Chemische Wapens–België steunt censuur

Het dossier van de chemische wapens en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) blijft voor beroering zorgen. En ditmaal toonde België daarbij zijn waar gezicht, die van vazal van de VS en van oorlogvoerende partij tegen Syrië. Reden was een bijeenkomst georganiseerd door de VN-Veiligheidsraad waar een zekere Jose Bustani door Rusland uitgenodigd was om te komen spreken over de werking van de OVCW die haar zetel heeft in Den Haag. 

Uw kinderen

Maar dat werd netjes geblokkeerd door de VS, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Estland en ook België die zich tegen zijn komst verzetten. Volgens de Russische zender RT de eerste maal dat dit gebeurde in de geschiedenis van de VN. . Wat was er aan de hand? Waarom wilden deze NAVO-landen en lid van de VN-Veiligheidsraad dat niet?

Voor de buitenstaanders is de Braziliaan Jose Bustani een nobele onbekende. Voor kenners van de OVCW en het dossier van de chemische wapens is dat echter een zeer belangrijk figuur omdat zijn wedervaren de erg cruciale maar zeer nefaste rol van de VS en haar vazallen toont in de wijze waarop internationale organisaties zoals de OVCW onder de vleugel van de VN opereren.

José_Maurício_Bustani

Jose Bustani onderhandelde in 2001 met de Iraakse president Saddam Hoessein over de toetreding van Irak tot de OVCW. Het Amerikaans verhaal over de chemische wapens van Irak zou dan echter nep blijken en dat wou de VS verhinderen.

Maar onder meer België wou hem op dit internationaal forum niet laten spreken en dus verbood men zijn komst. Rusland is op dit ogenblik voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, een positie die roterende is, en deze mag dan mensen uitnodigen op door haar belegde bijeenkomsten. België o.a. stak daar dus een stokje voor. De waarheid moet immers verborgen gehouden worden.

Jose Bustani is een Braziliaanse ex-diplomaat en de eerste baas van de OVCW, de in  Den Haag gevestigde waakhond voor chemische wapens, een onderdeel van de VN. Van 1997 tot 2002 was hij er directeur-generaal van tot hij in 2002 een bezoek kreeg van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN John Bolton, de gewezen Veiligheidsadviseur van Donald Trump.

Die was duidelijk ontevreden over de man en bij dat bezoek aan de OVCW in Den Haag stelde Bolton, volgens het relaas van Bustani, dat hij binnen de 24 uur diende te verdwijnen want hij had ook kinderen en men wist waar die verbleven. (1) Het is een verhaal dat uiteraard nooit de klassieke media haalde maar dat bij kenners van het dossier wel vrij goed bekend is. Hij weigerde.

Maar nadien organiseerde de VS op 21 april 2002 dan maar een stemming onder de lidstaten over de man en met 48 stemmen voor zijn vertrek, 7 tegen en 43 onthoudingen verdween Bustani in 2002. In diens plaats kwam dan een Turks diplomaat, afkomstig dus van een lidstaat van de NAVO. De Internationale Arbeidsorganisatie gaf Bustani nadien in deze kwestie gelijk en beval een schadevergoeding. 

Irak

Volgens de VS was de reden voor diens ontslag zijn barslecht bestuur. De echte reden voor die Amerikaanse ontevredenheid was echter de toen volop in voorbereiding zijnde invasie van Irak. De VS wou Irak kapot, in stukken hakken en zocht alle mogelijke en onmogelijke excuses om dat te realiseren. Daarbij hoorde vooral het nepverhaal over de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein.

1

Volgens Jose Bustani bedreigde John Bolton, toen Amerikaans ambassadeur bij de VN, persoonlijk zijn kinderen als hij niet nog diezelfde dag opstapte als baas bij de OVCW. Noch Bolton, noch de VS heeft dat verhaal voor zover geweten ooit ontkend. De man heeft er ook de reputatie naar.

Waarbij men zoals nu met Syrië een ganse serie leugenaars in de media en de zogenaamde think thanks genre Brookings en Clingendael verzamelde om dat verhaal aan het grote publiek te kunnen verkopen. Huurlingen dus.

Typerend hiervoor was de toen aan mij gerichte brief van gewezen hoofdredacteur Dirk Achten waarin die alle twijfels over het Amerikaans nepverhaal over Irak wegwuifde. De man is nu dankzij de Open VLD Belgisch ambassadeur in Den Haag.

En om dat verhaal geloofwaardig te maken wou men de OVCW inschakelen want daarachter schuilt de VN en dat is toch qua geloofwaardig de top. Maar die spartelde duidelijk tegen en daarom moest Bustani weg. Wat het ook mogen kosten. Tegenwoordig gaat dat onder de in 2017 benoemde Spaanse diplomaat Fernando Arias al veel gemakkelijker. Alle tegenstand is weggesmolten als sneeuw voor de zon.

Het verhaal toont uiteraard de ongeziene brutaliteit van de VS die best te vergelijken is met die van een maffiabaas. Heel recent protesteerde de Portugese regering in het openbaar dat de Amerikaanse ambassadeur in Lissabon zijn mond moest houden wat betreft hun relaties met China.

Het optreden van Bolton tegen Bustani verklaart natuurlijk ook waarom steeds meer landen in het Westen maatregelen nemen tegen Chinese firma’s zoals Huawei en hoe dat achter de schermen tot stand komt. Het heet dan eufemistisch ‘diplomatiek overleg’.

Novichok bij Amazon

Tegenwoordig is de OVCW niets meer of minder dan een handpop geworden in dienst van de VS en het Westen en herhaalt ze alles wat die landen willen dat er moet gezegd worden. Wat forensisch onderzoek hoort te zijn is gewoon het maken van een kopie van de versie van wat de NAVO-landen stellen. Wie als expert een andere visie heeft wordt gewoon het zwijgen opgelegd, geridiculiseerd en desnoods ontslagen. (3)

Het overkwam de Zuid-Afrikaan Ian Henderson die twaalf jaar voor de OVCW had gewerkt en in de zaak van de vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma verantwoordelijk was voor de studie over hoe twee grote vaten in een gebouw in de waren geraakt.

Deze zouden dan chloorgas hebben moeten bevatten. Uit zijn achtergehouden studie bleek echter dat die twee grote vaten daar waren geplaatst en niet vanuit een helikopter of vliegtuig waren gegooid. Met andere woorden het gans verhaal was een door die jihadisten opgezet spel. En van een legeraanval met chloorgas was helemaal geen sprake. Het was wel nodig zodat de VS Syrië nog maar eens kon bombarderen.

 Director-General of the OPCW, H.E. Mr Fernando Arias González.

Onder het bewind van de Spaanse diplomaat Fernando Arias is de OVCW een soort kopieermachine geworden die alle beweringen van groepen als al Qaeda en de Westerse geheime diensten certificeert. Van enig forensisch onderzoek door de OVCW is geen enkele sprake meer. Mensen zoals de Zweed Ake Sellström, de leider van de eerste missie naar Syrië rond het gebruik van chemische wapens, hebben dan ook zware kritiek op zijn beleid.

Dat paste echter niet in het verhaal van die salafistische terreurgroepen en hun bazen bij MI6, CIA enzovoort en dus moest zijn dossier verdwijnen. Het lekte toch uit en werd nadien gesteund door drie andere klokkenluiders bij de OVCW. Waarna de huidige directeur generaal Fernando Diaz de man dan maar poogde belachelijk en verdacht te maken.

De nepverhalen over novichok met de Russen Sergeï en Julia Skripal en recent Alexei Navalny tonen dat ook. Van enig onafhankelijk onderzoek was geen sprake. Men kopieerde gewoon de beweringen van de Britse en Duitse geheime diensten. Voor de versie van die Russische dokters uit Omsk die het leven van Navalny redden had men bij de OVCW geen enkele interesse.

Waarbij men in de media, gevoed door de veiligheidsdiensten, zelfs stelde dat alleen de Russen de capaciteit hebben om novichok te maken. Een meer dan lachwekkende bewering daar die formule in een boek staat die men al jaren zelfs bij Amazon kan bestellen. (4) Zo ver zakt het niveau van onze media. Men slikt alles en verkoopt alles, soms de grootste onzin eerst.

Willy Van Damme 

1) Russia Today, 6 oktober 2020, ‘Russia slams ‘disgraceful’ ban on founding OPCW chief speaking at UN Security Council on Syria’. https://www.rt.com/russia/502709-former-opcw-director-douma-ban/

Twee van die kinderen verbleven volgens dit verhaal in New York en een derde in Londen.

2) Russia Today, 7 april 2018, ‘I give you 24 hours to resign’: 1st OPCW chief on how John Bolton bullied him before Iraq War’. https://www.rt.com/usa/423477-bolton-threat-opcw-iraq/

3) The Gray Zone, 12 maart 2020, Aaron Mate, ‘Exclusive: New OPCW whistleblower slams ‘abhorrent mistreatment’ of Douma investigators’. https://thegrayzone.com/2020/03/12/opcw-whistleblower-mistreatment-douma-investigators/

Het toont hoe men in de media omgaat met klokkenluiders, en dat is doodzwijgen of criminaliseren zoals nu met Julian Assange van Wikileaks gebeurt.

4) Vil S Mirzayan, ‘State Secrets’, 2007, Outskirts Press, Vanaf 8 dollar, ISBN-13 1432725662. Wie zelf wat novichok wil maken kan dus nu aan de slag. Het boek veroorzaakte een interne discussie onder specialisten over novichok, een product welke niet op de lijst van verboden chemische wapens stond. 

De man leeft in de VS en noemt zich ook president en regeringsleider in ballingschap van Kazan, een deelstaat van de Russische Federatie welke Washington poogde los te weken van Rusland. Het werd een flop. Wel vroeg hij in december 2008 bij de VN de onafhankelijkheid van Kazan te erkennen. 

Hillary Clinton, die van 2009 tot 2013 Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken was, verbood haar medewerkers en diplomaten om de kwestie van novichok in discussies ter sprake te brengen. Dus voor het verhaal over de Skripals bekend raakte. De VS en de voornaamste westerse regeringen kende toen dus al het verhaal van novichok voor het publiek bekend raakte. Ze wou het echter geheim houden. Tot men het kon gebruiken? 

7 gedachten over “Chemische Wapens–België steunt censuur

 1. Ik heb het OPCW dossier vrij goed gevolgd en het lijkt er toch op dat de experten die voor de OPCW werken zich goed staande hebben gehouden. De leiding heeft ze gewoon genegeerd en om de experten heen gewerkt. Ik vraag me af in welke mate de experten nu gaandeweg vervangen worden.
  Het is dan ook alleen hier in het westen dat men de leiding van het OPCW gelooft. De rest van de wereld is het vertrouwen kwijt. Een anonieme nederlandse OPCW expert (d’Aramitz) beschreef het op Twitter ongeveer zo dat de OPCW experten die geloven dat de Syrie chemische wapens inzette nauwelijks een terrastafeltje in den Haag kunnen vullen.” Dus Zanders en misschien drie anderen 🙂

  Bustani heeft zijn authoriteit en zijn vroegere ervaring, maar zijn getuigenis is zeer relevant omdat hij in het panel van de Courage Foundation zat dat de anonieme klokkeluider ‘Alex’ heeft ondervraagd. Jonathan Steele heeft daar toen een verslag over geschreven dat op Counterpunch staat (waarom niet op de Guardian waar hij vandaan komt?). Henderson beschouwt zichzelf geen klokkenluider. Hij is tegen zijn zin op de voorgrond terechtgekomen omdat het aanvankelijk gelekt dossier door hem geschreven is maar neemt sindsdien wel zijn verantwoordelijkheid op.

  De kwestie Assange en OPCW zijn twee schrijnende gevallen van de media die de burger laten stikken. In dat kader wil ik dit pleidooi voor publieke subsidie vermelden dat in verschillende media verschenen is.
  Ik ben voorstander van publieke subsidie. Mainstream media hebben nog altijd waarde. Ze zijn zwaar gehandicapt maar waardevol. Ze zijn nog altijd een goede bron van informatie waar OSINT zich op baseert (Open Source Investigations). Er zijn informatiewoestijnen, dingen waarover niemand meer rapporteert en met meer geld kan dat beteren. Maar de laatste paragraaf in het artikel laat ook geen illusies:

  Op een moment dat de democratie wereldwijd onder druk staat, mede door de ongebreidelde stroom van fake news is een dynamisch, divers, maar professioneel medialandschap meer dan ooit nodig.

  Fake News is voor een flink stuk een propagandaconcept om ongewenste informatie te bestrijden. Het dient om publieke opinie te controleren. Het staat los van zoiets als waarheid.
  De auteur doet dus beroep op publieke fondsen om beter te kunnen presteren in de propagandastrijd tegen Fake News…
  Zal meer geld ervoor zorgen dat ze ineens wel goede berichtgeving gaan hebben over Assange en OPCW? Of Jemen of Syrie? Ik dacht het niet.
  Integendeel.
  Tuyzentfloot

  Antwoord;:

  Bedankt voor die interessante extra info. Ik zie Zanders als een door de EU betaalde n iet als een echt expert maar als een praatbarak die de OVCW naar de mond praat en vooral voor bladvulling zonder inhoud zorgt. Op de oppervlakte blijven lijkt zijn motto te zijn.

  Ik denk ook niet dat een degelijk wetenschapper gespecialiseerd in chemische wapens die onzin van de OVCW gelooft. Het is te ridicuul gewoon. Een onderzoek waarbij men verklaringen van een assortiment salafisten voor waar aanneemt en niet onderzoekt kan nog moeilijk serieus genomen worden.

  Verder krijgen onze kranten volgens de website Apache nu jaarlijks 400 miljoen euro overheidssteun en daarbij moet je nog de overheidsadvertenties rekenen. In Nederland is er het vermoeden dat het dankzij die subsidies is dat Mediahuis en DPG al die Nederlandse kranten konden overnemen.

  De overheid en de kranten hebben gewoon een te nauwe relatie. En over hun kwaliteit kan men kort zijn. Ze zijn voor een aantal onderwerpen gewoon de spreekbuis van onze veiligheidsdiensten wier verhalen men dan op de voorpagina’s prompt als exclusief en belangrijk brengt. Voorbeelden legio.

  Willy Van Damme

  • Zanders is geen chemicus maar is wel degelijk een serieuze expert in chemische en biologische wapens en andere dingesen die met bewapening te maken hebben 🙂 d’Aramitz is chemisch ingenieur. Zijn quote is niet helemaal wat ik hierboven verwoordde en staat hier.
   De precieze functies van de mensen rond het OPCW is mij niet duidelijk maar Zanders was er al bij betrokken lang voor hij de adviesraad voorzat.
   Tuyzentfloot

   Antwoord:

   Zanders is inderdaad een geostrateeg rond ABC-wapens en ik heb hem ooit geïnterviewd en tot heden heb ik nog niets degelijks en kritisch van hem gelezen. Hij praat gewoon de overheden die hem betalen naar de mond. Maar meer kun je van hem ook niet verwachten. Die d’Aramitz is mij totaal onbekend.

   Willy Van Damme

 2. Hier een link naar een langer RT-fragment, waarin Bustani zelf vertelt over zijn ontmoeting met stormram Bolton: https://www.youtube.com/watch?v=UZ5wl5qbaUA
  Alain Michon

  Antwoord:

  Bedankt voor die link. Bolton als een stormram omschrijven lijkt mij een beetje te braaf: Het lijkt eerder op een naziführer à la Heydrich. Oorlogen ontkentenen en een massale slachtpartij organiseren is voor die man een koud kunstje. De snor is wel anders.

  Willy Van Damme

 3. https://www.newcoldwar.org/ex-opcw-chief-jose-bustani-reads-syria-testimony-that-us-uk-blocked-at-un/
  Men zou gehoopt hebben dat de reikende hand om alsnog met al deze smeerlapperij in het reine te komen werd aangenomen. Het prikkelt alleen maar het zoeken naar de waarheid van integere burgers. Stop toch die waanzin… Het lijkt of ze nog steeds niet beseffen dat het gepeupel “extreem wakker” is en langzamerhand genoeg heeft van deze “verlichting”…
  Louise

  Antwoord:

  Bedankt om die link met tekst van de toespraak van Bustani te geven. Speech die hij dankzij o.m. België niet kon brengen. Zou John Bolton in Brussel op bezoek geweest zijn? Een dapper man en men zal het hem bij westerse regeringen zeker heel kwalijk nemen. Maar de waarheid heeft haar rechten.

  Willy Van Damme

  • 15 October، 2020
   Moscow, SANA-Russian Foreign Ministry has criticized reports issued by Organization for the Prohibition of Chemical Weapons / OPCW/ regarding the alleged chemical attacks in Syria, stressing that the organization has showed its politicization and bias.
   “The activities made by the fact-finding committee on the allegations of using chemical weapons in Syria won’t rise to the level of the professional and objective investigation with strict commitment to all items of the chemical weapons convention,” the Russian Foreign ministry said in a statement on Thursday.
   It added that the main information source of the fact finding committee is social media and nongovernmental organizations linked to terrorist groups.
   Mazen Eyon

   Ik heb dit bewust als tekst gecopieerd uit volgende link http://sana.sy/en/?p=206462 gezien de restricties om de link te openen. Vooral de laatste zin is zeer intrigerend om het op zen zachtst uit te drukken. Tja, ze maken een burger op den duur zo “pissed” dat de onderste steen wordt gekeerd.
   Dank voor alle “INTEGRITEIT &OBJECTIVITEIT” die je onvermoeibaar in jouw verslaggeving steekt. Nu is het zoals gezegd in een vorige opmerking het “DESSERT” dat eraan komt, hoe pijnlijk het ook mag zijn.
   Louise

   Antwoord:

   Inderdaad. De rapporten van de Organisatie voor het Verbod van Chemische wapens over Syrië zijn lachwekkend. Een stel jihadisten doet een verhaal over chemische wapens waarna een missie van het OVCW op reis trekt naar Turkije, daar hun verhalen noteert en van hen wat materiaal ontvangt.

   En op basis daarvan maakt men dan een rapport dat alleen gebaseerd is op het materiaal en de verklaringen van wat in essentie een stel terroristen zijn. Men hoeft geen groot onderzoeker of intelligent mens te zijn om te weten dat dit soort rapporten allemaal nep zijn.

   De OVCW heeft dan ook alle vertrouwen verloren en dient gezien als een criminele organisatie die dient om oorlogsdaden te rechtvaardigen zoals die bombardementen van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op Syrië. De OVCW is een onderdeel van de Westerse oorlogsstrategie tegen Syrië.

   Willy Van Damme

 4. In hun buitenlandse politiek heeft België als lid van NAVO zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide. Alle Kamerleden (behalve 2 van PVDA) hebben gestemd voor illegale agressieoorlogen en hebben ze medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides.
  In verband met de illegale agressieoorlog en illegale staatsgreep in Libië heeft eerste-minister Leterme en alle Kamerleden een resolutie van de veiligheidsraad van de V.N geschonden, namelijk hadden ze alleen toestemming om een “no-fly zone om de bevolking van Benghazi te beschermen’ wat op 2 dagen gedaan was.
  Ik ben van mening dat een misbruik en niet respecteren van een resolutie van V.N. een ernstig schending is van het internationale recht. België/Europese Unie hebben ook de resolutie 1368 (2001) van de Veiligheidsraad van de V.N ook niet gerespecteerd. In deze resolutie roept de Veiligheidsraad alle landen op om te zoeken naar de ware daders van de terroristische aanslagen van 9/11 en hen te vervolgen. België/Europese Unie hebben hun plicht niet gedaan, ze hebben geen onafhankelijk onderzoek ingesteld en ook niet opgeroepen tot een internationaal onafhankelijk onderzoek maar ze hebben gewoon de ongeloofwaardige visie van oorlogsmisdadigers, de Bush administratie overgenomen. Daardoor vind ik dat België/Europese Unie zich schuldig maken aan medeplichtigheid aan terrorisme door de ware daders van de terroristische aanlagen van 9/11 te verbergen en te beschermen. Moslims werden vals beschuldigd voor de aanslagen van 9/11. Er zijn duizenden aspecten van de versie van regering Bush die niet kloppen en toch heeft de Belgische regering, federaal procureur, OCAD geen onderzoek gedaan, de ware daders beschermt en dus hebben ze zich medeplichtig gemaakt aan een terreur aanslag. Afghanistan en Irak hadden niets mee te maken met de aanslagen van 9/11 en dus zijn de agressieoorlogen illegalen en dus oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid genocides.
  Daarbij Sadam Hussein en Muammar Qaddafi vochten wel tegen de islamitisch bewapende groeperingen dat de imperialistische westen noemen ‘terroristen’. Daardoor zijn deze ‘bewapende groeperingen’ groot en machtig geworden door de vernietiging van centraal regering in Irak en Libië. Daarbij heeft de V.S,UK… deze islamitische bewapende groeperingen gebruikt, bewapent, gefinancierd, opgeleid minstens sinds 1997 in Afghanistan en later ook gebruikt in Kosovo, Bosnië, Tsjetsjenië ,moslim oude-republieken van Sovjet unie…. NAVO was ook de luchtmacht van Al-Qaeda/ISIS in de illegale agressieoorlog en staatsgreep in Libië.
  Waarom heeft de federaal procureur niet de politici ,leger vervolgd wegens medeplichtigheid een steun aan plegen van terroristische aanslagen?(elke bombardement in een illegale agressieoorlog is een terroristische aanslag) …. Ik ben van mening dat Europees en Euro-Amerikaans kolonialisme en de huidige imperialisme van NAVO gebaseerd is op een nazi-achtige ideologie van de ware superieure volk die de echte minderwaardige landen en mensen kunnen bestempelen van terrorisme en straffeloos kunnen aanvallen, uitmoorden, oorlogsmisdad en,misdaden tegen de mensheid, genocides plegen….
  https://www.dewereldmorgen.be/community/belgie-europese-unie-verbergen-en-beschermen-daders-van-terroristische-aanslagen-9-11/
  Janu

  Antwoord:
  De aanslag van 9/11 in New York blijft nog duizend-en-één vragen oproepen maar het waren wel moslims die die aanslagen pleegden, medegefinancierd door de ambassadeur van Saoedi-Arabië in de VS en grotendeels afkomstig uit datzelfde Saoedi-Arabië.

  Wat echter niet wil zeggen dat de islam die aanslagen pleegde. Het is niet omdat christenen uit de VS Irak binnenvielen dat dit betekende dat het christendom er vocht.

  Inderdaad men heeft de VN-resolutie betreffende Libië op grove wijze aan de laars gelapt en ik zie dit inderdaad als een zeer zware oorlogsmisdaad. Ik heb nadien persoonlijk Steven Vanackere, toen minister van Buitenlandse Zaken, en Björn Rzoska van Groen over de zaak aangesproken en die verontschuldigden zich.

  Wel stelde Vanackere dat men toch de mensen in Benghazi had gered. Maar die betogingen daar waren een door de Franse geheime dienst DGSE en al Qaeda georganiseerde farce die niets te maken had met wat men kan zien als ‘de bevolking’ van die stad.

  Onze ambassadeur werd niet eens gevraagd om tijdens het parlementair debat te komen spreken. En die was tegen. Was dat de reden waarom men hem niet vroeg?

  Het gevolg is natuurlijk gruwel, moord, plunder en een staat die geen staat meer is. Met massa’s immigranten die zo mits betaling naar Europa konden vluchten. Dankzij ons parlement dat incluis het Vlaams Belang dit goedkeurde. Waarna diezelfde partij moord en brand schreeuwt over die vluchtelingen.

  En wat betreft die aanslagen in België. Acht volgens een zeer goed ingelichte bron hadden een grote westerse veiligheidsdienst voor de terreurcel in Verviers gewaarschuwd zodat men die kon uitschakelen. “De andere aanslagen heeft men laten passeren”, aldus die bron.

  Recent werden de leden van VN-Commissie voor de Mensenrechten terug benoemd en Cuba, Rusland en China maken daar deel van uit. Tot groot ongenoegen van Human Rights Watch en UN Watch, een zionistische organisatie,

  Alsof die landen qua mensenrechten slechter zijn dan België of Duitsland en Frankrijk. Hypocrisie, geldzucht en machtswellust beheersen de wereld en zeker niet het respect voor de mensenrechten. .

  Willy Van Damme

 5. Pingback: Een verslag uit Syrië, zonder poco bril | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s