De klopjacht op Moshe Aryeh Friedman

Inleiding:

Aan dit artikel ging een wekenlang onderzoek vooraf. Het bleek het waard te zijn en toont de zeer rauwe onderkant van het zionisme en de afschuwelijke houding van bepaalde joodse hoogwaardigheidsbekleders waaronder rabbijnen. Veel leesgenot, alhoewel dit laatste hier misschien niet het gepaste woord voor is.


Op 18 juni dit jaar sprak het Antwerpse hof van beroep zich uit in de zaak van de toegang tot de joods orthodoxe Antwerpse school Jesode-Hatora-Beth-Jacob voor de kinderen Rezy, Esther, Giti, Jacob, Josef en Sarah Friedman. De raadsheren van het hof geboden die school om die kinderen onmiddellijk in te schrijven.

Het was een zoveelste episode in een al meer dan tien jaar durende saga rond het echtpaar Moshe (1) Aryeh Friedman en Lea Rosenzweig. Tegen het echtpaar en vooral opperrabbijn Moshe Friedman heerst in joods-zionistische kringen immers een ware zelden geziene klopjacht. Daarbij zijn behoudens moord zo te zien zowat alle middelen goed.

Tot welk niveau zionistische kringen daarbij durven gaan toont o.m. een speurtocht op het internet. Het geeft een boeiend en ook leerzaam beeld van dit milieu dat hier zijn waar karakter toont. Welkom in de stinkende riolen van het internet!

Israël als godslastering

Moshe Friedman is in 1972 geboren in Brooklyn, New York en stamt uit de chassidische Satmar gemeenschap. Satmar zijn orthodoxe joden die oorspronkelijk komen uit de Roemeense stad Satu Mare (Sathmar in het Duits) en tegenwoordig vooral in de VS leven, naast grote gemeenschappen in o.m. Antwerpen en Jeruzalem.

Moshe Friedman

Rabbijn Moshe Friedman is het onderwerp van een onvoorstelbaar gore klopjacht die duidelijk vanuit Israël geregisseerd wordt. Een jood die tegen Israël is dient uitgeschakeld te worden. En daarbij zijn alle middelen goed. De meest smerige zelfs eerst.

Satmar is met meer dan 100.000 gelovigen de grootste joods orthodoxe groep die al van bij het prille begin tegen het zionisme en zo Israël was. Nogal wat leden wonen trouwens in dat land maar weigeren er elke medewerking met de zionistische staat.

Voor hen is het zionisme en dus Israël zoveel als godslastering. Zij baseren zich daarbij op een tekst uit de Talmoed, het joodse wetboek, gekend als de verklaring van de legendarische koning Salomon.

Daarin staat dat joden traditioneel over de wereld uitzwermen, moeten gehoorzamen aan de lokale vorsten en allen pas naar hun land kunnen terugkeren mits onder leiding van een Messias.

En die is er nu niet en dus is de stichting van Israël in tegenstrijd met de Talmoed. Binnen de Satmar zijn er echter twee groepen met ieder een hoofdrabbijn, Teitelbaum Aharon en Teitelbaum Zalman. Moshe Friedman heeft zich echter afgescheurd van de Satmar en leeft er zelfs in open vijandschap mee.

Mahmoud Ahmadinejad

Zeker sinds zijn huwelijk met de Antwerpse Lea Rosenzweig en zijn verhuis naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen in 1999 is hij een van de centrale figuren binnen de joodse gemeenschap tegen Israël en het zionisme geworden.

Waarbij hij dicht aanleunt bij de eveneens orthodoxe groep Neturei Karta die militeren tegen Israël en ooit onder meer een minister voor Joodse Zaken leverden aan een regering onder Yasser Arafat.

Vooral zijn aanwezigheid samen met leden van Neturei Karta op de ‘International Conference to review the Global Vision of the Holocaust’ op 11 en 12 december 2006 in de Iraanse hoofdstad Teheran was hier belangrijk en maakte hem ook buiten de joodse wereld bekend.

Moshe Friedman en Mahmoud Ahmadinejad - 1

Volgens zionisten een ontmoeting tussen de duivel (Moshe Friedman) en Hitler (Mahmoud Ahmadinejad). Een discussie over de holocaust mag voor hen blijkbaar niet

De door de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad georganiseerde bijeenkomst was zijn antwoord op de wereldwijde herrie rond de Deense cartoons over de profeet Mohammed. Ahmadinejad wou bewijzen dat ook het westen zaken heeft waarover men niet wil discussiëren. En dat bleek te kloppen.

Zowat elke Europese regering moest zo nodig luidkeels haar afschuw over die conferentie uitspreken. Met de media die in crescendo gingen en daarbij iedere deelnemer voor nazi en negationist begon uit te schelden.

Draai van 180 graden

En voor Moshe Friedman zorgde zijn aanwezigheid in Teheran voor een nieuwe fase in de toen al aan de gang zijnde klopjacht tegen de man. De gore lastercampagne die toen op beperkte schaal al wat jaren bezig was escaleerde tot zelden geziene hoogten. Waarbij men zonder aarzelen de feiten een draai van 180 graden gaf. Wordt hij bestolen dan is hij op het internet de dief.

Vooral vanuit Antwerpen is men daarbij actief. Wie de geschriften op Joods Actueel van Michael Freilich of die van de joodse advocaat Henri Rosenberg leest kan zijn ogen amper geloven. Alles mag, alles kan.

Zo citeert Joods Actueel op 27 december 2012 advocaat Henri Rosenberg als volgt over Moshe Friedman:

“…. die een fraudeur en een bedrieger is… steeds meer feiten komen aan het licht…. een lange geschiedenis van oplichtingspraktijken … vraagt dat de sociale diensten dringend de toestand van die laatsten controleert en indien nodig de kinderen uit het gezin weghaalt…. een regelrechte bedrieger….Rosenberg die Friedman als ordinaire oplichter portretteert …. dat was de prijs die volgens Rosenberg de heer Friedman met ongedekte checks betaalde voor de tickets…. een synagoge kraakte en er twee Thorarollen stal …. een graag geziene gast in negationistische kringen … Het gezin leeft in grote armoede (Ze wonen in een ruim appartement aan de Kipdorpvest, nvdr.) nu beide ouders niet werken en nooit gewerkt hebben…. De kennelijk zwakbegaafde moeder blijft apathisch en laat haar echtgenote de vrije hand…. Achter deze ‘ideoloog’ schuilt echter een psychopaat met hoogheidswaanzin…. de psychopate en narcistische vader.” (2)

Moshe Friedman

Alle middelen blijken wel goed om Moshe Friedman het leven zo onmogelijk te maken als maar kan. Hij bijt echter ook terug.

Een koord

Op het internet en ook in het reële leven gaat men echter nog verder. Zo kan men op de blog http://creedmorer.blogspot.be symbolisch meebetalen voor een koord om de man dan mee om te brengen. Man die volgens dit proza alleen thuishoort in een psychiatrisch hospitaal.

Op de Israëlische website www.theyeshivaworld.com stelt interviewer Menachem Tucker van Kol Chai Radio het op 8 januari 2013 tegen Moshe Friedman dan maar zo: “U bent mentaal gek, U bent ziek en hebt nood aan hulp.”

Van een even grote grofheid getuigt zeker ook www.rabbimoshefriedman.com  Een anonieme website met maar een pagina die in het Engels weet te melden dat:

“… hij actief werkt met bekende terroristen tegen Israël. Hij is de man die poogt te gelijken op een jood. Moshe Aryeh Friedman misbruikt zijn kinderen en haat zijn vrouw. Hij verplicht hen te leven zonder eten, verplicht hen tot een leven van openbare vernedering en licht de sociale zekerheid op.”

Moshe Aryeh Friedman op moshearyehfriedman.com

Met wat fotoshoppen maakt men probleemloos van Moshe Friedman reeds een veroordeelde crimineel. Hier op de website www.moshearyehfriedman.com.

Dit wordt deels herhaald op de bijna identieke en uiteraard eveneens anonieme website www.moshearyehfriedman.com waar men het heeft over:

“Moshe Aryeh Friedman is een onbetrouwbaar man. Hij haat zijn familie en dwingt hen om te leven in afschuwelijke condities terwijl hij de wereld rondreist zich tonend met allerlei despoten en tirannen. Hij bedriegt iedereen met wie hij zaken doet en heeft banken, huiseigenaars en zelfs zijn eigen kinderen bedrogen.”

Kindermisbruik

Grof is zeker ook de website www.thejfile.com waar men op 21 januari 2013 stelt dat:

“Friedman mishandeld zijn kinderen en zal ze op bepaalde ogenblik zelfs regelrecht misbruiken…. Een bron vertelde The J File dat de gemeenschap (die in Antwerpen, nvdr.) Friedman kotsbeu is en dat jongere leden van die gemeenschap de afwachtende houding van hun leiders beu zijn en de zaak in eigen handen willen nemen.“

Rezi (links), Sara en vader Moshe Friedman

Moshe Friedman met dochter Rezy en de laatst geborene Sara op de schoot. Zionisten weigeren hen de toegang tot de school en stellen zelfs zonder schroom dat hij die kinderen misbruikt.

Dat men daarbij vooral de relatie binnen het gezin Friedman-Rosenzweig viseert is duidelijk. Zo wist o.m. de website http://jtf.org  op 15 januari 2007 vol blijdschap te melden dat zijn vrouw hem had laten zitten en naar New York was gevlucht: “Hij zal nu verplicht zijn om een andere vrouw te zoeken die bereid is om hem te kussen.”

En als hun jongste dochter Sara op 18 april 2010 geboren wordt klinkt het over het gezin Friedman erg ‘tactvol’ op www.nationmaster.com, een zogenaamd encyclopedische website, zo: “Het is onduidelijk wie de vader van dit kind is.”

En op www.bschblogspot.be klinkt het op 5 januari 2012 al even fraai:

“Lea’le, Henri Rosenberg aanvallen heeft geen zin. Het enigste dat je nog zou kunnen doen om je kinderen te beschermen is de duivel verlaten. Ik weet zeker dat er in de Antwerpse joodse gemeenschap voldoende warmhartige mensen zijn die zich over jou en de kinderen zullen ontfermen. Maar zolang jij met die lelijke, bemoeizieke, mediageile, dief samenspant moet je op niemands hulp rekenen.”

Fysiek geweld

Ook fysiek geweld blijkt een vast onderdeel van die terreur. En dat begon al vrij snel als in Wenen bleek dat hij er qua visie op Israël een andere mening op na hield dan de officiële IKG, de Israelitische Kultusgemeinde Wien, toen onder leiding van Ariel Muzicant.

Moshe Friedman met echtgenote Lea Rosenzweig en zes van hun kinderen

Zionistische kringen zaaien vooral terreur tegen het gezin van Moshe Friedman en Lea Rosenzweig om zo Moshe Friedman te treffen.

Moshe Friedman:

“Op donderdag 6 december 2002 ging ik als naar gewoonte naar mijn Synagoge in de Lorbeergasse 9 en ontdekte ik dat er al iemand aanwezig was. Die duwde een revolver tegen mijn slaap en dwong mij om de synagoge te verlaten, waarna ze de sloten vervingen. Persoonlijke interventies bij zelfs de minister van Binnenlandse Zaken hielpen niet om bijvoorbeeld de politie mij toegang te doen geven. Pas toen een rechter op 23 april 2003 aan de IKG beval om mij de sleutels terug te bezorgen kon ik opnieuw binnen. Maar zelfs dan bleef de politie eerst nog moeilijk doen.”

Maar dat gaat verder.

Moshe Friedman:

“In oktober en november 2007 toen ik met mijn  gezin in Iran op bezoek was zal er bij mij zelfs ingebroken worden en men twee Thorarollen van mijn synagoge stelen. Pas na een gerechtelijk bevel in december dat jaar kwamen die weer terug in mijn bezit.”

Zie eveneens Press TV van 31 december 2007.

Maar geen zorg. Men geeft het verhaal een draai van 180° en verkoopt dit als de waarheid. Zo heeft Henri Rosenberg het op Joods Actueel op 27 december 2012 over “… Een synagoge kraakte en twee Thorarollen stal.”

Een ander voorbeeld van door zionisten georganiseerde terreur betreft een bezoek in het weekend van 12 januari 2007 aan de joodse buurt waarvan hij afkomstig is, Borough Park in New York. Hij verblijft er met zijn gezin onder de naam van zijn echtgenote in het joodse Park House Hotel.

Al dra wordt hij er echter opgemerkt door leden van de Jewish Defense Organization een in de VS als gewelddadig omschreven afsplitsing van de racistisch en extremistische Jewish Defense League van wijlen Meir Kahane. Een man die zelfs in Israël wegens zijn acties door velen werd uitgespuwd.

Deze Jewish Defense Organization wordt geleid door Mark – Mordechai – Levy, een man met volgens o.a. Wikipedia een stevig strafblad voor onder meer geweldpleging. Deze organiseren met een tweehonderd leden een protestactie tot in het hotel tegen de man en zijn gezin en dwingen hem onder politiebescherming op de vlucht.

En dat klinkt bij Henri Rosenberg op 26 december 2012 bij Joods Actueel zo: “Zo zorgde zijn aanwezigheid in een joods hotel in Brooklyn (NY) in  januari voor regelrechte onlusten bij de hotelgangers en moest hij en zijn gezin onder politiedwang het hotel verlaten.” Of hoe slachtoffer hier dader wordt.

Rabbijn wou meevechten

Ook in Polen achtervolgt het zionistisch geweld de man. Zo is hij op 9 maart 2007 aanwezig op een herdenkingsplechtigheid in het Poolse stadje Lezajsk voor de achttiende eeuwse rabbijn Elimelech Weisblum, een der stichters van de chassidische beweging.

Moshe Friedman in Weense synagoge - 2

Moshe Friedman in zijn Weense synagoge.

Daar wordt hij snel opgemerkt door een groep Israëlische orthodoxe joden onder leiding van Yehuda Meshi Zahaw, baas van ZAKA, een Israëlische orthodoxe humanitaire organisatie. En die troeven de man in het zicht van het talrijke aanwezige publiek gewoon af.

“Wij hebben hem eens goed afgeslagen, van het soort dat we al lang niet meer hebben gedaan”, stelt hij op 15 maart 2007 fier aan Fox News (www.foxnews.com). En, stelde http://failedmessiah.typepad.com op 12 maart 2007, om dat te vieren werd er nadien voor Yehuda Meshi Zahaw zelfs een speciale religieuze plechtigheid gehouden.

Yehuda Meshi Zahaw mag dan wel het onderwerp zijn van een Pools gerechtelijk onderzoek, voor de officiële joodse gemeenschap is de man een held. Zo zegt de Poolse hoofdrabbijn Michael Schudrich op 19 maart 2007 in de European Jewish Press, www.ejpress.org: “Had ik daar geweest dan had ik juist hetzelfde gedaan als die chassiden.” Duidelijk geen man van de vrede en de dialoog.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ditzelfde European Jewish Press die dag wist te melden dat volgens de Poolse politie niemand van de vele aanwezigen zich aanbood om te getuigen. Binnen de joodse en zionistische media zal men trouwens voor zover geweten amper mensen vinden die hem verdedigen.

Niet alleen in Polen maar ook in Italië wil men blijkbaar tegen de man geweld gebruiken.

Moshe Friedman:

“Ik was in oktober 2006 in Italië voor een interreligieuze bijeenkomst en had een druk bijgewoonde persconferentie gegeven in het Italiaanse parlementsgebouw in Rome. Nadien ging ik naar Ancona en buiten het hotel werd ik echter opgewacht door twee mannen met een bestelwagen waarvan de ene deur open stond. Ze poogden me te ontvoeren maar het mislukte. Ze achtervolgden me zelfs tot in de hotellobby en waren zeer agressief. Het hotel verwittigde dan de politie die de daders echter niet kon vatten. Hun identiteit is wel gekend en ook hier is er een gerechtelijk onderzoek.”

Het probleem is echter dat de daders veelal Israëli blijken te zijn en dus makkelijk het land kunnen uitvluchten en zo uit de handen van het gerecht blijven. Zo werden hij en zijn kinderen aangevallen toen zij zich ‘s morgens op 6 juni 2012 in Antwerpen aan de Jesode Hatora-Beth Jacob school wilden laten inschrijven.

Moshe Friedman: “Deze veiligheidsagenten waren gewapend en spraken Hebreeuws en kwamen dan ook duidelijk van Israël. Ze werken bovendien als bewakingsdienst zonder dat ze hier een vergunning hebben. Ik heb Binnenlandse Zaken per aangetekend schrijven hiervan verwittigd. Zonder antwoord echter.” 

Neprabbijn

En alhoewel hij over alle documenten beschikt die perfect aantonen dat hij rabbijn is en opperrabbijn van een Weense synagoge was poogt men hem ook hier voor te stellen als een bedrieger, een oplichter die zich valselijk uitgeeft voor rabbijn van een niet-bestaande Weense congregatie.

Rabbijn certificaat - Moshe Friedman - 6 juli 1999

De bevestiging door C. Horowitz van Kolel Avrechim van 6 juli 1999 dat Moshe Friedman zijn rabbinale studies heeft volbracht.

Zo schrijft de Weense opperrabbijn Paul Chaim Eisenberg van de IKG op 12 juli 1999 in een officieel document dat Moshe Friedman een rabbijn is. Maar als het vanaf ongeveer 2002 tussen hem en de IKG en Israël fout begint te lopen klinkt het plots geheel anders. Met ook hier een draai van 180°.

Waarop Henri Rosenberg het op de website van Joods Actueel op 26 december 2012 aldus schrijft: “Hij geeft zich uit als de opperrabbijn van de onbestaande antizionistische joodse gemeente van Wenen, Een bedrieger.”

Op Duitstalige websites zal hij dan ook bijna continu voorgesteld worden als een “cabaretrabbijn”, een oplichter die zich valselijk titels aanmeet. Joods Actueel stelt op 23 juni 2013 opnieuw maar eens vrij duidelijk: “… Moshe Friedman, die zichzelf onterecht uitgeeft voor rabbijn.”

Dit terwijl o.m. Parisa Hafezi op 11 december 2006 in de Israëlische krant Haaretz het heeft over: “Friedman is opperrabbijn voor honderden antizionistische orthodoxe joden in Wenen.”

En als de IKG zijn positie als opperrabbijn poogt te betwisten stelt een Weense rechtbank Friedman volgens een bericht van APA, het officiële Oostenrijkse persbureau, van 22 augustus 2002 in het gelijk.

Maar dat wordt natuurlijk allemaal door Freilich, Rosenberg en de anderen verzwegen. Ze draaien liever de rollen om. Een constante in dit verhaal. Zoals ze ook duidelijk in veel gevallen geen respect tonen voor de wetten van het land waar ze verblijven.

De wet als middel van terreur

Wanneer de kinderen van de Weense chassidische school worden gegooid en Moshe Friedman naar de rechter stapt om het recht op onderwijs voor zijn kinderen op te eisen, heerst er woedde bij Freilich, Rosenberg en de vele andere spreekbuizen van het zionisme.

Zo weigert de Weense school gevolg te geven aan de vele gerechtelijke bevelen om de kinderen terug op te nemen.

 

Rabbijn bevestiging Weens opperrabbijn - Moshe Friedman - 12 juli 1999

Moshe Friedman is een neprabbijn en heeft zich ten onrechte die titel aangemeten zeggen de IKG en hier in Antwerpen mensen als Freilich en Rosenberg. Hier de bevestiging van 12 juli 1999 door de Weense opperrabbijn Paul Chaim Eisenberg dat Moshe Friedman een rabbijn is.

Moshe Friedman:

“De steeds hoger gestelde dwangsommen liepen uiteindelijk op tot 8 miljoen euro. Dit ging dan wel conform de Oostenrijkse wet naar de federale regering. Ik kreeg voor mijn gezin uiteindelijk een 250.000 euro. Omdat ze bleven weigeren werden dan een aantal eigendommen, vastgoed, van de school in beslag genomen. Pas toen men ook met celstraffen dreigde werden mijn kinderen dan toch toegelaten.”

Maar geen probleem en ook hier draait men gezwind en probleemloos de rollen om. Wie naar een rechtbank stapt is een…. “terrorist”. Zo stelt Michael Freilich op 9 januari 2013 in de Jeruzalem Post www.jpost.com: “Zijn neiging om de wet te gebruiken als een instrument van terreur.”

Henri Rosenberg ziet de Weense schoolperikelen op de website van Joods Actueel op 26 december 2012 zo:

“Wanneer hij een onverbiddelijke strijd voerde in Wenen om zijn meisjes te laten opnemen in de orthodoxe joodse school aldaar, zorgde dat voor een dergelijke commotie bij de ouders van de leerlingen, dat die school niet anders kon dan zijn kinderen weigeren. De school hield dus het been stijf, liet de gerechtelijk betalen dwangsom oplopen tot 800.000 dollar… De lijdensweg van de kinderen.”

Beslissing seponering Weens parket Thorarollen- 14-08-2008

 

Volgens de IKG had Moshe Friedman zelfs Thorarollen gestolen. Die bleken echter uit zijn eigen synagoge te komen. De IKG moesten de bij hem ontvreemde gebedsrollen eind december 2007 van de rechtbank teruggeven. De klacht van de IKG tegen Moshe Friedman werd volgens dit document geseponeerd.

En op 27 december 2012 stelt Rosenberg op Joods Actueel:

“Die schoolstrijden gebeuren ook op mediageile wijze…. Voert hij die strijd kennelijk op de kap van zijn kinderen…. moet deze kinderen totaal destabiliseren…”

Het Kinderrechtenverdrag

Het Antwerpse hof van beroep zal Friedman in die kwestie op 18 juni 2013 geheel in het gelijk stellen en de onmiddellijke opneming van die kinderen in de Jesode Hatora-Beth Jacob school bevelen. Daarbij o.m. het internationale kinderrechtenverdrag inroepend. Maar dat is iets wat voor zionistische kringen niet kan. 

Moshe Friedman:

“Het hof heeft hier geen dwangsommen bevolen daar ze niet kon geloven dat een school haar bevelen zou negeren. Nu blijkt men dit wat betreft het middelbaar onderwijs op die school toch te weigeren. Ik zal dus ook hier maar nog eens naar de rechtbank moeten stappen om dan dwangsommen te vragen.”

Dat men in dit zionistische milieu geen respect heeft voor de wet wordt ook bewezen door het Brusselse Centre Communautaire Laic Juif David Susskind (Centrum voor de Seculiere Joodse Gemeenschap David Susskind), een in liberale en vrijzinnige kringen soms hoog aangeschreven groep.

Daar stelt een zekere Ouri Wesoly op www.cclj.be op 12 maart 2013 het volgende:

“Zo deed hij reeds beroep op de rechtspraak van de “goy” (goyim is de Bijbelse term gebruikt voor niet-joden waarover nogal wat joodse schriftgeleerden zeggen dat men er mee mag doen wat men wil, zelfs doden, nvdr.) in plaats van de zaak te regelen via een rabbinale rechtbank…. Maar erger is dat hij zo de aandacht trekt op de vrijheden die de schooldirecteuren hier nemen met de wet.”

Een zogenaamde organisatie voor seculiere joden die klaagt dat Moshe Friedman naar een gewone rechtbank stapte en niet naar een of andere rabbijn! Beeld U in dat een moslim publiek door zogenaamde seculiere moslims zou worden verweten niet naar een shariarechtbank te zijn gestapt maar naar gewone rechters?

Synagoge, Lorbeergasse 9, Wenen

De synagoge aan de Lorbeergasse 9 in Wenen waar een gewapende bende op 6 december 2002 zich meester van maakte. Als joods centrum voor antizionisme was dit een doorn in het oog van Israël. En dus stuurde men er maar een gewapende bende op af. Israëli, volgens Friedman.

Zijn echtgenote Lea Rosenzweig heeft het daarbij in een interview met de website http://Muslim-Market.de  op 6 augustus 2007 over Sippenhaftung, een Duitse term die dateert uit de periode onder Hitler. Het betekent dat een gans gezin wordt gestraft voor de daden van een persoon, hier dan vader Moshe Friedman.

Fraais van de pers

Maar niet alleen op het internet en in Joods Actueel zal men van Moshe Friedman pogen een crimineel te maken. Zo trekt Michael Freilich eind 2012 ook naar de Vlaamse pers met zijn ‘schokkend’ verhaal. En zeker bij De Morgen is dat geen enkel probleem en krijgt hij er als het ware een vrije tribune.

Zonder zo te zien met de man zelfs te spreken borstelen Bjorn Maeckelbergh en Maud Oeyen op 22 december 2012 een wat de krant noemt ‘portret’ over Moshe Friedman:

“Uitgespuwd in Wenen, weggejaagd in de VS en nu persona non grata van de joodse gemeenschap in Antwerpen: de omstreden jood Moshe Friedman (40) kreeg een rechter zo ver om zijn twee orthodoxe zonen in een joodse meisjesschool toe te laten… (Freilich zonder enige tegenspraak citerend, nvdr.)  Het is bekend dat hij de holocaust ontkent… Toch liet Moshe Friedman – in New York geboren – zich sinds zijn terugkeer van zijn slechte kant zien. Enkele weken geleden verscheen er nog een artikel over Friedman op de website toen hij de boel op stelten had gezet aan de Jesode Hatoraschool. Ook die school weigerde toen zijn kinderen op te nemen. Het kwam tot een incident tussen Moshe Friedman en een bewaker van de school…. Op het internet zijn er alvast meerdere artikels over twee kostbare vermiste Thorarollen die bij Friedman thuis in Wenen werden teruggevonden. Het verhaal doet ook de ronde dat hij in Wenen via een bizarre klacht tegen de school van een van zijn zonen een grote schadevergoeding had gekregen.”

Wie dus eist dat zijn kinderen naar school kunnen gaan toont zich van zijn “slechte kant” en legt een “bizarre klacht” neer. Voor Bjorn Maeckelbergh en Maud Oeyen zijn zaken als het recht op school voor kinderen en dus het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)  klaarblijkelijk van geen tel.

Om over journalistieke deontologie maar te zwijgen. Die eist immers woord en wederwoord en bronnencontrole. Het wekt dan ook geen verwondering dat als het hof van beroep op 18 juni 2013 in de zaak haar arrest velt en daarbij verwijst naar het IVRK dit voor De Morgen geen nieuws is.

Ook niet voor zusterkrant Het Laatste Nieuws. Alleen Gazet Van Antwerpen en het Nieuwsblad besteden er aandacht aan. Zouden sommigen bij de krantengroep Van Thillo wat meer inspraak hebben dan anderen?

Spreekbuis van Freilich

Niet dat Friedman elders een betere pers krijgt. Zo schrijft de Gazet van Antwerpen op 7 januari 2013 omdat hij zijn kinderen naar school wil sturen in een editoriaal:

“Kortom, Friedman is een onruststoker. Hij heeft wat mij betreft alle rechten op zijn eigen mening en op het uiten daarvan, maar ik heb wel medelijden met zijn kinderen.”

Lea Rosenzweig en dochters Giti (links), Rezy en Esther (rechts)

Lea Rosenzweig en drie van haar dochters. Voor de verzamelde Vlaamse pers is het geen enkel probleem dat die kinderen de toegang tot de school wordt ontzegd. Kinderrechten?

Medelijden, maar niet voldoende om ze de meest essentiële kinderrechten als het recht op een school toe te kennen. Van medelijden gesproken. Ook elders in de pers is het een en al negativisme over Moshe Friedman en weerklinkt overal de visie van Freilich die bijna steeds vrij spel krijgt.

Zo stelt het Laatste Nieuws op 8 januari 2013: “De controversiële antizionist…. Dit is discriminatie (het feit dat de rechtbank zijn twee jongens naar een meisjesschool stuurde, nvdr.) en kindermishandeling, zegt Aaron Berger.”

In Knack van 16 januari 2012 is dat dan:

“Een zelfverklaarde rabbijn…. Friedman, die wel vaker provoceert…. Ook bij de jeugdbescherming ligt het dossier op tafel. Malka Friedman, de grootmoeder van Josef en Jacob, heeft namelijk klacht ingediend bij de Sociale Dienst van de Jeugdbrigade …. zegt Henri Rosenberg, advocaat van Malka Friedman.”

En bij Het Nieuwsblad van 30 januari 2013 stelt Matthias Adriaensen het al even ‘scherp’:

“Hij staat bekend om zijn negationistische en antizionistische ideeën. Ook het feit dat hij goed bevriend is met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad – niet meteen een vriend van Israël – stoot velen tegen de borst.”

De enige die serieus over de zaak bericht is gerechtscorrespondent Jan Heuvelmans en zijn www.pagia.be.  Hij werkt ook voor www.politics.be en enkele van zijn teksten over deze affaire staan op beide sites. 

Negationist

Het is sinds zijn deelname op 11 en 12 december 2006 aan de conferentie in Teheran over de holocaust een van de steeds weerkerende typeringen van Moshe Friedman. Hij wordt in de media en op het internet bijna steeds omschreven als een holocaustontkenner, negationist, en nog meer van dat fraais.

Beslissing seponering Weens parket Negationisme - 19-12-2007

De IKG ging zelfs zover om tegen Moshe Friedman in Oostenrijk klacht neer te leggen wegens negationisme. Onder druk van het zionisme staan hier in Oostenrijk zware straffen op. Hun klacht raakte dus nergens zoals dit document over de seponering bewijst. In België wou Henri Rosenberg dit nog eens overdoen.

Het feit dat het Oostenrijkse parket op 19 december 2007 de klacht van de IKG hierover seponeerde speelt hierbij geen enkele rol. Schelden, laster verkopen, liegen en bedriegen is de regel. En wat niet in dit plaatje past verzwijgt men dan maar.

En het blijft dergelijke beschuldigingen regenen, niettegenstaande het feit dat hij en zijn echtgenote, zoals zoveel Europese joden, veel familieleden verloren tijdens de Duitse jodenvervolging onder Hitler.

Ook is zijn visie op de holocaust in essentie vrij klassiek te noemen en grotendeels te vergelijken met die van de Amerikaanse professor Norman Finkelstein, auteur van o.m. ‘de Holocaust-industrie.’

Maar ook tegen Finkelstein voerde men vanuit zionistische hoek een zware haatcampagne en ontnam men hem zijn werk. Bovendien is hij ook niet welkom in Israël. En wat betreft de visie van Moshe Friedman over de holocaust is die voor wie wil zoeken vrij bekend. Maar wie op Duitstalige websites kijkt zit veelal de term ‘holocaustleugner’ (holocaustontkenner) verschijnen.

Op http://eviljews.blogspot.be is men hier duidelijk. Onder een foto waarbij Friedman een naamkaartje uitwisselt met een Iraanse geestelijke stelt men “Moshe Aryeh Friedman wisselt naamkaartjes uit met een nazi”. En bij een foto met de traditionele omhelzing met president Ahmadinejad, stelt men: “Moshe Aryeh Friedman heeft een liefdescontact met de Hitler van Iran”.

Ook op de website van de Jewish Defense Organization http://jewishdefense.org is men al even subtiel: “Hij begint (aan een toespraak in Berlijn rond Palestina, nvdr.) stil en schuw maar het duurt niet lang of hij klinkt als Hitler…… Mr. Friedman gelooft dat de holocaust nooit plaats had.”

De website www.dailykos.com heeft het op 8 mei 2006 dan weer over: “Rabbijn Moishe Friedman, de ultra-orthodoxe jood die Hitler en de holocaust omhelst…” Niet te verwonderen dus dat Henri Rosenberg op 26 december 2012 op de website van Joods Actueel luidkeels riep om hem wegens het ontkennen van de holocaust hier voor de rechtbank te sleuren.

Verheven boven de wet

Het wedervaren van Moshe Friedman met de joodse scholen in Antwerpen roept natuurlijk vragen op over het beleid van de Vlaamse regering en vooral dan van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) tegenover die scholen.

Zo kwam de zaak herhaaldelijk voor op de Commissie voor Leerlingenrechten die speciaal in 2003 door de regering voor dit soort gevallen werd opgericht. Deze adviseerde de minister herhaalde malen, o.m. op 29 november 2012, om alle overheidssteun aan de joodse scholen die deze kinderen weigerden in te trekken.

Voorheen reeds kwamen deze scholen ook serieus in opspraak toen de Gazet van Antwerpen een dossier uitbracht over de grootschalige censuur in de leerboeken van die gesubsidieerde scholen. Censuur die haaks stond op de verplichtingen die de overheid in ruil voor die subsidies oplegt.

Inspectieverslagen raken daarbij zo te zien in de vuilbak of worden aangepast. En vragen in het Vlaams parlement blijven zonder gevolg. Ook is er in een brief van Joseph Leopold Lazega aan het Centraal Israëlitisch Consistorie van België van 1 mei 2006 o.m. sprake van grootschalige fraude met leerlingenaantallen.

Maar de minister, zoals al zijn voorgangers, beweegt niet. En in een vraag om reactie kwam er vanuit het kabinet van de minister geen antwoord. Een houding die uiteraard vragen doet rijzen naar de beweegreden voor deze tolerantie tegenover wat zo te zien één grootschalige wetsovertreding is. Men lijkt hier geheel boven de wet verheven te zijn.

Weense synagoge Lorbeergasse - Rechtbankvonnis teruggave 23 april 2003

Bevel van de rechtbank aan de IKG om de sleutels van de synagoge aan de Lorbeergasse 9 in Wenen terug aan Moshe Friedman te geven.

Klachten bij de onderzoeksrechter

Maar Moshe Friedman lijkt niet de man te zijn die dit alles over zich heen laat gaan. Zoals in Wenen gaat hij ook hier in de tegenaanval. Naast de aangetekende niet beantwoorde brieven aan de ministers voor Onderwijs en Binnenlandse Zaken legde hij ook tegen verschillende personen klacht neer.

Met twee tegen advocaat Henri Rosenberg. Daarbij stapt hij terug naar de Antwerpse stafhouder Dirk Grootjans die op 26 maart 2013 al een eerste waarschuwing naar Rosenberg stuurt. Zo schrijft Grootjans aan de advocaat van Friedman:

“…de publicaties ,… lijken mij niet alleen ongepast voor een advocaat maar laten mij ook vrezen dat Mr. Rosenberg onvoldoende afstand van zijn persoonlijke gevoelens jegens uw cliënt kan nemen… zodat ik hem geadviseerd heb zich uit die dossiers terug te trekken.”

Maar Rosenberg volgt dit advies blijkbaar niet op en laat zijn teksten op het internet allemaal staan en dus legde Friedman ditmaal een tuchtklacht neer. “Sindsdien blijft hij wat rustig en trad hij tegen mij niet meer op ”, aldus Friedman.

De tuchtklacht betreft o.m. het feit dat Rosenberg volgens Friedman bij al zijn buren briefjes over hem in de bus stak met daarin allerlei lasterlijke beweringen. Ook, stelt Friedman nog, gebruikte hij vervalste stukken om als advocaat klachten tegen Friedman neer te leggen of processen op te starten.

In die zin legde Friedman op 21 januari 2013 bij de onderzoeksrechter een waslijst van klachten neer tegen Rosenberg. Waaronder voor laster en eerroof, schending van het beroepsgeheim, oproep tot moord, afpersing alsmede valsheid in geschrifte en gebruik ervan.

Het betreft hier onder meer het gebruik van, volgens Friedman, vervalste volmachten op naam van moeder Malka Friedman in een poging het gezin Moshe Friedman van zijn kinderen te beroven. Een gelijkaardige klacht betreft een volmacht van de moeder van Lea Rosenzweig over een appartement aan de Plantin en Moretuslei 11 in Antwerpen.

Daarbij liet Rosenberg hen via die volmacht uit dit huis zetten dat officieel nog van de in de VS wonende moeder is. Volgens Lea Rosenzweig en haar man met een vervalste volmacht. “Ze wist van niets”, aldus Moshe Friedman.

Mozes Victor Konig

Maar het is niet zijn enige klacht. Zo stapt hij op 2 mei 2013 met een klacht naar de onderzoeksrechter tegen Mozes Victor Konig, diens schoonbroer Richard Davidovici en Pinkas Kornfeld, woordvoerder van het Forum van Joodse Organisaties.

De betichtingen zijn hier het witwassen van geld, laster en eerroof, belaging, omkoping, oproepen tot haat en discriminatie, sociale zekerheidsfraude en belastingontduiking. En Konig en Davidovici zijn geen kleine jongens.

Zo was Konig een van de sleutelfiguren in de miljoenenfraude rond het viersterren Radisson Hotel aan de Antwerpse Van Eycklei. Daar kreeg de man in eerste aanleg op 27 juni 2012 een 18 maanden celstraf met uitstel aangemeten.

Mozes Victor Koning op een bijeenkomst met de door hem gesteunde Belzer gemeenschap. Zoals je uit de kledij kunt afleiden behoort hij er zelf niet toe. Volgens Haaretz financierde hij de reis van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu van maart 2006 naar Antwerpen. Hij bezocht er toen de Yavne school van de Belzer gemeenschap.

Samen dan met zijn 90-jarige moeder Baumwald Luscha die financieel in de zaak eveneens een sleutelrol speelde. Zij kreeg voor haar rol 12 maanden celstraf met uitstel. Haar naam viel ook in het schandaal rond Offshore Leaks waar zij volgens die informatie betrokken zou zijn bij de Singaporese Seffren Trust. (3)

Bleek dat de zaak rond het Radisson Hotel een poel van zwart geld was, komende uit vooral de diamanthandel. Maar dat is verre van alles. Zo vraagt Rusland als sinds 1999 de aanhouding en uitlevering van Konig samen met zijn schoonbroer Davidovici.

De verdenkingen hier zijn illegale handel in edelstenen, smokkel, fraude in de vastgoedsector en misbruik van vertrouwen. Desondanks hebben beiden voor zover geweten tot heden nog nooit problemen gehad bij hun vele reizen in Europa of naar Israël.

Uit het vonnis rond het Radisson Hotel bleek ook dat Konig een centraal figuur is in de financiering van de joodse scholen in Antwerpen. En toen enkele ouders van de Jesode-Hatora-Beth-Jacob school protesteerden tegen de komst van de kinderen Friedman stond vooraan op die lijst de naam van …. Davidovici Richard.

Benjamin Netanyahu

Recent blijkt Konig nu ook zelfs de speelbal aan het worden van de als altijd vrij ruige Israëlische politiek.

Bart De Wever - Belz Antwerpen

Bart De Wever (N-VA) ging voor de gemeenteraadsverkiezingen op bezoek bij de kleine maar erg invloedrijke Belzer gemeenschap. Moshe Friedman: “De zionistische gemeenschap in Antwerpen is zeer machtig en Bart De Wever weet dat maar al te goed. Net voor de verkiezingen ging hij trouwens stiekem naar Israël op bezoek.” Bemerk uiterst rechts Ludo Van Campenhout, de naar de N-VA overgelopen nu ex-liberaal, die blijkbaar steeds mee op bezoek was toen De Wever in die periode de serie joodse gemeenschappen ging bezoeken.

Volgens een artikel van Sjay Fogelman van 29 juni 2013 in de Hebreeuwse editie van de Israëlische krant Haaretz financierde Konig het bezoek van de toen nog minister van Financiën Benjamin Netanyahu (Likoed) aan Antwerpen op 5 en 6 maart 2005. Dit ter ere van een project van de Yavneschool van de joods orthodoxe Belzer gemeenschap.

Maar sinds het uitlekken van zijn veroordeling – de kranten vermelden alleen de initialen – en de seining door Interpol is men volgens Haaretz bij die gemeenschap wat voorzichtiger geworden. Het nieuws zorgde in Israël al voor het zoveelste schandaal. En zeker nu premier Netanyahu in zijn partij zit waar de klappen vallen is hij een veel gezochte prooi.

Of hoe een ogenschijnlijk onschuldig bezoek aan de sinjorenstad zorgt voor een pak heibel. Zeker is dat Moshe Friedman zal blijven vechten om zijn gelijk te halen en de rechtbanken er hier nog wel wat werk mee gaan hebben.

Willy Van Damme

1) Soms wordt zijn naam ook Moishe geschreven, vooral dan in de Duitstalige pers in Oostenrijk en Duitsland.

2) De soms in het Duits, Hebreeuws, Engels, Frans en Italiaans geschreven teksten worden hier al vertaald afgedrukt. Dit om het artikel zo vlotter leesbaar te maken.

3) http://offshoreleaks.icij.org/nodes/52458 en http://offshoreleaks.icij.org/nodes/164507.

N.B.: Naast Pascal Smet kwam er ook geen reactie van Henri Rosenberg. Er werd op zijn antwoordapparaat een bericht ingesproken.

47 gedachten over “De klopjacht op Moshe Aryeh Friedman

 1. Mochten er geen verdere reacties komen, wat ik ten zeerste betwijfel, alvast mijn gemeend respect en felicitaties voor het geleverde werk en “durf”. (Wat die ook maar mogen waard zijn)
  Gerard Eggermont
  Antwoord:
  Moshe Friedman vroeg mij tijdens mijn onderzoek of ik dat niet in de gedrukte media kon laten verschijnen. Mijn reactie was: Onmogelijk daar er teveel censuur is.
  Het gemak waarmee Freilich toegang krijgt tot de media en men zijn praatjes zomaar opneemt, zelfs al zijn die zwaar beledigend voor derden, is een waarschuwing en zou voor de lezer overduidelijk moeten zijn.

  Dat u schrijft ‘durf’ zegt mij dat U dat ook zo beseft.
  Maar dit verhaal diende geschreven te worden. Ben nu benieuwd naar de reacties die hier gaan binnenkomen. Benno Barnard, een van de vrienden van Freilich, vliegt natuurlijk direct aan de deur. Wie zijn strapatsen hier gezien heeft weet waarom en is dan ook niet verrast over de goede relaties tussen beiden.
  Willy Van Damme

 2. Indrukwekkend! Ja, ik ben toen ik mij actief ging inzetten tégen racisme ook al heel snel op Zionistische ‘Joden’ gebotst. Het heeft maanden geduurd voor ik kon geloven dat die etterbakken ‘Joden’ waren. In mijn wereldbeeld van toen kon het (nog niet) zijn dat die mensen aan een ander het onrecht zouden willen aandoen dat aan hen was aangedaan. Maar het bleek dus wel waar, en er is geen groepering van mensen die zo extreem gewetenloos is als die Zionistische. Michaël Freilich was aanvankelijk geen extremist, eerder redelijk en geneigd tot weldenkendheid, maar hij is met de jaren naar rechts opgeschoven. Er zijn er echter nog ergere. Je moet Rudi Roth eens onder de loupe nemen, dat is volgens mijn ervaring een zeer zwaar geval.

  En is het niet opmerkelijk dat een voormalig directeur van een ‘Joodse school’, Wim Van Rooy, en zijn zoon tot de meest extremistische anti-Moslimracisten behoren?! Er schieten mij nog enkele namen te binnen van personen, die door hun contacten met zogezegde ‘Joden’ extremistisch zijn geworden, ik denk aan Dirk Verhofstadt, Luckas Vander Taelen, Geert Van Istendael, Benno Barnard …

  Er is niets mis met begaan zijn met de Joden, maar dan de Zionistische strijd gaan voeren, is een egoïstische vorm van ‘genegenheid’, het is géén echte genegenheid. Als je echt begaan bent met Joden dan kan je beter de weldenkenden steunen. Dat er in Palestina Joden wonen, is niet het probleem. Het waren overigens Joden zelf, zoals onder meer de Nederlander De Haan http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Isra%C3%ABl_de_Haan die in opdracht van de Hagana werd vermoord, die zich verzetten tegen het Zionisme.

  Hoe langer ik het bestudeer, des te meer komt bovendrijven dat er veel meer aan de hand is geweest dan Zionisme. We kunnen niet ontkennen dat de psychologisch laagst ontwikkelde lagen van de bevolking gemakkelijk te manipuleren zijn tot vijandigheid tegenover medemensen, en we kunnen er ook niet naast kijken dat dat segment een verantwoordelijkheid draagt. Maar de strategische manipulatie van dat fenomeen met als doel de macht te verwerven, en te behouden wordt niet alleen nu meedogenloos en compleet gewetenloos toegepast door personen die zich ‘Joden’ noemen, het ziet ernaar uit dat dit doorheen de geschiedenis altijd een rol heeft gespeeld. De Zionistische strategie was al uitgezet toen Hitler nog maar een baby was, hij is blijkbaar gewillig hun ‘nuttige idioot’ geworden. Theodoor Herzl en Max Nordau hebben zelf een anti-Joodse campagne op touw gezet.

  Ik ieder geval maakt de historie van Moshe Friedman duidelijk hoe ongezond het is als een kliekje zichzelf buiten de maatschappij plaatst en een eigen bubbel creëert.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Rudi Roth is hier al eens verschenen en ik ken een beetje zijn reputatie. Je kan diens reacties hier wel vinden. Het verhaal van die De Haan kende ik niet.
  Over Wim Van Rooy wist ik niet dat die er nog schooldirecteur is geweest. Vader en zoon zijn in het verleden hier ook al verschenen met hun fraai proza.
  Ik vermoed dat ze nu allen aan het lezen zijn en onder elkaar een strategie pogen af te spreken.

  Je hebt hier te doen met zeer doortrapte mensen die perfect en op een heel sluwe wijze een doel nastreven. Hun heel geniepige steun aan die jihadisten is er een onderdeel van. Gelijktijdig dan met het financieren van de islamofobie. Als dat geen strategie van de spanning is.
  Willy Van Damme

  • ‘De Zionistische strategie was al uitgezet toen Hitler nog maar een baby was, hij is blijkbaar gewillig hun ‘nuttige idioot’ geworden. Theodoor Herzl en Max Nordau hebben zelf een anti-Joodse campagne op touw gezet.’ (Edith Legrand)
   Een ‘politiek totaal incorrecte’ en moedige bewering. En correct ook, in mijn oordeel.
   De Zionisten waren graag bereid een massamoord op de joden in Europa door de vingers te zien als dat voordeel opleverde. Eichman is in de aanloop naar de Holocaust zelfs op bezoek geweest in Israel. En kijk, de Holocaust is inderdaad één van de belangrijkste vehikels geworden om de zionistische agenda door te drukken. Met succes overigens. De joodse lobby kan nu niet enkel miljarden afpersen ( ‘The Holocaust Industry’, Finkelstein) maar kan ook moeiteloos elke oppositie muilkorven met de beschuldiging van ‘anti-semitisme’ of zelfs ‘negationisme’. Dat is namelijk de ‘core-business’ van de Anti-Defamation League. Ter illustratie: de tactiek die gebruikt worden om Moshe Friedman het zwijgen op te leggen. (Elders op dit forum) . Dat er zelfs in Israël een joodse anti-zionistische beweging bestaat is bekend.
   De gevaarlijke alliantie tussen deze Zionisten en de Amerikaanse Republikeinse ‘hawks’ deinst er niet voor terug Noord-Afrika en het Midden-Oosten in vuur en vlam te zetten.
   Daarbij worden dan weer islamistische heethoofden en zelfs Al Qaeda ingezet en bewapend. Waanzin.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Dit is ook grotendeels de visie van Moshe Friedman zoals hij ze gaf in Teheran. Elke oppositie muilkorven kunnen ze echter niet. Daarvoor is het verzet toch een beetje te groot. Verder hebben de Democraten in de VS traditioneel nog minder problemen met Israël dan de Republikeinen. En inderdaad Eichman en de zionistische beweging waren vroeger goede vrienden. Hij zorgde immers voor massa’s kolonisten, essentieel om de zionistische droom waar te maken.
   Willy Van Damme

   • ‘De Zionisten waren graag bereid een massamoord op de joden in Europa door de vingers te zien als dat voordeel opleverde. Eichman is in de aanloop naar de Holocaust zelfs op bezoek geweest in Israel.’ – Ik vrees dit een verwarring is met de expatriëring die geregeld werd tussen Nationaal Socialistisch Duitsland en de Zionisten: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement
    Benoithanridge

    Antwoord:

    Ze’ev Jabotinski en zijn Irgun zijn tot 1941 met Duitsland blijven samenwerken tegen de gezamenlijke Britse vijand. In 1941 organiseerde Hitler dan de Wannseeconferentie die leidde tot de fysieke uitroeiing van de joden in de door Hitler veroverde gebieden. En Adolf Eichmann heeft Israël/Palestina inderdaad tweemaal bezocht, eenmaal voor de wereldoorlog en een tweede maal nadien als gevangene.

    In dezen is de holocaust door de zionisten gebruikt om hun brutaliteiten tegenover de originele bevolking te rechtvaardigen. Theodor Herzl, geestelijke vader van deze walgelijke idiologie, schreef trouwens in zijn basiswerk over het zionisme dat men de originele bevolking van dat gebied diende te verjaren.

    Moord met voorbedachte rade dus. Dit voorbije jaar herdacht de BBC in haar klassieke stijl een documentaire over de Balfour-verklaring die Palestina aan de zionisten schonk. Men schreef ze bewust vaag en dubbelzinnig om geen te zware beschuldigingen naar het hoofd gesmeten te krijgen.

    In die uitzending had men het over het Britse falen om beide gemeenschappen, de Europese kolonisten en de originele inwoners, vreedzaam te doen samenleven. Men had dat gehoopt en het falen niet verwacht, stelde de Britse documentairemaakster. Alsof men in Londen de geschriften van Herzl niet kende. Maar BBC dat schrijft men met de B van bedrog.

    Ik ben een felle tegenstander van elke vorm van nationalisme maar van alle nationalistische ideologieën is het zionisme het meest perfide, meest valse en doortrapte dat ik ken. Met figuren als een Ben Goerion, Peres en Rabin als wolven in schapenvacht die hondsbrutaal hun wil opleggen… Met de glimlach.
    Willy Van Damme

   • ‘De gevaarlijke alliantie tussen deze Zionisten en de Amerikaanse Republikeinse ‘hawks’ deinst er niet voor terug Noord-Afrika en het Midden-Oosten in vuur en vlam te zetten.’ – Ik vrees opnieuw een misverstand. Beide partijen hebben een alliantie met Zionisme. Dat blijjkt keer op keer door te schijnen bij beslissingen en stemmingsrondes maar ook de grandiose veelvoudige staande ovaties Netanyahu en andere Israëlische prominenten krijgen in het Congress. Concreet is het de neoconservatieve clique die zowel CNAS https://www.cnas.org (Center for a New American Century) als FPI https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy_Initiative (Foreign Policy Initiative) als opvolgers van PNAC https://en.m.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century. Vergeet hierbij vooral Hillary Clinton niet en hoe Obama uiteindelijk verdoken de conflicten by-proxy opvoerde.
    Benoithandridge

    Antwoord:

    Volledig akkoord. Er bestaat aan de top van de Amerikaanse politiek eensgezindheid wat betreft de steun aan het zionisme. Men gebruikt zelfs heel bewust het Amerikaanse leger om te voldoen aan de meest extreme wensen van het zionisme.

    De inval van maart 2003 van het Amerikaanse leger in Irak hier hiervan misschien het beste voorbeeld. Men viel het land aan, veroverde en vernielde het en alleen maar om het zo te destabiliseren dat het voor altijd als militaire en economische macht zou uitgeschakeld zijn. Gelukkig overleeft het land die gruwel.

    Dit terwijl men in Washington vooraf heel goed wist dat men Irak nooit onder controle zou krijgen hoeveel militairen men ook zou sturen. Studies vooraf van het Pentagon hadden dat uitgewezen.

    Washington stuurde dus honderdduizenden soldaten naar een slagveld waarvan men wist dat het niet te winnen was en die duizenden van de eigen soldaten het leven ging kosten. En dit alleen om het zionisme te dienen die Irak in stukken wou versplinterd zien. En nog is Israël niet tevreden.
    Willy Van Damme

   • Wat de Holocaust betreft mag nochtans geweten zijn dat negationisten hun overtuigingen niet uit de lucht grijpen. Dat er afdoende aanwijzingen zijn dat de opgelegde geschiedenis van de Holocaust eens men op mathematische, exact-wetenschappelijke en empirisch experimenteel de zaken verifieert alles rond de beweringen van een gesystematiseerde moordmachine geen sprake was. Collectieve deportatie en gevangenneming: Ja. Gaskamers: neen. Misdaad tegen de mens(elijk)heid: Ja. Strafbaar met de doodstraf: neen. Daden exclusief aan fascisme: neen

    Als dit je ontzet en doet koken kalmeer eerst, doe een wandeling of twee indien nodig en laat uw nuchter verstand werken zonder geëmotioneerd uw denken te laten vertroebelen. Als je weet klaar te zijn neem dan nota van deze 3 volgende videopresentaties die verificaties maken, en tegelijk met de grond gelijkmaken, van beweerde feiten. Gelieve als volwassen mensen hierop te reageren.

    1) Investigating the evidence of the Holocaust: 1 & 2: https://youtu.be/ywnFhJJ_c9U: en https://youtu.be/UEacFffRW5c.

    2) https://youtu.be/ATMqauoTskI

    3)
    Benoithanridge

    Antwoord:

    De holocaust en de gaskamers ontkennen is als het ontkennen van het bestaan van de zon. Daarover is hier in het verleden al stevig discussie gevoerd en de ontkenningen zijn gebaseerd op leugens en verdraaiingen.

    Men kan over details praten maar niet over de essentie. En uiteraard misbruiken de zionisten deze holocaust. Gelieve echter wat respect te tonen voor de massa’s slachtoffers en hun nakomelingen die niets met het zionisme te maken willen hebben.

    De holocaust heeft enorme trauma’s veroorzaakt bij vele totaal onschuldige mensen wiens enige fout was jood te zijn, of zigeuner, politiek gevangene of homoseksueel. Je beweringen zijn een brutale slag in het gezicht van deze mensen.
    Willy Van Damme

   • 3) https://youtu.be/ZeuFAHDe0p8

    Het gaat hier om durven denken, iets waar een academisch instituut te koop mee liep om studenten aan te trekken.

    Het heeft geen zin voorbarig te roepen zonder ook deze presentaties integraal, ik herhaal, integraal bekeken te hebben. Niets daaruit is opninie echter worden beweringen uit geparafraseerde werken van Yitzhak Arad en Raul Hilberg objectief getoetst naar de realiteit van de fysieke wereld. Zeer snel wordt de ballon doorprikt. De videopresenties bieden ook inzicht hoe mensen zich zeer gemakkelijk laten meeslepen in propaganda. De propagandatechnieken zijn alom herkenbaar in ieder facet in wat de Holocaust betreft.
    Benoithanridge

    Antwoord:

    Ik ben geen specialist van de holocaust en WOII en ga hier ook wegens tijdsgebrek niet dieper op in. Wel is Raul Hilburg als een der belangrijkste historici betreffende de Holocaust van dezelfde opinie als een Norman Finkelstein, de joodse historicus gekend wegens zijn boek over de holocaustindustrie.

    Met andere woorden: Hij klaagde het schandelijk misbruik van de holocaust aan door het zionisme. Wat iets totaal anders is dan het ontkennen ervan.

    Willy Van Damme

   • Ik bedoel parafraserende werken van Yitzhak Arad en Raul Hilberg.

    Deze werken zijn ideologisch historisch. Men kan deze twee heren papierhistorici noemen. Zij zijn ten eerste partijdig en maken geen gebalanceerde vergelijkende studie, noch verificatie naar de plausibiliteit van beweerde feiten. Geen bezoek aan de plaatsen waarover zij schrijven. Erger, zij kopiëren absurde beweringen uit vorige publicaties die propagandisch van aard zijn. Gruwelpropaganda om precies te zijn.

    Het boek ‘The First Holocaust’ documenteert uitvoerig de eerste poging de 6 miljoen Jodengenocidemythe de wereld in te sturen vóór en tijdens de eerste wereldoorlog waar The New York Times geen onbelangrijke rol in blijkt gespeeld te hebben. De met de vingers gewezen dader/bevelhebbers waren toen de Keizer van Duitsland en de tsar van Rusland. Na de eerste wereldoorlog bloedde deze oorlogspropaganda dood. Er waren immers geen beelden voorhanden van door typhus uitgemergelde gevangenen en de vandaag officieel toegegeven valse attributen die er tentoongesteld werden. Er zijn zogeheten getuigen die daar nog mee rondlopen. Net zoals de boycot tegen Iraq het land in hongersnood dreef (Magdelain Albright) was Duitsland’s infrastructuur vernield de laatste maanden met hongersnood en ontbering als gevolg. A treasure trove voor de Zionisten die toen hun ultieme kans zagen. Deze versie van de feiten zit heel wat dichter bij de consistente en samenhangende bewijzen die nu voorhanden. Niet de propagandische vervalsingen die de Zionistische beweging stoutmoedig als ze zijn steeds weer produceren. Deze stoutmoedigheid is het resultaat van de staat van onraakbaarheid die ze bereikt hebben en jullie ook constateren.
    Benoithanridge

    Antwoord:

    Het is wegens de onsamenhangendheid ervan mij totaal onduidelijk wat u hier wilt vertellen. Beide historici zijn ook totaal verschillend, de ene is zionist, de andere niet.
    Willy Van Damme

   • Ik begrijp wel dat je het laatste ‘onsamenhangend’ vindt. In grote lijnen zijn onze vaststellingen wat het Zionisme betreft hetzelfde. Dank voor het antwoord.

 3. Lang geleden hoorde ik bij toeval dat de slagerij van mijn opa in ‘de jodenhoek’ van het dorp lag. Een benaming die na de oorlog volgens mij nooit meer is gebruikt. Mijn moeder heeft wel eens geklaagd over een onderwijzeres die ‘voor de duitsers was’, en tègen haar. Ik denk dat ik ergens (ver weg?) wel een paar joodse voorouders heb. Best mogelijk dat 5 of 10% van de Belgen en Nederlanders wel wat joodse genen in zich heeft, en dat voor de oorlog dit soort zaken min of meer algemeen bekend was, of toch dat de vermoedens gemeen goed waren.
  ‘Het joodse’ heeft me altijd wel geïntrigeerd.
  Tot voor 6 jaar overheerste de bewondering. Nu ik er vijf jaar lang over gelezen heb overheerst grote bezorgdheid, en deels de afschuw.

  Over één aspect wil ik hier iets schrijven:
  Het gebruik van ‘de massa’ om je doel te bereiken.

  Edith schrijft in de allinea die begint met “Hoe langer ik …….” het volgende:
  Maar de strategische manipulatie van dat fenomeen ( dat de macht van de massa gemakkelijk te misbruiken is) met als doel de macht te verwerven, en te behouden wordt niet alleen nu meedogenloos en compleet gewetenloos toegepast door personen die zich ‘Joden’ noemen, het ziet ernaar uit dat dit doorheen de geschiedenis altijd een rol heeft gespeeld.”

  Ja, Edith, zo heb ik al langer het gevoel dat het mooie socialisme ( een goede zaak als je denkt aan de kinderarbeid en de uitbuiting van de werkende massa) ook kan worden gezien als een mogelijkheid voor de joodse nieuwkomers om de bestaande elite te verzwakken.
  Vòòr 1850 was de massa van de joden buitengesloten en niets meer dan lompenproletariaat. Maar qua intelligentie en werkkracht in staat om de hoogste echelons te bereiken. Die waren echter in handen van de adel en de niet-joodse bovenlaag, die hen buiten bleven sluiten.

  Het socialisme, de vakbeweging, de linkse pers, en later de jaren 60 en 70 ( die ik niet graag had willen missen !) ,in àl deze bewegingen speelden joodse denkers en activisten een beslissende rol. (1)(2)(3)
  En de resultaten zijn er : De adel is door belastingen berooid geraakt. De ‘oude families’ hebben bijna geen invloed meer. Het christelijke geloof is ver weggedrongen, en toen we een Pous kregen die iets minder diep voor Israel door de knieën ging ( Ratzinger) , bleken daar nog tientalle pedofilie-schandalen onder het stof te liggen. ( Werden Ratzingers voorgangers met die dossiers in het gareel gehouden?)

  Ons wereldbeeld (de lezers van Willy uitgezonderd, natuurlijk !) wordt bepaald door – wat Israel Shamir noemt- ‘The masters of Discourse’. Uit de inleiding van zijn boek:
  ‘ Welcome to the new world order, where mass media, a fully integrated public-opinion-forming machine of mind control had rendered the Left and Right obsolete and subservient to Zionism. Who are the people who own and operate this machine? Are they actually the Jewish Lobby? No, says Shamir. The formidable Jewish Lobby is just the visible tip of the iceberg, while below there are miles and miles of solid ice: media lords, chief editors, their favourite university pundits – in short, the Masters of Discourse’. http://tinyurl.com/7ts87ng

  Nu de joodse media, de Wall Street Bankers en de Neocons de wereld grotendeels in hun macht hebben is het plots gedaan met de grote thema’s van weleer: Discriminatie, gelijkheid, sociaal zijn, vakbonden, de massa’s verheffen. Er wordt nooit meer over gesproken.
  Nu zijn de thema’s: ‘Greed is good’. ‘War is Good’. (Neocons, PNAC, Michael Ledeen: (4)) ‘Waterboarden is good’ (Krauthammer).

  Mogelijk dat Edith Legrand niet aan het socialisme dacht maar aan het communisme toen ze de regels schreef waar ik hier op reageer.
  Dan wil ik hier afsluiten met een citaat uit de autobiografie van Bertrand Russell, een filosemiet, die toch in zijn autobiografie ( uit 1967) een brief opnam die hij in 1920 schreef. Russell kwam terug van een bezoek aan St. Petersburg, waar hij de door hem zo gewenste Russische Revolutie met eigen ogen had gadegeslagen:

  “Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar’s, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”
  Vertaling:
  Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad.
  http://www.mailstar.net/russell.html

  Het is de enorme invloed op ons aller bestaan ( de héle wereldbevolking) van slechts een héél klein deel van de joodse gemeenschap, wat het voor mij urgent maakt om mij in deze Bankiers en Neocons en Lobbyisten en Israelische Havikken ( en hun Lakeien) te verdiepen.

  (1) In een vorig leven las ik de drie boeken over het jodendom van Kevin MacDonald: http://www.kevinmacdonald.net/books.htm
  http://www.kevinmacdonald.net/Blog-Heilbrunn.htm
  (2) The culture of critique. Over de Frankfurter School:

  NB: David Horowitz, in zijn jeugd pleitend voor ongebreidelde immigratie, en nu een van de eerste moslim-bashers. ‘Verdeel en Heers’: Horowitz weet hoe het werkt.
  ( 3) Douglas Rushkoff:

  Douglas Rushkoff zegt op deze video: “The thing that makes Judaïsm dangerous, to everybody, to every race, to every nation, to every idea, is that we smash things that aren’t true: We don’t believe in the boundaries of nation states, we don’t believe in the idea of gods that protect different groups of people. You know, those are all artificial constructions. Judaïsme teaches us how to see that. In a sense our detractors (lasteraars) have us right in that we are a corrosive force. We are breaking down the false gods of all nations and all people, because they are not real. And that’s very upsetting the people. ”
  NB: Rushkoff is geen randfiguur. Hij was laatst nog uitgebreid te zien in een doc. op de VPRO, als bekend socioloog, meen ik.
  (4) Bekend Neocon Michael Ledeen, in een boek van hem in 2003: “First and foremost, we must bring down the terror regimes, beginning with the Big Three: Iran, Iraq, and Syria. We will remain engaged. We have to ensure the fulfillment of the democratic revolution. We do not want stability in Iran, Iraq, Syria, Lebanon, and even Saudi Arabia; we want things to change. The real issue is not whether, but how to destabilize.
  Creative destruction is our middle name both within our own society and abroad. We tear down the old order every day, from business to science, literature, art, architecture, and cinema to politics and the law. Our enemies have always hated this whirlwind of energy and creativity which menaces their traditions (whatever they may be) and shames them for their inability to keep pace. We must destroy them to advance our historic mission.”
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Bedankt voor die bijkomende informatie.

  Iets als joodse genen, is dat te vergelijken met boeddhistische, christelijke of moslimgenen? Zoiets bestaat natuurlijk helemaal niet. Zoals ik hier al ettelijke malen schreef is jood zijn een kwestie van geloof zoals dat ook zo is voor een christen. Natuurlijk is dat christen of jood zijn erg relatief. Men kan gedoopt zijn en dus christen maar helemaal niet geloven in die god en zijn vermeende zoon Jezus.

  Verder is de meerderheid van joden niet op een hoop te gooien met die figuren die optreden als hun leiders. De recente protesten en stakingen in Israël toont dat er soms een diepe kloof kan zijn tussen die leiders die zich financieel vetmesten en profiteren en de massa van joden die in essentie meelopen omdat hun ouders, grootouders, enzovoort meeliepen.

  De westerse ‘democratie’ is in essentie even ondemocratisch als die in bijvoorbeeld China. De zeggenschap van de bevolking is zero en beperkt tot een electorale farce waarin begrijpelijk steeds minder mensen geloven.
  De echte macht zit niet in het parlement maar elders, op schimmige plaatsen en bij een kleine groep met een steeds wisselende samenstelling. Waarbij de macht van bepaalde individuen soms erg groot kan zijn.

  Een goed voorbeeld hiervan is krantenmagnaat Rupert Murdoch en de Britse nepdemocratie. Terecht stelde zijn vod papier The Sun bij de Britse parlementsverkiezingen verscheidene malen dat zij het was die deze stembusslag gewonnen had.
  De arrogantie van Murdoch was zo groot, dat hij zonder er doekjes om te winden stelde dat hij en niemand anders bepaalde wie Brits premier mocht spelen en naar zijn pijpen dansen.
  Willy Van Damme

  • Ik herneem hier een reactie die ik een tijdje terug plaatste op Veterans Today.
   “It ’s quite obvious that jewish communities through history locked themselves up in ghettos and intermarried there to avoid goyim ‘contamination’ all the while applauding immigration, multiculturalism and the destruction of national borders and nationalistic sentiments. Given time, this process of eroding the traditional structures of society will ensure that no focused resistance based on traditional values will stand in the way of jewish supremacy over their goyim mules.
   The most famous ghetto was without any doubt the Frankfurt ‘Judengasse’ where the Rothschilds married their jewish neighbours and relatives, establishing the most powerful cartel worldwide.”
   http://www.veteranstoday.com/2013/07/06/diversity-and-multiculturalism-busted-part-iii/

   Ik wil hier nog aan toevoegen dat het ‘afschaffen van nationale grenzen en nationalistische sentimenten’ niet toevallig ook het doel is van bijvoorbeeld de Council on Foreign Relations (CFR), de ‘kingmakers’ van het US State Department. Deze werd opgericht in de 1920s nadat de USA geweigerd hadden toe te treden tot de League of Nations, die hetzelfde predikten onder het mom van ‘nooit meer oorlog’. Als men nagaat wie de grote promotoren waren van de LoN en wie de lakens uitdeelde bij het Verdrag van Versailles in 1919, stuit men al snel op het Rotschild kartel.
   Niet te verwonderen dat Rockefeller (Rothschild kartel, hoofd van CFR) een vurig voorstander en sponsor is van de UNO, opvolger van de LoN. Ik noem in één adem zijn poulain Heinz Kissinger en zijn boezemvriend Etienne Davignon.
   Kwatongen beweren dat deze beweging niets anders is dan een concentratie van macht in supranationale instellingen die de nationale soevereiniteit uithollen: UNO, NATO, EU, GATT, NAFTA, WTO, WHO, …noem maar op. De toestand van de globale economie wordt bepaald door het monetaire beleid van de US Federal Reserve (FED), opgericht in 1913 door het Rothschild kartel. Het zijn de aandeelhouders van de FED die na de crisis 2008 door de FED gered werden met biljoenen dollars belastinggeld. Een cadeautje aan zichzelf dus. Dat deze tendensen grotendeels samenvallen met de joodse doelstellingen zal wel een historisch toeval zijn zeker?
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   je vergeet hier toch wel dat de VS waar het haar uitkomt bepaalde vormen van nationalisme zelfs militair en diplomatiek steunt. Men stimuleert zelfs nieuwe vormen van nationalisme zoals in Zuid-Soedan en Darfoer.

   Verder was er onder de feodaliteit amper sprake van nationalisme, bevolking was gebonden aan de lokale heren en hen gehoorzaamheid verplicht. Het ontstaan van het nationalisme hangt samen met de periode van de verlichting en de romantiek.

   De joodse bevolking leefde uiteraard afgescheiden maar toch niet geheel apart. Het had daarbij zeker te maken met wederzijdse afscherming en bij joden vrees voor besmetting door de goyim. Veel met grenzen had dat niet te maken, behalve dan de stadsgrenzen en die van hertogdommen, graafschappen en in Frankrijk, een koninkrijk.

   Verder is de familie Rotschild wel machtig maar verre van de enigen. De familie is ook verdeeld in clans. Rupert Murdoch had in Groot Brittannië op zeker ogenblik veel meer macht dan alle Rotschilds bij elkaar.

   Dat de VS het niet heeft met nationale grenzen klopt natuurlijk, maar niet geheel. Het is een kwestie van opportunisme, wat past bij de toestand van het ogenblik. De VS heeft wel lak aan de soevereiniteit van staten. Dat is trouwens de essentie van de Amerikaanse macht.
   Willy Van Damme

   • Willy,

    Het is wel juist dat de VS het onafhankelijk worden van Darfur en Zuid Sudan steunde, zoals U schrijft. Maar daar hadden ze andere redenen voor dan het ideaal van het zelfbeschikkings-recht van elk volk.

    De Chinezen haalden flink wat olie en diamanten uit Zuid Sudan. Daar was de VS niet zo tevreden mee. Door het land uiteen te laten vallen heeft men nu die stroom kunnen stoppen. Volgens een onafhankelijk journalist ( en fotograaf) Keith Harmon Snow is die opstand van Zuid Sudan tegen het Noorden een zaak waarbij de VS en Israel flink veel invloed en geld hebben gestopt.Harmon Snow woonde jarenlang in dit gebied en schreef er veel over. Hier een goed artikel van Snow over de kwestie Sudan: http://tinyurl.com/4bh3hxc

    Ooit werd een schip gekaapt door Somalische piraten. Het zat vol met Ukraïense wapens. De VS was heel verontwaardigd, Maar al snel bleek de eigenaar van het schip een Israeli, en de storm was al gauw geluwd. De wapens waren voor Zuid Sudan,

    Over de genocide in Darfur hoorden we veel, maar we zagen er niet zo erg veel van.
    William Engdahl: ”Plots beweerden de Amerikanen dat er een genocide in Darfur was. Ik heb nooit bewijzen gezien., Wel zijn Amerikanen gepakt die wapens door Tsjaad naar Darfur brachten. Door al die beschuldigingen heeft men Zuid Sudan los kunnen maken van het Noorden. Eigenlijk is het een strijd tussen China en Amerika: China kocht erg veel van zijn olie in Zuid Sudan, wat per spoor naar Port Sudan ging en dan naar China. Nu is dat onder VS controle.” http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=htktdv28EF4#t=923s is http://tiny.cc/69okh

    Verder vind ik nog een heel lezenswaardige post op deze site: http://www.politics.ie/forum/foreign-affairs/50952-israels-role-world-conflicts-georgia-darfur-kashmir-brzezinskis-attack-dogs-4.html
    De post komt van ‘Urban Nomad”‘.
    Hij schrijft o.a.”het volgende:

    Israel and Sudan:
    In his book Israel and the Movement for the Liberation of South Sudan, published in 2003 by the Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, the retired Mossad Brig Gen Moshe Fergie wrote that Israel’s support to South Sudan rebels has gone through five phases: 1950s, through humanitarian aid; early 1960s, by training members of the “Popular Army” in Ethiopian outposts; mid-1960s-1970s, by routing weapons to the South; late 1970s-1980s, by backing southern leader John Garang; late 1990s, by providing the South with heavy weaponry via Kenya and Ethiopia.
    Israel is actively arming and training at least two rebel groups in Darfur and by the admission Avi Dichter, the former Israeli minister of internal security “We produced and escalated the Darfur crisis to prevent Sudan from developing its capabilities.”
    Why Israel supports SPLM/A and Darfur rebels
    In 2008, Avi Dichter, the former Israeli minister of internal security, gave a lecture at the Israeli Institute for National Security Studies where he said that since the independence of Sudan in the mid-1950s, there were some Israeli estimates that this African state must not be allowed to become an added force in the Arab world, So Israel had to penetrate the Sudanese arena to exacerbate existing crises and foment new ones.
    His also said: ““We had to weaken Sudan and deprive it of the initiative to build a strong and united state. That is necessary for bolstering and strengthening Israel’s national security. We produced and escalated the Darfur crisis to prevent Sudan from developing its capabilities.”
    When asked about the future of southern Sudan, Dichter replied: “There are international forces led by the United States that are determined to intervene in Sudan so that the South will become independent, and the same for the Darfur region, like the independence of Kosovo. The situation in southern Sudan is not unlike that in Darfur and Kosovo, in that the two regions aspire to independence and acquire the right to self-determination after their citizens fought for that.”
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Bedankt voor die bijkomende informatie over Soedan. Veel was mij bekend. Het is een der mooiere verhalen over het Amerikaanse en Israëlische neokolonialisme. Het is een grote ramp, toch voor de lokale bevolking.
    Je was ook nog vergeten dat die schertsrechtbank in Den Haag, het ICC, de Soedanese president in beschuldiging stelde en zijn aanhouding beval.
    Nog iets van gehoord? En dan die tranen van George Clooney over Darfoer. Wat een onzin.
    En ondertussen is dat Zuid-Soedan ontaard in een complete chaos. Een fijn zootje!
    Willy Van Damme

   • Over het afgezonderd zijn van de joden in het verleden.

    Elk volk, elke godsdienst wil uiteindelijk de wereld veroveren. Laten we daar voor het gemak even van uit gaan. De joodse mensen hebben daarvoor een unieke strategie: hun heilige boeken dienen als een soort IQ test, en wie die test goed doorstaat ( dus een talentvol yeshiva student) die zal de dochter van een rijk man huwen. Dat betekent : protectie, geen honger en dus meer levende nakomelingen voor hoge IQ’s ( Zowel verbaal en praktisch hoge IQ cijfers).
    Maar om die hoge IQ erfelijkheid te behouden is huwen buiten de groep natuurlijk zwaar taboe. Om die genetische afzondering te behouden, terwijl men toch in disaspora moest leven om de voordelen van een hoog IQ ten volle te benutten, heeft ( had)men strenge regels: joden kleden zich opvallend anders. Joden moeten kosher eten, en dat is moeilijk bij goyim. Ze mogen eigenlijk ook niet overnachten, heb ik ooit begrepen. Op de sabbath moeten ze binnen een gebied blijven dat door een draad is omspannen. En last but not least: door hun gedrag ten opzichte van de goyim zorgen ze zelf voor een altijd durend anti- semitisme, waardoor inter-marriage laag blijft. Er zijn diverse joodse schrijvers die verklaard hebben dat anti-semitisme zeer noodzakelijk is voor het overleven van het jodendom, o.a. : Rabbi Dr. Dan Cohn-Sherbok, professor of Jewish history at the University of Wales and author of The Paradox of Anti-Semitism (2006), ( de strategie van ‘laat de mensen ons haten, dan blijft de groep in tact’ )
    jan Verheul
    Antwoord:
    Wat je zegt gaat zeker op voor een aantal personen maar zoals ik reeds enkele malen stelde mag je nooit generaliseren. De jood bestaat evenmin als de christen.
    Willy Van Damme

  • Willy,

   volgens mij is er een joodse religie, maar ook een joods ras. Ik word daarin bevestigd door deze website: http://wiki.answers.com/Q/Is_Jewish_a_race_or_a_religion
   Toen de vader van Karl Marx de joodse religie verruilde voor het christendom, behield hij wel zijn joodse ras. Een ras heeft kenmerken die in de genen zijn opgeslagen. De nazaten zullen in meerdere of mindere mate die joodse genen erven, afhankelijk van hoeveel joodse en niet joodse voorouders ze hebben.

   De meerderheid van de joden is onbelangrijk voor mij, omdat ze niks in de pap te brokkelen hebben.
   Ik probeer vast te stellen welke mensen in deze wereld de meeste invloed op de gang van zaken hebben.
   En als je dan bijvoorbeeld ‘het socialisme’ en ‘het communisme’ neemt, twee bewegingen die heel veel invloed hadden op het wereldgebeuren in de nieuwste geschiedenis, dan zie je dat het niet Fransen, Eskimo’s, postbodes of schaatsers waren die een cruciale rol spelen in het bedenken en tot wasdom voeren van die bewegingen. Ook niet het joodse volk.
   Maar wèl waren er opvallend veel joodse individuen in de het totaal van mensen de die deze bewegingen bedachten en uitvoerden. En als je goed kijkt kom je quotes tegen als die van Russell, waaruit blijkt dat ze op zeker moment ècht de kern van de beweging vormden.

   Pas je vervolgens de ‘cui bono’- check toe, dan begrijp je waarom ze zo’n grote rol speelden: het was hun manier om de oude elite van de wereld opzij te schuiven.
   Dat is althans de hypothese die ik in bovenstaande reactie verkondig. Als reactie op Edith, omdat zij in mijn ogen op iets dergelijks doelde.

   Ik citeer het volgende met instemming uit jouw reactie:
   “De echte macht zit niet in het parlement maar elders, op schimmige plaatsen en bij een kleine groep met een steeds wisselende samenstelling. Waarbij de macht van bepaalde individuen soms erg groot kan zijn.”

   Ik zoek naar antwoorden op deze vragen:
   1 – Wie zijn op dit moment de leden van die kleine groep?
   2. Wat zijn de belangen die ze verdedigen? M.a.w.: Wat is hun agenda, hun uiteindelijke doel?

   Mijjn antwoorden op dit moment (dat evolueert) zijn:
   Vraag 1:
   De Big Corporations als Monsanto, Big Pharma, Microsoft, en zeker bedrijven van het Military Industrial Complex (1) behoren tot de leden van de kleine groep die ons lot sterk beïnvloeden..
   De Haute Finance behoort al tweehonderd jaar tot die kleine groep.
   En de eigenaren van de grote westerse Media behoren óók tot die groep.

   Vraag 2:
   Hun doel is uiteraard om nog rijker en machtiger te worden.
   Volgens Carroll Quigley (insider, vertrouweling van Big Bankers) streven de bankiers er naar om uiteindelijk de wereld te controleren. Er is maar één manier waarop dat kan lukken: een kleine groep kan nooit 7 miljard mensen controleren, tenzij die 7 miljard mensen denken dat ze vrij zijn en (democratie!) hun eigen baas zijn.

   De Media zijn dus essentieel. Of, zoals Israel Shamir het beschrijft: media lords, chief editors, their favourite university pundits – in short, the ‘Masters of Discourse’.
   De Media bepalen waarover wij ons druk maken. Niet over gebouwen die op miraculeuze wijze instorten met vrije val tijdens 911, maar wel over moslim-terroristen ( die op even wonderlijke wijze bijna altijd connecties hebben met CIA, Mossad of MI5).

   Hier zien we een symbiose tussen twee groepen die elkaar nodig hebben om elk hun eigen doelen te bereiken: Enerzijds de Big Corporations en Bankiers die een regering wensen die hun zakelijke belangen dient, en anderzijds de Media die bereid zijn om reklame te maken voor de juiste kandidaten en bereid zijn om de massa een onjuist beeld van de werkelijkheid voor te houden.

   Maar waar ligt nu het belang voor de Media?
   Waarom zouden ze al die moeite doen om bankiers en Big Corporations rijk en machtig te maken?

   Zoals bekend zijn de grootste Media concerns ter wereld in joodse handen.(2) En zo niet, dan toch in handen van mensen die pro-israel zijn, zoals inderdaad Rupert Murdoch.
   Verder hebben de Media de neiging om alles van elkaar over te nemen. ( 3)

   Joodse mensen, of ze nu religieus zijn of niet, kennen allemaal de joodse geschiedenis als een aaneenschakeling van vervolgingen. (4) Dat alleen al zorgt voor een zekere afkeer van de massa’s. En joden hebben in bijna alle landen waar ze woonden en werkten de rol gespeeld van ‘helper van de Heerser’, in ruil voor bescherming.
   Dat ze nu ook kiezen voor Big Corp en Bankiers is dus niets nieuws.

   En passant zorgen stromingen binnen deze joodse invloedrijke mensen ( Media, bankiers, zakenlieden, politici, pundits) er voor dat het het machtigste land ter wereld ( en haar militaire macht) worden aangewend om Israel te helpen door Israel’s tegenstanders kapot te maken. Als het voor de banken en de industrie goed is om oorlogen te voeren, waarom dan niet tegen Israel’s buren?
   Zo snijdt het mes van twee kanten.

   Bovendien is Israel essentieel in het joodse geloof en haar eschatologie, en is het controleren van de wereld door de joodse messias het uiteindelijke doel. Het kan geen kwaad om die Messias een handje te helpen, misschien komt hij dan eerder, want zelfs de Messias kan niet de hele wereld veroveren in één mensenleven. (5)

   Tot zover.

   (1) http://www.davemanuel.com/2010/06/14/us-military-spending-over-the-years/
   en ook Sibel Edmonds: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rgo-E7KhVAc#t=962s
   (2) http://tiny.cc/25bthw en http://tiny.cc/zifllw en http://tiny.cc/kc0elw en http://tiny.cc/xvfllw
   (3) http://www.youtube.com/watch?v=3sGs8eFld1U en tiny.cc/fiafyw
   (4) http://www.youtube.com/watch?v=zg50jkGuWHw
   (5) http://xevolutie.blogspot.nl/2013/07/295-how-to-conquer-world-without-world.html
   Jan Verheul
   Antwoord:
   Joodse genen is zowat het zotste dat er bestaat. Het is geweten dat zionistische kringen daar al decennia mee leuren en iedereen die anders zegt uitschelden. Zie Shlomo Sand. Ik ben nu niet thuis en heb het boek van die man dus niet bij mij.

   Maar een simpele studie van de geschiedenis van de regio van de Levant of Palestina zou leren dat dit complete onzin is.
   Dat gebied was een verzameling staatjes en steden die om de haverklap met elkaar in oorlog waren.
   Waarbij toenmalige grootmachten als de Griek Alexander de Grote tussenbeide kwamen en hun wil en godsdienst opdrongen. Je had dus verplichte en niet verplichte bekeringen heen en weer.

   Zeggen dat er dus een joods volk is, is pure waanzin. Zoals o.a. Shlomo Sand aantoonde had je ook buiten die regio bekeringen zoals met de Kazan uit de Wolgadelta. Wat het zeer hoge aantal Oost-Europese joden verklaart. Ook nu heb je nog bekeringen naar het jodendom en van het jodendom weg.
   Zoals ik hier al ettelijke malen stelde kan je er gif op nemen dat veel van de Palestijnse moslims, druzen en christenen in wezen afstammen van joodse families die in de regio waren blijven wonen.

   Je gooit als voorheen nog steeds de ‘joden’ als geheel op een hoop. 99% der joden heeft geen interesse in het overheersen van de wereld. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd als bvb. de zorg voor hun gezin.
   En zoals ik al schreef is de samenstelling van die machtigen zomaar niet simpel wat namen bij elkaar te klutsen.

   Dries van Agt was in Nederland ooit een machtig man en is nu en schreeuwende in de woestijn. Ooit was Rupert Murdoch oppermachtig in het Verenigd Koninkrijk en nu een der machtigen. De macht van iemand hangt ook veel samen met specifieke dossiers.
   De baas van British Aerospace is machtig op het vlak van de Britse wapenindustrie maar niet qua beleid over Noord-Ierland. Daar zijn dan weer enkele mensen van het IRA zeer invloedrijk.
   Willy Van Damme

   • Willy,

    als ik de genetica goed begrijp dan is er bijvoorbeeld een gen voor de vorming van de neus. Een gen is dan een reeks aminozuren ( c. g. t a ) wiens volgorde bepalend is voor de preciese vorm van de eiwitten, en zodoende van de neus. Iemand kan een zogenaamde ‘joodse neus’ hebben. Hij hoeft dan helemaal niet joods te zijn, maar de correlatie ‘joodse neus’ en joodse afkomst is wel veel hoger dan de correlatie tussen ‘joodse neus’ en ‘negroïde voorouders’. Soms zijn er echt varianten voor een gen mogelijk, en dan spreekt men van allelen. ( Heel precies weet ik het ook niet meer).

    Met een ‘negroïde gen’ zou ik bijvoorbeeld ‘een gen voor kroeshaar’ kunnen bedoelen.
    Ik denk dat je dus wel van ‘joodse genen’ kunt spreken, omdat er toch eigenschappen moeten zijn die het ene volk van het andere doen verschillen. Anders zou het woord ‘ras’ helemaal nergens voor staan, en dus al snel zijn functie verliezen. Dan zouden we nooit over zwarten en blanken praten, maar altijd over mensen.
    Er zijn drie hoofdrassen: blank, zwart en mongoloïde. Dat lijkt mij algemeen aanvaard. Over de onder-rassen is enorme discussie mogelijk, uiteraard. Maar dat wil niet zeggen dat die onder-rassen niet bestaan. Alleen de vraag waar je een grens trekt, die blijft arbitrair, en zal dus nooit met zekerheid kunnen worden opgelost.

    Dan over Schlomo Sand.
    Ik las het boek niet, maar heb er wel redelijk wat over gelezen. Hij toont aan dat al die bijbelse verhalen zeer twijfelachtig zijn, omdat men in de woestijnen en in Egypte nergens artefacten meer vindt van het joodse volk dat daar zou hebben geleefd.
    Uit meerdere bronnen weten we dat de Ashkenazim waarschijnlijk grotendeels afstammen van de Khazaren, een volk uit de Wolga-Delta. Ik meen dat Sand er van overtuigd is dat de gemiddelde Palestijn meer genetische relatie heeft met het joodse volk uit de bijbelse era dan alle Ashkenazim bij elkaar.
    Mogelijk dat de Sefardim en de Mizrahim wel iets meer relatie hebben tot het oude hebreeuwse volk. Maar duidelijk is inderdaad dat ze allemaal redelijk vermengd zijn met allerlei andere volkeren waartussen ze geleefd hebben, eeuwen lang.
    Akkoord, Daar heb ik allemaal geen probleem mee.
    En als U schrijft: ” 99% der joden heeft geen interesse in het overheersen der wereld,” dan citeer ik even mezelf: ” De meerderheid van de joden is onbelangrijk voor mij, omdat ze niks in de pap te brokkelen hebben.
    Ik probeer vast te stellen welke mensen in deze wereld de meeste invloed op de gang van zaken hebben.”

    Door die zoektocht naar de invloedrijken kom ik toch bij een verzameling mensen die ‘iets’ met het jodendom hebben: ze zijn joods, waren joods of hadden joodse voorouders. Ook al zijn die voorouders nòg langer geleden Wolga-kozakken geweest, dat maakt mij niet uit: het gaat om een groep mensen die in feite zichzelf heeft geselecteerd. Hoe die selectie ging heb ik hierboven beschreven: selectie op IQ, taboe op exogame huwelijken, dubbele moraal ( Lees Jewish History, Jewish Religion), service provider voor andere volkeren, hoge interne solidariteit, behalve in kwesties van leven en dood: dan worden de arme/domme joden als pionnnen beschouwd.die men mag offeren ( wat evolutionair gezien gunstig is: de populatie evolueert dan sneller tot een hoog IQ) . Etc. Etc,.
    Het zal mij een zorg wezen of ze van oorsprong Khazaaren zijn of Hebreeërs.
    Ik heb een groep mensen geïdentificeerd die zichzelf identificeert met iets dat met het begrip ‘joods’ het beste wordt recht gedaan, en ik denk te zien dat die kleine elite een ontzachlijke invloed heeft op mijn en ons aller leven. Dat is alles waar het mij om gaat.
    Nuik weet wie mijn lot in handen heeft wil ik weten: War zijn ze met mij van plan.

    Ik lees het boek Esther en zie dat de Perzen sidderden en beefden voor Mordechai. Precies zoals de Russsen sidderden en beefden voor de Cheka en voor Lazar Kaganovich die volgens eigen zeggen verantwoordelijk was voor 20 miljoen dode Russen.
    Ik zie dat ze in de VS de macht in handen hebben.
    Ik zie dat ze nu via PRISM precies weten welke mensen ( uit een totaal van 7 miljard, toch knap !) hun strategie doorzien, en ze kunnen die mensen dus zonder moeite uitschakelen.
    Ik zie wat er nu gebeurt in de VS en het Midden Oosten en hoe de gewone krantelezer volledig onwetend wordt gehouden van wat er ècht gebeurt in de wereld van nu..
    Ik acht het de hoogste tijd om die ernst van de situatie te verwoorden, en hoop dat er twee of drie mensen zijn die er voor open staan, of liever nog: die mij kunnen tonen dat ik er helemaal naast zit.
    Verder zijn voor mij alle andere kwesties minder belangrijk.

    Tot zover.
    jan Verheul
    Antwoord:
    Uiteraard zijn er onder joodse gelovigen mensen wiens voorouders duizenden jaren terug steeds joods waren en uit de regio van de Levant en Palestina komen.
    Feit is dat er door de vele eeuwen een zodanige vermenging is ontstaan dat een joods gen even bestaande is als een boeddhistisch gen. Jood zijn is een kwestie van religie, meer niet.

    En het is in essentie de VS die almacht wil en PRISM uitdokterde, niet Israël. Israël gebruikt de VS daar waar ze haar nodig heeft en dat is feitelijk de regio van het Midden-Oosten. Verder heb je rijke machtige mensen die steeds maar rijker en machtiger willen worden.
    Daarbij heeft het geen zin over bun religieuze achtergrond te beginnen. Wel zijn de interne connecties binnen die groep van machtigen belangrijk.
    Willy Van Damme

   • Er bestaat inderdaad geen joods ‘gen’. Het is de natte droom van vele joden-zionisten. Vroeg of laat vinden zullen ze wel proberen ons te doen geloven dat het bestaat. De Ashkenazi (Rusland, Polen) waren bekeerlingen (o.a. Khazaren) net als de Sefarden (N-Afrika, Iberië).
    De ‘Diaspora’ als gevolg van de expulsie uit Palestina door de Romeinen is een mooi verhaaltje, meer niet.
    De ashkenazi zakten af naar onze regionen (Rijnstreek). Het waren de eerste geldmeesters, ze leenden geld aan de boeren en ‘verzekerden’ hun oogst. Ze hanteerden daarbij een simpele truuk: interesten. Woeker. Enkel te betalen door de goy, niet door joden. Dit leidde vaak tot het bankroet van de ontlener. Vette buit voor de bankier. De joden werden dan ook uit verschillende (Duitse) steden verjaagd door de lokale besturen. In Frankfurt kwam het dan tot het gekende broeinest in de Judengasse: een synergie tussen de ‘Hofjuden’ en de incestueuze Rothschilds, Schiffs, Speyers,..Warburgs. Hun succesformule: geld lenen aan prinsen, hertogen, keizers. Om oorlog te voeren bijvoorbeeld.
    De allervroegste ‘centrale’ bank, Bank van Amsterdam, was reeds in joodse hand. De Bank of England kwam onder Rothschild controle rond 1815. De Belgische financiën waren nog voor 1830 in Rohschilds hand. De oprichting van de US Federal Reserve (1913) was het meesterwerk van het kartel. ‘Staatsschuld’ is nog steeds het instrument van het bankenkartel. De interesten die wij er op betalen (enkele jaren geleden was dit nog 10% van ons BNP!) maken ons op een subtiele manier de vlijtige slaven van het kartel. In de USA waren de Rothschilds spelers in de slavenhandel, katoenhandel, tabak, suiker. Stonden aan de zijde van de Confederates en spanden samen met de Scottish Rite 33 Degree, de Britse Kroon en de City (en later ook met B’Nai B’Rith) om de jonge USA te ondermijnen en opnieuw te koloniseren.
    Als men de lijn doortrekt van de Judengasse naar de US (Belmont, Warburg, JP Morgan, Rockefeller, Goldman, Harriman, Bush…) en van daaruit naar Wall Street, de ‘big corporations’, foundations, banken etc. dan wordt duidelijk met welk cluster we te maken hebben.
    Het gaat hier al lang niet meer over de ‘Rothschild familie’ maar over het kartel dat de ‘absolute macht’ heeft veroverd.
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Dat van de Sefarden was ik nog vergeten. Ach, zonder joods gen geen joods volk en dan heeft het zionisme al minder logica en rechtvaardiging.
    Toch wens ik hier nog te zeggen dat joodse figuren in het verleden op cultureel, wetenschappelijk en economisch vlak belangrijke bijdragen leverden. Dat wordt hier nog wel eens gemakkelijk vergeten.
    Ook heeft niemand, ook geen kartel, de absolute macht. De kwestie Syrië en het verzet van Hafez al Assad onder meer toont dit.
    Willy Van Damme

 4. Moshe Aryeh Friedman is an untrustworthy man who has been tossed out of every community he’s ever lived in. Friedman hates his family and forces them to live in despicable conditions as he travels the world associating with despots and tyrants. He uses his politics as entree into business ventures in which he cheats every party with whom he deals. He has defrauded banks, property owners, his own children and is alleged to have also defrauded those who trusted him for the faith he pretends to observe.
  Wherever he travels, Moshe Aryeh Freidman
  leaves a wake of destruction and lies,
  and there is nowhere left for him to hide.
  Jo
  Antwoord:
  Deze tekst komt integraal van die websites die op naam van Moshe Friedman werden geopend. Het is mij voorlopig onbekend wie de man achter de schermen van deze websites is. Friedman stelt dat het Henri Rosenberg is. Ik wou het hem vragen maar hij wenst blijkbaar geen gesprek. Begrijpelijk natuurlijk.

  Verder getuigt je reactie van een totaal gebrek aan moraliteit en is ze lasterlijk en laag bij de grond. Je lult er maar op los en in realiteit ben ik blij met dit soort reacties. Ze toont immers aan de vele bezoekers op deze site wat voor ongedierte hier bezig is.
  Mensen als jij horen feitelijk niet thuis in deze maatschappij waar uiteindelijk respect voor de medemens centraal zou moeten staan.

  En schrijven; “and there is nowhere for him to hide” is in mijn visie in wezen een bedreiging. Moest ik procureur zijn dan kreeg je nu al de politie op je dak en een gerechtelijk onderzoek aan je been wegens bedreigingen. Maar anoniem durf je natuurlijk heel veel. Laf is de hier passende term.

  Dit is gezien de toon van je reactie hier je eerste en enige reactie. Je wordt hier verbannen.
  Willy Van Damme

  • vroeger hadden wij de nazis, nationaal-socialisme, en niu krijgen wij het nationaal-bolchevisme en het nationaal-islamisme, die gaan mekaar zeker vinden binnenkort.
   Oefening in Syrië, in Egypte, Afghanistan en dies meer.
   U hebt denk ik mijn commentaar van gisteren niet gepubliceerd ?
   De waarheid doet een beetje pijn niet ?
   Hermann Brauner
   Antwoord:
   Ze werd de voorbije nacht vanuit mijn vakantieadres online geplaatst. En wat betreft jihadisten zoals die in Syrië is het duidelijk dat deze de steun krijgen van Israël.

   Toen de VS en haar bondgenoten rond de jaarwisseling enkele duizenden jihadisten vanuit hun Jordaans trainingskamp naar de regio rond Damascus en Daraa stuurden werd er ook gevochten in de streek van Quneitra en de Golan.
   Volgens de westerse media en de Israëlische pers opende Israël toen een paar veldhospitalen. Daar kregen gewonde jihadisten dan verzorging en werden nadien terug naar de gevechten in Syrië gestuurd.

   Een land dat in die oorlog neutraal zou zijn (zie bvb. Nederland in 1914-1918) stuurt die niet terug maar zet die vast in opvangkampen.
   Verder zijn er op het internet foto’s te vinden van Ehud Barak met een van die Syrische ‘verzetshelden’/quislings.
   Ik kan hier nog vele voorbeelden geven van samenwerking tussen beiden.

   Toch nog een.
   In officiële Belgische documenten staat te lezen dat de Belgisch-Marokkaanse spion en vermeende terrorist Abdelkader Belliraj naast informant voor de Belgische staatsveiligheid te zijn ook werkte voor een grote buitenlandse veiligheidsdienst.
   Daarbij had hij direct contact met een zekere Bin Laden.
   Vier bronnen met uitstekende kennis van dit dossier en die betrouwbaar zijn vertelden mij ieder apart dat die andere veiligheidsdienst de Mossad betrof. Het dient daarbij ook gezegd dat Belliraj de moordenaar bleek van een der kopstukken van de joodse gemeenschap in Brussel.

   De waarheid kan zeker pijn doen, misschien niet voor U maar wel voor anderen. Reden waarom men in bladen als De Morgen wel een Freilich een vrije tribune geeft maar dit soort verhalen liever niet plaatst.
   Willy Van Damme

 5. Moshe friedman, is een heel interessante persoon, hij is geen jood, hij beweert dat hij een jood is , mij die man bewijst met papieren dat geen enkele waarde of kloppen, wanneer die kerel klaar is met het zuurmaken met de joodse bevolking, gaat hij de Christenen or moslims gemeenschap het leven zuur maken!!!
  Josef
  Antwoord
  Je schrijft anoniem maar lijkt gezien je Belgacom gebruikt uit België te komen. Maar kun je me eens zeggen wat je werkelijk wil zeggen? Je Nederlands is amper leesbaar en wat ‘het zuurmaken van de joodse bevolking’ wil zeggen snap ik niet echt. Is dat met pickles of azijn? Of gebruik je liever batterijzuur?
  En de moslims en christenen het leven zuur maken? Dat is toch de grote specialiteit van de zionisten. Daaraan kan niemand tippen.
  Willy Van Damme

 6. Mijnheer Van Damme,
  zonder te willen in gaan op de juridieke elementen van de zaak omdat de manier waarop U deze zaak weergeeft het duidelijk is dat U sowiezo een ” fervente ” anti-zionist bent .
  Daarom wens ik niet te polemikeren met U.Niettemin moet men eerst voor zijn eigen deur keren, Fouad Belkacem van Sharia4 Belgium, Belg, zit in het gevang , nochtans heeft hij geen aanslag gepleegd, niemand aangerand, maar aanzetten tot haat schijnt hier een misdaad te zijn.
  Het gedrag van die Rabbijn heeft niet geleid tot gerechterlijke vervolgingen, maar men mag toch een minimum aan logisch gedrag verwachten van een jood. Nu had ik persoonlijk die kinderen het schoolgaan niet belet.
  Als men ziet dat Joden anti-Zionisten kunnen zijn dan kan men gerust stellen dat niet-joodse anti-zionisten tergelijkertijd antisemieten zijn.
  De Satmah gemeenschap wordt in Israel met gerust gelaten zelf indien zij hatelijke termen gebruiken, zij gebruiken niet de Shekel als munt, maar de dollar !
  Zij worden in Israel aanzien zoals men in het frans zegt, als “des doux dingues”.
  Ahmadinejad, dreigde Israel te vernietigen, hem verheerlijken d’as te gek voor woorden.
  Het zionisme is geboren dankzij U, 2000 jaar haat verkondigen, progroms in het Oosten, de zaak Dreyfus, Hitler, verkliking, ik heb in April 1941 de synagoge in de Van De Nestlei zien in brandsteken door 200 flamiganten,
  Europa ! In een tijdspanne van 30 jaar en negen maanden ( Aug.1914- Mei 1945 ) hebben de europeanen hun eigen cultuur bijne volledig vernietigd, en U durft de andere de les spelen, d’as pas lef hebben.
  H.Brauner
  Antwoord:
  Wat we van een jood kunnen verwachten is hetzelfde als wat we van iedere andere mens kunnen verwachten, en dat is respect voor de medemens. Lasterlijke uitlatingen, geweld, bedreigingen en het om politieke reden van school sturen van kinderen kan niet en daartegen dient opgetreden.

  Wat betreft de term antisemieten moet ik je zeggen dat jood zijn een kwestie is van religie, semiet is een omschrijving van een bepaalde etnische groep. Zo zijn Arabieren semieten. Ik spreek dan ook niet van antisemitisme maar van jodenhaat.

  De Iraanse president heeft nooit letterlijk gezegd dat hij Israël ging vernielen. Wat hij stelde was dat Israël zou verdwijnen als gevolg van de evoluties in de regio, zijnde de opkomende macht van de buren. Maar U klaagt hier over die bedreigingen. Wie veegde Palestina van de kaart? Wie bedreigde herhaalde malen Iran? Wie gooit bommen op Syrië? Toch de zionisten. Dat mag dan wel want, ja de bijbel niet.

  Verder is dit allemaal toch bizar. Israël heeft jarenlang in het geheim wapens geleverd aan Iran, o.a. tot in 1993 via de Belgische spion en wapenhandelaar Jacques Monsieur. Dat was nooit een probleem. Als echter Moshe Friedman naar Iran trekt is het kot plots te klein. Dan mag men hem – zo te zien ook voor U – desnoods blijkbaar zelfs ontvoeren en het hospitaal inslaan. Sorry hoor, dit kan niet.

  Ik veroordeelde hier al ten strengste de holocaust? Als jullie nu ook eens de grondroof in Palestina veroordelen? En het zou al helpen als U de daden van mensen als een Rosenberg zou veroordelen. Maar ook dat kan niet. Spijtig, en U maakt zich niet populair bij mensen die streven naar rechtvaardigheid.
  Willy Van Damme

 7. Interessant.
  Moshe Friedman is Opperrabijn van …….. geen enkele gekdende synagogue of joodse gemeenschap in de wereld.
  Het zijn dus de zionisten die hem het leven zuur maken! Toch werden zijn kinderen geweigerd in de school van de Satmargroep, die gekend is als hevige antizionistisch.
  Maar het is waar. U bent geen journalist en de waarheid is dus niet belangrijk voor u zolang u maar op Israel en de zionisten kunt spuwen.
  Waar ik het met u eens ben, dat op internet veel stinkende riolen bestaat. Daar is ook uw blog te vinden.
  Jackske
  Antwoord:
  U kunt wel schrijven maar lezen is blijkbaar niet uw sterkste kant. ik dacht aan de hand van officiële documenten aangetoond te hebben dat de man wel opperrabbijn was van een joodse gemeenschap en synagoge in Wenen.

  Verder gebruikten die scholen zowel in Wenen als hier in de serie rechtsgeschillen wel als argument zijn verzet tegen Israël en zijn bezoek aan Iran.
  Maar misschien dat U eerst eens leest voor U schrijft. Het zou helpen. Maar van iemand die geen probleem heeft met wat men het gezin Friedman-Rosenzweig aandoet moet ik niet veel verwachten. De groeten in de riool!
  Willy Van Damme

 8. Willy, u heeft een onderwerp aangesneden dat veel stof doet opwaaien. U bent mans genoeg om deze, veelal ongefundeerde, kritiek te pareren. Maar, laat de malloten lekker malloot zijn en laat uw welverdiende vakantie hier niet door bederven.
  Gerrit
  Antwoord:
  Ach, dat soort praatjes zegt alles over de schrijver niets over het onderwerp. Rosenberg en Frielich toonden in dit dossier gewoon hun ware aard. Hetzelfde voor die anonieme schelders.
  Willy Van Damme

 9. Over ‘een joods gen’: wat ik daar mee bedoel.

  ( Ik kan niet volledig zijn, wegens ruimte en tijdgebrek. Ik vraag U dus dit te lezen met de wil het te begrijpen, niet met de wil om elke bewering op details te bekritiseren).

  Mensen zijn niet allemaal gelijk. We ervaren verschillen tussen diverse volkeren. Die komen voort uit de evolutie in een bepaalde biotoop. De biotoop bepaalde hoe de mens er uit zou gaan zien: de best geschikte vorm bij dat biotoop.
  Omdat we allemaal ‘out of Africa’ komen, hebben we wel allemaal dezelfde genen: allemaal een gen voor een menselijke neus, bijvoorbeeld.
  Maar de negroïde neus is toch anders dan de Aziatische neus. En ook weer anders dan de kaukasische neus. Behalve een gen voor de neus hebben we ook een gen voor het haar. En een gen voor het gebit. En een gen voor de nagels.
  We ervaren weinig verschillen tussen het gebit en de nagels van de mensen om ons heen. Als iemand zegt: Mijn vader was Afrikaan en mijn moeder blank, en ik heb Afrikaanse nagels ( mijn gen voor mijn nagels is van vader afkomstig) , dan zegt ons dat niks Maar als hij de haren van zijn vader heeft, dan hoeft hij dat niet te zeggen: dat hadden we wel gezien. Een brede en platte neus komt veel meer voor in Afrika, en een smalle neus veel meer bij de blanke mensen. ( Maar uitzonderingen bevestigen de regel.)

  Dat is wat ik bedoel met ‘joodse genen’: fysieke kenmerken die je in de joodse populatie vaker tegen komt dan in andere populaties. Gedragsvoorkeuren die je in de joodse populatie vaker tegen komt dan in andere groepen.
  Dat iemand beweert dat er één gen zou zijn dat ( alle) joden hebben, en de goyim niet zouden hebben, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar uit Walter Bayens reactie begrijp ik dat er mensen zijn die dit beweren. Welnu, daar geloof ik ook niks van.

  Maar precies zoals mensen van dezelfde populatie op elkaar lijken, zo lijken de genen van die mensen op elkaar. Voor zover joodse mensen op elkaar lijken ( qua uiterlijk en qua gedragsvoorkeuren) kan dit alleen maar berusten op onderliggende genen die ook op elkaar lijken. ( Aangevuld met opvoeding, die ook de gedragsvoorkeuren mee bepaalt, natuurlijk)

  Als iemand beweert dat er geen joodse genen zijn, en dus geen joods volk, dan lijkt me dat erg onwaarschijnlijk: elke populatie die eeuwenlang streng endogaam was, heeft groeps-kenmerken ontwikkeld.
  Dat er een constante, maar wellicht lage toestroom van vreemde genen in de populatie was, wil niet zeggen dat er geen groepskenmerken zijn.

  Dat de Sefardim er anders uit zien dan de Ashkenazim, dat lijdt geen twijfel. Het is best mogelijk dat ze nauwelijks gemeenschappelijke voorouders hebben. Maar hoe verklaart U dan dat beide groepen een opvallend hoog IQ hebben, en dat ze allebei in dezelfde beroepen zitten en in diaspora leven en service-providers zijn? Volgens mij omdat hun geloof zorgt voor een selectie op hoog IQ. ( En alle eerder beschreven bijbehorende zaken die daarvoor nodig zijn: endogaam huwen, regels die de socialising men goyim beperken, regels die anti-semitisme moeten veroorzaken etc. etc.)

  Voor mij is het dus onbelangrijk wat de historie van de mensen is die zich joods noemen. Of ze nu wel of niet uit Israel komen. Waar we mee te maken hebben dat is een groep mensen die in staat is gebleken om hele landen over te nemen en het leven voor de oorspronkelijke bewoners tot een hel te maken: Perzië onder Mordechai , de Arendar in Polen en in de Ukraïne tussen 1500 en 1800, Rusland tussen 1918 en 1953, Amerika sinds Bush jr.
  In al die landen en tijden controleerden joodse mensen de gang van zaken, ook al zaten ze niet zelf op de troon. En altijd was het een ramp voor de autochtone bevolking. Nu wordt het Amerikaanse leger en de diplomatie en intelligence vab dat land zelfs gebruikt om in diverse landen in het Midden Oosten dood en verderf te veroorzaken.

  Dàt is mijn beeld van de wereld. Dat is de hypothese die ik stel. Daarvan zou ik graag horen hoe geweldig ver ik er naast zit.
  Ik hoop dat ik daarmee niet te veel tijd van U, de lezer, vraag.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Dit is onzin. Toen Shlomo Sand zijn thesis en boek publiceerde poogde men vanuit zionistische hoek via allerlei studies over genetica en joden het tegendeel te bewijzen. In de Financial Times wou Simon Schama hem op die wijze ook onderuit halen. Tevergeefs natuurlijk daar feiten nu eenmaal feiten zijn. Je hoort trouwens niets meer over die genetische ‘studies’.

  De geschiedenis van het jodendom is erg complex en wat meer dan de zionistische prietpraat over een Joods (hun hoofdletter) volk, de koningen David en de mogelijk nooit bestaand hebbende koning Salomon. Gedurende die duizenden jaren zwerfden joden uit over de ganse regio, van Cadiz tot Iran en zelfs verder. Sommigen behielden hun tradities, anderen verlieten die (zie Spinoza) en anderen lieten zich om opportunistische reden bekeren tot het judaïsme.

  Er kan dus nooit sprake zijn van een joods gen. Het idee is krankjorum.
  Over Polen en wat je daar schrijft kan ik niets zeggen daar het mij onbekend is. Hetzelfde voor Perzië en die Mordechai.
  Wel is je bewering over Oekraïne onzin. Oekraïne is immers een kunstmatige creatie van Jozef Stalin. Het gebied was in die periode qua juridische controle continu in beweging.

  Origineel Russisch, dan Mongools en dan Pools-Litouws. Waarna het via revoltes van onder meer de Kozakken geleidelijk terug Russisch werd. Dat gebied werd pas totaal Russisch (de Sovjetunie) in 1939 als gevolg van de opdeling van Polen tussen de Sovjetunie en Duitsland.

  Verder heb je joden in alle mogelijke beroepen, van landbouwer tot handarbeider en bankier. Je verkoopt stereotypes. En hun controle over de VS is niet zo absoluut als je hier schrijft. Dat is eveneens onzin. Wel is het zo dat de elite in de VS denkt dat die van haar en die van Israël gelijklopend zijn. Denk maar aan de affaire van de aanslagen in Egypte die georchestreerd waren door de Mossad en gericht tegen Amerikaanse doelwitten.

  En allen een hoog IQ? Een van de kinderen van Moshe Friedman kreeg van het CLB (de dienst voor leerlingenadvies) de raad beroepsonderwijs te volgen. En zoiets is natuurlijk verre van een schande.

  En die negroïde neus? Al eens gekeken naar die van Nubiërs en bvb. die van mensen uit de delta van de Congo rivier? Zelfs een blinde zit het verschil.
  Willy Van Damme

  • Willy,

   in elk geval dank voor de tijd die U neemt om te antwoorden. Als ik te lang door ga, moet U het zeggen, hoor.
   Ik probeer het nog een laatste keer: Over de genen.
   Als wij een aantal mensen ervaren als zijnde een groep ( of een volk) , dan hebben ze meestal iets met elkaar gemeen. Soms is dat : een gemeenschappelijke afstamming. Gemeenschappelijke voorouders. Dat is zelden een heel zuivere polpulatie: er is altijd toestroom van genen van buiten die groep. Zelfs Nubiërs zullen vreemde genen in de populatie hebben. Maar toch gebruiken we het begrip Nubiër. We zien hen als een te identificeren groep. De kenmerken waaraan we hen identificeren hebben hun parallel in de genen. Bijvoorbeeld het gen voor de neus is bij bijna alle Nubiers anders dan bij het overgrote deel der Afrikanen. Ik spreek in dat geval van ‘Nubische genen’ ( en doel dan op het neus-gen, dat zodanig is dat we die neus als typerend voor Nubiërs beschouwen.) .

   Over Polen en de Ukraïne.
   Ik spreek over het stuk land dat we nu Ukraïne noemen, en dat destijds door Polen/Litouwen was overwonnen. De adel en de hoge geestelijken verhuurden alle onderdelen van het land aan joodse ondernemers die Arendars werden genoemd. Hier wat meer informatie: http://kehilalinks.jewishgen.org/Kolomea/arenda.htm In section 5 schrijft Alan Weiser: ” The Jew as an arendar appeared so often that it was common to use the term Jew and arendar interchangeably.” Zelfs de rechtspraak was verhuurd aan joodse ondernemers. De Poolse boeren waren slaaf in hun eigen land. Maar waarschijnlijk waren ze er slechter aan toe dan de slaven normaal zijn, want een Arendar huurde een bedrijf ( en zijn medewerkers) slechts voor 3 jaar. Als de medewerkers daarna allemaal dood neer vielen, had hij daar geen schade van. Een slavendrijver is dan zijn kapitaal kwijt, en zal dus mogelijkwat zuiniger op zijn mensen zijn.

   Drie eeuwen lang waren de joden in feite de baas in een gebied zo groot als een kwart van Europa. Fernand Braudel schrijft hierover: : ( in La Mediterrannée.. pag 137) : In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state….”

   Hier nog een artikel waarin het Arendar systeem uitgebreid wordt belicht: http://tiny.cc/alet4
   Het feit dat bijna niemand weet dat een kwart van Europa 3 eeuwen lang in feite onder joodse heerschappij en slavernij heeft geleefd, verbaast mìj niets. Maar het is natuurlijk te bizar voor woorden, als je beseft dat ons steeds wordt voorgehouden dat wij toegang tot àlle informatie hebben, omdat er bij ons ‘vrijheid van informatie’ is. In werkelijkheid is er een geweldige censuur.

   Over de stereotypes.
   Ja, ik verkoop stereotypes. Het woord stereotype is de meer negatieve variant van een woord als ‘ervaringswijsheid’, ‘levenswijsheid’. Kennis doe je op door conclusies te trekken uit gebeurtenissen. Deductie. De wetenschap doet niet anders. Natuurwetenschap kan soms het niveau van een natuurwet bereiken, maar de menswetenschap komt nooit verder dan goed gefundeerde overtuigingen: gefundeerd in het feit dat een fenomeen zich keer op keer voordoet.

   Maar gelukkig hebben we de statistiek nog. Daarmee kunnen we vaststellen of bepaalde uitspraken ( of je die onder levenswijsheid danwel stereotypes danwel wetenschap wil scharen, dat maakt niet zo veel uit voor mij) juist genoemd mogen worden. We zien dan dat joodse mensen procentueel vaak werken in high-IQ jobs, en procentueel niet vaak in jobs waar je met een lage IQ score ook goed aan de slag kunt. Ik heb trouwens niet beweerd dat joden àllen een hoog IQ hebben, zoals U stelt. Ik beweerde dat hun cultuur zodanig is dat de hoge IQ’s meer overlevingskansen hebben. Een cultuur die dus hetzelfde doet als een boer die bepaalde eigenschappen in dieren wil versterken, door te zorgen dat de individuen met die eigenschappen veel meer levende nakomelingen hebben. Zo verander je de kenmerken van de populatie.

   Als je de wereld wil verbeteren zul je hem in begrippen moeten durven vatten. Dan zul je algemene regels moeten durven aannemen. Een boer die denkt: laat ik maar in december de patatten planten, want het kan best een heel warme winter worden, die is iets te weinig inductief bezig geweest. Het gebeurt maar zéér zelden dat die patatten niet bevriezen.

   Op die algemene regels zijn àltijd uitzonderingen te noemen ( zoals het minder goed lerend kindje van Moshe Friedman) , maar daarmee is die regel nog niet ontkracht natuurlijk, en blijft het een zinvolle regel.( Denk aan de hongersnood die zou optreden als na één warme winter de boeren toch alle patatten in december gingen planten.) Het is nooit een natuurwet geweest, maar slechts een ervarings-gegeven, een stereotype, zo U wil.
   Jan Verheul
   Antwoord:
   Zoals ik al zij ken ik over die toestand in Polen niets en kan er dan ook geen enkele commentaar op geven. Verder pas ik op met statistieken, men kan er alles mee bewijzen. Niet dat ik ze verwerp natuurlijk.
   En zoals ik ook al herhaalde malen stelde moet men bij het bespreken van groepen mensen (religieus of anders) geen veralgemeningen of stereotypes gebruiken.

   Je komt dan bijna onvermijdelijk in de buurt van het racisme genre: De Vlamingen zijn hard werkende spaarzame mensen en de Franstaligen/Walen luie profiteurs. Goed voor een congres van de N-VA of het Vlaams Belang, maar niet hier.
   Kan deze discussie gesloten worden?
   Willy Van Damme

   • Willy,
    ja, deze discussie kan gesloten worden. Dit is dan mijn laatste overdenking.
    In de VS zijn veel mensen medisch onjuist behandeld, omdat men uit PC overwegingen niet durfde uitgaan van rasverschillen tussen de mensen. Ik meen dat men daar nu wat opener over wordt.
    Natuurlijk kunnen rasverschillen misbruikt worden, maar het is misschien nog wel schadelijker om verschillen, àls die er zouden zijn, niet te durven incalculeren.
    We moeten op zijn minst de intellectuele volwassenheid opbrengen om die discussie te durven voeren: zijn er verschillen of zijn ze er niet.
    Als dan blijkt dat er geen verschillen zijn, dan vind ik dat prima. Het zou mij hooglijk verbazen, want dan moeten we echt de evolutie-theorie ook wegwerpen, dus dat zou wel groot nieuws zijn.
    Aan U het laatste woord, en een mooie vakantie toegewenst.

    Jan Verheul.
    Antwoord:
    Dit heeft niets met politiek correct zijn te maken, integendeel, ik heb een hekel aan dat soort praktijken en heilige huisjes krijgen hier de bulldozer over zich. Alleen al het idee om een geloofsgemeenschap gemeenschappelijke genetische eigenschappen alleen eigen aan die groep toe te schrijven is te zot voor woorden.

    Het is integendeel een kwestie van politiek correct denken om dat in het geval van joden wel te doen. Het zionistische verhaaltje wordt al jaren probleemloos overgenomen door de klassieke media. Ik doe daar niet aan mee.
    Verder is deze discussie hierbij gesloten.
    Willy Van Damme

 10. Willy,

  U schrijft als reactie op mij ( 16 juli, 2,27 uur) het volgende:
  “En het is in essentie de VS die almacht wil en PRISM uitdokterde, niet Israël. Israël gebruikt de VS daar waar ze haar nodig heeft en dat is feitelijk de regio van het Midden-Oosten.”
  Dat is de grote vraag waar iedereen verschillend over denkt: Wie speelt er echt de baas in de VS: zijn dat de mensen die zich uitsluitend met de VS identificeren, of zijn dat de mensen die zich in de eerste plaats met Israel identificeren?
  De meesten zijn het er over eens dat, als het de M.O politiek aangaat, de ‘dual citizins’ , dus de pro-Israel politici en hoge ambtenaren en diplomaten , de lakens uitdelen. Kort gezegd: Israels belang is wet in Washington. Niet voor 100%, maar wel in heel hoge mate.
  Mensen als Philip Zellikow hebben openlijk toegegeven dat Irak uitsluitend is binnengevallen in het belang van Israel.
  Iedereen weet dat de VS zelf helemaal niets van Iran te vrezen hebben.

  ‘het is in essentie de VS die almacht wil en PRISM uitdokterde, niet Israël.’
  Is dat zo? Is het typisch democratisch om wereldwijd ten strijde te trekken? Zijn het de conservatieven als Pat Buchanan die al die oorlogen bedenken en willen voeren? Nee. Het waren de Neoconservatieven ( een term die vaak gebruikt wordt als een synoniem voor ‘joodse politici’) die het PNAC Report schreven.

  Lang voordat PRISM denkbaar was wist de Israelische firma Amdocks al precies wie er met wie belde, in de gehele VS. Dat bedrijf stuurde alle telefoonrekeningen in heel Amerika naar de abonnees.
  Dat was cruciale informatie natuurlijk. Als je weet met wie een politiek kandidaat zoals belt.
  Voor mij is PRISM absoluut een joods initiatief, omdat zij het zijn die àlles willen weten. Zij hebben de absolute aspiratie om de wereld te controleren. En dat kan alleen als je weet wie jouw vijanden zijn, zodat je ze kunt uitschakelen zonder dat iemand er erg in heeft, en vóór dat iemand er erg in heeft. http://www.veteranstoday.com/2013/07/13/boston-brakes-no-skidmarks-in-the-sky/

  Ik ben er van overtuigd dat 911 door dezelfde mensen is gefaciliteerd als zij die ook de Patriot Act hebben gepromoot, en de War on Terror hebben gepusht: http://tiny.cc/uy49bw
  In dat rijtje past PRISM precies.
  Het zijn Amerikanen , maar ze denken alleen aan Israel’s belang en gebruiken Amerika voor hun doelen.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  We vallen wat in herhaling hier. Het is niet om reden van Israël of omdat een of andere religieuze groep dat wil dat de VS de enige supermacht ter wereld wil spelen. Er is hierover binnen de Amerikaanse elite vrij grote unanimiteit. En zeker, de vermaledijde neoconservatieven willen dat, maar zo ook hun lokale politieke tegenstrevers. Pat Buchanan of een John McCain is er maar een van, gans het establishment en de bedrijfswereld wil dat.

  Het hoort bij grootmachten of would-be grootmachten als Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze hebben nog de smaak van het kolonialisme/imperialisme in de mond en lusten van die pap. Het is als een verslaving.

  En tussen Israël en de VS is er gewoon een alliantie. De energievoorraden beheersen en Israël steunen. Trouwens in Israël is men vrij woest omdat de VS Iran en Syrië niet rechtstreeks wil aanvallen. Het is zoals de VS gebruik maakt van Rwanda om deze regio te beheersen. Het komt Washington goed uit. Enfin, dat denkt men.
  Willy Van Damme

  • We zullen het misschien nooit zeker weten, Willy: of de hond met de staart kwispelt, danwel dat de staart ( Israel) met de hond ( de VS) kwispelt.
   U schrijft: ” Trouwens, in Israël is men vrij woest omdat de VS Iran en Syrië niet rechtstreeks wil aanvallen.”
   Daarmee wordt in mijn ogen al aangetoond hoe ongelijk die relatie is.
   Waarom zou de VS Iran of Syrië moeten aanvallen? Is daar één argument voor te bedenken?
   Helemaal niks, nada, niente.
   Hoe kan het dan dat Israel daar boos over is? Wat zorgt er voor dat in Israel zulke waanzinnige verwachtingen heersen?
   Die vraag is voor U om te beantwoorden, Willy. Niet voor mij. Want zoals ik het zie is Israel praktische de baas in de VS. En dat schept die hoge verwachtingen.
   Maar er zijn grenzen, natuurlijk.
   Het kan zijn dat dit toch een brug te ver gaat. Het kan ook zo zijn dat gematigder joodse krachten ( in de VS en in Israel) dit te riskant vinden.

   Uw vergelijking met Rwanda vind ik niet helemaal opgaan.
   De VS steunt en helpt Kagame, om zo zelf te profiteren van de desintegratie die deze Kagame veroorzaakt. (Ik ben niet zo goed thuis in dit dossier).
   Maar waar zijn de mensen met zowel een Rwandees als VS paspoort in Obama’s regering?
   Waar waren deze ‘dual citizins’ die het VS leger in een oorlog stuurden om de vijanden van Rwanda te verzwakken? ( Een oorlog waarvoor ze 5 argumenten aanvoerden, die achteraf àllemaal gelogen ( nee, geen vergissing, maar bewust gelogen) bleken te zijn?

   Waar zijn al die oude Amerikaanse instituties die nu overgenomen zijn door Rwandezen of vrienden van Rwandezen? ( Zoals het Brookings Institute en het American Enterprise Institute)
   Waar zijn de boeken en documentaires die ons tonen dat de Amerikanen alleen maar uit kandidaten kunnen kiezen die pro-Rwanda zijn, simpelweg omdat andere kandidaten worden zwartgemaakt en vele malen minder geld hebben om campagne te voeren, want de Rwandezen willen hen niks geven?
   Sinds wanneer zijn de media die er toe doen in handen van Rwandezen, zodat we nooit zeker weten of we evenwichtig worden voorgelicht?

   Jan Verheul

   P.S. Zover ik weet is Pat Buchanan ‘his own man’, maar wordt McCain beschouwd als een onbeschaamde lakei van de Zionisten.
   Jan Verheul:
   Antwoord:
   De discussie is hier nu gesloten maar toch twee opmerkingen om te eindigen.
   De VS steunt Paul Kagame omdat het dat, zoals Israël, ziet als een lokale gendarme die de buurlanden onder controle kan houden.
   Verder zou U toch moeten weten dat Iran gezien zijn gigantische energievoorraden erg aantrekkelijk is voor de VS. Je obsessie met joden maakt het jou blijkbaar onmogelijk om die nochtans simpele realiteit te zien.
   Willy Van Damme

   • Helemaal mee eens Willy, dat de discussie gesloten is. Ik zou toch graag een toevoeging willen geven op jouw slotwoord. ‘Waarom zou de VS Iran of Syrië moeten aanvallen? Is daar één argument voor te bedenken? Helemaal niks, nada, niente.’ Vraagt Jan zioh af.
    Deels gaf je zelf het antwoord al. Waarom viel de VS Chili aan? Waarvoor viel de VS het nietige Grenada aan? (2 voorbeelden) Waarom? Macht Jan. De VS zal alle landen van binnen uit of van buiten af aanvallen, laten aanvallen of willen aanvallen, waarvan ze vermoeden dat die een gevaar voor hun macht (economisch of politiek) kunnen betekenen.
    Ik heb een goede vriend die me na jaren tijdens een gesprek vertelde dat hij joods is. Niet dat ik mijn mening over hem daardoor verandere, maar ik was nogal verbaasd, want hij had geen enkele joodse trek. Er zijn joden die niet te onderscheiden zijn van (andere?) arabieren, en zijn joden met een volkomen europees uiterlijk, er zijn zwarte joden en er zijn joden waarvan ‘wij zeggen’ dat ze een typisch joods uiterlijk hebben. Dat van die joodse genen klopt echt niet Jan.
    En nu genieten van je vakantie Willy
    Gerrit
    Antwoord:
    Inderdaad, zwarte joden. En volgens recente berichten ook Indische. En de reden waarom de VS zoveel oorlogen voert? Omdat er fortuinen mee te verdienen zijn. Toch simpel. Het is ook een kwestie van machogedrag of om bij het publiek aan populariteit te winnen, enzovoort…..

    En wie weet, een vriend van de baas van het Pentagon die een plantage wil kopen en denkt dat hij ze goedkoop kan krijgen door het land te bedreigen of binnen te vallen. Wie oorlog wil voeren kan altijd wel een reden vinden. Maar mag dit het einde zijn van dit debat?
    Willy Van Damme

 11. “Ook heeft niemand, ook geen kartel, de absolute macht. De kwestie Syrië en het verzet van Hafez al Assad onder meer toont dit.
  Willy Van Damme”
  Als eindopmerking wil ik verduidelijken dat ik de term ‘Absolute Macht’ hier heb gebruikt zoals die voorkomt en geïllustreerd wordt in het Atlas (politie-) Rapport van 1994. Dat deze ‘Nébuleuse’ die volgens dit rapport deze macht bezit niet overal ter wereld met een vingerknip haar agenda kan doordrukken is duidelijk. Wel staat dit globaal kartel boven elke nationale of internationale wet, is dus ‘untouchable’.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Inderdaad en vooral sinds de afkalving van de Amerikaanse macht krijgt dit kartel een andere invulling. Zie ook hoe BP door de VS kapot wordt gemaakt.
  Willy Van Damme

 12. Willy,

  proficiat met je studie en relaas. Ik was al lang in de zaak geïnteresseerd maar jij hebt me veel bijgebracht zonder dat ik zelf opzoekingen moest voor doen. Ook de reacties zijn soms prachtig. Doe in ieder geval zo voort.
  Freddy Buggenhout
  Antwoord:
  Bedankt voor je aanmoediging. Ik heb het dossier gewoon onderzocht en ben uitgekomen waar ik kwam. Ik kende het verhaal een beetje van dat vunzig stuk uit De Morgen. De man is dan bij mij gekomen.
  Ik heb al de beschuldigingen aan zijn adres – en dat waren er veel – onderzocht, ben dan naar hem gestapt met een boel kritische vragen. Dat hoort bij de job, hij bezorgde mij dan de vele antwoorden en de bewijzen ervoor.

  Ik contacteerde dan de tegenpartij maar die bleek zoals te verwachten was geen interesse te hebben voor kritische vragen. Waarna de conclusie werd geschreven. Ik doe dat al decennia en kraakte al carrières maar rehabiliteerde er ook al enkele. Het heet onderzoeksjournalistiek. Er wordt hierover veel geschreven maar even zelden toegepast.
  Als je extra informatie of bedenkingen moest hebben dan zal ik die met veel interesse en plezier lezen en publiceren. Twee mensen weten altijd meer dan één.
  Willy Van Damme

 13. Zouden jullie ooit eens kunnen begrijpen dat jullie lullen over mensen alsof sommigen een andere diersoort zijn ? Zoek een hobby, zou ik zeggen.
  Rita Van Gorp
  Antwoord:
  Er is over Moshe Friedman als het ware een ganse bibliotheek verschenen vol met laster. Bovendien zijn er over de zaak een ganse serie gerechtelijke onderzoeken en processen gevoerd.
  Het hier verschenen verhaal over Moshe Friedman is een gevolg van de heisa die niet hij maar anderen zochten.

  Als we Uw raad zouden moeten volgen dan zouden er niet alleen geen kranten meer verschijnen maar zelfs geen magazines of boeken meer. Behalve dan die over planten e.d. Ook het nieuws op radio, TV en internet zou verdwijnen. En mag men van U dan nog privé praten over mensen?
  U had het over ‘lullen’.
  Willy Van Damme

  • Euh ? Overdrijf anders … Gaan vissen geeft meer gemoedsrust.
   Rita Van Gorp
   Antwoord:
   Ieder zijn hobby, U de Uwe, ik die van mij en de vele bezoekers hier de hunne.
   De groeten aan de vissen.
   Willy Van Damme

 14. Willy,
  U weet dat ik nu niet bepaald een fan van Elie Wiesel ben, hè.
  Maar ooit heeft hij iets gezegd waar ik helemaal achter sta: ‘The opposite of love is not hate, it’s indifference. The opposite of art is not ugliness, it’s indifference.”

  Wie de moeite doet om te kijken kan eenvoudig zien dat er veel menselijk leed wordt veroorzaakt door ‘the ususal suspects’. Het laat Rita van Gorp onverschillig.
  Ze beseft natuurlijk niet dat het lot van Vietnam, Cambodja, Irak, Libië en de Palestijnen ook ooit hààr deur kan aandoen.
  Ze zal niet de enige zijn.
  Wacht maar tot ook hier de vijandschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen met succes tot een kookpunt is gebracht door de meesters van Verdeel en Heers.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Het was mij feitelijk onduidelijk wat Rita Van Gorp wou zeggen. Had haar reactie te maken met de ingekomen reacties of het artikel of beiden, het was mij onduidelijk?

  Wat betreft die Guido Joris maakte men er mij attent op dat dit ook een medewerker is van Joods Actueel. Fijn volk daar.
  En ja, ik kon zo ‘vaag’ vermoeden dat je geen fan ben van Elie Wiesel, ik ook niet natuurlijk. Maar zelfs zo’n mensen kunnen soms zinnige dingen zeggen.
  Willy Van Damme

  .

 15. Stofzuigerverkoper Joe Biden. Video 0:35”

  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Een kort maar heel mooi stukje met de man die ooit in het publiek actie voerde om Irak in stukken te slaan. Maar Irak is voor hem te klein bier en dus pakt hij nu de ganse Arabische wereld aan. Met de propagandisten uit de media die het al hebben over de nood aan nieuwe Arabische grenzen. Zuid-Soedan en Kosovo achterna.

  Maar ja, als je jezelf al voor de camera zionist noemt, dan wekt niets nog verbazing.
  En hoe diep kan een toppoliticus zakken om zich zo aan de zionisten te koop aan te bieden? Walgelijk.
  Ze lachen hem, die sukkel, in Israël gewoon uit.
  Willy Van Damme

 16. Willy,

  Ik heb dit artikel nu pas gelezen en kan je alleen maar een digitale gigantische schouderklop geven om de moed en de wil die je opbrengt om dit te belichten, zoals bij je andere artikels omtrent het Internationale gebeuren. Zou het niet passend zijn als je het lokale nieuws elders zou onderbrengen? Kwestie van een doelgroep aan je te binden die niet geconfronteerd wil worden met Dendermonde (met alle respect).
  Velen hebben het gehad met de reguliere media die alsmaar meer bulkt van platte propaganda en wensen via betrouwbare bronnen op Internet geïnformeerd te worden. De commentaren op je artikelen ademen engagement en intelligentie uit: een verademing als je dit vergelijkt met het gezwans op de websites van sommige gevestigde mediahuizen (tenminste, waar het nog mogelijk is). De dicussie met Jan Verheul was verhullend en spraakmakend en het was wijs van je om daarin niet helemaal mee te gaan, niettegenstaande het feit dat een aantal van Jan’s argumenten steek houden. Veterans’s Today is gevaarlijk om te quoteren omdat ze ronduit antisemitisch uit de hoek kunnen komen. Anderzijds is het nuttig om de macht van het Zionisme te belichten, toch blijft het een fenomeen van dansen op een slappe koord.
  Meer van dit.
  Daniel Soares
  Antwoord:
  Bedankt voor deze stevige digitale schouderklop. Ik poog alleen maar mijn best te doen.
  Hier kan je een 1200 artikels vinden over een grote variëteit aan onderwerpen. Het is een intellectuele schatkamer en ik hoef mij tot heden voor geen enkel stuk te schamen. Fouten maak ik en dat zal zo blijven omdat het in de menselijke natuur ligt die te maken. Bewust liegen en bedriegen is er echter bij mij niet bij. Dan stop ik!

  Ik ben al 35 jaar actief in de media en kijk er elke dag met afschuw naar. De onzin, leugens, platte propaganda en verdraaiingen zijn niet te tellen. Toen ik in 1979 begon had je de Vietnamese bootvluchtelingen en de Cambodjaanse Rode Khmer.
  De zever en leugens die men hierover neerkwakte waren afschuwelijk. De klassieke media steunden feitelijk de vierde Indochinese oorlog en de Rode Khmer.
  Met al de trieste gevolgen voor de lokale bevolking. En dan in de kranten maar kwetteren over mensenrechten. Het was gewoon om van te kotsen.

  En dat bleef zo maar duren met o.m. het verhaal in 1983 rond de Gentse Dr. professor Aubin Heyndrickx, officieel DE Belgische toxicoloog maar in wezen een grote immorele kwakzalver. Onze pers bleef hem, ondanks zijn ontmaskering in de internationale wetenschappelijke wereld, op de handen dragen.
  De enige die tegen hem durfde ingaan was ik en de latere universiteitsrector André De Leenheer. Een rechtschapen man. Pas jaren later kwam daar dan Knack bij. Maar toen was de man al van zijn voetstuk aan het vallen. Zijn beschermheer, de vroegere procureur-generaal was immers met pensioen.

  Het ontstaan van mijn blog heeft specifiek te maken met de stroop- en moordtochten van de Rwandese legerofficier Laurent N’Kunda in Kivu, Congo. Alhoewel een blind klein kind kon zien dat dit het werk was van Rwanda, en met steun van de VS, werden in de media beide namen maandenlang angstvallig vermeden.
  En ondertussen maar moorden en plunderen.
  Tot op zeker ogenblik – alsof er in Washington en Brussel een signaal was gegeven – plots overal in de media de naam van de Rwandese dictator Paul Kagame viel. Het woord VS viel niet, ook nu. Geen verrassing.

  Voor mij was echter de maat meer dan vol en gezien de goedkope en makkelijk hanteerbare technologie begon ik met mijn blog. Dat begon als het ware stiekum maar geleidelijk aan ontdekten steeds meer mensen deze blog. Ik nader stilaan de 300.000 bezoeken. En op een enkeling na – vooral dan zionisten en Vlaams nationalisten – krijg ik steeds zeer positieve reacties. Ook op straat van mij niet zelden totaal onbekende personen.

  Verder blijf ik zowel lokaal, nationaal als internationaal nieuws brengen. Het was de missie die ik mij voornam te volbrengen. Het probleem lokaal is dat er veel nieuws onvoldoende aandacht krijgt. Ik krijg er ook veel reacties op.
  Je zal het er dus moeten blijven bijnemen.

  Wat betreft Veteran’s Today de volgende opmerkingen. Een goede journalist zal zich vanuit zoveel mogelijke invalshoeken laten informeren. Dit om zo voldoende op de hoogte te zijn van wat er zich op een bepaalde plek afspeelt. Hij zal op onderzoek trekken.
  Russische, Chinese, Amerikaanse, Belgische, Syrische en Franse bronnen raadplegen is wat betreft bijvoorbeeld Syrië essentieel voor het krijgen van een goed beeld.

  Daarbij horen zeker ook wat ik de alternatieve media, underground press of samizdat, noem.
  Uiteraard stel ik mij soms vragen bij de kwaliteit van die media maar niet zelden brengen ze juist die verhalen die een vermeende kwaliteitskrant als De Standaard vertikt te geven.

  Als ik De Standaard kan lezen en citeren dan kan ik dat evengoed doen met Veteran’s Today of China Daily en het Syrische persbureau Sana. Ik lees elke dag een 15 kranten en raadpleeg die vooral om te zien hoe ze het nieuws brengen. Niet om hun verhalen voor waar aan te nemen. Dat laatste zou pas echt dom zijn. Het is dus tekstanalyse.
  Willy Van Damme

  • Voor de duidelijkheid wil ik hier graag aan toevoegen dat Veterans Today een losse samenwerking is tussen meerdere journalisten, auteurs, veteranen…etc. Er is geen centrale eindredactie en geen ‘censuur’, de inhoud van iedere bijdrage, van elk artikel, is uitsluitend voor rekening van de auteur. Aan de lezer om te filteren…
   Walter Baeyens

 17. je kunt goed liegen ,racist ! 90 procent leugens!
  Vuile jood
  Antwoord:
  Geen 100% dus. Bedankt, want U bewijst mijn gelijk.

  Verder raad ik de bezoekers die dit lezen aan nog eens de vele reacties na te kijken en vooral die enkele in dit genre. Men zal dan met eigen ogen kunnen lezen dat behoudens anoniem schelden deze ‘heren’ niets anders kunnen.
  Enig argument de naam waardig is hun vreemd. En publiek hiervoor uitkomen lukt hen ook al niet. Sukkels!
  Vuil, dat is zeker.

  Gelukkig dat er voor deze soort van de menselijke specie nog dagbladen als De Morgen zijn waar ze zonder enig probleem joden kunnen laten beledigen. De krant staat wel altijd open voor dat soort ‘informatie’. Mits ze uiteraard komt van een andere jood.
  Willy Van Damme

  • ocharme,je hebt niets te doen met je tijd dus verzin je maar een verhaal ZIELIG!
   Vuile jood
   Antwoord:
   U hebt blijkbaar ook niets anders te doen. Geen sukkel dus maar een grote sukkel.
   Willy Van Damme

   • ik vind het echt erg dat mensen zo smerig en vals kunnen zijn!!!
    Vuile Jood
    Antwoord:
    Dit is uw laatste hier geplaatste reactie. als U niet meer kunt dan dit soort van schelden stel ik U voor andere oorden op te zoeken voor uw frustraties en beledigingen. Joods Actueel? U kunt ook altijd bij de vrienden van De Morgen proberen, die kennen wat van zwart maken.

    Nadien kamen er nog een zes reacties van een zelfde niveau binnen van iemand wiens emailadres dzigns2608@gmail.com zou zijn en met als IP-adres 91.176.227.183. Hij schreef eerst als Thomas en daarna steeds als willy-stinkt. Zionisme op zijn best dus. Alles vliegt richting VUILbak waar dat soort thuis hoort.
    Willy Van Damme

 18. Zeer geachte, dat je het opneemt voor het gezin Friedman is mooi. Heel mooi zelfs. Het toont een diepmenselijk gevoel. Een gevoel voor recht. Schoon, erg schoon zelfs.

  De helleweg dat dit gezin in Antwerpen moest passeren is een regelrechte schande. Ikzelf ben ook een Antwerpse jood maar heb bitter weinig zeggenschap over zijn “beulen”; in mijn ogen de voorzitters van de schoolgemeenschappen van de Yesode Hatorah en die van Belz. En zeer zeker niet te vergeten de schoonzoon/broer van malafide-gewezen-diamantbonzen namelijk het gekende advocaatje uit den Belgiëlei, die Friedman met laagbijdegrondse argumentaties “kleineerde”. Zijn ….is de fraudeur die onze lokale banken veel lichter heeft gemaakt.
  Mijn betuig en reden van dit schrijven is om kenbaar te maken dat de gemanipuleerde kleine man, hier kleine joodse Antwerpenaar, ook machteloos staat tegenover zijne machtige “belangenverdedigers” en dito advocaatjes.

  Dank u voor uw belangeloze inzet, doe zo voort!
  Moishe Mayer
  Antwoord:
  Bedankt en het zal de man ook een genoegen doen. De zelden geziene schandelijke wijze waarop men Moshe Friedman behandelde in onder meer De Morgen was voor mij een grote schok. Het resulteerde in dat dan gepubliceerde onderzoek.
  En inderdaad blijkt de interne mee door Israël georganiseerde controle op elke vorm van dissidentie binnen de joodse gemeenschap groot te zijn. Het staat haaks op wat een democratische geest zou horen te zijn.

  Enkelen meenden mij hierom te moeten komen beledigen. Een aantal hiervan werden geplaatst om het niveau van die ‘mensen’ te tonen.
  Ik heb stellig de indruk dat het sindsdien in dat milieu stil is geworden. Gelukkig, en het toont dat de pers, ook vanuit de positie van underdog, ten goede invloed kan uitoefenen.
  En dat men de man nu blijkbaar met rust laat doet me echt plezier.

  Ik volg de zaak uiteraard verder op en hoop kortelings hierop terug te komen.
  Ik speelde hier een beetje de rol van Emile Zola die ooit in de krant l’ Aurore het op 13 januari 1898 opnam voor de veroordeelde Franse en joodse officier Alfred Dreyfus.

  Het is de genoegdoening die dit beroep zo boeiend en nuttig maakt.
  En wees zeker, die rol blijf ik spelen, hoe klein of groot de betrokkenen mogen zijn.

  Ik heb wel een paar woorden uit Uw reactie gehaald daar ze mogelijks strafbaar gedrag van een in uw tekst te identificeren persoon impliceerden.
  Willy Van Damme

 19. Geeuw, geeuw, gaap gaap. Tot daar mijn commentaar. Nu mijn opinie; het is W VD maar om één ding te doen en hij meent dat te kunnen door sommige Joden, als bondgenoten op te voeren om zijn echte motivatie verborgen te houden. De cruciale fout die hij daarbij maakt is te denken dat joden geen antisemieten kunnen zijn. Terug naar af dus met de ordinaire Jodenhaters. Tot daar. GJ ten persoonlijke titel.
  Guido Joris
  Antwoord:
  Blijkbaar moest je zo sterk geeuwen dat je hier maanden na publicatie toch moest reageren. En je reactie typeert je.
  Geen enkel argument, geen enkele weerlegging van de nochtans zware beschuldigingen aan het adres van je vrienden.
  Zoals die andere zionisten die hier voorheen reageerden kun je niet veel meer dan wat scheldzinnen bij elkaar flansen. Sukkel.

  En dan je gelul over antisemitisme. Iemand met een beetje verstand zou horen te weten dat Semieten de omschrijving is van een ethnisch definieerbare groep en dat jood dat is als definitie voor een religieus geïnspireerde groep.
  Elk woordenboek zal je daarbij vertellen dat Arabieren en Palestijnen Semieten zijn. Joden zijn een geloofsgroep – de volgelingen van de Thorah – en kunnen dus nooit met zijn allen Semieten zijn.

  De enige conclusie die men met zekerheid hieruit kan trekken is dat Israël per definitie een antisemitische staat is want niet-joden worden er gewoon als uitschot gezien, mensen met minder rechten dan de dieren op een kibboetz.

  En dat U er geen probleem mee hebt om een rabbijn op een groteske wijze te zien bekladden toont verder dat U geen greintje van mensenlijk besef hebt. Tweemaal sukkel.
  Willy Van Damme

 20. Beste Willy
  Via verschillende pagina’s kwam ik hier terecht,dat er nog zoveel haat bestaat in de wereld stelt me echt zwaar teleur.Moshe Friedman is of was voor mij een grote onbekende,er rolden toch wat tranen over mijn wang bij het lezen van heel het artikel,dat een mens zo geïsoleerd word omwille van zijn karakter en overtuiging raakt me zwaar,bij ons in Fes wonen er honderden joden met ons op de vreedzaamste manier die je je maar kan inbeelden,waarom gaat dat toch elders niet?ik ben moslim,heb jaren gewerkt voor een joodse baas en een christen is een van mijn beste vrienden ooit,ik hoop dat er ooit n tijdperk komt waarin haat verbannen zal worden en onze kinderen dan,want wij gaan het niet meer mee maken denk ik,als vredelievende mensen naast mekaar gaan opgroeien!
  Grts Ahmed
  Antwoord:
  Toen ik eerst het verhaal in De Morgen las was ik geschokt over het laag niveau van dit soort ‘journalistiek’ dat me deed denken aan wat een nazikrant als de Völkischer Beobachter vroeger deed met politieke tegenstanders van het nazisme.

  Friedman contacteerde mij dan later nadat hij eerst bij enkele journalisten over mij had navraag gedaan.
  Na een tijd heb ik het dossier dan ter handen genomen. Het bleek een zeer groot pak werk met twee langdurige persoonlijke gesprekken, een bij het begin om info te krijgen en een nadien toen ik hem alle aan hem gerichte beschuldigingen voorlegde met de vraag voor reactie.

  Het bestuderen van dit dossier was voor mij uiterst leerzaam. Eerst omdat ik die materie niet of amper kende, tweedes omdat ik pas toen besefte van welke allooi zijn tegenstanders waren. Te slecht voor de riool.
  Bedankt alleszins voor je positieve voor mij bemoedigende reactie vanuit Fes.
  Willy Van Damme

 21. Ik ben benieuwd naar wat u hiervan vind: http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-is-belgie-hard-tegen-syriestrijders-maar-laat-het-joden-straffeloos-vertrekken-naar-gaza/article-normal-271329.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=knack
  Alain Van Zeveren
  Antwoord:
  Een vrij boeiend interview. Jarenlang negeerde onze media Moshe Friedman, behalve al zij er nog eens modder konden naar gooien zoals De Morgen deed.
  Willy Van Damme

 22. Er zijn enorm veel anti-zionistische joden en ze worden overal goed ontvangen.
  Blijkbaar is er meer aan de gaande met Moshe.
  Welk vader stuurt trouwens zijn zonen in een meisjesschool, dat is kindermishandeling.
  Omdat je anti-zionistisch bent geloof je zomaar Moshe Friedman, raar.
  Jan Moeskomp
  Antwoord:
  Toen De Morgen op aanstoken van de zionistische lobby en Michael Freilich een ronduit lasterlijk stuk over de man publiceerde reageerde ik hierop vrij boos. Dat soort praktijken is voor mij onaanvaardbaar wie ook de aangevallen persoon betreft. Ik heb nadien onder meer zo de verdediging opgenomen van Steven Vanackere (CD&V), toen minister, en van Daniel Termont, (SPA) en burgemeester van Gent. Het heet het streven naar rechtvaardigheid.

  Enkele maanden nadien nam Friedman met mij contact op daar enkele Antwerpse journalisten mij bij hem hadden aangeraden als een correct betrouwbaar journalist. Ik heb dan mijn akkoord gegeven om zijn zaak te onderzoeken. Mits een voorwaarde: Mij alle betrokkenen documenten bezorgen en op alle vragen antwoorden. Op basis van al die gegevens en met poging tot contract met zijn tegenstanders schreef ik dan mijn verhaal.

  Wat ik schreef als zijnde een feit is dat ook zo en en tot heden kon niemand mij het tegendeel bewijzen. Het is ook zo dat dit tezamen met het verhaal over de moord op de Dendermondse kloosterzuster Gaby (Sint-Vincentius a Paulo) het meest gelezen en ook wel becommentarieerde stuk is. De Belgische joden die iets voorstellen, ook die op de ambassade en de Mossad, hebben dit zeker gelezen en konden steeds reageren. Behoudens wat beledigingen bleef het echter van die kant echter doodstil.

  Verder voel ik geen affectie met zijn religie zoals ik ook geen affectie heb met andere godsdiensten. Er is hier alleen respect voor de man zijn visie op het leven. Wel was dit verhaal er een waarbij ik meermaals mijn walg moest onderdrukken. Nooit zo’n smerige en persoonlijke aanvallen meegemaakt. Maar zijn zionistische vijanden bewezen alleen nog maar eens dat ze vulgair uitschot zijn.

  Verder zijn anti-zionistische joden als Friedman verre van overal welkom. Integendeel, zijn wedervaren en dan van o.m. professor en historicus Ilan Pappe tonen dat perfect. Wel wordt hij sinds de publicatie van dit verhaal voor zover ik weet met rust gelaten. En dat geeft mij en zeer goed gevoel. Daarvoor doen we het.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s