Syrisch leger steekt Eufraat over

DeHet leven van het beruchte rijk van ‘kalief’ Aboe Bakr al Baghdadi en zijn ISIS is naar zijn einde aan het lopen. Ongeveer twee weken nadat men de belegering van de stad Deir Ezzor en het garnizoen daar wist te doorbreken is het Syrische leger vandaag dan de rivier de Eufraat overgestoken. Een beslissende zet in de strijd voor de controle over wat nog overblijft van het door jihadisten bezet Syrië.

Lachend de rivier over

Van die oversteek zijn intussen al beelden van de Russische televisie beschikbaar (1) en die tonen een merkwaardig tafereel. Daarbij steekt een zo te zien relatief kleine legereenheid de rivier over en doet dat bijna nonchalant. Je ziet een amfibievoertuig door het water rijden, het snel leggen van een pontonbrug en een boot met erop een vrachtwagen en een hoopje soldaten. Niets indrukwekkend.

Deir Ezzor - Militaire situatie - 30 - 18-09-2017

De kaartenmakers van de militaire toestand in Syrië hebben het tegenwoordig erg druk. Bijna elke dag moeten ze nieuwe maken. Deze dateert van een 9 uur geleden. Vermoedelijk hebben ze nu al de iets oostelijker gelegen hoofdweg op de linkeroever bereikt en zo de VS de pas afgesneden. Verder is er, behoudens de Kaboer, een zijrivier van de Eufraat, immers alleen woestijn in dat deel van Syrië. Geel is de YPG/PKK. De oversteek gebeurde dus enkele kilometers ten zuiden van de YPG/PKK. Beveiligen van de olievelden heet dat.

Maar artilleriegebrul of geweervuur om de overkant van de Eufraat te intimideren was er niet bij. En ook vanaf de oostelijke door ISIS bezette oever was er niets te horen, alleen stilte. Neen, men stapte feitelijk bijna al lachend de rivier over. Met de soldaten die vrolijk de armen in de lucht het klassieke overwinningsteken maken. Het lijkt alsof er vandaag daar geen enkel schot werd gelost.

Deir Ezzor is een vrij grote stad met normaal een goeie 200.000 inwoners die essentieel op de westelijke oever van de rivier ligt. Hier zijn alle voorsteden intussen al bevrijd en blijft alleen nog een klein stukje van het stadscentrum in handen van ISIS. En die lijkt men voorlopig met rust te laten. Zij zijn praktisch omsingeld en kunnen alleen nog via de linkeroever van de rivier vluchten. Gevaarlijk zijn zij niet echt meer.

Spanningen met de YPG/PKK

Ook hier is het echter oppassen geblazen. Want op een goeie 5 à 10 kilometer van de oostelijke oever is intussen de door de Amerikanen gefinancierde Koerdische troepenmacht de stad genaderd. Hier ontstonden duidelijk ook al wrijvingen met het vlakbij opererende Syrische leger en haar Russische bondgenoot.

Er lijkt hierbij tussen de VS en Rusland afgesproken dat ieder van ISIS zoveel land als mogelijk neemt maar de andere zijde met rust laat. Gezien de openlijke onderlinge vijandigheid een natuurlijk erg precaire situatie.

Zo is er het verhaal dat Russische of Syrische vliegtuigen de Koerdische YPG/PKK  vorige week zouden hebben aangevallen. Naar te horen viel zonder veel schade aan te richten. Zowel Damascus als Moskou ontkenden echter het verhaal. Probleem is hier dat de VS en hun lokale bondgenoten een verschillend uur gaven voor de aanval. Opvallend is verder dat de VS er publiek zelfs geen problemen over maakt.

Eufraat - Leger steekt Eufraat over - 18 september 2017 - 2

Een van de eerste foto’s van de oversteek van de Eufraat door het leger. Een historisch ogenblik daar het de eerste maal sinds ongeveer 2013 is dat men die oversteek doet. De Syrische regering maakt haar belofte waar dat ze het ganse land ging heroveren. Dat werd eerst in onze media en bij onze regeringen unaniem weggelachen.

Ook die opmars van de zogenaamde Syrische Democratische Krachten, het Arabisch aanhangsel van de Koerdische YPG/PKK, richting de linkeroever van Deir Ezzor ging blijkbaar zeer vlot maar lijkt op enkele kilometers van de oostelijke rivieroever plots gestopt. Waarom is onduidelijk. Is het omdat de strijd om de stad Rakka erg bits blijft?

Vandaag zijn ook de eerste twee vrachtvliegtuigen op de militaire luchthaven van Deir Ezzor geland. Voor het eerst sinds een drie jaar. En ook dat is uiterst belangrijk daar het de bevoorrading van het front zeer vergemakkelijkt.

Voordien immers moest men voor de ravitaillering van de frontlinies honderden kilometers rijden om er aan voedsel, olie, wapens en geneesmiddelen te geraken. Het is ook erg goed nieuws voor de stadsbewoners die nu verser en meer voedsel en geneesmiddelen kunnen krijgen.

Olievelden

Intussen trekt het leger ook verder op langsheen de Iraakse grens waar men op een 50 kilometer zit van al Bukamal, de aan de Eufraat gelegen Syrische grensstad. Eenzelfde scenario aan de andere kant van de grens waar het Iraakse leger snel naar de grensstad Qaim oprukt, zowel vanuit het westen als langsheen de Eufraat vanuit het zuiden.

Ook naderde men vanuit de provinciehoofdplaats Deir Ezzor al tot op een dertig kilometer van het relatief grote stad Mayadin. Vele waarnemers vermoeden dat hier zich de resterende topfiguren van ISIS bevinden. Wat ook opvalt is dat ISIS in tegenstelling tot het verleden amper nog tegenaanvallen onderneemt en als ze die doet ze ook al na enkele uren ziet mislukken. Met blijkbaar veel verlies aan mensen en materieel.

Deir Ezzor - Militaire situatie - olievelden 17-09-2017

Een kaart met daarop de olie- en gasvelden in het oosten van Syrië. Blauw is het door de VS via de YPG/PKK bezette gebied, grijs is nog in handen van ISIS en roze is het door het leger gecontroleerde territorium. De zwarte lijnen zijn provinciegrenzen, behalve die met Irak.

Neen, aan het rijk van al Baghdadi is een einde aan het komen. Waarschijnlijk zal er van het kalifaat van ISIS kortelings niets meer overblijven. Wel zal ISIS als organisatie mogelijks overleven. In welke vorm en met welke capaciteiten is natuurlijk nog onduidelijk. Maar met het verdwijnen van ISIS komt er geen einde aan de salafistische terreur.

Men gaat nu ook kortelings wel al Qaeda in Syrië kordaat aanpakken maar zowel ISIS als al Qaeda zijn ook elders actief. Het startschot hiervoor kan elk ogenblik volgen na een akkoord vorige week in Kazakstan tussen Turkije, Iran, Rusland en Syrië. Maar in hoeverre wil de VS hen later zoals in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië nog gebruiken? In Myanmar of in China bijvoorbeeld?

Wel heeft het salafisme in Syrië en Irak een nooit geziene nederlaag geleden. En dat moet zware gevolgen hebben voor hun gemoedgesteldheid. Zeker ook nadat alle kenners en de meeste jihadisten perfect weten dat de VS en Israël hen financierden.

Duidelijk is nu ook dat de VS hier de strijd verloor. Ze gebruikte ISIS om de Syrische regering en het secularisme ten val te brengen. Toen de Russen op 30 september 2015 plots intervenieerden besefte Washington dat het plan A, het gebruik van die salafistische terreurbendes, ging falen. Behoudens een open oorlog – en wereldoorlog – met Rusland.

Qaim - al Bukamal - Militaire situatie - 1 - 16 september 2017

Het verhaal in Irak langs de Syrische grens. Parallel langs de grens rukt het Iraakse leger met het Syrische op. De steden al Bukamal in Syrië en Qaim in Irak zouden dan ook nog deze maand kunnen vallen. En daarmee kan ook de weg van Damascus naar Bagdad heropend worden. Ook dit wou de VS blijkbaar verhinderen met als bedoeling de snelle heropbouw van Syrië en Irak te verhinderen.

Schaakmat

Pas dan is de VS volop ISIS gaan bombarderen en gebruikte ze vanaf dat ogenblik met volle kracht de YPG/PKK – officieel voor de VS nochtans een terreurbeweging – om haar deel van Syrië te veroveren en Assad zoveel mogelijk te verzwakken. Maar het was een tweede keus met weinig kans om grote invloed te krijgen voor de herverdeling van de macht in het land na de oorlog. Wat de VS vermoedelijk wel besefte.

Dat blijkt nu overduidelijk. Bijna al de Syrische olie- en gasbronnen bevinden zich nu in Syrische handen of liggen in het gebied ten zuiden van waar het Syrische leger de rivier overstak. Ze zijn nu aan de hoofdweg die parallel loopt met de Eufraat. En dus is verder zuidwaarts oprukken voor de VS uitgesloten.

Deir Ezzor militaire luchthaven - Landing cargovliegtuig - 18 september 2017

Vandaag landen al de eerste vrachtvliegtuigen in Deir Ezzor, amper twee weken na het doorbreken van de belegering. Zes maanden terug zat men er nog meer dan 100 km vandaan en werd die luchthaven bijna dagelijks beschoten.

Washington heeft nu slechts een deel van de vruchtbare Eufraatvallei en praktisch geen oliebronnen. Bovendien is het geweten dat voor de kust van Syrië en in centraal Syrië er zich grote gasvelden bevinden. Dat wordt de rijkdom nodig om het land herop te bouwen. Met andere woorden: De VS staat schaakmat. Het toont het genie genaamd Vladimir Poetin.

Charles Lister, werkzaam bij o.m. door Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten gefinancierde studiediensten als het Brookings Institute uitte dan ook al luidkeels zijn ongenoegen op Twitter over de ontwikkelingen van vandaag. Game over!

Willy Van Damme

1) De eerste beelden van de Russische TV over deze oversteek zijn te zien via deze link: https://www.almasdarnews.com/article/first-seen-footage-syrian-army-crossing-euphrates-river/

Advertenties

2 thoughts on “Syrisch leger steekt Eufraat over

 1. Willy, bedankt voor al je geweldige reportages Je bent een leerschool voor ons.
  We kunnen nu het oude kinderliedje gaan zingen,”We zijn er bijna, maar nog niet helemaal’. Maar hoeveel onschuldige slachtoffers moeten er nog vallen bij het ‘maar nog niet helemaal’. En waar zal de VS hun hulptroepen hierna inzetten. Want doorgaan zullen ze zeker. Ze hebben ook geen keus, anders zijn ze morgen failliet.
  Groet, Gerrit
  Antwoord:
  De spanning tussen de Syrische regering en de VS blijft wel bestaan. Een voorbeeld zijn de zware Russische beschuldigingen aan het adres van de VS dat ze in het gebied ten oosten van de Eufraat samenwerken met ISIS. Zo stelden de Russen, en de Syriërs, dat toen zij de Eufraat overstaken er nadien plots een grote stijging van het waterpeil was wat de doortocht serieus bemoeilijkte. Wat, als het klopt, alleen maar kan komen door het openzetten van de door de VS gecontroleerde sluis op de Eufraat bij Rakka.
  Ook zou het Syrische leger tweemaal door de YPG/PKK/SDF beschoten zijn en zou ISIS vooral aanvallen vanuit het noordoosten – waar ook de VS zit – en niet vanuit het zuidoosten dat nog geheel onder controle van ISIS staat.
  Ook was er deze week plots na maanden stilstand een grote mislukte aanval van al Qaeda vanuit het door hen bezette deel van het noorden van de provincie Hama. Wat, stelden Moskou en Damascus, op aanstoken gebeurde van de VS. Dit om zo troepen weg te halen bij Deir Ezzor.
  Waarop na die beschuldigingen de VS beloofde de gebieden onder controle van het Syrische leger niet meer aan te vallen. Wel werden gisteren door de VS nog maar eens de verhalen bovengeheeld over Russen en Syriërs die scholen en hospitalen bombarderen. Zonder bronnen of details te geven. Maar dat soort verhalen kennen wij ondertussen al wel.
  Ook rukken de YPG/PKK/SDF na de Eufraat bijna genaderd te zijn plots noordoostaarts op weg van de Eufraat naar de Kaboer rivier, en de stad As Suwar. Wel slaagden zij er gisteren in door een manoever toch daar een oliebron te veroveren. De spanning blijft dus. Positief voor het leger is dat ISIS in het centrum van Syrië, de provincies Hamma en Homs zich heeft overgegeven in ruil voor de deportatie van de strijders en hun familie.
  Ook het Iraakse leger maakt vooruitgang en veroverde de staden Anah, gelegen in de provincie Anbar aan de Eufraat en richting de Syrische grens, en rukt men op richting de stad Hawijah, gelegen ten oosten van de Tigris, tussen de steden Kirkuk en Baghdad. Tussen Anah en de Syrische grens zijn er maar twee echte steden meer over, Qaim en Rawah.
  Verder heeft het Syrische leger op de linkeroever al enkele stadjes veroverd en blijft maar een 10% van de stad Deir Ezzor in handen van ISIS. Wel neemt in de regio de spanning rond de clan van president Massoed Barzani en zijn Koerdische Democratische Partij in Iraaks Koerdistan en de YPG/PKK toenemen.
  Zoals geweten moet men dat democratisch er met een korrel zou bijnemen. Hij is gewoon een zeer corrupt clanhoofd die dictatoriaal heerst en wiens familie overal de sleutelpostjes bezet. Die wil maandag een referendum over de onafhankelijkheid houden. Waarna de buurlanden Iran, Irak en Turkije al zware dreigementen uiten. Ook hier dankzij de VS dus oorlogsdreigingen.
  Hoeveel Amerikaanse soldaten er in Syrië vechten is niet geweten. Vermoedelijk echter enkele duizenden. Volgens het Pentagon zijn het er 500 maar die welke er officieel minder dan 18 maanden moeten verblijven zitten hier niet bij. En het juiste getal weigert het Witte Huis en het Pentagon te geven.
  Hetzelfde voor het eventueel aantal doden bij het Amerikaanse leger. En dan zijn er voor de VS, zoals trouwens ook bij de Russen, firma’s die huurlingen leveren zoals het berucht Blackwater, nu Academi, van weleer.
  Willy Van Damme

 2. In samenhang met de recente ontwikkelingen, dan wel gebeurtenissen, in het Midden-Oosten, is het volgens mij belangrijk te kijken naar reacties van de kant van Israel. Er werden onlangs al enkele luchtaanvallen uitgevoerd door Israelische vliegtuigen, en het zou mij geenszins verbazen als er spoedig meer volgen. Hoe precair de positie van Assad is, moge blijken uit het feit dat deze schendingen van het Syrische luchtruim door Israelische gevechtsvliegtuigen niet beantwoord (kunnen) worden, want dan is het hek helemaal van de dam. Israel heeft wat dat betreft zo goed als carte blanche, een situatie die natuurlijk volledig van de pot gerukt is. Maar is dat met die hele politieke mallemolen rond Israel niet het geval? Geloof maar dat die konkelaars in de organisaties PNAC en ACB de laatste jaren vele overuren maakten bij het bedisselen en uitzetten van de politieke richtlijnen, omdat een en ander minder vlot verloopt dan ze hadden verwacht. Ik zou graag een kijkje achter die schermen willen nemen, ook al zou ik er kotsmisselijk van worden.
  Egbert Talens
  Antwoord:
  Israël heeft geen echte cart blanche. Het kan wel ISIS en al Qaeda aan haar grens bewapenen en financieren en occasioneel een bom gooien. Maar steeds is dit voor zover geweten zonder veel schade of resultaat. Het is uiteraard crimineel maar dat zijn we van Israël gewoon. Verwacht er niets anders van. Het is een land van dieven.
  Probleem is dat er veel achter de schermen gebeurt en dat verloopt in het geheim, weg van de bevolking die zo onwetend gehouden wordt van de werkelijke toestand. Democratie heet dat. Ik vermoed dat men Israël niet wil provoceren door een te scherpe reactie.
  Het zou de toestand vermoedelijk verergeren en dat willen Rusland, Iran, Libanon en Syrië niet. Men laat hen dus wat symbolische acties toe om hun woede te koelen. Dat is mijn vermoeden. Ze verloren de oorlog.
  Verder lijkt het Russische verhaal over een plots gestegen waterpeil van de Eufraat bij Deir Ezzor wel eens te kunnen kloppen. Toen het Syrische leger plots en deels onverwacht de stad Der Ezzor bevrijdde van haar omsingeling door ISIS rukten de Amerikaanse huurlingen van PKK/YPG en SDF plots op richting Deir Ezzor. Het snel oversteken van die rivier door het leger verraste hen duidelijk en maakte sommigen in de VS woest. Dat hadden ze niet verwacht. De VS had trouwens tot woede van Syrië voorheen reeds alle bruggen over de Eufraat kapot geschoten.
  Toen de Syriërs de rivier overstaken zwenkten die Amerikaanse huurlingen plots noordoostwaarts, weg van de Eufraat, naar de Kaboer rivier noordelijker. Maar totaal onverwacht stopte de opmars van het leger en zwenkte de YPG/PKK/SDF dan ineens zuidoostwaarts richting terug de Eufraat en enkele olievelden die ze ook deels op ISIS veroverden.
  Is die opmars van het leger een gevolg van het plots gestegen waterpeil op de Eufraat? Zo’n toestroom van water vernield veelal een pontonbrug. En aangezien de VS de dam op de Eufraat stroomopwaarts voorbije Rakka bezet kan ze het waterpeil stroomafwaarts regelen zoveel ze wil, op en weer neer, en omgekeerd. Is dat de reden waarom het leger pas op de plaats maakt op de linkeroever?
  Het valt bovendien op dat er de voorbije paar dagen allerlei zeer zwaar amfibievoertuigen, waarbij tanks en ander materiaal, wordt aangebracht vanuit Rusland. Ook dit kan men dus in de strijd testen. Ideaal voor het Russische leger en de oorlogsindustrie natuurlijk.
  Opvallend is ook wel dat er een akkoord in de maak is over het heropenen van de grensovergang met Jordanië bij de Syrische stad Daraa. Die grensovergang is nu nog in handen van jihadisten. Het is economisch erg belangrijk voor zowel Jordanië en Syrië.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s