Al Qaeda…. onze bondgenoot

Eerder deze maand verspreidde de Luikse socialistische metaalvakbond en de gelijkaardige bediendenbond van FN Herstal en John Cockerill een pamflet waarin ze zich verzetten tegen de mogelijkheid om de wapenuitvoer naar bepaalde landen te verbieden. Een voorstel dat tijdens de onderhandelingen voor de vorming van de Waalse regering door Ecolo op tafel werd gegooi maar al snel weer verdween.

Minimi - al Qaeda - Deutsche Welle - Video YouTube

Een foto uit een door Ansar al Sharia, onderdeel van al Qaeda in Jemen, in januari 2016 op YouTube online gezette video. Een minimi gemaakt met steun van de metaalvakbond van Luik.

Dat kan niet want dan gaan onze concurrenten met die mooie contracten lopen was de redenering van beide bonden. Ze gebruikten daarbij naast de tewerkstelling ook nog een ander argument en dat was dat van de geostrategische bondgenootschappen van ons land.

Zo stelt hun pamflet:

Et enfin de la géopolitique (qui sont nous alliés dans les conflits qui déchirent le monde?)

En dan is er ook de geopolitiek (wie zijn onze geallieerden in de conflicten die de wereld verscheuren?)

Met andere woorden: al Qaeda, IS, Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn volgens de Luikse metallo’s onze bondgenoten. Niet dus de honderdduizenden slachtoffers, ook in België, van dit salafisme. Hoe klonk dat ook weer die Internationale?

Maar ja, op dit ogenblik zien we onze atleten afzakken naar gasproducent en al Qaeda financier Qatar voor de wereldkampioenschappen atletiek daar. En geen persmuskiet die hierover opmerkingen maakt.

Ook geen woord over de honderden bij de bouw van die Qatarese sportinfrastructuur omgekomen arbeiders. Dat was toch maar lompenproletariaat? Maar wat als al Qaeda met haat Luikse minimi ’s toeslaat in de fiere stede aan de Maas? Wat zullen beide vakbonden dan tegen de nabestaanden van de slachtoffers zeggen? Sorry?

Willy Van Damme

4 gedachten over “Al Qaeda…. onze bondgenoot

 1. Beste Willy,
  je Herstal be- of veroordeling vind ik te simpel. Wallonië heeft een grote werkloosheid. Waarom moeten ze bestellingen weigeren als andere Europese en natuurlijk de U.S.A er sowieso miljarden bij verdienen?
  Het probleem ligt dieper en wordt onder een soort schijnheilige argumentatie verborgen.
  Wat moet internationaal gedaan worden? Daarover gaat het.
  Hilaire Bodein 24.09.2019

  Antwoord:

  Wachten tot men het internationaal aanpakt lukt niet omdat elk land nu eenmaal andere belangen denkt te hebben, zoals geostrategisch en economisch. Hierop wachten is nutteloos en wordt door de bonden en ook het patronaat om die reden naar voor geschoven omdat ze weten dat het toch tot niets zal leiden.

  Maar er is hier een probleem met verschillende invalshoeken. Er is de ethiek, het commerciële/economische en de geostrategie. En bovendien is er een legale invalshoek.

  Wapens worden in normale omstandigheden steeds verkocht met een eindgebruikerscertificaat. Dat stelt dat wapens niet mogen doorverkocht worden zonder akkoord van de producent en de (Belgische) overheid.

  Hier is dus sprake van minstens een contractbreuk en feitelijk zouden aan die eerder genoemde landen om strikt legale reden daarom geen wapens meer mogen verkocht worden.

  Dan is er het probleem van de ethiek. Zuiver ethisch gezien is het produceren van dit soort goederen uit den boze. In de praktijk weten we echter dat mensen hoe dan ook wapens zullen maken en gebruiken zodat men hier nooit 100% op ethisch vlak kan oordelen.

  Dan is er het probleem van de geopolitiek. De houding van België betekent in de praktijk dat al Qaeda een bondgenoot is. Immers, sinds de neergeslagen opstand van Tien An Men van 1979 in China is elke verkoop van wapens aan China verboden.

  Een praktijk waar men zich in Europa voor zover geweten aan weet te houden. De conclusie is dan inderdaad dat wat telt voor onze relatie met China niet zo opgaat voor onze relaties met landen als Saoedi-Arabië en met al Qaeda. Dit terwijl China zich niet direct mengt in ons politiek bestel.

  Dit embargo tegen China is echter een beslissing genomen door de NAVO (EU en VS) die men weigert te nemen voor al Qaeda en IS en die landen van het Arabisch Schiereiland.

  Met andere woorden: Die groepen en landen zijn onze bondenoot. Herinner U de twee columns in Knack.be van topfiguren van de N-VA waaronder Peter De Roover waarbij die opriepen tot steun aan de familie al Saoed.

  Dan is er het economisch luik. Uiteraard betekent het weigeren om aan bepaalde landen en groepen wapens te verkopen een slechte zaak voor het bedrijf en de Belgische economie. Maar wat kan voor China kan dus niet voor o.m. al Qaeda en Saoedi-Arabië.

  Bovendien betekenen die oorlogen en de daaruit voortvloeiende terreuraanslagen ook een verliesfactor voor ons land. Er zijn de vluchtelingen en de kost van die aanslagen op het vlak van veiligheid en dalende inkomsten van de toeristische sector.

  Bovendien kan men zich de vraag stellen naar een mogelijke reconversie. FN maakte ooit fietsen, bromfietsen en auto’s, is reconversie dan onmogelijk? Ik kan het moeilijk geloven dat hier geen kansen liggen voor een nieuwe marsrichting voor dit bedrijf.

  Willy Van Damme

  • Beste Willy
   Niet te vergeten het Internationaal Wapenhandelsverdrag. Wallonie is aan dit verdrag gebonden.

   Art. 6(3) De staat die partij is staat de overdracht van conventionele wapens waarop artikel 2, eerste lid, van toepassing is of van goederen waarop artikel 3 of 4 van toepassing is, niet toe, indien hij op het tijdstip van het verlenen van toestemming wetenschap heeft dat de wapens of producten zouden worden gebruikt voor het plegen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, ernstige inbreuken op de Verdragen van Genève van 1949, aanvallen gericht tegen burgerobjecten of als zodanig beschermde burgers of andere oorlogsmisdaden vastgelegd in de internationale verdragen waarbij hij partij is.

   Art. 7(1) Indien uitvoer niet verboden is uit hoofde van artikel 6, toetst elke uitvoerende staat die partij is, alvorens de uitvoer toe te staan van conventionele wapens onder zijn rechtsmacht en nationale controlesysteem waarop artikel 2, eerste lid, van toepassing is of van goederen waarop artikel 3 of 4 van toepassing is, op onpartijdige en niet-discriminerende wijze, rekening houdend met relevante factoren waaronder informatie verschaft door de invoerende staat in overeenstemming met artikel 8, eerste lid, in hoeverre de conventionele wapens of goederen:
   a. zouden bijdragen of afbreuk doen aan de vrede en veiligheid;
   b. gebruikt zouden kunnen worden voor:
   i. het plegen of bevorderen van een ernstige schending van het internationaal humanitair recht;
   ii. het plegen of bevorderen van een ernstige schending van het internationaal recht van de rechten van de
   mens;
   iii. het plegen of bevorderen van een handeling die strafbaar is gesteld ingevolge internationale verdragen of protocollen inzake terrorisme waarbij de uitvoerende staat partij is; of
   iv. het plegen of bevorderen van een handeling die strafbaar is gesteld ingevolge internationale verdragen of protocollen inzake grensoverschrijdende georganiseerde misdaad waarbij de uitvoerende staat partij is.

   Art. 11 Elke staat die partij is betrokken bij de overdracht van conventionele wapens waarop artikel 2, eerste lid, van
   toepassing is neemt maatregelen om omleiding ervan te voorkomen.

   Met betrekking tot Europees wapenembargo tegen China dit is zo lek als een zeef, vele Europese wapenboeren hebben een joint venture of doen aan technologie-overdracht (licensed manufacturing) met CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION en haar dochterbedrijven.

   Zie
   “Working paper on China North Industries Group Corporation” (http://ipisresearch.be/publication/working-paper-china-north-industries-group-corporation/?hilite=%27norinco%27&highlight=norinco)

   “China North Industries Corporation Working paper 2” (http://ipisresearch.be/publication/working-paper-2-china-north-industries-corporation/?hilite=%27norinco%27&highlight=norinco)

   Chinese pantservoertuigen rijden rond met motor en versnellingsbak van Duitse makelij (Deutz), lasergeleide munitie of vuurgeleidingssystemen met Duitse opto-elektronica technologie (Zeiss)…. Gevolg: bv. ondanks een EU wapenembargo tegen Soedan levert China pantservoertuigen uitgerust met Duitse technologie.

   Mvg
   Danssaert

   Antwoord:
   Uiteraard bedankt voor die wel heel belangrijke toevoeging. De vraag is dan ook of de Waalse en Belgische regering hier schuldig of medeplichtig zijn aan de meest zware oorlogsmisdaden denkbaar. Uiteraard zullen ze daar die verdragen wel kennen. Het is in wezen in deze materie immers basiskennis.

   En wat betreft China en Soedan: Ik val niet van mijn stoel. Het is in dit milieu een vaste traditie. En Jacques Monsieur mag dan tegenwoordig genieten van de Belgische gastvrijheid in onze gevangenissen, opvolgers voor de man zijn er voldoende.

   Willy Van Damme

   • Hallo Willy.

    Nee de SP is Salonfähig aan het worden. Maar dat is het al jaren. Ik hoorde in 2006 dat Lilianne Marijnissen toen politicologie studeerde, en wist meteen als Jan weg is gaat dochterlief het overnemen. Daar hoef je geen Kim Il Jung voor te heten.

    Dus met Roemer werd er een gematigd persoon eerst op die plek gezet totdat zei haar stage doorlopen had bij FNV en SP.
    En dan nog raar vinden dat ze verkiezing na verkiezing verliezen. Ze hebben geen boodschap, en weten niet wat er onder de mensen leeft.
    Maar ja ze zijn niet de enige partij in Nederland, of waar dan ook.

    Ik las net het stukje van de heer Bodien.

    Deze regel: Chinese pantservoertuigen rijden rond met motor en versnellingsbak van Duitse makelij (Deutz), laser geleide munitie of vuurgeleidingssystemen met Duitse opto-elektronica technologie (Zeiss)…. Gevolg: bv. ondanks een EU wapenembargo tegen Soedan levert China pantservoertuigen uitgerust met Duitse technologie.

    Eigenlijk is er niets veranderd in de afgelopen 75 jaar. In Duitsland werden ook auto’s gebouwd voor de Wehrmacht met onderdelen van Ford. Of Amerikaanse bedrijven die belangen hadden bij Duitse bedrijven.

    Ik ben wel eens benieuwd wat voor Amerikaanse bedrijven in Nazi Duitsland activiteiten hadden.
    Ford weet ik, IBM ook. (IBM en de Holocaust E. Black)
    Ik weet dat Jacques Pauwels iets geschreven heeft over de goede oorlog. Maar dat is het wel een beetje wat ik weet.

    Maar ik sta open voor meer suggesties.

    Met vriendelijke groet,

    Henk Koelewijn

    Antwoord:

    De beste betreffende de SP is natuurlijk dat ze als CPN (ML) werden opgericht door de AIVD en door de media als staatsgevaarlijk werden omschreven. Wat hen bij een bepaald (naïef) publiek goed deed overkomen. Het betere theater dus.

    Met als toppunt dat die CPN (ML) nadien door Grote Roerganger Mao Zedong officieel werd ontvangen als zusterpartij van zijn CCP. Dat is toch de beste grap ooit in de Nederlandse politiek. En die andere maoïstische splinterpartij jaloers. Zou graag de reactie van China gezien hebben toen dit bekend raakte.

    Verder was dat niet Bodien maar Peter Danssaert. Toen Hitler begon aan zijn blitzkrieg reden zijn pantserwagens vooral met Amerikaanse benzine. Mogelijks de grootste flater van Hitler was trouwens het verklaren van de oorlog aan de VS.

    Japan had de VS in Pearl Harbour aangevallen en door zo de kant van Japan te kiezen hoopte hij Japan bij zijn oorlog tegen de Sovjetunie te betrekken. Hij zat er toen al klem. Maar dat zagen de Japanners niet zitten want die hadden hun handen al overvol met de oorlog tegen de Britten, China en de VS.

    Maar daardoor kreeg hij natuurlijk geen Amerikaanse benzine meer. Ik vermoed trouwens dat de Britten voor die oorlogsverklaring door Hitler al die boten met benzine doe naar Duitsland voer ongemoeid lieten. Het is iets waarover onze geschiedschrijvers amper of niet over publiceren. Jacques Pauwels wel.

    De VS speelde dus een sleutelrol bij de Duitse veroveringstocht in Europa. Zonder hen had dit nooit gelukt want het was de snelheid, en dus het bezit van voldoende benzine, waarmee de Duitsers opereerden die hun zo’n succes opleverde bij het verslaan van de landen in West-Europa en Polen.

    Willy Van Damme

 2. Hallo Willy,

  Hoe slecht moet je zijn. Is dit de redenering van (socialisten) de een zijn dood is de ander zijn brood.
  Ik word er onpasselijk van.

  Het lijkt net als in WWI toen de socialisten ook al voor de oorlogskredieten stemde, het eindresultaat weten we.

  Over die periode vraag ik me af of Jean Jaures als hij niet vermoord was enig verschil had kunnen uitmaken. Maar dat is een andere discussie.

  Ik hoop dat de Arbeiders van die fabrieken enig besef hebben, maar heb daar een hard hoofd in. Alles voor werk, maak niet uit voor wie.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Koelewij. En naar wqat Jean Jaures zou gedaan hebben daar hebben

  Antwoord:

  De goedkeuring door de Duitse sociaaldemocratie van de oorlog in 1914 was natuurlijk een grote schande. En wat Jean Jaures zou gedaan hebben moest hij niet vermoord zijn zal natuurlijk altijd een raadsel blijven.

  Maar in deze zaak van de Luikse wapenfabrikanten staat ook de PVDA/PTB, de Belgische SP, achter die beslissing. Gedeeltelijk heeft dit te maken met wat ik ‘kleine’ politiek wil noemen.

  Namelijk het lokken van zieltjes onder de Luikse metaalarbeiders. En wie aan politiek wil doen en erg grote ambities heeft zal het ene compromis na het andere moeten sluiten. En soms is dat als het ware het verkopen van zijn ziel aan de duivel.

  Zie je de SP nog veel ageren tegen de NAVO en de steun in Syrië van Nederland aan al Qaeda? Ik denk het niet. Kijk naar Oskar Fischer, Duits minister van Buitenlandse Zaken in de jaren negentig voor die Grünen. Het was hij die als eerste Duitse minister na Adolf Hitler Belgrado liet bombarderen. Om ‘fier’ over te zijn.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s