Wat als …. de bedrijven gesloten worden?

Brullen en tieren kunnen onze Europese leiders goed, maar vooraf eventjes nadenken is al veel moeilijker zo niet onmogelijk. Al decennia voert de EU een oorlog tegen Rusland, zij het grotendeels zonder wapens. En dat weet iedereen behalve dan onze media die het zo weigeren te schrijven.

Aan de voeten

Neen, het Westen streeft niet naar het afzetten van de Russische regering opperden de VS, Duitsland en Frankrijk dit weekend nadat de Amerikaanse president Joe Biden daar indirect toe had opgeroepen. Maar waarom stopt het Westen dan honderden miljoenen in het steunen van een Navalny, Novaya Gazeta en Memorial behalve dan voor het ondergraven van die regering?

Ze denken in Brussel en Washington dat de wereld aan hun voeten ligt en dat diegenen die niet naar hun pijpen dansen dat dan zullen ondervinden. Maar zo draait de wereld niet en in feite heeft hij nooit zo gedraaid. Het is een grote illusie dat te denken.

Neem de Britten. Eerst wilden zij een delegatie naar Saoedi-Arabië sturen met de vraag om hun alliantie met Rusland te verbreken maar eerst moesten zij hen uitschelden omdat zij nog maar eens een massale executie (81 doden) hadden georganiseerd. Wat voorheen de minste van de Britse zorgen was. Integendeel. Het bezoek werd noppes.

Joe Biden - 1

De Amerikaanse president Joe Biden stelde dat Vladimir Poetin een slachter is die dient vervangen te worden. Wat zijn minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken nadien ontkende en stelde dat zijn land nergens waar dan ook een regering wil omverwerpen. Wat een grap. De VS heeft nooit iets anders gedaan.

Biden en zijn regering bedreigen zelfs de rest van de wereld als die nog handel drijven met Rusland.Van agressie gesproken. Wie Biden kende wist dat dit in oorlog ging eindigen.

En nu wilden zij een missie naar New Delhi sturen want Indië moest hen en niet Rusland steunen. Waarop de regering van president Modi hen in het publiek vlakaf zegde dat zij hen niet moeten komen vertellen wat te doen en dus niet welkom waren.

in de negentiende eeuw was het de Britse gewoonte om eerst een gezant te sturen met een eis tot overgave. Weigerde het land dat dan stuurde men wat kanoneerboten. Zolang onze Europese leiders niet inzien dat we in de 21ste en niet in de negentiende eeuw leven zal die arrogantie blijven duren.

De Quad

In de Britse The Financial Times werd de zogenaamde Quad, een vermeende alliantie tussen Japan, Australië, Indië en de VS gezien als het middel om China te isoleren en eventueel te vernielen. Want met Indië erbij zou men, schreef Martin Wolf hun ideoloog zou men sterker zijn dan China en Rusland. Een nieuwe NAVO was geboren. Dacht Martin Wolf.

Britse arrogantie en illusies gemaakt zonder enig realiteitsbesef. Niet een Britse delegatie maar de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi was dit weekend in New Delhi op officieel bezoek. De Britse Raj en Martin Wolf naakt.

De opkomst van landen als die in Zuid-Oost-Azië, China, Indië en het herstel van Rusland uit zijn heel diep dal hebben een nieuwe realiteit geschapen. Hetzelfde is trouwens aan het gebeuren met het eeuwen door Europa en de VS geplunderde Afrika. En dat kan en wil men niet beseffen.

De leiders van de G7, EU en NAVO die in Brussel bij elkaar zaten gedragen zich in essentie als die roversbende die in 1895 in Berlijn bij elkaar zat om Afrika te verdelen: “Voor mij die lekkere brok daar”.

Maar dat ze dit niet echt begrijpen en blijven leven in een wereld van ongetemperde agressie los van elke realiteit wekt geen verbazing. De zo hoog geprezen kwaliteitsmedia die zij lezen zijn niets anders dan het product van de paladijnen die rond hun hof hangen om er ook nog wat vruchten van mee te pikken.

Ze praten ze naar de mond want anders geen lekkers. En dus krijg je een beleid dat in wezen gebaseerd is op de leugens en halve waarheden producerende jaknikkers aan de hoven in Brussel en Washington. En dan hoor je de onzin dat de Russische economie niet groter is dan die van Nederland en België samen, of dat het niets meer is dan een gasstation.

Perenkwekers

Zoals een in Donetsk geboren maar al lang in België wonende vriend recent stelde: “Ze kennen niets van Oekraïne”. En kijk, stilaan begint het besef te groeien dat die oorlog toch wel een heel groot probleem aan het worden is. Het verklaart vermoedelijk waarom die recente top in mineur eindigde zonder iets concreets te brengen.

Nu pas begint men te beseffen dat Rusland en Oekraïne er voor zorgen dat wij vandaag kunnen eten, ons verwarmen en met de auto kunnen rijden. En dat is verre van alles. Premier Alexander De Croo stelde dat als wij sancties nemen dan moet men er voor zorgen dat die niet ons maar vooral Rusland pijn doen.

Wat een onzin. Vooreerst wordt met die sancties niet de elite gestraft – Wat De Croo zeker weet – maar de gewone Rus die dus moet boeten. Een merkwaardige wijze om iemand op een ander gedacht te brengen. Het lukt niet.

Men kijkt maar naar de onderhandelingen van het Westen met Iran over de nucleaire kwestie. Iran stelt de eisen, niet andersom. Nu blijkt Iran ook de problemen rond de Iraanse Republikeinse Garde op tafel te hebben gegooid want de VS omschrijft die als een terreurbeweging. Iran stelt de eisen, niet de VS.

Maar Rusland, en ook China, slaan tegenwoordig terug en nemen tegenmaatregelen. Onze Limburgse perenkwekers kunnen er van  meespreken. Die zijn dus ook het slachtoffer van die waanzin. Tot deze inval is Rusland erg voorzichtig geweest. Zo werd de Duitse televisiezender Deutsche Welle er pas verboden nadat Duitsland RT en Spoetnik verbood.

IMG_3601

De Belgische premier Alexander De Croo wil sancties die vooral de Russische bevolking treffen en niet de Belgische. Dat is te zien aan onze energiefactuur.

Maar dan klinkt bij de EU en de perspapegaaien al snel dat Rusland en China zich agressief opstellen. Wat dan onder luid geschreeuw in de media als onaanvaardbaar wordt gezien. Nou, je moet maar durven zoiets te beweren. Het is omgekeerd.

Sancties

Men weet in Brussel verdomd heel goed dat als Rusland wil onze economie zo in elkaar stuikt en wij hier zelfs verhongeren. Geen Russisch gas, grondstoffen, olie en graan meer en het is gedaan. Het licht gaat uit. Gans die situatie heeft onze begroting nog verder in de dieperik geduwd en het leven van de burger erg bemoeilijkt. Wat zei De Croo daar weer?

Al zonnebloemolie gewonden? Kan men de gas en elektriciteitsrekening voor komende maand nog betalen? Toen men Oekraïne voorstelde als toekomstig NAVO-lid wist men perfect dat Moskou woest ging reageren en alles mogelijk was. Ook dit wat we nu zien. De waarschuwingen waren legio.

Maar neen, men moest dan nog vooraf met Oekraïne gezamenlijke militaire oefeningen houden, honderden wapeninstructeurs sturen en voor ettelijke miljarden aan wapens leveren. Met daarnaast nog een regering die tegen de Russische taal de grootste culturele genocide van de voorbije honderd jaar treft. Onder het goedkeurend oog van de VS, NAVO en EU.

Wat moeten de Russen denken als ze op hun televisie zien hoe een medewerker van die Alekseï Navalny aan een Britse diplomaat geld vraagt om de VTB Bank, een van de grootste van het land, kapot te maken. Ik zie de miljoenen spaarders van VTB bank bij het idee al staan dansen van plezier. En dan verbaasd doen dat de gewone Rus de VS en EU haat. Waar is men in het Westen mee bezig?

In wezen was wat men toen op dat filmpje met die Britse spion zag een daad van regelrechte Britse agressie. De diplomaat/spion ging wel niet in op het voorstel van de om geld smekende man maar toch. Deze leeft sindsdien nu in het Verenigd Koninkrijk bij zijn broodheren.

Handel is een fenomeen zo oud als de mens en dat is de voorbije eeuwen intenser geworden. En nu in de eeuw van de digitalisering is die internationale handel alleen maar verder toegenomen en complexer geworden.

Een computer wordt niet ergens in Zwolle of Taipei gemaakt maar is het resultaat van de samenwerking tussen heel veel landen en massa’s productiecentra. Zelfs Rusland en Oekraïne leveren hun deel van het werk. Verniel je een van die schakels dan ontstaan er problemen in het ganse productieproces. En is er geen computer.

Dollar

De VS heeft de voorbije jaren handig gebruik gemaakt van die toestand. Wie om een of andere reden voor het maken van een computer of wat dan ook een Amerikaans onderdeeltje gebruikt of in dollars betaalt valt onder het Amerikaans embargo met bijvoorbeeld Iran. China en Iran en het Nederlandse ASML mochten het al tot hun schade ondervinden.

Het resultaat is echter dat nogal wat bedrijven om die reden de VS mijden. Hetzelfde met het gebruik van de dollar. Ook zal vermoedelijk geen enkel land nog zo zot zijn om haar monetaire reserves in London of de VS te parkeren.

Zo is er het verhaal dat Saoedi-Arabië zijn olieleveranties aan China, de grootte klant van het land, voortaan zijn olie geheel of deels in yuan, de Chinese munt, zou willen verkopen. Wat al onmiddellijk in de olie-industrie zorgde voor sensatie. De macht van de dollar is immers voor een groot deel gebaseerd op het feit dat het merendeel van de oliehandel in Amerikaanse dollar gebeurt.

Emmanuel Macron - 5

De Franse president Emmanuel Macron zorgde ervoor dat Renault miljarden euro’s verloor en haar droom voor de Russische markt kan opbergen. La France en marche arrière. Hij lijkt in de EU ditmaal ook niet de klassieke Duitse steun te hebben om de brokken met Rusland te lijmen.

Hoe men ook draait of keert(, de macht van de VS brokkelt af. Alhoewel in de Algemene Vergadering van de VN slechts 35 landen met Rusland meededen is dat op zich al een groot aantal maar die landen herbergen ook meer dan de helft van de wereldbevolking.

Het betreft hier buiten de landen van de NAVO met Australië, Nieuw Zeeland en Japan dus vooral kleinere landen. En die kunnen makkelijk zoals dat traditioneel gaat door de VS en haar vazalstaten onder druk worden gezet. Opvallend was dat een meerderheid van de Afrikaanse landen de druk van de VS weerstonden.

Renault

Rusland zal het met deze sancties lastig krijgen maar zal die probleemloos weerstaan. Integendeel sommige sancties zoals met het terugtrekken van Renault uit de Russische markt zal niet Rusland maar het Renault en Frankrijk vermoedelijk duur te staan komen.

De kans is zeer reëel dat een Chinees autobedrijf die participatie van Renault gewoon zonder iets aan Renault te betalen zal overnemen. En die hadden er juist miljarden euro’s in geïnvesteerd in wat een gloednieuwe autofabriek is klaar voor het veroveren van de enorme Russische markt. Wie doet dan wie pijn?

Rusland was de tweede markt geworden voor Renault en nu is het weg en met 0% marktaandeel. Kosten voor niets. Weten de EU en Frankrijk wel waar ze mee bezig zijn? Natuurlijk niet. Volgens sommige bronnen poogt Macron nog wel wat brokken te lijmen.

Het Kremlin gaat tegen hem niet neen zeggen maar haar voornaamste interesse zal niet zoals de voorbije honderden jaren in West-Europa liggen maar elders. De huidige Tsaar Peter de Grote gaat niet naar Nederland op prospectiereis maar naar New Delhi en Beijing.

De tijd om tot een verstandhouding te komen lijkt tot de geschiedenisboeken te behoren. Kan je het Rusland kwalijk nemen? Natuurlijk niet want het is simpele logica.

Nordstream 2

En Europa. Zeker is dat nu Nordstream 2 in de lappenmand ligt de energietoestand drastisch in West-Europa zal moeten herbekeken worden. En zo ook de klimaatzaak die er gewoon mee verbonden is.

Zo zal Duitsland haar op bruinkool en steenkool gestookte elektriciteitscentrales moeten blijven openhouden. En in Nederland zal men in Groningen verder moeten blijven leven met grondverzakkingen, barsten in woningen en aardbevingen. En in België zal men als het lukt die twee kerncentrales moeten openhouden. Met erbij het kernafval en de onveiligheid.

Gasdoorvoer Rusland - Europa

Een kaart met de gasleveranties aan Europa en Turkije. Recent stelde de regering in Oekraïne dat Duitsland moet stoppen met het importeren van Russisch gas. Een merkwaardige eis. Immers als Oekraïne dat wil doet het dat zelf door de kraan dicht te draaien en er nog amper Russisch gas in West-Europa geraakt.

Het kan natuurlijk ook zelf stoppen met het gebruik van Russisch gas. Maar daar hoor je Zelenski & co niet over piepen. Hetzelfde voor Polen Natuurlijk. En als West-Europa stopt met het importeren van dat gas dan zal Oekraïne zeer veel inkomsten derven.

En in de plaats beloofde de Amerikaanse president Joe Biden in Brussel 15 miljard m³ Amerikaans schaliegas te leveren. Een gas welke op het gebied van het milieu een enorme ramp is. Waar zijn de Europese Groen? Maar dat is maar 10% van wat Rusland nu levert. Met andere woorden het Amerikaans zal mogelijks alleen de toekomstige groei kunnen opvangen. Als….

Want het met heel grote trom aangekondigde akkoord is feitelijk geen akkoord maar een vage belofte. Want hier speelt, zoals Biden stilletjes zegde, op wereldschaal de vrije markt en als Europa het meest wil betalen dan heeft ze dat gas. Zo niet gaat het gas naar elders want, zo blijkt, in de VS is een contract ook weer niet zoveel waard. Het heet de kleine lettertjes van het akkoord.

Met andere woorden: Dat in de media en politiek luid toegejuichte ‘contract’ is gewoon een doos met beloften op zijn Amerikaans en dus zo goed als zeker waardeloos. Men kan er bijna zeker van zijn dat de hoeveelheid gas die Rusland vorig jaar leverde in 2030 dezelfde zijn als nu. Of er moeten op wereldschaal op het vlak van energie een revolutie plaats hebben.

Maar Ursula Von der Leyen schudde op het einde van die ceremonie met Biden toch nog een promopraatje uit haar mouwen. De nu voor dat schaliegas gebruikte installaties zullen daarna gebruikt worden voor nieuwe klimaat neutrale energiebronnen. Wat, hoe, waar, welke? Gezwets in de leegte om een ramp goed te praten. De EU op zijn best.

Duitsland gaat zelfs nog verder en zegt zelfs dat er geen groot probleem en men al in 2024 amper nog Russisch gas gaan nodig hebben. Met als vraag hoe men dat dan gaat doen? Op bedevaart gaan naar Lourdes? Dromen zijn toch bedrog!

Mag Zelenski tekenen?

En het conflict? Het is opvallend dat er vanuit de EU geen roep om vredesoverleg komt en dat niemand openlijk zegt dat Oekraïne wat hen betreft niet bij de NAVO moet. De basiskwestie van dit conflict. Ze zwijgen hierover en draaien als gewoonte verder rond die hete brij. En de taalkwestie? Geen woord hierover. Met journalisten die hier zwijgen als vermoord.

Het is uiteindelijk de Turkse president Recep Erdogan die poogt de brokken wat te lijmen. Duidelijk is dat Rusland een van haar basiseisen heeft laten vallen. Het terugtrekken van de NAVO uit Oost-Europa zoals in 1990 beloofd zal niet gebeuren. Het was veel te hoog gegrepen en gewoon om te starten en snel te laten vallen.

De NAVO blijft dus zoals ze is zij het met nog meer troepen dan voorheen aan de grens van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. De andere eisen zoals geen lid worden van de NAVO, gedeeltelijke demilitarisering en rechten voor de Russische taal lijken zo te zien aanvaard. Alhoewel twijfel blijft want met Zelenski weet je nooit. Hij is immers van beroep een toneelspeler.

Volodymyr Zelenski - Legeruniform

Toen Zelenski zich kandidaat stelde voor het presidentschap gebeurde dat met de belofte om vrede te brengen. En aldra nadat hij verkozen was sprak hij Rusland en de Russisch sprekende Oekraïners in het Russisch toe. Vorig jaar echter stelde hij in het parlement dat hij Donbass en ook de Krim ging ‘bevrijden’.

En dus oorlog voeren tegen Rusland. Hij wou ook dat de NAVO effectief ten strijde zou trekken tegen Rusland en de derde wereldoorlog van start kon gaan. Verder wilde hij bijna onmiddellijk dat zijn land zou toetreden tot de EU. Zelfs de Nederlandse premier Mark Rutte lachte hem openlijk uit.

De andere twee Russische eisen over de onafhankelijkheid van de Donbass en de aanhechting van de Krim stoten nu toch op een njet van de regering in Kiev. Vraag is hoelang dit nog gaat duren. Gaat Zelenski tekenen en van de VS dat wel mogen doen?

Het is immers niet Kiev dat de leiding heeft van deze oorlog maar Washington en Rusland en de VS wil Rusland zoveel als mogelijk verzwakken. Het gaat de VS immers niet om Kharkov, Kiev of Lviv maar om Moskou en China.

En eens dit probleem ‘opgelost’ zal men in onze media in China plots terug de miljoenen dwangarbeiders bij de Oeigoeren zien opduiken, de dreiging met oorlog tegen Taiwan, problemen met allerlei dissidenten en spionage en de Chinese ‘agressie’ in de Zuid-Chinese zee.

Wie een stok zoekt om een hond mee te slaan zal er altijd wel een vinden. Er zijn zekerheden in het leven. En wees ook zeker onze media zullen braafjes al die verhalen over het rijk van de ‘duivel’ Xi Jinping  breed uitsmeren. De strijd gaat verder. En onze pers zal terug ‘stof’ hebben om de slechteriken te bekladden.

Willy Van Damme

42 gedachten over “Wat als …. de bedrijven gesloten worden?

 1. Een dikke proficiat voor dit artikel Willy !
  Hiermee zet je de wijsneuzen in onze ‘kwaliteitsmedia’ in hun armzalige blootje.
  Ben zelf ook gestopt ze te lezen, een zeldzaam artikel van Isabel Albers of Rik Van Cauwelaert (ook nog maar een schim van vroeger – Kaaiman, dàt was elke dag genieten) uitgezonderd.
  A.

  Antwoord:

  Als je weet dat het persbureau Reuters Thompson en de BBC contractueel verplicht zijn om samen te werken met de Britse ambassade in Moskou en vermoedelijk ook elders dan ziet zelfs de blinde hun totale onbetrouwbaarheid. En dan wordt een medewerkster van Reuters in Iran gearresteerd.

  Willy Van Damme

  • Geachte heer Van Damme, beste Willy

   Wat ben ik blij dat er toch nog mensen zijn die er een zelfde kijk op na houden als die van mij! Elke dag opnieuw sta ik te kijken van wat onze media uitkramen en voel me alsmaar meer een zonderling als ik daarna moet vaststellen dat het merendeel van de mensen dit ook nog allemaal slikken als zoete koek… Diep bedroefd zie ik de toekomst van het Westen somber in en het ergste is, dat het zonder meer anders had gekund mochten wij ons minder arrogant gedragen… Ik vind dat jij in ieder geval een dikke pluim verdient voor je scherpe stukken die altijd opnieuw de vinger op de wonde leggen!
   Mvg, Peter Nys.

   Antwoord:

   Die oorlog had op een minuut geregeld kunnen worden en zonder enige kost of schot behalve dat van het ontkurken van een fles champagne. Men had het poppetje Zelenski gewoon moeten zeggen dat zijn land geen lid van de NAVO kon worden. Meer niet maar men weigerde en wou liever oorlog.

   Willy Van Damme

 2. Ik informeer ook dat de agressieoorlog tegen Serbië wel een illegale agressieoorlog was want er was geen resolutie van veiligheidraad van V.N, ook veel oorlogsmisdaden gepleegd,o.a. bombardement van ambassade van China! (V.S. en Europa blijven ondankbar en zeer kritisch tegen China ondanks dat China vreedzaam gebleven is ondanks de laffe agressie!) ook bombardementen op ziekenhuizen, internationaal trein, Mediahuis(veel journalisten dood) ,bruggen veel infrastructuur ,fabrieken, wat volgens internationaal recht wordt gezien als terrorisme, nog steeds niet vervolgd omdat ze de wrede wereldictatuur zijn.
  Ik Informeer ook dat NAVO gebruikte toen de moslimstrijders wat nu ‘terroristen noemen’ en liet zelfs overvliegen van midden-oost !! om te gebruiken in Bosnie en kosovo om de joegoslavie leger uit te dagen!
  V.S. hebben de moslimstrijders,Al-qaeda,ISIS groot en machtig gemaakt!

  -V.S. hebben de rechten en vrijheden van vrouwen vernietigd sinds 1978 tot einde 2001!

  V.S. wegens roofzichtige,imperialistische belangen hebben ze in Afghanistan de moslim strijders gefinacieerd,bewapend, getraind om een seculier regering met respect voor de rechten van arbeiders, boeren en vrouwen omver te werpen. Ik informeer ook dat URSS is gekomen op vraag van de officiële regering van Afghanistan en dus volgens Internationale recht. V.S. hebben ook ook de moslimsstrijders bewapent wat ze nu noemen ‘terroristen’ met luchtafweer ‘stingers’ en zo veel sovjet vliegtuigen en helikopters neer gehaald en 17 000 Sovjet militairen zijn vermoord als ze de rechten en vrijheden van vrouwen aan te verdedigen waren! het is begrijpelijk dat de sovjets zeer ontstemd zijn! – De agressieoorlog sinds 2003 tegen Irak is illegaal want er is geen resolutie van de veiligheidsraad van V.N.,Frankrijk president Villepain was niet akkoord. – Agressieoorlog tegen Libië en staatsgreep is ook illegaal want een misbruik van een zeer beperkte resolutie ‘no-fly zone Benghazi’ wat werd bereikt in 2 dagen . Daarbij was de NAVO de luchtmacht van de moslimstrijders wat ze nu ‘terroristen’ noemen. Het is zeer begrijpelijk dat V.S. en China zeer ontstemd zijn en willen V.S. en NAVO betaald zetten! …. https://www.dewereldmorgen.be/community/verenigde-staten-hebben-de-rechten-en-vrijheden-van-vrouwen-in-afghanistan/
  Janu

  Antwoord:

  Bin Laden was in die periode wel eens een gast van de Bosnische president Alija Izetbegovic. Iets wat men in onze media praktisch geheel verborg. Er is hier geen censuur want dat is er in Rusland. Hier is er persvrijheid. Zegt men in onze ‘sic’ vrij pers.

  Wel is het twijfelachtig dat de Sovjetunie door de Afghaanse regering werd uitgenodigd. Toen Russische militairen in Kaboel in 1979 toekwamen was het eerste dat ze deden de president – die waarschijnlijk voor de CIA werkte – vermoorden. Wie vroeg hen dan om te komen? Het is mij onduidelijk.

  Wel weten we met zekerheid dat de VS zo manipuleerde dat de Sovjets bijna niet anders konden dan interveniëren. De VS had twee motieven: Zich vooreerst wreken voor de nederlaag in Vietnam en het land op zo’n grote kosten jagen dat het die niet kon dragen. De bronnen komen uit het Witte Huis.

  Willy Van Damme

 3. Pas in de nazomer zullen we weten of de inflatie tot stagflatie zal komen, kwam ik ergens te lezen. Wie er geen boterham minder om zal eten is wel duidelijk. Elkander dwarsbomen. En dan moet het klimaat de oogst nog niet verder dwarsbomen. https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/e2-80-9cslechtste-oogst-in-geschiedenis-e2-80-9d-china-waarschuwt-voor-globale-catastrofe-en-hongersnood/ar-AAVu6V9?ocid=uxbndlbing.
  Wim Vlaminckx

  Antwoord:

  Inderdaad de op ons afkomende problemen zijn immens. En dit alleen omwille van het brutale imperialisme van de EU/NAVO/VS die zo nodig door Oekraïne te veroveren Rusland provoceerden en de beer uit zijn kot haalde.

  Het gedrag van de EU is gewoon hallucinant. Europa heeft nood aan vrede en een harmonieuze samenleving om zo te zorgen voor welvaart en een economische groei. Neen ze moesten in Kiev een fascistische staatsgreep plegen die zonder enige schaamte het Russisch verbood in media en onderwijs.

  Inderdaad loert stagflatie, hoge inflatie met een amper of niet groeiende economie, om de hoek. We gaan tegen snelvaart tot 10% inflatie en meer en van het nog midden vorig jaar voorspelde snel economisch herstel blijft niets meer over.

  Onze politieke leiders hebben zich met een enorm kanon in de eigen voeten geschoten. En wie zal het gelag betalen? Raad eens? Ondertussen heb ik eens gekeken naar de toestand van de roebel en verrassing.

  Die stond op 24 februari op 82,65 voor een dollar en klom snel omhoog tot 130,4 (7/3) voor diezelfde dollar maar die klapte even snel neerwaarts en staat vandaag op 80,57 vandaag 31 maart. De maanden voordien zweefde die rond de 70 roebel voor een dollar. Maar dat lezen we dan niet in onze media.

  Het niveau van onze media is dan ook van een bijna ondenkbaar bijna niveau. Deze middag op Radio 1 van de VRT kwam Jens Franssen, hun ‘specialist’, uitleg geven over een nieuwbericht betreffende de oorlog in Oekraïne.

  De Britse geheime dienst had, stelde de interviewer, gezegd dat de generaals tegen Poetin logen over het slagveld en Poetin dus amper iets wist. Een verhaal dat zeker tot de mogelijkheden behoort en zelfs in de geschiedenis een klassieker is.

  En dan vroeg men aan Jens Franssen hoe de Britten aan die feiten waren geraakt. Waarop Jens Franssen een aantal mogelijkheden noemde zoals afluisterpraktijken, spionage en persoonlijke contacten onder generaals.

  Het idee dat de Britten het uit hun duim zoogden en het verspreiden in het kader van de propagandaoorlog tegen Rusland kwam bij hen niet op. Wat nochtans klassiek is. Maar neen hoor, de Britten zegden dat en dus was het verhaal voor beiden waar. En zo maakt men op de VRT dan verslaggeving.

  Willy Van Damme

 4. Ik heb helaas niet het talent en de gave om het zo te verwoorden als Mr Van Damme, maar het eerste deel van het artikel is perfect mijn analyse als ik zie hoe Het Westen de laatste twintig jaar Rusland bejegend. Er zijn complexe systemen geïnstalleerd waardoor Londen en New York profiteren van elke menselijke activiteit in de wereld. Dat is de basis van hun rijkdom en wereldmacht. Maar nu is er meer aan de hand:, namelijk: de arrogantie en minachting tegenover volkeren of naties die niet in de pas lopen is/was na WOII altijd gebaseerd op technologische superioriteit. Dat is veranderd, het zelfgenoegzame Westen loopt achterop! Militaire deskundigen, geen politieke propagandisten, kijken met grote ogen naar de Sukoi’s en MIG’s. In Syrië gingen de VS, de Britten en de Fransen Assad eens straffen met een grootschalige beschieting met kruisraketten. Het resultaat was beschamend, enkele kwamen elders terecht en driekwart werd uit de lucht geplukt door de afweer. De eens almachtige Israëlische luchtmacht met de nieuwste Amerikaanse technologie waagt zich niet meer boven Syrisch grondgebied. Het S400 afweersysteem wordt alom gevreesd. Rusland claimt de technologie van de hypersonische raketten die met 6-7000 km/u niet te onderscheppen zijn. Amerika hinkt achterop, hun pogingen zijn tot dusver mislukt dat Biden een wet heeft uitgevaardigd die de Amerikaanse bedrijven verplicht om onderling samen te werken om de kloof te dichten. Dat is ongezien in de USA. In Oekraïne zouden de Russen de Navo de stuipen op het lijf jagen na wat gezien is van de Zircon raketten die op meer dan duizend kilometer afstand gelanceerd worden en tegen een niet te onderscheppen snelheid een doel raken zo groot als een voetbalveld. Het Westen schijnt niet te beseffen dat China nooit een Russische nederlaag zal accepteren. China gaat geen enkele Amerikaanse technologische uitdaging uit de weg. Biden kondigt “sancties” aan in de stijl van een almachtige Romeinse Emperor maar Rusland is een autarkie. Een tijd geleden dacht ik dat de USA ten laatste tegen 2030 zich moesten bevestigen als wereldmacht boven China. Nu denk ik dat na de gigantische blunder van de Navo in Oekraïne het te laat is. (Het aantreden van havik Bidden stond voor analysten gelijk aan oorlog met Rusland). Of zal de redding toch uit een biolab komen?
  Het tegenover de USA slaafse Europa is het grote slachtoffer van de vendetta tegen Rusland.
  Luc Lepoudre

  Antwoord:

  De EU is een reus op lemen voeten die met moeite bij elkaar gehouden worden. Wie goed toekijkt ziet hoe de West-Europese landen als België en Frankrijk een totaal andere positie innemen dan een Polen die nog een rekening met Moskou te vereffenen heeft.

  Maar dat men om de ‘eenheid’ te bewaren dan maar wat maatregelen neemt waarmee niemand blij mee is. Verder is het niveau van onze media totaal waardeloos.

  Over Oekraïne krijgen we eerst een Oekraïens officier, dan een woordvoerder van de Amerikaanse regering, daarna onze dagelijkse portie Zelenski, en dan nog eens een Oekraïens legerleider. En dit vooraf gegaan door een heldenverhaal over een gesneuvelde Oekraïens militair. Men breekt elk record.

  Willy Van Damme

 5. Ik hoor een of andere prof beweren dat de Russische economie helemaal niet zoveel voorstelde!!
  Nu bepalen ze blijkbaar de prijs van onze energie en voedselvoorziening!! En dan gaat De Croo nog het hoge woord voeren,een derde van de gezinnen komt niet meer rond!!!
  Emile De Roy

  Antwoord:

  Vandaag kwam Zelenski ons in het parlement zeggen dat we alle handel met Rusland moeten stop zetten. Wat wil zeggen dat wij onze bedrijven moeten stilleggen en honger lijden. En die fraudeur kreeg dan nog applaus. Hoe zot kan men zijn?

  Ach ja in Jemen leverde men minimi’s aan al Qaeda en zorgde de NAVO en Saoedi Arabië voor een geschatte 400.000 doden. Het is dan ook niet hoe zot men kan zijn maar beter hoe misdadig men kan zijn. Gelukkig zijn er nog de ‘Europese waarden’.

  Willy Van Damme

 6. Heb je iets tegen toneelspelers die aan politiek doen of eerder aan Poetin die van zijn politiek een dodelijk theater heeft gemaakt. Op toneel komen zelfs de doden na de voorstelling het publiek groeten en applaus ontvangen.Ik zie in deze oorlog enkel lijkzakken op de scène.
  Smalend doen over toneelspelers is vooral jezelf onderuit halen. Theater houd je een spiegel voor. Goeie acteurs zijn doorgaans een stuk verstandiger dan politici omdat ze zich steeds zeer bewust zijn wanneer ze spelen.
  Johan Baert

  antwqoord:

  Wie zegt dat ik iets heb tegen toneelspelers die aan politiek doen? En waar zou dat dan staan? Je ziet spoken. Maar ik heb wel iets tegen fraudeurs die zich dan via nepverkiezingen tot president laten kiezen. Wie dat ook moge zijn.

  De man roept op tot het stoppen van elke handel met Rusland. Misschien kan hij zijn vrienden oligarchen oproepen om hun geld uit de Krim weg te halen en zijn geld terug te brengen naar Oekraïne. En waarom koopt zijn regering dan nog Russisch gas? Vraag het hem eens.

  Voor iemand die het Russisch verbied in de media en onderwijs heb ik niet het minste respect en alleen maar walg. Poetin mag dan veel zijn, zeker voor jou en onze media, maar ik heb voor een Zelenski nog minder respect. In opdracht van de VS lokte hij dit uit. En daar twijfel ik niet meer aan.

  Maar je houding wekt geen verbazing. Toen de oorlog in Syrië uitbrak ging een van je politieke vrienden in Brussel in het openbaar zijn steun betuigen aan die bende koppensnellers die met steun van de VS en ook België het land kort en klein sloegen. Denk eens aan Zaventem enzovoort.

  Willy Van Damme

  • Jouw woorden: “Alhoewel twijfel blijft want met Zelenski weet je nooit. Hij is immers van beroep een toneelspeler.” Dat was toch een sarcastische opmerking over de man, met weinig respect voor de kaste der toneelspelers. Ook deze die De Morgen lezen.
   Nepverkiezingen zijn er jammer genoeg in veel landen maar vooral in de landen die jij nu zo vurig verdedigt. In de EU zit het nog behoorlijk goed denk ik. Zelfs in de US worden de politieke tegenstanders niet vakkundig geliquideerd voor de verkiezingen. Hoewel Trump wel zijn best heeft gedaan erna.
   Ik walg van politieke en geestelijke leiders die gewone mensen de dood injagen en dat in alle denkbare omstandigheden, dus ook met bomgordels om of met gifvaten. Is dit nu een oorlog in Oekraïne of een militaire operatie? Voor slachtoffers maakt dat echter niets uit hoor.
   Vertel me eindelijk ook eens over de rijkdom die Poetin heeft gestolen van zijn eigen landgenoten of moet ik zeggen opgebouwd? Schrijf eindelijk ook eens over die fraude, voor je het piepkleine Oekraïense presidentje een walgelijke fraudeur noemt. Maar je moet toch toegeven, hij speelt zijn rol zeer goed.
   Vertel me eens hoe het komt dat dat land zo hard terugvecht? Dat waren toch allemaal Russen die Poetin met bloemen gingen toejuichen… het werden molotovcocktails. De oorlog kan hij niet winnen de verkiezingen wel. Hij heeft daarvoor denk ik zelfs niemand meer nodig. Met dank aan de dwaas Poetin.
   De waarheid is, beste Willy, niet altijd wat jij denkt en schrijft.
   Je haat jegens quasi alle journalisten is buiten elke proportie, niet correct en rancuneus van toon. Echt zeer storend.
   Zelf ben ik vrij marxistisch van aard en ben niet verantwoordelijk voor alles, wat jij mijn mijn vrienden noemt, zeggen. Trouwens een politieke vriend, dacht dat dat een contradictio in terminis was. Zijn Assad junior en Poetin de Grote dan politieke vrienden van jou?
   Voor de rest ben ik een geschiedenisliefhebber,- “wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd om ze te herbeleven…” , toneelspeler met voorliefde voor de “Commedia del Arte” van mijn enige echte politieke vriend en theatermaker Dario Fo.
   Een nar zoals eentje uit de middeleeuwen maar in onze tijd met scherpe tong en heel dicht bij de kleine man en partizaan zonder pretentie.
   Johan Baert

   Antwoord:

   Je blijft spoken zien. ik schreef: “Wie zegt dat ik iets heb tegen toneelspelers die aan politiek doen? En waar zou dat dan staan? Je ziet spoken” Jij schrijft: “Dat was toch een sarcastische opmerking over de man, met weinig respect voor de kaste der toneelspelers.”

   Maar waar toon ik weinig respect voor de kaste van toneelspelers? Zelenski maakt met zijn uitlatingen pirouettes die elke balletdanser jaloers zouden maken. Acteurs spelen in de ene rol die van pedofiel en in een volgend theaterstuk die van pedofieljager. Het is de essentie van acteren, je inleven in meerdere rollen.

   Ik heb een zeer groot respect trouwens voor acteurs die dat op een serieuze wijze doen en geniet ervan. Van Zelenski niet evenmin van een Poetin die hier in mijn visie de fout van zijn leven maakte. Maar dankzij de manipulaties van de VS en de NAVO in een uiterst moeilijke positie zat en zit.

   Of Poetin een fraudeur zoals Zelenski en Kolomoyskyi is weet ik niet. Jij zegt van wel maar tot op heden kreeg ik alleen verhalen te lezen en te horen die in essentie gebaseerd waren op roddel zoals met dat paleis aan de Zwarte Zee. Ik sluit dat niet uit maar heb meer nodig dan wat verhalen à la Navalny.

   Voor U zijn de verhalen komende van MI6/CIA zoals die geheime dochters bij Poetin of bij Assad met de Caesar foto’s en de Witte Helmen voldoende. Ik onderzoek die verhalen en kan alleen tot de conclusie komen dat die verhalen nep zijn of onbewezen.

   Ik had ooit een gesprek met de man die bij de Witte Helmen verantwoordelijk was voor de financiën en die noemde dat zonder doekjes om te draaien een ‘bende gangsters’. En die van de Caesar foto’s is nu op de vlucht voor he(t Belgisch gerecht na een klacht van OLAF van de EU.

   Verder is mijn kritiek op de media niet zomaar lukraak maar gebaseerd op 43 jaar ervaring. En ook zijn niet alle journalisten onbekwaam. Verre van want ik lees dagelijks boeiende verhalen in de krant. En sommigen waarop ik kritiek geef kennen hun dossiers maar zwijgen bewust over bepaalde feiten.

   Ik heb hier thuis drie brieven van hoofdredacteurs van De Standaard. In de ene schrijft Lode Bostoen dat zij mijn lezersbrief over Aubin Heyndrickx niet publiceren want hij veronderstelt kwade trouw. De man is later gerechtelijk wegens fraude driemaal veroordeeld en zag zijn titels en emeritaat geschrapt.

   Nadien, kwam er een die stelde dat Saddam Hoessein wel degelijk massavernietigingswapens had en dan was er die van Dirk Achten die hun walgelijke berichtgeving over Elio Di Rupo en zijn vermeende pedofilie verdedigde. Hij werd nadien dankzij Karel De Gucht ambassadeur.

   Ooit had de Nederlandse zogenaamde kwaliteitskrant NRC een speciaal dossier over de aanval in augustus 2013 met sarin in de Syrische regio van Oost-Ghouta. Ze lieten daarbij de twee vermeende specialisten aan het woord, hun mannetje Karel Knip en Ko Colijn van het overheidsinstituut Clingendael.

   Ko Colijn had het over een bom komende van een vliegtuig en Karel Knip over een granaat (wat toch wel heel komisch moet zijn). Het was echter een grondraket en wegens de reikwijdte heel vermoedelijk afkomstig van die jihadisten. Bij de NRC moest men echter niet twijfelen: Het was Assad.

   Ooit keek ik eens via Google wat ze over mij schreven. Tot mijn allergrootste verbazing zag ik een Facebookpagina van een heel bekend en ook zeer degelijk journalist waarin die mij ophemelde en dat werd geliket door een resem gekende journalisten. En het is niet het enige geval. Wat ik vervelend acht.

   Op een van de vorige artikels over Oekraïne kwam er een reactie binnen van Jens Franssen van de VRT. Ik heb hem dan eens in geuren en kleuren verteld waarom de VRT en ook hij er in nogal wat gevallen niets van bakken en een schande zijn voor het beroep.

   Ik ben in die 43 jaar altijd een man van dossiers geweest die ik tot in de details uitploos en ik ben in die jaren maar twee journalisten tegengekomen die er ook iets van bakten, Freddy De Pauw in het dossier Cambodja, Vietnam en China en Pascal Dendooven over het dossier Hendrik Seghers.

   Verder verdedig ik niemand maar analyseer. En uit mijn analyse bleek dat de moord op Kaddafi voor Libië een zeer slechte zaak was die duizenden doden veroorzaakte.

   Hetzelfde voor Assad die desondanks het land samenhield. Dus niet omdat het de goede jongens zijn maar om hun positie en omwille van de aarde van hun tegenstanders. Maar dat snap jij nog steeds niet.

   Willy Van Damme

   • Beste Willy,
    Ik hoor dagelijks met mijn eigen oren de oorlogsverhalen van de kinderen van Syrië, Afghanistan, Jemen, Soedan,Oekraïne enz… hier bij ons en ver weg. Hoef daarvoor al lang niet te googelen. Hun verhalen hebben één ding gemeen : ze hebben allen lak aan de analyses en het zinloos gespin van grote mensen. Ze dromen allemaal van vrede, voor hen en hun ouders broers en zussen, genoeg eten, een veilige school, een ongedwongen toekomst in een veilig huis.
    Zij zijn onze enige toekomst.
    Zij hebben mij de voorbije 45 jaar geleerd wat geweld voor hen betekent. Ik beloofde hen tegen elke vorm van geweld tegen hen en hun ouders broers en zussen op te komen, principieel en tot mijn laatste snik.
    Er is in mijn ogen daarom dus geen enkel begrip of excuus te verzinnen om welk kind waar dan ook ter wereld met geweld zijn toekomst te verkloten. Daarom is in dit conflict voor mij Poetin een misdadiger. Ik aanvaard geen collateral damage waar kinderen slachtoffer zijn, ook niet als het Amerikaanse bommen zijn of Belgische geweren, ook niet als morgen een Russisch kind moet lijden. Je opmerking op acteur Zelenski die misschien de ene dag de rol van pedofiel speelt de andere dag van jager is opnieuw van een bijzonder kindonvriendelijk karakter.
    Denk dat ik ondertussen de verhalen ken van kinderen van een 40-tal nationaliteiten.
    Samen met vele anderen proberen we hen ondanks alles te ontmoeten, verwonderen en verbinden. Hen weer te doen geloven in hun eigen kracht en toekomst. Hun trauma’s en wantrouwen proberen we om te buigen naar de vreugde en vriendschap. Kinderrechten beste Willy. Als iedereen ze respecteerde zou er geen oorlog meer zijn nergens.
    Probeer me dus niet als een dwaas in een of ander kamp te duwen. Enkel voor kinderen ben ik 100% partijdig dat klopt, altijd en overal tegen iedereen die begrip toont voor geweld tegen hen of waar ze mee slachtoffer van zijn.
    Nu jij nog.
    PS: Ik sluit met deze je blog, commentaar hoeft niet.

    Antwoord:

    Je blijft maar spoken zien. Jij schrijft: “Je opmerking op acteur Zelenski die misschien de ene dag de rol van pedofiel speelt de andere dag van jager is opnieuw van een bijzonder kindonvriendelijk karakter.”

    Ik schreef: “Zelenski maakt met zijn uitlatingen pirouettes die elke balletdanser jaloers zouden maken. Acteurs spelen in de ene rol die van pedofiel en in een volgend theaterstuk die van pedofieljager. Het is de essentie van acteren, je inleven in meerdere rollen.

    Wat was er kindonvriendelijk aan mijn verklaring? Toch nergens. Waar zelfs maar insinueerde ik dat Zelenski iets had in een rol van pedofiel of pedofielbestrijder? Ik begin mij toch wel vragen te stellen bij je reacties. Weet U dan niets over acteren misschien?

    Willy Van Damme

 7. Pingback: “Het gaat de VS immers niet om Kharkov, Kiev of Lviv … | Golfbrekers

 8. Wat mij zo verbaasd heeft. We trekken met de staart tussen de benen weg uit Afghanistan. Kort daarop is Nordstream 2 klaar, en nog geen 2 maanden later hebben we een oorlog.

  Met het laatste bezoek van Scholz aan Washington, ging Biden even zeggen dat Nordstream 2 niet zal doorgaan. Met andere woorden er wordt even gedicteerd wat Duitsland en Europa moeten doen.
  We moeten niet afhankelijk worden van Russisch gas, maar blijkbaar wel van Amerikaanse gas.

  Dan die zogenaamde Oligarchen aanpak. In Nederland hebben we maar 400 miljoen gevonden. Lachwekkende schertsvertoning. Op de Zuidas (lees snuifas) zit volgens mij wel voor miljarden aan Russisch kapitaal.
  In het verleden is Nederland wel vaker op de vingers getikt door verschillende landen over hun belasting uitwijk mogelijkheden.

  Van Oligarchen konden ze niets vinden bij de Nederlandse belasting en justitie. Maar ze konden wel meer dan 10.000 gezinnen en mensen 15 jaar lang financieel kapotmaken. Daar konden ze wel zaken vinden .
  Niet te spreken van de duizenden uithuisplaatsingen van kinderen door deze Toeslagenaffaire.

  Ik hoop dat er aan deze Oorlog snel een einde komt. Want er zijn alleen maar verliezers. En de grootste verliezer is Europa.
  Die weer niets kan doen. En weer leunt op de VS.

  Wat een continent.
  husarenregimentkoniginwilhelminaderniederlande

  Antwoord

  Ja, Nederland heeft het natuurlijk voor de mensenrechten. Dat weten we uit de Toeslagenaffaire waarbij de belastingdienst massa’s gezinnen tot de bedelstaf bracht, zelfmoorden veroorzaakte en er nadien praktisch niemand voor gestraft werd.

  En ex-CDA’er Pieter Omtzigt moest het dan bekopen want hij had de moed gehad om het aan te kaarten. Maar ja, hij was ook tegenstander van de steun aan die koppensnellers in Syrië en moest dus opgeruimd worden. Met dank aan de NRC.

  Ik heb ooit ook de relatie van het Amerikaans frauduleuze gasbedrijf Enron met Nederland onderzocht. Op een bepaald adres alleen kon je zo meer dan honderd nepbedrijven van Enron vinden met als reden zo nergens belasting te betalen en het geld weg te sluizen naar onbekende oorden.

  Je moest echt niet naar Curaçao voor de befaamde Dutch Sandwich te gaan, dat kon probleemloos in Nederland ook. Maar ja, Rutte en zijn voorgangers zwaaien graag naar anderen, de vijand natuurlijk, met het morele vingertje. Want in het Torentje huist de moralist.

  Willy Van Damme

 9. Beste Willy,

  Dank voor wederom een scherp stuk. Wat in deze crisis ook nog vergeten wordt is dat in Nederland een rechtsgeldig referendum plaats vond m.b.t. de toetreding van de Oekraïne tot de EU.

  Het referendum voldeed aan alle vooraf vastgestelde eisen. Echter was de opkomst laag. Dat wordt nu gebruikt om de uitslag van dat referendum naast zich neer te leggen. Al was door Rutte vooraf anders beloofd. De uitslag was dat Nederland NIET akkoord ging met de toetreding van de Oekraïne tot de EU. Non-issue dus.

  Vandaag echter roept Zelenski ons parlement op om vaart te maken met die toetreding. En dat noemt zich dan volksvertegenwoordiging. Verbaasd ben ik allerminst, want de uitslag van het referendum was de reden om het referendum (stokpaardje destijds van regeringspartij D66, die na deze uitslag 180 graden draaiden. Referenda zijn blijkbaar alleen interessant als het de eigen politieke agenda dient) af te schaffen.

  Een interessante exercitie (waar ik zelf niet echt in vorder vanwege tijdsgebrek) zou in mijn ogen nog zijn om de narratieven van Poetin van de afgelopen 15 jaar na te lezen en die af te zetten tegen de reacties vanuit het Westen.

  Als mijn geheugen het goed heeft, doet Poetin al jaren wat hij zegt te zullen doen. Wellicht zelfs iets milder. De reactie van het Westen is steevast hetzelfde gebleven: Dat hebben wij nooit gezegd, Poetin is gek, Poetin bluft. Nu blijkt dat de bluf geen bluf is, is men ‘verbaasd’

  Tot slot is het absurd te zien hoeveel honderden miljarden er nu zonder enige bezwaar uitgegeven wordt aan defensie. Pijnlijk is het, dat als men die honderden miljarden de afgelopen 15 jaar had uitgegeven aan verduurzaming, van het Gas en de Olie af, we nu geen issues hadden gehad.

  Incompetentie, manipulatie en liegen is lucratief. Greed is good was toch de slogan?
  Imgikke

  Antwoord:

  In het Torentje huist dan ook geen moralist maar iemand die aan moraal het schijt heeft en een leugenaar is. En D66? Mevrouw Kaag was dan ook jarenlang het zetbaasje en de lieveling van de VS voor al die conflicten die Washington hielp creëren. Levert haar een mooie cent op.

  We weten op dit ogenblik veel te weinig over dit conflict en vermoedelijk zal de komende jaren er meer duidelijkheid komen. Maar mijn idee is dat Rusland erin getrapt is en niet echt besefte hoe. Als ik de Russische positie rond hun valuta zie dan stel ik mij grote vragen over dit beleid. Ik kan wel verkeerd zijn.

  Typerend voor de media is ook weer dat zogenaamde vergiftigingsverhaal komende van liegebeest Bellingcat dat Abramovitch en leden van de Oekraïense delegatie vergiftigd zouden zijn. ‘Kwaliteitskranten’ als The Financial Times en The Wall Street Journal plaatsten het prominent in hun krant.

  Een als men het artikel in The FT las dan was het duidelijk nergens op gebaseerd maar wel als waar werd verkocht. Blijkbaar liet men in Londen Bellingcat maar doen en werd het door Kiev en Moskou dan na een dag ontkent. De ‘kwaliteitskranten’ in hun blootje. En dat is geen schoon zicht.

  Willy Van Damme

 10. Kunt U eens een OBJECTIEF en NEUTRAAL overzicht en de loopbaan van *heilige*Zelenski geven Willy? Ik lees zoveel leugens en in het Westen aanzien ze hem blijkbaar als een heilige!!Komt hier via videoboodschappen elk land de les spellen maar wat is zijn eigen geschiedenis en connecties met Biden en diens zoon??Heeft ie zichzelf ook niet verrijkt en strooit ie iedereen maar zand in de ogen??
  Emile De Roy

  Antwoord:

  Dat vergt veel tijd en die heb ik niet. Het moet immers goed zijn. Wat ik weet is simpel. Hij had een comedyshow op televisiezender 1+1 van Ihor Kolomoyskyi, zowat de grootste fraudeur die het land heeft, en die duidelijk nauw samenwerkt met de VS. Hunter Biden, zoon van, is een zakenpartner.

  Daarmee verdiende hij pakken geld en werd miljonair. Met geld dat hij, zoals bleek uit de Pandora Papers, wegstopte in fiscale paradijzen. Hij had daarbij twee financieel adviseurs die hij dan als raadgevers meepakte naar het presidentschap.

  Dat was echter tegen de wet en dus gaf hij beide functies administratief dan maar een andere naam met dezelfde taak. Zo simpel is dat. Het lijkt mij logisch dat het de VS is geweest die via nepverkiezingen hem dan president maakte. De VS trekt hier zeker sinds 2014 aan bijna alle touwtjes. Niemand anders.

  Oekraïne is het juweel in de kroon van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat ondervinden we nu aan den lijve. Zijn optredens zijn in essentie het resultaat van werk verricht door Britse en Amerikaanse PR-bureaus. Zie verder: https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle.

  Willy Van Damme

  • Herinner me ook dat dadelijk na de staatsgreep van 2014 het goud van Oekraine bij nacht en ontij ‘in veiligheid’ gebracht werd naar de VS.
   Men wil ons steeds doen geloven dat goud nutteloos is, maar de centrale banken bewijzen elke dag het tegendeel. Wat als Rusland de opbrengst van zijn verkopen in goud gestoken had ipv op een Amerikaanse bankrekening ?
   Assur Bannibal

   Antwoord:

   Ja, dat was ik nog vergeten. Oekraïne mag gelukkig zijn als ze die goudvoorraad ooit nog terugzien. In Irak is het zo dat men geld geeft voor Iraakse olie maar dat komt toe in de VS en als Irak geld nodig heeft voor lonen of om een brug te bouwen dan moet ze aan de VS geld vragen. Kolonialisme dus.

   Willy Van Damme

 11. Pingback: Van Oekraïne naar een wereldoorlog? | Geef Mij je liefde

 12. Pingback: Van Oekraïne naar een wereldoorlog? – Overleven!

 13. Pingback: Van Oekraïne naar een wereldoorlog? | De waarheid achter

 14. Pingback: Een verslag uit Syrië, zonder poco bril | Golfbrekers

 15. Net gelezen dat Rusland klacht indiende bij VN veiligheidsraad.
  Daarmee willen ze duidelijk maken dat niet zij, maar Zelensky zelf de oorzaak is van de massa burgerslachtoffers.
  Zelensky en zijn nazi’s zijn bende moordenaars en bedriegers. Dank zei Eu.
  arQiRIek

  Antwoord:

  Rusland vroeg in de VN-Veiligheidsraad een forensisch onderzoek naar Boetsja en de Britse voorzitter weigerde. Met de aanval met Sarin in het Syrische Oost-Ghouta gebeurde systeem om via de VN ter werken. Dat rapport was gezien de omstandigheden goed te noemen.

  Nadien kwamen er over Syrië alleen rapporten van de OVCW die overal chemische wapens ontdekte maar die zoals bleek onder strikte controle van de NAVO staat. Daarom dat zij nu al bezig zijn samen met die bedriegers van Human Rights Watch om rapporten te maken.

  De uitslag hiervan is nu al bekend. En met 100% zekerheid zal dat door onze media als de absolute waarheid gezien worden en wee diegene die eraan twijfelt. Hem wacht (figuurlijk) de steniging.

  Willy Van Damme

 16. Pingback: Van Oekraïne naar een wereldoorlog? – Katholiek Forum

 17. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/satellite-images-of-corpses-in-bucha-prove-russian-claims-wrong

  Godverdomme !
  ’t Is godgeklaagd. Die verdomde Oekraïners werpen zichzelf in het pad van Russische kogels louter om Sint Poetin zwart te maken… Hoe durven ze ?!

  Mvg
  Danssaert

  Antwoord:

  Er zijn gerede twijfels over het verhaal van Boetsja. De Russische troepen trokken zich op 30 maart uit Boetsja terug en die dag hield de burgemeester van die stad feestelijk voor de camera een toespraak met geen enkele verwijzing specifiek naar de feiten.

  Hij had het alleen vaag over de menselijk leed die dit allemaal had gekost. Beelden van de Oekraïense politie van de stad voor 2 april tonen op 1 na geen lijken langs de straten. Zou, moest dat wat men stelt gebeurd zijn, hij dan nog zo de feesttrompet bovenhalen? Het kan maar het is bizar.

  Er zijn inderdaad nadien eerst bij The New York Times en nadien elders satellietbeelden getoond die dat verhaal over Boetsja moeten staven. Maar het vervalsen van foto’s en zeker ook satellietbeelden is kinderspel. Zeker daar men hier gewoon stipjes ziet.

  En ja er zijn nu de geluidsopnamen van Russische soldaten die in diezelfderichting gaan. Maar het stond al te lezen in Der Spiegel – al evenmin betrouwbaar – voor dat de veiligheidsdiensten die achter gesloten deuren aan het parlement lieten horen. Eerst naar der Spiegel en dan naar het parlement?

  Ook de reacties onder meer bij Knack met Fact Check en de Financial Times is zwak tot zeer zwak te noemen. Mij overtuigden deze niet zoals ook dit verhaal van The Guardian dat niet doet.

  En dan komt ook hier weeral Bellingcat om de hoek kijken en die organisatie is gekend als een stel door de NAVO betaalde bedriegers die voor niets terugschrikken. Hetzelfde in feite voor de New York Times. Het doet mij teveel denken aan hun verhaal over Oost-Ghouta en sarin van 23 augustus 2013.

  En The Guardian? Die was korte tijd ooit een goede krant. Ooit. Het verhaal van Oost-Ghouta diende om de VS direct met bombardementen in de oorlog te lokken. Recent ontdekte ik trouwens nieuw materiaal die opnieuw in de richting van die jihadisten wezen. Ook Boetsja deed de spanning opdrijven.

  Wat ook verdacht is dat de Russische vraag voor een forensisch onderzoek door de VN, en ditmaal niet door het OVCW, door het Brits voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad werd afgewezen.

  Wat overblijft zijn in wezen enkele getuigenissen van mensen die stelden uit dat stadje te komen. Maar de waarde hiervan moet professioneel en forensisch onderzocht wordt. Maar wees gerust Human Rights Watch is al bezig.

  Uiteraard is dit alles wel mogelijk maar voor ik daar ja of neen op antwoord moet ik wel meer hebben dan wat uiteindelijk het zoveelste mediaverhaal is. Oorlog zorgt voor bestialiteiten van elk kamp en ik hoorde een van die getuigen iets zeggen over Tsjetsjenen. Waar? Of niet waar?

  En verder is oorlogsrecht een hoer uitgedacht door enkele geslepen juristen die aan een oorlog naast de wapenfabrikanten ook nog wat willen verdienen. Zie het vertoon in Arusha. Men verwijst dan als ‘goed’ voorbeeld ook naar de processen in Neurenberg.

  Alle pleidooien hier moesten vooraf echter goedgekeurd worden voor ze gebruikt werden. Ook dat ‘voorbeeldig’ proces was dus alleen maar en travestie van wat rechtspraak hoort te zijn. Maar wie daarover verbaasd is kent zijn geschiedenis niet.

  Voor de rest is het journalistiek niveau van onze media nog dieper gezakt dan met Syrië. Ik dacht dat toen niet voor mogelijk. Maar hoera het is onze pers gelukt. Proficiat.

  Willy Van Damme

  • Willy, en de vragensteller,
   Poetin heeft al geprotesteerd voor de VN veiligheidsraad.
   Biden is gek en Ursula is van der Liar.
   Wat in onze media verschijnt is al een paar jaar onnozelheden.
   Iedereen zal zien wat er gaat gebeuren tss nu en 2025. Adieu de EU.
   Zelensky en zijn fascisten zijn de moordenaars van hun eigen burgers.
   arQiRIek

   Antwoord:

   Ursula von der Leyen had al de reputatie van een agressieve oorlogszuchtige tante te zijn en zij heeft dat de voorbij tijd goed bewezen. De vraag rijst natuurlijk of de EU dit beleid overleeft. Er is binnen de NAVO en de EU openlijk dissidentie met Viktor Orban in Hongarije en Turkije met Recep Erdogan.

   Willy Van Damme

   • Wel een controversieel onderwerp maar Zelensky doet me denken aan Churchill.
    Churchill: ‘Wij zullen vechten op de stranden, …’ ‘Our finest hour’, …
    Wat hij bedoelde was ‘GIJ zult vechten …’ terwijl meneer in zijn blootje in de gangen achter de secretaresjes liep.
    Churchill heeft het Britse rijk in 2 stappen vernietigd door ongevraagd in 1914 en 1940 aan Duitsland de oorlog te verklaren.
    Na WOII hebben de Britten hem in het kieshokje de rekening gepresenteerd.
    Sarah Toestra

    Antwoord:

    Dit is allemaal theater en dat is iets wat hij kent. Ik vermoed dat al zijn handel en wandel perfect wordt voorbereid door scriptschrijvers. Mijn grote ervaring met de oorlog in Syrië is hier een goede leerschool. Een man die het opneemt voor zijn land en gelijktijdig er geen belastingen wil betalen. Mooi toch.

    Willy Van Damme

 18. Met alle respect voor Daniël Maes, maar de Russen als slachtoffer afschilderen is een grens te ver.
  Ik begrijp dat hij een schuld moet aflossen, maar:
  “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”
  Mvg
  Danssaert

  Antwoord:

  Het is de vraag wat men hier bedoeld met ‘de Russen’. Gemakkelijk wordt soms geschreven dat de Amerikanen Irak binnenvielen maar in wezen klopt dat niet. Het is het Amerikaanse leger op bevel van de president die Irak binnenviel, niet die staalarbeider uit Philadelphia of die havenwerker uit Los Angeles.

  Verder vind ik de insinuatie over Daniel Maes en ‘wiens brood’ niet gepast. Het insinueert dat hij corrupt is en om zijn broodheer te dienen hij bepaalde verklaringen doet. Ik denk dat zijn klooster in Qara wat overheidssteun krijgt maar dat zal zeker geen vetpot zijn. Normaal leeft hij van een Belgisch pensioen.

  Verder woont hij al twaalf jaar in een land dat af te reken kreeg met zeer zware agressie vanwege de landen van de NAVO die ontelbare aantallen jihadisten op het land afstuurden om het te vernielen. Vergezeld van vermoedelijk duizenden instructeurs die het land gebruiken zoals men zijn pantoffels gebruikt.

  Dat men in landen als Syrië over deze zaak dan een totaal andere mening dan onze regering en pers heeft mag toch niet verbazen. De NAVO die moord en brand schreeuwt omdat Rusland Oekraïne binnenviel daar lachen die landen toch mee. Poets wederom poets heet dat dan in hun ogen.

  Vandaag schreef The Financial Times “Ramaphosa, (Cyril, president van Zuid-Afrika) who has blamed Nato expansion for the war.” Iets wat ook de Amerikaanse geostrateeg John Mearsheimer eerder schreef. De tekst staat op deze blog. En zo zijn er vele regeringen en massa’s geostrategen.

  In wezen had Rusland begin dit jaar twee opties. Niets doen en op termijn Amerikaanse basissen en raketten aan zijn grenzen en een land wiens regering Russenhaat als ideologie heeft en op alle gebied totaal onbetrouwbaar is. Zelenski eerst vredeskandidaat stelde nadien dat hij de Krim ging ‘bevrijden’.

  De tweede optie was om dat te verhinderen. De onderhandelingen die via Frankrijk en Duitsland liepen waren in mijn ogen boerenbedrog en niet waard om serieus genomen te worden. Het leek meer om zo tijd te winnen zodat me bij de inval alle sancties netjes gepland had. Macron en Stolz zijn bedriegers.

  Heel logisch heeft Rusland voor die tweede optie gekozen omdat bij langer wachten de veiligheid van Rusland in het gedrag kwam. Uiteraard is dat een schending van het internationaal recht en betekent dat veel doden. Maar Rusland, zoals elk ander land, ziet veiligheid van de natie als essentieel.

  Had men gezorgd dat Oekraïne geen lid mocht worden van de NAVO dan was het probleem opgelost maar men weigerde dat heel bewust. Macron, Stolz en ook onze premier stelden wel dat ook Rusland recht had op ‘veiligheid’ maar zonder concreet te zijn. En dan zijn dat praatjes in de wind. Pure lucht.

  Ook nu weer zie je nergens bij de NAVO een oproep tot vredesgesprekken. Het enigste dat men doet is oorlog stoken en wapens leveren. Waarbij men zelfs de eigen economie ondergraaft. Zover gaat de agressieve politiek van de NAVO. Het is vechten tot de laatste Oekraïner maar wel toekijken.

  Willy Van Damme

  • Ik ken Pater Daniël Maes al jaren.
   Die man kan niets anders dan onze bewondering ontvangen.
   Hij is nu 85.
   En hij heeft in de meest smerige oorlog tegen Syrië en vooral zijn leider stand gehouden. Syriërs zijn aangename mensen, net als Assad.
   Maar “de arabische lente” moest ook dit land vernielen. Maar dat is de Amerikanen deze keer niet gelukt, met dank aan Poetin en anderen.
   En dan durf jij zulke dwaasheid schrijven.
   Ge moest u schamen.
   arQiRiek

   Antwoord:

   Ik ben zeker niet akkoord met alles wat Daniel Maes schrijft maar: en dan?

   Willy Van Damme

  • Ik herhaal wat ik eerder zei: het ene onrecht praat een ander onrecht niet goed
   Even met beide voeten op grond komen
   “een land wiens regering Russenhaat als ideologie heeft en op alle gebied totaal onbetrouwbaar is”
   (1) Met deze oorlog zullen de Oekraïners de Russen in de armen vallen?
   (2) Putin lapt zijn laars aan ondermeer het Budapest Memorandum (1994). Wie is onbetrouwbaar ?

   De ontkenning van het bestaan van de soevereine natie Oekraïne is fout. Het herhaaldelijk afschilderen van de Oekraïners als Nazi’s is fout. (Jij weet even goed dat het een kleine minderheid betreft en er in Rusland en Donbas ook dergelijke figuren rondwaren.) In de Russische media word je constant rond de oren geslingerd met deze nonsens. Als je hen mag geloven schuilt er een Nazi om elke hoek. Deze identificeert het OekraÎnse volk besmet met een “massaal vijandig bewustzijn” (массовым враждебным сознанием) (https://zvezdaweekly.ru/news/2022451821-JmLKW.html), zijnde Nazisme. Denazificatie is noodzakelijk. Maar hoe? “Я уверен, что для наказания таких мерзавцев нужно вновь ввести смертную казнь” (“k ben er zeker van dat de doodstraf opnieuw moet worden ingevoerd om zulk tuig te straffen.”)

   Die verdraaiingen en veralgemeningen dienen enkel één doel, de ontmenselijking van de Oekrainers, en opent de deur voor ernstige mensenrechtenschendingen. Dat is niets anders dan Radio Mille Collines .

   Als Rusland Oost-Oekraïne komt ‘bevrijden’ waarom stuiten ze dan op zoveel weerstand in de steden waar het merendeel van de Russisch sprekende Oekraïners wonen?

   Mvg
   Danssaert

   Antwoord:

   Oekraïne beloofde verdragsmatig met Rusland dat het geen lid ging worden van een aan Rusland vijandige organisatie, lees de NAVO. De staatsgreep van 2014 betekende het feitelijk einde van dat verdrag. En uiteraard is er in Rusland even veel propaganda als hier en verbergt men eveneens de waarheid.

   Je vergeet de essentie: Het de facto lidmaatschap van de NAVO stelde Rusland voor die keuze. Elke geostrateeg, ook in de VS, wist perfect dat lidmaatschap van de NAVO kon leiden tot een zwaar ook militair conflict. Het was ook die reden waarom Duitsland, Frankrijk en ook België tegen lidmaatschap waren.

   Het ledenaantal van Svoboda en anderen is inderdaad beperkt maar het eerbetoon aan iemand als Stepan Bandera & co en het verbieden van elke kritiek er op alsmede het praktisch verbieden van het Russisch is regeringspolitiek. Het was ook de politiek van Bandera & co tijdens WO II.

   Dat joden grotendeels met rust worden gelaten klopt ook maar men vergeet dat onder het fascistische Italië van Mussolini en het Spanje onder Franco eveneens met rust werden gelaten. In wezen is zionisme ook te vergelijken met het nazisme. De jood als übermensch

   Bovendien waren de Duitse nazi’s niet perse tegen joden. Integendeel zij waren de voornaamste financiers van de zionistische kolonisering van Palestina. Der Angriff, het blad van Joseph Goebbels maakte er in 1933 zelfs een serie lovende reisverhalen over. Zionisten stopten de samenwerking pas na 1941.

   De Endlösung kwam er pas na de oorlog tegen de Sovjetunie (januari ’42 na dus de Duitse nederlaag bij Moskou) toen men met miljoenen joden zat die men niet meer in Palestina of elders kwijt kon. En dan was er voor Hitler geen andere oplossing dan de vernietigingskampen.

   Deze oorlog heeft niets met bevrijding en denazificatie te maken maar met macht en agressie. En uiteraard zal deze oorlog in Oekraïne voor Rusland geen goede pr zijn. Ik vermoed dat ze dat wisten en incalculeerden en de andere optie van niets doen nog veel gevaarlijker vonden.

   Wat ze in Moskou intern dachten en welke ongetwijfeld verhitte discussies er waren weten we niet. Het is trouwens nog veel te vroeg om nu al definitieve conclusies te trekken. Mijn vermoeden is dat de VS hier een val klaar legde en nu de beer heeft toegehapt en in die kooi zit gaat pogen hem er te houden.

   Maar zo’n zaken komen pas jaren nadien aan het licht, zie de nepaanval op die Duitse radiozender in 1939, het incident in de Golf van Tonkin, Pearl Harbour en Afghanistan 1979. Ik ben voorzichtig omdat de geschiedenis leert dat het echte verhaal van wat er zich achter de schermen afspeelt nog geheim is.

   Willy Van Damme

 19. Sorry Willy, maar ik begrijp de “ja, maar” niet. Of Poetin nu al of niet werd geprovoceerd. Niets praat goed dat hier mensen sterven, worden verkracht, en tal van andere dingen ondergaan, in naam van wat? Poetin zit hier fout. Punt. Niets rechtvaardigt deze onrechtmatige oorlog. Niets rechtvaardigt het door hem aangedane leed. Ik begrijp niet dat je achter dat onrecht, leed een “ja, maar…” kan plaatsen.

  De totale minachting van Poetin & co. voor menselijk leven, respect voor medemens, de ontkenning van mensenrechten doet mij huiveren. Daar is geen plaats voor “ja, maar…”.

  Je vergeet dat Oekraïne niet voldeed aan de NAVO lidmaatschapsvoorwaarden (etnische spanningen en niet naleven mensenrechten). En in 2014 heeft Poetin door de annexatie van de Krim er zelf voor gezorgd dat Oekraine NOOIT zou voldoen aan de NAVO lidmaatschapsvoorwaarden (een land met grensconflict kan NOOIT lid worden); Je kan dus stellen dat hij dat probleem reeds had opgelost.

  Hoewel er duidelijke verschillen zijn, zou men de huidige situatie in de Russische politiek kunnen vergelijken met wat er in Weimar Duitsland gebeurde: een afnemende “keizerlijke” macht, greep verliezen op de “koloniale” bezittingen, de heersende klassen is vergeven van corruptie en sterk afhankelijk van een paar banken, wijdverbreide absolute armoede, wijdverspreide nostalgie naar een “glorieus” verleden zonder een geloofwaardige visie van leiders die de verheffing van het volk omvat, angst voor invasie, geloof in samenzweringen, buitensporige uitgaven voor militaire opbouw, een gepolariseerde en dogmatische politiek die geen beredeneerde discussie duldt, paranoïde groei van extreem racisme en de vorming van fascistische nationalistische bewegingen die kunnen worden gemanipuleerd door autoritaire leiders “in het belang van het moederland”.

  Tenzij Rusland van binnenuit verandert in de richting van een democratische politiek en de eerbiediging van de mensenrechten, zullen de betrokkenheid van Poetin en zijn kliek bij het ontmenselijken van bepaalde bevolkingsgroepen en hun bereidheid om gewapende conflicten te voeren, ongeacht de menselijke kosten, alleen maar blijven toenemen – net zoals Duitsland dat deed onder Hitler…

  Mvg
  Danssaert

  Antwoord:

  Ik heb dat probleem van grenzen al eerder besproken. Ik heb er toen bijgeschreven dat dit wel een feit is maar dat dit weinig betekent want de VS kan altijd naar eigen wil de regels buigen. De NAVO kwam bijeen en kijk daar waren Japan, Zweden, Georgië en Oekraïne om samen een beleid te bepalen.

  Het is mij met deze discussie ook opgevallen dat er bij de NAVO een theorie en een praktijk is. Officieel moet er voor elke beslissing unanimiteit zijn. En kijk op die vergadering in Bulgarije was er veel verzet maar de VS duwde door en wat de VS wou werd wet en de anderen moesten braaf zijn en luisteren.

  De bedoeling van dat stuk was te analyseren waarom er wat gebeurde. Niet perse om te veroordelen. Uiteraard is dit crimineel en zoals ik al schreef maakt dat van Rusland en Poetin massamoordenaars. Maar waarom moest Zelenski in het parlement Rusland dan zo nodig bedreigen. De rode lap en de stier.

  Maar op het vlak van de mensenrechten heeft iedereen boter op zijn hoofd en nog het meest de NAVO. Daarom dat het hier niet gaat over mensenrechten maar over macht en de wil van figuren als Robert Kagan en zijn neoconservatieven om voor de VS de wereld te veroveren.

  Trouwens wat zijn mensenrechten? Ik had jaren geleden een discussie met Mark Eyskens over mensenrechten. Voor hem was dat simpel: Ongestraft je mening kunnen zeggen. Ik stelde dat er meer telt.

  Neem China en Covid. Door zeer strenge sanitaire maatregelen zijn er in China minder mensen gestorven dan in het kleine België en zeker meer dan in de VS. En dus scoorde China in dit aspect qua mensenrechten veel beter dan het Westen.

  Ik herinner mij trouwens een bizar Chinees verhaal over een zakenman/politicus lid van de CCP en de Gemeenteraad van Beijing die jarenlang Xi Jinping op sociale media zat uit te schelden en woorden gebruikte die hier een schok zouden veroorzaken.

  De man werd ik dacht twee jaar terug dan wegens fraude opgepakt. Terecht? Landen als die van de NAVO die zich amuseerden in Irak, Jemen en Syrië kakken op het internationaal recht en de mensenrechten. Ze lachen ermee maar nu Rusland hun lieveling aanpakt is het kot veel te klein.

  Zie maar dat de VS eist dat Poetin naar Den Haag moet gestuurd worden. Een tribunaal dat zij recent bedreigden. Ik vrees trouwens dat men bij de NAVO nu al een incident aan het voorbereiden is om dan te kunnen zeggen dat Rusland te ver is gegaan en men een ultimatum stelt. Waarna het kermis is.

  En wat zijn de Oekraïners: de speelbal van grootmachten. Zelenski had gewoon moeten zeggen dat Oekraïne geen lid wil worden van de NAVO en het probleem was opgelost. Maar dat mocht hij duidelijk niet van zijn baas Uncle Sam.

  Willy Van Damme

  • mr Danssaert,
   Zelensky vermoordt met de hulp van zijn Azov bataljon zijn eigen burgers, en steekt de schuld op Rusland, en vooral Poetin.
   Wat in Europa gebeurt is de zoveelste waanzin. De EU en onze politiek is gek geworden.
   Gij zult altijd blijven overtuigd zijn van een door de media voorgestelde waanwereld.
   Dus Willy, stop met hier tijd aan te verspillen. Het is water op een eend.
   arQiRIek

   Antwoord:

   Ach het fascisme in Oekraïne stelt niets voor, zegt men, dit terwijl het Azov Bataljon nu mensen die uit Mariupol willen vertrekken de inhoud
   van het GSM moeten tonen aan die lui en als ze tegenstender zijn niet mogen vertrekken. Menselijk schild dus. Getekend Zelenski, de heilige.

   En voor dat uitschot moeten wij en de rest van de wereld dus lijden met onder meer hogere energieprijzen en duurdere voeding. De vriendjes van de NAVO kennen we ondertussen wel. Als daar zijn de orgaanhandelaars van het Kosovaarse UCK en de jihadisten uit het Midden-Oosten en Afghanistan.

   Willy Van Damme

   • “Zelensky vermoordt met de hulp van zijn Azov bataljon zijn eigen burgers, en steekt de schuld op Rusland, en vooral Poetin.”
    Grapjas !!

    Military Balance 2022
    – Strijdkrachten Oekraine 196,000 (reserve 900,000)
    – Politie/Paramilitairen 102,000 (waarvan Azov bataljon/regiment deel uitmaakt)
    Azov zou heden tussen 900 – 10,000 manschappen bevatten. (Afhankelijk van de bron) (een bataljon heeft afhankelijk van het land ts 400-1200 manschappen; een regiment bestaat uit twee bataljons, dacht ik; in het beste geval ongeveer 2,400 manschappen)
    Dat is 0.3% – 3% van de totale Oekraïense strijdkrachten, of in geval regimentsgrootte 0.8%.
    Er zijn momenteel tussen 100,000 en 190,000 Russische soldaten in Oekraïne die komen ‘sightseeing’.
    Je bewering is dus heel overtuigend.

    Zelenskyy heeft Azov niet nodig om Rusland/Poetin zwart te maken. Dat doen de Russische soldaten/Poetin zelf heel goed. Te beginnen met de INVASIE van een ander land.

    Mvg
    Danssaert

    Antwoord:

    Je onderschat toch wel groepen als Azov omdat ze een beperkte sterkte hebben Ze hebben in de periode 2013 tot nu massa’s mensen op soms beestige wijze omgebracht. En men liet en laat ook nu nog begaan, integendeel ze kregen steun. Zou hoe ze opereren in Mariupol. En Zelenski is hier verantwoordelijk.

    Vandaan nog kwam ik per toeval op het verhaal van een knokploeg De Jagers die in Lviv ongestraft Roma of vermeende Roma mishandelen of nog erger en die ongestraft al jaren in de regio daar opereren.

    Willy Van Damme

   • Zie je wel.
    Je bent zo gehersenspoeld door onze media, dat is grappig. Je zult het zien komen wat je zelf gevraagd hebt en niemand zal je kunnen helpen.
    Mediafan.
    arQiRIek

 20. Beste Willy,
  Ik heb altijd een boontje voor je gehad maar…
  Voor je echt een Kremlintrol wordt betaal ik je graag de heenreis naar Oekraïne om er als echte oorlogsjournalist ons verslag uit te brengen.
  Ik geef je mee als leesvoer: de visionaire roman “1984” van George Orwell van 1949 om te leren wat Newspeak is. Daarnaast het toneelstuk “Spoken” van Hendrik Ipsen van 1881 om terug mee te zijn betreffende gevoelens van leugens,schaamte en bedrog. ( volgens jou zie ik steeds spoken). Tot slot een grappige bundel gedichtjes van Toon Hermans om eindelijk over jouw 1984 te geraken.
  Indien je snel terug wil stel ik voor dat je een crowdfunding opzet. Wel oppassen voor de heilige Daniël die zegt dat de VS ‘de Satan’ is maar zelf een loopje neemt met zijn 2de, 5de, 7de en 8ste gebod. Als zijn hemel bestaat, wat ik grondig betwijfel, zal jij hem daar nooit tegenkomen vrees ik. Pas ook op voor 30 zilverlingen van zogenaamde fans.
  Johan Baert

  Antwoord:

  Je niveau begin wel heel snel te dalen. Lasterlijke beweringen over trollen en zilverlingen zijn voor U geen probleem blijkbaar. Kijk, er is hier een regel en dat stelt dat laster niet wordt toegelaten. Dit is dus je eerste en laatste waarschuwing daarna ga je de vuilbak.

  Maar ik ontdekte recent dat Abdel Rachman Ayachi van het Molenbeekse Centre Islamique de Belgique van zijn vader Bassam Ayachi heel goed bevriend was met een zekere Oussama Atar, ook uit Molenbeek, die beiden naar Syrië trokken om er zoals zijn vader stelde voor de ‘vrijheid’ te vechten.

  Oussama Atar wordt door het Belgisch en Franse parket gezien als het brein verantwoordelijk voor de aanslagen op o.m. de Bataclan en Zaventem. Resultaat: honderden doden. Toen de VRT haar avond voor steun aan Syrië organiseerde was Abdel Rachman Ayachi de ster van het programma.

  Die werd door Rudi Vranckx vanuit Syrië geïnterviewd en werd voorgesteld als een strijder voor de vrijheid enzovoort die vocht tegen het monster Assad. Aangezien hij ook in Syrië als tolk en gids voor Vranckx werkte kan men veronderstellen dat de VRT en dus de belastingbetaler hiervoor betaalde.

  Met als vraag: Of dat geld dan soms diende om vriend Oussama Atar te financieren? Ondertussen weten we nu ook met zekerheid dat Bassam Ayachi lange tijd werkte voor onze Staatsveiligheid die hem geld gaf en zorgde voor bescherming. In ruil ging hij info geven. Maar dat laatste werd zo te zien niets.

  Als U de info komende van mensen als Rudi Vranckx & co of een Jorn De Cock wil geloven dan doet U dat maar. Wie weet komt U daar ook trollen en zilverlingen tegen maar die komen dan van de omgeving van de NAVO en dan is het ik vermoed voor U wel goed.

  Nog net ontdekt over je vrijheidsstrijders. Die raket die 52 doden maakte op het spoorwegstation van Kramatorsk kwam aan de serienummers te zien van het Oekraïense leger. Ook stelt het Pentagon dat het die slachtpartij in Boetsja niets kan bevestigen. Je bent dus een liefhebber van nepnieuws.

  Willy Van Damme

  • https://www.printfriendly.com/p/g/p3je4r

   laatste nieuws
   arQiRIek

   Antwoord:

   Het verhaal over de labo’s lijkt mij weinig steekhoudend. blijkbaar financiert de VS in meerdere landen het werk van biologische labs en inderdaad was daar ook dat in het Chinese Wuhan bij. En er is geen enkel bewijs gevonden dat covid 19 daar is ontstaan.

   Ik vermoed dat de VS via die steun die labo’s in de gaten wil houden. Ik zie echt geen andere reden. De VS beschikt in Fort Detrick en elders over veel kenniscentra waar men zo nieuwe biologische wapens kan ontwikkelen. Waarom zou men dan naar Oost-Oekraïne of Wuhan gaan. Het ontbreekt elke logica.

   Willy Van Damme

  • – Je gelooft niet in de hemel ? De fanatieke atheist Hugo Schilz wel (op zijn sterfbed, aan Suzanne). De meeste mensen die naar de hel gaan geloofden er niet in.
   – Het is al zo vaak gezegd: er bestaat een eenvoudig middeltje om te weten of propaganda waar is of gelogen: als men er morele argumenten bij betrekt, dan is het ALTIJD gelogen. Politiek heeft immers niets met moraal te maken, enkel met macht.
   Sarah Toestra

   Antwoord:

   Dat laatste argument is wel interessant en inderdaad het gaat niet om moraliteit maar om macht. De rest is prietpraat.

   Willy Van Damme

  • Het ongenoegen is wederzijds. Ik zie wel niet in waar ik lasterend zou zijn geweest.
   Ik heb je geen trol genoemd enkel je er willen voor behoeden door te suggereren dat je te ongenuanceerd de Newspeak van het Kremlin volgt. Dat is enkel een therapeutische suggestie. De ‘zilverlingen’ zijn beeldspraak beste Willy voor het ‘applaus’ dat je bij je fanclub (je lezers) oogst. Ik raad je echt aan om mijn suggestie om – “1984”, “Spoken” en Toon Hermans te lezen – ter harte te nemen. Je zou iets meer leren over theater, humor, sarcasme, Newspeak, schaamteloosheid en leugens.
   Je schildert mij steeds opnieuw af als een onwetend stuk onbenul terwijl je jezelf als een onaantastbaar medium beschouwd en nu ga je me nog een stukje met je vuilbak bedreigen ook. Ik kan je geruststellen ik ken vuilbakken en voel me meestal goed bij zij die er door de ‘zuiveren van geest’ * zijn ingekieperd.
   ( * beeldspraak hé) . Je kunt niet geloven wat voor boeiende mensen ik daar ontmoet.
   Voor de rest vind ik ook dat sommige nieuwsmedia best uit de ether mogen verdwijnen. ( ook dit is humor want de oude baseline van ‘t Palieterke, dat vond elke editie dat de VRT (BRT) uit de ether moest verdwijnen. Wie het schoentje past… (humor).
   Johan Baert

   Antwoord:

   Voor mij waren die insinuaties voldoende. En zoals je zou moeten beseffen zoek ik steeds naar de feiten.

   Willy Van Damme

 21. Beste Willy,
  Je werk is steeds nauwkeurig. We worden in het “vrije Westen” gemarineerd in propaganda en onwelgevallige informatie levert ons censuur en de twittergevangenis op. De laatste propganda-blitz betrof Kramatorsk. Deze aanval werd door (Kiev-gealinieerde) Oekraïeners zelf uitgevoerd en niet door Rusland. Kramatorsk was in 2014 één van de eerste steden die in opstand kwam tegen het regime dat net was geïnstalleerd door de VS. Misschien moet je je eens laten verleiden tot het schrijven van een artikel over zowel Bucha (waar een aantal van de doden een witte sjaal hadden en dus Russisch gezind waren) alsook Kramatorsk. Info betreffende dat laatste dat je wellicht zelf al had gelezen: https://www.moonofalabama.org/2022/04/a-ukrainian-tochka-u-missile-killed-dozens-at-kramatorsk-train-station.html en https://www.moonofalabama.org/2022/04/more-evidence-that-ukraine-fired-the-missile-which-killed-dozens-in-kramatorsk.html . Dit soort false-flag-aanvallen dient louter voor het aanzwengelen van wapenleveringen en nog meer olie op het vuur te gieten. Voor België is dat alvast 800 miljoen euro van ons belastinggeld dat naar dood en verderf gaat.
  Groeten,
  G

  Antwoord:

  Bedankt voor je bloemetje en voor dit pak extra info. The Irish Times wist ons vandaag te zeggen dat er wel achthonderd Russen op die lijst van de Pandora Papers staan. En dan? Er zijn zoals in alle landen ook in Rusland uiteraard fraudeurs en bedriegers. Ze werken veelal via Cyprus.

  Maar waar zijn die niet? Ierland, de VS of Oekraïne. Wat ze in hun ‘schokkend’ verhaal vergeten is dat de ‘heilige’ president Zelenski daarin ook vermeld wordt. Maar dat verzwijgt de Irish Times natuurlijk. Zelenski werkt ook trouwens via Cyprus.

  Vandaag op Radio 1 van de VRT liet men deze namiddag een Nederlandse dame aan het woord vermoedelijk (ik ben voorzichtig) van Russische afkomst en woordvoerder van een vereniging van Russen ‘Free Russia’ genaamd.

  Ik heb de VRT gemaild of een Rus die voor de regering is – wat toch volgens het door het Westen gefinancierde opiniebureau Levada goed is voor 81% der bevolking – dan niet aan het woord mag komen. Natuurlijk niet. Want in dit vrije land heerst er geen censuur. Of wat dacht je?

  Men maakt de mensen gewoon zo zot dat ze totaal vreemden zomaar in huis nemen. Met alle gevolgen van dien. Ik zag op TV1 vandaag Tom Van de Weghe met een reportage waarbij een oude dame het had over haar verbrand huis. Ik zag echter geen brandsporen, Men raast maar door als gekken.

  Over Boetsja en, Kramatorsk had ik het al in de antwoorden op de binnengekomen reacties. Ik ben wel erg voorzichtig maar het heeft alles van een verhaal zoals die couveusebaby’s in Koeweit en al die gifgasaanvallen in Syrië.

  Willy Van Damme

  • Enkele bronnen die je misschien nog niet had ontdekt:
   https://t.me/s/vicktop55 (zit in twittergevangenis dus nu op telegram)
   https://t.me/s/intelslava (idem)
   https://avia-pro.net/
   https://twitter.com/thesiriusreport/with_replies?lang=en
   https://t.me/s/asbmil

   Azov-militant die trachtte te ontkomen (de tatoeages laten niets aan de verbeelding over)
   https://t.me/vicktop55/3034
   G.

   Antwoord:

   Die bronnen kende ik nog niet en dus bedankt voor de info. Zeker bronnen van de andere kant zijn welkom om zo een beter zicht te krijgen op wat er exact aan de hand is.

   Willy Van Damme

   Willy Van Damme

   • het klopt wat Geert Maes zegt, ik kreeg die info vandaag ook door.
    arQiRIek

    Antwoord:

    Ik ga me niet uitspreken over welke de juiste versie van de feiten is. Mijn ervaring leert mij met dit soort zaken erg voorzichtig te zijn. Maar het is oorlog en dan is er alleen propaganda.

    Typerend was ook vandaag weer het verhaal in De Standaard van donderdag 21 april “Rusland voert kanonnenvlees aan uit Syrië en Libië” dat louter gebaseerd is op een niet nader genoemde ‘Europese functionaris’ alsmede over een ‘bron bij Europa’. Maar Europa voert oorlog tegen Rusland.

    Verder werden in het verhaal ook nog twee andere anonieme bronnen vermeld maar dan over andere zaken rond deze oorlog. En dat waren de Oekraïense militaire inlichtingendienst en een niet nader genoemde ‘Hooggeplaatste Amerikaanse defensieambtenaar’. Eveneens direct betrokken partijen dus.

    Dit verhaal kan dus wel juist zijn maar is geheel gebouwd op wat men best drijfzand kan noemen. En zo maakt men dus de mensen zo zot dat ze desnoods nog een wereldoorlog zouden riskeren. Maar dat is spijtig genoeg journalistiek. Maar De Standaard is dan ook een (sic) kwaliteitskrant.

    Willy Van Damme

 22. voor alle twijfelaars of volgers van de westerse leugens,
  lees:

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/why-russians-check-men-s-tattoos-when-exiting-mariupol-nazis

  Antwoord:

  Het kan moeilijk betwist worden dat het Azov bataljon fascisten zijn. Als de leider van die groep een ledenvergadering voorzit en zijn arm strekt en de zaal vol symbolen van het fascisme zitten, incluis op het lichaam, en als je hen hoort praten over de blanke superioriteit dan lijkt mij dat duidelijk.

  Als het wandelt als een eend en kwaakt als een eens dan is het een eend. Het argument dat de Oekraïense president een jood is is onzin. Hitlers Nazi’s en zionisten hebben tot 1941 nauw samengewerkt. Ook andere fascistische staten uit die periode als Italië, Spanje en Portugal lieten joden in vrede leven.

  Willy Van Damme

 23. Je wil feiten. Hier zijn ze.

  Zoals blijkt uit cijfers, vielen de meeste burgerslachtoffers in het begin van het conflict. Alle zijden maakten zich schuldig aan mensenrechtenschendingen, niemand heeft het monopolie hierop, Azov & co kende zijn tegenhangers in de ‘volksrepublieken’, en niemand was heiliger dan de andere.

  AANTAL SLACHTOFFERS 2014 – 2021

  BRON: Conflict-related civilian casualties in Ukraine, 27 January 2022 (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)

  Total conflict-related civilian casualties in 2014-2021
  During the entire conflict period, from 14 April 2014 to 31 December 2021, OHCHR recorded a total of 3,106 conflict-related civilian deaths (1,852 men, 1,072 women, 102 boys, 50 girls, and 30 adults whose sex is unknown).

  2014: 2,084
  2015: 955
  2016: 112
  2017: 117
  2018: 58
  2019: 27
  2020: 26
  2021: 25

  Total conflict-related casualties in Ukraine in 2014-20217
  OHCHR estimates the total number of conflict-related casualties in Ukraine from 14 April 2014 to 31 December 2021 to be 51,000–54,0008: 14,200-14,400 killed (at least 3,404 civilians, estimated 4,400 Ukrainian forces, and estimated 6,500 members of armed groups), and 37-39,000 injured (7,000–9,000 civilians, 13,800–14,200 Ukrainian forces and 15,800-16,200 members of armed groups).

  WILLEKEURIGE MOORDEN/EXECUTIES DOOR OEKRAÏNSE STRIJDKRACHTEN EN GEWAPENDE GROEPERINGEN GELINKT AAN ‘VOLKSREPUBLIEKEN’

  Beide zijden verantwoordelijk. Vonden plaats vnl periode 2014-2015.

  BRON: Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016 (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)

  OHCHR recorded executions of members of Ukrainian forces and elements of armed groups who had surrendered, or were otherwise hors de combat. These allegations incriminate both members of the armed groups of the ‘Donetsk people’s republic’ and ‘Luhansk people’s republic’, and the Ukrainian armed forces and law enforcement entities, including voluntary battalions. These took place mainly in 2014 and during the first half of 2015. OHCHR also recorded a considerable number of alleged summary executions and killings of civilians who were not taking part in hostilities; for the most part in 2014 and in early 2015. In some cases, because of the prevailing insecurity, it was difficult to ascertain the cause of the killing.

  OHCHR was able to establish incidents of arbitrary killings allegedly committed by armed groups, either under effective control of the self-proclaimed ‘Donetsk people’s republic’3 or the self-proclaimed ‘Luhansk people’s republic’4, or by those which acted independently (such as Cossack groups). In some cases, presented in this report, members of the following armed groups were allegedly involved: ‘Brianka SSSR’, ‘International Piatnashki battalion’, ‘Kerch’, ‘Odessa’, ‘Rus’, ‘Somali’, ‘Sparta’, ‘Vostok’ and ‘Zaria’.

  OHCHR also found acts of arbitrary deprivation of life allegedly committed by elements of Ukrainian armed forces and law enforcement. In some cases, described in this report, the servicemen of the following units were allegedly involved: ‘Aidar’, ‘Azov’, ‘Dnipro-1’, DUK, ‘Harpun’, ‘Kyiv-2’, ‘Shakhtarsk’ (‘Tornado)’, 25th Separate Airborne Brigade, and the Security Service of Ukraine (SBU).

  MENSENRECHTENSCHENDINGEN 2014 – 2021

  Alle zijden maakten zich schuldig

  Arbitrary detention, torture and il-treatment in the context of armed conflict in eastern Ukraine 2014-2021 (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)

  3. OHCHR estimates the total number of conflict-related detentions in Ukraine from 14 April 2014 to 30 April 2021 as between 7,900 and 8,700 (with men comprising approximately 85 per cent and women 15 per cent of detainees): 3,600- 4,000 by Government actors and 4,300-4,700 by armed groups and other actors in territory controlled by the self-proclaimed ‘republics’. These figures include individuals who took part in hostilities, as well as civilians detained for real or suspected support for opposing forces or merely for their anti-Ukrainian or pro- Ukrainian positions, as well as other individuals whose detention was directly or indirectly linked to the conflict.

  4. OHCHR estimates that some 60 per cent of conflict-related detentions occurred during the first two years of the conflict, in 2014 and 2015: approximately 2,000 detentions by Government actors, and approximately 3,000 detentions by armed groups and other actors in territory controlled by the self-proclaimed ‘republics’. From 2016 to 2021, annual numbers of conflict-related detentions substantially decreased both in Government-controlled territory and in territory controlled by self-proclaimed ‘republics’, averaging several hundred per year.

  9. By analysing over 1,300 individual cases of conflict-related detention, OHCHR found a strong correlation between conflict-related arbitrary detention and torture and ill-treatment in both Government-controlled territory and territory controlled by self-proclaimed ‘republics’. In cases documented by OHCHR which occurred during the initial stages of the conflict, in 2014 and 2015, detainees were frequently subjected to torture and ill-treatment (74 per cent of individuals detained by Government actors, and 82.2 and 85.7 per cent in territory controlled by ‘Donetsk people’s republic’ and in territory controlled by the ‘Luhansk people’s republic’, respectively). Conflict-related detainees also often faced deplorable detention conditions that amounted to inhuman and degrading treatment, often in improvised detention facilities such as basements, garages, industrial buildings, vehicles and open pits. After 2016, torture or ill-treatment in cases of arbitrary detention became less common on both sides of the contact line.

  Report on the human rights situation in Ukraine 15 December 2014 (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)

  Para 43 The Government’s efforts to safeguard Ukraine’s territorial integrity and to restore law
  and order in the conflict zone have been accompanied by arbitrary detentions, enforced disappearances and ill-treatment of people suspected of separatism or terrorism. Most of such human rights violations reported since May appear to have been conducted by certain voluntary battalions or by the SBU. The Government has committed itself to investigating such allegations and criminal investigations for violations of article 146 (Illegal deprivation of liberty) of the Criminal Code, are being conducted.

  Para 41 Donetsk/Luhansk people’s republics: The break-down of law and order in the conflict zone has resulted in killings, abductions, torture, ill-treatment, sexual violence, forced labour, ransom demands and extortion of money by the armed groups which have been reported during the whole conflict period. Persecution and intimidation of people suspected of supporting Ukrainian forces or merely holding pro-Ukrainian sympathies (or perceived as such) remains widespread and has included deprivation of liberty and property, humiliation in public places and mock executions.

  Para 79 The situation in the Autonomous Republic of Crimea continued to be characterized by systemic human rights violations affecting, for the most part, the segment of the population which opposed the unlawful March ‘referendum’ and the arrival of ‘authorities’ applying Russian Federation laws. These developments were not recognized by the United Nations whose position on the status of Crimea is guided by General Assembly resolution 68/262 of 27 March 2014 on the Territorial Integrity of Ukraine.

  BURGERSLACHTOFFERS SINDS 24 FEBRUARI 2022

  Geen commentaar noodzakelijk

  Ukraine: civilian casualty update 11 April 2022 (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)

  From 4 a.m. on 24 February 2022, when the Russian Federation’s armed attack against Ukraine started, to 24:00 midnight on 10 April 2022 (local time), the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) recorded 4,335 civilian casualties in the country: 1,842 killed and 2,493 injured. This included:

  In Donetsk and Luhansk regions: 1,916 casualties (656 killed and 1,260 injured)
  On Government-controlled territory: 1,566 casualties (583 killed and 983 injured)
  On territory controlled by the self-proclaimed ‘republics’: 350 casualties (73 killed and 277 injured)
  In other regions of Ukraine (the city of Kyiv, and Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk and Zhytomyr regions), which were under Government control when casualties occurred: 2,419 casualties (1,186 killed and 1,233 injured)

  Most of the civilian casualties recorded were caused by the use of explosive weapons with a wide impact area, including shelling from heavy artillery and multiple launch rocket systems, and missile and air strikes.

  OHCHR believes that the actual figures are considerably higher

  Mvg
  Danssaert

  Antwoord:

  Bedankt en sorry voor het wel late antwoord.

  De gegevens kloppen in essentie met wat ik vermoedde. Beide partijen gebruiken bruut geweld en zullen al wie met hen niet akkoord gaat genadeloos worden aangepakt. Verhalen als die welke in onze media verschijnen over goede en slechte strijders zijn dan ook gewoon propaganda.

  Maar wie had anders verwacht? Wel toch een grote opmerking. Na de door de EU/NAVO (Verhofstadt & Van Rompuy) en VS georganiseerde opstand en staatsgreep vertegenwoordigden de opstandelingen in steden als Kharkov, Mariupol, Donetsk, Kramatorsk en Odessa in wezen de constitutionele orde.

  De anderen waren in essentie putschisten geleid door fascistische groepen. En ik gebruik bewust die term om duidelijk te zijn. In zekere zin is dat een heruitgave van wat in 1936-1939 gebeurde in Spanje.

  Zonder die staatsgreep van februari 2014 waren er amper mensen gestorven en zeker geen oorlog. En hier ligt de verantwoordelijkheid exclusief van de NAVO/VS/EU.

  Opmerkelijk is dat volgens The Financial Times (Weaponisation of finance: how the west unleashed ‘shock and awe’ on Russia, 6 april 2022) de Canadese vicepremier en minister van Financiën Cynthia Freeland nauw was betrokken.

  Dit in gesprekken tussen Mario Draghi, nu premier van Italië en voorheen voorzitter van de Europese Centrale Bank, Janet Jellen, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve en Europees commissievoorzitter Ursula Von der Leyen.

  Zij zorgde voor de coördinatie met de regering van Zelenski en is van Oekraïense oorsprong en werd gefotografeerd toen zij tijdens een manifestatie met een vlag van de UPA zwaaide.

  De UPA is het fascistisch hulpleger welke aan de kant van Hitler vocht en mee tekende voor die gigantische slachtpartijen van Baby Jar en de vele tienduizenden Oekraïners welke taal die ook spraken.

  Dit vlaggengezwaai is geen verrassing daar haar verleden nauw verbonden is met het Oekraïense fascisme. Zo was haar grootvader Mykhailo Khomiak hoofdredacteur bij het blad KIrakivski Visti (Nieuws uit Krakow) dat onder Duits bestuur werd uitgegeven en uiteraard fanatiek anti-joods was.

  Hij stierf in 1984 in Canada. Haar moeder werd trouwens geboren in een Amerikaans militair hospitaal in Beieren op 2 september 1946. Wat betekent dat haar grootouders op het einde van de oorlog gevlucht waren naar het zuiden van Duitsland, de door de VS bezette zone, waar Stepan Bandera toen zat.

  In 1988 – drie jaar voor de onafhankelijkheid – vertrok zij officieel voor haar studies naar Oekraïne waar ze onder meer optrad als geldkoerier voor de toen ontluikende fascistische groepen in het land.

  Ze ging ook in de journalistiek en had zelfs een toppositie bij The Financial Times. Haar huidige echtgenoot is een journalist bij The New York Times. Haar foto met de vlag van de UPA is dus zeker geen verrassing.

  Het is de vlag van haar grootvader. Het toont ook de innige relatie tussen journalistiek, politiek en de geheime diensten., Waar ze toen in Ukraine in 1988 mee moet betrokken geweest zijn. De Sovjets hielden haar trouwens in de gaten.

  Eerst poogde ze – wat te verwachten was – die link met het fascisme van haar grootvader te ontkennen maar dat bleek dra doorprikt toen sommigen haar schoolwerken ontdekte. Het toont hoe men in Ukraine weigert hun betrokkenheid bij die slachtpartijen te erkennen en er geen kwaad woord wil over horen.

  Het fascisme in Oekraïne is dan ook geen spook maar een vaststaand fenomeen. En een welke grote invloed heeft op het beleid en op politiek en cultureel vlak aan veel touwtjes trekt. Russisch in onderwijs en media is in feiten verboden hetzelfde voor kritiek op de fascistische periode met OUN B en UPA.

  Er is wel nog een gedenkteken voor Baby Jar – naast dan de vele standsbeelden voor fascist Stepan Bandera – maar hun essentiële betrokkenheid werd weggevaagd. In die zin dient dat monument om zich wit te wassen en als argument tegen de kritiek op het bestuur. De omgekeerde wereld.

  Willy Van Damme

 24. https://t.me/s/intelslava is niet neutraal, als je Reuters & co als propagandazenders beschouwt dan deze zeker

  Russische neo-Nazis & Donbas
  Because some people are eager to ignore all of the Nep-Nazi/Fascist/Third Positionist/Generally reactionary forces aligned with Russia in this conflict, here is a thread of them:

  Wacht, wat hoor ik daar?

  Het kan niet waar zijn!

  Wir haben es nicht gewußt.

  Danssaert

  Antwoord:

  In een oorlog is er alleen maar propaganda. Er zijn er zo langs beide zijden tientallen websites. Wat betreft die groepen is het wel zo dat de invloed van die fascistische of extreemrechtse groepen veel groter is in Oekraïne dan in Rusland. Ik herinner mij wel Poetin jaren terug op stap met die motorbende.

  In Rusland is dat beperkt tot steun aan de vrienden in de Donbass en het in elkaar kloppen van niet-blanke Russen of moslims. Of ze moorden weet ik niet. Het zou (buiten dan de Donbass) wel kunnen.

  In Rusland worden zij kort gehouden. In Oekraïne niet en hun partijprogramma’s van een van Russische cultuur gezuiverd Oekraïne is er regeringsbeleid. En zij organiseerden er voor rekening van de VS/NAVO/EU toch die staatsgreep die nu resulteert in deze oorlog. In wezen zijn het huurlingen.

  Willy Van Damme

 25. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

  REPORT ON VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND HUMAN RIGHTS LAW, WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED IN UKRAINE SINCE 24 FEBRUARY 2022 (https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf)

  (1) As this report shows, violations occurred on the Ukrainian as well as on the Russian side.
  (2) The violations committed by the Russian Federation, however, are by far larger in nature and scale.

  A detailed assessment of most allegations of International Humanitarian Law (IHL) violations and the identification of war crimes concerning particular incidents has not been possible. Nevertheless, the mission found clear patterns of IHL violations by the Russian forces in their conduct of hostilities. If they had respected their IHL obligations in terms of distinction, proportionality and precautions in attack and concerning specially protected objects such as hospitals, the number of civilians killed or injured would have remained much lower. Similarly, considerably fewer houses, hospitals, cultural properties, schools, multi-story residential buildings, water stations and electricity systems would have been damaged or destroyed. Furthermore, much of the conduct of Russian forces displayed in the parts of Ukraine it occupied before and after 24 February 2022, including through its proxies, the self-proclaimed “republics” of Donetsk and Luhansk, violates IHL of military occupation.
  Some violations and problems were also identified regarding practices attributable to Ukraine. The Mission is in particular concerned about the treatment of prisoners of war, who originally were considered criminals, and treated in ways that are incompatible with Geneva Convention III. Generally, allegations made by the Russian Federation could not be confirmed that Ukraine and not Russian forces had caused some of the death, injury or destructions attributed to Russia by the media, Ukrainian authorities and NGOs.
  The Mission has also considered the impact of the current conflict on human rights. While it has not been able to verify all the reported incidents that involve violations of International Human Rights Law (IHRL), it has found credible evidence suggesting that such violations concerning even the most fundamental human rights (right to life, prohibition of torture and other inhuman and degrading treatment and punishment) have been committed, mostly in the areas under the effective control of Russia or entities under overall control of Russia.

  Danssaert

  Antwoord:

  Ik stel mij wel vragen bij de rapporten van de OVSE die tegenwoordig toch grotendeels onder controle van de VS moet staan. Maar globaal lijkt mij dat plausibel. Wel moet men oppassen. Het is oorlog en dan is bedrog een alledaagse praktijk.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s