Pater Daniel Maes–Open brief aan VRT

Geachte leden van de Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden, die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is. En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Klooster van Sint-Jacobus de Verminkte

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen. Gedurende maanden belaagd, bleef op meer dan wonderlijke wijze onze gemeenschap in leven die zich als MSJM (Monastery Saint James the Mutilated op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende bevolking over gans Syrië.

507342151464728355_438052252

Het zijn niet de jihadisten, de vrijheidsstrijders van een Brigitte Herremans van Broederlijk Delen, die zorgen voor de veiligheid van de tientallen verschillende religieuze en culturele gemeenschappen eigen aan Syrië maar wel de regering van president Bashar al Assad. Een monster voor mensen als een Rik Coolsaet, Guy Van Vlierden en al die andere dienaars van de westerse agressie.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze leugens helaas nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers als de humanitaire helpers.

Degelijke berichtgeving

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië met http://golfbrekers.be; https://willyvandamme.wordpress.com; www.geotrendslines.nl; www.ericvandebeek.nl; www.novini.nl; www.freesuriah.eu. En verder Sonja van den Ende en haar boek over Syrië alsmede Jens De Rycke en zijn boek over Syrië.

Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, econoom in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia.

Deze schreef in april 2014 aan president Bashar al Assad een brief om hem te danken voor zijn strijd tegen het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië. Ook is er het Amerikaans congreslid voor Hawaii Tulsi Gabbard.

IMG_3954

Pater Daniel Maes behoort tot de Orde der Norbertijnen, ook gekend als de Witte Paters, en is officieel verbonden aan de abdij van Postel maar leeft sinds 2010 in het Syrische stadje Qara vlakbij Libanon. Hier op de viering in Postel van zijn 50 jaar pater zijn. Normaal zou voor de verhalen van zo’n figuur door onze vaderlandse pers bijna letterlijk gevochten worden voor de exclusiviteit te krijgen met wekelijks een ruime column over de gruwel. Nu amper een woord. Het toont hoe geruisloos en goed onze censuur werkt. Verhalen van al Qaeda & co krijgen we in onze media bijna dagelijks. En dan maar spreken over onze persvrijheid.

Vergeten we ook niet de Britse journaliste Vanessa Beeley die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen.

En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.

Amerikaanse drijverijen

Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische samenleving aanslagen pleegden.

De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge alawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Afez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de buitenlandse mogendheden incluis!). Dit hebben de westerse mogendheden nooit vergeven.

In 2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bashar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen. In 2009 kreeg de Syrische president de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen.

Slachtoffers worden de daders

Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt.

Agnès-Mariam-de-la-Croix - 4

Zuster Agnes-Mariam de la Croix van het uit de vijfde eeuw daterende klooster in het Syrische Qara. VRT-journalisten Jens Franssen en Rudi Vranckx noemden haar medeplichtig aan massamoord wegens de gebeurtenissen van 11 januari 2012 in de stad Homs. Er vielen toen naast 8 gedode aanhangers van de Syrische regering ook een Frans journalist en omdat de kloosterzuster – zij had gezorgd voor de visa voor de groep – niet met hen naar Homs was meegegaan moet zij, beweerden ze, wel geweten hebben dat die moord ging gebeuren. In wezen waren die doden zoals Frans gerechtelijk onderzoek bewees het slachtoffer van een mortieraanval door die jihadisten. Maar voor deze journalisten kon alleen het ‘monster Assad’ dit gedaan hebben. Uit een verslag blijkt trouwens dat zij recht naar die aanvallers liepen. De dood tegemoet en een professioneel zeer zware fout. Het journaille op zijn best.

Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië.

De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger “bloedig wordt onderdrukt”?

Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn, is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jazeera werd uitgevonden.

Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden?

Waarom spreken van regime?

Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om aan de laatste presidentverkiezingen mee te doen.

Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn volk als de Syrische president, die zelf een alawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen beschermt?

Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken.

Ouders uit Latakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers met geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta!

image

Een rij kinderen geportretteerd op de voorkant van de brochure van Human Rights Watch over de aanval met sarin op de regio van Oost-Ghouta van 21 augustus 2013. Ouders uit de provincie Latakia stelden nadien bij die groep hun kinderen te herkennen die kort voordien in hun provincie waren ontvoerd. Maar voor dat verhaal had HRW geen enkele interesse. En evenmin onze sterreporters van de VRT. Dit rapport werd door de VN gewoon naar de prullenmand verwezen als gelogen. Ook dat lazen we niet in onze kwaliteitsmedia.

Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet. Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven, moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen.

Geen woord over soevereiniteit

Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten, de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië met geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn de soevereiniteit van het land en zijn territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart.

De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen en de Golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars.

Klooster Dar Meir Yakub - Qara

Het klooster Mar Yakub was ooit een Romeins fort en werd met eigen kracht onder impuls van zuster Agnes Mariam, ooit een verloren gelopen hippie, eind vorige eeuw geheel heropgebouwd. Een verhaal een stevig geschiedenisboek waard. Op de achtergrond de Qalamoenbergen die tot 3000 meter hoog gaan en de grens met Libanon vormen.

De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is opteren voor de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om een kleine super rijke elite van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek.

Hierdoor zal de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken, door het gewone volk toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem. 20/03/2020 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Nawoord:

Dat pater Daniel Maes woedend is over de berichtgeving van de VRT over Syrië is begrijpelijk. En dat is ook zo voor de wijze waarop de massamedia in het algemeen die oorlog verslaan. Voor onze pers is hij zowat persona non grata.

Voor de journalistiek toch zo heilige begrippen als woord en wederwoord en bronnencontrole worden continu met de voeten getreden. Typerend was de reactie van Tom Naegels, de vroegere zogenaamde ombudsman van De Standaard.

Die stelde in zijn tribune in de krant ooit dat men over het verhaal betreffende de massaslachting in de stad al Houla alleen maar die versie van die jihadisten moest geven. De andere versie kon verzwegen worden. Het waren toch allemaal leugens.

In dienst van oorlogvoerende partijen

Een lid van al Qaeda zegt A en voor onze kranten is het overal A. Wanneer iemand daaraan twijfelt dan is dat bij voorbaat onzin, prietpraat of ronduit leugens. Dat is het niveau van lieden die beweren als journalist te werken voor een kwaliteitskrant.

Veel journalisten die over de zaak berichten werken of werkten trouwens ook voor buitenlandse veiligheidsdiensten of als bijberoep voor allerlei studiediensten die op hun beurt afhangen van de financiële steun van de oorlogvoerende partijen zoals Qatar, Saoedi-Arabië, de VS of het Verenigd Koninkrijk. Ze produceren dan ook platte propaganda voorgekauwd door hun geldschieters. Voorbeelden zat.

Ooit kon emeritus professor Rik Coolsaet met een uitgestreken gezicht op de VRT komen vertellen dat die jihadisten idealisten waren, strijders voor een betere maatschappij dus. Hun vele onthoofdingen zijn er waarschijnlijk het bewijs van. Neen, de oorlog in Syrië is het kerkhof geworden van niet alleen vele onschuldige burgers – Wat diep te betreuren valt – maar vooral ook van de journalistiek.

Willy Van Damme

5 gedachten over “Pater Daniel Maes–Open brief aan VRT

 1. Ik heb dit stuk ook maar eens doorgeschoven naar de nodige – wat moet heten – politieke partijen in Nederland, een land dat zo slaafs als maar kan achter de NAVO propaganda aanloopt.

  Ik verwacht uiteraard geen enkele response. Dat heb ik nog nooit gehad van ‘onze volksvertegenwoordigers’.

  Harold Mulder
  Nijmegen
  Nederland

  Antwoord:

  Vroeger had je bij de katholieke kerk de Index Librorum Prohibitorum, de lijst van boeken die je volgens de Romeinse Curie niet mocht lezen. Dit is de hedendaagse versie ervan. In de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw had je in de VS de Underground Literature en in de Sovjetunie de Samizdat.

  Iedereen die iets anders gelooft dan wat De Standaard/New York Times/NRC schrijven is een samenzweringstheoreticus, een zot, een Russische trol en verspreider van fake news, nepnieuws. En dat moet dus van Facebook, Twitter en YouTube gehaald worden. Zo gaat dat. De gedachtenpolitie slaat toe.

  Willy Van Damme

 2. Een getuigenis om weerom bitter bij te wenen. Hopelijk komt deze bij de meerderheid van de Raad Van Bestuur van de VRT toch binnen. Gezien de jarenlange gang van zaken lijkt me de kans echter zeer klein. Het is intriest vast te stellen dat De waarheid nog steeds geen kans krijgt en dat leugenachtige journalistiek gevoerd blijft worden door onze zgn. kwaliteitspers. De getuigenis is volledig in lijn met wat Willy al lang betoogt. Respect Willy voor uw volhardendheid en analyses. Ik moet hierbij voortgaan op mijn buikgevoel omdat ik niet de competenties heb om dergelijke analyses te maken.
  Thans is er de Corona-tsunami die een mistscherm kan optrekken. Hopelijk blijft er nog voldoende ruimte voor waarheidsvinding.
  Luc

  Antwoord:
  De berichtgeving over het buitenland wordt vooral bepaald door onze buitenlandse politiek en dus de NAVO. Je ziet dat dagelijks met al de soms knotsgekke verhalen over China, Rusland en Syrië.

  Als je onze generaals, politici en journalisten moet geloven heeft de Belgische luchtmacht geen enkele Syrische of Iraakse burger gedood. Applaus dus. Neem het proces over de vlucht MH17 dat vooral lijkt gebaseerd te zijn op 8 anonieme getuigen die desnoods alles kunnen beweren.

  Verder is het overduidelijk dat de vrijheid van denken en schrijven steeds meer onder druk komt te staan van niet alleen politici en hun dienaars aan de universiteiten maar ook van de media. Steeds meer informatie (vals of niet vals) wordt gewoon verwijderd onder het mom: ‘Dit is nep’. Beangstigend.

  Willy Van Damme

 3. Identiek verhaal was er te horen van pater Frans van der Lugt, ‘was’ want hij heeft het met de dood moeten bekopen.
  Faraday

  Antwoord:

  Inderdaad, een goeie vergelijking. De Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt woonde al heel lang in de Syrische stad Homs en verbleef de laatste jaren in jihadistengebied in de stad Homs.

  Toen dat bolwerk bevrijd ging worden hebben ze hem vermoord. In de katholieke traditie een martelaar. Nog meer dan Oscar Romero zelfs. Het doet denken aan die twee christelijke bisschoppen die men om het leven bracht kort voor het jihadistenbolwerk in Aleppo werd bevrijd.

  Voordien heeft de Nederlandse media – zoals met Daniel Maes hier – de man geheel genegeerd. Geen woord over Frans van der Lugt want hij herkauwde niet de leugens van al Qaeda en de Moslimbroeders.

  De enige die eventjes voor hem aandacht had was journalist Arnold Karskens die op zijn voorlopig laatste reis naar Syrië de man op 13 mei 2011 interviewde voor zijn krant De Pers. Het was kort na de start van de oorlog in Syrië.

  Na zijn moord was er wel eventjes aandacht voor maar men zweeg over de daders en in het dagblad Trouw poogde een zekere Sylvain Ephimenco op 8 april 2014 die moord via klassieke kromredeneringen nog in de schoenen te stoppen van de regering. Hoe walgelijk kan men zijn?

  Minstens even grof was de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmersmans (PVDA), de huidige Eurocommissaris, die zijn medeleven met de dood van die pater betuigde.

  Diezelfde Frans Timmermans die met steun van Syriëkenner en oud-diplomaat Nikolaos van Dam voordien een hulpprogramma voor die moordenaars deed opzetten. Waarom vliegt die man niet naar het ICC in Den Haag?

  Willy Van Damme

 4. dank u zeer voor het plaatsen van zijn brief. Ik heb zijn indrukwekkende oorlogsdagboeken gelezen. Een bijzondere man.

 5. Geachte heer Van Damme,

  Op aanraden van een lezer van uw blogs heb ik me er ook in verdiept en eerlijk gezegd weet ik niet wat ik ervan moet denken. Over bepaalde onderwerpen schrijft u zeer zinnige en onderbouwde teksten (racisme, koloniale hoogmoed, de VS en hun rol in het MO) over andere heb ik toch mijn bedenkingen.
  Vooral uw onverholen aanbidding van president Assad verblindt u meerdere keren. Het onontwarbare kluwen van groepen en wisselende allianties maakt dat er geen uitsluitend goede en geen uitsluitend slechte kanten zijn in dit verhaal. Het is waar dat zowat alle oorlogen in het MO het gevolg zijn van de koloniale barbarij van Engelsen en Fransen en tenslotte de VS en het Westen iha. Maar Assad nu vrijpleiten van alle zonden is wel heel erg overdreven. Zo is er de beruchte collectie van 45.000 foto’s van de 11.000 gefolterde vermeende tegenstanders van het regime en dat zijn heus niet alleen terroristen. “De Syrische autoriteiten bezitten een „eilandenrijk van foltercentra” verspreid over het land, zo meldt Human Rights Watch. Het 81 pagina’s tellende rapport, Torture Archipelago, is gebaseerd op meer dan 200 vraaggesprekken met vrijgelaten gedetineerden en met deserteurs uit het Syrische leger en de inlichtingendiensten sinds de opstand tegen het regime van president Bashar al-Assad in maart 2011 begon. Uit het rapport, dat ook kaarten en video-verslagen omvat, komt een „systematisch patroon van slechte behandeling en foltering” naar voren dat neerkomt op een misdrijf tegen de menselijkheid.”
  Natuurlijk zal u Human Right Watch wegzetten als een Amerikaans Westers instrument tegen de rest van de wereld, maar ze documenteren wel alle gevallen van mishandeling in de wereld ook die de VS en het Westen niet goed uitkomen.
  En natuurlijk hebben de VS en het Westen minstens zoveel gewelddaden van hetzelfde kaliber op hun geweten als men alleen de recente geschiedenis van Zuid-Amerika bekijkt waar de beulen opgeleid werden in de ” Escuela de las Américas,(SOA)” gefinancierd en getraind door de VS (en Israel).
  Maar het neemt niet weg dat Assad precies hetzelfde doet.
  Ook het ontkennen of nooit vermelden van de vernieling van zijn eigen land , er zijn weinig dictators die dat zo rigoureus deden als Assad. De vat bommen die door zijn helicopters werden gedropt, de bunker busters die de Russen smeten vanuit hun vliegtuigen kan u moeilijk aan de rebellen of de Koerden toeschrijven die geen luchtmacht hebben. Een stad vernielen om ze te bevrijden zoals Alleppo is even erg als dat Westerse machten dat deden met Raqqa.
  In veel onderwerpen gaat u genuanceerder te werk.
  Maar wat bij mij een alarmbel deed afgaan is uw haat tegen Soros. Die man probeert overal in de wereld kritische journalisten op te leiden om de democratie overeind te houden en het verbaast mij dat u hem al evenzeer haat als alt-right, Orban en Netanyahu die antisemieten best kan hebben als ze maar anti links zijn.
  De (extreem)rechtse journalistiek kan bogen op miljarden van bedrijven en vele landen maar de onafhankelijke en kritische (vaak ook linkse) journalistiek hebben alleen Soros en vaak een goede beschermengel nodig want het zijn die journalisten die het meest vermoord worden.
  Dus daarom twijfelde ik plots aan uw motieven. Zo vind ik uw dwepen met Poetin (puur politiek gezien natuurlijk een schaakspeler vér boven zijn collega in de VS) ook nogal gelijklopend met het dwepen in extreemrechtse kringen die dat dan vooral voor zijn strenge optreden tegenover moslims doen. Over Erdogan bent u dan weer wisselend positief en negatief al naargelang het past in uw verhaal om Assad op de ereplaats te houden.
  Ik vind ook dat China vaak ten onrechte bekritiseerd wordt nu ze alleen maar verzilveren wat een natie van 1,4 miljard mensen ook logischerwijze zal doen. Stel u voor dat de VS 1,4 miljard mensen zou tellen hoe erg zou de wereld er dàn niet aan toe zijn. En ze reageren adequater op allerlei rampen dan heel het Westen samen door hun collectiviteit maar hun systeem stoelt natuurlijk wel op een geschiedenis van 5000 jaar. En 50 jaar geleden liep het daar ook wel even erg mis.
  Het Westen gedraagt zich als een jaloers jongetje dat iedereen tot dusver onder de knoet hield meestal met zwaar en racistisch geweld maar dat nu wordt ingehaald met hun eigen system nog wel. Dat verteren we moeilijk. Maar het moet ons nu ook weer niet blind maken voor de kwalen die ze ook hebben als men te machtig wordt.
  Ik heb uw bijdragen over Europa nog niet gelezen maar ik hoop dat u pleit voor een sterk solidair Europa als tegenmacht tegen een falende en gewonde democratie in de VS(zéér gevaarlijk met hun militaire macht) en een winnende maar autocratische macht (China).
  Rusland hoort eerder bij Europa maar dat hebben we nog niet door en de huidige president is zover doorgestoten in zijn dictatoriale neigingen dat we er voorlopig niet ver mee geraken.

  Met vriendelijke groet,

  Frank Janssens

  Antwoord:

  Mijn visie op Syrië is gebaseerd op 9 jaar minutieus onderzoek naar de oorzaken van het conflict, vele tientallen gesprekken en een vijf dagen durend bezoek aan Damascus. Het is onderzoek naar de achtergronden en dan is iets als zoals U schrijft “onverholen aanbidding van president Assad” totaal uit den boze. Het aanbidden van personen is iets voor de katholieke kerk en ik doe op een zo wetenschappelijk mogelijke wijze onderzoek. En mijn visie over bepaalde zaken wijzigt nog bijna dagelijks als gevolg van steeds weer nieuwe informatie. Zo werkt onderzoek en analyse.

  Ik herinner mij ook geen tekst waar ik mijn bewondering voor die man heb geuit. U mag er natuurlijk een tonen. Wel toonde hij zijn kwaliteiten en die van zijn leger en regering door de oorlog tegen de machtigste coalitie ooit op de been gebracht te winnen. En sinds wanneer zou ik “Assad nu vrijpleiten van alle zonden”? Waar ik na verloop van tijd wel overtuigd van ben geraakt is dat er op dit ogenblik in Syrië geen alternatief is voor de huidige regering. Het is dat of de chaos van allerlei jihadistische groepen die als ze niet naar de regeringstroepen schieten elkaar naar het leven staan. Hebt U dan een ander alternatief misschien?

  De Libische president Moeammar Kadhaffi was geen heilige en liet zeker folteringen toe, was corrupt en deed soms ogenschijnlijk gekke dingen. Recent vertelde een vroegere VMO’er mij zelfs dat hij hen wapens bezorgde. Maar wat hebben we in Libië nu hij weg is? Is dit dan beter? Een land waar men gevangenen blijkbaar zelfs levend vilt en er al straks tien jaar van een regering geen sprake meer is.

  De oorlog tegen Syrië (en Irak, Iran en Libanon) is in wezen het werk van Israël, een land dat u niet noemt maar centraal staat. De bedoeling is de grenzen van het Midden-Oosten nogmaals te hertekenen. Hierbij wil men zoveel als mogelijk ministaatjes creëren die dan op religieuze en etnische basis moeten opgericht worden met daarbij massale volksverhuizingen zoals op het Indisch subcontinent na 1945. Waarbij die staten, zoals Pakistan, Indië en Bangladesh, continu met elkaar in conflict zijn. Een totaal zwakke regio dus die makkelijk door Israël onder de knoet kan worden gehouden. Er is voor die visie zelfs een naam: Het plan Oded Yinon (X) genoemd naar een vroegere diplomaat en journalist. Ik ontdekte het na jaren onderzoek dankzij een lezer. Met de VS/NAVO en EU die slaafs achter Israël aanlopen.

  Het verhaal van die 45.000 foto’s dan (ik dacht dat her er 50.000 waren). Vooreerst moet je als je geconfronteerd wordt met zogenaamd bewijsmateriaal altijd kijken naar de bron en in hoeverre die betrokken partij is en geloofwaardig. Hier is dit niet zo. Het dossier is gemaakt door een Brits advocatenkantoor en moest snel klaar gemaakt worden voor een van die zogenaamde vredesconferenties in Zwitserland (Genève dacht ik). Het was gemaakt in opdracht van Qatar, een der oorlogvoerende partijen die vooral via de Moslimbroeders en al Qaeda werkt. Het is dus logischerwijze een verdacht bron dat men daarom goed op zijn merites moet onderzoeken.

  De man die nog steeds anoniem is zou volgens het meegegeven verhaal voor de Syrische veiligheidsdiensten gewerkt hebben en de opdracht had van alle gefolterde en vermoorde gevangenen foto’s te nemen. In een versie moesten die foto’s dan aan de achtergebleven verwanten gegeven worden. Hij heeft dat gedurende een bepaalde tijdspanne gedaan en dan overgelopen naar de ‘rebellen’. Ik heb die tijdspan en het officieel aantal genomen foto’s bestudeerd en dat leek mij bijna onmogelijk. Het bleek dat hij dan alle dagen meer dan 10 uur aan een stuk foto’s had moeten nemen. Wat mij onmogelijk leek.

  Meer verdacht is de bewering rond zijn anoniem blijven. Dit, zegde men, was om zijn in Damascus achtergebleven familie te beschermen. Men zou immers dan weerwraak nemen. Dat kan alleen maar een leugen zijn. Gezien het unieke karakter van zijn werk – moest het waar zijn – dan wisten zijn opdrachtgevers al na een minuut wie hij was en was zijn familie – als we dat moesten geloven – kort nadien ook al dood gefolterd. Wie gelooft dat? Ik heb het bekeken en bestudeerd en geloof het niet.

  Dat er in Syrië in het verleden wel eens gefolterd wordt zal wel zijn. Ik betwijfel het niet echt. Maar waar niet? Ik zag recent een korte video van de Franse politie in ‘actie’. Veel bloed op het voetpad. Wel heb ik tot heden maar een min of meer geloofwaardig verhaal gehoord en dat was van Patsy Sörensen die mij vertelde over haar bezoek aan Damascus van voor de oorlog begon. Maar dat is wat anders dan een soort fabriek waar men aan een lopende band opposanten zit te folteren tot zij dood vallen. Maar U mag natuurlijk alles geloven.

  Betreffende Human Rights Watch het volgende. Om bij de buitenwereld geloofwaardig te zijn moeten dat soort organisaties ook al eens rapporten maken over landen die VS-vriendelijk zijn. Anders zou de politieke boodschap die ze verspreiden te duidelijk zijn. Ik herinner mij wel over een bezoek van jaren geleden aan Saoedi-Arabië om er geld in te zamelen. Het zegt alles. Maar Amnesty International USA benoemde ooit als directeur een Amerikaanse gewezen diplomate die onmiddellijk daarna een conferentie hield met Madeleine Albright, haar gewezen bazin en de dame die het nuttig vond om 500.000 Iraakse kinderen te vermoorden. Mensenrechten dus.

  Human Rights Watch en Amnesty International hebben pas na 2017 voor het eerst ook bericht over de praktijken van al Qaeda in co in Syrië. Voorheen waren mensenrechtenschendingen volgens hen er alleen het monopolie van die ‘massamoordenaar’ Assad. Ik weet niet of dat rapport over Syrië Torture Archipelago slaat op dat verhaal van Caesar. Ik vermoed echter dat het een van de twee eerdere rapporten van die aard betreft. Een ervan werd breed uitgesmeerd op de voorpagina’s en meerder pagina’s binnenin bij De Morgen en De Standaard. Sappige verhalen. Lekker.

  Achteraf is gebleken dat die gegevens overgenomen waren van de Zwitserse ngo al Karama een ngo die gefinancierd werd door opnieuw Qatar, het land achter de wereldkampioenschappen voetbal. Bij al Karama werkte toen een zekere Mohammed Emzawi die de wereld beter kent als Jihadi John, de onthoofdingsspecialist van ISIS. Al Karama werd gerund door leden van de Algerijnse salafistische terreurorganisatie Front Islamique du Salut (FIS). Deze organisatie was de spil van allerlei verhalen die dan uitgebracht werden door AI en HRW over de gruwel van de Syrische regering. Erg geloofwaardig dus.
  De ngo kon dus zonder problemen in Zwitserland opereren en onze media bevoorraden met ‘informatie’ over hoe het er aan toe ging in Syrië. Gbleken is immers ook dat het zorgde voor de rekrutering van nieuw kanonnenvlees voor Syrie en Irak. Pas in 2018 is de Zwitserse veiligheidsdienst in actie getreden tegen deze organisatie (Arab Weekly, https://thearabweekly.com/swiss-federal-intelligence-service-investigates-qatar-linked-islamists) Een zoveelste bewijs hoe westerse veiligheidsdiensten de acties van al Qaeda, ISIS en de rest zelfs steunden. Bewijzen zat trouwens. Maar U mag van mij gerust verhalen als Torture Archipelago, geloven hoor.

  Amnesty International en Human Rights Watch hebben zich, ik dacht beiden maar ben niet geheel zeker, weten te verontschuldigen voor die zaak. Maar wie gelooft dat? Human Rights Watch heeft ook in 2013 na de aanval met sarin door die jihadisten (men stak het uiteraard op de regering) zelfs opgeroepen om Damascus te bombarderen. Mensenrechten? Ze weten amper hoe het te schrijven.
  En dan is er ook het feit dat in 2011 toen de oorlog op gang werd getrokken die jihadisten en de hen steunende regeringen, waaronder België en Nederland, de vrijlating eisten van alle politieke gevangenen. Wat de regering dan ook deed. Velen ervan werden nadien leiders van die terreurgroepen. Ze waren dus nog in leven en in een geheel. Slechte folteraars dus. Het schandelijke is dat diezelfde media sinds een twee jaar de Syrische regering verantwoordelijk stelden voor de salafisering van die opstandelingen want ze hadden hun leiders vrijgelaten. Zo gaat dat bij The Washington Post en noem ze maar allemaal op.

  En dan die verdomde vatenbommen. Hebt U ooit al een goede foto gezien van een vatenbom. Ik eenmaal en dat was in Knack waar men een bom toonde die volgens hen een vatbom was. Het was echter een omgebouwde gasfles die al Qaeda & co in de stad Aleppo gebruikte en met een zogenaamd Hell Canon afschoten. Verder zag ik enkele maanden geleden bij de VRT op hun website nogmaals iets wat ze een neerdwarrelende vatbom noemden. De foto kwam van Orient News, een jihadistische website die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten werkt. Wat je echter zag was iets totaal onduidelijk was en vlakbij een helikopter. Een vatbom? Dat zegde Rudi Vranckx ja. Het kon echter van alles zijn, zelfs een getrukeerde foto. Wie weet? En wat is het meest humaan: gedood worden door klassieke bommen of een vatbom? Ik zie het verschil niet hoor.

  En waarom zou het Syrische leger zoiets primitiefs gebruiken? Het beschikt zoals elk leger over massa’s modern wapentuig en munitie waarvan de levering vanuit Iran, de eigen fabrieken en Rusland voldoende verzekerd is. Waarom dan zoiets gebruiken? Alles kan maar het is niet geloofwaardig. Het verhaal komt opnieuw uit datzelfde soort bronnen als die indianenverhalen over folterfabrieken. Ook dat zet ik om terechte reden bij de weinig geloofwaardige beweringen. Maar ook dat kunt U voor mijn part geloven. Het heet de vrijheid van geloof.

  Dan het vernielen van de stad Aleppo en anderen. Hoe denkt U ISIS, al Qaeda, The Turkestan Islamic Party en die tientallen andere groepen te verslaan en tot goede bedoelingen te leiden? Door met bloemen te gooien en hen uit te nodigen voor een goed gesprek versierd met voldoende Syrische rakka, koffie en lekkere lamschotels met kikkererwten? Ik vermoed dat U dat ook niet gelooft. Het alternatief is dan hen te laten voortdoen. Leve het kalifaat van ISIS en al Qaeda dan. Is dat wat U ginds wil zien gebeuren? Bij de bestorming van de Battaclan in Parijs is door de politie veel schade veroorzaakt. Spreekt U dan ook van een schande stellende dat men dat niet hoefde te doen?

  Het is oorlog en dan wordt er gevochten, mensen gedood en gebouwen vernield. Het kan niet anders. Ik heb ook geen problemen met wat er in Mosoel in Irak gebeurde. Het Iraakse leger moest zich al schietend een weg banen doorheen de stad met haar duizend-en-een steegjes. En dan krijg je een puinhoop. Het is het onvermijdelijke lot van een oorlog. Trouwens maar een deel van de stad Aleppo werd zwaar vernield. De schade in het door de regering toen voor 2017 gecontroleerde stadsdeel was echter beperkt. Goede vrienden van mij hebben er nog familie wonen en eigendommen.

  En dan George Soros. Nou dat is vooreerst een man die speculeert rond munten en zo in bepaalde landen zoals het Verenigd Koninkrijk (Black Friday) en Oost-Azië (de Aziatische financiële crisis met o.m. Indonesië en Thailand bijvoorbeeld) fortuinen verdiende door landen te ruïneren. Hij werd in Frankrijk ook wegens aandelenhandel (Société Generale) met voorkennis veroordeeld. Voor U zo te lezen een held. Nou? Voor mij het is hij het omgekeerde en een boef zoals blijkt uit zijn veroordeling. Maar ik haat die man niet. Dat soort attitudes is voor anderen.

  Via zijn Open Society financiert hij allerlei groepen met de bedoeling het land dat het doelwit is van zijn actie te destabiliseren om zo de regering omver te werpen. Hierin werkt hij steeds nauw samen met de National Endowment for Democracy (NED), de onder president Ronald Reagan van de CIA afgesplitste tak die zich specialiseert in de organisatie van staatsgrepen zoals in Iran en Guatemala in de jaren vijftig. Recente voorbeelden zijn onder meer Georgië en Oekraïne. Wat dat met democratie of mensenrechten te maken heeft is mij een raadsel. Het is gewoon het aan de top zetten van door de VS gecontroleerde figuren, meer niet.

  Daarbij is mij bij een onderzoek rond Bill Bowder, de ooit in Rusland actieve Amerikaanse investeerder, opgevallen dat die zoals zoveel van zijn slag ook via Panama en het kantoor van Fonseca met zijn fortuin werkte. Dat door o.a. Soros mee gefinancierde internationaal consortium van zogenaamde onderzoeksjournalisten heeft op zeker ogenblik al de gegevens van dat kantoor op straat gegooid. Waarbij blijkbaar o.m. een rijke Rus uit de omgeving van Poetin behoorde. (Rijke Russen werken vooral via Cyprus dacht ik) Over Bill Bowder echter niets. Die man ligt in Washington als bevoorrechte vriend in de bovenste schuif. Kan toeval zijn maar het wekt natuurlijk argwaan. Bovendien, sinds wanneer publiceren journalisten dossiers met de financiële steun van allerlei bedrijven en politiek gelieerde instellingen? Het is zo te zien een nieuwe trend in de neergang van de journalistieke ethiek.

  Kijk, ik doe onderzoek, analyseer en publiceer dat dan. Maar als ik dan twijfels uit over bepaalde beweringen over hier Assad en Syrië dan sta ik volgens jou in ‘onverholen aanbidding van Assad’. Dat is klinkklare onzin. Dat jij de in De Standaard gepubliceerde verhalen komende van al Qaeda en Qatar gelooft is uw goed recht. Ik noem u daarom naïef. En wat betreft die ‘School of the America’s’ het volgende: De afgestudeerden daar waren koorknapen in vergelijking met wat de VS, de EU en Israël naar Syrië stuurden. Dat is pas uitschot.

  Rusland steunt Syrië uit puur eigenbelang en niets anders. Niets klassieker in de geopolitiek dan dit kan je niet vinden. Moskou vocht al drie oorlogen uit tegen die door de VS gefinancierde jihadisten (Afghanistan en tweemaal Tsjetsjenië) en wil in Syrië er zoveel mogelijk doden. Kwestie van er zelfs zo min last nog van te hebben. Het steunt Syrië ook omdat het zo haar zuidergrens beter wil beveiligen en wil verhinderen dat jihadisten er vaste voet aan de grond krijgen. De derde reden is dat Rusland zo al haar sinds de oorlog van 2008 om Zuid-Ossetië ontwikkelde wapens wil testen. En de oorlog om Syrië is het ideale ogenblik om dat te doen. Een betere opportuniteit kan je niet vinden.

  En wanneer was ik dan positief of negatief over Erdogan? Het is een analyse, meer niet. Hij is lid van de Moslimbroeders en dat bepaalt zijn beleid. Hij is verder ook een Turks nationalist en ook dat is essentieel om zijn optreden te begrijpen. Hij wil een nieuwe kalief zijn van een sterk ‘Ottomaans’ rijk. Niet meer, niet minder. Het is niet echt moeilijk om zijn arrogantie te begrijpen en zijn problemen want de VS en Israël steunen de nationalistische Koerdische partijen en dat wringt met de visie van de kalief. Maar hij staat in de wereld dan ook alleen en heeft China en Rusland broodnodig. Wie dat ziet begrijpt zijn optreden.

  Willy Van Damme

  X: Je kan die tekst op simpel verzoek krijgen. Hetzelfde voor andere teksten, films en documenten die soms jaren voordien al vertelden wat de plannen van Israel en de VS waren betreffende Syrië en Irak. Ook die welke de steun en de wapenleveringen van ook België aan al Qaeda en ISIS in Syrië, Irak en Jemen aantonen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s