaardig zien, hoogstens te gebruiken als slaven, ondergeschikten die men met bruut geweld het zwijgen moet opleggen.

Saoedi Arabië

Dat is echter ook en vooral het officiële gedachtengoed van Saoedi Arabië. Een ideologie welke dit land met steun van onder meer België overal en al decennia wereldwijd aan het verspreiden is. We leveren er zelfs volop wapens aan en ontvangen hen met groot vertoon.

ISIS - In gevechtstenu

ISIS is in wezen een zelfmoordsekte wiens leden de dood in de strijd zien als de weg naar het paradijs.

Over de rol van dit land kon je in die stortbui van opinies, analyses en bergen van informatie echter niets horen. Het woord Saoedi Arabië viel niet of amper in al dat gepraat. Gewauwel is een beter woord voor die dagenlange informatiestroom die de gewone nieuwshongerige burger overkwam.

Maar wat wil je als men dubieuze figuren als een Claude Moniquet op de televisiebuis ziet verschijnen die dan als ‘veiligheidsexpert’ ons komt vertellen dat de oplossing ligt in het versterken van ons veiligheidsapparaat. Dan weet je het wel. Ik keek niet meer.

Dat zijn vrienden bij bepaalde westerse spionnenfabrieken als de Mossad of de Franse DGSE die terroristen al decennia steunen hoorde je hem natuurlijk niet zeggen. Hij weet het wel maar wil zijn vrienden steunen en daarom zwijgt hij hierover en maakt de toehoorder dan maar wat prietpraat wijs. Met dank aan de VRT.

En dus krijg je in onze media niet veel meer dan leugens, verdraaiingen, halve waarheden en, ja, af en toe ook wat goede informatie en enkele interessante analyses. Maar die verdronken in de inhoudsloze massale rest.

Ontstaansgeschiedenis

Over de ontstaansgeschiedenis van die salafistische terreur, over de filosofie, de nochtans overduidelijke westerse steun en over de hulp vanuit het Arabisch schiereiland met op kop Saoedi Arabië geen woord.

De vraag die men voor zover geweten nooit stelde was die welke voor een begrip en goede analyse nochtans simpel en essentieel is. En die is hoe het komt dat ondanks die zogenaamde oorlog tegen de terreur deze terreur sinds haar start in 1979 alleen maar groeide.

Maar die vraag stellen is uiteraard niet zonder gevaar want dan stel je ook de al even essentiële vraag naar het westerse beleid dienaangaande. En dan raak je aan de kern van het probleem.

Neem ISIS. De Amerikaanse bombardementen op die beweging begonnen kort na de verovering van de Iraakse stad Mosoel. Maar wel pas toen ISIS ook Iraaks Koerdistan met haar ‘hoofdstad’ Erbil, aanviel en dreigde te veroveren. De stad was ultrasnel aan het leeglopen. Pas dan trad de Amerikaanse luchtmacht in actie, niet ervoor.

Palmyra - 4

Ondanks het feit dat de VS beweerde al tien maanden ISIS te bombarderen slaagde ze er in mei vorig jaar in Palmyra (foto) en voorheen de Iraakse stad Ramadi in te nemen. Voor de meeste waarnemers in de regio liet de VS ISIS gewoon begaan zoals ze maar van de Koerden afbleven.

En ondanks zogenaamde Amerikaanse bombardementen op ISIS kon de groep nadien nog o.m. de Iraakse stad Ramadi en het Syrische Palmyra veroveren. Pas na de intrede van de Russische luchtmacht eind september begon de VS met het intensifiëren van haar aanvallen op ISIS.

Ervoor was dat behoudens de gevechten rond Erbil en Kobani alleen maar pure symboliek. Pas na het Russisch optreden begon ISIS de nederlagen op te stapelen. De chronologie is heel duidelijk.

Zeker twee van de ‘specialisten’ die de voorbije dagen regelmatig op het scherm verschenen bezitten dat fameuze hier gepubliceerde document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA welke onweerlegbaar de steun van het westen aan al Qaeda en ISIS bewees. Ze zwegen er echter als ware angsthazen over. Een drapeerde zich liever zelfs als een volleerde clown in een Belgische vlag. Zielig, erg.

Ibrahim al Bakraoui

Typerend was de Belgische reactie toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wist te zeggen dat men de terrorist Ibrahim al Bakraoui vorig jaar het land had uitgezet maar dat men er in België niets mee had gedaan.

Plots was het in de Belgische media een en al oproer over wie als minister ontslagen moest worden, de vicepremiers Koen Geens (CD&V) van Justitie, Jan Jambon (NV-A) van Binnenlandse Zaken of Didier Reynders (MR) van Buitenlandse Zaken.

Ibrahim Bakraoui

Ibrahim al Bakraoui werd door de Turkse overheid naar Nederland uitgewezen zonder echter een opgave van reden. De informatie kwam ook zeer laat zodat men zo kon raden dat noch Nederland of België hem tijdig zouden oppakken. En misschien was dat wel de bedoeling.

Maar wie het dossiertje goed bekeek zag dat de grootste fout lag bij de Turkse overheid die de man zomaar op een vliegtuig naar Amsterdam zette zonder een opgave van reden voor zijn uitzetting. Goed overleg vooraf met Nederland en België had veel kunnen oplossen maar dat interesseerde Erdogan blijkbaar niet.

Wat hij zo te zien wou was herrie schoppen in de Belgische politiek en media. En herrie schoppen is wat hij best kan. Het is trouwens een open geheim dat ISIS kan rekenen op de steun van Erdogan. De Turkse grens van Syrië met het Koerdische gebied is hermetisch gesloten. Die met het gebied van ISIS blijft open voor verkeer, alle verkeer.

Jordaanse koning

En dat zeggen niet alleen de Russen of Assad maar ook vele anderen getuigen. Zo lekte vorige week een memo uit over een geheim gesprek dat de Jordaanse koning Abdoellah II bin al Hoessein op 11 januari had met een aantal Amerikaanse toppolitici zoals John McCain, voorzitter van de Senaatscommissie voor de Strijdkrachten, Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en senator Bob Corker, voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Allen republikeinen.

Volgens de Jordaanse koning steunt Erdogan in de regio de radicale islam en moeten die voor hem de macht overnemen. Verder financiert hij o.m. via de aankoop van hun olie ook ISIS en is hij direct betrokken bij het sturen van niet alleen de vluchtelingen naar Europa maar ook van terroristen. Die vluchtelingenstroom was naar zijn zeggen een weerwraak voor de Russische interventie. (1)

Halis Bayancuk - Turks ISIS leider

Politiemensen die voorheen de Turkse salafistenleider Halis Bayancuk, hier met zijn vrouw, arresteerden kregen nadien moeilijkheden. De man heeft duidelijk bescherming van hogerhand.

Turkije liet trouwens bijna gelijktijdig met die verklaring over Brahim al Bakraoui een groep aanhangers van ISIS vrij waaronder Halis Bayancuk, een politiek agitator die voluit achter ISIS staat en via websites oproept om hen te steunen.

Hij is de man achter Turkse ISIS-publicaties als Tevhid en Takva Haber en steunde voor de opkomst van ISIS al Qaeda. Hij is ook een gekend ronselaar voor jihadisten en wordt omschreven als de baas van de Turkse afdeling van ISIS. Hij werd sinds 2008 herhaaldelijk opgepakt maar kwam merkwaardig genoeg ook altijd snel terug vrij.

Chinese jihadistenroute

Nog maandag trouwens bombardeerde het Turkse leger het Syrisch Democratisch Front en haar partner de Koerdische YPG toen die dreigden ISIS in de regio van de grensstad Jarabloes aan te vallen.

Waarbij men ook dient te beseffen dat salafistische groepen in Turkije regelmatig de gebedshuizen van Alevieten – niet te verwarren met Alewieten – aanvallen en gerichte moorden organiseren tegen Syrische in Turkije levende opposanten van ISIS. Allemaal grotendeels ongestraft. Voor de Turkse politieke oppositie is het dan ook duidelijk dat Halis Bayancuk en ISIS de bescherming genieten van de Turkse regering.

Toen Erdogan dan kwam met zijn verhaal over Ibrahim al Bakraoui had men in België de man gewoon moeten confronteren met zijn beleid ten overstaande van ISIS en al Qaeda in Syrië. Het is toch de Turkse geheime dienst MIT die in China een jihadistenroute richting ISIS organiseerde voor Chinese geradicaliseerde Oeigoeren. Met valse paspoorten incluis.

Benjamin Netanyahu

En dan had je de kritiek die kwam vanuit Israël en de VS. Beide landen waarvan het geweten is dat hun veiligheidsdiensten nauw samenwerken met terreurbewegingen zoals ISIS en al Qaeda. Zo werden al honderden gewonde Syrische jihadisten in Israël opgevangen die men dan na herstel terugstuurde. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ging hen in het hospitaal zelfs groeten.

Benjamin Netanyahu met gewonde Syriër in Israëlisch militair hospitaal - 19-02-2014

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek bij een gewonde Syrische jihadist. Het hoeft dan ook niet betwijfeld dat die jihadistengroepen perfect weten dat ze in de kaart van het zionisme spelen.

Ook de Jordaanse koning Abdoellah II stelde trouwens tijdens zijn geheim gehouden gesprek met Amerikaanse politici dat Israël al Qaeda steunt. Maar niet alleen al Qaeda. Er zijn ook aanwijzingen dat het ISIS direct hulp verleent. Zo is er het verhaal van de Yarmoek Martelaren Brigade die in het zuidwesten aan de Syrische bestandsgrens met Israël actief is.

Deze brigade behoorde tot voor ongeveer een jaar tot het netwerk van al Qaeda in Syrië en kidnapte op 4 mei 2013 een groep Filippijnse VN-soldaten, een onderdeel van UNDOF dat de bestandslijn tussen Israël en Syrië moet bewaken.

Daraa - Militaire situatie - 10 - 25 Maart 2016

De militaire situatie eind maart in de regio rond de Golan. Merk dat het gebied van ISIS grenst aan Israël. Volgens koning Abdoellah, nochtans gekend als een vriend van Israël, steunt dat land al Qaeda omdat het tegen Hezbollah vecht. De grote zwarte vlek is waar de Yarmoek Martelarenbrigade heerst. Het kleine groene vlekje is al Qaeda. De rest van het groene gebied is dan onder controle van de jihadisten van het Zuidelijk Front. Rood is regeringsgebied.

Aanvallen van Israël – waarbij een Spaans soldaat werd vermoord – en die jihadisten zorgden ervoor dat de groep VN-waarnemers de voorbije paar jaar sterk werd uitgedund. Waarbij Israël rond die gijzeling via zijn contacten met die jihadisten bemiddelde. Met als resultaat dat het toezicht op deze grens sterk verminderde want een aantal landen trokken om veiligheidsredenen hun soldaten terug.

Wat de geheime contacten van Israël met die jihadisten natuurlijk vergemakkelijkte. Er zijn nu immers veel minder pottenkijkers die dan zoals al gebeurde hierover voor Israël vervelende rapporten maakten. Rapporten die dan al eens in de pers uitlekten.

Abdullah 2 - Jordaanse koning - 2

De Jordaanse koning Abdoellah II legde in de VS heel bezwarende verklaringen af voor de Turkse president Erdogan, Israël en ook de CIA. Volgens hem stuurt Turkije bewust terroristen naar Europa en is de vluchtelingenstroom een gevolg van de Russische interventie in Syrië. Die maakten de Turkse droom om stukken van Syrië in te lijven kapot en dus nam Erdogan weerwraak.

Sinds vorig jaar heeft die Yarmoek Martelaren Brigade zich echter aangesloten bij ISIS en plots zien we dat ze de voorbije weken erin slaagden daar gebied op de andere jihadisten van o.m. al Qaeda te veroveren. Met als vraag hoe ze erin slaagden zich zo te versterken. Een blik op de kaart geeft al een vermoedelijke en logische verklaring.

Aanslagen in Mumbai

En dan zijn er de Amerikaanse veiligheidsdiensten waar men zo nodig met de Belgische collega’s moest lachen en hun voor een soort onnozelaars stond te verslijten. Als we weten dat dit jihadisme een uitvinding is van de Amerikaanse veiligheidsdiensten dan lijkt die kritiek heel zacht uitgedrukt misplaatst.

Neem het verhaal van de van 26 tot 29 oktober 2008 durende terreuraanval op de Indische miljoenenstad Mumbai (Bombay) door de Pakistaanse met al Qaeda gelieerde salafistengroep Lashkar-e-Taiba. Hierbij vielen minstens 166 doden en honderden gewonden. Het was de grootste terreuraanval in Indië ooit.

Achteraf bleek de scouting van die aanval het werk geweest te zijn van een zekere Daoud Sayed Gilani, een tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerde Pakistani met de officiële naam David Coleman Hadley.

Mumbai - Aanvallen Lashkar-e- Taiba - 26-29-11-2008 - 1

De salafistische terreuraanvallen op Mumbai van oktober 2008 waren voorbereid door David Hadley, een agent van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration. Er vielen een 166 doden. Hier het brandende historische Taj Mahal hotel, het voornaamste doelwit van de terroristen.

De man was gekend als een groothandelaar in heroïne die echter in 1998 door de Drug Enforcement Administration (DEA) uit de gevangenis was gehaald en dan naar Pakistan gestuurd. Officieel om de drugshandel vanuit Pakistan in de gaten te houden. Van zodra hij er arriveerde vervoegde hij zich echter de Lashkar-e-Taiba, een der meest extreme salafistengroepen en gelieerd aan al Qaeda.

Jyllands Posten

En ondanks herhaalde verwittigingen van zijn vroegere echtgenotes kon de man al die jaren ongehinderd met zijn Amerikaans paspoort heen en weer reizen tussen de VS, Pakistan en Indië. Faiza Outalha, zijn Marokkaanse ex-vrouw, beschreef op de Amerikaanse ambassade in Pakistan zelfs zijn contacten met die terreurbeweging. Zonder resultaat.

De VS pakte hem pas op nadat de Britse binnenlandse veiligheidsdienst hem op een luchthaven in Londen in 2009 had opgemerkt op weg naar Denemarken voor het voorbereiden van een aanslag op de Deense krant Jyllands Posten, gekend wegens haar cartoons van de profeet Mohammed.

Ze arresteerden hem uiteindelijk op de luchthaven van Chicago en kreeg nadien 35 jaar cel. Een woedend Indië achterlatend waar de Amerikaanse uitvluchten veelal op hoongelach en ongeloof werden onthaald.

En dat die veiligheidsdiensten dan de lef hadden om onze diensten uit te lachen is dan ook zowat het toppunt van durf. Blijkbaar zijn ze in de VS de ganse serie erg moorddadige aanslagen door salafistische terreurgroepen op Amerikaanse doelwitten vergeten. Recent nog in San Bernardino.

David Headley

Heroïnehandelaar David Hadley werd door de DEA naar Pakistan gestuurd, officieel om er de drughandel richting de VS te controleren. Hij vervoegde echter onmiddellijk de Pakistaanse terreurbeweging Lashkar-e-Taiba. Jarenlang liet de VS ondanks een serie waarschuwingen hem begaan.

Nog volgens Koning Abdoellah II worden trouwens vele jihadistische websites bewust opengehouden door de CIA en aanverwanten om zo een goed zicht te krijgen op die netwerken. Wat echter ook betekent dat ze ook direct helpen bij het rekruteren van nieuwe jihadisten. Met als vraag hoeveel er door de CIA zelf werden opgericht. Zelfs de Nederlandse spionnen van de AIVD hadden zo’n website.

Een heel grote spiegel

Het idee van bepaalde media en specialisten voor een betere samenwerking tussen veiligheidsdiensten getuigt dan ook van een gebrek aan kennis van deze speciale wereld. Als de CIA nog niet eens tegen welke Amerikaanse president dan ook zegt wat ze werkelijk doen, hoe kan men dan hopen op een goede samenwerking tussen onze Veiligheid van de Staat en bijvoorbeeld de CIA? Het is dromen, fantaseren.

En dan heb je de media die als een haantje de voorste de voorbije week meende België als een “falende natie” of een “gebroken staat” voor te stellen of dacht een of andere politiedienst of politicus met de vinger te moeten wijzen. Alsof België een soort Europees Somalië of Libië zou zijn. Afghanistan aan Schelde en Maas? Het is te zot voor woorden.

Blijkbaar heeft de pers een heel grote spiegel nodig om eens naar zichzelf te kijken en zich weemoedig mea culpa te slaan. Al sinds de creatie van dit salafistisch monster heeft diezelfde media deze bendes omschreven als vrijheidsstrijders en idealisten of anders hun aanwezigheid gewoon en heel bewust verzwegen.

Zo waren er vorige week de grote verhalen over Bosnië en de Servische politicus Radovan Karadzic, het monster voor onze media, naar aanleiding van zijn veroordeling in Den Haag door het Joegoslaviëtribunaal. Geen woord over de aanwezigheid van Bin Laden en al Qaeda toen in Bosnië. Volgens onze hoog van de toren blazende pers was die groep nooit in Bosnië actief geweest. Nou!

Le Monde

Nog op 22 maart, de dag van de aanvallen in Brussel, publiceerde de Franse zogenaamde kwaliteitskrant Le Monde een groot als interview verpakte vrije tribune met de Syrische salafist Mohamed Alloesh, neef van de vorig jaar in de oorlog omgekomen Zahran Alloesh.

Deze Mohamed Alloesh is tegenwoordig woordvoerder voor onder meer het Leger van Islam en het door de Saoedisch gefinancierde Hoog Onderhandelingscomité. Niets in het gesprek over de door dit Leger van Islam georganiseerde terreur en niets over hun bombardementen op de vol oorlogsvluchtelingen zittende stad Damascus.

Evenmin las je er iets over het met geweervuur onderdrukken van de opstandige bevolking in het door hen gecontroleerde gebied van Oost-Ghouta. Zoals we ook niets lazen over de door hen aangerichte slachtpartij in de nabijgelegen industriestad Adra.

Mohamad Alloush - Leger van Islam Syrië

Mohamed Alloesh van het Syrische Leger van Islam, een beweging die vorig jaar nog Alewieten, een religieuze minderheid, in kooien rondtoerde om ze te gebruiken als levend schild. Geen woord daarover in het interview met Le Monde, de krant die al 5 jaar de terreur in Syrië zit te verdedigen.

En dan had je De Morgen, de vermeende Belgische kwaliteitskrant, die op 15 maart een bijlage van 12 pagina’s publiceerde over Syrië. Waarbij de krant er in slaagde om al Qaeda, de groep die aan de basis ligt van de oorlog, slechts tweemaal en dan nog heel terloops te noemen. Een bijna olympisch te noemen krachttoer.

Wat we de voorbije week hoorden, lazen en zagen over die terreuraanslagen belooft weinig goeds. Jazeker, onze politiediensten bewezen hun kwaliteiten, ondanks de soms schrijnende personeelstekorten, maar het ontbreekt hogerop aan de nodige wil om effectief maatregelen te nemen. En wat extra camera’s of meer politiebevoegdheden gaat de zaak niet oplossen hoor. Vergeet het.

De conclusie is duidelijk. Noch pers, noch politiek willen de zaak bij de kern aanpakken. Daar en nergens anders ligt het probleem. Liever draaien ze eindeloos rondjes omheen die hete brij van de salafistische terreur. En dus is het alleen wachten op een volgende aanslag van als het niet ISIS is dan een van haar opvolger.

Willy Van Damme

Met dank aan lezer Cirrus.

1) The Guardian, 25 maart 2015, Randeep Ramesh, ‘SAS deployed in Libya since start of year, says leaked memo’. http://www.theguardian.com/world/2016/mar/25/sas-deployed-libya-start-year-leaked-memo-king-abdullah?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=%2ASituation%20Report

Middle East Eye, 25 maart 2016, David Hearst, ‘Jordan’s king accuses Turkey of sending terrorists to Europe’. http://www.middleeasteye.net/news/jordans-king-accuses-turkey-sending-terrorists-europe-1687591648#sthash.jorwYLsG.dpuf.

Geen enkele van de aanwezigen op die bijeenkomst wou verdere commentaar geven. En voor zover geweten ontkende niemand de bijeenkomst of de inhoud.

13 gedachten over “Terreur in Brussel–Rondjes draaien rond de hete brij

 1. Dag Willy,
  Er circuleert sinds een paar weken op Internet een video (of bericht met foto, ik zou het moeten opzoeken) waarin Hillary Clinton met alle ernst stelde that het Syrisch bewind moest omvergeworpen worden (“toppled”) om Israël te beschermen. Dat blijkt uit een email openbaar gemaakt door Wikileaks. Ik vind onderstaande terug. Op Google vind je ook verslag dat Google zelf Clinton wou helpen om Syrië te “toppelen”. http://sputniknews.com/us/20160323/1036788250/clinton-email-assad-ouster.html
  Eric Rosseel
  Antwoord:
  Ik heb die mails die je bij Wikileaks kunt vinden nog maar deels bekeken maar ze zijn heel boeiend en feitelijk essentiële lectuur om een goed begrip te krijgen van hoe men in Washington de buitenlandse politiek maakt.

  Verregaande arrogantie en onkunde zijn hierbij de best mogelijke omschrijvingen. En ja, alles draait rond het voldoen aan de verlangens van Israël. Daarom viel men in 2003 toch binnen in Irak.

  In die zin is ISIS de realisator van de ultieme zionistische droom, zorgen dat alle Arabieren elkaar de kop inkloppen en het economisch, sociaal en cultureel terug naar de voor-middeleeuwen terugkeert. Wat kan een zionist nog meer wensen.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy, ik weet niet als je de interviews kent met Nabil Na’eem, een exkolonel van Osama Bin Laden. Die man is er definitief uit, uit het terrorisme, maar is politiek aktief in zijn ‘Jihad voor de democratie’. Hij is buitengewoon verhelderend, en geeft mijns inziens de oplossing voor het probleem van het terrorisme anno nu. Als je die man nog niet kent: googelen! En nog: de baas van IS, Abu Bakr al Bagdadi, blijkt volgens de geheime diensten een Mossad agent met drie namen, een Israëlische, een Amerikaanse en een Arabische. Hij is Mossad agent, professioneel opgeleid toneelacteur en islamoloog van de univ van Bagdad. Dat bericht is indertijd subiet op internet bestempeld als een hoax, maar ik denk, mij baserend op de bijzonder toneelmatige plechtstatige wijze waarop hij de kansel beklom om het kalifaat uit te roepen, dat het realiteit is. En nog iets: in uw artikel mis ik de combine neoconservatief-zionisme, en hun plan voor een Nieuw Amerika van de 21ste eeuw gekoppeld aan de Groot Israel droom… Dat zou, in het geval van Isis en de heibel in het Midden-Oosten, altijd in de eerste paragraaf moeten staan van de berichtgeving. Dat alles legt Nabil Na’eem heel goed uit.
   Proficiat voor uw moedig artikel…
   André Posman
   Antwoord:
   De man was mij tot nu onbekend. En dat is denk ik ergens begrijpelijk want er zijn zoveel figuren die hier opduiken. Bedankt om mij de naam te geven. Ik bekeek het al eventjes en dat lijkt mij niet beloftevol. Maar ik lees wel verder.

   Dat verhaal over al Baghdadi lijkt mij echt wel nep hoor. Alles is natuurlijk mogelijk in dit wereldje maar zonder echt harde aanwijzingen blijft het voor mij een fantasierijk verhaal.

   Verder zou het toch elke expert al moeten opgevallen zijn dat geen enkele van die salafistische terreurgroepen als al Qaeda ooit al een aanslag pleegde in Israël. En al Qaeda bestaat al zeker 20 jaar en hadden dus tijd zat om er een aanslag te plegen.
   Ze viseerden wel al joodse doelwitten elders maar dat past wel in het kraam van Israël.

   Zionisten willen immers alle joden naar hun heilstaat jagen. Men herinnert zich maar de aanslag in de jaren vijftig in Bagdad tegen joodse gelovigen die juist een synagoge verlieten.
   En dus zijn aanslagen tegen joodse doelwitten in Europa voor de zionisten feitelijk een goede zaak. Erg cynisch maar dat is het leven.
   Willy Van Damme

  • Ex NATO bevelhebber en ex presidents-kandidaat (vor de Democraten) Generaal Wesley Clark is daar heel open over. Via YouTube vind je verscheidene video-conversaties van en met hem over dat onderwerp.

   Ook interessant en zeer ontluisterend is de Franse reportage: “les ‘Chti Jihadistes”. Ook deze is in principe te vinden via YouTube.

   Die geeft een quasi ooggetuigen-verslag van de inzet van Jiahidi strijders uit het Midden-Oosten in de oorlog in Kosovo (ex-Joegoslavië). En toont ook hoe West-Europeanen als ‘nuttige idioten’ geronseld werden in die strijd, en ‘geneutraliseerd’ werden na de strijd.

   Ook video’s over de Madrassa’s (Jihadi factories) in Pakistan, en de drone aanvallen (Jihadi factories II) daar zijn interessant, maar dat brengt ons al wat te ver van Europa, denk ik..
   Edward Wouters
   Antwoord:
   Bedankt voor die bijkomende informatie. De term ‘nuttige idioten’ is op die Syriëstrijders natuurlijk goed van toepassing. Voetvolk om Israël te plezieren. Hoe dom kan men zijn.

   Feitelijk moest ik eens goed lachen met die geflipte Antwerpse jihadist Hicham Chaib die in al zijn arrogantie meende België vanuit Rakka te moeten komen bedreigen.

   Als hij twee gram verstand heeft dan weet hij nu al dat zijn einde naderbij is. Recent hebben de Russen en de VS een akkoord gesloten over de verovering van Rakka om een einde te maken aan dat stelletje criminelen dat zich uitgeeft voor een kalifaat.

   En mijnheer Chaib: Er zijn geen 72 maagden in die hemel van jullie. Hoogstens dien je binnenkort alleen nog als meststof voor de Syrische landbouw. En dan ben je tenminste toch nog eens nuttig in je bestaan op aarde.

   De man is een zielig typetje die omdat hij chef is van de zedenpolitie in Rakka en met een revolver kan omgaan denkt dat hij andere mensen mag vermoorden.
   Opgepast voor de bommen, niet in Maalbeek, Le Bataclan of Zaventem maar in Rakka.
   Willy Van Damme

 2. De V.S. is sinds eeuwen een schurkt ,terreur staat. Door Lebensraum, Blitzkrieg ,Anschluss zijn ze van een kolonie gegroeid tot de grootste duivelse wereldmacht. Een wrede en genadeloze agressor die vijanden schept en agressieoorlogen voert voor politieke winst, controle, onderdrukking, uitbuiting. Spanje(1898)socialistische, communistische landen, de Sovjet Unie, Vietnam, de democratische seculier regering van Afghanistan(1979),een regering met respect voor de arbeiders- en mensenrechten en waar de vrouwen wel opleiding konden volgen. Omdat deze regering werd gesteund door de Sovjet-Unie heeft de V.S. de moedjahedien ,de soenni strijders ,de voorlopers van I.S.(wat ze terroristen noemen als ze vechten tegen hun misdadige belangen ) bewapend, opgeleid, gefinancierd, wereldwijd geronseld om een gewelddadige staatsgreep te plegen tegen een democratische regering waar de vrouwen wel opleidingen konden volgen. De V.S.is de grootste terrorist en sponsor van terrorisme, toch blijven ze ongestraft en worden niet vervolgd door de “beschaafde” Europa . V.S. heeft ook Al-Qaeda geschapen, al-qaeda wil zeggen “the base” (data base),Al-qaeda is gewoon de agenda van de C.I.A. met de namen van Moedjahedien, Soenni strijders dat ze gebruiken voor hun onwettelijke vuile oorlogen, Tsjetsjenië, Bosnië, Kosovo, Libië ,Syrië…Saddam Hussein is de vijand,Qaddafi is de vijand.I.S. is de vijand. Welke is de volgende “vijand”? Waar is de beloofde democratie en vrijheid? De onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen van de terreurlegers van het christelijke westen plegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en een genocide van 3 miljoen moslims.
  Janu
  Antwoord:
  Al Qaeda en aanverwante groepen hebben niets te maken met het soennitische gedachtengoed. Het is er een zeer extreme afwijking van die traditionele soennitische theologen steeds bestreden hebben. Alleen de Saoedische miljarden hebben het doen groeien.

  Verder vergat U de uitroeiing van de inheemse bevolking in hun land. In Europa en Azië zijn er bij de creatie van landen ook veel grove brutaliteiten geweest maar nooit een genocide op die schaal.

  De VS is inderdaad als staat de eeuwige agressor. Andere staten brutaal de wil opleggen zit in de genen van Amerikaanse beleidsmakers. Zie maar naar het bezoek van Barack Obama aan Cuba.

  Hij was nog onderweg toen men in de VS overal aan het nadenken was hoe men dat politiek kon omvormen tot een soort Amerikaans wingewest. De terugkeer van de maffia?

  Hij moest er nog landen en reeds dan waren ze bezig met plannen te smeden om dit land naar Amerikaanse normen te kneden. Ziekelijk en walgelijk.
  Willy Van Damme

 3. Dank u nogmaals voor uw uitvoerige analyse.
  Inmiddels ving ik ook geruchten op over plannen in Turkije om een coup te plegen. Ik weet niet of dit wishful thinking is van degene die die geruchten verspreiden, maar hebt u hier (betrouwbare) dingen over vernomen?
  Miel
  Antwoord:
  Daarover is niets geweten en het zou mij wel verbazen. De tijd van staatsgrepen, zeker in Turkije, lijkt mij voorbij. Wel is publiek bekend dat het leger zich niet wil wagen aan een oorlog omwille van Syrië.

  Verder heeft met zowat iedereen ruzie, van de EU over de VS tot al zijn buren. De vraag is hoe het nu verder moet met dat land. De hoop om stukken van Irak en Syrië te kunnen inlijven lijkt vervlogen.

  Typerend was dat hij bij de onderhandelingen met de EU in november nog steun voor zijn Syrische zone met vliegverbod eiste en er bij de recente gesprekken met de EU er nu over zweeg.
  De Syrische droom van Erdogan is voorbij. Maar medelijden zal ik met hem zeker niet hebben. Zelden zo’n arrogant man gezien.
  Willy Van Damme

 4. Al weer een geweldig artikel. Is het vreemd (aan mijn kant) dat bij het lezen ervan, alsmede de bijgevoegde url’s, de volgende begrippen telkens door mijn hoofd spookten: ACB en PNAC, de door de politieke zionisten in elkaar gezette programma’s? Nee toch, aangezien ook het Yinon-plan — waarvan de naam nieuw voor mij was; dank daarvoor — op een gegeven moment opdook? De vraag van Milou Voorst, onder uw artikel van 27 maart 2016, ‘Syrië – De bevrijding van Palmyra’ — leeft ook bij mij: hoe zouden de Westerse complotteurs, VS en Israel voorop, deze laatste ontwikkelingen opvatten ? Een andere vraag van mij is: zou koning Abdullah II van Jordanië al bezig zijn geweest met het inpakken van de verhuisdozen? Dit in samenhang met zijn, door de politieke zionisten geplande, nieuwe verblijfplaats Bagdad en zijn dito nieuwe functie van Koning van Irak; en of die verhuizing nu even op de achtergrond moet blijven…
  Het kaartje met gegevens over de diverse partijen, en waarbij sprake is van de grote zwarte vlek, zette mij aanvankelijk volledig op het verkeerde been. Door het blauw, links, dacht ik aan de Middellandse Zee, en de Israelische vlag paste daar (dus) geheel niet bij. En de zwarte vlek, die mij eerder donkergrijs lijkt, zag ik aan voor Zuid-Libanon; pas door de kaart te vergroten, kwam ik terug van mijn dwaalwegen.
  [ Ik verbleef bijna twee jaar in die streken, toen ik werkzaam was aan twee UNRWA-scholen; eerst in Damascus, later even ten zuiden van Amman. Een verhaal apart. ]

  Egbert Talens, Zutphen.
  Antwoord:
  Veel heeft uiteraard te maken met de zionistische droom van een Heel Groot Israël. En dan zeg ik: Hoogmoed komt voor de val.

  Wat betreft de positie van de Jordaanse koning Abdoellah II al Hoessein is er duidelijk wat aan de hand. De Jordaanse koninklijke familie zijn rechtstreekse afstammelingen van de Hasjemitische sjeiks die sinds de 10de eeuw als emirs over Mekka regeerden maar in 1924 door de familie al Saoed werden verslagen.

  In ruil gaven de Britten twee zonen van die familie dan de tronen van Irak en Jordanië. Die in Irak was uiteraard wel van korte duur.
  Geweten is dat de toenmalige Jordaanse koning Abdoellah I, wiens leger onder leiding stond van de Britten, reeds voor 1948 een geheim akkoord met de zionisten had gesloten over de stichting van Israël en de verdeling van Jeruzalem.

  In wezen is die zeer nauwe relatie met de Britten en Israël en ook de VS blijven bestaan. Jordanië speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de Amerikaanse oorlogsvoering in de regio, ook zelfs in Afghanistan. De Jordaanse geheime diensten opereren zowat als de ogen en oren van de VS en de Britten.

  Met de familie al Saoed lijkt de relatie wel verbeterd. Financieel is het land in veel opzichten zelfs afhankelijk van de oliemiljarden van de Saoedi’s. Daarom dat de recente ontwikkelingen mij wel wat verbazen.

  Ik poog hier nu een zekere logica in te vinden maar het ontbreekt mij aan meer gegevens om er een beter zicht op te krijgen. Ik hoop daar later meer over te berichten maar ik mis op dit ogenblik meer duidelijkheid over deze zaak.

  Wat wel geweten is dat al in het najaar van 2015 er berichten verschenen op pro-jihadistische websites dat het Jordaanse Militaire Operatiekwartier dat de jihadistische rebellie in het zuiden van Syrië leidde de opdracht aan die rebellen gaf om de aanvallen op het Syrische leger te stoppen.

  Ze moesten zich van dat door de VS geleide commandocentrum concentreren op ISIS en al Qaeda. In wezen voor die rebellen een onmogelijke zaak. Duidelijk is dat het Syrische leger en het daar opererende Zuidelijk Front officieus een wapenstilstand hebben.

  En dan was er de in Wenen bij de onderhandelingen onder de grootmachten en andere staten gesloten overeenkomst.
  Die stelde dat Jordanië en Rusland samen een lijst gingen opmaken wie onder die rebellengroepen aanvaardbaar was en wie men ging zien als een stelletje terroristen.
  Een cruciale opdracht waar echter niets van in huis kwam.

  Ook was er sprake van militaire coördinatie over de oorlog om Syrië tussen Jordanië en Rusland. Verder verschijnen er regelmatig berichten over herhaalde bezoeken van Ali Mamloek, de chef van de Syrische geheime dienst, aan Amman. Ik vermoed dat dit niet omwille van de Jordaanse gastronomie is.

  En dan is er het wel heel bizarre verhaal waarbij Jordanië recent zegde door de Russen vooraf te zijn ingelicht over de gedeeltelijke Russische terugtocht uit Syrië.

  Belangrijk is ook te weten dat de Jordaanse veiligheidsdiensten de Jordaanse afdeling van de Moslimbroeders tot heden succesvol hebben weten klein te houden.

  Wel zijn er problemen met die salafistische groepen van allerlei aard zoals al Qaeda en ISIS. Zo was er begin maart een schietpartij tussen de Jordaanse veiligheidsdiensten en leden van ISIS in de stad Irbid waarbij men zeven leden van ISIS zou hebben doodgeschoten.

  Irbid is de grootste stad in het noorden van Jordanië en paalt aan het gebied in Syrië van waaruit ISIS (met Israëlische hulp?) het nu succesvol gebieden op al Qaeda en andere rebellengroepen verovert. Zie dat kaartje.

  In hoeverre is men in Jordanië bevreesd voor die opmars en verklaart dat die Jordaanse koerswijziging?

  Interessant is dat men recent de door ISIS gecontroleerde Syrische grensstad al Tanf aanviel. Die ligt aan het drielandenpunt van Syrië, Irak en Jordanië.

  Hierbij was het duidelijk dat die aanval kwam vanuit Jordanië zelf en vermoedelijk met hun steun of door het Jordaanse leger zelf gebeurde. De aanval was wel een mislukking.

  Ik heb het memo van dat gesprek van koning Abdoellah II niet gelezen maar in de twee verslagen ervan viel het mij op dat hij geheel zweeg over o.m. de rol van Saoedi Arabië. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?
  Willy Van Damme

 5. Nog een vraag, Willy. Is er enige info over wat John Kerry een kleine week geleden in Brussel kwam doen? Toch niet alleen om à la Kennedy “Ik ben een brusselaar” te zeggen. Is het zeker dat het ook enkel en alleen handelde over de inzet van onze F16’s ook in Syrië (naast Irak) en waarom eigenlijk die vraag (de Amerikanen hebben toch vliegmachines genoeg?)? Kwamen er nog andere zaken aan bod tijdens Kerr’s ontmoeting met de Belgische overheid?
  Eric Rosseel
  Antwoord:
  Buiten het zich belachelijk maken met iets wat op Nederlands moest gelijken weet ik het niet. Ich Kerry bin ein Brusseleer?

  Je moet beseffen dat je in Brussel ook de EU en de NAVO hebt en veel staatshoofden en ministers alleen maar om die reden naar hier komen. Omwille van diplomatieke protocol en hoffelijkheid gaat men dan ook goeiedag zeggen tegen de Belgische koning en de premier.

  Ik herinner mij een Australische premier die in de jaren tachtig de EU wou bezoeken en weigerde ook zijn Belgische ambtsgenoot goeiedag te zeggen. Het koste de Australische diplomatie handenvol werk om hem zijn fout te doen inzien.

  Er komen jaarlijks honderden staatshoofden en ministers van hoge rang hier op bezoek. De dienst protocol van Buitenlandse Zaken heeft er dan ook handenvol werk mee.

  Mogelijks kwam de aankoop van de F35 ter sprake of de eventuele deelname van onze luchtmacht aan de bombardementen in Syrië. Wie weet?
  Maar ze gaan dit niet aan onze neus hangen.
  Wat dacht je? Diplomatie speelt zich af achter gesloten deuren, niet op de straat of op pagina 1 van De Standaard.
  Willy Van Damme

  • Ik heb je stuk als link op Facebook gezet en die is meermaals gedeeld, ook door mensen die ik niet ken. Uw tekst opent blijkbaar veel ogen. Veel aanmoedigingen dus !
   Eric Rosseel
   Antwoord:
   Bedankt.
   Willy Van Damme

 6. – Een zeer zeer degelijke reportage over Syrië (recent)

  Met ook de economische achtergronden, de ‘motieven’, die belicht worden.


  Edwards Wouters
  Antwoord:
  Bedankt voor de link naar die lange – 1u25 durende – documentaire van France 2. Als je het vergelijkt met wat men elders de voorbije jaren maakte dan is de quotering ‘zeer zeer degelijk’ begrijpelijk.

  Toch zou ik ze maar een 6 op 10 geven. Wat niet ter sprake komt is al Qaeda en haar rol bij het ontstaan van die opstand. Wat evenmin ter sprake komt is de rol van Israël. En zeggen dat Frankrijk de zogenaamde
  Arabische lente in Libië gemist heeft is lachen met de feiten.

  Zoals ik hier vaststaande aantoonde is het juist Frankrijk geweest dat het land in brand stak. Ook wordt het ganse geostrategische spel rond Israël en Hezbollah amper of niet besproken.

  Er zijn voldoende bewijzen voorhanden om te stellen dat die opstand zoals die elders in de Arabische wereld gepland was vanuit het westen op aanstoken van Israël en met medewerking van Turkije, Qatar en Saoedi Arabië.

  De nochtans bewezen steun van het westen aan ISIS wordt ook niet besproken. Wat toch heel essentieel is. Interessant is wel te horen dat het bij die rebellengroepen vooral draait om geld.
  Je kan als jihadist een veelvoud verdienen van wat je in het leger als soldij krijgt. Een veelzeggend feit.

  Wel is het de eerste maal dat het verhaal in een belangrijk medium als France 2 op een serieuze wijze besproken wordt. Zoals wanneer Georges Malbrunot stelt dat alles er op wijst dat het niet het Syrische leger maar al Qaeda (Jabhat al Nusra) was die sarin heeft gebruikt. In zijn krant Le Figaro zal hij dat wel niet kwijt raken.

  En wat die eerste betoging in Daraa betreft zijn er wel ooggetuigen die het over gewapende opposanten hebben. Het tegendeel zou mij trouwens verbazen.
  Ondanks mijn opmerkingen is deze documentaire toch het zien waard. Je moet wel het Frans machtig zijn en tijd hebben.
  Willy Van Damme

 7. geen vrede op aarde voordat Rome ( Vatican ) verwoest is, geen gerechtigheid voordat de paus vernietid is.
  Michiganstad
  Antwoord:
  En ik die dacht dat dominee Dr. Ian Paisley dood was. Fout, hier is hij dus en als steeds vuur spuwend.
  Willy Van Damme

 8. Chapeau! Ik ben zeer onder de indruk van de analyse. Ze lijkt me ook juist, beoordelen kan ik het niet. Hoe nu verder? Dat is altijd weer mijn vraag geweest bij allerlei interventies waarvoor ik in mijn loopbaan gevraagd ben.
  Analyses hebben alleen zin, wanneer ze aanknopingspunten bieden voor concrete actie, gericht op (deel)oplossingen. Tenzij het doel van analyses is: sensatie, opwinding, boosheid, verontwaardiging of andere ondefinieerbare emoties.
  Sinds de ‘erfzonde’ is de wereld altijd een rotzooitje geweest, de ideale wereld bestaat niet, evenmin als de ideaal gezonde mens.
  Alles hang altijd met alles samen. Wie de goeden zijn en wie de kwaden zijn, zal achteraf ‘blijken’. Want achteraf krijgen degenen die gewonnen hebben altijd gelijk. Wie zal er hier (moeten) winnen? De Chinezen, die als lachende derden overblijven?
  Andreas Eppink
  Antwoord:
  Bedankt voor je bloemetje. Wat er moet gebeuren is het volgende:
  1) Werken aan een zo goed mogelijke integratie van de allochtone bevolking door elke vorm van uitsluiting te bestrijden. Dit zal als probleem steeds blijven bestaan maar we moeten VEEL beter doen. Waarbij men ook elke vorm van racisme moeten bestrijden.

  2) Streven naar een Belgische/Europese vorm van islam die past bij het karakter van onze samenleving. Egypte, Syrië of Marokko is België niet. Zo moet men zorgen voor een eigen opleiding van islamleerkrachten en imams. Daarbij moet men via wettelijke en moreel aanvaardbare middelen de toestroom van allerlei salafistische predikanten tegenwerken. Salafisme zal binnen de islam en de maatschappij steeds blijven bestaan. Zeker gezien de financiële superkracht van die Arabische Golfstaten. Maar zoals dat is met het fascisme als ideologie moeten wij ook dit maatschappelijk fenomeen zoveel mogelijk isoleren.

  3) Ook dienen wij kordaat op te treden tegen die landen die deze ideologie verspreiden. Van goede of normale diplomatieke betrekkingen kan hier om die reden zeker geen sprake zijn.

  Uiteindelijk willen die landen ons destabiliseren en de huidige maatschappelijke orde omverwerpen. En we moeten hen dat in het publiek ook heel duidelijk maken.

  4) Wij moeten ons veiligheidsapparaat van politie en inlichtingendiensten voldoende op peil houden of uitbreiden om elk gevaar zoveel als mogelijk uit te schakelen. Dat geheel uitschakelen kan natuurlijk nooit, we kunnen het wel beter controleren dan nu het geval is.
  Willy Van Damme

  • Beste Heer Willy, ik zou er een punt 5 aan toevoegen: transparantie bij de activiteit van alle geheime diensten ter wereld. Er zijn miljoenen mensen die voor die diensten werken, en die ijverig meedoen aan het onzichtbaar organiseren van het zogenaamde ‘terrorisme’. Een Taliban in Afganistan verdient, -ik heb het gister nog gehoord van X. een Afghaans vluchteling die ik een beetje help, – tussen de 400 en 600 $ per maand. Hij krijgt per moord tussen de 50 a 150 $. Dat geld komt van bij ons, van die geheime diensten, dat de handel in opium, wapens, bommen, grondstoffen enz. beheert en regelt … Ook IS, dat nu ook al begint op te treden in die streken, doet nu mee, en tapt vandezelfde geldbron. Hoe kan je bovendien 9/11 vergeten te vermelden, als initiëel geniaal summum van False Flag operation om de algemene wereldoorlog tegen het ‘wereldterrorisme’ te starten. Hoe kan je vergeten te vermelden dat elke eerlijke onafhankelijke onderzoeker uitkomt bij die genoemde geheime diensten, voornamelijk de Mossad van Israel. Hoe kan je vergeten te vermelden dat in die ganse droevige moordpartijen het eigenlijk gaat om gigantische moordpartijen, om ter griezeliger uitgevoerd door de erfgenamen van de Doodseskaders van de diverse fascistische regimes uit de jaren zestig en zeventig en later. Wat we meemaken, is het werk van die geheime diensten, uitgevoerd door duizenden nuttige idioten, in de naam van Allah, Boeddha, enzovoorts. Diegene die dagelijks achterover in hun stoel bulderen van het lachen zijn de zionistische neoliberale en neoconservatieve gang in de USA en Israel. Ik begrijp niet hoe je niet ziet dat de hele tactiek van de Taliban en IS en AL Shabab en Boko Haram enz. neerkomt op een zeer uitgebreide vorm van landgrabbing, neokolonialistische landgrabbing, via het organiseren van haat en tweedracht en oorlog . Dat is al. Pakken, stelen, rovern, met afwezigheid van ook nog maar één greintje menselijkheid. In Afganistan dus kost een mensenleven 50$, dat is 1500 Belgische Frank, mét bonus als je zijn hoofd afsnijdt, of zijn ledematen afhakt: allemaal technieken vvan de CIA in de jaren zestig in Zuid Amerika. Ik herinner me mij dat allemaal alsof het gister was.
   Ik zou zeggen, dat er misschien iets gaat veranderen als de wereldgemeenschap begint met Israel het mes op de keel te zetten om de Palestijnen niet meer als beesten te behandelen, en hun nazi-gedrag af te leggen, en een algemene democratie in te voeren. Zouden ze durven? Of hebben ze schrik dat Israel zijn atoomraketten zal afschieten? Op ons? Maar als er niets in die zin gebeurt, namelijk een echte pacificatie in het MO, met het bedwingen van de psychopathische waanzin van Israel, kunt ge maatregelen nemen zoveel als je wil: niks zal veranderen. De haat, de wanhoop, de militarisering van de samenleving of de israelisering van de samenleving, de radicalisering van allerlei gekken, met de 1% rijken op kop, zal in exponentiële zin toenemen en uitmonden in een griezelig eschaton, voorbij de strafste verbeelding.
   Bekijk aub eens het interview van Nabil Na’eem, een exkolonel van Osama Bin Laden, die 10 jaar in de cel zat in Egypte, een bekeerde terrorist. Dat is iemand die van nuttige idioot veranderde in iemand die de zaken doorziet. Zeer leerzaam…
   André Posman
   Antwoord:
   Dat Israël de drijvende kracht is achter al dat sektarisch geweld dat de voorbije tien jaar in de regio woekert staat buiten kijf. Israël steunt al Qaeda en bijna zeker ook ISIS.

   En het past in het idee van Eretz Israël, Groot Israël. Zorg dat de Arabische buren elkaar de kop inkloppen en daarna kan men dan nog meer grond stelen. Verdeel en heers op zijn gruwelijkst.

   Natuurlijk ga je bij die terreurgroepen normaal nooit de hand van Israël ontdekken want ze zijn voldoende sluw en behendig om dat ter verbergen.

   Alleen het verhaal van de Belgische Marokkaan Abdelkader Belliraj is het sluitende bewijs dat Israël direct betrokken is bij die salafistische terreur. Elders is het bewijs in essentie indirect.

   Die terreurgroepen pleegden trouwens tot heden nog nooit een aanslag in Israël. Op Joodse doelwitten, vooral in Europa, dan wel, maar dat past in de zionistische strategie om zoveel mogelijk joden uit Europa naar Israël te lokken.

   En dan passen die aanslagen wonderwel in die strategie. Abdelkader Belliraj heeft toch toegegeven de Joodse Brusselse voorman Dr. Joseph Wybran te hebben doodgeschoten.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s