Turkije en Syrië – Nul op het rekwest

Nadat hij al Moskou had bezocht en er de deur in zijn gezicht gesmeten kreeg trok onze Turkse president-bedreiger Recep Erdogan naar Brussel bij de NAVO en de EU voor het lobbyen naar steun voor zijn oorlogspolitiek tegen Syrië. En ook hier sloeg men de deur zonder veel zoete woordjes in zijn gezicht.

Uiteraard stelden Charles Michel, Voorzitter van de Europese Raad, en Jens Stoltenberg, de Noorse secretaris-generaal van de NAVO, dat allemaal in omzwachtelde termen maar telkenmale was het over de ganse lijn negatief. Geen nieuwe steun van de NAVO. De toon tegen Erdogan was zelfs nog harder dan de eerdere verklaring van de NAVO over de zaak.

Turks soldaat - Overlijdensbericht - 2 maart 2020

Het Turkse leger verloor bij haar operatie Spring Shield tegen Syrië officieel 60 soldaten waaronder deze man. Een erg gevoelig thema bij de Turkse bevolking. Wat Erdogan en zijn AKP natuurlijk goed beseffen. Van het beloofde terugdringen van het Syrische leger was er bovendien ook geen enkele sprake. Wel uitte Erdogan gisteren nieuwe bedreigingen tegen Syrië. Ze komen blijkbaar met het dozijn.

En bij de EU was het diezelfde toont. We moeten nog eens bekijken maar er zijn wat betreft de Turkse relaties met de EU wel een aantal ‘problemen’. Erdogan vertrok dan ook zonder de klassieke protocollaire geplogenheden en een gezamenlijke tekst huiswaarts.

Het gebrul van Erdogan en het schandelijk misbruik van die vluchtelingen maakte niet de minste indruk bij de EU. Een zoveelste poging van de Turkse regering voor steun raakte nergens. En dus is er geen alternatief dan nog maar eens bij Poetin op de tee/koffie te gaan.

Want in Washington is het ook al njet/no. Waar is zijn eis aan de VS gebleven om zijn islamitische opposant Fethullah Gülen uit te leveren? Je hoort er hem niet meer over piepen.

En een heel slecht teken aan de wand: Een journalist van de VRT had het gisteren over het ‘Turkse regime’. En dat is een titel welke alleen voorzien is voor de ergste vijanden van de NAVO. Het begin van het verder uitdeinen van de mediacampagne in onze media? De Turkse ambassade in Brussel zal het zeker gehoord hebben.

En ondertussen registreerde men al de eerste schermutselingen in de Syrische provincie Idlib. En niet verrassend was de Chinees-Oeigoerse Turkestan Islamic Party de eerste om te klagen. Zij krijgen immers nu Russische soldaten vlakbij hun ‘hoofdstad’ Jisr al Shughour. Een catastrofe. In Beijing moet men glunderen.

Ook is er vandaag een Russische delegatie op bezoek in Turkije die Ankara nog maar eens onder druk moet zetten om de Syrische soevereiniteit te respecteren. Recep Erdogan is uiteindelijk slechts een schooier van betere komaf maar wel een met een heel grote muil. Dat loopt voor hem slecht af.

Willy Van Damme

13 gedachten over “Turkije en Syrië – Nul op het rekwest

 1. Amerika en het Westen wensen helemaal geen democratie in de Arabische landen, doodsbang dat ze dan hun macht over deze regio kwijtraken. Ze creëerden in Irak weloverwogen de perfecte omstandigheden voor de groei van het terrorisme en daardoor precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze zogezegd beoogden. Als militaire actie burgers rampspoed bezorgt en een humanitaire crisis veroorzaakt dan is die remedie niet erger dan de kwaal, ze is de kwaal!! Geraffineerd en doortrapt koloniaal beleid terug van nooit weggeweest en het prostitutie journaille existeert enkel als een ordinair broodschrijversclubje voor westerse broodheren.
  Kortom: Washington’s jihadi express hoort in de vuilnisbak van de geschiedenis!
  Faraday

  Antwoord:

  Ik volg al sinds 2010 de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en dat leerde mij veel bij. Zo kan ik je alleen maar gelijk geven. Het is Israël dat het westerse beleid in die regio uitstippelt en die willen geen sterke welvarende landen in hun omgeving maar alleen puinhoop naast hun deur.

  En de EU en de VS doen exact wat Israël verlangt. Zelfs al doet men dat niet graag en is er wel wat tegenwerking. Maar als het er op aankomt volgens ze trouw de directieven van Israël. Ze offeren er zelfs hun landgenoten voor op. Zo ver gaat het landverraad.

  Ik heb in het verleden de activiteiten van de twee voornaamste Belgische spionnen onderzocht en beiden bleken te werken voor de Mossad. Daar zijn bewijzen voor.

  En de pers? Die doet niets anders dan overschrijven wat men in Israël en de VS wil. Het gaat zelfs zover dat terwijl de Israëlische pers schrijft over de samenwerking van die jihadisten met Israël ons journaille het niet aandurft dat over te nemen. Een zielige troep.

  Willy Van Damme

  • Vier pagina’s zonder zelfs eenmaal het woord al Qaeda te gebruiken, de organisatie die Idlib controleert en onder meer zorgden voor de slachtpartijen bij Charlie Hebdo en het WTC in New York.

   Willy, ik lees je graag, maar al Qaeda en het WTC is erg ongeloofwaardig.
   Jan C.

   Antwoord:

   Wat er juist gebeurde met de WTC torens en al Qaeda is nog een groot geheim. Waar ik wel zeker van ben is dat het een nepaanval was en dat men bij het Witte Huis/CIA of wie daar ook wist wat er ging gebeuren.

   De aanvalsplannen op Irak lagen trouwens al klaar en Afghanistan had vermoedelijk vooral te maken met het feit dat de Taliban er in geslaagd waren om de heroïneproductie plots tot nul te herleiden.

   Na hem jarenlang gesteund te hebben. Daarom viel men volgens mij Afghanistan aan omdat er in de wereld een enorm tekort aan heroïne dreigde. En zodra de VS in Afghanistan zat schoot de productie van heroïne er naar recordhoogtes. Men had op zeker ogenblik zelfs een tekort aan stapelplaatsen.

   Verder vertelde een vroegere topman van de politie mij dat men wat betreft die zaak in Verviers vooraf door een buitenlandse veiligheidsdienst was getipt. “Als ze willen tippen ze ons als ze niet willen laten ze het gebeuren”, was zijn stelling. En dan is er de vraag: Waarom?

   Willy Van Damme

 2. Wat 9/11 betreft — de twee Twin-Towers en WTC-gebouw # 7 — komt er allengs steeds meer (broodnodige) informatie naar voren. Wie, zonder zijn verstand uit te schakelen, de beelden bekijkt van deze catastrofale gebeurtenis, kan nmbm enkel concluderen, dat er een andere verklaring voor moet zijn, dan die welke men tot nu toe wenst te hanteren, of, beter uitgedrukt, aan de wereld tracht op te dringen. Ik durf wel te stellen dat er, binnen afzienbare tijd, met niet te loochenen informatie, nadere uitleg zal worden afgedwongen.
  Egbert Talens

  Antwoord:

  De vraag is wanneer we dat te weten komen en ook wat. Ik las vandaag in De Standaard een stuk over Italië en de terreuraanslag in het centraal station van Bologna waarbij meer dan 50 mensen omkwamen.

  Nu weten we eindelijk wie de Italiaanse opdrachtgevers waren en hoe het in elkaar zat. Het gebeurde in 1980!! Over de rol van de NAVO en de VS is blijkbaar echter nog amper iets geweten. Dus die aanvallen op het WTC??? Maar in onze kranten is diegene die hier vragen stelt een idiote complotzoeker.

  Willy Van Damme

  • Dat wij op een ‘grandioze’ — lees: vréselijke — manier bij de neus worden genomen door politici en hun aanhang, mag allengs wel als bekend worden verondersteld. Is dit iets van alle tijden, of enkel sinds democratisch gedachtegoed zijn intrede heeft gedaan? De term nep-nieuws, fake news, kreeg met de komst van Donald Trump als VS-president een opleving van jewelste, maar dat gegeven zal wel altijd achter de aan ons voorgestelde, zo niet opgedrongen, feiten hebben gelegen. Welk een armzalig zootje mensen zijn wij dan met elkaar, dat we daaraan geen eind weten te maken; toch?
   Het schermen met de term complotzoeker of complotdenker, is een schamele insteek. Zij die menen ons met die term de mond te (kunnen) snoeren, zijn geen haar beter dan degenen die zaken opzetten en ondernemen met eigen gewin als doel. Zulks tot schade van degenen die aan die praktijken in ’t geheel geen boodschap hebben. ‘Ein weites Feld’, om met Günther Grass te spreken…

   Egbert Talens

   Antwoord:

   Het internet heeft de vrije verspreiding van informatie veel gemakkelijker gemaakt en dat is een doorn in het oog van velen die alles liever gedekt willen houden. Men zou eens te weet kunnen komen dat de VS en Israël de macht zijn achter ISIS en al Qaeda.

   Daarom die aanval op wat men sociale media noemt. Men spreekt dan van fake news, nep nieuws. Het doet denken aan het ontstaan van de drukkunst in Europa. Maar wie de geschiedenis kent weet dat het verspreiden door machthebbers van leugens een duizenden jaren oude traditie is.

   Julius Caesar wou de macht in Rome grijpen en had om dat te realiseren veel goud nodig om de vele nodige soldaten te betalen. Hij wist dat er in Gallië veel te vinden was en wou daarom Gallië veroveren.

   Waarop hij plots in toespraken begon te praten over het gevaar dat de Galliërs, die ooit Rome hadden aangevallen, betekenden voor de stad en een antwoord verdienden daar de veiligheid van Rome in gevaar was. Klinkt vertrouwelijk niet?

   En dus werden de Galliërs het te bestrijden gevaar. In wezen verschilt dat in niets van andere oorlogsstokers zoals de Japanse militairen in de vorige eeuw, Hitler en recenter George Bush Jr. rond Irak. Het is van alle tijden en het journaille speelt dit spel perfect mee. En wie niet meedoet vliegt buiten.

   Betreffende de gevechten in de provincie Idlib rukt het Syrische leger verder op. In tegenstelling tot mijn vermoeden kiest men blijkbaar een iets noordelijker route naar Daraat Iza om zo Idlib af te sluiten van Turkse hulp. Er zijn al een ganse serie nieuwe dorpen en stadjes bevrijd.

   Vandaag op televisie in het VRT journaal een van die jihadisten horen roepen dat men alle gebouwen ging in brand steken want ze dienen toch alleen maar voor de ongelovigen. Dat ze het fragment toonden was ietwat verbazend want dat zijn bij de nieuwsdienst toch de ‘goeden’.

   Er zijn vandaag blijkbaar vanuit Damascus ook massaal versterkingen aangevoerd en het verhaal is dat ze via het zuiden en de steden Ariha en Sarmin en de M4 gaan oprukken. Als dat klopt en de kolonne was erg impressionant dan lijkt het lot van het kalifaat nog sneller bezegeld dat gedacht.

   Belangrijk is ook wat er vandaag gebeurt bij de gesprekken tussen Rusland en Turkije. Daar is het oorlog of vrede. Vanavond of ten laatste morgen zal er meer duidelijk zijn. Rusland blijft intussen gewoon verder haar luchtmacht inzetten in de strijd. Het is alsof Erdogan voor hen niet eens bestaat.

   Willy Van Damme

 3. Ondertussen is de analyse van het WTC-rond ..Temperaturen van meer dan 1400°C waardoor stalen balken lopende riviertjes werden. Tja, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit werd veroorzaakt door o.a. Fosfor. Werden alle Duitse steden tijdens operatie Gomora ook niet op die manier bestookt? Na het zien van een schokkende documentaire begin ik zo langzamerhand een andere kijk op de geschiedenis te hebben. Het zal nu waarschijnlijk snel aan het licht komen; ook de strategie in het Midden-Oosten, althans de laatste maanden verklaren waar er naartoe gewerkt wordt. Ik kan alleen maar hopen dat het zonder veel mensenleed gaat gebeuren.
  Louise

  Antwoord:

  Ik ben uiteraard ook benieuwd naar wat er juist toen gebeurde maar ik ontbreek de tijd om er mij mee bezig te houden. Wat ik nu volg is al voldoende.

  Willy Van Damme

  • WTC-gebouw # 7 stortte ook in elkaar, op diezelfde dag, maar er kwam geen vlíegtuig aan te pas. Zelfs vond het vermelden ervan, door een nieuwszender, enkele minuten plaats vóór de daadwerkelijke instorting. In de tweede helft van augustus 2001, reden vrachtwagens af en aan naar die drie WTC-gebouwen. Linda Muldauer, die hierover berichtte, ging vijf jaar de gevangenis in. Wegens valse voorlichting… Danny Jowenko, een expert op het gebied van controlled demolition, kwam op geheimzinnige manier om het leven; een auto-ongeluk omgeven met raadsels… [Hem waren beelden getoond van een instortend gebouw, waarop hij verklaarde dat het ging om gecontroleerd in elkaar laten storten van dat gebouw; hij wist niet dat het om WT-7 ging…] Zo wordt 9/11 omringd met tal van dubieuze voorvallen. Vergeet niet dat mensen van joodse huize, die in kantoren in die Twin-Towers werkten, het advies kregen om op 11 september níét naar hun werk te gaan. Enzovoort, enzovoort. Voor zover ik heb begrepen, waren die temperaturen veel hoger dan 1400ºC. In de buurt van 2800º.
   Men houdt ons zeker voor sukkels, sukkels die de officiële uitleg over deze ramp zonder meer als correcte informatie accepteren. Read my lips: CIA & Mossad zullen er niet mee wegkomen!

   Egbert Talens

   Antwoord:

   Schokkende verhalen maar het wekt geen verbazing. Men hoeft geen genie te zijn om te beseffen wat hier aan de hand is. Er zijn 3.000 en meer doden gevallen bij die aanslagen door al Qaeda.

   En dan zie je dat ze al Qaeda gebruikten om Syrië en Irak te vernielen, samenwerkten in Joegoslavië en nog recent zelfs vanuit België wapens leverden aan die groepen. Ook het feit dat de ganse massamedia als de dood zwijgt over die samenwerkin,g is opvallend.

   Dat men dan lastige getuigen uitschakelt wekt geen verbazing. Deze eeuw is nog jong en amper meerderjarig maar het lijkt op weg om het grootste schandaal van deze eeuw te worden.

   Het is zoals een gewezen topman van de politie stelde over de geheime diensten. Als het hen uitkomt verhinderen ze een aanslag of laten ze hem doorgaan met alle gevolgen doorgaan.

   Daarom dat er een doorgedreven en onafhankelijk van de overheden onderzoek moet gebeuren naar wat er aan de hand is. Maar in de huidige toestand zal dat niet gebeuren.

   Iedereen die dossiers als Skripal en Novichok, de Syrische gifgasaanvallen en het Maleisisch vliegtuig MH17 weet dat hier veel leugens worden verteld maar de media vertikken het die andere versie te geven. Men zwijgt. Het is de omerta.

   Willy Van Damme

   • De naam Linda Muldauer, in mijn stukje hierboven, is een grove fout. Ik bedoelde Susan Lindauer. Excuus voor mijn ‘valse’ voorstelling van zaken; de leestekens zijn van belang, want die onjuiste naam was allesbehalve opzettelijk. Waarvan akte. e.t.
    Egbert Talens.

    Antwoord:
    Waarvan akte.
    Willy Van Damme

 4. Ik heb het artikel in de Standaard niet gelezen maar ik ken het mainstream narratief. Koen Vidal heeft het hart op de juiste plaats met de juiste humanitaire bezorgdheid en hij vertrouwt de juiste bronnen. Zoals de NYTimes. Dus laat me raden. Dat betekent dat het slechte regime van Assad door hun veroveringsdrang voor een enorme vluchtelingencrisis zorgen in Idlib. Die vluchtelingencrisis , daar moeten wij iets aan doen door iets te doen tegen Assad. Er zijn wel wat jihadisten maar dat is bijzaak. Er is wel westerse betrokkenheid – als ge het echt op de man af vraagt – maar dat is ook bijzaak.
  Koen Vidal vond in 2016 dat het westen onder Obama te afzijdig gebleven was in het Syrische conflict. Hij is een typische moderne humanitaire interventionist. Ik ga hem niet verwijten dat hij oneerlijk is, het niet goed bedoelt of een geheime agenda heeft. Maar wel dat hij zich gewillig laat inschakelen in een zeer schadelijke imperialistische agenda. Zoals zoveel progressieven.
  Tuyzentfloot

  Antwoord:

  Toen Leopold II voor het Belgisch parlement zijn verklaring deed over waarom hij Congo nam klonk het luid over beschavingsdrang en het bekeren tot het christendom van die onbeschaafde heidense zwartjes.

  Men kan dan zeggen wist hij dat hij aan het liegen was? Natuurlijk wist de politiek en hijzelf dat hij loog en alleen uit was op geld en macht zoals die andere plunderaars in Europa.

  Onder het mom van de beschaving pleegde men op grootschalige wijze roofmoord zoals voorheen in de geschiedenis andere heersers dat hadden gedaan. Het is in wezen niets anders met journalisten.

  Zij zitten dagelijks bezig met die zaken en horen perfect te weten wat er aan de hand is. Ooit schreef Koen Vidal in De Morgen dat hij niet begreep waarom Hugo Chavez van Venezuela in Rusland wapens kocht en dat dit toch dubieus was.

  Wist hij dan niet van de Amerikaanse bedreigingen toen? Er was reeds een Amerikaanse poging tot staatgreep geweest. Hij hield zich toen bezig met Latijns-Amerika en wist dat uiteraard. Denken dat hij dat niet wist is hem oerdom verklaren. En dat doe ik niet.

  Iedereen die Syrië volgt weet dat Idlib in handen is van al Qaeda en hij verzwijgt dat bijna continu. In wezen zou men zelfs vanuit juridisch standpunt de vraag kunnen stellen over zijn eventuele medeplichtigheid aan de acties van al Qaeda.

  Wie immers afweet van criminele feiten en dat bewust verzwijgt kan hiervoor ook aangeklaagd worden. En dit heeft niets met persvrijheid te maken maar met ethiek zowel journalistiek als op menselijk vlak. Om Paul Magnette te citeren: J’en ai marre.

  Willy Van Damme

  • Koen Vidal is niet dom maar hij zit op de frontlinie in het propaganda offensief. We verschillen van mening over wat dat betekent. Voor mij betekent dat dat hij de volle laag over zich heen krijgt. Dit bv https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/14/world/middleeast/syria-idlib-displaced.html
   Tuyzentfloot

   Antwoord:
   Natuurlijk krijgt hij de volle laag propaganda over zich heen. Maar praktisch iedereen die op deze aarde rondloopt weet dan in geval van oorlog er alleen propaganda overblijft en moet daar rekening mee houden. Noch eens: de man is geen idioot die niet weet hoe de wereld draait.

   En moest alleen hij zo werken dan zou ik zeggen ach Koen Vidal maar ze zijn allen in hetzelfde bedje ziek. Als er een is dan is dat de uitzondering maar nu doen ze bij de massamedia allen mee. En dan kan je maar een conclusie trekken.

   Willy Van Damme

   • Ze zijn allen in hetzelfde bedje ziek, daar zijn we het over eens. Ik heb het eerder gezegd, de westerse mainstream journalistiek is als waakhond van de macht zo goed als dood.
    Vidal weet ook dat er overal propaganda is. Daarom zoekt hij zoals veel intellectuelen en journalisten houvast bij de meest betrouwbare bronnen, zoals de NYTimes….
    De NYTimes is ook echt goed – wanneer er geen serieuze belangen betrokken zijn bij het onderwerp.
    De vluchtelingencrisis is ook echt en ernstig. Ze wordt alleen gestuurd en gebruikt als propagandamiddel. De jihadisten zitten op de eerste plaats om te beletten dat de vluchtelingen ergens terecht kunnen en ze zien het als in hun belang dat de vluchtelingen het zo moeilijk mogelijk hebben. De bewering bv van de VN (een authoriteit als het ons uitkomt) dat de Russen/Syriers ziekenhuizen bombarderen is gegarandeerd een propagandaproduct waar als ge in detail gaat kijken de situatie helemaal anders is dan beweerd wordt. Men zou een hilarische collage kunnen maken van nieuwsberichten rond het thema ‘het syrische leger bombardeert het laatste hospitaal in …’ .
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    Men weet perfect dat als men buiten de lijntjes zou kleuren de C4 er ligt en de deur klaar om je helpen buiten te gooien. Ik herinner mij trouwens een verhaal in 2016 over de toestand in de jihadistenzone in Aleppo toen men op zeker ogenblik zegde dat er maar een kinderdokter meer was in hun gebied.

    Kort nadien verscheen er vanuit datazelfde gebied in Aleppo een aan president Barack Obama gerichte open brief ondertekend door een serie mensen die stelden dokter te zijn. Met daarbij een serie die zich kinderarts noemden.

    Die waren dus uit de doden opgerezen. En dat soort verhalen kan je dan als zijnde waar lezen in DS en DM of de NRC. Het is te zot voor woorden. En dat zootje moet je dan nog geloven ook zeker.

    Trouwens Bilal Abdul Kareem, een Amerikaanse Syriëstrijder en maker van een website, kreeg in De Morgen in december 2016 twee pagina’s vol tranen over de nederlaag van die jihadisten in Aleppo.

    De Morgen omschreef hem als een held. Vandaag publiceerde zijn groep een foto van de strijd in Idlib met daarbij onze Bilal Abdul Kareem samen met een soldaat met een embleem van ISIS op zijn schouder. Maar dit zal je zeker niet lezen in die krant.

    Willy Van Damme

   • Dat van die C4 zou kunnnen maar ik denk dat dat de nadruk verkeerd legt.
    De mainstream versie van de realiteit heeft veel aanhangers, niet omdat er een straf staat op afvalligheid maar omdat dat onze moderne versie van progressief gezond verstand is: humanitair imperialisme. Ik weet teveel welopgevoede intellectuelen die die versie van de realiteit aanhangen. Dus waarom zouden ze willen afvallig zijn? Dat aspect van het mediaconformisme wordt altijd zwaar onderschat.
    Ik geloof wel dat er een evolutie in zit waardoor de karikatuur van de van bovenaf afgedwongen versie meer de waarheid wordt. Er zijn gewoon veel C4s omdat de sektor ingekrompen is , waardoor alleen de journalisten overblijven die het beste passen bij het mainstream wereldbeeld dat ze verkondigen. Maar die zien dus ook niet waarom ze zouden afvallig zijn.
    Ik wil wel geloven dat de media meer autoritair worden en dat journalisten meer spanning ervaren tussen wat ze echt denken en wat ze vertellen maar ik vind het verkeerd om dat punt centraal te stellen om hun conformisme te verklaren. En het is is wel wat iedereen doet in de alternatieve media.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    De mens is ook een sociaal dier in die zin dat het graag bij de groep, kudde wil horen en das afwijzend staat tegenover de kuddegeest. Maar teveel journalisten hebben in het verleden al zelf geschreven dat zij de belangen van hun land vooropstellen tegenover de feiten. Kate Adie van de BBC bijvoorbeeld.

    Willy Van Damme

  • Ik heb hier een voorbeeld. Drie versies van ‘De Russen willen Sanders doen winnen’.
   https://www.standaard.be/cnt/dmf20200223_04862027
   https://www.demorgen.be/es-b48fff0c
   https://vrtnws.be/p.XPR47JRVM

   Voor een journalist die al eerder in de Russiagate verhalen geloofde is het nieuwe verhaal van de inlichtendiensten geloofwaardig. Op de koop toe kent Sanders de beweringen geloofwaardigheid toe en zegt Trump dat ze verzonnen zijn.
   Dat is voor velen al voldoende. En dan brengen ze het met overtuiging want
   enthousiast het verhaal verkopen is hun job.

   Marijn Trio is al volop aan het rationaliseren.
   Michael Persson haalt Alliance for Securing Democracy aan
   Steven De Foer haalt Mueller en ‘deskundigen bij de NYTimes en de Atlantic aan’

   Het verhaal is propaganda , maakt deel uit van een grote campagne, en Sanders maakt een grote fout door het te steunen. Maar zijn die vlaamse journalisten aan het liegen? Liegt Persson?
   Voor het grootste deel zijn die gasten bezig met ‘wie moeten we hier serieus nemen’. Wat maakt ze mainstream? Het soort fout volk dat ze steevast serieus nemen. Maar dat fout volk zit overal op de juiste plaatsen en bij hun is het ook niet duidelijk in welke mate ze liegen.

   Zijn die journalisten geschikt voor waakhondjournalistiek? Nee. En ik ga daarom niet beweren dat ze rotsvast geloven in wat ze schrijven maar ze liegen veel minder dan het lijkt.
   Tuyzentfloot

   Antwoord:
   In het artikel van De Standaard komt Rusland wel niet ter sprake. Ze hadden het er wel eerder over. de stukken zijn geheel gebaseerd op een verhaal komende van een Amerikaanse inlichtingsdienst. Welke is onduidelijk.

   Alleen een idioot neemt dat soort verklaringen van een ‘inlichtingendienst’ voor waar. En toch gebeurt dat continu ondanks de torenhoge bewijzen dat die niets anders doen dan liegen. En dat is ook gezien hun belangen logisch.

   Verder is het toch logisch dat Rusland, zoals ook België en alle andere landen een voorkeur hebben voor een bepaalde presidentskandidaat. Wat is daar verkeerd mee? Toch niets. En dat de pers in Rusland of België ook een voorkeur in die zin heeft is ook logisch.

   Zie maar hoe men hier al jarenlang een portret schets van Donald Trump. Hetzelfde gebeurt trouwens in Rusland, China, Iran, etc… Vanuit de NAVO gaan er bijvoorbeeld enorme bedragen om tegenstanders van Poetin e.a. te steunen. Maar dat zien onze pennenlikkers niet eens.

   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s