I know nothing, I’m from Barcelona

Het lijkt wel een scene uit de televisieserie Fawlty Towers van John Cleese met Manuel die zegt: “Ik weet er niets van want ik ben van Barcelona.” Dat is wat er vandaag op de VRT te horen was over de ‘ontdekking’ van enkele journalisten dat Belgische aan Saoedi-Arabië geleverde wapens bij de hondsbrutale oorlog in Jemen worden gebruikt. Met Alexander De Croo, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Waals minister-president Willy Borsus die gaan onderzoeken of het wel waar is.

Al jaren geweten

Het is ‘onderzoeksjournalistiek’ van de allerbovenste plank. Wat iedereen die het dossier kent al enkele jaren weet komt nu in de openbaarheid. Prachtig toch. Nog maar enkele weken geleden had Amnesty International het over Belgische wapens die via Saoedi- Arabië ginds geraakten bij wat zij braafjes ‘extremistische groepen’ noemde. Het herkauwen door de VRT van nieuws heet dat.

Pas vorige week stond hier te lezen hoe iedereen de harde waarheid verzweeg dat die wapens, in dit geval de minimi, via de Verenigde Arabische Emiraten bij al Qaeda van het Arabisch Schiereiland geraakten. Je weet wel de kerels die in 2015 bijna de ganse redactie van Charlie Hebdo uitroeiden. En wat doen de ‘solidaire’ persmuskieten? Zwijgen dat ons land en gans het Westen aan diezelfde moordenaars wapens levert. Solidariteit?  Het staat trouwens in VN-rapporten dat die groepen zo wapens krijgen.

En uit allerlei rapporten weten wij dat vanuit Bulgarije, een lidstaat van de EU, de VS en o.m. Saoedi-Arabië tonnen wapens leverden aan ISIS, ook toen het de Iraakse grootstad Mosoel had veroverd. Maar men zwijgt en dat is in het Westen hierover de regel. Het heet de omerta. En dan maar kakelen over ‘mensenrechten ‘ en ‘persvrijheid’.

DSCN8476

Geert Bourgeois is tevreden over de kwaliteit van Vlaamse beeldschermen voor de Eurofighter. Als men bij het vallen boven Jemen van bommen uit die Eurofighter nu eens ook de Vlaamse Leeuw zou laten horen. Je weet wel dat bombastisch lied over dat ‘dapper’ volk.

Ook de Vlaamse regering is even ziek als de Waalse. Beeldschermen verkopen voor gebruik in de Eurofighter, een multinationaal Europees project, en dan stellen dat men van niets weet en ook niets kan doen. De Duitsers hadden minder scrupules en verboden recent dat hun materieel nog via de Eurofighter naar de koppensnellers van de familie al Saoed zou gaan. Tot woede van de Fransen en de Britten. En Bourgeois????

Hetzelfde voor Alexander De Croo die nu plots verontwaardigd doet alsof hij dit nog niet wist. De man is gewoon een slecht toneelspeler. Hij zit met de vrienden van de MR in de regering en het is op dit ogenblik diezelfde MR die als baas over de Waalse regering, en dus eigenaar van FN, effectief weigert op te treden. En wat als Open VLD en De Croo voorheen – dit luguber spel is al jaren bezig – dreigden de regering hierover op te blazen?

Maar neen, in deze zaak de vermoorde onschuld spelen, dat is wat het trio De Croo, Bourgeois en Borsus doen. Wat een farce. Maar Borsus heeft het politiek natuurlijk heel gemakkelijk. Zelfs de PTB/PVDA heeft hierover geen zin om te protesteren en kijkt gewoon toe. In wezen steunt ze het dus. Tewerkstelling is bij hen de boodschap. De tewerkstelling van de beul. Proficiat! Heeft men bij de PVDA/PTB ooit al over de Internationale gehoord?.

Willy Van Damme

10 gedachten over “I know nothing, I’m from Barcelona

 1. Beste Willy, ik heb je al zo dikwijls gewaarschuwd uw taal te beheersen en je niet te verlagen tot een tabloid reporter. Uw geloofwaardigheid en uw waardigheid slenkt hiermede onder het nulpunt en je bereikt precies het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Een volkslied, weze het nu de Vlaamse Leeuw of de Brabanconne of de Marseillaise, is geen bombastisch lied over een “dapper volk”! Hoe kan je zo laag zijn gevallen! Of ben jij ook misschien van het type dat nationale vlaggen verbrandt?
  Jacques Dezeure

  Antwoord:

  Liederen als de Vlaamse Leeuw en ook de Internationale, de Brabançonne, Rule Britannia en de Marseillaise vinden hun oorsprong in de negentiende eeuw, de hoogdagen van de romantiek. Ze waren bedoeld als strijdliederen om het ‘volk’ achter zich te krijgen en aan te moedigen in de ‘strijd’.

  Vandaar de bombastische stijl. Het is gewoon een stijlvorm eigen aan die tijd en het idee dat ze moesten uitdragen. Je hebt bombastische teksten en muziek en je hebt ook andere stijlvormen.

  Verder is de houding van onze politici, niet alleen die in België maar ook elders in het Westen gewoon hallucinant te noemen. Men kan het terecht zien als een daad van opperste immoraliteit maar vooral is het politiek complete waanzin.

  We gooiden hier terecht de Saoedi’s uit de grote moskee in Brussel wegens de verspreiding van het salafisme. Maar in Jemen leveren wij dan aan datzelfde gespuis alle wapens nodig.

  In wezen is de opstand in Jemen een gevolg van het oprukken van het door de VAE en Saoedi-Arabië gepropageerde salafisme dat in botsing kwam met de traditionele gematigde islam die kenmerkend was voor Jemen.

  De twee grote religieuze stromingen in het land leefden er zij aan zij en bezochten dezelfde moskeeën, nu niet meer. De al Isla partij, de Jemenitische partij van het salafisme, kreeg daarbij naast die van SA ook de steun van het Westen.

  Zo kreeg Tawakkol Karman van al Isla van het Noorse parlement, toch een lid van de NAVO, de Nobelprijs voor de Vrede. De dame is nu gevlucht naar Turkije want ze behoort tot de vleugel van al Isla die de kant koos van de Moslimbroeders en dat is de vijand van SA en de VAE. De andere vleugel hangt vast aan al Qaeda of SA.

  Door hier zo op te treden steunt het Westen, waaronder dus de hier genoemde politici, ginds het salafisme. Een politieke stroming die wereldwijd actief is, haatdragend en bereid tot het plegen van terreuraanslagen om hun doel te bereiken.

  En dat blijft duren. Vandaag over die zaak in De Morgen een kort stukje goed voor een paar honderd tekens. In De Standaard slaagt men over dit onderwerp er eveneens in de naam van al Qaeda te verzwijgen.

  In een groter stuk over de toestand in de Syrische provincie Idlib heeft men het wel over jihadisten en Hayat Tahrir al Sham meer verzwijgt men ongetwijfeld doelbewust de naam al Qaeda. En nochtans is Hayat Tahrir al Sham de naam van al Qaeda in Syrië. Al zij om puur om opportunistische reden niet meer ‘officieel’.

  Zo omschrijft zij vandaag in dat stuk: ‘Een burger in Idlib heeft weinig waarde’ die groep als: ‘HTS zijn salafistische jihadisten. Ze vormen de belangrijkste militie in de streek.’ Mooi geschreven toch. Van al Qaeda dus geen spoor in Syrië. Een al meer dan 8 jaar durende traditie bij die krant.

  De raid op Charlie Hebdo door al Qaeda was de zwaarste aanslag op de persvrijheid ooit in Europa en zorgde voor een golf van solidariteit met de slogan ‘Je Suis Charlie’. In de praktijk echter is er bij de collega’s niet de minste solidariteit en steunt men diezelfde al Qaeda. Daarover gaat het hier. En dat maakt mij boos.

  Trouwens Vlaanderen moet voor die Waalse wapens die via Antwerpen vertrekken een doorvoervergunning afleveren. Maar ook dat is hier geen probleem en weet men te verzwijgen.

  Willy Van Damme

  • Geachte echte Vlaming Jacques Dezeure,
   godzijdank hebben we er met u nog een strijdende Vlaming bij.
   Een echte leeuw, zoals op de afbeeldingen bij de koersen. Samen met de frietenkoten en de kermiskoersen het symbool van wat Dewever fier noemt ‘De Vlaamse Identiteit’. Welke cultuur we toch hebben!
   Ook ik ben Vlaming maar ook Belg en Europeaan en zoveel mogelijk wereldburger. En niet te vergeten: ik wil behoedzaam kritisch zijn.
   Het was inderdaad niet nodig dat Willy er bij de Vlaamse beeldschermen voor
   de dood- en vernielingsstraaljager Eurofighter ‘De Vlaamse Leeuw’ bijhaalde. Maar ik denk dat zijn uitspraak plots ontsprong uit een soort aanvoelen
   van de (jammer genoeg) dikwijls nog altijd complex geladen en daaruit voortspruitend, geforceerde Vlaamse mentaliteit die beter en eerlijker(?) zou zijn dan – natuurlijk vooral ! – de Waalse. Méér ratio in de plaats van ‘Sehnsucht’ naar het Vlaamse heldendom van Jan Breydel en Pieter Deconinck zou veel Vlamingen méér echte en dus opbouwende en vooral verdraagzame humaniteit bijbrengen … en romantische engagementen zoals bij de Nazitijd
   doeltreffend kunnen tegengaan.
   In ieder geval ga ik niet akkoord met uw uitspraken dat Willy zijn taal niet beheerst en behoort tot het niveau van een tabloid reporter. Weet u wel over welke onderwerpen een tabloid reporter schrijft? Ik wel.
   Wees Willy dankbaar voor zijn inlichtingen die men moeilijk ergens anders kan vinden. Dat hij in uw Vlaamse ogen een steek heeft vallen, kan zijn. Wel, u bent, als Vlaamse cultuurdrager niet verplicht, Willy’s berichten te lezen.
   Hilaire Bodein 10.05.2019

   Antwoord:

   Ik heb Nico Cué van de Luikse metallo’s die de uitvoer van wapens naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten verdedigen doen herinneren aan de Internationale. Maar neen, de man loopt achter de familie al Saoed aan en laat de massamoord op Jemen verder gaan.

   In de kiescampagne zeggen dat men voor de kleine man is maar intussen koning Salman al Saoed bevrienden, het is eens wat anders. Kijk, ik heb geen enkel respect voor mensen die op maandag rondlopen met een bordje ‘Je suis Charlie’ en op dinsdag wapens verkopen aan al Qaeda. Wat wil je? Hen een medaille geven? Maar iedereen heeft het recht op een eigen mening en dat dienen wij te respecteren.

   Wat betreft het judaïsme nog het volgende. Het is een stokoude en erg complexe godsdienst die zich zegt te baseren op twee dikke boeken die deels in ballingschap in Perzië zijn geschreven. Het waarheidsgehalte ervan is dan ook zeer twijfelachtig.

   Er zijn een serie basisregels maar veel veranderen ook al naar gelang de synagoge en de schriftgeleerden die ze leiden. En dan is er de klassieke hypocrisie eigen aan alle religieuze en ook politieke leiders.

   Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden. Ik vraag mij af of er binnen de joodse gemeenschap trouwens iemand is die er goed zicht op heeft. Zo ingewikkeld is dit. Ik pleit hier in wezen daarom dus onkunde.
   i

   Willy Van Damme

  • in verband aanval op charlie Hebdo, er zijn veel vragen over de versie van France regering,hier twee boeken :Michel Collon ‘je suis ou je ne suis pas Charlie?’ en van Kevin Barrett “We are not Charlie Hebdo. Free thinkers question the French 9/11′
   Janu

   Antwoord:

   Ik ben niet in detail op de hoogte van de kritiek op het onderzoek rond Charlie Hebdo. Maar gezien de verdere militaire steun aan Al Qaeda vanuit de landen van de NAVO is het meer dan logisch dat men hier achterdochtig is.

   Bovendien rezen er in het verleden al vragen rond die groep in Jemen. Ze stond onder leiding van een Amerikaanse jihadist die zijn propaganda voerde via een blog van WordPress. Dezelfde die ik gebruik en die Amerikaans is.

   Bovendien werden de gekende buitenlandse aanslagen van die groep steeds verijdeld doordat men de jihadist altijd voor ze hun daden konden plegen arresteerde. Wat aantoont dat de Amerikaanse inlichtingendiensten die groep infiltreerden.

   Maar die op Charlie hebdo lukte als voor zover geweten enige wonderlijk genoeg wel. Merkwaardig toch. Het roept bij elke onderzoeker de naam waardig vragen op.

   Willy Van Damme

 2. Sterft gij oude vormen en gedachten …
  Gerard Eggermont

  Antwoord:

  Uit de Internationale. Ter informatie: Ik heb niet perse iets tegen bombastische muziek. Beethoven maakte wel eens zoiets en dat klonk in wezen zelfs mooi.
  Maar als iemand die liefst iets koel analyseert is romantiek mij wezensvreemd. Wel kan ik mij over zaken als dit kwaad maken. Het is dan ook heel erg.

  Verder doet dit verhaal mij denken aan de herrie in Nederland van o.m. Nieuwsuur die het verhaal uitbrachten over Nederlandse steun aan al Qaeda wat al eerder bij de website Novini was geschreven en ook zo kon vermoed worden. Het werd een storm in een glas water dus. En zo gaat ook dit diezelfde weg op.

  Willy Van Damme

 3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/08/29/de-bevriende-dictators-van-sarkozy-en-obama http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2012/06/30/amnesty-international-steunt-wapenhandel
  Janu

  Antwoord:
  Binnenkort hebben we terug de wereldbeker voetbal, ditmaal in Doha, Qatar. Misschien kan Nicolas Sarkozy er naast Zawahiri, de topman van al Qaeda gaan zitten. En waarop ook niet de top van Amnesty International.

  Sarkozy was de man die met zijn vriend Platini ervoor zorgde dat Qatar die wereldbeker mocht organiseren. Zouden die al weten hoeveel honderden mensen al verongelukten bij de bouw van die voetbaltempels.
  Willy Van Damme

 4. Knowing everything and hiding what is not suitable is necessary for a continued success of a politician.

  Wat de Waalse wapenleveringen betreft, zijn het natuurlijk bijna uitsluitend Vlaamse politici die de rechtvaardige rechter spelen. Het gewetensvolle, nog dikwijls kleinzielige, christelijke Vlaanderen bezit maar een heel, klein beetje gevaarlijke wapens (hi,hi). Vlaamse wapens zijn, tot nu toe nog (!), slechts kleine onderdelen voor een echt gevaarlijk wapen. Meer niet! De moeite niet om erover te spreken!
  Het ongenuanceerd, aanvallende standpunt van de Vlaamse gewetensvolle(?!) politici ten opzichte van de Waalse wapenleveringen is, zonder meer, hypocriet. De Waalse wapenindustrie helpt in belangrijke mate mee het wankelende welzijn van onze medeburgers zoveel mogelijk veilig te stellen.
  De wereldwijde, geprezen technische knowhow van FN was eens, voor ons allen, de grote Belgische fierheid!
  Een luguber grapje: indien de Walen zoveel wapens zouden verkopen aan Saudi-Arabië als de Amerikanen dan zouden wij, de wroetende(?) Vlamingen, niet meer voor hen moeten betalen. Dat zou toch prima zijn!
  Kunnen De Croo, Bourgeois en de grote Vlaamse leider Dewever niet gezamenlijk proberen om een beetje wapenverkoop af te pakken van ons aller behoeder, de democratische U.S.A. om wat opdrachten door te geven aan Wallonië?
  …En Frankrijk, en Great Britain en Duitsland mogen die dan wel wapens leveren aan de grote petroleumvriend Saudi-Arabië?
  Waarom mogen deze, eveneens door en door democratische, landen wapens leveren voor de uitmoording van de arme buitenlandse drommels en wij Belgen (Walen) niet? Nog een grapje: kan Vlaanderen misschien – in Wallonië professioneel geslepen – zwaarden leveren uit de heldentijd van Jan Breydel en Pieter Deconink om de haast wekelijkse onthoofdingen in Riyad of Jeddah méér pijnloos te laten verlopen?
  Besluit: de wereldwijde grote, sluwe ziekte van de politiek en de journalistiek is de SENTIMENTALISATIE van de burgers. Hierbij zijn video’s en foto’s van vooral afgrijselijk, verwonde kindjes van primair belang. De gruwelen werden veroorzaakt door gasaanvallen van (alweer!) al die gewetenloze terroristen.
  Godzijdank erkende de democratisch verkozen president van de V.S., George Bush Junior, op tijd, het gevaar van al die schurken die onafgebroken onze democratie belagen.
  Er bleef en er blijft maar een oplossing: die onmensen uitroeien met o.a. ook een te verwaarlozen aandeel aan Waalse wapens.
  Het lekker kluifje voor de media is nu vooral het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen worden niet zozeer meer belaagd door echte verkrachters maar door b.v. zwetende bouwarbeiders die b.v. met een teken van de vinger, lachend tonen dat ze wel graag een nummertje zouden draaien met de lieve dame met dikke boezem, aan de andere kant van de straat.
  Ondertussen wordt er, vooral in de landen die door het Westen vriendschappelijk, gedoogde dictatoren geleid werden, verder gebombardeerd en gemoord. Zoiets is, jammer genoeg, noodzakelijk om een waardige democratie te kunnen uitbouwen, met respect voor vrouw en kind.
  Het humane (?) Europa moet ervoor zorgen dat de miljoenen vluchtende sukkelaars hier bij ons gelukkig zullen zijn.
  Amerika speelt hierbij niet meer mee. En niemand zegt hierover iets!
  De goeden en de kwaden worden gemaakt door de politiek en de media.
  Er moeten enorme betogingen komen: op de eerste plaats tegen de U.S.A. die voor honderden miljarden dollars aan wapens levert aan alles en iedereen (schurk of geen schurk – Money is money!).
  Maar ja, Amerika is de verplicht, bejubelde democratie.
  Maar vooral: wij moeten uit de hand eten van die financiële wereldheerser met de meeste schulden.
  … Maar pas op: niet te vlug. Wij allen moeten Amerika en zijn honderden miljarden opslokkende geldmachines NATO en VN grootmoedig steunen. Ze zij immers zó goed zijn om ons – met om het even welke wapens – te willen verdedigen tegen bijvoorbeeld Poetin, waarvan men overal leest en hoort dat hij oorlog wil voeren.
  * Niet Rusland wil oorlog maar de U.S.A. die beseft dat het kapitalisme niet anders meer kan dan naar de catastrofe leiden. Dus, opnieuw een reddende oorlog, liefst in Europa met desnoods zijn totale verwoesting. “Make America great again!”
  En nog iets. Leerlingen doen er goed naar school te gaan en kritisch de lessen in Geschiedenis te volgen en te beoordelen in de plaats van, als kleine filmstars, in Brussel luid en vrolijk te gaan lullen over het arme klimaat. De stilaan beroemde Zweedse klimaatactiviste Grete Thunberg moet niet wenen op het T.V-scherm maar zou er beter aan doen, samen met onze Anuna Dewever, massabetogingen organiseren in de belangrijkste hoofdsteden om Amerika aan te klagen omdat het zich teruggetrokken heeft uit de Internationale Klimaatovereenkomst en het behoedende atoomverdrag verbreekt dat wij allen hadden met Iran.
  (Ook een Iraanse atoombom is slecht voor het klimaat!)
  Acties, diepgaande, eerlijke analyse en moed tot protest hebben we nodig om de wereld te redden. Geen tranen en valse, geforceerde sentimentaliteit ten dienste van, tenslotte, niets anders dan verdwazing en eigenbelang van enkelen.
  Hilaire Bodein

  Antwoord:

  Acht het zo schijnheilige Vlaanderen. Nooit hebben ze problemen gemaakt om doorvoervergunningen te geven voor de export van wapens via Antwerpen of Zeebrugge. Of dat nu de VS en Irak in 2003 was of nu voor vliegtuigschermen en machinegeweren voor Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten.

  Maar lullen over principes zoals de mensenrechten, de vrijheid en de democratie dat kunnen ze wel hoor. Voor de vroegere Volksunie was die herrie toen met Nepal en daarvoor gewoon een middel om Wallonië in een slecht daglicht te stellen en moreel hoog van de toren te blazen.

  Willy Van Damme

 5. Ook de Nederlandse overheid verstrekte jihadistische strijdgroepen de wapens. Het betrof officieel zogenaamde “gematigde” rebellen in Syrië. Stef Blok en Sigrid Kaag wisten niet hoe snel ze nadat dit bekend werd de steun moesten beëindigen. Inmiddels hoort men er niets meer over! Het zal me niets verbazen als ooit zal blijken dat deze steun in één of andere vorm nog steeds voortgang vindt!
  https://www.nu.nl/syrie/5455853/nederland-gaf-steun-jihadistische-groepering-in-syrie.html
  Peter van Swieten

  Antwoorden

  Een blad als de NRC had amper aandacht voor de zaak. Ze ging dan ook zeer snel in de doofpot. Al Qaeda bewapenen? Voor Den Haag geen probleem. De ganse affaire is wel gênant geweest voor de zogenaamde Nederlandse grote Syria specialist Nikolaos van Dam.

  In de vele debatten op het internet zoals bij Joshua Landis hoor of zie je hem niet meer. Zo’n figuren moeten gewoon voor de rechter gebracht worden voor oorlogsmisdaden.

  Willy Van Damme

  • Willy, we leven in een wereld van fantasie en als u de tijd heeft nodig ik u uit om naar de volgend film te kijken, openbarend.
   Hij duurt lang maar als je doorspoeld tot 2 uur 30 in de film word het voor u misschien interessant.
   Neem me niet kwalijk dat ik u hiermee lastig val, voor mij is het een bevestiging van wat ik al jaren weet.

   https://archive.org/details/RingOfPowerIITheZionKing
   Gilbert Van Bogaert

   Bewerken:
   Een wereld van fantasie? Dat lijkt hier duidelijk.

   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s