Chams Eddine Zaougui over de Egyptische Moslimbroeders

Het opiniestuk ‘Leger en Moslimbroeders meer dan één strijd’ in De Standaard van vandaag 9 juli van Chams Eddine Zaougui is een in meerdere opzichten merkwaardig stuk. Zo schrijft hij ‘Dat de radicale islam is ontstaan in de gevangenissen van Nasser, weet het leger maar al te goed’.

Nou, iedere respectabele Arabist en journalist hoort te weten dat die radicale islam een creatie is van vooral Saoedi Arabië en de ultraconservatieve dictaturen op het Arabisch schiereiland. Dit kreeg al een aantal jaren terug de steun van de VS, Israël en zelfs enkele Europese staten.

Maar nergens in het stuk komt die steun ter sprake. De namen van de financiers vallen zelfs niet eens.

Het doet vragen rijzen naar de bedoelingen van dit soort opiniestukken die meer verzwijgt dan schrijft. Van uw medewerker Jorn De Cock weten we ondertussen welke relaties hij op het Arabisch schiereiland heeft. Misschien eens kijken naar de contacten van deze man.

Voordien blonk hij immers al uit in het bejubelen van die jihadisten in Syrië, specialisten in kannibalisme, onthoofdingen en sectaire slachtpartijen. En dit tuig staat toch op de loonlijst van Qatar en Saoedi Arabië.

Maar ja, steun voor dat soort lieden is voor De Standaard nooit een probleem geweest.

Willy Van Damme

P.S.: Vader Hafez al Assad heeft de Syrische Moslimbroederschap op zeker ogenblik ook wat meer vrijheid gegeven. Sectaire slachtpartijen waren het gevolg. Hetzelfde in Algerije. Maar blijkbaar wil onze Chams Eddine Zaougui dat nog maar eens proberen. Een ezel stoot zich nooit tweemaal aan dezelfde steen!

4 thoughts on “Chams Eddine Zaougui over de Egyptische Moslimbroeders

 1. Schitterend artikel van Laurent Guyénot, waar een hele hoop waarheid, zo niet, de hele waarheid in beschreven wordt. Zo heb ik jaren geleden al eens gelezen dat het zionisten regiem in Israël, Palestijnse kinderen gebruikten voor opleiding als Al-Qaida terroristen. Dit artikel kan in één adem genoemd worden met Project for the New American Century en The Redirection van Seymour Hersh.

  http://www.voltairenet.org/article178638.html
  Joop de Jong:
  Excuses ook voor de late plaatsing. Ik wou het bekijken maar de website is offline. Van Voltairenet is het geweten dat er regelmatig erg boeiende verhalen op verschijnen. Ga het pogen later te lezen maar vertrek vandaag zaterdag op verlof. We zien wel en bedankt voor de info.
  Willy Van Damme

 2. De Standaard lijkt some eerder op een public relations vehikel van lobbygroepen. Bijvoorbeeld om het publiek warm te maken voor de zoveelste oorlog tegen een land duizenden kilomters ver weg of toen ACTA in het Europees parlement moest goedgekeurd worden wat gelukkig niet gebeurde. Net voor de stemming kwam De Standaard op de proppen met een “onderzoek” over hoe erg cybercriminaliteit wel niet was, welke oorlogswapens je allemaal wel niet kopen op het internet en dat pedofielen er volop hun lusten konden botvieren. Dat ACTA een sinister VS-verdrag was om internationaal volop het internet te kunnen censureren en niets zou veranderden aan zulke problemen maar wel aan dat van alternatieve kritische stemmen werd er uiteraard niet bijgezegd. Onze Belgische massamediakranten zijn al lang achterhaald.
  Hubert:
  Antwoord:
  Excuses voor de late plaatsing maar ik was de voorbije dagen erg druk bezig met de juist geplaatste twee stukken.
  Wat mij bij deze en vele andere vrije tribunes opvalt is hoe deze ‘experts’ daarbij de waarheid steeds een draai weet te geven.
  Zo was er Koen Vlassenroot, een Afrika expert van de Gentse Universiteit, die in 2009 voor De Morgen een groot stuk schreef over de strooptochten van de Rwandese officier Laurent Nkunda. Op geen enkel ogenblik viel daarbij het woord Rwanda of dat van zijn dictator Paul Kagame.
  Wie de voornaamste schuldige voor die roofmoorden dan was? Dat was bij Vlassenroot dan… de Congolese president Laurent Kabila.

  Hetzelfde verhaal bij die andere ‘expert’ Jonathan Holslag die in 2009 naar aanleiding van de door de VS aangestookte rellen rond de Iraanse presidentsverkiezingen in diezelfde De Morgen.
  Het was een uitgebreid stuk over de geschiedenis der relaties tussen het westen en Iran. Op geen enkel ogenblik beschreef hij echter de door de VS en Groot-Brittannië georganiseerde staatsgreep tegen de regering van Mohammed Mossadeq van 1953.

  En dus zien wij hier weer maar eens dezelfde ‘fout’. Aangezien het hier steevast hooggeschoolden betreft die ook nog specialist zijn in hun materie, kan men dit alleen maar zien als een bewuste daad om de lezer te bedriegen, op te lichten.
  Want daar gaat het uiteindelijk over. Hou ze dom. En dat zijn dan zogenaamde wetenschappers, specialisten verbonden aan allerlei wetenschappelijke instellingen.
  Willy Van Damme

 3. Best Willy Van Damme Bedoelt u in uw tekst dat Jorn De Cock de jihadisten bejubbelt of Zaougui? De “radicale islam” of het “islamisme” zijn concepten uitgevonden om de islam zelf te beschermen et te doen geloven dat de islam enerzijds “goed” is, (niets te maken met de ontelbare aanslagen overal in de wereld gepleegd door fervente aanbidders van de koran) en het islamisme of de radicale islam, wat de oorzaak zou zijn, van de islamitische aanslagen, maar die islamitische aanslagen zouden niets te maken hebben met de islam. Dat is totale onzin. Er is maar één islam, er is maar één Koran (en de ahadith), maar in de islam zijn er verschillende strekkingen de ene radicaler dan de andere (soennieten, sjiieten, salafisme, wahabisme, soefisme, enz.), maar al deze strekkingen hebben als fudament de “gruwelijke, racistische, antisemtische, misogyne, segregationistische koran” die ook naast de polygamie de slavernij goedkeurt zoals in het Oude en het Nieuwe Testament dat Mohammed plagieerde en eveneens afschuwelijke pseudoheilige boeken zijn. “Ferhat Mehenni (Kabyle) zegt : « L’islam c’est l’islamisme au repos et l’islamisme, c’est l’islam en mouvement. C’est une seule et même affaire. Het islamisme, de radicale islam, is de islam in de praktijk gebracht en dat noemt men ook de sjaria. Zonder islam bestaat er geen islamisme, islamisme is niet uit de lucht gevallen. Het islamisme, het extremisme, het radicalisme, het geweld zit in de de Koran zelf en is aan te treffen op elke bladzijde van de Koran (als U er aan twijfelt lees dan op Nieuw Pierke: Stigmatiseren wij de moslims of worden wij door de “islamideologie” gestigmatiseerd en bedreigd? Er bestaat geen gematigde islam zeggen Salman Rushdie, Wafan Sultan, Ayaan Hirsi Ali, en veel andere mannen of vrouwen die vluchtten uit de moslimlanden waar de Koran de wet is. Er bestaan gematigde moslims, maar geen gematigde islam, dat kan men alleen wijsmaken aan wie de Koran nooit heeft gelezen.In deze moslimlanden zijn de leiders (dictators) zelf vrome moslimgelovigen, het zijn halve of gehele moslimtheocratieên. In Iran kan geen enkele wet worden gemaakt die niet goedgekeurd is door Ayatollah Ali Khamenei, de opperste geestelijke leider. De dictatuur is moslimlanden is toepassing van de sharia geheel of gedeeltelijk. Alle godsdiensten hebben tot doel de mensen te scheiden en ze uit te buiten.
  Guillaume Plas
  Antwoord:
  Beiden hebben dat gedaan. Lees er hun teksten op na. Ik geloof niet dat er veel twijfel over kan zijn.
  Bovendien was de echtgenote van De Cock tijdens de salafistische en westerse oorlog tegen Libië actief in Qatar waar ze werkte voor die regering en die jihadisten bij het maken van propaganda via het internet.

  Nadien had het echtpaar een Londens vennootschap die volgens eigen zeggen training gaf aan Syrische rebellen die vochten tegen de regering. Ze zullen ter verdediging wel zeggen dat het hier ‘gematigde’ rebellen waren, maar we weten dat dit soort rebellen een pure creatie – fictie – zijn van de Amerikaanse PR-machine die zij mee in stand hielpen houden.

  Zowel De Standaard als de betrokkene zelf hebben in het verleden niet willen antwoorden op die onthullingen.

  Met andere woorden: De Standaard maakte propaganda voor een rebellie wat nu o.m. ISIS en al Nusra is en die zich al van in het prille begin bezig hield met o.m. onthoofdingen van wat zij zagen als andersdenkenden. En ondanks die onthullingen blijft de man voor die krant werken. De conclusie is duidelijk.

  Hun gebrul over het gevaar van ISIS is dan ook grove hypocrisie. Het is de pyromaan die brand roept. Maar dat is een probleem niet alleen eigen aan De Standaard maar ook aan vele anderen in het westen. Allen steunden jarenlang zonder limieten die jihadisten genre al Qaeda.

  Wat betreft het tweede aspect van uw reactie het volgende. Deze kwestie werd hier al herhaalde malen opgeworpen en besproken. Normaal plaats ik ze niet meer daar ik ze in wezen als racistisch zie en dat is bij wet verboden. Ik doe het toch en reageer kort om reden dat ze verder op een correcte wijze werd geformuleerd.

  Wie bij het bespreken van de praktijken van christendemocratische politici of christelijke kerken alleen afgaat op wat het Oud en Nieuw Testament en de evangeliën zeggen is oerdom. Men zal het ook nooit doen. Hetzelfde voor het jodendom en de Talmoed en Thora. Ook dit zal men nooit doen. Terecht.

  Evenmin zal men de praktijken van de communistische partijen of vermeende communistische partijen bespreken zuiver door zich alleen te baseren op wat Karl Marx schreef in ‘Het Kapitaal’ en ‘Het Communistisch Manifest’ en Lenin in ‘Wat te doen’.

  Het enig historisch nut ervan is eventueel om het te vergelijken in hoeverre de ‘volgelingen’ afdwaalden van wat de oorspronkelijke leer stelde. Wat inderdaad boeiend kan zijn.
  Wat U hier echter doet is wat een Filip Dewinter of een Geert Wilders doet, citaten uit de Koran gebruiken om de praktijken van vandaag te analyseren. Het heet misbruik van een boek en is wetenschappelijke onzin.

  Bovendien is de politieke islam met zijn jihadisme en al Qaeda getinte groepen in essentie een westerse creatie ontstaan rond 1979 toen de VS en Saoedi Arabië de handen in elkaar sloegen om zo Afghanistan te vernielen in de hoop aldus de Sovjetunie te verslaan.

  Dat heeft steeds de steun gehad van een land als Israël die zo hoopt het ganse Midden-Oosten, behoudens dan hun heilstaat, in vlammen te zien opgaan. En Geert Wilders is als het ware verliefd op Israël. Van een contradictie gesproken.
  Het is een voor Israël uitermate gevaarlijke politiek die geheel vergeet dat wie naast een brandende woning woont hoe dan ook mee in de klappen deelt.

  Verder is er binnen de islamitische wereld een waaier van opinies en politieke en culturele systemen welke enorm verschillen, dat gaat van Indonesië tot Maleisië, Irak, Saoedi Arabië, Algerije en Marokko.
  Dat allemaal op een hoop gooien getuigt van een totaal onbegrip voor de realiteit. Het is onzin.

  Het is niet omdat Nederland in het zog van de VS meedoet met het westerse imperialisme dat alle Nederlanders imperialisten zijn. Het is niet omdat wijlen rooms katholieke kardinaal Francis Spellman van New York ooit bommen bestemd voor het vernielen van Vietnam zegende dat alle katholieken dat mooi vonden.

  Wat U doet is het veralgemenen en iedere moslim in dezelfde zak steken als een monster als al Baghdadi of Nemmouche. Daarom dat Uw discours niet alleen zeer dom is maar bovendien ook racistisch.
  Willy Van Damme

 4. Beste Willy VanDamme. U gebruikt de bekende tactiek om al wie niet denkt zoals U neer te sabelen en dat doet U met oneerlijke intellectuele methodes: beledigingen van domheid, beschuldigingen van racisme, enz.: Schijnbaar bent U alleen verstandig, en de anderen allemaal dom, onwetend en racisten. Dat U mij domheid verwijd dat mag U gerust, maar van racisme daarmee pleegt U een wanbedrijf.
  I° U schrijft Wat U doet is het veralgemenen en “iedere moslim in dezelfde zak steken” als “een monster” als al Baghdadi of Nemmouche. Daarom dat Uw discours niet alleen zeer dom is maar bovendien ook racistisch.
  Dat is meer dan de waarheid verdraaien, daar ik “niet veralgemeen” en dat duidelijk heb laten blijken, omdat men doel niet is gelovigen zelf aan te vallen wegens hun geloof, maar niemand kan mij het recht ontzeggen in een democratisch land godsdienstideologieën te bekritiseren (België kent geen blasfemiedelict) en dat te doen met argumenten (dat is te tonen wat de koran over de ongelovigen zegt, maar U wil schijnbaar de islam bekritiseren gelijk stellen met racisme, en van de islam een ras maken zoals door de 57 moslimlanden het vragen. Ik citeerde: Er bestaat geen “gematigde islam” zeggen Salman Rushdie, Wafan Sultan, Ayaan Hirsi Ali, en veel andere mannen of vrouwen die vluchtten uit de moslimlanden waar de Koran de wet is. Ik maakte een duidelijk onderscheid tussen de islam zelf en gematigde moslims die ik niet verwar met hun godsdienst.
  Ik bevestig dus wat ik schreef: Er “bestaan gematigde moslims”, maar geen gematigde islam, dat kan men alleen wijsmaken aan wie de Koran nooit heeft gelezen.
  Ik veralgemeen dus absoluut niet, U verdraait hier de waarheid en daar begint Uw intellectuele oneerlijkheid om trachten iemand in een strafbare positie te plaatsen, zegt U dat ik veralgemeen tegen al de moslims terwijl het tegendeel in mijn tekst te lezen staat. U bent de enigste sinds ik jaren teksten schrijf over de godsdiensten die zo’n oneerlijke methodes gebruikt: vernederen (maar dqat mag U gerust wegens Uw superioriteit) en racisme toeschrijven zonder daarvan het minste bewijs te brengen. Nooit heeft ook enige moslim klacht ingediend omdat ik niet over de moslims zelf spreek, maar over hun godsdienst (maar dat doe ik over andere godsdiensten ook, omdat er geen enkele is die de mensen niet scheidt)
  U schreef dat U toch mijn tekst laat (om mij te kunnen beledigen van domheid en te beschuldigen van racisme), maar U mag geen racistische teksten publiceren, tenzij zelf dan medeplichtig te worden door ze niet te verwijderen.
  Overeenkomstig de de wetgeving moet U ze dan verwijderen. Ik werd nooit voor alle teksten die ik schreef over godsdiensten beschuldigd van racisme, omdat ik nooit de gelovigen zelf aanval, maar alleen de onmenselijke inhoud van de heilige boeken aanklaag.
  Ik verzoek U dan ook “beschuldigingen van racisme, of racistisch” te verwijderen of tegen mij klacht in te dienen wegens racisme, dat kan via mail bij tientallen meldpunten.
  Zo U de woorden “racist of racistisch” niet verwijdert waardoor U mijn reputatie erg schaadt, zal ik dat niet aanvaarden. U pleegt een wanbedrijf door dit te beweren, zonder het bewijs daarvan te brengen. Nooit zal ik nog op blog reageren op een tekst,.Ik ken nu voldoende Uw oneerlijke intellectuele praktijken: de waarheid verdraaien, vernederen en beschuldigen van racisme. Dat is onaanvaardbaar. U wil mij zelf met uiterst rechts en Filip De winter associëren, een partij tegen wie ik onlangs nog een artikel schreef op Nieuw Pierke en maar dat is niet het enige. Ik verzoek U formeel de “woorden racist of racistisch” te verwijderen of heel mijn tekst uit te wissen en de uwe ook, maar geen “status quo ante” Ik verwijs u naar de regel “actori incumbit probatio”.
  Guillaume plas
  Antwoord:
  U doet wat nogal wat islamofoben doen en dat is pogen te ontspringen aan de beschuldiging van racisme door een fictief scherm op te trekken tussen de islam en moslims.
  Vrij klassiek en gebeurde hier al een paar maal eerder door islamofoben genre Sam Van Rooy. Maar geen zorg hoor, islamofobie is zo gemeengoed geworden dat praktisch niemand er nog aanstoot aan neemt.

  Nu ter zake. Een religie is wat de aanhangers er zelf van maken. Er is het origineel geschreven of oraal doorgegeven woord maar daarna maken de volgelingen er hun versie van, aangepast aan de regio en de tijd.
  Dat is zo voor het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom en het christendom.

  Het loskoppelen van de gelovigen van hun religie is dan ook onmogelijk. Beiden zijn met elkaar verbonden als de spaken aan een fietswiel. Het ene bestaat niet zonder het andere. Religies zijn de volgelingen, niet het boek.

  Wat U daar bijvoorbeeld zegde over landen waar moslims de meerderheid vormen is complete onzin die mij echt doet twijfelen aan uw intellectuele capaciteiten. U gooit bijvoorbeeld Indonesië op een hoop met bijvoorbeeld Saoedi Arabië.
  Van onzin gesproken. De site waar U herhaalde malen naar verwijst is dan ook fanatiek islamofoob. Ze doen maar.

  En zoals gematigde christenen een gematigde vorm van het christelijk geloof brengen zo is dat ook waar voor gematigde moslims, of welke andere religie dan ook.
  Dat zou toch voor iedere nuchtere waarnemer duidelijk moeten zijn. Is dat nu zo moeilijk of bent U te fanatiek om dit simpel feit in te zien?

  Verder reageert U nogal woest op mijn repliek. In een debat zou het toch moeten kunnen dat men de zaken op scherp stelt. In Uw eerste reactie viel U toch in wezen alle moslims aan als zijnde oorlogszuchtige moordenaars.

  U mag alles, ik moet van U alleen nog maar instemmen.
  Uw discours is in mijn ogen racistisch en daar blijf ik bij. Ook ik heb recht op mijn opinie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s