De moorddadige taal van de macht

Toch leuk hoe men onze media vult met tientallen, zelfs honderden analyses en andere beschouwingen over de recente gebeurtenissen in Syrië. De media zijn in rep en roer. Ja, want raken aan die heilig verklaarde Koerden kun je in het Westen niet zomaar doen. Trouwens, wie zijn die Koerden? Die van de PKK/YPG of die van de tientallen andere rivaliserende groepen en groepjes? En wat de massa gemengde huwelijken? Scheiden?

Perscensuur

Maar al die pakken teksten zijn van geen waarde. Wie wil schrijven over de toestand in de regio moet vertrekken van de bewezen feiten, zeker als ze cruciaal zijn en de basis vormen voor de huidige toestand in de regio. Maar dat vertikt men omwille van de perscensuur die in de westerse media duidelijk aanwezig is.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3 - Deel C & D

Pagina 3, deel C. & D van de analyse van DIA, de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst, van augustus 2012. Een document dat de DIA als authentiek bestempelde. De VS, met ook België en Nederland, wilden een door ISIS bestuurde staat, een kalifaat, dat op ernstige wijze de eenheid van Irak in gevaar zou brengen. Merk ook op dat de DIA reeds in 2012 sprak van ISI, een naam die in de media pas eind 2013 verschijnt. Lees ook dat de provincie Hasaka, met zijn meerderheid aan Koerden, tot dit kalifaat moest behoren. Bye bye PKK/YPG. Onze gezagsgetrouwe media zwijgen hierover als de dood. Zij schrijven liever prietpraat.

Dat België en een serie andere lidstaten nog steeds wapens leveren aan al Qaeda in Jemen – En dat zijn toch diegenen die tekenden voor de afslachting van bijna de gehele redactie van Charlie Hebdo – weigert men te schrijven.

Dat de VS ook in 2018 nog wapens leverde aan ISIS in Jemen verzwijgt men eveneens. Gans die zogenaamde oorlog tegen de terreur is nep, vals. Achter al Qaeda en ISIS staat immers de NAVO, de westerse militaire alliantie.

De zogenaamde opstand in 2011 van vrijheidslievende Syriërs tegen de corrupte tiran Bashar al Assad was een grote leugen. Het was het Westen dat gebruik maakte van terreurbendes gelieerd aan al Qaeda en de Syrische Moslimbroeders om alles te doen ontploffen. En dat weet de pers. Het staat ook zo te lezen in een openbaar gemaakte analyse over die opstand van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA van augustus 2012.

Het document is openbaar en gekend bij de kenners van deze oorlog. Maar door de essentie te verzwijgen krijg je in de media natuurlijk de grofst mogelijke vervalsingen van de situatie daar en de meest complete onzin. Een goed typevoorbeeld is het opiniestuk welke vrijdag verscheen in De Standaard van de hand van Ruud Goossens ‘De taal van de macht’.

Internationale rechtsorde

Neen, niet de EU is volgens hem schuldig aan wat er de voorbije decennia in het Midden-Oosten gebeurde. En als er een verantwoordelijke is dan is dat de VS en vooral natuurlijk wel de grote ‘boosdoener’ Vladimir Poetin, de ultieme slechterik. .

Instemmend schrijft Goossens:

‘Tal van landen, ook jarenlange partners van Europa, lappen de internationale rechtsorde aan hun laars. Borrell (nvdr. De Spanjaard Josep Borrell is als nieuwe verantwoordelijke voor het buitenlands beleid van de EU de opvolger van de Italiaanse Federica Mogherini) pleitte voor meer Europees realisme….. Hij hamerde op de nood aan een grotere militaire capaciteit. De Europese Unie moet leren om de taal van de macht te spreken.”

Dat soort verhalen en prietpraat krijg je dus als je de essentie van wat er daar gaande is verzwijgt. Neem bijvoorbeeld de Belgische en Nederlandse bombardementen in het oosten van Syrië en de aanwezigheid van Franse en Britse militairen daar. Nou, waar is het legaal mandaat voor dit optreden van deze landen van de EU?. Nergens toch. Het zijn gewoon oorlogsmisdaden.

De VN-resolutie die men hiervoor ter rechtvaardiging inroept eist immers dat men eerst over die zaak consulteerde en toestemming vraagt aan de Syrische regering in Damascus. Het gebeurde nooit. Hetzelfde verhaal in Libië waar men de bescherming van de betogers in Benghazi inriep – In wezen sympathisanten en leden van de Moslimbroeders en al Qaeda – om een regering ten val te brengen.

Frans anti-tankraketten Apilas - Gevonden in Daraa - 11-07-2018

Nabij de Syrische stad Daraa ontdekte men na de bevrijding van dit gebied van al Qaeda & Co Franse antitankraketten Milan waarover die salafistische terreurgroepen beschikten. In het kader van de internationale rechtsorde van professor David Criekemans?

Met onze F16’s en met de nu gekende gevolgen. De door de Franse president Nicolas Sarkozy aangestoken Libische oorlog creëerde een mislukte staat waar men zelfs terug de slavenhandel invoerde. Hetzelfde gebeurde in Joegoslavië waar men illegaal zelfs Belgrado bombardeerde. De laatste die dat deed was een zekere Adolf Hitler. Proficiat EU. De internationale rechtsorde? Het is toiletpapier voor de EU.

Hetzelfde gebrek aan ernst kan men ook aantreffen bij David Criekemans, professor Internationale Relaties aan de UA, in een interview in De Morgen van vrijdag ‘Erdogan is ons met deze aanval aan het testen’. Voor hem is het terughalen naar hier van die IS-strijders niet alleen een noodzaak maar ook geen groot probleem; Wat Franse of andere Europese troepen naar die kampen sturen en klaar is kees.

Dat die jihadisten misdaden begingen in Syrië en Irak tegen mensen ginds zal hem zo te zien worst wezen. Hun vraag om gerechtigheid is blijkbaar van geen waarde. Nee, België en de EU zijn superieure landen wier belangen gaan boven die van de lokale bevolking daar die er toch het slachtoffer van is. En internationaal recht? Ach daar maalt Criekemans ook niet om. De EU is baas en zal in zijn visie zeggen wat gerechtigheid is.

Trouwens de problemen rond de gevangenkampen met mensen van ISIS zijn alleen de verantwoordelijkheid van de VS en haar vazallen waaronder België, Nederland en de PKK/YPG. Internationale verdragen zijn hierover duidelijk.

Zij moeten zorgen voor orde en veiligheid in de door hen bezette gebieden. Zelfs al is de bezetting illegaal. En gezien de positie van de VS zijn zij de hoofdverantwoordelijke. Maar de VS kijkt vanop enkele kilometers vanuit hun pantserwagens gewoon toe hoe men de ‘bondgenoten’ uitroeit. 

Pure gangsters

Leuk is wel te constateren dat Ruud Goossens het in zijn stuk ook heeft over wat men ooit het Vrij Syrisch Leger noemde. Zo schrijft hij dat Erdogan zich: ‘…liet bijstaan door gewelddadige Syrische milities’. Merkwaardig. Toen de oorlog tegen Syrië uitbrak waren dat volgens emeritus professor Rik Coolsaet ‘idealisten’. En al die jaren kreeg men die nu ‘gewelddadige Syrische milities’ in De Standaard voorgeschoteld als de goeden.

En deze toon gaat ook zaterdag in De Standaard verder wanneer men uitvoerig de journaliste Nuvin Ibrahim citeert in ‘Stemmen uit de oorlogszone Rojava’:

Daar hebben de Turken de stad (Ras al Ayn, nvdr.) ingenomen met milities van Syrische huurlingen. Dat zijn pure gangsters…… Ze dwingen alle vrouwen in zwarte sluiers. In Afrin (Een door Turkije bezette Syrische regio waar voorheen de PKK/YPG de plak zwaaide, nvdr.) zijn er ook voortdurend ontvoeringen voor losgeld, verkrachtingen en andere misdaden)

De mede door Jorn De Cock, correspondent van diezelfde De Standaard, naar eigen zeggen opgeleide ‘vrijheidsstrijders’ blijken dus gangsters te zijn. Lieden voor wie zo te horen ontvoeringen, folteringen en moord een dagelijkse praktijk is.

Maar ja, in de gradatie van onze media zijn de ultieme goede jongens ‘de Koerden’. Wie daaraan durft te twijfelen raakt aan het allerheiligste.  Dit terwijl die ‘Koerden’ als politieke en culturele eenheid niet eens bestaan. Het is gewoon een westerse fantasie. Zij kunnen immers yezidi, soenniet, sjiiet, christen of atheïst zijn en in het Iraakse, Turkse en Syrische leger vechten voor of tegen de PKK en de andere partijen en partijtjes in de regio.

Ahrar al Sham jihadisten in vechttenu

Leden van toen nog Ahrar al Sham die zich nu herdoopten tot het Syrische Nationale Leger. Wat tot voor kort helden waren blijken in De Standaard nu ineens ‘gangsters’ die folteren, moorden, stelen en verkrachten.

Toen men in 2014 in de Amerikaanse Senaat aan generaal Martin Dempsey, op dat ogenblik voorzitter van de generale staf, vroeg waarom de VS tegen ISIS een oorlog waren gestart was het voor hem simpel en kwam dit omdat ISIS de Koerden van de clan Barzani en de stad Erbil aanviel. Dat was in de Amerikaanse plannen niet voorzien toen ISIS dat jaar Irak binnenviel. En dus ging ISIS ten onder.

Israël

En inderdaad aan de Koerden raak je niet zomaar. Het is geen toeval dat er in Israël op relatief grote schaal wordt opgeroepen om vrijwilligers te sturen naar Syrië om de PKK/YPG te steunen (1). De Koerden worden in Israël – zij het zo stiekem mogelijk – nu eenmaal gezien als de bondgenoten van Israël tegen die Arabische regeringen en krijgen steun. Men ziet ze als de dolk in de rug van de tegen Israël zijnde Arabieren.

Toen de clan Barzani in Erbil in april 2017 tevergeefs de onafhankelijkheid uitriep vielen trouwens de maskers af en zag je in Erbil overal Israëlische vlaggen verschijnen en gaf men openlijk toe al decennia van hen militaire steun te krijgen.

Het verklaart waarom de VS al veel jaren de PKK steunt en waarom men in België en elders in de EU de PKK ongestraft laat werken. Zelfs al is het voor de EU officieel een terreurorganisatie. Folteringen, gijzeling en afpersing, geen probleem. De Israëlische wil is nu eenmaal wet. Je kunt er niet naast kijken.

Reservisten Israëlisch leger - Oktober 2019

Reservisten van het Israëlische leger riepen recent in de media op om de PKK/YPG ter hulp te snellen. Wat in Israël openlijk op een koude steen zal vallen. Zionisten houden die samenwerking immers zoveel mogelijk geheim.

Het is gemakkelijk om op Erdogan te schelden – en de man heeft dit vooral aan zichzelf te danken – maar als men bij de NAVO en de EU geen begrip heeft voor de nationale veiligheid van Turkije dan moet men niet verbaasd zijn dat Erdogan dreigende taal spreekt tegen de EU. Het klinkt arrogant van Turkije maar een terreurgroep steunen die in ‘bondgenoot’ Turkije dodelijke aanslagen pleegt is politiek onaanvaardbaar.

Je moet dan rekening houden met de gevolgen. Hoe zou de EU reageren moest Turkije groepen steunen die hier terreurdaden plegen? Men zou terecht kwaad zijn en dreigen met tegenmaatregelen. Maar wat Turkije nu doet is juist dat. De EU steunt de PKK en dus mag men logischerwijze vanuit Ankara een tegenzet verwachten. Poets wederom poets.

Oliebronnen

Opvallend is natuurlijk dat een serie Europese landen een wapenembargo uitvaardigden tegen Turkije. Waarbij, al even opvallend, België zwijgt. Wat betreft Jemen en Saoedi-Arabië is er in de EU echter geen enkel probleem.

Toen Duitsland hier Saoedi-Arabië viseerde was er zelfs protest van Frankrijk want veel militaire systemen hebben nu eenmaal componenten afkomstig uit beide landen. Conclusie: Een Jemeniet heeft geen waarde.

Maar zoals reeds herhaalde malen gezegd: De schuld voor dit probleem ligt hem bij de EU die hoogstnodig Syrië indirect de oorlog moest verklaren en er onze criminelen op af sturen. Een daad van een zelden geziene immoraliteit.

Men roept in het Westen nu op tot steun en hulp aan de PKK/YPG. De burgers daar verdienen inderdaad alle mogelijke humanitaire hulp. Had de NAVO echter respect getoond voor de Syrische soevereiniteit dan had Turkije zich zeker niet in deze oorlog geworpen.

Olie-installaties Syrië - 1-2019

De PKK/YPG veroverde op Amerikaanse vraag de olie-installaties ten oosten van de Eufraat vlakbij de stad Der Er Zor Net voor het Syrisch leger er arriveerde. Een race tegen de tijd gewonnen door de VS met steun van de PKK/YPG. Deze laatsten eisen nu in een definitieve regeling met de regering in Damascus alle opbrengsten van die olie.

En de PKK/YPG moest zich hoogstnodig voor de Amerikaanse kar laten spannen en de in het oosten gelegen oliebronnen, waar amper een Koerd woont, voor rekening van de VS bezetten. Snel voor het Syrisch leger er ISIS ging verjagen. Het was op dat ogenblik een race tegen de tijd.

De VS wil verhinderen dat Syrië zich dankzij de inkomsten van die oorlog kan herstellen en dus liet de PKK/YPG zich hiervoor gebruiken en bezette het op vraag van Washington die oliebronnen. Denkt de PKK/YPG, een in essentie Turkse beweging dan nog, dat de regering in Damascus hen daarvoor gaat belonen? Ernstig blijven.

Maar dat soort door Europa voorgestelde hulp voor de bevolking van het door de PKK/YPG bezette gebied wordt via verregaande sancties door dezelfde EU weerhouden aan de Syrische bevolking. Ruud Goossens zou van schaamte zijn pen moeten weggooien. Deze is hier alleen maar goed voor het verspreiden van leugens en bedrog.

Dat militair de PKK/YPG geen partij blijkt voor het Turkse leger lag in de lijn der verwachtingen. Terwijl al Qaeda & Co in Syrië zware wapens kregen en zelfs telegeleide hypermoderne anti-tankraketten gaf de VS aan de PKK/YPG alleen lichte infanteriewapens. Ze hadden toen al moeten weten dat ze in de kortste keren door de VS bedrogen zouden worden.

Willy Van Damme

1)  Jerusalem Post, 11/10/2019, Anna Ahronheim, ‘Reservists: We, as Israelis and Jews, must not stand by’. https://www.jpost.com/Israel-News/Dozens-of-reservists-call-on-Netanyahu-Kochavi-to-help-Kurds-604235

PS: De Russische president Vladimir Poetin komt maandag op bezoek aan in Saoedi-Arabië waar men nu openlijk toegeeft te onderhandelen met Ansar Allah in Jemen. Dit zo te zien op basis van voorwaarden van Ansar Allah. De aanval op de Saoedische oliebronnen lijkt voor resultaten te zorgen.

Ook arriveerde een Russische militaire delegatie op de internationale luchthaven van Qamishli, de stad op de grens met Turkije waar ook de Syrische regering administratief en militair aanwezig is en de PKK/YPG troepen heeft. Het Turkse landleger heeft de stad nog niet aangevallen.

ANNEX – Naar akkoord Damascus en PKK/YPG

Volgens recente berichten onder meer vanuit de PKK/YPG is er een akkoord tussen de regering in Damascus en de PKK/YPG en SDF (De Syrian Democratic Forces, een stel huurlingen van de VS die vechten samen met de PKK/YPG).

Daarbij nemen de Tiger Forces van generaal Soehail al Hassan de steden Kobani, Hasaka, Qamishli en de provincie Der Er Zor met zijn vele oliebronnen over. Ook de stad Manbij, de zeer belangrijke dam op de Eufraat in Tabqa en vermoedelijk de provinciehoofdplaats Rakka behoren hiertoe. Volgens die berichten zal het leger die steden op maandag binnentrekken. De VS zouden er dus geheel verdwijnen op mogelijks de grenspost al Tanf na.

Daar behoort volgens die berichten ook de controle door het Syrische leger bij over de gevangenkampen met leden van ISIS. In dat geval is dit een enorme overwinning voor de regering van Damascus. In de grensstad Qamishli zouden per vliegtuig al de eerste Syrische versterkingen zijn toegekomen en waren er volgens De Washington Post vreugdeschoten te horen.

Dan rest de vraag wat Turkije en Erdogan met hun invasie willen bereiken. Gaan ze uiteindelijk de Syrische grenzen respecteren? Het betekent ook dat de EU over die kampen met Damascus zal moeten onderhandelen. Dat wordt tandengeknars.

Zeker is dat de PKK als machtsblok praktisch al uitgeschakeld is. En dat op nog geen vijf dagen strijd. Men kan er dan ook bijna zeker van zijn dat de PKK/YPG al hun eisen hebben moeten laten vallen. De vernedering is dan totaal! Eerst duizenden mannen opofferen om de VS te plezieren en dan komen, met steun van diezelfde VS, daarna de Turken. Mooi toch! Je acht het als scenario voor een film bijna niet voor mogelijk!

En voor Rusland is dit dan een grote overwinning. Ik zie Poetin en zijn staf al de champagne laten aanrukken. Om van Bashar al Assad maar te zwijgen. Dat wordt er een groot feest.  En voor Macron: Een rauwe citroen.

Willy Van Damme

8 gedachten over “De moorddadige taal van de macht

 1. Goede analyse Willy.
  Bene

  Antwoord:

  Bedankt. We doen ons best om de zaak op te volgen en alles netjes op een rij te zetten.
  Willy Van Damme

 2. Jammer dat Nederland niet met naam en toenaam wordt genoemd in het DIA document, dan had ik onze politici ermee kunnen confronteren. Nu komen zij ermee weg door te stellen van niets te weten. Dat zeggen zij toch wel, want Mark Rutte werd laatst de vraag gesteld hoe het nou zat met die non lethal assistence aan jihadisten in Syrië, waaronder Toyoia Hi-Lux trucks en waarvan Rutte zei dat dat stevig zou worden onderzocht. De man werd spontaan dement en wist van niets meer. Of zou het komen door de uitspraak die hij na de ondergang van Halbe Zijlstra deed?

  “Liegen is geen (politieke) doodzonde meer.”
  They Knew

  antwoord:

  Als ik de naam Rutte hoor dan moet ik altijd denken aan het televisiefiguurtje het Liegebeest. Er staat in dat document van de DIA over de expansie van ISIS: ‘That is what the supporting powers want’.

  En bij de steunende landen (powers) is toch Nederland. Wie weet beschikt al Jolani, sterke man van al Qaeda in Syrië, wel over zo’n via Nikolaos van Dam gekregen Nederlandse Toyota.

  Ik heb hier in België Buitenlandse Zaken daarmee geconfronteerd en ze ontkenden straal dat ze ooit ISIS hebben gesteund. Ze zullen nooit bekennen al Qaeda en ISIS te steunen of hebben gesteund.

  Dat doen zou enorme vragen doen stellen in verband met al die terreuraanslagen in Europa en de VS. En dat soort vragen positief beantwoorden zou hun gezag erg ondermijnen. Het is alsof men zou toegeven dat men achter een massamoordenaar stond om hem te beschermen. .

  Willy Van Damme

  • Overigens wil ik u het volgende verhaal ook niet ontzeggen.

   Het speelde zich eind 2013 af. De Nederlandse regering had net haar toestemming verleent aan de trainingsmissie in Mali. Op Wikipedia aangekomen kom ik een gigantische lijst met bodemschatten tegen. De volgende dag was die hele lijst van Wikipedia verdwenen.
   They Knew

   Antwoord:
   De oorlog in Mali zou volgens bronnen vooral te maken hebben met de daar nog onontgonnen grondstoffen. Wikipedia is een interessante bron maar je moet er zo met oppassen. Bepaalde landen hebben teams in dienst om teksten die hen aanbelangen te bewerken.
   Willy Van Damme

   • Vanaf dat moment wist ik dat Wikipedia als bron ook niet meer te vertrouwen was, wat juist bleek. Want daags na het neerhalen van MH-17 en de daaropvolgende persconferentie van het Russische Ministerie van Defensie, waar gewag werd gemaakt over de aanwezigheid van een gevechtsvliegtuig in de buurt van MH-17, verscheen er op de Engelse Wikipedia een persoon met de initialen ‘bllct’ die keurig de maximale vlieghoogte van de SU-25 op 7000 meter hield en schreeude dat Wikipedia werd aangevallen door Russische bots, die de maximale vlieghoogte van de SU-25 steeds veranderde in 10.000 meter. De realiteit was dat de maximale vlieghoogte.altijd al op 10.000 meter heeft gestaan.

    De Nederlandse Wikipedia volstond om de complete technische specificaries van de SU-25 te verwijderen.
    They Knew

    Antwoord:

    De kwestie van de vlucht van de vlucht van MH17 heeft een voordeel. We weten nu dat de media en de politiek onder controle staan van de veiligheidsdiensten en de NAVO. Wie er een andere lezing over wil geven dan het regeringsverhaal wordt doodgezwegen. Ik noem het democratie aan banden.

    Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor de CDA, stelde enkele kritische vragen over de affaire en daar was de zogenaamde kwaliteitskrant NRC met een ton modder om de man politiek uit te schakelen.

    De Nederlandse regering heeft de waarheid en wee diegene die durft te twijfelen en vragen te stellen. ik ben benieuwd of ze rechters zover gaan krijgen om op basis van wat nu de officiële versie is iemand te veroordelen.

    Den Haag lijkt zo bang dat iemand eens vragen zou kunnen stellen bij ‘hun waarheid’ dat het vermoeden rijst dat ze heel goed weten dat dit verhaal een grote leugen is. Waarom anders zo’n strike controle over het officieel verhaal?

    Als je absoluut zeker bent van je dossier dan heb je toch niet de minste schrik van een balorig advocaat, politicus of journalist. Je slaat die met de feiten om de oren en klaar is kees. Toch simpel. Dissidenten vliegen echter als het ware in de kerkers van de regering. Men is bang!

    En wat betreft Wikipedia moet je beseffen dat wegens het systeem waarmee het werkt – vrije contributies van allerlei mensen – enorm bloot staat aan manipulaties. Je kan best als je taalvaardig bent meerdere versies van een onderwerp lezen en vergelijken. En daarna verder zoeken.

    Willy Van Damme

 3. Willy,
  Bedankt voor je duiding, maar laat me toe te zeggen dat het me lang niet meer duidelijk is wie de goede en wie de slechterik is, al is dit uiteraard heel simplistisch. Trump lijkt me bijna volgens jouw verhaal degene die vrede brengt in de regio, vanwaar zijn beslissing volgens jou? Wat is het eindspel, in wiens kaarten wordt er gespeeld? Ik volg het ook zo een beetje via de twitter van Harald Doornbos, die me toch een bekwaam journalist lijkt, en daar zien we toch vooral het menselijk leed nietwaar. Het kunnen niet allemaal terroristen zijn…
  Nick

  Antwoord:
  Wie goed of slecht is in deze verhalen hangt eerst en vooral af van wat je visie is op de zaak. Trump kijkt als een zakenman en hij heeft er in Istanbul een Trump Tower. Maar je heb in Washington meerdere machtscentra die het beleid willen bepalen.

  Trump is een dwaas maar een met macht. Maar er zijn in de VS krachten aan het werk die leven van de oorlog en Syrië alleen maar dood en vernieling toewensen. Harald Doornbos is een van de betere journalisten en bracht een erg goed verhaal over hoe al Qaeda eind 2012 aan sarin geraakte.

  De bedoeling is nog steeds het Midden-Oosten zoveel mogelijk in brand steken en de kaarten te hertekenen zodat er naderhand alleen nog kleine zwakke staten overblijven die Israël makkelijk meester kan blijven. Maar dat is mislukt en men poogt dit nu toch nog te doen lukken. Tevergeefs echter blijkt.

  Willy Van Damme

 4. Beste heer vandamme,
  dank voor de goede, gedocumenteerde artikels over de door het Westen gesponsorde conflicten in Yemen, Syië, Iraq. Ik vind wel dat er een onterecht anti-discours tegenover de Koerden, zowel de PKK als ‘de Koerden’ en hun strijd voor een eigen natie-staat. De PKK kan best een terroristische organisatie zijn, maar de Turkse staat is een veel grote terroristische organisatie. U herinnert zich wel de bombardementen (oa met brandbommen) op Koerdische steden binnen Turkije tot in 2016
  https://ahvalnews1000.com/tr/sur/surun-kayip-sesleri-ve-ev-ev-neresidir?amp&fbclid=IwAR2ZyqEeY4PNsbZPTFZFlVddOdhJhT0Q0hlMIwjJMzBvEt3NnkkF7eb_DOo

  500.000 koerden hun huis is vernietigd. 1.500.000 koerden zijn gevlucht/verplicht verhuisd
  70% van Şırnak, 50% van Nusaybin (Oa. het historische stadsgedeelte) en Yüksekova is kapot gebombardeerd. Grote delen van Silopi, İdil en Cizre zijn toen vernietigd… Dit heeft niets met strijd tegen ‘PKK-terreur’ te maken. Ik heb ook veel video’s online gezien waarin Koerdische vrouwen zonder pardon op de knieën in het hoofd geschoten worden, want PKK = terroristen, nietwaar.

  Nu is het weer van hetzelfde natuurlijk
  https://www.kurdistan24.net/en/news/6f9b4a60-36ab-4edb-b15b-00698240af79?fbclid=IwAR3mDS1BBMyq2tEX7UPswyoxVLC_675_a5Rb24OfiDdiSwh6d7wSt7Armv8
  Er zijn nog voorbeelden te vinden online

  Dit is geen Turkse strijd tegen de PKK maar tegen de Koerden, voor totale Turkse dominantie: het enig wat Turken kennen, moorden en verdrukken.

  Ik heb het gevoel dat u – in het geval van Koerdistan – zich teveel verliest in geostrategische beslommeringen maar niet om wat de werkelijke dynamiek is van Turkije tegenover Koerden. Tevens heb ik het gevoel dat uw eigen ideologische afkeer tegenover ‘(volks)nationalisme’ een rol speelt.
  Voor de rest vee lof over uw (moedige) stukken

  Solli A

  Antwoord:

  De PKK heeft op zeker ogenblik besloten om de wapens op te nemen tegen de Turkse regering en dat is het gevolg. Moord op moord en zonder veel respect voor mensenlevens. De PKK is ook maar een der partijen die in Turks Koerdistan actief is. Wat geeft hun het recht alles daar op te eisen? Ocalan?

  Ze zijn een nationalistische beweging die een heel groot Koerdistan nastreeft met grote gebieden waarin zelfs amper Koerden wonen. Dan komen schreien dat het Turkse leger zware oorlogsmisdaden begaat is nogal raar. Men moet weten wat men doet. Oorlog voeren en dan klagen over de gevolgen. Kom nou.

  Over de Koerden heb ik gisteren een groot verhaal geschreven als reactie op de vraag van lezer Christoph Heylen in het stuk ‘de knoeiers’. Ik poogde er een historiek te schrijven en de feiten van de fantasie te scheiden. Ik heb er dagen op zitten wroegen.

  Het in het stuk geciteerde verhaal bij Joshua Landis toont een tot recent in hun Syrische scholen gebruikte kaart van hun Koerdistan. Typisch nationalisten. Nooit genoeg. Het lezen van dat verhaal bij Joshua Landis vergt wegens zijn taal en lengte wel heel veel doorzettingsvermogen. Maar het is boeiend gezien zijn zelden gebruikte invalshoek en dossierkennis.

  De attitude van de PKK doet denken aan de Oekraïense fascisten die zelfs de Russische stad Rostow bij hun ideaalstaat willen voegen. Of die Vlaamse extremisten hier die ooit zelfs aanspraak maakten op Frans-Vlaanderen. Het kan niet op.

  En wat te denken van de minderheden die dan onder hun meerderheid moeten leven. Men creëert dan een nieuwe tirannie met andere minderheden die dan geen recht hebben op een eigen land. Is dat goed? Is dat ideaal? Is dat rechtvaardig? Is dat sociaal? Neen.

  Het verhaal van die Syrische Koerdische politica Hevrin Khalaf is mij eveneens bekend. Het toont nogmaals de bende smeerlappen die dat zogenaamde Vrij Syrische leger, nu Syrisch Nationaal leger, is. Krapuul gewoon.

  Ze hebben na haar dood haar benen en armen gebroken en haar bij haar haren voort gesleept zodat zelfs haar hoofdhuid loskwam. Het toont de aard van Erdogan en zijn AKP. Gelukkig heeft Poetin hem in Sochi in het hoekje geduwd.

  Willy Van Damme

 5. https://commonsensetv.nl/turkse-troepen-showen-de-hoofden-van-tegenstanders-als-trofee/

  Koerden mag je best afslachten van Willy Vandamme, daar hoor je niets over. De Turken zijn heilig voor Willy.

  En dit filmpje is nog niets: ik zie al sinds 2016 filmpjes online van vrouwen die in het hoofd geëxecuteerd worden, want PKK = terroristen nietwaar. Het Turkse leger vermoordt alles wat ze tegenkomen, net als ISIS.

  Ach ja, de Koerden moesten maar niet samenwerken met Israël nietwaar, het is gewoon hun eigen schuld volgens humanistische Willy. Heil Turkije!
  Solil Asemani

  Antwoord:

  Ik vermoed dat men op dit filmpje de moord op de Koerdische politica Hevrin Khalaf kan zien. Het is klassiek hoe men deze als vrijheidsstrijders, idealisten en mensenrechtenverdedigers bestempelde figuren – toch volgens onze specialisten, ngo’s; media en politici – hier nogmaals in actie kan zien.

  Ik heb dat verhaal hier al in een van mijn antwoorden op de reacties gegeven. Het is niet exact het Turkse leger maar hun hulptroepen van wat nu het Syrische Nationale Leger (SNL) noemt en voorheen het Vrij Syrische Leger was. Zij gebruiken trouwens beiden dezelfde vlag. Het toont wie Erdogan is.

  Het zijn bendes die niet thuishoren in onze wereld en als ze de doodstraf krijgen zal ik daar geen traan voor laten. Integendeel. Maar beweren dat ik dergelijke sadistische praktijken goedpraat is totale onzin.

  Integendeel, ik waarschuw al 8 jaar voor dat soort lieden en klaag de steun vanuit het Westen voor die bendes ten zeerste aan. U kan hier massa’s dergelijke aanklachten vinden. Maar men blijft hen verdedigen of hun daden minimaliseren. Richt Uw pijlen tegen bladen als NRC, De Morgen, The Guardian enzovoort.

  Maar ik lever ook kritiek op de PKK die als huurlingenleger voor de VS indirect die jihadisten steunde. Want zij kregen toch miljarden dollar aan hulp vanuit het Westen, Turkije en de landen van het Arabisch schiereiland. De VS steunde zowel de PKK/YPG als dat stel ultrasadisten.

  Waarom moest de PKK/YPG de zijde kiezen van die oorlogsstokers en de Syrische olie stelen omdat de VS dat wou om zo de Syrische bevolking te verarmen? En dan krijg je het verraad na een geschatte 11.000 doden. Wat zet je op die doden hun graf: Gestorven in dienst van de VS en tegen hun landgenoten?

  Willy Van Damme

 6. Pingback: Een verslag uit Syrië, zonder poco bril | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s