Koranscholen en het destabiliseren van de wereld.

In Nederland en ook in België lijkt men het probleem van de Koranscholen en de verspreiding van het salafisme plots ontdekt te hebben. Dat de media het pas nu volop zien zegt veel over de aanpak in België en Nederland van dit maatschappelijk kankergezwel. Men negeerde het totaal of nog erger, men steunde hun opmars, zeker in het Midden-Oosten.

Overal in onze grote steden zijn er tegenwoordig Koranscholen waar allerlei veelal dubieuze imams onderwijs geven in het Arabisch en vooral de Koran. En dit in veel gevallen volgens de interpretatie van de salafistische koninkrijken en emiraten van het Arabisch schiereiland, Saoedi-Arabië, Qatar, Bahrein, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten, met hier vooral Dubai en Abu Dhabi.

Ketterij

Het is hierbij totaal verkeerd zich alleen te focussen op Saoedi-Arabië, hoe afschuwelijk die regering ook moge zijn. De buurlanden zijn geen haar beter en steunen al decennia wereldwijd dit salafisme door onder meer het financieren van die Koranscholen en het verspreiden van die ultra sectaire vorm van islam. Het is de speerpunt van hun strategie.

Toen het salafisme op het Arabisch schiereiland vorm kreeg via de leer van imam Mohammed ibn Abdul Wahhab (1703-1792) werd hij door de overgrote meerderheid van de Islamitische schriftgeleerden van die tijd gezien als een ketter. Driehonderd jaar later is deze stroming van een onbetekenend fenomeen uitgegroeid tot een grote kracht in de islam. In essentie dankzij de oliegelden van die heersers op het Arabisch schiereiland.

In het Westen heeft men voor die evolutie steeds de ogen dichtgeknepen. De Britten steunden de politiek gelieerde Moslimbroeders van bij hun ontstaan en doen dat nog steeds. Zelfs al Qaeda kan daar, zij het onder een andere naam, openlijk opereren.

Kind onthoofd man - Khaled ibn al Waleed Brigade - Najaar 2012 - Homs

De Koranschool Syrische versie. Een foto van het nu door al Qaeda opgeslorpte Khaled ibn al Walleed Bataljon waarbij men op de foto dit kind de waarden van het salafisme leert. Deze groep was een der eerste gewapende bendes die vocht tegen het Syrische leger in de provincie Homs en vooral rond de stad al Rastan. Ze ontstond al in 2011 toen figuren als Rik Coolsaet hen de hemel in prezen als ‘idealisten.’ Een van hun kindsoldaten zou volgens Wikipedia zelfs twee onthoofdingen hebben gedaan. Mogelijks is dit een scene uit dit luguber verhaal. Idealisten dus.

En hier en elders in de wereld liet men betijen. Waarom? De daar heersende families hebben nu eenmaal enorme zakken vol geld waarmee ze hier wapenfabrieken recht houden en dollars rondstrooien als zou het confetti zijn.

Europese steun voor de ‘helden’

Ondertussen ondermijnen de Saoedi’s en hun buren op die wijze wereldwijd allerlei landen, van de Filippijnen tot Mali en West-Europa. De EU laat betijen en organiseerde zelfs mee de door de Moslimbroeders en al Qaeda geleide opstanden in Syrië, Egypte, Libië en Jemen. De vernielde staat van landen als Jemen, Libië en Syrië zijn er getuige van.

Maar neen, men geeft ze zelfs nog steeds wapens, Al Qaeda schiet in Jemen met wapens uit o.m. België terwijl ISIS in Jemen het doet met door de VS in Servië voor hen aangekochte mortieren. Toen men enkele jaren geleden in Algerije een onderzoek deed naar de verspreiding van religieuze boeken bleken die allemaal te komen uit Saoedi-Arabië.

En dan was men in Algiers verrast dat lokale terreurbewegingen als het Front Islamique du Salut (FIS) op zeker ogenblik zelfs dreigden de staat over te nemen. Hetzelfde hier waar Jorn De Cock, de correspondent van De Standaard voor het Midden-Oosten, naar hij zelf stelde opleiding gaf aan die opstandelingen in Syrië. Dit terwijl zijn vrouw werkte in Qatar, de mogelijks grootste financier van al Qaeda, om zo de opstand in Libië aan te vuren.

In zijn boek ‘De Arabische Lente’, (1) hemelde Jorn De Cock trouwens de Libische terrorist Abdel Hakim Belhaj, man van al Qaeda en Qatar, op als een soort van nieuwe democraat, een jongen die alleen goed wil doen. Qatar zal tevreden geweest zijn over dit boek.

En als journaliste Corry Hancké van diezelfde krant in 2014 naar de Krim trok was haar gesprekspartner over de problemen van de Krimtataren de lokale topman van Hizb ut Tahrir, een o.m. in Duitsland verboden salafistische internationaal gestructureerde terreurgroep. Deze kan wel nog steeds in België legaal opereren. Men laat begaan.

Mohammed ibn Abdul Wahhab - 1

Mohammed ibn Abdul Wahhab leefde van 1703 tot 1792 in de regio van de  provincie Najd waar nu de Saoedische hoofdstad Riyad gelegen is. Hun macht komt voort uit de alliantie die hij in 1744 sloot met Muhammed ibn Saoed, patriarch van de familie al Saoed. Zijn theorieën zijn een verdere uitwerking van wat men de Hanbali school van islamitische wet noemt. Een visie op de islam die in dit toen afgelegen gebied populair was maar die in de ontwikkelde gebieden van de islam als ketters werd gezien. Het is naar hem dat het wahhabisme wordt genoemd. Zijn volgelingen spreken echter van het salafisme.

En voor figuren als emeritus professor Rik Coolsaet, Koert Debeuf, Guy Van Vlierden en Montasser Alde’ emeh waren het idealisten die streden voor een betere maatschappij tegen de dictatuur van het ‘monster’ Bashar al Assad.

Zelfs Pax Christi deed vlijtig mee met deze in wezen christenvervolging. Hetzelfde natuurlijk voor onze politici, behoudens dan na verloop van tijd Filip Dewinter en zijn fractie binnen het Vlaams Belang. De VRT gaf deze salafistische terroristen zelfs een vrije tribune tijdens hun actie voor (sic) steun aan Syrië van 14 oktober 2013.

Men kan het zelfs ironisch noemen dat juist de NRC, de Nederlandse krant, samen met Nieuwsuur van de Nederlandse televisie, dit verhaal over de Koranscholen uitbrachten. Ironisch want het is toch de NRC die al straks een decennium die salafistische opstanden in het Midden-Oosten steunt.

In Nederland zijn het voor de NRC ongewensten en staatsgevaarlijke typetjes die men niet hard genoeg kan bestrijden. In Syrië zijn het voor dit blad helden die men moet steunen, de toekomst van het land. De hypocrisie van die NRC ten volle.

Racismewetgeving

Wil men dit probleem effectief aanpakken dan dringen zich dan ook een aantal maatregelen op. Zo dienen de relaties met die landen van het Arabisch schiereiland op een laag pitje gezet te worden. Ze voeren immers een ons vijandig gezinde politiek. Het verlagen van onze diplomatieke vertegenwoordiging tot het niveau van zaakgelastigde is een mogelijkheid.

Verder dienen wij hen allen, en niet alleen de familie al Saoed, ook op andere vlakken publiek de wacht aanzeggen. Dat in Qatar de wereldbeker voetbal gaat plaats grijpen is gewoon een regelrechte schande die toont hoe corrupt die relaties zijn. Misschien kunnen onze regeringen die beweren begaan te zijn met de mensenrechten ter gelegenheid van die wereldbeker voetbal Qatar in het publiek aanklagen. Wedden dat ze zwijgen?

Nu rijden er in onze wielerwedstrijden door Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten gesponsorde ploegen mee. Dat kan toch niet. Verder kan men het salafisme heel gemakkelijk beschouwen als racistisch. Het is immers wij de goeden versus de anderen die men zelfs moet onthoofden. Veel racistischer kan men toch niet gaan. Het verbieden van dat soort boeken en literatuur moet dus geen probleem zijn.

Er is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting maar die is nooit absoluut geweest. Lasterlijke uitingen, het ontkennen van de holocaust en racisme, wat in wezen laster is, zijn door de wet expliciet verboden met al meerdere veroordelingen tot gevolg.

Men hoeft hier niet de terrorismewetgeving pogen toe te passen want dat zal juridisch moeilijk liggen. Immers niet alle salafisten zijn ook terroristen. Salafisme is er gewoon wel een voedingsbodem voor.

Abdel Rahman Ayachi

Abdelrahman Ayachi (links), zoon van Bassam Ayachi, de peetvader van het Molenbeekse salafisme, sneuvelde in 2013 in Syrië en zit dus nu bij zijn 40 of zo maagden te neuken. Hij kreeg in Brussel in eerste aanleg 8 jaar effectieve celstraf en in beroep werd dat 4 jaar. Dit voor terreurdaden in Irak. In 2012 was hij desondanks gids en tolk voor de propagandaverhalen van Rudi Vranckx van de VRT. De Vlaamse belastingbetaler financierde dus deze terrorist. Tijdens de zogenaamd (sic) humanitaire actie van de VRT voor Syrië kreeg hij van Vranckx op tv een vrij tribune om uit te leggen wat er in Syrië exact aan de hand was. Echt humanitair dus.

En diegenen die dat soort praatjes verspreiden kan men dan ook zo gewoon om reden van racisme voor de rechter slepen, veroordelen en desnoods uit het land zetten. Verder lijkt het geraadzaam om via allerlei avondleergangen het gemakkelijker te maken om het Arabisch te leren.

Tijd om terug te slaan

Veel ouders uit de Arabische wereld willen immers dat hun kinderen hun taal, hun erfgoed, ook kennen. Dat moet men respecteren. Veel kinderen volgen die Koranlessen immers om zo het Arabisch te leren. Gratis Arabisch kunnen leren is een lokmiddel van die salafisten.

Het onderwijzen van het Arabisch makkelijker maken zal die kinderen immers weghouden van die Koranscholen waar men gratis onderwijs kan volgen en die racistische literatuur er zo bijkrijgt. De emirs en koningen uit die regio betalen immers alles dankzij die te dure olie. Ook moet men in het onderwijs en de media meer tegengas geven. Wat figuren als Rik Coolsaet, Jorn De Cock en anderen in de media deden was schandelijk.

Stellen dat het salafisme teruggaat tot de zogenaamde pure islam, het prille begin van deze religie, zoals velen hier beweren, is onzin. Het salafisme, zeker in zijn huidige vorm, is geheel nieuw en heeft niets te maken met hoe bijvoorbeeld het kalifaat van de Ummayaden, het eerste kalifaat na de dood van Mohammed, dit zagen. Zij leefden immers grotendeels in harmonie met de andere daar aanwezige godsdiensten.

Het overnemen door de regering van de door de Saoedi’s geleide Grote Moskee in Brussel was maar een eerste stap. Het ten gronde bestuderen van dit groot probleem en het nemen van de noodzakelijke drastische maatregelen moet volgen.

Wil men dit reëel salafistisch gevaar de kop indrukken dan zal alleen kordaat optreden helpen. Vanuit het Arabisch schiereiland is men al decennia bezig landen als Nederland en België aan het destabiliseren. Tijd om stevig terug te slaan.

Willy Van Damme

1) Jorn De Cock, “Arabische Lente, een reis tussen revolutie en fatwa” De Bezige Bij, 2011.

Citaat op pagina 319: “Belhaj had weliswaar nooit een lidkaart van al Qaeda gehad, maar in de gevangenisjaren legde hij wel zijn mantel van streng orthodoxe salafist af. ‘Libië is een gematigd moslimland’, zei hij begin september. ‘We willen een beschaafd land zijn dat wordt geregeerd als een rechtstaat, wat ons onder Kadhaffi werd ontzegd. Over de religieuze identiteit van het land moeten de burgers zich uitspreken.”

Die lidkaart van al Qaeda, wie zou die hebben? Abdel Hakim Belhaj werd na de machtsovername in Libië het hoofd van de militaire raad voor de hoofdstad Tripoli. Hij poogde ook via de al Wattan Partij die gelieerd was aan de Moslimbroederschap, Qatar en al Qaeda, verkozen te geraken. Bij de verkiezingen haalde de partij echter geen enkele zetel.

Volgens een serie bronnen was hij ook betrokken bij een aantal moordaanslagen in buurland Tunesië waaronder die op Chokri Belaid en Mohamed Brahmi, tegenstanders van het salafisme,. Dit gebeurde in samenwerking met Ansar al Sharia, de Tunesische tak van het salafisme. Volgens Tunesische onderzoekers was het de bedoeling een kalifaat op te richten voor Noord-Afrika.

5 gedachten over “Koranscholen en het destabiliseren van de wereld.

 1. Hallo Willy,

  Ja de naïeve Nederlandse overheid.
  Dit soort dingen begonnen opmars te krijgen eind jaren 80. De financiering van moskeeën is ook altijd een onderwerp waar de overheid in Nederland gaat duiken. Als de AIVD ook begint over dit onderwerp of de scholen zijn het racisten, of weten niet waar ze over praten.
  Als die al weggezet worden als gekken, wat moet je verwachten van zo een staat.

  Nu was er gisteren op het nieuws dat op deze scholen de LHBT genegeerd moeten worden. En meer van dat soort zaken.

  Ik vraag me af waar dit gaat eindigen.

  Groet,

  Henk

  Antwoord:

  Uit alle tot heden beschikbare informatie kan men alleen maar afleiden dat het salafisme in zijn huidige vorm al decennia de volle steun krijgt van de NAVO en haar bondgenoten. Ik zie hen als een soort huurlingen. Te gebruiken als men hen nodig heeft.

  Met dan de vraag: Hoe moeten we al die terreuraanslagen van New York en het World trade Center tot nu Zaventem, Manchester Arena en Battaclan dan zien? Wou men het veiligheidsapparaat versterken en bepaalde oorlogen mogelijk maken?

  Had de Nederlandse spionagedienst AIVD niet op zeker ogenblik trouwens een salafistische website opgericht? Hun argument daarbij was zo beter die salafisten in de gaten te kunnen houden. Een raar argument want daarvoor bestaan toch andere en betere methoden.

  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,

  Ik vind toch onverstandig om te overreageren. In Limburg was er bvb een lerares, die bij de krant over de stommiteiten van enkele kindjes ging klagen. Dat is psychologisch en pedagogisch onverantwoord gedrag. Iemand, die voor een klas staat, heeft de morele plicht om niet de dramaqueen uit te hangen. Het is voor Moslimkinderen al moeilijk genoeg om in dit land op te groeien. Die bijna dagelijkse hysterie in de media dat schaadt onze jongeren, en allemaal, zowel de Moslimkinderen als de anderen. Met een opgedrongen vijandsbeeld moeten opgroeien is evengoed kindermishandeling als als zondebok moeten opgroeien.

  Wij gebruiken nu de term Salafisme voor de egoïstische interpretatie van de Islam, zoals we ‘Zionisme’ gebruiken voor de egoïstische interpretatie van het Jodendom. Maar iedere samenleving heeft zo’n segment, ongeacht wat mensen geloven. Kijk naar de verkiezingsuitslagen van VB en NVA. Mensen stemmen daar niet voor vanuit een grote bekommernis voor hun medemens. En Coolsaet had niet helemaal ongelijk. Er zijn gasten naar Syrië getrokken (en ik kan daar kwaad om worden), die de VRT geloofd hebben en geloofden dat ze de Syrische bevolking moesten gaan beschermen tegen de stoute Assad.

  Leerkrachten op school moeten maar zorgen dat ze verstand krijgen van de Islam, zodat ze tegen kinderen die iets doms zeggen, kunnen uitleggen, waarom dat niet waar is, waarom Allah dat niet wil. Naar de media lopen is kinderachtig en onprofessioneel. En als ze dat echt niet kunnen, dan kunnen ze nog altijd de leerkracht Islam inschakelen.
  http://www.cie.ugent.be/bogaert/index.htm

  Oorlogen worden gevoerd op basis van bedrog en onwetendheid.

  Mvg,

  Edith Legrand

  Antwoord:

  Een samenleving heeft, zoals het woord ook zegt, nood aan samen leven. Er zijn in België 11 miljoen inwoners en ook 11 miljoen visies op zowat alles dat voor die individuen belang heeft.

  Daarom ook dat de praatjes van het Vlaams Belang over multicultureel is multicul zo idioot is. Mensen lusten al of niet brocoli, zijn al of niet religieus, houden van AC/DC, Joan Baez of van Mozart en gaan liefst naar Spanje op stap of kiezen voor Wenen of de bergen in Nepal.

  Elke samenleving is multicultureel of ze bestaat niet. Ook binnen moslims is dit zo. Je hebt er die de hoofddoek dragen of niet en je hebt er die een modieus sjaaltje dragen of als raven pikzwart gekleed rondlopen. We moeten dat respecteren.

  En zolang men dit respecteert is er geen probleem. Natuurlijk is het salafisme niet het enige probleem dat dit samen leven bedreigt. De toenemende onverdraagzaamheid of het extreem nationalisme zijn evenzeer bedreigend.

  Neem die jonge extremistische betogers in Hong Kong die Chinezen van buiten hun gebied vergelijken met kakkerlakken. Neem de ruzies in Catalonië, Oekraïne of hier het Vlaams nationalisme. Het zijn allen splijtzwammen die indien men het niet onder controle kan houden enorm veel schade kunnen berokkenen.

  Het probleem van het salafisme is echter geen Nederlands of Belgisch probleem maar een wereldwijde kwestie. Het salafisme groeit als het ware als kool en laat zich in landen als Indonesië en zowat overal steeds nadrukkelijker voelen.

  Als men kinderen via onderwijs, een positie van macht, wijs maakt dat niet-salafisten mogen gedood worden dan wordt een grens overschreden. Wie de lectuur van bijvoorbeeld de vanuit Qatar werkende Egyptenaar Yusuf Qaradawi, hoofdideoloog van de Moslimbroeders, leest kan alleen maar erg verontrust zijn.

  Men moet hiertegen radicaal optreden en gelijktijdig ervoor zorgen dat men, niet zoals het Vlaams Belang doet, alle moslims voor salafisten zit uit te schelden.

  Maarten Boudry bijvoorbeeld kwam in Dendermonde voor het Vrijzinnig Verbond spreken over de islam en gaf als definitie voor islam exact dat wat salafisme is. Dat is bewust haat zaaien want hij wist zoals toen tijdens het debat bleek dat dit gelogen was.

  Verder zullen er tussen die Syriëstrijders wel wat naïevelingen zitten die men meelokte. Maar zoals gebleken is waren de meeste van die Syriëstrijders mensen met een criminele achtergrond.

  Ik kreeg in het verleden van zo’n salafist doodsbedreigingen op mijn blog. Bij het politieonderzoek achteraf bleek de man over twee gsm’s te beschikken met een die kinderporno bevatte.

  Bovendien maakte Coolsaet toen een veralgemening. Hadden hij en zijn kompanen de zaak toen zitten nuanceren dan had ik daar niet de minste problemen mee gehad. Ze deden het echter niet en de zaak doet mij vragen stellen.

  Zoals nader onderzoek aantoonde dat veel van diegenen die in België en ook elders ‘specialisten’ werden over die oorlog in Syrië of het salafisme werkten voor bij deze oorlog betrokken regeringen, incluis hun veiligheidsdiensten.

  Ik kan mij verder ook goed vinden in het betoog vandaag in De Standaard van Othman el Hammouchi met die opmerking dat ik een goed glas bier/wijn en een varkenslapje graag lust. Hij wees terecht op de gevaren van veralgemenen.

  We moeten inderdaad oppassen voor het zomaar verbieden van meningen die we niet lusten. De roep in de media om zogenaamd nepnieuws te bestrijden is zeer gevaarlijk zeker daar die kranten dagelijks zelf nepnieuws verspreiden. Daar gaat het hen echter om de kritische stem het zwijgen op te leggen. Laten we ook voorzichtig zijn.

  Willy Van Damme

 3. Ik maak liefst een verschil tussen Salafisten en Takfiri. De eersten zijn religieuze fundamentalisten die in hoofdzaak zich afkeren van de rest en zich in hun gesloten gemeenschap met hun eigen zaken bemoeien. Dat kan behoorlijk vervelend zijn maar ik wil ze niet als gevaarlijk bestempelen. Takfiri stappen naar buiten en willen de ongelovigen gaan bestrijden. Dat is al een ander paar mouwen.
  In hoofdzaak echter vind ik al die Jihadis een politieke zaak en vind ik religie overschat, Ze voelen zich natuurlijk verbonden met ‘hun mensen’ door gedeelde religie , en dat is heel belangijk, en in oorlogssituaties neemt die religie bovendien extreme vormen aan maar het helpt om de vroegere schatting van de samenstelling de leidende figuren van ISIS aan te halen: 1/3 jihadis, 1/3 stamhoofden, 1/3 Irakese officieren (ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb maar Robert Pape van CPOST wijst er ook op). Dat maakt dat ISIS behoorlijk wat legitimiteit had in termen van verdedigen van lokale belangen. Ze hadden natuurlijk wel een beetje een stijlprobleem. Ze hadden bv PR-gewijs veel beter een regenboogvlag gebruikt ipv zo’n pikzwarte. En een policy van “als we iedereen nu eens gewoon dood doen” wekt wel snel wrevel op.
  Marc Sageman houdt zich bezig met de ‘blowback’ van neojihadi in het Westen (die hier zelfmoordaanslagen plegen) en tracht profielen van die mensen te maken. Het is al enkele jaren geleden maar ik herinner me dat ze meer in de periferie van religieuze groepen zitten, het zijn zeker geen typische salafisten. Meer afvalligen die zich trachten te rehabiliteren zegt.
  Tuyzentfloot

  Antwoord:

  Men kan inderdaad een onderscheid maken tussen Wahhabisme, salafisme en takfiri. In de praktijk kan men er naar mijn mening echter weinig onderscheid tussen maken.

  Veelal is dit een soort tuin en keuken ideologie die men heel vlot aanpast naar gelang de mentaliteit van de leider(s) en de omstandigheden. Ook wie hen finaal betaalt speelt een rol want veelal betreft dit gewoon huurlingen.

  En zeker niet alle aanhangers van het salafisme kan men zomaar bestempelen als terroristen. Feit is wel dat ze zichzelf beschouwen als superieur en de anderen als minderwaardige wezens die minstens onderdrukt moeten worden.

  Over de zaak bestaat een goed basiswerk van Jeroen De Keyser ‘Een schadelijke sektarische bedreiging onderzocht: het takfirisme’ verschenen in de Cahiers Inlichtingenstudies BISC nr 4. file:///C:/Users/willy/Desktop/Varia%20Documenten/Takfiri%20-%20Analyse%20ideologie.pdf.

  Tot op zekere hoogte kan men stellen dat het takfirisme een logisch uitvloeisel is van het salafisme dat dan weer voorkomt uit het wahhabisme dat op haar beurt haar mosterd haalde bij de leer van Ahmad ibn Tajmijja (1263-1328). Waardoor die visie op de islam steeds maar verder radicaliseerde.

  Deze Tajmijja leefde tijdens de Mongoolse bezetting van grote delen van het Euroaziatische continent met daarbij China en Rusland resulterend in de slachtpartijen in o.m. Baghdad.

  Het waren gebeurtenissen die zijn leer als islamitisch rechtsgeleerde sterk bepaalden. Als kind moest hij met zijn gezin ook vluchten. Hij nam ook deel aan de gevechten tegen de Mongolen die toen Iran bezetten en stierf in ongenade gevallen in de gevangenis in Damascus. Hij was vrij populair.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s