Europese Unie steunt racisme

Op dit ogenblik loopt er in Israël een conferentie rond de holocaust en tegen het racisme. Een merkwaardig feit. In totaal zouden er een 44 landen in Israël aanwezig zijn om hierover officieel van gedachten te wisselen. Een zoveelste topconferentie van de heren en dames die voorheen het schone winterweer in Davos maakten en nu in Israël elkaar nog maar eens ontmoeten. Reizen om te leren heet dat.

Maar in Israël met die regering een bijeenkomst houden over racisme? Toch merkwaardig. Israël is het resultaat van Brits en Frans kolonialisme uit het begin van de vorige eeuw en de druk van de zionistische lobby in Europa. Deze laatsten wilden een staat alleen voor hen en niemand anders. Raus klonk het.

Apartheid

En dat hield ook in dat andere Europeanen niet welkom waren om er te wonen en, nog heel veel erger, dat men alle oorspronkelijke inwoners, behoudens dan natuurlijk de aldaar al duizenden jaren levende joden, ging verjagen.

Nazi medaille bezoek Palestina - Leoold Edler von Middlestein - 1933

In 1933 na de machtsovername van Adolf Hitler ging Leopold Edler von Middlestein, tot 1939 verantwoordelijke bij de SS voor het joodse ‘probleem’, naar het toen nog Brits Palestina om er met de zionistische leiders te overleggen over wat men het ‘jodenvraagstuk’ noemde. Het blad Der Angriff van propagandachef Joseph Goebbels liet ter gelegenheid van die reis deze bovenstaande medaille slaan. Het meeste buitenlandse geld dat zorgde voor de creatie van Israël na 1948 kwam van Nazi-Duitsland. Tot 1941 werkten bepaalde zionistische groepen samen met Nazi-Duitsland. “Een nazi reist naar Palestina’ staat er geschreven.

Ongeveer dertig jaar geleden kwam er in Zuid-Afrika een einde aan de apartheid waarbij de blanke kolonisten de baas waren en de zwarten moesten luisteren en bijvoorbeeld daar gaan wonen en werken waar de meesters dat zegden. Ook dit kreeg de steun van de EU en de NAVO. Herinner maar de zogenaamde Vlaamse elite die via hun club Protea daar ook nog meende reclame te moeten maken. Een beschamende elite natuurlijk. 

Maar nog steeds zien we dat dit systeem in Israël blijft bestaan. Russen die zich vlug in Israël bij hun komst lieten besnijden en wat verhaaltjes uit de Thora reciteerden waren welkom. Palestijnen wier voorvaderen er eeuwen woonden werden opgesloten in getto’s of in omwalde steden waar men hen feitelijk belegerde. Hopend dat zij onder die druk zoveel mogelijk toch naar elders vertrekken.

Wat gebeurt in bijvoorbeeld Gaza is duizendmaal erger dat wat de blanken in Zuid-Afrika ooit deden. Maar neen zelfs de Europese staatshoofden zoals die van België en Nederland en de Franse president Emanuel Macron togen naar Israël om dat racistisch regime een riem onder het hart te steken. Het is alleen walgelijk te noemen.

Macron ging zelfs zo ver door te stellen dat wie tegen Israël is een anti-Semiet is. Maar Macron zou horen te weten dat Semiet zijn slaat op een taalgroep en het Arabisch is de voornaamste Semitische taalgroep in de wereld. Met andere woorden: Een voorstander van Israël is bij definitie een anti-Semiet want de Palestijnen spreken Arabisch. Die Russen die er toekomen moeten Hebreeuws leren.

En als racisme dan toch een thema van deze bijeenkomst is gaat een van die heren en dames het aandurven het tragische lot van de Palestijnen daar op tafel te gooien. Men kan er gif op nemen dat dit niet zal gebeuren. Neen onze regeringen doen voor de zionisten koutou, ze buigen in respect tot op de grond neer. Dit voor de oorlogsstokers en racisten die Palestina bezetten en de regio mee in vuur en vlam zetten.

 DSC_0591

Koning Filip toont regelmatig grote belangstelling voor het geven van hulp aan achtergestelde groepen in België. Mooi zo. Maar de regering heeft door hem voor deze bijeenkomst naar Israël te sturen juist het tegenovergestelde gedaan en steun gegeven aan een regering die het onderdrukken van achtergestelde mensen tot zijn hoofdmissie heeft gemaakt.

Bovendien is het herinneren aan de Holocaust in Israël zelf misplaatst. Een Ben Goerion werkte toch van zodra de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen met die regering samen. En hun contactman was vooral een zekere Adolf Eichmann die ze nadien ontvoerden en gebruikten voor een politiek proces. Niet dat de man geen zwaar crimineel was natuurlijk.

Trouwens de Holocaust was geen puur joods fenomeen maar het werk van een totalitair regime dat met rassentheorieën komende uit de Verlichting dacht een ‘zuivere’ maatschappij op te moeten bouwen.

Een land waar alleen de ‘goeden’ welkom waren. Iets als Israël dus. En dat waren voor de nazi’s heus niet allen joden maar ook andersdenkenden, Slaven, Zigeuners, mensen met mentale en fysieke problemen en homoseksuelen. Trouwens niet alle joden zijn welkom in Israël. Eens vragen aan bijvoorbeeld Norman Finkelstein. Dat is een ‘slechte’ jood.

Willy Van Damme

10 gedachten over “Europese Unie steunt racisme

 1. https://www.franklinterhorst.nl/Isra%C3%ABl%20is%20geen%20apartheidsstaat.htm
  Andrew Castle2411

  Antwoord:

  Best grappig. Het is niet door af te komen met beweringen van de Amerikaanse joodse lobbyist Allan Dershowitz en de Amerikaanse instelling Freedom House dat U het hier zult halen.

  Israël is een oorlogszuchtige racistische natie ontstaan uit de diefstal van het land van de Palestijnen, en daar horen ook de joden bij die er toen in 1948 en daarvoor rechtmatig woonden.

  Veel joden zijn hiermee trouwens ook geheel akkoord. Maar U weet dat ongetwijfeld en poogt hier met lachwekkende argumenten toch nog Uw gelijk te halen. Fout adres. Verder hoop ik dat je beseft dat je door zo te reageren in wezen diefstal en racisme te steunen.

  Willy Van Damme

  • Het zijn de Likud die nu aan zet zijn ….
   Louise

   Antwoord:

   Veel verschil maakt dat niet uit welke partij in Israël aan zet is. De kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever is vooral het werk geweest van Yitzhak Rabin, de man van Labour die gesticht is door Ben Goerion. Een man gekend als een massamoordenaar.

   Benjamin Netanyahu komt dan weer uit de stal van Ze’ev Jabotinski, een man die in het interbellum dweepte met het fascisme en zijn gewapende aanhangers droeg dan ook een bruin uniform waarbij hun groep een militaire structuur had.

   Maar de meeste joden zeker toen en velen ook nu zijn tegenstander van een eigen joodse staat. En daar zijn velerlei reden voor, o.a. religieus omdat die eigen staat haaks staat op wat die mythische koning Salomon ooit zou gezegd hebben. Anderen hebben ooke politiek reden zoals Finkelstein e.a.

   De twee hoofdstrekkingen binnen het zionisme verschillen echter in essentieel alleen van de strategie om hun doel te bereiken. Brutaal of met de ‘zachte” hand.

   Willy Van Damme

   • De meeste kolonisatie is eigenlijk door Het israelische Labor gebeurd.
    Ik wil er wel op wijzen dat Israel dan wel een koloniaal project is maar het haalt zijn inspiratie uit het 19e eeuwse racistische nationalisme (pangermanisme, panslavisme), en dergelijke ideologie heeft het moeilijk met expansie: het leidt namelijk tot verwatering van ‘het ras’ of wat die unieke groep dan ook moge zijn. een ‘groep die graag een ras zou zijn’ zullen we maar zeggen. Dus ge krijgt de aspiratie naar een ‘kernland’ dat zuiver is, met errond een periferie. Maar over die periferie zijn de meningen typisch verdeeld zijn. enkel invloed uitoefenen zonder infiltratie? Selectief koloniseren? Annexeren? Dat intern conflict bestond in Israel en ge kunt het evengoed zien in Duitsland indertijd: Groot Duitsland moest reiken tot aan de Oeral, maar Frankrijk was eigenlijk periferie. Controle wilde men wel maar een echte annexatie zou tot verwatering kunnen leiden.

    In de VS ziet ge vergelijkbare zaken. De racistische strekkingen zijn niet erg imperialistisch. Ze willen vooral immigranten buiten houden. Imperialisme is meer iets voor de progressievere strekkingen. RAND en de neoconservatieven komen niet voor niets uit de progressieve richting. Daarom ook dat Verhofstadt zich zo thuis voelt bij de neocons.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    Een zeer rake opmerking. Zionisten zitten hier met een enorm probleem. Dat blijkt uit hun politiek tegenover de wat men dan veelal bezette gebieden noemt.

    Men durft ze gewoon niet te annexeren want dan zou men hen stemrecht of medezeggenschap moeten geven en dan dreigen de joodse zionisten een minderheid te worden. En dat wil men niet. Daarom dat men via druk poogt te doen verhuizen. Maar met die miljoenen Arabieren lukt dat niet.

    Het is inderdaad zoals met Duitsland in WO II. Zij zagen hun ‘Duitse ras’ als heersen van de Oeral tot de Atlantische Oceaan maar zaten verveeld met al die niet-Duitsers, die niet-Germanen. Gans het zionistisch project is waanzin en op termijn onhoudbaar.

    Willy Van Damme

 2. Hallo Willy,

  bedankt voor je verfrissende en ook gedurfde commentaar in deze toenemend verstikkende tijden (zie de speciale wetgeving in Europa (nur vor juden) en talrijke processen tegen mensen die een afwijkende [dus verkeerde en criminele) mening durven verkondigen over ontstaan en verloop van de 2e wereldoorlog).
  Er is nu een ware vloedgolf van (enkel joodse) holocaust in ‘onze’ media (in de koude oorlog zouden ze dit hersenspoeling noemen): echt krankzinnig. In Hollywood krijgt men er ook niet genoeg van.
  Er is een gezegde dat overdaad schaadt, maar blijkbaar kent men dat gezegde niet of hebben ze er gewoon schijt aan (het omroepgeld komt toch wel binnen).
  En er waren inderdaad al voor 1940 contacten tussen de Duitse regering en zionistische groeperingen. De rol van deze zionistische joden wordt COMPLEET en eensgezind doodgezwegen want anders klopt het simpele boosdoener en slachtoffer-verhaal niet meer!
  Ik ben benieuwd wanneer ze de jaarlijkse herdenking in gaan voeren van de honderden miljoenen niet-joodse doden ten gevolge van koloniale oorlogen in de afgelopen eeuw: deze oorlogen waren altijd alleen mogelijk met steun van internationale bankiers.
  Wat Putin tussen deze club aanbidders van het zionisme doet is mij een raadsel, of……openbaring?
  Die zelfde groep bankiers heeft bezit ook ‘onze’ media en ‘onze’ vertegenwoordigers.
  Beter nog: een internationaal tribunaal voor deze profiteurs en financiers van oorlogen en hun handlangers.

  Met vriendelijke groet. André van Zon.

  Antwoord:

  Sorry, hersenspoeling gebeurt in China, Rusland, Iran, Cuba e.a. schurkenstaten. Hier informeert men de bevolking op een degelijke professionele wijze want er is hier persvrijheid. Of zoiets in die aard dan.

  De kwestie van de contacten tussen Nazi-Duitsland en de zionisten in Palestina is hier al uitvoerig besproken. Het is echter verre van de enige zwarte vlek in de geschiedenis van het zionisme. Zo had de Mossad contacten met Bin Laden in de periode voor 11 september 2001 en met Al Qaeda en ISIS nu.

  Nederland is vandaag de holocaust en het racisme gaan veroordelen. Wanneer echter gaan ze zich verontschuldigen voor hun moordpartijen in Indonesië en elders? Wanneer voor hun medewerking aan de invasie van Irak? Geen interesse zeker.

  Willy Van Damme

 3. Aan te raden documentaires over Israël door Israëli’s.

  (2015) “Censored Voices” serves as a clear invitation to renew the debate about moral issues. There seems to be a clear line stretching between the shock felt by the soldiers of 1967, testifying about war crimes that they or others committed, and Israel in 2015, including its social and political situation. (recensie: https://www.haaretz.com/the-seventh-day-censored-voices-from-1967-war-1.5369889)

  (2011) “The Law In These Parts” examines how the country created a military-legal system to control the Palestinians in the lands Israel occupied in 1967. (recensie: https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/nov/12/law-in-these-parts-israel-palestine)
  https://www.thelawfilm.com/

  (2009) “Defamation” (recensie: https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=120452232&t=1579852702129) (polemiek: https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jan/25/israel-race)

  (2012) “The Gatekeepers”
  http://www.thegatekeepersfilm.com/

  Danssaert

  Antwoord:

  Aangezien onze pers veelal zwijgt over de essentie van de Israëlische rassenpolitiek moet je ginds terecht en daar kun je veel vinden. Bedankt voor dit pak informatie.
  Willy Van Damme

 4. In China, Rusland, Iran, Cuba etc…. Hebben ze een propaganda staatstelevisie. En hoe weet jij ??? Dat was op het nieuws van Brt, nos , zdf, bbc, cnn etc..
  Math

  Antwoord:

  Wat je hier mee wil bedoelen is mij onduidelijk. In beide gevallen is er echter sprake van staatscontrole zij het op een andere wijze. De controle over de pers is voor een regering essentieel maar aangezien de politieke systemen verschillen is ook de controle er op ook verschillend. Pure logica.

  Willy Van Damme

 5. Hetgeen dat regelmatig in Uw artikelen terugkomt, dat men in feite de zelfde meester dient. Dit was als een groep bedoeld. U bent goed op de hoogte en onderbouwd U artikelen zodanig dat het makkelijk is om dit te checken. U bespaart de mensen veel onderzoekswerk.
  Math

  Antwoord:
  Bedankt voor de waardering.
  Willy Van Damme

 6. De uitsmijter die Franklin ter Horst hier hanteert, mag als exemplarisch gelden, voor al het gezwam dat er aan vooraf gaat: misleiding van begin tot eind. Leviticus 19, 33-34. Voor wie niet door heeft waarin het misleidende zit, in deze strofes — in Torah-hoofdstuk drie, Vayikra (Leviticus) 33-34 — volgt deze uitleg. De vreemdeling, van wie híer sprake is, is een tot-het-Jodendom-bekeerde persoon, dus ook een jood, die onder hen, de geboren joden, verblijft of woont. Het kwam regelmatig voor dat die bekéérde joden, door gebóren joden werden gediscrimineerd. Vandaar de noodzaak van een wet, die dit verbood: Vayikra 19, 33-34. Eigenlijk gaat Vayikra 19-18 daaraan nog vooraf: “Je wreekt je niet, je bespioneert niet de zonen van je volk; je hebt lief je metgezel aan jou gelijk, ik JHWH” [ TORA – BUIJS en STORM – QUERIDO ] Geen eenvoudige materie; misleiding van a tot z. Zo langzamerhand wordt het duidelijk dat wij, mensen, bedonderd worden met nep-nieuws; deze term heeft met de kronkels die een zekere Trump etaleert, vleugels gekregen. Maar hoe komen mensen van goede wil tot een wel acceptabel politiek systeem? Om te beginnen moet het onderscheid tussen religie (e.v.!) enerzijds, en godsdiensten (!) anderzijds, ruim baan krijgen. Religie = ethiek, moraal. Godsdienst(en) = wishful thinking. Wie religie en godsdienst als synoniemen ziet, blijft op de oude weg voortgaan; en deze voert tot onze ondergang…
  Egbert Talens

  Antwoord:

  Bedankt voor die extra uitleg over die tekst van Leviticus. Het wekt natuurlijk geen verbazing dat deze ter Horst ons hier komen beliegen en bedriegen. Zionisten hebben nog nooit iets anders gedaan. En ze zij er erg geslepen in hoor. Walgelijke bende.

  Ik kende de teksten van Leviticus niet maar vreesde wel een manipulatie. Ik heb ondertussen eens verder gekeken en de man behoort blijkbaar tot de groep van wat men christelijke zionisten noemt.

  Citaat van hem op zijn website: “Wat zich nu rond Israël afspeelt is een teken dat de Wederkomst van Heer Jezus nabij is en dat deze wereld zich naar een einde spoedt.”

  Het is een strekking die men in Nederland en vooral in de VS tegenkomt maar die in België praktisch onbestaande is. Het zijn de mensen van de apocalyps die denken dat dankzij de atoombom de komst van Jezus eindelijk nabij is. Verheug U mensen Trump, of iemand anders, gaat de wereld vernielen. Zot zijn doet geen zeer. Alhoewel!

  Willy Van Damme

  • Dank voor plaatsing van mijn reactie. In feite gaat het rond deze materie — de ‘wereld’ van de godsdiensten — over een enorm probleem. Vrijheid van godsdienst is een noodzakelijkheid van de eerste orde; in feite niet(s) anders dan de vrijheid van… DENKEN. Godsdienst is ontstaan vanuit de (enorme) gevaren die op de primitieve mens afkwamen; vooral natuurrampen. In die situaties was het aanroepen van een hogere macht als het ware de enige manier om gered te worden. Ik fantaseer maar wat; maar mijn stelling dat religie en godsdienst(en) géén synoniemen zijn, is állesbehalve (een) fantasie. Mag ik nog heel even? Religie = ethiek/moraal; geen meervoud derhalve. Godsdienst is het domein voor lieden die zich wijs (laten) maken, dat een hogere macht aangeroepen kan en mag worden, om ons te redden uit situaties waar wij zelf geen uitkomst meer voor kunnen vinden. Te simpel? Of waanzin? Kolder? Het lukt mij niet, deze insteek gepubliceerd te krijgen in Nederlandse dagbladen: Trouw, NRC-H, de Volkskrant… Hooguit in een brievenrubriek, zoals in het Gelders Dagblad van 18 december 1998; eeuwen gelden dus. Straks gaat weer een reactie naar NRC.H, maar op de site, zodat er geen bloed uit kan vloeien. Mijn motto: frapper toujours! Want de aanhouder wint…
   Terzijde: ik zie Boeddhisme niet als godsdienst; de Boeddha was geen god; zijn ideeën passen heel goed in een ethisch pakket; ik vermoed dat Jezus er kennis van nam, zodat veel van zijn uitspraken dienovereenkomstig geformuleerd zijn. Bijna ethisch zuiver.
   Egbert Talens.

   Antwoord:

   In de oudheid was het ergens logisch dat de mens in het bovennatuurlijke voor bepaalde natuurverschijnselen op zoek ging. Het was ook logisch dat die visie op de wereld dan ook een vaste structuur kreeg die paste bij de nood die een landbouw- en handelsmaatschappij had om te kunnen werken.

   Verder deel ik Uw mening dat mensen vrij moeten kunnen geloven wat zij willen. Dat is zelfs essentieel. Als mensen geloven dat Hitler een alien was dan is dat maar zo. Hetzelfde met mensen die beweren dat de aarde plat is. Het zij zo.

   Wel is het boeddhisme volgens mij een godsdienst. Er is immers een structuur en dus ook hiërarchie met zijn kloosters. De Gele Hoedensekte uit Tibet gelooft bijvoorbeeld dat elke lama via reïncarnatie steeds terugkeert maar dan in een andere gedaante.

   Willy Van Damme

 7. Racisme. Laten we het eens over Europa hebben en de mosliminvasie. Heb je de geloofsleer al eens doorgenomen dat is pas racistisch. Toch wordt de zienswijze aan ons opgedrongen als een godsdienst terwijl het in feite een politiek statement is dat geen andere godsdienst of vrijdenker toelaat. Sterker nog het verbied integratie en verheerlijkt het doden van niet gelovigen of het doden van mensen met een andere godsdienst.
  Ronald Van Beneden

  Antwoord:

  Ik was vorig jaar in Casablanca, Marokko en passeerde er een grote katholieke kerk, groter dan die in bijvoorbeeld Dendermonde. In 2015 was ik in Damascus en was er getuige van een huwelijk in een van de vele christelijke kerken in de stad. Dat na een interview met de lokale aartsbisschop.

  En toen de dynastie van de Ummayaden over het overgrote deel van Spanje heerste waren er katholieke bisschoppen in steden als Cordoba, Granada en Sevilla. Toen de Ummayaden werden verjaagd door de katholieke vorsten werden alle moslims en joden met geweld verjaagd of gedood.

  In Iran is er in de Mahlis, het parlement, een vaste vertegenwoordiging voor allerlei godsdiensten zoals de joden en christenen. Met andere woorden: Wat u schreef is klinkklare onzin en leugens.

  De islam is zoals alle andere godsdiensten erg divers en van één islam kun je evenmin spreken als van één christendom, boeddhisme, judaïsme en Hindoeïsme. Je hebt ze in alle mogelijke en onmogelijke kleuren. Kijk naar de zogenaamde Zwartekousenkerk in o.m. het Nederlandse Staphorst.

  Wat U schreef is waar voor die salafistische terreurgroepen gelieerd aan al Qaeda, ISIS & co. En deze krijgen alle steun vanuit het Westen, NAVO, de VS, enzovoort incluis ons land en Nederland. Die laatste nog wat heviger dan Belgenland.

  Het smerige is dat men in het Westen de indruk geeft dat dit de islam is om zo alle moslims zwart te maken. Dit terwijl de realiteit is dat die salafisten ook vanuit Israël alle nodige steun krijgen/kregen.

  Maarten Boudry, keukenfilosoof, deed dat soort beweringen over de islam toen hij hier eens kwam spreken. Toen ik hem wees op enkele van de bovenstaande feiten draaide hij zijn kont en stelde: ‘Ja men is ook wel soepel.” Laat U niet meeslepen door allerlei demagogen.

  Willy Van Damme

Laat een reactie achter op Math Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s