Met veel spijt

Het was woensdag een gemeenteraad die grotendeels al in vakantiestemming was. Punten zoals de kermis op de gedempte Dender – dat wordt tot een tijdelijk mooi parkje omgetoverd – of de bodycams bij de politie passeerden zonder enig debat of vraagstelling. Slechts een punt verknoeide die sfeer, de sluiting van de Freinetschool Appelbloesem in Appels. Het stadsbestuur van N-VA en CD&V wil die sluiten en dit tot groot ongenoegen van de oppositie en natuurlijk die schoolgemeenschap.

Stevig debat

De reden voor die sluiting zijn volgens de meerderheid de grote te verwachten kosten – tot 1 miljoen euro zegt men – en het dalend leerlingenaantal met dit komend schooljaar slechts een nieuw ingeschreven kleuter. Maar dat van de kosten blijkt nep want die dringen zich niet op en de nodige nieuwbouw kan men zonder veel discussie uitstellen tot de hogere overheid subsidies ter beschikking heeft.

Eigenaardig is zeker het dalend leerlingenaantal dat ingaat tegen de tendens elders waar Freinetscholen een groeiende populariteit kennen. Desnoods dus eventueel leerlingen aantrekken van buiten Dendermonde zou zo te zien normaal geen probleem mogen zijn. Maar het huidig stadsbestuur weigert hierover voorstellen te doen of een onderzoek te gelasten. Met andere woorden: Ze moet dicht, terecht of onterecht en geen discussie.

DSC_0786

Ook voor de gemeenteraad woensdagavond voerden ouders en leerlingen van de basisschool Appelbloesem actie. Er waren ditmaal wel minder actievoerders dan de vorige maand. Vermoedelijk een gevolg van het verlof.

Het werd woensdagavond zoals men kon verwachten dan ook een stevig debat, toch vanwege de oppositie. Die herhaalde in wezen vooral de al gekende argumenten. Voor Niels Tas (SP.A), die een amendement van zijn fractie ter stemming voorlegde (1), overheerste bij hem: “verontwaardiging, treurnis en woede”.

Waarbij hij er op wees dat tot vorig jaar men bij het stadsbestuur, waar hij deel van uitmaakte, sprak van verdere groei en men geen enkel probleem had met de eventuele en beperkte kosten die zich op lange termijn gingen opdringen. De overheid zorgt namelijk voor de nodige subsidies. Het is alleen (lang) wachten.

Hij sprak daarom van vuile spelletjes, het werk van politieke ego’s en ongezien in de Dendermondse politiek. Waarbij hij bovendien opperde dat men zelfs stadspersoneel onder druk zette om zich hier naar wat Tas noemde “in te tomen”.

Advies schoolraad

Ook wees hij op het volgens hem zwaar gebrek aan participatie. Voor hem was hier geen inspraak meer betrof het gewoon ‘bezigheidstherapie’. Men kreeg wel cijfermateriaal maar pas na veel aandringen en onvoldoende, opperde hij.

Het advies van de schoolraad is hier typerend. Die stelde geen advies te kunnen geven wegens het ontbreken van voldoende gegevens.en eisten die alsnog op. Opvallend is dat, volgens Tas, het verslag van de schoolraad op de interne gegevensbank van de stad niet het echte verslag is.

Ook Iris Uyttersprot van Groen liet zich uiteraard erg negatief uit over de plannen tot sluiting van de school. En ze had haar huiswerk duidelijk goed gemaakt. Van een politiek lichtgewicht ontpopte ze zich plots tot een gemeenteraadslid met degelijke kwaliteiten.

DSC_0795 - kopie

Iris Uyttersprot (Groen) had haar interpellatie ditmaal goed voorbereid en leverde haar tot heden beste prestatie tijdens deze nog prille legislatuur.

Een degelijk spreker zal ze misschien nooit worden maar ze liet alleszins een goede indruk na. Voor haar ontbrak het bij het bestuur aan een masterplan voor onderwijs. Waarbij zij wees op de voorziene bevolkingsgroei in de stad waar men geen rekening mee hield. En zoals Niels Tas stelt ook zij dat men nooit naar oplossingen en alternatieven zocht. Een bij de oppositie weerkerend thema.

Rancune 

Voor Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) was het simpel en zijn er in dit dossier veel vragen maar weinig antwoorden: “Het is gewoon rancune bij CD&V want zij wilden er nooit een kleuterschool. En dat is de ware reden voor deze sluiting.”

Laurens Hofman (Open VLD) volgde Van Gucht in die redenering en stelde de vraag of men bij een daling van het leerlingenaantal in een andere gemeenteschool die dan ook zomaar gaat sluiten. Waarbij hij wees op de Baasroodse gemeenteschool die een 9 jaar terug eveneens met een drastische daling van het leerlingenaantal zat maar dat men daar wel naar oplossingen zocht. “Ze draait nu goed”, aldus Hofman.

Ook Barbara Pas, fractieleidster van het Vlaams Belang, was scherp voor de meerderheid. Ze had het over een bedenkelijke gang van zaken.en een verrottingsstrategie waarbij men allerlei geruchten lanceerde om zo de school kapot te maken. Haar fractie steunde ook de klacht van de ouders bij de Commissie voor Deugdelijk Bestuur. “Geef hen tenminste de kans om een alternatief bij een andere onderwijskoepel te zoeken”, was haar stelling.

Bedroevend

Waren de tussenkomsten van de oppositie van een degelijk niveau dan waren de antwoorden van de meerderheid bedroevend te noemen. Martine Van Hauwermeiren (CD&V), schepen voor Onderwijs was ultrakort: “Het was een zeer moeilijke beslissing en ik heb alles gedaan om te helpen maar we werken met belastinggeld….. Ik doe dit zeker niet voor mijn plezier en heb altijd alle informatie gegeven.” Wat schoolraad en oppositie ten stelligste ontkennen.

En ditmaal in tegenstelling tot vorige maand liet de meerderheid ook anderen van haar coalitie aan het woord. Het was erg povertjes. Buiten dat er zich teveel kosten aandienen en dat het leerlingenaantal daalde wist men er niet te vertellen. Antwoorden op de kritiek was er niet bij.

En dan was er Walter Deygers, fractieleider van N-VA, die beweerde dan weer dat sommige leden van de oppositie in privégesprekken de meerderheid gelijk gaven. Namen noemde hij natuurlijk niet. Maar in de vorige legislatuur had hij als kritiek op het toenmalig stadsbestuur in de raad over de goede prestaties van de Aalsterse IBO, de naschoolse kinderopvang, Die bestaat echter niet. Wat hij nadien toegaf een leugen te zijn.

Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V), een historicus en leraar aan het Oscar Romerocollege, wist niet beters dan tot meer dan tien jaar in de tijd terug te keren. Toen waren er immers ook problemen met die school, er waren op zeker ogenblik zelfs maar 12 leerlingen meer.

IMG_0763

Lien Verwaeren wou als fractieleidster van de CD&V de beslissing tot sluiting verdedigen maar leverde een pover stukje theater over kosten en dalend leerlingenaantal. Antwoorden op de striemende kritiek van de oppositie was er bij haar niet bij.

Waarbij hij de interne ruzies binnen SP.A en haar toenmalige schepen voor Onderwijs Pierre Caudron (2) aanhaalde en zich de geestelijke vader van die Freinetschool noemde. “Een leugen”, verklaarde Niels Tas, leraar in het GO-onderwijs. Fundamenteel op de opmerkingen van de oppositie antwoorden deed hij echter evenmin.

De macht van het getal 

De gemeenteraad deed dan ook denken aan die uit de periode van een burgemeester als Albert Cool (CD&V) toen men door de kracht van het getal er in de gemeenteraad alles doorduwde, zinvol of niet. En veel daarvan was toen zacht uitgedrukt discutabel.

Veel spijt met die leefgemeenschap betonen maar wel zonder mededogen keihard toeslaan. Het belooft voor deze legislatuur. Nu al rijst de vraag wat men gaat doen met deze site van Appelbloesem. De schepen voor Onderwijs liet daarbij over die gronden eerder het woord “tijdelijk” vallen. Iets voor projectontwikkelaar Erik Parijs?

En toen de stemmingen kwamen met eerst het amendement van Niels Tas klitte de meerderheid netjes bij elkaar. Het was meerderheid tegen oppositie. Raadslid Luc Van Mol (CD&V) volgde ditmaal trouw de partijlijn. Na zijn tegenstem vorige maand rond een procedurekwestie in deze zaak liep hij ditmaal braaf in de pas. Hij had het bevel duidelijk begrepen. Vrijbuiters zijn er niet gewenst.

Intussen gaat de actie vanuit Appelbloesem verder. Met een petitie die nu reeds bijna 1500 handtekeningen verzamelde. De vraag is of er tegen dit raadsbesluit over de sluiting beroep zal worden aangetekend. Men kan het zeker niet uitsluiten.

Willy Van Damme

1) Het amendement luidde:

De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht om, in een participatief traject, een analyse op te maken van de oorzaken van de problemen en plotse daling van het aantal leerlingen in de gemeentelijke Freinetschool van Appels . Hiermee wordt aan de slag gegaan om een doorstart van de school in Appels te garanderen. Dit kan o.m. op de volgende manieren:

     A) Er wordt een dossier voor vervangingsbouw bij Agion aangevraagd. In afwachting kent de school een doorstart in containerklassen.

    B) Er wordt onderzocht of er interesse is van een andere onderwijsverstrekker die de vrije keuze qua levensbeschouwing garandeert.

2) https://willyvandamme.wordpress.com/2011/04/28/een-kleuterschool-voor-appelbloesem/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s