Guy Van Vlierden en zijn salafistische vrienden

Het stuk “Zelfs Trump vindt dit de slachtpartij teveel” in Het Laatste Nieuws van vandaag 4 juni 2019 toont nogmaals aan welke kant Uw medewerker Guy Van Vlierden en de krant in de Syrische oorlog staat.

Zo schrijft hij:

Gegevens van het Syrische Netwerk voor de Mensenrechten (SNHR, Syrian Network for Human Rights – http://sn4hr.org/) wijzen het uit dat het regime en bondgenoot Rusland verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van al de burgerdoden. Extremistische moslimmilities hebben er 2,4% op hun geweten (inclusief 2,2% door de terreurgroep Islamitische Staat) en het niet-religieus geïnspireerd verzet 1,9%. De door het Westen geleide coalitie met 1,4% en de Koerdische milities met 0,5%.”

Vooreerst stelt zich hier minstens de vraag waar in ’s hemelsnaam dit SNHR haar cijfers vandaan haalt. Met gebruik van een telraam? Of via algoritmes? Wie neemt dit soort cijfergegoochel nu serieus. Een degelijk journalist zeker niet.

Bovendien hoort Uw medewerker te weten dat dit SNHR een onderdeel vormt van de salafistische propagandamachine en dus per definitie onbetrouwbaar is. Minstens had hij als duiding de aard van dit SNHR moeten vermelden.

Syrië - Het Laatste Nieuws 3 en 6 september 2013

De koppen bij stukken van Guy Van Vlierden van Het Laatste Nieuws op 3 en 6 september 2013. Ze verschenen kort na het verhaal over de aanval met het gifgas sarin in de Syrische regio van Oost-Ghouta. Volgens onze massamedia natuurlijk het werk van Assad. Het rapport van de VN-missie toonde aan dat praktisch zeker die aanval het werk was van die jihadisten. Dit om zo Amerikaanse bombardementen en een verdere interventie te provoceren. Waar Van Vlierden toen die onzin over antrax, een dodelijk gif, vandaan haalde was mij onduidelijk. Zou zijn werk voor de Amerikaanse propagandamachine The Jamestown Foundation hem de bron voor dit idioot verhaal hebben opgeleverd?

Maar dat typeert Uw medewerker. De Amerikaanse diplomaat Brett McGurk, onder president Donald Trump tot 2018 verantwoordelijk voor het beleid daar, noemde die door Van Vlierden besproken provincie Idlib de grootste vrijhaven ooit voor Al Qaeda. Blijkbaar is Uw medewerker van oordeel dat die vrijhaven moet blijven. Dat is toch de enige conclusie die men uit zijn verhaal kan trekken.

Maar dat wekt niet de minste verbazing. Eerder al riep hij in de krant op om Syrië over te dragen aan die jihadistische groepen, de zogenaamde (sic) gematigden dan. Zij die alleen op vrijdag koppensnellen? Verder poogde hij vorig jaar ook Bassam Ayachi, de peetvader van salafisme in Molenbeek, vrij te pleiten van alle misdaden.

Wat hier gebeurt is het beledigen en verder pijnigen van al de slachtoffers wereldwijd van al Qaeda en de andere gelijkaardige terreurgroepen. Proficiat voor Uw blijk van ‘medeleven’.

Willy Van Damme

Brief naar aanleiding van een zoveelste stuk propaganda in Het Laatste Nieuws voor het Syrische salafisme. Volgens dat hij hier schreef is het ook de schuld van de Syrische regering dat Hayat Tahrir al Sham, dat volgens hem los opereert van al Qaeda, hier zo sterk staat. Ja, er waren ook analisten die het ontstaan van ISIS en al Qaeda wijten aan de regering in Damascus. En deze ‘analisten’ hebben niet toevallig dezelfde financiers als ISIS en al Qaeda. Partners in crime.

image

De versie van de pagina van Guy Van Vlierden bij The Jamestown Foundation vandaag. Volgens lezer Eddy Bernays stond hij op de website zelfs genoteerd als bestuurslid van deze oorlogspropagandamachine en is dat sinds gisteren aangepast en verdween hij daar in die functie. Dit is een screenshot.

De Belgische, Duitse en Koeweitse regeringen dienden vandaag  bij de VN-Veiligheidsraad een verklaring in waarin zij hun ongerustheid uitspreken over de oorlog om de provincie Idlib. Blijkbaar vinden beide regeringen dat Al Qaeda zijn vrijhaven daar moet behouden. Rusland verwierp de zaak wegens onevenwichtig en omdat ze niet behulpzaam was bij het zoeken naar een oplossing van deze oorlog. De verklaring werd daardoor niet aangenomen.

11 gedachten over “Guy Van Vlierden en zijn salafistische vrienden

 1. Dag Willy
  Telkenmale ik word geconfronteerd met de bedrieglijke journalistiek van de massamedia, dagelijks dus, vraag ik mij waarom. Liegen ze? Schrijven ze in opdracht? Zijn ze zo onwetend als de doorsneeburger?

  Maar recent las ik een interessante analyse van het werk van Shakespeare en hierna een ietwat betweterige conclusie.

  Shakespeare schikt zich naar de dramatische mogelijkheden die inherent zijn aan de structuur van zijn intrige, zoals het hoort, maar hij gebruikt ze verder niet. Pastorales zijn machinaal en de satire verwerkt in die stukken zijn voorbehouden voor de kleine groep die kennis heeft van de mimetische beweging van de begeerte. De satirische verwijzing is als een code, een code voor ingewijden (eigenlijk suggereert de titel al de satirische aard; de schrijver zegt als het ware dat hij ditmaal een stuk zal schrijven zoals de lezer of toehoorder het wil).
  Grote subversieve schrijvers worden belaagd door de weldenkende gemeenschap die graag een gunstiger voorstelling van de menselijke soort wil zien. Aan schrijvers wordt in feite gevraagd dat ze het mimetische conflict verzaken ten voordele van een banaal optimistische opvatting over de menselijke relaties. Een opvatting die altijd zachter en menselijker wordt voorgesteld, terwijl ze in werkelijkheid het wreedste farizeïsme weerspiegelt.

  Journalisten zijn geen grote schrijvers, zij schrijven intuïtief voor de grote massa maar niet dubbelzinnig, geveinsd en satirisch zoals grote schrijvers. Hun artikelen zijn in de regel pastoraal in de zin van een duidelijke aflijning van het goed (wij) en het kwaad (zij). De pastorale erkent daarbij nooit openlijk de vreselijke waarheid, maar ze grijpt naar de meest doorzichtige kneepjes om een fictieve overwinning te behalen op de interne verdeling van de begeerte.

  Kortom journalisten schrijven wat de mensen al hebben ingevuld.
  GV

  Antwoord:

  De Amerikaan, en verre neef van Sigmund Freud, Edward Bernays, de vader van de public relations en dus het manipuleren van de publieke opinie, observeerde dat de mens een kuddedier is en daar ook aan gehoorzaamt.

  De taak van de media is dan ook een algemeen beeld te scheppen over bepaalde zaken waaraan de mensen dan automatisch en braaf naar luisteren. Wie tegen die stroming ingaat heeft dan automatisch problemen met zijn geloofwaardigheid. Men bekijkt hem in regel met groot argwaan of erger.

  Het is daarom soms moeilijk uit te maken of journalisten bewust liegen of dat het gewoon hun onderbewustzijn is die hen daar zonder dat zij het beseffen toe dwingt.

  Uiteraard is het bewezen dat vele journalisten gewoon loopjongens zijn, al of niet tegen betaling, van de machtigen van deze aarde zoals geheime diensten, regeringen, bepaalde politieke partijen of grote bedrijven.

  Maar dat is niet zo voor de overgrote meerderheid van de journalisten. Ze doen immers als een soort van automatisme wat men van hen verwacht. Het zijn als het ware robotten.

  Maar hoe dan ook is het essentieel voor een journalist dat hij op een genuanceerde en kritische wijze het nieuws waarmee hij te maken krijgt verslaat. En daar is bronnenkritiek een essentieel element van.

  Maar zoals Guy Van Vlierden nog maar eens aantoont is een gebrek aan bronnenkritiek zowat het laatste dat men hem en anderen kan verwijten. Het is als met dat laatste verhaal op VRT Nieuws van Rudi Vranckx over die vermeende aanval met chemische wapens in de Syrische stad Douma.

  De ene website is volgens hem verdacht want pro Assad, Bellingcat is dan weer 100% te vertrouwen. Zelfs al krijgt Bellingcat geld van de VS, bepaalde salafistische staten van het Arabische Schiereiland en zelfs de Witte Helmen. Maar dan levert de journalist echter geen nieuws maar propaganda.

  Willy Van Damme

  • Onderbewustzijn? We verschillen toch wel van mening. Mensen als Vranckx doen gewoon wat iedereen doet als ze een bescheiden beeld hebben over hun eigen kennis. Ze baseren zich op wie betrouwbaar is en wie niet. Groepsdenken is niet irrationeel, het is gewoon een consensus over wie betrouwbaar is en wie niet. Het wordt pas ongezond als het hermetischer en strikter wordt. Het artikel van Vranckx is een zuiver voorbeeld van de moderne interpretatie van kwaliteitsjournalistiek: het houdt zich strikt aan hoog aangeschreven bronnen, bevestigt de status van wie hoog en laag aangeschreven staat, en promoot hiermee zijn eigen status.
   Het stuk lijkt op een onderhandeling tussen de kliek die het voor het zeggen heeft over het afhandelen van een verstoring.
   Dat is de mainstream pers: hermetisch groepsdenken rond de machtscentra en hoe meer ze kwaliteit menen te bieden hoe erger het wordt. Hoe minder ze ook hun eigen dissidente analyse durven maken.
   De mensen die het artikel serieus nemen zijn niet zo verschillend. De mainstream is niet beperkt tot de pers maar omvat iedereen die kwaliteitsjournalistiek hoog acht
   Er wordt ook gelogen (en in een PR maatschappij verwacht ge dat dat veel gebeurt) maar dat zijn meer de excessen van het systeem. Ik wil ook helemaal niet beweren dat dissidente media geen groepsdenken hebben. Maar mainstream journalisten zijn door de band wel heel conformistisch en zitten in een systeem dat dat ook eist.
   Propaganda is het bijsturen van groepsdenken. Dat moet dus via bronnen die als geloofwaardig gezien worden maar propaganda werkt in hoofdzaak horizontaal, terwijl we er altijd van uitgaan dat het in hoofdzaak top down vertikaal is.
   Tuyzentfloot

   Antwoord:

   In wezen is wat de Standaard en De Morgen kwaliteitsjournalistiek noemt in sommige gevallen alleen maar mooi met een strikje en glanspapier verpakte ‘modder’ Het verhaal van lezer Eddy Bernays over de link van Guy Van Vlierden met de Amerikaanse Jamestown Foundation zegt het allemaal.

   Willy Van Damme

   • Voor u en mij is het rotzooi maar dat is de huidige evolutie. Daarover gaat de strijd tegen fake news: de bronnen met goede reputatie moeten domineren, de bronnen met slechte reputatie moeten eruit, en daar geldt de wet van de sterkste. Wilt ge A een goede reputatie geven en B een slechte, dan is de vraag van het PR bureau alleen maar: wat mag dat kosten?
    MoonofA linkte pas naar deze site: https://swprs.org/media-navigator/
    en zie de kwaliteitspers staat het dichtst bij de macht.

    Ik vind dit een zeer zorgwekkend evolutie.

    Tuyzentfloot

    Antwoord:
    Het verhaal van Guy Van Vlierden en Jorn De Cock toont nogmaals de totale onbetrouwbaarheid aan van onze massamedia. Infiltratie door geheime diensten, big business, regeringen en politieke partijen is schering en inslag.

    Ik was ook nog vergeten te vermelden dat Pax in Nederland nu ook steun krijgt van de Amerikaanse regering. Zou hulp aan al Qaeda, je weet wel die mannen die kerken vernielen en christenen vermoorden, hiervoor een voorwaarde geweest zijn? Principes en ethiek bij NGO’s en de media lijken hier spoorloos.

    ik heb de info uit Zwitserland bekeken maar heb daar nogal bezwaren over. Zo kunnen bepaalde media bekend staan als gezagsgetrouw en toch soms boeiend materiaal leveren.

    Zo publiceerde de Washington Post ooit een verhaal over het toenmalige rebellengebied in de stad Aleppo waaruit onomstotelijk bleek dat de VS daar via eigen transport al Qaeda bevoorrade. Ik zie ook nergens het Brits-Canadese Reuters staan. Een cruciaal persorgaan verbonden aan de Britse regering.

    Willy Van Damme

   • https://swprs.org maakt een map van een aantal media in termen van links en rechts en nabijheid van de macht. ze zeggen niet dat de WaPo onbruikbaar is.

    Trouwens, infiltratie gebeurt dat nog? in de hoogdagen was dat nog nodig. Nu denken ze ‘waarom zouden we nog, de pers doet toch al alles wat we willen’.

    Persagentschappen zijn inderdaad een interessante kwestie. Tenslotte staan zij centraal.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    Ze willen alles zo sterk mogelijk onder controle houden. De verhalen van Jorn De Cock en Guy Van Vlierden tonen dat aan. Trouwens, ook Montasser werkte volgens eigen zeggen voor dan de Belgische veiligheidsdienst. Zoals trouwen zo te zien vele specialisten over Syrië.

    En wat betreft persbureaus is het verhaal van Reuters best mooi. Zo is er de kwestie van hun Iraanse medewerkster Nazarin Zaghari Rathcliff bij de Reuters Foundation, een amper gekende tak van het bedrijf.

    Deze zit in een Iraanse cel wegens spionage. Wat bleek: Deze met een Brit gehuwde dame ging officieel op vakantie bij haar Iraanse familie. In realiteit echter trok ze naar ginds om mensen te rekruteren om stiekem over hun land te ‘berichten’, activistje spelen voor een nieuwe Groene Revolutie dus.

    Zij en de Britse regering protesteerden echter en ontkenden het verhaal. Tot de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, clown van dienst, zich tijdens een persconferentie versprak en het toegaf.

    Recent had Reuters het over de: “Iranian-British aid worker Nazanin Zaghari-Ratcliffe”. Je zou er nog medelijden mee krijgen. Nou ja ‘aid’. Reuters is zeer goed in het verpakken van het nieuws. Hun woordgebruik en de keuze van de onderwerpen zijn uiterst geraffineerde propaganda. Mijn hoed af hiervoor.

    Verder dient men te beseffen dat behoudens die uit Angelsaksische landen alle persbureaus in wezen overheidsbedrijven zijn waar de overheid in regel wel erg discreet aanwezig is.

    Willy Van Damme

  • Antwoord op betoog van GV.
   Geachte GV !
   Dank voor uw geleerde uitleg die heel intelligent in elkaar steekt.
   Jammer is uw betoog volledig naast het doel van Willy. Namelijk de noodzaak, om, omwille van de veiligheid (zekerheid) en welzijn van ons en onze nakomelingen de maatschappelijk, noodwendig correcte journalistieke deontologie te eerbiedigen. En dus gewoon met alle middelen de waarheid zoveel mogelijk te benaderen. Zoals u ook wel weet gebeurt dat op basis van precies nagegane en op waarheid getoetste informatie. Dus geen gegoochel met halve waarheden en onwaarden, ten dienste van de journalistieke portefeuille en zucht naar succes. Dat alles natuurlijk ten dienste van de bazen die het voor het
   zeggen hebben. Als men het inderdaad niet goed weet, doet men niet aan journalistiek maar poogt zich via de kunst, met bijvoorbeeld een boeiend verhaal naar omhoog te werken.
   De Amerikanen proclameren het nog steeds: the sky is the limit!
   Wat een genie als Shakespeare met dat alles te doen heeft, begrijp ik niet.
   Shakespeare bracht op een onvergelijkbare wijze de mens met al zijn sterkten en zwakheden ten tonele. De geschiedenis was voor hem slechts een uiterst interessante bodem
   U zegt het zelf met een moeilijk woord: mimetisch. Mimesis betekent nabootsing (en dan nog vooral in de kunst).
   Shakespeare, Oscar Wilde enz… waren geen journalisten maar schrijvers.
   Hilaire Bodein 5.06.2019

  • Bij riooljoernalist Van Lierden moet men niet twijfelen of hij liegt.
   Hij is lid van de Jamestown Foundation.
   Dit is een pure lobby en propagandagroep die oa. islam- en Ruslandpaniek moet zaaien en ons moet overtuigen van de noodzaak aan Amerikaanse interventies overal ter wereld.
   De site is even ‘offline for maintenance’ sinds gisteren.
   Neem daarna zeker eens een kijkje.
   Tussen de CV’s en bio’s van admiraals, ex CIA directeuren, counterintelligence,enz prijkt de boeventronie van GvL.
   Op dit feit wijzen in de commentaren bij Het Laagste Nieuws is onmogelijk.
   Dit komt uiteraard niet voorbij hun censuurgestapo.
   Eddy Bernays

   Antwoord:
   Bedankt voor deze straffe kost. ik kon het eerst niet geloven en dan bleek dat toch nog te kloppen. De Standaard die via Jorn De Cock de mosterd ging gaan halen bij Qatar, de financiers van al Qaeda.

   En nu deze ‘specialist’ die zich als ‘analist’ gaat bevoorraden in de VS bij het klassieke zootje ‘democraten’. De VS de ware kracht achter al Qaeda. Zie: https://jamestown.org/analyst/guy-van-vlierden/.

   Is dit de reden waarom hij op de website van Bellingcat poogde de reputatie van sjeik Bassam Ayachi, peetvader van het Molenbeekse salafisme, te redden toen men hem in Frankrijk arresteerde? Rond die man hangt ook een sfeer rond van geheime diensten.

   Geen wonder dat wij zulke groeve leugens krijgen voorgeschoteld en dat Het Laatste Nieuws via Guy Van Vlierden pal achter al Qaeda gaat staan. Ik kom hier nog op terug. Maar, dixit Yves Leterme, wie gelooft die mensen nog? Nogmaals bedankt voor deze belangrijke info.

   Willy Van Damme

   • Update:
    Bedankt Willy voor je reactie.
    Daaruit blijkt dat de Jamestown site terug online is.
    Wie, zoals ik, op 3 juni de site bezocht merkt echter enkele aanpassingen op.
    Nu moet je al specifiek via het zoekvakje op hun site zoeken naar GvL om bij https://jamestown.org/analyst/guy-van-vlierden/ uit te komen.
    Netjes weggemoffeld.
    Voor het ‘onderhoud’ kon men hem gewoon vinden onder https://jamestown.org/about-us/board-members
    Daar staat hij nu niet meer tussen, ook zijn de foto’s van de andere leden verdwenen.
    Deze truken heb ik al meer gezien.
    Even opzoeken in de Wayback Machine denk ik dan.
    Maar tot mijn verbazing zijn zelfs deze bewaarde pagina’s aangepast!
    Meer dan griezelig.
    Eddy Bernays

    Antwoord:

    Zouden die aanpassingen (censuur) er gekomen omdat ik kort ervoor die lezersbrief naar de krant stuurde? Het wekt nog meer argwaan op. En hij was dus zelfs lid van het bestuur van deze oorlogspropagandamachine.

    Ik herinner mij dat in 2013 Het Laatste Nieuws boven een stuk van hem kopte dat Asad dreigde met het gebruik vqan anthrax. Ik vroeg mij af waar hij die onzin vandaan haalde. Nu weet ik het. Ik breng het nog in het stuk aan.

    Ik moet nog eens kijken naar al die figuren maar er is o.m. de Rus Felgenhauer bij. Die man beweerde in 2008 dat Putin die oorlog met Georgië vooraf had zitten plannen. Dit terwijl Georgië had aangevallen. Hij is ook een veel geciteerd figuur in onze media. En dan spreekt men van fake news.

    Willy Van Damme

 2. Prachtig artikel. Zolang het over het midden Oosten gaat is niemand, maar dan ook niemand beter ingelicht dan Willy.
  Jacques Dezeure

  Antwoord:

  Lees ook de reactie van Eddy Bernays over deze zaak. Ik was effe van mijn melk.
  Willy Van Damme

 3. Pingback: Het is een zware vergissing te denken dat we de wereld beter maken door mensen met een beperking (op onmenselijke wijze) uit te roeien

 4. Pingback: Een verslag uit Syrië, zonder poco bril | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s