Syrië en Irak – België als criminele staat

Op dinsdag 9 juni vergaderde in het Belgische parlement de Commissie voor Defensie over de vraag van ons leger om gedurende een jaar 4 F16 gevechtsvliegtuigen naar Jordanië te sturen. Dit om er op vraag van de VS vanaf oktober deel te nemen aan wat onze generaals de strijd tegen IS, de Islamitische Staat, noemen. Een zacht uitgedrukt merkwaardig debat dat men beter een goeie Belgenmop kan noemen.

Qassem Soeleimani 

Immers drie dagen hierna zaten de VS en Irak aan het overleggen hoe de VS dan eindelijk haar troepen uit Irak verder kan terugtrekken. (1) Daarbij beloofde de VS dat de helft nu al zou vertrekken en de rest later zonder specifieke datum voorop te stellen. Maar Irak blijft het vertrek eisen.

De Amerikaanse troepen zouden volgens dit bericht zich niet meer concentreren op de strijd tegen de terreur, want dat was dan niet meer nodig, maar toeleggen op wat men dan noemt het ondersteunen van de generale staf. En dan is er natuurlijk de vraag: Wat gaat ons leger dan ginds feitelijk doen? Achter Jordaanse meisjes jagen en zich bezatten zoals de para’s in Somalië?

Amerikaanse, Russische en Syrische pantserwagens in Khirbat Omar, Qamishli - 12 februari 2020

Een klassieke controlepost van het Syrische leger met daarbij pantservoertuigen van het Russische leger die een Amerikaanse patrouille tegenhouden langsheen de M4 in de provincie Hasaka. Veel is niet nodig om dit te doen ontploffen tot een regelrecht gewapend conflict.

Het valt in die zaak ook op dat sinds de moord in Bagdad op 3 januari op de Iraanse generaal Qassem Soeleimani en de Iraakse topmilitair Abu Mahdi al Muhandis het Iraakse parlement unaniem een wet stemde die het vertrek van de Amerikaanse troepen en die van haar bondgenoten eist. Een aantal van die landen zijn sindsdien ook vertrokken terwijl de VS een serie van hun basissen hebben gesloten.

En het zogenaamd trainen door de VS van Iraakse troepen is sindsdien ook gedaan. Logisch, hoe kan je een leger opleiden, als je hun toplui neerknalt? Moeilijk toch. En met de regelmaat van de klok vuren allerlei Iraakse milities raketten af op Amerikaanse basissen. Niet direct om hen te doden maar om hen te tonen wie de echte baas is. En dat is ondanks de hevige druk vanuit Washington zeker niet het Witte Huis of de CIA.

En Nederland?

In die sfeer vergaderde deze parlementaire commissie over de vraag van onze militairen. Het leek een beetje op een gesprek, niet aan de toog van café de Zatte Reisduif, maar in de betere brasserie in een of ander stadscentrum. Parlementariërs zijn nu eenmaal geen duivenmelkers.

Niet dat ze er veel meer van snapten. Dat het Iraakse parlement het vertrek van de Amerikaanse troepen eist kwam niet eens ter spraken. En slechts eenmaal had men het over de moord op Soeleimani. En over de massale al vele maanden aanslepende betogingen tegen de regering had men vermoedelijk zelfs niet eens gehoord. Protesten tegen de corrupte politiek die al ongeveer 700 mensenlevens heeft gekost.

Assyrische soldaten - Syrië - 11-2015

Een Assyrische militie, een van de serie christelijke geloofsgemeenschappen die zoals alle christelijke groepen in Syrië aan de kant van de regering meevechten tegen die jihadisten. België steunt de strijd tegen deze christenen. In het noordoosten wonen veel van die christenen. Het zijn veelal vluchtelingen die naar Syrië trokken wegens de Turkse pogroms van tijdens de eerste wereldoorlog. België wil van hen opnieuw vluchtelingen maken.

Typerend is dat men het zoals Samuel Cogolati (Groen/Ecolo) stelde ook had over een verzoek van de Iraakse regering. Dit terwijl deze juist het vertrek van die westerse troepen eist en daar op dat ogenblik met de VS een gesprek over plande. En dus die politici moeten dan beslissen over de inzet van ons leger met eventueel dodelijke gevolgen. Een beslissing die geostrategisch ook kan tellen.

Wat door haar afwezigheid eveneens opvalt was de Nederlandse poot van deze geplande interventie. Bij de vorige Belgische militaire operaties in Irak was er steevast een Nederlandse component. Hierbij losten zij ons af en werkten beiden intens samen. Nu hoorde men er amper of geen woord over. Alleen Annick Ponthier (Vlaams Belang) vroeg zich af hoe het zat met de samenwerking met de noorderburen.

In zijn antwoord op de parlementaire vragen en opmerkingen stelde fregatkapitein Kristof Van Belleghem, directeur van de militaire operaties op het kabinet van de minister van Defensie Philippe Goffin (MR), heel vaag dat er vanuit Nederland nog geen bevestiging is over een mogelijke deelname. In Nederland is er echter geen enkel animo meer voor verdere deelname.

Daar bleken op 3 juni 2015 bij een bombardement van de Nederlandse luchtmacht op de Iraakse stad Hawija minstens 70 burgers te zijn omgekomen naast dan meer dan 100 gewonden.

Dit terwijl men vooraf wist dat er zich daar veel burgers ophielden. Een massaslachting die de Nederlandse regering van Mark Rutte (VVD) vier jaar lang voor de buitenwereld  en dus ook het parlement verborgen hield. Vandaar het huidig gebrek aan Nederlandse interesse om er nog eens te bombarderen. Je zou voor minder. .

Clubje jaknikkers

Het valt trouwens op dat er voor zover geweten nergens in de NAVO enige interesse is om nieuwe gevechtsvliegtuigen of grondpersoneel te sturen. integendeel, men neemt de biezen. Het is binnen de NAVO over deze zaak grote stilte. Niemand maakte voor zover geweten een plan bekend voor nieuwe acties. Het is gewoon wachten tot de VS opstapt. Ze hebben trouwens al meer dan voldoende schade aangericht.

In wezen lijkt het zo: Een of andere Amerikaanse generaal of diplomaat stelde dat het Belgisch leger opnieuw enkele F16’s naar het Midden-Oosten moet sturen en dus knikt dat leger braafjes ja en zo gaat dat naar de regering en het parlement waar partijen als CD&V, CDH, MR, Open VLD, N-VA en het Vlaams Blok eveneens braafjes ja knikken want de baas in Washington heeft gesproken. Het is de relatie van slaaf tot meester.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3 - Deel C & D

Een deel van een document van de Amerikaanse Militaire Veiligheidsdienst (DIA) van augustus 2012 toen de strijd voor controle over de steden Aleppo en Damascus was losgebarsten. De jihadisten veroverden wel een aantal wijken maar niet de centrale delen ervan. Het document werd in 2016 publiek gemaakt tijdens de presidentscampagne door het team van Donald Trump om zo tegenkandidate Hillary Clinton te kunnen verwijten dat ze al Qaeda steunde. Wat klopt maar wat Donald Trump nu ook doet. Het is authentiek bevonden door zowel de toenmalige directeur van de DIA als de woordvoerder ervan. Men ging al Qaeda in Irak, het latere IS, naar het oosten van Syrië sturen en zo naar Irak om dat land in minstens drie stukken te slaan. In Brussel ontkende de toenmalige woordvoerder van Buitenlandse Zaken dat België dit steunde. Het staat er nochtans geschreven. Toen ontkenden figuren als Jorn De Cock van De Standaard nog dat al Qaeda in Syrië actief was. Specialist Rik Coolsaet had het in die periode op televisie over ‘idealisten’.

Een onderzoek of het stellen van zelfs maar een heel brave kritische vraag is er niet bij. Waarvoor men dan een parlementaire commissie nodig heeft of überhaupt een parlement is de vraag. Washington vraagt en wij draaien. Zelfs al is de vraag compleet gek en gevaarlijk. Het is dus gewoon een club jaknikkers.

Zo stelt Bram Delvaux (Open VLD): “Omdat blijkt dat IS gebruik maakt van de coronacrisis om meer aanslagen te plegen”. Waar is hiervoor het bewijs? Nergens toch. Het zijn losse beweringen die door enkele generaals van het Pentagon en hun vrienden in de media en allerlei Amerikaanse studiediensten gedaan worden zonder zelfs maar een aanwijzing.

Ze worden trouwens tegengesproken door andere officiële Amerikaanse verklaringen. Zo was er recent de gezamenlijke verklaring van 12 juni van de regeringen van de VS en Irak over de voorziene troepenterugtrekking van het Amerikaanse leger.

“The two countries recognized that in light of significant progress towards eliminating the ISIS threat, over the coming months the US would continue reducing forces from Iraq,” a joint statement said. (2)

“De twee landen erkennen dat gezien de vooruitgang bij het bestrijden van het gevaar uitgaande van ISIS de VS de komende maanden verder zijn troepen zal gaan terugtrekken”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Zelfverdediging

Helemaal te gek maakte het natuurlijk Theo Francken (N-VA) voor wie het steunen van het Amerikaans exceptionalisme en agressie een essentieel beleidsonderdeel moet zijn. Hij opende de debatten dan ook zonder enige vraag te stellen en door de slaafse gehoorzaamheid van zijn partij aan Washington te tonen. Zijn visie was dat we onze positie binnen de kern van de NAVO moeten behouden en dus bombarderen.

En de opmerking op de radio van medecommissielid Wouter De Vriendt (Ecolo/Groen) over het gebrek aan mandaat om ook in Syrië te bombarderen leek voor hem lucht. Illegaal of legaal maakte zo te horen voor Francken geen enkel verschil.

Nochtans is het bombarderen van een land zonder mandaat van de VN een oorlogsmisdaad goed voor het Internationaal Strafhof. Niet te verwonderen ook dat Francken het eveneens had over een vraag van de Iraakse regering aan ons land voor hulp. Uiteraard een leugen.

Toen over de zaak in de VN-Veiligheidsraad over de strijd tegen IS discussie ontstond wou de VS zo gewoon het recht krijgen om ook in Syrië te bombarderen. Rusland en China staken daar een stokje voor en eisten dat de VS zich hierbij aan het internationaal recht zou houden.

Met andere woorden voor het bombarderen eerst de toestemming vragen aan Damascus. Maar dat weigert de VS en dus begint men dan maar plots over artikel 51 en het recht op zelfverdediging.

Dit gebrek aan mandaat voor Syrië was dan ook de voornaamste reden waarom John Crombez (SPA) en de andere leden van Ecolo/Groen, PS en PVDA/PTB tegenstemden. België mag dan wel lid zijn van de VN-Veiligheidsraad maar zich houden aan de statuten ervan hoort er voor onze regering niet bij. Ze lappen het aan hun laars.

Amerikaanse wapens - 2016 - Krusik

Op 2 november 2016 kocht Global Ordnance, een van de vier Amerikaanse firma’s die voor het Pentagon niet-Amerikaanse wapens mag aankopen, tonnen mortieren en mortiergranaten. Officieel waren ze bestemd voor het Afghaans leger maar onderweg verdwenen die dan richting Jemen en de vrienden van IS. 

En dat wil natuurlijk zeggen dat België hier terug oorlogsmisdaden gaat begaan. Wat voorheen al het geval was. Het excuus hierover van kapitein van Belleghem was het inroepen van artikel 51 van het handvest van de VN over het recht op zelfverdediging. Een zelfs niet eens flinterdun te noemen argument.

Zo stelde hij dat België vanuit dat gebied wordt aangevallen en de Syrische regering niet in staat is om dat gebied ten oosten van de Eufraat onder controle te krijgen. Lachwekkend. Het is immers juist de VS die dat verhinderd en er is bovendien een waslijst aan documenten die bewijzen dat VS en haar bondgenoten, waaronder ook België trouwens, IS jarenlang hebben gesteund en naar daar stuurden.

Het is dan ook Syrië en haar bondgenoten die zonder discussie artikel 51 kunnen inroepen tegen onder meer België en ons land aanvallen. Maar om geen wereldoorlog uit te lokken gebeurt dat niet. Maar ongetwijfeld weet Van Belleghem dat perfect. Maar een zelfs grove leugen is hier geen probleem.

Transparantie

Opvallend is ook dat enkele sprekers bij de tegenstanders zoals de SPA van een interventie het hadden over de nood bij het leger aan transparantie. Vrome en terechte vraag die men bij de legerstaf vermoedelijk weggelachen heeft. Transparantie is immers zowat het laatste dat men de legerstaf kan verwijten

Toen in de jaren negentig in Europa het schandaal rond Gladio, een geheim ondergronds netwerk binnen de West-Europese legers, uitbrak dat verantwoordelijk bleek voor aanslagen in meerdere landen van de NAVO die zoals in Italië erg bloedig waren, dan eiste ons parlement herhaalde malen en zwaar op de tafel kloppend de Belgische namen van dit netwerk.

Amerikaanse wapens - 2016 - Krusik - 1

De afdeling van ISIS in Jemen pronkt met haar verse mortiergranaten die ze in 2016 gekregen heeft van de VS.

Gaf de Staatsveiligheid schoorvoetend wel haar namen vrij dan weigerde het leger die te geven. In Londen en Washington kende men ze wel maar voor Brussel was het een njet. En dan stelt zich de vraag voor wiens veiligheid ons leger instaat: Die van België of die van Washington? Die laatste lijkt het.

En toen enkele jaren terug bij de onthullingen van Edward Snowden dat het Amerikaanse National Security Agency (NSA) wereldwijd iedereen, dus ook onze regering en politici, bespioneerde ontdekte men dat die baas van de NSA erg goed bevriend was met de toenmalige chef van onze militaire veiligheid. Van vrienden gesproken.

Gebrek aan kennis

Wat uit het debat duidelijk ook blijkt is het bij vele leden bijna totaal gebrek aan kennis van het terrein. Men heeft iets gehoord over corona en IS en dat er ginds sjiieten en soennieten zijn maar veel verder lijkt dit niet te gaan. Men mag zo te zien al blij zijn dat men die landen op een kaart weet liggen.

Zo stelt Georges Dallemagne (CDH): “Een van de problemen is de proliferatie van de sjiitische milities die steeds grotere controle op het noorden van Syrië uitoefenen.” Welke milities dit dan zijn is hierbij een goede vraag.

Maar dat krijg je natuurlijk als men zich als parlementair voor zijn informatie alleen baseert op wat losse verhalen die de massamedia over de zaak bieden. Meer dan een mix van leugens, halve waarheden, fantasie en verdraaiingen hebben die echter niet te bieden.

Een vuurspuwende vulkaan

Waar die commissie het groen licht voor gaf was dat ons land zich gaat nestelen in wat op dit ogenblik het meest gevaarlijke wespennest is dat man kan vinden. Een waarin een kat hoe hard ze zoekt nooit haar jongen zal terugvinden.

Neem bijvoorbeeld de motorweg M4 die in het noorden van deze zone langs de Turkse grens loopt en van de Middellandse Zee richtging Irak gaat. Bijna elke dag zijn hier botsingen van militaire voortuigen van Rusland en Syrië met de pantserwagens van VS.

Beide landen bouwen er ook militaire basissen. Verder zijn er een onoverzichtelijke waslijst aan milities die of elkaar beschieten of zich in sommige gevallen tegen de Amerikaanse patrouilles keren. Tegen de regering vechten is er zo te zien nog zelden bij.

De VS werkt er nauw samen met de Syrian Democratic Forces (SDF) dat echter gewoon een andere naam is voor de Turkse PKK. Een groep die hier in de EU en in de VS officieel een terreurbeweging is. Leider ervan is de Turkse topman van de PKK Ferhat Abdi Sahin die voor de gelegenheid dan maar de Arabische alias Mazloum Abdi aannam. Hij wordt gezien als de man van de VS in de PKK.

Olie-installaties Syrië - 1-2019

Voor de oorlog uitbrak was Syrië een kleine olie-uitvoerder. Maar die vooral ten oosten van de Eufraat gelegen velden werden eind 2013 op vraag van de VS door die jihadisten bezet. Nadien brak er onder die bendes een oorlog uit waarbij ISIS, alias al Qaeda in Irak, de overhand haalde. Nu zijn die bezet door de VS die de olie vermoedelijk gratis levert aan de zogenaamde SDF van Ferhat Abdi Sahin (alias Mazloum Abdi). Die zal financieel wel binnen zijn. Collaboratie loont.

Ook in Irak is het een groot mijnenveld tussen allerlei milities, mannetjes van de VS en Iran en de Koerdische bewegingen van vooral de Patriottische Unie van Irak van de clan Talabani en de Koerdische Democratische Partij van de clan Barzani. Deze lijken na een jarenlange door de VS opgelegde wapenstilstand trouwens terug de oorlogsbijl te hebben opgegraven. Klaar voor een zoveelste burgeroorlog?

Geld weggesmeten

En dan zijn er natuurlijk de op hun geloof in te delen groepen zoals onder meer de Chaldeeërs, de Armeniërs, Syriacs, Assyriërs en de Yezidi’s die veelal ook ieder over hun eigen militie beschikken. Om over Turkije en haar huurlingenleger, het Syrische Nationale Leger bestaande uit een assortiment aan salafistische terreurgroepen, nog maar te zwijgen.

Verhalen hebben het trouwens ook over steun van de VS aan IS. Die zou vanuit de door de VS bezette woestijnzone van al Tanf aan de Jordaanse grens aanslagen plegen. Het zou niemand mogen verbazen want IS was in wezen een Amerikaanse creatie.

Maar wat die vier Belgische F-16’s daar gaan doen is dus een raadsel. Deze acties van IS zijn er beperkt tot wat vluchtige aanslagen die normaal weinig schade aanrichten en gemakkelijk door zowel het Iraakse als Syrische leger onder controle kunnen gehouden worden. En waarom dat de VS dan die vraag aan onze generaals stelden en die ja zegden is een al even groot raadsel.

Ferhat Abdi Sahin alias Mazloum Abdi alias Mazloum Kobani

Ferhat Abdi Sahin, leider van de Turkse terreurbeweging PKK, vriend van de VS en baas van de zogenaamde Syrische Democratische Krachten. Met steun van de VS is hij nu ook de facto de eigenaar van de Syrische oliebronnen. Een dief dus, maar voor het goed doel. In Panama of de Kanaaleilanden? Tegen de man loopt er een zogenaamde Red Notice van Interpol wat betekent dat men hem moet aanhouden.

Het is voor ons leger als dansen op een al vuurspuwende vulkaan. Weggesmeten geld. Nadia Mosculo (PVDA/PTB) had het bij haar interventie over eerder gemaakte kosten voor onze F-16’s. Veertig miljoen voor het vernielen van Libië en 100 miljoen aan het geknoei en de puinhoop van Afghanistan.

Toen in de schoot van de regering enkele jaren terug er een discussie was over het vernieuwen van de strategische reserve aan mondmaskers bleek men geen geld te hebben. Wat nu mensenlevens heeft gekost.

Maar 40 miljoen euro om Libië voor wie weet hoelang kapot te slaan maar daarvoor is er voldoende geld. Er is nu terug een slavenmarkt. Onze piloten moeten zich nu eenmaal kunnen oefenen in het vernielen en moorden. Sorry, het verdedigen van de vrijheden, de mensenrechten samen dan met de democratie en zijn westerse ‘waarden’.

Maar als onze jongens en meisjes toch naar ginds gaan kunnen ze maar beter een stevige helm en een goede kogelvrije vest meenemen. Maandag kwamen er immers twee raketten neer op het Center for Diplomatic Support, het hoofdkwartier in Bagdad waar o.a. de hogere officieren van de VS en hun ‘bondgenoten’ verblijven. Het Amerikaans reisadvies zegt genoeg (3)

Willy Van Damme

1) Al Monitor, 12 juni 2020, Jaren Szuba, ‘ Intel: US to pull more troops from Iraq as dialogue with Baghdad continues’.  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/intel-us-pull-troops-iraq-strategic-dialogue-baghdad.html#ixzz6PWaYt3GT

Al Monitor is een van de vele op het Midden-Oosten gerichte door de VS gecontroleerde nieuwswebsites.

2) Naharnet: 12 juni 2020, ‘U.S. Pledges to Reduce Iraq Troops as Tensions Ease’ http://www.naharnet.com/stories/en/272507-u-s-pledges-to-reduce-iraq-troops-as-tensions-ease.

Naharnet is een Libanese website van het Franse staatspersbureau Agence France Press (AFP).

3) Diplopundit, 26 maart 2020, @StateDept Orders Evacuation of Designated USG Employees From US Embassy Baghdad, USCG Erbil, and BDSC. https://diplopundit.net/tag/baghdad-diplomatic-support-center/

8 gedachten over “Syrië en Irak – België als criminele staat

 1. Hier een bericht dat de VS een grote transfer aan het doen is vanuit Irak naar Deir Ezzor
  https://www.almasdarnews.com/article/massive-us-convoy-enters-eastern-syria-from-neighboring-iraq/
  Tuyzentfloot

  Antwoorden:

  De Kamer van Volksvertegenwoordiging heeft gisteren over de zaak gestemd en uiteraard ja gezegd. Over het Chinese parlement zegt men altijd dat het een ‘rubber stamp parlement’ is. Eentje van jaknikkers. Het Belgische is in essentie niet veel beter. De VS vraagt: Wij draaien.

  Intussen wordt de toestand in Irak steeds chaotischer. Zo waren er de voorbije maanden aanvallen van de PKK, vermomd als de Iraande PJAK, in Iran waarna Turkije en Iran gezamenlijk het gebied van waar de PKK, met steun van de VS en Israël, opereert binnengevallen. Met de kans op permanente Turkse (en Iraanse?) militaire basissen

  En kijk begin deze week heeft de VS volgens haar mededeling voor het eerst een luchtaanval gedaan op stellingen in Irak van IS. Als dat waar is natuurlijk. Wel heeft de Iraakse luchtmacht ook een van haar zeldzame aanvallen gedaan op wat IS zou moeten zijn.

  Verder blijven de incidenten in het noordoosten van Syrië zich opstapelen. Voorlopig vallen de VS en Rusland/Syrië en Iran elkaar niet echt aan. Maar de kans dat dit ontploft is in geen geval uit te sluiten. Een zoveelste oorlog waar België zich slapend laat in meeslepen?

  Ook zijn er de voorbije twee weken zes aanvallen geweest door delen van het Iraakse leger op posities van de VS die officieel in afpsraak met Irak stellen zich terug te trekken. En dus daar gaat onze luchtmacht zogezegd opereren. Behoudens een crimineel feit is dit een grote Belgenmop. Proficiat parlement.

  Het doet natuurlijk denken aan 2011 toen onze politici unisono het akkoord gaven om Libië aan te vallen. Niet op hun eentje maar als echte lafaards gezamenlijk. Sindsdien is de slavenhandel er terug in voege. Onze ambassadeur in Tripoli was tegen maar naar die man luisterde men niet. Simpele zielen.

  Willy Van Damme

  • Tiens, was onze ambassadeur in Tripoli tegen? Ik weet nog goed dat ik gedegouteerd was over hoe het belachelijke alibi van de NATO voor de maandenlange bombardementen (het verhinderen van massamoord!) geen moment in twijfel getrokken werd. Voor mij was dat een collectieve verklaring van de media “Wij leren het nooit en het is ook onze job niet om het te leren”. Vandaar ook dat de conclusie achteraf alleen maar was “kijk nu eens, ge geeft ze de vrijheid en ze verprutsen het!”
   Tuyzentfloot

   Antwoord:

   Mijn informatie komt uit Belgsiche diplomatieke bronnen en werd nadien niet tegengesproken door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere. Toen ik hem begin 2012 hierover een vraag stelde gaf hij zijn fouten toe maar stelde verontschuldigend dat hij die mensen in Benghazi wel had gered.

   Maar dat was een relatief kleine club van mensen van Al Qaeda. En bij de NAVO stelt men zeker dat men die moet redden. Te waardevol. Ook de toenmalige fractieleider van Groen Björn Rzoska gaf nadien begin 2012 in een privaat gesprek zijn fouten toe. De Libiërs zijn er vet mee.

   Ditmaal zijn wel de SP.A/PS en Groen/Ecolo met Irak/Syrië tegen. De rest loopt als die parabel uit het schilderij van Breugel zoals blinden achter de blinde recht die greppel in.

   Hoe kan ik dan achting hebben voor dat parlement. Wie het debat in de commissie Defensie over de zaak volgde kan alleen maar geschokt zijn door zoveel domheid. Ze raaskallen over zaken waarover ze praktisch niets kennen.

   De beste op dit vlak was misschien wel Hendrik Bogaert (CD&V) die om de zaak te rechtvaardigen het had over door ISIS ‘mentaal gecontroleerd’ grondgebied. In wezen enkele grotten in een grote woestijn. En dat moet dan het land besturen.

   Willy Van Damme

   • De impact van Libie is enorm. Rusland, China, Noord Korea en Iran besloten dat zich zacht opstellen tegenover het westen uitgesloten was. Noord Korea besloot op dat moment voluit te gaan voor kernwapens. Libie werd gebruikt om Syrie aan te wakkeren, het wegvallen van de afrikaanse invloed van Libie gaf een vacuum waar anderen insprongen. Groei van europese vluchtelingenprobleem. Een triomf voor de humanitaire interventionisten quoi. Verhofstadt is er waarschijnlijk nog altijd fier op.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:
    Ik kom mogelijks al vandaag op de kwestie Libië terug maar ik denk dat Guy Verhofstadt en al die andere Europarlemenstleden hierover liefst zwijgen. Veel goede punten qua buitenlands beleid kan je er niet mee halen. Niet dat ze er veel van leren, integendeel, ze volharden in de boosheid.

    De EU als idee is een goede en belangrijke zaak maar zoals men kon verwachten waait er door dat parlement een felle wind voorzien van een geur van kanonneerboten en kolonialisme.

    Ze vinden het gewoon normaal om bijvoorbeeld mensenrechten te gebruiken om hun wil aan anderen op te dringen en diezelfde mensenrechten te gebruiiken om een land als Libië te vernielen. Daarbij het internationaal recht aan hun legerlaarzen lappend.

    Verwacht van mij voor dat zootje geen respect. Integendeel. Een EU die de rol van koloniale veroveraar overneemt hoeft voor mij niet. Een EU die de Europese belangen weet te verdedigen is goed. Maar ze moeten elders niet de baas gaan spelen.

    Willy Van Damme

 2. Hm, het DIA document werd in mei 2015 publiek gemaakt. Het was eerder een waarschuwing over wat er aan de hand was dan een bewijs van intentie, maar nadat Michael Flynn met zijn waarschuwing naar Obama geweest was concludeerde hij dat de Obama administratie duidelijk geen bezwaar hadden tegen die evolutie en niet van plan waren om die evolutie tegen te werken. Flynn is nadien op frauduleuze wijze vervolgd in de Trump admin. Niet dat hij een geschikt figuur is. Sterk anti Islam, heeft nog een boek geschreven samen met Michael Ledeen. Was voor toenadering met Rusland.
  Tuyzentfloot

  Antwoord:
  Het was een van sde documetnen die volgens de Republikeinen te maken hadden met wat er gebeurd was op het Amerikaans consulaat in Benghazi en de moord op ambassaduer Stevens.

  Het was inderdaad 2015 en het is gemaakt in augustus 2012 op mogelijks het meest cruciale ogenblik in de oorlog tegen Syrië. Op dat ogenblik was de strijd voor de verovering van Aleppo en Damascus immers volop bezig. Wie die twee steden bezit heeft feitelijk Syriê in handen.

  Je kan een bespreking ervan lezen bij Business Insider waar men poogt de zaak te herleiden tot wat fouten van de VS. Men vergeet echter dat in het document letterlijk staat ‘We steunen dit’. Met andere woorden: ISIS was een huurlingenleger van de VS. Daarover kan geen discussie zijn.

  Zie: https://www.businessinsider.com/former-us-military-intelligence-chief-we-knew-something-like-isis-was-coming-2015-8?international=true&r=US&IR=T

  Die aanvallen mislukten en was het keerpunt in de oorlog. En wie wat intelligent kon anayseren wist toen dat Assad de oorlog zou winnen. Het is ook geschreven op een ogenblik dat al die specialisten in de massamedia beweerden dat het hier over vrijheidstrijders ging. Met Rik Coolsaet die op televisie het over idealisten had.

  Zoals blijkt uit dit document was dit een leugen en waren zoals er geschreven staat al Qaeda en de ermee gelieerde Mioslimbroeders de drijvende krachten. Uiteraard wisten al die specialisten zoals een Jorn De Cock & Co dat ook maar ja hun vrienden in Washington …. en bij al Qaeda.

  Willy Van Damme

  • Oh jawel, daarover kan wel discussie zijn. Hoe indirecter de steun hoe minder controle over wat er precies met de steun gebeurt, en het goedkeuren voor de groei van ISIS was in dat stadium meer van de orde dat er geen verzet was tegen de aanpak van Qatar en Saudi Arabie’ en niet dat de VS er actief op aanstuurde.
   Tuyzentfloo

   Antwoord:

   Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar speelden tot heden slechts een secundaire rol in de zaak. Het zijn de VS, Israël, Frankrijk, Turkije en het Verenigd Koninkrijk die aan de touwtjes trokken van die oorlogen in het Midden-Oosten.

   De rol van de Golfstaten was in essentie het geven van een ideologisch kader waarbinnen die bendes opereerden en het financieren ervan. Het is als met de oorlog in Jemen. Zonder de steun van landen van de NAVO was er waarschijnlijk nooit een oorlog geweest. Hoe zouden de Saoedi’s er mee begonnen zijn?

   De wapens en hun technologie zijn in handen van die landen. Typisch is dat een Australische topofficier de leiding heeft van de interventiemacht van de VAE. En in dat rapport, opgemaakt door de Amerikaanse DIA staat toch dat de landen die hen helpen die expantie van ISIS richting Irak steunden.

   Die oorlogen waren allemaal geïnitieerd binnen de NAVO met als voornaamste leidinggevende macht Israël die haar buren wil zien tenondergaan in totale vernieling. De vorstendommen van de Golf smijten maar met geld. Militair, technologisch en economisch zijn dat dwergen.

   Willy Van Damme

   • Jemen is een goed voorbeeld: de VS was niet voor maar niet genoeg/niet unaniem genoeg tegen om de Saudis tegen te houden. De context was ook die van de onderhandelingen met Iran. Israel in Syrie ook: veel voorbeelden van Israelische interventie maar op de tijdlijn komen die pas vanaf 2015. Voor die tijd was er niet veel. Ook een geval van ‘in het begin niet genoeg tegen ‘
    In Syrie zijn voor mij Qatar en Turkije de grote trekkers geweest.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    De kwestie van Jemen is in essentie te herleiden tot een Saoedi Arabië die Jemen wil overnemen via onder meer de al Isla partij, de lokale versie van de Moslimbroeders. Deze is echter verdeeld tussen een vleugel gelieerd aan Turkije en Qatar en een die trouw is aan Ryiad en Mohammed bin Salman.

    Voor de VS en de rest van het Westen was het logisch om dat land te helpen. Zonder raakt Saoedi Arabië hier nergens. Het heeft immers ook de steun van Israël en dan is de keuze bij de NAVO snel gemaakt. Zelfs al is er veel ruzie tussen de VS en Saoedi Arabië. De discussie rond de oliemarkt toonde dat.

    De clan van de Houthi kregen de steun van praktisch alle andere Jemenitische clans om die reden dat ze allen nationalisten zijn die vasthouden aan hun Jemen zoals ze dat zien.

    Men spuwt in Jemen gewoon op de clan van al Saoed. Het is een bijna 100 jaar oud conflict waarover rond de landsgrens een zware discussie is. Bovendien is er nu openlijk oorlog tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi Arabië.

    De VAE wil duidelijk de kustgebieden langs de Indische Oceaan onder eigen bezit (al zij het via groepen uit Aden die los willen van Sanaa) krijgen terwijl Riyad gans Jemen wil bezitten. Een droom die men nu via het algemeen uithongeren van het land toch lijkt te willen realiseren. Mensenrechten dus.

    Israel heeft als beleid massaal tussenbeide te komen maar dat goed weg te stoppen. Neem de Koerden en Israël. Je zult er in de literatuur amper iets over vinden maar die relatie via o.a. wapenleveringen is al decennia bezig.

    Hetzelfde met Syrië. Het staat vast dat er o.m. via de Belg Abdelkader Belliraj er goede contacten waren met al Qaeda maar dat die goed verborgen werden.
    Pas in 2017 begint Israël met het bombarderen van Syrië en raakten er in de Israëlische pers een ganse serie verhalen over die relatie met zelfs ISIS.

    De NAVO en de VS zullen in het Midden-Oosten niets doen zonder dat ze de zegen hebben van Israël. Nicolas Sarkozy en Bernard-Henri Lévy, toch joden die nauw aanleunen bij Israël, speelden de sleutelrol bij de oorlog tegen Libië. En Bernard-Henri Lévi is op en top zionist. Je kan geen fanatieker zionist vinden.

    Willy Van Damme

 3. Beste heer Van Damme. Dank voor de info.
  Hopelijk geven deze linken meer inzicht in het waarom …
  1) https://www.globalresearch.ca/former-israeli-defense-minister-confirms-israeli-collaboration-isis-syria/5678974
  2) https://www.timesofisrael.com/ex-defense-minister-says-is-apologized-to-israel-for-november-clash/
  3) https://thefreedomarticles.com/top-10-proofs-isis-us-israeli-creation/
  4) https://www.dailymail.co.uk/news/article-4456130/ISIS-fighters-APOLOGISED-attack-Israeli-soldiers.html
  5) https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-giving-secret-aid-syrian-rebels-bashar-al-assad-golah-heights-hezbollah-fursan-al-joulan-a7797151.html
  6) https://news.antiwar.com/2016/06/21/israeli-intel-chief-we-dont-want-isis-defeated-in-syria/
  Trump wist dat er infiltratie was binnen het militaire complex : https://www.youtube.com/watch?v=c7sQgQcvMYg
  Louise

  Antwoord:

  Een mooie collectie van bronnen die de link tussen Israël/de VS en ISIS antonen. Maar er zijn er in de Israëlische media veel meer te vinden. En daar is nochtans een strikte censuur. Het zijn verhalen die men in onze media niet zult vinden. Wat lijkt aan te tonen dat de censuur hier nog strenger is.

  Wel is het verhaal over Abu Bakr al Baghadi als Simon Elliott veel speculatie, wind en niets substantieel. Wat mij vroeger al inderdaad wel opviel is dat de Israëlische SITE in veel gevalen de eerste was om info over ISIS te publiceren. Toeval, het resultaat van hard zoeken of het werk van een insider?

  Willy Van Damme

 4. Pingback: Een verslag uit Syrië, zonder poco bril | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s