Siegfried Bracke en de deontologie

Dat politici bijwijlen schaamteloos zijn en dat men dit ook aantreft bij journalisten is natuurlijk geweten. Zo heeft Siegfried Bracke (N-VA) het vandaag in de kwestie Optima en Termont over deontologie. Toch merkwaardig voor een man die gelijktijdig journalist was bij de VRT en ondertussen onder allerlei schuilnamen voor een partijblad stukjes over de politiek schreef. En voor welke partij? Juist die van Daniel Termont.

verkiezingsdag NV-A

Siegfried Bracke heeft het over deontologie en contacten met dubieuze zakenlui. Neen, niet met Koen Blijweert natuurlijk.

En dan hebben we het nog niet over zijn georkestreerde overstap van de SP.A, sorry de journalistiek, naar de N-VA. Geen enkel amateurgezelschap te lande die zo’n slecht stuk zou durven opvoeren. Het was zelfs geen onderbroekenhumor.

De man is dan ook zowat de laatste om het woord deontologie in de mond te nemen. Hij toont een verregaand normbesef en gebrek aan schaamtegevoel. Hij is het schoolvoorbeeld van het genre politici en journalisten die de mensen er een degout doet van krijgen.

Willy Van Damme

Advertenties

Syrië–België–Piraten organiseren farce

Niet geheel onverwacht heeft de Belgische regering dan besloten om haar F16’s ISIS niet alleen in Irak maar ook in Syrië te laten bombarderen. Een perfecte Belgenmop natuurlijk en een die getuigt van een totaal misprijzen voor het internationaal recht en een welke de schaamteloosheid van de Belgische politiek bewijst.

Dubbelspel

In juli dienen de Nederlandse gevechtsvliegtuigen vervangen te worden door de Belgische en vanuit de VS wordt al maanden in Brussel aangedrongen opdat ook wij Syrië zouden bombarderen. Iets waar – wat dacht je – de Belgische regering op inging. Voor de NV-A is een belletje vanuit het Witte Huis al voldoende om in de pas te lopen. Vlaamse onafhankelijkheid? Grapjas.

Maar de bombardementen in Irak op stellingen van ISIS gebeuren op vraag van de Iraakse regering en passen dus perfect in het internationaal recht. Zelfs al weten bijna alle Irakezen dat de VS hier dubbel spel speelt en het ISIS mee creëerde en zelfs naar Irak stuurde om het land te vernielen.

Didier Reynders - In Saoedi Arabië met Nayef en Saud  al Shalaan

Didier Reynders maakte het mogelijk om in België de door ISIS en al Qaeda gestolen Syrische olie aan te kopen. Hier op bezoek bij de broers Sayed en Saud al Shalaan, twee Saoedische financiers van die Syrische terreurbendes. Een ervan kreeg eerder in Frankrijk wegens grootschalige cocaïnehandel 9 jaar cel. En plezier dat men had. Zelf zegt Reynders dat hij alleen de ‘gematigde’ Syrische rebellen steunt. Dat zijn diegene die alleen op vrijdag onthoofden.

Maar de VS is ISIS blijkbaar beu en wil er vanaf en dus is men, vooral na de Russische interventie in Syrië van eind september 2015, zo te zien effectief begonnen met haar te bestrijden. Zelfs al blijkt dat Amerikaanse bondgenoten als Saoedi Arabië en Turkije ISIS nog steeds blijven steunen. Spijts al hun peperdure woorden.

Nu stelde de Syrische regering nooit de vraag aan de VS, Frankrijk of België en Nederland voor militaire bijstand tegen ISIS. Nooit vroeg men of gaf men hen toelating om in Syrië te gaan bombarderen. Met andere woorden: dit is simpel. Als België daar gaat bombarderen dan pleegt men oorlogsmisdaden en gaat men regelrecht in tegen het internationaal recht. Men is dan een ‘gewone’ oorlogsmisdadiger.

Maar onder het internationaal recht heeft een aangevallen staat nadien het recht om met diezelfde hier militaire middelen terug te slaan. Eventueel via een bondgenoot. Dus als Rusland, bondgenoot van Syrië, België met raketten in puin schiet dan is dat in orde met het internationaal recht. Zeker ook omdat wij al vijf jaar lang de aanvallen van al Qaeda en co tegen Syrië steunen.

Belgische steun voor ISIS

Het argument dat ISIS vanuit Syrië eventueel aanslagen in België pleegde is hierbij van geen enkele tel. Dat als argument gebruiken is lachen met het recht. Vooreerst betreft het hier vooral Fransen en Belgen die deze aanslagen pleegden. Bovendien is Syrië tot nader order een soevereine natie die vecht tegen ISIS en daarbij trouwens alle mogelijke tegenwerking krijgt van onder meer België.

Maar nog veel erger is het feit dat onze regering in wezen al meer dan vijf jaar die salafistische terreurgroepen die hier ook aanslagen plegen steunt. Het hier al een paar maal ter sprake gekomen document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA van augustus 2012 over de plannen voor een islamitische Staat zijn overduidelijk. Ze laten geen ruimte voor enige discussie. De VS en haar vazallen wilden zo’n staat.

En dan, al even erg, is er nog de beslissing van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waarbij dus onze Didier Reynders, van 23 mei 2013 om het Europese embargo tegen Syrië voor olieproducten op te heffen. Waarom juist dan? Simpel, want de maand voordien veroverde al Qaeda in Irak (hun naam voor hun kort erna komende scheiding in het latere ISIS en Jabhat al Nusra) de Syrische olievelden.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Pagina 3 van het beruchte document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA met de analyse over de toestand toen in augustus 2012 in Syrië. Het raakte in mei vorig jaar openbaar en de echtheid hiervan is voldoende bewezen. In noot C wordt de wenselijkheid uitgedrukt voor de oprichting van een kalifaat. In punt D 1 wordt de desastreuze gevolgen gesproken die dit voor Irak zouden betekenen. Op pagina 1 stelt men dat al Qaeda mee aan de oorsprong van de opstand in Syrië stond. De vrienden van ISIS of hoe ISIS plots zo rijk werd.

Met andere woorden: Reynders zorgde voor het financieren van ISIS. Dan komen zeggen dat men ISIS in Syrië wil bestrijden getuigt van een zelden geziene hypocrisie. Het zijn leugens zoals weinige politici ze durven uiten. Ze eerst financieren en dan bombarderen. Een Belgenmop of het hoogtepunt van het Belgische surrealisme? Aan U de keuze. De farce van een piratenbeleid of de cowboys van de Wetstraat.

Communicatieapparatuur

Bovendien is dit nog niet het enige hallucinante aan dit hoogst bizarre verhaal. Reeds vorig jaar kondigde de Nederlandse regering na veel binnenskamers politiek gezweet aan dat ze ook Syrië ging bombarderen. Dit na gebruik van de hier eerder besproken door de VS aangeleverde nepargumenten.

Bleek echter dat het voorbije jaar bijna geen enkele Nederlandse F16 boven Syrië actief is geweest. Waarom? Het ontbreekt hen aan voldoende ver reikende communicatieapparatuur om ook boven Syrië te vliegen. Men nam dus een besluit waarvan men vooraf perfect wist dat het niet kon. Volgens hun eigen zeggen hebben ze het voorbije jaar zeven (!!) maal boven Syrië gevlogen. De schrik bij ISIS zit er sindsdien goed in. Dat is zeker.

Geen probleem moet de regering Michel gedacht hebben. En dus namen ze vandaag dezelfde beslissing als de Nederlandse van Mark Rutte. Wetende dat ook de Belgische F16’s evenmin over de nodige communicatieapparatuur voor verre afstand beschikken.

Met andere woorden: De regering Charles Michel nam dus een beslissing waarvan ze weten dat ze die niet alleen niet mogen nemen maar een waarvan ze heel goed weten dat ze die nooit goed kunnen nakomen. Surrealisme van een gehalte zoals René Margritte dat in zijn wildste dromen nooit had kunnen bedenken.

Geheim overleg

Bovendien is de farce nog groter. Via de vele details van een artikel in The Wall Street Journal weten we dat de VS via de ambassades in de VN zeer concrete detailafspraken maakt met de Syrische regering over die bombardementen. Wat in wezen erg logisch is.ISIS met wapens waaronder kromzwaard

Na Nederland stelt België nu ook dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen. Maar waarom dan ook niet al Qaeda daar? Een vraag die geen enkel westers persorgaan met naam durft stellen. Ooit waren beiden de vrienden van de VS en de EU. Met als vraag: Hoe zijn die relaties tegenwoordig?

Officieel weigert onze Belgische regering met die van Syrië te praten – ze bombarderen immers volgens de westerse logica hun eigen volk – maar door te stellen dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen gaat men, indien men dit toch zou willen doen, afspraken maken met die verfoeide smeerlap in Damascus.

Moest onze regering durf en gezond verstand hebben dan trok men nu naar Damascus met de vraag wat ze nodig hebben in de strijd tegen die terroristen. De vijanden van de Syriërs zijn immers dezelfde als de onze. Dat vergt toch geen hogere wiskunde om dat te beseffen.

Want het gaat hem hier uiteindelijk niet alleen over ISIS maar ook over al Qaeda en hun tientallen bondgenoten groot en klein. Om ook hun financiers uit de Arabische golfstaten niet te vergeten. Het is uiteindelijk niet ISIS geweest maar al Qaeda die begin vorig jaar de slachtpartij bij Charlie Hebdo aanrichtte. Diezelfde al Qaeda die Frankrijk de voorbije vijf jaar bewapende.

Willy Van Damme

Terreur in Brussel–Rondjes draaien rond de hete brij

Wat te verwachten viel gebeurde spijtig genoeg. Wie dacht dat de bloedige terreuraanslagen, – de bloedigste uit de Belgische geschiedenis – de start zou zijn voor een diepgaand kritisch onderzoek van het Belgisch, Europees en westers beleid dienaangaande is er aan voor zijn moeite.

Men weigert

Handig laveerden de vele tientallen journalisten, politici, specialisten en zelfbenoemde experten langsheen de keiharde realiteit. En dat is dat het westen al straks 40 jaar deze terreurbewegingen steunt en nu met de gebakken peren zit.

Brussel - Aanslagen 22 maart 2016 - 6

De vraag is of de 32 doden en de meer dan honderd gewonden leiden tot een grondige zelfkritiek op het tot nu toe gevoerde beleid tegenover die salafistische terreurgroepen. Het antwoord is kort: Neen.

Waarbij – schokkend – men nog steeds weigert de maatregelen te nemen die zich al die decennia opdringen. De vraag die men hier dan ook heel dringend moet stellen is die naar het waarom. Maar men doet het niet. Er is klaarblijkelijk sprake vaneen bijna collectieve weigering om dit te doen.

Dat het met dit soort beleid van kwaad naar nog veel erger zal gaan hoeft men dan ook niet te betwijfelen. En dat die salafistische moordbendes zich ook tegen de regeringen die hen bewapenden zouden keren stond nochtans al die jaren in de sterren geschreven.

Wie hen nader bekijkt ziet dat we in zekere zin zelfs te maken hebben met een zelfmoordsekte genaamd ISIS/al Qaeda/Boko Haram/enzovoort voor wie het paradijs, het echte leven, pas komt na de zelfmoord. Leve de 72 maagden! Voor de vele perverse typetjes onder die jihadisten inderdaad een paradijs.

Simpele basiskennis van het salafistische gedachtengoed leert dat een van hun basiskenmerken ook het superioriteitsgevoel is, het idee dat zij de enigen zijn die het bij het juiste eind hebben en de uitverkorenen zijn van god. Het leert ook dat zij de overigen als minderwaardig zien, hoogstens te gebruiken als slaven, ondergeschikten die men met bruut geweld het zwijgen moet opleggen.

Saoedi Arabië

Dat is echter ook en vooral het officiële gedachtengoed van Saoedi Arabië. Een ideologie welke dit land met steun van onder meer België overal en al decennia wereldwijd aan het verspreiden is. We leveren er zelfs volop wapens aan en ontvangen hen met groot vertoon.

ISIS - In gevechtstenu

ISIS is in wezen een zelfmoordsekte wiens leden de dood in de strijd zien als de weg naar het paradijs.

Over de rol van dit land kon je in die stortbui van opinies, analyses en bergen van informatie echter niets horen. Het woord Saoedi Arabië viel niet of amper in al dat gepraat. Gewauwel is een beter woord voor die dagenlange informatiestroom die de gewone nieuwshongerige burger overkwam.

Maar wat wil je als men dubieuze figuren als een Claude Moniquet op de televisiebuis ziet verschijnen die dan als ‘veiligheidsexpert’ ons komt vertellen dat de oplossing ligt in het versterken van ons veiligheidsapparaat. Dan weet je het wel. Ik keek niet meer.

Dat zijn vrienden bij bepaalde westerse spionnenfabrieken als de Mossad of de Franse DGSE die terroristen al decennia steunen hoorde je hem natuurlijk niet zeggen. Hij weet het wel maar wil zijn vrienden steunen en daarom zwijgt hij hierover en maakt de toehoorder dan maar wat prietpraat wijs. Met dank aan de VRT.

En dus krijg je in onze media niet veel meer dan leugens, verdraaiingen, halve waarheden en, ja, af en toe ook wat goede informatie en enkele interessante analyses. Maar die verdronken in de inhoudsloze massale rest.

Ontstaansgeschiedenis

Over de ontstaansgeschiedenis van die salafistische terreur, over de filosofie, de nochtans overduidelijke westerse steun en over de hulp vanuit het Arabisch schiereiland met op kop Saoedi Arabië geen woord.

De vraag die men voor zover geweten nooit stelde was die welke voor een begrip en goede analyse nochtans simpel en essentieel is. En die is hoe het komt dat ondanks die zogenaamde oorlog tegen de terreur deze terreur sinds haar start in 1979 alleen maar groeide.

Maar die vraag stellen is uiteraard niet zonder gevaar want dan stel je ook de al even essentiële vraag naar het westerse beleid dienaangaande. En dan raak je aan de kern van het probleem.

Neem ISIS. De Amerikaanse bombardementen op die beweging begonnen kort na de verovering van de Iraakse stad Mosoel. Maar wel pas toen ISIS ook Iraaks Koerdistan met haar ‘hoofdstad’ Erbil, aanviel en dreigde te veroveren. De stad was ultrasnel aan het leeglopen. Pas dan trad de Amerikaanse luchtmacht in actie, niet ervoor.

Palmyra - 4

Ondanks het feit dat de VS beweerde al tien maanden ISIS te bombarderen slaagde ze er in mei vorig jaar in Palmyra (foto) en voorheen de Iraakse stad Ramadi in te nemen. Voor de meeste waarnemers in de regio liet de VS ISIS gewoon begaan zoals ze maar van de Koerden afbleven.

En ondanks zogenaamde Amerikaanse bombardementen op ISIS kon de groep nadien nog o.m. de Iraakse stad Ramadi en het Syrische Palmyra veroveren. Pas na de intrede van de Russische luchtmacht eind september begon de VS met het intensifiëren van haar aanvallen op ISIS.

Ervoor was dat behoudens de gevechten rond Erbil en Kobani alleen maar pure symboliek. Pas na het Russisch optreden begon ISIS de nederlagen op te stapelen. De chronologie is heel duidelijk.

Zeker twee van de ‘specialisten’ die de voorbije dagen regelmatig op het scherm verschenen bezitten dat fameuze hier gepubliceerde document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA welke onweerlegbaar de steun van het westen aan al Qaeda en ISIS bewees. Ze zwegen er echter als ware angsthazen over. Een drapeerde zich liever zelfs als een volleerde clown in een Belgische vlag. Zielig, erg.

Ibrahim al Bakraoui

Typerend was de Belgische reactie toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wist te zeggen dat men de terrorist Ibrahim al Bakraoui vorig jaar het land had uitgezet maar dat men er in België niets mee had gedaan.

Plots was het in de Belgische media een en al oproer over wie als minister ontslagen moest worden, de vicepremiers Koen Geens (CD&V) van Justitie, Jan Jambon (NV-A) van Binnenlandse Zaken of Didier Reynders (MR) van Buitenlandse Zaken.

Ibrahim Bakraoui

Ibrahim al Bakraoui werd door de Turkse overheid naar Nederland uitgewezen zonder echter een opgave van reden. De informatie kwam ook zeer laat zodat men zo kon raden dat noch Nederland of België hem tijdig zouden oppakken. En misschien was dat wel de bedoeling.

Maar wie het dossiertje goed bekeek zag dat de grootste fout lag bij de Turkse overheid die de man zomaar op een vliegtuig naar Amsterdam zette zonder een opgave van reden voor zijn uitzetting. Goed overleg vooraf met Nederland en België had veel kunnen oplossen maar dat interesseerde Erdogan blijkbaar niet.

Wat hij zo te zien wou was herrie schoppen in de Belgische politiek en media. En herrie schoppen is wat hij best kan. Het is trouwens een open geheim dat ISIS kan rekenen op de steun van Erdogan. De Turkse grens van Syrië met het Koerdische gebied is hermetisch gesloten. Die met het gebied van ISIS blijft open voor verkeer, alle verkeer.

Jordaanse koning

En dat zeggen niet alleen de Russen of Assad maar ook vele anderen getuigen. Zo lekte vorige week een memo uit over een geheim gesprek dat de Jordaanse koning Abdoellah II bin al Hoessein op 11 januari had met een aantal Amerikaanse toppolitici zoals John McCain, voorzitter van de Senaatscommissie voor de Strijdkrachten, Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en senator Bob Corker, voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Allen republikeinen.

Volgens de Jordaanse koning steunt Erdogan in de regio de radicale islam en moeten die voor hem de macht overnemen. Verder financiert hij o.m. via de aankoop van hun olie ook ISIS en is hij direct betrokken bij het sturen van niet alleen de vluchtelingen naar Europa maar ook van terroristen. Die vluchtelingenstroom was naar zijn zeggen een weerwraak voor de Russische interventie. (1)

Halis Bayancuk - Turks ISIS leider

Politiemensen die voorheen de Turkse salafistenleider Halis Bayancuk, hier met zijn vrouw, arresteerden kregen nadien moeilijkheden. De man heeft duidelijk bescherming van hogerhand.

Turkije liet trouwens bijna gelijktijdig met die verklaring over Brahim al Bakraoui een groep aanhangers van ISIS vrij waaronder Halis Bayancuk, een politiek agitator die voluit achter ISIS staat en via websites oproept om hen te steunen.

Hij is de man achter Turkse ISIS-publicaties als Tevhid en Takva Haber en steunde voor de opkomst van ISIS al Qaeda. Hij is ook een gekend ronselaar voor jihadisten en wordt omschreven als de baas van de Turkse afdeling van ISIS. Hij werd sinds 2008 herhaaldelijk opgepakt maar kwam merkwaardig genoeg ook altijd snel terug vrij.

Chinese jihadistenroute

Nog maandag trouwens bombardeerde het Turkse leger het Syrisch Democratisch Front en haar partner de Koerdische YPG toen die dreigden ISIS in de regio van de grensstad Jarabloes aan te vallen.

Waarbij men ook dient te beseffen dat salafistische groepen in Turkije regelmatig de gebedshuizen van Alevieten – niet te verwarren met Alewieten – aanvallen en gerichte moorden organiseren tegen Syrische in Turkije levende opposanten van ISIS. Allemaal grotendeels ongestraft. Voor de Turkse politieke oppositie is het dan ook duidelijk dat Halis Bayancuk en ISIS de bescherming genieten van de Turkse regering.

Toen Erdogan dan kwam met zijn verhaal over Ibrahim al Bakraoui had men in België de man gewoon moeten confronteren met zijn beleid ten overstaande van ISIS en al Qaeda in Syrië. Het is toch de Turkse geheime dienst MIT die in China een jihadistenroute richting ISIS organiseerde voor Chinese geradicaliseerde Oeigoeren. Met valse paspoorten incluis.

Benjamin Netanyahu

En dan had je de kritiek die kwam vanuit Israël en de VS. Beide landen waarvan het geweten is dat hun veiligheidsdiensten nauw samenwerken met terreurbewegingen zoals ISIS en al Qaeda. Zo werden al honderden gewonde Syrische jihadisten in Israël opgevangen die men dan na herstel terugstuurde. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ging hen in het hospitaal zelfs groeten.

Benjamin Netanyahu met gewonde Syriër in Israëlisch militair hospitaal - 19-02-2014

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek bij een gewonde Syrische jihadist. Het hoeft dan ook niet betwijfeld dat die jihadistengroepen perfect weten dat ze in de kaart van het zionisme spelen.

Ook de Jordaanse koning Abdoellah II stelde trouwens tijdens zijn geheim gehouden gesprek met Amerikaanse politici dat Israël al Qaeda steunt. Maar niet alleen al Qaeda. Er zijn ook aanwijzingen dat het ISIS direct hulp verleent. Zo is er het verhaal van de Yarmoek Martelaren Brigade die in het zuidwesten aan de Syrische bestandsgrens met Israël actief is.

Deze brigade behoorde tot voor ongeveer een jaar tot het netwerk van al Qaeda in Syrië en kidnapte op 4 mei 2013 een groep Filippijnse VN-soldaten, een onderdeel van UNDOF dat de bestandslijn tussen Israël en Syrië moet bewaken.

Daraa - Militaire situatie - 10 - 25 Maart 2016

De militaire situatie eind maart in de regio rond de Golan. Merk dat het gebied van ISIS grenst aan Israël. Volgens koning Abdoellah, nochtans gekend als een vriend van Israël, steunt dat land al Qaeda omdat het tegen Hezbollah vecht. De grote zwarte vlek is waar de Yarmoek Martelarenbrigade heerst. Het kleine groene vlekje is al Qaeda. De rest van het groene gebied is dan onder controle van de jihadisten van het Zuidelijk Front. Rood is regeringsgebied.

Aanvallen van Israël – waarbij een Spaans soldaat werd vermoord – en die jihadisten zorgden ervoor dat de groep VN-waarnemers de voorbije paar jaar sterk werd uitgedund. Waarbij Israël rond die gijzeling via zijn contacten met die jihadisten bemiddelde. Met als resultaat dat het toezicht op deze grens sterk verminderde want een aantal landen trokken om veiligheidsredenen hun soldaten terug.

Wat de geheime contacten van Israël met die jihadisten natuurlijk vergemakkelijkte. Er zijn nu immers veel minder pottenkijkers die dan zoals al gebeurde hierover voor Israël vervelende rapporten maakten. Rapporten die dan al eens in de pers uitlekten.

Abdullah 2 - Jordaanse koning - 2

De Jordaanse koning Abdoellah II legde in de VS heel bezwarende verklaringen af voor de Turkse president Erdogan, Israël en ook de CIA. Volgens hem stuurt Turkije bewust terroristen naar Europa en is de vluchtelingenstroom een gevolg van de Russische interventie in Syrië. Die maakten de Turkse droom om stukken van Syrië in te lijven kapot en dus nam Erdogan weerwraak.

Sinds vorig jaar heeft die Yarmoek Martelaren Brigade zich echter aangesloten bij ISIS en plots zien we dat ze de voorbije weken erin slaagden daar gebied op de andere jihadisten van o.m. al Qaeda te veroveren. Met als vraag hoe ze erin slaagden zich zo te versterken. Een blik op de kaart geeft al een vermoedelijke en logische verklaring.

Aanslagen in Mumbai

En dan zijn er de Amerikaanse veiligheidsdiensten waar men zo nodig met de Belgische collega’s moest lachen en hun voor een soort onnozelaars stond te verslijten. Als we weten dat dit jihadisme een uitvinding is van de Amerikaanse veiligheidsdiensten dan lijkt die kritiek heel zacht uitgedrukt misplaatst.

Neem het verhaal van de van 26 tot 29 oktober 2008 durende terreuraanval op de Indische miljoenenstad Mumbai (Bombay) door de Pakistaanse met al Qaeda gelieerde salafistengroep Lashkar-e-Taiba. Hierbij vielen minstens 166 doden en honderden gewonden. Het was de grootste terreuraanval in Indië ooit.

Achteraf bleek de scouting van die aanval het werk geweest te zijn van een zekere Daoud Sayed Gilani, een tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerde Pakistani met de officiële naam David Coleman Hadley.

Mumbai - Aanvallen Lashkar-e- Taiba - 26-29-11-2008 - 1

De salafistische terreuraanvallen op Mumbai van oktober 2008 waren voorbereid door David Hadley, een agent van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration. Er vielen een 166 doden. Hier het brandende historische Taj Mahal hotel, het voornaamste doelwit van de terroristen.

De man was gekend als een groothandelaar in heroïne die echter in 1998 door de Drug Enforcement Administration (DEA) uit de gevangenis was gehaald en dan naar Pakistan gestuurd. Officieel om de drugshandel vanuit Pakistan in de gaten te houden. Van zodra hij er arriveerde vervoegde hij zich echter de Lashkar-e-Taiba, een der meest extreme salafistengroepen en gelieerd aan al Qaeda.

Jyllands Posten

En ondanks herhaalde verwittigingen van zijn vroegere echtgenotes kon de man al die jaren ongehinderd met zijn Amerikaans paspoort heen en weer reizen tussen de VS, Pakistan en Indië. Faiza Outalha, zijn Marokkaanse ex-vrouw, beschreef op de Amerikaanse ambassade in Pakistan zelfs zijn contacten met die terreurbeweging. Zonder resultaat.

De VS pakte hem pas op nadat de Britse binnenlandse veiligheidsdienst hem op een luchthaven in Londen in 2009 had opgemerkt op weg naar Denemarken voor het voorbereiden van een aanslag op de Deense krant Jyllands Posten, gekend wegens haar cartoons van de profeet Mohammed.

Ze arresteerden hem uiteindelijk op de luchthaven van Chicago en kreeg nadien 35 jaar cel. Een woedend Indië achterlatend waar de Amerikaanse uitvluchten veelal op hoongelach en ongeloof werden onthaald.

En dat die veiligheidsdiensten dan de lef hadden om onze diensten uit te lachen is dan ook zowat het toppunt van durf. Blijkbaar zijn ze in de VS de ganse serie erg moorddadige aanslagen door salafistische terreurgroepen op Amerikaanse doelwitten vergeten. Recent nog in San Bernardino.

David Headley

Heroïnehandelaar David Hadley werd door de DEA naar Pakistan gestuurd, officieel om er de drughandel richting de VS te controleren. Hij vervoegde echter onmiddellijk de Pakistaanse terreurbeweging Lashkar-e-Taiba. Jarenlang liet de VS ondanks een serie waarschuwingen hem begaan.

Nog volgens Koning Abdoellah II worden trouwens vele jihadistische websites bewust opengehouden door de CIA en aanverwanten om zo een goed zicht te krijgen op die netwerken. Wat echter ook betekent dat ze ook direct helpen bij het rekruteren van nieuwe jihadisten. Met als vraag hoeveel er door de CIA zelf werden opgericht. Zelfs de Nederlandse spionnen van de AIVD hadden zo’n website.

Een heel grote spiegel

Het idee van bepaalde media en specialisten voor een betere samenwerking tussen veiligheidsdiensten getuigt dan ook van een gebrek aan kennis van deze speciale wereld. Als de CIA nog niet eens tegen welke Amerikaanse president dan ook zegt wat ze werkelijk doen, hoe kan men dan hopen op een goede samenwerking tussen onze Veiligheid van de Staat en bijvoorbeeld de CIA? Het is dromen, fantaseren.

En dan heb je de media die als een haantje de voorste de voorbije week meende België als een “falende natie” of een “gebroken staat” voor te stellen of dacht een of andere politiedienst of politicus met de vinger te moeten wijzen. Alsof België een soort Europees Somalië of Libië zou zijn. Afghanistan aan Schelde en Maas? Het is te zot voor woorden.

Blijkbaar heeft de pers een heel grote spiegel nodig om eens naar zichzelf te kijken en zich weemoedig mea culpa te slaan. Al sinds de creatie van dit salafistisch monster heeft diezelfde media deze bendes omschreven als vrijheidsstrijders en idealisten of anders hun aanwezigheid gewoon en heel bewust verzwegen.

Zo waren er vorige week de grote verhalen over Bosnië en de Servische politicus Radovan Karadzic, het monster voor onze media, naar aanleiding van zijn veroordeling in Den Haag door het Joegoslaviëtribunaal. Geen woord over de aanwezigheid van Bin Laden en al Qaeda toen in Bosnië. Volgens onze hoog van de toren blazende pers was die groep nooit in Bosnië actief geweest. Nou!

Le Monde

Nog op 22 maart, de dag van de aanvallen in Brussel, publiceerde de Franse zogenaamde kwaliteitskrant Le Monde een groot als interview verpakte vrije tribune met de Syrische salafist Mohamed Alloesh, neef van de vorig jaar in de oorlog omgekomen Zahran Alloesh.

Deze Mohamed Alloesh is tegenwoordig woordvoerder voor onder meer het Leger van Islam en het door de Saoedisch gefinancierde Hoog Onderhandelingscomité. Niets in het gesprek over de door dit Leger van Islam georganiseerde terreur en niets over hun bombardementen op de vol oorlogsvluchtelingen zittende stad Damascus.

Evenmin las je er iets over het met geweervuur onderdrukken van de opstandige bevolking in het door hen gecontroleerde gebied van Oost-Ghouta. Zoals we ook niets lazen over de door hen aangerichte slachtpartij in de nabijgelegen industriestad Adra.

Mohamad Alloush - Leger van Islam Syrië

Mohamed Alloesh van het Syrische Leger van Islam, een beweging die vorig jaar nog Alewieten, een religieuze minderheid, in kooien rondtoerde om ze te gebruiken als levend schild. Geen woord daarover in het interview met Le Monde, de krant die al 5 jaar de terreur in Syrië zit te verdedigen.

En dan had je De Morgen, de vermeende Belgische kwaliteitskrant, die op 15 maart een bijlage van 12 pagina’s publiceerde over Syrië. Waarbij de krant er in slaagde om al Qaeda, de groep die aan de basis ligt van de oorlog, slechts tweemaal en dan nog heel terloops te noemen. Een bijna olympisch te noemen krachttoer.

Wat we de voorbije week hoorden, lazen en zagen over die terreuraanslagen belooft weinig goeds. Jazeker, onze politiediensten bewezen hun kwaliteiten, ondanks de soms schrijnende personeelstekorten, maar het ontbreekt hogerop aan de nodige wil om effectief maatregelen te nemen. En wat extra camera’s of meer politiebevoegdheden gaat de zaak niet oplossen hoor. Vergeet het.

De conclusie is duidelijk. Noch pers, noch politiek willen de zaak bij de kern aanpakken. Daar en nergens anders ligt het probleem. Liever draaien ze eindeloos rondjes omheen die hete brij van de salafistische terreur. En dus is het alleen wachten op een volgende aanslag van als het niet ISIS is dan een van haar opvolger.

Willy Van Damme

Met dank aan lezer Cirrus.

1) The Guardian, 25 maart 2015, Randeep Ramesh, ‘SAS deployed in Libya since start of year, says leaked memo’. http://www.theguardian.com/world/2016/mar/25/sas-deployed-libya-start-year-leaked-memo-king-abdullah?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=%2ASituation%20Report

Middle East Eye, 25 maart 2016, David Hearst, ‘Jordan’s king accuses Turkey of sending terrorists to Europe’. http://www.middleeasteye.net/news/jordans-king-accuses-turkey-sending-terrorists-europe-1687591648#sthash.jorwYLsG.dpuf.

Geen enkele van de aanwezigen op die bijeenkomst wou verdere commentaar geven. En voor zover geweten ontkende niemand de bijeenkomst of de inhoud.

Advertenties

Salah Abdeslam en de stand-upcomedy show

Terrorist Salah Abdeslam is dan eindelijk uitgeschakeld. Een ongetwijfeld mooie opkuis. Laat daar geen twijfel over bestaan. Zijn leven van drugs, alcohol, hoerenloperij en criminaliteit vermomd als islam is voorbij. Merkwaardig is wel dat men hem in Brussel, in zijn Molenbeek, en levend kon pakken. Vermoedelijk durfde hij niet meer terug naar zijn vrienden in Syrië en Irak.

Wereldoorlog III

Hopelijk levert zijn arrestatie en die van een serie medeplichtigen een berg aan erg bruikbare informatie op over het netwerk en de werkmethodes van terreurorganisaties als ISIS en al Qaeda. Het salafistisch terrorisme is een groot gevaar, niet alleen in België of Europa maar wereldwijd en dus is elke info hoogstnodig.

Charles Michel - 3

Onze premier Charles Michel klopte zich vandaag fier op de borst met de arrestatie van Salah Abdeslam. Kort ervoor zat hij echter mee aan tafel met een van de financiers van die salafistische terreur, de Turkse premier Ahmet Davotuglu. En fier stelde Michel dat hij een felicitatietelefoontje over die arrestatie had gekregen van de Amerikaanse president Barack Obama, de medestichter van ISIS. Geert Hoste kon niet beter.

Het is een derde wereldoorlog  – zij het in een wat rare vorm – die is losgebarsten. En er rest op dat ogenblik maar een reactie mogelijk: tegengeweld. Maar uiteraard dient men ook de voedingsbodem voor de vervreemding bij een grote groep jongeren aanpakken. Het welig tierende racisme en de veelal ermee gekoppelde sociale uitsluiting dient daarom met alle middelen kordaat aangepakt te worden. Stop met woorden, daden zijn nodig.

Maar er is meer. In wezen was dat wat onze premier Charles Michel en de Franse president François Hollande vandaag in Brussel op hun persconferentie opvoerden een onvoorstelbaar staaltje van puur cynisme en hypocrisie.

Zo zat men vandaag een ganse dag te overleggen met de Turkse premier Ahmet Davotuglu over de vluchtelingenkwestie. Dit terwijl zowat iedereen die het dossier van ISIS, al Qaeda en Syrië volgt weet dat die regering al van in het begin in Syrië ISIS en al Qaeda op alle mogelijke wijze steunt. Het is een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Maar De Turkse regering raken ermee weg. Hoe? Waarom?

Medische verzorging

Het is in Turkije dat de koppensnellers van die in Syrië opererende bendes genieten van rust en recreatie en in de hospitaals gratis alle nodige medische verzorging krijgen. Het is via Turkije dat steeds nieuwe jihadisten die terreurbewegingen kunnen vervoegen. De Turkse geheime dienst MIT had in China zelfs een rekruteringslijn opgezet voor die salafistische groepen. En het is Turkije dat de door hen gestolen olie koopt.

En dus gaan Hollande en Michel eerst onderhandelen met de mannen die achter de schermen de salafistische terreur organiseren om dan snel die bijeenkomst te verlaten en met fiere borst de arrestatie van Abdeslam, loopjongen van ISIS, aan te kondigen. Waarna Hollande stelde dat die strijd tegen de terreur nog een werk van lange adem zal zijn.

De arrestatie van Abdeslam is een zeer mooie prestatie maar in de strijd tegen die salafistische terreur betekent dit hoogstens een druppel op een gloeiend hete plaat. Nog deze ochtend viel men in Algerije een gasinstallatie van Statoil en BP aan. Wil men die strijd serieus nemen dan moet men landen als Turkije, Saoedi Arabië en Qatar aanpakken. Deze landen zijn de kweekvijvers voor die terreurbewegingen. Waarom in ‘s hemelsnaam discussiëren over de toetreding van Turkije tot de EU? Hoe durft men! Hen zeer brutaal de toegang ontzeggen, dat moet men doen en hen bij de NAVO buitengooien.

Dat zal wel, want kort ervoor zat men met die Turkse premier nog te praten over een gift van 6 miljard euro in ruil voor het stoppen van die vluchtelingenstroom. Pure afpersing noemt men dat. En dit komende van een land dat bovendien in Cyprus nog steeds een stuk grondgebied van een EU-lidstaat bezet. Waarom men die man zelfs ontving is feitelijke waanzin.

Dat men Abdeslam en enkele van zijn kompanen kon arrestaren is goed en proficiat voor de betrokken politiemensen en magistraten. Veel beter en essentiëler ware echter geweest dat men Davotuglu een ticket enkele reis naar Den Haag en het Internationaal Strafhof had gegeven. Hij kon daar dan eens antwoorden op de vele over zijn gedrag te stellen vragen.

Voetvolk

Dat pas ware een nuttige strijd tegen de terreur geweest. Nu heeft men gewoon wat voetvolk weten uit te schakelen. En na Abdeslam komen er nieuwe domme krachten. Wees daar zeker van. Gejuich kan misschien goed zijn maar is feitelijk ongepast. La lutte continue en er zal in de wereld nog veel bloed vloeien, ook in België.

Ahmet Davutoglu - 1

De Turkse premier Ahmet Davotuglu kwam in Brussel van de EU onder meer zes miljard euro eisen om in ruil de vluchtelingenstroom naar de EU te stoppen. Van agressie gesproken.

Maar veel verbazing wekt deze comedyshow van het duo Michel en Hollande niet. Uiteindelijk hebben België en Frankrijk bijna evenveel schuld als Turkije aan de huidige terreurgolf.

Het staat immers vast dat de EU mee aan de wieg stond toen ISIS werd geboren. Tegen Saoedi Arabië, voedingsbodem van die religie van de haat genaamd salafisme, doet men niets. Neen, men levert hen nog steeds alle wapens die ze vragen en geeft hen alle gewenste politieke rugdekking. Zie maar naar de slachtpartij in Jemen.

Zoals het zeker is dat men ook nu nog in de EU steun verleent aan al Qaeda of er alleszins niets tegen onderneemt. Het is immers alleen Rusland dat in Syrië die beweging aanvalt, niet het westen.

Het is evenmin een toeval dat men in onze media de rol van al Qaeda in Syrië nog altijd zoveel als mogelijk verbergt. Een bewijs dat het voor onze massamedia nog steeds ‘vrienden’ zijn. Waarom hun rol anders verzwijgen? Wie zegt daar strijd tegen de terreur?

Willy Van Damme

Advertenties

Syrië–ISIS en het povere Belgische debat

Zoals verwacht heeft de VS ook aan België gevraagd om met haar luchtmacht in Syrië stellingen van ISIS te bombarderen. En zoals men wel kon vermoeden staat men in België niet echt weigerachtig tegenover die vraag. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) was al onmiddellijk een en al enthousiasme. En ook minister van Defensie Steven Vandeput (NV-A) lijkt zich niet te verzetten. Hetzelfde voor premier Charles Michel (MR)

Vazalstaat

België is een Amerikaanse vazalstaat en dat laat zich ook nu weeral eens voelen. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) klinkt nog wel aarzelend en vroeg voorzichtig te zijn en een debat te willen.

Hetzelfde bij Kris Peeters (CD&V) die het had over de nood aan politieke en diplomatieke acties rond Syrië. Peter De Roover, fractieleider voor NV-A, stelde dan weer dat dit kan maar dat men zich moet aansluiten bij een militaire alliantie. Lees: De bevelen van de VS volgen.

Charles Michel - 3

Premier Charles Michel liep tijdens zijn verklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers klaarblijkelijk al over van enthousiasme of ISIS in Syrië te gaan bombarderen. Over de achtergronden van het conflict of de kwestie van het internationaal recht maakte hij zich zo te zien geen zorgen. De man is duidelijk een trouwe knecht van Washington.

Over het internationaal recht en de soevereiniteit van staten hadden zij het echter niet. De ene regeringspartij zegt ja, indien, terwijl de andere dan weer ja, maar oppert en de derde stelt van ja, maar laat ons eerst eens wat praten. Om daarna dan finaal allen toe te geven. Het debat hier lijkt dus eerder een kwestie van partijprofilering dan van een doordacht buitenlands beleid.

Ook bij de oppositie klonk er geen echt definitief en principieel njet. Het cruciale rechtsprincipe van de niet-inmenging en de onschendbaarheid van de grenzen was er amper te horen. Maar dat wekt allemaal geen verbazing.

Het is als met eerdere ietwat gelijkaardige debatten. De oppositie maakt wat opmerkingen, reageert een beetje nukkig maar laat uiteindelijk betijen. Zo lijkt het toch ook hier te worden. Zeker als de VS de druk nog verder gaat opvoeren.

Libië

Het debat in 2011 rond het ingrijpen in Libië was een klassiek voorbeeld. Onder het mom van het zogenaamd redden van de bevolking van de stad Benghazi trokken onze F16’s naar ginds, niet om die bevolking te redden maar gewoon om de regering daar ten val te brengen en hun president te vermoorden.

Didier Reynders - 5

Didier Reynders beweert alleen gematigde Syrische rebellen te steunen. Toch maakte hij als minister van Buitenlandse Zaken de financiering van ISIS en al Qaeda mogelijk. En reeds in 2012 suggereerde hij al het internationaal recht richting vuilbak te gooien. Zo schreef De Standaard op 26 juni 2012 met als titel ‘desnoods zonder V.N. militair ingrijpen in Syrië’: “De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders sluit niet uit dat de internationale gemeenschap in Syrië militair kan ingrijpen zonder een mandaat van de Verenigde Naties. ’Dat wordt de inzet van de bijeenkomst in Parijs, waar de vrienden van Syrië (1) op 6 juli zullen samenkomen’ zei Reynders”.

De rest was gewoon het klassiek excuus over mensenrechten dat men nodig had om ginds een gewillig regime te installeren. De mensenrechten nietwaar! Iedereen, van Groen tot het Vlaams Belang, sprong dat jaar op wat gewoon de zoveelste koloniale oorlog was. Nu zit men natuurlijk met de brokken van wat alleen maar een moorddadige en dwaze politiek kan genoemd worden. Dank U Leterme.

Dirk Van der Maelen (sp.a), voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, lijkt zich ogenschijnlijk wel niet te willen schikken naar dit nieuwe Amerikaanse verlangen. Hij zit nu in de oppositie en dat maakt het hem natuurlijk ook een pak gemakkelijker. Ook hij laat echter wel een fameuze opening.

Dirk Van der Maelen: “Nu moeten wij zeker niet gaan bombarderen want er zijn nog teveel vragen. We zijn daar ook niet echt nodig want er zijn ginds al zoveel bombardementsvliegtuigen. De vraag is of wij niets ander kunnen doen, zoals op humanitair vlak of de logistiek.”

Hij ziet ook nog andere problemen: “Er is ook de rechtsgrond om in Syrië op te treden. Er is geen VN-mandaat en de regering zou dat nu willen interpreteren. Dat moeten wij nog bespreken en er vertrekt nu maandag een brief naar de premier om in de commissie over die zaak te discussiëren.”

Voor hem is er echter nog een politieke factor: “De operaties in Libië en Afghanistan leerde ons dat wij een serieuze partner op de grond nodig hebben. Wie gaat dat zijn? Het leger van Assad, de Koerden en Hezbollah? Je moet bovendien een goed politiek project hebben voor zowel Syrië als Irak. Wat is bijvoorbeeld het einddoel dat men wil bereiken? Ik wacht nu het antwoord van de regering af. Maar uit wat ik hoor is er daar toch wel wat terughoudendheid.” Over de vroegere houding van België in Syrië wou hij zich wel niet uitspreken.

Dirk van der Maelen - 5

Dirk Van der Maelen, de buitenlandspecialist van de sp.a en voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers, is erg kritisch over het eventueel deelnemen aan bombardementen op ISIS in Syrië. Blijft die overeind nadat de regering zoals elders in de EU een zoveelste kromme interpretatie geeft van het internationaal recht?

Geen debat

Het grote probleem is echter ook nu weer de intellectuele armoede in het land over die kwestie. Typerend was het dossier van Libië die zich onder de regering van Yves Leterme (CD&V) openbaarde. De discussie hierover in ons Belgisch politiek bestel, de media en onze intellectuele elite was in wezen zelfs onbestaande.

Zoals een sleutelfiguur uit die episode het uitdrukte: “De Franse president Nicolas Sarkozy wou oorlog en premier Yves Leterme was akkoord want we moesten die mensen redden. Waarna uit de gesprekken met de fractieleiders in het parlement bleek dat niemand hierover echte opmerkingen maakte. En nu zitten we met de problemen.” Zo gemakkelijk gaat dat.

Ook nu weer blijkt er van een echt debat over Syrië en ISIS geen sprake. Het gebrek aan kennis en de durf om de waarheid te zeggen zijn als met Libië de grote kenmerken van het huidig discours binnen diezelfde groep van politici, journalisten en zogenaamde specialisten van onze universiteiten. Dat men dan geen discussie de naam waardig kan voeren beseft men blijkbaar niet.

Typerend voor het intellectuele debat in België over de kwestie is de pas gepubliceerde analyse van emeritus professor Rik Coolsaet geschreven voor ons Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Egmont. In zijn 48-pagina’s dikke studie: ‘Facing the Fourth Foreign Fighters Wave’ is er geen enkele verwijzing naar Saoedi Arabië en Qatar. Waarbij al Qaeda volgens hem slechts een “kleine elitaire voorhoedegroep is” (pagina 37)!

Rik Coolsaet - 4

Rik Coolsaet ziet al Qaeda slechts als een kleine elitaire voorhoedegroep. Van onderschatting gesproken. Ook voorheen deed hij steevast geringschattend over die terreurbeweging. Het toont de schrijnende armoede in ons intellectueel milieu van ons debat over de wereldwijde salafistische opmars.

Verder is er één vermelding van Turkije om te zeggen dat het zijn grenzen met het gebied van ISIS nu beter controleert. Ook komt het woord salafisme amper tweemaal voor. Met op pagina 43 een korte zin uit de toespraak in november 2015 van de Franse premier Manuel Valls en onmiddellijk erna op die pagina een even korte zin over het debat in Nederland rond het salafisme.

En dus ligt de politieke reactie in die te verwachten lijn. Vicepremier Alexander De Croo wil wel eens nadenken, maar over wat er daar in Syrië werkelijk gebeurt heeft hij zo te horen bijna geen enkel benul. Dat was duidelijk te horen uit het gesprek met journaliste Linda De Win in het Tv-programma Villa Politica.

Linda De Win bleek afgaande op het gesprek er trouwens evenmin veel van te begrijpen. Maar mensen zonder goede basiskennis kunnen nooit degelijke beslissingen nemen. Het is de essentie van wat besturen hoort te zijn. Goede informatie is essentieel.

Belgische steun voor ISIS

Dat België ISIS en al Qaeda in Syrië en Irak steunde zal je bij hen nooit horen. En dat de regering in Syrië de enige is die, samen met de door haar gesteunde Syrische Koerden van de YPG, tegen ISIS en al Qaeda vecht is iets wat men blijkbaar niet weet. Of niet durft zeggen. Het was alleszins nergens in het debat te horen.

Interview met RT op vrijdag 4 maart over de vondst door de Spaanse politie van ongeveer 20.000 legeruniformen bestemd voor ISIS en Jabhat al Nusra (al Qaeda). De vondst werd ergens in februari gedaan in de havens van Valencia en Algeciras en betrof drie containers met ogenschijnlijk tweedehandskledij. Ze volgde op de eerdere aanhouding van terroristen in o.m. de Spaanse enclave Cueta in Marokko. Het bewijst o.m. dat beide organisaties samenwerken en dat ze ook relatief complexe logistieke operaties kunnen opzetten. Of ze bestemd zijn voor nieuwe rekruten is wel verre van zeker. Uniformen verslijten nu eenmaal en dienen daarom na een zekere tijd ook vervangen te worden. Wel is die vondst van groot belang die mogelijks tot verdere aanhoudingen kan leiden en ook financiële structuren kan blootleggen.

Donderdag nog raakte het bericht bekent dat de Spaanse politie in de havens van Algeciras en Valencia vorige maand drie containers had ontdekt met ongeveer 20.000 legeruniformpen voor ISIS en Jabhat al Nusra (al Qaeda). Of hoe die twee terreurbewegingen op logistiek vlak goed samenwerken en ver weg een relatief ingewikkelde operatie kunnen opzetten!

Neen, men heeft zich in het westen pas tegen ISIS gaan keren toen het na de verovering van de Iraakse stad Mosoel ook Iraaks Koerdistan en haar hoofdstad Erbil aanviel. Toen pas sloeg men in Washington alarm. Niet eerder.

De VS droomt immers al jaren van een Irak in minstens drie delen, en ISIS moest dat project verder vorm gaan geven door de creatie van een met Saoedi Arabië gelieerde salafistische staat. Naast dan een Koerdische en sjiitische staat. Wat Irak permanent ging destabiliseren. De natte droom van Israël.

En dus ging de VS ISIS vernielen, ook omdat de leiders daar blijkbaar te veel kapsones kregen. Ze zagen zich immers reeds als wereldveroveraars. En dit voor een stel door de VS en haar bondgenoten bewapende woestijnroofridders. En dat de VS en ook België ISIS en al Qaeda steunden staat absoluut vast. Met als vraag of die Amerikaanse steun ooit heeft opgehouden. Want dat de VS hier dubbelspel speelt is overduidelijk.

De Standaard - Kaart militaire situatie in Syrië - 4 maart 2016

De militaire situatie volgens De Standaard van 4 maart 2016. Bemerk dat volgens deze kaart Jabhat al Nusra (al Qaeda) slechts in een klein stukje in het noordwesten van de provincie Idlib aanwezig is. Dit terwijl zelfs de rebellen hun aanwezigheid op zowat alle fronten in het westen van Syrië bevestigen. Bijna drie jaar lang beweerde de krant zelfs dat al Qaeda in Syrië niet actief was en die verhalen slechts propaganda was van die ‘misdadige’ Syrische regering. Dit terwijl de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA schrijft dat al Qaeda een van de aanstokers van de opstand was. De Standaard doet zoals Coolsaet die het een kleine groep noemde. Maar onze politici en burgers baseren zich voor hun beeld van de situatie voor een groot deel op wat een Coolsaet en De Standaard beweren.

Die steun blijkt overduidelijk uit het van augustus 2012 daterende in de VS vrijgegeven document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA. Die stelde in haar analyse onomwonden dat de Syrische opstand onder leiding staat van de Syrische Moslimbroederschap en al Qaeda. Met al Qaeda die aan de wieg ervan stond. Een al Qaeda waaruit later in het najaar van 2013 ISIS en Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syrië) zullen ontstaan.

In dat document staat ook dat de VS en haar bondgenoten voorstander zijn van een islamitische staat in het oosten van Syrië en ook in delen van Irak. Met zware gevolgen voor de eenheid van Irak. En dit geschreven op een ogenblik dat er in het publiek hierover nog geen woord was te horen. Maar duidelijk is dat de VS en haar bondgenoten toen al in die richting van de vernieling van niet alleen Syrië maar ook Irak werkten.

image

Pagina 5 van dit document van de DIA laat geen enkele twijfel bestaan over de steun die de VS en haar bondgenoten gaven aan al Qaeda en de plannen voor een islamitische staat. En de reden is ook duidelijk. En dit document is geen vervalsing maar echt. AQI is al Qaeda in Iraq, nu gekend als ISIS. Of hoe men bewust Syrië en Irak verder aan stukken wou slaan.

Reynders schiet ISIS ter hulp

En dan is er de fameuze beslissing van 23 mei 2013 toen de Europese ministerraad van 28 ministers voor Buitenlandse Zaken unaniem besloot – unanimiteit is hier vereist – om het embargo voor olieproducten uit Syrië op te heffen. Een besluit dat volgde op de verovering de maand voordien door al Qaeda van de meeste Syrische oliebronnen.

De grote snelheid waarmee men in de EU die beslissing nam toont ook het enthousiasme bij die 28 ministers en hun regeringen voor de Syrische plannen van al Qaeda. Het moest vlug gaan want men wou hen zo indirect financieren. Het is een beslissing die nadien ook de creatie en expansie van ISIS en de islamitische staat mee mogelijk maakte.

Didier Reynders ontkende via een gesprek met zijn woordvoerder wel dat men ISIS of al Qaeda steunde en alleen de zogenaamd gematigde rebellen hielp. Maar de feiten zijn wat ze zijn en daar helpen zijn beweringen over een steun aan niet eens bestaande gematigde rebellen niet.

Dat men in de Arabische wereld meer dan argwanend en zelfs vijandelijk staat tegenover de Amerikaanse manoeuvres en de Belgische plannen is dan ook meer dan begrijpelijk. In Syrië en Irak en ook elders in de regio kent bijna iedereen de rol van de VS bij het ontstaan van ISIS. De fantasierijke verhalen van een Coolsaet of De Standaard worden er gewoon weggelachen.

De soevereiniteit der naties

En dan is er het juridische aspect van deze kwestie. En zoals met Libië neemt men ook nu weer een loopje met het internationaal recht. Het is voor de VS en haar vazalstaten gewoon een vodje papier, goed voor het WC.

Peter De Roover - 5

Peter De Roover, fractieleider van de NV-A in de Kamer, leek geen probleem te hebben met het bombarderen van ISIS in Syrië zolang het maar in een coalitie met de VS gebeurt. Over het internationaal recht maakt die zich blijkbaar minder zorgen. Voordien nam die al de verdediging op van het salafistische koninkrijk Saoedi Arabië, de geestelijke en ook financiële vader van ISIS.

Voor defensiespecialist Dick Zandee van het Nederlandse overheidsinstituut Clingendael is het simpel want militair operationeel is dit voor hem een gebied en dus tellen in zijn visie grenzen niet meer. Zo gemakkelijk schuift men daar het internationaal recht opzij. Maar Turkije steunt in de praktijk ISIS. En dat bombarderen zit er wel niet in bij mensen als Zandee. Turkije is immers een bondgenoot van Nederland.

Typerend is dat premier Louis Michel zich in het parlement om ja te zeggen baseerde op de van november 2015 daterende VN-resolutie 2249 die de lidstaten oproept tot algemene actie tegen ISIS. Maar dan wel binnen de regels van het internationaal recht en het VN-handvest. En dat spreekt over de onschendbaarheid van de grenzen van landen. Het zijn elementen die men er specifiek op vraag van Rusland en Syrië bijvoegde.

De redenering van de VS en ook landen als Frankrijk is vrij simpel: “ISIS zit in beide landen en dus kunnen we in beide landen aanvallen doen.” De soevereiniteit van de landen wordt zo regelrecht op de vuilhoop gegooid. Alsof men Syrië over die kwestie niet eens moet aanspreken. Een in het internationaal recht voor zover geweten ongehoord feit.

Wel is de steun van de EU en de VS gedurende de voorbije jaren voor de gewapende salafistische opstand in Syrië volgens het internationaal recht een daad van gewapende agressie. En die geeft de aangevallen staat en haar bondgenoten het recht om desnoods gewapenderhand terug te slaan. Het heet het recht op zelfverdediging.

Jabhat al Nusra - Militair konvooi - Februari 2016

Over de toch ook noodzakelijke strijd tegen al Qaeda in Syrië zwijgt men heel opvallend in de Belgische en ook Nederlandse politiek en de massamedia geheel. Hier een konvooi van al Qaeda begin februari 2016 met vele tientallen wagens op weg naar Aleppo ter verdediging van hun bastion. Dit om een toen verwachte aanval van het Syrische leger af te slaan. Die kwam er ietwat later dan ook. Het werd voor hen een zeer smadelijke nederlaag en een nieuw keerpunt in de al 5 jaar aanslepende oorlog tegen het land.

Dus als Syrië of Rusland, op vraag van Syrië, dan Frankrijk, Nederland of België zouden bombarderen dan is dit geheel volgens het boekje van het internationaal recht. Ze moeten volgens de huidige geplogenheden wel eerst diplomatiek overleg pogen te plegen en de VN raadplegen, maar dat recht om aan te vallen hebben ze.

Overleg met Syrië en Rusland

Bovendien is overleggen met de Syrische regering ook gewoon militair logisch want zij is de enige die vecht tegen ISIS. En het is datzelfde westen dat door haar strafmaatregelen tegen het land een grote bijdrage leverde aan het verzwakken van die regering en haar instellingen waaronder het leger. Wat het succes van al Qaeda en ISIS verklaart. Ook hier zijn de EU en de VS schuldig want ze steunen zo minstens indirect het terrorisme. 

Maar eerst poogde men via een embargo tegen het land en het financieren en bewapenen van tienduizenden buitenlandse jihadisten dat land kapot te maken. Waarbij men zoals bewezen is ook ISIS met alle middelen, incluis wapens, steunde.

En nu gaat men dan zonder enige officiële toestemming van de Syrische regering of een simpel gesprek zomaar dat land bombarderen. Een land dat wij diplomatiek erkennen. Van dwaasheid, arrogantie en een koloniale mentaliteit gesproken.

Soldaten Syrisch leger, Tishreen militair hospitaal

Als België toch zou besluiten om ISIS in Syrië te bombarderen dan zal men zoals de VS nu doet afspraken moeten maken het Syrische en Russische leger. Wedden dat ze over dit aspect tijdens de komende debatten zedig zullen zwijgen? Je zult in de pro-Syrische pers trouwens amper nog kritiek lezen op het beleid hier van de VS en de EU. Die is tegenwoordig bijna exclusief bestemd voor het trio Saoedi Arabië, Turkije en Qatar.

Maar het is nog straffer. Zoals uit perslekken gebleken is is er over die aanvallen in Syrië van de VS en haar bondgenoten permanent overleg met zowel de Syrische regering als met Rusland. Kwestie dat de vliegtuigen niet tegen elkaar botsen of dat men de posities van wat in essentie een bondgenoot is aanvallen.

Officieel weigert men aan de Syrische regering te vragen of men hen met bombardementen mag steunen, maar stiekem doet men dat toch en helpt men zo de regering in Damascus.

Dat is ook pure militaire logica. Want, ziet dat de Syrische of Russische luchtafweer, die van topniveau is, een Belgische F16 voor een Turkse neemt – En deze zijn in het Syrische luchtruim persona non grata – en die neerknalt. Wat dan? Men mag er niet aan denken. Wat gaan Michel en Vandeput in ons parlement dan zeggen? Sorry?

Wat deze kwestie nogmaals ten volle aantoont is de zwakheid van ons parlement, samen dan met dat van de andere Europese landen en ook de VS. Op dit ogenblik is Hillary Clinton in de VS op weg naar het presidentschap maar niemand bij de Republikeinen, ook demagoog en viezerik Donald Trump niet, durft het tot nu toe hebben over haar militaire samenwerking als minister van Buitenlandse Zaken met al Qaeda.

Hillary Clinton - 5

Hillary Clinton lijkt definitief op weg naar het Amerikaans presidentschap. Dat ze in het verleden nauw samenwerkte met al Qaeda – wat toch kan gezien worden als landverraad – wordt zedig uit de verkiezingscampagne gehouden, ook door de massamedia. Voorheen stond ze achter de oorlogen tegen Irak en Libië en wou ze als minister van Buitenlandse Zaken ook Syrië aanvallen. De vraag is dan ook welk land deze oorlogszuchtige dame gaat aanvallen eens ze president wordt. China? Obama lijkt duidelijk hiervoor al de eerste steen te leggen.

Diezelfde al Qaeda die op 11 september 2001 een drieduizend doden maakte met haar aanslagen op o.m. het WTC in New York. Het nationaal trauma! Wat dan leidde tot de waanzinnige oorlogen in Afghanistan en Irak en nog eens duizenden dode Amerikanen. Geen enkel Amerikaans parlementslid die over die link van Clinton met al Qaeda en ook ISIS begint te praten.

En behoudens een kort item op CBS over dat DIA-rapport heeft voor zover geweten geen enkel groot Amerikaans persorgaan in de VS hierover zitten zeuren. Het wekt daarom geen enkele verbazing dat de debatten die zo ontstaan alleen veel gelul opleveren en resulteren in foute, soms zeer foute beslissingen. Het is de logica zelve.

Met zoals in Syrië massaal veel slachtoffers. Waarna diezelfde heren en dames het dan, dixit Alexander De Croo, hebben over die ‘menselijke drama’s’. Miserie die ze door hun gedrag echter zelf veroorzaakten. Maar dat zal men nooit willen toegeven.

Willy Van Damme

Met dank aan Janu.

1) De zogenaamde ‘Vrienden van Syrië’ was een club van ongeveer 70 landen waaronder de VS, Saoedi Arabië, Turkije, Qatar, Frankrijk en ook België en Nederland die met geweld de Syrische regering wilden omverwerpen. Een oorlogsmisdaad dus.

Ze werd op 24 februari 2012 opgericht onder impuls van toenmalig Frans president Nicolas Sarkozy. Frankrijk had na de Groot Oorlog in 1918 de controle over Syrië overgenomen van het Ottomaanse rijk en dus terug belangstelling voor dat land. Die overname gebeurde in overleg met het Verenigd Koninkrijk, namelijk het geheime verdrag van Sykes-Picot.

Herhaalde opstanden tegen die bezetting dwongen de Fransen echter om zich na de tweede wereldoorlog terug te trekken. Ook de VS oefende hier toen druk uit. Zij hoopte immers haar mannetje in Damascus aan het bewind te brengen.

Onder impuls van een oorlogszuchtige Sarkozy wou Frankrijk terug controle krijgen over het land. In 2011 had Sarkozy al met succes Kadhaffi laten vermoorden en Libië vernield. Dit in de veronderstelling controle te krijgen over de Libische olievoorraden. Het werd een enorme flop.

De club ‘Vrienden van Syrië’ viel al vrij snel in onderlinge ruzies over de buit uit elkaar. Ook Turkije en Saoedi Arabië en ook andere leden van die club wilden immers een lekker stuk Syrische taart. Met zo’n ‘vrienden’ heeft men natuurlijk geen vijanden meer nodig.

Advertenties

Veel milieuministers

Het lijkt in België met het milieu dezelfde weg op te gaan als met de armoedebestrijding. We hebben in dit land vier ministers die officieel bezig zijn met de armoedebestrijding terwijl die armoede intussen alleen maar toeneemt. Goed zo. Voor de ene kassa kassa, voor de anderen de goot.

Veel ruzie maken

Hetzelfde met het milieu. Terwijl iedereen, behoudens enkele losgeslagen mislukte politici-demagogen als Jean-Marie Dedecker (Lijst Zwans), weet dat de klimaatopwarming een zeer ernstig probleem vormt slaagt ons land er niet in hiervoor een klimaatplan op te maken om voor de komende jaren een aanvaardbaar beleid te kunnen voeren. Vier (!) regeringen moeten hierover een akkoord maken en dat lukt niet.

En dus staat onze federale premier Charles Michel (MR) op de klimaattopconferentie in Parijs met de billen bloot. Beschamend zicht. Maar dat komt ervan als we in dit land van een voorschot groot en met amper 11 miljoen inwoners met zes regeringen zitten en zeven parlementen die elkaar dan uiteraard om de haverklap bevoegdheden zitten te betwisten. Als ze al weten hoe de vork juist aan de steel zit. 

Charles Michel - 4

Premier Charles Michel zit in Parijs op de klimaatconferentie met zijn billen bloot. Veel milieuministers maar geen akkoord.

En dus maakt men nog maar eens ruzie, nu over een milieuplan. Het is feitelijk een geschenk aan de Belgische bevolking van een zekere Wilfried Martens (CD&V), architect van de gewestvorming en bij zijn overlijden overal geroemd wegens zijn groot politiek inzicht. Hoe groot dit inzicht was zien we sindsdien maar wordt veelal stilletjes gehouden. Uit pure schaamte. Wilfried Martens: ‘De man die zijn land amper bestuurbaar maakte’.

Wie de knoeiboel rond onze exportpromotie wat kent weet dit. Met ‘excellenties’ die elkaar voor de voeten lopen, liefst ook voor de camera. Zie het schabouwelijk gedrag van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) enkele jaren terug in Zuid-Afrika. Waarna ze daarna elkaar publiek uitschelden omdat het hun bevoegdheid is en niet die van die andere regering.

Kijkt naar Kris Peeters (CD&V), toen hij Vlaams minister president was reageerde hij boos op de federale handelsmissies. Nu is hij de bevoegde federaal minister en reageert boos omdat Geert Bourgeois (N-VA), zijn opvolger als minister president, dezelfde federale handelsmissies zit te bekritiseren.

René Margritte

Ooit opperde men bij Vlaams nationalistische ultra’s het grandioze idee om ook de spoorwegen te regionaliseren. Deze zotternij kwam er gelukkig niet. Je zou in Brussel met het openbaar vervoer wat meemaken. Eenzelfde hallucinant verhaal met de enkelband voor veroordeelden waarbij men de voorbije maand op zoek moest naar welke minister nu wat deed. Niemand raakte er nog wijs uit.

Wilfried Martens - 5

Wilfried Martens, de architect van de bijna onbestuurbaarheid van België. Na zijn premierschap werd hij bestuurder bij de groep van de Nederlandse ‘industrieel’ Joep van den Nieuwenhuyzen, een man met een serieus gerechtelijk verleden. Nog tijdens zijn premierschap had men de NV Mijnen vanuit de CD&V richting de Nederlandse ondernemer geduwd. 

Bedankt Wilfried Martens, de man die zijn politieke carrière begon bij mantelorganisaties van de Volksunie en daarna dan maar overliep naar de CD&V. Want daar lag toen in de jaren zestig de macht. Niet bij die toen nog heel marginale Volksunie. 

Dit land is wereldberoemd wegens zijn surrealistische schilders als vooral René Margritte. Een van zijn bekendste werken is die van een pijp met daaronder de simpele tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’. We kunnen dat toepassen op België en onder een foto van de regering Michel de tekst ‘Ceci n’est pas une gouvernement’ zetten.

Oh ja, na het akkoord over het verder openhouden van onze verouderde kerncentrales blijkt nu plots dat we nog een extra  – vijifde? – minister voor het Leefmilieu hebben. Een Fransman met als naam Engie Electrabel, ook gekend als Mr. Monopolie. Een man wiens autoriteit duidelijk boven die anderen gaat. Goed bezig.

Willy Van Damme

Advertenties

Terreur in Brussel

Toen het fenomeen van de Belgische Syriëstrijders zich in het midden van 2012 begon te manifesteren klonken er het eerste jaar in onze pers zo goed als alleen maar instemmende geluiden. De meest schokkende was natuurlijk die van professor Rik Coolsaet die het in Terzake op de televisiezender Canvas had over ‘idealisten’ die geen enkele burger kwaad berokkenen en alleen de veiligheidsdiensten van de regering viseren.

De terreurfamilie Ayachi

Even schokkend was de houding van sterreporter Rudi Vranckx die in dat jaar en ook in 2013 met de Belgische terrorist Abdelrahman Ayachi (1) in Syrië optrok en hem gebruikte als gids en tolk. Wat wil zeggen dat de VRT, en dus de Vlaamse belastingbetaler, die terrorist hiervoor vermoedelijk ook nog betaalde.

Waarna deze zwaar veroordeelde moordenaar op de VRT tijdens de humanitaire actie voor Syrië van 26 april 2013 zelfs nog vanuit Syrië een als interview verpakte vrije tribune kreeg van onze sterreporter. Humanitaire actie voor de Syriërs? Van een schande gesproken.

Abdelrahman Ayachi - 1

Abdelrahman Ayachi, een terrorist van het zuiverste water en ex-medewerker van Rudi Vranckx in Syrië.

Voor Vranckx waren die Syriëstrijders en salafistische opstandelingen immers idealisten, vrijheidsstrijders die vochten voor de mensenrechten en de democratie tegen de brutale dictator Bashar al Assad. Van al Qaeda was er in in zijn ogen in Syrië helemaal geen sprake. Voor hem was het simpel en was al Qaeda dood, gestorven op het Tahrirplein in Cairo tijdens de Arabische lente. (2)

Nu anno 2015 blijken dit monsters te zijn en is De Brusselse gemeente Molenbeek een centrum voor die salafistische terreurbendes die o.m. een burgervliegtuig met 224 mensen aan boord neerhaalden en slachtpartijen aanrichtten in o.m. Beiroet en Parijs met respectievelijk 43 en 130 doden tot gevolg.

Abdelrahman Ayachi is de zoon van sjeik Bassam Ayachi, de grote man en stichter van het Centre Islamique de Belgique dat de voedingsbodem leverde voor het Brusselse Jihadistan, alias Molenbeek.

Bassam Ayachi werd trouwens nog dit jaar in Knack (3) opgevoerd over zijn strijd voor de ‘bevrijding’ van de Syrische provinciehoofdstad Idlib. De man zit tegenwoordig bij Ahrar al Sham, een terreurgroep opgericht door mensen van al Qaeda en de favoriet van Turkije en de Saoedi’s. Ook nog in 2013 zal men pogen hem wit te wassen. (4)

Bassam Ayachi - 5

Bassam Ayachi is de man in het midden met de witte baard. Hier tussen een groep Syrische ‘mensenrechtenstrijders en democraten’. Zie ook de zwarte vlag van de salafisten. In het westen gaan er stemmen op om Ahrar al Sham, zijn terreurgroep, op te nemen in de vredesonderhandelingen.

En zoals veelal het geval had journaliste Joanie de Rijke ook hier geen enkele kritische vraag voor deze terrorist. Een interview dat ongetwijfeld gebeurde via Skype want geen enkel journalist durft zich immers nog wagen bij die terreurgroepen. Zelfs al omschrijven die hen nog immer als ‘gematigd’.

En nochtans is Bassam Ayachi indirect betrokken geweest bij de terreuraanslagen van 11 september in New York en is hij samen met zijn Centre Islamique de Belgique zowat de geestelijke vader van het Molenbeekse salafisme. Merkwaardig genoeg heeft men deze haatzaaier in België jarenlang ook gewoon laten verder doen.

Saoedi Arabië

Of hoe onze media en politiek de man jarenlang lieten begaan en hem daardoor feitelijk zelfs steunden. Het hoeft dus evenmin te verbazen dat men zelfs nu nog na deze erg bloedige terreur in onze media praktisch elke degelijke kritische zin achterwege laat.

Over de rol van Saoedi Arabië, Qatar, Koeweit, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten bij de verspreiding van de haatideologie die het salafisme of wahhabisme (5) is zal men amper of niets lezen. Alleen Koen Vidal in De Morgen lijkt het als enige ter sprake te brengen. (6) De andere kranten rijden netjes om die heel hete brij heen.

Federica Mogherini - 5

Volgens Federica Mogherini werkt de EU in de strijd tegen de salafistische terreur samen met Arabische bondgenoten. Waarmee ze ongetwijfeld doelde op Saoedi Arabië de verspreider van het salafistische gif, de nieuwe vorm van het fascisme. Bart Beirlant vroeg niet naar de contradictie van haar bewering. Schrik omdat ze eens boos zou kunnen worden?

Typerend voor de houding van onze media is het gesprek van Bart Beirlant met Federica Mogherini, de Italiaanse verantwoordelijke voor het buitenlands beleid van de EU. (7) Op zeker ogenblik stelt zij:

“Al meer dan een jaar is er een engagement van alle lidstaten van de Europese Unie tegen IS. We doen dit niet alleen, maar samen met onze Arabische bondgenoten.”

Het is een verklaring die bij elke serieuze journalist een serie kritische vragen had ontlokt over bijvoorbeeld de rol van die ‘Arabische bondgenoten’ bij de verspreiding van de salafistische terreur, over het feit dat ISIS desondanks het voorbije jaar alleen maar groeide of over de rol van Turkije bij het steunen van ISIS (8). Vergeet het, Bart Beirlant bleef er als een bangerd ver weg van.

Een gelijkaardig verhaal bij Lars Bové in De Tijd (9) met zijn gesprek met Koen Geens (CD&V), minister van Justitie. Een justitie die zoals elke geïnteresseerde weet overal aan het instorten is. Wat het bestaan van de rechtstaat en een goed ondernemersklimaat in België tot een illusie maakt. En voor een professionele strijd tegen de terreur is de werking van ons justitieel apparaat essentieel.

Intellectueel bankroet

Toen de federale regering na het uitschakelen van een terreurbende in Verviers in januari dit jaar aankondigde dat men 200 miljoen euro extra ging uitgeven aan de bestrijding van de terreur klonk dat stoer en was iedereen zo te horen tevreden.

Achteraf bleek er echter van die 200 miljoen 136 gegaan te zijn naar het betalen van achterstallige facturen bij het gerecht. Met behoudens wat kruimels niets extra voor de veiligheidsdiensten.

Nu belooft men 400 miljoen euro. Tijd dus voor een kritische vraag over al die beloften en het niet-functioneren van justitie. Vergeet het echter bij Bové en D’Hoore. Wel in de plaats dus ook hier een pagina vol los zand verkocht als HET interview.

Abdoelhamid Abaaoud

Psychopaat Abdoelhamid Abaaoud in ‘betere’ dagen in Syrië toen hij als een puber en stoer doende met zijn auto enkele lijken voortsleepte. De haatboodschappen die sjeik Bassam Ayachi jarenlang feitelijk ongestoord in Molenbeek kon verspreiden wisten deze sadist te lokken. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien.

Wie hier dus dacht degelijke kritische vragen te vinden over zaken als onze wapenleveringen aan Saoedi Arabië of over de onderbemande diensten van gerecht, politie en veiligheidsdiensten is er bij De Tijd zoals bij De Standaard en Bart Beirlant aan voor zijn moeite. Pakken teksten met vriendelijke vragen en oeverloos gewauwel, dat kan men er wel vinden.

Maar wat wil men? In al die praatprogramma’s op televisie komen, behoudens die uitzondering, wat politici hun stoerheid etaleren, diezelfde politici die al jaren het salafisme hebben laten groeien, en ‘specialisten’ als een Rudi Vranckx en Rik Coolsaet. Het is het bankroet van het intellectueel debat.

Over de door Saoedi Arabië in Brussel gefinancierde madrassa’s, Koranscholen, dus niets. En evenmin vragen over het feit dat de Arabischtalige versie van de Qatarese televisiezender Al Jazeera hier bij Proximus gratis op de kabel zit.

En nochtans is dit een zender via welke de salafistische haatpredikant Yusuf al Qaradawi vrijelijk zijn oproepen tot oorlog mocht verspreiden. Tot Saoedi Arabië hem ongeveer een jaar geleden het zwijgen oplegde. Het was dus niet eens de EU die hier optrad maar de salafisten uit Saoedi Arabië. Dit omdat Qaradawi de topideoloog is van de Egyptische Moslimbroeders, de vijanden van de Saoedi’s.

Neen, het debat in België rond die salafistische terreur heeft in de meeste gevallen amper diepgang en ontbreekt bijna elke kritische zin. Veelal praat men de regering gewoon naar de mond.

Ik kijk nu al uit naar de debatten rond de wereldbeker voetbal in Qatar. De vraag is alleen onder welke mat men deze modderpoel zal stoppen. Wedden dat ze vanop het Arabisch schiereiland de miljoenen al laten rollen richting Europa. Koopwaar is er in de EU nu eenmaal genoeg.

Willy Van Damme

1) Abdelrahman Ayachi kreeg wegens terrorisme in Brussel op 25 juni 2012 in eerste aanleg 8 jaar cel en in beroep 4 jaar. Het was al zijn tweede correctionele veroordeling. De eerste was wegens racisme. Hij sneuvelde op 19 juni 2013 als een commandant van de groep Valken van al Sham – die fusioneerde later met Ahrar al Sham – terwijl zijn Franse kompaan Raphaël Gendron in Syrië stierf op 15 april 2013. Ondanks deze veroordelingen bleef Vranckx met hem werken.

Vader Bassam Ayachi is de man die de Tunesiër Abdessatar Dahmane en de Belgisch–Marokkaanse Malika el Aroud in 1999 ‘huwde’. Deze Dahmane pleegde op 9 september 2001 een succesvolle zelfmoordaanslag op de Afghaanse krijgsheer Sjiek Ahmed Sjah Massoed. Dus twee dagen voor al Qaeda in New York toesloeg. Die aanslag op Massoed wordt daarom algemeen gezien als het voorspel voor deze aanslagen in de VS.

Malika el Aroud kreeg in 2010 wegens het leiden van een terreurorganisatie in België 8 jaar cel. Voor velen was Bassam Ayachi dan ook de man van al Qaeda in België. Desondanks heeft Bassam Ayachi nooit de binnenkant van een Belgische cel gezien en heeft de VS hem steeds met rust gelaten. Hij werd in de Italiaanse havenstad Bari in 2008 wel wegens mensensmokkel opgepakt en voor vier jaar in een Italiaanse cel gestopt.

Het Belgisch onderzoek van toen tegen hem bleef zonder gevolg. Dit terwijl massa’s onschuldigen door Washington werden opgepakt om ze daarna naar allerlei duistere foltercentra te sturen. Waarom echter liet de VS Bassam Ayachi dan met rust? Een intrigerende nooit opgeloste vraag. Bassam Ayachi is tegenwoordig Shariarechter in de provincie Idlib van waar hij origineel ook afkomstig is.

2) ‘De Stille Revolutie’, Lisa De Bode, Lannoo, 2011. Pagina 182 waarin de schrijfster Rudi Vranckx citeert: “Voor mij is het gedachtengoed van Bin Laden gestorven op het Tahrirplein. (in Cairo, nvdr.)”

Dit werk van Lisa De Bode is zowat het dwaaste ooit in het Nederlands over Saoedi Arabië geschreven boek en omschrijft de politiek van de vorige Saoedische koning Abdoellah als een die de vrouwenrechten genegen was. Waarbij de aanslagen van al Qaeda volgens haar in Saoedi Arabië: “Daadwerkelijke veranderingen mogelijk hebben gemaakt.” (pagina 73). En neen, dit is niet bedoeld als een grap.

3) Knack, Joanie de Rijke, 29 april, 2015, pagina 69. De man leek blijkens het gesprek wel de grote onschuld zelve.

4) De Morgen, Ayfer Erkul, 9 maart 2013, pagina 8, ‘Belgische moslims in Syrië, helden of toekomstige terroristen?’ Een merkwaardige en ook veelzeggende vraag.

5) Wahhabisme is de naam die buiten Saoedi Arabië gegeven wordt aan de Saoedische staatsgodsdienst en vorm van islam. De term komt van de achttiende eeuwse Arabische predikant Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1792).

Salafisten weigeren echter die term wahabisme te gebruiken omdat volgens hun leer alleen de geschriften van de eerste drie generaties na de profeet Mohammed mogen gebruikt worden. Salafisme is een tak van de islam die in scherp contrast staat met de andere traditionele vormen van islam, o.m. wegens zijn extreme onverdraagzaamheid en bij vele salafisten ook omwille van de voorliefde voor geweld. Men kan het zien als een sekte.

6) De Morgen, Koen Vidal, 18 november 2015, pagina 8, ‘Weinig verschil met IS – maar we blijven vriendjes’.

7) De Standaard, Bart Beirlant, 20 november 2015, pagina’s 28-30, ‘Europa is niet in oorlog met Islamitische Staat’, . Een best hagiografisch te noemen gesprek. Zo stelt Bart Beirlant in de inleiding: “Sindsdien (het akkoord met Iran over het kernprogramma, nvdr.) wordt Federica Mogherini ernstig genomen door zwaargewichten als John Kerry en Sergeï Lavrov….” Dit terwijl in realiteit ze er van de VS en Rusland gewoon soms bij mag zijn.

8) Een zeer uitstekend overzicht van de steun die Turkije aan ISIS geeft is te vinden bij David L. Phillips, Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, 11 augustus 2014, bijgewerkt op 1 september 2015. ‘Research Paper: ISIS-Turkey Links’. http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-turke_b_6128950.html.

Niet alle bewijsmateriaal is even sterk en sommige zijn bijna zeker vervalsingen, maar de zeer grote lijst is zo impressionant dat het voldoende is om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te sleuren. Officieel is Turkije echter een bondgenoot van de EU tegen ISIS.

9) De Tijd, Lars Bové en Jasper d’Hoore, 20 november 2015, pagina 4, ‘De islam loopt achter op ons’.

Advertenties

Strijd tegen de terreur–Om te lachen

Toch fantastisch zo’n toespraken over de strijd tegen de terreur als die van François Hollande, Angela Merkel en Barack Obama. Men zou het zelfs als pure comedy kunnen bestempelen als Barack Obama daarna dan nog stelt dat hij het probleem van die strijd ook gaat bespreken met de Saoedische koning Salman de Hakbijl. Met koning Salman?

Nu ook in Aden

Het is alsof men in de jaren dertig van de vorige eeuw de kwestie van de discriminatie in Duitsland van de joden zou gaan bespreken met Adolf Hitler. Koning Salman is de verpersoonlijking van het salafisme en van de terreur die daarmee samenhangt.

Terwijl de Franse propagandamolen volop draait en het heeft over massale bombardementen op de Syrische stad Rakka, de zogenaamde hoofdstad van ISIS, heeft ISIS en al Qaeda – samen! – vaste voet aan de grond gekregen in de Jemenitische havenstad Aden. Hoe kon dat?

Barack Obama met Koning Salman van Saoedi Arabië

Barack Obama gaat met de Saoedische koning Koning Salman opnieuw de strijd tegen de terreur bespreken. Dat de salafistische terreur sinds de aanslagen door al Qaeda in New York van 11 september 2001 exponentieel is toegenomen is dan ook geen verassing. Het is het logisch uitvloeisel van een Amerikaanse politiek die blijft voortduren. Merk op dat de dame links zelfs geen hoofddoek draagt.

Heel simpel doordat ongeveer twee maanden geleden troepen van de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi Arabië in Aden aan land gingen en er gemene zaak maakten met lokale separatisten en ook met de plaatselijke salafistische extremisten, volgelingen van de Saoedische staatsideologie.

En die groepen organiseren op de hun klassieke wijze nu een golf van terreur in deze grote havenstad, met moordpartijen en aanslagen tegen de lokale bevolking en ook de separatisten die deze salafisten uiteraard niet lusten. Over die aanslagen lees je echter praktisch niets in de westerse massamedia. Het zijn toch maar Jemenieten?

Maar die aanval van Saoedi Arabië, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten op Jemen krijgt uitgebreide logistieke steun van de VS. Met Europese landen die zonder enig nadenken politieke steun verlenen en op grote schaal wapens leveren aan deze dictaturen van de terreur. Onze Didier Reynders (MR) sprak toch zijn goedkeuring uit voor het Saoedische optreden in Jemen.

Met andere woorden: de EU en de VS staan hier dus feitelijk aan de kant van al Qaeda en ISIS. En dan heeft de Pool Donald Tusk, Europees president, de lef om dit weekend tegen de Russen te zeggen dat ze hun bombardementen in Syrië meer moeten concentreren op ISIS. Dit terwijl Rusland en het Syrische leger meer dan wie ook ISIS in Syrië aanvalt.

Bernardino Léon

Zolang men Saoedi Arabië, Qatar & Co niet gewoon brutaal de wacht aanzegt en desnoods de diplomatieke betrekkingen verbreekt zal dit probleem blijven bestaan. Saoedi Arabië is hier in de EU bezig haar salafistisch gif te verspreiden. Een gif welke onze samenleving serieus in gevaar brengt. Wat toch een meer dan voldoende reden is om de diplomatieke betrekkingen te verbreken.

Die moordenaars opjagen is essentieel, hard optreden tegen die haatzaaiers is cruciaal maar zonder het kwaad bij de wortel aan te pakken komt men er niet. Vorige week nog kwam het verhaal in het openbaar over hoe de Verenigde Arabische Emiraten tegen VN-resoluties in extremisten in Libië zit te bewapenen.

Bernardino Leon - 1

De Spaanse diplomaat en ex-politicus, Bernardino Léon kreeg in alle stilte op jaarbasis van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bijna 700.000 dollar aangeboden voor een zogenaamde topjob in het Emiraat. De man is namens de VN bezig een oplossing aan het zoeken voor de mede door Spanje en de VAE veroorzaakte Libische crisis. De VAE blijkt ook tegen de VN-resoluties in wapens te leveren aan islamistische extremisten in Libië. De beerputten van de VN

Dit terwijl ze gelijktijdig de Spaanse ex-politicus en diplomaat Bernardino Léon (PSOE), de man die namens de VN een oplossing voor Libië moet uitdokteren, een job aanboden als directeur-generaal van de ‘Emirates Diplomatic Academy’. Waarop de man inging! Pech echter want de diplomatieke correspondentie hierover lekte uit.

De job is goed voor een wedde van 50.000 dollar per maand en een huisvestigingsvergoeding van nog eens 96.000 dollar op jaarbasis. Wat op een jaar goed is voor een frisse 696.000 dollar. Om wat te doen? Vrouwen, drank en drugs?

Het typeert de VN, de Europese politiek en de mentaliteit op het Arabisch schiereiland. In Europa is alles te koop. Mits de goede prijs natuurlijk. Zie naar de FIFA, Michel Platini van de EUFA, Nicolas Sarkozy en Qatar met de wereldbeker voetbal.

Qatar kocht Paris Saint-Germain en nog wat Parijse rotzooi en up daar kwam de wereldbeker. Dat er in Qatar vele honderden al stierven bij de werken in Qatar voor de bouw van die voetbaltempels is in Frankrijk dan randnieuws.

Hetzelfde met ISIS en Turkije. De grens van Turkije met Syrische Koerdistan is hermetisch gesloten, aan die met het gebied onder controle van ISIS verloopt alles normaal. Het verkeer van goederen en personen gaat er gewoon verder. Waarom vergaderde de G20 dit weekend dan in Turkije? Om ISIS te steunen?

Als men tegen ISIS en de salafistische terreur oorlog voert dan moet men dat goed doen en geen straffe taal verkopen als effectief beleid. Stijl minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Wat men nu doet is het niet. Propaganda en stoere toespraken houden haalt niets uit.

Men is nu heel schoorvoetend terug partner geworden van Rusland. God zo. Rusland en Assad zijn hier onze vrienden, niet viespeuken en terroristenvrienden als Koning Salman de Hakbijl en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Willy Van Damme

Advertenties

Na Parijs: Syrië en België–Wat te doen

De zoveelste terreuraanval van salafisten nu in Parijs drukt gans Europa nog maar eens op het gevaar dat van die bendes uit gaat. Hiertegen moet kordaat en hard opgetreden worden. Uiteraard binnen het kader van de rechtstaat.

Doen zoals de VS met zijn Guantanamo, geheime foltergevangenissen en drones kan niet. Bovendien is nu volop gebleken dat de VS alleen een nepoorlog voert tegen de terreur. Het is de enige serieuze verklaring waarom sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York de terreur alleen maar veel grotere proporties heeft aangenomen.

Imams

Op Washington rekenen voor de strijd tegen de terreur is nutteloos en wie weet zelfs gevaarlijk. Het is, om religieuze termen te gebruiken, alsof men de duivel een duiveluitdrijving zou laten doen.

Maar wat moet of kan België dan specifiek doen? Vooreerst voldoende investeren in de strijd tegen die groepen hier in België. Nu zitten veel veiligheidsdiensten waaronder de Staatsveiligheid, onderbemand. Met het personeel dat ze nu hebben kunnen ze amper de dossiers klasseren en pogen op te volgen. Zeker is dat ze deze blijkbaar deels in Brussel voorbereidde aanslag in Parijs niet hebben kunnen voorkomen.

Salman bin Aboelaziz al Saoed - 3

De Saoedische koning Salman de Hakbijl was volgens een serie Amerikaanse gerechtsdocumenten als voorzitter van enkele zogenaamde Saoedische liefdadigheidsinstellingen de grote financier van Al Qaeda, ook op het ogenblik dat ze in New York het World Trade Center aanvielen.

Maar er zijn nog veel meer maatregelen die zich opdringen. Zo dient men te zorgen dat alle imams perfect Nederlands en/of Frans kennen en dat ook steeds in de contacten met hun gelovigen gebruiken. Ze moeten zich ook conformeren met een aantal basiskenmerken van onze samenleving zoals scheiding kerk en staat.

Ook moeten buitenlandse imams zoveel mogelijk vermeden worden en bovendien mogen ze niet afkomstig zijn uit de Golfstaten als Saoedi Arabië die extremistische versies van de islam belijden zoals het salafisme (wahhabisme). Dat is allemaal misschien een probleem qua vrije meningsuiting maar de strijd tegen de salafistische terreur heeft een dringend en uitzonderlijk karakter en vergt dus ook bijzondere maatregelen.

Saoedi Arabië

Verder dient men strenge acties te ondernemen tegen de bekeringsijver van vooral Saoedi Arabië. Het salafisme is niets anders dan de hedendaagse islamistische versie van het vroegere fascisme. Het is mogelijks zelfs nog stukken gruwelijker. Maar dat salafisme is ook de staatsideologie van de Saoedische prinsen. En zij spenderen jaarlijks wereldwijd miljarden dollars aan die bekeringsdrang voor steeds meer salafisten.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Een officieel document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA daterend van augustus 2012, dus na de grote opmars in het land van al Qaeda, waarin men het vooruitzicht van een islamistische staat in Syrië en Irak als erg nuttig ziet en welke, stelt men, de steun heeft van het westen, dus incluis België. Zie punt C en ook D. Het document is echt maar wordt uit de massamedia gehouden. De lezers zouden immers de waarheid over de ‘oorlog tegen de terreur’ leren kennen. De bewering dat de VS ISIS steunt wordt in kranten als The New York Times veelal omschreven als pure fantasie en een der zoveelste zotte Arabische complottheorieën.

Er moet dan ook een einde gemaakt worden aan die bekeringspraktijken op Belgisch grondgebied. Die ondermijnen immers onze samenleving. De Saoedische religieuze ijver werkt als een kankergezwel in onze samenleving. Bij niet optreden kan het zelfs dodelijk zijn. Wil men dit kankergezwel vernietigen dan moet men Saoedi Arabië aanpakken. Desnoods keihard.

Daarom ook moet men, zoals Duitsland en Zweden dit jaar al deden, een wapenuitvoerverbod tegen die landen van het Arabische schiereiland uitvaardigen. Daar zijn immers meerdere goede reden voor. Ze voeren namelijk oorlog in Syrië, in Irak en Jemen en dus verkopen we wapens aan oorlogsgebieden. Hoeveel van onze wapens geraakten zo al bij ISIS en al Qaeda? Heel veel.

Bovendien schenden die landen op een ongehoord grove wijze de mensenrechten en zijn die landen, zeker Saoedi Arabië, betrokken bij grootschalige drugshandel. Recent nog werd Abdel Mohsen bin Walid Abdoelaziz al Saoed, een Saoedische prins en dus lid van de familie al Saoed, op de luchthaven van Beiroet betrapt met 1,9 ton amfetamines. En het is verre van het enige geval van drugshandel waar die prinsen al mee betrapt zijn.

Didier Reynders - 2

Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) steunde de voorbije bijna vijf jaar in Syrië allerlei salafistische terreurgroepen waaronder al Qaeda en ook ISIS. Verder waren zijn verklaringen niet meer dan gewauwel, netjes passend bij de Amerikaanse en Saoedische oorlogsstrategie tegen Syrië. Tijd voor wat meer karakter in het beleid.

Uiteraard zal dit verbod op wapenuitvoer grote gevolgen hebben voor wapenfabrikant FN in Herstal die zo haar grootste afzetmarkt verliest. Het zal een pijnlijke zware aderlating betekenen voor dat bedrijf, maar dat moet men dan maar sociaal en economisch op de gepaste wijze opvangen. Dat moet niet onmogelijk zijn.

Madrassa’s

Een andere maatregel tegen Saoedi Arabië is het opdoeken van de madrassa’s die ze in ons land runt. Dit zijn religieuze scholen waar men in wezen niets anders doet dan bepaalde teksten uit de koran repetitief herhalen. Waarbij men natuurlijk juist die teksten kiest die passen bij dit islamitisch fascisme. Maar gebleken is dat die madrassa’s wereldwijd kweekvijvers zijn voor salafistische terreur. Men kweekt hier dus kankercellen.

Hetzelfde met de internationaal actieve salafistische terreurgroep Hizb ut Tahrir die in een ganse serie landen waaronder Duitsland verboden is maar hier gewoon haar bekeringswerk mag verder zetten. Met informatieavonden in het Brusselse. Ze moet samen met andere salafistische groepen verboden worden.

Ook andere maatregelen dringen zich op. Natuurlijk zou Didier Reynders indien hij een ethisch persoon zou zijn alleen al wegens zijn houding in het dossier Syrië al ontslag hebben genomen en zich in het publiek zitten verontschuldigen. Maar zoveel lef heeft hij niet, hij mist er de ballen voor.

Maar hij kan, zij het beperkt en als absoluut minimum, toch wel iets ondernemen. Zo kan hij doen wat men vanuit Oostenrijk, Spanje en ook Tsjechië al deed en dat is beperkte toenadering zoeken tot Syrië.

Kleine stappen

Zo kan hij bijvoorbeeld verklaren dat men ook moet spreken met Assad en dat hij een belangrijke rol kan spelen in het vinden van een oplossing van de zaak. Het is vaag en braaf maar toch een heel kleine stap verder dan wat andere collega’s stelden. Maar hij durft het niet en blijft over de kwestie gewoon gewauwel produceren. Inhoudsloos gebral die netjes binnen de door de VS uitgestippelde lijnen blijft.

Een  andere politieke stap die men zou kunnen zetten is het doen van een oproep tot steun aan de ongeveer 8 miljoen vluchtelingen die in regeringsgebied verblijven. Via pater Daniel Maes is er nu een klein via enkele parochies lopende hulpproject. Dit kan men vanuit de regering subsidiëren en wat publiciteit geven. Ook dit is een kleine eerder symbolische stap. Maar voor die mensen zeer belangrijk.

Daniel Maes

Via een aantal katholieke parochies in België en Nederland wordt er hulpmateriaal ingezameld voor de projecten van pater Daniel Maes (foto) om in Syrië de heel grote nood te delgen. Reynders zou die vanuit de regering steun kunnen geven of zorgen dat men tenminste indirecte overheidshulp krijgt. Tot heden deed hij echter niets.

Een andere mogelijkheid is dat onze ngo’s als Broederlijk Delen, Oxfam en Socialistische Solidariteit in Syrië met projecten beginnen rond die vluchtelingen, de wederopbouw en de oorlogsslachtoffers. Het leed is er enorm maar geen enkele Belgische organisatie is er actief.

Het land telt massa’s mensen met geamputeerde ledematen maar Handicap International blijft er gewoon weg. Een vraag om inlichtingen weigerde men in Brussel zelfs te beantwoorden. Schandelijk gewoon.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren die hier genoemde ngo’s in het door Vietnam bevrijde Cambodja actief. Tegen de wens van de regering in want die steunde China, de VS, Thailand en de Rode Khmer. De ngo’s zijn sindsdien gewoon slaven van de regering geworden. Hun beleid wordt in wezen tegenwoordig uitgestippeld door de overheid. Het was ooit anders. Triest. Maar zij kunnen hun leven beteren en naar Syrië trekken.

Een andere optie voor de regering en Didier Reynders is het sturen naar ginds van een niet-officiële politieke delegatie met enkele parlementairen en wat gekend gewezen politiek volk. Het is een klassieke veel gebruikte techniek om de relaties tussen landen te verbeteren. Ook dit is louter symbolisch maar toch belangrijk.

Gevangen Belgische Syriëstrijders

Wat zeker ook moet gebeuren is het samenwerken, uiteraard in stilte, van onze veiligheidsdiensten met die van Syrië, Hezbollah, Irak, Iran en Rusland. Willen we de strijd tegen de terreur effectief voeren dan zijn dit soort contacten essentieel. Zij beschikken immers over pakken voor ons cruciale informatie. Willen we effectief de terreur bestrijden dan zijn die gesprekken belangrijk.

Hilal al Hilal

Volgens Hilal al Hilal van de Baath partij zitten er een aantal Belgische Syriëstrijders in een Syrische gevangenis.

Naar Hilal al Hilal, officieel Assistent Regionaal Secretaris van de Baath partij en naar ingewijden zeggen de nummer twee in het land achter Bashar al Assad, tijdens een gesprek in Damascus vertelde zitten er een aantal Belgische Syriëstrijders in Syrische gevangenissen.

Een verhaal dat ook elders te horen is. Onderzoeker Montasser Alde’emeh, gekend wegens zijn goede contacten in het milieu van de Syriëstrijders, heeft het over twee Belgen die ginds gevangen zitten.

Uit informatie blijkt dat geen van onze veiligheidsdiensten tot heden hierover contact hadden met hun Syrische collega’s. Dit terwijl de Duitse en zelfs de Franse collega’s tegenwoordig bijna kind aan huis zijn in Damascus. En nochtans zouden die twee Belgen interessante informatie moeten hebben over hun vrienden en hun structuren.

Het zijn allemaal heel beperkte voorstellen die van België nochtans een kleine voortrekker zou kunnen maken in dit drama. Het zijn allen symbolische acties die echter zorgvuldig uitgekozen zijn om toch enig positief effect te hebben.

Dit soort stappen zal alleszins minder schandelijk zijn als dat bezoek van Reynders een paar jaar terug aan die Saoedische prinsen en financiers van de Syrische terreur die ook nog groothandelaars in cocaïne bleken te zijn. Didier Reynders kan via deze nieuwe kleine stappen dan tonen dat hij toch een man met ballen is en geen vod.

Didier Reynders - In Saoedi Arabië met Nayef en Saud al Shalaan

Toen Didier Reynders enkele jaren geleden op handelsmissie was in Saoedi Arabië wou hij zich ook wat beter informeren over Syrië en kwam zo terecht bij de tweelingbroers de prinsen Nayef en Saud al Shalaan, financiers van die Syrische terreurbendes. Achteraf bleek dat Nayef een in Frankrijk bij verstek tot 10 jaar cel veroordeelde groothandelaar in cocaïne is. Zoals neef Mohsen in Beiroet heeft Nayef ook een privévliegtuig en dat is altijd interessant voor wat extra vracht. Zeker als je familienaam al Saoed is. Maar zouden die drugs dan ook halal zijn? Op het verkopen van drugs staat in Saoedi Arabië de doodstraf en die wordt ook regelmatig toegepast met onthoofding en nadien kruisiging, à la façon de ISIS.

Willy Van Damme

Advertenties

België en de atoombom

Volgens berichten in de media vandaag wil het federaal parlement, in navolging van het Vlaamse, nu ook een motie stemmen tegen het gebruik van kernwapens en hun aanwezigheid in België.

In overleg

Naar De Standaard vandaag schreef zou die motie stellen dat ons land: “actief blijft deelnemen om het eigen grondgebied helemaal kernwapen vrij te maken”. Mooie woorden en inderdaad, de atoombom is het ultieme meest barbaarse wapen dat onze politici ooit bedachten.

Iedereen weet ook dat de VS hier in Kleine-Brogel een serie atoombommen heeft opgeslagen die hun eigendom blijven en die met Amerikaanse goedkeuring eventueel door Belgische piloten mogen worden gebruikt. Dat was trouwens de echte reden waarom men in de jaren zeventig van de vorige eeuw koos voor de F 16.

F 16 - 2

In het verleden koos onze toenmalige regering bewust voor het gevechtsvliegtuig de F 16 omdat die atoombommen kon  gooien. België ging dus geheel mee in de nucleaire doctrine van de VS.

Die kan immers atoombommen gooien, andere gevechtsvliegtuigen van toen waren daar niet voor geschikt. De nu voorliggende resolutie zou de steun hebben van alle partijen behoudens het Vlaams Belang. Niet verrassend want dat is altijd zowat het buitenbeentje in onze vaderlandse politiek, de ideale dwarsligger. Niet toevallig onderworpen aan het cordon sanitaire.

En dat partijen als de N-VA, MR, CD&V en Open VLD hiertegen hun stem laten horen is lovenswaardig … mits. Het is goed mooie woorden te horen, maar wat met de daden? De bedoeling van de Vlaamse en vermoedelijk ook federale motie is dat dit verwijderen van die kernbommen in overleg zou gebeuren met onze ‘bondgenoten’.

Lees: Men gaat aan Washington eens binnenskamers vragen of die atoombommen in Kleine-Brogel niet weg mogen en of men niet kan afzien van het gebruik van atoomwapens in Europa. Denkt men werkelijk dat de VS daarop ja gaat antwoorden? En als het dus een neen is dan gaat die motie zonder resultaat in de prullenmand, de papierversnipperaar in.

Trouwens ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben hun atoommacht, de Trident en de Force de Frappe. Wat daar mee? Feitelijk toont deze resolutie nogmaals dat België een vazalstaat is van de VS. Een België dat zelfs niet neen durft zeggen tegen het feit dat hier atoombommen liggen opgeslagen die dan door onze F 16’s moeten worden gebruikt. Op bevel van Washington.

De F 35

Maar er is meer. Terwijl onze politici zich praktisch éénparig uitspreken tegen die atoombommen in Kleine-Brogel ligt bij de regering het dossier voor van de vervanging van onze F 16’s. En in welke richting duwt men bijna geruisloos dit dossier? Naar de Amerikaanse F 35, de Joint Strike Fighter.

En wat is het argument dat men nu hoort ten voordele van die F 35 tegenover de andere kandidaten? Men wil kiezen voor de F 35 daar deze de enige van die vliegtuigen is die atoombommen kan vervoeren. En is daar in de meerderheid al openlijk ruzie over gemaakt? Heeft iemand bij de regering of de meerderheidspartijen publiek al protest geuit? Neen, het is er een doodse stilte.

Steven Vandeput - 3

Minister van Defensie Steven Vandeput zou heel simpel zijn veto kunnen uitspreken tegen de F 35 om reden dat die als enige der kandidaten voor de vervanging van onze F 16 atoombommen kan gooien. Zoals zijn voorganger die de F 16 kocht lijkt hij en zijn regering zich geheel in de passen in de nucleaire strategie van de VS. De nu mee door zijn regeringsmeerderheid gesteunde parlementaire motie ten spijt.

Dus terwijl de politici in het parlement luidkeels een motie goedkeuren tegen de atoombommen van Kleine-Brogel heeft men ondanks de publieke ontkenningen feitelijk in alle stilte reeds beslist de F 35 te kopen want die kan met atoombommen gooien.

De motie tegen de atoombommen is dan ook gewoon window dressing, schone schijn. Het toont mooi en lijkt dapper maar in wezen is dit niet serieus en gewoon slecht theater. De F 35 afwijzen om reden dat hij atoombommen kan vervoeren, dat zou een echt politiek beleid zijn. Wat nu voorligt is daarom ook gewoon hypocriet gelul.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en de regering Louis Michel (MR) hebben ditmaal heel simpel de kans om te tonen dat het hen met die motie menens is. Gewoon de F 35 van de competitie uitsluiten. Meer hoeft niet. Wedden dat ze die kans niet grijpen.

Willy Van Damme

Naschrift:

Er liggen namens de sp.a en Groen/Ecolo ook twee voorstellen klaar om dit in een wet te gieten en dit verwijderen van die kernbommen ook effectief te maken. De meerderheidspartijen willen dit echter niet goedkeuren. Wat toont dat de parlementaire motie die nu voorligt evenveel gewicht in de schaal gooit als wat bellen blazen. Men gaat in Washington dus eventjes de schouders ophalen.

Initiatiefnemer en parlementslid Dirk Van der Maelen (sp.a): “Ik heb al een tijd geleden een wetsvoorstel ingediend en daarna heeft ook Groen hiervan een exacte kopie gemaakt. Maar de meerderheid is tegen en de actie van de meerderheid in deze kwestie is dan ook gewoon window dressing.”

Advertenties