Knack over Jabhat al Nusra en ISIS

In het artikel ‘Spion bij de Islamitische Staat’ (Knack 2 maart 2016) schrijft Uw medewerker: ‘Zo kwam ik in Shadadi terecht (vlakbij het stadje Hasaka in het zuidoosten, nvdr).’

Vooreerst liggen Shadadi en Hasaka niet in het zuidoosten van Syrië maar heel duidelijk in het noordoosten. Hasaka is zelfs de meest noordelijk gelegen provincie van het land. Bovendien is Hasaka moeilijk een ‘stadje’ te noemen.

Het had in 2004 immers bijna 190.000 inwoners, is de provinciehoofdstad van de gelijknamige provincie en behoort tot de tien grootste steden van Syrië. Men gaat Gent toch ook geen stadje noemen.

Verder heb ik nogal wat vragen over de relatie tussen Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syrië) en ISIS of Islamitische Staat zoals we dat in het betreffende stuk lezen.

Vooreerst is de ideologie en praktijk op wat details na bij beiden gelijklopend. Maar uit een recent aantal arrestaties in Spanje blijkt dat beide organisaties samen via Spanje 20.000 legeruniformen hadden aangekocht.

Logistieke samenwerking lijkt in het buitenland voor beide terreurorganisaties dus helemaal geen probleem te zijn. Er zijn trouwens wel meer voorbeelden te vinden van verregaande samenwerking tussen die twee salafistische groepen. Zoals onder andere bleek uit een gezamenlijke aanval vorige maand op stellingen van het Syrische leger in de provincie Aleppo.

De vraag die men zich trouwens moet stellen is waarom de VS en een aantal Europese landen zich beperken tot aanvallen op ISIS en al Qaeda in Syrië gewoon negeren.

Willy Van Damme

Lezersbrief aan Knack over de berichtgeving over Syrië. Voorheen omschreef Joanie de Rijke, auteur van het stuk, in Knack de Krimtataren als de eerste bewoners van het schiereiland de Krim. Iedere historicus de naam waardig weet dat deze als bevolkingsgroep de laatsten waren om hier te arriveren.

Ze zijn immers de nakomelingen van de Mongoolse veroveraars die in de periode tussen 1237 en 1240 het toenmalige Russische rijk, incluis de Krim, veroverden. Dit toont nogmaals de slordigheid en het gebrek aan kennis aan van dat soort journalistiek.

Advertenties

6 thoughts on “Knack over Jabhat al Nusra en ISIS

 1. Hallo Willy,

  Er is een wir war van strijdgroepen in Syrië, en ik moet zeggen dat het erg lastig is om daar wijs uit te worden.
  Volgens mij weten de meeste politici, journalisten, militairen nog niet eens waar het over gaat.

  Zou je een korte schets (indien mogelijk) kunnen geven over de groepen.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Koelewijn
  Antwoord:
  Feitelijk is dat onbegonnen werk. Vele van de groepen zijn lokaal en enkelen zijn nationaal. Harakat Ahrar al Sham, ISIS en Jabhat al Nusra zijn feitelijk de enige drie die echt nationaal optreden.

  In wezen kan men zeggen dat er drie grote coalities zijn, het Leger van de Verovering in het Noorden, Het Zuidelijk Front in het zuiden en het Leger van de islam meer in het centrum.

  Die fronten kwamen er onder buitenlandse druk om zo de effectiviteit te verbeteren en onderlinge gevechten over de buit te verminderen. Alleen in de provincie Idlib leverde dat enig resultaat op. Elders amper of niet.

  De anderen zijn vooral lokaal met sommigen die beperkt zijn tot een stad of regio. Een typevoorbeeld is het Leger van de Islam in de streek rond de stad Douma in de regio Oost-Ghouta nabij Damascus.

  Die stond onder leiding van Zahran Alloush, de zoon van Abdoellah Alloush. Deze laatste was onder vader Afez Assad directeur van het al Assad centrum voor Koranstudies in Damascus maar vluchtte wegens zijn salafistische gedachtengoed naar Saoedi Arabië.

  Deze vader Alloush was in zijn stad en streek blijkbaar toch wel invloedrijk. Vermoedelijk wegens de geldstromen uit Saoedi Arabië. Zoals mensen uit Aleppo het me nog dit weekend vertelden was de invloed van het salafisme in Syrië de voorbije decennia erg toegenomen. Zoals trouwens ook in Nederland en België.

  Zahran Alloush die omkwam bij een vermoedelijk Russisch bombardement was in 1971 in Douma geboren. Een neef Mohammed Alloush is nu de toponderhandelaar van dat door Saoedi Arabië samengestelde Hoog Onderhandelingscomité dat deze week normaal in Genève met de regering moet onderhandelen.

  Bovendien veranderen deze groepen gemakkelijk van naam en fuseren vlot met andere groepen. Het zijn in veel gevallen groepen die onder leiding staan van een lokale krijgsheer gelieerd aan de Moslimbroederschap.

  Het zijn er minstens honderd en de schattingen lopen op tot 160 of meer en er duiken steeds nieuwe namen op. Het is ook onduidelijk wat hun juiste ideologie is maar in regel kan men zeggen dat ze allen Islamisten zijn die op de lijn staan van de andere grote groepen.

  Militair werken ze er steeds mee samen, vermoedelijk omdat ze er afhankelijk van zijn voor wapenleveringen en andere proviand. En wiens brood men eet diens woord men spreekt.

  Vandaar mijn stelling dat er geen gematigde rebellengroepen zijn. Wel zouden enkele tientallen kleinere groepen zich recent hebben overgegeven.

  Het valt wel op dat ze allen grotendeels het staakt-het-vuren respecteren wat er op wijst dat er toch een zekere coördinatie of leiding is die alles min of meer weet samen te houden.

  Het is relatief stil in het land ondanks de oproep van Jabhat al Nusra om de strijd te intensifiëren en de weigering van Harakat Ahrar al Sham om zich over dit tijdelijk staken van de vijandelijkheden (de officiële term) uit te spreken.

  Ook blijven Russen en Syriërs op veel plaatsen verder vechten tegen de rebellen. Met als argument de weigering van Harakat Ahrar al Sham en de aanwezigheid van Jabhat al Nusra. Wat volgens de internationale afspraken ook mag.
  Willy Van Damme

 2. Geachte heer,

  Ik ben al een tijd de desinformatie over het Midden-Oosten beu. Uw artikels over de oorlog Syrië vormen een welkome uitzondering.

  Het gaat wel degelijk over een oorlog. Het verbaast me dat de oorlogsverslaggevers alleen maar aan emo-berichtgeving wensen te doen en zelfs niet de moeite nemen om te berichten over één van de meest politiek neutrale feiten: de terreinwinst of -verlies van elk van de partijen.

  Kent u een website waar er een regelmatig geüpdatete kaart van Syrië wordt gepubliceerd met daarop de gebieden die onder controle zijn van het regeringsleger en van de diverse rebellengroepen?
  Miel De Heurs
  Antwoord:
  Uw onvrede is ook de mijne en is de reden waarom ik enkele jaren geleden begon met deze blog. Aanleiding waren toen de plunderingen door handlangers van de Rwandese dictator Paul Kagame in de regio van Kivu in Congo. Iedereen in de massamedia weigerde toen naar Kagame te wijzen.

  Pas maanden later bleek de pers unisono ineens naar die man te verwijzen. Plots klonk er in onze media een totaal ander geluid. Het hoe en waarom van die koerswijziging is mij nog steeds onduidelijk.

  Je zou gaan denken dat er daar ergens iemand op een knopje drukt en tegen de pers zegt: Doe maar. Een dezelfde ervaring doe ik nu op met Syrië en het Midden-Oosten.

  Niet dat men natuurlijk de echte harde realiteit durft beschrijven natuurlijk. De meeste journalisten zijn in mijn ogen romanschrijvers met soms veel fantasie en amper of geen beroepsernst.

  Er zijn over Syrië voor zover ik weet twee goede websites die regelmatig kaarten met actualiseringen over de militaire toestand publiceren.

  Je hebt: https://twitter.com/PetoLucem/media en http://www.agathocledesyracuse.com/. Beiden zijn redelijk betrouwbaar en zeker interessant.

  Natuurlijk moet je steeds oppassen daar de toestand snel kan veranderen en ook doordat ze niet 100% te vertrouwen zijn. Deels wegens de moeilijkheden om aan goede info te geraken en deels omdat ze hoe dan ook partijdig zijn. Zeker PetoLucem is een supporter van de regering.

  Hou bij het bekijken van de kaarten er dus altijd mee rekening dat de stellingen soms een kilometer of twee kunnen verschillen van de feitelijke toestand.

  Ze zijn wel betrouwbaarder dan wat het Institute for the Study of War maakt. Dit is een Amerikaanse instellingen geleid door wat ex-generaals en dus verbonden aan het Pentagon. Haar kaarten zijn notoire vervalsingen.

  Zo plaatste de NRC eergisteren een kaart van die instelling waarop stond dat al Qaeda (Jabhat al Nusra) slechts in twee kleine zones aanwezig is. De Financial Times drukte gisteren een kaart af van diezelfde instelling waarbij al Qaeda plots in gans de provincie Idlib actief is.

  Over de rest zoals Aleppo, de regio Damascus of het zuiden kon je op die kaart echter niets vinden. Het zijn dus bedriegers en voor een serieus journalist te mijden. Maar dat zal de kranten worst wezen.

  Zolang men de krant kan vullen en liefst met propaganda tegen de slechten is er niets aan de hand. En de slechteriken zijn hier tot nader orde nog steeds Assad en zijn regering.
  Willy Van Damme

  • De filmpjes van Southfront zijn ook heel goed om de toestand in Syrië te begrijpen. Het zijn professionele kaartanimaties, die ik heb leren kennen via de blog van The Saker.
   https://southfront.org/international-military-review-syria-mar-10-2016/
   Ivan De Mey
   Antwoord:
   Ik kijk er ook wel eens naar en de filmpjes zijn vrij professioneel gemaakt, maar wel (te) kort en (te) bondig. Wel oppassen want South Front kiest duidelijk partij voor de regering in Damascus. Alles dus verifiëren.
   Willy Van Damme

 3. Hallo Willy,

  Ik weet niet of u dit gelezen heeft, Maar het is wel een artikel waar je wenkbrauwen van gaan fronsen.
  Ik weet niet of het wat te maken heeft met de top die ze hadden met Turkije.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/-gegevens-duizenden-jihadisten-is-uitgelekt~a4260194/
  Henk Koelewijn
  Antwoord:
  ik ken het verhaal al. Het is hoogstens merkwaardig en die USB stick moet een schat aan gegevens bevatten. De vraag is natuurlijk in hoeverre dit klopt en of de informatie correct is.

  Maar met de huidige technologie is dat natuurlijk wel mogelijk. ISIS bestuurt ook op een nogal bureaucratische wijze hun ‘staat’ en het bestaan van zo’n lijsten kan dus wel degelijk correct zijn.

  Met de top met Turkije heeft het heel vermoedelijk niets te maken. Je weet natuurlijk nooit. Ik denk dat men in Turkije ook met enorme door hen zelf veroorzaakte problemen zitten.

  Wel blijft Turkije voor zover geweten tot heden al Qaeda (Jabhat al Nusra) en ISIS steunen. Dat men zoals de Belgische regering nu met Turkije gaat samenwerken rond terreurberstrijding is daarom alleen te beschouwen als een erg misplaatste Belgenmop.

  Het is alsof men in 1939 met Hitler een samenwerkingsakkoord zou hebben gesloten ter bescherming van de joodse cultuur in Duitsland. Wie die samenwerking met Turkije zo voorstelt zou beter in de grond zinken van schaamte.
  Denkt die politicus soms dat wij complete idioten zijn?
  Willy Van Damme

 4. ik betrap ze ook regelmatig op dit soort feitelijke fouten. Kan niet nalaten ze te signaleren in de antwoorden op ’t artikel. en dan nog niet gesproken over de politiek incorrecte informatie… bedankt zeg, dat van die uniformen had ik nog nergens gelezen. kan ik een link naar die info krijgen a.u.b.
  Geert Van Duffel
  Antwoord:
  Mensen maken continue fouten maar dit is een kwestie van verregaande slordigheid. Ze is al wat jaren met Syrië bezig en dan zou je toch zo’n kemel niet mogen verwachten. Wie als journalist al jaren met België bezig is gaat over Brugge toch ook niet schrijven over ‘het stadje’ en het plaatsen in het oosten van ons land.

  Verder is er natuurlijk ook de teneur van haar berichtgeving over Syrië. Beter dan De Standaard en De Morgen maar daarmee is alles wel gezegd.

  Wat betreft die uniformen legde men ook financiële structuren bloot. Het verhaal verscheen niet in onze media maar wel in andere klassieke media zoals CNN, The Guardian en de New York Times. Veelal een bericht komende van het Franse staatspersbureau AFP. Wel bracht De Standaard het op haar website.

  Veel meer informatie dan wat ik bracht is er voorlopig op het internet wel niet te vinden. Probeer eens The Guardian, 3 maart 2016, AFP, “Spain seizes 20,000 military uniforms bound for jihadi fighters”. http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/spain-seizes-20000-military-uniforms-bound-for-jihadist-fighters.
  Willy Van Damme

 5. Pingback: MeerVrijheid Blog » Blog Archive » Knack over Jabhat al Nusra en ISIS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s