Milieuvergunning voor Dendermondse gevangenis

De Raad van State heeft, na de verwerping van de bezwaren tegen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Dendermonde dat nodig is voor de bouw van de nieuwe gevangenis, vorige week woensdag als ongegrond ook de bezwaren tegen de milieuvergunning voor deze gevangenis naar de prullenmand verwezen. Het is een belangrijke stap in dit dossier maar was ook verwacht.

Een guerrilla

Nu blijven er nog twee procedures over die voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) liggen, die van het beroep tegen de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar die gevangenis en die tegen de bouw van de gevangenis zelf. Beide uitspraken waren aan het wachten tot de Raad van State haar arrest velde over het PRUP.

Daarenboven is er ook nog een beroep bij de Raad van State tegen de decreetwijziging rond het beschermde landschap van de Oude Dender. Deze aanpassing werd gedaan om de constructie mogelijk te maken van de brug over de Oude Dender, onderdeel van die weg. Het vermoeden is dat ook hier een voor de overheden positieve beslissing zal vallen. Normaal nog dit jaar.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Zo zou volgens een computersimulatie van de bouwer de nieuwe gevangenis er moeten uitzien. Goed voor 444 gedetineerden.

De start voor dit project werd eind 2003 gegeven onder de toenmalige minister voor Justitie Laurette Onkelinx (PS) en Dendermonds burgemeester Norbert De Batselier (SP.A). Het contract voor de bouw zelf werd op het Dendermonds stadhuis op 28 juni 2011 plechtig ondertekend tussen de overheid en het tijdelijk consortium De Poort van Dendermonde NV. Dit via het systeem van DBFM (Design, Build, Finance & Maintenance of Ontwerp, Bouw, Financiering en Onderhoud).

Sindsdien wordt het dossier geplaagd door een aantal tegenstanders uit de wijde omgeving en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES). Die begonnen een ware guerrilla tegen de zaak met tientallen bezwaarschriften, beroepen en rechtszaken. Teveel om op te noemen. Die hadden zeker de eerste jaren groot succes. De provincie moest zelfs drie verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen maken.

Kentering

Vorig jaar kwam de kentering toen de Raad van State op 6 februari met een tussenarrest velde

en het voornaamste argument van de actiegroepen verwierp. En als op 23 oktober 2018 de Raad van State alle resterende bezwaren tegen dat derde PRUP ongegrond verklaarde is de indruk ontstaan dat de strijd grotendeels is gestreden. Het nu gevelde arrest van 4 juli rond de milieuvergunning lijkt dat te tonen.

Van de 8 bezwaren trokken de actievoerders er zelfs twee voor het afsluiten der debatten terug en was alleen hun eerste argument nieuw. De resterende vijf anderen bleken gewoon kopieën van de eerdere punten gebruikt bij de discussie over het PRUP zoals de kwestie van de vleermuizenpopulatie en de keuze voor de site waar de gevangenis normaal komt. Ze werden dan ook zonder veel aarzelen verworpen.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

De actievoerders van het eerste uur. Hier in de zomer van 2009.

Alleen het eerste punt vergde wat meer discussie heen en weer tussen de partijen. Het betrof de nieuwe weg naar de gevangenis die er trouwens behoudens de brug al ligt. Volgens de actievoerders kon men geen milieuvergunning voor die gevangenis geven daar er geen zekerheid is voor de weg ernaartoe. Een beetje het verhaal van de kip en het ei.

Daarbij kwam in deze discussie ook de geplande brug over de Oude Dender ter sprake. Ook dit argument werd echter in dit debat dus verworpen. Het belangrijkste juridische obstakel dat nu nog overblijft is trouwens dit van de bouw van deze brug.

Brug

De weg langs de Oude Dender is een van de mooiste wandelpaden van de stad en is een beschermd landschap. Het toenmalig beschermingsdecreet van 11 oktober 1985 voorzag echter niet in de mogelijkheid van een brug met sluis. En Geert Bourgeois (N-VA), toen minister-president en verantwoordelijk voor Erfgoed, wijzigde om die reden dat decreet zodat een brug en een sluis wel mogelijk werden.

Hiertegen trok men dus naar de Raad van State o.a. met als argument dat het Agentschap voor Onroerend Erfgoed in 2011 hierover toen opmerkingen maakte. Deze dienst keurde echter nadien de recentere wijziging van dit beschermingsdecreet wel goed. Zoals ook het Agentschap Natuur en Bos zich kon vinden in dit nieuw besluit.

De kans dat de Raad van State het verzet tegen die brug zal verwerpen is dan ook zo te zien groot. Hetzelfde voor de bouw van die weg en de gevangenis bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die procedures lijken eerder nog maar een formaliteit.

Hierbij was er op 27 juni een zitting van de RVVB rond de bouwvergunning voor deze gevangenis. Daarbij bleken de bezwaren grotendeels overeen te komen met die welke voorheen al bij de Raad van State voor het PRUP zijn gebruikt. Deze werden dan ook al bij voorbaat door de RVVB verworpen. Een definitieve uitspraak hierover zou nog voor deze zomer kunnen zijn.

Sluis op Oude Dender

In de gevangenis is er plaats voor 444 gedetineerden. Wat een dagelijkse aanwezigheid van een 150 mensen zal vergen. Nu verblijven er soms tot 250 gedetineerden in de oude uit 1863 daterende gevangenis. Het is een overbevolkt totaal versleten gebouw. De vraag is dan ook wat men hiermee gaat doen. Het is namelijk ook een als erfgoed beschermd gebouw.

IMG_2122

De nog in functie zijnde gevangenis van Dendermonde. Ze dateert van 1863.

Belangrijk is dat de ongeveer 90 hectare grote site van het Oud Klooster vanaf oktober haar status van woonuitbreidingsgebied verloor. Het is nu officieel randstedelijk open gebied waar o.m. landbouw en zachte recreatie mogelijk is. Woningbouw is er uitgesloten. Alleen een 10% ervan zal kunnen gebruikt worden om die gevangenis te bouwen.

Het was die status van woonuitbreidingsgebied – het gevolg van de creatie een vijftig jaar terug van de gewestplannen – die een aantal lokaal politiek goed ingewijde families vergeefs tot grondspeculatie verleidde. Zij wisten dat de intercommunale voor streekontwikkeling DDS hier gronden ging kopen. Het liep echter verkeerd af.

Belangrijk voor de stad is ook dat zodra de brug – die klaar ligt om geplaatst te worden – er mag komen dat dan ook de sluis op de Oude Dender kan worden afgewerkt. Die is essentieel om de Oude Dender met het in 1976 gegraven Denderkanaal te verbinden. De sluis moet de stad beveiligen en de pleziervaart tot in het Dendermondse stadscentrum mogelijk maken. Een droom van de pleziervaart.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s