Syrië–Militaire alliantie van Turkije met ISIS

In een opmerkelijke verklaring stelde de Turkse premier Ahmet Davutoglu (AKP) vandaag dat de Turkse luchtmacht stellingen van de YPG, de Syrisch Koerdische groep, heeft aangevallen toen die poogde om de Eufraat over te steken vlakbij de Syrische stad Jarabloes. Een verklaring die de YPG ontkende maar het daarentegen dan had over Turkse luchtaanvallen op hun stellingen elders.

Jarabloes is een van de twee overgebleven grensovergangen van Syrië met Turkije die ISIS nog bezet. En die is van cruciaal belang voor ISIS daar het via die grensovergang invoerbelastingen kan innen en vooral ook omdat het vandaaruit bevoorraad wordt met wapens, materiaal en nieuwe jihadisten.

Turks-Syrische grens - Toestand Oktober 2015

De Turkse regering wil dat het gebied ten westen van de Eufraat met de grensovergang van Jarabloes in handen blijft van ISIS en niet in die van de Koerden valt. Die verovering van Jarabloes zou immers leiden tot een grote isolatie van ISIS. Geel is YPG, groen al Qaeda & Co, zwart is ISIS en rood de regering.

De YPG controleert het grensgebied met Turkije ten oosten van de Eufraat en poogde de voorbije weken volgens berichten al een paar maal tevergeefs die hier erg brede rivier over te steken. Eerder al waarschuwde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de YPG, Rusland en de VS om die rivier niet over te steken.

Die oversteek wil men realiseren om zo het Koerdisch gebied ten westen van de Eufraat uit te breiden en vooral om ISIS zo meer te isoleren. Ankara ging hierbij onlangs zelfs zover om de Russische en Amerikaanse ambassadeurs in Ankara om die reden op het matje te roepen.

Dat Turkije echter nu bombardementen uitvoerde om effectief ISIS te steunen toont dat hier sprake is van een echte militaire alliantie tussen ISIS en het Turkije van Erdogan. Het kan verklaren waarom ISIS praktisch ongestraft die aanslagen in Turkije kan uitvoeren op tegenstanders van Erdogan.

Voor veel waarnemers en critici van Erdogan was het al lang duidelijk dat Erdogan ISIS steunde. Deze bombardementen zijn hiervoor dan een nieuwe aanwijzing. Ze zijn ook de zoveelste agressie van Turkije tegen zijn buurland.

Ahmet Davutoglu

De Turkse premier Ahmet Davutoglu (AKP) protesteerde recent heel fel toen een Russisch vliegtuig enkele seconden in het Turks luchtruim doorvloog. Nu echter stuurt hij zijn luchtmacht naar Syrië om er de stellingen van de Koerden te bombarderen, de bondgenoten van de VS. Enig respect voor landsgrenzen is de man zo te zien vreemd.  Het bezoek van zijn president aan België wees trouwens ook al in die richting.

Ook na de recente erg moorddadige aanslag op een vredesbetoging in Ankara nam de regering van Erdogan trouwens amper maatregelen tegen ISIS. Het bleef allemaal bij enkele eerder als symbolisch omschreven acties zoals wat arrestaties van vermeende leden van de salafistische terreurgroep. Men moet nu eenmaal tonen dat men iets doet. Zelfs al is het in wezen niets.

En terwijl er van Turkije zelfs geen hulpgoederen over de Turkse grens naar het Syrisch Koerdisch gebied mogen gonzen de twee grensovergangen met het territorium van ISIS, zoals in Jarabloes, van de bedrijvigheid. Goederen en jihadisten rijden er ongehinderd heen en weer.

Maar Turkije is een lid van de NAVO en officieel dus een bondgenoot van de VS en de EU die dan weer, officieel althans, strijd voeren tegen ISIS. Amerikaanse vliegtuigen vertrekken trouwens van de Turkse luchtmachtbasis van Incirlik voor aanvallen op stellingen van ISIS.

Dit verhaal toont nogmaals het dubbelspel en zelfs erger welke sommigen zoals de VS en Turkije hier in deze oorlog tegen Syrië spelen. Het is als in het gezegde: luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden.

Van Damme Willy

7 gedachten over “Syrië–Militaire alliantie van Turkije met ISIS

 1. De koerden hebben totaal niets aan een alliantie met de VS die in Syrië trouwens naar willekeur verder bombarderen en bij voorkeur Elektriciteit en water centrales zoals recent in Aleppo de grootste elektriciteitscentrale waarvan het herstel lang zal aanslepen , de bevolking zonder stroom kan onmogelijk ter plaatse blijven . Turkije maakt dan doodleuk melding dat er weer 50.000 vluchtelingen vanuit Aleppo diende te vertrekken

  http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeurs.com%2F2013%2F09%2F10%2Fhet-oorlogszuchtige-amerika-waarom&h=pAQHybB8U&s=1
  An Cabes
  Antwoord:
  De Amerikaanse president Barack Obama is een groot oorlogsmisdadiger en bewijst dat dagelijks in Syrië, en niet alleen door de terroristen van al Qaeda & Co te bewapenen of door de soevereiniteit van dat land te schenden.

  Hij bombardeerde inderdaad recent een elektriciteitscentrale in de buurt van Aleppo die instond voor de levering van stroom aan die stad, zowel aan dat deel van de rebellen als aan dat welke in handen is van het leger.

  De gevolgen laten zich raden natuurlijk. Wel was die centrale in een gebied dat onder controle stond van ISIS. Het vormde zelfs een bron van inkomsten voor die terreurorganisatie.

  Dat Amerikaans bombardement is des te merkwaardiger daar de VS de voorbije twee maanden in Syrië amper bombardeerde. Waren er dan echt geen andere militair belangrijke doelwitten? Kom nou.

  Wat betreft de dollar is dat artikel waarvan U de link meegeeft natuurlijk correct maar zeer onvolledig. Ik ga hier niet dieper op ingaan maar de reuzenboetes die men in de VS aan Europese banken oplegt, zie BNP Paribas, is een uitvloeisel van dit voorheen in de financiële sector nooit gezien machtsmisbruik.
  Men kan zelfs van een dictatuur spreken.

  Doordat de meeste buitenlandse handel in dollar gebeurt is men bij elke dergelijke transactie op zeker ogenblik wel verplicht het Amerikaans grondgebied te betreden, niet fysiek maar digitaal.

  Als de VS dan bijvoorbeeld zegt dat zij handelssancties nemen tegen bijvoorbeeld China dan is vanaf dat ogenblik elke dollarhandel met China vanuit Europa of waar ook de facto verboden.

  Daarom dat veel landen op dit ogenblik druk werken aan een alternatief voor de dollar. Hetzelfde doet zich trouwens voor bij het Belgische SWIFT, de Society for Worldwide International Financial Transactions. De instelling via welke alle banken hun onderling internationaal betalingsverkeer regelen.

  Deze werkt in de praktijk geheel onder controle van de Amerikaanse spionagedienst NSA die zo zicht heeft op alle transacties die in het Belgische Terhulpen/La Hulpe via Swift loopt.
  Van enige nochtans cruciale financiële beveiliging is er dan ook geen sprake meer.

  Bovendien heeft het recent uitsluiten uit SWIFT van Iran en de plannen om dat ook met Rusland te doen sommige autoriteiten doen beslissen maatregelen te nemen. De absolute machtspositie van de dollar en SWIFT wordt dan ook steeds meer ondergraven. Wat wil je?

  Als bijvoorbeeld de Chinese president Xi Jinping zich een abonnement op Playboy zou willen aanschaffen of een Europees pornoblaadje bestellen dan zou de NSA dat zo weten. Wie denkt dat landen als China of Rusland dat gaan blijven aanvaarden droomt.
  Willy Van Damme

 2. De NATO, een mand met rotte appels, met geluk vind je er nog eentje waar het de moeite bij loont om de rotte plekken weg te snijden ! De grootste zijn de rotste ! Heel lang geleden was er een tijd toen we nog konden verwachten dat er een moreel doel in zat, maar als je er dan zelf een langere tijd ingezeten heb moet je tot het besluit komen dat het allemaal op leugens en bedrog berust, het is meer een aankoopclub voor oorlogsmateriaal waar op de grofste manier onder tafel word toebedeeld, niet alleen om de keuze maar ook om de hoeveelheid te beinvloeden, met materiaal dat hoegenaamd niet aan de normen beantwoord of aan ondermaatse normen beantwoord, van slaapzakken die meer op zomercamping materiaal leken over Leopardtanks jaren zonder optische mikapparatuur en nog jaren later pas de aankoop van obussen, stel u voor , moesten de russen toen aangevallen hebben de Belgen hadden er weer schoon gestaan, de Augusta’s, de Obussen zelf de F 104 Starfighter en voor het einde van het jaar moeten alle budgetten opgebruikt zijn anders krijgen we volgend jaar minder, ondertussen bespioneren ze in Evere allemaal elkaar en word er in de wandelgangen regelmatig met de een of de ander gelachen en als een overste een stapeltje werk van zijn job op s’avonds op uw bureel is komen leggen maak je dat je s’morgens eerste bent om het bij hem terug te leggen ! Sedert jaren worden de manschappen belogen, wij zouden een verdedigingspact zijn, maar we omsingelen en elimineren gedurig, in trainingen word gezegd wij martelen niet maar de Rode wel, maar ziet de Fransen en de Britten nog al grof martelen, zelfs koppesnellen, je ziet de Amerikanen bezig in Bagram, Camp Buca, Abu ghraib Guantanamo en waarschijnlijk ook nog in Diego Garcia, je ziet dat nagenoeg alle Natolanden finbancieel kapotgaan aan overaankopen of oorlogsdeelname eerder dan voor hun burgers gelden vrij te houden voor gezondheidszorg, studeren huisvesting of pensioen, bij het grootste Natoland leeft nu al 60 % van de bevolking aan de armoedegrens . De rode hebben geen respekt voor hun manschappen maar onze Special Forces worden door hun eigen Nato HQ nucleair gebombardeerd ,eigenaardige moraal, ze laten je eerst het vijandelijk HK vinden en dan nuken ze je mee ! Ondertussen zie je je eigen bazen graantjes meepikken waar ze eigenlijk geen recht op hebben en waar jij recht op hebt krijg je niet want de kas is leeg ! 1 op 10 officieren vind je bekwaam de rest zijn meelopers die men om bepaalde redenen niet terug wil sturen wat men wel bij O/OFF of troep doet . Je ziet er zelfs die tijdens oefeningen achterblijven( zelfs gaan lopen) vragen “laat me hier maar sterven” en een paar jaar later zie je ze de 21ste Juli in de bloemenstoet haantje de voorste lopen ! Tijdens oefeningen en Manoeuvers moet je konstateren hoe je Officieren je leven in gevaar brengen gewoon door onkunde !
  Wat zijn we in Afghanistan gaan doen een ons niet vijandelijk gezind land, mee gaan bezetten, wat zijn we in Irak tegen ISIS gaan doen? Zogezegd de door NATObaas opgerichte Terroristengroep Al CIAda, Al Nusra, IS, ISIS of DA’ECH mee gaan vernietigen, waarschijnlijk zoals de NATO ook Gladio beschoten heeft(in ons dromen ).
  Leugens en Bedrog op grote schaal !
  Schaf die rotzooi gewoon af, een deel kunnen we alvast in de burgerbescherming gebruiken!
  De Carièrremakers uit de politiek zijn er gewoon meelopers in, zelfs al begrijpen ze geen ballen van militaire zaken !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Met Amerikaanse generaals die nu hun legerdienst voor de oorlogsindustrie gaan werken of voor andere lobbygroepen. Kassa, kassa. Er zullen weinig andere maatschappelijke sectoren zijn waar de corruptie zo groot is.
  Willy Van Damme

 3. De V.S.is sinds meer dan 50 jaar bondgenoot van wat ze noemen “terroristen”, de streng islamistische Soenni strijders, die ze steunen in hun strijd tegen de nationalistische en pro socialistische Arabische- en moslimlanden.

  Om hun roofzuchtige imperialistische belangen te verwezenlijken, hebben de V.S. de Soenni rebellen (voorlopers van ISIS) gesteund en aangezet tot het plegen van staatsgrepen tegen pro solicialistische regeringen zoals tegen Afghanistan(1979-1992) (een regering die wel de mensenrechten respecteerde en waar de vrouwen opleiding konden volgen), tegen Irak (1991-2003), tegen Libië (2011). De V.S. waren ook bondgenoten van de Taliban (1995-2001) en de Taliban leiders hebben verschillende keren de V.S. bezocht voor contact met de regering en het oliebedrijf UNOCAL .
  De V.S. en NAVO hebben ook al-qaeda(voorlopers van ISIS ) in Bosnië en Kosovo gebruikt en gesteund om een “humanitaire” reden te hebben voor de op voorhand geplande (tussen V.S. en Duitsland) agressieoorlogen ten dienste van misdadige imperialistische belangen voor controle en uitbuiting.De grote wrede en genadelozen agressors,de grote bedreiging voor de vrede en veiligheid in de rest van de wereld blijven nog altijd de V.S ,Europa en NAVO.
  Janu
  Antwoord:
  Al Qaeda heeft weinig te maken met het soennisme maar is een deviatie ervan, het salafisme. Ik noem die regeringen als die van Assad of Kaddafi ook niet socialistisch maar eerder seculier en sociaal, een verschil.

  De salafistische terreurgroepen zijn een creatie van de VS en ontstonden in 1979 onder de Amerikaanse president Jimmy Carter en zijn nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski in het kader van de oorlog tegen Afghanistan en de Sovjetunie.

  Ze zijn een instrument van de VS gebleven zoals dat hier al veelvuldig besproken document over Syrië van de Amerikaanse veiligheidsdienst DIA aantoont.
  Die jihadisten weten dat in de meeste gevallen uiteraard niet. Het zijn dan ook extremisten, leden van een soort sekte die amper beseffen dat ze ademen. Meer niet.

  Ze zijn inderdaad door de VS en de EU ook gebruikt in Bosnië waar ze ongetwijfeld veel gruwelijkheden veroorzaakten. Maar daarover las je in onze media zoals kon verwacht worden helemaal niets.

  Bin Laden is trouwens nog gezien bij een bezoek aan de Bosnisch president Alijah Izetbegovic, een islamist. En onder invloed van Saoedi Arabië gaat de verspreiding van het salafisme hier in Bosnië, Kosovo en Albanië gestaag verder.
  In de achtertuin van Europa. En niemand doet wat.
  Willy Van Damme

 4. In een nieuwe schokkende video is te zien hoe ISIS een soldaat van het Syrische leger van Assad executeert door hem te overrijden met een tank.
  http://forums.hababam.nl/archive/index.php/t-193221-isis-executeert-gevangene-door-platrijden-met-tank-video.html
  Adem
  Antwoord:
  Je reactie zat bij de spam en werd pas nu ontdekt. Excuses.
  Bedankt alleszins voor het zenden van die beelden. Ze zijn wel niet bestemd voor gevoelige zielen. Onze salafistische vrienden zijn zoals we al weten wel erg creatief in het moorden, dat is duidelijk.

  Men zegt altijd dat zij onder jonge moslims rekruteren doe kwaad zijn wegens het hen aangedane onrecht. Zonder te betwisten dar er op dit vlak onrecht bestaat is dit soort reclamefilmpjes er alleen op gericht om sadisten te lokken. Niets meer.

  De helft van die Syriëstrijders hebben blijkbaar volgens studies een strafblad. Ik vermoed dat de andere helft nog geen strafblad heeft omdat de politie hen nog niet kunnen vatten heeft.

  Ik kreeg ooit doodsbedreigingen van zo’n crimineel en wat bleek tijdens het gerechtelijk onderzoek: Er zat kinderporno op zijn GSM. Dat zal dan ook wel in zijn Koran staan vermoed ik.

  Het is een zootje druggebruikers, moordenaars, verkrachters, folteraars en dieven. De ene doen dat dan op een ‘gematigde’ wijze, de andere gewoon ruw.
  Willy Van Damme

 5. Geachte heer Van Damme
  Ter info :http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/01/syrien-us-allianz-fliegt-terroristen-aus-um-sie-vor-russen-zu-schuetzen/

  Mvg
  De Muur
  Antwoord:
  Ik kan moeilijk Duits ontcijferen maar het gaat hem hier dus over het verhaal dat er salafisten van al Qaeda en ISIS vanuit Syrië door Amerikaanse vliegtuigen naar Jemen zijn gevlogen.

  Ik ken het verhaal wel maar het is mij nog te duister om er voorlopig hier aandacht aan te besteden. Het kan natuurlijk wel waar zijn maar harde aanwijzingen hiervoor zag ik nog niet. Het is dus nog wat wachten geblazen.

  Wel zijn die salafisten in het door Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ‘bevrijdde’ deel van Jemen al volop actief. Nu terroriseren ISIS en al Qaeda (samen?) de bevolking in o.m. de grote Jemenitische havenstad Aden.

  Zo vielen ze al winkelcentra en universiteiten aan omdat die toelaten dat vrouwen en mannen samen gaan winkelen of naar de universiteit gaan. En ja, onze Didier Reynders heeft bij het begin van deze oorlog zijn steun uitgesproken voor die aanval van Saoedi Arabië.

  Maar zijn woordvoerder zal wel komen zeggen dat Reynders, en dus de regering De Wever 1, alleen gematigde rebellen/groepen steunt. We kennen dat.

  Over de aanwezigheid van al Qaeda en ISIS in Jemen en de steun van Saoedi Arabië hiervoor heb ik hem echter nog niet horen protesteren. Geen tijd zeker?

  Maar Saoedi Arabië is de grootste opkoper van de wapens van het Luikse FN en dus zwijgt de uit Luik afkomstige politicus blijkbaar als de dood.
  Het eerste woord van kritiek op de Saoedische koning Salman de Hakbijl en zijn beleid moet ik van hem nog horen. Of hoe leg je een politicus en een regering het zwijgen op? Simpel.
  Willy Van Damme

 6. Zoals Fisk terecht opmerkt er is geen volk zo vaak verraden als de Koerden…

  http://www.independent.co.uk/voices/comment/turkey-conflict-every-regional-power-has-betrayed-the-kurds-so-turkish-bombing-is-no-surprise-10420106.html
  Simon Ter Schegget
  Antwoord:
  Over de Koerden wordt er ook massaal veel onzin geschreven. Het zijn dan ook in onze pers steevast de ‘goeden’. Men vergeet dan bijvoorbeeld gemakshalve dat de Koerden een grote erg vuile rol speelden in de massale slachtpartijen van de Armeniërs en Assyriërs (Syriac) tijdens de Eerste Wereldoorlog in het toen nog Ottomaanse rijk.

  Men vergeet ook al even vlot de enorme tegenstellingen onder de koerden zelf. Zo zijn er grote taalverschillen tussen de verschillende Koerdische groepen in Irak, Iran, Turkije en Syrië.

  Eveneens wil men de soms enorme politieke tegenstellingen niet zien die er zijn onder die Koerden. Niet alle Turkse Koerden staat bijvoorbeeld achter het vroegere Maoïsme van de PKK van Grote Leider Abdoellah Öcalan.

  Hetzelfde in Iraaks Koerdistan waar de clans van Barzani en Talabani onderling ooit een erg bloedige oorlog uitvochten. Tegenstellingen die ook nu blijven duren.

  Zo zijn er in wezen twee Iraaks Koerdische ‘hoofdsteden’, Erbil en Soeleimaniya met twee Peshmerga’s, Koerdische strijdkrachten. Ook in Erbil zelf is er politiek volop ruzie. Het tolereren van een oppositie is er niet evident.

  Ook gebruiken bepaalde Koerdische politici buitenlandse mogendheden voor hun eigen macht om zo hun hebzucht uit te breiden. Veelal ten koste van hun eigen bevolking. Dat die mogendheden hen dan ook misbruiken nemen zij erbij.

  Zo blijkt de Syrisch Koerdische YPG gewoon een afdeling van de Koerdische PKK te zijn geworden. In de door de YPG veroverde Syrische grensstad Tal Abyad veranderden ze volgens de Washington Post alle Arabische borden door Koerdische maar dan wel met het Turkse en niet het Arabische schrift, eigen aan de Syrische Koerden.

  In een serie recente in de Financial Times afgedrukte foto’s van vergaderruimtes van de YPG prijkte overal de foto van Ocalan heel centraal. En dat is toch de leider in gevangenschap van de Turkse PKK.

  De YPG zit in een alliantie met de Syrische regering en de VS en heeft nauwe relaties met Rusland. Ze eet in feite dus van zeker twee walletjes.

  Of ze er goed aan doen te vertrouwens op de Amerikaanse steun is echter maar de vraag. De VS is zowat de minst betrouwbare partner mogelijk. Washington kijkt nu eenmaal alleen naar wat zij denkt voor haar voordelig te zijn. De YPG kan desnoods voor haar gewoon afgeslacht worden.

  Ik vermoed dat de VS de YPG gebruiken om zo de regio verder te destabiliseren door zoals in Irak de Koerden machtiger te maken zodat het realiseren van een centrale staat na het einde van deze oorlogen moeilijker wordt.

  Het zal leiden tot continue ruzies tussen beiden. Vermoedelijk is dat het echte doel van de VS.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s