Sluit Dendermondse gemeenteschool Appelbloesem?

Het gerucht ging al enkele maanden rond en dinsdagavond werd die beslissing om de Appelse gemeenteschool Appelbloesem te sluiten eerst aan de ouders en nadien aan de pers bekend gemaakt. De officiële reden zijn volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) het dalend aantal leerlingen en een stevige extra kost die zich opdringt.

Weerwraak?

Zowel bij de ouders als bij de politieke oppositie reageert men boos. Het punt staat op vraag van SPA al op de agenda van de komende gemeenteraad en bij het oudercomité gaat men zeker die dag actie voeren. Het wordt de eerste serieuze politieke confrontatie voor deze nieuwe gemeenteraad. En men is amper iets meer dan 5 maanden aan het besturen. Bij de tegenstanders van dit voorstel klinkt dan ook de term weerwraak.

Appelbloesem bevat sinds september 2011 een kleuterafdeling en een lagere school en werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Ze kreeg haar huidige vorm ongeveer 8 jaar geleden toen men vanuit CD&V de school voor het eerst wegens een gebrek aan leerlingen wou sluiten. (1) Dit met de uitdrukkelijke steun van de N-VA waar toenmalig schepen van Cultuur Marius Meremans in Appels woont en vroeger als leraar in het vrij katholiek onderwijs stond. CD&V en N-VA waren toen nog in kartel.

DSC_0770

Het hoofdgebouw van de Appelse gemeenteschool is nu wegens stabiliteitsproblemen gesloten.

Er waren begin 2011 in de gemeenteschool nog amper leerlingen en de concurrentie vanuit de vlakbije plaatselijke katholieke vrije school was dodelijk. Dit mede omdat deze gemeenteschool geen kleuterafdeling had en ouders daarom bij de school van de kleuters bleven eens de overstap naar het lager onderwijs zich aankondigde..

Hierover ontstond een stevige ruzie binnen de toenmalige meerderheid van SP.A en CD&V die resulteerde in een wisselmeerderheid. Waarbij bijna de voltallige oppositie, incluis Open VLD en Vlaams Belang via een wisselmeerderheid ervoor kozen om ook in de gemeenteschool met een kleuterafdeling te beginnen. Het leek wel een mini-schoolstrijd.

Het nieuwe project werd echter een schot in de roos en groeide gestaag. Zo haalde ze van amper nog leerlingen men er dit schooljaar eventjes 87. Maar merkwaardig genoeg daalde het aantal inschrijvingen voor het komend schooljaar plots naar 52 met slechts een nieuw ingeschreven kleuter. Dit terwijl alle Dendermondse lagere scholen steeds meer leerlingen aantrekken. Hetzelfde voor de Freinetscholen die overal erg populair blijken te zijn.

Instabiliteit

Bovendien bleken er serieuze problemen te zijn met de infrastructuur. De kruipkelder onder het schoolgebouw toonde sporen van instabiliteit die het ganse gebouw in gevaar brachten. Resulterend in de sluiting van het hoofdgebouw. Een nieuwbouw drong zich op.

Bij het oudercomité van Appelbloesem spreekt men echter van drogreden en manipulaties. Sandra Van Heffen, gewezen en toekomstig voorzitter van het oudercomité: “Sinds die problemen aan het hoofdgebouw werden ontdekt zitten we nu in twee containerklassen naast dan het modulegebouw welke men vorig jaar plaatste. En dat is op dit ogenblik goed genoeg voor ons. We vragen voorlopig niets meer. De nieuwbouw kan gewoon wachten tot er overheidssubsidies zijn. De enige extra kost in de toekomst is het verder huren van deze twee containers.”

Maar bij het stadsbestuur wil men niet wachten en op de gemeenteraad van juli zal men dit sluitingsbesluit ter stemming voorleggen. “De school heeft gezien het dalend leerlingenaantal geen toekomst en bovendien vergt het verder openhouden ervan te grote investeringen. Daarom is het komende schooljaar 1919-1920 het laatste voor Appelbloesem”, stelt Piet Buyse.

DSC_0772

Tegen een kost van 250.000 euro werd dit gebouw begin dit schooljaar plechtig in gebruik genomen. Eind hetzelfde schooljaar besluit men de school dicht te doen.

Sandra Van Heffen: “Men is al maanden bezig met een fluistercampagne tegen de school dat die dicht ging. Het plotse dalen van het leerlingenaantal dient vooral hier gezocht. De N-VA en CD&V waren toen in 2011 tegen die kleuterklas en wilden die school feitelijk dicht en nu ze in de gemeenteraad de meerderheid hebben doen ze dat ook. Het is gewoon weerwraak. Ik vermoed dat dit een pasmunt is toen men het voorakkoord tussen beide partijen sloot. Het is een geschenk aan de N-VA en Piet Buyse voert gewoon uit wat de coalitiepartner beloofd is.”

Luc De Donder, gewezen voorzitter van het lokale oudercomité van die school: “Toen de discussie in 2011 over Appelbloesem hier volop bezig was werd tijdens een vergadering van de Schoolraad (en adviesraad waarin de inrichtende macht, de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn) door Marius Meremans geopperd dat men het gemeenteonderwijs wat hem betreft diende over te hevelen naar de andere onderwijsnetten. Onderwijs was niets voor een gemeente. Meremans krijgt hier dus zijn zin en het zou mij niet verbazen moest dit inderdaad een onderdeel zijn van het door hen wel ontkende voorakkoord tussen CD&V en N-VA. Hij heeft die stelling bovendien vaak genoeg bevestigd tegen zijn vrienden van KWB-Appels.” (2) Schepen Marius Meremans wou hierover alleen de woorden “geen commentaar” kwijt.

Piet Buyse echter stelt dat hier geen sprake is van weerwraak of politiek gemarchandeer en blijft bij de twee volgens hem objectieve feiten: Dalend leerlingenaantal en de grote kosten die zich opdringen. “We hebben toen dat akkoord welke tegen onze wil door een wisselmeerderheid werd goedgekeurd altijd loyaal helpen uitvoeren”, oppert Buyse nog verder. Wat Niels Tas, toen fractieleider van SPA en schepen in de vorige legislatuur, bevestigt.

DSC_0778

In plaats van het gesloten hoofdgebouw huurde men dan deze twee containers als klaslokalen.

Overleg

Sandra Van Heffen spreekt van een onwettige maatregel: “Voor men iets drastisch als de sluiting van een school neemt moet men eerst de schoolraad, en dat is in dit geval die van de scholen Appelbloesem in Appels en het Kraaiennest in Grembergen, raadplegen en overleggen wat men moet doen. Nu stelt men hier een dictaat zonder eerst te overleggen. Men spreekt bij het stadsbestuur veel over burgerparticipatie maar die is er hier geenszins. Dit overleg lijkt men nu na onze protesten toch te zullen organiseren. Echter nadat men dit besluit al feitelijk genomen heeft. Het is dus onwettig.”

Piet Buyse repliceert: “ Wij wilden eerst de ouders inlichten voor we naar de schoolraad stapten. Moesten we die schoolraad niet consulteren dan zijn we inderdaad onwettig bezig. Ook zijn de kosten voor Appelbloesem maar secundair en is het vooral het al langer dalend leerlingenaantal het probleem. Wat dan zorgt voor een verminderde onderwijskwaliteit. Ook weerlegt hij ten stelligste het gebrek aan ondersteuning vanuit de stad. Onze mensen hebben altijd echt hun best gedaan. Die kritiek is ongepast.”

Sandra Van Heffen ontkent echter dat het leerlingenaantal al langer daalt: “Volgens de officiële cijfers van het ministerie van Onderwijs waren er in Appelbloesem voor het jaar 2016-2017 87 leerlingen ingeschreven. Evenveel dus als dit nu nog lopend schooljaar.”

124GIF2W44 - Begijnhof met Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse stelt de intentie te hebben om de gemeenteschool van Appels te sluiten. Dit omwille van een al een tijd dalend leerlingenaantal en de kosten die men er gaat moeten maken.

Ook bij de oppositie in de gemeenteraad reageert men boos. Barbara Pas, Vlaams Belang: “Het probleem met het leerlingenaantal kan men toch mits een reclamecampagne aanpakken. En ik hoop dat het element van weerwraak niet meespeelt maar zie toch al dat men niet eens de moeite doet om de situatie recht te trekken. Het idee van het oudercomité om eventueel aansluiting te zoeken bij het gemeenschapsonderwijs lijkt mij ook geen slecht idee. Men moet kijken naar alternatieve scenario’s.”

Min of meer eenzelfde reactie bij Laurens Hofman fractieleider van Open VLD die ook nog andere zaken ziet: “De school kreeg niet genoeg hulp vanuit het beleid. Er was ook onvoldoende politieke steun en men kan gerust spreken van een verrottingsstrategie. Het is het conservatieve katholieke Dendermonde dat nu terugslaat. En de reden voor de sluiting zijn gewoon drogredenen. Het idee van een eventuele overname door het gemeenschapsonderwijs krijgt zeker onze steun.”

Lerarenverloop

Ook fractieleider Niels Tas van SPA kant zich tegen deze gang van zaken en heeft de kwestie al op de agenda van de komende gemeenteraad van 19 juni laten zetten. Een gemeenteraad waar ook het oudercomité zal aanwezig zijn. Het belooft dan ook een erg woelige zitting te worden.

DSC_0770

Sandra Van Heffen van het oudercomité van Appelbloesem spreekt van een onwettige besluitvorming en drogredenen bij het aankondigen door het stadsbestuur van de sluitingsplannen.

Niels Tas: “Nog maar vorig jaar in september namen we tegen een kost van 250.000 euro dat modulegebouw in gebruik. En nu dit. Terwijl de school toch feitelijk een succes is. Wat een beleid is dit? Maar er waren inderdaad problemen. Zo kregen we op die 9 jaar vier directeurs en was er een groot verloop van leerkrachten. Het is ook een aanval op de vrijheid van onderwijs want in Appels is er nu alleen nog een katholieke school en de enige Freinetschool verdwijnt. Het is gewoon een vorm van politieke weerwraak. Men lanceerde het idee van de onzekerheid rond Appelbloesem en dan daalt het leerlingenaantal natuurlijk. Wat wil je?“

Sandra Van Heffen erkent de problemen met het lerarenverloop: “Wij hebben vier leerkrachten en als er in een school met 28 leraars een vertrekt dan is dat geen enkel probleem. Hier met vier lesgevers zorgt het vertrek van zelfs maar een wel voor moeilijkheden.”

Willy Van Damme

1) https://willyvandamme.wordpress.com/2011/04/28/een-kleuterschool-voor-appelbloesem/

2) http://www.dendermonde1.com/

Een gedachte over “Sluit Dendermondse gemeenteschool Appelbloesem?

  1. Goed artikel – mijn zoon woont in Dendermonde – maar volgens mij zit ge er honderd jaar naast…
    Groetjes, J.V.

    Antwoord:
    Goed artikel en er honderd jaar naast zitten?

    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s