Samen bidden voor …. Appelbloesem

Het was de vorige gemeenteraad van 19 juni best een boeiend spektakel. Gewoonlijk bestaat de agenda uit de goedkeuring van enkele tientallen punten, al of niet belangrijk. En veelal is dat meerderheid versus minderheid. Met de oppositie die een ganse serie interpellaties – tot soms een tiental – op de agenda zet.

Waarbij het veelal geen voor Dendermonde schokkende vragen betreft. Het is gewoon een smeekbede van de oppositie om in de kranten te komen. Een roep om aandacht. Niet dat die tussenkomsten daarom onbelangrijk zijn.

Geen kerkenvrienden

Zo was er ditmaal Laurens Hofman, fractieleider van Open VLD, die het probleem van het volgens hem tekort aan parkeerplaatsen in deelgemeente Sint-Gillis aankaartte. Het is met vlag en wimpel de qua bevolking grootste deelgemeente maar is planologisch best een monster te noemen. Parken zijn er niet veel. Het is gewoon een opeenstapeling van woningen, veelal appartementen. Ze ontstond in wezen na de komst naar de stad van de spoorweg in 1837.

Naamloos

Nog in september vorig jaar opende het toenmalige schepencollege van SP.A en CD&V plechtig een nieuw schoolgebouw voor Appelbloesem. Wat later wordt de school door het nieuwe stadsbestuur gesloten.

Maar hiervoor een oplossing vinden is wat anders. Je kan toch niet zomaar twintig, dertig woningen onteigenen om koning auto te plezieren – Wat de interpellant niet vroeg – of pm parken te realiseren. te plezieren. Men ziet zo al de volkswoede ontsteken. En dus wist Marius Meremans (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling, niet veel meer te doen dan minutenlang een toer van de gemeente te doen. Rond de pot draaien heet dat.

Tot hij echter aan de Sint-Egidiuskerk, de hoofdkerk daar, met zijn veel te kleine parking kwam en alle aanwezigen verraste stellende dat hij wist dat Laurens Hofman en zijn liberale fractie geen grote liefde hebben voor kerken ”maar ik bid voor u en uw fractie, en ik meen het”, stelde de schepen tot opperste verbazing van de gemeenteraad.

Zowat iedereen in de zaal, incluis de politieke ‘vrienden’ konden er nadien goed mee lachen. Of dat bidden veel zal helpen is echter twijfelachtig. Je hebt een visie op de wereld en die zal op dit vlak zo te zien niet snel veranderen. Toch niet met wat gebeden, wijwater en een rozenkrans

Eenzaam alleen

Anders was echter het debat rond de stedelijke plannen om de Freinetschool Appelbloesem in Appels, de gemeente van onder meer Meremans en de schepen voor Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V), in juni 2020 te sluiten.

Voor sommigen de zwakste schepen – waar of niet waar – moet nu HET politiek meest geladen dossier van het ogenblik torsen. De meerderheid liet haar alleen en eenzaam de eensgezinde oppositie trotseren.

Deze oppositie protesteerde luid en sprak van een zuiver politieke beslissing die men alleen met nepargumenten wist te ondersteunen. Ook bleef men geheel op de honger wat betrof de cijfers over het stedelijk onderwijs en Appelbloesem in het bijzonder. Het stadsbestuur wil de school plots dichtdoen – komend schooljaar is het laatste – wegens de dure en broodnodige verbouwingsonkosten en het dalend leerlingenaantal.

DSCN8429

Schepen voor Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V) mocht vorige maand tijdens de gemeenteraad als enige de luide protesten van de eenparige oppositie trotseren. De anderen zwegen.

Die kost blijkt echter peanuts en over het dalend leerlingenaantal is het laatste woordje nog niet gezegd. Ook basisschool De Schakel in Baasrode zat op zeker ogenblik eveneens en jaren na elkaar met een krimpend leerlingenaantal en is nu aan de beterhand. Bij Appelbloesem betreft het maar een jaar. Waarom geen actie ondernemen om die school te redden en niet zoals nu die te sluiten? Een antwoord kwam er tot heden niet.

En de anders graag sprekers binnen de meerderheid zwegen nu. Martine Van Hauwermeiren moet zich privé heel boos hebben gemaakt. Hoe zou je zelf zijn als je collega’s je hier alleen door die politieke miserie laten ploeteren.

Politici willen graag populair zijn, glimlachend schoolgebouwen renoveren en lintjes knippen. Toch logisch. Maar hier moet ze afbreken en Cosmo, de gekende afbraakfirma, ter hulp roepen. Leuk is anders. Je ziet haar al rekenen: “Hoeveel stemmen gaat mij dit kosten”.

Geen debat

Zelfs vragen voor een debat op de lokale Radio Tros werden door de schepen, de burgemeester Piet Buyse en Marius Meremans, topman van de NV-A, om allerlei reden geweigerd. Deze laatste wordt in kringen van de oppositie en de school terecht of ten onrechte gezien als de drijvende kracht achter dit dossier.

DSCN8506 - kopie

Na eerst geen commentaar te hebben gegeven ontkent hij nu dat hij ooit stelde dat men de Dendermondse gemeentescholen moest overhevelen naar andere netten.

Deze laatste ontkende nu zelfs tegen de pers dat hij ooit gezegd had dat men de gemeentescholen moest overhevelen naar de andere netten. Dit terwijl er hiervan een serie getuigen zijn. Maar het stond niet op papier en dus is het volgens de man niet waar. Het toont de grote nervositeit binnen de meerderheid over dit dossier.

Ondertussen is het maar de vraag hoe het nu verder moet. Vandaag komt het op de raadscommissie onderwijs en nu woensdag op de gemeenteraad waar men zal stemmen voor of tegen de sluiting. Of het dossier wordt alsnog afgevoerd.

Merkwaardig want er was tot vorig weekend nog steeds geen antwoord van het stadsbestuur op het advies van de schoolraad – deze bestaat uit het Kraaiennest in Grembergen en Appelbloesem – over die zaak. En dat is wettelijk gezien toch essentieel. Een klacht tegen het bestuur over deze kwestie is trouwens al ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. En bij Apelbloesem lijkt men vastberaden.

Interne ruzies

Een tegenvaller voor de meerderheid is het naar verluidt voor het stadsbestuur zeer negatief advies van deze schoolraad. Deze zou ontevreden zijn over het gebrek aan cijfermateriaal dat men hen bezorgde en klaarheid eisen.

Ook het feit dat men pas na aandringen enkele basisgegevens zou hebben gekregen – wat ook de oppositie overkwam – lijkt niet bevorderlijk te zijn geweest voor de nochtans nodige harmonieuze relatie tussen de schoolraad en stadsbestuur.

Het idee om de twee scholen uit elkaar te spelen is dus totaal mislukt. Hoe het nu verder gaat is koffiedik kijken. Maar dat het verhaal over Appelbloesem niet zal eindigen na het gemeenteraadsbesluit tot sluiting is zeker. Zo loopt er op dit ogenblik ook een petitie tegen het opdoeken van de school die al meer dan duizend handtekeningen verzamelde.

In september mag de stad zich in Brussel al gaan verantwoorden. En ondertussen is het ook duidelijk dat niet iedereen binnen CD&V achter deze plannen staat. Raadslid Luc Van Mol (CD&V) stemde bij een stemming rond procedures in deze zaak vorige maand al mee met de oppositie. Ook elders in de partij is er ongenoegen. Maar dat wekt geen enkele verbazing. En het zou verbazen moest iedereen binnen de N-VA met deze gang van zaken gelukkig zijn.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s