Mensenrechtenschending door China… Niet door België.

Het is het klassieke verhaal dezer dagen op onder meer onze VRT waar men het nodig acht om China te kastijden omdat het de mensenrechten niet respecteert. Dit op een ogenblik dat een meer dan 600-koppige handelsmissie dat land bezocht zoekend naar allerlei contracten. En dan komt het nu klassieke verhaal over de Oeigoeren en sinds een paar maanden ook Hongkong.

En dan zijn wij, de zuiveren, die China hier een lesje moeten leren en met het vingertje wijzen richting de ‘stoute’ leerling. Wat een karikatuur en zowat het toppunt van durf en arrogantie. Het doet denken aan de kolonisatie toen wij de Congolezen zo nodig de deugden van onze beschaving moesten brengen. En we weten hoe dat afliep.

Definitie

Naar gelang de definitie die men op de term mensenrechten plakt is er in wezen geen enkel land dat respect toont voor de mensenrechten. Zeker en vast ook België niet. Onze serie ministers voor armoedebestrijding doen allerlei peperdure plechtige beloftes over het bestrijden van die schande. Met als resultaat een in ons land almaar toenemende armoede.

Men moet tegenwoordig maar na 18 uur door de Brusselse Nieuwstraat, ‘s lands winkelstraat bij uitstek, wandelen om scenes te zien die voor wie menselijke gevoelens heeft alleen maar schokkend overkomen. Kleine kinderen leven er gewoon op straat. De Belgische welvaartstaat in volle glorie.

Maar dat is maar een klein deel van de mensenrechtenschendingen door België. Het was toch België die door in 2003 de Antwerpse haven voor Amerikaanse wapentransporten open te stellen dat de VS Irak kon vernielen. Medeplichtigheid dus.

DSC_0251

Het Deurganckdok in de Antwerpse haven. Deze haven diende in 2003 als draaischijf voor het Amerikaans leger om haar in Europa opgeslagen materiaal naar Irak te kunnen verschepen nodig voor de verovering en bezetting van het land. België hielp dus mee bij de bezetting en vernieling van het land. Een oorlogsmisdaad.

Het land is er nog steeds niet van bekomen en het zal nog heel veel jaren vergen om terug te raken waar het voor de Amerikaanse interventie stond. Kostprijs naast de materiële schade en psychologische destructie bij de bevolking: Honderdduizenden doden. Dat is wat andere koffie dan het vermeend aantal doden in China op het Tiananmenplein van 4 juni 1989.

Verniel eens een land

En dan zijn er onze F16’s die Servië met Kosovo, Libië en Syrië zonder toestemming van de VN gingen bombarderen. Ook hier vielen er honderdduizenden doden en het aantal doden tikt verder aan en de schade loopt lustig door.

Het waren een voor een oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar ja, onze ‘vrije’ pers juichte vanop de zijlijn vrolijk toe. En dus is er hier geen probleem van mensenrechtenschendingen. Grapjassen.

En uiteraard heeft ons land met haar pers al 8 jaar die jihadisten – sorry idealisten – in Syrië gesteund. Door onze pers als vrijheidsstrijders voorgestelde salafisten die hun actieterrein op zeker ogenblik dan verlegden naar Charlie Hebdo, Manchester Arena, de Ramblas en Zaventem. Zou men het hier aan de bevolking durven uitleggen wat er werkelijk gebeurde? Nog in geen 1.000 jaar.

Al een journalist gezien van onze zogenaamd vrije pers die een verhaal maakte over onze steun aan Al Qaeda en zelfs ISIS. Bijlange niet. Geweten is dat men machinegeweren van het Luikse FN levert aan al Qaeda in Jemen, jawel de mannen van de slachtpartij bij Charlie Hebdo. Men zwijgt en doet alsof er niets gebeurde gewoon verder. Maar de persvrijheid in China: Dat is een groot thema voor onze bladen.

Inderdaad de mensenrechten en België. Betaalde ons land trouwens al een schadevergoeding aan de nabestaanden van de met Belgische hulp vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba?

Jihadist met onthoofde kop

De ’vrienden’ van België en haar mensenrechtenbeleid met betrekking tot Syrië. En niemand in ons parlement die er ooit over protesteerde. Hetzelfde voor de media waar men frisse kerels als dit zelfs omschreef als ‘idealisten’. Fier toont hij zijn oorlogsbuit op het internet. Krijgt onze cultuur veel minder subsidies dan was er in het verleden voor deze helden wel geld voorhanden.

Dat onze persmuskieten dan komen stellen dat België de schendingen van de mensenrechten in China moet aankaarten is daarom feitelijk schandelijk. Er is een gezegde dat gaat over het vegen voor de eigen deur.

Maar ja, China is de aartsvijand van de VS geworden daar het economisch sterker is dan de VS en dus moet België, slaafs als ze is, meedoen. Het is het perfecte jachtterrein van veel van onze papagaaien – Zie De Morgen met de recente serie ‘Het oog van Peking’ – die niet veel meer kunnen dan bladen als The Washington Post, The Economist en Foreign Policy overschrijven. Of leuke verhalen overnemen van onze Staatsveiligheid.

Oeigoeren

En uiteraard zijn er in China schendingen van wat men de mensrechten kan noemen. De werkdruk bijvoorbeeld in veel bedrijven – waar men hier dan weer naar opkijkt want dat toont ‘efficiëntie’ – en de blijvende armoede. En ja, er zijn de Oeigoeren en de Tibetanen.

Maar het probleem van de Oeigoeren is wat anders dan hoe men het hier voorstelt. Zo verzwijgt men – uiteraard heel bewust – wat de kern van dit probleem is. En dat is in wezen hetzelfde al hier, zijnde de grootschalige verspreiding van het salafisme en hier ook  de infiltratie door de Westerse en Turkse geheime diensten. Onze media willen het niet weten.

Er werden tot in het recente verleden in Xinjiang door salafisten vrij veel terroristische aanslagen gepleegd, tot zelfs op het Tiananmenplein in Beijing. Duizenden Chinese Oeigoeren strijden in Syrië aan de zijde van al Qaeda en ook ISIS. De Turkestan Islamic Party vecht nu in de provincie Idlib met al Qaeda. En hoe geraakten die daar? Niet met een vliegend tapijt.

Zo werden op zeker ogenblik op de luchthaven van Shanghai een grote groep Oeigoeren gearresteerd die onder begeleiding van Turkse geheime agenten op weg waren naar Syrië. Wat later onderschepte men dan Chinese Oeigoeren in het noorden van Thailand eveneens komende van China en met Turkse begeleiding ook op weg naar Syrië.

Erawantempel Bangkok

De hindoeïstische Erawan tempel in Bangkok is populair bij toeristen in Thailand. Na het terug naar China sturen van die ongeveer 100 Oeigoerse jihadisten door de Thaise regering vielen er bij een bomaanslag bij die tempel 20 doden. Niemand eiste de aanslag op maar wel arresteerde men twee Oeigoeren, Adam Karadag, alias Mohammed Bilal, Yusuf Mieraili en de Thaise Wanna Suansan, echtgenote van de Turk Emrah Davutoglu die eveneens verdacht is. De zaak moet nog voor de rechtbank komen. Adam Karadag gebruikte een vals paspoort en had in zijn Bangkoks appartement meer dan 200 valse Turkse paspoorten liggen. Turkije heeft na Chinese klachten haar steun voor de Oeigoeren recent laten vallen.

En toen Thailand hen naar China wou terugsturen oefende de VS enorme druk uit op de de Thaise regering om hen toch houden en door te sturen naar Turkije om er politiek asiel te geven. Zodat ze hun weg konden verder zetten daar het Westen in Syrië vers kanonnenvlees nodig had? Daarop leek het toch.

Bomaanslag

Thailand legde de Amerikaanse bevelen echter naast zich neer en dan pleegde men uit weerwraak in Bangkok dan maar een aanslag op een bij toeristen populaire hindoeïstische tempel. Ook sloeg men de inboedel van het Thaise consulaat in Istanbul aan diggelen. Bij die aanslag van 17 augustus 2015 op de Erawan tempel vielen er 20 doden en 125 gewonden. Vooral Aziatische toeristen. Die lieve Oeigoeren toch.

Men wou het voor Thailand economisch belangrijke toerisme treffen, haar achilleshiel. “Raak niet aan mijn Oeigoeren”, was de kreet in Ankara en de VS. Maar om het allemaal op een professionele wijze te duiden was men bij onze media aan het verkeerde adres.

Het probleem voor China is deels het ook daar in Xinjiang, de provincie waar veel Oeigoeren wonen, actief geworden nationalisme dat door het Westen op alle mogelijke wijze wordt gesteund. Wat zich dan vermengde met het door Saoedi Arabië gestimuleerde salafisme.

Men heeft in China dit – zoals trouwens ook in België – laten escaleren en pas enkele jaren geleden ontdekt dat het de boel ernstig destabiliseerde. Veel erger dan hier. Zie de serie bloedige aanslagen.

En wat gebeurt er dan? Zoals in België was er een overreactie. Hier o.m. met het verbieden op school van de hoofddoek, ginds met het eveneens verbieden van alle uiterlijke vormen van salafisme of van wat daarvoor moet doorgaan. .

En dat het er brutaal zal aan toe gaan hoeft men niet te betwijfelen. De Chinese regering gaat er trouwens prat op dat er al enkele jaren daar geen aanslagen meer gebeuren. En dat verkrijg je alleen maar door radicaal en hondsbrutaal op te treden.

En uiteraard zijn de totaal onbewezen cijfers uit onze media van 1 miljoen Oeigoeren die in concentratiekampen zitten met bijna grote zekerheid sterk overdreven. Het is praktisch zeker eerder propaganda dan een weergave van de realiteit. Wie nuchter al die verhalen bekijkt kan hierover alleen maar grote scepsis hebben.

Zhonghua

En ja, China is een eenpartijstaat zodat andere partijen los van de CCP verboden zijn. Dat is inderdaad de realiteit. En de door de VS georkestreerde zogenaamde kleurenrevoluties met als bedoeling een regimewissel te bekomen maken China nog veel achterdochtiger. Het versterkt als gevolg de politieke controle.

Wil dat zeggen dat men bijvoorbeeld geen kritiek op het beleid kan hebben? Natuurlijk kan dat maar mits men binnen bepaalde grenzen blijft. Stakingen en milieuprotesten zijn er bijvoorbeeld frequent. En zoals overal in de wereld is er uiteraard ook hier grootschalige corruptie. Mensen zijn nu eenmaal mensen. Ook in China.

Starbucks vernield - November 2019

Annie Wu van de groep Maxim’s Caterers, een keten van meerdere horecazaken die o.m. de franchise in Hong Kong heeft van Starbucks Coffee, had publiek kritiek geuit op de relschoppers en haar steun uitgesproken voor de politie. Het gevolg was dat die betogers zich daarna keerden tegen die keten en er zoveel als mogelijk kort en klein sloegen. Van enige tolerantie voor andere opinies is bij deze ‘democraten’ geen sprake.

Maar in China heerst – terecht – de vrees voor het uiteenvallen van het land dat verzwakt zoals in het verleden dan terug de speelbal zou worden van andere grootmachten. De natte droom van Washington. Het is voor de Chinese leiders zelfs een obsessie. “Een rode lijn”, stelt men in Beijing met heel forse stem.

China noemt zich niet voor niets in het Chinees ‘Zhonghua’, het Centrale Rijk. Het eengemaakte land dat het centrum van de wereld is. Vandaar de soms arrogante trekjes bij bepaalde Chinezen. Het is een traditie.

Hongkong

En dan Hongkong en die opstand. Wat kan men China hier kwalijk nemen? Toch niets. We krijgen hier langs de ene kant grote betogingen van mensen die wijzingen willen aan het statuut en het bestuur van de vroegere Britse kolonie en de regering van Hongkong en China die dat weigeren en alles willen behouden. Grotendeels uit vrees voor separatisme. Lievelingen van onze media als rellenleider Joshua Wong van Demosisto, een partij van separatisten, roepen zelfs op tot onafhankelijkheid.

Zoals de Gele Hesjes in Frankrijk ook op straat komen om veranderingen te eisen. Is de Franse president Emmanuel Macron dan een mensenrechtenschender omdat hij weigert toe te geven? Het hangt af van de definitie van de term mensenrechten.

Met verder bij die betogers bendes die publieke en private eigendommen op grote schaal vernielen, plunderen en brandstichten. De 70-jarige Luo Changqing een tegenstander van die relschoppers werd om die reden zelfs vermoord terwijl ze niet welgevallen burgers in het hospitaal schoppen en in het openbaar zelfs een tegenstander in brand staken. (1)

Dat zijn dus de ‘goeden’. En de politie die poogt die vernielingen en aanvallen op mensen te verhinderen zijn dan de smeerlappen en daarvoor is Beijing verantwoordelijk. Waarover praat men feitelijk? Over George Orwell misschien. Maar ook dit is feitelijk simpel want achter de schermen blijken die rellen bij nader toezicht allemaal telegeleid te zijn door de VS, het rijk van het (sic) goede. (2)

Willy Van Damme

1) Het Franse staatspersbureau AFP wist gisteren via haar zogenaamde Factchecksite te melden dat het voorval met de man die men in brand stak gewoon een stunt was. Er was volgens die factcheck immers geen enkel hospitaal die een sterk verbrande man had binnengekregen. Tot het persbericht van het Prince of Wales hospitaal verscheen. Waarna men bij AFP dan maar stelde juist dit niet te hebben onderzocht. En dan verschieten dat de term leugenpers zo populair is.

2) Hierover weldra een uitgebreide analyse van de feiten met info over o.m. het Albert Einstein Institute dat evenveel met Einstein te maken heeft als met een pakje friet.

6 gedachten over “Mensenrechtenschending door China… Niet door België.

 1. Prima verhaal, past ook naadloos op Nederland . Wacht met smart op het Einstein-verhaal
  Ko Ruijter

  Antwoord:
  Uiteraard. In De Standaard, zusterkrant van de NRC en bij tijden al even ‘kwaliteitsvol’, schreef Gisele Nath vandaag: “Kijk naar de Polytechnische Universiteit, waar China de laatste tientallen studenten met dodelijk geweld heeft buiten gesleurd.”

  Vooreerst is het de politie van Hongkong en niet die van China die daar actief is. Tweedes zitten daar op die campus volgens de laatste juist bekeken berichten nog steeds tientallen (hoeveel is onduidelijk) van die relschoppers.

  Ten derde is daar in dit geval geen sprake van het gebruik van ‘dodelijk geweld’. De politie omsingelde de campus en heeft via bemiddeling van allerlei figuren uit de onderwijswereld, de ouders en de katholieke kerk die deels ontruimd. De politie wil hen via uithongering daar wegkrijgen.

  Maar ja, het gebruik van het woord ‘dodelijk’ door Gisele Nath is natuurlijk geen toeval: Het heet sfeerschepping en is doelbewust gebruikt om de lezers te misleiden. Verslaggeving noemt men dat. Of feitelijk: zoek de zeven fouten.

  Er zijn tijdens deze rellen drie gerapporteerde gevallen van overlijdens. De eerste was een betoger die hoog op een stelling was gekropen om een spandoek op te hangen. Hij viel naar beneden.

  De tweede was een relschopper die op de vlucht was voor de politie en in een garageparking naar beneden sprong. De derde was de 70-jarige Luo Changqing die op 14 november omdat hij tegen die relschoppers protesteerde van hen een baksteen naar zijn hoofd kreeg en overleed. China dus en haar ‘dodelijk’ geweld.

  Willy Van Damme

  • Ik krijg de vraag van een van mijn Chinese kennissen of er een Engelse versie bestaat zodat zij het kan doorsturen naar haar uitgebreide kennissenkring.
   Ko Ruijter

   Antwoord:
   Er is alleszins bij mij geen Engelstalige vertaling. Probeer via Google Translate en werk het dan taalkundig bij. Hun vertalingen zijn tegenwoordig leesbaar.
   Willy Van Damme

 2. Wat men blijkbaar gemakshalve vergeet is dat China zichzelf beschermd door alle ‘vreemde’ activiteiten in de gaten te houden want je weet maar nooit wat voor rotzooi de “vriendjes” van Amerika naar binnen smokkelen.
  Weer zo een prachtig staaltje van eenzijdige berichtgeving. Zie:

  cyberaanvallen China
  natuurlijk zijn de Chinezen geen heiligen, maar ze proberen wel te voorkomen dat hun land vernietigd wordt zoals nu in Hong Kong het geval is waar China 100% zeker is dat het ‘buitenlandse (lees Amerikaanse )’ beïnvloeding is.

  Maar even off topic maar heel belangrijk: Ik lees dit
  Putin wants Russian military to be up to any future challenge op RT en daar krijg ik koude rillingen van. Nu heeft Putin wel verzekerd dat hij die moderne wapens niet zal inzetten tenzij enkel voor de eigen verdedigeng. Hij zal dus nooit zelf beginnen. Klinkt mooi maar zijn de tegenstanders, onze ‘eigen’ NAVO wel te vertrouwen aangezien ze tot nu toe niets anders gedaan hebben, tegen alle afspraken in, om toch bij Rusland met een hoop wapengeknetter op de deurmat te staan schreeuwen.
  Op zich denk ik dan ‘laat die jongetjes maar met hun schietgeweertjes spelen’ maar de realiteit is wel even wat anders want wat wil Trump nu? Net zoals in Nederland liggen er hier op Kleine Brogel kernwapens, atoombommen dus, opgeslagen. En ze kunnen ontkennen zoveel ze willen ZE LIGGEN ER dank zij Green Peace die dit aan het licht bracht dus liegen hierover heeft geen zin. Trump wil die wapens vernieuwen, op onze kosten natuurlijk, om zo evenwicht te bieden tegen die moderne Russische wapens.
  Hiertegen moeten we met klem protesteren anders krijgen we weer dezelfde toestanden als in de jaren 70 toen de eerste lading hier werd neergepoot en wij het protest in rook zagen opgaan.
  Willy, plaats dit cartoon: tegen de nieuwe wapenwedloop (Gratis en vrij van ©) want nu kan het nog want een regering in lopende aken mag niet zo een zware beslissing nemen. Straks is het te laat en zijn we kanonnenvoer als er ook maar iets fout gaat. De Amerikanen voelen zich natuurlijk veilig aan de andere kant van de oceaan. (denken ze).
  Zijn die wapens weg hier staan we ook niet meer bij Putin op de kaart als zijnde gevaarlijk.
  Matt

  Antwoord:

  Het is de klassiek aan het worden Chinafobie. Zie de affaire Eandis. Uiteraard heeft China in haar spionagedienst en afdeling cyberspionage en wie anders denkt of dat ontkent is uitermate naïef. Maar wat men daar vertelde slaat all records op het vlak van de Chinafobie.

  Ik contacteerde deze middag een Belgisch expert in deze zaak en noemt het een kwestie van framing om China zwart te maken. Het advies over het thuis achterlaten van smartphones en laptops was hem bekend en dat noemde hij ook logisch.

  Maar, stelde hij, dat is ook zo wat betreft reizen naar de VS maar dat hoor je dan niet. Verder noemde hij de bewering dat China verantwoordelijk is voor 40% der cyberaanvallen lachwekkend. Simpelweg omdat het nooit te bewijzen is. De man besteed normaal op dit gebied amper aandacht aan wat de klassieke media hierover schrijven. Bladvulling of hier schermvulling, klonk het.

  Hij vertelde het verhaal dat de dag voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008 van start gingen er een enorme cyberaanval was op de computers van het IOC waardoor alles uitviel en de sporters zelfs niet meer wisten waar en hoe laat ze ergens moesten zijn. Ook het werk van China?

  En uiteraard moest men op televisie Jonathan Holslag, de keizer van de Chinafobie loslaten. De man die al enkele jaren beweert dat al die handelsmissies en contacten met China nutteloos zijn.

  Deze maand kocht een Chinese firma wat rest van British Steel wat de redding van het bedrijf betekedne. Anders was het sluiten en afdanken. En dan las ik deze week het verhaal dat zonder de Chinese overname van Volvo ook die haar toekomst erg twijfelachtig was. Het floreert nu. Voor Holslag allemaal nutteloos tijdverdrijf want die Chinezen kopen toch nooit iets.

  Ik las vorige maand dat Toyota voor haar batterijtechnologie en die van elektrische wagens nu gaat samenwerken met het Chinese Build Your Dreams (BYD). Jarenlang wou Toyota niets te maken hebben met elektrische wagens. Ze dachten hun eigen groene methode te hebben.

  Voor Holslag zullen dit dus ook wel nutteloze contacten zijn. Zoals de geplande bouw van een Chinees autofabriek in Henegouwen. Dat men dat soort quatschverkopers op ons scherm loslaat zegt alles over de kwaliteit van de VRT.

  Recent kwam ook aan het licht dat een Israëlisch-Brits bedrijf een systeem had ontwikkeld om in te breken bij What’s App zodat men die smartphones kon overnemen en van op afstand de micro en camera kon in- of uitschakelen.

  De firma beweerde dat men deze technologie alleen verkocht aan regeringen die de mensenrechten respecteren. Een compleet idiote bewering natuurlijk. Jarenlang beweerde men hier dat What’s App volledig veilig was. Een illusie die men vermoedelijk bewust creëerde.

  Ook herinner ik mij het verhaal van een medewerker van het Elysée, de ambtswoning van de Franse president. Deze had van een kennis een facebookpagina bevriend waarna men via die facebook in alle computers van het Elysée was geraakt. Tot bij de secretaris-generaal van de Franse administratie, de nummer twee van het land dus. De pagina was nep.

  En dan is er de geschiedenis met Edward Snowden en de NSA waar de Nederlandse AIVD bij betrokken was. Ook herinner ik mij het verhaal over de cyberinbraak by Belgacom (nu Proximus). Lars Bové van het dagblad De Tijd had het op de voorpagina van zijn krant De Tijd het over een Chinese inbraak.

  En terwijl men de krant die ochtend aan het verdelen was kwam het bericht dat het de Britten waren die de daders waren. En waar haalde Lars Bové die leugens…. Ik weet het niet maar gezien het type van info denk ik zo aan de Staatsveiligheid waar Bove goede contacten had. Chinafobie en fake news.

  Wat betreft de recente verklaring van Putin over de modernisering van haar wapenarsenaal kan ik alleen maar zeggen dat dit mij niet verbaast; Er is dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen een nieuwe wapenwedloop aan de gang.

  Raketten moeten nu krachtiger en sneller zijn en drones vervangen geleidelijk aan vliegtuigen. Ook gebruikt men de nieuwste technologische snufjes om andere militaire systemen van op afstand uit te schakelen. Dit gaat heel ver hoor. Tot in de ruimte.

  In mijn visie op militaire strategie zijn vliegdekschepen en vliegtuigen een wapen van het verleden. Nog niet nutteloos maar het zal niet lang meer duren voor men ze op e-bay zet als tweedehandskoopjes. Vliegdekschepen kunnen met een druk op de knop tot zinken worden gebracht.

  Willy Van Damme

 3. Ongeveer 20 oeigoeren hebben jaren in Anschluss Guantánamo gezeten en werden gemarteld door de barbaarse Amerikaanse militairen. Er bestaat een documentaire die wel te zien was op Al-jazeera maar de kolonialistische VRT en Rudi Vranckx weten van niets want dit past niet in hun misdadige propaganda bedoelingen, https://www.dewereldmorgen.be/community/europees-kolonialisme-is-planetaire-lebensraumblitzkrieganschluss/

  Antwoord:
  Toch merkwaardig die mensen die de VS ontvoerde en al straks twintig jaar in dat gevangenkamp van Guantanamo opsluit zonder enige vorm van proces. De Molenbeekse sheik Bassam Ayachi, nochtans duidelijk een man gelieerd aan al Qaeda, liet de VS verder doen. Geen ontvoering of uitlevering.

  Een blijkbaar toch kleine garnaal als Nizar Trabelsi die een plan had om de Amerikaanse basis van Kleine Brogel aan te vallen zit nu, tegen de Belgische wet in, vast in de VS. Toch opvallend.

  Willy Van Damme

 4. De leiders van de protesten in Hongkong zijn vaste bezoekers van de Amerikaanse ambassade, net als de de zelfverklaarde Russische cia oppositieleider Navalny de deuren van de Amerikaanse ambassade in Moskou plat loopt. Allemaal zo doorzichtig. En onze politici, zijn zij dan dom of gewoon slaven van het systeem met hopelijk voor hen dan toch enige cognitieve dissonantie. Het is ook bij ons wachten op politici met ballen. Tjonge. Wat die Oeigoeren betreft, doet mij dat zeer sterk aan de éénzijdige propaganda over de Rohinya denken. Daar was ook niet alles zoals men het voorstelde in de pers. Maar het zijn moslims en deze zijn blijkbaar de lievelingetjes van de globalisten, al is het maar om de brave Europeaan zijn vervanging en knechting door islamitische geloofsgenoten te laten slikken.
  Benedict Van Gansbeke

  Antwoord:

  De opstanden van de voorbij jaren worden achter de schermen geleid door het Albert Einstein institute en de Human Rights Foundation die onder het mom van geweldloos verzet, democratie, corruptiebestrijding en mensenrechten overal in de wereld opstanden organiseren en ook leiden.

  Met die jongeren in Hongkong hebben ze zoals ze zelf toegeven dagelijks contact om hen te begeleiden. De ware bazen zitten dus buiten Hongkong en zijn alleen door specialisten gekend. Het AEI is het geesteskind van Gene Sharp die uit de stal komt van o.a. Zbigniev Brzezinski.

  De man is nu dood. De eerste opstand met Occupy Hongkong in 2014 vergde volgens hun zeggen tijdens een BBC reportage drie jaar voorbereiding en had tot doel de regering te doen vallen. Dit is natuurlijk een vorm van oorlog en de vraag is hoelang China die agressie gaat blijven dulden.

  Van de wegens fraude na een klacht van Yves Rocher veroordeelde Alexei Navalny is geweten dat die op de betaalrol zit van de VS. Het hoofddoel van die bovenvermelde organisaties is trouwens het ten val brengen van president Vladimir Putin. Een nochtand democratisch verkozen president die echter niet naar de pijpen van Washington wil dansen.

  Toen Yves Rocher tegen Navalny klacht neerlegde dat hij en zijn broer via hun transportfiorme Yves Rocher hadden opgelicht brak er via de sociale media een campagne tegen het bedrijf als was het een werktuig van Putin. Waarna Yves Rocher uit schrik zijn klacht introk. En bijna geen enkel woord hierover in de media.

  Over de Rohingya kan ik niet veel zeggen. Wat er juist aan de hand is is mij dan ook onbekend. Wel maakte ik een bijeenkomst mee van de drie verslaggevers van de VN-Commissie voor de Mensenrechten die over die zaak verslag moesten uitbrengen.

  Een van de drie leden was een Sri Lankaanse dame en advocate Radhika Coomaraswamy die tijdens het vragenhalfuurtje de verhalen over terreuraanslagen van sommige Rohingya afdeed als onbetekenend.

  Zij was in 1991 verslaggever voor de VN over de genocide in Rwanda en stak de schuld hierover toen geheel op de tegenstanders van Paul Kagame, de man die in afspraak met de Britten en de Amerikanen het land was binnengevallen, terreur zaaide en dat ook nu nog doet. Dat is de waarde van dit soort rapporten: Toiletpapier.

  En de Oeigoeren. Vanavond was er in het VRT journaal de klassieke dosis propaganda waarbij men onbevestigde documenten koppelde aan verhalen van enkele Oeigoerse ballingen in het Westen die bijna zeker op de betaalrol staan van een of andere Amerikaanse of Britse organisatie. Betrouwbaarheid en Duiding: 0

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s