Obama–Een harde sneer naar de ‘vrienden’

In een reeks vandaag verschenen interviews in het tijdschrift The Atlantic (1) haalde de Amerikaanse president Barack Obama scherp uit naar zowel Saoedi Arabië, als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het bestempelde hen zelfs als profiteurs – De door hem hier gebruikte Engelstalige term was ‘free riders’ – die van de macht van de VS misbruik maken voor hun destructieve sectaire oorlogen in het Midden-Oosten. Men moet zich vandaag in London, Parijs, Doha, Koeweit, Dubai en Riaad verslikt hebben.

Libië

De Saoedische prinsen zullen vermoedelijk ook direct ontwaakt zijn uit hun roes van drugs, alcohol en seks. Van Saoedi Arabië stelde hij dat ze moeten streven naar een akkoord met Iran. Zijn deelname aan de oorlog tegen Libië noemde hij dan weer een vergissing. Waarbij hij met de vinger wees naar de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy en de Britse premier David Cameron.

Barack Obama - 4

Voor de Amerikaanse president is de Saoedische koning Salman een profiteur die de VS meesleurde in sectaire oorlogen. 

Ook wat betreft Oekraïne klonk hij tegenover Rusland heel verzoenend en leek zelfs begrip op te brengen voor het optreden van de Russische regering van president Vladimir Poetin. Obama die aan zijn laatste jaar als president bezig is wil zich blijkbaar ontdoen van een aantal conflicten en het hieraan verbonden imago. Iets waarvoor hij natuurlijk zelf ook verantwoordelijk is.

Zo stelde hij dat het niet de Fransen maar zijn luchtmacht was die de Libische luchtverdediging uitschakelde. Om over zijn rol in de vernieling van Syrië maar te zwijgen. Een land waar door de VS bewapende groepen nu elkaar pogen uit te roeien. Het oude verhaal van de CIA (al Qaeda) versus het Pentagon (de Syrische Koerden).

Syrië

Het was recent trouwens steeds duidelijker dat de VS Syrië als een voor hen verloren zaak ziet en alles grotendeels in handen van Moskou en de Syrische regering heeft gegeven. Typerend is het huidige bestand in Syrië.

Er is hiervoor een officieel Amerikaans en een Russisch toezichtcentrum maar alleen het Russische is echt actief. De pro-jihadistische website Syria:Direct maakte zelfs melding van het feit dat bij het Amerikaanse centrum niemand Arabisch sprak (2). En als in het begin van dit bestand Rusland een kaart publiceert met daarin de gebieden waar niet gevochten zou worden – en dat waren er zeer weinig – dan zweeg de VS geheel.

Staakt het vuren - Kaart - 26-02-2016

Een door Rusland verspreidde kaart waarop de gebieden zijn aangeduid waar een bestand van kracht zou moeten zijn. Bemerk dat het hier slechts over 6 gebieden gaat en dat regio van Aleppo en de provincie Idlib er geheel buiten vallen. Eveneens de rebellengebieden in een groot deel van de regio Damascus. Niemand protesteerde toen men de kaart publiceerde. Pas deze week maakte het Hoog Onderhandelingscomité hierover wat in het openbaar misbaar.

Het belangrijkste dat de VS nu lijkt te doen is het naar de onderhandelingstafel sleuren van die rebellen van het door de Saoedi’s gefinancierde Hoog Onderhandelingscomité. Die zouden volgende week nu eindelijk toch indirect met de regering gaan onderhandelen, ondanks het feit dat van hun originele eisen amper iets is ingewilligd.

In de meeste delen van Syrië wordt er trouwens nog steeds hevig gevochten. Waarbij de tegenaanvallen van al die salafistische groepen steeds zwakker worden. Het is duidelijk dat ze stilaan door al hun reserves geraken.

Hun recentste tegenaanval in het noorden van de provincie Hama rond de stad Maan duurde zelfs maar enkele uren. Ook ISIS lijkt ten einde raad. Zo zit de Koerdische YPG al op 40 km van Rakka, vermeende hoofdstad van ISIS.

Enkele uittreksels uit de gesprekken:

Mr. Obama said a number of American allies in the Persian Gulf — as well as in Europe — were “free riders,” eager to drag the United States into grinding sectarian conflicts that sometimes had little to do with American interests. He showed little sympathy for the Saudis…

Mr. Obama stelde dat een aantal bondgenoten van de VS in de Perzische Golf – alsmede in Europa – “profiteurs” waren die de VS graag willen meesleuren in vernielende sectaire conflicten die soms weinig te maken hebben met de Amerikaanse belangen. Hij toonde weinig sympathie voor de Saoedi’s….

Mr. Obama also said his support of the  NATO military intervention in Libya had been a “mistake,” driven in part by his erroneous belief that Britain and France would bear more of the burden of the operation.

Mr. Obama stelde eveneens dat zijn steun voor een militair optreden van de NAVO in Libië een fout was, deels ontstaan door het geloof dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk meer taken op zich zouden nemen voor deze actie.

Nicolas Sarkozy - 1

De vorige Franse president Nicolas Sarkozy, volgens Barack Obama een profiteur.

“Free riders aggravate me,” he said. He put France and Britain in that category, at least as far as the Libya operation was concerned. Prime Minister David Cameron of Britain, he said, became distracted by other issues, while President Nicolas Sarkozy of France “wanted to trumpet the flights he was taking in the air campaign, despite the fact that we had wiped out all the air defenses.”

“Profiteurs ergeren mij”, stelt hij. Hij plaatste Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in die categorie, zeker wat betreft de actie rond Libië. Premier David Cameron was te zeer afgeleid door andere problemen, stelde hij, terwijl Nicolas Sarkozy “wilde pochen met de luchtcampagne die hij voerde terwijl wij het toch waren die gans de luchtverdediging uitschakelden.”

Van uitschelden gesproken. Zou iemand in die geviseerde hoofdsteden dat in het publiek over Obama durven zeggen? Zeer twijfelachtig. Privé echter….. Ho ja die tegen Syrië in 2012 door de VS en de hier uitgescholden regeringen opgerichte coalitie noemde de …. Vrienden van Syrië.

Willy Van Damme

1) The New York Times, 10 maart 2016, Mark Landler, ‘Obama Criticizes the ‘Free Riders’ Among America’s Allies’. http://www.nytimes.com/2016/03/10/world/middleeast/obama-criticizes-the-free-riders-among-americas-allies.html?ref=world&_r=0

Ook The Atlantic, April 2016, Jeffrey Goldberg, The Obama doctrine, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/

2) Syria:Direct, 2 maart 2016, ‘On the line with the State Department ceasefire hotline: ‘America has no idea what’s happening on the ground in Syria’. http://syriadirect.org/news/communication-breakdown-on-the-line-with-the-state-department-ceasefire-hotline/

Een onwaarschijnlijk hallucinant verhaal. Als die jihadisten het nu nog niet begrijpen dan zal dat begrip wel nooit komen.

Advertenties

9 thoughts on “Obama–Een harde sneer naar de ‘vrienden’

 1. Die zogezegde ‘presidenten’ dat zijn immers maar marionetten, die braaf moeten uitvoeren wat hun werkelijke bazen op opdragen. Anders volgt het Kennedy scenario en steken ze dat op de Russen. Het is om moedeloos van te worden. Respect voor jouw volgehouden inspanningen.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Het Amerikaanse presidentschap is in de VS een der belangrijkste machtscentra en mogelijks het machtigste. Het hangt feitelijk af van het ogenblik, het onderwerp en de wil van de president om zijn macht ten volle te gebruiken.

  En inderdaad, als hij teveel dwarsligt in bepaalde dossiers dan kan er een ‘probleem’ ontstaan. En dat vergt dan wat men noemt een ‘oplossing’.
  Willy Van Damme

 2. Willy, mooie analyse. M.i. raak commentaar. Obomba zegt eigenlijk: iedereen is slecht. Alleen de VS is ethisch verantwoord bezig. (zulke politici zijn zo gestoord; ze geloven wat zij zeggen wérklijk zelf).

  Ik lees tussen de regels door dat hij hiermee weer de oorlog (die allang gaande is) tegen de EU ook op dit front aan het voeren is.
  Tegen de leiders van de EU-landen. Tegen ieder land dat nog soeverein beleid durft te voeren.
  George Friedman (ex CIA), baas Stratfor – er komt oorlog in Europa
  Grand Chess Board (Brzesinsky): Europa is het slagveld (voor ons) waar wij de wereldregering op de troon hijsen.

  In de plannen van de globalisten is Turkije reeds Europa. De CIA is wat blij met de jacht op de Koerden, en zo de enige bevechters van IS dwars te zitten.
  Ik ga voorlopig niet meer op vakantie naar Turkije, noch de VS. Blankenbergen, ook plezant. De leegstand in de hotelerie moet er inmiddels al enorm zijn. Geen meelei. Doorduwen.
  Milou Voorst
  Antwoord:
  Barack Obama is zo te zien reeds bezig met het regelen van zijn nalatenschap. Hij laat een onvoorstelbare puinhoop na in de regio en heeft dus al de schuldigen gevonden.
  Nog een beetje geduld en hij laat zich heilig verklaren. En ondertussen zet hij de aanval op China in. Zijn opvolger weet al wat te doen.

  Het interview is wel belangrijk omdat Obama in wezen zegt dat hij de oorlog in Syrië beu is en niet in het belang is van de VS. Het is een bevestiging van wat ik al vele maanden schrijf en wat voor een goede waarnemer reeds lang duidelijk is.

  Natuurlijk is hij wel correct in wat hij zegt over zijn ‘vrienden’. Ze voeren een sectaire alles vernielende oorlog. Waar is de beschuldiging van o.m. journalist Jorn De Cock in De Standaard en al die anderen dat het Assad is die het sektarisme in Syrië introduceerde?

  Ook is het duidelijk dat men in de EU vanuit de VS, Saoedi Arabië en Turkije onrust aan het zaaien is in Europa. De staatsgreep in Oekraïne, de manipulaties in Georgië met de oorlog tegen Ossetië/Rusland van 2008, de steun aan moslimextremisten in Bosnië (Bin Laden was er met steun van de NAVO actief en het bekeren tot het salafisme gaat gestaag verder) en nu die vluchtelingen zijn elementen die wijzen in die richting.

  De Amerikaanse bankencrisis die men grotendeels op de EU afwentelde en de aanval van Wall Street op de euro wijzen allen in diezelfde richting. Er zitten aan de top van de EU een boel knoeiers, hebzuchtige figuren en neokoloniale oorlogsstokers.

  De gevolgen laten zich nu voelen. Men moest zo nodig Oost-Europa met de Balkan veroveren en inlijven, de Kaukasus onder controle krijgen en het vroegere Rusland in stukken hakken. En alsof dat nog niet genoeg was wou men ook nog het Midden-Oosten opnieuw koloniseren.

  En omdat men geen eigen leger meer heeft dat de naam waardig is gebruikte men dan maar al Qaeda & Company. Gratis geleverd met steun van het Huis van Saoed. Wat dacht je!

  Er zijn fouten, er zijn dommigheden, er is de idiotie, de dwaasheid en de waanzin. En dan is er de Europese politiek. En nochtans is het idee van samenwerking in de EU zoals we dat kenden een goed idee. Tot men het totaal naar de knoppen hielp. Ik wordt er ziek van.
  Willy Van Damme

 3. Hoi Willy,
  Sommige (sommige?) politici verkopen hun eigen moeder om er beter van te worden. Of mogelijk vanwege een opdracht van de andere kant van de plas.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3486874/Sorry-Mum-fired-David-Cameron-s-mother-s-job-cut-Tory-austerity-forces-council-close-children-s-centre-works.html
  Gerrit
  Antwoord:
  Een niet zo verrassend maar toch nog steeds schokkend verhaal van over het Kanaal. Het land zit werkelijk op zijn knieën en terwijl men sociale diensten massaal sluit koopt men nutteloze kernraketten, vliegdekschepen en is het Londense vastgoed de prooi voor de miljardairs van deze wereld.
  Maar dat zijn de vrienden van onze David Cameron. Revolterend is dit.
  Willy Van Damme

 4. Obama probeert zich van al het smet te ontdoen, begint hij heel voorzichtig de waarheid te spreken?
  Zal het Bush Zion Nazi Cabal Clan nog machtig genoeg zijn om hem zijn mond te snoeren?
  Of zullen deze snode serpenten zich meer op Hilary richten, en haar met een ‘schone lei” laten beginnen daar Obama in feite toegeeft dat ie zelf fouten heeft gemaakt?
  Is dit biechten van Obama in feite bedoeld om schandalen van Clinton te verdoezelen, en zo de macht van het Zion Cartel in de VS te garanderen? Want eerlijk gezegd, het Zion Clan heeft nu niet zo veel mogelijkheden meer. In feite dreigen ze “staatloos” te worden. Dat wil zeggen, dat ze geen staat hebben om op te parasiteren Israël alleen kan dat simpelweg niet eens, London City kunnen ze in een klap verliezen. In Basel worden ze nu heel nauw in de gaten gehouden worden. Parijs,daar heeft De Bankier nu last van fraude onderzoek, niet mals dat. Duitsland, daar is het volk behoorlijk wakker en scherp tegenwoordig, die zullen het niet pikken als dit Cabal Cartel lieden zich daar nestelen. Want daar waar ze zich nestelen, willen ze ook “bescherming” van de regering. Nu nog hebben ze heel de NAVO in hun zak, maar niet meer de participerende landen, niet helemaal, want die morren en rekken de boel tegenwoordig behoorlijk.
  Denk es een beetje na, hun netwerk is nog intact, dat op het blauwdruk, maar de onderdelen zijn beschadigd, dat door wantrouwen e.d. Niets werkt soepel, niets haalt het gewenst resultaat.Elk schot die ze afvuren komt dubbel zo hard terug. In feite is hun loper krom, hun verrekijkers niet meer scherp te stellen, hun mobilisatie beperkt tot enkele ‘vluchtrouten”.
  Het zit er naar uit dat in de overige routes nu al checkpoints van hun “vijanden” worden gebouwd.
  Dit artikel in zijn inhoud viel me gisteren al op, het was in het Engels. ik dacht van WTF is going on? Zal ik het posten of niet? Want er komt gigantisch veel diesinfo de laatste tijd.
  Wordt mijn droom waar? Heb ik Obama juist ingeschat als een van de slopers van The New World Order? En dat met het intentionele buiten beschouwing. Of hij het vanaf het begin van plan was, en het zeer goed verborgen hield, of dat hij door zijn incapabiliteit Het Plan niet naar behoren kon uitvoeren. Want hij zegt nog niet zo veel, het is afwachten wat deze woorden zullen doen, wie hierdoor geprikkeld wordt, dat er reacties van komen.
  Weet dat geopolitiek zich vooral in de Wereld van Psyche afspeelt, en om daar te geraken dien je net zo hoog in het metafysische te kunnen denken als de Illuminati meesters die Zion besturen.
  En dat vergt generaties om je zo af te stemmen in het ontvangen van ‘de vibes’. Of je reptilian brein bewust maken vanaf dat brein je visie op richten, en door je wezenlijk zelf het reptilian brein onder controle te houden, dat wil zeggen dat je Ego het eerste is wat je uitschakelt. Het is wel zo, als je dat brein activeert, dat Je Zelf dient te bepalen of je het voor het goede, het kwade of het neutrale gebruikt, dat laatste is het meest efficiënt. En dan bepaal je of je het vanuit de visie van het goede , of de visie van het kwade je intenties neerzet. Dus voor een “gewoon mens” vergt het een keiharde mentale discipline te hebben om hun niveau te bereiken. Je gaat ze snappen.En dat voelen ze.Je krijgt hun visies. hun intenties, maar zelf in dat gebied weten ze te manipuleren. Temptatiën. Zo werken ze.
  Phpstolle
  Antwoord:
  Ik denk niet dat de clan Bush na deze presidentiële kiescampagne nog veel invloed zullen hebben. Ze blijven machtig maar niet zoals voorheen.
  Willy Van Damme

 5. Beste Willy,
  Dank zij enig doorzettingsvermogen van mijn kant, werkte ik mij door de url heen, met het artikel van Jeffrey Goldberg (JG), dat gepland staat voor 16 april a.s. Daar ik bekend ben met het boek PRISONERS (van zijn hand) meen ik een redelijk inzicht te hebben in de denkwijze van JG m.b.t. het Israel-Palestina-conflict. En mogelijk zou ik, zónder mijn kennis van PRISONERS, het over een maand te verschijnen artikel van JG niet hebben uitgelezen. [ Dezelfde url wordt ook door de NRC aangeboden; 80 minuten leestijd, staat er bij; nou, dan moet je snel lezen, zodat van bezinning niets terecht komt; een modern verschijnsel, met veel oppervlakkigheid als gevolg.] M.i. geeft JG een (te) rooskleurig beeld van president Barack Obama. [ Van míjn aanvankelijke bewondering voor BO — ik liet hem niet onwetend — bleef weinig over.] En toch! Wie weet krijgen wij later een beter zicht op de verwikkelingen rond dit conflict, dat het gevolg is van de onzalige aspiraties in de hoofden van de ontoerekenbare politieke zionisten, met hun volstrekt abominabele want mensonterende project der Judenstaat.
  Voor wat het waard is: ik zie maar een (zinvolle) oplossing. Een hernieuwde inrichting van het instituut Verenigde Naties, waarbij de onwerkbare ‘Veiligheidsraad’ van het toneel verdwijnt, samen met het euvel van ‘het recht van veto’.
  Bedenk: dit instituut is voornamelijk het werk geweest van diezelfde politieke zionisten; te weten de Volkerenbond, c.q. League of Nations.
  Egbert Talens
  Antwoord:
  Als ik het goed begrepen heb zijn Obama en die Goldberg vrienden. Ook verwijs ik naar mijn antwoord op de reactie van GV.
  Verder weten wij over dit conflict rond het Midden-Oosten al vrij veel.

  Zie maar naar de twee cruciale documenten over Syrië en Libië die ik hier al plaatste. Ik denk dat er hierna alleen nog de wat extra details kunnen ingevuld worden.

  En bovendien zijn er, zeker in het Frans, al enkele prachtige boeken verschenen die al veel klaarheid brachten. Om over bepaalde websites nog maar te zwijgen.
  Willy Van Damme

 6. Ik zoek het minder ver. Obama was van in den beginne een zwak figuur en oh man, kreeg ik weerwerk van mijn omgeving. Volg nooit een mooiprater die met zijn eloquentie en aangenaam voorkomen, populistische beloften maakt. Ik betwijfel niet dat hij een intelligent man is, maar de professor is wereldvreemd en ik vermoed dat hij ook lui is.
  De intentie van ACA was goed, maar zal op termijn een miskleun worden. Je laat geen wetgeving door één der betrokken partijen opstellen en je probeert het eenvoudig te houden. Pas recent kwam hij met een plan voor de sluiting van Guantanamo, terwijl John McCain, voorzitter van de senaatscommissie al meer dan zes jaar naar een plan voor sluiting vraagt. Nog nooit werden er zo veel burgers van andere landen vermoord met drones,het gebruik ervan is een teken van lafheid, dit verdient echt een Nobelprijs voor de Vrede, niet? Internationaal recht is onze professor ‘grondwettelijk recht’ vreemd, toch minstens wat betreft de soevereiniteit van een land. Ondertussen zwermen de neocons uit over deze aardkloot, van het Midden-Oosten naar Oost-Europa en naar Zuid-Amerika.
  Kan mij iemand vertellen wat hij wel gedaan heeft? En kom niet af met golven.
  Hij lijkt mij een gefrustreerd man, die beseft niets te hebben verwezenlijkt en je weet dat een mislukking altijd de schuld van een ander is.
  GV
  Antwoord:
  Je kan volgens mijn zicht op de zaak Obama geen zwak president noemen. Zijn beslissing om Syrië in 2013 niet te bombarderen was een gedurfde zet die inging tegen de toen heersende tendens in de VS, de EU, de bondgenoten, de media en de oorlogsstokers bij Human Rights Watch, Amnesty International & Co.

  In de VS was er grote druk op hem van de CIA en Buitenlandse Zaken, het parlement en de kranten om militair drastisch op te treden. Ook nu nog krijgt hij regelmatig het verwijt zich hier zwak te hebben getoond.

  Wat niet klopt want hij toonde zich hier eerder een krachtig president die durfde tegen de krachten binnen zijn regering in te gaan. In het bewuste hier besproken gesprek noemt hij die beslissing trouwens een heel goede.

  Het gesprek is natuurlijk de versie van de feiten die Obama eraan geeft. Die zit dus vol leugens, verdraaiingen en halve waarheden. Je kunt van hem moeilijk iets anders verwachten.

  Hij is een mens, president en politicus die bezig is met hoe men in de toekomst over hem zal schrijven. Je moet dat heel nuchter analyseren. En uiteraard is de man medeverantwoordelijk voor de grootste slachtpartij van deze eeuw. Zijn naam in de geschiedenisboeken is dus verzekerd.

  Of dat een mooi beeld zal zijn hangt dan weer af van de schrijver. Wedden dat men zal strijden om als eerste met een hagiografie te komen? Zo werkt nu eenmaal alle geschiedschrijving. De winnaar is dat ook nog jaren nadien.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s