Amerikaans worstelen Syrische stijl

Na de uitlatingen van de voorbije dagen over Syrië van zowel de Franse president Emmanuel Macron als zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump kon een reactie van beiden nog moeilijk uitblijven. Zij hadden hun nek immers zo ver uitgestoken dat ze wel iets moesten doen wilden ze geen enorm gezichtsverlies lijden. En dus kwam er een bombardement.

Stoer doen

Dit werd duidelijk met Rusland en zo met haar bondgenoten in Damascus en Teheran afgesproken. Want als men praat met de Russen dan praat men op zijn minst indirect met die twee partners van Rusland en zelfs met Hezbollah uit Libanon. De kwestie was iets te doen zonder dat men de boel laat ontploffen richting derde wereldoorlog.

En die onderhandelingen hebben blijkbaar toch wat geduurd voor er een overeenkomst was over de doelwitten. Hoeft het dan te verbazen dat er volgens de recentste berichten in Syrië onder burgers drie en bij de militairen zes gewonden vielen. Het was dus een vorm van Amerikaans worstelen, brullen en doen alsof men zeer gevaarlijk is en de tegenstrever doodsbang wegloopt.

Amerikaans-Brits-Franse bombardementen op Syrië - 14 april 2018

Volgens persbureau AFP omschreef men bij die jihadisten die bombardementen van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als een farce. Er vielen zelfs amper gewonden.

Maar die tegenstrever speelde niet mee en deze ochtend werden er op de Syrische televisie beelden getoond van president Bashar al Assad die als gewoon naar zijn werk ging in het presidentieel paleis. Of de beelden dateren van vandaag weten we natuurlijk niet maar ze tonen de attitude in Damascus.

De voorbije nacht vuurden de Fransen, Britten en de VS raketten af op drie doelwitten alhoewel er volgens sommige berichten ook een vierde geviseerd was, namelijk de luchtmachtbasis van Dumayr, gelegen ten noordoosten van de hoofdstad, vanwaar de vliegtuigen en helikopters blijkbaar opstegen die Douma de voorbije week aanvielen.

Opslagplaatsen?

Volgens enkele Syrische media zouden er hier 12 raketten zijn op afgevuurd maar werden ze allemaal neergehaald. De VS en haar bondgenoten maakten wel geen gewag van Dumayr als een doelwit. Omdat die aanval geheel mislukte? De andere doelwitten waren een wetenschappelijk onderzoekscentrum in het westen van de hoofdstad en twee zogenaamde opslagplaatsen voor chemische wapens nabij de stad Homs.

Vooral dat laatste is raar want tot heden heeft niemand het al gehad over die sites. Men had in het verleden er mensen van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) kunnen heen sturen maar men opperde zelfs niet eens de vraag.

Wat de beweringen van de VS en haar bondgenoten hierover erg twijfelachtig maken. Verder was dat onderzoekscentrum in het verleden al bezocht. Zonder echter iets illegaals  te vinden.

Militair van generlei waarde

Volgens de Russen en de Syriërs werden er in totaal 103 raketten afgevuurd waarbij Rusland stelde dat er daarvan 71 door het Syrische afweergeschut werden neergehaald. Volgens de Syrische regering waren er dat 93. Later stelde het Syrisch leger dit deels bij en sprak men over 110 afgevuurde raketten. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het dan weer over 105 afgevuurde raketten die allen hun doel raakten. Wat straf is. Het is dus hoger, lager.

Opvallend is natuurlijk dat geen enkel vliegtuig het Syrische luchtruim heeft betreden. Ook Israël bij haar luchtaanval van de voorbije maandag niet. Syrië beschikt over o.m. het verouderde Russische S-200 luchtafweersysteem maar dat boezemt blijkbaar al voldoende schrik in.

Bashar al Assad - Onder het volk - 1 - Instagram

Om een geest van verzet te tonen toonde men deze ochtend op de Syrische televisie beelden van een president die naar zijn werk op het presidentieel paleis trok. Op vele plaatsen waren er ook steunbetogingen.

Waarbij men dient te beseffen dat de Russische luchtverdediging aan de Syrische kust, heel opvallend, niet in actie kwam. Bijna zeker in afspraak met Washington. En deze verdedigingslinie met onder meer de moderne S-400 en een serie andere systemen wordt bij Amerikaanse militairen omschreven als zeer solide.

Het is dus gebleven bij puur spierballengerol en gebrul zonder enig serieus effect. Militair stelde het niets voor. Volgens een bericht van het Franse staatspersbureau AFP heeft Mohammad Alloesh, de in Saoedische ballingschap verblijvende leider van het Leger van de Islam, erg ontevreden zijn en gebruikte hierbij op Twitter het woord ‘farce’.

Opvallend is ook dat Frankrijk enkele uren nadat het Syrië aanviel voorstelde om de vredesbesprekingen rond het land te hervatten. Of dat enige kans maakt is wel heel twijfelachtig. Vooreerst is het de vraag wat er moet gebeuren met Assad. Gaan de Fransen nu Bashar al Assad aanvaarden als presidentskandidaat? Wel wetend dat er feitelijk geen alternatief is.

En dan is het te zien of Rusland, Iran en Syrië nog wel willen ingaan op dit Franse voorstel voor gesprekken die tot heden geen enkel resultaat opleverden. Ook hebben de Russen hun eigen vredesonderhandelingen en is het salafistisch verzet gewoon ten dode opgeschreven.

Wel is er vandaag een nieuwe zitting van de VN-Veiligheidsraad waar men als naar gewoonte zich zal beperken tot scheldpartijen. De Amerikanen gaan zeker niet toegeven dat ze door het internationaal recht met voeten te treden een oorlogsmisdaad begingen. Internationaal recht is hen nu eenmaal vreemd.

Bewijzen

Ondertussen beweren Frankrijk en de VS ‘bewijzen’ te hebben voor de betrokkenheid van de Syrische regering bij die vermeende gifgasaanval. En dat is vooral zo te horen de zogenaamde aanwezigheid die nacht van zaterdag op zondag van twee legerhelikopters boven het gebied. Geen verrassing natuurlijk daar er toen zwaar gevochten werd tussen het Syrische leger en het Leger van de Islam.

Tot heden heeft echter nog niemand een van de tientalen doden en honderden gewonden gevonden. Het Laatste Nieuws en sommige verhalen van die terreurgroepen hadden het over 150 doden en meer dan 1000 gewonden. Ook getuigen zijn nog niet ontdekt. Moskou stelde wel iemand bij naam ontdekt te hebben die de scene in dat hospitaal daar meemaakte. Volgens diens verhaal was er geen sprake van een gifgasaanval.

Ook is ondertussen een missie van de OVCW in Damascus toegekomen en naar Douma vertrokken voor onderzoek. Vraag is of de OVCW na haar dubieus rapport over die eerdere aanval in Khan Sheikhoun van april vorig jaar ditmaal beter en professioneler werk zal leveren.

Douma - Militaire situatie - 2 - 28 maart 2018

De gevechten in Douma speelden zich die nacht af in de velden ten zuiden, westen en oosten rondom de stad. Waarom dan chloorgas gebruiken in het stadscentrum? Dat is militair toch zinloos. Bij die nachtaanval brak het leger echter door de verdedigingslinies van het Leger van de Islam. En blijkbaar had men door een gebrek aan mankracht geen verdere verdedigingslinies meer en lag de weg naar de overwinning open.

De OVCW beweerde toen dat er sarin was gebruikt maar baseerde zich hiervoor exclusief op beweringen en materiaal komende van al Qaeda die Khan Sheikhoun toen bezetten. Het is een werkmethode die haaks staat op wat een professioneel forensisch onderzoek hoort te zijn. Men fungeerde hier gewoon als de woordvoerder van al Qaeda!

Men kan er wel zeker van zijn dat Londen, Parijs en Washington er alles zullen aan doen om een voor hen positief rapport te bekomen. Wordt er niets gevonden dan is dat een ramp voor Trump, May en Macron. Hetzelfde voor Rusland dat hier numeriek echter zwakker staat. Verwacht dus nog veel heibel rond die missie en haar rapport.

Chloorgas als wapen

Verder klinkt het ganse verhaal over een gifgasaanval bij Douma zeer ongeloofwaardig. Vooreerst speelden de gevechten zich in die nacht van zaterdag op zondag af aan de rand van de stad, in velden een paar kilometer buiten het centrum zelf. Als men de vijand met chemische wapens wil verslaan dan worden die daar gebruikt, niet in een of andere crèche of hospitaal kilometers verder.

En dan is er nog het eigenaardige detail van het vanuit het Verenigd Koninkrijk werkende Observatorium voor de Mensenrechten, een onder de Syrische Moslimbroeders werkende club. Deze rapporteerde toen in detail van de gevechten die nacht van zaterdag op zondag rond Douma o.m. over gewonden en bombardementen.

Over een gifgasaanval bij dit Observatorium echter geen woord. En terwijl dit normaal steeds de bron bij uitstek is van de Westerse massamedia nu geen woord hierover in de kranten en bij persbureaus zoals Reuters en AFP. Of hoe ook hier de klassieke pers selectief is in het kiezen van haar bronnen. Alleen die welke in het plaatje passen zal men citeren.

Bovendien stelt zich de vraag waarom men chloor zou gebruiken. Reeds in de eerste wereldoorlog stopten de Duitsers al snel met het gebruiken van chloor omdat het amper effectief was en schakelde men over op het wel echt dodelijke mosterdgas. Om effect te hebben moet men ook grote hoeveelheden chloor gebruiken en hier sprake men over een bom.

Douma Chemische aanval doden - 7 april 2018 - 4.jpg.png

Waar zijn de tientallen doden en honderden gewonden van die aanval met chemische wapens?

Maar men heeft het over ergens tussen de 40 en 150 doden en meer dan duizend gewonden en dus kan het gebruik van chloorgas bijna uitgesloten worden en moet er sprake zijn van een zenuwgas als sarin. Maar daar lijkt het afgaande op de beelden van die vermeende aanval niet op. Men spoot hen af met water en liet ze eens puffen, dat was het. Sarin? Kom nou, dat is goed voor Allo, Allo of Monty Python.

Het speciale aan sarin is dat men nog heel lang nadien afbraakstoffen eigen aan sarin kan terugvinden. Maar wie goed de beelden van het Leger van de Islam over die zogenaamde gifgasaanval bekijkt ziet niet direct symptomen eigen aan sarin. Maar het onderzoek moet hier zeker duidelijkheid scheppen. Maar de essentiële vraag is waar die tientallen doden en honderden gewonden gebleven zijn.

Gevolgen

Wel hebben de recente militaire gebeurtenissen rond Syrië mogelijks wel een serieuze impact op het verder verloop van de gevechten. Vanaf heden hoeft al Qaeda of een andere salafistische terreurgroep alleen nog maar een filmpje te maken met vermeende slachtoffers vooral dan kleine kinderen. Ze kan dan het schieten grotendeels achterwege laten. Het schieten doen dan de Fransen, Britten en Amerikanen.

Een ander probleem is Turkije dat in een alliantie met Rusland en Iran zit en gelijktijdig lid is van de NAVO. President Recep Erdogan worstelt met twee grote kwesties. Vooreerst is er het probleem van Koerdische nationalistische groepen zoals de PKK en langs de andere kant steunt hij voluit de verspreiding van het salafisme, de politieke islam. Zijn AKP partij is nu eenmaal de Turkse tak van de Moslimbroeders.

Vandaar dat hij nu de Amerikaanse agressie toejuichte want die bombardementen zijn hoe dan ook een goede zaak voor die salafistische terreurgroepen. Maar aangezien het Westen die nationalistische Koerdische groepen voluit steunt, tot en met wapens, zoekt hij hulp bij Rusland om de eenheid van zijn land te bewaren.

In Syrië zal men Rusland daar wel voor gewaarschuwd hebben en de Russen zijn niet dom en beseffen dat maar al te goed. Maar Rusland wil de Syrische knoeiboel met zo weinig bloedvergieten en geld mogelijk oplossen en kan dus Erdogan wel gebruiken om die van Turks geld levende terreurgroepen in het noorden onder controle te houden.

Maar wat op relatief korte termijn. Gaat Turkije zich zomaar uit Syrië terugtrekken zonder iets in ruil te krijgen? Zal zij een bijrol opeisen voor bendes als Ahrar al Sham en Nour Din al Zinki, groepen met een gruwelijk palmares.

Maar Turkije los weken van de NAVO is voor Poetin natuurlijk een zeer aanlokkelijke zaak. De zaak is echter dat Turkije in het verleden salafistische terreurgroepen in Tsjetsjenië steunde en dat is Poetin zeker niet vergeten. Poetin lust de Moslimbroeders niet.

Erdogan steunde ook voluit ISIS en in China diezelfde terreurgroepen bij de Oeigoeren in China. Wat men in China evenmin is vergeten. Het is dus een erg delicate zaak voor zowel Poetin, Erdogan, Iran en Syrië en in de verte de stille maar belangrijke partner China. En in wezen staat Erdogan hier geïsoleerd.

Verder hebben de aanvallen van deze nacht het totale misprijzen van die regeringen getoond voor de democratie. Men valt zonder toestemming van de Veiligheidsraad een land aan wat kan leiden tot een derde wereldoorlog en men weigert gewoon de parlementen om toestemming te vragen. Men snoert hen gewoon de mond.

Verder valt het op dat ondanks de gigantische propaganda in de media de overgrote meerderheid van de bevolking in die landen tegen deze aanval op Syrië is. Een oorlogsmisdaad en daar kan men zelfs niet over twijfelen, ook al vielen er dan naar verluidt maar iets van een negen gewonden.

Willy Van Damme

Advertenties

16 thoughts on “Amerikaans worstelen Syrische stijl

 1. Pingback: Amerikaans worstelen Syrische stijl | Banish Proxy Wars & False Flag Attacks, Nuclear Warfare and DU-Weaponry

 2. Rusland weigert het te begrijpen

  Als een kind op school gepest wordt door een akelig kereltje en gelaten alles blijft ondergaan, zelfs lief blijft doen in de hoop dat de andere misschien toch zijn vriend zal worden als hij niet reageert, zal hij tot zijn scha en schande ondervinden dat de pestkop integendeel altijd zal blijven terug keren en telkens harder zal optreden omdat hij weet dat de andere toch niets terugdoet. De anderen uit de klas zullen uitbundig beginnen mee klappen uitdelen aan het jongetje dat zich niet durft te verdedigen omdat ze graag vereenzelvigd worden met de sterkste en met hem goed willen staan.
  Als het arme jongetje echter één keer zou uithalen en de bruut een bloedneus meppen dan zal hij misschien op dat moment twee blauwe ogen terug krijgen maar de volgende keer zal die pestkop wel opletten en meer respect hebben voor hem want niemand heeft nu eenmaal graag een bloedneus.

  Dit verhaal dat iedereen wel eens heeft gehoord en misschien in zijn jeugd zelf op school heeft meegemaakt, geeft perfect de Russische houding weer. De krachtige luchtafweer van de Russen in Syrië is niet in actie gekomen omdat zijzelf niet werden aangevallen Een houding dus van; “Laat die arme Syriërs met hun verouderde luchtafweer maar de klappen opvangen”. Hoe moet dit overkomen tegenover de weinige bondgenoten die Rusland heeft? Nu moet het bij hen toch beginnen dagen dat ze niet op hen moeten rekenen? Men kan bovendien gerust stellen dat dit de begrafenis was van Syrië zoals we het nu kennen. Turkije, Israël, Saoedi-Arabië en de complete NAVO beseffen nu allemaal, zich vergenoegd in de handen wrijvend, dat hoeveel ton bommen ze ook lozen boven Syrië, ze dit ongestraft kunnen doen, zolang er maar geen Rus een schrammetje oploopt.

  Ik vrees dat de volgende jaren Rusland in het stof zal mogen kruipen. De volgende zet zal nu zijn; het wereldkampioenschap voetbal boycotten en zo het land voor de zoveelste keer kleineren. Het is ook gewoon wachten op de volgende economische boycotmaatregelen waarvan niemand van ons nog de tel kan bijhouden.. Waarom ook niet, Rusland doet toch niks terug. Russische bewindslieden beperken zich schuchter tot mondeling protesteren en zich verdedigen in officiële verklaringen en persmededelingen waar toch niemand naar luistert en die zelfs de Westerse pers niet eens halen. Wedden dat de Russen nog altijd zullen huilebalken over onze “Westerse partners”? Ze zijn net als dat arme jongetje, ze hopen dat als ze maar lief genoeg zijn, ze tot het Westerse elite clubje zullen worden toegelaten. Het Westen echter wil hen helemaal niet toelaten, het Westen wil hen vernietigen, als natie, als volk , hun rijkdommen inpikken en hen tot consumptieslaven maken van Westerse multinationals !
  Het eerste wat ik deze morgen trouwens las in de internationale pers (vertaald): “De door de VS geleide aanvallen in Syrië zonder UNO mandaat zijn een inbreuk op het internationaal recht.” dixit Poetin himself.
  Dit is toch belachelijk als opmerking??? Verwacht iemand nog dat het Westen zich houdt aan internationale wetten? Heeft het Westen zich gehouden aan Internationale wetten in Irak en Libië?
  Deze uitspraak van Poetin lijkt me als het huilen van een klein kind dat naar zijn moeder loopt omdat het slaag heeft gekregen en zegt: “Mama, hij doet mij!” Het kind kan nog hopen dat het sussende woordjes kan krijgen zoals “Nee, dat mag die stouterik niet doen, he?” Wat wil echter de Russische president hiermee bereiken? Hij heeft zich zwak opgesteld en dat zal hem als een boemerang treffen want spijtig genoeg geldt in 2017 de wet van de sterkste.

  Het ergste wat men kan verliezen als individu, als land of als natie, is respect. Voor mij heeft Rusland en zeker Poetin vannacht veel krediet verloren. Voor de rokende puinhopen van Syrië is nu ook Rusland mede verantwoordelijk.
  Luc De Vincke

  Antwoord:

  Je vergeet hier te gemakkelijk dat Parijs, Londen en Washington met hun bombardement van ongeveer 75 minuten niets bereikten en er zelfs geen doden bij vielen. De VS en Frankrijk waren woest omdat hun laatste militaire bolwerk om toch nog invloed te hebben door Syrië, Iran en Rusland was veroverd.

  Om hun woede te kunnen koelen eisten zij dan van Moskou en ook Damascus dat ze iets in ruil mochten doen en dus gaf men hen toestemming om drie vooraf bepaalde bijna zeker waardeloze doelwitten te vernielen. Wat Parijs dan verkocht als centra voor chemische oorlogvoering. Grapjassen.

  Je kunt dat amper een prijs noemen die Washington kreeg. Natuurlijk verkocht men dit aan beide zijden als een overwinning. Maar nuchter kijkend kan men dit moeilijk anders dan een Syrische, Iraanse en Russische overwinning noemen.

  Douma en Oost-Ghouta in ruil voor drie gebouwen die naar alle waarschijnlijkheid geen waarde hebben. En daar er alleen enkele gewonden vielen is alles met zekerheid netjes vooraf doorgesproken met de regering in Damascus. Neen, dit is geen gezichtsverlies voor Rusland, juist het omgekeerde.

  Willy Van Damme

 3. – 2 sleutel-momenten:

  op 22:07

  en

  op 1:00:55

  YouTube.com/watch?v=oe-18EaW86A
  Edward Wouters

  Antwoord:

  Ik had dit filmpje in het verleden al eens gezien. Het toont hoezeer dit gewoon een bende psychopaten zijn die als ze niet tegen het leger vechten dan maar onder elkaar oorlogje voeren.

  Stel U voor dat het Syrische leger zou verslagen zijn en er dan een nieuwe regering moet komen. Ze zullen elkaar nog desnoods een decennium elkaar uitmoorden.

  Gelukkig wordt dit lot dat het ‘menslievende’ Westen Syrië voorschotelde hen behouden wordt. Het is trouwens al erg genoeg. De gematigde jihadisten. Wat een gruwelijke grap. Bedankt alleszins om deze film aan het publiek hier te tonen.

  Willy Van Damme

 4. Duidelijke uiteenzetting. Dank hiervoor. Tegenwicht aan de eenzijdige Nederlandstalige media is zeer noodzakelijk!
  Evert

  Antwoord:
  Bedankt.
  Willy Van Damme

 5. Ik ben misschien een zwartkijker maar voor mij is het westen zich reeds aan het indekken voor de resultaten die het onderzoek in Douma gaan opleveren.
  Resultaten die gepubliceerd gaan worden via de Russische officiële instellingen zullen afgedaan worden als het verspreiden van fake-nieuws en de wereld ingestuurd door internettrollen.
  Bij het einde van het artikel maakte ik dan toch de bedenking dat de Britten precies als eerste de bui al voelen hangen en het nu nog wachten is op de VS en Frankrijk om de eerste meldingen van Russische cyberaanvallen de wereld in de sturen. Ik dacht dat men zoiets ” de vlucht vooruit nemen ” noemen.
  Stuur een fake-bericht de wereld in dat ze naar aanleiding van het bombardement gaan overspoeld worden met fake-berichten en andere cyberaanvallen en men is, met medewerking van de media, weer meester van de situatie.

  https://www.gva.be/cnt/dmf20180415_03463237/rusland-wil-westen-straffen-met-trollen-en-cyberaanvallen
  Victor Theunis

  Antwoord:

  Ik ben even benieuwd als jij naar wat de door de VS gecontroleerde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag gaat beweren. Het rapport krijgen wij nooit te zien en men zal een persbericht maken met daarin wat beweringen.

  Uiteraard zal men met alle mogelijke middelen verhinderen dat men Parijs, Londen en Washington in dat persbericht als leugenaars zal bestempelen. Ik vermoed dat men nu al de bewoordingen van dat persbericht aan het maken is. Iets voor koorddansers?

  Willy Van Damme

 6. Wondere wereld! In Spanje zitten democratisch verkozen parlementairen in de gevangenis omdat ze meer onafhankelijkheid willen en worden gesteund door de meerderheid van de bevolking van hun regio. In Syrië regeert een president die geen enkele legitimiteit heeft.
  Toch krijgen die Catalanen nauwelijks internationale steun terwijl niemand blijkbaar nog vraagt dat Assat zich legitimeert via verkiezingen. Ik kan leven met verkozenen als Wilders, Le Pen, Orban en andere populisten die hun meningen verkondigen, ook al deel ik die niet, niet met diktators voor het leven. In Syrië niet, in China niet of waar ook ter wereld. Zelfs koningen zijn niets meer dan een overblijfsel uit de middeleeuwen, ik krijg er altijd een soort museumbezoekersgevoel bij. Van Koninkrijken, Kalifaten en pausdommen verlos ons heer. Toch heb ik ook geleerd dat er altijd verlichte despoten zijn (geweest) in wereldlijke en religieuze posities die hun en onze wereld absoluut positief hebben vooruit gestuwd. Maar noch Trump, noch Poetin en al zeker Assat passen in dat rijtje.
  Johan Baert

  Antwoord:

  Assad is wel het legitieme staatshoofd of je hem nu graag ziet of niet. Hetzelfde trouwens voor koning Salman in Saoedi-Arabië. En niemand die dat grondig bekijkt zal voor zover ik kan zien eraan twijfelen dat bij normale verkiezingen Assad ook zal herkozen worden. Zonder het Syrische leger was Syrië nog veel meer vernield.

  Het is de voornaamste reden waarom Barack Obama jarenlang eiste dat Bashar al Assad in het kader van een politiek akkoord geen presidentskandidaat mocht zijn. Ze wisten immers perfect wie er dan ging winnen.

  Het is niet omdat Jorn De Cock in De Standaard over de Syrische regering allerlei gruwelverhalen vertelt dat ze ook allemaal waar zijn. Ook is het niet aan een stel Westerse regeringen of intellectuelen om te bepalen wie de legitieme president van een ander land is. Dat eisen is gewoon een bewijs voor imperialistische neigingen.

  Willy Van Damme

 7. Rusland doet denken aan de CVP: altijd maar toegeven. Maar: lafheid lokt nog meer agressie uit. We zullen dat wellicht spoedig gaan zien.
  Cassandra

  Antwoord:

  Dit is het resultaat van een intens diplomatiek overleg tussen de betrokken partijen minus Turkije, Qatar en Saoedi-Arabië. Dit heeft niets met lafheid te maken. Of wou je liever een wereldoorlog?

  Nu zijn er wat bommen gegooid op drie leegstaande gebouwen. Als dat geen dappere daad is van Macron, May en Trump. Iets om zeer fier over te zijn en later vol trots te vertellen aan de kleinkinderen. De clowns.

  Willy Van Damme

 8. “Zo stelde Alexander Zasypkin, de Russische ambassadeur voor Libanon, eergisteren dat elke op Syrië afgeschoten raket zal neergehaald worden en hun lanceerplatformen een doelwit. Met andere woorden men zal de schepen, duikboten en de Amerikaanse basissen vanwaar die raketten of vliegtuigen vertrokken aanvallen. Duidelijk taal!.”
  https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/12/propagandaoorlog-rond-syri/

  Niets zo fataal voor de geloofwaardigheid als het niet nakomen van beloften. Doet denken aan Argenta i.v.m. het beloofde gebaar aan hun klanten.
  Sarah Toestra

  Antwoord:

  Die uitlatingen moet je zien als een onderdeel van een diplomatiek spel welke zich achter de schermen afspeelde maar dat wel heel gemakkelijk kon ontaarden in een totale oorlog. Volgens The Wall Street Journal kreeg minister van Defensie John Mattis bij de discussies de steun van John Bolton, de nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur.

  Gelijktijdig met al die stoere verklaringen van beide kanten onderhandelde men achter de schermen heel druk. Je moet door dit stuk diplomatiek theater zien. De feiten die je achteraf kunt opmerken zijn tastbaar. Maar we weten niet wat er verder tussen die partijen is afgesproken.

  Neem de Cubaanse rakettencrisis die in de ogen van het westerse publiek ontstond toen de Sovjetunie nucleaire raketten plaatste in Cuba. In wezen was die maanden eerder ontstaan toen de VS dergelijke raketten plaatste in de Turkse militaire basis van Inçirlik pal bij de Sovjetunie.

  Volgens onze kranten raakte die opgelost toen Moskou die raketten weghaalde. Wat men ons toen echter niet vertelde was dat de VS gelijktijdig haar raketten weghaalde in Inçirlik.

  Wat dus hier verkocht werd als een toegeving van Moskou was echter een overwinning voor Moskou want de VS trok haar raketten weg en daar was het de Sovjetunie eerst en vooral om te doen geweest. Het is dus te gevaarlijk om nu al echt definitieve conclusies over die recente gebeurtenissen te trekken.

  Willy Van Damme

 9. Pres. Trump forcefully accomplished his mission to keep the US on the path of leaving Syria. He is constantly blocked in it by US’ ‘Deep State’, NeoCons & Dems, like with the fake-chemical attack in Douma. However, he silenced the latter with airstrikes that caused only very limited material damage in Syria. Having MSM warned Syria in time and about the places to be bombed.

  Furthermore, he legitimizes Russia to deliver S-300/S-400’s systems to Syria & Iran for their protection. Herewith achieving that Deep State, NeoCons & Dems are going to be to afraid to attack these countries in the near future.

  Unfortunately, a lot of people don’t have the far reaching scope of Donald Trump. He is doing a perfect job under very difficult circumstances to achieve peace in the Middle East, like he is trying to do with North Korea.
  BRAVO!

  Ton Jacobs, Human Guardians

  Antwoord:

  I agree with the Deep State pressuring Trump but in my opinion he is like all previous presidents a corrupt and in this peculiar case a clown, maybe a smart on but still a clown.

  I agree also with the question of missile systems. It now seems very likely Syria will get the S-300 system for defending the country against incoming missiles and fighter planes. Something Israel has been trying to avert for a very long period. But Barack Obama never did send his air force to Syria to bomb the country.

  Willy Van Damme

 10. Al bij de vorige Trumpaanval op Syrië viel het mij op dat er nauwelijks schade was. Ik kon alleen een paar foto’s achterhalen van een zwartgeblakerde, ogenschijnlijk verder niet beschadigde, hangar. Daarin zou een uitgebrand vliegtuig staan maar de foto’s waren zo onscherp dat het fotoshopwerk leek.

  Bij deze tweede aanval vind ik niet meer dan foto’s en filmpjes van een, naar verluid, door Trumps raketten vernietigd wetenschappelijk instituut in Barzeh, een buitenwijk van Damascus. De Komsolskaja Pravda heeft vele goede beelden. Wie schetst mijn verbazing als ik op de beelden ėėn dag na de aanval, er zouden een stuk of tien kruisraketten op geland zijn, een sloopmachine zie staan midden tussen de gebouwen en volop aan het werk. Wat ook opvallend is dat er geen puin op de wegen is terechtgekomen.

  Aangezien je mag verwachten dat een dergelijke schending van internationaal recht uitgebreid onderzocht zal worden mag je concluderen dat ook hier een toneelstukje wordt opgevoerd. Deze gebouwen werden al geruime tijd gesloopt.

  Mocht je de beelden willen bekijken dan hoor ik het wel.
  Nils

  Antwoord:

  Je vermoeden zou wel eens waarheid kunnen zijn. Van niets verschieten is steeds de boodschap en zelfs de meest onzinnig lijken praat van een man met de slechts mogelijke reputatie mag je niet negeren. Je mag mij zeker die foto’s bezorgen.

  Zeker is dat die aanval op Syrië nep was. Wat raketten afschieten op wat onbelangrijke gebouwen. Wow is dat geen heldendaad is. Een erg komische zaak als je het mij vraagt.

  Willy Van Damme

 11. Willy,

  Mogelijk is mijn of jouw mailboz vol, ik ben het overzicht in ieder geval kwijt.

  https://www.kp.ru/daily/26819.5/3856087/

  Hierbij zie je een link naar de Pravda die een filmpje hebben gemaakt van het instituut in Barzeh, Барзэ in het Russisch, dat door Trump zou zijn vernietigd. Op 0:49 zie je de smoking gun want daar verschijnt een draigline die zich al enkele meters diep door het puin heeft gewerkt. Dit kan zich nooit in een dag hebben voltrokken.

  Het onderstaande filmpje toont twee vrachtwagens die puin kunnen afvoeren en als je goed kijkt zie je ook een bulldozer op straat. Dit is een locatie die dus al langer gesloopt werd.
  http://metro.co.uk/2018/04/14/first-look-burning-remains-syrian-chemical-lab-airstrikes-7467036/
  Nils

  Antwoord:

  Het is inderdaad toch wel merkwaardig dat er de dag nadien al geen puin meer op de straat te zien is. We hebben ook nooit voor zover geweten foto’s gezien van die andere vernielde gebouwen.
  Willy Van Damme

 12. Ik snap nog altijd niet waarom onze premier Michel zijn goedkeuring geeft voor deze aanval op Syrie. Belgie zou beter afstand doen van de geopolitieke spelletjes van de Amerikanen, Britten en Fransen. Syrie is de laatste zeven jaar een kruidvat geworden dat kan leiden tot een grotere escalatie tussen de grootmachten. Ik hoop dat dit niet op een mondiaal conflict uitdraait. .
  Dimitry

  Antwoord:

  Wie goed het verhaal bestudeerde beseft dat België zich feitelijk distantieerde van die bombardementen. Erger is wel dat men in overtreding met de VN Syrië bombardeerde in het kader van de zogenaamde actie tegen ISIS. Dat is een oorlogsmisdaad.
  Willy Van Damme

 13. De competentie van de huidige Syrische luchtafweer werd gewoon zwaar onderschat. Niet lang geleden hebben ze de Israelis buitengezwierd, hier zeggen ze nog dat ze duizenden operaties uitvoerden per jaar https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5107305,00.html

  De boodschap rond chemische wapens is al 20 jaar dezelfde en met R2P is dat nog in een stroomversnelling gekomen: als ge geen echt effectief WMD arsenaal hebt (en chemische wapens zijn dat altijd ordes van grootte kleiner dan kernwapens) dan gaat elke capaciteit of gebruik van chemische wapens een voorwendsel zijn om u aan te vallen. Dus alle militaire middelen kunnen als ze effectief zijn maar chemisch kan niet. Dat ze er bij Javel niet echt bij stilstaan kan ik me nog voorstellen. Voor de tegenstanders is de boodschap er voor te zorgen dat er een chemisch incident komt. Ofwel zorgt ge er zelf voor ,of ge smukt een bestaande situatie wat op om het erop te laten lijken.

  Er moet dus zo snel mogelijk een nieuw incident met chemische wapens komen.
  Tuyzentfloot

  Antwoord:

  Al die zogenaamde gifgasaanvallen waarmee die jihadisten afkomen zijn nep. Daarover twijfel ik niet meer. Er zijn er met zekerheid twee geweest en mogelijks een in Aleppo bij het bestormen door die jihadisten van het Leger van de Islam van de door de YPG/PKK gecontroleerde wijk in Aleppo. Allen komende van die jihadisten.
  Willy Van Damme

 14. Ik zie dat Stieven Ramdharie het nieuw type kruisraketten van Lockheed aan het verkopen is https://www.demorgen.be/buitenland/vs-gebruikten-luchtaanval-op-syrie-om-nieuwe-onzichtbare-raket-te-testen-b124fede/ .
  Wel, laat ik citeren wat deze hier zegt http://www.moonofalabama.org/2018/04/syria-pentagon-hides-attack-failure-70-cruise-missiles-shot-down-.html (het is maar een blog zoudt ge kunnen zeggen) over een van de doelwitten:

  The U.S. claims it sent 76 cruise missiles against the non-hardened, non-defended Barzeh research center. This was a small two story building complex and had just recently been declared free of chemical weapons and weapon research by the OPCW.

  Ze hebben hun nieuw model dus gedemonstreerd op het veiligste doelwit waar een oude tomahawk het even goed doet?
  Tuyzentfloot

  Antwoord:

  Dat stuk van Moon of Alabama is zeer interessant en ik wist niet dat dit Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten het had over door de Syrische luchtafweer 65 neergeschoten raketten. Er gaan verhalen de ronde dat de Russen hen hierbij hielpen.

  Volgens een Franse mij onbekende bron was het Franse optreden hier trouwens een groot fiasco. En natuurlijk zal de VS, zoals trouwens ook de Russen, van deze situatie gebruik maken om hun nieuwste wapens te testen. Ik zou niets anders verwachten.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s