Corona–De oorlog om een virus

De wereldwijde pandemie ontstaan door covid-19 zorgt voor wereldwijde gezondheidsproblemen, zware economische gevolgen en – zoals verwacht – veel politieke discussies en ruzies op het scherp van de snee. Zeker internationaal. In essentie voor de VS is dit de gelegenheid bij uitstek om China frontaal aan te vallen. Humaan of smaakvol is dit zeker niet.

De As van het Kwaad

Waarbij de VS bij die aanval gesteund wordt door de hen bevriende Europese media die zoals kon verwacht worden klakkeloos alles overnemen wat men in de VS zegt en schrijft. Onderzoek hiernaar, woord en wederwoord of bronnencontrole is daarbij voor hen veelal een overbodige luxe. Iets om zo overboord te gooien.

Het grote probleem voor de VS, en in mindere mate voor de EU, is dat ze door dit virus in hun hemd worden gezet. China bleek de besmetting immers vrij snel onder controle te hebben en toonde ook bereid te zijn om anderen te helpen met niet alleen materiaal zoals mondmaskers en ventilatoren, maar ook met specialisten.

Typerend is de Britse beslissing deze week om het gebruik van mondmaskers aan de bevolking niet aan te raden of te verplichten. De reden, stelde The Financial Times op 22 april, is dat er in het land gewoon te weinig mondmaskers zijn en al wat er is moet gaan naar de zorgverstrekkers in de in nesten zittende hospitalen waar men zich nu soms moet behelpen met …. keukenvoorschotten.

In China is er voor zover geweten nooit een gebrek aan materiaal geweest. Onze pers wist het alleszins niet te melden. En die is al sinds het uitbreken van deze pandemie er druk op zoek naar modder over het land.

Zo kwamen Chinese hulpverleners samen met mensen uit Cuba en Rusland, de ‘As van het Kwaad’, helpen in onder meer Italië en Servië. Het veroorzaakte een diepe schok bij sommigen in het Westen die hun superioriteit tegenover die landen als een door god gegeven feit zagen. Zeker daar Italië aan andere lidstaten van de EU eerst om hulp vroeg en op een weigering botste.

Corona - Hulpverleners in Italië

Russische militaire vrachtwagens op weg in Italië met hulpverlening voor de strijd tegen covid-19. Gaf de rest van de EU niets dan reageerden China, Moskou en Cuba direct op de Italiaanse vraag voor steun. Uiteraard wil Moskou en de andere twee landen zo goodwill creëren in Italië. En dan. Alle landen doen dat toch. De EU moest maar gereageerd hebben dan was dit beeld er niet geweest. Eigen schuld, dikke bult.

Dat China en Rusland Italië ter hulp kwamen en niet de EU die weigerde was volgens een bericht in De Standaard voor onze veiligheidsdiensten zelfs een van de voorbeelden van Russische desinformatie komende van hun zogenaamde trollenfabrieken. Een late aprilgrap van onze Staatsveiligheid?

Merkwaardig dat die krant en anderen dit kort voordien echter zelf wisten te melden. Of hoe voor onze journalisten de ene dag iets feiten zijn en de dag nadien pure leugens. Het toont de sfeer in de EU en het Westen in het algemeen over hun positie versus China en Rusland. Er heerst hier in bepaalde milieus duidelijk paniek.

Een negatief imago creëren

Het verhaal moest voor sommigen daarom gecounterd worden door het verspreiden van dan ‘degelijke en correcte’ informatie. Waaruit dan moest blijken hoe slecht China ook hier weer was. Een land welke zoals steeds voor niets terugschrikt. Het goede westen versus het tirannieke China waar mensenlevens van geen tel zijn.

Vergetend dat het Westen dit pas beginnend millennium reeds zorgde voor de massaslachting in Irak, het de burgeroorlog in Syrië op gang trok en met wapens bleef steunen en Libië in vuur en vlam zette. Goed voor vele honderdduizenden doden. Waarbij de 300 tot 1.000 doden die vielen tijdens het neerslaan van de opstand in mei en juni 1989 op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing peanuts zijn.

En dus trok de campagne tegen China en in mindere mate ook tegen Rusland zich vooral vanuit de VS op gang. Zo werd de hulp van die landen afgedaan als malafide en alleen bedoeld om zo bij de regering in Rome en elders op een goed blaadje te komen staan. En dat kan niet.

Vergetend dat ook hulp van de EU aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen exact dezelfde bedoeling heeft. Men geeft voedselhulp maar plakt op de verpakking heel duidelijk stickers met in grote letters ‘Gift from he EU’ of ‘Gift from te US’. Het is standaardpraktijk. Men geeft hulp maar er hoort wat bij. Staten zijn nu eenmaal geen caritatieve instellingen.

Maar bij China en Rusland toont dat, in deze visie, hun malafide gedrag. (1) Daarbij is de visie van sommigen in Rusland, China of van bepaalde critici van het beleid hier dan nep, leugens. En wat de westerse media schrijven is de waarheid en het echte correcte verhaal.

En iedereen die weet hoe de media en mensen werken weet perfect dat als je voldoende malen zelfs de gekste verhalen herhaalt de meesten dit voor waar zullen aannemen. Als de Chinese president Xi Jinping naar het geteisterde Wuhan op bezoek gaat dan is dat bij velen in het Westen pure hypocrisie, gaat onze koning op bezoek in een hospitaal dan is dat positief en toont hij zijn goed hart.

Gevoed door een pers die continu gif spuit naar Rusland en China staat het voor velen dan ook bij voorbaat vast dat China hier vals speelt, dit virus zelf op de bevolking losliet en het Westen zo wil veroveren. (2) Bewijzen zijn er niet maar ja…. China en Rusland zijn per definitie valsspelers en die zijn in die westerse visie tot alles in staat.

Je mag er dan ook niets goeds van verwachten. Vooroordelen noemt men dat en zoiets maakt elke serieuze analyse uiteraard onmogelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling van diegenen die achter die campagne zitten.

Verdwenen

Zo is er het verhaal van dokter Ai Fen, een directeur van het Centrale Hospitaal in Wuhan, die op 3 januari samen met zeven anderen bij de politie van die stad op het matje werd geroepen betreffende een verklaring op het internet over een mogelijke epidemie met een griepachtig virus. Ze was nadien verdwenen stelde men in onze kranten met een zware beschuldigende vinger wijzend richting China.

Corona - Ai Fen - Hoofd spoeddienst Centraal hospitaal Wuhan - 1 april 2020

Het Australische televisieprogramma 60 Minutes van de zender 9 Network wist de wereld te verkondigen dat Lai Fen, dokter uit Wuhan en volgens onze pers een klokkenluidster, was verdwenen. Ze moest dan ook ergens in een cel aan het wegrotten zijn. Op datzelfde ogenblik zat ze echter lustig op Weibo, de Chinese Twitter, gesprekken te voeren. Het Australische verhaal werd nadien probleemloos door de rest van de Westerse pers overgenomen. Rechtzettingen? Ach neen, waarom ook.

Dat de dame gewoon van op haar post in dat hospitaal naarstig via Weibo, de Chinese versie van Twitter, zat te communiceren en zelfs een publieke lezing gaf deerde die propagandisten niet. Als je leugens en propaganda zit te verspreiden dan moet je geen kennis van zaken hebben. Het verspreiden van leugens via een belangrijke krant is dan het enige dat telt en dossierkennis is in zo’n gevallen zelfs te mijden.

Typisch is het opiniestuk van Astrid Pepermans, onderzoekster aan de VUB in De Standaard (3). Hierin schrijft zij:

“Toen werd de medische klokkenluider Li Wenliang, belaagd door de autoriteiten in Wuhan, met als doel de verspreiding van het virus in de doofpot te krijgen….. De censuurmachine blijft overuren draaien en verschillende journalisten en experts zijn van de radar verdwenen.”

Klokkenluider

Het meest hardnekkige en door onze media opgeklopte verhaal is zeker dat van oogarts Li Wenliang, verbonden aan het Centraal Hospitaal van de stad. Als we de heldenverhalen moesten geloven dan was hij de eerste die wist te melden dat er een nieuw gevaarlijk virus in de stad ronddwaalde.

Waarna de man door de politie op het matje geroepen werd want men wou, stellen onze kranten bijna unisono, de zaak geheim houden. Sommigen schreven zelfs dat de man in de cel zat.

“De eerste die berichtte over het virus maar de politie berispte hem”, wist de VRT op 7 februari op haar website te melden. (4) Het verhaal is echter voor wie dit wat van nabij bekijkt totaal van de pot gerukt. Een tijdslijn gebaseerd op een serie bronnen toont dit perfect aan.

Corona - Li Wenliang

Het verhaal van oogarts Li Wenliang van het Centraal Hospitaal in Wuhan werd door onze media om puur politieke reden totaal uit zijn verband gerukt. Alsof de andere specialisten zoals Zhang Jixian niets deden. Bij de VRT, NRC enzovoort is het hen niet om de waarheid en de feiten te doen maar om het maken van propaganda.

Deze tijdslijn is gebaseerd op gegevens van The Washington Post, de Amerikaanse websites Axios en Business Insider, Wikipedia Engelstalige versie en de Chinese Engelstalige krant Global Times. Ze vullen elkaar aan en behoudens enkele kleine details komen ze ook perfect overeen.

Het verhaal van bijvoorbeeld De Standaard en anderen over een doofpotoperatie was een pure leugen. Men was integendeel juist zeer druk bezig de zaak in kaart te brengen. Uiteraard kan men zeggen dat men soms sneller had kunnen reageren maar het was iets totaal nieuws en men gaat in zo’n soort zaken ook niet te voorbarige conclusies trekken. Zeker gezien het sarsvirus van enkele jaren voordien.

Chinees Nieuwjaar

Bovendien waren er in Wuhan en China enkele specifieke problemen. Zo waren er van 11 tot 17 januari in de stad een serie bijeenkomsten van de top van de Chinese KP en dat zijn gevoelige dagen. Een nog veel groter probleem was echter dat op 24 januari het Chinese Nieuwjaar begon. Het hoogtepunt in het land wanneer miljoenen Chinezen veelal voor een week op bezoek gaan bij hun familie, een gigantische volksverhuizing.

Dat de stad Wuhan, met de agglomeratie erbij goed voor 19 miljoen inwoners, op 23 januari, de dag voor de nieuwjaarsfeesten begonnen, in totale quarantaine ging heeft dan ook een onnoemelijk aantal mensenlevens gered. De besmetting werd zo beperkt.

Niet alleen in China maar ook wereldwijd. (5) Op 11 januari was in Wuhan immers nog maar de eerste dode gevallen terwijl er op 1 januari slechts amper 41 besmettingen waren vastgesteld. Het leek dus onder controle.

Maar het was al te laat. Op 13 januari was er reeds sprake van een eerste besmetting in Thailand en op 20 januari het eerste geval in de staat Washington in de VS. Waar men dus een drie maanden niets heeft gedaan om die epidemie onder controle te krijgen. Op 2 februari viel dan in de Filipijnen de eerste dode buiten China. Het was het startschot voor de wereldwijde pandemie die een waar bloedbad zal aanrichten.

Corona - Huanan vismarkt - Wuhan Institute for Virologie - kaart

Sommige westerse media beweerden dat het virus kwam van het Wuhan Instituut voor Virologie en dat dit vlakbij die Huanan Groothandelsvismarkt lag. Vandaar de link, stelden zij. Nou dichtbij is hier een 12 km. In het midden stroomt de Jangtse. De Han stroomt er in de Jangtse. De metropool telt 11 miljoen inwoners en met de agglomeratie erbij is dat 19 miljoen.

Dat er in Wuhan op een bevolking van 19 miljoen volgens de officiële statistieken op 20 april maar 3.869 doden vielen kan verwonderlijk laag klinken maar het zeer snel in quarantaine zetten van de stad en de bevolking thuis opsluiten speelde ongetwijfeld hierbij een grote rol. Andere landen waren hierin veelal lakser. Kijk maar naar de VS en zelfs België. Maar een stad van die omvang isoleren neem je natuurlijk niet zomaar.

Zo waren er in Wuhan op dat ogenblik voor zover geweten minder dan 100 gekende besmette gevallen. Dat China niet snel genoeg optrad kan zeker voer voor discussie zijn maar in vergelijking met de meeste regeringen elders reageerde China supersnel en erg kordaat. Geen enkel ander land nam zo snel zo’n drastische maatregelen.

Li Wenliang

Wat nam de politie oogarts Li Wenliang en de andere geneesheren in China dan kwalijk? Een Chinese wet stelt dan men zonder toelating van de verantwoordelijke dienst geen verhaal mag verspreiden over een mogelijke epidemie. Dit om geen onnodige paniek te zaaien.

Op 30 december had Li Wenliang verbonden aan het Centraal Hospitaal het gezondheidsrapport van een patiënt met dat nieuwe virus en gemaakt door directeur Ai Fen kunnen inkijken. Daarin las hij over een nieuw en onbekend sarsachtig virus waarna hij onmiddellijk zijn 150 leden tellende WeChat groep verwittigde van deze feiten. Er wel bij stellende het verhaal geheim te houden.

Maar dat geheim houden bleek illusoir en op 3 januari moest hij en 7 van zijn confraters zich bij de politie melden om uitleg te geven over hun verhaal. Waarna zij allen na een berisping huiswaarts konden keren. Met verder geen enkele sanctie.

Maar reeds op 26 december, dus vier dagen eerder, komt het laboratorium van het Centraal Hospitaal tot de conclusie dat het hier een virus betreft dat voor 87% gelijkt op dat van Sars  Vermoedelijk afkomstig van een zekere Wei Guixian die naar gelang de bron op 10 of 12 december ziek in het hospitaal was binnengebracht. En dan gaat het snel, heel snel.

Op 27 december krijgt longarts Zhang Jixian van het Zhong Xi hospitaal dit verslag onder zijn ogen en stuurt dit dossier op 29 december naar de Gezondheidscommissie van Wuhan die nog diezelfde dag om 17 uur een verder onderzoek start. Zo stuurt die dienst ook een brief naar alle hospitalen in de agglomeratie en verwittigd zij de nationale Gezondheidscommissie in Beijing.

Verwittiging WGO

Deze arriveert op 31 december in Wuhan waar er op dat ogenblik nog maar 27 gevallen van besmetting bekend waren. De dag nadien, met Nieuwjaar dus, krijgt ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vanuit China een officiële verwittiging betreffende de zaak. De wereld is dus op de hoogte.

DSCN2762

Het OCMW-rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode. Geschat wordt dat ongeveer de helft van de overlijdens door corona in woon- en zorgcentra gebeurden. Pas laat begon men ze in België mee te tellen bij de overlijdens. In de meeste andere landen ‘vergat’ men dat. Men kreeg dan mooiere cijfers. De vraag is ook hoe dat zit met China.

Op 7 januari is er dan een gehele genetische identificatie van dit virus klaar en publiceert men op het internet de code ervan. Wat het verder geneeskundig onderzoek sterk zal vergemakkelijken. Ook zal Singapore ondertussen reeds vanaf 3 januari alle op haar luchthaven uit Wuhan arriverende passagiers screenen op het virus. Andere landen blijven echter nog wekenlang treuzelen met de nu gekende gevolgen.

Intussen echter werkt Li Wenliang gewoon verder en onderzoekt op 8 januari een patiënt met het virus welke zich blijkbaar ook op diens ogen had gezet (6). Waarbij de arts vermoedelijk onvoldoende voorzorgen nam. Met dramatische gevolgen. Twee dagen nadien wordt hij ziek en op 12 januari in zijn ziekenhuis opgenomen waar hij op 7 februari komt te overlijden.

Intussen geeft het Chinese Hooggerechtshof de Wuhanese politie een blaam omwille van hun behandeling van het dossier en krijgt Li Wenliang en een ganse serie andere gezondheidswerkers nadien de medaille van Martelaar, de hoogste onderscheiding die men in China kan krijgen.

De verhalen in o.m. The Washington Post over de grote verontwaardiging op het internet in China over de behandeling die Li Wenliang van de politie kreeg zijn op zich echter verbazend.

Al jaren is volgens dat soort media elke zelfs brave kritiek op de Chinese KP verboden en wordt die keihard aangepakt. Maar nu blijkbaar kan er volgens diezelfde media in China een storm van verontwaardiging ontstaan zonder dat men voor zover geweten iemand oppakt.

Tijdslijn

Tijdslijn: (7)

– 10/12:Wei Guixian (kan ook 12/12 zijn) voelt zich grieperig.

– 16/12: De eerste patiënt met het virus arriveert in het Centraal Hospitaal van Wuhan. Deze reageert echter niet op de klassieke behandeling voor een griepvirus.

– 26/12: Het labo van het Centraal Hospitaal komt tot de conclusie dat het hier een virus betreft dat voor 87% gelijkt op dat van sars.

– 27/12: Longarts Zhang Jixian van het Zhong Xi hospitaal krijgt het rapport in handen en neemt contact op met de centrale diensten van zijn hospitaal.

– 29/12: Het hospitaal en longarts Zhang Jixian verwittigen de lokale Gezondheidscommissie in Wuhan van de problemen. Die stelt nog diezelfde dag een onderzoek in.

– 30/12: De Gezondheidscommissie van de stad stuurt een brief naar alle plaatselijke ziekenhuizen om hen te verwittigen en op de hoogte houden van eventuele gelijkaardige gevallen in hun praktijk. Die Gezondheidscommissie verwittigt ook de nationale diensten in Beijing.

– 30/12: Li Wenliang ziet het gezondheidsdossier van een patiënt met dit nieuw virus en stuurt via WeChat een bericht hierover naar de 150 leden van zijn groep.

– 31/12: De Centrale Gezondheidsraad en het nationaal Centrum voor Ziektecontrole uit Beijing komen toe in Wuhan. Er zijn dan al 27 besmette gevallen (of volgens een andere bron 41) waarvan 65% ervoor de Huahan Groothandelsvismarkt hadden bezocht.

– 01/01: Sluiting van de Huahan Groothandelsvismarkt. Hier worden naast vis ook andere dode en levende dieren verkocht om ze al of niet ter plaatste te slachten. Ze is ongeveer 50.000 m² groot

– 01/01: Brief vanuit de Centrale Gezondheidsraad naar de WGO om hen te verwittigen voor het virus.

– 03/01: Gesprek van de politie met acht dokters betreffende het virus. Zij krijgen een verwittiging maar geen sancties.

– 09/01: China publiceert de volledige genetische structuur van het virus. Wat verder internationaal onderzoek gemakkelijker moet maken.

– 11/01: Eerste dode in China als gevolg van het coronavirus.

– 13/01: Eerste gekende besmetting buiten China. Dit in Thailand.

– 20/01: De Chinese toplongarts Zhong Nanshan stelt dat het virus overdraagbaar is van mens op mens. De 83-jarige wetenschapper speelde een sleutelrol bij de sarsepidemie van 2002 waar hij inging tegen de officieel visie die lang ontkende dat het hier sars betrof. Hij is nu een van de adviseurs in deze crisis

– 23/01: De stad Wuhan wordt in zijn geheel in quarantaine geplaatst. Niemand mag de stad meer bezoeken of verlaten. Het is de dag voor het ongeveer een week durend feest rond het Chinees Nieuwjaar van start gaat.

Huanan Groothandelsvismarkt

De Huanan Groothandelsvismarkt van Wuhan werd al op 1 januari gesloten en geheel opgekuist. Vermoedelijk zou het virus hier vandaan komen maar absolute zekerheid is er niet. En bewijs zal men hier bijna zeker niet meer vinden. De markt was ongeveer 50.000 m² groot.

Is het virus afkomstig van vleermuizen en komt het van de Huahan Groothandelsvismarkt? Het is onzeker maar wel het grote vermoeden gezien een grote meerderheid van de eerste groep besmette Chinezen voordien op die markt was geweest. Absolute zekerheid is er niet en dit dient daarom nog verder onderzocht. Of men ooit de bron van de besmetting zal vinden is echter twijfelachtig.

De Chinese cijfers

Maakte men in China fouten? De indruk lijkt van niet maar dat dient verder in detail onderzocht. Maar zoals steeds is het nadien makkelijk om kritiek te maken. Maar het virus was nieuw en er waren amper besmettingen en toen men alarm sloeg nog geen enkele dode. Zeker is dat men elders, behoudens mogelijks Taiwan en Singapore, veel lakser was. En zelfs in Taiwan en Singapore kon men het niet buiten houden.

Dat er in China relatief weinig besmettingen en doden vielen kan goed verklaarbaar zijn door het snelle optreden toen men een enorme metropool als Wuhan al op 23 januari geheel onder een strenge quarantaine plaatste. Zeker is verder dat men nooit het exact aantal Chinese doden en besmettingen zal kennen. Juist zoals men in alle andere landen dat ook nooit exact zal weten.

Mensen sterven soms anoniem zonder goed medisch onderzoek. Veel mensen sterven ook soms van meer dan een ziekte. Zeker bij covid-19 is dat zo daar dit virus zich ook op organen als de nieren en het hart kan hechten zodat er dus meerdere doodsoorzaken mogelijk zijn.

Gebleken is ook dat bij de statistieken op een paar landen zoals België na, de overlijdens in rust- en zorgtehuizen en thuis niet bij de officiële sterftecijfers worden gerekend. En dat zijn er verhoudingsgewijs heel veel. Men mag tot 50 % en zelfs meer rekenen. Vermoedelijk is dit zelfs ook zo voor China al stelde men er vorige week het cijfer voor het aantal doden sterk bij. Bovendien maken mensen nu eenmaal fouten.

Voor een bewust manipuleren van de sterftecijfers door China zijn er echter geen bewijzen. Het kan zoals alles kan maar dan moeten er wel bewijzen op tafel komen. En gebleken is dat de VS tot in het kleinste detail de Chinese sociale media bekijkt en tot heden ook niet met een bewijs op tafel kwam. Tot nader order zijn er dus in China op 22 april 82.788 besmettingen en 4.632 doden. Een verhoudingsgewijs klein getal.

Nepnieuws

Het in onze media wijdverspreide verhaal van de drieduizend urnen die op een plek in Wuhan arriveerden kan onmogelijk gezien worden als een bewijs. Het is zelfs niet eens een aanwijzing.

Hoeveel mensen er in deze metropool van 19 miljoen mensen van andere ziektes of ongevallen stierven is onbekend. En waren die urnen alleen voor mensen die de voorbije drie maanden waren gestorven of dienden die ook voor latere overlijdens? We weten het niet.

coronavirus-1

Op 23 januari, de dag voor het Chinese Nieuwjaar begon, werd de metropool Wuhan met haar 19 miljoen inwoners geheel afgesloten van de buitenwereld. Het heeft in China en daarbuiten vele duizenden mensenlevens gered.

En dan is er het artikel over het Instituut voor Virologie in Wuhan van columnist Josh Rogin van The Washington Post (8). Die had het over twee bezoeken in 2018 van Amerikaanse diplomaten aan dat instituut.

En die stelden, volgens zijn verhaal, bij hun bezoek aan dat super beveiligde labo enkele tekortkomingen op het vlak van de beveiliging vast. Wat ze aan Washington ook rapporteerden. Rogin kon, naar hij beweerde, een van die rapporten inkijken en stelde zich vragen. Maar welke tekortkomingen men juist zou hebben ontdekt lezen we niet bij Rogin. Waren het misschien pietluttigheden?

Maar geweten is dat de VS openlijk vijandig staat tegenover China en in het verleden niet terugschrok om valse rapporten op te stellen en de grofste leugens te verspreiden. Het meest spectaculaire maar verre van enig voorbeeld is natuurlijk het verhaal van de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein in Irak.

In hoeverre kan men dit document dan aannemen als een betrouwbare bron waarop men een stelling kan bouwen? Natuurlijk niet, men moet het gewoon behandelen als een bewering zonder echte bewijskracht. Is het juist of gewoon nep? Wie onderzoekt en dat onderzoek nadien publiceert moet zeker zijn van zijn bronnen. Dat is hier duidelijk niet het geval.

Het document kwam van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken en werd dan maar in handen gestopt van een man als Josh Rogin om er een smeuïg verhaal rond te maken. Een erg klassieke zaak waarbij een journalist zich probleemloos voor de kar van zijn regering laat spannen.

Een Josh Rogin die kort na dit artikel in diezelfde Washington Post (9) een frontale aanval deed op de Wereldgezondheidsorganisatie omdat die samenwerkt met de Syrische regering bij het verbeteren van de gezondheidszorg in het land en nu de bestrijding van het coronavirus. Een man naar het hart dus van de Amerikaanse regering. Ethiek? Vergeet het.

Instituut voor Virologie

Enig bewijs dat dit virus al of niet per ongeluk uit het Wuhan Instituut voor Virologie of uit het Wuhan Centrum voor Ziektecontrole en Preventie ontsnapte is er niet. Het is pure speculatie. En bovendien stellen alle wetenschappers die het virus tot heden onderzochten dat het niet door wetenschappers is ontworpen of gemanipuleerd.

Er is ook nog een tweede verhaal welke naar die onderzoekscentra in Wuhan wijst en dat is een studie van Botao Xiao en Lei Xiao van de South China University of Technologie uit Guangzhou. Ze dateert van februari maar werd nadien wel teruggetrokken. (10)

De twee pagina’s lange studie geeft ook niet bepaald een degelijke indruk en lijkt eerder haastig knutselwerk te zijn. Zo stelt men in de derde alinea dat het virus afkomstig moet zijn van het vleermuistype Rhinolophus Affinis. Maar, stellen beide onderzoekers, die leeft in de provincies Yunnan en Zhejiang en dat is, aldus nog de auteurs, 900 km verder.

En dus moet het virus van elders komen. Waarna zij dan naar die onderzoekscentra wijzen en vooral naar het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie dat op minder dan 300 meter ligt van die vismarkt. Waarbij zij in de vierde alinea opperen dat deze instelling inderdaad 155 van dat soort vleermuizen gevangen nam…. in de provincie Hubei, de provincie waarvan Wuhan de hoofdstad is. En dus geen 900 km verder.

Bovendien is er over de bron van dit virus tot heden zeer veel twijfel en discussie. Nog deze week stelde de WGO dat er hierover niet de minste zekerheid is. Een vleermuis, een schubdier of iets anders, men weet het niet. En mogelijks zal men het dus nooit weten. Die markt is immers gedesinfecteerd.

Tedros Adhanom Gehbreyesus

Voor Knack en de vele andere westerse media is de Ethiopiër Tedros Adhanom, directeur-generaal van de WGO, gewoon een speeltje van China. Kortom een smeerlap. Volgens een Amerikaans verhaal zou hij als minister in Ethiopië hulp hebben tegengehouden voor de toen noodlijdende bevolking van de Ethiopische regio Ogaden.

Wereldgezondheidsorganisatie onder vuur

En dan is er vanuit de VS en ook de media de frontale aanval op de WGO. (11) Zo schrijft Han Renard in Knack:

“Maar, zeggen critici, hij heeft zijn verkiezing grotendeels aan China te danken, dat sterk voor hem heeft gelobbyd.”

Jonathan Holslag stelt dan weer in diezelfde Knack:

“In de weken na de uitbraak van de corona-epidemie beschuldigde Washington de WGO ervan de berichtgeving over het virus te hebben geminimaliseerd. Die kritiek is terecht. Het verslag van de WHO-missie aan China leest als één lang werkstuk van het propagandadepartement van de Communistische Partij.”

Onzin natuurlijk daar de WGO reeds op 1 januari werd verwittigd en die gegevens nog diezelfde minuut ter beschikking stelde van al de landen, van Vanuatu tot Duitsland en de VS. En 9 dagen later was het genetisch portret van het virus overal via het internet gratis beschikbaar.

En als er een land en regering is die drie maanden lang de zaak niet alleen minimaliseerde maar zelfs ridiculiseerde dan is het toch de VS met president Donald ‘het is maar een griepje’ Trump.

Ook de bewering dat Tedros Adhanom Ghebreyesus dankzij Chinees lobbywerk tot directeur-generaal van de WGO werd gekozen is merkwaardig. Er worden ook geen bewijzen of degelijke bronnen voor gegeven. Verder onderzoek leert dat dit vooral op Amerikaanse en Britse beweringen gebaseerd lijkt.

Strijd bij de WGO

Een van de verhalen die in het verleden tegen Tedros Adhanom werden gebruikt was de problematiek van de Cholera-uitbraak in de Ethiopische regio van Ogaden. Zijn regering zou toen hulp hebben tegengehouden.

Het was een verhaal dat op 13 mei 2017 via een artikel in de New York Times, en geplaatst met steun van de Amerikaanse Georgetown University plots uit het niets opdoek. Het voorval gebeurde tijdens de laatste ronde voor de verkiezing van directeur-generaal van de WGO. Waarbij journalist Donald G. McNeill deed wat hij moest doen en het verhaal breed gesmeerd uitbracht.

Een klassieke truc. Toen de Britten en de VS zagen dat hun Britse kandidaat David Nabarro het niet ging halen stuurde men Lauwrence Gostin, naaste medewerker van Nabarro, naar die krant en elders met het verhaal over Ogaden.

Na de uitschakeling van de Pakistaanse cardioloog Sanna Nishtar bij de eerste ronde won Tedros Adhanom het in de derde ronde met 133 stemmen tegen 50. De vuilte trucs van Nabarro, die wel ontkende er iets mee te maken te hebben, vlogen als een boemerang in zijn gezicht terug. Vooral de steun van de Afrikaanse landen speelde een sleutelrot in zijn verkiezing.

Onderdeel van de huidige moddercampagne is het stuk van Peter Hassan van de website The Daily Signal, een publicatie verbonden aan de Heritage Foundation, een conservatieve en aan de Republikeinse Partij gelieerde studie- en propagandadienst. (12) Die stelt onder meer dat voor het invoeren van de quarantaine er al 7 miljoen mensen uit de stad waren vertrokken. Van een volksverhuizing gesproken.

Voor zijn bewering over Chinees lobbywerk voor Tedros Adhanom voor de functie van directeur-generaal bij de WGO in 2017 verwijst hij dan naar een stuk in The Washington Post. Daarin stelt een zekere Frida Ghitis (13)

“Some speculate that Tedros’s decision to appoint Mugabe was a pay-off to China, which worked tirelessly behind the scenes to help Tedros defeat the United Kingdom candidate for the WHO job, David Nabarro.”

“Sommigen speculeerden dat Tedros zijn beslissing om Mugabe te benoemen een wederdienst was ten opzichte van China die achter de schermen hard heeft gewerkt opdat Tedros de Britse tegenkandidaat voor de job bij de WGO zou verslaan.”

Corona - Tedros Adhamon in Taiwaznees tijdschrift New Bloom

Zo stelde het Taiwanese blad New Bloom, een blad met ook stevige wortels in de VS, de relatie van China met Tedros Adhanom voor. Tedros Adhanom reageerde woest op bepaalde berichten in de Taiwanese media die hij racisme verweet. Waarop men op het Chinese eiland dat ontkende stellende dat veel berichten op sociale media van die aard uit China kwamen om Taiwan zo in een slecht daglicht te stellen.

Nou speculeren is natuurlijk wel wat anders dan het vaststellen van een feit. Bewijzen draagt ook zij echter niet aan en blijft het dus bij… speculeren. Voor sommigen misschien wel een leuk tijdverdrijf maar meer is het niet. Maar men kan het zich wel voorstellen dat China tussen de Britse kandidaat en een Afrikaan het logischer wijze voor die laatste zal kiezen. De resultaten van de stemming lijken het ook aan te tonen.

Het Tigray People’s Liberation Front

Maar dat Tedros Adhanom moest hij geen kandidaat geweest zijn voor de Britse kandidaat had gekozen zou echter niet verbazen voor wie zijn curriculum wat kent. Zo was hij minister in de regering van de vroegere Ethiopische rebellenbeweging Tigray People’s Liberation Front (TPLF) die in 1991 gewapenderhand de macht overnam van president Mengistu Haile Mariam en de Derg partij.

Het is de periode van de BBC-reportage van journalist Michael Buerk over de grote hongersnood in de provincie Tigray en van Live Aid, het grote rechtstreeks op TV wereldwijd uitgezonden popfestival. Het was georganiseerd door de Ierse popzanger Bob Geldof waarbij men miljoenen inzamelde voor hulp aan dat land en vooral voor de provincie Tigray.

Achteraf bleek men die voedselhulp voor een deel in Soedan verkocht te hebben waarmee het TPLF dan wapens kocht. De TPLF was trouwens deels een creatie van de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten om in Ethiopië een hen goed gezinde regering aan de macht te brengen. (14) De regering onder Mengistu Haile Mariam zat immers in een alliantie met de Sovjetunie en diende daarom te verdwijnen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus was een topambtenaar in de Ethiopische administratie en studeerde daarna aan de universiteit in Londen en nadien aan de universiteit van Nottingham waar hij als bioloog doctoreerde. Nadien werd hij in de regering van Meles Zenawi en het TPLF eerst minister van Volksgezondheid en nadien van Buitenlandse Zaken. Post die hij verliet om in 2017 directeur-generaal van de WGO te worden.

Uiteraard heeft Ethiopië goede relaties met China dat een belangrijke investeerder is in het land en het Afrikaanse continent, niet alleen in de zoektocht naar grondstoffen maar ook, en dat is erg belangrijk, in het investeren in nieuwe productiebedrijven.

Geen plunderingen zoals het Westen al meer dan 100 jaar doet maar investeren in bedrijven die het grote continent een meerwaarde geven en zo mogelijks een start uit de onderontwikkeling. De creatie dus van rijkdom en een industriële toekomst. Vandaar de relatieve populariteit in Afrika van China.

Maar voor manipulaties bij de WGO ten voordele van China zijn er niet de minste bewijzen. Er zijn beweringen, meer niet. Het is het klassieke moddergooien. Hij werd gekozen omdat de meeste Afrikaanse landen blijkbaar om nationalistische reden hem steunden tegen de vroegere koloniale heersers. Weerwraak heet dat.

De gedachtenpolitie

Zowat alle wetenschappers en instellingen die het virus al bestudeerden stellen met grote zekerheid dat het in de natuur is ontstaan en niet in een of ander labo gemaakt door de mens. Onder meer The Lancet, Nature en de WGO zelf schrijven dit. Maar politieke machinaties vertroebelen het debat en dreigen de internationale samenwerking die nu essentieel is te bemoeilijken. Wat een ramp zou zijn.

Maar blijkbaar is dat voor de Verenigde Staten en hun lakeien in onze media geen enkel probleem. En nochtans is het duidelijk dat China in deze strijd centraal staat. Veel materiaal voor het bestrijden van het virus komt uit China en de zoektocht naar een vaccin zal voor een groot deel ook door Chinese onderzoekers gedaan worden. Er zijn trouwens al drie verschillende groepen van ieder twee labo’s hier begonnen met testen.

Wel is het verhaal van België in dit dossier wat merkwaardig. Zo blijkt koning Filip over de zaak telefonisch contact te hebben gehad met de Chinese president Xi Jinping (15)waarbij de koning stelde dat “China een echte vriend van België” is.

Een daad die uiteraard gebeurde met akkoord of vermoedelijk zelfs op initiatief van onze regering. Een verschil met bijvoorbeeld de Britten en ook de Franse president Emanuel Macron die recent op China bedekte kritiek gaven.

Een hemelsbreed verschil ook met de houding van onze Staatsveiligheid. Het verhaal dat Italië bij de EU voor materiaal bedelde en niets kreeg waarna China en Rusland hen ter hulp kwamen was in De Morgen volgens de Staatsveiligheid nepnieuws. (16) Het verhaal over die Chinese hulp haalde nochtans zowat alle belangrijke kranten wereldwijd. Het zorgde ook voor veel woede bij de Italiaanse regering en bevolking.

Of hoe de veiligheidsdiensten in het Westen steeds meer en meer optreden als een soort gedachtenpolitie die ons vertellen wat men als juist moet aanvaarden en wat fout is. Zelfs als klopt het ‘foute’ zoals hier met Italië en de EU met de feiten. En onze massamedia die niet eens protesteren, neen ze lijken het zelfs te aanvaarden. Het totalitarisme lijkt zo te zien steeds verder op te rukken. Ook in België.

Het Pirbright Institute

Natuurlijk zijn er ook mensen en groepen die beweren dat deze pandemie allemaal nep is en de creatie van de VS, de Britten en de Bill en Melinda Gates Foundation, de miljardair en private hoofdsponsor van de WGO. En natuurlijk passeren her en der ook ‘de joden’ hier de revue. Voor sommigen is het dan weer iets als een griepje en dus praktisch onschadelijk. Ze lachen het als het ware weg.

266px-Bill_Gates_June_2015

Bill Gates, de vroegere man van Microsoft, miljardair en de grootste private sponsor van de WGO, hield een pleidooi om de bevolkingstoename af te remmen. Via een handige vertaling maakte men er op de website Want to Know alsof hij een groot percentage van de mensheid via vaccins wou uitroeien. De wereld is aan de durvers.

De boosdoener is hier onder meer het Brits regeringslabo Pirbright Institute (16) die vaccins maakt tegen allerlei virussen waaronder rond longziekten bij dieren zoals varkens en gevogelte. En bovendien heeft de Bill and Melinda Gates Foundation ook aan dit labo op zeker ogenblik geld gegeven.

En dat is dus het bewijs dat dit het covid-19 virus is want het maakt vaccins, is Brits, krijgt geld van Bill Gates en heeft een Amerikaans patent. Maar waar is het bewijs en waarom er een patent opnemen als men anoniem er een massamoord mee wil organiseren? Men heeft zo de daders want elk vaccin is uniek. Een patent neemt men ook in essentie om commercieel reden en zeker niet om in het geheim wat erg fouts te bekokstoven.

En dan is er het verhaal van G5 de nieuwste wifi standaard wiens stralingen verantwoordelijk zouden zijn voor de uitbraak van dit virus. Want in Wuhan heeft men als eerste stad 5G zitten installeren. Een fabeltje want 5G is er al op vele plaatsen beschikbaar. De eerste GSM-masten vlogen in Nederland en ook België al in brand denkend dat het hier om 5G types gaat.

En bovendien negeren zij de analyses van zowat alle wetenschappers dat het virus in de natuur is ontstaan niet in een labo gemaakt door mensen. Zijn dan die vele duizenden wetenschappers van China over Indië, Japan, de VS en de EU dan allen bedriegers of en onkundigen? Het idee is te zot voor woorden.

De Bill and Melinda Gates Foundation

Voor de website ‘Want to know’ is het simpel. In oktober vorig jaar organiseerden het World Economic Forum, de Bill and Melinda Gates Foundation en de Amerikaanse John Hopkins University de bijeenkomst Event 201 waar men onder allerlei specialisten – Met sommigen die van virussen niets afwisten – de problemen besprak van een eventuele pandemie.

En dan is hier de conclusie dat ze dus al in oktober wisten wat er in december in Wuhan ging gebeuren. Rare gedachtenkronkels. Het is niet omdat men op zeker ogenblik de risico’s en gevolgen van een epidemie bespreekt dat men al wist wat er drie maanden later ging gebeuren. Het zijn veronderstellingen die louter en alleen op drijfzand zijn gebouwd.

Voor de Bill en Melinda Gates Foundation en de John Hopkins University zijn vaccins, virussen en epidemieën zowat de kern van hun activiteiten. En dat ze er dus over nadachten en discussieerden is de logica zelf.

Wat echter wel belangrijk is en ook hier bij dit debat van Event 201 blijkt is dat de overheden en internationale instellingen erg voorzichtig moeten zijn en zich niet laten gebruiken door allerlei private bedrijven die er alleen op uit zijn om pakken geld te verdienen. Met hiermee geld verdienen is op zich niets mis maar men mag het gezondheidsbeleid hier nooit de gevangen van later worden.

De Amerikaanse gezondheidszorg is hier een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Opvallend is dat de man die in dat panel de Bill en Melinda Gates Foundation vertegenwoordigde die private bedrijven in dit soort zaken het voortouw wou laten nemen. Het roept zeker erg pertinente vragen op.

Vooral de uitlating van Bill Gates tijdens een van zijn publieke conferenties wordt hier bij onder meer Want to Know tegen hem gebruikt. Daarbij stelt hi tijdens zijn conferentiej:

“First ve’ve got population. The world today has 6,8 billion people. That’s headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 of 15 percent. But there we see an increase of about 1.3.”

Het is een deel van zijn uiteenzetting over milieu- en energieproblemen. Dat wordt dan op die Nederlandse website Want to Know vertaald als:

“Als we echt goed werk leveren op het gebied van vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we [de wereldbevolking] met misschien wel 10 tot 15% verlagen.”

Het minste dat men kan zeggen is dat dit geen correcte vertaling is maar eerder te klasseren als een vervalsing. Het is een citaat van Bill Gates uit zijn TED Conferentie van 2010 waar hij voor een massa toeschouwers als een soort orakel zijn visie over de toekomst uit de doeken deed. Het desbetreffende stuk past in een aantal uitlatingen tijdens die conferentie over milieu- en energieproblemen.

Corona - Anonieme graven New York City - April 2020

Anonieme graven in New York van mensen die stierven door het covid-19 virus. Het lijkt wel in een of ander straatarm Afrikaans land. Neen deze scene speelt zich af in een natie die zich omschrijft als de enige supermacht.

Wat hij hier juist bedoelde is echter niet geheel duidelijk. Maar het lijkt totaal ongeloofwaardig dat hij hier de plannen voor een massamoord aan dit publiek kwam vertellen. Zelfs al waren dit vooral zijn kritiekloze aanbidders.

Bovendien is het verbeteren van de gezondheidszorg zoals hij hier voorstelde niet bepaald een recept voor het afslachten van mensen. Integendeel. Dit lijkt gewoon een voorstel om de bevolkingsgroei af te remmen.

Ooit was de Rockfeller Foundation de grootste private sponsor van de WGO, nu is dat Bill Gates. En ook hij wil de gezondheidsproblemen van de mensen gebruiken voor het eigen doel. Daarom dat men tegenover mensen als Gates kritisch moet zijn. En niet zomaar alles geloven wat men ons officieel laat weten. Het gaat hier om veel macht en nog meer geld en de gezondheid. En dan moet je steeds extra achterdochtig zijn.

Maar eenzelfde houding moet men ook aannemen tegenover zogenaamde alternatieve visies. Mensen die er soms de wildste fantasieën op na houden en alles zo interpreteren dat het past in hun uit terechte groot wantrouwen ontstane complottheorieën. Men moet gewoon zonder vooroordeel onderzoeken. Meer niet.

Recent kwam er het verhaal dat bedrijven op de Chinese beurzen van Shanghai en Shenzhen meer geld hadden kunnen verzamelen dan in New York. Het toont het almaar sterkere China. Of men dat nu graag heeft of niet. Ook hier in dit dossier van covid-19 is de slagkracht van China overduidelijk. Een onzin uitkramende president Trump en een ruziemakende bevolking staat haaks op wat China hier al presteerde.

Willy Van Damme

1) De Morgen, 27/03/2020, Jeroen Van Horenbeek, ‘Hoe Rusland via corona een beetje oorlog voert.‘

2) The Financial Times, 22 april 2020, Bryan Harris en Andres Schipani, ‘Brazil-China relations strained by bitter social media clash’

Volgens dit verhaal stelde Eduardo Bolsonaro, de invloedrijke zoon van de president, op Twitter dat de pandemie de schuld is van China. Abraham Weintraub, de Braziliaanse minister van Onderwijs, noemde het een Chinees ‘plan voor werelddominantie.’ China is de voornaamste handelspartner van Brazilië. Schelden op zijn Braziliaans.

3) De Standaard, 20 april 2020, Astrid Pepermans, “Wat we niet mogen leren van het Chinese model’.

De dame wordt er omschreven als onderzoekster Sino-Europese relaties en assistent Politieke Wetenschappen aan de VUB. Veel vooroordelen, weinig onderzoek is de beste omschrijving voor dit stuk

4) VRT-Nieuws, 7 februari 2020, Hanne Decré, ‘Explosie van emoties na dood van Chinese dokter Li: “Mensen zeggen dat hij eigenlijk politiek in leven gehouden werd”. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/07/dokter-li-wenliang/

5) 7) Southampton University, Verenigd Koninkrijk, 11 maart 2020, Shangjie Lai en Andrew J. Tatem, ‘Early and combined interventions crucial in tackling Covid-19 spread in China’. https://www.southampton.ac.uk/news/2020/03/covid-19-china.page

6) Een van de eigenaardigheden van covid-19 is dat het zich niet alleen op de longen zet maar ook op de andere organen. Ook blijkt dat dit griepvirus zich gemakkelijk bij ouderlingen verspreid wat voor het klassieke griepvirus niet zo het geval is. Het verklaart het in verhouding enorm aantal doden van het virus in rust- en verzorgcentra. De virologen hebben dit blijkbaar te laat in de gaten gekregen.

7) – Axios, 18 maart 2020, Bethany All, ‘‘Timeline: The early days of China’s coronavirus outbreak and cover-up’. https://www.axios.com/timeline-the-early-days-of-chinas-coronavirus-outbreak-and-cover-up-ee65211a-afb6-4641-97b8-353718a5faab.html

– Global Times, 3 april 2020, ‘Virus whistleblower Li Wenliang among outstanding medics posthumously honored for fighting coronavirus’.  https://www.globaltimes.cn/content/1181669.shtml.

De lezersbrief van een arts met de initialen DD is vooral interessant.

– The Washington Post, 01/02/202, Gerry Shih, Emily Rauhala, Lena H. Sun, ‘Early missteps and state secrecy in China probably allowed the coronavirus to spread farther and faster.’ https://www.washingtonpost.com/world/2020/02/01/early-missteps-state-secrecy-china-likely-allowed-coronavirus-spread-farther-faster/

– Business Insider, 16 april 2020, Brian Moné, Aylin Woodward, Dave Mosher, ‘A comprehensive timeline of the new coronavirus pandemic, from China’s first COVID-19 case to the present’. https://www.businessinsider.nl/coronavirus-pandemic-timeline-history-major-events-2020-3?international=true&r=US

8) The Washington Post, 14 april 2020, Josh Rogin, ‘State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat coronaviruses’. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most

9) The Washington Post, 17 april 2017, Josh Rogin, ‘The WHO doesn’t only have a China problem — it has a dictator problem.’. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-who-doesnt-only-have-a-china-problem–it-has-a-dictator-problem/2020/04/16/9487c0fa-8020-11ea-8013-1b6da0e4a2b7_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_headlines

10) South China University of Technology, Februari 2020, Botao Xiao en Lei Xiao, ‘The possible origins of 2019-nCoV coronavirus.’ https://img-prod.tgcom24.mediaset.it/images/2020/02/16/114720192-5eb8307f-017c-4075-a697-348628da0204.pdf

11) Knack, 15 april 2020, Han Renard, ‘Heeft China de WHO in zijn zak?’ en Jonathan Holslag, ‘Getouwtrek’.

12) The Daily Signal, 3 maart 2020, Peter Hassan, ‘Top WHO Official Won Election With China’s Help. Now He’s Running Interference for China on Coronavirus.’ https://www.dailysignal.com/2020/03/23/top-who-official-won-election-with-chinas-help-now-hes-running-interference-for-china-on-coronavirus/

Peter Hassan stelt in dat stuk dat voor men de quarantaine invoerde 7 miljoen mensen de stad reeds had verlaten. Gisele Nath had het op woensdag 22 april in De Standaard in het verhaaal ‘Hoe China zijn coronatroef overspeelde’ over 5 miljoen Wuhanezen die de stad hadden verlaten.

Wuhan stad heeft iets meer dan 11 miljoen inwoners en met de agglomeratie erbij een stevige 19 miljoen. En dan lijken 7 of 5 miljoen wel heel erg veel en niet realistisch. beiden geven hiervoor ook geen bewijs en men kan het dan ook rekenen tot het zoveelste voorbeeld van duimzuigen. Maar ja, het gaat over China en dan steekt het niet nauw.

13) Washington Post, 25 oktober 2017. Frida Ghitis. ‘Another week, another scandal at the United Nations’. https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/10/25/another-week-another-scandal-at-the-united-nations/

14) Ethical Journalism Network, 11 maart 2016, Martin Plaut, ‘Instant  judgements and distant editors, the problems of reporting Africa’. https://ethicaljournalismnetwork.org/instant-judgments-and-distant-editors-the-problems-of-reporting-africa

Bob Geldof is tegenwoordig trouwens ondernemer en bezit in Ethiopië de wijngaard Awash Winery in Awash Mesti Jersu. Dit in samenwerking met Abraham de Klerk die ook wijngaarden bezit in Australië en Zuid-Afrika. De Awash Winery is de oudste van het land en produceert zowel rode, witte als rosé wijnen.

15) De Standaard, 4 april 2020, Matthias Verbergt, ‘Ik zal onze vriendschap altijd koesteren’.

16) De Morgen, 21 april 2020, Bruno Struys, ‘Staatsveiligheid bestrijdt gevaar achter covid-19’.

17) Want to Know, 30 januari 2020, Guido J., ’t Corona-virus-patent is van… Bill Gates..!’ https://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/t-corona-virus-patent-is-van-bill-gates/

In dat milieu stelt men dat het aantal doden vergelijkbaar is met dat van de klassieke griep. Geen reden dus om bezorgd te zijn beweren dezen. In België zijn er normaal dagelijks een driehonderd doden. Dankzij de streng doorgedreven quarantaine heeft men dit dagelijks aantal doden kunnen beperkten tot een maximum 650. Zonder die maatregelen waren er dat ongetwijfeld 1.000 en meer geweest. Een griepje….

18) TED Conferences, 26 november 2010, Bill Gates, ‘Innovating to zero’. https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero

11 gedachten over “Corona–De oorlog om een virus

 1. Ook in “’t Pallieterke ” van vandaag (23 april 2020 ) meent ’n zekere Paul Bäumer met zekerheid te weten dat het Covid-19, made in China is…Hij vat het zelfs kort samen .” In het Wuhan Institute of Virology ( WIV) werd het Sars- virus van vleermuizen uit Yunnan gebruikt en ‘verbeterd’ met ‘gain of function experiments’ om een vaccin te ontwikkelen . Dat ‘verbeterde’ virus kon door een ongeluk ontsnappen en de partijbonzen van de CCP wilden kost wat kost vermijden dat hun medische paradepaardje, hun eerste en enige biolab met een BSL4 ( BioSavety Level4)-label, in opspraak zou komen. Om dat te beletten hebben zij de de artsen en journalisten vermoord of laten verdwijnen , die de waarheid aan het licht hadden kunnen brengen , en een grootscheepse doofpotcampagne georganiseerd , met twee scenario’s die allebei gelogen waren: in het eerste was het virus op de ‘wet market’ ontstaan , in het tweede kwam het uit een Amerikaans labo en hadden Amerikaanse militaire atleten het verspreid tijdens de World Military games.
  Waarschijnlijk wisten ze toen al dat het slechts een kwestie van tijd was voor iemand zou ontdekken dat het virus in een labo was gemanipuleerd en wilden zij de schuld op anderen kunnen afschuiven . En we weten intussen welke prijs wij hebben betaald om ‘kost wat kost’ die fatale fout in het WIV geheim te houden . Het prijskaartje was op 11 april al opgelopen tot 168 000 doden! Vermoord door de Chinese communisten . Om hun gezicht te redden. Om geen fouten te moeten toegeven,”
  Aldus Paul Baümer .
  Renaat

  Antwoord:

  Je moet toegeven dat de fantasie van sommige schrijvers grenzeloos is. Maar dat soort boekskes zoals ’t Pallieterke heeft dan ook een decennialange traditie om de waarheid zo’n draai te geven dat je er tureluur van wordt. Het blad is een groothandelaar in leugens. Begrijpelijk dat de auteurs met pseudoniemen werken.

  Vandaag nog een nieuw verhaal. Astrid Pepermans pseudo-onderzoekster van de VUB had het in haar opiniestuk over een aantal mensen die verdwenen zouden zijn.

  Een ervan, een zekere Li Zehua en voorheen journalist bij de nationale CCTV, kwam vandaag boven water. In februari veriet hij zijn job want hij wou de waarheid over Wuhan schrijven. Hij vertrok naar de in totle quarantaine zittende stad om er zomaar met de camera reportages te maken.

  Hij maakte zelfs opnames toen de politie hem op de hielen zat. Die namen hem uiteindelijk in detentie en plaatsen hem voor weken in quarantaine. Maar hij werd zelfs niet gestraft. Althans volgens The Washington Post van vandaag.

  Je ziet ook in China zijn er idioten die zich journalist wanen. Hij loopt nu terug rond. Of men elders in bijvoorbeeld Europa zo licht zou overgaan over diens praktijken is maar de vraag. Alsof de politie ook in China niets anders moet doen dan achter gekken lopen. Maar ja, het zal wel weer een held zijn zeker.

  Willy Van Damme

 2. Heel goed die tijdlijn aan het einde !
  Ko Ruijter

  Antwoord:

  Ik dacht dat dit essentieel was om te begrijpen wat er aan de hand is. Maar ja er is zoals met Hong Kong, Syrië enzovoort een heel bewuste campagne bezig vol leugens om ‘de tegenstander’ zwart te maken. Niets nieuws natuurlijk.

  Bij een vorige reactie kwam het verhaal van een zekere Baumer (een pseudoniem) ter sprake dat verscheen in het Pallieterke. Als je dit aspect van het dossier wat kent dan zie je dat die man heel goed weet wat er aan de hand is.

  Maar bewust er een fantasierijk verhaal van maakte met als enige bedoeling het gooien met modder naar China. De feiten kunnen hem gewoon gestolen worden. Ze interesseren hem niet eens.

  Maar als Nederlander kent je vermoedelijk ’t Pallieterke niet. Het is een blad in de marge dat zich steevast achter het fascisme in Vlaanderen schaarde en van de oorlogsprofiteurs en zware criminelen helden maakte en die mensen die in het verzet hun leven waagden en soms verloren te beledigen. Het stuk stond dus op zijn plaats. Tussen de drek.

  Willy Van Damme

 3. Willy, jij bent blikbaar toch gevallen voor de propaganda van Gates.
  Niet iedeeen is overtuigd van de “goede”bedoelingen van zijn vaccin industrie. Geld moet er verdiend worden. Veel geld. Zo blijft Gates in de top 3 staan van rijkste mannen ter wereld. Denk daarmaareens over na. Met gewoon werken kom je zover niet. (Ik ben er echt niet jaloers op)

  Op de site van onderstaande link wordt e.e.a. haarzuiver uit de doeken gedaan.

  https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-bill-gates-geen-aansprakelijkheid-wil-bent-u-bereid-het-risico-te-nemen/
  ook de andere artikelen zijn de moeite waard en geven aan, wat jij aanhaalt als een hetze tegen Rusland en China, hier het zelfde speelt maar dan tegen diegenen die zich niet graag laten vaccineren zolang ze niet 100% veilig zijn en zolang de industrie alle verantwoordelijkheid naast zich neer kan leggen, dank zij hun gigantisch lobbywerk.
  In geen enkel praarptogramme zal je een anticvaccer tegenkomen om hun verhaal te doen.
  Matt

  Antwoord:

  Ik ben voor niemand gevallen en deed onderzoek en consulteerde voor- en tegenstanders van allerlei theorieën en ook van voor en tegenstanders van vaccinaties. Ik viel dus zeker ook niet voor Bill Gates. Waarom trouwens? Hij moet mij niets.

  Het is niet omdat iemand schatrijk is en veel in de boekskes komt dat die per definitize slecht is. Of goed is. Ik bekijk dat op wat het voorstelt, niet op allerlei vooroordelen. Het noemt onderzoek.

  Wat ik wel constateer en zeer kwalijk neem is dat men Bill Gates bewist verkeerd citeert o.a. bij What to Know alsof hij voorstanders zou zijn om 10 à 15 % van de wereldbevolking via gemanipuleerde vaccinaties uit te roeien.

  Dat is gewoon schandelijk en voor diegene die dat bewust doen moeilijk vergeefbaar. Men doet dat NIET. Verder ben ik zeker geen voorstander van zijn visie op de gezondheidszorg die hij voor zover ik kan zien op een Amerikaanse wijze wil organiseren.

  Het rampzalige gezondheidsbeleid in de VS zorgt voor torenhoge kosten voor de overheid, een barslechte gezondheidszorg voor de modale burger en torenhoge winsten bij de bedrijven die rond gezondheidszorg werken. Met als gevolg o.m. de recente opioïdencrisis. Het is een dievenbende.

  Wat vaccinaties betreft wil ik er op wijzen dat we zonder vaccinaties nog steeds met massaal veel pokken, polio en mazelen zaten. In België heeft men de vaccinatie tegen polio verplicht toen een dame mevrouw Van Cutsem, echtgenote van een notaris op latere leeftijd polio kreeg.

  De rest van haar leven heeft ze decennia geleefd in een stalen long en na verloop van tijd kon ze toch haar vingers wat bewegen. Het was in huis paniek als er een bij het huis binnensloop.

  Doordat haar vader een geneesheer was met een hoge functie bij de Orde van Geneesheren (een toezichtsorgaan) dat de verplichting er in België kwam. Niet omwille van de winstoogmerken van farmaceutische bedrijven. Denk daar eens over na.

  Het is niet omdat vaccinaties soms fout aflopen en soms onnodig zijn dat men ze allemaal moet weggooien. Ik begrijp heus die haat tegen vaccinaties niet hoor. Het is gewoon irrationeel.

  Men moet nuchter blijven en de wetenschap haar werk laten doen. Of wilt U dat oudere mensen polio krijgen en decennia in een stalen long moet blijven leven en de pokken krijgen? Gelukkig zijn die laatsten dankzij vaccinaties uitgeroeid.

  Verder is dit een zeer besmettelijk virus waartegen geen verweer bestaat. Beweringen zoals vaccinaties met vitamine C of hydroxychloroquine staan nog in hun kinderschoenen en hun effectiviteit voor dat laatste is verre van bewezen. Integendeel het dreigt te mislukken. Vitamine C lijkt mij te behoren tot de kwakzalverij.

  Het virus kan mensen zeer zwaar ziek maken en ook doden. Onze gezondheisdiensten zijn hiervoor geschapen. En dan is zonder de aanwezigheid van een vaccin en geneesmiddelen het enige dat voorlopig rest en dat is zoals in de middeleeuwen met de pest en de melaatstheid quarantiane.

  Het alternatief is laten gebeuren wat er bijvoorbeeld in Ecuador in de havenstad Guayaquil gebeurt waar de gezondheidszorg is ingestort en de mensen sterven op straat.

  Een alternatief voor wat wij nu meemaken? Voor mij niet, voor sommige anderen blijkbaar wel. Ik ben echt geschokt door de lichtzinnigheid waarmee bepaalde mensen soms klinkklare onzin uitkramen.

  Verder is de vrees dat zo Big Brother ontstaat misplaats om de simpele reden dat dankzij de digitalisering die er al is. Men heeft corona en zijn quarantaine daarvoor niet nodig.

  Willy Van Damme

  • Oke, Willy, jij mag dan voorstander zijn van vaccins, ik ook maar dan beperkt. Tuurlijk zijn er vaccins die levens redden, maar niet allemaal. Dat mazelen vaccin is er gekomen NADAT de mazelen zowat uit beeld waren en toen dat vaccin er kwam steeg het aantal gevallen enorm. Zoek maar op b.v Oecraine dat geen vaccins had en ook geen mazelen. Dan komt dat vaccin en is mazelen ineens top ziekte. Win win voor de spuitindustrie.
   Als diegene die mij dat vaccin wil zetten een verklaring ondertekend dat als het fout gaat, door bijvoorbeeld schadelijke bijwerkingen, het bedrijf voor mijn onkosten moet opdraaien. Dat is niet het geval, omdat ze het hebben klaargespeeld om ALLE verantwoordelijkheid van zich af te wentelen.
   Ga jij maar een naar een garage om een splinternieuwe auto te kopen en de garagist zegt dan als je om garantie vraagt dat hij dat niet doet omdat de fabriek hem ook geen garanties heeft gegeven (b.v. wetende dat de motor mankementen vertoont)
   Koop jij die auto dan nog?
   Matt

   Er zijn nu voldoende bewijzen dat hetgeen nu heerst niet vel erger is dan de griepepidemie in het seizoen 17/18 toen er tegen de 10.000 doden vielen, wel geteld door die griep en niet ALLE doden zoals nu geteld wordt.
   Was het griepspuitje dat iedere herfst zo gepromoot wordt misschien niet helemaal zuiver? Maar over die griepepidemie geen enkele alarmbel in de media, behalve dat als je ziek bent je beter thuis kunt blijven om anderen niet te besmetten.. Zie je het verschil met nu? Straks is IEDEREEN VERPLICHT om een anti corona spuit te laten zetten en als dat tegen de grondwet is dan wordt die even verander, want ‘noodtoestand’ . Weer kassa voor de spuitindustrie.
   En daar gaat het nu juist om, de financiële belangen zijn vele male groter dan hun ‘doel’ de gezondheid, die hier niet meer of minder als verdien model wordt gezien. Als alles liep zoals het had moeten lopen waarom gaan er dan nu nog steeds miljarden (al 70 jaar!!) naar Afrika terwijl men daar met een waterpomp, een goede rioleringen en toiletten en veilig voedsel veel meer voor de gezondheid had kunnen doen dan men nu doet. Die landen plunderen, ja, maar infrastructuur aanleggen en belasting is dat land betalen? ho maar.
   Spuitjes laten zetten die ongevraagd voor sterilisatie zorgen is nu ook niet meteen de oplossing. Wel weer kassa voor de spuitindustrie, net zoals: waarom moet je in godsnaam JONGENS inspuiten tegen baarmoederhalskanker? Tot nu toe is aangetoond dat een vaccin nooit langer dan 10 jaar zijn werk kan doen, maar nu spuiten ze jonge jongens in voor iets dat HEEL MISSCHIEN over 30 jaar op hun pad komt, terwijl niemand weet wie dan hun partner is!
   Ik ga je hier nu geen links geven. Die zijn er voldoende op het net als je een klein beetje onderzoek doet.
   En dan geloof jij nog in de onschuld van vaccins, Willy?
   Jammer dat jij dan ook al indoctrineert bent.
   Matt

   Antwoord:

   Antwoord:

   Excuses voor het late antwoord en publicatie maar door een mij onbekende reden zat je reactie bij de spam. En die rubriek kijk ik zelden na.

   Wat je schrijft is onzin. Het vaccin tegen mazelen werd in België algemeen ingevoerd in 1984 en heeft massa’s leed voorkomen. Het probleem was immers dat niet iedereen als kind dat kreeg. Ik wel bijvoorbeeld en het was vrij algemeen en feitelijk geheel onschuldig.

   Een kleine groep kreeg het echter niet en werd soms op latere leeftijd geconfronteerd met virale pneumonie en hersenontsteking (encefalitis) met in bepaalde gevallen de dood tot gevolg. Eerder had ik al het probleem beschreven via het geval van mevrouw Van Cutsem die op latere leeftijd polio kreeg.

   Om dit leed te vermijden kwamen die vaccinatie. Bent U er soms voorstander van om mensen op latere leeftijd op te zadelen met polio, mazelen, enzovoort en ervan te sterven? Sommigen die ageren tegen vaccinaties hebben daar geen enkel probleem mee. Ik noem dat een schande en zelfs crimineel.

   Ze baseren zich op de beweringen van allerlei kwakzalvers en dat is voldoende. Een goed voorbeeld was het Britse verhaal over vaccins en autisme. Goed voor goedgelovigen.

   Natuurlijk begrijp ik perfect de argwaan tegenover de overheid en de farmaceutische bedrijven van vele mensen en die argwaan is ook de mijne. De fraude loopt er soms zo af. Maar je moet je baseren op wetenschap en niet op de verhalen van fantasten en bedriegers. Dat is veel erger dan ‘Big Pharma’

   Je verhaal dat corona minder doden maakte dan een griepje zoals jij schrijft is complete nonsens en nergens op gebaseerd behalve op cijfergesjoemel. Hebt U al eens gekeken naar wat er gebeurde en gebeurt in de Ecuadoriaanse havenstad Guayaquil? Wilt U dat hier meemaken? Blijkbaar wel.

   Willy Van Damme

 4. WIE IS ER NOG EERLIJK, en het is altijd dat de mensheid te laat en niet volledig woord ingelicht.
  En heeft het ook te maken dat er te veel mensen op deze aarden wonen.
  Peter van Dernol

  Antwoord:
  Dit virus ontstond voor zover tot heden geweten heel spontaan en heeft iedereen verrast. Veel verwittigen was er dus niet bij. Alleen heeft men zeker in Europa en vooral de VS veel te laat gereageerd. Met teveel mensen heeft dat zeker niets te maken. Met sanitaire regels in China wel.

  Willy Van Damme

 5. Ik kan menig artikel uit uw pen appreciëren. En ben dan ook trouw op post om het echte nieuws te lezen na uw grondige analyse. Maar geloof me als ik zeg dat ” DE DOOS VAN PANDORA” werd opengetrokken. WATERGATE zal er een scheet bij zijn. Niks is zoals het lijkt is een cliché uit de volksmond maar geldt hier meer dan ooit. Ik zou je kunnen inlichten maar laat het liever over aan hen die jarenlang informatie hebben verzameld om de waarheid bloot te leggen. Groeten van een fan. 🙂
  PS… Het heeft jaren doorzettingsvermogen geëist maar niets in vergelijking met zei die hun leven hebben gegeven.
  Louise

  Antwoord:

  Niets is inderdaad de ‘waarheid’ en achter elke ‘waarheid’ zit een andere ‘waarheid’ en zo ka men jaren verder gaan. De reden is simpel: DE waarheid bestaat niet.

  Willy Van Damme

  • Het is als burger een noodzaak om het ruis eruit te filteren en de waarheid te zoeken… Dit is een dringende wake-up call van paster Danny Jones Northlake Baptist Church – in Georgia. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1477&v=qUjNKPaQNPg&feature=emb_logo
   Deze link is een uiteenzetting van de quantum Dots vaccinatie https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/quantum-dots-deliver-vaccines-and-invisibly-encode-vaccination-history-in-skin/
   Mensen moeten nu wakker worden voor dit kwaadaardig plan volledig geimplementeerd wordt.
   Communisme = nazimse= zionisme.
   Groeten
   Louise

   Antwoord:

   Ik hoorde vandaag het verhaal van iemand die naar twee dames werkzaam bij de Londense metro had gespuwd. De dames zijn nu overleden als gevolg van het coronavirus.

   Ik las deze week ook een verhaal van het Amsterdams Gemengd Koor waar na repetities en een optreden voor de quarantaine een serie mensen stierven en tientallen ziek werden, soms heel zwaar. Met doodsangst.

   Wilt U dat iemand met wie U in gesprek bent en die besmet is U ook besmet, in het hospitaal doet belanden, waarbij U beademd moet worden of zelfs sterft? Geen leuk vooruitzicht dacht ik.

   Mensen die weten dat ze besmet zijn en geen maatregelen nemen om die besmetting van derden tegen te gaan moeten van mij wegens slagen en verwondingen en eventueel moord in de gevangenis gestopt worden. Dat is toch pure logica.

   Het doet mij denken aan die typetjes uit het niet zo verre verleden die besmet zijnde met HIV bewust nadien met zoveel mogelijk mensen onbeschermde seks hadden. Ook die gingen indien bewezen richting gevangenis. En heel terecht want respect voor andermans leven is heilig.

   Vorige maand stuurde U mij al een email betreffende deze zaak die U discreet wou houden. Het bevatte onder meer een documentaire over China en corona en kwam van de Amerikaanse nieuwswebsite The Epoch Times.

   Dat is een project van de in origine Chinese sekte Falung Gong die in de praktijk wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid naast o.m. Radio Free Europe, enzovoort. U gelooft wat U wil natuurlijk.

   Willy Van Damme

 6. Willy, gefeliciteerd met uw gedocumenteerd werkstuk.
  Maar zoals u zelf zal beamen mogen we dit niet als de absolute waarheid aannemen en moeten/mogen we nadenken over alternatieve en onderliggende gebeurtenissen, agenda’s. Zo objectief mogelijk om dan niet te fel in het samenzweringenbos rond te zwerven.

  De exacte tijdlijn is in deze zeer belangrijk om objectief de genomen (of niet genomen) stappen juist in kaart te hebben.

  Deze lijn duidt m.i. duidelijk aan dat de Chinese instanties en het WHO toch wel snel en kordaat hebben gehandeld. Ik vond ergens een reactie van Marc Van Ranst in HLN begin januari waar hij de snelle reactie van China positief noemde.

  Het bestaan van het bijzondere virus werd door de WHO dus op 1 januari wereldkundig gemaakt. Met even later dan de genetische code.

  Bij ons werd op 12 maart de algemene lockdown door de zorgcentra (WZC en instellingen voor mensen met beperking) als eerste afgekondigd. Een week later de algemene.
  Dan zijn er dus 11 weken gepasseerd. Als specialisten op 1 januari weten dat zonder maatregelen het aantal besmettingen exponentieel gaat oplopen, lijken me die 11 weken een eeuwigheid.

  Ik meen me reacties van Marc Van Ranst hier ook te herinneren (maar dus niet zeker) als gematigd, vergelijkbaar met griep … dus vrij geruststellend.

  Het zijn wel diezelfde deskundigen die nu nog steeds vrijwel dagelijks de alarmklokken blijven luiden en de strenge maatregelen blijven adviseren. We zullen het houden op voortschrijdende kennis en inzicht, echter vrij laat zo is gebleken.

  Wat betreft de WZC is de beslissing van algemene lockdown onvoldoende gebleken, getuige het nu nog steeds groot aantal overlijdens. Dat dit onvoldoende is gebleken heeft ermee te maken dat men de evidente besmettingsweg niet heeft gesloten. D.w.z. via het zorgpersoneel. LET OP ik wil hierbij onmiddellijk stellen dat ik deze mensen TOTAAL geen steen werp. Zij zijn de soldaten en officieren die, zeker in het begin amper gewapend, de oorlog over zich hebben gekregen.

  Maar het systeem klopte niet. Als men het menens achtte zou men een (meer) sluitend systeem moeten opzetten hebben met inslapende zorg en wisseling om de 2 weken bvb. met teams die ondertussen in quarantaine zijn geweest. Een hele klus uiteraard en familiaal voor de zorgkundigen een hel, maar dan klopt het toch beter dan velen die dag in dag uit binnen en buiten lopen. Ik meen vernomen te hebben dat men in enkele WZC dit systeem toch hebben opgezet, met succes. Een meer realistische aanpak zou met mondmaskers geweest zijn voor alle zorgkundigen en medewerkers.

  Ik weet het : achteraf en voor mij hier zo rustig achter de PC is het makkelijk praten, maar vanuit een risicoanalyse die men ruim vooraf rustig kan maken (zoals brandpreventie en -bestrijdingsmaatregelen) zou men dit allemaal mooi kunnen klaar hebben liggen om bij calamiteit snel te implementeren.
  Mijn gedachten zijn bij velen die daar hun ouders hebben moeten verliezen.

  Over de grote groep skiërs die nog snel met bussen uit die “brandende” skioorden zijn weggehaald zijn ook wel wat bedenkingen te maken. M.i. zijn die zonder enige maatregel naar huis kunnen vertrekken (misschien wel met de boodschap om aan zelfquarantaine te doen ?). D.w.z. ook daarbij geen doortastende aanpak.

  Het moddergooien naar China is m.a.w. wat dit betreft al ongepast.

  Voor beleidsmakers : eigen schuld, dikke bult maar dan de bult en ellende voor vele anderen.

  En zo zitten we nu zo’n 6 weken met zijn allen in een hallucinante SF-film, die dan toch echt blijkt als we in onze arm knijpen. De aftiteling is nog niet begonnen en een Duitse topviroloog heeft al een extra zware sequel aangekondigd. Kwestie van de mensen wat hoop en perspectief te bieden zeker, of nog wat dieper in de angstkelder ? Als hij samen met andere deskundigen wel gelijk heeft, is het wellicht wel nodig. Maar ik mag er mijn twijfels over hebben.
  Het blijft onbevattelijk met bij mij nog steeds een gevoel van dat er iets niet klopt, maar dan ben je weer aan het complotdenken zeker.

  Over hallucinant gesproken. Ik acht me zeer gelukkig met mijn huidige situatie en dat ik niet in de schoenen moet staan van zaakvoerders in de horeca, evenementen, cultuursector die, in tegenstelling tot de ook al zwaar getroffen andere handelszaken, al helemaal geen perspectief hebben. Ik wens hen gemeend veel moed toe om zich ook heldhaftig te houden.

  De presentatie van de exit-strategie in fases heb ik eerlijk gezegd amper gevolgd en ik denk niet dat ik het ga proberen. Ik bedoel : de binario 5* lukte me nog wel maar ik denk niet dat ik de puzzel van vrijdag 24 april op een logische manier kan maken.

  Ik waagde me wel aan een denkoefening en geef voor wat ze waard zijn elementen hieruit.

  •de meest evidente besmettingsweg is via druppels bij (fors) uitademen, niezen, hoesten
  •via de lucht op verre afstand vrijwel niet (ref. 1,5 m regel)
  •via huidcontact is ook geen evidente weg dacht ik
  •er is thans een immuniteitsgraad van ca. 4 % en er is een streven naar hogere waarden (50 à 60 % ?) om een groepsimmuniteit te bereiken – dit moet wel gecontroleerd gebeuren, in afwachting dan weer van een vaccin
  •Er zijn mondmaskers van eenvoudige kwaliteit (chirurgische en ook zelfgemaakte van redelijke stof)
  •Deze maskers werden aanvankelijk als nutteloos bestempeld (MVR) (wellicht logisch om een toeloop zoals op Wc-papier te vermijden)
  •Thans zijn deze maskers als absoluut element in de exitfase genoemd (te kopen, of zelf te maken uit oude T-shirts, keukenhanddoeken, …)
  •een kwaliteitslabel is dus niet noodzakelijk – een elementaire barrière om druppeltjes af te remmen is dus voldoende
  *Met wee dragers zijn er al twee buffers
  •in het begin van de crisis mochten voedingswinkels open blijven (ook logisch want anders was het echt oorlog) en dan zonder al te veel protocol (afstand houden en wat ontsmetting) – daar komen veel personen opeen relatief kleine oppervlakte maar dus toegestaan
  •een meubelzaak van enkele 1000den m² met dagelijks een beperkt aantal bezoekers kan niet open (logica ?) en zo zijn er vele handelszaken
  •mondmaskers voor iedereen – liefst herbruikbare
  •kostprijs – neem nu 2 euro/stuk
  •België – 11.000.000 inwoners (waarvan een heel deel “onontvankelijken”)
  • neem nog 3 sets per persoon komt op een totaal bedrag van 66.000.000 miljoen euro
  •zet dit bedrag af tegen de enorme kost van de lockdown tot nu toe en zie hoe de balans gaat – ook tov van de 100-den miljarden bazooka van de EU is het al maar enkele promilles.

  Hieruit een mogelijke oplossing :

  •Iedereen mondmaskers ter beschikking stellen
  •te dragen altijd en overal waar de social disdancing niet kan bereikt of gegarandeerd worden (ook in privé – zelfdiscipline, maar verder ook in voetbalstadions waar supporters met mondmaskers met clublogo hun gangen kunnen gaan)
  •Die maskers bieden een voldoende bescherming, niet absoluut sluitend maar geen erg want dit zorgt dan voor de geleidelijke groeigroepsimmuniteit
  •Stop de algemene lockdown onmiddellijk en back to business – ook scholen met dan maskers voor die leerlingen die ze nodig hebben , geen herschikking van klaslokalen of lesschema’s nodig
  •Overige elementaire maatregelen van handen wassen, geen handen geven, ontsmetten, voorzichtigheid en handhaving met redelijkheid

  Ja, ja ik weet het wel. De beste stuurlui staan aan wal. En er zullen ook wel gaten inzitten, het is dan ook een eerste denkoefening.
  Het lang dragen van mondmaskers zal niet aangenaam zijn maar zet dit discomfort maar even af tegen al wat men nu moet doorstaan.

  Het lijkt me echter haalbaar om met deze grote stap naar het normaal, mensen te motiveren om die redelijke stappen te nemen en eenvoudige regels te volgen. Sociale controle gebeurt dan omdat niemand nog terug naar af wil. De halsbrekende toeren om het gewone leven georganiseerd te krijgen vallen weg. Men kan gewoon terug vrienden en familie zien. Het bedrijfsleven hervat om te werken aan de financiële pandoering . Ellende door depressies, zelfmoorden, huiselijke discussies en geweld vermindert.

  De afgelopen 6 weken waren ook voldoende om velen te laten ervaren dat stapjes terug niet zo slecht waren : slow down, mijn streek is ook wel mooi om te verkennen, overdaad in consumptiegedrag is niet nodig, even met het vliegtuig gaan shoppen in Madrid is niet nodig.,

  Mijn epistel is al wat lang uitgevallen, excuses daarvoor.
  Dus zullen we het later misschien eens hebben over de juiste cijfers (bvb. nog maar gewoon de oversterfte t.o.v. normale overlijdens 300/dag). Zijn die al ergens opgelijst, per week bvb. om dan te kunnen vergelijken met vorige jaren. Wat in vergelijking met de griepepidemie van 2018…. Waar kan ik die cijfers vinden ? Is oversterfte duidelijk een feit, hoeft daarover al niet gediscussieerd te worden. Als deze niet blijkt of niet extreem dan kunnen er wel vragen gesteld worden bij de genomen draconische maatregelen.

  Luc

  Antwoord:

  Bedankt voor de felictaties. Alleen het schrijven al vergde meer dan twee dagen, maar ik ben tevreden over het resultaat.

  Of Marc Van Ranst dat ooit gezegd heeft weet ik niet. Er is ook al zoveel zin en onzin over de zaak gepubliceerd. Bovendien toch twee essentiële dingen. Vooreerst was het iets totaal nieuw en betekende het ook dat we niet wisten wat de gevolgen gingen zijn. Het is voor de betrokkenen elke dag bijleren.

  Het is wel duidelijk dat China door erg radicaal op te treden veel onheil heeft voorkomen. Ik denk dat er daarover geen discussie meer mogelijk is. In tegenstelling tot wat onze media ook nu weer voor grove leugens soms weten te verspreiden.

  Typerend is dat ik vandaag bij Reuters las dat de regeringen van Australië en Nieuw Zeeland een internationaal onderzoek eisen. Maar, stellen zij, dat is heus niet tegen China gericht. Onzin.

  Gisteren dinsdag stond er echter in The Financial Times ‘Chinese and US scientists join forces in hunt for Covid origins’ waarin haarscherp beschreven staat dat wetenschappers uit beide landen op zoek zijn naar waar het virus vandaan kwam. De zoektocht is dus mede op Chinees initiatief al begonnen.

  De vraag van de premiers van Australië en Nieuw Zeeland – en een gelijke vraag van de bazen in Washington – heeft dan ook niets te maken met een gelegitimeerde vraag maar met het verlangen om China zwart te maken. Dit in het kader van de aan de gang zijnde politieke en economische oorlog tegen China.

  Typerend was diezelfde The Financial Times die vorige week in een editoriaal ook al opriep tot een onderzoek. Dat moest, stelde ze, op wetenschappelijke basis gebeuren. Maar wegens de (Amerikaanse) beschuldigingen niet via de WGO maar via de Veiligheidsraad van de VN. Bij uitstek het politiek orgaan.

  Typerend was ook Newsweek die deze week opnieuw het verhaal bovenhaalde over het Wuhan Instituut voor Virologie dat volgens Josh Rogin, columnist bij de Washington Post, mogelijks de oorzaak is van deze pandemie.

  Een verhaal, stelde de man, gebaseerd op een document waarin twee bezoeken van diplomaten aan dat labo worden vermeld. Nu het labo kreeg in 2018 het label van superveilig. Hetzelfde jaar waar die bezoeken zouden hebben plaatsgehad.

  Maar was dat, als die bezoeken al reëel waren, voor of achter men dat certificaat kreeg. Was dat keuringsinstituut dat instond voor de toekenning van dat label dan zelf slordig/slecht? Blijkbaar wel. Dat labo ligt bovendien niet nabij, zoals Newsweek schreef, maar meer dan 12 km van die Huanan vismarkt.

  Waarbij Newsweek maandag schrijft dat dit: “gekend (was) voor haar (shoddy) ondeugdelijk/slecht werk”. Waarna de volgende pennenlikker wel zal schrijven “Het is berucht voor haar frauduleus onderzoek”.

  De oorlog in deze kwestie vanuit westerse media gaat dus ongestoord verder. En inderdaad, men was al op 1 januari op de hoogte. En kort nadien kreeg men het genetisch portret gratis en stelde longarts Zhong Nanshan midden januari dat het overdraagbaar is van mens op mens.

  Zhong Nanshan is de man die in 2002 het sarsvirus identificeerde en toen inging tegen de officiële visie van de Chinese regering die de zaak wou minimaliseren. Zong Nanshan staat nu op zijn 83 jaar als wetenschapper mee aan de leiding in deze crisis.

  Een ander voorbeeld dat men hier in onze media niet graag leest en liefst verborgen zal houden is dat welke Astrid Pepermans beschreef in haar opiniestuk in De Standaard toen ze het had over vermiste Chinese journalisten.

  Een ervan is nu in The Washington Post boven water gekomen. Het betreft Li Zehua die in februari bij de Chinese staatsomroep ontslag had genomen om het ‘echte verhaal’ van Wuhan in beeld te brengen.

  Met zijn pen en camera trok hij met de wagen naar het onder strenge quarantaine zittende Wuhan en maakte er foto’s zelfs toen de politie achter hem aanzat. De ‘verdwenen’ man was nadien gewoon in quarantaine gestopt en kon later huiswaarts keren. Volgens The Washington Post zonder boete.

  Het zou in België terecht anders zijn. Maar China is dan ook een erg brutale dictatuur waar het uiten van elke niet-officiële opinie je zo in de ‘foltergevangenis’ doet belanden. Volgens onze kwaliteitsmedia dan toch.

  Wat betreft de toestand in onze WZC is het probleem complex maar zijn er fouten gemaakt. Vooreerst wist men niet dat het virus zich gemakkelijk via ouderen wist te verspreiden. In tegenstelling tot het normale griepvirus waar die groep het minder gemakkelijk kan verspreiden.

  Verder was er het probleem dat men amper voldoende materiaal voor de hospitalen had en eerst zorgde dat die konden werken zoals het hoorde. Wat ook gelukt is. Verder kon men moeilijk het personeel buiten de WZC houden. Maar wie liet de grote voorraad mondmaskers enkele jaren terug vernielen?

  Men had het personeel wel allen snel moeten testen. Daar zit hem de fout. Mensen die in Zaventem toekwamen werd ook niet verplicht in quarantaine gezet. Ook dat was een fout want ze kregen allen slechts een advies om dat te doen.

  Het probleem is dat we nog veel te weinig weten over dit virus. Er zijn in landen zoals Zuid-Korea en China mensen die negatief testen, dan weer positief en dan weer negatief en daarna positief, enzovoort. Een raadsel.

  Verder is er nu ook het nieuwe verhaal uit het Verenigd Koninkrijk en Italië waar baby’s de ziekte van Kawasaki kregen. Wat vermoedelijk ook met dat covid-19-virus te maken heeft. Het is nog een tijd zoeken en testen. En inderdaad U schreef een lang epistel. Maar geen probleem.

  Willy Van Damme

  • Willy,
   Sinds mijn schrijfsel vorige zondag is het landschap weer veranderd.

   U duidde in de reactie inderdaad ook tekorten die toch zeer ernstige gevolgen hebben gehad. Uiteraard is het achteraf makkelijk te reconstrueren maar van deskundigen en beleidsmakers moet verwacht worden dat zij doortastend handelen.
   Het meer algemeen gebruik van mondmaskers is nu algemeen afgekondigd in een exit-puzzel, maar dan als belangrijk element. Nu gaat men vanuit beleid dan weer zeer omzichtig tewerk met een opstart in verschillende schuifjes, waar men eerder dus zeer kostbare tijd verloren heeft in januari tot eerste week maart.
   Dat is althans de mening van viroloog Marc Wathelet (lees ik net in HUMO 4155/17). Hij luidde blijkbaar al begin februari (12-de) de alarmklok en neemt nu dan ook straffe woorden in de mond : laksheid (of eerder niet doortastend genoeg) en leugens overheid, slechte adviezen van zijn collega-virologen. Hij noemt het WHO ook niet in fraaie bewoordîngen. Men zal het graag zo noteren. Marc Wathelet noemt mondmaskers al langer als een zeer belangrijk preventie-instrument en dan voor de periode dat het virus rondwaart, en verwacht dat dit nog een hele periode zal zijn. We gaan er best aan wennen in afwachting van degelijke medicijnen en daarna vaccin(s) denk ik dan.

   Ik zag ook op youtube het interview met hem van Blue tiger studios.
   Iedereen kan beide interviews makkelijk vinden ter beoordeling.
   Op blue tiger studios staat in de commentaren ook een open brief die hij aan de regering stuurde om snel te handelen omdat hij als coronadeskundige wist dat enkel drastische maatregelen mogelijk zouden zijn tegen de dan al pandemie, gezien de exponentiële verspreiding. In vroege fase zou de kost op menselijk en economisch vlak echter veel lager geweest zijn.
   Hij heeft gelijk gehad zien we nu.

   Hij wijst er ook wel op dat het virustype (al een mutatie) dat in Italië toesloeg (en van daaruit naar hier en Nederland werd meegebracht – skieërs ) merkelijk gevaarlijker is dan dat in China en Duitsland.
   Enfin nu ben ik zijn beweringen hier aan het overtypen, best dat u en volgers geduide interviews zelf volgen. Ongetwijfeld zijn er nog andere virologen die dit bevestigen of nuanceren en daar moet je dan als leek weer maar je weg in vinden. Mij komt Marc Wathelet wel als sereen en eerlijk over (maar dat is nu enkel met “de buik”).

   Hij duidt het virus wel als zeer besmettelijk (verspreiding ook via “aerosol” = zeer kleine druppeltjes die we tijdens het spreken, en ademen denk ik dan, rondom ons vormen. Vandaar zijn advies om de mondmaskers effectief algemeen te gebruiken zelfs in situaties waar social distancing gehaald wordt.
   Dat advies moet ik dan overnemen. Ik ben zeker dat de regering en de GEES mijn denkoefening zo zullen oppikken 😉. (Behalve dat van de voetbalsupporters maar dat was uiteraard wat spielerei.)
   Duidelijk is dat het laatste woord over deze “aardbeving” nog niet geschreven is. Ik wens iedereen een behouden vaart.
   Luc

   Antwoord:

   Ik herinner mij dat de burgemeester van Gooik het lokale WZC als allereerste in quarantaine plaatste en men nogal vijandig reageerde. De man had natuurlijk gelijk. Zeker is dat vanaf 1 januari de wereld wist wat er ging gebeuren. Toegeven dat het zo’n vaart ging nemen had niemand verwacht.

   Ik heb dat interview met Marc Wathelet wel niet gelezen en kan dus niets over de man zeggen. Of de WGO fouten maakte weet ik niet maar wie is onfeilbaar? Bovendien is er altijd wat te doen rond dit soort organisaties. Veiligheidsdiensten zullen wel wat leuke info hebben over de bazen ervan zeker.

   Verder blijft de propagandaoorlog verder gaan met vandaag in The Financial Times en Knack weer dat verhaal over hie China dat poogde te verbergen. Met in Knack zelfs de bewering dat onder meer de dokters Lae Fen en Li Wenliang zelfs gestraft zouden zijn lom het toch maar verborgen te houden.

   De VS heeft zijn trouwe soldaten die altijd bereid zijn om de waarheid geweld aan te doen. Besef ook dat als je tien virologen bij elkaar stopt er minstens tien visies zullen te horen zijn. Dat is ook logisch.

   Willy Van Damme

 7. Pingback: Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië – FREESURIYAH

 8. “Weten(schap) is gebaseerd op “kennis”(schap gebaseerd op onderzoek en empirisch bewijs tevens zijn niet alleen de journaille te koop ! https://youtu.be/AD0Sh6URlFY
  Virussen muteren ergo een vaccin uit 2019 is niet bij uitstek geschikt voor uitbraken in 2020 .
  Hydrochloroquine in combinatie geneest ! https://gerard1945.wordpress.com/tag/coronacrisis/
  Terecht merkt u op dat de strategische voorraad mondkapjes vernietigd zijn, iedereen is bevoegd
  doch niet aansprakelijk.
  Jhonny Nijhoff

  Antwoord:

  In de werkelijke wereld is op een rare uitzondering na iedereen te koop. Wel wil ik er op drukken dat hydrochloroquine of remdisevir van de firma Gilead verre van altijd werken.

  Als ik sommige bezig hoor dat is het simpel. Covid-19 is een soort griepje en wordt je toch ziek neem dan vlug hydrochloroquine en hup je bent genezen. Ware het maar zo simpel.

  Mensen die dit rondstrooien zouden zich moeten schamen want ze brengen zo de gezondheid van mensen in gevaar. Ze verschillen in wezen in in niets van een Bolsonaro of een Ontsmettingsmiddel Trump. Voor men iets beweert is het een vereiste alles eerst eens goed na te kijken.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s