Jihadisme in Verviers – Als een boemerang in het eigen gezicht

De gebeurtenissen gisteren in Verviers tonen aan waarvoor een groep kenners van het Midden-Oosten al jaren waarschuwden. De islamitische terreur is nu stilaan gemeengoed aan het worden in Europa. Bij de politie- en veiligheidsdiensten moet het dan ook stilaan paniek aan het worden zijn.

Maar men moet beseffen dat het een aantal jaren geleden ook zo begon in Syrië. Toen in 2008 pleegde de salafistische terreurgroep Fatah al Islam een dodelijke aanslag met een bomauto in Damascus. De start voor het grotere werk van daarna.

Omtoverde

Nu 7 jaar later is het land een economische, politieke en menselijke puinhoop. En wie zat er achter die Fatah al Islam? (1) Het waren diezelfde regeringen die daarna op 11 maart 2011 de opstand in Syrië in gang schoten, met sluipschutters incluis. En dat waren de VS, Saoedi-Arabië en Israël, de Onheilige Alliantie waar Europa, trouwe vazal van de VS, zich dan maar bij aansloot.

Betoging van Hizb ut Tahrir van 22 april 2011

Deze foto verscheen op 22 april 2011 bij het persbureau Reuters en betreft een betoging van de internationaal actieve salafistische groep Hizb ut Tahrir ten voordele van hun strijdmakkers in Syrië. De foto is dus iets meer dan een maand na het begin van die opstand genomen. De beweging is in vele Europese landen verboden. En dan bleven onze media tot oktober 2013 ontkennen dat men in Syrië te maken had met salafistische jihadisten. Dat was voor hen regeringspropaganda. 

Nu zoveel jaren later is dit salafisme dankzij die landen kunnen uitgroeien tot het monster dat zich gisteren nu ook liet opmerken in Verviers. En nu pas en mede dankzij Charlie Hebdo, en ondanks de eerdere nochtans zeer dodelijke aanslagen van enkele jaren geleden in New York, Madrid en Londen, dringt de urgentie om op te treden eindelijk hier door.

Dit nadat men jaren die salafistische jihadisten in onze media en politiek omtoverde tot idealistische vrijheidsstrijders die streven naar een democratisch en humaan Libië, Syrië,enzovoort. Jarenlang moesten wij dit verhaal horen van de grote heren en dames, de zelfbenoemde experten van het Midden-Oosten genre Brigitte Herremans (Pax Christi), Rudi Vranckx (VRT) en Rik Coolsaet (UGent).

Reynders en Van Rompuy

Maar op 23 mei 2013 besliste de Europese Ministerraad voor Buitenlandse Zaken dat het olie-embargo op Syrië werd opgeheven. Waarom? Simpel, de maand voordien had de toen nog in een coalitie samenwerkende ISIS en Jabhat al Nusra die Syrische oliebronnen vermoedelijk via omkoperij kunnen veroveren. En dat wou de EU belonen. En iedereen in onze politiek en media juichten dat toen toe!!

Maar die beslissing kon alleen maar met unanimiteit genomen worden want elk land mocht zijn veto stellen. En dus stemden zowel president Herman Van Rompuy (CD&V) en Didier Reynders (MR), toen zoals nu onze minister van Buitenlandse Zaken, in met de financiering van die aan al Qaeda verbonden terreurgroepen.

Didier Reynders - 2

Op 23 mei 2013 keurde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders als lid van de Europese ministerraad voor Buitenlandse Zaken de financiering van al Qaeda goed. De toenmalige coalitie van ISIS en Jabhat al Nusra hadden in april 2013 een deel van de Syrische oliebronnen veroverd en dus besloot Reynders het handelsembargo voor Syria qua olieproducten op te heffen. Hij had zijn veto kunnen stellen maar vertikte het.

Met andere woorden: Van Rompuy en Reynders waren betrokken bij de financiering van al Qaeda en indirect dus ook van de terroristen die bij Charlie Hebdo en gisteren in Verviers toesloegen. En Reynders is ook nu nog steeds minister van Buitenlandse Zaken.

Het minste wat men dan zou verwachten van het parlement en onze media is dat ze de man hierover in de pers en in het parlement het vuur aan de schenen zouden leggen. En indien die man een beetje respect heeft voor de verantwoordelijkheid verbonden aan zijn ambt dan had die reeds lang ontslag genomen.

F-16’s

Maar de man is een cynicus zonder ethiek, zonder verantwoordelijkheidsbesef. Hij hoeft zich trouwens ook geen zorgen te maken. Niemand in de media en de politiek zal hem hierover aan de tand voelen.

Ze zijn immers praktisch allen medeplichtig. Stemde immers ons parlement niet bijna eenparig in met de in wezen illegale omverwerping van de Libische regering? Wat dan resulteerde in het jihadistan dat het land sinds die westerse interventie geworden is.

Niemand in de media of de politiek, op een zeer rare uitzondering na, verontschuldigde zich voor het vernielen van dat land. Een land dat sindsdien een uitvalsbasis geworden is voor duizenden jihadisten. Zwaar bewapende dan nog want ze konden ongestoord de Libische wapenvoorraden plunderen. Dankzij de interventie van onder meer onze F-16’s. Met de steun dus van de regering Elio Di Rupo (PS).

Moeammar Kadhaffi - 1

Het westen liet Kadhaffi vermoorden en stortte zo het land in een complete anarchie, een land waar salafistische jihadisten heersen. Onder Kadhaffi was er gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg en een functionerend staatsapparaat. Nu alleen nog zand, roversbendes en rondvliegende kogels. Mede dankzij onze met steun van het parlement gestuurde F 16’s. 

Zoals ook – behoudens dus die rare zeldzame vogel – niemand in politiek en pers het rond Syrië tot heden gevolgde beleid op de korrel neemt. Men zwijgt erover. Vermoedelijk uit eerlijke schaamte want men weet het natuurlijk wel.

Guy Verhofstadt

Enkelen hebben blijkbaar echter geen enkel schaamtegevoel. Zo was er deze week Guy Verhofstadt die de lef had te zeggen dat die terreur het gevolg is van ons beleid rond Syrië omdat men die rebellen voorheen onvoldoende steunde. Onzin, er gingen vanuit die Onheilige Alliantie miljarden dollars aan het ondersteunen van die terroristen. Aan wapens en materiaal was er bij hen nooit gebrek.

Verhofstadt bracht op 6 maart 2013 zelfs Salim Idris, een Syrische jihadistenleider die toen al nauw samenwerkte met salafistische terreurgroepen, naar het Europees parlement. Waarbij Verhofstadt aandrong om hem en zijn vrienden te bewapenen. Dit op een ogenblik dat die ‘vrienden’ een nooit geziene terreur op het land loslieten.

Onthoofdingen zoals waarover we in onze kranten nu lezen zijn immers niets nieuw in Syrië maar gebeurden al in de zomer van 2011. Maar onze perslui wisten het lekker uit de kranten te houden. En dus dachten al de brave krantenlezers dat dit een vreedzame opstand tegen een brutale dictator was. En dat steun je toch?

En waar baseerden die journalisten genre Jens Franssen en ngo’s als Human Rights Watch zich op om die leugens te verspreiden? Op verhalen komende ofwel van allerlei salafistische organisaties of van de regeringen die achter die opstand stonden zoals Qatar en de VS. Topjournalistiek dus.

Brigitte Herremans - 3

Brigitte Herremans van Pax Christi, een ‘kenner’ van het Midden-Oosten steunde jarenlang deze salafistische jihad in Syrië. Tot voor kort vertikte ze het enige kritiek te uiten op die bendes voor wie een verkrachting geen enkel probleem is. Bewegingen die de vrouwen tot de prille Arabische middeleeuwen willen terugbrengen, tot slaafse kweekmachines. .

Maar geen nood. Zo is er Rudi Vranckx die in Syrië in 2013 op pad trok met een salafistische terrorist als Abdelrahman Ayachi en hem via de VRT, een bedrijf dat met overheidsgeld werkt, betaalde als tolk en gids.

Deze zelfde Vranckx komt ons nu op TV waarschuwen voor de gevaren van al Qaeda. Een al Qaeda welke hij nog in 2011 dood verklaarde (2). Met gids Abdelrahman Ayachi die voordien in beroep in Brussel wegens terrorisme 4 jaar cel kreeg.

Staatsveiligheid

En dan is er nog het beleid van deze regering die behoudens veel plannen en straffe taal de strijd tegen het salafistisch jihadisme aan het afbouwen is. Zo zijn er volgens insiders bij de Staatsveiligheid maar een tiental mensen bezig met die dossiers. Vermoedelijk niet eens voldoende om al die dossiers te klasseren.

Eenzelfde toestand bij andere met terrorismebestrijding bezig zijnde organisaties. Niet verwonderlijk dat de Belg Gilles De Kerckhove, de terrorismecoördinator van de EU, onze regering opriep om o.m. de Staatsveiligheid te versterken. Onze regering reageerde er zelfs niet eens op.

En dan zien wij ook dat in de begroting voor deze legislatuur de werkingskosten van die dienst tegen het einde van deze legislatuur met een kwart zullen verminderen. Dus minder geld voor overuren, benzine, computers, auto’s, het betalen van informanten, enzovoort. Verder is er al een groot personeelstekort dat men echter niet wil invullen en zelfs nog meer gaat verminderen. Men kan die dienst dan misschien bijna evengoed opdoeken.

Het is gemakkelijk om in kranten en op TV te roepen dat men zoals in Frankrijk soldaten gaat inzetten voor bewakingsopdrachten. Als men echter ook het leger financieel zo droog legt dan is ook dit morsdood. Dit is trouwens eerder symbolenpolitiek dan effectief werken aan de basis, het voorkomen van terreur. Het zal wel helpen maar de veiligheidsdiensten versterken is veel belangrijker. Evenals preventief werk doen.

Maar misschien kan men die soldaten met speelgoedgeweren of zonder de te dure kogels op pad sturen. Of met geweren die in plaats van te schieten dan een vlaggetje uitvouwen met erop de woorden: Pang, U bent dood.

Salim Idris & Guy Verhofstadt in Europees parlement

Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees parlement, met de Syrische jihadist Salim Idris tijdens een persconferentie in het Europees parlement. Verhofstadt vroeg er wapens voor deze man dit terwijl deze toen al nauw samenwerkte met al Qaeda.

Wel is het duidelijk dat de tijd dat men die salafistische opstand in Syrië in onze kranten ophemelde voorbij is. Nu de VS steeds duidelijker de kant van Bashar al Assad en de Syrische regering kiest begint het ook bij onze pers en politiek te dagen. Trouwe vazallen als onze pennenlikkers zijn.

Geen mea culpa

Maar de grootheid van een politicus, de (pseudo)mensenrechtenactivist en journalist is het toegeven van fouten, het uiten van een mea culpa. Met het maken van fouten is niets mis mee. En het zich laten meeslepen in een goed in elkaar gestoken verhaal als dit rond Syrië is begrijpelijk en geen schande. De schande is die fout niet te erkennen.

Maar niemand doet zelfs nog maar een poging hiertoe. En dus krijgen wij in de media diezelfde figuren die voorheen die salafistische jihadisten omschreven als vrijheidsstrijders ons nu komen waarschuwen voor diezelfde groepen. Men moet maar durven. Juist zoals Reynders nu staat te roepen dat die voorheen door hem gesteunde salafisten feitelijk aartsgevaarlijk zijn.

Oh ja, in maart gaat er een Belgische handelsdelegatie met prinses Astrid naar Qatar, een der voornaamste financiers van dat tuig en het land van de moderne slavenhandel. Men zal er ongetwijfeld veel klinken op de wederzijdse vriendschap en wie weet zelfs wapencontracten tekenen. Wapens die dan richting die salafisten gaan.

Syrië - Knack - GAL (Gerard Alsteens) - 28 augustus 2013 - Bash

Op 21 augustus 2013 was er nabij Damascus een aanval met sarin, een gifgas. Reeds de week nadien, op 28 augustus, wist Gal ons al te vertellen dat die aanval het werk was van Assad. Zo kritiekloos de door die salafistische bendes verspreidde verhaaltjes voor waar aannemen. Een echte studie van het dossier lijkt integendeel echter in de richting van die bendes te wijzen. Maar voor Gal waren die jihadisten de helden en dus bij voorbaat onschuldig. Tot die helden een bezoek brachten aan Charlie Hebdo.

Niemand in België wil blijkbaar die stroom aan wapens richting die salafisten indijken. Zo ver gaat de medeplichtigheid van onze politiek en onze media aan deze terreur. Zelfs onze cartoonisten zoals Gal en Kamagurka speelden trouwens zoals hun schrijvende collega’s hun vuile rol in dit spel. Spijts de vele tranen en protesten nu. Hypocrisie heerst.

Willy Van Damme

1) Het grove was dat bepaalde media, vooral Angelsaksische sterk zionistische publicaties, in 2007 toen Fata al Islam plots in Libanon opdook dat omschreven als een terreurgroep in dienst van de Syrische regering.

2) Lisa De Bode, ‘De Stille revolutie’, Lannoo 2011, pagina 182. “Voor mij is het gedachtegoed van Bin Laden gestorven op het Tahrirplein (in Cairo, nvdr.)’’.

In het boek ontwikkelde zij de thesis dat de Saoedische koning Abdoellah al Saoed een feminist was. Zelden zo’n onzin gelezen. Ze werk nu in de VS bij al Jazeera, in dienst van Qatar dus. 

Advertenties

8 thoughts on “Jihadisme in Verviers – Als een boemerang in het eigen gezicht

 1. Enkele jaren geleden bij het begin van de Syrische burgeroorlog zat Guy verhofstadt ook zijn mening te geven over het Syrische conflict. Hij vond dat het Westen de “democratische vrijheidsstrijders” volop moest steunen, vooral met wapens dan.
  Toen de interviewer vroeg of de mogelijkheid er niet inzat dat sommige mensen naar hier zouden komen en die wapens in europa gebruiken zei verhofstadt : Laten we hopen dat dat niet gebeurt.
  Ik denk nog altijd terug aan deze woorden en vraag me af hoe het mogelijk is dat dit soort mensen nog altijd vrank en vrij hun mening mogen verkondigen in de media. In Oekraïne stond hij ook onmiddelijk op de barricades ten voordele van de fascisten.
  Het is natuurlijk niet alleen Guy Verhofdtadt maar Europa kiest altijd dadelijk een kant(altijd de verkeerde) en moet naderhand concluderen dat het toch niet zo zwart-wit is. Niet dat iemand ooit zal zeggen dat ie zich vergist heeft, dat nooit.

  Nederland wil nu de “gematigde” rebellen in Syrïe steunen net zoals de VS er 5000 wil gaan trainen om het op te nemen tegen IS. Binnen korte tijd kunnen ze dan weer oorlog voeren tegen deze groep die ze weeral zelf opgeleid hebben.
  Turkije zal IS blijven steunen en hoopt nog altijd twee vliegen in 1 klap te slaan. Namelijk Assad en de Koerden. Dat lukt niet zo goed maar oorlogsmisdadiger Erdogan geeft niet snel op.

  Velen zeggen nu ook dat de tekenaars van Charlie Hebdo het zelf gezocht hebben. Maar ik weet zeker dat als het dat niet was, ze wel een andere reden zouden gevonden hebben. Hier heeft men nog niet echt door dat extremisten anders denken en niet voor rede vatbaar zijn.
  Zou dat besef er ooit komen?
  Jochen Collas
  Antwoord:
  Als ik het goed heb begrepen is Verhofstadt ook opgenomen in het Amerikaanse lezingencircuit van studiediensten als Brookings. Kassa, kassa.

  Elke jihadist is een individu en dient dus ook een aanpak eigen aan dat individu te krijgen. Denken echter dat praten met die psychopaten veel zal uithalen lijkt mij complete onzin.
  Met sommige individuen wel, de meesten echter zijn vermoedelijk zo crimineel en gestoord dat behoudens een keiharde aanpak er geen alternatief is.

  Wie zich op YouTube zet met het afhakken van hoofden is psychopaat en hoort maar op een plaats: De cel en dit levenslang. Men gooit de sleutel van die vergeetput gewoon weg.
  Willy Van Damme

 2. Misschien effe enkele puzzelstukken bij mekaar leggen, onze ‘staatsveiligheid’ heeft te weinig volk om haar werk te doen. Die ‘jihadisten’ zijn getraind door de CIA en de Mossad om voor hen het vuile werk op te knappen. De verdachten van de Charlie Hebdo-aanval zouden professioneel tewerk zijn gegaan, maar dan laten ze hun identiteitskaart zogezegd achter in hun auto. In de drukkerij gaan ze dan zeer hoffelijk om met de eigenaar ervan. Plus, ze bellen zogezegd naar een TV-station met de melding voor wie ze werkten. Nog een element is dat de hoofdredacteur een relatie had met een Zionistische extremiste uit de Rothschild ‘dynastie’.

  Mij lijkt dat een bestelde aanslag en ben veel mensen tegengekomen, die dat ook denken.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Niet te snel conclusies trekken aan de hand van wat vermoedens en mogelijke feiten. Hoe dan ook is de manipulatie er in die zin dat dit salafistisch jihadisme een creatie is geweest van Saoedi Arabië, de VS en vermoedelijk ook Israël. De VS gaat immers zoiets in het Midden-Oosten niet doen zonder dat Israël ermee instemt.

  Er zijn echter een heleboel aanwijzingen dat die onheilige alliantie van die drie landen op de klippen der hebzucht is gelopen. Het is geen toeval dat we nu bijvoorbeeld al die herrie over die Saoedische dissident Raif Badawi lezen.

  Dit soort zaken is oude koek in het rijk van die roversbende al Saoed. Tot een klein jaar geleden maalde geen enkele persmuskiet hierover en ook de ngo’s hielden hun kritiek stil. Human Rights Watch ging er ooit zelfs om geld bedelen.

  En nu is er een officiële reactie van de VS over de zaak, luide publieke protesten van die ngo’s en pakken artikels in onze media. Dat is geen toeval. Geweten is dat de VS die media stuurt in de directie die ze wil.

  Neem van mij aan dat achter die plotse protesten de VS schuilt. Hetzelfde met Turkije. Turkije is woest op de EU en de VS en plots vertrekken er vanuit Turkije het ene schip na het andere volgeladen met Syrische vluchtelingen richting de EU. Ook dat is geen toeval.

  Het gaat zelfs zover dat Turkije en Rusland nu samenzweren tegen de EU en ook de VS met die alternatieve plannen voor die nieuwe gaspijpleiding South Stream. Beiden zegden dat het gas voor Europa in de toekomst via Turkije zal gaan en niet meer via Oekraïne.

  Wil de EU nog Russisch gas dan moet men zelf maar een leiding naar Turkije leggen. Anders gaat het Russisch gas elders. Waarop de EU verrast reageerde zeggende dat dit toch niet te doen is.

  Maar misschien is de publieke ruzie tussen Frankrijk en Israël nu geen toeval en was de Amerikaanse afwezigheid op dit miljoenenbetoging in Parijs evenmin een toeval. John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, kwam nadien een bloemetje leggen en werd er publiek belachelijk gemaakt. Eveneens merkwaardig.

  Onze Europese imperialisten moeten eens gaan beseffen dat als ze met de voeten van andere landen spelen die ook met de voeten van de EU kunnen spelen. En Turkije, toch een lid van de NAVO en kandidaat EU-lid, speelt dit spel open en bloot mee.

  Men is druk bezig de kaarten in het Midden-Oosten en de wereld aan het schudden. Hart vasthouden.
  Willy Van

 3. Hypocrisie, maar vooral strategische bangmakerij. Gisteren werd Abou Jahjah een half uur staande gehouden door twee Franstalige politieagenten vlak voor zijn huis met zwaar wapengeschut op hem gericht. Hij zag er ‘verdacht’ uit, een pa van 43 jaar met al een beetje grijs haar. Ik heb een kleinzoontje van 4 maanden met zwart haar en donker blauwbruine ogen, ik kan niet zeggen dat dat mij 200% op mijn gemak stelt.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Op vele plaatsen in de EU zijn er aanslagen tegen moskeeën en regent het racistische islamofobe uitlatingen over de islam en moslims. En wat doet deze regering? Joodse instellingen door het leger laten bewaken en geen moskeeën.

  Wie kritiek uit op joden of Israël en de onderlinge relatie krijgt vlot de scheldterm antisemiet naar het hoofd gegooid. Islamofobie is dan weer geen probleem. De arrestatie en veroordeling vorige week van de Franse cabaretier Dieudonné M’Bala M’Bala en het verbieden van zijn tournee is typerend.

  Vrijheid van meningsuiting? Kom nou! Charlie Hebdo mag jarenlang moslims provoceren, maar oh wee als je een jood of zijn religie en relatie met Israël aanpakt. Het is daarom schrikbarend dat men nu ook het ‘verspreiden van haat’ aan het verbieden is.

  Maar wat is ‘het verspreiden van haat’ juist? Het is een zo brede term dat men indien men dat wenst er probleemloos alle dissidente meningen mee kan verbieden.
  Willy Van Damme

 4. (En) Avant la guerre ?
  Gerard Eggermont
  Antwoord:
  Het is de bedoeling van die salafistische groepen om de relationele spanning in de EU op te drijven om zo meer zieltjes te winnen voor hun terreuractiviteiten. Het is een zelfde strategie die men al jaren volgt in de landen waar de islam overheersend is.

  Maar onze geniën aan de top van de EU moesten die bendes hoogstnodig gaan steunen. Verhofstadt, Reynders, Van Rompuy, enzovoort zijn allen bedankt voor hun medewerking bij het creëren van instabiliteit in de EU. Het is niet voor niets dat die heren en dames hiervoor van de belastingbetaler fortuinen krijgen.
  Willy Van Damme

 5. volgens de standaard:De autopsie zal defintief uitsluitsel moeten geven over de identiteit van de twee die gisteren neergeschoten werden. Maar het zou met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan om Belgen, die teruggekeerd zijn uit Syrië.
  Iets begrijp ik dus niet goed, op welke inlichtingen heeft men dit opgebouwd het lijkt me zo in elkaar geknutseld typisch voor België, waarschijnlijk kwamen de inlichtingen mondeling van USRAEHELL, het zou om een safehouse gaan, ze wisten niet wie er zat ? en waarschijnlijk was 1 van hen een verklikker !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Het is de gewoonte van ‘kwaliteitskranten’ als De Standaard om wat voor onzin hen ook verteld wordt dat voor waar aan te nemen. Een politieman, politicus of diplomaat zegt anoniem aan een van hun journalisten A is B en niet C en de volgende dag kun je die ‘waarheid’ aantreffen in De Standaard.
  Kritisch nadenken en evalueren is op die redactie zelfs niet eens gewenst. Kopiëren en plakken is de norm voor de moderne journalistiek.
  Willy Van Damme

 6. Wat ik me afvraag, wat voor belang heeft Israël nou bij deze Salafistische groeperingen in Syrië, ze hadden er toch meer belang bij dat Assad in Syrië aan de macht bleef.

  Het schijnt dat ze ook steun vanuit Israël krijgen
  Henk Koelewijn
  Antwoord:
  Het idee dat Israël kon leven met Assad is een theorie die al zo oud is als het bestaan van Israël en de machtsovername van vader Assad. Dat klopt ook tot de zomer van 2006. Tot dan kon Israël in de regio doen wat het wou.

  Wie stout was kreeg een pak straf. Zo simpel was dat en vader Assad wist dat. Jarenlang hoopt hij op dezelfde deal met Israël als die welke Egypte kreeg in Camp David. De Golan in ruil voor vrede met Israël.

  Maar waarom zou Israël de Golan teruggeven aan Syrië? Zonder Egypte is Syrië militair machteloos en dus bleef alles zoals het was. Maar in de zomer van 2006 viel Israël Libanon binnen om definitief af te rekenen met Hezbollah.

  Het werd geen overwinning maar een gelijkspel en voor Israël is dat feitelijk een nederlaag. En toen in het najaar is er overleg geweest tussen de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney, Israël, Saoedi Arabië en de clan rond de gewezen Libanese premier Saad Hariri.

  Zie hiervoor het artikel ‘The redirection’ van Seymour Hersh verschenen in maart 2007 in het blad The New Yorker. Hierin komt o.m. de Libanese druzenleider Walid Jumblatt aan het woord.
  Je kant het lezen via deze link: http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection.

  Daarin stelt die dat wil men Hezbollah kapot krijgen men via de Moslimbroederschap in Syrië moet werken. eerst Assad kapot en dan is Hezbollah een makkie. Dat was de theorie die de VS van dan af is beginnen volgen.

  Nu 8 jaar later zien we de gevolgen, Syrië in puin en Hezbollah sterker als nooit voorheen. Ik hoor het Israëlische gevloek en tandengeknars tot hier.
  En dat Israël al Qaeda steunt is zwart op wit bewezen door die foto die ik al enkele malen afdrukte en die komt uit de Israëlische joodse media.
  Willy Van Damme

 7. ik lees tevens op de website van de standaard en trek uw conclusies :
  Zoals bij zijn oudere broer Saïd het geval was, ligt Chérif in een anonieme tombe, op vraag van het lokale bestuur om te vermijden dat de begraafplaats een pelgrimsoord wordt. ‘De begrafenis vond plaats om 23.45 uur’, luidde het. ‘Zijn vrouw wou niet aanwezig zijn. Er was niemand’, verduidelijkte het gemeentebestuur van Gennevilliers.

  De burgemeester, Patrice Leclerc, legde uit dat hij volgens de wet geen andere keuze had dan de begrafenis van Chérif Kouachi te laten plaatsvinden, maar eiste dat het graf anoniem zou zijn. Hij weigerde wel dat Saïd in zijn gemeente zou begraven worden. Die laatste werd vrijdag in Reims, waar hij woonde, ter aarde besteld, eveneens in een anonieme tombe en op een geheim gehouden begraafplaats.
  Trage Eddy
  Antwoord:
  Anoniem begraven lijkt mij inderdaad de beste oplossing. Best crematie met asverstrooiing.
  Willy Van Damme

 8. Pingback: Jihadisme in Verviers – Als een boemerang in het eigen gezicht | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s