Barack Obama de kalief van Syrië en Irak

De algemene teneur in onze media en in de politiek met betrekking tot het Midden-Oosten is dat de VS, met hulp van onder meer de Belgische en Nederlandse F16’s, in Irak en Syrië een oorlog voeren tegen ISIS en tegen de terreur in het algemeen. Dat was de reden waarom wij onze vliegtuigen naar ginds stuurden.

Een recent openbaar gemaakt geheim rapport van het Pentagon van 12 augustus 2012 (1) toont echter aan dat dit een grote leugen is. Een document wiens echtheid boven elke twijfel staat. Integendeel, uit dit document blijk het de VS te zijn die mee aan de basis ligt van de oprichting van ISIS en het kalifaat van de Islamitische Staat.

Hillary Clinton

Hillary Clinton - 1

Hillary Rodham Clinton wil president van de VS worden en de aartsconservatieve vleugel van de Republikeinen wil dat verhinderen. Deze denken dat met het dossier van de moord op de Amerikaanse ambassadeur in Libië te kunnen realiseren.

Op dit ogenblik is er in de Verenigde Staten een ware oorlog bezig van de Republikeinen en vooral van haar ultraconservatieve vleugel tegen Hillary Clinton om te verhinderen dat zij de presidentsverkiezingen van november 2016 zal winnen. Daarbij zijn zoals in het verleden met haar echtgenoot Bill Clinton en de huidige president Barack Obama alle middelen goed. Men gooit er ook fortuinen tegen aan.

Een van de organisaties die vooraan staat in dit moddergevecht is Judicial Watch, een groep juristen en advocaten die, zoals ze zichzelf omschrijven, ‘conservatieve’ belangen dienen en zich vooral specialiseren op het openbaar maken van allerlei overheidsdocumenten via het systeem van openbaarheid van bestuur.

Hun voornaamste doelwit op dit ogenblik is het achterhalen van wat er juist in de Libische stad Benghazi gebeurde met de moord op de Amerikaanse ambassadeur voor Libië Christopher Stevens. Op 11 september 2012 werd hij het slachtoffer van een lynchpartij door zijn lijfwachten, een groep salafisten die gelieerd was aan al Qaeda en soms de Brigades van de Gevangen Omar Abdoel Rahman wordt genoemd.

Christopher Stevens - 2

De lynching van ambassadeur Christopher Stevens door zijn eigen lijfwachten, een salafistische terreurbende. Dit gebeurde op 11 september 2012 ter herdenking van de aanval op het World Trade Center 11 jaar eerder. Het voorval is typerend voor het Amerikaanse buitenlandse beleid. Ook na deze moord bleef de VS dit soort tuig steunen. Bij zijn begrafenis waren er tranen in overvloed van de Amerikaanse beleidsvoerders.

Deze slachtpartij was een weerwraak voor de moord op de salafist Aboe Yahya al-Libi, alias Aboyahiye. Deze werd in juni 2012 in de Pakistaanse provincie Noord-Waziristan door de VS met een drone vermoord en werd gezien als een topman binnen al Qaeda. Diens moord werd echter pas op 10 september 2012 door Ayman al Zawahiri, de leider van al Qaeda, openbaar gemaakt. Waarna ambassadeur Stevens de dag nadien dan werd omgebracht.

Een voor de VS meer dan gênante episode waarbij de Republikeinen er haar van beschuldigen voor het parlement gelogen te hebben. Zij was toen immers minister van Buitenlandse Zaken. Feit is alleszins dat het bewees dat de VS toen zeer nauw samenwerkte met Libische aan al Qaeda gelieerde terreurgroepen. Ze dienden zelfs als lijfwachten voor hun ambassadeur!

Bovendien is uit die die serie openbaar gemaakte documenten ook gebleken dat de Amerikaanse geheime dienst CIA toekeek hoe het wapenarsenaal van het Libische leger naar Syrië verscheept werd voor gebruik door die salafisten terreurbendes. Ze waren wel blijkbaar zo slim om het transport aan anderen over te laten.

Geheim

Maar het meest schokkende document dat door Judicial Watch openbaar werd gemaakt betreft een analyse van het Defense Intelligence Agency (DIA) daterende van 12 augustus 2012 over de toestand in Syrië en de verwachtingen voor de nabije toekomst.

Het document had oorspronkelijk de status ‘geheim’ en grote delen van het rapport zijn dan ook voor men het openbaar maakte weggelaten. Wat overblijft is echter voldoende om met absolute zekerheid te kunnen stellen dat de VS, het westen – en dus ook België en Nederland – zowel al Qaeda als ISIS minstens toen steunden en rekenden op een door hen gewenste oprichting van het kalifaat van ISIS, zowel in Syrië als ook in Irak.

Aboe Bakr Al-Baghdadi.- 1

Aboe Bakr al Baghdadi, de kalief van de Islamitische Staat en man van ISIS, is gewoon een zoveelste pion van de VS in haar streven om het Midden-Oosten in brand te steken.

Het toont aan dat onze media in haar berichtgeving over Syrië en ISIS op een massale schaal leugens brachten. Hetzelfde voor onze ngo’s zoals Human Rights Watch, Amnesty International en Pax Christi.

Hetzelfde natuurlijk ook wat betreft zogenaamde experten zoals professor politicologie Rik Coolsaet die deze salafisten in Terzake op de TV-zender Canvas op 30 mei 2012 omschreef als idealisten die Syrische burgers geen kwaad doen. (2)

Voorheen waren er reeds een massa gegevens en publicaties die aantoonden dat het westen in bed was gekropen met al Qaeda en de drijvende krachten waren achter de vernieling van Syrië en andere staten in de regio.

Dit document echter is hiervan het ultieme bewijs. Het is immers het Pentagon die via haar DIA het in dat rapport letterlijk schrijft. Een rapport die men naar alle beleidsorganen in de VS stuurde zoals de CIA en Buitenlandse Zaken. Over Syrië iets anders beweren is zich verdacht en belachelijk maken.

Militaire veiligheidsdienst

De DIA is bovendien niet zomaar een klein onbenullig radertje binnen het Amerikaanse establishment. Het is bijvoorbeeld samen met de CIA en de NSA de voornaamste buitenlandse veiligheidsdienst van de VS.

ISIS - Met gevangenen executie - 8 - 15-06-2014

Een door ISIS zelf gepubliceerde slachtpartij. Zeker tot 2013 kreeg zij ook steun van België en de andere landen van de NAVO en de EU.

Zo onthulde Wikileaks dat de DIA tot in het kleinste detail de inhoud bepaalde van de Qatarese televisiezender al Jazeera, jarenlang de speerpunt van de Amerikaanse oorlogsstrategie in het Midden-Oosten.

Het was o.m. via deze Arabische zender dat men de salafistische ideologie verspreidde. De extremistische prediker Yousuf al Qaradawi, een Egyptische in Qatar verblijvende balling kon hier via deze Arabischtalige zender vrijuit zijn ideologie van de haat prediken en zo Egypte bewerken. Het idee was hem via het leiderschap over de islamitische universiteit al Azhar tot de ware baas van Egypte te maken

Het toont het belang van dit rapport van de DIA over die toestand in Syrië. En maakt van alle analyses in bladen als The New York Times, Foreign Affairs, The Economist, New York Times of die van instellingen als het Nederlandse Clingendael, het Britse Chatham House en het Carnegie Endownment for Peace waardeloze rommel, onzin en leugens.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda en ISIS

Pagina 3 van het rapport van de DIA die aantoont dat Al Qaeda al van in het begin van de oorlog tegen Syrië hierbij betrokken was. Wat de Nederlandse oorlogscorrespondent Arnold Karskens hier al op 17 februari 2012 in een interview stelde. Of hoe journalisten als Jens Fransen, Rudi Vranckx en Jorn De Cock al die tijd logen dat het niet mooi was.

Steun aan de terreur

Hetzelfde natuurlijk voor boeken als die van de Jessica Stern ‘The State of terror’ die de essentie van de zaak gewoon verzwijgen. Die namelijk dat de VS gewoon dubbelspel speelt en al sinds 1979 mee het salafistische gif helpt verspreiden, incluis door het bewapenen van die jihadisten. Ook in Syrië en Irak.

De oorlog tegen de terreur is er in feite een van steun aan de terreur. Mensen als Jessica Stern en al die andere specialisten bouwden hun analyses gewoon op leugens. En het maken van een degelijke theorie als je basisgegevens fout zijn is gewoon onmogelijk. Dat weet toch elke simpele geest. Maar voor dit soort lieden zijn leugens blijkbaar de norm.

Het rapport van de DIA is in haar analyses dan ook klaar en duidelijk over de ware aard van de toestand in Syrië. Zo schrijft het rapport op pagina 3 onder de hoofding ‘De algemene toestand’:

The Salafist, the Muslim Brotherhood, and AQI are the major forces driving the insurgency in Syria…. AQI supported the Syrian opposition from the beginning…. AQI conducted a number of operations in several Syrian cities under the name of Jaish al Nusra (Victorious Army), one of its affiliates.

De salafisten, de Moslimbroederschap en Al Qaeda in Irak zijn de voornaamste krachten achter de opstand in Syrië… Al Qaeda in Iraq steunde de Syrische oppositie van in het begin…. Al Qaeda in Irak voerde een aantal operaties uit in verscheidene Syrische steden onder de naam Jabhat al Nusra (Overwinnende Leger), een van zijn filialen.

Dus terwijl hier nog steeds in de media het verhaal rondgaat dat de opstand met enkele vreedzame demonstraties begon die echter moorddadig door de reggering werden onderdrukt, komt hier dus volgens de DIA een ander verhaal boven water ..… dat van al Qaeda.

Hizb ut Tahrir in Beiroet, Libanon op 22 april 2011

Een foto van een betoging in Beiroet van aanhangers van de internationaal actieve salafistengroep Hizb ut Tahrir genomen op 12 april 2011, kort na het uitbreken van de opstand in Syrië. Ze protesteerden hier tegen de arrestatie van hun aanhangers in Syrië. De groep is o.m. in Duitsland, Nederland en Rusland verboden. Ze is ook in België actief. Voor De Standaard zijn zij de bevoorrechte gesprekspartner om de lezers in te lichten over de toestand op de Krim.

Nog steeds volgens het verhaal van de media, ngo’s en westerse regeringen is het pas nadat die vreedzame manifestaties maandenlang werden onderdrukt dat dit verzet naar de wapens greep. Waarna dit protest door het gebrek aan steun vanuit het westen verder radicaliseerde en eind 2013 al Qaeda verscheen.

Had men die betogers vanuit het westen echt steun gegeven dan was er volgens die theorie van al Qaeda in Syrië nooit sprake geweest. Althans dat waren de leugens die de media ons voorschotelden. Ook nu nog trouwens.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Pagina 5 van het document. Reeds op 12 augustus 2012 voorzag de DIA de oprichting van een kalifaat door ISIS. Zie laatste alinea. Ze wisten ook al welke gevaren dit voor Irak betekende en werkten dus actief mee aan de vernieling van niet alleen Syrië maar ook Irak. En dit met steun van o.m. België en Nederland.

Wat volgens de DIA dus pure fantasie is. Het is het bevestigen door het Pentagon van het verhaal dat de Syrische regering al in 2011 opperde. Maar dat werd in bladen als De Standaard, The New York Times, De NRC, Le Monde, The Economist en De Morgen afgedaan als leugens, platte propaganda van de Syrische president Bashar al Assad, het mediamonster. De enigen echter die logen en nog steeds liegen zijn zij.

Het kalifaat

Maar het rapport gaat op pagina 5 nog veel verder in haar samenvatting van de situatie in Syrië en bespreekt daarbij ook de mogelijke gevolgen voor Irak. Het lijkt alsof hier zelfs een waarzegger aan het werk was.

Opposition forces are trying to control eastern areas (Hasaka and Der Zor)… Western countries, The Gulf States and Turkey are supporting these efforts. ….

If the situation unravels there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria (Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime…

The deterioration of the situation has dire consequences on the Iraqi situation and are as follows 1. This creates the ideal atmosphere for AQI to return to its old pockets in Mosul and Ramadi…. ISI could also declare an Islamic State…

Oppositiekrachten trachten controle te krijgen over de oostelijke gebieden (Hasaka en Der Zor)…. Westerse landen, de Golfstaten en Turkije steunen deze pogingen…

Indien de toestand zo verder gaat ontstaat er de mogelijkheid voor het oprichten van een officieel of niet-officieel salafistisch kalifaat in het oosten van Syrië en dit is wat de landen die hen steunen exact willen, dit om zo het Syrische regime te isoleren…

De verslechtering van de toestand heeft ernstige gevolgen voor de situatie in Irak. En die zijn dat het de ideale gelegenheid geeft voor al Qaeda in Irak om terug te keren naar haar oude machtsbasissen in Mosoel en Ramadi…. ISIS zou ook een Islamitische staat kunnen oprichten..

Schokkende bekentenissen waaraan niemand kan twijfelen. Men wist welke ernstige gevolgen dit ging hebben voor Irak maar steunde dit zelfs. Het verklaart waarom ISIS over grote fondsen beschikte om jihadisten hoge lonen te betalen, veel wapens had en over de modernste communicatietechnologie beschikte. De vraag was steeds waar dit vandaan kwam. Een vraag die nu is opgelost.

ISIS - In gevecht - 6 - 15-06-2014

ISIS bezat blijkbaar onuitputtelijke fondsen. Zo beschikte zij over pakken nieuwe voertuigen, spiksplinternieuwe uniformen en konden hun huurlingen het dubbele en meer betalen dan wat andere bendes aan hun jihadisten betaalde. Geld dat niet zomaar uit de hemel van Allah kwam gevallen.

De doofpot van de media

Maar wie nu denkt dat de media dit verhaal gaan brengen en verder uitpluizen is natuurlijk fout en kent de massamedia niet. Hier komt vast te staan dat Barack Obama al Qaeda steunt. Hetzelfde voor de Europese regeringen zoals de Belgische en Nederlandse. Neen, iedereen in de massamedia zwijgt als de dood.

En nochtans is het steunen van al Qaeda een zwaar crimineel vergrijp. De VS en andere westerse regeringen hebben al duizenden mensen om die reden of vermoord of voor heel lang in de gevangenis opgesloten.

Door de VS zelf voorgestelde resoluties van de VN-Veiligheidsraad verbieden immers die steun. Het zou voldoende moeten zijn voor het afzetten en voor de rechter sleuren van de betrokken regeringen waaronder die van Obama.

309455579269227749_10206720

De Amerikaanse president Barack Obama blijkt de ware kalief van de Islamitische Staat te zijn. Hij zal er noch zijn eetlust of zijn lach voor verliezen. Intussen in het Midden-Oosten echter….

De enigen bij de klassieke media die het tot nu toe publiceerden was Fox News, niet toevallig behorend tot dezelfde politieke club als Judicial Watch. Zij doet dat echter op een zeer manipulatieve doortrapte wijze.

Zo neemt ze alleen het stukje over de voorspelling over Irak over.

The deterioration of the situation has dire consequences on the Iraqi situation and are as follows 1. This creates the ideal atmosphere for AQI to return to its old pockets in Mosul and Ramadi…. ISI could also declare an Islamic State…

Waarna zij Obama en Clinton er dan van beschuldigen dit gevaar voor Irak al in 2012 te hebben geweten en intussen niets te hebben gedaan. Dat dit een doordachte zet van Hillary Clinton en Obama was vermelden zij heel bewust niet. Maar het verzwijgt wel de essentie van de zaak, de steun aan al Qaeda, en beperkt zich tot wat moddergooien naar Clinton. Wat de valsheid van de massamedia nogmaals aantoont.

Qassem Soeleimani - 1

De Iraanse majoor-generaal Qassem Soeleimani viel recent scherp uit naar de VS wegens haar gebrek aan steun voor Irak in haar strijd tegen ISIS. Soeleimani is als adviseur nauw betrokken bij de militaire operaties in Syrië en Irak.

Vragen over de ware bedoelingen

Dit rapport roept natuurlijk vragen op over de ware bedoelingen van de VS in het Midden-Oosten. Zo is er in Syrië, Irak, Iran en Libanon regelmatig zware kritiek te horen over het Amerikaanse optreden. Zo viel de Iraanse majoor-generaal Qassem Soeleimani na de verovering van de stad Ramadi door ISIS zwaar uit naar de VS die hij verweet onvoldoende luchtsteun te hebben gegeven.

Ook is er de vraag naar de opleiding van het Iraakse leger onder de Amerikaanse bezetting. De VS gaf tientallen miljard dollars uit voor de oprichting van dit leger dat echter qua gevechtscapaciteiten amper waarde heeft. Bovendien had het Iraakse leger toen ISIS Mosoel aanviel zelfs nog geen gevechtsvliegtuigen. Het waren Rusland en Iran die op enkele weken tijd dit heuvel verhielpen. Niet de VS.

Ook zijn er verhalen over nachtelijke vluchten naar het gebied van ISIS waarvan velen in Irak geloven dat het de VS is die zo zorgt voor de bevoorrading van ISIS. En uiteraard is het een open geheim dat via Turkije steeds maar verse jihadisten ISIS kunnen vervoegen, dat gewonde salafisten er in hospitalen verzorging krijgen en er kunnen uitrusten van de oorlogsinspanningen.

Jihadist met onthoofde kop

Een der vele Syrische vrijheidsstrijders en idealisten van Didier Reynders, Rik Coolsaet en Rudi Vranckx. En fier dat hij is. Dit is niet iemand van ISIS maar van een van de vele anderen groepen (sic) strijders voor de mensenrechten.

En Turkije is lid van de NAVO en niemand in deze militaire alliantie uitte hierop tot nu al enige kritiek. Neen, iedereen binnen de NAVO en ook de EU zwijgt en is dus in feite medeplichtig. De Turkse president Erdogan mag van zijn partners binnen NAVO doen wat hij wil.

Zelfs in de Amerikaanse massamedia vraagt men zich tegenwoordig af wat er hier juist aan de hand is. Zo schreef The New York Times recent:

“We have not taken the fight to these guys,” the pilot of an American A-10 attack plane said in a recent email. “We haven’t targeted their centers of gravity in Raqqa. All the roads between Syria and Iraq are still intact with trucks flowing freely.” (3)

Civilians from Raqqa, who were interviewed in Turkey and often go back and forth across the border, said the Islamic State offices were well known around the city and had not been targeted by coalition airstrikes.

“We hebben die kerels nog niet echt bevochten”, aldus een piloot van een A-10 gevechtsvliegtuig in een recente email. “We hebben hun zwaartepunt in een centrum als Rakka niet onder vuur genomen. Al de wegen tussen Syrië en Irak zijn nog volledig intact zodat het vrachtverkeer er gewoon kan verder gaan.

Burgers van Rakka (de zogenaamde hoofdstad van ISIS in Syrië, nvdr.), die men recentelijk in Turkije interviewde en regelmatig heen en weer reizen over de grens, stelden dat de burelen van de Islamitische Staat in de stad goed gekend zijn en door de Amerikaanse coalitie nog niet werden aangevallen.

Dubbelspel

In hoeverre speelt de VS heir dan gewoon dubbelspel? Het is de vraag voor velen in het Midden-Oosten en elders. En het zou niet de eerste keer zijn dat de VS deze strategie in het Midden-Oosten toepast.

Recep Tayyip Erdogan - 1

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan steunt praktisch openlijk al Qaeda en ISIS zonder dat iemand in de EU of zijn partners binnen de NAVO er een kwaad woord over zeggen. En de Turk die hem hiervan poogt te beschuldigen riskeert een zware celstraf.

In 1979 zorgden ze er immers in Irak voor dat Saddam Hoessein, een man van de CIA, president werd terwijl ze bijna gelijktijdig in Iran ayatollah Ruholla Khomeini aan de macht brachten. Waarna beide landen het jaar nadien met elkaar in oorlog raakten. Met de VS en het Verenigd Koninkrijk die aan beide landen wapens leverden.

Zo is er het recente verhaal van het Brookings Institute, een der belangrijkste Amerikaanse studiediensten met burelen in o.a. de Qatarese hoofdstad Doha. Die brachten onlangs een verhaal over de recente nederlagen van het Syrische leger in vooral de provincie Idlib bij de Turkse grens.

Several commanders involved in leading recent Idlib operations confirmed to this author that the U.S.-led operations room in southern Turkey, which coordinates the provision of lethal and non-lethal support to vetted opposition groups, was instrumental in facilitating their involvement in the operation from early April onwards.

That operations room — along with another in Jordan, which covers Syria’s south — also appears to have dramatically increased its level of assistance and provision of intelligence to vetted groups in recent weeks. (4)

Verscheidene commandanten die betrokken waren bij recente militaire operaties in Idlib bevestigden aan de auteur dat het door de VS geleide militair operatiecentrum in het zuiden van Turkije (Dit centrum staat in voor de coördinatie van de bevoorrading van zowel wapens als van ander materiaal aan vooraf geselecteerde oppositiegroepen) een rol speelde in het steunen vanaf april van hun rol bij de militaire acties.

Dit militair operatiecentrum – samen met dat in Jordanië die verantwoordelijk is voor het zuiden van Syrië – blijken de voorbije weken hun steun op het vlak van de levering van materiaal en informatie tot die vooraf geselecteerde groepen ook te hebben opgedreven.

Maar die ‘vooraf geselecteerde’ groepen blijken dan wel allen salafistische groepen te zijn die in wezen onder leiding vechten van Jabhat al Nusra (al Qaeda). Bovendien is het geweten dat al Nusra eenzelfde ideologische visie heeft als ISIS en er regelmatig mee samenwerkt zoals vorig jaar bij de gevechten om de Libanese stad Arsal en recenter in Yarmoek, het Palestijnse vluchtelingekamp ten zuiden van Damascus.

Didier Reynders - In Saoedi Arabië

Onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in december 2012 in Saoedi Arabië op bezoek bij de broers Saud en Nayef al Shalaam, groothandelaars in cocaïne, kleinzonen van Abdoelaziz al Saoed, stichter van Saoedi Arabië, en financiers van die salafistische bendes in Syrië en Irak. Zou hij buiten het aaien van dit luipaard ook eens hebben mogen snuiven? En zou cocaïnehandel volgens de koran wel toegelaten zijn?

Franse wapens voor al Qaeda

Eenzelfde politiek kan men ook vinden bij andere westerse regeringen zoals de Franse en ook de Nederlandse en Belgische regeringen die volgens dit rapport van de DIA dus ook ISIS en al Qaeda steunen, beiden terreurorganisaties. Wat bij wet wel verboden is.

Zo gaf de Franse president François Hollande recentelijk aan de Franse journalist Xavier Panon toe (5) minstens vanaf 2012 zware wapens zoals 22mm kanonnen en antitankgeschut te hebben geleverd aan die Syrische salafisten. Het is te lezen in het onlangs verschenen boek van Panon. (6)

Ook hier stelde Hollande wel dat ze goed keken naar welke groepen dit wapentuig ging, maar iedereen die de toestand daar kent weet dat overlopen van de ene salafistische bende naar de andere er een erg courante praktijk is.

François Hollande en Herman Van Rompuy

De Franse president François Hollande (links) met de toenmalige Europese president Herman Van Rompuy, twee verdedigers van al Nusra en ISIS. Hollande gaf zelfs de levering van wapens toe aan die bendes. Een strafbaar feit. Op 23 mei 2013 beslisten zij binnen de EU dat handel in olieproducten komende van al Qaeda en ISIS mogelijk werd.

Die Franse wapens zoals anti-tankwapens, kanonnen en raketlanceerders zullen zeker ook bij ISIS en al Qaeda geraakt zijn. Ook de VS leverde trouwens volop wapens aan ISIS en al Qaeda. Het betrof hier zeven vrachtvliegtuigen vol Kroatische wapens die men eind 2013 en begin 2014 via Turkije vooral aan al Qaeda en ook ISIS leverde. Met financiering door Qatar en Saoedi Arabië.

Turkse magistraten en gendarmen die enkele van die vrachtwagens aan de Syrische grens onderschepten vlogen hiervoor zelfs in de gevangenis en staan nu voor de rechtbank. Gebleken was dat die wapentransfers richting al Qaeda en ISIS gebeurden onder controle van de Turkse geheime dienst MIT. (7)

Reynders bij drughandelaars

Ook België met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) deed hier flink mee. Zo ging hij op 19 december 2012 tijdens zijn handelsmissie naar Saoedi Arabië op bezoek bij de tweelingbroers Saud en Nayef al Shalaam; afstammelingen van koning Abdoelaziz al Saoed, de stichter van deze absolute monarchie.

Beide broers stonden toen gekend als een der financiers van die Syrische salafisten en dus wou Reynders uit eerste hand hun verhaal kennen. Bleek echter dat Nayef al Shaalan in 2007 in Frankrijk 10 jaar celstraf had gekregen, met daarbij nog een boete van 7 miljoen euro.

Hij was immers in juni 1999 in Frankrijk samen met enkele Colombiaanse ‘vrienden’ betrapt toen ze met zijn privéjet 2 ton cocaïne Frankrijk binnensmokkelden bestemd voor de Franse markt. De man had echter diplomatieke onschendbaarheid en kon zo ontsnappen. Het was een gênant ogenblik voor onze Belgische topdiplomaat die zo ongewild de link tussen drughandel, het salafisme en Saoedi Arabië bloot legde. (8)

Voor sommige analisten is het dan ook duidelijk dat de VS hier gewoon een politiek van  verdeel en heers toepast met als enige bedoeling het ganse Midden-Oosten in vuur en vlam te zetten. Een plan waar uiteindelijk alleen Israël echt belang bij heeft.

The long war

Een rapport uit 2008 van de Rand Corporation, een der meest gezaghebbende studiediensten, beveelt die strategie zelfs aan het Amerikaanse leger aan. (9) Het helpt veel verklaren waarom de VS bijna overal waar zij in de regio een voet zet die landen vrij snel in chaos uiteenvallen.

Jabhat al Nusra met Israëlische soldaten - Februari 2015

Vriendschappelijke ontmoeting tussen Israëlische soldaten en terroristen van Jabhat al Nusra aan de Syrische grens en stiekem genomen door Sedki al Maket. Voldoende reden om hem onder een media black-out terug gevangen te zetten.

Opmerkelijk is de titel van die studie ‘Unfolding the Future of the Long War’ die ook de naam is van een website van de Foundation for Defense of Democracies, ‘The Long War Journal’. Het is een website die exclusief die jihadisten volgt (10). Deze foundation is in de VS een der meest zionistische studiediensten die in het begin van de Syrische oorlog ook direct betrokken was bij de leiding van die Syrische rebellen.

Nu past men die strategie van verdeel en heers en de chaos toe op Jemen dat men zelfs aan het uithongeren is. (11) Alle invoer is er immers door de Saoedische bombardementen en blokkade zeer moeilijk geworden.

Dit voor een land dat ongeveer 90% van zijn graan importeert. Waarbij het westen in de praktijk gewoon laat begaan en hen zelfs steunt. Zo gaf Didier Reynders op VRT-radio zijn volle steun aan de Saoedische bombardementen.

Israël

In wezen speelt die strategie van verdeel en heers en van het verder aanscherpen van de tegenstellingen in de regio geheel in de kaart van Israël. Zij zien al hun mogelijke vijanden in complete chaos uit elkaar vallen. Een zionistische droom wordt werkelijkheid.

En van Israël is het geweten dat het die salafisten voluit steunt. Zo werden in Israëlische militaire hospitalen al vele honderden salafistische terroristen voor verzorging opgenomen en daarna terug naar het slagveld gestuurd. Ook is er zelfs sprake van een trainingskamp en duiken er regelmatig Israëlische wapens op bij die salafisten.

Sedki al-Maket - Golan

De 48-jarige Sedki al Maket zat al 21 jaar in de cel toen hij in 2012 werd vrijgelaten. Hij onthulde echter onlangs de nauwe samenwerking tussen al Qaeda en Israël en zit al terug in de cel.

En toen Sedki al Maket, een Syrische inwoner van de door Israël bezette Golan hoogvlakte, in februari dit jaar een ontmoeting van Israëlische soldaten met in Syrië vechtende salafisten filmde arresteerde men hem opnieuw met daarbij zelfs een verbod voor de Israëlische media om hierover te berichten. (12)

Goed overzicht

Dat de VS langs de ene kant bombardementen uitvoert op ISIS en het Iraakse leger traint maar langs de andere kant ISIS steunt kan niet geloofwaardig en fantasierijk klinken maar het hoeft dat niet te zijn.

Dubbel spel is in de wereld van de internationale diplomatie vrij klassiek. Bovendien heeft de VS door beiden te steunen zo een zeer goed overzicht over wat er aan de hand is, ook achter de schermen. Het is als de misdadiger die de politie helpt bij de zoektocht naar de door hem begane misdaad. Een crimineel kan geen betere zet doen.

Maar dat men in het Midden-Oosten en zowat overal elders in de wereld argwanend en zelfs openlijk vijandig kijkt naar het optreden van de VS in de regio hoeft dus niet te verbazen. Het was toch bijvoorbeeld de VS die de Iraakse president Nouri al Maliki nog tijdens hun bezetting van Irak aan de macht hielp en nu stelde dat hij ontslag moest nemen.

En als men in Saoedi Arabië verstandig is dan zou men ook daar best oppassen met de adviezen en acties van de VS in de regio. Uiteindelijk steunt men in Washington alleen dat wat men ziet als de Amerikaanse belangen.

En de definitie van wat dan juist die belangen zijn is zeker niet gelijklopend tussen al die machtscentra die de VS rijk is. Wat bijvoorbeeld voor de CIA een Amerikaans belang is hoeft dat zeker niet voor het Witte Huis te zijn. En daarover intern een oorlog voeren is ook al niet echt nieuw.

Diegenen die met de Amerikaanse bemoeizucht te maken hebben zouden daar best rekening mee houden. Bovendien kunnen die belangen van de ene dag op de andere wijzigen. Er zijn geen vrienden in de diplomatie. Elke kenner van de diplomatie kan je dat zo zeggen.

Willy Van Damme

1) Judicial Watch, 18 mei 2015, ‘Pgs. 1-3 (2-3) from JW v DOD and State 14-812’, Geheim Rapport DIA, Pentagon, 12 Augustus 2012.  http://www.judicialwatch.org/document-archive/pgs-1-3-2-3-from-jw-v-dod-and-state-14-812/

2) Ter Zake, Canvas, 30 mei 2012. http://archive-be.com/page/29152/2012-05-30/http://terzake.canvas.be/

3) New York Times, 27 mei 2015, Eric Schmitt, ‘U.S. Caution in Strikes Gives ISIS an Edge, Many Iraqis Say’. http://www.nytimes.com/2015/05/27/world/middleeast/with-isis-in-crosshairs-us-holds-back-to-protect-civilians.html?emc=edit_th_20150527&nl=todaysheadlines&nlid=67751936

4) Brookings, 5 mei 2015, Charles Lister, ‘Why Assad is losing’. http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/05/05-assad-losing-syria-lister?cid=00900015020149101US0001-0507. Zie ook: Global Research, 11 mei 2015, Tony Cartalucci, ‘Confirmed: US “Operation Rooms” Backing Al Qaeda in Syria’. http://www.globalresearch.ca/confirmed-us-operation-rooms-backing-al-qaeda-in-syria/5448712

5) Slate Franstalige editie, 6 mei 2015, Robin Verner, ‘La France a fourni des armes à la révolution syrienne dès 2012, explique François Hollande dans un livre’. http://www.slate.fr/story/101291/France-armes-Syrie.

6) ‘Dans les coulisses de la diplomatie française’ Xavier Panon, Editions L’ Archipel, Parijs, mei 2015, 22 euro. http://www.editionsarchipel.com/livre/sarkozy-hollande-guerres-diplomatiques/

7) Zaman, 18 mei 2015, ‘More officers arrested for exposing illegal Syria arms transfers’. http://www.todayszaman.com/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=381022

8) De Redactie, 19 december 2012, ‘Reynders ontmoet door Interpol gezochte prins’.  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1507802. Toen de opstand in Libië uitbrak koppelde president Moeammar Kadhaffi salafisten aan drugs. De westerse massamedia hebben hem toen unisono weggelachen. Hij was er echter boef op.

9) Rand Corporation, 2008, Christopher G. Pernin, Brian Nichiporuk, Dale Stahl, Justin Beck, Ricky Radaelli-Sanchez, ‘Unfolding the Future of the Long War’. Een studie gemaakt in opdracht van het Amerikaanse leger. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG738.pdf

10) The Long War Journal, Foundation for Defense of Democracies, Washington. http://www.longwarjournal.org/

11) Middle East Eye, Nafeez Ahmed, 3 april 2015, ‘The Pentagon plan to ‘divide and rule’ the Muslim world’. http://www.middleeasteye.net/columns/pentagon-plan-divide-and-rule-muslim-world-1690265165#sthash.N7UEf4Dc.z6mMEgpf.dpuf. Een uitstekende analyse.

12) Richard Silverstein, 28 februari 2015, Richard Silverstein, ‘Israel Secretly Arrests Golani Druze, Accusing Him of Exposing Rebel-IDF Collaboration’. http://www.richardsilverstein.com/2015/02/28/israel-secretly-arrests-golani-druze-accusing-him-of-exposing-al-nusra-idf-collaboration/

Deze website bevat veel informatie over de relatie tussen Israël en al Qaeda en andere terroristische groepen. Een aanrader. Het moet ook tot de conclusie leiden dat die salafisten de ware aard van hun optreden ook wel beseffen. Verzorging krijgen van het Israëlische leger en genieten van een vakantie in Turkije klopt toch niet met hun extremistische theorietjes.

NASCHRIFT:

De degelijke website Levant Report die als eerste het verhaal over dit rapport van de DIA bracht publiceerde een kort gesprek met een woordvoerder van de DIA over dat rapport. Die woordvoerder staafde de echtheid ervan maar wou verder geen commentaar kwijt over de inhoud zoals bijvoorbeeld over de westerse steun voor al Qaeda en ISIS. Zie: http://levantreport.com/.

11 gedachten over “Barack Obama de kalief van Syrië en Irak

 1. “Voor sommige analisten is het dan ook duidelijk dat de VS hier gewoon een politiek van verdeel en heers toepast met als enige bedoeling het ganse Midden-Oosten in vuur en vlam te zetten. Een plan waar uiteindelijk alleen Israël echt belang bij heeft.”
  Als ik het mij goed herinner, dan was het in 2005 dat een Zionistische vriend met contacten in de Knesset mij vertelde dat er een plan bestond om zelfs wereldwijd mensen tegen mekaar op te zetten en … “als die mekaar dan uitgemoord hebben, dan zullen wij de macht hebben”, over de hele planeet wel te verstaan, en ‘wij’, daarmee bedoelde hij diegenen, die geloven dat ze ‘Joods’ zouden zijn. Ik wou dat toen niet geloven, maar we zien nu wel dat hij gelijk had. De hele wereld in brand steken, is de bedoeling en dat is al geruime tijd aan de gang.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Het doet mij denken aan een opmerking van lezer Jan Verheul die daar ook al op wees en melding maakte van een al wat belegen Israëlisch plan om de regio in brand te steken. Dat is nu volop bezig.

  Heel doortrapt zijn ook die aanslagen in Europa door salafisten. Het zorgt voor een destabilisatie van Europa en door hier aanslagen te plegen tegen joodse doelwitten en de bijhorende propaganda over een zogenaamd groeiend antisemitisme willen zij ook zoveel mogelijk Europese joden naar hun heilstaat lokken.

  Herinner U dat ze ooit in de jaren vijftig in Bagdad bommen gooiden naar joden die een synagoge verlieten om zo Iraakse joden naar Israël te lokken. Ja, het was er voor joden onveilig stelde men in Israël. Wat grotendeels lukte.

  Gelijktijdig geven zij zo de indruk dat al die moslims een stelletje extremistische bommengooiers en koppensnellers zijn. Twee keer prijs. Met daarbij een in puin liggend Midden-Oosten. Het is dus volop feest bij onze zionistische vrienden.
  Willy Van Damme

 2. Hallo Willy

  Dikke chapeau!
  Veruit de beste analyse over het bewuste DIA report die ik tot nu las (en de moeite waarde om er tot een kot in de nacht voor op te blijven :-)).
  Ook de moeite waard: https://medium.com/insurge-intelligence/secret-pentagon-report-reveals-west-saw-isis-as-strategic-asset-b99ad7a29092
  De conclusie op medium.com slaat eveneens spijkers met koppen:

  The revelation from an internal US intelligence document that the very US-led coalition supposedly fighting ‘Islamic State’ today, knowingly created ISIS in the first place, raises troubling questions about recent government efforts to justify the expansion of state anti-terror powers.

  In the wake of the rise of ISIS, intrusive new measures to combat extremism including mass surveillance, the Orwellian ‘prevent duty’ and even plans to enable government censorship of broadcasters, are being pursued on both sides of the Atlantic, much of which disproportionately targets activists, journalists and ethnic minorities, especially Muslims.

  Yet the new Pentagon report reveals that, contrary to Western government claims, the primary cause of the threat comes from their own deeply misguided policies of secretly sponsoring Islamist terrorism for dubious geopolitical purposes.

  Ook nog het vermelden waard is dat Seymour Hersh al in 2007 schreef dat de VS salafisten in de regio steunt:

  To undermine Iran, which is predominantly Shiite, the Bush Administration has decided, in effect, to reconfigure its priorities in the Middle East. In Lebanon, the Administration has coöperated with Saudi Arabia’s government, which is Sunni, in clandestine operations that are intended to weaken Hezbollah, the Shiite organization that is backed by Iran. The U.S. has also taken part in clandestine operations aimed at Iran and its ally Syria. A by-product of these activities has been the bolstering of Sunni extremist groups that espouse a militant vision of Islam and are hostile to America and sympathetic to Al Qaeda.
  http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection

  Het grote stilzwijgen in onze pers is – op een paar uitzonderingen na – ronduit schandalig.
  Schrijnend ook dat dit – voor zover ik weet – niet wordt aangekaart in de Kamer (hallo commissie voor Buitenlandse Betrekkingen?)
  Nog schrijnender is dat Filip Dewinter zowat de enige (bekende) Vlaamse politicus is die schijnt te beseffen wat er gaande is.

  Nu zwart op wit blijkt dat de VS en EU zelf tot over hun oren in de salafistische stront zitten, verwacht ik al helemaal niet meer dat zij Turkije en de GCC tot de orde zullen roepen.

  Wat kunnen Syrië en Irak en hun (echte) bondgenoten doen om het tij te keren, Willy?
  Elke (militaire) samenwerking met de VS (in het geval van Irak) stopzetten en nog meer toenadering zoeken tot Iran, Rusland en China?
  In het geval van Syrië: terugplooien op het verdedigen van de grote steden/bevolkingscentra/grensgebieden en wegen die nog in regeringshanden zijn?
  In het geval van Iran: geen nucleaire deal sluiten aangezien de VS/EU zodra ze kunnen toch maar een dolk ik in je rug planten (en de huidige sancties zullen in de loop der jaren toch verder verwateren)?
  Aangezien Turkije voor zijn energie bijna volledig afhankelijk is van Rusland/Iran droom ik er stiekem wel eens van dat die laatste twee de olie- en gaskraan naar dat land volledig dichtdraaien om zo de Kleine Sultan tot inschikkelijkheid te dwingen, maar jammer genoeg staan de Russen op het punt om een gasdeal met Turkije te sluiten en hebben de Iraniërs de Turkse lira momenteel hard nodig.

  En wij?
  Zelfs na de aanslagen in Parijs weigeren we (EU/VS) om echt van koers te veranderen.
  In onze media worden Assad, Hezbollah, Iran, Rusland en (in mindere mate) China al jarenlang gedemoniseerd als zijnde de duivels zelve, maar tragikomisch genoeg zijn zij misschien de enigen die de gesponsorde, salafistische terreur van onze zogenaamde vrienden kunnen indijken.
  Cyrus
  Antwoord:
  Bedankt voor die stevige pluim. Het verhaal was mij eerst aan het oor gekomen via de website Syrian Perspective die in een voetnoot melding maakte van een artikel op de website Levant Report. Maar het is hier soms zo erg druk dat ik het niet goed las.

  Pas enkele dagen later zag ik het verhaal ook elders verschijnen en begon ik het aandachtig te bestuderen. Dit verhaal is een veel zwaardere wetsovertreding dan die van Richard M. Nixon met Watergate. En inderdaad niemand beweegt.

  Ik kende dat artikel op die website al. En het artikel van Seymour Hersh is hier al herhaaldelijk ter sprake gekomen. Het is een basiswerk om te begrijpen wat er hier aan de hand is.

  Het artikel is zo sterk omdat mensen met naam en toenaam als de Libanese druzenleider Walid Jumblatt er aan het woord komen en die criminele plannen bevestigen. En Jumblatt eet nog steeds uit de salafistische ruif en roept de druzen nu zelfs op om zich te bekeren tot het salafisme!!

  Wel is er vorige week in de Britse krant The Guardian een opiniestuk hierover verschenen van Seamus Milne die dat document besprak. Maar daar bleef het voor zover ik weet bij.

  De teneur in de massamedia is trouwens nog steeds diezelfde al feitelijk in 2011, de goeden versus de slechten met wel nu die ISIS. Al Qaeda zijn dan plots een gematigde club geworden. Boeken die rebellen of ISIS een overwinning dan leest men dat uitgebreid, het tegenovergestelde verhaal krijgt amper een lijn.

  Typerend is de omschrijving in de massamedia van dat Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het is voor hen veelal de enige gebruikte bron over die oorlog en die vult men dan soms aan met wat men omschrijft als ‘activisten’. Andere soms veel betere bronnen gebruikt men nooit.

  Maar iedereen die de website van dat Observatorium bekijkt ziet in een oogopslag dat dit die rebellen zijn. En wie wat nadenkt ziet dan dat men eerst info haalt bij die rebellen (het Observatorium) en dat dan laat bevestigen door ‘activisten’ die echter ook tot die clubjes van salafistische rebellen behoren.
  En bovendien zijn die ‘activisten’ dan de veelal enige bron voor dit vanuit Coventry in het Verenigd Koninkrijk werkend Observatorium. Bedrog dus.

  Typerend voor het bedrog van de media is ook een artikel vandaag in The New York Times over de Saoedische 1ste kroonprins Mohammed bin Nayef die in een artikel over de interne werking bij die familie prins Nayef omschreven wordt als zijnde ‘populair’.

  Hoe verdomd weet die journalist dat? Overal in het land gaan polshoogte nemen want een betrouwbare opiniepeiling heb je daar niet? Maar zo creëert men natuurlijk wel een zeker imago naar de lezers toe.
  Willy Van Damme

 3. hartelijk dank voor deze bijdrage.
  Doe zo voort
  Mvg
  Ph De Vleeschauwer
  Antwoord:
  Het maken van dergelijke stukken is erg arbeidsintensief maar schouderklopjes als die van U maken het dat meer dan waard. Bedankt.
  Willy Van Damme

 4. Opnieuw een goed stuk, Willy. Al langer bekruipt me het gevoel dat er dubbelspel wordt gespeeld op z’n Machiavelli’s: verdeel en heers.

  Wat mij zorgen baart, is dat de mensen de andere kant op blijven kijken. Er geen aandacht aan schenken in de hoop dat wat hun aandacht niet heeft, er domweg niet is.
  Zou het te maken hebben met hun onnozelheid (een peutertje dat z’n handen voor zijn ogen doet, denkt dat hij onzichtbaar is) of met overleven (de werkelijkheid is zó verschrikkelijk, dat ze wel die andere kant op móeten kijken om niet in dodelijke depressie terecht te komen…

  De machthebbers schijnen hun volk het beste in een angstneurose te duwen om de ware schaapjes te creëren.

  Ik denk dat ik maar klavertjesvier ga zoeken. 😉

  Groet,
  Helmi
  Antwoord:
  Dit document van de DIA is van augustus 2012 en dus bijna drie jaar oud. Sindsdien vloeide er echter veel water door de Eufraat. Men moet dat document dus wel plaatsen in zijn tijd en het ook alleen maar zien wat het is: een schets van de toestand, hoe het begon en wat men toen kon verwachten. Dit is echter zo explosief dat velen in het Midden-Oosten dit al zullen gelezen hebben en daar hun oordeel al hebben uitgetrokken.

  Men moet zeker geen definitieve conclusies trekken over wat de huidige positie van de VS is. Wel lijken al haar acties te wijzen op een strategie van verdeel en haars. Verdeel die regeringen, verdeel die rebellen en laat ze het maar uitvechten tot de laatste Arabier.
  Wat we moeten doen is alles goed in de gaten houden en geen woord geloven van de mooie woorden van een Obama & Co.
  Willy Van Damme

 5. Dank voor dit heldere stuk.
  Het is een grof schandaal dat er een ware media blackout over dit rapport is.
  Liever blijft men de andere kant opkijken,terwijl dit dagenlang voorpagina nieuws zou moeten zijn.

  Een ieder die arabische lente heeft gesteund is verantwoordelijk voor de grootste vluchtelingen stroom sinds WW2 niet alleen de regering/msm maar ook het volk.

  Als het volk vanaf het begin de zogenaamde gematigde rebellen had verketterd ipv gesteund,zouden er véél minder [westerse] islamitische terroristen zijn ”gekweekt’.
  Blijkbaar denkt men het een ver van mijn bed show is,wat men nog steeds niet wil begrijpen is dat modern terrorisme zich gedraagt als een boemerang.
  De Saudis en Qataris zijn ondertussen doodsbang voor het monster wat ze gecreerd hebben.
  Het westen wacht een massastroom aan Islamitische vluchtelingen inkl. Syrische oorlogsmisdadigers,
  Terroristen van eigen bodem keren terug en worden vrolijk binnen geloodst.
  zucht.
  Vigilante
  Antwoord:
  De stichter van het salafistisch jihadisme Zbigniew Brzezinski, in 1979 de Nationale Veiligheidsadviseur onder de Amerikaanse president Jimmy Carter, kreeg ooit in een interview voor La Nouvel Observateur de vraag of die salafisten dan geen gevaar voor het westen waren. Hij lachte het gewoon weg. De tekst is hier ooit uitvoerig besproken.

  En Qatar weigert Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syrië) te omschrijven als een terreurbeweging. Ook Turkije en Saoedi Arabië steunen die bendes nog voluit. Het is ook overduidelijk dat ISIS nog steeds buitenlandse steun kreeg, zeker van Turkije. En dat land laat men vanuit het westen maar doen!
  Willy Van Damme

 6. Pingback: MeerVrijheid Blog » Blog Archive » ISIS gevangene: Toestellen VS droppen wapens en voedsel voor IS-strijders

 7. Ik ben echt pis en pis nijdig op mijn overheid.

  Bashar al Assad staat niet alleen!

  – Versterkingen vanuit Iran en Irak zijn inmiddels in Syrië aangekomen;

  – Versterkingen zullen worden ingezet om Idlib en Jisr al Shougour te bevrijden. Geruchten als zouden deze versterkingen worden ingezet voor de verdediging van Damascus zijn vals;

  – De volgende versterkingen die naar Syrië worden overgebracht komen van Hezbollah Irak en het Mahdi leger. Zij zullen deel uit gaan maken van een gezamenlijke Syrische/Irakese operatie, die van de Iraakse grens tot aan Palmyra zal voeren. Dit leger is 70.000 man sterk en hoog opgeleid;

  – Een derde operatie zal gericht zijn op Qalamoun;

  – Een vierde operatie zal vanaf de zuidelijke wijken van Damascus tot aan de Jordaanse grens voeren, waarbij Islamitische Staat tot in Jordanië zal worden teruggedrongen.

  http://www.veteranstoday.com/2015/06/04/vt-exclusive-playtime-over-the-war-begins/
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Wat we de voorbije paar maand en nog dit jaar gaan zien is een verdere escalatie van die oorlog. Voor Rusland, Iran, Irak, Libanon, China, Indië en Syrië is die strijd een van levensbehoud. Winnen de salafisten hier de oorlog dan kan je zo al de volgende stappen zien. Ook Europa zou maar best hopen dat Assad wint.
  Men gaat dus meer troepen en zwaardere wapens zien. De Russen zijn trouwens al een tijd bezig met het leveren van zwaardere en betere bommen en raketten.

  Het Syrische leger en haar bondgenoten hebben trouwens opmerkelijke successen geboekt in het Qalamoen gebergte aan de grens met Libanon waar men honderden vierkante kilometer veroverde en dit salafistisch tuig bijna geheel uitschakelde.
  Maar daarover schrijft een krant als de NRC of De Standaard natuurlijk niet. Het past niet in het plaatje.
  Willy Van Damme

 8. Pingback: Barack Obama, de kalief van Syrië en Irak | Golfbrekers

 9. Dank voor dit verhelderend artikel. Mij verbaast het o.m. dat europese schepen nu ‘vluchtelingen’ gaan opladen in de zee ,en ze gewoon komt afzetten op europese grond. De pers stelt ons dit voor als ‘menslievendheid’. Hoe absurd moet het worden?
  Greet De Boeck
  Antwoord:
  Absurd is een van de termen die men voor de Europese en ook Belgische politiek kan gebruiken. Ik poog nu een reactie te krijgen van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken over de steun van zijn minister Didier Reynders aan ISIS en al Qaeda zeker tot midden 2013. Steun die blijkt uit dat hier deels getoonde document en andere gegevens.
  Met als vraag of België zoals de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook wapens leverde aan die bendes.

  Men kan er misschien mee lachen maar het is een politiek die zorgde voor tientallen miljoenen slachtoffers. Een normale mens die hiervoor mee verantwoordelijk is zo al lang elke lust om te slapen verloren hebben.
  “Wel te rusten meneer de president”, zong Boudewijn de Groot ooit in een van zijn prachtige nummers.
  Willy Van Damme

 10. Pingback: Syrië–Naar escalatie of de-escalatie | Willy Van Damme's Weblog

 11. Pingback: Syrië Irak Midden-Oosten kenner Willy Vandamme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s