Hilde Raman weg bij Vlaams Belang

Niet geheel onverwacht nam gemeenteraadslid Hilde Raman woensdag tijdens de gemeenteraadszitting ontslag uit de fractie van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Een ongetwijfeld niet gemakkelijke beslissing waar ze duidelijk al lang zat op te broeden.

Hilde Raman (46) is de moeder van drie kinderen en het sinds jaren enige raadslid uit Mespelare, de kleinste Dendermondse deelgemeente. Ze is al vier jaar ook lid van de OCMW-raad in vervanging van Wim Van Hove die om privéreden ontslag nam. In het OCMW zetelde ze ook in het Vast Bureau, zowat de dagelijkse leiding van het OCMW,  en het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Ze is van beroep verpleegster en werkt al jaren op de afdeling Orthopedie van het Aalsterse Stedelijke Ziekenhuis. Hier is ze ook aangesloten is bij de liberale overheidsvakbond VSOA. Het OCMW is dan ook een bij haar passende biotoop, meer dan de gemeenteraad

Hilde Raman

Hilde Raman kon zich al lang niet meer verzoenen met het nationaal beleid van het Vlaams Belang. Het werd haar te moeilijk om er nog mee geassocieerd te worden.

Hilde Raman: “Die vervanging kwam voor mij een beetje onverwacht, maar het is mij er goed bevallen. Met mensen omgaan is mijn ding en ik heb er tijdens die voorbije vier jaar veel geleerd. Bovendien ben ik er ook altijd zeer correct behandeld geweest waarbij ik veel te danken heb aan de voorzitter Theo Janssens (sp.a).”

Haar ontslag betekent dat het Vlaams Belang in de praktijk in het Dendermondse OCMW geen vertegenwoordiging meer zal hebben. De partij heeft er met Dominique Jouret wel een tweede vertegenwoordigster maar die is al jaren wegens ziekte afwezig en werd ook nooit vervangen. Hilde Raman was samen met Stefaan van Gucht, Barbara Pas en Robert Van Overloop een der sterkste figuren in de lokale partijafdeling.

Voor Hilde Raman was de marsrichting van de partij al jaren een groot probleem en nu Dewinter en de rest van de partijtop opnieuw voluit kiest voor een extreem racistisch gedachtengoed tegen moslims en Franstaligen werd het haar uiteindelijk teveel.

“Ik heb tegen die mensen niets en als ik iemand in het Frans of in een andere taal moet helpen dan zal ik dat ook pogen te doen. Ik heb het er vooral moeilijk mee dat ik met een Dewinter geassocieerd wordt. Bovendien is Dewinter nog de ergste niet. Hij heeft een grote mond maar er zijn in de partij nog veel ergere figuren. Wat ik soms hoorde was gewoon te grof voor woorden”, stelt ze nog.

Hilde Raman

Na het vertrek van Hilde Raman uit de fractie van het Vlaams Belang blijven er van de negen mandatarissen die de partij in 2007 in Dendermonde had er nog maar 5 meer over. Ze liet zich recent nog opmerken door een bouwovertreding in een natuurgebied vlakbij Mespelare aan te kaarten.

Hilde Raman stond in juni 2010 op de senaatslijst van het Vlaams Belang en haalde daar in het kanton 494 stemmen en nationaal 10.523. Hilde Raman: “Mijn kandidatuur toen was een gevolg van de herrie in de partij rond Marie-Rose Morel die men eveneens onbeschoft behandelde.”

Na de langdurige ziekte van Dominique Jouret en gemeenteraadslid Robert Van Overloop, die men merkwaardig genoeg ook niet vervangt, lijkt het Vlaams Belang in Dendermonde als het ware aan het verdampen. Ondanks de verkiezing in 2006 van Barbara Pas die de partij intellectueel moest versterken.

De komst van Barbara Pas vanuit Temse naar de stad en haar ultrasnelle promotie tot federaal parlementslid ging er lokaal echter niet goed in. Het jarenlange basiswerk van fractieleider Stefaan Van Gucht leek men nationaal niet te waarderen. Sommigen vonden hem politiek te licht en opteerden dan maar voor de piepjonge Barbara Pas. Het feit dat ze in het parlement bij sterkhouder Gerolf Annemans werkte maakte die keuze voor haar nog logischer.

Het gaf de partij in Dendermonde wel het gevoel geen zeggenschap te hebben over de interne keuken. Zoals elders bij het Belang nam de spanning met de zogenaamde Antwerpse gemeenteraad, het duo Annemans en Dewinter, ook hier dan toe.

Van de negen Dendermondse politieke mandaten die het Vlaams Belang in 2007 bij de start van de huidige legislatuur had blijven er nu nog maar 5 meer over. Het lijkt er naar uit te zien dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ook dit aantal nog wel eens zou kunnen halveren.

De lokale verkiezingen van 2006 leken voor het Vlaams Belang een klinkende overwinning en het verder zetten van een niet te stuiten opmars naar de macht. Nu echter blijkt het er een van Pyrrhus te zijn geweest. Nep dus. De partij was zo te zien toen oppermachtig en niet te stoppen en blijkt nu amper enkele jaren later al voor de eigen ogen als het ware op te lossen in het niets. “Het kan verkeren”, zei Bredero.

Willy Van Damme

Moet er soms nog asbest zijn?

Gemeenteraden zijn een forum waarop de verkozenen des volks zich al eens graag profileren en de bestuurlijke meerderheid horen te controleren. En dat was er de voorbije gemeenteraad in voldoende mate. Zij het dat de kwaliteit nu ook weer niet van zo een hoog niveau was.

De trein der hypocrisie

Het begon snel al vrij serieus toen Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, bij het prille begin van de raad het voorstel voor een motie lanceerde rond het schrappen van een aantal treinen op de lijn Sint-Niklaas naar Dendermonde en zo Brussel. Vooral dan een aantal treinen naar Brussel-West die rond het uur plus 34 minuten vertrekken blijken hier het slachtoffer te zullen worden. Volgens Marc De Scheemaecker, grote baas van de NMBS, zitten op die treinen te weinig reizigers, onvoldoende naar zijn smaak om zelfs de elektriciteit te betalen welke die trein bij de rit verbruikt.

Stefaan Van Gucht

Vroeg om een motie te stemmen gericht aan de NMBS om geen treinen van en naar Dendermonde af te schaffen.

Dat voorstel voor een motie werd onmiddellijk overgenomen door burgemeester Piet Buyse die – terecht – stelde dat men op het schepencollege al bezig was met een brief dienaangaande. Een idee eerst bekend gemaakt door tweede schepen en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a), een fietser en veelgebruiker van het openbaar vervoer. De man kan namelijk niet met de auto rijden en maakte zich in de kranten over die besparingsmaatregelen van de NMBS al bijna onmiddellijk behoorlijk boos.

Voor Piet Buyse was het simpel: eendracht maakt macht, de oude Belgische nog steeds van kracht zijnde slogan. En dus stond iedereen in de gemeenteraad als een man en vrouw achter die motie, uiteraard het Vlaams Belang maar ook Plus en de Open VLD. Merkwaardig toch. Nationaal zijn partijen als Vlaams Belang en Open VLD nochtans moeilijk te bestempelen als de grote voorstanders van het openbaar vervoer.

Een petitie voor de partijtop?

Vlaams liberaal parlementslid Annick De Ridder maakt er al jaren zowat haar specialiteit van om desnoods dagelijks tegen het openbaar vervoer te ageren. Van de zogenaamde rechterzijde mag dat openbaar  vervoer er wel zijn maar het mag geen geld kosten of liefst zo weinig mogelijk. Er veel geld in steken is voor hen uitgesloten.

Marc De Scheemaecker is trouwens binnen de gepolitiseerde structuur van de NMBS de liberale politieke benoeming die ook die liberale visie op het openbaar vervoer in de praktijk poogt te brengen. Als het aan hem ligt zouden er nog meer treinen sneuvelen en zou de dienstverlening nog meer neerwaarts gaan.

Maar ondertussen zitten diezelfde partijen hier in de gemeenteraad te protesteren omdat er treinen geschrapt worden waar blijkbaar amper mensen op zitten. Wel kan men zich bij dit beleid hier toch wel heel grote vragen stellen. De treinen vanuit Dendermonde naar Brussel-West werden pas vorig jaar ingevoerd en dienen dus nog reizigers te vinden. Dit systeem zit nog in zijn kinderschoenen en wordt nu al afgeschaft voor het de kans kreeg om zich te bewijzen en zo rendabel te worden. Een raar beleid dus die nieuwe initiatieven start en voor ze zich kunnen bewijzen alweer stopt.

DSCN6580

Als veelgebruiker van het openbaar vervoer was Bart Van Malderen de eerste om zich over die afschaffing van de treinen in het publiek kwaad te maken.

Maar de houding van sommige partijen met deze motie doet denken aan de herrie die men een tijd geleden in diezelfde gemeenteraad maakte rond het verdwijnen van de lokale postkantoren. Ook toen klonk het bij Vlaams Belang en anderen als een no passeran. Nationaal en op Europees vlak wilden zij kost wat kost overal in Europa de posterijen privatiseren of minstens rendabeler maken. En dat betekent kleine postkantoren sluiten.

Maar als dat nationaal door hun partijen voorgestane beleid dan lokaal gevolgen heeft hoort men hen in de steden en gemeenten plots schande roepen. Misschien kunnen Stefaan Van Gucht en parlementslid Barbara Pas (Vlaams Belang) hun Antwerpse bazen eens publiek hierover op het matje roepen door ook daar zo’n motie in te dienen. Maar dat zal wel nooit gebeuren vrees ik. Hypocrisie scheert ook hier zeer hoge toppen. Het hoort bij het menselijk gedrag.

Schaapjes slachten

En dan kwamen de kosten die de stad aanrekent voor het ritueel slachten van schapen ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest. Dit slachten gebeurt zonder verdoving en in kringen van Gaia en andere dierenrechtenactivisten is men daar al jaren bezig tegen te ageren. Probleem is dat ook joden dit doen en hierover kraait er hier in dit land voor zover geweten niemand. Racisme? Natuurlijk.

Maar voor Barbara Pas geen zorg. Zie ontpopte zich als een lokale versie van Michiel Vandenbosch en stelde dat de stad hier niet aan mocht meewerken. “Wij hebben hierover al een wetsvoorstel klaar en ook N-VA steunt dit nu in het parlement. Voor ons is het dus ook de vraag of de man van de N-VA binnen de meerderheid  (Marius Meremans, nvdr.)dit wel kan steunen”, aldus de jonge politica. Waarop Theo Janssens (sp.a), schepen voor Sociale Zaken, stelde dat het juist de plicht van de stad is om hierbij te helpen om ook zo de wantoestanden en misbruiken van vroeger te verhinderen. Waarop zijn collega Meremans ja knikkende reageerde.

Achteraf werd er natuurlijk door sommigen zoals verwacht smalend gedaan over de plotse grote dierenliefde van Barbara Pas.

Theo Janssens

Theo Janssens achtte het de plicht van de stad om dit ritueel slachten ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest mee vorm te geven.

Kruispunt met Kroonveldlaan.

Ook het probleem van de nood aan extra fietsenstalling aan het spoorwegstation lag op de tafel van de gemeenteraad. Dit station blijkt het slachtoffer van zijn succes te zijn. in het voorliggende plan komen er een 100 fietsplaatsen bij en verdwijnen de helft van de plaatsen voor het kortparkeren van auto’s.  Een echte oplossing van het parkeerprobleem aan het station is dat natuurlijk niet. Teveel auto’s en nu ook fietsers voor te weinig plaatsen. De oplossing is voor later met het strategisch plan voor de buurt.

Hierna kwam dan het parkeren op het Sint-Alexiusbegijnhof aan de beurt. Dit wordt verboden, ook voor de bewoners dus. Het begijnhof is een beschermde site, nu in verval maar met een heel groot potentieel. De restauratiewerken zitten echter in het slop om de simpele reden dat er bij het Vlaams gewest te weinig geld is om alle erfgoed degelijk te beschermen. En inderdaad, het begijnhof lijkt niet de beste plaats voor het parkeren van auto’s. Een begijnhof met tientallen geparkeerde wagens zou een schandelijk zicht zijn. Een vloek.

Ook het kruispunt van de Kroonveldlaan met de Mechelsesteenweg kwam ter sprake. Voor schepen van Mobiliteit Bart Van Malderen dient het links afslaan komende vanuit de Kroonveldlaan om reden van verkeersveiligheid verboden te worden. En dat zorgde voor wat reactie.

Hilde Dierickx (Open VLD) stelde dat dit links afslaan daar inderdaad gevaarlijk is en beter al vroeger had worden verboden. Wel achtte zij de invoegstrook aan het eerste keerpunt wat verder op die Mechelsesteenweg nu te klein, zeker als men deze maatregel invoert. Zij vroeg daarom uitstel en verder overleg met de gewestelijke wegadministratie.

Patrick Meulenbroek

Patrick Meulebroek vroeg om nog te wachten met het verbod op het links afslaan van de Kroonveldlaan naar de Mechelsesteenweg.

Een visie die ook Stefaan Van Gucht en Patrick Meulebroek (Plus) deelden, nadien nog gevolgd door Ivan Verleyen van de sp.a, uit de meerderheid dus. Tijdens het debat viel ook het nieuws te horen dat de al jaren geplande heraanleg van die Mechelsesteenweg niet voor 2014 te verwachten is. Bij de stemming over dit plan onthielden zich dan ook alle drie de oppositiepartijen plus Ivan Verleyen die hier solo ging. (*)

Verkeerd begrepen

En dan kwam er het heikele door Open VLD terug op de agenda gezette punt van de asbestverwerking in Schoonaarde. Die partij rook bloed en hapte zoals te verwachten was ook toe.

In het verslag van de zitting van de cruciale provinciale milieuvergunningscommissie over de milieuaanvraag van Asbeco stond dat alle adviezen van de administraties positief waren, zonder bezwaren dus. Deze commissie stelde dan ook in haar advies aan de deputatie voor om het bedrijf voor twee jaar een milieuvergunning op proef te geven. En volgens datzelfde verslag kon de aanwezige vertegenwoordiger van de stad zich daar in vinden. En die vertegenwoordiger was François De Bleser (CD&V), de schepen voor Leefmilieu.

DSCN7882

Eddy Mertens ontdekte dat de stad zich tijdens de zitting van de provinciale milieuvergunningscommissie in Gent akkoord verklaarde met een milieuvergunning op proef voor twee jaar voor Asbeco.

Consternatie toen Eddy Mertens, man van Schoonaarde, OCMW-raadslid voor Open-VLD en officieus woordvoerder van het actiecomité tegen asbest, op 6 oktober dit verslag ontdekte en dit las. Waarna de herrie intern binnen de stad natuurlijk volop losbrak. Uiteindelijk besloot burgemeester Piet Buyse op 12 oktober dan maar zelf een mail naar die commissie te sturen om nogmaals het standpunt van de stad te herhalen. En dat is geen asbestverwerking hoe dan ook in Schoonaarde. Deze mail zit nu als een soort addendum aan het advies vast.

Een dikke adder

Eten en drinken voor Open VLD natuurlijk. Waarbij Hilde Dierickx zich afvroeg waarom niemand van het bestuur of de administratie dat verslag had gelezen tot Eddy Mertens dat ontdekte. “Er was daar een dikke adder on het het gras”, opperde zij, daarbij tekst en uitleg vragend aan het bestuur. Een bestuur dat hiermee natuurlijk zeer verveld zat en de schepen de voorbije dagen ongetwijfeld een fikse uitbrander gaf.

François De Bleser

Schepen François De Bleser sprak van een misverstand en drukte zijn spijt uit over zijn houding.

“Die dikke adder ben ik”, erkende De Bleser die ook stelde nog veel op dit soort dossier rond milieuvergunningen te moeten studeren. “Het milieueffectenrapport over deze zaak bevat veel onjuistheden. Maar dit was mijn eerste bezoek aan die commissie en ik mis op dit vlak dus wat ervaring. Ik had gewoon de woorden van de voorzitter verkeerd begrepen en betuig mijn spijt hierover. Ik ben ook vergroeid met Schoonaarde en blijf die mensen steunen. En toen ik dit verslag las was dat voor mij als een donderslag bij klare hemel”, aldus nog de schepen.  Voor Hilde Dierickx bleef de twijfel: “De stad blaast hier warm en koud, ze zaait twijfel en dat is zeer triest vanwege de stad.”

Onafwendbaar?

Ook nu weer nam raadslid Ivan Verleyen het woord: “Het blijft een duister verhaal, maar zolang er asbestafval is dient dit ook wel verwerkt te worden. Bovendien waren alle ambtenaren positief en dus is het aan ons politici om contact op te nemen met onze mensen bij de deputatie. Ik vraag dan ook aan Open VLD dat zij hier eveneens de nodige stappen zetten.”

Hilde Dierickx

Hilde Dierick zag een dikke adder onder het gras en vroeg tekst en uitleg over de houding van de stad in het asbestdossier in Schoonaarde.

Waarbij hij dus ook het voor de actievoerders zeer negatief feit aanraakte dat de provinciale milieuvergunningscommissie éénparig positief staat tegenover die asbestverwerking in Schoonaarde door Asbeco.

De beslissing is nu aan de gedeputeerde voor Leefmilieu Jozef Dauwe (CD&V) die ook gemeenteraadslid is en stilletjes de raadszaal verliet toen het probleem op tafel kwam. Het lijkt gezien de nabijheid van de verkiezingen daarom bijna zeker dat Asbeco geen vergunning van de deputatie zal krijgen. Normaal volgt de deputatie het advies van die commissie maar uitvluchten zijn zo gevonden.

Asbeco is echter vastberaden  – het is al hun derde aanvraag – en zal tegen die vermoedelijke weigering zeker in beroep gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. En gezien al die positieve adviezen lijkt een milieuvergunning voor Asbeco zo te zien bijna onafwendbaar.

Asbeco breekt asbestrijke gebouwen af en laat die afval nu door een ander bedrijf, dat over een bijna monopolie beschikt, verwerken. Een dure zaak die weegt op de rendabiliteit van het Wichelse Asbeco. En dus betekent het zelf verwerken van die asbestafval voor Asbeco financieel een grote zegen. Hun houding is dus ook logisch, even logisch als die van de mensen in Schoonaarde.

Dexia

Als voorlaatste punt op de openbare agenda kwam dan het probleem Dexia en de Gemeentelijke Holding te sprake. Voor Barbara Pas mede een gevolg van een gepolitiseerde beheerraad binnen die instellingen. Waarop René Van Marcke (sp.a), een man van BNP Paribas Fortis en kenner van deze bankencrisis, opperde dat ze niet weet wat ze zegt.

Daarbij vroeg Pas wat de gevolgen voor de stad zijn. En dat bleek voor Dendermonde zo te zien al bij al goed mee te vallen. Dirk Abbeloos (CD&V), schepen van Financiën: “Wij hadden voor de begroting van 2011 een dividend ingeschreven van 105.000 euro en dat is 0,17% van onze totale begroting. Het is een verlies maar dit is niet echt een probleem. We zullen er in Dendermonde geen boterham minder om moeten eten. Verder bezitten we boekhoudkundig over 2,3 miljoen euro aan aandelen in  die groep. Die zijn nu misschien waardeloos maar ook dit is zeker geen ramp. Verder hebben we er sinds 2008, toen we inschreven op nieuwe aandelen, al meer van teruggekregen dan we er geld instopten.”

Ook stelde hij nog dat men het geld van de stad sindsdien netjes verdeelde tussen drie banken en men zich dus geen grote zorgen meer hoefde te maken. Kris Verberckmoes, fractieleider Open VLD maakte zich echter wel nog zorgen. “Kunt U met uw hand op uw hart zeggen dat er volgend jaar geen belastingsverhoging zal komen”, vroeg hij aan de schepen van Financiën. Wat voor gelach zorgde en een neen van de schepen. Een bestuur dat voor de verkiezing de belastingen verhoogt zou anders wel een nieuwigheid zijn.

Dakparking bibliotheek

Een uiterst zeldzaam ogenblik met auto’s op de dakparking van de nieuwe bib. Hier tijdens de lezing van Kathelijne De Brauwer.

De dakparking

Als laatste van de avond was het dan de beurt aan Kris Verberckmoes die het had over een van zijn stokpaardjes, de autoparkeerplaatsen, hier dan de dakparking van de nieuwe bibliotheek. Die is op 1 september open gegaan en trekt amper auto’s. Het is een betalende parking terwijl het beneden op de straat een blauwe zone is. Gratis parkeren dus.

De gevolgen laten zich raden. Opvallend daarbij waren de lovende woorden van Verberckmoes over de bibliotheek. “Ooit is het wel anders geweest vanwege de Open VLD en de bibliotheek”, reageerde Bart Van Malderen. Op de vraag van Verberckmoes voor een reclamecampagne rond die dakparking stelde Van Malderen dat hij hierover met de firma Parkeerbeheer, uitbater van o.m. die parking, ging overleggen. De blauwe zone zou daar in de toekomst dus wel eens kleiner kunnen worden.

Willy Van Damme

*: Uit nagekomen informatie blijkt nu dat men deze verkeersregel pas gaat invoeren na verder overleg met de gewestelijke wegadministratie. Daarbij gaat men de problemen rond die invoegstrook wat verder op de Mechelsesteenweg ter sprake brengen. De opmerkingen van een aantal gemeenteraadsleden worden dus meegenomen bij de uitvoering van dit besluit.

Kiescampagne afgetrapt

De speciale door de Dendermondse Open VLD gisteren bijeengeroepen gemeenteraad toonde duidelijk aan dat de verkiezingskoorts in Dendermonde al heeft toegeslagen. Oktober 2012 komt dichterbij. Onderwerp van deze gemeenteraad was het probleem rond de milieuvergunningsaanvraag van Asbeco bvba die in Schoonaarde asbestafval wil verwerken.

Een kans om te scoren

Ooit was asbest een wondermiddel zonder welke geen enkel gebouw in België nog kon gezet worden, nu is het uitspreken van alleen al het woord asbest iets dat voor velen op een dodelijke vloek lijkt. Van het ene uiterste naar het andere.

Maar de Dendermondse Open VLD denkt hier politiek te kunnen scoren mede dankzij het halfslachtig advies dat het Dendermondse stadsbestuur bij de eerste later afgewezen milieuaanvraag gaf. Het was een voorwaardelijk ja, maar met zoveel vraagtekens dat Asbeco het toen uiteindelijk toch niet haalde. Een halfslachtigheid die velen in Schoonaarde echter niet namen.

Aanwezigen gemeenteraad Asbeco - 24-08-2011

Veel volk uit Schoonaarde waar men schrik had dat het stadsbestuur ook dit keer geen radicaal neen zou zeggen tegen Asbeco.

En dus zag OCMW-raadslid Eddy Mertens, de lokale man van Open VLD en onder de lokale liberale mandatarissen veruit de knapste kop, de kans schoon om te scoren. Een goal in open doel noemt men dat. Ongetwijfeld tot ongenoegen van de lokale CD&V-vedette Annie Van den Berghe die er de christen-democratische meubels moet redden.

En toen het schepencollege ditmaal in de zaak terug een advies moest geven dacht men bij Open VLD opnieuw goede punten te kunnen halen. En dus moest er een extra gemeenteraad komen om dat probleem aan te kaarten en de meerderheid te beschadigen. Dit met steun van de andere oppositiepartijen, Vlaams Belang en Plus wiens handtekeningen nodig waren. Voor een extra gemeenteraad als dit zijn er immers 13 handtekeningen van raadsleden nodig en dus moest men wel gaan bedelen bij de andere oppositiepartijen.

Zitpenningen

Voor Hilde Dierick was het duidelijk: “Vermits de volgende gemeenteraad pas op 21 september plaats heeft, willen we als raadsleden graag onze mening te kennen geven in dit belangrijk dossier. Ik wil vermijden dat het college van burgemeester en schepenen, zoals in 2009 aanvankelijk een positief, later een voorwaardelijk gunstig advies gaf aan het bedrijf.”

Dus om hun standpunt te kunnen geven riep de Open VLD een speciale gemeenteraad samen. Wat betekent maximum 26 zitpenningen aan 193,22 euro het stuk (de 9 schepenen krijgen geen zitpenningen maar hebben een loon), samen goed voor 5.023,72 euro, (*) plus de avondlijke overuren voor zeker vier personeelsleden. En dit voor wat feitelijk een verkiezingsstunt en slecht theater was. Ongetwijfeld had een persbericht of persconferentie een stuk goedkoper geweest en minstens even effectief.

Zeker toen bleek dat de lokale TV alleen oog had voor de burgemeester en initiatiefneemster Hilde Dierick zich hier gepasseerd voelde. Het liberale spektakel leek dan ook meer op een goal in eigen doel. Tot jolijt ongetwijfeld van de meerderheid.

Eddy Mertens

Eddy Mertens (Open VLD) hoopte met deze extra gemeenteraad zijn aantrekkelijkheid als politicus in Schoonaarde ongetwijfeld verder te verzilveren. Hij is ook een der centrale figuren van de actie tegen Asbeco.

Maandag gaf het schepencollege in de zaak immers ook haar advies, dus netjes op tijd voor de speciale gemeenteraad, en dat was zoals zelfs de doden hadden verwacht voluit negatief voor Asbeco. Enig scoren zat er voor de Open VLD dus niet meer in. Wat men nochtans vooraf perfect had kunnen weten. Het voorval toont nogmaals de onvoorstelbare lichtheid aan van de ganse oppositie.

Kennisgeving MER

Het was dan ook een erg mat debat met Annie Van den Berghe die zich met ‘operatie red de meubelen’ uiteraard moest laten horen en stelde tevreden te zijn over het ditmaal kordate neen van het stadsbestuur. Verder loofde ze ook de mensen van het actiecomité voor hun grote inzet in dit dossier. Een logisch te verwachten tussenkomst. Ook René Van Marcke (sp.a) liet zich opmerken door het o.a. over het door Asbeco bestelde milieueffectenrapport (MER) te hebben. Een tussenkomst die de oppositie links liet liggen.

René Van Marcke: “Er zijn toen bij de kennisgeving van dat MER drie reacties binnengekomen met voorstellen rond wat door het MER diende onderzocht. Van al die raadsleden uit de oppositie was er geen enkel die op dat toch cruciaal ogenblik opmerkingen maakte. Toen, wanneer er daadwerkelijk aan dat dossier wat kon gedaan worden zwegen ze. Nu vragen ze een gemeenteraad.”

Zitting gemeenteraad over Asbeco - 24-08-2011

René Van Marcke maakte er de oppositie attent op dat niemand van hen bij de kennisgeving van dat MER voor Asbeco opmerkingen gaf. Voor hem een cruciaal ogenblik om dit dossier te sturen.

Poets wederom poets

En dan kwam de gevangenis aan de beurt. Dacht de Open VLD te kunnen scoren met haar asbestverhaal dan was het nu de meerderheid die het gevangenisdossier richting de Open VLD gooide. En met duidelijk veel meer succes.

Het begon met een interpellatie van CD&V-fractieleider Hans Michiels, een der beste raadsleden, die aan het schepencollege de vraag stelde hoe het na de schorsing van dat RUP voor die nieuwe gevangenis met dit dossier staat en welke gevolgen dit voor Dendermonde kan hebben.

Wat Bart Van Malderen (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening, de gelegenheid gaf om zijn visie op dat verhaal te geven en te waarschuwen voor de implicaties die dit nog steeds voor de stad kan hebben. Er is immers nog steeds een, nu wel erg klein geworden, kans dat de gevangenis alsnog aan Dendermonde ontsnapt.

Hij wees vooral op de grote kost die de overheid dreigt te moeten dragen. “Er is een contract tussen Justitie en en de groep private bedrijven die de gevangenis gaat beheren. elke dag vertraging betekent extra kosten. Er zijn dus niet alleen de advocatenrekeningen maar ook en vooral de factuur komende van de bouwvertraging die zwaar gaat doorwegen.”

Een serie pistes

Hij had het daarbij ook over een serie pistes die men nu kan volgen. Bart Van Malderen: “We kunnen de procedure ten gronde volgen en wachten op een uitspraak in beroep van de Raad van State. Maar dat kan jaren tijd vergen? Tweede mogelijkheid is een nieuwe procedure te beginnen vanaf de kennisgeving van het MER. En dat zou ongeveer een jaar tijd vergen. Als derde optie kunnen wij dan een combinatie van de eerste twee kiezen, in beroep gaan en gelijktijdig een nieuwe procedure starten. Maar er is een vierde weg en dat is dat de actievoerders hun verzet staken. En daarom vragen wij gemeenteraad een motie te stemmen om hun actie te stoppen? En daarom vragen wij nu de stemming hierover.”

DSCN9258

Bart Van Malderen kon dankzij de interpellatie van Hans Michiels een uitleg geven over de stand van zaken in het dossier van de Gevangenis.

Daarbij verwees hij ook naar het feit dat door het arrest er in Vlaanderen bijna geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen meer kunnen gemaakt worden. “Volgen we het arrest dan gaat men ons aanwrijven de wet van 2008 niet te volgen. We kunnen hier door dit arrest nooit goed doen”, stelde Van Malderen nog verder.

Maar die poging om de Open VLD publiek nog eens kleur te doen bekennen botste op een te verwachten stevig liberaal njet. ‘Dit staat niet op de agenda en mag dus niet”, opperde Marcel Borms namens zijn Open VLD. Waarop burgemeester Piet Buyse (CD&V) reagerend stelde: ‘”OK maar dan nemen we dit mee naar de volgende gemeenteraad.”

Hilde Raman (Vlaams Belang) had daarbij nog een vijfde optie die men juridisch kon volgen. “Een decreet kan niet getoetst worden door de Raad van State”, stelde zij. Een opmerking die men dan ging meenemen bij de deliberaties onder de vele advocaten.

Renovatie van de gevangenis

Ook had Bart Van Malderen het over het kortgeding dat door het actiecomité tegen de gevangenis was aangespannen. Die willen zo de werken aan de noordelijke ontsluitingsweg doen stilleggen. “Als het actiecomité hier zijn zin krijgt dan kan men in de toekomst in Vlaanderen zelfs geen fietspad meer leggen zonder het opmaken van een RUP”, opperde hij. Het kortgeding werd begin deze week aangespannen met echter pas uitspraak op 19 september. Een datum wanneer de weg er al grotendeels zal liggen. Iets wat voor liberaal ongenoegen zorgde.

En wie dacht dat de kous na deze uiteenzetting af was, gokte verkeerd. Marcel Borms, verbaal de enige van niveau binnen de liberale fractie, moest die meerderheid van antwoord dienen. Nochtans zegt een gouden regel dat als je met een slecht dossier zit je in zo’n geval best zwijgt. Zijn uiteenzetting zorgde dan ook voor nogal wat gelach en protesten. “U weet er niets van”, reageerde Piet Buyse.

Piet Buyse - 1-09-2009 - 2

Piet Buyse vroeg aan Marcel Borms naar een alternatieve locatie voor die gevangenis maar kreeg hierop van hem geen antwoord.

Zo stelde Marcel Borms dat de renovatie van die oude gevangenis wel kan. “Ze zijn er zelfs mee bezig en jullie stelden altijd dat dit onmogelijk is”, opperde hij. Waarop Buyse repliceerde: “Die gevangenis is veel te klein. Er is in België een nood aan 2700 extra gevangeniscellen en dus nieuwe gevangenissen. Wij hebben ook nooit gezegde dat die renovatie niet kon. De vorige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zegde echter dat dit onvoldoende is en een nieuwe gevangenis in Dendermonde dringend nodig was. En haar opvolgers hebben zich daaraan gehouden. En of wij hier als stadsbestuur als alternatief nu een renovatie van die gevangenis willen of niet doet helemaal niets ter zake. Het zijn wij niet die hier de beslissingen nemen.”

De loftrompet

En toen Marcel Borms de meerderheid in dit dossier geknoei verweet – “Al tweemaal verloren jullie het bij de Raad van State” – staken Bart Van Malderen en Piet Buyse de loftrompet op voor provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Marc De Buck (Open VLD) en gewezen Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) .

“Beiden hebben goed werk geleverd en het nu door de Raad van State feitelijk onwettig verklaarde decreet van Van Mechelen is een goed decreet. Beiden zijn liberalen en ik heb daar geen problemen mee om dat te zeggen”, poneerde de schepen in zijn repliek. De opmaak van het RUP voor de gevangenis is namelijk de verantwoordelijkheid van Marc De Buck.

Voor Marcel Borms en zijn  fractie is het duidelijk: “Ook wij willen die gevangenis in Dendermonde maar niet daar.” En toen Buyse hem dan expliciet vroeg waar zij die gevangenis dan juist wilden laten bouwen bleef het stil. “Wij kunnen hierover wel eens aan tafel gaan zitten”, was zijn repliek. De meerderheid ging dan ook lachend en tevreden naar huis. “Marcel Borms is met open ogen in onze val gelopen”, was er te horen.

Willy Van Damme

*: Er waren wel enkele afwezigen zoals de zwaar zieke Robert Van Overloop (Vlaams Belang), Kris Verberckmoes (Open VLD) en Herwig Moons (Vlaams Belang). Die laatste twee hadden nochtans mee opgeroepen tot die gemeenteraad. Wel was notaris Anne Vander Donckt (Open VLD) ditmaal wel aanwezig. Een rariteit feitelijk. Jozef Dauwe (CD&V) bleef onder het publiek in de zaal zitten. Hij moet later als provinciaal gedeputeerde voor Leefmilieu dit dossier afwerken. Nu deelnemen aan dit debat was wegens mogelijke procedurefouten volgens hem te riskant.

Een kleuterschool voor Appelbloesem

Zoals te verwachten viel krijgt de Appelse gemeentelijke basisschool Appelbloesem vanaf september dit jaar zijn door leerkrachten en ouders geëiste kleuterschool. Met twaalf stemmen tegen en 18 voor verliep de stemming zoals hier gisteren al voorspeld. De druk vanuit het kartel CD&V/NV-A op de Open VLD, Plus en Vlaams Belang om samen met hen mee tegen te stemmen haalde zoals te verwachten was niets uit.

Het was trouwens eventjes spitsroeden lopen voor de gemeenteraadsleden voor ze het stadhuis konden bereiken. De ouders met hun kinderen maakten vooraf hun mening duidelijk kenbaar. Het debat zelf verliep duidelijk gespannen maar iedereen hield zich opvallend in. Men wou de zaak niet op de spits drijven, niet binnen de meerderheid en ook zelfs niet bij de oppositie. Met het lot van kinderen wou men duidelijk niet te veel politieke spelletjes spelen. Het voorstel lag op tafel en na een debat waar iedereen kort en bondig zijn mening gaf verliep de stemming als verwacht.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

De ouders voerden als verwacht voorafgaande aan het gemeenteraad actie voor hun freinetkleuterschool aan het stadhuis.

Het enigste verassende element was de houding van de kleine oppositiepartij Plus die weigerde te stemmen en de zaal dan maar verliet toen men zich diende uit te spreken. Hun raadsleden Patrick Meulebroek, verbonden aan het katholiek onderwijs en oud-schepen voor CD&V, en Rudy De Brandt, gepensioneerd ambtenaar en jarenlang voorzitter van Open VLD, wilden hun mening over de zaak duidelijk niet geven. ”Plus ontloopt zijn verantwoordelijkheid”, stelde Niels Tas, fractieleider van sp.a in de gemeenteraad.

Wel was aan de gezichten van de verantwoordelijke schepen Carine Verhelst (sp.a) en Hans Michiels, fractieleider van CD&V, te merken dat ze er zenuwachtig bijliepen en hoopten dat het allemaal snel voorbij zou zijn. De traditionele glimlach waarvoor ze gekend zijn bleef ditmaal achterwege.

Voor Stefaan Van Gucht (VB) was dit voorstel een goede zaak. “Men heeft feitelijk mijn voorstel van vorige maand afgeschreven. Ik zie dit voorstel voor een freinetkleuterschool niet als een keuze voor een bepaald onderwijsnet maar als kiezen voor een optie die men vroeger nam en die men nu meer levensvatbaar wil maken en niet ten dode wenst op te schrijven”, aldus de fractieleider van het Vlaams Belang.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

Gemeenteraadslid Jean-Michel De Potter (sp.a) kreeg vooraf uitleg over hun eis voor een freinetkleuterschool.

Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD, zag dit wat scherper. “Dit zijn coalitiepartners die tegen elkaar ten strijde trekken met een schepen die haar gelijk niet haalt in het schepencollege en dan maar naar de oppositie stapt. Du jamais vu! (Een term die hij al herhaalde malen in de raad gebruikte, nvdr.) Ik hoop dat dit soort toestanden zich ook niet teveel meer zal herhalen. Wij en de ouders willen hier klare wijn en meer verduidelijking. Voor ons is dit een kwestie dat die school verdere ontplooiingskansen krijgt en de burger zo een vrije keuze heeft qua onderwijs”.

Waarop Marcel Borms (Open VLD), oud-gediende van de Dendermondse politiek en geboren en getogen in Appels, stelde: “Dat die kleuterschool in geen enkel opzicht een rivaal kan zijn van de kleuterschool van de vrije basisschool. Die kinderen daar komen niet uit Appels maar komen van elders, zelfs van buiten Dendermonde.”

Patrick Meulebroek had dan vooral vragen bij de voor hem totaal nieuwe procedure die men hier volgde (het was een agendapunt voorgedragen door de voorzitter van de gemeenteraad) . “Voor ons kan het niet dat men hier de verantwoordelijkheid doorschuift naar de oppositie. Als de meerderheid er niet in slaagt een voorstel te formuleren dan doen wij niet mee en stappen het bij de stemming af”, aldus Meulebroek. Waarop een raadslid opmerkte dat een oppositieraadslid blij zou mogen zijn nu hij eens mee het beleid kan bepalen.

Niels Tas van sp.a had het dan ook over de vaandelvlucht van Plus. Opvallend bij diens erg sobere bijna emotieloze tussenkomst waren de lovende woorden voor de voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Ook prees hij de meerderheid en dus de coalitiepartner die de school redde van de dood door mee er een freinetschool van te maken.

Piet Buyse

Piet Buyse, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad kreeg een bloemetje toegeworpen vanuit sp.a.

Hij somde nog eens kort de voordelen op die deze kleuterschool te bieden heeft. “We verzekeren zo het voortbestaan van deze school en zorgen ervoor dat men in Dendermonde kan kiezen voor freinetonderwijs vanaf 2,5 jaar. Verder komt dit ook aan alle gemeentelijke basisscholen ten goede daar de financieringslast beter wordt en bovendien zijn er 100% subsidies voor die kleuteronderwijzeres. Ook zijn er al 13 ingeschreven kleuters (dit zouden er intussen al 14 zijn, nvdr.) en is er dus een wil bij de ouders om die kleuterschool te realiseren. Waarbij die ouders veelal van buiten Appels komen en dus geen rivaal zijn voor het vrije basisschool. Want inderdaad, Appels is te klein voor twee gewone kleuterscholen.”

Hans Michiels, fractieleider van CD&V, was vrij kort en bleef eveneens vrij sober. Deze betreurde deze actie en het feit dat de vroegere schepen voor Onderwijs Pierre Caudron (sp.a) toen hij een fusie van die twee Appelse scholen voorstelde door zijn eigen partij werd teruggefloten. Ook stelde hij dat alhoewel men anders kon, het idee voor een freinetschool toen steunde. “Als CD&V/NV-A geloven wij nog steeds in het welslagen van een lagere freinetschool”, aldus nog Michiels.

De kleuterschool steunen kon er echter niet af. “Wij pleiten voor een verdere uitbouw van de lagere freinetschool. De oprichting van een kleuterschool is geen sinecure en wij zijn er van overtuigd dat de energie en middelen beter kunnen aangewend worden voor de verdere uitbouw en verdieping van het lagere-schoolaanbod. Bovendien staat de oprichting van een nieuwe kleuterschool  haaks op de mening van de Vlaamse minister van Onderwijs, sp.a’er Pascal Smet. Hij pleitte dit weekend nog in De Zondag voor de afschaffing van de kleinste kleuterschooltjes. De sp.a-fractie van Dendermonde pleit hier voor de oprichting van een kleine kleuterschool. Begrijpe wie het begrijpe kan”, stelde Hans Michiels in zijn pleidooi.

Rudy De Brandt

Rudy De Brandt (Plus) wou samen met collega Patrick Meulebroek niet stemmen over de freinetkleuterschool.

Bij sp.a was er trouwens achteraf wel wat kritiek te horen over hun voortijdig gestorven oud-schepen. “Pierre Caudron heeft het dossier maanden lang laten liggen zonder er iets aan te doen. Hij beantwoorde zelfs niet eens brieven over de zaak. Wij hebben hem dan wel moeten terugfluiten”, stelt men daar. 

Waarna het via stemming snel duidelijk werd dat de nieuwe kleuterschool er komt. VB, Open VLD en sp.a stemden allen voor terwijl het kartel CD&V/NV-A als enigen moederziel alleen tegen stemde. Het verdict was 18 stemmen voor en 12 tegen. Robert Van Overloop (VB) was wegens ziekte afwezig (de man zal wegens een ernstige ziekte bijna zeker nooit meer komen) terwijl Kristel Gevaert (CD&V) en Anne Vander Donckt (Open VLD) andere bezigheden hadden en daardoor nog maar eens afwezig waren.

Het kartel likte haar wonden maar had de nederlaag duidelijk al zien aankomen waardoor vermoedelijk de pijn nog meeviel. “Men doorbreekt hier het cordon sanitair tegen het Vlaams Blok”, opperde raadslid Jozef Dauwe (CD&V) ietwat bitsig. Wat men bij sp.a ontkende. “Wij hebben hen zelfs niet eens gebeld om te weten hoe ze gingen stemmen”, opperde men daar.

Willy Van Damme

In eigen voet

Iets doen dat nadien figuurlijk in het eigen gezicht ontploft heet spreekwoordelijk ‘in eigen voet schieten’. Dat is wat het kartelduo CD&V en NV-A blijkbaar gedaan hebben in het dossier van de gemeentelijke basisschool Appelbloesem in Appels.

Het verhaal van die school en haar lijdensweg begint feitelijk al bijna twintig jaar geleden toen het vrije basisonderwijs definitief een einde maakte aan de segregatie tussen jongens en meisjes. Paters en nonnen konden dan wel naar believen kinderen verkrachten, jongens en meisjes moesten wel elk apart opgevoed worden. Voor het katholiek onderwijs was samen opvoeden immers iets als des duivels werk. De kinderen zouden eens met teveel plezier ‘doktertje’ spelen.

Die tijden zijn gelukkig hier al een twintig jaar geleden begraven. Er ontstond toen echter een probleem. Op het platteland was het de traditie dat het kleuteronderwijs iets van paters en nonnen was, waarna de meisjes daar verder school bleven lopen en de jongens verhuisden naar de gemeenteschool. Dat wijzigde want nu konden ook de jongens bij de paters en nonnen blijven. En die deden natuurlijk hun best om die kinderen en hun ziel bij hen te houden.

Appelbloesem, gemeenteschool Appels

Appelbloesem, de gemeentelijke basisschool van Appels lijkt het toneel van een schoolstrijd te zijn geworden.

In Grembergen kwam er als reactie in de gemeenteschool toen snel en met groot succes ook een kleuterschool, zoals in alle Dendermondse gemeentescholen, behalve dan in Appels. Een beslissing uit de eerste legislatuur van burgemeester Norbert De Batselier (sp.a). “We wilden zo een geste doen naar de katholieke zuil om hen gunstig te stemmen”, klinkt het nu bij sommige sp.a’ers uit die periode. En dat was ook toen geen groot probleem. De vrije school functioneerde slecht en de kleuters gingen als voorheen vlot over naar de gemeenteschool. Tot die vrije basisschool zich herpakte en de kleuters op handige wijze aan zich wist te binden. Het gevolg was dat de gemeenteschool een zachte dood leek te sterven. De kinderen uit Appels bleven op een rare uitzondering allen op die vrije basisschool zitten.

Na wat interne ruzies binnen het bestuur werd voor Appels dan geopteerd voor een lagere school van het type Freinet. Een schot in de roos bleek. “Ik wist uit mijn ervaring in Sint-Niklaas dat dit succes ging hebben. De wachtlijsten voor dit soort scholen elders is nu eenmaal zeer groot”, oppert een sp.a’er die het project toen mee op de rails zette. Zelfs in een totaal onzekere situatie bleken bij de start dit eerste schooljaar er in Appels eventjes 21 kinderen ingeschreven. En nu al blijken er veel nieuwe inschrijvingen te zijn, ook voor een kleuterschool.

 Norbert De Batselier

Om de katholieke zuil niet te veel tegen het hoofd te stoten besloot men onder het bewind van burgemeester Norbert De Batselier voorlopig geen kleuterschool op te richten in de Appelse gemeenteschool. Het werd haar bijna fataal.

Reeds vorige maand trokken enkele ouders naar het Vlaams Belang met de vraag om hen te steunen bij hun vraag voor een kleuterschool. Waarna fractieleider Stefaan Van Gucht via een interpellatie vroeg naar de plannen van de stad hiervoor. “Iedere Freinetschool heeft een kleuterschool, behalve dan Appels. Dat kan toch niet”, stelde de man. Waarop schepen voor Onderwijs, Carine Verhelst (sp.a), stelde dat er hierover tegen begin mei duidelijkheid zou zijn.

En die is er vandaag voor de start van de gemeenteraad dan toch. Er staat een punt op de agenda waarin dit wordt voorgesteld… door de sp.a. Niet door het kartel CD&V/NV-A. Ruzie in het bestuurlijk huishouden dus. Die laatste wil die kleuterschool niet en stelt officieel uitstel voor. “De school moet nog wat tijd krijgen om te groeien en er is ook het probleem van de te volle klassen in de Grembergse kleuterschool. Dat is dringender”, klinkt het bij CD&V & NV-A. Vanuit de partij heeft men trouwens via lobbywerk pogingen ondernomen om bij de oppositiepartijen toch nog haar gelijk te halen.

Bij de ouders van de Freinetschool kan men er niet mee lachen. “Het is toch straf dat een partij die zich graag een familiepartij noemt tegen die kleuterschool is. Ouders met een kleuter en met andere kinderen moeten nu ‘s morgens en ‘s avonds telkenmale twee scholen aandoen en dat kan toch niet. Je had gedacht dat de schoolstrijd voorbij is maar blijkbaar toch nog niet in Dendermonde. Bovendien gaat die kleuterschool geen enkele concurrentie zijn voor de vrije basisschool in Appels. De meeste kinderen en kleuters voor Appelbloesem komen immers uit groot-Dendermonde en verder. Hun argumenten om te opteren voor uitstel houden ook geen enkele steek. Het is de omgekeerde wereld. Ze saboteren gewoon die Freinetschool en gebruiken hiervoor gewoon drogredenen. We gaan dan ook actie voeren voor de gemeenteraad begint en al de namen noteren van diegenen die tegenstemmen. De buitenwereld moet dat weten”, aldus  een vastbesloten Pieter Troch van het oudercomité.

Stefaan Van Gucht

Stefaan Van Gucht riep vorige maand namens zijn fractie in de gemeenteraad al op om in Appels te starten met gemeentelijk kleuteronderwijs.

Bij sp.a is een gelijkaardig geluid te horen. “Dit is doodgewoon rijden voor het katholiek onderwijs, niets anders en ondergraaft de pluraliteit in de stad”, klinkt het daar. Ook de Open VLD ziet men dit voorstel van CD&V als onaanvaardbaar. Kris Verberckmoes, fractieleider Open VLD in de Dendermondse gemeenteraad: “Wij vinden het pluralisme in het onderwijs zeer belangrijk. De vrije keuze mogelijk maken is voor ons essentieel. Het Freinetonderwijs zoals dat in Appels wordt gegeven ligt in de lijn van die vrije keuze en heeft dan ook onze steun. Er is nu een school en wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is, o.a. via een kleuterschool.” Kris Verberckmoes heeft trouwens een interpellatie op de agenda gezet om dit te ondersteunen.

Ook elders stelt men zich vragen. “Je zou denken dat sektarisme uit den boze is, verleden tijd, neen, hier doet men nog verder. En dat door een inrichtende macht zelf die in plaats van zich boven het sektarische te zetten dat zelfs nog steunt.  Een inrichtende macht die haar eigen onderwijs poogt te ondergraven. Je moet het maar meemaken”, aldus een onderwijsspecialist.

Terwijl men de Appelse gemeenteschool deze zomer een grondige opfrisbeurt geeft worden er langs de andere kant pogingen ondernomen om ze kort te houden. Wat bij de andere partijen als weinig logisch overkomt.

Zoals het er nu naar uitziet zal het kartel CD&V/NV-A vanavond aan het kortste eind trekken. Samen hebben zij dertien van de 35 zitjes, oppositiepartij Plus heeft er twee terwijl sp.a, Vlaams Blok en Open VLD er samen 20 hebben, een voldoende meerderheid. “Als ze bij het kartel slim zijn draaien zij vanavond nog bij en stemmen ze voor die gemeenteschool. Dat lijkt electoraal voor hen het best want de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 komen stilaan naderbij“, aldus een lid van de oppositie.

Maar eerst zal men vanavond dan nog spitsroeden moeten lopen want de ouders van de Appelse Freinetschool zijn boos, heel boos.

Willy Van Damme

Vluchten voor de gevangenis

Het was woensdag 16 februari weer een van die leuke best memorabele gemeenteraden waarbij vooral de Open VLD-fractie zich op enkele ogenblikken liet horen. Zoals met het nieuwe woonplan waar Hilde Dierickx poogde het hoge woord te voeren – tevergeefs – en vooral het nieuwe reglement van de Cultuurraad. Wat betrreft het Dendermondse Woonplan kreeg zij trouwens stevige replieken van zowel schepen Bart Van Malderen als spa’er René Van Marcke die duidelijk op dreef was. Waarbij de tussenkomst van Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD  zich zodanig liet opvallen dat het bij ieder op de lachspieren begon te werken, oppositie incluis. De man is de drijvende kracht achter de liberale fanfare Sint-Cecilia uit het stadscentrum en dat men wat morrelde aan  de regeling voor repetities kon voor hem niet. “Unaniem goedgekeurd door de Cultuurraad. En waar was jij of een vertegenwoordiger van je fanfare toen er hierover daar moest gestemd worden. Nergens’, toeterde schepen voor Cultuur Marius Meremans (N-VA) als antwoord op diens opmerkingen. Een reactie die zo te horen onbeantwoord bleef. Geert Vermeir

Geert Vermeir vluchtte weg uit de gemeenteraad voor het debat begon.

Nog terwijl men de gewone agenda afhandelde vertrok Geert Vermeir (Open VLD) echter in alle stilte uit de gemeenteraad. Hij had immers gezien wat de toegevoegde punten, interpellaties waren. En daarop stond Hans Michiels, fractieleider van de groep CD&V en N-VA, met een interpellatie over de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Tijd dus voor de vlucht uit de raad. Het toont feitelijk het laffe karakter, elke confrontatie, elk debat weigerend. Geert Vermeir ontkent dat hier zou sprake zijn van een ‘laf karakter’. “ik ontwijk het debat niet” oppert hij. Waarom hij dan weg liep blijft echter ook nu door hem onbeantwoord.

Op 10 februari publiceerde het Belgisch Staatsblad immers het besluit van de minister voor Ruimtelijk Ordening Philip Muyters (N-VA) die het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde goedkeurde. In mensentaal: de goedkeuring van de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde.

Een zeer belangrijk moment voor de stad die zich wil blijven positioneren als een van ‘s lands belangrijkste gerechtelijke centra, groter dan Gent en alleen voorafgegaan door Brussel, Luik en Antwerpen. Wat in de stad zorgt voor een belangrijke welvaart, en een die jaarlijks blijft groeien. Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Dit is een investering van 95 miljoen euro die goed is voor meer dan 600 arbeidsplaatsen. Verliezen we ditmaal dan verliezen we definitief de gevangenis voor Aalst. Een derde kans krijgen we niet meer.”

Hans Michiels was nog braaf in zijn tussenkomst – een karaktertrek die hem typeert – en stelde: “Ik had de kwestie van een eventueel beroep tegen die beslissing willen vragen aan een van de betrokken gemeenteraadsleden (Geert Vermeir, nvdr) maar ik ben spijtig genoeg twintig minuten te laat.” Bij de drie nog overgebleven Open VLD’ers was het muisstil geworden en keek men somber. Alleen Marcel Borms (Open VLD) diende hoogstnodig ietwat mompelend en glimlachend enkele opmerkingen te maken. Hij kreeg een sterke reprimande van de burgemeester.

Piet Buyse haalde daarbij heel scherp uit naar het actiecomité tegen de gevangenis die hij ronduit beschuldigde leugenaars te zijn en dit ook bewust te doen. “Met geen enkele overheid wilden zij een gesprek voeren en op de infoavond hierover zwegen zij als de dood. En dan stellen ze zonder blikken of blozen in hun bezwaarschrift dat die weg voor de noordelijke ontsluitingsweg er nooit zal komen. Dat dit leugens zijn. Wel nu, die leugenaars zeggen dat die er wel komt en dat de aanbesteding hiervoor morgen (donderdag 17 februari) zal gebeuren.”

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse haalde scherp uit naar beide actiecomités stellend dat ze bewust liegen.

Ook haalde hij heel scherp uit naar het recent ontstane actiecomité van mensen uit de Gentse Steenweg en Krijgem tegen die ontsluitingsweg. Zij hadden het in hun communicatie naar de pers over die ontsluitingsweg als zijnde een ‘snelweg’ die ‘files’ gaat veroorzaken en die het scoutsplein ‘in tweeën zal snijden’. “Ze weten goed dat dit leugens zijn maar vertikten het ons hierover gewoon te contacteren. De Scouts daarentegen zijn komen kijken en luisteren en hebben met ons samen hierover een 90 minuten zitten praten. Zo hoort het”, aldus Piet Buyse.

Het openbaar onderzoek voor de aanleg van de ontsluitingsweg is ondertussen af. Alleen moet het stadsbestuur hier nog zijn advies geven met de beslissing bij AHROM, stedenbouw. De weg moet er al tegen oktober liggen en zal ook dienen als werfweg voor wanneer de werken aan de gevangenis starten. De vrachtwagens zullen dus niet via de Gasthuisstraat of de zogenaamde Paardentrap rijden. Wel wordt de brug waar oude en nieuwe Dender elkaar ontmoeten pas nadien gebouwd. Die bouw vergt immers langer en wordt geschat op 160 werkdagen.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen stelde dat we deze kans niet mogen laten mislukken.

Intussen zijn de grondaankopen voor de gevangenis al sinds november 2010 gerealiseerd en wordt in april de aannemer aangeduid. Voor schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen (sp.a) is dit een voor de stad zeer belangrijk ogenblik, een kans die we met beide handen moeten grijpen. Piet Buyse stelde het nog zo: “Wie dit dossier blokkeert zal Dendermonde voor altijd zware schade toebrengen want dan gaat de gevangenis zeker naar Aalst.”

Bij de Open VLD was het verder stil, heel heel stil.

Willy Van Damme

Naschrift: Aangezien het besluit van minister Muyters op 10 februari in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd is er nog tot 11 april de gelegenheid om bij de Raad van State hiertegen beroep aan te tekenen.

Would-be toogpraat

Iedereen die de Dendermondse gemeenteraad wat volgt weet dat het zeker wat de oppositie betreft zielig gesteld is. Tijdens de vorige legislatuur had je daar nog enkele echte intellectuelen zitten als een Ferdy Willems en Peter Bombay, nu is men afgezakt naar wat toogpraat in café de Zatte Reisduif.

Niet dat die intellectuelen toen veel bijbrachten, integendeel hun houding was bijna continu negatief en was er mee de oorzaak van dat burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) gedegouteerd de deur achter zich toetrok. Bijna het enige wat zij toen konden was beledigingen in de zaal gooien en vulgair insinueren dat men sjoemelde.

De Zatte Reisduif

Het is niet beter met deze legislatuur, alleen dat men nu aan de toog van café De Zatte Reisduif zit.  Dat men daarbij niet bezig is met politiek de naam waardig is ook duidelijk. Integendeel men saboteert zelfs projecten die essentieel zijn voor het welzijn van de bevolking.

De gemeenteraad begon nochtans allemaal netjes met Robert Van Overloop van het Vlaams Belang die de brandweer en politie namens zijn fractie wou feliciteren voor het gezwoeg tijdens de recente watersnood. En daarna bleef het nog een tijdje heel rustig met nochtans belangrijke onderwerpen die zonder een woord passeerden. Het punt over de herinrichting van de wijk Hof ten Rode in Baasrode was gestemd voor iemand het goed besefte.

Vondelbeek

De voorbije wateroverlast kwam even ter sprake. Hier de Vondelbeek aan het station.

En natuurlijk moest Marcel Borms (Open VLD) zich terug laten horen toen er een zoveelste begrotingswijziging diende gestemd. Het is een traditie en de vroegere schepen van Financiën moest tonen dat hij dit dossier blijft volgen. Niet dat het iets bijbracht of dat iemand echt luisterde. Een begrotingswijziging en hup daar is Borms. Het is zo voorspelbaar als het vallen van de bladeren.

Een bocht

En dan kwam er de toch wel belangrijke bocht die het stadsbestuur maakt over het parkeerbeheer met de geplande privatisering van wat velen altijd zagen als de centrale overheidsopdracht: de openbare orde. Lange tijd werkte men met hulpagenten die men via extra subsidies tijdelijk kon aanwerven. In Brussel is het echter een en al bezuinigingen geblazen en geld voor hulpagenten is er niet meer. Met als gevolg dat elke controle op het betalen van de parkeerretributie in de stad al zeer lang bijna onbestaande is. Dit gaat dus veranderen en de mensen kunnen straks maar beter oppassen. Het zou in de stad wel eens parkeerboetes kunnen gaan regenen.

In de nabije toekomst gaat dus normaal gezien een privébedrijf toezicht houden op het parkeren. “Een goede zaak die we steunen”, wist Hilde Dierickx van Open VLD. Zij maakte zich wel zorgen over de juridische omkadering van het besluit. “In andere gemeenten zijn daar veel problemen mee geweest”, wist ze nog. Een probleem dat echter door een aangepaste wetgeving intussen nationaal werd opgelost.

Over would-be en andere journalisten 

En dan kwam daar weer het probleem van de bejaardenwoningen in Oudegem ten tonele. Ditmaal werd het vorige besluit rond een vergoeding voor de CVBA Volkswelzijn voor het wijzigen van het project voor bejaardenwoningen in Oudegem herstemd. (zie voor een meer gedetailleerde achtergrond hierover elders op deze blog) De Stad had zich gaan informeren bij advocaat Dirk Van Heuven, een der specialisten op het gebied der gemeentewetgeving. Een man die er ook al heel wat over publiceerde en dus weet waarover hij advies geeft.

Zijn advies was dat de gouverneur hier de zaken verkeerd had geïnterpreteerd en dat beroep gezien de wetgeving en de historiek dus zinvol was. Voor Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD en zelf advocaat, toonde het advies van Van Heuven echter dat de gouverneur gelijk had. Waarop schepen en advocaat Dirk Abbeloos stelde dat hij zeer selectief was met zijn citaat uit dat advies. Ook was er een rel over het feit dat dit advies pas laat aan de raadsleden was bezorgd. Iets waar Dirk Abbeloos (CD&V), schepen voor Juridische Aangelegenheden, zich voor verontschuldigde.

 Oudegem - Kerkplein

                                       Het Oudegemse kerkplein kwam weer ter sprake

Kris Verberckmoes had het daarbij ook over een “would-be journalist die het ook nu weer totaal niet begrepen heeft”. Een soort herhaling van wat partijgenote Hilde Dierckx stelde toen zij het enkele maanden geleden had over: “Een blogger die zich ook journalist noemt”. Wat men telkenmale op geglimlach onthaalde. Kritiek doet blijkbaar pijn.

Politieke spelletjes

Ook nu weer vroeg Kris Verberckmoes dat Carine Verhelst en Theo Janssens, beiden sp.a en respectievelijk directeur en voorzitter van Volkswelzijn, voor de stemming de zaal zouden verlaten. Wat door burgemeester Piet Buyse (CD&V) werd geweigerd. “Wij gaan in beroep tegen de beslissing van de gouverneur en bovendien werden er in het verleden over hun aanwezigheid bij dergelijke stemmingen nooit problemen gemaakt. Zo verkochten we aan Volkswelzijn de vroegere Garage Van Malderen terwijl we daar op de private woningmarkt meer geld voor hadden gekregen. En toen zweeg iedereen en was er geen probleem. Nu plots wel. We wachten het resultaat af”, aldus de burgemeester.

Maar voor Kris Verberckmoes kon het niet dat zij meestemden over wat hij omschreef als “het Volkswelzijn van Janssens en Verhelst”.  Een merkwaardige bewering daar de aandelen van de CVBA grotendeels in handen zijn van de stad Dendermonde en dus ook van haar burgers als een Kris Verberckmoes. Ook vergetend dat een van de weinige private aandeelhouders van Volkswelzijn raadslid Thérèse Van Gucht (CD&V) is. En daarover wordt opvallend door Open VLD en het Vlaams Belang nooit iets gezegd. Daar zien zij geen ‘belangenvermenging’.  Wat aantoont dat het hier alleen maar gaat over politieke spelletjes en niet over het beheer zelf.

Typerend was ook de bewering van Stefaan Van Gucht dat die schadevergoeding die voorlopig op ongeveer 100.000 euro is geraamd niet bestemd is voor dit architectenbureau welke het ontwerp maakte maar voor de CVBA Volkswelzijn en dat daarover in dit advies gelogen wordt. Blijkbaar vergetend dat tijdens het debat op 19 mei dit juist het centrale thema van de zaak was. Het bedrag werd zelfs niet definitief vastgelegd omdat men bij Volkswelzijn uiteraard de facturen toen nog niet had ontvangen en men dus pas daarna kon uitrekenen wat de ware verloren kosten zijn. Niet verrassend die vergetelheid natuurlijk. Voorheen had zijn fractie – en die van de Open VLD – dit project in Oudegem unaniem goedgekeurd. Waarna enkele jaren later plotseling bij hen een no-passeran klinkt en men deed alsof men dit nooit had goedgekeurd.

Stefaan Van Gucht, fractieleider Vlaams Belang

Stefaan Van Gucht was vergeten dat zijn fractie van het Vlaams Belang dit plan voor die Oudegemse bejaardenwoningen ooit had goedgekeurd. 

Op kap van de bejaarden

Maar ja, aan de toog van café De Zatte Reisduif mag men als eens zeveren. Dat dit project voor bejaardenwoningen in Oudegem door die liberale obstructie nog maar eens een jaar vertraging oploopt kwam niet ter sprake. Bejaardenzorg is secundair, politieke spelletjes primeren. Indien de stad had doorgezet en ballen had getoond dan was men in Oudegem nu al aan het bouwen en hadden de Oudegemse bejaarden in 2012 oud kunnen worden in hun eigen dorp, onder de kerktoren. Volkswelzijn had immers al de bouwvergunning op zak maar voert ze niet uit. Wat men nochtans zo zou kunnen. Nu verliest men misschien wel vijf jaar en zeker 100.000 euro.

Natuurlijk heeft de oppositie het hier gemakkelijk om te scoren. Binnen de meerderheid mankeert het immers aan voldoende sterk leiderschap en bij sp.a en CD&V zijn er een aantal opposanten die hier om puur persoonlijke reden dwars liggen. Ivan Verleyen en Jean-Michel De Potter van sp.a omdat niet zij maar Carine Verhelst schepen mocht worden.

En bij CD&V is Thérèse Van Gucht het niet vergeten dat haar zoon in 2006 bij Volkswelzijn na protest van collega’s werd ontslagen. Ze krijgt hierbij de steun van haar bondgenoot Kristel Gevaert (CD&V). Als steeds vluchtte De Potter voor de stemming de zaal uit terwijl de andere drie zich bij de stemming onthielden. Een erg vervelende zaak voor de sp.a.

Carine Verhelst

                              Schepen Carine Verhelst was opnieuw kop van jut voor partijgenoot Ivan Verleyen.

Zijn tak afzagen

Een volgende botsing binnen de sp.a  deed zich wat later voor bij het probleem van de evaluaties in het stedelijk onderwijs, een dossier dus van onderwijsschepen Carine Verhelst en opnieuw moest Ivan Verleyen zo nodig tegen haar ten aanval trekken. Het zorgde voor heel boze gezichten binnen zijn fractie. Ivan Verleyen is een van de knapste koppen in de gemeenteraad met een sociaal gevoel, dossierkennis en werkijver die het daarbij ook nog goed kan uitleggen. Zijn weinig zinvolle actie hier en zijn optreden voorheen ondermijnt echter zijn eigen sp.a waarvoor hij al heel zijn leven gevochten heeft. Het is als de man die heel hoog in de boom de tak wegzaagt waarop hij zit. Hetzelfde uiteraard voor De Potter. Ze zetten heel veel op het spel.

Na deze voor Verhelst onprettige botsing kwam dan het goedkeuren van het project rond de erfgoedvereniging voor ‘het land van Dendermonde’. Met Wetteren, Hamme, Zele, Laarne, Wichelen, Lebbeke en Buggenhout wil men een erfgoedvereniging oprichten die dan vanuit de Vlaamse regering subsidies kan krijgen voor allerlei activiteiten rond erfgoed. Men hoopt zo personeel te kunnen aanwerven en de woonst naast Zwijveke staat al klaar. Voor Robert Van Overloop de gelegenheid om zich nog eens te tonen zonder ditmaal ruzie te maken met de verantwoordelijke schepen Marius Meremans (N-VA). Erfgoed is van van zijn passies.

Het kerkhof van Baasrode

En dan kwamen de interpellaties. En uiteraard konden de wortelen van het Baasroodse kerkhof niet ontbreken. Een faits divers dat bijna de wereldpers haalde. Bij de ontruiming van een aantal graven had de aannemer aarde vermengd met wortelen gebruikt om die leeggehaalde graven te vullen. Geen zicht uiteraard en een bewijs voor de onkunde van deze aannemer. Baasrodenaar Stefaan Van Gucht nam hierbij de verantwoordelijke schepen Leen Dierick (CD&V) op de korrel en had het daarbij ook over de slechte timing voor die ontruiming pal voor Allerheiligen wanneer velen de graven van hun overleden familie en vrienden komen opkuisen en bezoeken.

Leen Dierick - 1-09-2009 - 2

Schepen Leen Dierick had een hoog oplopend gesprek met de aannemer over die wortelengrond.

Het kerkhof van Baasrode lag er op 1 november bij alsof hier de loopgravenoorlog van 1914-‘18 was herdaan. Wat feitelijk niet kan en ontruimingen doet men dan ook best niet in het najaar pal voor 1 november maar in het voorjaar. Het bespaart herrie als dit. Het is een voor de bezoekers pijnlijke zaak die zich dit jaar niet alleen in Baasrode voordeed maar ook in het nabije Sint-Amands. Voor Leen Dierick is de aannemer geheel in de fout en respecteerde hij de timing en het bestek niet en heeft hij ook nog schade toegebracht aan sommige graven.

Achteraf is gebleken dat enkele graven zelfs onrechtmatig werden weggehaald. Leen Dierick had het daarbij ook over een hoog oplopend gesprek met de bewuste aannemer. Die heeft na blijkbaar eerst schuld te bekennen nu in kranteninterviews alles richting de stad geduwd. De gesprekken van de stad met deze aannemer zullen in de toekomst duidelijk via advocaten verlopen. En de wortelen zullen bijna zeker nog een tijd blijven liggen. Of de konijnen zouden moeten toeslaan.

Interessante bouwgrond

Als laatste punt van de openbare zitting was het dan opnieuw de beurt aan Kris Verberckmoes die de lamentabele toestand aanklaagde van de loods waar de Dendermondse carnavalsverenigingen aan hun wagens moeten werken. Ook loopt het huurcontract met de stad naar haar einde. Zo regent het er al jaren binnen, een probleem dat de stad de voorbije jaren alleen met wat oplapwerk wist te verhelpen. “Die carnavalsgroepen kunnen nog een hele tijd in die loods blijven. Maar natuurlijk is er het plan om de Dendermondse stationsbuurt geheel te herinrichten en die loods ligt in dit gebied zodat de toekomst ervan nog onduidelijk is”, stelde schepen Leen Dierick.

Spoorwegstation Dendermonde

De loods en de stadsgebouwen gaan mee opgenomen worden in de grote herstructurering van de stationsomgeving.

Hierbij denkt men ook aan appartementsgebouwen en bedrijfscentra en daarbij zou dit terrein dat eigendom is van de stad erg interessant zijn. Dit omzetten in bouwgrond is voor de stad uiteraard financieel lonend. Dat besefte ook Kris Verberckmoes wel en hij had al een nieuwe ruimte gevonden die de stad voor de carnavalsgroepen dan kon huren. Bij het textielbedrijf De Saedeleer op het Hoogveld namelijk, een erg innovatieve onderneming met een uitstekende reputatie. Een bedrijf ook waarvan de liberale voorkeur goed gekend is. De Open VLD mag er met elke verkiezingscampagne steevast reclameborden neerzetten. En Kris Verberckmoes lijkt dat niet vergeten te zijn. Niet verrassend.

Oh ja, ook nu weer was raadslid en notaris Anne Vander Donckt (Open VLD) afwezig. Als deze legislatuur ten einde loopt kan men haar misschien huldigen als het raadslid met de meeste afwezigheden ooit. Het is te hopen dat haar notariaat beter werkt.

Willy Van Damme

Een wollige gemeenteraad

Het was gezien de voorbije hoog oplaaiende ruzie rond het Baasroodse rusthuis woensdagavond een vrij rustige gemeenteraad. En nochtans stonden er een aantal belangrijke punten op de agenda zoals het jeugdbeleidsplan, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) rond zonevreemde jongerenvoorzieningen en sportclubs en een aantal projecten rond openbare werken aan het station in Schoonaarde en Krijgem aan de Gentse Steenweg. Het RUP passeerde zelfs zonder enige opmerking en werd unaniem goedgekeurd. Hetzelfde voor andere belangrijke punten.

DSCN8641

Het RUP rond zonevreemde sportterreinen ging onopgemerkt en zonder stemming voorbij.

Van de jongeren zelf

Alleen de bevoegdheidsoverdracht voor kleinere aanvullende verkeersreglementen veroorzaakte enige animositeit met Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) en  Kris Verberckmoes (Open VLD) die stelden dat dit een inbreuk was op de lokale democratie. Wat dan weer betwist werd door Bart Van Malderen (sp.a), de schepen voor Mobiliteit. “Dit zijn pietluttige wijzigingen zoals een parkeerplaats hier en wat straatverf daar. Dat vergt nu teveel administratief werk dan feitelijk nodig”, stelde deze. En voor een keer stemde de oppositie unaniem tegen. 

Meer discussie – zij het ook hier erg beperkt – was er rond het jeugdbeleidsplan 2011 en 2013. En ook hier was Stefaan Van Gucht van de partij. “Er staan goede dingen in maar de toon is veel te wollig, typisch Meremans. Wij gaan ons daarom onthouden”, opperde deze. Voldoende om de schepen voor de Jeugd Marius Meremans (N-VA) te paard te krijgen. “Dit is niet door mij of de meerderheid schreven maar door de jongeren zelf. Je kritiek is dan ook tegen hen gericht. Ik zal ze je opmerkingen zeker overbrengen”, aldus een wat glunderende Meremans. Wat ook bij René Van Marcke en Niels Tas (beiden sp.a) met enig leedvermaak te horen was. Zij noemden het dan ook “een prachtig maar uiteraard niet perfect plan.”

Tweedracht zaaien

En dan kwam Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD, met het enige bijgevoegde punt op de agenda: het rusthuis in Baasrode. Voor de zoveelste maal poogde hij daarbij tussen de coalitiepartners extra tweedracht te zaaien. Wat hem tot heden niet echt lukte. Bij beide partijen is er steevast eerder hoongelach te horen dan dat er op de gezichten spanning zou zijn af te lezen. Het algemeen gelach bij de meerderheid tijdens de vorige gemeenteraad bij de terloopse opmerking over flutadvocaten had hij duidelijk niet gesnapt. Zijn uitspraak dat ‘als het in Parijs regent in Brussel druppelt’ zorgde op de meerderheidsbanken ook nu weer bijna overal voor gelach.

Piet Buyse

Piet Buyse hield de zaak goed onder controle.

Dat Kris Verberckmoes daarbij als de vorige malen exclusief de sp.a en vooral Theo Janssens onder vuur nam was natuurlijk te verwachten. Hij dient zich duidelijk bij CD&V aan als de nieuwe huwelijkskandidaat voor een volgende legislatuur. Vraag is natuurlijk wat de uitslag van de komende lokale verkiezingen zal zijn. Na de tsunami die Bonabartje De Wever bij de laatste verkiezingen veroorzaakte is niets nog zeker, ook lokaal. Dat een N-VA’er dan de Dendermondse verkiezingen wint kan zeker niet meer worden uitgesloten. Het is dus tot de uitslag van oktober 2012 bekend is voorlopig hier koffiedik kijken.

Ook nu weer faalde Kris Verberckmoes echter mede dankzij een goede repliek van een attente burgemeester Piet Buyse. “Dat er rond dit punt van het Baasroods rusthuis een meningsverschil is hoef je ons niet te zeggen. Maar stellen dat wij als schepenen niet meer samen door een deur kunnen klopt niet. Wij vergaderen bijna dagelijks zonder problemen en ook vandaag zijn wij hier samen als college. Verder zijn de punten die je hier aandraagt zaken voor het OCMW en niet voor de gemeenteraad. De werking van ons schepencollege vormt geen probleem”, aldus een bedaard klinkende burgemeester die zich duidelijk meester van de zaak toonde. Een zelfde reactie bij Theo Janssens die beloofde de aan de pers overhandigde documenten ook aan de politieke fracties van de gemeenteraad te overhandigen. “Kwestie dat zij ook met gezag kunnen oordelen”, aldus de schepen en OCMW-voorzitter Theo Janssens.

Theo Janssens

Theo Janssens riep op tot samenwerking en dialoog.

Met emotionele stem

Kris Verberckmoes deed nog eens een verwoede tweede poging door te stellen dat de OCMW-voorzitter chantage pleegde op CD&V. Tevergeefs. Alleen raadslid Thérèse Van Gucht (CD&V), de vorige OCMW-voorzitter, reageerde publiek. Zeer tegen de zin van Piet Buyse overigens die nog poogde dit te verhinderen. Het werd een voor haar wel brave reactie. “Dit is erg wat er allemaal gebeurd. Twee burgemeesters, Norbert De Batselier (sp.a) en Piet Buyse waren tegen de sluiting maar Theo Janssens drukt dit toch door. Ik heb daar gezien de toenemende vergrijzing grote vragen bij. En één mastodont van een rusthuis bouwen in plaats van een spreiding met twee kleinere is geen goede zaak. Ik zou dan ook graag hebben dat Theo Janssens dit amendement van CD&V meeneemt om Baasrode te redden”, aldus een duidelijk emotionele Van Gucht.

Probleem is dat dit amendement al mee is besproken in Brussel en daar verworpen werd door zowel de administratie als minister Jo Vandeurzen van CD&V. Hieraan kan Theo Janssens niets doen. Het is namelijk niet Theo Janssens of zijn fractie of de Dendermondse sp.a die de keuze uit die drie plannen maakte en dus Baasrode doet sluiten. Het is een weloverwogen beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen van de bloedeigen CD&V,  een man van ACW-signatuur.

Gans het plan is opgemaakt door de administratie en is gebaseerd op de normen afkomstig van het Agentschap Zorg & Gezondheid, de opeenvolgende Vlaamse ministers voor Welzijn (allen van ACW-signatuur), de Vlaamse regering en het Vlaams parlement. En bij al die beslissingen stond CD&V vooraan aan het stuur. Het klopt dat er waarschijnlijk te weinig rusthuisbedden zijn, maar die normen hiervoor komen van de nationale CD&V zelf. Het is dus de nationale CD&V die het Baasroodse rusthuis sluit en niet zozeer een volgens de Baasroodse ACW balorige en hardvochtige Theo Janssens.

Actievoerders OCMW-rusthuis Baasrode

De tegenstanders van de sluiting van het Baasroodse rusthuis doen aan zelfbedrog.

Hopen dat men Baasrode zal kunnen openhouden is dan ook dagdromen. CD&V had voor Baasrode zelfs twee alternatieven ingediend en beiden zijn verworpen, ook door de minister. En stellen als sommigen hier doen dat minister Jo Vandeurzen tekende omdat hij niets afwist van die voorstellen van de Dendermondse CD&V is te lachwekkend om serieus te nemen. Dat verhaal is eerder goed voor een show van Geert Hoste of een Philippe Geubels. Denkend dat men dit na nieuwe lokale verkiezingen eventueel toch nog kan wijzigen is dan ook echt niet serieus te nemen. Het is zelfbedrog. De klok voor Baasrode tikt.

Willy Van Damme

Dankzij mij

Twee persberichten van gemeenteraadslid Hilde Dierickx (Open VLD) en de tekst van de petitie van Jeugdhuis Move uit Oudegem

STAD GEEFT € 27.000 VOOR ILLEGALE BOUW JEUGDHUIS

In Oudegem (Dendermonde)bouwt jeugdhuis Move een nieuw jeugdlokaal zonder bouwvergunning op de plaats van de vroegere voetbalkantine. Deze oude kantine werd eveneens zonder vergunning gesloopt. De stadsdienst bevestigt de bouwovertreding.

Schepenen Bart Van Malderen (sp.a) en Marius Meremans (NVA) waren van in het begin op de hoogte van de illegaliteit. Ze gaan als openbare gezagbekleders zwaar in de fout. “In plaats van de jeugd te helpen bij een probleem, laten ze hen illegaal begaan. Ze brengen door hun lakse houding Move nog verder in de problemen. “, meent Hilde Dierickx.

Het jeugdhuis bekwam op 19-04-2010 een vergunning voor de regularisatie van de voetbalkantine en voor de inrichting van de voetbalkantine tot jeugdhuis. Maar toen bleek dat het gebouw er slecht aan toe was, besliste Move het af te breken en geen renovatie maar een nieuwbouw te realiseren. Met jeugdig enthousiasme gingen ze zelf aan de slag. Maar nu zijn ze het slachtoffer van de foutieve houding van de Schepenen. Het Schepencollege wil een subsidie van € 27.000 geven voor de illegale bouw. Voor Open VLD kan dit pas als het project wettelijk is.

Op de site ligt een NAVO-pijpleiding. Er is geen schriftelijke toestemming van Defensie dat er mag gebouwd worden. Nochtans werd al machinaal gegraven, wat op deze plaats zeker gevaren inhoudt.

Open VLD wil niet dat de werking van jeugdhuis Move in het gedrang komt en wil problemen voor de toekomst vermijden.

Hilde Dierickx vraagt daarom dringend:

– dat de Schepenen de jeugd helpen om het jeugdhuis op een legale manier te realiseren

– dat dringend een regularisatieaanvraag wordt ingediend

– dat de bouw professioneel begeleid wordt, om de veiligheid van de jeugd te vrijwaren

– dat een schriftelijke overeenkomst met Defensie wordt afgesloten in verband met de NAVO-pijpleiding

Jeugdhuis Move heeft de wind in de zeilen: er zijn vele nieuwe leden, het enthousiasme en dynamisme is groot, de activiteiten zijn succesvol. “Jeugdactiviteiten moeten gestimuleerd worden, maar enkel als de wet gerespecteerd wordt. Zo niet geven we een verkeerd signaal aan de jeugd”, aldus Hilde Dierickx.

20100910

Hilde Dierickx – Open Vld-gemeenetraadslid

OPEN VLD VRAAGT BEHOUD SUBSIDIE JH MOVE

Op de Dendermondse gemeenteraad van 15 september gaven Schepenen Meremans en Van Malderen toe sinds 1 juli 2010 op de hoogte te zijn van de bouwovertreding van Jeugdhuis Move.

Hilde Dierickx (Open Vld) vroeg het gemeentebesluit te wijzigen, zodat de subsidie van € 27.000 behouden werd. Dierickx hield haar slag thuis. Ze betreurt dat de Schepenen op 1 juli niet onmiddellijk reageerden en de jeugd aanraden een regularisatie aan te vragen. Zo ging 2,5 maanden kostbare tijd verloren. Ondertussen is de bouw stil gelegd en moet een regularisatiedossier ingediend zijn tegen 18 oktober2010.

Open Vld is tevreden dat het jeugdhuis haar subsidie behoudt en dat een einde komt aan deze illegale toestand. “Hopelijk sluiten de Schepenen nooit meer hun ogen voor illegale bouwwerken”, stelt Hilde Dierickx.

20100916

Hilde Dierickx – Open Vld-gemeenteraadslid

Petitieactie

“Sinds 1969 is Jeugdhuis Move een vaste waarde in het Dendermondse jeugdhuiswerk. Door de verkoop van hun vertrouwde pand, moest het jeugdhuis op zoek naar een nieuwe stek. Deze werd in samenwerking met SK Oudegem gevonden op de sportcampus langs de Ouburg. De bestaande kantine daar moet grondig her-/verbouwd worden. Dit kan niet zonder de noodzakelijke subsidies vanuit de stad. De controlecommissie en het schepencollege stellen aan de gemeenteraad voor om 27.000 noodzakelijke euro’s uit te trekken. Op 15 september beslist de gemeenteraad over deze subsidie. Ondergetekenden vragen het stadsbestuur om deze subsidie onverkort toe te kennen. Politieke spelletjes mogen geen strop leggen rond de toekomst van Jeugdhuis Move. De Oudegemse jeugd heeft daar recht op!”

Petitie verzamelt en op enkele dagen ondertekend door 600 personen. Ze werd woensdagavond voor de gemeenteraad afgegeven aan de burgemeester Piet Buyse.

Commentaar:

Met andermans veren gaan stoefen is misschien nog het best en braafst wat hier kan gesteld worden. De actie van Hilde Dierickx die gericht was tegen het toekennen van een subsidie aan jeugdhuis Move tot hun bouwovertreding geregulariseerd was werd woensdagavond plots door haar omgebogen tot een actie voor het behoud van die subsidie. De regularisatie is immers nog steeds niet bekomen en dat was voor haar nochtans de absolute voorwaarde om die subsidie te geven (zie het eerste persbericht).

Het stadsbestuur doet een voorstel aan de gemeenteraad om die subsidie toe te kennen, zij protesteert en komt zodra dat is goedgekeurd trotst verklaren dat dit allemaal haar werk is. Je moet maar durven. Voor zover geweten is Hilde Dierick het eerste oppositielid in België tegen wie een petitieactie gevoerd wordt wegens het indienen van een interpellatie in een gemeenteraad. Men zou dan schaamte en nederigheid verwachten, maar neen. Ze tooit zich met andermans veren.

Wedden dat ze bij de Oudegemse jeugd bij de volgende verkiezingen zo amper een stem zal halen. In het verleden gaf zij ooit een persbericht uit waarin zij stelde dat: “het wel duidelijk was wie ten huize Norbert De Batselier de broek draagt.” Waarna ze haar fout niet eens inziend in de pers haar verbazing uitte over het feit dat Norbert De Batselier haar sindsdien geen hand meer wou schudden. Toen de mensen van Move die tegen haar gerichte petitie aan de burgemeester afgaven keek ze naar verluid in de andere richting. 

Bij de Dendermondse politieke meerderheid maakte men trouwens de opmerking dat de grootste bouwovertreding in Dendermonde de kantine van voetbalclub Sint-Gillis betreft waar haar echtgenoot mee in het bestuur zit. Ze wordt normaal de komende maanden door het stadsbestuur ook geregulariseerd. Goed zo.

Willy Van Damme

Een positieve onthouding voor een duurzaam beleid – Gemeenteraad 16 december 2009

Wat een klassiek debat rond de begroting moest worden begon door omstandigheden op een erg emotionele manier. Eerst was er het in memoriam door burgemeester Piet Buyse (CD&V) ter nagedachtenis van de overleden gewezen schepen Pierre Caudron (sp.a). Wat gevolgd werd door een minuut stilte.

Daarna kwam dan de eedaflegging van Baasrodenaar François De Bleser (CD&V) als nieuwe schepen van Personeel, Feestelijkheden, Administratieve Vereenvoudiging en het tropische zwembad Olympos. Functie die hij vanaf 1 januari opneemt en die al een tijd in voorbereiding is. Tijd dus voor schepen Thérèse Van Gucht (CD&V) om afscheid te nemen van haar job, wat voor haar een emotioneel moment bleek. Met heimwee blikte ze terug op het verleden dat zij koesterde maar dat ook reeds lang gepasseerd is, dood en begraven.

François De Bleser

François De Bleser mocht de eed als schepen afleggen.

En na het applaus, de bloemen, het geschenk en de kussen kwam dan de begroting voor 2010. Een zonder bijkomende belastingen bleek dat zodat er onvoldoende vuurwerk voor de oppositie was om de meerderheid aan te vallen. Het was dan ook als de vorige jaren een erg mak debat. Met interpellaties over punten die soms mijlenver van de zaak verwijderd waren. Zo had Hilde Dierickx (Open VLD) het over schrijffouten op een blog van iemand die zich voor journalist uitgeeft en klaagde Lieven Waegeman (Vlaams Belang) dan weer over de inderdaad erbarmelijke staat van de parking van de De Bruynkaai. Alleen is die parking eigendom van Waterwegen en Zeekanaal en dus niet van de stad zoals vroeger al herhaalde malen op de gemeenteraad was gesteld.

De meerderheid presenteerde een wat zij noemde duurzame begroting, passend in een periode waar de klimaattop in Kopenhagen volop ter discussie en in de belangstelling stond. Staat het meerjarig beleidsplan van deze legislatuur in het teken van WO²RD (Welzijn, Ontplooien, Ondernemen, Ruimte en Dienstverlening) dan werd dat nu WO²RD² met de extra D die staat voor duurzaam.

Brusselse forten

Het Dendermonds beleidsplan 2010 voorziet extra zuurstof voor de natuur.

En dat betekent voor burgemeester Piet Buyse onder meer dat men op zoek gaat naar gronden voor het neerpoten van windmolens, het opmaken van een lichtplan voor zuiniger lichtgebruik, en het gebruik maken van een milieubarometer. Die moet het bestuur een leiddraad geven over al geleverde of nog te leveren milieu-inspanningen. En nu afwachten dat de resultaten wat meer geven dan de praat- en ruziebarak die Kopenhagen feitelijk gebleken is.

Wel bleef de burgemeester nogal vaag over de nochtans erg belangrijke plannen voor de herwaardering van het militair erfgoed op de Kalendijk en de restauratie van het belfort en de vroegere lakenhalle. Voorname projecten welke aanslepen en die het toerisme extra stimulansen kunnen geven. “Daarnaast willen wij ook de restauratie van onze militaire fortificaties, die toch een belangrijke betekenis hebben voor Dendermonde, via een realistische timing voortzetten”, klonk het bij Piet Buyse. Maar wat die ‘realistische timing’ juist is kwamen wij niet te weten. De oppositie vroeg er ook niet naar.

Vooraf dienden er een aantal punten goed- of afgekeurd, maar dat verliep vlot met een oppositie die amper tegenstemde. En ook dit jaar had Patrick Meulebroek het over zijn onthouding, een ‘positieve onthouding’ noemde hij dat. Het is duidelijk dat de man poogt de tussen hem en zijn vorige partij de CD&V door hem opgeblazen bruggen te herstellen. Vraag is of dit nog lukt.

Reuzenroute - Dendermonde stadhuis - 28-09-2008 - 8

De restauratie van het belfort en de oude lakenhalle zal gebeuren via ‘een realistische timing.’ Wat is realistisch?

Wel had raadslid Rudy De Brandt (Plus) duidelijk het jaarverslag 2008 – een lijvig boek dat alles rond het stadsbeheer bevat van het vorig jaar 2008 – gelezen. “Dat staat vol toch wel serieuze fouten. Zo wordt ik bij Samen gezet terwijl die partij al wat jaren uit de gemeenteraad verdwenen is”, stelde de man die anders zelden van zich laat horen.

Het debat begon pas goed toen de dotatie voor het cultureel centrum Belgica ter sprake kwam. Voor Robert Van Overloop (Vlaams Belang) onaanvaardbaar want wat men als begroting had ingediend: “waren enkele nog niets eens halfvol geschreven A4t’es. Bovendien was de programmatie van Belgica bewust gericht tegen het Belang.” Zijn neen was dan ook enkele decibels hoger dan die van zijn partijgenoten. Waarop een al even boze Marius Meremans (NV-A), schepen voor Cultuur er het Vlaams Belang van beschuldigde tegen cultuur te zijn, verwijzend naar een serie uitlatingen in die richting van Belangbaas Filip De Winter.

Een tweede maal was er herrie toen het OCMW-budget op tafel lag. Voordien waren zowel Kristel Gevaert (CD&V) (*) als de Baasroodse Marijke Collier (CD&V) er stilletjes van onder gemuisd. Een stemming zo vermijdend. Voor Baasrodenaar Johan Daman (Vlaams Belang) kon dit helemaal niet door de beugel omdat er in de begroting geen sprake is van plannen voor een nieuw rusthuis in Baasrode. Terwijl zijn andere fractieleden zich onthielden, ook Baasrodenaar Stefaan Van Gucht, verhief ook hij zijn stem met een luid neen.

Voor Theo Janssens (sp.a) een niet ter zake zijnde opmerking daar dit pas voor later is en de zaak rond de rusthuizen nu in Brussel ter discussie ligt. “We moeten wachten op wat Brussel zegt”, aldus Theo Janssens. De rest van de meerderheid incluis ook Thérèse Van Gucht of François De Bleser bleven echter op post en keurden alles goed.

Theo Janssens - 30-05-2009 -

“De kwestie van het rusthuis in Baasrode ligt voor in Brussel en staat daarom ook niet vermeld in het beleidsplan 2010 van het OCMW”, aldus Theo Janssens schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van het OCMW.

Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD, had het stiekeme vertrek van Gevaert en Collier wel opgemerkt en gebruikte het om de tweedracht van de meerderheid te beklemtonen. “De ruzies over het rusthuis in Baasrode, de bejaardenwoningen in Schoonaarde en Oudegem en de lagere school in Appels tonen de diepe verdeeldheid aan”, opperde hij bij het feitelijk begin van het debat.

Een debat dat voor de rest weinig of zelfs geen animo vertoonde. Zo stelde men dat men het steeds had over herhalingen en het verder zetten van plannen. “Er is geen vernieuwing”, klonk het bij de oppositie, vergetend dat dit deel vier is van het meerjarenplan. Anderen hadden het dan weer had over te weinig nieuwe projecten of over te weinig sparen. Typerend was Barbara Pas (Vlaams belang) die tussenkwam over een ontbrekend verkeersplan voor als de Denderbrug opengaat daar die brug volgens haar fietspaden zal hebben. Had zij opgelet toen de plannen voor die brug ontvouwd werden dan had zij geweten dat er van fietspaden geen sprake is.

Typerend voor de zwakte van de oppositie is dat niemand vragen stelde over de plannen voor het vroegtijdig afbetalen van de nieuwe bibliotheek. Daarvoor is in de begroting de voor Dendermonde enorme som van 12,5 miljoen euro voorzien. Dit jaar wordt de bibliotheek opgeleverd en dient de stad te beginnen met het afbetalen aan Dexia van de lening die ze dan moet afsluiten voor de bouw van deze bibliotheek.

DSCN1959

De stad wil de nieuwe nog in aanbouw zijnde bibliotheek al dit jaar grotendeels afbetalen. De oppositie had het ooit over een megalomaan project, te duur voor de stad.

Schepen van Begroting Dirk Abbeloos (CD&V): “Er zijn deze legislatuur al een aantal grote meevallers in de begroting geweest doordat het uitvoeren van onder meer rioleringswerken langer duurt dan verwacht. Het geld daarvan besteden wij nu aan die bibliotheek. Dexia zag ons misschien liever bij haar hiervoor een krediet aangaan maar dit leek ons de beste keuze. Wij gaan bij hen hiervoor nu alleen een eerder symbolisch bedrag lenen. Dit nu al afbetalen was ook niet evident daar uiteraard elke schepen wel een van zijn projecten graag nog in 2010 wil gerealiseerd zien.”

Het punt van 12,5 miljoen euro ging onopgemerkt voorbij. Uiteindelijk werd de begroting als steeds meerderheid versus oppositie goedgekeurd. Vraag is hoeveel er van deze begroting werkelijk zal worden gerealiseerd. Uitkijken.

Willy Van Damme

*: zie haar verklaring op deze blog in de rubriek OCMWeetjes van 15 december.