Jacques Monsieur krijgt 23 maanden cel

Rechter William H. Steele van de Amerikaanse rechtbank in Mobile, hoofdplaats van de staat Alabama, heeft de Belgische wapenhandelaar en gewezen spion Jacques Monsieur woensdag veroordeeld tot 23 maanden celstraf. Hij kreeg daarnaast geen boete. Aangezien hij al 13 maanden heeft vastgezeten en men in de VS maar 85% van de straf moet uitzitten kan hij al binnen 6,5 maanden vrijkomen. Bovendien is er tussen Justitie en Monsieur afgesproken dat hij de rest van zijn straf in België zou kunnen uitzitten. Of dat in de praktijk ook zo zal zijn valt echter nog af te wachten. Tegen het vonnis zal normaal geen beroep worden aangetekend.

Verplichte debriefing

Monsieur zit sinds 27 augustus vorig jaar in de cel in de VS. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie had Monsieur gepoogd om twee Amerikaanse vliegtuigmotoren van het type J85-21 van General Electric voor het F5E gevechtsvliegtuig van Northrop Grumman te kopen bestemd voor het Iraanse leger. En daartegen is er in de VS al veel jaren een embargo. Het is alleen voor die feiten dat hij werd veroordeeld. De rest van de aanklacht werd in overleg tussen Justitie en Monsieur in de strafzaak niet meer weerhouden.

Jacques Monsieur - 1995 ongeveer

Jacques Monsieur, hier in betere tijden rond 1995 op een officiële receptie in het Franse Bourges.

Volgens de VS had Monsieur in zijn zoektocht naar die motoren op zeker ogenblik contact opgenomen met een Amerikaan die echter een undercoveragent was van het ministerie van Justitie die de man ook in de val lokte. Bij zijn aankomst op de luchthaven van New York werd Jacques Monsieur dan ook gearresteerd. En omdat hij al een voorafbetaling van 100.000 US dollar zou gedaan hebben via een bank in Mobile werd hij ginds ook in de cel gegooid. 

En de originele beschuldigingen waren niet min. In totaal dreigde de 57-jarige Jacques Monsieur voor 60 jaar in de VS achter de tralies te verdwijnen. Initieel pleitte hij onschuldig maar onder druk van Justitie en totaal geïsoleerd gaf hij de poging tot smokkelen toe. Iets waarop maximum 5 jaar celstraf staat. Ook zou het parket aandringen op de lichtst mogelijke straf die hij dan eventueel verder in België zou kunnen uitzitten.

Jacques Monsieur - Gevangenis Alabama VS -300x375

Jacques Monsieur op een foto genomen in augustus 2009 bij zijn arrestatie in de VS.

In ruil moest hij wel alle vragen beantwoorden dat men in de VS voor hem nog liggen had. Vermoedelijk dan vooral over zijn contacten met andere militaire veiligheidsdiensten zoals de Belgische, Israëlische en Franse. Ook zijn jarenlange contacten die hij als westers spion in Iran onderhield zullen hierbij zeker aan bod zijn gekomen. In wezen was de arrestatie van Monsieur dan ook een vorm van verplichte debriefing. En blijkbaar heeft hij nu alle vragen op een voor de VS aanvaardbare wijze beantwoord.

Monzar al Kassar en Lockerbie

Het merkwaardige aan de zaak is dat Monsieur niet de enige ooit voor de VS werkende wapenhandelaar is die de voorbije jaren op die wijze door de VS werd aangepakt.

Ook de Syriër Monzar al Kassar en de Rus Viktor Bout werden op min of meer diezelfde wijze door het Amerikaanse gerecht gearresteerd. Monzar al Kassar was als Monsieur rond 1985 betrokken bij het leveren van Amerikaanse en Israëlische wapens aan Iran tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog, de Iran-Contra affaire. En zoals Monsieur was hij op vraag van de VS vanaf 1991 ook betrokken bij de wapenleveringen aan Kroatië en de Bosnische moslims tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Rond Iran werkte hij bijvoorbeeld nauw samen met de Amerikaanse kolonel Oliver North en was daarbij nauw betrokken bij de drugshandel in de Iran-Contra affaire. North zou later in de VS zowat het voornaamste politieke slachtoffer worden van de zaak.

Insiders van het dossier rond de bomaanslag in december 1988 boven het Schotse Lockerbie op de Boeiing van Pan Am wijzen in de richting van Monzar al Kassar als de man die de bom aan boord bracht. Aanslag die volgens sommige bronnen te maken zou gehad hebben met een ruzie binnen de CIA-cel in Libanon rond drugshandel. Charles McKee, het nummer twee van de CIA in Libanon zat trouwens met nog vier andere lokale agenten op dat vliegtuig. Monzar al Kassar werd begin 2007 gecontacteerd door geheime agenten van de DEA (Drugs Enforcement Agency) die zich uitgaven voor vertegenwoordigers van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC die op zoek waren naar wapens. Hij werd op 8 juni 2007 bij zijn aankomst in Spanje hiervoor gearresteerd en aan de VS uitgeleverd. Op 20 november 2008 werd hij officieel om die reden tot 30 jaar cel veroordeeld. Mogelijks wou men hem echter zo pakken voor de bomaanslag boven Lockerbie.

J85-21 vliegtuigmotor

De J85-21 vliegtuigmotor van General Electric bestemd voor het F5E/F van Northrop Grumman. Een uit de jaren vijftig daterend gevechtsvliegtuig en toen bestemd voor de wat minder betrouwbare bondgenoten, en dus totaal verouderd.

Viktor Bout

Hetzelfde verhaal bij de Russische wapenhandelaar Victor Bout die ook lange tijd met de VS samenwerkte en o.m. jaren in het Amerikaanse Miami en het Rwanda van de pro-Amerikaanse dictator Paul Kagame bedrijven en burelen had. Na de Amerikaanse invasie van Irak vervoerden zijn vliegtuigmaatschappijen voor het Pentagon ongeveer honderd maal troepen naar Irak. Goed voor 6 miljoen dollar. Hij werd door diezelfde DEA op 6 maart 2008 in Thailand opgepakt. Ook hij werd door als leden van de FARC vermomde agenten van de DEA in de val gelokt. En zoals Monsieur pleit hij ook onschuldig. Zijn zaak is er nog steeds hangende. Met de VS die immense druk op Thailand uitoefenen om alsnog zijn uitlevering te bekomen.

En volgens confidenties in de New York Times van leidende Amerikaanse regeringsambtenaren betrokken bij zijn arrestatie werd als bij Monzar al Kassar alles al in 2006 gepland door de regering Bush. Waarbij ze zoals bij Monsieur hier vooral interesse hebben voor de vele informatie die de man heeft. Vermoedelijk over zijn contacten met allerlei regeringen, wapenhandelaars, guerrillagroepen en geheime diensten, incluis uiteraard de Russische. Rusland is trouwens woest over de zaak. Dus ook in het verhaal van Victor Bout lijkt het hier eerder te gaan over een wat speciale vorm van verplichte debriefing.

Met een VS die denkt op juridisch vlak zowat alles te mogen doen wat haar pleziert.

Willy Van Damme

Begin volgend jaar verschijnt een boek over het leven van Jacques Monsieur bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.

Naschrift: Het merkwaardige is dat volgens de officiële Amerikaanse acte van beschuldiging die wapenhandel via Colombië ging lopen. Ook hier dus als bij Bout en Monzar el-Kassar is er sprake van dat land. Dit lijkt allemaal teveel toeval om waar te zijn natuurlijk.

Belgisch gerechtelijk dossier over Monsieur naar Den Haag

België is zeer snel ingegaan op het verzoek van het Internationaal Strafhof voor het vroegere Joegoslavië in Den Haag om het gerechtelijk dossier over de Belg Jacques Monsieur aan de verdediging van de Bosnisch Servische politicus Radovan Karadzic te overhandigen. Deze laatste staat er terecht op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid waaronder de massaslachting in Srebrenica.

Karadzic roept zijn onschuld uit en verwijst vooral naar de manipulaties achter de schermen van een aantal grotere westerse landen, vooral dan Duitsland en de VS en de rol van de Navo. Jacques Monsieur werd in 2002 in België wegens illegale wapenhandel naar o.m. Joegoslavië veroordeelt. Proces dat op vraag van de veiligheidsdiensten achter gesloten deuren werd gehouden.

Uit een serie documenten blijkt dat de uit het Brabantse Lot afkomstige Belgische wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur op vrij grote schaal tijdens de burgeroorlog aan de Kroaten en Bosnische moslims allerlei wapentuig leverde. Leveringen die, zoals hij vertelde tijdens een paar interviews en aan het gerecht in Frankrijk en België verklaarde, gebeurden op vraag van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst (DIA) en met de actieve medewerking van de Navo die bewust de schepen en vliegtuigen met zijn wapens liet passeren. Ook onze militaire veiligheidsdienst en staatsveiligheid wisten van het zaakje af maar zwegen zowel tegen de opeenvolgende regeringen als tegen het Belgisch gerecht dat de wandel van de man vanaf 1984 onderzocht.

Incourt, woonst Jacques Monsieur

Jacques Monsieur woont officieel met zijn nieuwe partner in het Waals-Brabantse Incourt vlakbij Beauvechain.

Dit kwam aan het licht en toen het Belgisch parlement de zaak wou onderzoeken werd dat zelfs door die veiligheidsdiensten gedwarsboomd. Ook gewapend met een huiszoekingsbevel raakte men met dat onderzoek praktisch nergens. Achteraf werd hiervoor niemand ook gesanctioneerd. Zelfs de controle op die diensten werd niet eens aangescherpt zeggen insiders.

De dozen met de gerechtelijke bundels zullen al volgende week in Den Haag arriveren en zullen voor de verdediging mogelijks meer licht scheppen over wat Monsieur en zijn kompanen toen in Joegoslavië deden. Het is de eerste set van documenten over Monsieur dat zo bij de verdediging van Karadzic geraakt. Vragen aan de VS voor hun huidig gerechtelijk dossier over Monsieur bleven tot heden onbeantwoord. Jacques Monsieur zit er nog steeds in een cel vlakbij de stad Mobile in Alabama.

Paardenkwekerij Jacques Monsieur, buurt Avignon

Samen wonen zij echter normaal in de buurt van Avignon waar zij een kwekerij voor Lusitaanse paarden uitbaten.

Daar wordt normaal op 22 september uitspraak gedaan. Hier wordt hij o.a. beschuldigd van een poging om 2 vliegtuigmotoren te kopen voor Iran. Maar blijkbaar is men in de VS vooral geïnteresseerd in het ondervragen van de man over zijn jaren als spion en wapenhandelaar. Vermoedelijk willen de VS nog meer details over zijn spionagewerk in Iran dan ze al voorheen van hem wisten.

Het echte interessante materiaal over Monsieur zit echter bij de veiligheidsdiensten waaronder de Belgische en die laatste wilden blijkbaar zelfs amper iets lossen aan het Belgisch parlement, gerecht en de opeenvolgende regeringen.

Willy Van Damme

P.S.: België was het enigste land in de EU dat zich daadwerkelijk poogde te verzetten tegen de Duitse en Amerikaanse manipulaties om Joegoslavië via een burgeroorlog in brand te steken zodat men het nadien makkelijker kon overnemen. Houding die volgens een toenmalig niet-sp.a regeringslid vooral een gevolg was van de druk vanuit de sp.a die op dat ogenblik in de regering zat.

Fantasierijke verhalen

Het Thaise hof van beroep heeft dan toch het licht op groen gezet voor de uitlevering aan de VS van de in de Tadzjiekse hoofdstad Dushanbe geboren wapenhandelaar Viktor Bout. Deze was volgens het door de VS gepubliceerde verhaal in Thailand door Amerikaanse geheime agenten in de vol gelokt toen die hem voorstelden wapens te verkopen aan de Farc, een guerrillagroep uit Colombia. Viktor Bout ontkent de aantijgingen en ook de rechtbank in eerste aanleg stelde dat er geen bewijzen waar. Keiharde Amerikaanse druk – de Thaise ambassadeur in Washington werd zelfs publiek op het matje geroepen – heeft duidelijk gevolgen gehad. Het toont het totaal gebrek aan respect van de VS voor de onafhankelijkheid van het Thaise gerecht en dus de Thaise rechtstaat.

Opvallend is dat de  zaak op bijna hetzelfde ogenblik komt als die van Belg Jacques Monsieur. Ook de gehanteerde methode, het in de val lokken door nepkoopjes voor te stellen, is dezelfde als bij Monsieur. Beiden hebben meer dan tien jaar ongehinderd kunnen werken en nu ze op dit vlak nog amper of niet meer actief zijn komt de VS plots met dit af. Bout werd in maart 2008 in de val gelokt. Monsieur een jaar later. Merkwaardig is het minst wat men  kan zeggen. Jarenlang weigerde de VS zelfs maatregelen te nemen en verhinderde het dat men vanuit de VN tegen Bout een arrestatiebevel uitvaardigde.

Dat de  pers het ook nu weer eens bruin bakt hoeft niet te verbazen. Zo heeft Jean Vanempten het in De Tijd over een Russische spion. Ook Ayfer Erkul in De Morgen komt met dat verhaal af. Wat doet vermoeden dat dit aspect van de zaak verwerkt werd in Angelsaksische persberichten die men dan als naar gewoonte klakkeloos overnam. Over zijn relatie met de VS niets. Het bij journalisten zeer populaire ‘copy & paste’ sloeg nog maar eens toe. Wie denkt dat iemand meer dan 10 jaar lang in Afrika en elders op massale schaal wapens kan verkopen zonder medewerking van westerse veiligheidsdiensten weet amper hoe de wereld reilt en zeilt.

Zo werkte Bout meer dan een jaar lang vanuit Oostende en had hij burelen  in Florida en het Rwanda van dictator Paul Kagame waar de VS toen de plak zwaaide. Hij vervoerde met zijn vliegtuigen zelfs troepen van het Amerikaans leger naar Irak en werkte ook veelvuldig voor de VN. De Financial Times heeft trouwens in het verleden over de connectie van Bout met de CIA geschreven. Een verhaal dat ze nu blijkbaar liever niet meer brengen. Te delicaat nietwaar? Het is nog maar eens een bewijs hoezeer onze media grossieren in halve waarheden, verdraaiingen en de occasionele leugen.

Bout werkte trouwens via onder meer de Slovaakse vennootschap Joy Slovakia samen met Jacques Monsieur, een man waarvan toch absoluut vaststaat dat hij in opdracht van westerse inlichtingendiensten werkte. En dat hij Charles Taylor, ex-dictator van Liberia van wapens voorzag is bijna zeker, maar was dat geen vriend van Jesse Jackson, de toppoliticus van de Democratische Partij in de VS?

In wezen is gans die wapenhandel van onder meer Bout en Monsieur een rechtstreeks gevolg van de verovering door het westen van Oost-Europa rond 1990. Als gevolg van de koude oorlog zaten de zeer vele wapenopslagplaatsen er propvol met alle mogelijke wapentuig. Allen van Sovjetmakelij en  dus ongewenst voor het nieuwe Oost-Europa dat zich westers wapentuig diende aan te schaffen. Want nieuwe bazen zijn nieuwe wetten en dus ook nieuwe wapens.

Die overbodige wapens hebben zich dan met steun van westerse militaire inlichtingendiensten via Bout en Monsieur een weg gezocht naar Afrika.  Het gevolg was een explosie in de jaren ‘90 van uiterst bloedige conflicten van Ivoorkust tot Congo Kinshasa zorgend voor miljoenen doden. Nu de vroegere Sovjetwapens uit de Oost-Europese wapenopslagplaatsen verdwenen zijn is het stil geworden in Afrika. De conflicten zijn er praktisch allemaal voorbij. Geen toeval lijkt het.

En dat Bout met de Russische geheime diensten gepraat heeft zal wel. Hij zou geen dag in Rusland overleven moest hij het niet doen. Dergelijke figuren leiden immers geen gewoon  leven en moeten pragmatisch zich een weg weten te banen doorheen het leven. En schatrijk worden met het leed van anderen. Vermoedelijk is ook dit verhaal rond Bout als bij Jacques Monsieur voor de Tadzjiekse Rus een soort van verplichte debriefing omdat een of andere Amerikaanse inlichtingendienst nog wat vragen heeft over zijn vele vroegere wapendeals.

Willy Van Damme

Karadzic stapt naar tribunaal tegen België

De Bosnisch Servische politicus Radovan Karadzic stapt naar het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië in Den Haag om België te bevelen haar de gerechtelijke documenten betreffende wapenhandelaar Jacques Monsieur over te dragen. Karadzic staat hier terecht op beschuldiging van onder meer oorlogsmisdaden in Bosnië.

Voorheen had hij op 10 augustus via een gewone brief die documenten bij onze regering opgevraagd. In een vrij snelle repliek stelde ons ministerie van Justitie dat het wettelijk alleen op vraag van de openbare aanklager of het strafhof zelf die documenten kan overhandigen. Met andere woorden een ongelijke behandeling tussen aanklager en verdediging. Wat strijdig lijkt met onze grondwet. Daarom dat Karadzic nu naar het strafhof in Den Haag zelf stapt om zo een bevelschrift voor België te krijgen.

Radovan Karadzic Radovan Karadzic eist via de rechtbank de Belgische gerechtsdocumenten over Jacques Monsieur.

Vraag is of dit hof hem gaat volgen en of België hieraan gevolg zal geven. En dan nog is het goed mogelijk dat men een gekuiste versie van die documenten zal geven. Het strafproces in Brussel tegen Jacques Monsieur verliep op vraag van onze veiligheidsdiensten namelijk achter gesloten deuren. Die wilden immers hun erg vuile was binnenskamers houden zoals bijvoorbeeld het doorbreken van een internationaal mee door België gevraagd en gecontroleerd wapenembargo.

Westerse regeringen gaan er zeker alles aan doen om hun ware rol in dit heel bloedige conflict verder verborgen te houden. Het zou immers een gans ander verhaal aan het licht brengen over de wijze waarop Oost-Europa vanaf 1990 onder westerse controle kwam. Tot heden is nog geen enkele westerse regering ingegaan op gelijkaardige vragen van Karadzic.

Uit een serie documenten is gebleken dat de Belg Jacques Monsieur met medeweten van onze beide veiligheidsdiensten en op vraag van de VS op grote schaal wapens leverde aan zowel de Kroaten als aan de Bosnische moslims tijdens de Joegoslavische burgeroorlog.

Willy Van Damme

Karadzic vraagt Belgisch dossier over Jacques Monsieur

De Bosnisch Servische politicus Radovan Karadzic heeft via Luc Carbonez, onze ambassadeur in Den Haag het Belgische gerechtelijk dossier over wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur opgevraagd.

Radovan Karadzic zit op dit ogenblik voor het Internationaal Strafhof voor het vroegere Joegoslavië onder beschuldiging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zoals de massaslachting in Srebrenica. Als onderdeel van zijn verdediging heeft hij via zijn juridisch team dossiers over de man opgevraagd in de VS, Kroatië en Frankrijk en dus nu ook België. Zo wil men van de VS inzage in de gerechtsdocumenten rond het proces dat nu gevoerd wordt in de Amerikaanse stad Mobile in Alabama. Monsieur zit hier vast op beschuldiging om via de VS twee motoren voor het F5 gevechtsvliegtuig aan Iran pogen te verkopen. De zaak komt normaal op 22 september voor.

Radovan Karadzic Radovan Karadzic, hier voor het tribunaal in Den Haag, vraagt inzage in de Belgische gerechtsdocumenten over Jacques Monsieur.

Monsieur als embargobreker

In Frankrijk werd Monsieur in 2008 veroordeeld voor wapenleveringen aan een ganse serie landen waaronder Kroatië en de regering van de moslimnationalist Alija Izetbegovic in Bosnië. De uit Lot afkomstige Monsieur leefde officieel van 1993 tot 2003 in Frankrijk. In 2001 werd hij wegens spionage in Iran veroordeeld tot een lange celstraf. Een gevangenisstraf welke hij in maart 2002 kon afkopen. In België werd hij in december 2002 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf eveneens wegens o.m. illegale wapenhandel zoals die richting het vroegere Joegoslavië.

De wapenleveringen gebeurden immers met behulp van door hem vervalste documenten en tegen het door de VN op vraag van Europa en de VS ingestelde wapenembargo voor Joegoslavië. Er was uiteraard ook nooit toelating gegeven, noch in Frankrijk, noch in België, voor die wapenhandel van de man. Alles gebeurde in het striktste geheim. Uit een serie interviews met Jacques Monsieur, verslagen van het Comité I van het Belgisch parlement, het comité dat toeziet op de werken van beiden veiligheidsdiensten, en gerechtsdocumenten blijkt nu dat Monsieur dit embargo op vraag van de VS en met hulp van de Navo op grote schaal had doorbroken zodra de oorlog uitbrak. Wat natuurlijk een gans ander licht werpt op het verhaal dat in de media over die oorlog toen werd verteld. Hier stelde men immers dat de VS en de Navo neutraal waren en maar schoorvoetend en zelfs met tegenzin militair tegen de Serviërs ingrepen. (*)

Bovendien blijkt dat voor zover kon worden nagegaan geen enkel Belgisch politicus van zijn handel en wandel op de hoogte was. Zelfs Willy Claes, toen secretaris-generaal van de Navo en voordien ook onze minister van Buitenlandse Zaken, stelde van niets te weten. “Ik heb van die man nooit gehoord”, aldus Willy Claes een tijd geleden. Wat betekent dat achter de rug van de politiek zeker de militairen een ander beleid voerden, een beleid dat haaks hierop stond en zelfs illegaal was. Gebleken is immers dat Monsieur werkte voor de ADIV, de Belgische militaire veiligheid, en de DIA, de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst. Wel lijkt het duidelijk dat zeker de Amerikaanse regering op de hoogte was van wat er zich precies afspeelde. Hoever men dit wist in de EU en in België is nog onduidelijk.

Jacques Monsieur - 1995 ongeveer Jacques Monsieur, hier op een receptie in het Franse Bourges in midden der jaren negentig, leverde met steun van een aantal westerse militaire inlichtingendiensten op massale schaal wapens aan allerlei conflictgebieden zoals het vroegere Joegoslavië.

Overhandigen westerse regeringen hun documenten over Monsieur?

De vragen van Karadzic tot inzage in die documenten zijn dan ook logisch. Tot op heden is echter nog geen enkele regering ingegaan op de vraag van Radovan Karadzic. Ook de Duitse niet waar men eveneens documenten heeft opgevraagd. Alleen nadat die regeringen publiek weigeren in de gaan op die vraag van Karadzic kan hij het Joegoslaviëtribunaal vragen om een bevelschrift voor die landen uit te vaardigen. Het toont de problemen die de verdediging van Karadzic heeft in de zaak. Veel van het materiaal dat nu tegen Karadzic wordt gebruikt komt van allerlei westerse inlichtingendiensten. Vraagt men eventueel om voor hem ontlastend materiaal dan weigert men dit te geven. En zelfs al geven sommige landen documenten over de man dan nog kan men zeker zijn dat dit maar een beperkt deel is van de beschikbare documenten. Een door de veiligheidsdiensten zelf samengestelde selectie documenten.

Zo bleek tijdens het onderzoek van het Comité I rond de zaak van Jacques Monsieur dat onze veiligheidsdiensten eerst zelfs weigerden hieraan mee te werken. Brutaal is de omschrijving van het onthaal van de gerechtelijke enquêteurs bij de staatsveiligheid toen. Ook bij een tweede bezoek voelde men zich bij het Comité I met een kluitje in het riet weggestuurd. Veel materiaal over de man werd er nooit gevonden, dit terwijl hij zeker 15 jaar lang voor de militaire veiligheid werkte.

Willy Van Damme

*: Dit is een van de grofste leugens uit de recente diplomatieke geschiedenis. Zo blijkt volgens het getuigenis van een vroegere topofficier met grote kennis van het Duitse leger dat de Duitsers na de overname van Oost-Duitsland alle militaire vrachtwagens van de DDR naar Kroatië verscheepten. “De trucks, en dat waren er heel veel, gingen naar Kroatië en de pantservoertuigen naar Turkije voor hun oorlog tegen de PKK”, aldus deze gewezen topofficier.

Ook blijkt uit de getuigenis van een toenmalig Belgisch regeringslid dat Oostenrijk de paspoorten voor Kroatië en Slovenië al had gedrukt nog voor die hun referendum over de onafhankelijkheid hielden. “De Oostenrijkse ambassadeur in Brussel kwam ons hiervan op de hoogte stellen en vroeg onze steun in de aanloop naar de vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken hierover”, aldus deze politicus.

België weigerde als enig land binnen de EU hierop in te gaan, naar verluid op vraag van de sp.a. Door de totale isolatie van België in de zaak raakte het Belgisch standpunt echter nergens. Mark Eyskens die toen minister van Buitenlandse Zaken was werd volgens een getuigenis op die vergadering door zijn Duitse collega Hans-Dietrich Genscher al na amper een minuut zelfs hondsbrutaal de mond gesnoerd. De visie in Brussel binnen de toenmalige regering van Wilfried Martens was dat dit referendum het startschot voor een burgeroorlog zou zijn. Wat ook gebeurde. Zoals een Europese topdiplomaat het ooit stelde: “De Duitsers wilden een oorlog om Joegoslavië en ze kregen hem.”

Proces Jacques Monsieur uitgesteld

Het proces in de VS tegen de voormalige wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur is uitgesteld tot 22 september. Normaal was een uitspraak door de rechtbank in Mobile in de staat Alabama voorzien voor 22 juni maar volgens bronnen zijn zowel zijn advocaat als de betrokken rechter bezig met een andere zaak die voorrang had. Een andere insider vermoed dan weeral dat Monsieur alle hem door zijn ondervragers gestelde vragen nog onvoldoende heeft beantwoord.

Jacques Monsieur - 1995 ongeveer

                                Een wat oudere foto van Jacques Monsieur, voor velen een charmant en uitstekend verkoper. 

De 57-jarige Jacques Monsieur, zoon van de in 2005 overleden Lotse notaris Paul Monsieur, was in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw betrokken bij zowat alle oorlogen die er gevoerd werden. Zo leverde hij wapens aan de Falangisten tijdens de Libanese burgeroorlog van 1975 tot 1985, versluisde hij tienduizenden Israëlische raketten naar Iran, verpatste hij tonnen wapens aan zowel de moslims in Bosnië als aan de Kroaten tijdens de door de VS en Duitsland georkestreerde Joegoslavische burgeroorlog en verkocht hij wapens aan de Tsjetsjenen en aan menig Afrikaans land in burgeroorlog. Steeds op vraag van Westerse inlichtingendiensten, vooral dan die van de VS, Israël en Frankrijk. Het was op vraag van de VS en Israël dat hij ook en met groot succes infiltreerde in het militaire establishment in Iran. Hij was er zelfs uitgegroeid tot een van hun belangrijkste wapenverkopers. De man zelf werkte voor de Belgische militaire veiligheid, de ADIV, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid geleid door viceadmiraal Michel Hellemans. Jacques Monsieur moet dan ook gezien worden als de veruit grootste en belangrijkste wapenhandelaar en spion uit de Belgische geschiedenis.

Paardenkwekerij van Jacques Monsieur

Jacques Monsieur baat in de omgeving van de Provençaalse stad Arles een kwekerij voor Lusitaanse paarden uit.

In de VS wordt hij verdacht van poging tot wapensmokkel naar Iran. Onder dreiging tot 60 jaar veroordeeld te worden pleitte hij schuldig op de minst zware aanklacht met als extra belofte hiervoor ook een zeer lichte straf te krijgen. In ruil moest hij dan ook op alle door zijn ondervragers gestelde vragen antwoorden. Wat doet vermoeden dat gans de zaak eerder een kwestie is van een verplichte debriefing. Het verhaal van de Amerikaanse openbare aanklager is immers op veel punten weinig geloofwaardig. Hadden de Amerikaanse inlichtingendiensten nog wat vragen over zijn vroegere activiteiten en wilden ze zo zeker zijn dat al hun vragen ook echt beantwoord werden? 

Jacques Monsieur woont normaal tegenwoordig in de buurt van Arles waar hij Lusitaanse paarden kweekt, al jaren zijn grote passie.

Willy Van Damme

Jacques Monsieur krijgt Vonnis op 21 juni

Op 21 juni zal de rechtbank in de Amerikaanse stad Mobile in Georgië uitspraak vellen in de zaak van de Belgische ex-spion en wapenhandelaar Jacques Monsieur. Deze werd eind augustus in New York gearresteerd op verdenking in de VS motoren en andere onderdelen voor het verouderde Amerikaanse gevechtsvliegtuig F5 bestemd voor Iran te hebben willen kopen. Gezien het al jaren geldende Amerikaanse embargo op handel met Iran een strafbaar feit.

Jacques Monsieur - Gevangenis Alabama VS -300x375

Op 21 juni krijgt Jacques Monsieur zijn vonnis in het Amerikaanse Mobile in de staat Georgië.

Zijn arrestatie werd volgens de aanklacht mogelijk via een door politieagenten uitgelokte deal. Ook de even beruchte Russische wapenhandelaar Victor Bout werd rond diezelfde tijd op een gelijkaardige wijze in Thailand in de val gelokt door Amerikaanse agenten. Zowel Bout als Monsieur hebben in het verleden steeds nauw samengewerkt met Amerikaanse veiligheidsdiensten en waren zakelijk ook partners. Monsieur was zelfs een agent van onze militaire veiligheidsdienst. Hun min of meer gelijktijdige arrestatie via een zelfde werkwijze roept natuurlijk vragen op.

Monsieur heeft gedurende ongeveer 15 jaar in overleg met de westerse veiligheidsdiensten en in het grootste geheim zowat overal wapens geleverd waar men dat nodig achtte. Van Libanon en Afrika tot Joegoslavië waar hij in opdracht van de VS leverde aan de Kroaten en de Bosnische moslims. Het door het westen ingestelde wapenembargo zelf doorbrekend.

Belangrijkste coup is echter zijn relatie met het Iran van de Ayatollahs. Die begon in 1986 toen hij in het kader van de Iran-Contra Affaire voor 83 miljoen dollar aan anti-tankraketten en Hawk luchtdoelraketten leverde. Wat Iran instaat stelde om de door de VS zelf georganiseerde Iraakse aanval op Iran te weerstaan. Het idee hierachter was de oorlog te laten voortduren om zo bij beiden maximum schade te veroorzaken.

J85-21 vliegtuigmotor

Jacques Monsieur wou volgens de aanklacht enkele vliegtuigmotoren van het type J 85-21 bestemd voort het verouderde F5 gevechtsvliegtuig kopen.

Monsieur werd na verloop van tijd bij de Iraanse wapenindustrie kind aan huis en was de man die Iraanse wapens wereldwijd verkocht. Zijn poging om ook de Iraanse nucleaire industrie te infiltreren mislukte echter. Hij werd eind van de jaren ‘90 van vorige eeuw door de Franse onderzoeksrechter Eva Joly ontmaskerd en in voorhechtenis genomen als gevolg van het grote schandaal rond de Franse oliemaatschappij Elf.

Gebleken was dat hij in 1997 in hun opdracht en de ermee nauw samenwerkende Franse militaire veiligheidsdienst illegaal wapens had geleverd aan een der strijdende partijen in de burgeroorlog in de Republiek Congo (Brazzaville). Hij vluchtte met een vals paspoort naar Iran maar werd er ontmaskerd als een Amerikaans en Israëlisch spion. Daarna was zijn rol als spion en wapenhandelaar uitgespeeld.

Jacques Monsieur - Kwekerij voor Lusitaanse paarden bij Tarascon

Jacques Monsieur bezit tegenwoordig een kwekerij voor Lusitaanse paarden bij Tarascon.

Vermoed wordt dat Jacques Monsieur op 21 juni eerder een symbolische straf zal krijgen die hij dan verder in België mag uitzitten. Of het verhaal van het Amerikaanse gerecht over de zaak klopt dient betwijfeld. Monsieur bekende na maanden forse druk wel maar pas nadat hij geconfronteerd werd met mogelijks 60 jaar cel. Zijn bekentenis vormde een onderdeel van een deal rond een vermoedelijk lichte uitspraak. Zo stond Monsieur erg vijandig tegenover Iran en is de man voldoende rijk om het zonder nieuwe wapendeals te kunnen stellen. Vlakbij Tarascon in de Franse Provence baat hij tegenwoordig een kwekerij uit van Lusitaanse paarden.

Willy Van Damme

Amerikaans gerecht sluit deal met Jacques Monsieur

Mobile – De Belgische wapenhandelaar en gewezen spion Jacques Monsieur en het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben laat maandagavond Belgische tijd als verwacht een akkoord gesloten rond diens arrestatie eind augustus op een luchthaven in New York. Daar werd hij gearresteerd op verdenking van onder meer het smokkelen van onderdelen van het Amerikaanse F5E gevechtsvliegtuig bestemd voor de Iraanse luchtmacht. De zaak zit voor het gerecht in de stad Mobile, Alabama waar Monsieur als onderdeel van de zaak ongeveer 110.000 dollar naar toe zou hebben gestuurd. In totaal dreigde hij voor 65 jaar achter de tralies te vliegen.

Reeds enkele weken geleden kwam het Amerikaanse ministerie van Justitie met het voorstel om tot een onderling akkoord te komen om zo een rechtszaak te vermijden. Niet onverwacht. Zo leek de acte van beschuldiging aan het adres van Monsieur immers op velen punten weinig of niet geloofwaardig. Waarom bijvoorbeeld zou een rijk zakenman met een vast inkomen als paardenkweker die Iran haat en bespioneerde plots voor dat land wapens gaan kopen en dan nog bij het eerste contact al op een Amerikaans geheim agent vallen?

Wat de zaak voor de VS vervelend maakte was dat Monsieur een gewezen spion was van de Amerikaanse militaire veiligheid en Israël die met succes jarenlang in de Iraanse wapenindustrie was geïnfiltreerd. Als spion was hij de man die op vraag van zijn Amerikaanse bazen en met Belgisch medeweten wapens leverde aan Iran tijdens de oorlog met Irak, de Iran-Contra affaire, en aan Kroaten en Moslims tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Episodes waarin Robert Gates, huidig minister van Defensie, en Richard Holbrook, nu nummer twee op Buitenlandse Zaken en speciaal Amerikaans gezant voor Afghanistan en Pakistan, een zeer grote rol speelden.

Jacques Monsieur - Gevangenis Alabama VS -300x375

Jacques Monsieur in juni vermoedelijk terug een vrij man?  

Het lijkt zeker dat geen van beide personen met plezier een proces zullen hebben willen zien voeren waarin constant hun naam valt. Het zijn immers zowat van de donkerste bladzijden uit de Amerikaanse buitenlandse politiek van de voorbije decennia.

Een gewezen Amerikaans procureur met kennis van de zaak: “Monsieur moet voorkomen in Alabama en criminele zaken als dit met Iran liggen er erg gevoelig. Je zit er als beschuldigde in een bijna onmogelijke positie om voor de rechtbank je gelijk te krijgen. Daarbij komt ook nog dat hij op zijn proces erg vervelende dingen zou kunnen vertellen over bepaalde zeer belangrijke figuren uit de Amerikaanse politiek. Een regeling buiten de rechtbank is dan ook heel logisch.”

En waar hij origineel 65 jaar dreigde te krijgen zal Justitie nu aandringen om hem voor de toegegeven feiten de lichtst mogelijke straf te geven. Hoeft het te verbazen dat Monsieur hier toehapte?

Het is ook altijd heel merkwaardig geweest dat de VS nooit de uitlevering vroegen van zijn zogenaamde medeplichtige in de zaak, de Iraniër Dara Fotouhi die nochtans in Genève bij een dochterbedrijf van het Amerikaanse General Dynamics werkt.

Het nu officieel gesloten akkoord tussen Justitie en Jacques Monsieur betekent dat Monsieur schuldig pleit aan “samenzwering om onderdelen van de F5E gevechtsvliegtuig naar Iran te smokkelen”. Het is het minst zware vergrijp waarvan hij beschuldigd werd en waarvoor de maximumstraf 5 jaar is. Daarbij komt nog dat Justitie in de VS verder bereid is om hem die straf te laten uitzitten in België indien ons land hiermee akkoord gaat. Tussen de VS en België bestaat er een bilateraal akkoord die dit mogelijk maakt. Het vonnis zelf zal geveld worden in juni 2010.

Het gevolg van deze deal is natuurlijk dat wij vermoedelijk nooit de ware toedracht van deze zaak zullen kennen. En verder vermijden Gates en Holbrook een voor hen mogelijks vervelende publieke rechtszaak.

Vraag is of in het kader van de nu gesloten deal ook afspraken zijn gemaakt rond het nu in Den Haag voor het Joegoslaviëtribunaal lopende proces rond de Bosnisch Servische politicus Radovan Karadzic. Die wil de zaak Monsieur in relatie tot Bosnië verder uitspitten en vroeg in Frankrijk al documenten over diens wapentrafiek richting Kroaten en Moslims. Met in het achterhoofd het idee om hem eventueel later als getuige op te roepen. Wou Washington ook dit vermijden?

Willy Van Damme

Zaak Monsieur lijkt rechtsgang te ontsnappen

Het ziet er naar uit dat er nooit een rechtszaak in de VS tegen de Belgische wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur zal komen. Bronnen in Alabama zeggen dat er druk onderhandeld wordt tussen het Amerikaanse Openbare Ministerie en Jacques Monsieur en zijn advocaat. Dit zou binnen de week moeten leiden tot een officieel en definitief akkoord tussen beide partijen waarbij een publieke rechtszaak wordt vermeden. Zonder een vorm van proces dus?

Jacques Monsieur wordt verdacht van het pogen smokkelen vanuit de VS en via onder meer Columbia van twee motoren voor het gevechtsvliegtuig F5 bestemd voor de Iraanse luchtmacht. Een verhaal dat zoals Justitie in de VS het voorstelt weinig geloofwaardig is. Monsieur is immers gekend als een tegenstander van Iran en was steeds een nauwe en trouwe medewerker van onder meer de Amerikaanse, Belgische en Israëlische veiligheidsdiensten en hun topspion in Iran. Bovendien blijkt hij volgens getuigenissen nog steeds te zwemmen in het geld.

Jacques Monsieur - Gevangenis Alabama VS -300x375

Jacques Monsieur in de Amerikaanse gevangenis. Zonder vorm van proces?

De twijfels over de sterkte van de Amerikaanse aanklacht zouden kunnen worden weggenomen door een rechtszaak waar de bewijzen dan tijdens een tegensprekelijk debat publiek dienen te worden gemaakt en door een jury beoordeeld. Dit gaat nu bijna zeker niet gebeuren zodat de grote twijfels die er bestaan ook zullen blijven bestaan. Alles zal blijven hangen in de dichte mist made in USA.

Dat Justitie in de VS een rechtszaak wil vermijden is uiteraard geen verrassing. Monsieur verkocht oorlogstuig als ware het croissants en dit steeds op vraag van Westerse inlichtingendiensten. Wie dat nodig had en langs de ‘goede’ (Westerse) kant stond hoefde via de inlichtingendiensten maar naar Monsieur te bellen. Wapenembargo of niet. En moraliteit of andere van die mooie woorden die Obama, Leterme en Sarkozy zo graag in de mond nemen kwamen daarbij niet te pas. Geen verhaal dus om breed in een rechtszaak en zo misschien in de pers besproken te zien.

Bovendien waren bij het optreden van Jacques Monsieur Robert Gates en Richard Holbrook betrokken. Robert Gates is huidig Amerikaans minister van Defensie en was een sleutelfiguur in de zaak van Iran/Contra toen men in het geheim massaal wapens leverde aan Iran.

Richard Holbrook is huidig Amerikaans gezant voor Afghanistan en Pakistan en de feitelijke nummer twee op Buitenlandse Zaken. Hij was onder Bill Clinton de architect van de oorlog rond Joegoslavië. Zijn nauwe medewerker Peter Galbraith, tot onlangs nummer twee voor de VN in Afghanistan, was trouwens in die periode VS-ambassadeur in Kroatië en de man die er persoonlijk aan het front op toezag hoe Kroatische troepen Servische gebieden etnisch zuiverden, leegroofden en platbrandden. Met brute pech voor diegenen die niet tijdig wegwaren. Een oorlogsmisdaad.

En die drie willen zeker geen publiek proces waarbij hun namen zouden vallen. In Den Haag wacht de Bosnisch Servische leider Radovan Karadzic op zijn proces en daar kent men uiteraard de naam van Jacques Monsieur. Zijn verhaal – dat historisch vaststaat – bewijst de stellingen van Karadzic over die oorlog in Joegoslavië. Men denkt er dan ook aan om Monsieur op te roepen als getuige.

Zeker is dat men in Frankrijk – dat een stevig juridisch dossier heeft over de man – al zijn gerechtelijk dossier heeft opgevraagd. Door Monsieur te arresteren en bijvoorbeeld twee jaar cel te geven met dan vervroegde vrijlating wegens ‘goed gedrag’, verhinderd men dat Monsieur in Den Haag komt getuigen. Eventueel kan dit aspect zelfs een onderdeel zijn van de deal die nu in Alabama wordt onderhandeld. In ruil voor een snelle vrijlating het mondje toe in Den Haag? Het zou Galbraith, Holbrook en Gates zeer goed uitkomen. Sommigen in Den Haag ruiken hier trouwens onraad.

Werd hij daarom in Alabama gepakt en niet bvb in New York? In de zuiderse deelstaat Alabama is het woord Iran veelal al voldoende voor levenslang, in New York is er een kans dat men nog een beetje luistert naar de verdediging.

Willy Van Damme