Syria–Dromen van een staakt-het-vuren

De onderhandelingen in Genève over een vredesakkoord in het Zwitserse Genève zijn door VN-onderhandelaar Staffan de Mistura tijdelijk opgeschort tot 25 februari. Amper verbazend te noemen.

De door Saoedi Arabië gefinancierde opstandelingen van het Hoog Onderhandelingscomité (HOC) eisen onder meer het stopzetten van de bombardementen op de door hen bezette gebieden. Zonder dat staakt-het-vuren gaan ze niet onderhandelen. Maar die eis staat in wezen haaks op de in Wenen tussen de grootmachten gesloten akkoorden over Syrië.

En al Qaeda?

Met andere woorden: Er komen volgens de huidige formule geen vredesgesprekken. Tussen de betrokken buitenlandse mogendheden binnen de Internationale Syrië Steungroep (ISSG) was afgesproken dat men ging streven naar een unitair, democratisch en seculier Syrië en een vredesakkoord met een staakt-het-vuren tussen de regering en een aantal strijdende partijen.

Staffan de Mistura - 2

Zelfs drie dagen na de start van de gesprekken wist de Syrische regeringsdelegatie nog steeds niet met wie ze juist onderhandelde. Ondanks beloften weigerde VN-bemiddelaar Staffan de Mistura hen een lijst met namen te overhandigen. De namen van de regeringsdelegatie waren reeds voor de start der gesprekken openbaar gemaakt.

Hier kwam al het eerste groot probleem boven water, namelijk welke strijdende partijen bedoelde men. Er zijn er immers naar schatting een 160 en dat wijzigt zowat elke dag. En dus werd afgesproken dat Jordanië en Rusland een lijst gingen opmaken van aanvaardbare rebellengroepen en partijtjes. Maar die lijst kwam er nooit.

Dat ISIS er buiten zou blijven was duidelijk. Maar wat met de Syrische tak van al Qaeda, Jabhat al Nusra? Qatar heeft lang pogingen ondernomen om hen los te koppelen van al Qaeda en had daar fortuinen voor over.

Maar het lukte niet, zij weigerden en hen officieel en direct bij die vredesgesprekken betrekken was daarom praktisch onmogelijk. Al Nusra zou zelfs los van al Qaeda hoe dan ook weigeren over vrede te onderhandelen zoals ze voorheen al de fortuinen van Qatar om principiële reden weigerden. Al Qaeda die over vrede praat? Alleen al het gedacht opperen is waanzin.

In front met al Qaeda?

Bovendien heeft de groep in het verleden massa’s geld, moderne zelfs zware wapens en materiaal gekregen van haar sponsors uit de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Qatar, Turkije en Saoedi Arabië. Het gevolg was dat ze kon uitgroeien tot de na ISIS, de van haar vervreemde zusterorganisatie, sterkste rebellengroep in Syrië. Een extra fortuin was dus niet direct nodig.

Maar door die geldstromen kon het zijn wil aan de andere rebellengroepen opdringen. Zeker ook omdat Ahrar al Sham, opgericht door mensen van al Qaeda, dankzij steun van diezelfde landen, in het westen van Syrië kon uitgroeien tot de tweede machtigste formatie na al Nusra. En het is in dit gebied dat de echte oorlog wordt uitgevochten.

Zowel in het noorden van Syrië met het Leger van de Verovering, het zuiden met het Zuidelijk Front en meer in het centrum is al Qaeda de nummer een, de baas. Zeker door de relatief goede samenwerking met Ahrar al Sham.

Randa Kassis

Randa Kassis, vertegenwoordigster van Syrische vrouwengroepen en de Beweging voor een Pluralistische Maatschappij, noemde de wijze waarop Staffan de Mistura optrad de reden voor het falen van de gesprekken in Genève. Hij had volgens haar nooit mogen toegeven aan de eisen van Saoedi Arabië.

Alleen in Oost-Ghouta, een landbouwgebied ten oosten van de hoofdstad Damascus, is het Leger van Islam, de veruit sterkste formatie. Alhoewel al Qaeda hier wel nummer twee is en in de gevechten tegen het leger een grote rol speelt.

Geen seculiere staat

Toen dan Saoedi Arabië zijn HOC vormde dacht het een meesterzet te doen. Het verzamelde een paar vroeger seculier geachte politici en enkele rebellengroepen waaronder puur salafistische terroristenbendes zoals Ahrar al Sham en het Leger van Islam in een groep en trok ermee naar de onderhandelingstafel.

Bovendien werden degelijk ogende figuren als Riad Hijab en Georges Sabra (1) door de Saoedi’s naar voor geschoven om de gesprekken leiding te geven. Mannen zonder ruige baard en met maatpak en das. Zoiets als beschaafd volk. En wie de corrupte praktijken van de Saoedi’s kent weet hoe ze mensen en groepen kopen. Die ‘respectabele’ politici moesten dan de eisen verwoorden van die salafistische groepen.

En dus weigerde men de in Wenen onderhandelde uitgangspunten over een democratische en seculiere staat te aanvaarden. Men had het dan in de princiepsverklaring van dat HOC maar vaag over de nood voor een Syrische ‘civiele staat’ en ‘democratische mechanismen’.

Maar zelfs dat bleek niet voldoende voor het HOC. Onderhandelen, zelfs indirect, met de Syrische regering is voor die groepen in wezen zoiets als hoogverraad, strafbaar met de dood. De onthoofding roept dan snel.

Ahrar al Sham met onthoofde Syrische soldaat in Harbanifsah, Orontes, Hama - 17-01-2016

Een vechtersbaas van de salafistische terreurgroep Ahrar al Sham Op 17 januari 2016 fier op hun media poserend met een onthoofde Syrische soldaat in Harbanifsah, een stad in de provincie Hama op de noordelijke oever van de rivier Orontes. Een plaats waar al enkele weken hevig voor wordt gevochten. Ahrar al Sham mocht van de Mistura mee onderhandelen, het zijn volgens onze media immers (sic) gematigde rebellen.

En om die gesprekken te verhinderen kwam het HOC plots met nieuwe voorafgaande eisen zoals het beëindigen van de bombardementen, het vrijlaten van de gevangen en het stopzetten van de belegeringen.

Vechten in Aleppo

Over hun militaire activiteiten en gevangenen – zo ze die ooit veel maakten – natuurlijk geen woord. In wezen eisen ze nog voor ze nog maar aan tafel zitten zoiets als de overgave van het Syrische leger. Sinds de Russische interventie krijgen die salafistische terreurgroepen alleen nog maar klappen en raken zij op alle fronten steeds meer in de knel. En dus is die eis vanuit hun standpunt natuurlijk perfect verstaanbaar.

Maar dat gaat regelrecht in tegen wat door de ISSG in Wenen voorheen was afgesproken. Daar stelde men dat men wel een staakt-het-vuren ging nastreven maar de oorlog tegen al Qaeda en ISIS ging verder zetten. En aangezien al Qaeda in bijvoorbeeld Aleppo nu zij aan zij vecht met een serie andere rebellengroepen, lid van dat HOC!, kan er hier van het staken van de strijd geen sprake zijn.

Babila - provincie Damascus - Verzoening leger en rebellen - Februari 2014

Alleen lokale vredesakkoorden zoals hier in februari 2014 in Babila vlakbij Damascus zijn mogelijk. Dit kan vele vormen aannemen. Hier trokken de buitenlandse jihadisten weg en bleven de lokale rebellengroep ter plekke, leverde haar zware wapens in en aanvaarde de aanwezigheid van de Syrische regeringsadministratie. Met verder een amnestieregeling.

Integendeel, men zou volgens het akkoord van Wenen de strijd zelfs moeten opvoeren. Maar dat wil dit HOC echter niet. Over het verbreken van de banden met al Qaeda zwijgen zij bijvoorbeeld geheel. Moesten de Syrische regering en de Russen hun bombardementen rond de stad Aleppo nu stoppen dan zou dat een zware inbreuk betekenen op wat in Wenen was afgesproken, onder andere met Saoedi Arabië.

Dat Staffan de Mistura, Ban Ki-moon, John Kerry en Laurent Fabius, zij het beperkte, kritiek hadden op die bombardementen komt dan ook eigenaardig over. Voorheen immers hadden zij afgesproken om de strijd tegen al Qaeda in Syrië te intensifiëren. Nu Rusland en de Syrische regering dit doen is er dit. In feite zouden zij moeten eisen dat dit HOC alle banden met al Qaeda verbreekt. Maar dat weigeren die.

Generaal zonder leger

In die zin is de in Genève gedane belofte van Riad Hijab om, in ruil met het vrijlaten door de regering van de vele gevangenen, de belegering door rebellen van twee stadjes in de provincie Idlib te beëindigen gewoon fantasie.

Die belegering is immers het werk van al Qaeda en zusterorganisatie Ahrar al Sham. Ahrar al Sham is officieel wel lid van dat HOC maar is zeker niet bereid om dat beleg te beëindigen. En dan is er nog al Qaeda.

Er is al maanden geleden een akkoord gemaakt tussen al Qaeda en Ahrar al Sham met de regering rond de belegering van die twee stadjes in Idlib, Kafarya en al Fouah, en de door die groepen bezette maar omsingelde Zabadani en Madaya. De rebellen zouden zich uit die twee steden terugtrekken en in ruil mochten de burgers die stadjes in Idlib dan verlaten. De militairen daar zouden wel blijven.

Madaya - foto uitgehongerd meisje

Ahrar al Sham, die met Jabhat al Nusra het sterkst staat in het belegerde Madaya voerde een alleen misselijk makende campagne rond de verschrikkelijke toestand voor de achtergebleven burgerbevolking daar. Typisch voorbeeld waren deze foto’s die zoals deze tweet aantoont eerder gebruikt waren om elders het achterhouden van voedsel door het Leger van Islam aan te klagen. Het uiterst links in beeld komende meisje is in feite een Libanese. Zie onder. Of hoe een jongen plots een meisje werd!

Ondanks de zware miserie in die plaatsen raakte het akkoord niet geheel uitgevoerd door de obstructie in Idlib van die groepen. Hoe in ‘s hemelsnaam zou het HOC dit akkoord dan doen uitvoeren? Het recente voorstel van het HOC was bovendien gezien het enorme onevenwicht voor Damascus totaal onaanvaardbaar. Wat men in Riaad natuurlijk goed wist. En gezien de link met al Qaeda dus in strijd met het akkoord van Wenen.

Madaya - foto uitgehongerd meisje met vader

Het meisje ziet hier, samen met haar vader, hoe die salafisten haar foto schaamteloos misbruikten. Het was de pro-Saoedische Libanese krant The Daily Star die het verhaal openbaar maakte. Zij woont in het zuiden van Libanon.

Riad Hijab is in wezen een generaal zonder leger, een koning zonder land. Een praatbarak zonder ballen. Zijn beloften en die van het HOC zijn daarom waardeloos. De echte bazen van het HOC zijn natuurlijk de NV Huis van Saoed maar de vraag is of die gezien hun huidige agressieve politiek wel een oplossing voor Syrië willen.

De EU en ook de VS willen snel een einde maken aan de oorlog in Syrië om puur interne reden zoals de terreuraanvallen en de onoverzichtelijke vluchtelingenstroom. Het is een drama dat echter geheel voor rekening van de EU en de VS is. Zij staken het land in brand en gebruikten hiervoor heel bewust al Qaeda.

Zwaaien met geld

De donorconferentie rond de vluchtelingencrisis van de voorbije dagen in Londen was dan ook van een zelden geziene hypocrisie. Het is iets als misdadigers die plechtig beloven de nakomelingen van de door hen vermoorde slachtoffers te helpen. Ze zwaaien met pakken geld en beloften waarvan ze perfect weten dat ze die nooit zullen nakomen. .

De situatie is echter geheel uit de hand gelopen. Denken dat men die salafistische terreurgroepen via de onderhandelingstafel een echt vredesakkoord kan laten ondertekenen is dromen. Wie kijkt naar het optreden van die groepen in de voorbije decennia overal in de wereld ziet alleen maar bloeddorstige fanatici die tot alles bereid zijn, van het onthoofden van ieder die hen niet aanstaat tot het zichzelf opblazen.

Bovendien had men voor de start vorige week in Genève dat HOC duidelijk moeten maken dat het zijn relatie met al Qaeda geheel moest verbreken voor men hen zelfs maar wou uitnodigen. Het gebeurde echter niet eens. Wat Staffan di Mistura in Genève opvoerde was gewoon show, derderangstoneel.

Jabhat al Nusra met gevangenen Divisie 30 - 2 augustus 2015

Strijders van Jabhat al Nusra, al Qaeda in Syrië, mogen volgens de massamedia, Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, en de westerse regeringen blijkbaar niet aangevallen worden. En de strijd tegen de terreur?

De conferentie in Genève moet immers niet alleen over vrede voor Syrië gaan – een zeer nobel doel – maar ook over het verder zetten van de strijd tegen al Qaeda en ISIS. Een al even nobel streven. Dat was in Wenen afgesproken. Maar dat deden de regeringen niet. En ook de media zwegen hierover. Ze bleven zich integendeel zelfs vasthouden aan de leugen van ‘gematigde rebellen’. 

Stop boycot Syrië

De Russen, de Syriërs, de Irakezen, Libanezen en Iraniërs hebben begrepen waar het over gaat en zijn de enigen die echt ten strijd trekken tegen dit gevaar, niet alleen voor Syrië of de regio maar voor de ganse wereld.

Wil de EU en de VS echt een oplossing voor het Syrische conflict dan moet men stoppen met het maken van illusies en verder van koers veranderen. Men moet Saoedi Arabië, Qatar en Turkije brutaal de wacht aanzeggen.

Waarbij men Ankara desnoods uit de NAVO gooit en het akkoord van dat land met de EU opzegt. Minder zal bij een agressief figuur als Erdogan niet helpen. Verbreek desnoods de diplomatieke betrekkingen met Turkije, Qatar en Saoedi Arabië.

Met Qatar kan men zo de wereldbeker voetbal opzeggen. Ze kwam er immers alleen door pure corruptie. De vroegere Franse president Nicolas Sarkozy en vriend Michel Platini weten er vermoedelijk alles van. De bouw ervan is als met de Egyptische piramiden van weleer toch maar gewoon slavenwerk.

Ban Ki-moon - 3

Ban Ki-moon, de grote baas van de VN, noemde de aanval op al Qaeda in de buurt van de Syrische stad Aleppo de reden voor het mislukken van de gesprekken in Genève. De VN is in 1945 opgericht om kleine landen te beschermen tegen de agressie van andere staten. Syrië wordt al vijf jaar aangevallen door onder meer Turkije en de VS en Ban Ki-moon rept er met geen woord over. Daar ligt de schuld voor het Syrische drama en het mislukken van Genève. Hier een beeld van de medeplichtige.

En bedreig hen desnoods zelfs met het International Strafhof in Den Haag. Dat helpt, het sturen van die paar Nederlandse of Belgische vliegtuigen niet. Dat is als maatregel in de strijd tegen de terreur alleen lachwekkend te noemen. Een Belgische of Nederlandse mop.

Verder moet men het embargo van de EU en de VS tegen Syrië opheffen en op het vlak van inlichtingen en wapenleveringen het land alle steun toezeggen. Vergeet Riad Hijab, de man is gewoon een marionet van de salafisten in Riaad, een poppetje welke geen enkele zeggenschap heeft over wat dan ook. Alleen over de kleur van zijn das heeft hij beslissingsmacht.

De echte vrede voor Syrië komt er alleen op het slagveld, niet in Wenen of in Genève. Daar speelt men theater. Dat had Wenen trouwens al duidelijk gemaakt. De Europese leiders moeten handelen naar hun woorden en de strijd tegen de terreur werkelijk serieus nemen.

De speeltijd is hier reeds lang voorbij. De slachtoffers van o.m. Le Bataclan, Mumbai, het WTC, Bali en vooral het Midden-Oosten verdienen onze steun. Wat ze kunnen missen is de huichelarij zoals in London deze week.

Willy Van Damme

1) Georges Sabra is origineel een Grieks-orthodoxe christen en was ooit lid van het politbureau van de Syrische KP. Hij is nu het door Saoedi Arabië ingehuurde christen uithangbord om zo de indruk te geven dat die opstand geen salafistische bedoening is. Hij mag van het Huis van Saoed al eens het woord voeren.

Advertenties

3 thoughts on “Syria–Dromen van een staakt-het-vuren

 1. Ik deel dat wel iedere keer op facebook, maar ik vraag mij af of er veel mensen zijn, die het psychologisch aankunnen om dat onder ogen te zien. De afwijzende reacties en het geloof in de propaganda komen het meest voor op de pagina’s van de kranten en magazines. Bovendien, bij een deel van het publiek op facebook zie ik bij iedere hoax, die gelanceerd wordt, een obsessieve drang om erin te geloven. Ook al ligt het er kilometers dik op dat het leugens zijn.

  Overigens heb ik de indruk dat men de vijandelijke propaganda de laatste tijd nog heeft opgedreven. We hebben hier geen geld om de daklozen van straat te houden en om arme mensen gratis water te geven, maar Michel heeft wel geld om nu Syrië te gaan bombarderen en dat zonder ernstig parlementair debat. Raar … tenzij dat mijn stelling klopt en democratie een illusie is en we in realiteit in een dictatuur gedomineerd door de VS oligarchen leven.

  Bedankt Willy voor uw niet aflatende inspanningen.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  De propagandaoorlog is inderdaad bezig zoals zelden gezien. Van enige nuancering en grondig onderzoek van de beschuldigingen is er geen enkele sprake meer.

  Alles, maar dan ook alle onzin mogelijk verschijnt in onze media. Lees er maar de waanzin die men in bijvoorbeeld De Morgen al over Assad en Poetin schreef. Je acht het gewoon niet voor mogelijk.

  En het is uiteraard de bedoeling om de mensen in die leugens te doen geloven. Het is je reinste bedrog zoals nazipropagandachef Joseph Goebbels dat ooit zo mooi wist te verwoorden. In wezen heb je nu mensen aan de macht die op het vlak van wreedheid geen haar beter zijn dan dat monster.

  Het is daarom ook mijn mening dat de verantwoordelijken voor de inhoud van die kranten mee verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden die er in Syrië gebeuren.

  Het is nu gemakkelijk een figuur als Fouad Belkacem te criminaliseren. Het is een kleine crimineel geweest, een armoezaaier en een man van Marokkaanse oorsprong met bovendien nog bizarre kleding. De ideale zondebok dus.

  Maar ondertussen hebben de geleerde heren van onze universiteiten en de perslui met een te dikke nek jarenlang door hun woorden dit jihadisme mee helpen groeien.

  Figuren als Corry Hancké, Jorn De Cock, Brigitte Herremans, Rudi Vranckx en Rik Coolsaet speelden hier een cruciale rol door van die moordbendes vrijheidsstrijders te maken. En dan zeg ik: Schuldig!

  Maar wie op het internet de reacties leest bij de grote media zoals The New York Times, The Financial Times en The Guardian ziet een zeer kritisch publiek die al die leugens niet meer slikt.

  Verder had ik de voorbije weken twee gesprekken met figuren die mee betrokken waren bij ons buitenlands beleid in de periode 2011 toen men Libië kort en klein sloeg en Syrië aanviel.

  En dan hoor je hoe zware beslissingen genomen worden zonder, zoals een figuur het stelde, enig debat, zonder enig nadenken. Waarom? Wel de kranten bereiden via hun leugens het oorlogspad voor zodat wanneer in Brussel de beslissing moet vallen die in de geest der mensen reeds lang genomen.
  Dit simpelweg door die geest te vullen met oorlogspropaganda komende van de bovengenoemde figuren.

  Waarom geloofden de Duitsers onder Hitler dat joden dienden vermoord te worden? Goebbels had hen dat via zijn knechten in de media doen geloven. En dus was niet alleen Goebbels en Hitler schuldig aan de Holocaust maar ook de knechten in de media.
  Willy Van Damme

 2. Scherp verwoord Willy!
  Puntjes op de i.

  Zopas gelezen:
  US Asks Iraq to End Volunteer Forces’ Anti-ISIL Role
  TEHRAN (FNA)- Iraqi security sources disclosed on Saturday that Washington is exerting pressure on the Baghdad government to end volunteer forces (Hashd al-Shaabi) partnership in war against ISIL and dissolve the militia army that has the lion share in the war on terrorism in the country.
  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13941117000738

  Ok, dit is in Irak, maar het is er de Amerikanen alles aan gelegen om dit salafistisch tuig te beschermen in het Midden-Oosten.
  Over hypocrisie gesproken!
  Neutraliseer de USA en Israël en je hebt volgens mij binnen afzienbare tijd wereldvrede.
  Jante
  Antwoord:
  Bedankt. Ik denk dat die puntjes hier nodig waren.
  Fars is het Iraanse staatspersagentschap en daar moet je natuurlijk mee oppassen. Net zoals je met Reuters en AFP voorzichtig moet zijn.
  Het is een ‘partijdige, betrokken’ bron. Elders nakijken is de boodschap. Altijd!

  Het is al decennia de bedoeling van Israël en de VS om twee krachtige Arabische landen als Irak en Syrië te vernielen omdat die een tegengewicht vormen voor Israël en ook in de weg lopen van Saoedi Arabië. Dit omdat ze republikeins en seculier van aard zijn.

  Ik denk dat het ook in het geval van Irak mislukt is. De huidige elite van Irak, behoudens bepaalde Iraaks Koerdische politici, hebben een sterk nationaal bewustzijn.

  Leiders als Ali al Sistani en Muqtada al Sadr roepen de Irakezen en de milities niet toevallig op om de grenzen tussen sjiieten en soennieten te overbruggen. Hetzelfde voor Hezbollah en Iran.

  Daar hebben ze perfect door dat het sektarisme de dood is voor die landen en dit het gevolg is van het optreden van de VS, Israël en Saoedi Arabië. Alleen Israël wint bij dit sektarisch geweld.

  Men stelt hier in onze media Hezbollah nog steeds voor als een sjiitische beweging of terreurgroep. In wezen echter is die groep het strikt religieuze al lang overstegen.

  De sjiitische kern is er nog wel maar duizenden mensen met een christelijke, soennitische of christelijke achtergrond vechten op dit ogenblik in Syrië binnen de militaire tak van Hezbollah tegen die salafistische bendes. Ook druzen doen in grote getallen mee.

  En dit met het heel groot risico hun leven te verliezen. Maar ze weten dat ze niet alleen Syrië verdedigen maar ook hun land en de mooie Arabische beschaving met zijn enorm grote culturele diversiteit.

  Een vooral door christenen bewoond stadje als Ras Baälbek in het uiterste noorden van Libanon wordt op dit ogenblik bewaakt door een lokale militie in uniformen van Hezbollah.

  Waarom? Vlakbij op de grens met Syrië in het hooggebergte zit er een restje van ISIS en al Qaeda en dus zoeken ze steun bij de enigen die hen werkelijk willen verdedigen.

  Dat er zonder de VS en Israël wereldvrede zou zijn getuigt wel van een grote naïviteit en gebrek aan kennis van de menselijke natuur. Beiden liggen natuurlijk aan de basis van de vele massaslachtingen in de regio. Maar zonder hen zal er ook nog wel, desnoods elders, gevochten worden.
  Daar zorgt de heel menselijke hebzucht wel voor. Wedden?
  Willy Van Damme

 3. Geachte Willy Van Damme,

  heeft u of iemand in uw omgeving de VRT – Terzake aangeschreven om uw inzicht over de oorlog in Syrië te komen uitleggen, duiden ?
  Het zou eens een ander standpunt over de oorlog zijn voor vele mensen.

  Met vriendelijke groeten,
  Hans Janssens.
  Antwoord:
  Ik zit al sinds 1979 in de stiel en was in het verleden tientallen maal op de VRT, VTM, NOS, RTBF en allerlei lokale Belgische en Nederlandse radio- en televisiezenders.

  Toen men in de VS enkele jaren terug de Belgische wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur arresteerde belde men mij ’s ochtends zelfs uit mijn bed. Men weet me perfect wonen en mensen als Rudi Vranckx zijn ooit bij mij zelfs komen eten. En Jens Franssen, hun andere vermeende expert over Syrië, reageerde hier al met een feitelijk domme opmerking.

  Heb geen vrees, ik ben in dat milieu goed gekend en juist daarom weigert men mij hierover aan het woord te laten. Men haalt nog liever een zatte hond met een hoed op naar de studio dan dat men mij zal vragen. Het heet censuur.

  In dit land komen kwakzalvers, oplichters, nietsnutten en bedriegers zonder probleem aan het woord. Recent nog in De Standaard een clown als professor Jonathan Holslag, primus onder de kwakzalvers. Voor anderen is er alleen het opgelegde zwijgen.

  Er zijn in dit land veel degelijke mensen maar je ziet of hoort ze zelden of nooit. Hier, zoals elders in West-Europa heersen de nulliteiten. En ik ga hen op de VRT zeker niet gaan smeken. Daarvoor ben ik te fier. Er zijn grenzen aan het fatsoen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s