Deiremondse verkiezingen

Ook in Dendermonde grijpen er volgende zondag gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zijn er is sommige gemeenten zoals bijvoorbeeld Laarne weinig hevige discussies dan is dat in Dendermonde wel eventjes anders. Hier zijn er duidelijk wel hete hangijzers.

Bovendien zal er praktisch zeker sprake zijn van een aardverschuiving van het Vlaams Belang naar de N-VA. Het wordt nu al praktisch zeker de zwanenzang van deze ooit machtig lijkende partij. Het cordon sanitair en het succes van Bart De Wever en zijn N-VA zijn hiervan de oorzaak.

Gemeenteraadsverkiezingen Dendermonde 2012

In tegenstelling tot bepaalde plaatsen is er in Dendermonde wel een stevige discussie over bepaalde programmapunten. En er komt ditmaal voor het eerst een Links Socialistische Partij op.

Geen programma

Hebben N-VA en sp.a reeds een tijd een programma met beloften voor de volgende legislatuur en presenteerde ook de Open VLD recent haar visietekst dan is het pas maandagavond dat CD&V het hare aan het publiek zal voorstellen.

Wat op onenigheid of een slechte organisatie van de belangrijkste lokale partij kan wijzen. Maar van het Vlaams Belang moet men zo te zien niets meer verwachten. “Dat is voor ons ditmaal geen prioriteit”, oppert Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang in de gemeenteraad en de meest populaire figuur van de partij in de stad. De man die de partij hier ook zowat maakte tot wat zij is/was.

En van de hoogzwangere Barbara Pas is er al weken helemaal niets te bespeuren. Het federaal parlementslid van de partij lijkt, samen met haar broer Frederik, van de aardbol verdwenen. Deze ex-parlementaire medewerkster van Baasrodenaar Gerolf Annemans moest de partij hier de nodige intellectuele kracht geven.

Want voor bepaalde Belangers was Van Gucht te zwak. Ook Barbara Pas viel voor zowat alle waarnemers van de gemeenteraad echter door de mand. Het werd niets, zero. Bovendien zagen lokale partijgenoten haar als een indringster die hen door de ‘Antwerpse gemeenteraad’, d.i. Dewinter en Annemans, werd opgedrongen.

Stefaan Van Gucht

Een kiesprogramma is voor Stefaan Van Gucht geen prioriteit.

Niet de verdienstelijke Van Gucht werd federaal parlementslid maar zij. Van Gucht moest dan maar tevreden zijn met het lidmaatschap van die tweederangse provincieraad. Een raad die het Vlaams Belang liefst al gisteren zou willen begraven zien.

Ondertussen toont ook de lijst en de propaganda de enorme zwakte aan van de partij. Niet alleen heeft men zelfs geen volledige kandidatenlijst kunnen verzamelen maar heeft men op een recente folder met de 27 kandidaten slechts van 10 een foto voorhanden. Ook bedraagt de gemiddelde leeftijd van de kandidaten meer dan 54 jaar. Het lijkt bijna Okra.

Snel een gevangenis

En dan is er de Open VLD. Die is vrij actief, al zullen velen natuurlijk zeggen met de moed der wanhoop, zeker na hun strapatsen in de OCMW-raad (zie het hier eerder geplaatste verhaal ‘Subsidies, nee dank U’) en de gemeenteraad waar zelfs eigen raadsleden hun fractieleider zaten uit te lachen. Een zielig schouwspel.

Daarbij kwam ook nog eens de bouw van de nieuwe gevangenis ter sprake. Geert Vermeir, liberaal raadslid, ondervoorzitter van de Dendermondse Open VLD en woordvoerder van het actiecomité tegen de gevangenis, verweet er burgemeester Piet Buyse (CD&V) over de zaak te liegen.

Waarop hij van de voltallige raad, op zijn partijgenoten dan na, fors de wind van voor kreeg. Maar geen zorg. Zo verspreidde Hilde Dierickx de voorbije dagen een luxueuze folder waarin zij breed glimlachend op de foto verschijnt met Annemie Turtelboom, liberaal minister van Justitie en feitelijk een overgelopen tsjeef uit de periode toen de liberale bomen nog tot in de hemel leken te reiken. Een (nare?) droom.

Hilde Dierickx en Annemie Turtelboom over gevangenis

Papier is geduldig.

En kijk in deze folder heeft Hilde Dierickx het ook over de Dendermondse gevangenis waar Turtelboom zo naar verlangt om haar plannen voor justitie door te kunnen drukken. Tegen de wil in van liberaal Geert Vermeir die met zijn vrienden al een fortuin uitgaf om dit te verhinderen.

En wat zegt Hilde Dierickx in de folder:

“Ze hopen allebei op een snelle realisatie van een nieuwe gevangenis in Dendermonde.’

Hoed af natuurlijk voor zoveel durf en gelukkig dat papier verdraagzaam is en alles aanvaard wat men er op drukt of schrijft. Hilde Dierickx is al lange tijd voorstander om de huidige gevangenis te restaureren. Dat was voor haar voldoende.

Want de ene liberaal wou hem in de Eksterstraat terwijl de andere liberaal dat dan weer poogde te verhinderen. De ontsluiting van die gevangenis ging immers dan via de voordeur van dit raadslid verlopen.

En dus werd een gewone restauratie de oplossing, het liberale ei van Columbus. Een waanzinnig idee natuurlijk. Met als vraag of dat ook voor ‘vriendin’ Annemie Turtelboom dan plots voldoende is. Die wil immers officieel aan het Oud Klooster zo snel als kan een nieuwe gevangenis bouwen.

Volgens Hilde Dierickx en haar partijgenoten is dit dossier voor de gevangenis op het Oude Klooster echter een barslecht dossier dat men dient af te voeren. Men hoorde hen recent dat nog zo prediken tijdens de laatste gemeenteraad. Het is echter wel het dossier van …. Annemie Turtelboom. Diezelfde van de foto.

Hoeft het te zeggen dat die nieuwe campagneslogan elders bij andere partijen op veel wenkbrauwengefrons werd onthaald. Je zou voor minder. Maar slogans zijn slogans en reclame blijft nu eenmaal reclame: geloof het niet zomaar. Kijk verder.

Iemand mijn nummerplaat gezien?

En dan is het opnieuw hommeles met Els Sinnaeve bij de N-VA. Deze bleek volgens de Lebbeekse N-VA zich te laat in Dendermonde te hebben laten registreren om hier kandidaat te zijn of om te kunnen stemmen.

Maar ze blijft op de lijst staan, wat doet vermoeden dat men bij de zusterpartij in Lebbeke een loopje met de waarheid heeft genomen. Probleem was dat ze in de Lebbeekse OCMW-raad zat en ondertussen in Dendermonde woonde. Wat uiteraard helemaal niet kan.

Marius Meremans

Marius Meremans blijft blijkbaar ook na de start van een gerechtelijk onderzoek achter kandidate Els Sinnaeve staan.

Els Sinnaeve was een der allereerste politici die van het Vlaams Belang overliep naar de N-VA die toen electoraal juist begon te scoren. En om te verhinderen dat haar plaats in het OCMW werd overgenomen door dat vermaledijde Vlaams Belang bleef zij illegaal zitten. N-VA en Vlaams Belang zijn beiden wel Vlaamse ultra’s maar kunnen beider bloed wel drinken.

Volgens de lokale media, zich baserend op een bericht van het parket, loopt er tegen haar een gerechtelijk onderzoek wegens inbraak en diefstal bij garagist Edwin Van Lierde in Wieze waar ze tot eerder dit jaar woonde.

Daar zou ze op 18 september ingebroken hebben en een of meerder nummerplaten van auto’s gestolen hebben. Het betreft hier o.m. een groene garagistenplaat die garagisten gebruiken om met wagens bijvoorbeeld naar de autokeuring te gaan.

Tijdens een huiszoeking zou men inderdaad die bewuste nummerplaten bij haar hebben aangetroffen. Els Sinnaeve heeft trouwens tot recent in die garage gewerkt en had ook een aantal jaren geleden zelfs een relatie met garagist Erwin Van Lierde. Reden waarom hij haar ‘s nachts zo gemakkelijk herkende toen ze de diefstal blijkbaar pleegde.

De garagist diende volgens de media zelfs een klacht met burgerlijke partijstelling in bij het Dendermondse gerecht. Probleem is dat de kieslijsten nu definitief zijn en dus niet meer kunnen veranderd worden. Vervelend natuurlijk.

Volgens de media zou N-VA-lijsttrekker Marius Meremans het een zaak uit de privésfeer noemen en blijft hij achter de kandidate staat. Om wat? Verder wacht men er het resultaat van het onderzoek af. Men kan nu eenmaal moeilijk anders.

Het verhaal lijkt nogmaals te tonen hoe gebrekkig het antecedentenonderzoek voor nieuwe leden en overlopers bij N-VA wel is. De serie problemen met onder meer Bruggeling Pol Van Den Driessche tonen dit zeer goed aan. Ook Els Sinnaeve lijkt een gelijkaardig verhaal.

Overlopers

De Dendermondse ex-Vlaams Belanger en gemeenteraadslid Herwig Moons daarentegen werd wel een lidmaatschap bij de N-VA ontzegd. Deze was, zoals Hilde Raman iets ervoor, ook bij het Belang opgestapt en dacht een nieuw zoveelste politiek leven te beginnen bij ditmaal de N-VA. Hilde Raman

Was de overloop van kandidate Hilde Raman van Vlaams Belang naar N-VA slechts een stukje theater. Zij ontkent alleszins en blijft bij haar verhaal dat ze zich niet meer kon verzoenen met het voor haar racistische programma van het Belang. Ze staat nu 5de op de lijst.

Daar ving hij echter bot. Na gesprekken met de provinciale tenoren Siegfried Bracke en Karel Uyttersprot waren er twijfels gerezen. En daarom belde men maar naar Carlo Van Hoey, broer van Dimitri Van Hoey die kandidaat is voor de N-VA.

Carlo Van Hoey had nog samen met Herwig Moons in de gemeenteraad voor het partijtje Samen gezeten – een allegaartje waar de Baasroodse dwarsligger Fons Hermans en de nu uit de stad verdwenen Peter Bombay de plak zwaaiden – in de gemeenteraad. Een telefoontje naar Carlo Van Hoey was voldoende en Moons kon beschikken.

Ondertussen gaat ook bij de lokale N-VA het verhaal rond dat de onverwachte overstap van Hilde Raman van het Vlaams Belang naar N-VA niet zo onverwachts was en er eerder sprake was van een stukje politiek theater.

“Dat had je toch zien aankomen. Dat was toch geen verrassing”, wist Marius Meremans, lijsttrekker en schepen voor Cultuur en Jeugd, een tijd geleden te zeggen. Maar voor Raman was dat niet zo. “Mijn beslissing is pas gevallen op de dag voor men het persbericht hierover publiceerde”, aldus Hilde Raman.

Stefaan Van Gucht tilt er blijkbaar niet zwaar aan. Hij had zo te zien steeds een goede relatie met Hilde Raman en voelt zich spreekwoordelijk gezien door haar niet in de rug gestoken. De man lijkt eerder te berusten in die overloop en in de leegloop waarmee zijn partij geconfronteerd wordt.

Een schot in de roos

En dan is er het andere ‘verkiezingsnieuws’. Vorige zaterdagavond werd Bart Van Malderen, lijsttrekker voor sp.a en fractieleider in het Vlaams parlement, vader. Het was normaal voorzien voor 11 oktober maar kwam dan toch wat vroeger. Gelukkig voor het koppel zodat ze beiden op 14 oktober toch hun burgerplicht kunnen doen en gaan stemmen.

Bart Van Malderen

Is het nog afwachten wat het verkiezingsresultaat zal opleveren, een ding is zeker, het leven kreeg met de geboorte van dochter Roos een ingrijpende wijziging voor lijsttrekker Bart Van Malderen.

Het is een dochter die Roos noemt, een voor een sos meer dan passende naam. Het was dus een schot in de roos en het is te hopen dat het een roos wordt met weinig of geen doornen. Zonder gaat niet want dat is een wet des levens.

Informatie in overvloed.

Voor wie zich wat wil laten informeren over de politieke toestand in de stad en de verkiezingen is er ondertussen informatie bij de vleet. Zo is er vandaag zondagnamiddag vanaf 13 uur op Top Radio Tros een vier uren durend debat tussen de lijsttrekkers.

Een mee door mij geleid debat waar er ongetwijfeld veel stof zal opdwarrelen. Je kunt de thema’s zo al ruiken. De belabberde staat van ons militaire erfgoed, de gevangenis, het Baasroodse rusthuis en het Oudegemse kerkplein om er maar enkele te noemen.

Op 11 oktober is er dan in CC Belgica een ander kopstukkendebat van De Dendermonde Perskring, Editie en jeugdhuis Zenith onder leiding van Timothy Vermeir. Een debat waarbij de grote zaal van CC Belgica vermoedelijk wel zal vollopen. Het debat is live te volgen via Radio Beiaard. Een primeur.

En tenslotte is er vanaf zondagnamiddag 14 oktober op Top Radio Tros non-stop een verkiezingsmarathon waar zoals naar gewoonte als eerste de resultaten en coalities voor de streek zullen worden aangekondigd. Ook hier wordt de dans door mij en Danny Van Steen van Tros Radio geleid.

Wie gelooft dat nog?

Het is tegenwoordig in de media de mode om de lezer, kijker of luisteraar om de zoveel dagen om de oren te slaan met een of andere opiniepeiling. Dat is trouwens ook geen typisch Belgisch fenomeen maar iets wat men bijvoorbeeld ook in Nederland of Venezuela of de VS ziet.

Niet dat het allemaal betrouwbaar is. Dat bleek recent voldoende in Nederland met de laatste parlementsverkiezingen toen men er mijlenver naast zat. Wat zorgde voor nog maar eens een zoveelste mea culpa door de opiniepeilers.

Hier was het gisteren zaterdag helemaal lachen geblazen met de verhalen over de kiesintenties van de Antwerpenaars voor 14 oktober. Eerst was er TNS Media die al vrijdagavond de resultaten via de VRT en Het Laatste Nieuws, haar klanten, bekendmaakte. En zie, de N-VA haalde er 37,2% en de lijst van sp.a en CD&V raakte maar aan 27,7%.

En dan kwam er de volgende dag De Gazet van Antwerpen met bureau Dedicated Media die plots een nek-aan-nek race voorspelde met N-VA die dan maar 31,9% haalde en de lijst van sp.a en CD&V van Burgemeester Patrick Jansens die op 31,1% kwam. Een wel heel merkwaardig verschil.

 Aalst - Erfgoedfeest carnaval

Aalst is wat betreft carnaval een kampioen. En hetzelfde kan men zeggen over het politieke ruziemaken. “Is er een akkoord over iets dan krijgt men plots schrik en begint het ruziemaken opnieuw”, aldus een buitenstaander die in Aalst met een dossier geblokkeerd zit.

Waar men uiteraard maar een echte conclusie uit kan trekken: geloof geen opiniepeilingen. En als men die peilingen mag geloven dan doet de N-VA het stukken slechter dan die andere peilingen ons steeds doen geloven, die naar de nationale kiesintenties. En in de meeste lokale peilingen zie je zelfs een achteruitgang voor die N-VA.

In vele grote steden komt de N-VA niet op de eerste maar zelfs slechts op de derde plaats. Alleen in Antwerpen met Bart De Wever en in Aalst, waar de traditionele partijen al jaren alleen maar ruzie lijken te maken, scoort de N-VA echt.

Het verbaast zelfs dat de Aalsterse Open VLD met Jean-Jacques De Gucht, lijsttrekker en zoon van, nog ongeveer op gelijke hoogte zit met de N-VA. Maar geloof opiniepeilingen dus niet.

Wel blijkt ook nu weer hoe onze klassieke media de N-VA blijven oppeppen. Het hoofddebat over Gent is bij de zogenaamde kwaliteitspers er een tussen Siegfried Bracke van N-VA en sp.a’er en burgemeester Daniel Termont, niet tussen Open VLD en sp.a.

Het typeert een pers die elke stap van De Wever nu al een paar jaar uitvergroot als ware het een fenomeen van nationaal belang. Waarna de Wever steevast kapt op die ‘linkse’ media. En wee die persmuskiet die hem een kritische vraag durft stellen want daar is de deur.

Willy Van Damme

Advertenties

11 thoughts on “Deiremondse verkiezingen

 1. Foldertje van Hilde D. is onvolledig… Moest zijn ‘… hopen op een snelle realisatie van de gevangenis in Dendermonde, maar niet in mijn tuin of in die van Geert V.’…
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Wat ik niet begrijp is dat een partij die in Dendermonde aan de macht wil komen standpunten inneemt die dat juist totaal onmogelijk maken. Het heet zoiets als ‘in eigen voeten schieten’ of ‘de eigen ruiten ingooien’.
  Verstandig kun je dat zeker niet noemen, maar het is hun eigen keuze om politiek zelfmoord te plegen. De V in VLD slaat dus zeker niet op de V van Verstandig.
  Willy Van Damme

 2. Ik zie niet in dat de beperkte open ruimte moet opgeofferd worden. Breek gewoon de oude gevangenis af en zet er een aangepast geheel in de plaats. Is dat zo moeilijk. Op de huidige hoogte kunnen ze gerust 4 à 5 verdiepingen kwijt. Start al met één in de grond en een raam juist boven grondniveau.
  Waarom moet je iets behouden dat niet meer van deze tijd is en doodversleten.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Was het maar allemaal zo simpel. Vooreerst is die oude gevangenis qua huisvesting een grote schande maar ze is als gebouw ook beschermd. Dat zomaar afbreken kan dus niet. Ik dacht dat dit hier al herhaaldelijk over dit dosser was geschreven.
  Verder wordt in dit dossier alles tot in de kleinste details beslist door de hogere overheid, zijnde het gewest, de federale regering, de Regie der Gebouwen, de provincie en Waterwegen en Zeekanaal.
  Het stadsbestuur kan hier alleen maar toekijken en hopen en lobbyen dat ze hier wordt gebouwd. En ze kan die hogere overheid er alleen maar zeer erkentelijk voor zijn. Het betonneert het justitiële apparaat verder in de stad en zorgt voor ongeveer 500 werkplaatsen. En dus een grote boel economische winst waarvan jij ook zult kunnen genieten.
  Dit weigeren is hetzelfde als zou het stadsbestuur zelfmoord plegen.
  Of wil je dat Aalst, dat ook intervenieert, die gevangenis krijgt? Als men de Dendermondse Open VLD bezig ziet dan zou je denken dat ze voor Aalst rijden, niet voor Dendermonde.
  Willy Van Damme

 3. En waar ga je tijdens de bouwwerken de gevangenen onderbrengen? In Tilburg??? In de andere overbevolkte gevangenissen???
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  De Robert Ramlotstraat of de Volaardestraat? Sommigen die over die zaak willen discussiëren weten amper waarover het gaat. En dat blijkt over veel zaken te gaan.
  Nog deze week breng ik een analyse van het verhaal over het Baasroods rusthuis. Wie vorige zondag op Radio t’Ros het debat over de verkiezingen aandachtig volgde zal dat alleen maar kunnen beamen.
  Sommigen denken werkelijk dat het ook hier alleen een kwestie is van de stad die wil en zal bouwen. Alsof er geen andere elementen in het spel zijn en er geen hogere overheid is die wetten schrijft, vergunning geeft, quota’s heeft en subsidies geeft. Maar slogans op papier zetten is natuurlijk gemakkelijk. Kwestie van de kiezer op te lichten, te bedriegen. Maar dat is natuurlijk het gemakkelijkst. De waarheid vertellen is wat moeilijker.
  Willy Van Damme

 4. En waarom zou het stadsbestuur niet kunnen lobbyen om dat beschermd monument te deklasseren. En al zeker als al die andere hogere instanties ermee gemoeid zijn. Ik zeg niet dat ze behouden moet blijven als huisvesting! Ten slotte kunnen ze (stadsbestuur en hogere instanties) dit wel voor het park aan het station. Dus zwijg me van die bescherming… Zoals de Hollandse kazerne. Nog zo een beschermd monument waar de hogere overheid als een goede huisvader mee omspringt. lol.
  Als de tewerkstelling en de ermee gepaard gaande economie uw enige zorg zijn…. Ook in Aalst zou de tewerkstelling die jobs opleveren. Op macrovlak maakt dit dus geen enkel verschil. Maar ook dat heb ik niet gezegd. Ik vind dat er gezien de beperkte ruimte gerust aan inbreiding kan gedaan worden op de huidige plaats waar de gevangenis vandaag staat. Architecten moeten dit toch kunnen realiseren.
  En ja Jempi, van mij mogen ze gerust nog een jaar of twee een gevangenis huren in Nederland als daarmee de groene ruimte wordt gespaard. De huidige kosten, zonder dat er nog maar één steen is gelegd, hadden al een heel stuk huur bekostigd.
  Rond Dendermonde stad is stilletjes aan geen open gebied meer te vinden van enige omvang. Zet dus alles maar vol, hoor ik jullie zeggen.
  Nee, uw betoog voldoet voor mij niet .
  D. Harlie
  Antwoord:
  De federale regering heeft er al een nieuwe bestemming voor voorzien als gevangenis. Vrouwen, jeugd of voor interneringen is nog onduidelijk. Eerst komt er natuurlijk een renovatie.
  U mag van mij dromen zoveel u wil maar de realiteit is dit.
  Die bescherming opheffen is ook niet iets dat zomaar op één twee drie kan gebeuren. U stelt het allemaal nogal heel gemakkelijk voor en begint dan maar te zwaaien met het stationspark of de Hollandse Kazerne. Laat slogans over aan bepaalde politici.
  En hoe U op dit beperkte oppervlakte van de huidige gevangenis die nieuwe gevangenis wilt krijgen is mij trouwens een zeer groot raadsel. Men heeft het trouwens bekeken en er dienden drie straten in het centrum geheel onteigend. Misschien kunt u dat doen als U dan burgemeester of minister bent. Ik wens U dan alleszins veel succes.
  En als u zegt dat er in Dendermonde nog amper open ruimte beschikbaar is dan moet ik gaan denken dat U elders woont. Ooit al gehoord van Vlassenbroek, Grembergenbroek, De Sint-Onolfspolder, de Kalendijk enz…? Kijk anders eens op Google Earth.
  En miljoenen in Nederland uitgeven om die paar maisvelden en die weide te behouden? Uw keuze, maar niet die van veruit de meeste andere Belgen. Daar ben ik zeker van. Trouwens van die kouter van het Oud Klooster verdwijnt er amper 10%.
  En als open ruimte voor U zo cruciaal is waarom dan geen actie rond Vlietberg en Elsbos. Hier gaat veel meer open ruimte ‘verloren’ dan met die gevangenis.
  Maar daarover hoor je niemand piepen. Conclusie: het protest heeft niets met natuur of open ruimte te zien. Het is gewoon eigen belang, NIMBY zoals dat heet.
  Willy Van Damme

 5. Inderdaad, ik zie ook voleodnde open ruimte en natuur, zelfs binnen de stadsgrenzen van klein-Dendermonde. Als open-ruimte-liefhebber moet u beslist eens vanaf het Rond Punt, via het stadspark en de Kalendijk naar de wijk het Keur trekken. Gebruik deze weg eens als alternatief voor de Leopold II-laan en u kan er rustig ademen! Ook de omgeving van de Brusselse Forten lijkt mij niet zover buiten de stad en is ook fantastisch om er te vertoeven… Niet van Dendermonde, zeker?
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Elke aantasting van de open ruimte is natuurlijk te betreuren maar, inderdaad, wie beweert dat er weinig groen in de stad is of amper nog open ruimte weet niet wat hij zegt. En als genieter van al dat groen, incluis het Oud Klooster, kan ik je alleen maar bijtreden.
  Had men niet zo zorgvuldig nagekeken waar die gevangenis kon geplaatst worden dan had ik vooraan op de barricade gestaan om te protesteren. Hier gebeurde de keuze echter zoals het moet en sta ik dus op diezelfde barricade om het te verdedigen.
  Men moet dossiers als dit nuchter bekijken en niet met oogkleppen en slogans.
  Willy Van Damme

 6. Inderdaad heren bouw alles gewoon vol er is toch nog genoeg groen (precies nog teveel) in Dendermonde.
  De kalendijk en omgeving waren 30 jaar geleden een oase van rust en velden. Nu enkel nieuwbouw inclusief hospitaal en nieuw gebouw van de politie. Het Hoogveld, vroeger hoogwaardige landbouwgrond, wat blijft er nog van over. De Mechelsesteenweg en Zevenkoten vroeger een buffer in tijden van wateroverlast, nu een afgrijselijke opeenstapeling van winkels. Bekijk het geheel en zie. Jullie ogen zijn gewoon dichtgeslibt zoals de wegen. Dendermonde bouwt langzaam aan al zijn eigen groen dicht.
  Vlassenbroek en Grembergen en ook Appels zijn niet het stad. Als je de Brusselse forten al ziet als een groot groengebied…. Allé ja dan ben je uitgesproken zeker net nog het stuk aan de Dender achter de Dammen en de Notendijk. Sorry hoor
  Trouwens ik ken al die stukjes heeg goed en weet maar al te goed waar ik over schrijf.
  Maar geef de uil en bril….
  vandaag is het het oud klooster en morgen… Welk stuk zie je nog graag volgebouwd?
  D. Harlie
  Antwoord:
  Als je over Dendermonde spreekt spreek je over de ganse stad. En als je Dendermonde centrum wil zeggen dan behoort de kouter van het Oud Klooster daar niet bij want het is gelegen in Sint-Gillis. Trouwens ook de Brusselse Forten liggen strikt juridisch gezien in Sint-Gillis niet in het oude Dendermonde intra muros.
  En uiteraard weet ik de evolutie die Dendermonde de voorbije decennia doormaakte.
  Maar binnenkort komen er nog een miljoen Belgen bij. Waar stop je die dan. In kelders heel diep onder de grond?
  Maar als je afkomt met een verhaal over ‘vertimmer die oude gevangenis’ dan is het natuurlijk gemakkelijk spreken. Dromen is iets dat vanzelf gaat, iets realiseren en serieus plannen is echter moeilijker en nog wat anders dan slogans verzinnen.
  Je doet mij denken aan die bewoner van de Veldstraat in Sint-Gillis die tijdens de hoorzitting rond de bouw van die nieuwe IBO aan de Hoge Weg zijn beklag deed. “Mijnheer toen ik hier in de jaren dertig kwam wonen was het hier nog rustig. Je moet er nu eens komen. Het is hier gewoon levensgevaarlijk”, aldus die man.
  Roepen vanaf de zijlijn is gemakkelijk. Woon jij soms in een buurt waar er de voorbije 30 jaar geen huizen zijn bijgekomen? Is je woning trouwens minder dan veertig jaar oud? Indien zo, dan heb jij ook ‘open ruimte’ ingepakt. Klaagt iemand hierover? Het zou nog spijtig zijn.
  Nog een opmerking. Het gebied is al sinds de opmaak van de gewestplannen bijna veertig jaar geleden een woonuitbreidingsgebied. Door het RUP niet meer. Die open ruimte is gered.
  Willy Van Damme

 7. Woon jij in een leemhut of zoiets? En inderdaad het gebouw van de federale politie en het ziekenhuis zijn daar gebouwd (dat laatste is zelfs onlangs nog uitgebreid). Zou jij zonder beiden kunnen misschien? Je vergat nog het gebouw van de belastingen aan het Sas, palend aan de Brusselse Forten, het internaat van het Koninklijk Atheneum (grenzend aan de Brusselse Forten), de schooluitbreiding van Sint-Vincentius aan het Sas… En die buffer van winkels zorgt voor de economie en andere bijkomende zaken of telt dat ook niet mee? Het middeleeuwse Dendermonde bestaat helaas niet meer… Te laat geboren misschien??? En meneer of mevrouw dharlie, ik discussieer liever niet met ‘nicknames’, sorry.
  Jempi Verhofstadt

 8. Hoera voor de vrolijke vrienden.
  En ik woon op de plaats waar een oud gebouw werd afgebroken dat daar al minstens 200 jaar stond. Neen, dus geen inname open ruimte. Bedankt om er op te wijzen dat er nog minder groen rond Dendermonde is gebleven. Eén ding is zeker. Als je enkel de economie in rekening brengt hebben jullie gelijk. Maar wat kan je verwachten van een generatie die al zoveel naar de kloten heeft geholpen. Zonder dat politiegebouw kan ik zeker. Maar een bib en een OCMW-centrum zoals de Dendermondse hoogheidswaanzin ze moet hebben dat hoeft niet voor mij. Net zo min als een hoop winkels die je om de 15 Km kan terugvinden.

  Maar ik verspeel er niet meer woorden aan. De juristen zullen het beslissen!
  D. Harlie
  Antwoord:
  De bouw van een gevangenis heeft niets te maken met economie maar met veiligheid en dat is een essentieel element nodig voor een gezonde samenleving. Hetzelfde voor de bib en het sociaal huis. En hetzelfde voor de nood aan woningen om mensen in te huisvesten. Het heet een sociaal beleid voeren.
  Willy Van Damme

 9. Toch moet men rekening houden met een aantal toeleveringsbedrijven die kunnen participeren in de bevoorrading van de gevangenis… en dat is wel economie! Ik ken iemand die jarenlang leverde in de gevangenis en die had zeker niet te klagen!
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Uiteraard is die zaak economisch ook zeer belangrijk. Een tewerkstelling van 500 personen en de levering van goederen aan een instelling die 444 gevangen bevat zal een grote steun voor de lokale economie betekenen. Het zal ook meer inwoners aantrekken daar veel van die bewakers hier of in de naaste omgeving zullen willen komen wonen. De economische winst die dit oplevert zal vrij impressionant zijn.
  Willy Van Damme

 10. Tja, en toch is groen en open ruimte blijkbaar belangrijker voor sommigen…
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Het is natuurlijk een afweging die ieder moet maken en dan verschilt dat logischerwijze van persoon tot persoon. Men kan daarbij zoals soms blijkt hierin ook erg extreem zijn. Ik respecteer die visie maar ze is uiteraard niet de mijne.
  Het is hier immers niet alleen een economisch belangrijke zaak maar een die op sociaal vlak essentieel is voor een gezonde samenleving. Misdadigers horen soms een celstraf uit te zitten. Nu lopen ze veelal vrij rond.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s