Jan Leyers of Kuifje in Moslimland

Er werd op televisie, radio en in de gedrukte media veel reclame gemaakt voor de op televisiezender Eén van de VRT te bekijken serie van Jan Leyers over de islam in Europa. (1) Voorheen maakte hij al een reportagereeks over de islam in het Midden-Oosten. Maar dat was voor de door de VS en haar bondgenoten georkestreerde opstand genaamd Arabische Lente. Het ziet er in de regio nu wat minder fraai uit. Maar zo gaat dat als de VS er zich mee bemoeit.

Jan Leyers ging op zoek naar de islam in Bosnië. Het werd een ware catastrofe of Kuifje in Moslimland. Hij toonde geen enkel serieus inzicht in zijn onderwerp en zou beter thuis zijn gebleven en wat muziek gemaakt.

Gematigde islam

En nu trok Leyers in Europa rond om te zien wat de islam in deze regio juist betekent. Het verhaal over de Europese moslims blijft namelijk amper degelijk besproken. Met in de publieke opinie hierover vooral veel haatzaaierrij die de islam verengt tot een stel Allahoe Akbar roepende baardmannen met wat bommen om hun gordel.

Als eerste trok hij naar Bosnië. Geen slecht idee want na het verjagen van de Moslims uit Andalusië eind 15de eeuw bleef er alleen nog de Balkan over met o.m. Bosnië. Hier heersten de Ottomaanse kaliefen. Tot in de negentiende eeuw toen de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie Bosnië veroverde en Servië onafhankelijk werd.

Als gevolg van historische omstandigheden was de islam in Bosnië er zeer gematigd, Europees. Soefisme was er belangrijk en de raki vloeide er rijkelijk, zoals elders in de regio. Maar de oorlog in de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde alles. (2)

Bosnië is anno 2017 nog steeds niet hersteld van de diepe wonden die toen werden geslagen. Haat voor de ‘anderen’ is ook nu nog steeds een belangrijke drijfveer bij de verschillende groepen in het land. Alhoewel de term land in dit geval feitelijk misplaatst is.

En dus kwam Jan Leyers er polshoogte nemen over hoe het met de islam is gesteld. Het werd een enorme flop. De man interviewde enkele moslims, een soefist, een modernistische dame met hoofddoek die modeontwerpster is. Alles leek min of meer peis en vree daar onder moslims. Over het ontbreken van een echte staatsstructuur hoorde men echter bijvoorbeeld niets. Als er al problemen waren dan was dat met de heel stoute Serviërs.

Een wit-zwart verhaal

Ook bleek Leyers helemaal niets begrepen te hebben van wat er tijdens die oorlog juist gebeurde. Uiteraard moest hij de slachtpartij in Srebrenica en de Servische generaal Ratko Mladic er bijhalen. Waarna een moslim hierop mocht reageren. Een voorspelbare reactie. En volgens Leyers had Europa en het Westen de Bosnische Moslims toen ze hun onafhankelijkheid uitriepen gewoon in de kou laten staan.

Gornja Maoca - ISIS dorp - 4 februari 2015

Deze foto van het Bosnische dorp Gornja Maoca werd op 4 februari 2015 genomen. Nadat men de foto met het logo van ISIS publiceerde verdween dit bord onmiddellijk.

Een lachwekkende bewering daar datzelfde Westen toen zorgde voor massale wapenleveranties aan die Bosnische moslimregering. Ook was Mohammed Sacirbey, de eerste Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, een Amerikaans staatsburger en toen de minnaar van de verre van onbesproken Nederlandse Mabel Wisse Smit, weduwe van prins Friso van Oranje.

De man bleek later volgens het Bosnische gerecht en de Amerikaanse politie zelfs een crimineel. En dan was er nog de ongelimiteerde diplomatieke steun vanuit de NAVO voor het Bosnische separatisme.

Iedereen die professioneel de Joegoslavische oorlog onderzocht weet dat die het gevolg was van vooral Duitse en Amerikaanse machinaties. Die wilden kost wat kost na de landen van het vroegere Warschaupact ook Joegoslavië onder controle krijgen. Het was na het instorten van de Sovjetunie het enige land dat niet onder hun toezicht viel.

Reden waarom zij ultranationalisten als Franjo Tudjman en Alija Izetbegovic financierden en bewapenden. Dit om het land zo staatkundig te vernielen. De onlangs in eerste aanleg in Brussel tot drie jaar effectieve cel veroordeelde Belg Jacques Monsieur speelde bij het illegaal bewapenen van die regeringen zelfs een sleutelrol. (3)

Salafisme in Bosnië

Neen, hierover niets. Jan Leyers herhaalt gewoon de toenmalige officiële praatjes van de landen van de NAVO over goede moslims en moorddadige Serviërs. Over de aanwezigheid van Bin Laden en zijn salafistische bendes geen woord. En nochtans hebben ook die zware misdaden begaan.

Hij kon natuurlijk in die korte tijdspanne van deze reportage niet in details gaan, maar als je een zijde wit kleurt en de andere pikzwart dan vervals je de feiten. Je bent dan een bedrieger, een leugenaar. Jan Leyers is misschien een brave jongen en mogelijks een goede muzikant maar voor dit soort werk is hij duidelijk niet geschikt.

Maar nog erger is dat hij de de huidige toestand van de islam in Bosnië geheel verkeerd voorstelde. Het is ergerlijk. En op maatschappelijk vlak gevaarlijk. Het salafisme is in de wereld een enorm groot probleem dat men in geen geval mag onderschatten. Van het feit dat Bosnië met een bevolking van een geschatte 3,7 miljoen ongeveer 300 Syriëstrijders heeft – het procentueel hoogste aantal in Europa – hoorden wij niets. (4)

Osama Bin Laden - 2

Osama bin Laden, de man van al Qaeda, was een regelmatige gast in Sarajevo onder meer bij president Alija Izetbegovic. Diens Mujahedeen hebben na Afghanistan ook in Bosnië op grootschalige wijze gruwelijkheden begaan. Verder gebruikte de huidige Saoedische koning Salman bin Abdoel Aziz al Saoed toen Bosnië om zo Al Qaeda te financieren in de periode voor de aanslagen in New York. Hij was toen  voorzitter van zogenaamde Saoedische liefdadigheidsinstellingen en gouverneur van de hoofdstad Riyad. Feiten waarover er een pak documentatie zo te vinden zijn. Maar dat is blijkbaar allemaal veel te moeilijk voor Jan Leyers.

Over de zware salafistische missioneringsdrang – het regent er nieuwe door Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit gefinancierde moskeeën – geen woord. De grootste moskee in Bosnië is trouwens genoemd naar de vroegere Saoedische koning Fahd. Even zag je toevallig de Saoedische vlag wapperen naast die gloednieuwe moskee. (5)

Een detail dat bij de kenners zeker opviel. Het had een gelegenheid geweest om dit beter in beeld te brengen met wat uitleg. Hij vertikte het. Men zou eens gealarmeerd kunnen zijn door het in Europa oprukkende salafisme. (6)

Best hilarisch te noemen was de vluchtig ogende ontmoeting met de Turk Bilal Erdogan, zoon van. Deze bezocht het kerkhof om hulde brengen aan wijlen president Alija Izetbegovic en sprak daarbij over wat hij zag als de schande dat zoveel moslims ook nu nog worden vermoord. Hij kan het weten. Zakenman Bilal Erdogan wordt algemeen genoemd als de man die de olie van ISIS commercialiseerde, onder meer via Frankrijk. Om over de misdaden van zijn vader in Syrië maar te zwijgen.

En wat stelde Leyers na dat kort gesprek? Ja, Europa moet niets hebben van zijn vader maar misschien heeft Turkije ook wel reden om boos te zijn op Europa. Conclusie: Jan Leyers zou zich verder beter concentreren op zijn muziek en dit soort zaken overlaten aan mensen die bereid zijn om echt onderzoek te doen om dat dan in een reportage goed uit te werken. Dit is ronduit beschamend en een slechte zaak, ook voor de moslims in Europa. Schoenmaker, blijf bij uw leest.

Willy Van Damme

1) https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2017/08/17/allah-in-europa-/

2) Michel Collon, ‘Bluf poker- De grootmachten Joegoslavië en de komende oorlogen’, Epo, 1998.

3) Willy Van Damme, ‘Handelaar des doods. Het verhaal van Jacques Monsieur.’ 2011, Borgerhoff & Lamberigts’.

Onder druk van de VS en de EU vaardigde de EU na het uitbreken van de oorlog een wapenembargo uit voor gans Joegoslavië. Nog diezelfde dag riep de VS Monsieur ter hulp om aan de Kroaten wapens te leveren. Men liet nadien zelfs toe dat Iran, naast dan o.m. Saoedi-Arabië, wapens gaf aan de troepen van Izetbegovic. De NAVO controleerde de Adriatische zee en het luchtruim en kon dus doen wat ze wou.

4) Business Insider, 24 december 2015, Pamela Engel, ‘An under-the-radar European country has become a ‘recruitment hotbed’ for ISIS’.  http://www.businessinsider.com/bosnia-isis-recruitment-hotbed-2015-12?international=true&r=US&IR=T.

Volgens een studie van Timothy Holman van 30 juni 2014 van het Combatting Terrorism Center van het Amerikaanse militaire academie van West Point zou van die jihadisten er 83% hebben gekozen voor al Qaeda en 10% voor ISIS.

Deze schat het aantal Bosnische jihadisten toen op ergens tussen de 50 en de 330. Hierbij dient men natuurlijk te beseffen dat het Amerikaanse leger direct betrokken partij is bij die oorlog tegen Syrië. De VS is ook de hoofdverantwoordelijke voor de toestand nu in Bosnië en voor de stroom jihadisten richting het Midden-Oosten. Zie: https://ctc.usma.edu/posts/foreign-fighters-from-the-western-balkans-in-syria.

Bijna alle hierover gepubliceerde schattingen hebben het over een goeie 300 Bosnische jihadisten.

5) PBS Newshour, 16 mei 2016, Malcolm Brabant, ‘Is Saudi-funded mosque in Sarajevo threat to Bosnia’s moderate Muslims?’  http://www.pbs.org/newshour/bb/is-saudi-funded-mosque-in-sarajevo-threat-to-bosnias-moderate-muslims/

6) Licentiaatsthesis Tom Van Dijck, 2006, KUL, ‘Importislam = exportterrorisme ? Een onderzoek naar de buitenlandse islamitische invloed in Bosnië-Herzegovina tijdens en na de Balkanoorlog (1992-2006)’. Promotor professor Raymond Detrez.

12 gedachten over “Jan Leyers of Kuifje in Moslimland

 1. Een diepgaande en goed gestructureerde commentaar over de Joegoslavië-oorlog.
  Dus hier in Europa.
  Een dergelijk maatschappelijk, interessant artikel zou in een gesprek met jou via de media (b.v. TV) een groter publiek moeten bereiken.
  Hilaire Bodein
  Antwoord:
  Ik vrees dat ik met dat soort onderwerpen nooit op tv, radio of in de gedrukte pers kom. Behoudens dan die ene uitzondering. Ik zag een tijd terug op de VRT een reportage van de Duits-Franse televisiezender Arte over de oorlog tegen Afghanistan van de VS in de jaren 1978-1990.
  Op zeker ogenblik laat men in die uitzending een Russische journaliste aan het woord waarbij die stelt dat men toen in de Sovjetmedia alleen maar positieve verhalen over hun leger en haar bondgenoten mocht schrijven. De rest was taboe.
  In wezen is wat hier in België en andere West-Europese en in de VS gebeurt met bijvoorbeeld Syrië juist hetzelfde. Veelal gefantaseerde gruwelverhalen over de Syrische regering smeert men dagenlang breed uit op de voorpagina’s van onze kranten.
  Over de ware aard van die rebellen zwijgt men echter dan geheel. En dus kon je bij een leugenaar als Jorn De Cock tot medio 2013 in De Standaard lezen dat al die verhalen over al Qaeda in Syrië gewoon propaganda, leugens, waren van het ‘regime’.
  Verder is het niet omdat Jan Leyers zijn programma goed presenteert dat deze documentaire ook goed is. Presence is belangrijk bij het verkopen van iets maar als de marchandise die men zo verkoopt rotzooi is dan is het geheel rotzooi. En dat is in dit geval zo. Men kan dit hier altijd komen betwisten. Maar in mijn ogen is dit programma een schandelijke vervorming van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is bangelijk.
  Willy Van Damme

 2. Hoog tijd dat iedereen de realiteit ziet. Constant speelt alles zich af in op voorhand georkestreerde feiten. Alles wordt minstens 8 jaar voordien gepland dat is duidelijk.
  Stephan Coppens
  Antwoord:
  Als je een fenomeen als dit bekijkt dan is het altijd heel belangrijk om een tijdlijn te maken. soms zelfs tot in de details toe. Bij grote financiële fraudezaken als Superclub heb ik dat steeds gedaan en met groot succes. Veel werd immers zo duidelijk en onbetwistbaar. Het is immers veelal gebaseerd op vaststaande feiten. En een goed geheugen helpt hierbij.
  Ook hier is dat cruciaal. Je hebt de enorme Amerikaanse nederlaag van 1975 in Vietnam en drie, vier jaar later begint dan plots het drama Afghanistan. Een nu al straks veertig jaar durende slachtpartij. Datzelfde jaar 1979 krijg je Khomeini en Saddam Hoessein en het jaar nadien de oorlog tussen beide landen, Irak en Iran.
  En het aan de macht brengen van Khomeini maakt het creëren van een tegenstelling onder moslims, zogenaamd shia versus soenni, mogelijk. Geen kat in Europa had voordien immers van iets als shia gehoord. Enzovoort…. Je krijgt inderdaad de indruk van een zekere planning. En dan is de essentiële vraag: WAAROM?

 3. Gij blijft klakkeloos de versie van oorlogsmisdadigers ,regering Bush,overnemen over de aanslagen van 9/11.Er bestaan duizenden boeken over de tegenstrijdigheden en onmogelijkheden van de versie van regering Bush.
  http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/10/heeft-de-vs-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren
  http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/10/11/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-911-vs
  Janu
  Antwoord:
  En U blijft klakkeloos beweren dat ik de versie van de Amerikaanse regering over die gebeurtenissen van 11 september 2001 overneem. Soms heb ik de indruk dat U niet kunt lezen wat er hier staat.
  Willy Van Damme

 4. Beste Willy van Damme. Bedankt voor de informatie die u ons geeft. Mijn beeld van de oorlog in Syrie is mede dankzij u een stuk helderder geworden. Ik heb nog een vraag. Zou u nog eens kunnen vertellen hoe het zit met die nobelprijs uitreiking aan de White helmets (in de vs?) En wat Koenders daarmee te maken heeft? Koenders was onlangs op werkbezoek in west Amsterdam om te praten over radicalisering. Mja, dan wil ik natuurlijk weten wat de beste man zelf op zijn kerfstok heeft. Dan nog een vraag. Is u bekend wat Rusland en de regering Assad willen doen aan de illegale aanwezigheid van de VS in Syrie en de bombardementen door Israel in Syrie? Mvg!
  Jan Mentz
  Antwoord:
  Ik denk dat Koenders nog de eerste maatregel moet treffen tegen het optreden van de staten van het Arabisch schiereiland rond het verspreiden van het salafisme. In wezen is de man een bondgenoot van het salafisme, zoals dat ook zo is voor onze regering in België.
  Peter De Roover, fractieleider van de N-VA – de grootste regeringspartij – in het federaal parlement, nam toch nog niet zo lang geleden in een column op Knack.be de verdediging op van Saoedi Arabië. Nou ja, die zijn de gulle sponsors van zoveel lieden en organisaties.
  Ik denk persoonlijk dat de strategie van Moskou wat betreft Syrië en de VS en Israël de juiste is. Israël doet lastig, bewapent en financiert die jihadisten aan haar grens – incluis ISIS – en deelt uit woede af en toe eens een speldenprik uit tegen Syrië. Maar dat is uit pure frustratie en woede omdat ze de oorlog verloren. Hun optreden wijzigt niets aan de militaire situatie en is dan ook schone schijn. Wel crimineel natuurlijk.
  Wat de VS betreft is ook dat optreden natuurlijk crimineel. Maar Rusland, Iran, Hezbollah, Irak en Syrië hebben de VS zo in een hoek geduwd dat het in wezen alleen maar de overwinning van Assad kan aanvaarden.
  Als je sommige keukenstrategen in de VS moet geloven hopen ze nu in steden als Manbij, Tabqa en Rakka een soort van lokaal bewind te instaleren met een eigen los van Damascus werkende administratie. Damascus zou wel de lonen blijven betalen van het overheidspersoneel. Een idee dat te zot is om los te lopen. Krankzinnig gewoon. Ze dromen maar.
  Maar wat zeker nog gaat komen is een oorlog tegen die Koerdische ultranationalisten van Talabani, Barzani, YPG en PKK. De VS heeft hen nu ongetwijfeld de hemel op aarde belooft maar kan dat nooit waarmaken. Turkije, Iran, Syrië en Irak zitten hier op één lijn en gaan die aspiraties van zodra ze dat nodig vinden in bloed smoren.
  De VS grenst aan de Stille en Atlantische Oceaan, de Koerden leven in Turkije, Iran, Irak, en Syrië. Men zal hen zo vermorzelen. Die Koerdische extremisten spelen met vuur en gaan er zich aan verbranden. Maar dat bloedvergieten zal in Washington (en Israël) alleen op gejuich onthaald worden. Voor de camera zijn er dan de tranen en hevige protesten.
  Willy Van Damme

 5. Persoonlijk heb ik de oorlog in voormalig Joegoslavië ervaren als het treiteren van de voormalige Sovjet-Unie. Zo van: Haha, na het Afghanistan debakel kunnen jullie toch niet meer ingrijpen in Joegoslavië en kunnen wij, VS/NAVO, onze gang gaan. Overigens was de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan een val, opgezet door Zbigniew Brzezinski, zoals Willy dat in een eerder artikel heeft behandeld n.a.v. een interview in Le Nouvel Observateur.

  De geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven, echter, soms laten de overwinnaars hun ware gezicht zien.

  Originele Franse tekst
  http://www.voltairenet.org/article165889.html

  Vertaalde Engelse tekst

  http://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.faculty.arizona.edu/files/afghan-ip.pdf

  This video commemorates the death of Zbigniew Brzezinski, by referring to one of the important US foreign policy issues in which he played a big part – Afghanistan.

  Theyknew
  Antwoord:
  Bedankt voor die bijkomende info over Afghanistan. Het materiaal was mij wel bekend. Als je die gegevens legt naast de recent op de VRT uitgezonden reportage van Arte over Afghanistan dan wordt alles stillaan duidelijk. Zeker als je ook nog wat basisinformatie over dat land uit die periode bekijkt.
  Uit die reportage bleek dat de Sovjetunie woest was over de staatsgreep van de Afghaanse Volksdemocratische Partij, de lokale naam voor de CP. Die staatsgreep destabiliseerde door haar radicaal optreden het ganse land, vooral dan het platteland dat in Afghanistan cruciaal was om de vrede te behouden. Moskou wou gewoon geen herrie.
  De Sovjets waren volgens die reportage er daarbij van overtuigd dat Hafizullah Amin van de CP een agent was van de CIA. Waarop zij zich baseerden bleek spijtig genoeg niet uit die uitzending. Maar Amin radicaliseerde de toestand nog verder door het nemen van allerlei antireligieuze maatregelen die op het platteland voor woede zorgde en het begin betekende van de opstand.
  Zeker daar ernaast in Iran in diezelfde periode met steun van de VS toen Khomeini een islamitische republiek had gesticht. En de Afghaanse aan Iran gelegen provincie Herat is cultureel en economisch altijd nauw verbonden geweest met Iran. Ook nu nog. Handel is met Iran en de taal is verwant met het Perzisch. Hetzelfde voor de godsdienst.
  Nu had Amin in de VS gestudeerd en er nadien nog eens op bezoek geweest. Zijn staatsgreep tegen partijgenoot en president Taraki greep plaats op 14 september 1979, dus twee maanden nadat de Amerikaanse president Jimmy Carter het sein had gegeven voor een Amerikaans militair ingrijpen in het land.
  Ook speelde diezelfde Amin een sleutelrol in de eerdere staatsgreep van 28 april 1978 tegen president Mohammad Daoud Khan. Toen werd Noer Mohammad Taraki president tot hij op bevel van Amin dus werd vermoord. De staatsgreep van Taraki en Amin van 1978 was het begin van de chaos in het land.
  Afghanistan was reeds van in het prille begin een met Moskou bevriende natie, nog onder Lenin. Dat had alles te maken met de Afghaanse haat voor de Britten die het land tweemaal poogde te bezetten. Wat de Britten nooit zullen vergeten. Behalve de idioten die mee stapten in het verhaal van de VS in 1979.
  Brzezinski geeft wel geen details over hoe hij de Sovjets provoceerde maar de bovenstaande analyse lijkt mij logisch en waarschijnlijk juist.
  Toen de man recent overleed werd hij bedolven onder massa’s lof. Hij leek volgens de massamedia wel de beste strateeg ooit van de VS. Men vergat dan maar Afghanistan en de straks veertig jaar durende oorlog.
  Veel had ook te maken met de controle van de CIA over de heroïneproductie die door het verlies van Laos vier jaar eerder in gevaar was. Alles hierover kan je vinden in het boek ‘The politics of heroïne’, van Alfred W. McCoy (Lawrence Hill Books, 2nd revised edition, 2003). Het verschijnen van de eerste editie in 1973 deed hem vluchten naar Australië. Hij leeft nu terug in de VS.
  Willy Van Damme

  • Aanvullend hierop een interessant artikel in de L.A. Times van 30 mei 2016, waarvan de ‘headline’ misschien iets anders gesteld had moeten worden. Gezien de uitspraken van Leon Panetta had daar beter kunnen staan: “NATO broke US promise.”

   Russia’s got a point: The U.S. broke a NATO promise
   http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-shifrinson-russia-us-nato-deal–20160530-snap-story.html
   Theyknew
   Antwoord:
   Af en toe raakt er eens een dergelijk artikel in de massamedia, vooral dan in de Angelsaksische. Bladen als de NRC en De Standaard durven zelfs dat niet eens aan. Zie dat de lezers zouden beseffen hoe ze belogen en bedrogen worden door de massamedia.
   Het verhaal verklaart geheel de reactie van Rusland en haar herbewapening. Het verklaart ook de populariteit van Poetin daar de Russen perfect weten dat men van de VS alleen maar miserie kan verwachten en de VS er op uit is om het land geheel te vernielen. Russen zijn geen idioten hoor.
   Typerend is wanneer de massamedia de oorlog van 2008 van Georgië om Zuid-Ossetië bespreken. Ze schrijven daarbij bijna steeds over wat ze noemen de Russische invasie van Georgië. Goed wetend dat zelfs de EU in een officieel rapport moest toegeven dat het onder Amerikaanse en Israëlische controle – de minister van Defensie was een Israëli – Georgische leger was begonnen en zelfs het enige hospitaal in de hoofdstad had aangevallen.
   Hetzelfde met de Krim waarbij ze steevast vergeten dat de gebeurtenissen op de Krim een rechtstreeks gevolg waren van de staatsgreep de maand voordien in Oekraïne. Maar wie gelooft die massamedia nog?
   En ja, Mikhail Gorbachev hoorde te weten dat je met de VS nooit een akkoord kan sluiten dat zij ook nog naleven. Ze hadden misschien de vroege geschiedenis van de VS moeten bekijken en lezen wat er gebeurde met de vele verdragen die Washington sloot met de originele bevolking van dat land. Ze waren zelfs het papier niet waard waarop men ze had geschreven. Gespleten tong was de uitdrukking.
   Willy Van Damme

   • Defense Secretary Panetta tells Senator Sessions that military gets its authority from UN or NATO.

    Theyknew
    Antwoord:
    Leuk is te zien hoe al die heren zich in bochten wringen over de legaliteit van het Amerikaanse optreden in het buitenland te rechtvaardigen. Mistspuien, rond de pot draaien en vooral doen alsof ze het internationaal recht niet kennen. En Jeff Sessions is nu minister van Justitie in de VS. Bonne change.
    Willy Van Damme

  • Zie ook dit recente artikel van Pepe Escobar op Free21

   http://www.free21.org/afghanistan-its-the-heroin-stupid/?lang=en
   Geert
   Antwoord:
   Twee opmerkingen bij dit stuk. Vooreerst heeft de Taliban met Mullah Omar de drugsproductie, kweek en handel pas in 2000 verboden. Dit terwijl ze al in 1996 heersten over het grootste deel van dat land en zeker over het gebied waar men opium verbouwde.
   Wat natuurlijk bewijst dat Mullah Omar en de taliban een stel hypocrieten waren die zich dan wel zuiver in de islamitische leer noemden maar ondertussen ’s werelds grootste opium en heroïneproducenten waren. Alcohol en muziek waren officieel verboden. Maar opium en heroïne dan weer niet. Het bewijst wel hun toen grote controle over het omvangrijke slecht begaanbare land.
   Pepe Escobar zou dat toch moeten weten want die data 1996 en 2000 zijn basisgegevens over Afghanistan. Verder was volgens alle andere info Gulbuddin Hekmatyar wel degelijk de man die vermoedelijk in opdracht van de CIA de opiumkweek in het land veralgemeende en er rijk mee werd.
   Verder klopt het inderdaad dat een deel van die opbrengst door de CIA, los van de door het parlement gestemde begroting, gebruikte voor hun eigen niet zelden door de VS niet altijd goedgekeurde activiteiten. De CIA had trouwens hiervoor ook Saoedi-Arabië als groot financier. Weigerde het Witte Huis dan was er steeds Riyad.
   Het verklaart de goede relatie van de CIA met het Huis van Saoed. De CIA is dan ook een staat binnen de staat waarover geen enkele Amerikaanse president ooit echte controle had. Het is typerend dat de recente beslissing over het stopzetten van de CIA steun aan Al Qaeda en andere Syrische terreurgroepen genomen was door Donald Trump samen met de CIA baas Mike Pompeo en dit na groot overleg binnen de CIA.
   Die beslissing was er dan ook eerder een van de CIA dan van Trump zelf. Men verkocht ze in de media wel anders natuurlijk. Een van ‘Trump doet de Russen een plezier’. In wezen zag de CIA dat haar verhaal hier ten einde liep en faalde en dat het Pentagon het met de PKK/YPG beter deed. En dan viel na lang discussiëren die beslissing.
   Willy Van Damme

 6. High-Ranking CIA Agent Blows Whistle On The Deep State And Shadow Government

  “A CIA whistleblower, Kevin Shipp, has emerged from the wolves den to expose the deep state and the shadow government which he calls two entirely separate entities.”

  Dit is een interessante quote. Voormalig CIA medewerker Ray McGovern sprak al over de verdeeldheid binnen de CIA en FBI.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-09-15/high-ranking-cia-agent-blows-whistle-deep-state-and-shadow-government
  Theyknew
  Antwoord:
  Ik heb het nogal moeilijk met dit verhaal. Hij vertelt feitelijk niets nieuws want we weten perfect dat je in alle landen een regering hebt en dat daarachter andere machten zijn die mee die regering sturen. En dan geeft die man wat cijfers zoals over ‘1291 secret government agencies’. Hij geeft geen namen en waar dat cijfer 1291 vandaan komt weten we ook niet. Lijkt eerder op gezwets.
  Willy Van Damme

  • @Willy,

   Kevin Shipp zegt in de video ook dat hij om juridische redenen bepaalde zaken niet kan noemen.
   Theyknew
   Antwoord:
   Ik zeg niet dat dit een leugen is maar ik twijfel sterk. Men is in bepaalde milieus nogal te gemakkelijk met het voor waar aannemen van zulke beweringen. Verificatie is steeds nodig. Het is trouwens hetzelfde met al die verhalen in onze media over Syrië. Bronnenkritiek is essentieel.
   Willy Van Damme

 7. *Expert* meneer Vrankcx is ook onderweg naar de regio, eens benieuwd hoe *gekleurd* zijn verslagen zullen zijn??
  Ottorongo
  Antwoord:
  Beweren dat al Qaeda dood is of hagiografieën over de Syrische revolutionaire helden zal er wel niet meer bij zijn deze keer. De politieke wind in de Eu en de NAVO komt van elders tegenwoordig. Nu zijn het meer de helden onder de Koerden.
  Een deel van hun politieke leiders (Barzani, PKK/YPG) krijgen immers steun van Israël en de VS. Maar ik volg de man alleen van op afstand. Ik poog het dossier te begrijpen en dan is zijn relaas weinig interessant.
  In de tweede aflevering durfde Leyers het aan om aan twee moefti’s te vragen over soms een probleem was met radicalisering. Het antwoord van de heren was dat er een paar extremisten waren maar meer niet en die had men onder controle. Waarna Leyers tevreden weg stapte. En dat wordt dan met veel fanfare op TV getoond. Misbruik van ons belastinggeld heet dat. Ik kijk dus niet verder, er zijn in het leven immers betere dingen te doen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s