Salafisme is racisme

Er is in de Belgische politiek en zelfs de media eindelijk een discussie ontstaan over het gevaar van het in ook België succesvolle salafisme (1). Waarbij de centrale rol van Koeweit, Qatar en Saoedi-Arabië in deze zaak eveneens ter sprake komt. Jaren te laat maar het is er en dus moet men blij zijn.

Saoedi-Arabië de wacht aanzeggen

Het aanpakken hiervan is echter geen gemakkelijke zaak. Zo is er natuurlijk het essentiële gegeven van de vrijheid van meningsuiting en de daaraan gekoppelde godsdienstvrijheid. En dat dienen we uiteraard ten alle koste te respecteren, te koesteren.

Maar zoals alle vrijheden is niets absoluut. Zo kan die vrijheid van meningsuiting botsen met andere voor deze samenleving cruciale zaken. Zo mag men niet zomaar iemand in de media zonder bewijs beschuldigen een moordenaar, verkrachter of dief te zijn. En dat men niet mag oproepen tot moorden is ook nogal duidelijk. Hetzelfde voor racistische beweringen. Respect voor de persoonlijke integriteit van mensen is immers essentieel.

Peter De Roover - 5

Peter De Roover moest op 26 november 2015 hoogstnodig op de website van Knack in een opiniestuk de verdediging opnemen van Saoedi-Arabië. Parlementair medewerkster Els Van Doesburg deed het hem voor op 22 september 2015. Ook heeft vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, eveneens van de N-VA, geen problemen met de link tussen de Grote Moskee in Brussel en Saoedi-Arabië. Laat ze maar komen de predikanten van de haat.

Het is dus een zaak om bij het bestrijden van dit reëel gevaarlijk salafisme voorzichtig te zijn. Maar mogelijkheden om op te treden zijn er wel. Zo gebeurt het rekruteren van nieuwe zieltjes voor dit salafisme veelal via schimmige vzw’s die vanuit landen als Koeweit en Saoedi-Arabië worden geleid.

Velen zijn wettelijk niet eens in orde. Hier kan simpel nazicht soelaas geven. Ze ontbinden is een eerste stap in de strijd tegen dit gevaar. Verder kan men via de EU bijvoorbeeld satellietzenders uit de lucht halen die via Europese satellieten hun gif verspreiden. Men deed dat bijvoorbeeld met pro-Syrische regeringszenders maar van al die salafistische televisiestations bleef men tot heden af. Opvallend!

Verder zijn een aantal salafistische organisaties in België nog steeds niet verboden zoals Hizb Ut Tahrir en de Moslimbroeders. De eerste is wel in enkele landen van de EU zoals Duitsland verboden maar opereert open en bloot in o.m. Brussel. De Moslimbroeders heeft dan  weer de openlijke steun van het Verenigd Koninkrijk. Dat mag echter voor ons geen enkel belet zijn om ze wel te verbieden.

De N-VA

En uiteraard dienen onze veiligheidsdiensten al die geldstromen en de eraan verbonden figuren in kaart te brengen en op te volgen. Met eventueel gerechtelijke gevolgen bij gevallen van bijvoorbeeld witwassen of verbanden naar andere vormen van criminaliteit. Een immense grote taak waarvoor onze overheid dan maar de nodige extra middelen moet voorzien. Onze veiligheid en maatschappelijke stabiliteit is nu eenmaal essentieel.

Verder lijkt mij zware diplomatieke druk op die landen van het Arabisch schiereiland gepast. Men moet hen duidelijk maken dat het verspreiden van dit gedachtengoed gezien wordt als een voor ons land zeer vijandige daad die zijn consequenties heeft.

Waarom bijvoorbeeld de link tussen de Grote Moskee in Brussel en Saoedi-Arabië niet doorknippen? Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier, ziet hier echter geen probleem.

Yousuf al Qaradawi - 1

De Egyptische predikant Yusuf Qaradawi is zowat de topideoloog van de moslimbroeders en een der belangrijkste figuren binnen het salafisme. De man leeft in ballingschap in Qatar. Tot Saoedi-Arabië protesteerde zat de man elke week te prediken op de Qatarese Arabischtalige televisiezender Al Jazeera. Deze zender is te bekijken via het kabelnetwerk van Belgacom, een overheidsbedrijf. En dan maar verschieten dat mensen hier onder invloed van die sekte komen. De man roept o.m. op om alle vijanden van het salafisme te vermoorden. Daar hij op zeker ogenblik wegens de toestand in Egypte ook Saoedi-Arabië aanviel trad men daar echter op.

Onderzoeken van o.m. Raf Sauviller in Humo tonen echter het omgekeerde aan. En is het een toeval dat o.m. N-VA fractieleider in de Kamer Peter De Roover en Els Van Doesburg, een parlementaire medewerkster van die partij, vorig jaar op www.knack.be Saoedi-Arabië zaten te verdedigen?

Verder is het voor elke onderzoeker toch duidelijk dat salafisme gelijk staat met racisme. Salafisten zijn er van overtuigd dat anderen, ook moslims, minderwaardig zijn en daarom moeten aangepakt worden. En zodra men sterk genoeg is hoort daar geweld bij. De bewijzen hiervoor zijn enorm. Men hoeft hun geschriften maar te lezen of hun praktijk in die landen waar ze ietwat sterk staan. Hun terreur slaat hier trouwens al toe.

Racismewetgeving

Beweringen van o.m. een Fouad Belkacem dat België moet islamitisch worden en dat dit gevolgen zal hebben voor onze samenleving zijn toch duidelijk. Zij willen desnoods met alle middelen een islamofascistisch regime installeren. En dus heeft onze overheid in wezen hier een middel om dit salafisme gerechtelijk aan te pakken. En dat is simpelweg de racismewetgeving.

Haatpredikanten moet men dus niet het land uitzetten om dan elders haat te laten zaaien maar omwille van de racismewetgeving naar een cel verwijzen. Desnoods wijzigt men de wetten als een gevolg van de maatschappelijke evolutie.

Ook moet het gedaan zijn met het steunen van salafistische groepen in Libië, Syrië of waar ook. Mensen als een Rik Coolsaet die Syriëstrijders ooit op televisie idealisten noemde dienen met de vinger gewezen.

En dus is er ook een grote rol voorzien voor onze media die volop moeten wijzen naar dit gevaar. Dat gebeurt echter niet of onvoldoende. Belgische Syriëstrijders beschrijft een blad als De Morgen als staatsgevaarlijk, maar diezelfde Syriëstrijders worden zodra zij niet-Europees zijn in de krant dan plots ware helden.

Sterven doen we sowieso toch - Pagina 1 - 14 december 2016 - De Morgen

Dat De Morgen al Qaeda & Co steunt bewijst deze voorpagina van 14 december vorig jaar voluit. De Amerikaanse Syriëstrijder Bilal Abdul Kareem, gelieerd aan al Qaeda, kon het er allemaal eens komen uitleggen over wat er in Aleppo juist gebeurde. De Syriërstrijder als held. Ook andere Westerse massamedia namen gretig zijn discours over.

Zie maar hoe die krant een zekere Amerikaan Bilal Abdul Kareem bij de bevrijding van Aleppo eind vorig jaar omtoverde tot een ware held die daarom navolging verdiende. De man, een grote fan van al Qaeda riep al herhaaldelijk moslims op om aan de zijde van al Qaeda in Syrië te komen vechten. Zolang onze kranten zich daaraan bezondigen raakt men natuurlijk nergens. De hoofdredacties hierop wijzen lijkt mij dringend nodig.

Tandeloze motie

Verder is het best hallucinant te noemen dat men vanuit de Open VLD met Annemie Turtelboom in het parlement een motie laat stemmen waarin men de regering oproept om op te treden tegen het salafisme. Een onzinnige en onnodige motie. Groen, Vlaams Belang en de SPA, via voorzitter John Crombez, zeggen te willen optreden tegen dit salafisme. Eindelijk en goed zo. Maar zo’n motie is pure waanzin. Harde maatregelen zijn er nodig en geen praatjes voor de vaak.

Onze houding tegenover Saoedi-Arabië moet zeker ook veranderen. Dat FN dan geen wapens meer verkoopt aan Saoedi-Arabië is zeer spijtig voor dat bedrijf, maar onze nationale veiligheid heeft voorrang.

Ik moet hier wachten op mijn dood - 14 demcember 2016 - De Morgen - 1

Ook binnen de krant kon Bilal Abdul Kareem het nog eens allemaal uitleggen. Over zijn praktijken en connecties met al Qaeda echter geen woord. En een kritische vraag kon er ook al niet af. Al Qaeda & co gijzelden zoals na de bevrijding duidelijk werd in hun deel van Aleppo een 100.000 burgers. Daarover bij De Morgen geen enkel woord.

Dat onze koning bij het overlijden van de vorige Saoedische koning ginds zijn medeleven ging betuigen was totaal misplaatst en had nooit toegelaten mogen worden. Uiteindelijk is dit land niet alleen door en door corrupt en een brutale dictatuur maar ook een ondermijner van onze samenleving. In wezen voert het dus zelfs oorlog tegen ons. Een gepast antwoord is dan ook meer dan nodig en dus zeker geen koningsbezoek.

Laat een stel specialisten het salafisme ontmaskeren tot wat het is en die verspreiders van deze vorm van fascisme voor de rechtbank brengen. Het is gewoon een racistische versie van de islam die men met alle middelen moet bestrijden. Waarbij gewone moslims onze beste bondgenoot zijn. Hen hierbij nauw betrekken is dan ook essentieel. Want zij zijn nog meer het slachtoffer van deze nieuwe vorm van fascisme dan wij niet-moslims.

Willy Van Damme

1) Op de VRT had men het de voorbije dagen herhaaldelijk over het ‘wahhabistisch salafisme’. Een onzinnige term die klinkt zoals fascistisch nazisme. Wahhabisme is de term die men in het Westen gaf aan de Saoedische versie van de islam.

Hij komt van een predikant uit de achttiende eeuw genaamd sjeik Mohammed ibn Abdul al Wahhab (1703-1792, Uyainah – al-Dir’yah – beiden voorsteden van Riyad, hoofdstad van Saoedi-Arabië), de zoon van een rechter wiens versie van de islam overgenomen werd door de stam van de Saoedi’s de Annazah, toen een van de serie stammen die onder de Ottomaanse bezetting op het Arabisch schiereiland woonden.

Met Britse steun wist die in de twintigste eeuw haar gezag over het Arabisch schiereiland te vestigen waarbij zij die interpretatie van de islam tot de staatsgodsdienst maakten. Toen het Huis van Saoed dankzij de olie schatrijk werd begon zij met de wereldwijde verspreiding van deze versie van de islam. Miljarden euro’s werden hier al aan uitgegeven.

Bilal Abdul Kareem - 4

Bilal Abdul Kareem op ‘reportage’. Hier in december vorig jaar in Aleppo in gesprek met een met o.m. een bommengordel gewapende salafist. Hij is zowat de vaste interviewer van de top van de Syrische al Qaeda. Via zijn websites roept hij regelmatig moslims op om in Syrië te komen vechten. Een held voor De Morgen. Je kan hem volgen op http://www.bilalabdulkareem.com/, https://twitter.com/bilalkareem?lang=nl, https://www.facebook.com/bilal.a.kareem/ en http://ogn.news/. Een bezig baasje dus. De man leeft al jarenlang in het Midden-Oosten. Voor zijn fratsen in Syrië vooral in Qatar.

Op vraag van de VS en met akkoord van Israël werd dit vanaf 1979 omgevormd tot een terreurbeweging die al honderdduizenden levens eiste, in essentie moslims. Het is de gewapende arm van de Saoedi’s en de VS.

In het westen noemde men dit dus wahhabisme maar die term is voor de volgelingen van die visie op de islam godslasterend. Immers volgens die interpretatie zijn alleen de geschriften van de eerste drie generaties na Mohammed heilig en is de rest heiligschennis. Daarom dat zij voor zichzelf soms de term salafisten gebruiken, de zuiveren van de leer en komt van de Arabische term al salaf al salih, de vrome voorvaders.

Uiteraard zijn er bij de vele salafistische groepen grote verschillen. Het zijn bijvoorbeeld ook opportunisten en hypocrieten. Zo zijn veel leden van het Huis van Saoed betrokken geweest bij grootschalige drughandel en wordt het land door sommige waarnemers gezien als de grootste invoerder van drugs als XTC en captagon.

En tot de jaren dertig van de vorige eeuw was alcohol zelfs toegelaten. Nu wordt het alleen stiekem gebruikt. Hetzelfde doet zich trouwens voor in Iran dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een der grootste consumenten is van alcohol, zelfs voor Duitsland.

Afbeeldingsresultaat voor Mohammed abdul Wahhab

Vanaf 1740 predikte sjeik Muhammad bin Abdul al Wahhab in de regio van het huidige Riyad de opstand tegen de volgens hem afvallige Ottomaanse heersers die in zijn visie het rechte pad van het geloof hadden verlaten. Wat van pas kwam voor emir Muhammad bin Saoed die toen in onvrede leefde met de Ottomanen die in die periode heersten over het grootste deel van het Arabisch schiereiland. In 1747 schaarde het Huis van Saoed zich achter de leer van Wahhab en kwam in opstand. Dit mislukte zoals ook de tweede opstand faalde. Pas met Britse hulp slaagde het Huis van Saoed met een strijd die duurde van 1902 tot 1936 in hun machtsgreep. De gevolgen kennen wij.

Ook elders bij andere salafistische groepen is men op dit vlak zeer ‘soepel’. Zo is het een publiek geheim dat al die salafistische terreurgroepen in Syrië op grote schaal captagon gebruiken om hun soldaten zo urenlang te kunnen laten vechten. En dan was er de taliban die tien jaar lang van hun Afghanistan ‘s werelds grootste producent van opium en heroïne maakten.

Verder zijn er onder salafisten nogal wat verschillen in visie op wat voor hen maatschappelijk aanvaardbaar is en wat niet. Zo laat Saoedi-Arabië op beperkte schaal andere interpretaties van de islam toe zoals het sjiïsme. Dit terwijl die door onder meer al Qaeda, de taliban en ISIS normaal brutaal worden vermoord. Het is trouwens een van de grote discussiepunten tussen het Huis van Saoed en andere salafistische groepen.

Uiteraard zijn niet alle salafisten gewapende terroristen maar hun visie op de samenleving is wel steeds een racistische. En de stap van een simpel extremistische versie van de islam naar terreur is zo gezet.

Advertenties

The Special Relationship

In Britse regeringskringen heeft men het op bepaalde ogenblikken, dit is als ze Washington nodig hebben, dolgraag over ‘the special relationship’, de speciale relatie’ tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een der vaste cartoonisten van The Financial Times wist die speciale relatie in de zaterdagkrant perfect uit te beelden.

Theresa May en Donald Trump - The Special Relationship

Een goedgezinde Trump had toch nog een watertje over voor haar. In het door haar gepresenteerde vlees had hij vermoedelijk echter geen interesse. Zielige May, zielige Britse regering. En om hem toch maar te lokken beloofde men Trump dan een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk met alles erop en eraan, incluis een verblijf in Buckingham Palace bij de queen. Met bijna 2 miljoen Britten die een petitie tegen het bezoek ondertekenden. Iets wat in de moderne Britse geschiedenis nooit eerder gebeurde. Ook dat is een deel van die speciale relatie.

Maar met haar korte benen en grijs haar is de Britse premier Theresa May echter niet de geschikte partner voor Donald Pinoccio Trump. Die verlangt immers lang blond haar, een zeer slanke lijn en lange benen. Was het een toeval dat het Witte Huis haar eerst had aangekondigd als Teresa May, een pornoster?

De bezoeken van May met smeekbedes bij Trump, de salafistische sjeiks op het Arabisch schiereiland en bij islamist Recep Erdogan in Turkije zijn beschamend. Het ooit oppermachtige koninkrijk – Brittannia rules te waves – moet nu gaan bedelen om de schok van de Brexit zo goed als mogelijk op te vangen. Dat de cartoonist May hier toont als een dame die te koop is is dan ook heel raak.

Maar iedereen zal zich in Whitehall herinneren wat er gebeurde tijdens de Falklandsoorlog in 1982 toen de VS, onder president Ronald Reagan, de Britten, onder premier Margaret Thatcher, weigerde te helpen en liever zelfs in zee ging met de er op los folterende Argentijnse generaals. Voor zover die speciale relatie.

Iedereen die de geschiedenis van de VS wat kent hoort te weten dat dit een totaal onbetrouwbare partner is. Dat men dit in de EU en Londen nog steeds niet inziet en op vraag van de VS liever met Rusland oorlogje voert toont de zwakheid van zowel Londen als Brussel.

De openlijke bedreigingen van Trump – Obama deed hetzelfde maar op een sluikse wijze – aan het adres van de EU zouden Brussel eindelijk moeten wakker schudden. Maar vergeet het. Men laat de Europese president Donald Tusk – toch algemeen gezien als de pion van de VS in de EU – wat overreageren en zal het erbij laten. Iets anders zou zeer verbazen.

Rusland en China legden de EU nooit iets in de weg. De VS al jaren, met o.m. de aanval op de euro, de bankencrisis, de gigantische boetes tegen Europese bedrijven, de door de Amerikaanse oorlogen in Irak en Syrië ontstane vluchtelingencrisis en de steun van Washington aan de hier terreur zaaiende salafistische koppensnellers.

Veel verstand moet men niet hebben om te beseffen dat men China en Rusland eerder als vriend en partner moet zien dan zoals nu als vijand. Niet dat men de VS nu plots de les moet gaan spellen. Dat de EU eerst voor haar deur alles schoon veegt. Daar is al genoeg werk.

Willy Van Damme

Qatar en Frankrijk–een natie van bedelaars

In oktober verscheen in Frankrijk bij uitgever Michel Lafon een nieuw boek van het duo Christian Chesnot en Georges Malbrunot. (1) ‘Nos très chers émir$’ (Onze zeer goede emir$) is de titel en het vertelt het verhaal van de recente relaties van het Frankrijk van Nicolas Sarkozy en François Hollande met de heersers van de golfstaten.

Christian Chesnot en Georges Malbrunot - Nos tres chers emir$

De Franse politiek te boek, naakter kan niet.

Het is al hun tweede boek in het genre. Voorheen verscheen reeds bij uitgeverij Robert Laffont een relaas over de Franse relatie met de vroegere kolonie Syrië. (2) Ditmaal gaat het over de erg gekruide betrekkingen met vooral Qatar en Saoedi-Arabië. In de Franse krant Libération (3) verscheen op 20 oktober een gesprek met de beide auteurs over hun boek.

Een citaat:

Vous écrivez que, dans ces relations, des personnalités politiques se sont laissées aller à des pratiques relevant du trafic d’influence ?

U schrijft dat in het kader van die relaties politici zich hebben laten omkopen?

Nous avons observé ces dérives notamment avec l’ambassade du Qatar. De 2003 à 2013, Mohamed Jaham Al-Kuwari, l’ambassadeur à Paris, a copieusement arrosé nos responsables politiques. Sans tenir un fichier, il savait très bien qui se laissait corrompre. «Les Français sont les plus faciles à acheter», nous avait dit un proche de Hamad Al-Thani, l’émir qui régnait à l’époque.

Wij constateerden die praktijk bij de ambassade van Qatar. Van 2003 tot 2013 heeft Mohamed Jaham al Kuwari, de ambassadeur in Parijs, heel uitgebreid politieke verantwoordelijken zitten omkopen. Zonder een namenlijst bij te houden wist hij heel goed wie er te koop was. ‘De Fransen zijn het gemakkelijkst omkoopbaar’, stelde een nauwe medewerker van Hamad al Thani, de toenmalige emir van Qatar.

Puis lui a succédé son fils Tamim qui a souhaité nettoyer les écuries. Mais les habitudes ne se perdent pas facilement et, dans un premier temps, les politiques français ont continué à demander des cadeaux. Des membres de la nouvelle équipe étaient stupéfaits et en avaient marre d’être pris pour des «distributeurs de billets de 500 euros».

Toen deze (de emir, nvdr) werd opgevolgd door zijn zoon Tanim wou die deze stallen uitmesten. Maar die gewoonten verdwenen niet zomaar. En in het begin bleven de Franse politici maar geschenken vragen.

De leden van het nieuwe team waren verbaasd en hadden er genoeg van om altijd maar gezien te worden als een soort geldautomaat die biljetten van 500 euro distribueerde.

Rachida Dati en Marine le Pen

François Hollande met top Samenwerkingsraad voor de Golf - 5 mei 2015

De ‘socialistische’ president François Hollande in zijn biotoop. En zijn handen dicht bij zijn zakken. Waarom?

Het is dankzij de vorige president Nicolas Sarkozy en de dubieus gebleken ontslagen EUFA-baas Michel Platini dat Qatar na Rusland in 2022 de wereldbeker voetbal mag organiseren. Het organiseerde dit jaar ook de wereldkampioenschappen wielrennen. De bouwwerken voor die wereldbeker voetbal zorgden in Qatar al voor vele honderden doden. Die stonden in Parijs niet te wachten aan die Qatarese ‘geldautomaat’

Leuk is het verhaal van Rachida Dati, van 28 mei 2007 tot 23 juni 2009 minister van Justitie onder president Sarkozy. Deze vroeg op 22 november 2015 tijdens een diner met Meshaal al Thani, de huidige vice-emir van Qatar, aan de man 400.000 euro’s bestemd voor een van haar ‘verenigingen’.

Dit is negen dagen na de aanvallen op onder meer de Parijse muziekzaal de Bataclan. Iedereen die vertrouwd is met Qatar en die salafistische terreurbewegingen weet dat Qatar er een der grootste financiers van is.

Maar geen zorg. De dag nadien viel ze op Radio Monte Carlo o.m. Qatar aan omwille van het verspreiden van het salafisme, de religie van de haat. Passeren eveneens de revue zijn onder meer Jack Lang, ex-sociaal-democraat en nadien gerekruteerd door Sarkozy, de huidige directeur van het Arabisch Instituut in Parijs, en Jean Marie Le Guen, minister in de regering van president François Hollande.

Marine Le Pen - 2

Zich in Frankrijk om de haverklap wentelen in de Franse vlag, de andere politici beschuldigen van incompetentie en corruptie en tot voor kort grossieren in moslimhaat. Maar ondertussen volgens dit boek bedelen bij de Verenigde Arabische Emiraten.

Met verder nog Bruno Le Maire, getipt als toekomstig minister van Buitenlandse Zaken, en Dominique de Villepin, ex-minister van Buitenlandse Zaken onder president Jacques Chiraq. Het ogenschijnlijk trotse La France is in wezen dan ook verworden tot een corrupte bende bedelaars die de kont likt van het grootste crapuul die deze wereld op dit ogenblik kent. Bedelaars die echter niet onder een Parijse brug hoeven te slapen.

Zelfs Marine Le Pen, bazin van het Front National en tot recent gekend als een moslimhaatster par excellence, passeerde volgens het boek aan de kassa. Ditmaal echter die van de Verenigde Arabische Emiraten. Geld stinkt nu eenmaal niet, ook niet dat van Arabieren en moslims. Dus waarom de neus ervoor ophalen?

En is het dan verwonderlijk dat Parijs op dit ogenblik door Rusland, Iran, Syrië en Turkije totaal genegeerd wordt bij de gesprekken over Syrië? Natuurlijk niet. De naam valt zelfs niet eens in de huidige discussies over de zaak. Zelfs hun vrienden de jihadisten noemen hen niet eens. Moest het niet zo smerig zijn men zou met hen nog medelijden krijgen. Nu rest hen alleen nog de grootst mogelijk minachting.

Willy Van Damme

1) ‘Nos très chers émir$’, Christian Chesnot en Georges Malbrunot, Michel Lafon, 2016. 299 pagina’s, 17,95 euro.

2) ‘Les chemins de Damas’, Christian Chesnot en Georges Malbrunot, Robert Laffont, 2014, 386 pagina’s. Christian Chesnot is journalist bij de Franse radiozender France Inter en Georges Malbrunot bij de Parijse krant Le Figaro.

3) Libération, 20 oktober 2016, Georges Malbrunot : «L’ancien ambassadeur du Qatar a copieusement arrosé nos politiques» (De oud ambassadeur van Qatar heeft op grootschalige wijze onze politici omgekocht), Ismaël Halissat. http://www.liberation.fr/auteur/16504-ismael-halissat.

Minder joden?

In Nederland loopt op dit ogenblik een rechtszaak tegen de politicus Geert Wilders omdat hij voor een enthousiaste groep fans tot hun jolijt had opgeroepen tot minder Marokkanen en daar ging hij ook voor zorgen.

En dat soort uitspraken was voor opperzionist Wilders geen probleem. Het was allemaal een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Maar voor minder Marokkanen zorgen kan in wezen maar op twee wijzen: Deportatie of uitroeien. Met gebruik van geweld dus.

In wezen riep Wilders dus op tot of het uitroeien of deporteren van die bevolkingsgroep. Mensen die trouwens in veel gevallen in Nederland geboren zijn en er soms belangrijke posities bekleden.

Het betekent ook dat hij in geval van geweld tegen die mensen zijn ogen zou dichtknijpen. Ja, ze zorgen toch zo voor wat hij wil bereiken, minder Marokkanen. En geweld tegen Marokkanen of andere ‘bruinen’ is in Nederland verre van een uitzondering.

Geert Wilders - 4

Wat bij foto’s van Geert Wilders opvalt is dat hij regelmatig als een betweter met zijn vinger naar het publiek wijst. Ook salafisten doen dit om de haverklap. Terwijl Israël het salafisme in het Midden-Oosten voluit steunt gebruikt zionistenvriend Wilders in Nederland het geweld van salafisten om alle moslims te criminaliseren. Wilders is dan ook een uiterst gevaarlijk man die de stabiliteit der Nederlandse samenleving in gevaar brengt met zijn haat prediken.

Zelfs een eminent persoon als rechtsgeleerde Paul Cliteur nam voor hem de verdediging op. Dit moet allemaal kunnen, het is voor hem vrije meningsuiting en geen racisme. Simpel: Marokkanen zijn geen ras, zegt Cliteur.

Wat een Cliteur en andere nette heren vergeten is dat dit soort praatjes nog al eens in Europa te horen waren. Het ging toen over joden en zigeuners. Ze verdwenen nadien in de schoorsteen van Auschwitz en andere vernietigingskampen.

En hoe zouden Wilders, Cliteur, hun fans en de Nederlandse goegemeente reageren als ik nu eens opriep: ‘Minder joden, en daar ga ik voor zorgen’. En onvermijdelijk zal ik bedolven wordt onder de modder en de klachten zoals men in Nederland nog nooit zal gezien hebben? En zeker weten, Paul Cliteur zal me niet komen verdedigen. Want dat zou dan wel oproepen tot geweld zijn. Wedden?

Willy Van Damme

Pax Christi in bed met al Qaeda

Vandaag was er een stemming binnen de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. Daarbij vloog Rusland voor het eerst sinds haar stichting in 2006 uit die Raad. Ten voordele dan van Kroatië. Wie naast de VS en het Verenigd Koninkrijk ook werd verkozen was Saoedi Arabië. Ze presenteerden ter gelegenheid hiervan zelfs een brochure over hoe ze de rechten van de vrouwen steunen. Goed zo.

Machtspolitiek

De relatie tussen de VN en de mensenrechten zijn natuurlijk altijd al een lachertje geweest. Die Raad voor Mensenrechten is in wezen nu eenmaal niets anders dan een vergadering van landen waar de diplomaten namens hun land, en niet zelden zeer tegen hun goesting, over mensenrechten allerlei verklaringen afleggen en stemmingen organiseren. Om daarna lekker te gaan eten en drinken.

Deze raad heeft daarom niets te maken met mensenrechten maar alleen met het misbruiken ervan door voornamelijk de VS en haar satellietstaten zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Mensenrechten verdedigen klinkt nu eenmaal mooi en is het perfecte excuus voor nog maar eens een oorlog. De uitvlucht par excellence sinds men oorlog voert.

De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties is het schaamlapje waarachter men zich verschuilt om aan machtspolitiek te doen. Zeker voor de VS is dat een van haar geliefde instrumenten. Dat ze Afghanistan, Libië, Irak, Jemen en nu Syrië vernielden zal de VS worst wezen. Niemand binnen die raad protesteerde hierom trouwens ooit tegen hun aanwezigheid. En dan hebben we het nog niet over Saoedi Arabië, de geestelijke en financiële vader van de wereldwijde salafistische terreurgroepen.

Nog eerder deze week werd er door 87 zogenaamde humanitaire organisaties, het wereldje van de vele ngo’s, een oproep (1) gedaan om Rusland uit die Raad te gooien wegens haar ‘misdaden tegen de mensenrechten’ in Syrië. Met als haantje de voorste natuurlijk de oorlogsstoker Human Rights Watch.

Het blijkt een zeer merkwaardige lijst te zijn van grotendeels Syrische of rond Syrië werkende ngo’s die ogenschijnlijk rond mensenrechten actief zijn zoals het Syrian Network for Human Rights. De meesten zijn totaal onbekend bij zelfs specialisten. Maar van bijvoorbeeld dat Syrian Network for Human Rights is het geweten dat het de spreekbuis is van die salafistische terreurgroepen in Syrië.

Pax Christi

Opvallend afwezig zijn dan weer Amnesty International, Oxfam UK, Save the Children en Artsen zonder Grenzen, nochtans ngo’s waarvan sommigen zich de voorbije jaren de benen van onder het lijf liepen om al Qaeda & Co wat meer ruggensteun te geven. Wel aanwezig is echter op nummer 46 een Belgisch/Nederlandse ngo, Broederlijk Delen/Pax Christi, dit via het zogenaamde Middle East Desk, Brigitte Herremans dus.

En die zit in heel goed gezelschap. Zo staat op nummer 41 de Zwitserse al Karam Foundation. En dat is volgens de informatie van de VS een door financiers van al Qaeda opgerichte ngo, zijnde de Qatarees Abdul Rahman Bin Umair al Nuaimi en de Jemeniet Abdul Wahab Mohammad Abdul Rahman al Humaiqani. Met gulle geldelijke steun van de slavenhouders van Qatar. (2)

Het bestuur van al Karam bestaat verder uit in ballingschap in Zwitserland levende leden van het Algerijnse Front Islamique du Salut, nog zo’n salafistische terreurgroep die in het verleden in Algerije gekend waren voor het vele koppensnellen van tegenstanders, incluis priesters.

Met verder op die lijst een ganse resem van vermeende ngo’s zoals het Unified Revolutionaire Medical Bureau in East Gouta, een mantelorganisatie van de door Saoedi’s geleide Islamfront. Het is voor sommige criminele bendes een manier om geld te verdienen want Saoedi Arabië, Qatar, Turkije, Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gul met geld voor dat soort initiatieven. En dus, leve de ngo…

Brigitte Herremans - 3

Brigitte Herremans kruipt hier via deze motie rond Syrië in bed met verkrachters, koppensnellers, plunderaars, priestermoordenaars en ander salafistisch tuig. Het lijkt wel als op Facebook: ‘I like al Qaeda.’

Maar met andere woorden: Brigitte Herremans is hier in bed gekropen met het grootste crapuul dat deze aardkloot rijk is. Psychopaten voor wie het vermoorden van priesters en vernielen van kerken wel de enige reden van bestaan lijkt.

Zouden de bisschoppen onder wiens toezicht Herremans werkt dat wel weten? En ja, keurt men dan bij Broederlijk Delen en Pax Christi het vermoorden van priesters in Syrië goed? Ik las er bij hen trouwens nog nooit een woord van kritiek over. Ach vermoorde priesters, niet? En wie maalt erom? Toch zo te zien niemand bij Pax Christi en Broederlijk Delen!

Maar er is een troost voor haar. Er staat op nummer 38 van die lijst immers de Syrische International Supporting Woman Association, een onderdeel van het salafistische Syria Relief Network. De vriendinnen van de nikab dus. Iets voor Brigitte Herremans?

Willy Van Damme

1) Human Rights Watch, 24 oktober 2016, ‘UN: Russia’s Role in Syria Raises Questions ‘’About Bid for Human Rights Council’. https://www.hrw.org/news/2016/10/24/un-russias-role-syria-raises-questions-about-bid-human-rights-council.

2) Eigen blog, 30 december 2013, ‘De salafistische vrienden van Human Rights Watch en Amnesty International’. https://willyvandamme.wordpress.com/2013/12/30/de-salafistische-vrienden-van-human-rights-watch-en-amnesty-international/

CETA en EU–beschamend

Het zit er bovenarms op tussen de EU, Canada en de Waalse politieke meerderheid. Oorzaak is het handelsverdrag van de EU met Canada, CETA genaamd, het Comprehensive Economic and Trade Agreement, waartegen de Waalse en Franstalige regeringen zich blijven verzetten. Het veruit grootste en min of meer enige knelpunt is de kwestie van de arbitrage bij geschillen tussen Europese overheden en bedrijven uit Canada. En uiteraard vice versa.

Motie van wantrouwen

Nu zijn bij geschillen tussen de Belgische overheid en een Canadese onderneming alleen Belgische rechtbanken, vooral handelsrechtbanken, bevoegd. Die wil men via CETA uitschakelen door gebruik te maken van een speciale rechtbank, de arbitragerechtbank die niet exclusief Belgisch is.

Wat toch op zijn minst eigenaardig is. Het betekent voor de overheid dat ze in soms zeer belangrijke kwesties, die bijvoorbeeld van volksgezondheid rond de antitabakswetgeving, haar finale zeggenschap overdraagt aan een minstens deels buitenlands tribunaal.

Wat toch niet kan. Waarom hebben we dan een parlement, een regering, rechtbanken en verkiezingen als we de finale controle verliezen over bijvoorbeeld dergelijke voor de gezondheid essentiële wetgeving. Het is bovendien een openbare motie van wantrouwen tegen ons rechterlijk systeem en de magistraten die het bemannen. Waar in ‘s hemelsnaam zijn deze EU en Canada mee bezig?

Paul Magnette - 1

Welke beweegreden Paul Magnette (PS), minister-president van het Waalse gewest en burgemeester van Charleroi, voor zijn verzet ook mag hebben, zijn actie zorgde eindelijk voor een reëel publiek debat over dit toch zeer belangrijk akkoord. Een zaak die men bij de EU eerst zelfs binnenkamers wou houden, ver weg van het publiek. Democratie zegt men dan.

Het is in de praktijk gewoon het weggeven van de controle op onze wetgeving aan multinationale bedrijven. Zij gaan zo wel geen volledige zeggenschap hebben maar hun macht gaat exponentieel toenemen. Dit terwijl onze belastingwetgeving nu al een schertsvertoning is waarbij de groten en machtigen van deze wereld, de multinationals en hun eigenaars, geen belastingen meer betalen. De vampiers der samenleving.

Merkwaardig daarbij is dat gans die discussie rond CETA pas begonnen is na het eenzame Franstalig Belgische verzet. Zonder hun non was dit cruciaal stuk wetgeving gepasseerd zonder enige degelijke discussie in welk parlement dan ook. En ook de media zwegen zoveel als maar kon. Een traditie voor onze parlementen en media die alleen nog maar napraten en doen wat de machtige multinationals willen.

Belangenvermenging

Even merkwaardig is dat de eerste toegeving van de EU aan de Franstalige Belgische regeringen was dat men zou zorgen dat de in die rechtbank als magistraat zetelende advocaten niet aan belangenvermenging zouden doen. Bijvoorbeeld een zelfde advocatenkantoor dat bedrijf X steunt en die ook een ‘rechter’ heeft in die uitzonderingsrechtbank. Dat zat er dus eerst in!

Nu na een tweede toegeving van de EU en Canada zou men alleen nog slechts beroepsrechters hiernaar afvaardigen. Onzin. Een geschil tussen onze overheid en bijvoorbeeld het Canadese Cargill, een monopolist in de landbouwsector, moet door onze handelsrechtbanken worden beslecht. Dat is hun taak en tot heden zijn er hier behoudens de nu eenmaal onvermijdbare schandalen nooit problemen gerezen.

De indruk bestaat dus dat men die internationale handelsverdragen alleen maar maakt, niet om de handel of de tewerkstelling te bevorderen maar gewoon om zo de macht van de machtigen nog exponentieel te vergroten. Dat de regeringen dit zelf doen toont nogmaals aan hoe groot de macht der multinationals is.

Men durfde toen de ruzie losbrak bij de EU zelfs nog zeggen dat men zou zorgen dat kmo’s ook wel toegang tot die uitzonderingsrechtbank zouden krijgen. Want, stelt men bij de EU, als ze winnen krijgen ze hun normaal onbetaalbare advocatenkosten integraal terug. Als ze winnen.

Dat men dat soort onzin bij de EU durft te beweren is gewoon pure schande. Welke kmo die bijvoorbeeld deuren of peren naar Canada uitvoert gaat hiervoor mogelijks miljoenen euro’s aan advocatenkosten riskeren? Geen enkele, en dat weet men bij de EU uiteraard maar al te goed. Met andere woorden: Ze blijven Jan Modaal bedriegen.

Barroso en Juncker

Maar als we weten dat de vorige Europese Commissievoorzitter Manuel Barroso nu werkt voor Goldman Sachs, de oppermachtige Amerikaanse zakenbank en manipulator achter de schermen van zowel de bankencrisis als die rond de euro iets later,  dan wekt dit ook geen verbazing.

En het is toch huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker die er als Luxemburgs premier voor zorgde dat multinationals geen belastingen moeten betalen. Het lekte uit voor hij tot voorzitter verkozen werd maar bleek geen beletsel voor zijn benoeming. En dan verbaasd zijn dat de EU een probleem van geloofwaardigheid heeft en dat allerlei populistisch crapuul genre Geert Wilders of het Britse UKIP bij de bevolking goed scoren.

Willy Van Damme

Idioten

De Zweeds-Italiaanse VN-bemiddellaar voor Syrië Staffan de Mistura weet blijkbaar van geen hout pijlen meer maken. De voorbije week vroeg hij tijdens een persconferentie via een emotioneel lijkende oproep aan al Qaeda (Jabhat Fatah al Sham) om toch maar de stad Aleppo te verlaten want anders dreigt dit stadsdeel zwaar vernield te worden.

Wat een oerdomme oproep en in wezen een herhaling van wat president Bashar Assad al herhaalde malen vroeg. En tevergeefs. Die stelde dat ze amnestie kunnen krijgen en zich naar elders in Syrië mogen begeven mits ze hun zware wapens achterlaten.

Liever sterven

En reeds de dag nadien kwam van al Qaeda dan nog maar eens hetzelfde antwoord: Njet. De jongens van al Qaeda sterven liever dan zich over te geven en een nederlaag te aanvaarden. Het is de aard van het beestje dat onze politiemensen vorig jaar in Verviers al meemaakten.

Aleppo - Citadel voor 2011

De burcht van Aleppo dateert in haar huidige vorm uit 1230 maar werd vermoedelijk al tijdens de bronstijd als fort gebruikt. Ze is in handen van het leger maar ligt pal aan de frontlinie. Met de gekende gevolgen. Maar voor al Qaeda & Co zijn dat toch maar een hoop stenen, eventueel te plunderen om de resten dan als antiek door te verkopen.

“Gangsters zullen weerstand bieden maar gaan zodra ze de uitzichtloosheid van hun situatie inzien zich overgeven. Deze mensen niet. Ze verkiezen al weerstand biedend te sterven. En dat is een voor ons totaal nieuwe situatie”, aldus een tot voor kort in Brussel opererende topman van de politie. Dat is trouwens de reden waarom het er in Syrië en zeker in Aleppo zo ruw aan toe gaat.

Die kerels willen desnoods de heldendood sterven en geven geen zier om de rest. Wat kan hun bijvoorbeeld het erfgoed van Aleppo zoals de soek, de Omajjadenmoskee of de citadel schelen. Voor de mensen van Aleppo, Syrië en de rest van de wereld onschatbaar erfgoed, voor hen is dit in het beste geval simpel een hoop bakstenen om bij gevechten achter te schuilen.

Dat Staffan de Mistura dergelijke onzin uitkraamt wekt verbazing. Een man als hij zou na zijn toch al jaren ervaring beter moeten weten. Hun fanatisme en bloeddorstigheid is de reden waarom dit conflict zou hondsbrutaal is. Kan de Mistura dan niets beter dan dit soort onzin uitkramen?

Bovendien hebben de Fransen, de Britten en de Amerikanen herhaalde malen akkoorden ondertekend die stellen dat er geen staakt-het-vuren kan zijn wat betreft Jabhat Fatah al Sham en ISIS. Alhoewel onze media zoals De Morgen, het zoveel als mogelijk verborgen houden is het oostelijk deel van het stadscentrum in handen van al Qaeda en zijn bondgenoten.

Aleppo - 83 - Aleppo provincie noord - Militaire situatie  - 25 september 2016

De toestand in Aleppo op 25 september 2016. Groen is het gebied waar al Qaeda & Co meester zijn, geel zijn de Koerdische YPG, zwart is ISIS. Niet alleen in het noorden maar ook in het centrum en zuidwesten van de stad maakte het leger vooruitgang.

De oproepen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS om geen bombardementen meer uit te voeren op dit stadsdeel is in feite dan ook vragen om die eerdere akkoorden rond een staakt-het-vuren niet na te leven. Het is gewoon woordbreuk. Hoe kun je dan met die regeringen als de Franse en Amerikaanse nog onderhandelen als ze gewoon nooit hun woord nakomen?

Een plicht

Oorlog is in alle gevallen te vermijden en is hoe dan ook het absolute dieptepunt waar de mens in kan zakken. Maar als je land wordt aangevallen door enkele tienduizenden psychopaten die alleen maar als bedoeling hebben je land te vernielen, wat doe je dan? Zeker als die bovendien nog eens de steun krijgen van de westerse alliantie, Israël en de Arabische Golfstaten.

Dan is het gewoon de taak van de regering en haar leger om zich te verdedigen, om het land en zijn bevolking zoveel mogelijk te beschermen zelfs al betekent dat oorlog. Dat niet doen zou het verzaken betekenen van de plicht om mensenlevens die in gevaar zijn proberen te redden. En dat is toch een der basistaken van een overheid.

Aleppo - 89 - Aleppo stad - Militaire situatie  - 8 oktober 2016

Het noorden van het door al Qaeda & Co bezette deel van Aleppo is de voorbije week al veroverd door het leger. Zie het door een witte lijn omcirkelde nu rood ingekleurde gebied. Sinds men deze kaart maakte is er opnieuw vooruitgang geboekt. Iemand als Robert Ford, bij het uitbreken van de oorlog Amerikaans ambassadeur in Syrië en een der voornaamste strategen achter deze oorlog, ziet de stad tegen eind dit jaar al volledig onder controle van de regering vallen. Waarna hij de rebellie in het land als een soort guerrilla ziet verder gaan.

Juist zoals die politielui in Verviers die terroristen doodschoten, zo ook rest er de Syrische overheid niets anders dan dit uitschot naar hun imaginaire maagden te sturen. Er is geen alternatief. En dat er hierbij ook kinderen sterven en erfgoed vernield raakt zal wel. Het kan in dit geval niet vermeden worden. Het is het drama van elke oorlog.

En dat het Syrische leger hier ook gruweldaden begaat zal wel. Het is een onvermijdelijk onderdeel van deze oorlog. Vele steden in Syrië werden al vernield en anderen zullen volgen, zeker weten. Maar de Syrische regering heeft geen alternatief en voert feitelijk ook de strijd die wij hier in het westen zouden moeten voeren: De strijd tegen de terreur.

Maar de schuld voor die zeer bloederige oorlog ligt integraal bij diegenen die meenden in Syrië een regimewissel te moeten uit te lokken door er al Qaeda & Co op af te sturen. Het bloederig resultaat zien wij nu elke dag op TV. Met dank aan het westen, Israël en de salafistische sjeiks op het Arabisch schiereiland.

Willy Van Damme

Aleppo–Het geweeklaag der valsaards

Ach het is weer mooie televisie vol emoties. Goed voor het buikgevoel, slecht voor de hersenen. Men speelt volop op het gemoed in de wetenschap dat velen dan de realiteit achter die emoties vergeten. Medelijden kweken om zo de feiten weg te gommen!

Simpele van geest

Luid weerom klinken woorden als oorlogsmisdaad en crimineel. Onze massamedia puilen opnieuw uit van de eisen voor een reactie. ‘Doe iets’, klinkt het bij het gilde der pennenlikkers en de westerse regeringen. Ja, want ‘DE’ mensen van Aleppo lijden zwaar onder de bombardementen van die smerige dictator van een Vladimir Poetin en die bloeddorstige tiran van een Bashar al Assad. ‘Dat moet stoppen’, klinkt het.

Goed voor de simpele van geest, de mensen die zo totaal mogelijk onwetend worden gehouden over de keiharde werkelijkheid die Syrië sinds 15 maart 2011 is toen de Moslimbroederschap en al Qaeda met Israëlisch en Amerikaanse steun begonnen aan hun oorlog tegen hun eigen land.

Dat wordt netjes verzwegen terwijl de bewijzen hiervoor bij alle insiders goed gekend zijn. Tienduizenden buitenlandse terroristen voerde men met Amerikaanse steun naar het land met maar een bedoeling: Het land zo grondig als mogelijk vernielen. Dat gebeurt en gebeurde er. Dat is het lot van dat mooie land, synoniem voor erfgoed en interreligieuze verdraagzaamheid.

Ban Ki-moon - 1

Ban Ki-moon, ziet als secretaris-generaal dagelijks in het dossier Syrië hoe het internationaal recht op een onvoorstelbaar grove wijze met de voeten wordt getreden. Hij zwijgt en valt integendeel nog de regering van het aangevallen land aan en steunt zo al Qaeda. Wat een misdadiger!

Maar Israël wil het vernield zien en schakelde haar buitenlandse vrienden in, Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en David Cameron. Alleen zij zijn verantwoordelijk voor de vernieling van Aleppo.

Al Qaeda zijn slechts de ingehuurde moordenaars. De stad en haar bevolking vielen in 2011 en 2012 niet voor dat islamitisch fascisme dat het salafisme is. En dus bestormde men in de zomer van 2012 dan maar die stad.

Dat faalde deels en het betekende de feitelijke mislukking van die opstand. Maar toen al Qaeda & Co de stad in 2012 aanvielen zweeg onze pers en de vrienden van het zionisme zoals Barack Obama. Neen, men juichte zelfs bij de westerse massamedia en de westerse regeringen. Naar het lijden dat de bevolking van die miljoenenstad toen onderging keek men niet eens. In wezen spuwde men op hen.

Internationaal recht

Nu hoort men dan een Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, de Syrische regering beschuldigen van oorlogsmisdaden! Hoe durft die man eigenlijk? Al straks zes jaar lappen de VS en haar bondgenoten het internationaal recht aan hun laars door zich niet alleen te moeien met de interne zaken van een ander land maar door er zelfs terroristen van de ergste soort op af te sturen en die dan nog te bewapenen.

Heeft Ban Ki-moon daar al iets tegen gedaan? Geen sikkepit. En nochtans is dat internationaal recht de basis waarvoor de VN in 1945 werd opgericht. In de door de VN bestuurde vluchtelingenkampen in o.m. Jordanië rekruteerde al Qaeda & Co open en bloot kinderen.

Ja, want die ouders moesten brood kopen om te overleven en dus was hun kind als kanonnenvlees de enige bron van inkomen. Wat een tragiek!! Wat deed de nochtans hierover verwittigde VN en haar secretaris-generaal Ban Ki-moon? Het rapport over die zaak door de papierversnipperaar duwen en op de delete knop drukken. DAT was hun reactie.

Boris Johnson - 4

Boris Johnson, ooit een leuke panelgast in het satirische BBC-programma Have I got News for You. Een mix van TV Touché en de 3 Wijzen. Nu een clown die bewijst hoe diep het Britse politieke establishment is gevallen.

En dan heeft die man het lef om het woord ‘oorlogsmisdaden’ in de mond te nemen. Je moet maar durven. Als er iemand schuldig is aan terreur en oorlogsmisdaden dan is het toch wel een figuur zoals Ban Ki-moon, de man die hoort te waken over het respect voor de internationale rechtsregels. Maar geen zorg voor onze Zuid-Koreaan: Hij lapt ze brutaal en vierkant aan zijn laars.

Hetzelfde voor al die andere westerse politici die al straks 6 jaar Al Qaeda bij haar terreuractiviteiten steunen, zelfs met wapens. Neem de kersverse Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Hij sprak vandaag eveneens van oorlogsmisdaden in hoofde van de Russen en de Syrische president.

Het is diezelfde Boris Johnson die toen nog als Londens burgemeester slechts een paar maanden geleden opriep tot het steunen van de Syrische regering en Bashar Assad. In ‘s hemelsnaam, wie gelooft dat soort politieke clowns toch? Hij had beter in het panel blijven zitten van het satirische BBC-programma Have I got news for you. Dan had hij nog toonbaar geweest.

PhotoScan

Een foto uit The Financial Times van deze ochtend 26 september van wat de krant stelt een hospitaal te zijn in het jihadistengebied van Aleppo. Merk op dat waar normaal in hospitalen meer vrouwen dan mannen werken er hier geen vrouw te zien is. Zie verder ook dat praktisch alle mannen baarden hebben. Maar we zijn dan ook in door al Qaeda & Co ‘bevrijd’ gebied waar het dragen van een baard een must is en waar vrouwen thuis gevangen horen te zitten tussen vier muren.

Het probleem voor het westen hier is niet het lijden van de bevolking van dat deel van Aleppo. Die zijn zoals men ook bij de VN weet slechts de gegijzelden van al Qaeda & Co en hun westerse meesters. Zelfs hun eigen Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten schreef het.

Het probleem van het westen is de dreigende totale nederlaag van al Qaeda. Daarover gaat het. De tranen en de rest is het geweeklaag der valsaards. Men gebruikt gewoon het leed van Aleppo om haar moordenaars ruggensteun te geven.

Willy Van Damme

P.S.: Gelieve mij te verontschuldigen voor de laattijdige plaatsing van de reacties. De reden is simpelweg de grote drukte.

Syrië–De internationale wet als een rolletje toiletpapier

et Turkse leger is zoals verwacht deze ochtend de stad Jarabloes aan de grens met Syrië en de rechteroever van de Eufraat binnengevallen. Eerder deze week bedreigde de Amerikaanse regering de Syriërs en Rusland met een tegenaanval moesten die met hun luchtmacht optreden tegen de gewapende acties van de Koerdische YPG.

Rare logica

Deze YPG is bezig haar controle over de provincie Hasakah aan het verstevigen en arresteerde de vorige week er enkele politieke opposanten waartegen betogers dan op straat kwamen. Dit weekend viel men dan in de stad Hasakah de veiligheidsdiensten van de Syrische regering aan, zijnde de politie, de Nationale Verdedigingskrachten (een lokale militie) en het leger.

Toen  de Syrische luchtmacht de orde wou herstellen stuurde de VS er haar luchtmacht op af. Ei zo na en in overleg met Rusland werd een zwaardere confrontatie vermeden. Naar de legaliteit van al dit optreden stelt zich hier in het westen of in Turkije zo te zien niemand vragen. Maar dat is hier traditie. Zie Libië, Irak, enzovoort.

Het argument is dat ISIS een gevaar voor het westen is en dus mag men ISIS in Syrië zomaar aanvallen. Merkwaardige logica. Het staat bovendien zwart op wit vast dat ditzelfde westen en Turkije ISIS jarenlang niet alleen tolereerden maar het zelfs bewapenden. En daarna dan het argument van een dreigend ISIS gebruiken om er in Syrië maar op los te schieten is de wet verkrachten.

Turkse invasie Syrië - 24 augustus 2016

Het Turkse leger is deze ochtend Syrië binnengerukt om de grensstad Jarabloes te veroveren. Ze heeft hiervoor een vermoedde 1.500 jihadisten verzameld komende uit de streek rond de stad Azaz, een door jihadisten bezette kleine corridor aan de Turkse grens ten noorden van de stad Aleppo. Die moeten niet alleen ISIS uit de stad verdrijven maar ook de Koerden van de YPG verjagen. Zowel die jihadistische groepen, de YPG als de Turken zijn officieel bondgenoot van de VS. Een knoeiboel zoals blijkbaar alleen de VS kan veroorzaken. De YPG spreekt van een Turkse daad van oorlog in samenspraak met de Syrische regering. Voor Turkije moet de Koerdische YPG terug naar de oostelijke oever van de Eufraat. Nadat de VS eerst een kalifaat wou voor het oosten van Syrië wil men er nu duidelijk een zogenaamde Koerdische staat. Zolang Syrië maar vernield raakt dus.

De Verenigde Naties werd in 1945 opgericht om de internationale wetten te doen respecteren. Zo hoort het. Landen mogen de grenzen van andere landen niet schenden behoudens ze door dat land worden aangevallen.

En dit mag ook pas nadat alle vreedzame opties zoals onderhandelingen zijn uitgeput. Het voorbeeld van de invasie van Cambodja door Vietnam in 1978 is een klassiek voorbeeld. Vietnam werd om de haverklap door de Rode Khmer, toen heersers over Cambodja, aangevallen met veel doden tot gevolg.

Vietnam poogde te onderhandelen maar China en de VS saboteerden dat. Waarna Vietnam eigenmachtig maar gerechtigd optrad. De Russische reactie tegen de agressie van Georgië in augustus 2008 is een ander schoolvoorbeeld.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 1 - 10 augustus 2016

De kaart is twee weken oud. Sindsdien is Manbij geheel in handen gevallen van de Koerdische YPG en het zogenaamde Syrische Democratische Front, een zoveelste stel Amerikaanse huurlingen. Jarabloes ligt ten noorden aan de rechteroever van de Eufraat. Het is de laatste belangrijke aan Turkije grenzende stad die ISIS bezet. Het blauw op de kaart is de rivier de Eufraat. Turkije zegt dus wie waar in Syrië mag leven. Van arrogantie en crimineel gedrag gesproken. In wezen is dit dus een oorlog op de kap van Syrië tussen de VS en Turkije waarbij de VS de PKK, hier dan vermomd als YPG, gebruikt. De PKK is officieel volgens de VS een stel terroristen. Geel is YPG/PKK, zwart is ISIS, wit is Turkije.

Charles Michel

Hier in het geval van Syrië is niet zozeer ISIS de agressor maar het westen met daarbij Turkije en de salafistische vrienden uit het Arabisch schiereiland. Zij verzamelden de tienduizenden Syriëstrijders, creëerden ISIS en gaven dat tuig geld, wapens en alle materiaal dat zij nodig hebben, incluis steun vanuit de media, ngo’s en de diplomatie. Het westen regelde het koppensnellen.

Dat is daarom pure agressie. En gezien het onvoorstelbaar brutale karakter van die Syriëstrijders is dat een oorlogsmisdaad zoals er maar weinig voorheen plaats hadden. Toch in de voorbije eeuwen. En wat doet de VN die moet instaan voor het doen respecteren van de internationale rechtsregels? Zwijgen en in de meeste gevallen die terroristen zelfs steunen.

Typerend is de brief gericht aan een protesterende burger en verstuurd vanuit het kabinet van premier Charles Michel. Hierin rechtvaardigde hij de Belgische interventie aan de kant van de VS door een deel van VN-resolutie 2253 van 17/12/2016 te citeren .

Een cruciaal element uit die resolutie vergat hij echter – duidelijk heel bewust – te vermelden. Namelijk dat men alleen maar met het akkoord van de Syrische regering in Syrië tegen ISIS mag optreden.

En die toelating weigert men te vragen. De resolutie roept zelfs op tot samenwerking met de Syrische regering. België vertikt het en blijft in feite al Qaeda steunen. Een overtreding van diezelfde resolutie 2253.

Het toont het misdadig karakter van de man die gewoon de internationale rechtsregels en de VN-resoluties aan zijn laars lapt. Maar ja, deze en de voorgaande regering gingen voluit voor hun steun aan het grootste stel criminelen die deze aardbol ooit aanschouwde. De regeringspartijen mogen er fier op zijn.

Willy Van Damme

NASCHRIFT

Kort na het plaatsen van dit artikel deed de Amerikaanse vicepresident Joe Biden bij zijn bezoek aan Turkije over de kwestie een aantal wel heel merkwaardige uitspraken. Terwijl de Syrische en Turkse Koerden van de YPG/PKK gesteund door de VS tot eergisteren west- en noordwaarts oprukten om de steden Jarabloes en al Bab op ISIS te veroveren klonk Biden plots totaal anders.

Neen, stelde hij, de Koerdische YPG moet alle gebied ten westen van de Eufraat nu verlaten zo niet wordt hun alle Amerikaanse steun ontnomen. Dus om twaalf uur schiet men aan de zijde van de Koerdische YPG/PKK en een uur later stuurt men geen nieuwe wapens maar bedreigingen, terugtrekken of je hebt gedaan. Verder vertelde Biden dat er geen sprake kan zijn van een autonome Koerdische enclave in Syrië. Met andere woorden: een zeer koude douche voor de YPG/PKK van de ‘vrienden’!

Van een totaal onbetrouwbare ‘partner’ gesproken. Want uiteindelijk valt Turkije Jarabloes alleen aan om te verhinderen dat de aartsvijanden YPG/PKK het veroveren. De ‘verovering’ van Jarabloes was trouwens merkwaardig. Toen men de stad aanviel was ISIS er weg. Volgens sommigen al dagen. Wat nogmaals collusie tussen Ankara en ISIS doet vermoeden. Er is hier dus geen schot gelost!

Turkse Grijze Wolven in Jarabloes - 24 augustus 2016

Een van de (sic) vrijheidsstrijders die Jarabloes ‘veroverden’ maakt met zijn rechterhand het teken van de neofascistische terreurgroep De Grijze Wolven. Deze was vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Turkije actief en streefde naar een heel heel Groot Turkije, incluis gebieden in China. Merk ook de Turkse graffiti op de muur.

Maar wat er dan met die zone ten westen van de Eufraat moet gebeuren bleef bij de VS en Turkije, beiden oorlogsmisdadigers, duister. Zeker is dat de door Turkije geleide jihadisten al slag leverden met de YPG/PKK en hun hulpjes van het zogenaamde Syrische Democratisch Front.

Gans de zaak toont nogmaals hoe totaal onbetrouwbaar de VS in haar buitenlands beleid is. De Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei zegde dit het voorbije jaar al herhaaldelijk naar aanleiding van de Amerikaanse obstructie rond het nucleair akkoord met Iran.

Turkije dreigde aan haar zuidergrens een gebied onder controle van de PKK te krijgen wat tot een definitieve destabilisatie van het land zou leiden. Een enorm gevaar voor Ankara welke tot die radicale ingreep leidde.

Vorige week zou trouwens een nauwe medewerker van Hakan Fidan, baas van de Turkse geheime dienst MIT, in Damascus geweest zijn. Ook waren er vooraf volgens bronnen contacten over de kwestie met Moskou. En die gaven volgens bepaalde bronnen groen licht. De reacties van Moskou en Damascus op die Turkse inval waren trouwens opvallend milder dan die van de YPG.

Extra Naschrift

Volgens bepaalde bronnen zouden de Koerdische YPG/PKK en hun ‘vrienden’ van het Syrische Democratisch front bij de wekenlange strijd tegen ISIS om controle over de stad Manbij een 400 tal manschappen hebben verloren. Waarna de VS hen doodleuk vertelden dat ze terug huiswaarts mochten keren richting de provincie Hasakah.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 3 - 27 augustus 2016

De VS beval de Koerdische YPG om zich oostwaarts over de Eufraat terug te trekken. Wat zij echter blijken te weigeren. Er is trouwens binnen die 1001 rebellenbewegingen door die situatie extra ruzie ontstaan. Zou de VS meer geld geven dan Turkije? Of is er nog een andere beter betalende geldschieter die zorgt voor meer kanonnenvoer? Opmerkelijk is dat Turkije op de voor begin september geplande bijeenkomst van de G20 een aparte ontmoeting vroeg en kreeg met Poetin. Om over de koran en de sharia te praten? YPG/PKK is geel, jihadisten zijn groen, ISIS is zwart.

In de gespecialiseerde media heeft men het dan ook met wat leedvermaak over gevechten tussen door de VS en door Turkije gesteunde groepen. Er zou daarbij al een Turkse tank zijn gesneuveld, wat doden en gewonden zijn gevallen en ook gevangen zijn genomen.

En ISIS? Die zijn westwaarts getrokken in de hoop toch een stukje van hun aan Turkije grenzend gebied te behouden. Veel kans maken ze niet. Het is al straks een jaar geleden dat ze nog een belangrijke overwinning behaalden.

Het is uiterst twijfelachtig of ze nog tegen de zomer van 2017 als ‘staat’ zullen bestaan. De vraag is wie deze gebieden dan zal veroveren. Het doet denken aan de toestand in Europa begin 1945 toen Duitsland in elkaar klapte en de zomer van dat jaar met Japan. Voor wie de vetste brokken?

Nice–Eigen schuld dikke bult

Zoals verwacht heeft de salafistische terreur nog maar eens toegeslagen in Europa. Ditmaal was Nice het doelwit. Met mensen, veel kinderen incluis, die naar het vuurwerk zaten te kijken en plots geconfronteerd werden met een kamikaze met vrachtwagen die door de massa rijdend meer dan 80 doden maakte. De Franse nationale feestdag passend gevierd zal men bij salafisten zeggen.

Zij aan zij met al Qaeda

Maar dit is natuurlijk allemaal geen verrassing. Salafistische terreurgroepen zullen nog een tijd hier blijven toeslaan en het bloed veelvuldig doen stromen. Maar waar komt dit geweld vandaan? Hoe kon dit zo groeien en zo geraffineerd werken? Het antwoord is doodsimpel. Het westen leerde hen de trucs,hielp met diplomatieke steun en gaf hen zelfs de wapens om ermee toe te slaan.

Neem het Parijse satirische tijdschrift Charlie Hebdo dat begin 2015 werd aangevallen en de redactie gedecimeerd. Het was al Qaeda, niet rivaal ISIS, die had toegeslagen. Maar nog steeds wordt datzelfde al Qaeda in o.m. Syrië en Jemen de hand boven het hoofd gehouden.

Ansar al Sharia bij Taiz - Februari 2016

Het aan al Qaeda gelieerde Ansar al Sharia zij aan zij met het leger van de Verenigde Arabische Emiraten bij de Jemenitische stad Taiz. De foto is genomen in februari 2016. Een oorlog die de steun heeft van François Hollande, de Britten en de VS.

Kijk naar Jemen waar al Qaeda en ISIS dankzij de Saoedische interventie exponentieel konden groeien. Al Qaeda vecht zelfs aan de zijde van de Saoedische interventiemacht. En die krijgt volop steun van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De Franse president François Hollande – die de lef heeft om zich socialist te noemen – steunt dus nog steeds die groep die bij Charlie Hebdo dat bloedbad veroorzaakte. De man zou dan ook best nu ontslag nemen en voor de rechtbank gesleurd worden wegens medeplichtigheid aan terreur en landverraad. Dit is toch heulen met de vijand.

Typerend is dat men nu in Europa overal een minuutje stilte gaat houden. Mooi gebaar. Maar toen Charlie Hebdo werd aangevallen betuigde de Syrische regering haar condoleances. Als diezelfde terreurgroepen in Syrië toeslaan was er jarenlang zelfs applaus in de salons van Londen, Parijs en Washington. Onze kranten hadden het over een ‘succesvolle bevrijdingsstrijd’. Om van te kotsen.

De Standaard

Kijk naar een invloedrijke krant als De Standaard. Wie in Vlaanderen wil weten wat er allemaal in de wereld gebeurt leest die krant. Maar zie, recent riep men in die krant nog op om aan die Syrische jihadisten modern luchtafweergeschut te bezorgen.

En hun correspondent in het Midden-Oosten, Jorn De Cock, gaf zelfs mediatraining aan die opstandelingen die hij nadien in zijn krantenartikels dan omschreef als de toekomst voor het land, de helden van de (sic) revolutie. En intussen hielp zijn deels Libische vrouw vanuit jihadistenland Qatar mee zodat al Qaeda & Co Libië kort en klein konden slagen. Wat haar vader als premier ooit hielp opbouwen.

Of neem hun andere journaliste, Corry Hancké die zich voor haar berichtgeving over de Krim baseerde op de propaganda van Hizb ut Tahrir, na de Moslimbroeders de belangrijkste internationaal georganiseerde salafistische terreurgroep. En zo gaat die krant onverstoord verder. Excuses? Koerswijziging? Vergeet het.

François Hollande met top Samenwerkingsraad voor de Golf - 5 mei 2015

De Franse president François Hollande met zijn vrienden uit de Arabische woestijnstaten. Rechts van hem de Saoedische koning Salman de Hakbijl. En die president moet dan de salafistische terreur gaan bestrijden. Hoe zot moet men zijn om dat te geloven? Nu nog ook zo’n kleed en Hollande is klaar voor de strijd. Wat een smeerlap, wat een clown.

Hoeft het dan te verbazen dat het politiek debat in onze politiek over die terreur en het Midden-Oosten van een onvoorstelbaar laag niveau is. Een man zijn broek zakt er van af. Maar ja, al die parlementsleden lezen De Standaard en denken dan dat ze aan de hand van de verhalen van een Corry Hancké en Jorn De Cock echt weten wat er ginds aan het gebeuren, is.

Joegoslavië

Neem bijvoorbeeld ook de Joegoslavische oorlog uit de jaren negentig van vorige eeuw. Tonnen papier verspilden diezelfde kranten aan de Servische president Slobodan Milosevic – het ‘monster’ – en die voor hen bloeddorstige Serviërs. Maar dat ginds Bin Laden en al Qaeda volop actief waren las men er NOOIT. Men hield het voor de buitenwereld verborgen.

Het resultaat is nu gekend. Niet België is per hoofd van de bevolking in Europa de grootste leverancier van Syriëstrijders zoals onze kranten verkeerdelijk schrijven. Neen, dat zijn Albanië, Kosovo en Bosnië. Landen die volop de steun van de VS genoten, zelfs hun creaties zijn en een bekeringsgebied bij uitstek bleken voor Saoedi Arabië. Het krioelt er tegenwoordig van de minaretten en hoofddoeken.

Daar ligt het probleem. De VS zegt nu toch al Qaeda en haar bondgenoten in Syrië eindelijk te willen gaan aanvallen. Afwachten maar. Met dubbele tong spreken was een uitdrukking van de inheemse bevolking in Noord-Amerika over de regering in Washington. En ze kenden de praktijk van die regering. Luister niet naar hun woorden dus maar kijk naar hun daden. Liefst die achter de schermen.

Jihadisten tesamen met vlaggen

Drie Syrische rebellengroepen netjes bij elkaar. Links Ahrar al Sham, waartoe onze Molenbeekse sjeik Bassam Ayachi behoort, het Vrij Syrische leger, waarvan Didier Reynders stelt dat hij die steunt, en rechts Jabhat al Nusra, de Syrische tak van al Qaeda. En dan beweert onze regering dat ze strijd tegen de terreur. Leugenaars!!

Neen, zolang men de salafistische bekeringsijver van die Arabische woestijnstaten blijft tolereren en zich door hen laat omkopen zal de strijd tegen de terreur alleen maar een lege doos blijven, een slogan zonder inhoud. Maar of we van figuren als Didier Reynders, Hollande, Nicolas Sarkozy of Barack Obama een echte koerswijzing gaan krijgen is zeer twijfelachtig. Eerst zien en dan geloven.

Willy Van Damme

PS: Wie een uitstekend stuk wil lezen over wat de VS in Syrië moet doen kan dit eens lezen. Het is geschreven door twee voormalige Amerikaanse toplui die vroeger onder Obama betrokken waren bij het beleid tegenover het Midden-Oosten. De neo-conservatieven en ‘progressieve’ haviken zoals die van Human Rights Watch zullen het niet graag lezen.

The New York Times, 15 juli 2016, ‘Why the U.S. military can’t fix Syria’, Simon Stevin en Jonathan Stevens. http://www.nytimes.com/2016/07/14/opinion/why-the-us-military-cant-fix-syria.html?nlid=67751936&src=recpb&_r=0.