Open brief aan VRT – Pater Daniel Maes

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Reclame voor jihadisten

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen die de omgeving gedurende maanden belaagden.

IMG_3949

Daniel Maes is verbolgen over de wijze waarop onze media over het leed van Syrië berichten. De terroristen van al Qaeda & Co werden hier door professor emeritus Rik Coolsaet op de VRT zelfs omschreven als idealisten. Wat in wezen toch het verlenen van steun aan de terreur is. Geen probleem voor onze overheid. Ooggetuige Daniël Maes wordt al sinds 2011 gebannen uit onze media. En dan durft men schrijven dat er hier in België geen censuur is. Men laat heel bewust maar een klok van het verhaal horen. Tom Naegels, vroeger ombudsman van De Standaard, verdedigde die praktijk ooit zelfs.

Ik bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze gemeenschap, die zich (als MSJM: Monastery Saint James the Mutilated) (1) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Goede Informatie beschikbaar

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; https://willyvandamme.wordpress.com; www.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië); www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nl; Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië).

Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, economist in verschillende administraties van Amerikaanse presidente.

En dan is er nog Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bashar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn strijd tegen  het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië.

Met verder ook nog senatrice (Hawaï) Tulsi Gabbard en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië van de meest gezaghebbende journalisten zijn te lezen in Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen.

Daniel Maes bakt frietjes

Belgische frietjes in Syrië. Dat zal wel gesmaakt hebben.

En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.

Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Amerikaanse agressie

Ziehier een  kleine ​samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden.

De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge alawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte een bom terug met zijn voet en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de buitenlandse mogendheden incluis!).

In 2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powell aan de jonge president Bashar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen. In 2009 kreeg de Syrische president de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen.

Klooster Dar Meir Yakub - Qara

Het klooster van Sint-Jacobus de Verminkte is een uit de zesde eeuw daterend Romein fort dat eind vorige eeuw geheel gerestaureerd werd. Het is een prachtig staaltje van restauratiewerk en is alleen al daarom een ommetje waard. Gelegen juist buiten de dorpskern van Qara aan de voeten van het tot ongeveer 3000 meter reikende Qalamoengebergte. En Syrië zit vol van dit soort erfgoed.

Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over.

Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werden uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik zelf beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië.

De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in de stad Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden.

Een regime geen regering

Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jazeera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden?

Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn volk als de Syrische president, die zelf een alawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is?

Agnès-Mariam-de-la-Croix - 3

Agnes-Mariam van het Kruis, de bezielster van het klooster in Qara. De Amerikaanse ngo Human Rights Watch en de media zijn op zeker ogenblik tegen haar een ware haatcampagne begonnen. Zij liep immers in de weg van de VS, de EU en Israël

Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende bewijzen dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was.

Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Latakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte) herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta!.

Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet. Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven, moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen.

Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten, de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Internationaal recht

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn de soevereiniteit van het land en zijn territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen?

Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Klooster Dar Meir Yakub - Qara - Ruine

De ruïnes van het vroegere zesde eeuwse fort zoals het er voor 1990 uitzag. De oorlog heeft gelukkig relatief weinig schade veroorzaakt. De regio leeft er terug in vrede alhoewel de economische schade enorm is.

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel van de misdadige moordenaars.

De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om een kleine super rijke elite van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee deelt men in de misdaden die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het lijkt mij een elementaire regel voor de journalistiek.

Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken, door het gewone volk toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.
20/03/2020

Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

1) Sint-Jacobus de Verminkte is een in 421 gedode politiek raadgever van de Sassanidische sjah Yezdegird 1. Hij komt uit een christelijke familie en bekeerde zich op zeker ogenblik tot het zoroastrisme, de eeuwenoude Perzische godsdienst. Mogelijks om politieke reden. De heerschappij van Yezdegird werd gekenmerkt door vele ruzies tussen de sjah en de Parthaanse adel en de zoroastrische religieuze kaste.

Yezdegird I stond op goede voet met zowel het Romeinse rijk en de christelijke kerk als met de joden. De tegenstellingen tussen de christelijke kerk en de zoroastriërs groeiden echter toen heiligdommen van de zoroastriërs, de vuurtempels, door christenen werden vernield. Na de vermoedelijke moord op Yezdegird I in 420 ontstond er een strijd om de macht waarbij Bahram V, een van zijn zonen, het plein won.

Aboe Sakkaar met hoofd in de provincie Idlib - April 2015

Aboe Sakkar, baas van de Farouq Brigades die heer en meester was van delen van de stad Homs. was volgens de (sic) kwaliteitskranten de held van Homs. De man werd door onze media zoals de VRT,  Standaard,  NRC en Volkskrant/De Morgen beschreven als een dappere vrijheidsstrijder. Hier met zijn buit, zijnde het hoofd van een soldaat van het Syrische leger. Eerst had hij voor het oog van de camera ook diens hart opgegeten. De Syrische oorlog is het absolute dieptepunt voor onze journalistiek waarvoor niemand onder hen zich zelfs verontschuldigde. Mensenrechten, bah.

Het gevolg was dat christenen hardhandig werden aangepakt en nadat Jacobus de Verminkte zich opnieuw tot het christendom zou bekeerd hebben werd hij in 421 gedood. Waarbij men volgens de legende zijn lichaam in stukken hakte. De hoofdstad van het toenmalige Perzië lag op dat ogenblik in Ctesifon aan de Tigris op een dertig kilometer van Bagdad.

Het klooster van Sint-Jacob de Verminkte ligt in het stadje Qara aan de voet van het Qalamoengebergte tegen de Libanese grens. Het dateert uit de zesde eeuw en was vroeger een Romeins fort. Het was praktisch geheel vervallen en werd onder invloed van de Palestijnse zuster Agnes Mariam van het Kruis geheel gerestaureerd. Een pareltje van restauratiewerk. Daniel Maes is verbonden aan de abdij van Postel.

Hulp

Wie hen wil helpen met hun werk voor vluchtelingen en de lokale armoedebestrijding kan altijd geld storten op rekeningnummer IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB, ten name van Herman Victor Maes op adres Abdijlaan 16, B-2400 Mol-Postel met als vermelding Beiroet.

Willy Van Damme

4 gedachten over “Open brief aan VRT – Pater Daniel Maes

 1. “Openbare publiekelijke omroep”?
  Noem het eerder het westerse propaganda kanaal voor buitenlandse mogendheden.
  Een simpel voorbeeld: over corona mag enkel de angst gepredikt worden. GEEN enkel tegengeluid is toegestaan, zeker niet als men met ECHTE cijfers op de proppen komt.
  Zie viruswaanzin.be
  Over de oorlog is Syrië precies hetzelfde, enkel de “vrijheidsstrijders” mogen aan het woord komen, zoals de zogenaamde ‘witte helmen’, een mossad, cia en mi6 gedrocht die nog erger zijn dan de grootste IS criminelen, worden op handen gedragen en werden voorgedragen voor de nobelprijs. Zelfs de organisatie die gifgas aanvallen onderzoekt zit volledig in hun pocket en vervalsen bewijzen om toch maar president Assad de schuld te kunnen geven.
  Ik heb beelden gezien van Syrie vóór de aanvallen, en het land zag er prachtig uit met een bevolking die qua samenstelling nog veel diverser was dan België, dat het met 2 landsdelen nog niet eens met mekaar kan vinden. En in Syrië was er vrede!
  Het is ronduit schandelijk hoe wij door die ,nota bene door ons betaalde, propaganda zender ronduit worden voorgelogen.
  Matt

  Antwoord:

  Ik had met de VRT ombudsman een discussie rond een artikel van Rudi Vranckx over die vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Waar Vranckx zoals we konden verwachten de versie van die jihadisten had overgenomen. Zich daarbij ook baserend op het verslag van de OVCW, de waakhond rond chemische wapens.

  Toen ik hem een tekst van Ake Selstrom, de eerste rapporteur over Syrië voor chemische wapens, doorstuurde waarbij die zware kritiek uitte op de OVCW stelde die ombudsman zonder verpinken dat Ake Sellström het OVCW in die tekst gelijk gaf. Wat zeker niet klopte.

  Maar ja waarom wil je met dergelijke mensen nog praten. Zwart is wit en omgekeerd en een discussie over de feiten is zinloos. Ze draaien alles toch naar hun kant om zo toch gelijk te halen. Ombudsman? Mooie titel, dat wel.

  Willy Van Damme

  • Als het gaat over Sellstrom zijn stuk voor sipri( https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/1906_cbrn_threats_su_anthony.pdf )
   dan vond ik zijn stuk ook wel heel diplomatisch, door het te verwoorden als een vertrouwensprobleem, zonder te bevestigen dat andere landen heel goede redenen hebben voor dat gebrek aan vertrouwen. Een goed verstaander snapt het, de anderen kunnen blijven ontkennen. Zoals de Israelis die vinden dat ze in hoofdzaak een hasbaraprobleem hebben.

   Vranckx/Ophulst over OPCW daarentegen vroegen aan de officiele bronnen: “er zijn hier critici die u tegenspreken, wat doe ik daarmee?” “Niet op letten, zeiden zijn bronnen, die zijn niet te vertrouwen”. “OK zei Vranckx, weer onderzoeksjournalistiek die goed uitgevoerd is!”

   Antwoord:
   Een journalist is iemand die kopie/paste doet en dat zo plaatst, eventueel op maat geknipt. Het verschil met een onderzoeksjournalist is dat die laatste er zijn naam onderzet.

   Ake Sellström is erg diplomatisch in zijn stukken en dat is begrijpelijk want hij moet navigeren in een mijnenveld en het is geen toeval dat hij na zijn groot onderzoek in 2013 over die gifgasaanvallen met o.m. Oost-Ghouta niet meer voor de OVCW heeft moeten werken.

   Die toen gehouden persconferentie in de zetel van de VN was erg merkwaardig. Wel alleen voor wie het dossier wat kende, goed oplette en correct wou berichten. Toen op het laatst die vraag viel over de reikwijdte van die raket met sarin was zijn antwoord maximum 2 km en dat was dodelijk voor de VS.

   De vraag wie de dader was werd zo opgelost en dat was niet de regering. Voorheen hadden Bellingcat, The New York Times en Human Rights Watch de Amerikaanse interventie zitten voorbereiden want die schreven dat die raketten 9 km ver konden vliegen en het waren er twee.

   En dan was volgens hun verhaal het Syrische leger de dader komende van bij het presidentieel paleis. Toch markwaardig dat men beweerde dat het juist van die plek kwam. Er was echter maar één raket gebruikt en geen twee. Human Rights Watch riep toen in een persbericht op om Damascus te bombarderen.

   Le Monde schreef over die dag dan ook geen woord en de finesse werd overal verborgen. Ook nu is hij weer erg diplomatisch. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en ik heb geen reden om de feiten diplomatisch te omkleden maar een kat te noemen en dat op een voor iedereen verstaanbare wijze.

   Nu schrijft hij onderaan pagina 28: The solution requires a well-functioning staff of a wide geographical distribution and a trusted relationship between the OPCW and a broad number of intelligence organizations representing various aspects of any underlying international conflict.

   Dit zegt feitelijk omfloerst alles. De OVCW gebruikt voor haar onderzoeken alleen mensen die men via de veiligheidsdiensten van de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk kan huren. En daar knelt hem het schoentje en dan krijg je klokkenluiders zoals met dat onderzoek in Doema.

   En Rudi Vranckx? Ja, dat is een onderzoeksjournalist. Toen ik deze tekst naar de VRT Ombudsman Tim Pauwels doorstuurde beweerde die nadien zonder enige schaamte dat Sellström de OVCW wat betrof Doema gelijk gaf. Het woord Doema komt er echter zelfs niet eens in voor. Faut le faire!

   Ik heb hem nog een antwoord gestuurd en elk gesprek stop gezet. Met zo’n leugenaars praat ik niet. Dat is zinloos en dan praat ik liever tegen de muren van mijn huis. Het was trouwens dit artikel dat ik naar Tim Pauwels stuurde. De lezer kan zelf zien wat voor een leugenaar Tim Pauwels is.

   In wezen is de OVCW het slachtoffer van de oorlog die de VS op dit ogenblik voert tegen Syrië, Rusland, China, enzovoort. Waardoor een objectief wetenschappelijk en professioneel onderzoek gewoon niet meer mogelijk is. De OVCW gaat nu de zaak Navalny onderzoeken en ik weet al het resultaat.

   Willy Van Damme

 2. Dank voor het artikel. Vooral interessant omdat het in vogelvlucht een lange geschiedenis (van westers bedrog) weergeeft.
  PS schoonheidsfoutje: wil je ruggengraad eens vervangen door ruggengraat (na foto ruïnes)
  GV

  Antwoord:

  De ene graat is de andere graad niet. Dat is duidelijk. ik heb zijn tekst nog voor publicatie eens nagelezen en de lay out aangepast om het leesbaarder te maken en zo nog enkele detailfoutjes ontdekt maar had dit niet gezien. En dus bedankt voor je tip. De tekst is al aangepast.
  Willy Van Damme

 3. Prachtige brief van Pater Daniel Maes, nu nog hopen dat men bij de meanstream media tot zelfreflectie kunnen terugkeren.

  Wat zei Trump ook alweer? Je betrekt geen gas van de vijand.

  Gas tanker leased from Russia heads for U.S. to fetch LNG

  https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-lng-idUSKBN1XI10C

  en

  Voormalig Secretaris Generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, is er nog steeds van overtuigd dat de Russen de oorlog met Georgië zijn begonnen.

  Hierover is het volgende nog te schrijven:

  De veelgeprezen journalist, Jeroen Akkermans, die op de rampplek van MH-17 is geweest en toevallig een stukje van een BUK raket vond, die had een vriend, Stan Storimans, die in 2008 in Georgië de dood vond. Dat was natuurlijk de schuld van de Russen en sindsdien heeft Jeroen Akkermans een bloedhekel aan Russen.
  Joop de Jong

  Antwoord:

  Met medeweten van de NAVO heeft Georgië toen Russische vredestroepen in buurland Zuid-Ossetië aangevallen. Daarbij bombardeerden zij ook het lokale hospitaal in de hoofdstad. Allen een voor een oorlogsmisdaden waarvoor men kan terechtstaan voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

  Secretaris-gteneraal van die NAVO en spreekpop voor de VS toen was een zekere Jaap de Opschepper. Zou hij al het adres van dat strafhof kennen? Hoeft ook niet want de NAVO acht zich gewoon onaantastbaar. License to kill klonk dat bij James Bond.

  En de VS is toch betrokken bij het Internationaal Ruimtestation waar Russen en Amerikanen zij aan zij werken. En tot voor kort gebruikten ze zelfs Russische raketten voor het lanceren van hun spionagesatellieten.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s