Minder joden?

In Nederland loopt op dit ogenblik een rechtszaak tegen de politicus Geert Wilders omdat hij voor een enthousiaste groep fans tot hun jolijt had opgeroepen tot minder Marokkanen en daar ging hij ook voor zorgen.

En dat soort uitspraken was voor opperzionist Wilders geen probleem. Het was allemaal een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Maar voor minder Marokkanen zorgen kan in wezen maar op twee wijzen: Deportatie of uitroeien. Met gebruik van geweld dus.

In wezen riep Wilders dus op tot of het uitroeien of deporteren van die bevolkingsgroep. Mensen die trouwens in veel gevallen in Nederland geboren zijn en er soms belangrijke posities bekleden.

Het betekent ook dat hij in geval van geweld tegen die mensen zijn ogen zou dichtknijpen. Ja, ze zorgen toch zo voor wat hij wil bereiken, minder Marokkanen. En geweld tegen Marokkanen of andere ‘bruinen’ is in Nederland verre van een uitzondering.

Geert Wilders - 4

Wat bij foto’s van Geert Wilders opvalt is dat hij regelmatig als een betweter met zijn vinger naar het publiek wijst. Ook salafisten doen dit om de haverklap. Terwijl Israël het salafisme in het Midden-Oosten voluit steunt gebruikt zionistenvriend Wilders in Nederland het geweld van salafisten om alle moslims te criminaliseren. Wilders is dan ook een uiterst gevaarlijk man die de stabiliteit der Nederlandse samenleving in gevaar brengt met zijn haat prediken.

Zelfs een eminent persoon als rechtsgeleerde Paul Cliteur nam voor hem de verdediging op. Dit moet allemaal kunnen, het is voor hem vrije meningsuiting en geen racisme. Simpel: Marokkanen zijn geen ras, zegt Cliteur.

Wat een Cliteur en andere nette heren vergeten is dat dit soort praatjes nog al eens in Europa te horen waren. Het ging toen over joden en zigeuners. Ze verdwenen nadien in de schoorsteen van Auschwitz en andere vernietigingskampen.

En hoe zouden Wilders, Cliteur, hun fans en de Nederlandse goegemeente reageren als ik nu eens opriep: ‘Minder joden, en daar ga ik voor zorgen’. En onvermijdelijk zal ik bedolven wordt onder de modder en de klachten zoals men in Nederland nog nooit zal gezien hebben? En zeker weten, Paul Cliteur zal me niet komen verdedigen. Want dat zou dan wel oproepen tot geweld zijn. Wedden?

Willy Van Damme

Advertenties

Pax Christi in bed met al Qaeda

Vandaag was er een stemming binnen de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. Daarbij vloog Rusland voor het eerst sinds haar stichting in 2006 uit die Raad. Ten voordele dan van Kroatië. Wie naast de VS en het Verenigd Koninkrijk ook werd verkozen was Saoedi Arabië. Ze presenteerden ter gelegenheid hiervan zelfs een brochure over hoe ze de rechten van de vrouwen steunen. Goed zo.

Machtspolitiek

De relatie tussen de VN en de mensenrechten zijn natuurlijk altijd al een lachertje geweest. Die Raad voor Mensenrechten is in wezen nu eenmaal niets anders dan een vergadering van landen waar de diplomaten namens hun land, en niet zelden zeer tegen hun goesting, over mensenrechten allerlei verklaringen afleggen en stemmingen organiseren. Om daarna lekker te gaan eten en drinken.

Deze raad heeft daarom niets te maken met mensenrechten maar alleen met het misbruiken ervan door voornamelijk de VS en haar satellietstaten zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Mensenrechten verdedigen klinkt nu eenmaal mooi en is het perfecte excuus voor nog maar eens een oorlog. De uitvlucht par excellence sinds men oorlog voert.

De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties is het schaamlapje waarachter men zich verschuilt om aan machtspolitiek te doen. Zeker voor de VS is dat een van haar geliefde instrumenten. Dat ze Afghanistan, Libië, Irak, Jemen en nu Syrië vernielden zal de VS worst wezen. Niemand binnen die raad protesteerde hierom trouwens ooit tegen hun aanwezigheid. En dan hebben we het nog niet over Saoedi Arabië, de geestelijke en financiële vader van de wereldwijde salafistische terreurgroepen.

Nog eerder deze week werd er door 87 zogenaamde humanitaire organisaties, het wereldje van de vele ngo’s, een oproep (1) gedaan om Rusland uit die Raad te gooien wegens haar ‘misdaden tegen de mensenrechten’ in Syrië. Met als haantje de voorste natuurlijk de oorlogsstoker Human Rights Watch.

Het blijkt een zeer merkwaardige lijst te zijn van grotendeels Syrische of rond Syrië werkende ngo’s die ogenschijnlijk rond mensenrechten actief zijn zoals het Syrian Network for Human Rights. De meesten zijn totaal onbekend bij zelfs specialisten. Maar van bijvoorbeeld dat Syrian Network for Human Rights is het geweten dat het de spreekbuis is van die salafistische terreurgroepen in Syrië.

Pax Christi

Opvallend afwezig zijn dan weer Amnesty International, Oxfam UK, Save the Children en Artsen zonder Grenzen, nochtans ngo’s waarvan sommigen zich de voorbije jaren de benen van onder het lijf liepen om al Qaeda & Co wat meer ruggensteun te geven. Wel aanwezig is echter op nummer 46 een Belgisch/Nederlandse ngo, Broederlijk Delen/Pax Christi, dit via het zogenaamde Middle East Desk, Brigitte Herremans dus.

En die zit in heel goed gezelschap. Zo staat op nummer 41 de Zwitserse al Karam Foundation. En dat is volgens de informatie van de VS een door financiers van al Qaeda opgerichte ngo, zijnde de Qatarees Abdul Rahman Bin Umair al Nuaimi en de Jemeniet Abdul Wahab Mohammad Abdul Rahman al Humaiqani. Met gulle geldelijke steun van de slavenhouders van Qatar. (2)

Het bestuur van al Karam bestaat verder uit in ballingschap in Zwitserland levende leden van het Algerijnse Front Islamique du Salut, nog zo’n salafistische terreurgroep die in het verleden in Algerije gekend waren voor het vele koppensnellen van tegenstanders, incluis priesters.

Met verder op die lijst een ganse resem van vermeende ngo’s zoals het Unified Revolutionaire Medical Bureau in East Gouta, een mantelorganisatie van de door Saoedi’s geleide Islamfront. Het is voor sommige criminele bendes een manier om geld te verdienen want Saoedi Arabië, Qatar, Turkije, Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gul met geld voor dat soort initiatieven. En dus, leve de ngo…

Brigitte Herremans - 3

Brigitte Herremans kruipt hier via deze motie rond Syrië in bed met verkrachters, koppensnellers, plunderaars, priestermoordenaars en ander salafistisch tuig. Het lijkt wel als op Facebook: ‘I like al Qaeda.’

Maar met andere woorden: Brigitte Herremans is hier in bed gekropen met het grootste crapuul dat deze aardkloot rijk is. Psychopaten voor wie het vermoorden van priesters en vernielen van kerken wel de enige reden van bestaan lijkt.

Zouden de bisschoppen onder wiens toezicht Herremans werkt dat wel weten? En ja, keurt men dan bij Broederlijk Delen en Pax Christi het vermoorden van priesters in Syrië goed? Ik las er bij hen trouwens nog nooit een woord van kritiek over. Ach vermoorde priesters, niet? En wie maalt erom? Toch zo te zien niemand bij Pax Christi en Broederlijk Delen!

Maar er is een troost voor haar. Er staat op nummer 38 van die lijst immers de Syrische International Supporting Woman Association, een onderdeel van het salafistische Syria Relief Network. De vriendinnen van de nikab dus. Iets voor Brigitte Herremans?

Willy Van Damme

1) Human Rights Watch, 24 oktober 2016, ‘UN: Russia’s Role in Syria Raises Questions ‘’About Bid for Human Rights Council’. https://www.hrw.org/news/2016/10/24/un-russias-role-syria-raises-questions-about-bid-human-rights-council.

2) Eigen blog, 30 december 2013, ‘De salafistische vrienden van Human Rights Watch en Amnesty International’. https://willyvandamme.wordpress.com/2013/12/30/de-salafistische-vrienden-van-human-rights-watch-en-amnesty-international/

CETA en EU–beschamend

Het zit er bovenarms op tussen de EU, Canada en de Waalse politieke meerderheid. Oorzaak is het handelsverdrag van de EU met Canada, CETA genaamd, het Comprehensive Economic and Trade Agreement, waartegen de Waalse en Franstalige regeringen zich blijven verzetten. Het veruit grootste en min of meer enige knelpunt is de kwestie van de arbitrage bij geschillen tussen Europese overheden en bedrijven uit Canada. En uiteraard vice versa.

Motie van wantrouwen

Nu zijn bij geschillen tussen de Belgische overheid en een Canadese onderneming alleen Belgische rechtbanken, vooral handelsrechtbanken, bevoegd. Die wil men via CETA uitschakelen door gebruik te maken van een speciale rechtbank, de arbitragerechtbank die niet exclusief Belgisch is.

Wat toch op zijn minst eigenaardig is. Het betekent voor de overheid dat ze in soms zeer belangrijke kwesties, die bijvoorbeeld van volksgezondheid rond de antitabakswetgeving, haar finale zeggenschap overdraagt aan een minstens deels buitenlands tribunaal.

Wat toch niet kan. Waarom hebben we dan een parlement, een regering, rechtbanken en verkiezingen als we de finale controle verliezen over bijvoorbeeld dergelijke voor de gezondheid essentiële wetgeving. Het is bovendien een openbare motie van wantrouwen tegen ons rechterlijk systeem en de magistraten die het bemannen. Waar in ‘s hemelsnaam zijn deze EU en Canada mee bezig?

Paul Magnette - 1

Welke beweegreden Paul Magnette (PS), minister-president van het Waalse gewest en burgemeester van Charleroi, voor zijn verzet ook mag hebben, zijn actie zorgde eindelijk voor een reëel publiek debat over dit toch zeer belangrijk akkoord. Een zaak die men bij de EU eerst zelfs binnenkamers wou houden, ver weg van het publiek. Democratie zegt men dan.

Het is in de praktijk gewoon het weggeven van de controle op onze wetgeving aan multinationale bedrijven. Zij gaan zo wel geen volledige zeggenschap hebben maar hun macht gaat exponentieel toenemen. Dit terwijl onze belastingwetgeving nu al een schertsvertoning is waarbij de groten en machtigen van deze wereld, de multinationals en hun eigenaars, geen belastingen meer betalen. De vampiers der samenleving.

Merkwaardig daarbij is dat gans die discussie rond CETA pas begonnen is na het eenzame Franstalig Belgische verzet. Zonder hun non was dit cruciaal stuk wetgeving gepasseerd zonder enige degelijke discussie in welk parlement dan ook. En ook de media zwegen zoveel als maar kon. Een traditie voor onze parlementen en media die alleen nog maar napraten en doen wat de machtige multinationals willen.

Belangenvermenging

Even merkwaardig is dat de eerste toegeving van de EU aan de Franstalige Belgische regeringen was dat men zou zorgen dat de in die rechtbank als magistraat zetelende advocaten niet aan belangenvermenging zouden doen. Bijvoorbeeld een zelfde advocatenkantoor dat bedrijf X steunt en die ook een ‘rechter’ heeft in die uitzonderingsrechtbank. Dat zat er dus eerst in!

Nu na een tweede toegeving van de EU en Canada zou men alleen nog slechts beroepsrechters hiernaar afvaardigen. Onzin. Een geschil tussen onze overheid en bijvoorbeeld het Canadese Cargill, een monopolist in de landbouwsector, moet door onze handelsrechtbanken worden beslecht. Dat is hun taak en tot heden zijn er hier behoudens de nu eenmaal onvermijdbare schandalen nooit problemen gerezen.

De indruk bestaat dus dat men die internationale handelsverdragen alleen maar maakt, niet om de handel of de tewerkstelling te bevorderen maar gewoon om zo de macht van de machtigen nog exponentieel te vergroten. Dat de regeringen dit zelf doen toont nogmaals aan hoe groot de macht der multinationals is.

Men durfde toen de ruzie losbrak bij de EU zelfs nog zeggen dat men zou zorgen dat kmo’s ook wel toegang tot die uitzonderingsrechtbank zouden krijgen. Want, stelt men bij de EU, als ze winnen krijgen ze hun normaal onbetaalbare advocatenkosten integraal terug. Als ze winnen.

Dat men dat soort onzin bij de EU durft te beweren is gewoon pure schande. Welke kmo die bijvoorbeeld deuren of peren naar Canada uitvoert gaat hiervoor mogelijks miljoenen euro’s aan advocatenkosten riskeren? Geen enkele, en dat weet men bij de EU uiteraard maar al te goed. Met andere woorden: Ze blijven Jan Modaal bedriegen.

Barroso en Juncker

Maar als we weten dat de vorige Europese Commissievoorzitter Manuel Barroso nu werkt voor Goldman Sachs, de oppermachtige Amerikaanse zakenbank en manipulator achter de schermen van zowel de bankencrisis als die rond de euro iets later,  dan wekt dit ook geen verbazing.

En het is toch huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker die er als Luxemburgs premier voor zorgde dat multinationals geen belastingen moeten betalen. Het lekte uit voor hij tot voorzitter verkozen werd maar bleek geen beletsel voor zijn benoeming. En dan verbaasd zijn dat de EU een probleem van geloofwaardigheid heeft en dat allerlei populistisch crapuul genre Geert Wilders of het Britse UKIP bij de bevolking goed scoren.

Willy Van Damme

Advertenties

Idioten

De Zweeds-Italiaanse VN-bemiddellaar voor Syrië Staffan de Mistura weet blijkbaar van geen hout pijlen meer maken. De voorbije week vroeg hij tijdens een persconferentie via een emotioneel lijkende oproep aan al Qaeda (Jabhat Fatah al Sham) om toch maar de stad Aleppo te verlaten want anders dreigt dit stadsdeel zwaar vernield te worden.

Wat een oerdomme oproep en in wezen een herhaling van wat president Bashar Assad al herhaalde malen vroeg. En tevergeefs. Die stelde dat ze amnestie kunnen krijgen en zich naar elders in Syrië mogen begeven mits ze hun zware wapens achterlaten.

Liever sterven

En reeds de dag nadien kwam van al Qaeda dan nog maar eens hetzelfde antwoord: Njet. De jongens van al Qaeda sterven liever dan zich over te geven en een nederlaag te aanvaarden. Het is de aard van het beestje dat onze politiemensen vorig jaar in Verviers al meemaakten.

Aleppo - Citadel voor 2011

De burcht van Aleppo dateert in haar huidige vorm uit 1230 maar werd vermoedelijk al tijdens de bronstijd als fort gebruikt. Ze is in handen van het leger maar ligt pal aan de frontlinie. Met de gekende gevolgen. Maar voor al Qaeda & Co zijn dat toch maar een hoop stenen, eventueel te plunderen om de resten dan als antiek door te verkopen.

“Gangsters zullen weerstand bieden maar gaan zodra ze de uitzichtloosheid van hun situatie inzien zich overgeven. Deze mensen niet. Ze verkiezen al weerstand biedend te sterven. En dat is een voor ons totaal nieuwe situatie”, aldus een tot voor kort in Brussel opererende topman van de politie. Dat is trouwens de reden waarom het er in Syrië en zeker in Aleppo zo ruw aan toe gaat.

Die kerels willen desnoods de heldendood sterven en geven geen zier om de rest. Wat kan hun bijvoorbeeld het erfgoed van Aleppo zoals de soek, de Omajjadenmoskee of de citadel schelen. Voor de mensen van Aleppo, Syrië en de rest van de wereld onschatbaar erfgoed, voor hen is dit in het beste geval simpel een hoop bakstenen om bij gevechten achter te schuilen.

Dat Staffan de Mistura dergelijke onzin uitkraamt wekt verbazing. Een man als hij zou na zijn toch al jaren ervaring beter moeten weten. Hun fanatisme en bloeddorstigheid is de reden waarom dit conflict zou hondsbrutaal is. Kan de Mistura dan niets beter dan dit soort onzin uitkramen?

Bovendien hebben de Fransen, de Britten en de Amerikanen herhaalde malen akkoorden ondertekend die stellen dat er geen staakt-het-vuren kan zijn wat betreft Jabhat Fatah al Sham en ISIS. Alhoewel onze media zoals De Morgen, het zoveel als mogelijk verborgen houden is het oostelijk deel van het stadscentrum in handen van al Qaeda en zijn bondgenoten.

Aleppo - 83 - Aleppo provincie noord - Militaire situatie  - 25 september 2016

De toestand in Aleppo op 25 september 2016. Groen is het gebied waar al Qaeda & Co meester zijn, geel zijn de Koerdische YPG, zwart is ISIS. Niet alleen in het noorden maar ook in het centrum en zuidwesten van de stad maakte het leger vooruitgang.

De oproepen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS om geen bombardementen meer uit te voeren op dit stadsdeel is in feite dan ook vragen om die eerdere akkoorden rond een staakt-het-vuren niet na te leven. Het is gewoon woordbreuk. Hoe kun je dan met die regeringen als de Franse en Amerikaanse nog onderhandelen als ze gewoon nooit hun woord nakomen?

Een plicht

Oorlog is in alle gevallen te vermijden en is hoe dan ook het absolute dieptepunt waar de mens in kan zakken. Maar als je land wordt aangevallen door enkele tienduizenden psychopaten die alleen maar als bedoeling hebben je land te vernielen, wat doe je dan? Zeker als die bovendien nog eens de steun krijgen van de westerse alliantie, Israël en de Arabische Golfstaten.

Dan is het gewoon de taak van de regering en haar leger om zich te verdedigen, om het land en zijn bevolking zoveel mogelijk te beschermen zelfs al betekent dat oorlog. Dat niet doen zou het verzaken betekenen van de plicht om mensenlevens die in gevaar zijn proberen te redden. En dat is toch een der basistaken van een overheid.

Aleppo - 89 - Aleppo stad - Militaire situatie  - 8 oktober 2016

Het noorden van het door al Qaeda & Co bezette deel van Aleppo is de voorbije week al veroverd door het leger. Zie het door een witte lijn omcirkelde nu rood ingekleurde gebied. Sinds men deze kaart maakte is er opnieuw vooruitgang geboekt. Iemand als Robert Ford, bij het uitbreken van de oorlog Amerikaans ambassadeur in Syrië en een der voornaamste strategen achter deze oorlog, ziet de stad tegen eind dit jaar al volledig onder controle van de regering vallen. Waarna hij de rebellie in het land als een soort guerrilla ziet verder gaan.

Juist zoals die politielui in Verviers die terroristen doodschoten, zo ook rest er de Syrische overheid niets anders dan dit uitschot naar hun imaginaire maagden te sturen. Er is geen alternatief. En dat er hierbij ook kinderen sterven en erfgoed vernield raakt zal wel. Het kan in dit geval niet vermeden worden. Het is het drama van elke oorlog.

En dat het Syrische leger hier ook gruweldaden begaat zal wel. Het is een onvermijdelijk onderdeel van deze oorlog. Vele steden in Syrië werden al vernield en anderen zullen volgen, zeker weten. Maar de Syrische regering heeft geen alternatief en voert feitelijk ook de strijd die wij hier in het westen zouden moeten voeren: De strijd tegen de terreur.

Maar de schuld voor die zeer bloederige oorlog ligt integraal bij diegenen die meenden in Syrië een regimewissel te moeten uit te lokken door er al Qaeda & Co op af te sturen. Het bloederig resultaat zien wij nu elke dag op TV. Met dank aan het westen, Israël en de salafistische sjeiks op het Arabisch schiereiland.

Willy Van Damme

Advertenties

Aleppo–Het geweeklaag der valsaards

Ach het is weer mooie televisie vol emoties. Goed voor het buikgevoel, slecht voor de hersenen. Men speelt volop op het gemoed in de wetenschap dat velen dan de realiteit achter die emoties vergeten. Medelijden kweken om zo de feiten weg te gommen!

Simpele van geest

Luid weerom klinken woorden als oorlogsmisdaad en crimineel. Onze massamedia puilen opnieuw uit van de eisen voor een reactie. ‘Doe iets’, klinkt het bij het gilde der pennenlikkers en de westerse regeringen. Ja, want ‘DE’ mensen van Aleppo lijden zwaar onder de bombardementen van die smerige dictator van een Vladimir Poetin en die bloeddorstige tiran van een Bashar al Assad. ‘Dat moet stoppen’, klinkt het.

Goed voor de simpele van geest, de mensen die zo totaal mogelijk onwetend worden gehouden over de keiharde werkelijkheid die Syrië sinds 15 maart 2011 is toen de Moslimbroederschap en al Qaeda met Israëlisch en Amerikaanse steun begonnen aan hun oorlog tegen hun eigen land.

Dat wordt netjes verzwegen terwijl de bewijzen hiervoor bij alle insiders goed gekend zijn. Tienduizenden buitenlandse terroristen voerde men met Amerikaanse steun naar het land met maar een bedoeling: Het land zo grondig als mogelijk vernielen. Dat gebeurt en gebeurde er. Dat is het lot van dat mooie land, synoniem voor erfgoed en interreligieuze verdraagzaamheid.

Ban Ki-moon - 1

Ban Ki-moon, ziet als secretaris-generaal dagelijks in het dossier Syrië hoe het internationaal recht op een onvoorstelbaar grove wijze met de voeten wordt getreden. Hij zwijgt en valt integendeel nog de regering van het aangevallen land aan en steunt zo al Qaeda. Wat een misdadiger!

Maar Israël wil het vernield zien en schakelde haar buitenlandse vrienden in, Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en David Cameron. Alleen zij zijn verantwoordelijk voor de vernieling van Aleppo.

Al Qaeda zijn slechts de ingehuurde moordenaars. De stad en haar bevolking vielen in 2011 en 2012 niet voor dat islamitisch fascisme dat het salafisme is. En dus bestormde men in de zomer van 2012 dan maar die stad.

Dat faalde deels en het betekende de feitelijke mislukking van die opstand. Maar toen al Qaeda & Co de stad in 2012 aanvielen zweeg onze pers en de vrienden van het zionisme zoals Barack Obama. Neen, men juichte zelfs bij de westerse massamedia en de westerse regeringen. Naar het lijden dat de bevolking van die miljoenenstad toen onderging keek men niet eens. In wezen spuwde men op hen.

Internationaal recht

Nu hoort men dan een Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, de Syrische regering beschuldigen van oorlogsmisdaden! Hoe durft die man eigenlijk? Al straks zes jaar lappen de VS en haar bondgenoten het internationaal recht aan hun laars door zich niet alleen te moeien met de interne zaken van een ander land maar door er zelfs terroristen van de ergste soort op af te sturen en die dan nog te bewapenen.

Heeft Ban Ki-moon daar al iets tegen gedaan? Geen sikkepit. En nochtans is dat internationaal recht de basis waarvoor de VN in 1945 werd opgericht. In de door de VN bestuurde vluchtelingenkampen in o.m. Jordanië rekruteerde al Qaeda & Co open en bloot kinderen.

Ja, want die ouders moesten brood kopen om te overleven en dus was hun kind als kanonnenvlees de enige bron van inkomen. Wat een tragiek!! Wat deed de nochtans hierover verwittigde VN en haar secretaris-generaal Ban Ki-moon? Het rapport over die zaak door de papierversnipperaar duwen en op de delete knop drukken. DAT was hun reactie.

Boris Johnson - 4

Boris Johnson, ooit een leuke panelgast in het satirische BBC-programma Have I got News for You. Een mix van TV Touché en de 3 Wijzen. Nu een clown die bewijst hoe diep het Britse politieke establishment is gevallen.

En dan heeft die man het lef om het woord ‘oorlogsmisdaden’ in de mond te nemen. Je moet maar durven. Als er iemand schuldig is aan terreur en oorlogsmisdaden dan is het toch wel een figuur zoals Ban Ki-moon, de man die hoort te waken over het respect voor de internationale rechtsregels. Maar geen zorg voor onze Zuid-Koreaan: Hij lapt ze brutaal en vierkant aan zijn laars.

Hetzelfde voor al die andere westerse politici die al straks 6 jaar Al Qaeda bij haar terreuractiviteiten steunen, zelfs met wapens. Neem de kersverse Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Hij sprak vandaag eveneens van oorlogsmisdaden in hoofde van de Russen en de Syrische president.

Het is diezelfde Boris Johnson die toen nog als Londens burgemeester slechts een paar maanden geleden opriep tot het steunen van de Syrische regering en Bashar Assad. In ‘s hemelsnaam, wie gelooft dat soort politieke clowns toch? Hij had beter in het panel blijven zitten van het satirische BBC-programma Have I got news for you. Dan had hij nog toonbaar geweest.

PhotoScan

Een foto uit The Financial Times van deze ochtend 26 september van wat de krant stelt een hospitaal te zijn in het jihadistengebied van Aleppo. Merk op dat waar normaal in hospitalen meer vrouwen dan mannen werken er hier geen vrouw te zien is. Zie verder ook dat praktisch alle mannen baarden hebben. Maar we zijn dan ook in door al Qaeda & Co ‘bevrijd’ gebied waar het dragen van een baard een must is en waar vrouwen thuis gevangen horen te zitten tussen vier muren.

Het probleem voor het westen hier is niet het lijden van de bevolking van dat deel van Aleppo. Die zijn zoals men ook bij de VN weet slechts de gegijzelden van al Qaeda & Co en hun westerse meesters. Zelfs hun eigen Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten schreef het.

Het probleem van het westen is de dreigende totale nederlaag van al Qaeda. Daarover gaat het. De tranen en de rest is het geweeklaag der valsaards. Men gebruikt gewoon het leed van Aleppo om haar moordenaars ruggensteun te geven.

Willy Van Damme

P.S.: Gelieve mij te verontschuldigen voor de laattijdige plaatsing van de reacties. De reden is simpelweg de grote drukte.

Advertenties

Syrië–De internationale wet als een rolletje toiletpapier

et Turkse leger is zoals verwacht deze ochtend de stad Jarabloes aan de grens met Syrië en de rechteroever van de Eufraat binnengevallen. Eerder deze week bedreigde de Amerikaanse regering de Syriërs en Rusland met een tegenaanval moesten die met hun luchtmacht optreden tegen de gewapende acties van de Koerdische YPG.

Rare logica

Deze YPG is bezig haar controle over de provincie Hasakah aan het verstevigen en arresteerde de vorige week er enkele politieke opposanten waartegen betogers dan op straat kwamen. Dit weekend viel men dan in de stad Hasakah de veiligheidsdiensten van de Syrische regering aan, zijnde de politie, de Nationale Verdedigingskrachten (een lokale militie) en het leger.

Toen  de Syrische luchtmacht de orde wou herstellen stuurde de VS er haar luchtmacht op af. Ei zo na en in overleg met Rusland werd een zwaardere confrontatie vermeden. Naar de legaliteit van al dit optreden stelt zich hier in het westen of in Turkije zo te zien niemand vragen. Maar dat is hier traditie. Zie Libië, Irak, enzovoort.

Het argument is dat ISIS een gevaar voor het westen is en dus mag men ISIS in Syrië zomaar aanvallen. Merkwaardige logica. Het staat bovendien zwart op wit vast dat ditzelfde westen en Turkije ISIS jarenlang niet alleen tolereerden maar het zelfs bewapenden. En daarna dan het argument van een dreigend ISIS gebruiken om er in Syrië maar op los te schieten is de wet verkrachten.

Turkse invasie Syrië - 24 augustus 2016

Het Turkse leger is deze ochtend Syrië binnengerukt om de grensstad Jarabloes te veroveren. Ze heeft hiervoor een vermoedde 1.500 jihadisten verzameld komende uit de streek rond de stad Azaz, een door jihadisten bezette kleine corridor aan de Turkse grens ten noorden van de stad Aleppo. Die moeten niet alleen ISIS uit de stad verdrijven maar ook de Koerden van de YPG verjagen. Zowel die jihadistische groepen, de YPG als de Turken zijn officieel bondgenoot van de VS. Een knoeiboel zoals blijkbaar alleen de VS kan veroorzaken. De YPG spreekt van een Turkse daad van oorlog in samenspraak met de Syrische regering. Voor Turkije moet de Koerdische YPG terug naar de oostelijke oever van de Eufraat. Nadat de VS eerst een kalifaat wou voor het oosten van Syrië wil men er nu duidelijk een zogenaamde Koerdische staat. Zolang Syrië maar vernield raakt dus.

De Verenigde Naties werd in 1945 opgericht om de internationale wetten te doen respecteren. Zo hoort het. Landen mogen de grenzen van andere landen niet schenden behoudens ze door dat land worden aangevallen.

En dit mag ook pas nadat alle vreedzame opties zoals onderhandelingen zijn uitgeput. Het voorbeeld van de invasie van Cambodja door Vietnam in 1978 is een klassiek voorbeeld. Vietnam werd om de haverklap door de Rode Khmer, toen heersers over Cambodja, aangevallen met veel doden tot gevolg.

Vietnam poogde te onderhandelen maar China en de VS saboteerden dat. Waarna Vietnam eigenmachtig maar gerechtigd optrad. De Russische reactie tegen de agressie van Georgië in augustus 2008 is een ander schoolvoorbeeld.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 1 - 10 augustus 2016

De kaart is twee weken oud. Sindsdien is Manbij geheel in handen gevallen van de Koerdische YPG en het zogenaamde Syrische Democratische Front, een zoveelste stel Amerikaanse huurlingen. Jarabloes ligt ten noorden aan de rechteroever van de Eufraat. Het is de laatste belangrijke aan Turkije grenzende stad die ISIS bezet. Het blauw op de kaart is de rivier de Eufraat. Turkije zegt dus wie waar in Syrië mag leven. Van arrogantie en crimineel gedrag gesproken. In wezen is dit dus een oorlog op de kap van Syrië tussen de VS en Turkije waarbij de VS de PKK, hier dan vermomd als YPG, gebruikt. De PKK is officieel volgens de VS een stel terroristen. Geel is YPG/PKK, zwart is ISIS, wit is Turkije.

Charles Michel

Hier in het geval van Syrië is niet zozeer ISIS de agressor maar het westen met daarbij Turkije en de salafistische vrienden uit het Arabisch schiereiland. Zij verzamelden de tienduizenden Syriëstrijders, creëerden ISIS en gaven dat tuig geld, wapens en alle materiaal dat zij nodig hebben, incluis steun vanuit de media, ngo’s en de diplomatie. Het westen regelde het koppensnellen.

Dat is daarom pure agressie. En gezien het onvoorstelbaar brutale karakter van die Syriëstrijders is dat een oorlogsmisdaad zoals er maar weinig voorheen plaats hadden. Toch in de voorbije eeuwen. En wat doet de VN die moet instaan voor het doen respecteren van de internationale rechtsregels? Zwijgen en in de meeste gevallen die terroristen zelfs steunen.

Typerend is de brief gericht aan een protesterende burger en verstuurd vanuit het kabinet van premier Charles Michel. Hierin rechtvaardigde hij de Belgische interventie aan de kant van de VS door een deel van VN-resolutie 2253 van 17/12/2016 te citeren .

Een cruciaal element uit die resolutie vergat hij echter – duidelijk heel bewust – te vermelden. Namelijk dat men alleen maar met het akkoord van de Syrische regering in Syrië tegen ISIS mag optreden.

En die toelating weigert men te vragen. De resolutie roept zelfs op tot samenwerking met de Syrische regering. België vertikt het en blijft in feite al Qaeda steunen. Een overtreding van diezelfde resolutie 2253.

Het toont het misdadig karakter van de man die gewoon de internationale rechtsregels en de VN-resoluties aan zijn laars lapt. Maar ja, deze en de voorgaande regering gingen voluit voor hun steun aan het grootste stel criminelen die deze aardbol ooit aanschouwde. De regeringspartijen mogen er fier op zijn.

Willy Van Damme

NASCHRIFT

Kort na het plaatsen van dit artikel deed de Amerikaanse vicepresident Joe Biden bij zijn bezoek aan Turkije over de kwestie een aantal wel heel merkwaardige uitspraken. Terwijl de Syrische en Turkse Koerden van de YPG/PKK gesteund door de VS tot eergisteren west- en noordwaarts oprukten om de steden Jarabloes en al Bab op ISIS te veroveren klonk Biden plots totaal anders.

Neen, stelde hij, de Koerdische YPG moet alle gebied ten westen van de Eufraat nu verlaten zo niet wordt hun alle Amerikaanse steun ontnomen. Dus om twaalf uur schiet men aan de zijde van de Koerdische YPG/PKK en een uur later stuurt men geen nieuwe wapens maar bedreigingen, terugtrekken of je hebt gedaan. Verder vertelde Biden dat er geen sprake kan zijn van een autonome Koerdische enclave in Syrië. Met andere woorden: een zeer koude douche voor de YPG/PKK van de ‘vrienden’!

Van een totaal onbetrouwbare ‘partner’ gesproken. Want uiteindelijk valt Turkije Jarabloes alleen aan om te verhinderen dat de aartsvijanden YPG/PKK het veroveren. De ‘verovering’ van Jarabloes was trouwens merkwaardig. Toen men de stad aanviel was ISIS er weg. Volgens sommigen al dagen. Wat nogmaals collusie tussen Ankara en ISIS doet vermoeden. Er is hier dus geen schot gelost!

Turkse Grijze Wolven in Jarabloes - 24 augustus 2016

Een van de (sic) vrijheidsstrijders die Jarabloes ‘veroverden’ maakt met zijn rechterhand het teken van de neofascistische terreurgroep De Grijze Wolven. Deze was vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Turkije actief en streefde naar een heel heel Groot Turkije, incluis gebieden in China. Merk ook de Turkse graffiti op de muur.

Maar wat er dan met die zone ten westen van de Eufraat moet gebeuren bleef bij de VS en Turkije, beiden oorlogsmisdadigers, duister. Zeker is dat de door Turkije geleide jihadisten al slag leverden met de YPG/PKK en hun hulpjes van het zogenaamde Syrische Democratisch Front.

Gans de zaak toont nogmaals hoe totaal onbetrouwbaar de VS in haar buitenlands beleid is. De Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei zegde dit het voorbije jaar al herhaaldelijk naar aanleiding van de Amerikaanse obstructie rond het nucleair akkoord met Iran.

Turkije dreigde aan haar zuidergrens een gebied onder controle van de PKK te krijgen wat tot een definitieve destabilisatie van het land zou leiden. Een enorm gevaar voor Ankara welke tot die radicale ingreep leidde.

Vorige week zou trouwens een nauwe medewerker van Hakan Fidan, baas van de Turkse geheime dienst MIT, in Damascus geweest zijn. Ook waren er vooraf volgens bronnen contacten over de kwestie met Moskou. En die gaven volgens bepaalde bronnen groen licht. De reacties van Moskou en Damascus op die Turkse inval waren trouwens opvallend milder dan die van de YPG.

Extra Naschrift

Volgens bepaalde bronnen zouden de Koerdische YPG/PKK en hun ‘vrienden’ van het Syrische Democratisch front bij de wekenlange strijd tegen ISIS om controle over de stad Manbij een 400 tal manschappen hebben verloren. Waarna de VS hen doodleuk vertelden dat ze terug huiswaarts mochten keren richting de provincie Hasakah.

Jarabloes & Manbij - Militaire situatie - 3 - 27 augustus 2016

De VS beval de Koerdische YPG om zich oostwaarts over de Eufraat terug te trekken. Wat zij echter blijken te weigeren. Er is trouwens binnen die 1001 rebellenbewegingen door die situatie extra ruzie ontstaan. Zou de VS meer geld geven dan Turkije? Of is er nog een andere beter betalende geldschieter die zorgt voor meer kanonnenvoer? Opmerkelijk is dat Turkije op de voor begin september geplande bijeenkomst van de G20 een aparte ontmoeting vroeg en kreeg met Poetin. Om over de koran en de sharia te praten? YPG/PKK is geel, jihadisten zijn groen, ISIS is zwart.

In de gespecialiseerde media heeft men het dan ook met wat leedvermaak over gevechten tussen door de VS en door Turkije gesteunde groepen. Er zou daarbij al een Turkse tank zijn gesneuveld, wat doden en gewonden zijn gevallen en ook gevangen zijn genomen.

En ISIS? Die zijn westwaarts getrokken in de hoop toch een stukje van hun aan Turkije grenzend gebied te behouden. Veel kans maken ze niet. Het is al straks een jaar geleden dat ze nog een belangrijke overwinning behaalden.

Het is uiterst twijfelachtig of ze nog tegen de zomer van 2017 als ‘staat’ zullen bestaan. De vraag is wie deze gebieden dan zal veroveren. Het doet denken aan de toestand in Europa begin 1945 toen Duitsland in elkaar klapte en de zomer van dat jaar met Japan. Voor wie de vetste brokken?

Advertenties

Nice–Eigen schuld dikke bult

Zoals verwacht heeft de salafistische terreur nog maar eens toegeslagen in Europa. Ditmaal was Nice het doelwit. Met mensen, veel kinderen incluis, die naar het vuurwerk zaten te kijken en plots geconfronteerd werden met een kamikaze met vrachtwagen die door de massa rijdend meer dan 80 doden maakte. De Franse nationale feestdag passend gevierd zal men bij salafisten zeggen.

Zij aan zij met al Qaeda

Maar dit is natuurlijk allemaal geen verrassing. Salafistische terreurgroepen zullen nog een tijd hier blijven toeslaan en het bloed veelvuldig doen stromen. Maar waar komt dit geweld vandaan? Hoe kon dit zo groeien en zo geraffineerd werken? Het antwoord is doodsimpel. Het westen leerde hen de trucs,hielp met diplomatieke steun en gaf hen zelfs de wapens om ermee toe te slaan.

Neem het Parijse satirische tijdschrift Charlie Hebdo dat begin 2015 werd aangevallen en de redactie gedecimeerd. Het was al Qaeda, niet rivaal ISIS, die had toegeslagen. Maar nog steeds wordt datzelfde al Qaeda in o.m. Syrië en Jemen de hand boven het hoofd gehouden.

Ansar al Sharia bij Taiz - Februari 2016

Het aan al Qaeda gelieerde Ansar al Sharia zij aan zij met het leger van de Verenigde Arabische Emiraten bij de Jemenitische stad Taiz. De foto is genomen in februari 2016. Een oorlog die de steun heeft van François Hollande, de Britten en de VS.

Kijk naar Jemen waar al Qaeda en ISIS dankzij de Saoedische interventie exponentieel konden groeien. Al Qaeda vecht zelfs aan de zijde van de Saoedische interventiemacht. En die krijgt volop steun van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De Franse president François Hollande – die de lef heeft om zich socialist te noemen – steunt dus nog steeds die groep die bij Charlie Hebdo dat bloedbad veroorzaakte. De man zou dan ook best nu ontslag nemen en voor de rechtbank gesleurd worden wegens medeplichtigheid aan terreur en landverraad. Dit is toch heulen met de vijand.

Typerend is dat men nu in Europa overal een minuutje stilte gaat houden. Mooi gebaar. Maar toen Charlie Hebdo werd aangevallen betuigde de Syrische regering haar condoleances. Als diezelfde terreurgroepen in Syrië toeslaan was er jarenlang zelfs applaus in de salons van Londen, Parijs en Washington. Onze kranten hadden het over een ‘succesvolle bevrijdingsstrijd’. Om van te kotsen.

De Standaard

Kijk naar een invloedrijke krant als De Standaard. Wie in Vlaanderen wil weten wat er allemaal in de wereld gebeurt leest die krant. Maar zie, recent riep men in die krant nog op om aan die Syrische jihadisten modern luchtafweergeschut te bezorgen.

En hun correspondent in het Midden-Oosten, Jorn De Cock, gaf zelfs mediatraining aan die opstandelingen die hij nadien in zijn krantenartikels dan omschreef als de toekomst voor het land, de helden van de (sic) revolutie. En intussen hielp zijn deels Libische vrouw vanuit jihadistenland Qatar mee zodat al Qaeda & Co Libië kort en klein konden slagen. Wat haar vader als premier ooit hielp opbouwen.

Of neem hun andere journaliste, Corry Hancké die zich voor haar berichtgeving over de Krim baseerde op de propaganda van Hizb ut Tahrir, na de Moslimbroeders de belangrijkste internationaal georganiseerde salafistische terreurgroep. En zo gaat die krant onverstoord verder. Excuses? Koerswijziging? Vergeet het.

François Hollande met top Samenwerkingsraad voor de Golf - 5 mei 2015

De Franse president François Hollande met zijn vrienden uit de Arabische woestijnstaten. Rechts van hem de Saoedische koning Salman de Hakbijl. En die president moet dan de salafistische terreur gaan bestrijden. Hoe zot moet men zijn om dat te geloven? Nu nog ook zo’n kleed en Hollande is klaar voor de strijd. Wat een smeerlap, wat een clown.

Hoeft het dan te verbazen dat het politiek debat in onze politiek over die terreur en het Midden-Oosten van een onvoorstelbaar laag niveau is. Een man zijn broek zakt er van af. Maar ja, al die parlementsleden lezen De Standaard en denken dan dat ze aan de hand van de verhalen van een Corry Hancké en Jorn De Cock echt weten wat er ginds aan het gebeuren, is.

Joegoslavië

Neem bijvoorbeeld ook de Joegoslavische oorlog uit de jaren negentig van vorige eeuw. Tonnen papier verspilden diezelfde kranten aan de Servische president Slobodan Milosevic – het ‘monster’ – en die voor hen bloeddorstige Serviërs. Maar dat ginds Bin Laden en al Qaeda volop actief waren las men er NOOIT. Men hield het voor de buitenwereld verborgen.

Het resultaat is nu gekend. Niet België is per hoofd van de bevolking in Europa de grootste leverancier van Syriëstrijders zoals onze kranten verkeerdelijk schrijven. Neen, dat zijn Albanië, Kosovo en Bosnië. Landen die volop de steun van de VS genoten, zelfs hun creaties zijn en een bekeringsgebied bij uitstek bleken voor Saoedi Arabië. Het krioelt er tegenwoordig van de minaretten en hoofddoeken.

Daar ligt het probleem. De VS zegt nu toch al Qaeda en haar bondgenoten in Syrië eindelijk te willen gaan aanvallen. Afwachten maar. Met dubbele tong spreken was een uitdrukking van de inheemse bevolking in Noord-Amerika over de regering in Washington. En ze kenden de praktijk van die regering. Luister niet naar hun woorden dus maar kijk naar hun daden. Liefst die achter de schermen.

Jihadisten tesamen met vlaggen

Drie Syrische rebellengroepen netjes bij elkaar. Links Ahrar al Sham, waartoe onze Molenbeekse sjeik Bassam Ayachi behoort, het Vrij Syrische leger, waarvan Didier Reynders stelt dat hij die steunt, en rechts Jabhat al Nusra, de Syrische tak van al Qaeda. En dan beweert onze regering dat ze strijd tegen de terreur. Leugenaars!!

Neen, zolang men de salafistische bekeringsijver van die Arabische woestijnstaten blijft tolereren en zich door hen laat omkopen zal de strijd tegen de terreur alleen maar een lege doos blijven, een slogan zonder inhoud. Maar of we van figuren als Didier Reynders, Hollande, Nicolas Sarkozy of Barack Obama een echte koerswijzing gaan krijgen is zeer twijfelachtig. Eerst zien en dan geloven.

Willy Van Damme

PS: Wie een uitstekend stuk wil lezen over wat de VS in Syrië moet doen kan dit eens lezen. Het is geschreven door twee voormalige Amerikaanse toplui die vroeger onder Obama betrokken waren bij het beleid tegenover het Midden-Oosten. De neo-conservatieven en ‘progressieve’ haviken zoals die van Human Rights Watch zullen het niet graag lezen.

The New York Times, 15 juli 2016, ‘Why the U.S. military can’t fix Syria’, Simon Stevin en Jonathan Stevens. http://www.nytimes.com/2016/07/14/opinion/why-the-us-military-cant-fix-syria.html?nlid=67751936&src=recpb&_r=0.

Advertenties

Brexit–The EU is not a kindergarten

Although the other EU member states and leaders cannot say it openly and have officially to show all their support to the UK Remain camp, in reality when you talk informally, the overall majority is just telling that UK just should leave.

Most people really gets fed up with their childish games about the EU just being a kindergarten, where spoiled children can start to cry if they do not get what they want.

The UK already at regular intervals renegotiated their conditions to stay into the EU by blackmailing the EU with their Brexit games.

In Britain they still live in the glory of the past empire.

David Cameron - 3

Toen hij nog leider van de Britse oppositie was wou hij met alle middelen premier worden. Reden waarom hij naar mediamagnaat Rupert Murdoch trok, de echte baas van het land. Die vond hem waardeloos maar omdat Cameron hem dan maar de volledige controle over de Britse mediagroep Sky Media beloofde ging Murdoch toch akkoord met zijn benoeming tot premier. De overname van Sky Media zou Murdoch de bijna absolute controle over de Britse media geven. Tot de Britse elite er een stokje voor stak en het schandaal rond de krant The News of the World ontstond. Na het bijna fiasco met het Schotse referendum speelt hij nu via het referendum over een Brexit met het welzijn van zijn land. Murdoch had gelijk, de man is totaal onbekwaam.

They have to realise that they became just a mini global player and that they do not have a big say anyway anymore, unless in their own imagination.

Consider the by Britain so much boasted transatlantic link. The US will simply never allow UK to leave the EU, as it is one of the main entry points for the US in the EU.

Or consider the Commonwealth. It is true that the picture of the British Queen is printed on a number of Commonwealth countries post stamps and that you have the Commonwealth Games.

But for the rest the Commonwealth became a very virtual organization. All the other members of the Commonwealth will just have a good laugh at the UK on the moment the Brexit camp wins.

So let the other EU member states fully support the Brexit, as it would simplify a lot of the EU functioning.

Consider for instance the juridical system. While the UK together with the US is using the anglosaxon juridical system which is totally different approach than the whole of the continental part of the European Union which uses the Napoleon juridical code.

Furthermore, with a Brexit the EU would get rid of all the mostly anglosaxon big consulting and audit companies and their lobbying, which are very strongly dominating and de facto ruling the European Institutions.

Before in Britain they were saying ‘Britannia rules the waves’, now one can say that ‘Britannia rules the EU institutions’.

But the only industry now left in UK is the financial services industry mainly based in London. All these firms are mainly multinationals and can as financial services companies in one day move their activities and offices to any other place in the world.

With a Brexit these companies can transfer immediately to Brussels, which is only 1,5 hours away. It takes less time to move to Brussels then driving on the M25 London Orbital Motorway around London.

Do not believe that currencies and stock markets will go up or down with Brexit. In this modern cashless world the money flies faster electronically then you can say bye bye to Britain. It has no importance anymore where the offices of the financial services industry are, in London or in Brussels.

The City

De Londense City is in wezen niets anders dan een bijhuis van Wall Street. Een druk op de knop en die gebouwen staan leeg en het Verenigd Koninkrijk staat naakt in de wereld.

Furthermore, with a Brexit the EU does not need anymore Panama or the British Virgin Islands. The EU can make of Britain a new tax paradise when all the infrastructure at London will be available at a bargain when the financial the financial center of London transfers to Brussels.

But how English is Britain in reality. It seems they have a short memory. A thousand years ago the Normandy aristocracy from French and Scandinavian origin started to rule Britain.

And with the centuries the British royalty became in majority a German aristocratic intermarriage. So will Britain with a Brexit also kick out their royalty as too European?

It is like unrully adolescents in a family, let them make their noise and threaten to leave the house. Well you just agree with them and let them leave the house and wait and see. Big fun you will observe.

This Brexit is so trivial, are there really no other more important issues to deal with now in the EU?

A European insider.

Nawoord:

Dit is een bijdrage van iemand die professioneel indirect bij de EU betrokken is.

Het hier vermelde Britse vorstenhuis was Duits en noemde origineel het Huis van Hannover. Na de dood van koningin Victoria in 1901 werd dat Huis van Saksen-Coburg Gotha, de familienaam van haar eerder overleden man prins Albert. Omwille van de eerste wereldoorlog in 1917 veranderde men die Duitse naam dan maar wegens te gênant in die van Huis van Windsor.

Volgens recente cijfers is de Britse export tegenwoordig nog goed voor een 3% van de totale wereldhandel. En naar gelang van de gebruikte meetmethodes is de economie van Indonesië tegenwoordig groter dan die van het Verenigd Koninkrijk.

Verder is het Verenigd Koninkrijk het resultaat van een ganse serie invasies komende van het Europees continent. Eerst kwamen de Kelten en daarna de Romeinen. Daarna waren er dan de invasies van de Angelen en vooral de Saksen met daarna de Denen.

Richard I Leeuwenhart

De Franse veroveraar Richard I Leeuwenhart van het Huis van de Plantagenet kan in zekere zin gezien worden als de stichter van de latere dynastieën als het Huis van York en de Stuarts. Waarna dan het Huis van Hannover kwam. De man kwam amper in het Verenigd Koninkrijk en sprak een soort Frans en Latijn.

Het is uit de overwinning van de Saksen op de Denen dat de Engelse taal ontstond. Hierop echter kwam dan de invasie van de Normandiërs die hun accent legden op de taal en andere cultuurvormen.

En dat was nog niet genoeg want hierna kwam het Franse adellijke geslacht uit centraal Frankrijk, de Plantagenets met o.m. Richard I Leeuwenhart wiens ruiterstandbeeld staat voor het parlementsgebouw van Westminster.

De man sprak geen woord Engels en was praktisch nooit in Engeland. Maar ook dat was nog niet genoeg want dan kwam er Willem van Oranje die dankzij de rebellie van de lokale adel vanuit Nederland de macht kon grijpen.

Brexit? Alsof het Verenigd Koninkrijk als een roeiboot op de Thames van het Europees continent kan weg roeien. En waarheen? Naar New York?

Natuurlijk is het ook weeral lachen geblazen in de media. Zo voorspelde een krant bij een Brexit het einde van de Belgische textiel- en voedingsindustrie.

En Het Laatste Nieuws wist vandaag woensdag zelfs al hoeveel een jeansbroek na een Brexit in het Verenigd Koninkrijk ging kosten. Dat ging, beweerde men vandaag, van 56 naar 81 pond gaan. Met als vraag: voor of na de solden?

Willy Van Damme

Advertenties

Syrië–België–Piraten organiseren farce

Niet geheel onverwacht heeft de Belgische regering dan besloten om haar F16’s ISIS niet alleen in Irak maar ook in Syrië te laten bombarderen. Een perfecte Belgenmop natuurlijk en een die getuigt van een totaal misprijzen voor het internationaal recht en een welke de schaamteloosheid van de Belgische politiek bewijst.

Dubbelspel

In juli dienen de Nederlandse gevechtsvliegtuigen vervangen te worden door de Belgische en vanuit de VS wordt al maanden in Brussel aangedrongen opdat ook wij Syrië zouden bombarderen. Iets waar – wat dacht je – de Belgische regering op inging. Voor de NV-A is een belletje vanuit het Witte Huis al voldoende om in de pas te lopen. Vlaamse onafhankelijkheid? Grapjas.

Maar de bombardementen in Irak op stellingen van ISIS gebeuren op vraag van de Iraakse regering en passen dus perfect in het internationaal recht. Zelfs al weten bijna alle Irakezen dat de VS hier dubbel spel speelt en het ISIS mee creëerde en zelfs naar Irak stuurde om het land te vernielen.

Didier Reynders - In Saoedi Arabië met Nayef en Saud  al Shalaan

Didier Reynders maakte het mogelijk om in België de door ISIS en al Qaeda gestolen Syrische olie aan te kopen. Hier op bezoek bij de broers Sayed en Saud al Shalaan, twee Saoedische financiers van die Syrische terreurbendes. Een ervan kreeg eerder in Frankrijk wegens grootschalige cocaïnehandel 9 jaar cel. En plezier dat men had. Zelf zegt Reynders dat hij alleen de ‘gematigde’ Syrische rebellen steunt. Dat zijn diegene die alleen op vrijdag onthoofden.

Maar de VS is ISIS blijkbaar beu en wil er vanaf en dus is men, vooral na de Russische interventie in Syrië van eind september 2015, zo te zien effectief begonnen met haar te bestrijden. Zelfs al blijkt dat Amerikaanse bondgenoten als Saoedi Arabië en Turkije ISIS nog steeds blijven steunen. Spijts al hun peperdure woorden.

Nu stelde de Syrische regering nooit de vraag aan de VS, Frankrijk of België en Nederland voor militaire bijstand tegen ISIS. Nooit vroeg men of gaf men hen toelating om in Syrië te gaan bombarderen. Met andere woorden: dit is simpel. Als België daar gaat bombarderen dan pleegt men oorlogsmisdaden en gaat men regelrecht in tegen het internationaal recht. Men is dan een ‘gewone’ oorlogsmisdadiger.

Maar onder het internationaal recht heeft een aangevallen staat nadien het recht om met diezelfde hier militaire middelen terug te slaan. Eventueel via een bondgenoot. Dus als Rusland, bondgenoot van Syrië, België met raketten in puin schiet dan is dat in orde met het internationaal recht. Zeker ook omdat wij al vijf jaar lang de aanvallen van al Qaeda en co tegen Syrië steunen.

Belgische steun voor ISIS

Het argument dat ISIS vanuit Syrië eventueel aanslagen in België pleegde is hierbij van geen enkele tel. Dat als argument gebruiken is lachen met het recht. Vooreerst betreft het hier vooral Fransen en Belgen die deze aanslagen pleegden. Bovendien is Syrië tot nader order een soevereine natie die vecht tegen ISIS en daarbij trouwens alle mogelijke tegenwerking krijgt van onder meer België.

Maar nog veel erger is het feit dat onze regering in wezen al meer dan vijf jaar die salafistische terreurgroepen die hier ook aanslagen plegen steunt. Het hier al een paar maal ter sprake gekomen document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA van augustus 2012 over de plannen voor een islamitische Staat zijn overduidelijk. Ze laten geen ruimte voor enige discussie. De VS en haar vazallen wilden zo’n staat.

En dan, al even erg, is er nog de beslissing van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waarbij dus onze Didier Reynders, van 23 mei 2013 om het Europese embargo tegen Syrië voor olieproducten op te heffen. Waarom juist dan? Simpel, want de maand voordien veroverde al Qaeda in Irak (hun naam voor hun kort erna komende scheiding in het latere ISIS en Jabhat al Nusra) de Syrische olievelden.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Pagina 3 van het beruchte document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA met de analyse over de toestand toen in augustus 2012 in Syrië. Het raakte in mei vorig jaar openbaar en de echtheid hiervan is voldoende bewezen. In noot C wordt de wenselijkheid uitgedrukt voor de oprichting van een kalifaat. In punt D 1 wordt de desastreuze gevolgen gesproken die dit voor Irak zouden betekenen. Op pagina 1 stelt men dat al Qaeda mee aan de oorsprong van de opstand in Syrië stond. De vrienden van ISIS of hoe ISIS plots zo rijk werd.

Met andere woorden: Reynders zorgde voor het financieren van ISIS. Dan komen zeggen dat men ISIS in Syrië wil bestrijden getuigt van een zelden geziene hypocrisie. Het zijn leugens zoals weinige politici ze durven uiten. Ze eerst financieren en dan bombarderen. Een Belgenmop of het hoogtepunt van het Belgische surrealisme? Aan U de keuze. De farce van een piratenbeleid of de cowboys van de Wetstraat.

Communicatieapparatuur

Bovendien is dit nog niet het enige hallucinante aan dit hoogst bizarre verhaal. Reeds vorig jaar kondigde de Nederlandse regering na veel binnenskamers politiek gezweet aan dat ze ook Syrië ging bombarderen. Dit na gebruik van de hier eerder besproken door de VS aangeleverde nepargumenten.

Bleek echter dat het voorbije jaar bijna geen enkele Nederlandse F16 boven Syrië actief is geweest. Waarom? Het ontbreekt hen aan voldoende ver reikende communicatieapparatuur om ook boven Syrië te vliegen. Men nam dus een besluit waarvan men vooraf perfect wist dat het niet kon. Volgens hun eigen zeggen hebben ze het voorbije jaar zeven (!!) maal boven Syrië gevlogen. De schrik bij ISIS zit er sindsdien goed in. Dat is zeker.

Geen probleem moet de regering Michel gedacht hebben. En dus namen ze vandaag dezelfde beslissing als de Nederlandse van Mark Rutte. Wetende dat ook de Belgische F16’s evenmin over de nodige communicatieapparatuur voor verre afstand beschikken.

Met andere woorden: De regering Charles Michel nam dus een beslissing waarvan ze weten dat ze die niet alleen niet mogen nemen maar een waarvan ze heel goed weten dat ze die nooit goed kunnen nakomen. Surrealisme van een gehalte zoals René Margritte dat in zijn wildste dromen nooit had kunnen bedenken.

Geheim overleg

Bovendien is de farce nog groter. Via de vele details van een artikel in The Wall Street Journal weten we dat de VS via de ambassades in de VN zeer concrete detailafspraken maakt met de Syrische regering over die bombardementen. Wat in wezen erg logisch is.ISIS met wapens waaronder kromzwaard

Na Nederland stelt België nu ook dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen. Maar waarom dan ook niet al Qaeda daar? Een vraag die geen enkel westers persorgaan met naam durft stellen. Ooit waren beiden de vrienden van de VS en de EU. Met als vraag: Hoe zijn die relaties tegenwoordig?

Officieel weigert onze Belgische regering met die van Syrië te praten – ze bombarderen immers volgens de westerse logica hun eigen volk – maar door te stellen dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen gaat men, indien men dit toch zou willen doen, afspraken maken met die verfoeide smeerlap in Damascus.

Moest onze regering durf en gezond verstand hebben dan trok men nu naar Damascus met de vraag wat ze nodig hebben in de strijd tegen die terroristen. De vijanden van de Syriërs zijn immers dezelfde als de onze. Dat vergt toch geen hogere wiskunde om dat te beseffen.

Want het gaat hem hier uiteindelijk niet alleen over ISIS maar ook over al Qaeda en hun tientallen bondgenoten groot en klein. Om ook hun financiers uit de Arabische golfstaten niet te vergeten. Het is uiteindelijk niet ISIS geweest maar al Qaeda die begin vorig jaar de slachtpartij bij Charlie Hebdo aanrichtte. Diezelfde al Qaeda die Frankrijk de voorbije vijf jaar bewapende.

Willy Van Damme

Advertenties

Syrië–Straf de oorlogsmisdadigers

Dat de oorlog in Syrië ontaardde in een complete chaos en een humanitair drama van enorme proporties is duidelijk. Dat het evolueerde naar een derde wereldoorlog is eveneens zeker. Geen enkel continent blijft gespaard van de gesel van deze uit Syrië komende salafistische terreur.

Idealisten

Het aantal landen wereldwijd dat met die islamitische vorm van fascisme af te rekenen heeft is niet meer te tellen. Er zijn in Afrika bijvoorbeeld Mali, Algerije en Tsjaad, In Azië heb je dan onder meer de Filippijnen, China en Thailand, met verder het ganse Midden-Oosten, behoudens dan – opvallend Israël – en als laatste is er dan Europa met Rusland en de VS. Alleen Latijns-Amerika blijft, voorlopig, nog gespaard.

En de schuldigen hiervoor zijn niet moeilijk te vinden. Het zijn zij die al sinds 1979 die groepen bewapenden en financierden. Het zijn zij die van die terroristen, onze Syriëstrijders, in onze media helden maakten. ‘Idealisten’ zoals onze professor Rik Coolsaet zonder schaamte of aarzeling ooit op TV stelde. En dan verschieten dat Syriëstrijder zijn hier in België bij honderden populair werd.

Barack Obama - 3

De Amerikaanse president Barack Obama stak in maart 2011 heel bewust Syrië in brand. En omdat hij zijn eigen leger niet wou gebruiken riep hij al Qaeda en de Moslimbroederschap ter hulp. Het idee was het land te vernielen en voor lang onbestuurbaar te maken. Het gevolg is massa’s puin en miserie, niet alleen in Syrië of het Midden-Oosten maar wereldwijd. Zie maar naar Zaventem.

Met onze regering die als steeds mee heulde met de bazen in de VS en liet betijen. Resulterend in een goeie vierhonderd jihadisten, tientallen doden bij terreuraanslagen, enorme financiële en menselijke schade en een overwerkt veiligheidskorps. Allemaal dankzij politici die als een kip zonder kop die salafistische terreur en hun geestelijke vaders Saoedi Arabië en Qatar hier in Europa lieten doen.

De waanzin gaat zover dat men dit jaar het wereldkampioenschap wielrennen gaat houden in … Qatar. Een land waar er geen kat interesse heeft voor die sport. Ooit veel toeschouwers gezien bij de Ronde van Qatar? Hetzelfde met de komende wereldbeker voetbal in Qatar. Honderden hedendaagse slavenarbeiders lieten er al het leven bij de bouw van die voetbaltempels.

Wedden dat de heren van de FIFA in 2022 bij het openen van die voetbalspelen ginds er niet zullen over reppen.  De zonen van Michel Platini en Michel D’ Hooghe, voetbalbonzen, werken dan ook in Qatar. Toch mooi hoe vaders zorgen voor hun kinderen, niet? En wedden ook dat men in de VS niet zal oproepen tot een boycot want Qatar is Rusland of China niet.

Zoete woorden

Nu poogt men in Genève en andere steden tot een oplossing te komen voor de door hen zelf gecreëerde Syrische knoeiboel. Een rotzooi van zo’n niveau dat geen enkele kat hoe slim en dapper ook er haar kroost in zal terugvonden.

Nicolas Sarkozy - 1

Na Barack Obama draagt de gewezen Franse president Nicolas Sarkozy de grootste verantwoordelijkheid voor de massaslachting in Syrië en de wereldwijde terreur. Ondanks de waarschuwingen van de Franse ambassadeur in Syrië besloot hij toch al Qaeda en de Moslimbroeders in Syrië te steunen. En die bedankten voor al die genereuze hulp met aanvallen in Frankrijk. Zijn opvolger François Hollande (PS) zette het beleid van zijn voorganger gewoon verder. Waar is de tijd van een Jean Jaurès?

Met dank aan Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy en François Hollande. De echte oorlogsheren die vanuit hun paleizen met mooie zoete woorden dat land bewust in brand staken. Ja, want de seculiere staat geleid door president Bashar al Assad moest weg en vervangen worden à la Libië door een stelletje sadisten zoals men er zelden tegenkomt. Roofmoordenaars met als excuus de islam.

Herhaaldelijk stellen de medebrandstichters van Human Rights Watch, Pax Christi en Amnesty International dat Assad voor het Internationaal Strafhof in Den Haag moet verschijnen. Assad is geen engel maar wat de voorgenoemde leiders van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op hun kerfstok hebben is niet te beschrijven.

De enigen die men naar Den Haag moet sturen zijn deze toppolitici, de heren van het mooie woord die onder het mom van mensenrechten, vrijheid en democratie de grootste misdaad van deze eeuw begingen. En eventueel kan men er nog een stelletje die politici naar de mond pratende politicologen, journalisten en goeddoeners van HRW en AI vervolledigend bijstoppen. Laat het recht oordelen.

Dwaasheid

Hoe groot hun dwaasheid is bleek nog deze week toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry voorstelde om het door die salafistische terreurgroepen gecontroleerde deel van Aleppo in te delen in die gebieden in handen van al Qaeda & Co en die onder controle van andere groepen, de zogenaamde gematigde.

David Cameron - 8

De niet al te snuggere David Cameron kon natuurlijk niet achterblijven toen Sarkozy en Obama hun oorlog tegen Syrië op poten zetten. Israël en Saoedi Arabië zullen hem er eeuwig dankbaar voor zijn.

Het is een idee dat te zot is voor woorden. Het gemak waarmee die jihadisten van de ene groep overlopen naar de andere is gekend. En het continu wijzigen van allianties tussen die duizend-en-één groepen is zelfs wereldvermaard. En hoe ‘gematigd’ kan men zijn als men vijf jaar lang zij aan zij met al Qaeda en ISIS vecht. Kom nou. Is men soms idioot?

En dan afkomen met zo’n voorstel over het verdelen van het rebellengebied in Aleppo is bewijzen dat men in Washington elke realiteitszin verloren heeft. Maar blijkbaar is het duo Kerry & Obama zo radeloos dat ze met de zotst mogelijke voorstellen afkomen. Het idee raakte dankzij Moskou dan ook nergens. Poetin mag veel zijn maar hij toont in deze kwestie tenminste gezond verstand.

Maar het is simpel, arresteer deze heren en dames en stuur hen naar Den Haag. Ze hebben door hun arrogantie, domheid en hebzucht de wereld in brand gestoken. Als dat niet genoeg is voor levenslang, wat is het dan wel?

Willy Van Damme

Advertenties