Propagandaoorlog rond Syrië

Een mix van onkunde, zware manipulaties en zelfs leugens, zo kan men de inhoud van de traditionele massamedia omschrijven wanneer ze de explosieve toestand rond Syrië op dit ogenblik bespreken. Qua totale onkunde scoorde zeker De Morgen de hoogste toppen. goed voor een Nobelprijs voor de nepjournalistiek.

De Morgen

Zo schreef De Morgen gisteren woensdag 11 april in: ‘Syrische crisis houdt Trump in Washington’ van Remy Amkreutz en Pieter Gordts. Daarin schreven dat komische duo: “Verschillende ngo’s maakten zaterdagavond melding van een mogelijke gifgasaanval in Douma, de laatste stad in het Syrische Oost-Ghouta die nog in handen van de rebellen is”.

Nou, het Leger van de Islam (Jaysh al Islam) tekende de overgave van de stad zondagvoormiddag – enkele luttele uren na die vermeende gifgasaanval – en reeds op maandag betraden leden van de Russische militaire politie die stad. Deze overgavet werd al zondagmiddag in Syrië wereldkundig gemaakt en stond rond 16.00 die namiddag onder meer bij het persagentschap Reuters te lezen.

En op maandag begon de verhuis van de ongeveer 15.000 leden en aanhangers van die salafistische terreurgroep. Waarna maandagmiddag de eerste leden van de Russische militaire politie en de Syrische Rode Halve Maan het gebied betraden op zoek o.m. naar de vermeende 150 doden en meer dan 1000 gewonden van die aanval ongeveer een dag voordien.

Douma Chemische aanval - 7 april 2018 - 1

Waar zijn de duizend en meer gewonden en 150 doden van die vermeende gifgasaanval in de stad Douma? Die blijken zo te zien verdwenen. Het verhaal was afkomstig van de Witte Helmen, een door mensen van de Britse geheime dienst MI6 opgerichte en door het Westen waaronder ook Nederland gefinancierde jihadistenorganisatie. Deze lokte ons richting een derde wereldoorlog en kreeg van de stad Ieper vorig jaar nota bene een vredesprijs. Een wel heel grote schande.

Maar Remy Amkreutz en Pieter Gordts zijn duidelijk topjournalisten en zagen Douma opnieuw al in handen van het Leger van de Islam. Geen verbazing natuurlijk dat die krant, zoals ook De Standaard natuurlijk en praktisch alle andere Westerse massamedia, geen melding maakten van het verhaal van Rusland, de Syrische Rode Halve Maan en ook de in Damascus werkende VN-organisaties dat er tot heden geen spoor gevonden is van dit massaal aantal slachtoffers.

De OVCW

Ook The Financial Times deed vandaag donderdag 12 april eveneens flink mee aan die propagandaoorlog. Zo schreef de vermeende Londense kwaliteitskrant in: “Experts say gas attack proof will take weeks” (Specialisten zeggen dat het weken duurt voor er bewijzen zijn over die gasaanval) van David Bond en Rebecca Collard.

Zo schreven ze:

“But is was not clear if the mission (van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, nvdr.) had been granted access to the site of the alleged attack.” (“Maar het was niet duidelijk of die missie (van de OVCW, nvdr.) toegang heeft gekregen tot die plek waar die vermeende aanval plaats had” )

Dat het Syrië en Rusland zelf zijn die aandrongen op een bezoek en onderzoek door de OVCW vermelden ze niet. Ze weten dat ongetwijfeld nochtans heel goed. Zoals Rusland en de Syrische regering reeds herhaaldelijk stelden de OVCW alle bijstand te zullen verlenen die nodig is.

DSC_0702

Rusland en Syrië vroegen de OVCW om in Syrië onderzoek te doen naar die aanval met chemische wapens, de VS en de rest van het Westen hadden geen interesse. Wat er op wijst dat deze wisten dat het verhaal over die gifgasaanval allemaal nep was. De OVCW kan nu het bewijs leveren toch professioneel te werken en geen politiek instrument van de VS te zijn. 

Wat de krant ook niet vermelde is dat de VS en haar oorlogspartners in de VN-Veiligheidsraad hun veto stelden tegen een onderzoek door die OVCW. Gelukkig heeft de OVCW geen toestemming van de VN nodig om hier in actie te treden. En uiteraard zweeg de krant eveneens geheel over het verhaal dat er van dat massaal aantal slachtoffers tot vandaag niets is gevonden.

Excuses gezocht

Men is zich trouwens duidelijk al aan het voorbereiden op het feit dat er in Douma geen sporen zijn van die zogenaamde grootschalige gifgasaanval. Zo schrijven Bond en Collard in datzelfde artikel in The Financial Times:

“Journalists have struggled to contact people in Douma and some Syrian activists have accused the government of cutting communication lines. When phones and internet did work again it was difficult to reach anyone in the area who said they saw the attack.

Doctors and rescue workers, who usually speak after such attacks in Syria, were unavailable. Ahmad Tarakji, president of (the) Syrian American Medical Society (de enige organisatie die het verhaal van die gifgasaanval binnen de minuut bijna bevestigden, nvdr.), a charity that supports doctors in Syria, said that might be because people knew government forces would soon enter Douma, the last rebel holdout near the capital.”

“Journalisten hebben het moeilijk om mensen in Douma te contacteren en sommige Syrische activisten beschuldigden er de regering van het verbreken van de communicatieverbindingen. Wanneer telefoon en internet terug werkten was het moeilijk om iemand in dat gebied te vinden die verklaarden dat zij die aanval hadden gezien.

Dokters en hulpverleners die in Syrië na zo’n aanval gewoonlijk met de pers spreken waren niet beschikbaar. Ahmad Tarakji president van (de) Syrisch-Amerikaanse Medische Vereniging, een liefdadigheidsinstelling die dokters in Syrië steunt, stelde dat dit zou kunnen zijn omdat mensen weten dat regeringstroepen binnenkort Douma, de laatste plek waar de rebellen standhouden, kunnen betreden.”

Men is de excuses dus al aan het voorbereiden. Rusland en Syrië vernielden alle sporen en niemand durft nog te getuigen. Waarbij men ongetwijfeld zal stellen dat veel van de getuigen gevlucht zijn of gedood om hen zo het zwijgen op te leggen. Alsof die meer dan duizend gewonden en doden plots verdwenen zijn. En alsof er ook niet zoiets bestaat als grond- en omgevingsstalen.

De oorlogsstokers

Het is dus duidelijk dat de VS en haar vazalstaten in opdracht van Israël geen interesse hebben in de feiten maar gewoon Syrië willen aanvallen. Dat ze daarmee een derde wereldoorlog riskeren is voor sommigen onder hen zelfs van geen tel.

Ook niet voor kranten als de Morgen, De Standaard, NRC, en The Financial Times. Leve de oorlog opperen de pennenlikkers van deze wereld die schaamteloos de propaganda van het Leger van de Islam overnemen. Vorig jaar was er in De Balie in Amsterdam een debat over de kwestie of de media ons naar de oorlog leiden. Het antwoord van het panel was ja. (1) En wat we nu meemaken bewijst dat voor de volle 100%.

Douma - Intreden Syrisch leger - 12-04-2018 - 1

Het is vandaag feest in Douma, Oost-Ghouta en Damascus. De oorlogsdreiging is voorbij en het gebied werd bevrijd van die roversbendes en specialisten koppensnellen. Eindelijk is na de Russische militaire politie nu ook het leger de stad binnengetrokken.

Ondertussen loopt de spanning op maar zie je wel hier en daar enkele sprankeltjes hoop waar mensen pogen af te remmen. De voornaamste is hier die van generaal James Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie. Een op dit vlak vaste waarde.

Die opperde gisteren dat men nog steeds zoekt naar wat er juist gebeurde. En dan was er, verbazingwekkend, Theresa May de Britse premier die woensdagochtend stelde dat ze meer bewijs wil zien voor men kan optreden.

Maar geen zorg, tegen de namiddag wist ze al beter en klonk ze plots anders. De druk op bepaalde dwarsliggers om toch oorlog te voeren is dan ook enorm. Men heeft na de val van Oost-Ghouta de oorlog om Syrië definitief verloren en dus zint men op bloedige weerwraak. Wie tegenspartelt duwt men in de hoek en dreigt men af. En men heeft steeds middelen om dat te doen. Wie een hond wil slaan zal nu eenmaal steeds een stok vinden.

Vermoedelijk zal het Amerikaanse antwoord echter als het komt bestaan uit aanvallen met een serie raketten. Met vliegtuigen het Syrische luchtruim betreden is immers riskant. Bij een vorige Israëlische aanval haalde Syrië een F16 neer en beschadigde men een tweede.

De aanval op maandag van Israël op Syrië gebeurde wel met vliegtuigen, naar verluidt de F15. Maar ditmaal bleven de Israëlische vliegtuigen daarom netjes boven Libanon – Een land dat van het Westen geen echt afweergeschut of degelijke luchtmacht mag hebben – vanwaar men dan maar kruisraketten afvuurde waarvan trouwens het merendeel werd onderschept.

Amerikaans worstelen

Ook voert men in het geheim ongetwijfeld met Rusland gesprekken over wat wel kan en niet kan zonder dat de Russen de voor de Syrische kust opererende Amerikaanse schepen doen zinken en de derde wereldoorlog start. Dit werd vandaag donderdag trouwens plots ook openbaar gemaakt.

Eventueel praat men stiekem zelfs met de Syrische regering. Niets mag een goede waarnemer verbazen. Zeker is dat velen bij de elite in de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel bang zijn om de zaak geheel uit de hand te laten lopen.

Mohamad Alloush - Leger van Islam Syrië

Mohamad Alloesh, topman van het verslagen Leger van de Islam, hem rest alleen nog Saoedisch ballingschap bij zijn oom de salafistische predikant. In de provincie Idlib is na Turkije nu ook al Qaeda met de jacht begonnen op naar daar gevluchte leden van het Leger van de Islam. Veel zullen we over de familie Alloesh en hun huurlingenleger na deze week niet meer horen. Zou men hem niet beter voor een Syrische rechtbank sleuren en levenslang hard labeur bezorgen. En wat met de Witte Helmen?

Zo stelde Emmanuel Macron, de Franse president, gisteren dat men zich voor de aanval(len) zou beperken tot de Syrische opslagplaatsen voor chemische wapens. Maar die zijn er voor zover geweten niet eens. Niemand heeft ze ook al aangeduid, laat staan dat er bewijs voor is. Het wordt heel vermoedelijk dus een show met veel gebrul en spierballengerol.

Zoiets als het Amerikaans worstelen dus. Voldoende om te imponeren en de buitenwereld een zoveelste illusie voor te schotelen. Maar onze media zullen er wel voor zorgen dat dit spelletje komisch worstelen geloofwaardig overkomt. Daarvoor dienen ze. En Trump … die zal ogenschijnlijk zeer tevreden zijn.

De kans is echter ook heel groot dat het Amerikaans-Franse gebrul op niets zal uitdraaien. Zeker nadat de woordvoerder van Trump in de VS stelde dat die Amerikaanse aanval snel kan gebeuren maar ook niet zo heel snel en dat men niets had gezegd over een timing. Blijkbaar hebben de harde Russische woorden en het totaal gebrek aan bewijsmateriaal Parijs en Frankrijk op andere gedachten gebracht.

Zo stelde Alexander Zasypkin, de Russische ambassadeur voor Libanon, eergisteren dat elke op Syrië afgeschoten raket zal neergehaald worden en hun lanceerplatformen een doelwit. Met andere woorden men zal de schepen, duikboten en de Amerikaanse basissen vanwaar die raketten of vliegtuigen vertrokken aanvallen. Duidelijk taal!

Opkuisen

Aan de militaire situatie op de grond zal het echter bijna zeker niets veranderen. De salafistische terreurgroepen zijn verslagen en velen zouden al naar elders zijn vertrokken. Zo maakte de Iraanse pers melding van het feit dat sinds een paar maanden duizenden jihadisten vanuit Syrië toestroomden in Afghanistan, hun buurland.

Er zijn nu nog enkele kleinere plaatsen in Syrië over waar die salafisten verzet bieden maar die worden zo opgekuist. Blijkbaar is het Syrische leger nu klaar om het gebied rond het vroegere Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek aan te vallen.

Deze relatief grote wijk bij de hoofdstad maar ten zuiden ervan werd bezet door ISIS en enkele met al Qaeda samenwerkende terreurgroepen. Welke dan onderling vochten. Die rebellengroepen gaven zich al over en alleen ISIS blijft er nog achter. Het leger is zich nu aan het opmaken om ook dit tot overgave te dwingen. Wat blijkens bepaalde Syrische media elk ogenblik kan starten. Een strijd van vermoedelijk een paar dagen of een week.

En daarnaast is er het grote maar op drie stadjes na bijna onbewoonde berggebied genaamd Oost-Qalamoen in het oosten van de provincie Damascus. Hier zou er volgens Syrische bronnen zelfs een akkoord voor een overgave zijn. En dan resten er nog de gebieden aan de Jordaanse en Turkse grens en een stuk in het noorden van de provincie Homs rond de stad Rastan.

En als laatste is er verder een overblijvend stuk van ISIS die schuilen in een woestijnachtig gebied aan de westelijke kant van de Eufraat. Het grootste probleem blijft echter het oosten waar de VS zich met de Britten en de Fransen nestelden. Maar ook dit lijkt in wezen overkomelijk.

De aankondiging vorige week van Donald Trump dat de VS zich uit Syrië gaan terugtrekken moet een sein zijn voor de PKK/YPG om met Damascus en Rusland te gaan onderhandelen. Veel zal er echter voor hen niet te rapen zijn. Turken, want dat zijn de YPG/PKK in essentie, die stukken van Syrië willen bezetten is voor de overgrote meerderheid van de Syriërs totaal onaanvaardbaar. Het is een no pasaran.

Neen, wat de VS blijkbaar eventueel willen doen is het afschieten van een groot pak raketten, goed voor nog wat vernieling en doden. Maar als dat Amerikaanse raketten zijn dan telt dat niet, daar spreekt of schrijft men niet over. Israël, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS verloren de oorlog en kunnen hoe wraakzuchtig ze ook duidelijk zijn dat alleen maar aanvaarden. Of wil men toch een derde wereldoorlog?

Willy Van Damme

1) https://www.geotrendlines.nl/video-voeren-media-ons-ten-oorlog/

NOTA:

Er zijn op dit ogenblik heel veel reacties binnengekomen die ik de komende uren en dagen hoop te beantwoorden. Mijn excuses voor deze vertraging.

Gisteren was er ook een televisie-uitzending van Weltschmerz, een Amsterdams initiatief waar ik en professor emeritus Dr. Kees van der Pijl van de Britse universiteit van Sussex een uur lang over de zaak praten met als interviewer Stan van Houcke. Stan van Houcke was voor zijn pensionering radiomaker voor de Nederlandse omroep VPRO. Ooit een boeiende zender. Je kan het filmpje zien bij YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5871uA69GJc.

Advertenties

8 thoughts on “Propagandaoorlog rond Syrië

 1. Rudy Verbuyst

  Antwoord:

  Het gebeurt wel eens dat men bij het spreken voor een publiek zich vergist en het omgekeerde zegt van wat men hoort te verklaren en dus de waarheid spreekt. Leuk ogenblik natuurlijk. Ik had het trouwens al gezien want het is ook zo populair. Het zal hem bij zijn oorlogszuchtige bazen wel kwalijk zijn genomen. Geen sympathie hoor.
  Willy Van Damme

 2. Rusland staat heel zwak in Syrië en het weet dat. Als de VS, GB en Frankrijk de Syrische strijdkrachten met kruisraketten aanvallen, kan het misschien wel trachten deze te onderscheppen maar dat is ook alles. Een groot deel gaat zeker door de verdedigingslinie geraken en zware schade aan de Syriërs toebrengen. Rusland kan zich niet veroorloven te reageren tegen lanceerplatformen. Her kan geen schip van de Amerikaanse 6de vloot kelderen want dan gaat een tweede aanvalsgolf zich niet tegen de Syriërs keren maar tegen de Russische basissen die zonder meer zullen weggeveegd worden. Putin kan dat nooit verantwoorden tegenover zijn eigen bevolking, een slachting onder zijn militairen en een wereldoorlog riskeren voor enkele Arabieren in een ver land. Hij kan dus wel bluffen tegenover Trump, zwaar pokeren dat Trump zijn dreiging gelooft. De inzet is groot, WO III of niet.
  Een alternatieve visie is dat Rusland wel de uitdaging aanneemt om een multipolaire wereld na te streven en daarbij het verlies van zijn troepen in Syrië wil aanvaarden met het idee, we hebben regimewissels in Servië, Irak en Libië lijdzaam ondergaan en als Syrië ook nog valt is het daarna de beurt aan Iran, en uiteindelijk aan Rusland zelf met het ultieme doel; China. Maw, beter zich nu schrap zetten met het idee dat als WO III het resultaat is, het zij zo…. Hold your ground. Beter vechtend sterven dus dan overleven op je knieën. Deze visie is eerder ideologisch, een hoop van velen, die echter geen rekening houdt met de huidige krachtenverdeling.
  Luc De Vincke

  Antwoord:

  Ik denk dat het gezond verstand hier zegevierde en de ganse episode toont dat Rusland hier militair wel sterk staat. Natuurlijk is dit voor een buitenstaander een zeer moeilijk afwegen want je hebt helemaal geen zekerheden.

  Als je Amerikaanse generaals, en zelfs Belgische luchtmachtgeneraals, bezig hoort dan is Rusland op veel vlakken superieur. Vooral dan technologisch met haar informatica. Maar is dit zo?

  Rusland kan zo door dit te stellen beter zijn wapentechnologie verkopen en die Amerikaanse generaals kunnen hun versie van dit verhaal gebruiken om nog meer wapens te kunnen kopen want de vijand is toch zo sterk…

  Wel is het uit de afloop duidelijk gebleken dat het Amerikaans bombardement bijna zo nep was als die gifgasaanval. En uit bepaalde bronnen in Frankrijk zou men kunnen afleiden dat het optreden van het Franse leger een groot fiasco is geweest. En die bombardementen op Syrië kunnen alleen maar zo zijn geëindigd omwille van de Russische sterkte.

  Willy Van Damme

 3. Hallo Willy,

  Ja je zou deze prijs zelf moeten gaan invoeren: Nobelprijs voor de nep-journalistiek.

  Het is verschrikkelijk dat je van dit soort (journalistiek) afhankelijk bent.

  Bedankt voor je heldere analyses.

  Groet,

  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  Er zouden wel heel veel kandidaten zijn hoor.
  Willy Van Damme

 4. Pingback: Propagandaoorlog rond Syrië | bid 24 uur

 5. Amerika Kan Niet Zonder Oorlog; Stan van Houcke, Willy van Damme en Kees van der Pijl

  De video waarnaar je verwijst.
  Ik ben pas op 40 minuten en nu al van enthousiasme… Wat een geweldig journalistenpanel! Wat een scherpe analyses! Alles wat ik eerder in mijn commentaar aanstipte komt tot in detail ter sprake en meer nog en uitgebreider! Die vorige reaktie van mij kun je dus best weglaten Willy jullie overtreffen mijn kijk op de gebeurtenissen ruimschoots. Kees nu ook weer over de pijpleidingen en Nordstream, misschien komt de petrodollar nog ter sprake… het is allemaal zo snel vergeten die enorme belangen die schijnbaar op de achtergrond spelen. Er is ook niets sensationeels aan natuurlijk! Dit is maatschapijleer waar ze op de middelbare school in de hogere klassen van zouden kunnen opveren! Wanneer het ontbreekt klopt de duiding voor allerlei zaken gewoon ook niet. Jongeren voelen dingen vaak beter aan. Al vond ik ook de video van Eva Bartlett als iemand die er vaker geweest is en ervaringen uit de eerste hand kan mee delen ook erg informatief. Maar werkelijk hulde voor jullie initiatief waarbij ik moet zeggen dat ook Stan op z’n best is als vragensteller / aangever. Ik heb wat moeite met het podium waar ook minder fijne lieden opereren, dat dan weer wel. Maar inhoudelijk valt hier weinig op aan te merken, het vult ook nog een oorverdovende leegte waarvoor dank. Dank!!!
  Jim

  Antwoord:

  Ik heb er ook van genoten en Kees van der Pijl kende ik niet maar hij bleek een man met een boeiend verhaal. Blij dat je het ook erg interessant gevonden hebt. Een tof initiatief.
  Willy Van Damme

 6. Misschien toch een idee om net als Eva deed een lijstje met relevante links bij de aangestipte events als bijgaand bij de video te leveren. Voor wie zich verder wil op de hoogte stellen. Ik vond dat wel fijn.

 7. Ik volg als sinds 2011 het Syrië conflict via verschillende kanalen.
  Ik volg Willy ook al jaren.
  Steeds sta ik verbaasd van zijn grondigheid.
  Ik ken dus vele van de feiten, maar de wijze waarop Willy ze op een rijtje zet en duidt is meesterlijk.
  Bedankt en groeten
  PS
  ik ben de man met de hond waarmee je op het congres over Geopolitiek sprak.
  Als je ooit wat hulp nodig hebt. Opzoekwerk, af gewoon een kas verzetten ik spring in…
  Geert

  Antwoord:
  Bedankt. Om dit dossier te kunnen volgen moet je kennis hebben van de historiek en het heden van dat gebied. Dat kan je met vallen en opstaan na verloop van tijd wel leren.

  Wat je echter niet kan leren is het harde werken, het logisch redeneren en het bezit van een goed geheugen. Die zaken heb je of je hebt ze niet. Bedankt ook voor je aanbod. Je hond zag er eerst wat gevaarlijk uit (tja en wolvendoder) maar het was een braaf dier. En het was een aangename kennismaking.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s